10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA"

Transkriptio

1 MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess 0. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA Edellä on todettu, että f (x)dx nt x-kselin j suorien x =, x = sekä funktion f kuvjn väliin jäävän tsolueen ln, mikäli > j tällä välillä toteutuu ehto f(x) > 0. Luonnollisesti on pljonkin tilnteit, joiss funktion kuvj kulkee jollkin välillä osittin, ehkä kokonnkin pelkästään x-kselin lpuolell j voi tällöin khden y-kselin suuntisen suorn knss rjoitt äärellisen tsolueen. Kuinks sellisen l? x y = f(x) Kun pltn määrättyyn integrliin sellisen summn rj-rvon, joss on yhteenlskettvn äärettömän mont äärettömän pientä tulo, j nämä tulot ovt sellisi, joiss tekijöinä ovt funktion rvo j erään osvälin pituus (ktso yllä olev kuviot), niin nämä tulot ovt kikki nyt negtiivisi. Ovthn kikki funktion f rvot negtiivisi. Tällöin f (x)dx nt kyseisen pint-ln vstluvun! Kun nyt jotin tämäntpist proleem lsketn, j on selvitetty, että koko integroimisvälillä rjkäyrä on sellinen, ettei s inkn positiivist rvo, niin pint-l on ilmeisesti integrlin vstluku: A = f (x)dx, missä miinusmerkin voi viedä integrlimerkin sisään ti hukt siihen, että viht integroimisrjt. Tvllist on, että pint-llskuiss joutuu määrittämään khden käyrän väliin jäävän tsolueen ln. Tällöinkin pitämällä mielessä sen, että määrätty integrli on eräs rj-rvo, missä on kyseessä summ, joss on pljon, pljon pieniä yhteenlskettvi, ymmärtää pinkin, että rjkäyrien keskinäisellä sijinnill on melko rtkisev merkitys. Kun integroimisväli jetn osiin, niin (8)

2 MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess pint-l- sovellutuksiss tämä summ vst tsen sitä, että lsketn yhteen hyvin kpeiden suorkulmioit muistuttvien kuvioiden lt. Olkoon khden rjkäyrän yhtälöt y = f(x) j y = g(x) vielä niin, että suorien x = j x = välillä jokisess pisteessä f(x) > g(x). Välin [, ] joss sdn jälleen suorkulmioit muistuttvi os-lueit, joit on pljon, kun jko on tiheä. Kun funktion f kuvj koko välillä [, ] kulkee g kuvjn yläpuolell, niin erotus f(x) g(x) on in ei-negtiivinen j tulo [f(x) g(x)] x on niin ikään in ei - negtiivinen j sellisenn ilmoitt sitten ll olevn kuvnkin hhmotellun hyvin kpen lueen ln. Kikkien näiden soirojen lojen summ nt sitten snottujen käyrien j suorien x =, x = jäävän lueen pint-ln, kun jko tihenee eli osvälin pituus x lähenee rjttomsti noll. y = f(x) y = g(x) **************************************************************** Luse 7. Jos tsolueen projektio x-kselill on väli [, ] j luett rjoitt ylhäältä funktion f j lhlt funktion g kuvj, j sinomisen välin jokisess pisteessä f(x) > g(x), niin kyseisen tsolueen pintl A = [ f (x) g(x) ] **************************************************************** Huomutetn vielä kerrn siitä, että luseen käyttöedellytykset on trkoin selvitettävä j mielessä pidettävä. Suoritukseen on perusteltv, missä pintlns määritystä kipv lue sijitsee, j miten on sen rjkäyrien keskinäinen sijinti. Seurvss on kuvttu erilisi tilnteit vlmiin. Näiden dx (8)

3 MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess piirtäminen on sttnut käytännön lskutehtävässä vti huomttvnkin työmäärän, j melkein in on kyseessä epäyhtälön rtkiseminen. Kun näen rjkäyrien yhtälöt y = f(x) j y = g(x) on nnettu, niin epäyhtälön f(x) > g(x) f (x) g(x) 0 rtkisu nt ne x:n rvot, joill f:n kuvj kulkee g:n kuvjn yläpuolell, ehkäpä sivuvtkin jossin toisin. y x y = f(x) A = f (x)dx = f (x)dx = A = [ f (x) g(x) ] dx (8)

4 MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess c A = [f (x) g(x)]dx + [ g(x) f (x)] dx c Opiskelijoiden keskuudess on joskus esiintynyt vikeuksi suoritt tehtäviä, joss khden käyrän väliin jäävä lue osin on sijinnut x-kselin l- j osin yläpuolell, ti kokonn x-kselin lpuolell. Tällä sill ei kuitenkn ole mitään merkitystä, sillä inut rtkisev tekijä on käyrien keskinäinen sijinti, mikä määrää erotuksen f(x) g(x) etumerkin, j määrättyä integrli kuvvss summss kunkin yhteenlskettvn etumerkin, jonk pintlsovellutuksiss tulee oll ei-negtiivinen. Asi on niinkin, että jos puhutn käyrän y = f(x), suorien x =, x = sekä x-kselin rjoittmn lueen lst, niin x-kseli voidn pitää toisen rjkäyränä: g(x) = 0. Jos funktion f kuvj sijitsee x-kselin yläpuolell, niin A = [ f (x) 0] dx = f (x)dx, kuten on jo monesti todettu. Tilnne esiintyi jo pint-lfunktion käsittelyn yhteydessä. Erityistä trkkuutt vditn limmn kuvn esittämässä tpuksess, joiss rjkäyrät menevät integroimisvälillä ristiin. KÄYRIEN KESKINÄINEN SIJAINTI ON SELVITETTÄVÄ! Esim. 9. Lske suorien y = x, y = x +, x = j x = rjoittmn tsolueen (puolisuunnikkn l). Kysytään, millä x:n rvoill suor y = x kulkee suorn y = x + yläpuolell: x > x + x > 4. Integroimisväli on < x <. Koko tällä välillä loivemmin nousev suor on yläkäyränä j siten A = [ (x + ) (x ) ] dx = [ x + x + ] dx = (4 x)dx = /(4x = 4 9 (4 ) = = 4 x ) = Vstus: Al on neljä pinnn yksikköä. 4(8)

5 MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess Esim. 0. Käyrät y = cosx j y = cos(x/) rjoittvt välillä [0,π] jonkinlisen tsolueen. Selvitä millinen se on j määritä sen l. Trigonometrisi epäyhtälöitä ei ole käsitelty, mutt yhtälön vull sdn kuitenkin selville, missä käyrät leikkvt. Riittää toki etsiä käyrien yhteiset pisteet integroimisväliltä, mutt ensin trvitn täydellinen rtkisu, jost sitten poimitn trvittvt leikkuspisteet. x n tikk x x = π cosx = cos x = ± + nπ x = nπ 4nπ x = 4nπ tikk x = Jos nyt lähdetään kulkemn origost ksvvn x:n suuntn, niin käyrät leikkvt origoss (n = 0). Seurv 8π leikkuspiste on (n = ) j sitä seurv (n = ) onkin jo integroimisvälin ulkopuolell. Kosk funktio y = cos(kx) on jtkuv, käyrillä y = cos x j y = cos(x/) ei voi integroimisvälillä oll muit yhteisiä pisteitä. Mikä on keskinäinen sijinti? Esimerkiksi piste x = π kuuluu välille 0,. Lsketn kummnkin funktion rvo tässä pisteessä: π x cos π = j cos = 0, joten välillä 0, käyrä y = cos kulkee käyrän y = cos x yläpuolell. Menevätkö käyrät ristiin tässä pisteessä vi sivuvtko ne vin toisin? 8π Seurv käyrien leikkuspiste on j vikk se ei kuulukn integroimisvälille, niin lskemll näiden funktioiden rvot välille 8π, kuuluvss pisteessä x = π voidn päätellä käyrien keskinäinen sijinti integroimisvälin loppuosss: π cosπ = j cos =, joten välillä kulkee käyrän y = cos x lpuolell., π käyrä y = cos x 5(8)

6 MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess,5 0,5 0-0, ,5 A = = 0 / 0 π π = sin( ) sin( ) sin 0 + sin 0 + sin π sin π sin( ) + sin( ) = = x cos( ) cosx dx + x sin( ) sin x + ( π / ) + 0 ( π x cosx cos( ) dx = x sin x sin( ) = ) + Näyttäisi kumm kyllä siltä, että kksiosisen lueen ost ovt keskenään smnkokoiset erilisest muodostn huolimtt. Al on siis suuruudeltn eli noin 5. pinnn yksikköä. Huomutus: Jos trigonometrisiä funktioit sisältävissä integrleiss toinen rj on noll, sen sijoittmtt jättäminen voi oll kohtlokst. Esim.. Määritä suorn x + y = j prelin x = y + rjoittmn lueen pint-l. = 6(8)

7 MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess Preli y = x uke joko ylös- ti lspäin riippuen siitä, onko > 0 vi onko < 0. Jos käyrän yhtälö on muoto x = y, niin kyseessä on preli, jok uke oikelle, jos > 0. Aukemissuunt on vsempn, mikäli < 0. Kummsskin tpuksess prelin huippu on origoss. Vkiotermin lisäys vin siirtää prelin x = y huippu pitkin x-kseli. Kuvio on siten pääpiirteissään ll olevn näköinen: y x Hetn ensiksi kuvjien leikkuspisteet: x + y = x = y sijoitetn x: x = y + x = y + ± y = y + y + y = 0 y = 4 ( ) y = ti y = Vstvt x:n rvot ovt j 5. Leikkuspisteet ovt siis (,) j (5,-). Jos nyt integroitisiin pitkin x-kseli, niin välillä [, ] olisi yläkäyränä y = x j lkäyränä y = x. Välillä [,5] ts olisi yläkäyränä suor y = x j lkäyränä edelleen y = x. Pitäisi lske khden eri integrlin summ. Voidn myös menetellä niin (j päästään vähemmällä), että integroidnkin pitkin y-kseli. Lusutn siis kumpikin rjkäyrä niin, että niissä on esitetty x muuttujn y funktion. 7(8)

8 MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess Käyrien rjoittmn pint voidn jtell kstuksi hyvin kpeist suorkulmioist, joiden knt on dy, j korkeus suorn x - koordintin j prelin x-koordintin erotus (in suurempi pienempi). Käytäessä kikki nämä suorkulmiot läpi muuttuj y juoksee välin [, ] j [( y) ( y + ) ] dy = [ y y + ] A = dy = ( y y y = / ( + y) = + ( ) ( + ) = = Kysytty l on 4½ pinnn yksikköä + y ) dy = 8(8)

4 Taso- ja avaruuskäyrät

4 Taso- ja avaruuskäyrät P2-luentoj kevät 2008, Pekk Alestlo 4 Tso- j vruuskäyrät Tässä luvuss tutustutn tso- j vruuskäyriin, niiden krenpituuteen j krevuuteen. Konkreettisin sovelluksin trkstelln nnettu rt pitkin liikkuvn hiukksen

Lisätiedot

Laudatur 10 MAA10 ratkaisut kertausharjoituksiin

Laudatur 10 MAA10 ratkaisut kertausharjoituksiin Ludtur MAA rtkisut kertushrjoituksiin Integrlifunktio. ) Jokin integrli funktio on esimerkiksi F( ) b) Kikki integrlifunktiot F( ) + C, missä C on vkio Vstus: ) F( ) b) F( ) + C, C on vkio. Kikki integrlifunktiot

Lisätiedot

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1 Pinopiste Snomme ts-ineiseksi kpplett, jonk mteriliss ei ole sisäisiä tiheyden vihteluj. Tällisen kppleen pinopisteen sijinti voidn joskus päätellä kppleen muodon perusteell. Esimerkiksi ts-ineisen pllon

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 12. Lisää määrätystä integraalista. 12.1. Integraalin arvioimisesta. Osoita: VASTAUS: Osoita: Osoita:

521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 12. Lisää määrätystä integraalista. 12.1. Integraalin arvioimisesta. Osoita: VASTAUS: Osoita: Osoita: 12. Lisää määrätystä integrlist 12.1. Integrlin rvioimisest 521. Osoit: 1 + x 2 22 1 < < 1 + x21 21. 522. Osoit: x 3 < 5 x 6 + 8x + 9 < 15 1 5. 523. Osoit: 2 2 < e x2 x < 2e 2. e 524. Olkoon k >. Osoit:

Lisätiedot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot . Toisuoleiset j eäoleelliset rj-rvot Rj-rvo lim f () A olemssolo edellyttää että muuttuj täytyy void lähestyä rvo kummst suust hyväsä. Jos > ii sot että lähestyy rvo oikelt ositiivisest suust. Jos ts

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

9 A I N. Alkuperäinen piiri. Nortonin ekvivalentti R T = R N + - U T = I N R N. Théveninin ekvivalentti DEE-11110 SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

9 A I N. Alkuperäinen piiri. Nortonin ekvivalentti R T = R N + - U T = I N R N. Théveninin ekvivalentti DEE-11110 SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET DEE11110 SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET http://www.tut.fi/smg/course.php?id=57 Rtkisut Hrjoitukset 3, 2014 Tehtävä 1. Pyydetään muodostmn nnetun piirin Nortonin ekvivlentti. Nortonin, smoin kuin Theveninin,

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 25 Kierros 3, 26. 3. tmmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2 .3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. Toisen asteen yhtälön a + b + c 0 ratkaisukaavassa neliöjuuren alla olevaa lauseketta b b 4ac + a b b 4ac a D b 4 ac sanotaan yhtälön

Lisätiedot

1 Raja-arvo. 1.1 Raja-arvon määritelmä. Raja-arvo 1

1 Raja-arvo. 1.1 Raja-arvon määritelmä. Raja-arvo 1 Raja-arvo Raja-arvo Raja-arvo kuvaa funktion f arvon f() kättätmistä, kun vaihtelee. Joillakin funktioilla f() muuttuu vain vähän, kun muuttuu vähän. Toisilla funktioilla taas f() hppää tai vaihtelee arvaamattomasti,

Lisätiedot

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus E i j L e h t i n i e m i M e r v i Wä r e S L I N E N P I N E N H R J O I T U S V I H K O SLINEN KIRJSTO Hrjoitusvihkon Eij Lehtiniemi OPETTJN OHJEET Erityisopetus HRJOITUSVIHKON SISÄLTÖ Vlmiushrjoitukset

Lisätiedot

5. Integrointi n-ulotteisessa avaruudessa

5. Integrointi n-ulotteisessa avaruudessa 71 5. Integrointi n-ulotteisessa avaruudessa Taso-integraali 2 Yleistetään edellä esitetty määrätyn integraalin käsite ensin tasoon, 3 n sitten kolmiulotteiseen avaruuteen ja lopuksi yleiseen :ään. Kaikissa

Lisätiedot

Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät

Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät 11 Taso Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät tason. Olkoot nämä pisteet P, B ja C. Merkitään vaikkapa P B r ja PC s. Tällöin voidaan sanoa, että vektorit

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Pitkän matematiikan kertaustehtävät

Pitkän matematiikan kertaustehtävät Pitkän matematiikan kertaustehtävät Kurssit 1-10 Tehtäväpaketti soveltuu erityisen hyvin koko pitkän matematiikan pakollisen oppimäärän kertaamiseen lyhyessä ajassa. Asioiden käsittelyjärjestys ja kappalejako

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

Osa 6: Perustukset. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu.

Osa 6: Perustukset. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. 1(10) Betonirkenteiden suunnittelu eurokoodien mukn Johdnto Eurokoodien käyttöönotto kntvien rkenteiden suunnitteluss on merkittävin suunnitteluohjeit koskev muutos kutt ikojen. Koko Euroopp on siirtymässä

Lisätiedot

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan.

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan. MAB: Koordinaatisto geometrian apuna Aluksi Geometriassa tulee silloin tällöin eteen tilanne, jossa piirroksen tekeminen koordinaatistoon yksinkertaistaa laskuja. Toisinaan taas tilanne on muuten vaan

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

Analyyttistä geometriaa kilpailutehtävien kautta

Analyyttistä geometriaa kilpailutehtävien kautta nalyyttistä geometriaa kilailutehtävien kautta Jouni Seänen. 4. 04 Johdanto. Joskus kehäkulmalauseeseen kyllästyy ja haluaa ratkaista geometrian tehtävän algebrallisesti. Tässä monisteessa esitetään tarkoitukseen

Lisätiedot

3 Raja-arvo ja jatkuvuus

3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3. Raja-arvon käsite Raja-arvo kuvaa funktion kättätmistä jonkin lähtöarvon läheisdessä. Raja-arvoa tarvitaan toisinaan siksi, että funktion arvoa ei voida laskea kseisellä lähtöarvolla

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta.

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3 Suorat ja tasot Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3.1 Suora Havaitsimme skalaarikertolaskun tulkinnan yhteydessä, että jos on mikä tahansa nollasta

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa

Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa Solmu 1/2000 2001 Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa Taustana tarinallemme on tämän kevään lyhyen matematiikan yo-tehtävä, jossa käskettiin osoittamaan, että yhtälöllä f(x) = x 3 4x 2 = 0 on juuri

Lisätiedot