9 A I N. Alkuperäinen piiri. Nortonin ekvivalentti R T = R N + - U T = I N R N. Théveninin ekvivalentti DEE SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "9 A I N. Alkuperäinen piiri. Nortonin ekvivalentti R T = R N + - U T = I N R N. Théveninin ekvivalentti DEE-11110 SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET"

Transkriptio

1 DEE11110 SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET Rtkisut Hrjoitukset 3, 2014 Tehtävä 1. Pyydetään muodostmn nnetun piirin Nortonin ekvivlentti. Nortonin, smoin kuin Theveninin, ekvivlentti on kätevä tp yksinkertist piiriä. Se on erityisen käyttökelpoinen silloin, kun olln kiinnostuneit vin yhden komponentin jännitteestä j virrst. Käytännön sovelluksen voisi oll esimerkiksi joku sähkölite, joss tiettyyn kohtn virtpiiriä on kytketty joku resistiivinen kuorm. Nortonin j Theveninin ekvivlenttien vull voidn monesti lske vstuksen jännite j virt yksinkertisemmin kuin nlysoimll koko lkuperäinen piiri. Se koht piirissä, jost olln kiinnostuneit, on in khden solmupisteen välissä. Näitä kht solmupistettä kutsutn nvoiksi. Nortonin ekvivlentti yksinkertist koko muun piirin siten, että se voidn vin yhden virtlähteen j vstuksen rinnnkytkennällä. Nortonin ekvivlentist sdn Theveninin ekvivlentti lähdemuunnoksell. 1 I N R N Alkuperäinen piiri Nortonin ekvivlentti R T = R N U T = I N R N Théveninin ekvivlentti

2 Määritetään nyt Nortonin ekvivlentin virtlähteen j vstuksen rvot. Nortonin ekvivlentiss npojen j välillä on in sm virt, kuin minkä lkuperäinen piiri ntisi. Huomtn, että npojen välinen oikosulkuvirt Nortonin piirissä on I N. Eli, kun j välillä resistnssi on noll, niin kikki virtlähteen tuottm virt kulkee sitä kutt. Määritetään oikosulkuvirt lkuperäisestä piiristä. Siinä tilnteess vstuksen läpi ei kulje virt, joten piiri käyttäytyy niin kuin sitä ei olisikn (poistetn se kuvst). Siten, srjnkytketyt 2 j vstukset voidn yhdistää. 1 Oikosulkuvirt, kun j välissä R = 0 I N 6 Ω 1 I N 1 I N Yksinkertistetuss piirissä I N on nyt sm kuin 6 Ω vstuksen läpi kulkev virt. Kosk 6 j 1 vstukset on kytketty rinnn, niin virrnjon vull* sdn selville kuink suuri os virtlähteestä kulkee 6 Ω vstuksen kutt. (1) Nortonin ekvivlentin vstus R N sdn sulkemll virtlähde (korvtn se voimell piirillä, kosk siinä hrss ei kulje virt), j trkstelemll piirin kokonisvstust väliltä ktsottun. Trkoitus on huomt mitkä vstukset ovt srjss j mitkä rinnn, j yhdistellä niitä.

3 1 R N (2412) Ω R N (2) Näin stiin Nortonin ekvivlentin virtlähde määritettyä oikosulkuvirrn vull, j trkstelemll kokonisvstust, kun lähteet on suljettu. Smn tulokseen pääsee myös yksinkertistmll kytkentää käyttäen lähdemuunnoksi j yhdistelemällä srjn j rinnnkytkettyjä vstuksi * 12 = 108 V Alkuperäinen piiri kuormvstus kytkettynä npojen j väliin 1) Virtlähde jännitelähteeksi 1224 = 18 Ω 108 V 108/18 = 6 A 18 Ω 2) Yhdistetään srjnkytketyt vstukset 3) Jännitelähde virtlähteeksi 6 A 6 Ω 4) Yhdistetään rinnnkytketyt vstukset

4 *Virrnjko: Rinnnkytkettyjen 6 j 1 vstusten yli on sm jännite: (3) Lisäksi tiedetään, että vstusten läpi kulkevien virtojen summ on : (4) Rtkistn edellisistä I 12Ω j merkitään ne yhtäsuuriksi: (5) Rtkistn I 6Ω : ( ) (6) (7)

5 Tehtävä 2. Annettu jännitteen luseke: ( ) (8) Jännitteen lusekkeen muoto luennoill: ( ) (9) ) Amplitudi on jännitteen huippurvo, = 170 V ) Tjuus, f, sdn kulmtjuuden, ω, vull: f = ω/(2 π)= 120 π /(2 π)=60 Hz (Verkkojännitteen tjuus PohjoisAmerikss) c) Kulmtjuus = kulmnopeus = ω = 120π rd/s. Kulmnopeus kertoo kuink mont rdini mhtuu yhteen sekuntiin. d) Nollvihekulm φ = 60 e) 60 = 60/360*2 π rd = 1/3 π rd f) Sinimuotoisen vihtojännitteen tehollisrvo vst tsjännitettä, jok iheutt vstuksess smn tehon. Tämä tehollisrvo on huippurvo/ sqrt(2) = 170/sqrt(2) = V (Verkkojännitteen tehollisrvo Yhdysvlloiss) g) Jksonik T = 1/f = 1/60 s h) Vihekulmn perusteell tiedetään, että sinin nollkoht on siirtynyt 1/3 π rd oikelle. Huippurvo sdn ¼ T nollkohdn jälkeen (T/4 = 4.2 ms). Ajllisesti 1/3 π rd sdn kulmnopeuden vull: Yhteen rdiniin kuluv ik: 1/(120π) s. 1/3 π rd kuluv ik on : 1/120π * (1/3) π = 1/360 = 2.8 ms. Kysytty ik on siis 2.8 ms 4.2 ms = 7 ms. Toinen tp rtkist tämä, on suorn nnetust yhtälöstä. Sinin svutt huippurvon, kun sen rgumentti on π/2. Eli, kun 120 πt π/3 = π/2 t = (π/2 π/3)/(120 π)=5/720 = 7 ms

6 ( ) ( ) (10) ( ) ( ) (11) i) Siirretään sitä oikelle niin pljon, että nollvihekulmksi sdn 2 π π/2 = 3/2 π. Silloin se on sm kuin jos nollvihekulm olisi noll. Vdittu siirto on 3/2 π1/3 π= 9/62/6 π = 7/6 π. Tämä on 7/6/2 =7/12 jkson jst. Eli jss 7/12 * (1/60) s = 7/720 = 9.7 ms

7 Tehtävä 3. Tvoite: 10 Ω 10 A 40 Ω 200 V I U U T R T I U Alkuperäinen piiri Théveninin ekvivlentti Selvitetään ekvivlenttisen piirikytkennän Theveninin lähde U T j Theveninin resistnssi R T. Rtkistn U T lkuperäisen piiriin tyhjäkäyntijännitteen vull. Tyhjäkäyntijännite trkoitt jännitettä, jok vst äärettömän suurt kuormresistnssi. Silloin npojen j väli voidn tulkit voimeksi piiriksi, kosk virt ei kulje sen läpi. Tyhjäkäyntijännite lkuperäisessä piirissä on sm kuin tyhjäkäyntijännite Theveninin piirissä mikä on siis sm kuin lähteen U T rvo (potentilit nvoiss ovt smt kuin jännitelähteen nvoiss kosk virt ei kulje piirissä). Solmu 1 (V 1 ) 10 Ω 10 A 40 Ω 200 V Solmu 2 (0 V) Alkuperäinen piiri, joss npojen välinen hr korvttu voimell piirillä j solmupisteet merkttu Huomtn, että kun on korvttu voimell piirillä, niin vstuksen läpi ei kulje virt. Solmupistemenetelmällä on nyt vin 1 yhtälö, jost solmun 1 potentili (V 1 ) sdn rtkistu. Tämä potentili on myös nvss. Kun :n potentili on määritelty nollksi, niin V 1 on etsitty tyhjäkäyntijännite.

8 (12) ( ) (13) (14) Smoin kuin Nortonin ekvivlentiss, R T sdn määrittämällä lkuperäisen piirin resistnssi nvoist ktsottun, kun lähteen ovt pois pelistä. Ts, jännitelähteet korvtn oikosulull (noll jännitettä), j virtlähteet voimell piirillä (noll virt). 10 Ω 40 Ω 10*40/ (1040) =8 Ω Virtlähde korvttu voimell piirillä, j jännitelähde oikosulull Rinnkytketyt vstukset yhdistetty Theveninin vstus sdn nyt srjnkytkettyjen vstusten summst (15) Toinen tp R T :n määrittämiseksi olisi ollut rtkist oikosulkuvirt lkuperäisestä piiristä, j määrittää vstus U T :n perusteell: (16)

9 Teho (W) Nyt Theveninin ekvivlentiss on (17) Jost voidn rtkist I :n funktion: (18) Jonk vull sdn U (19) Sijoittmll sdut U T j R T, sek lskemll teho P =UI, sdn seurvt rvot: (Ω) U (V) I (A) P (W) Tehon mksimirvo stisiin etsimällä tehon lusekkeen derivtn nollkoht. Siitä sdn luennoll nnettu tulos, että teho kuormvstuksess mksimoituu, silloin kun sen rvo on sm kuin Theveninin vstuksen rvo (10 Ω). Teho tällöin on 360 W Kuormvstus (Ohm)

Théveninin teoreema. Vesa Linja-aho. 3.10.2014 (versio 1.0) R 1 + R 2

Théveninin teoreema. Vesa Linja-aho. 3.10.2014 (versio 1.0) R 1 + R 2 Théveninin teoreema Vesa Linja-aho 3.0.204 (versio.0) Johdanto Portti eli napapari tarkoittaa kahta piirissä olevaa napaa eli sellaista solmua, johon voidaan kytkeä joku toinen piiri. simerkiksi auton

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 25 Kierros 3, 26. 3. tmmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

Laudatur 10 MAA10 ratkaisut kertausharjoituksiin

Laudatur 10 MAA10 ratkaisut kertausharjoituksiin Ludtur MAA rtkisut kertushrjoituksiin Integrlifunktio. ) Jokin integrli funktio on esimerkiksi F( ) b) Kikki integrlifunktiot F( ) + C, missä C on vkio Vstus: ) F( ) b) F( ) + C, C on vkio. Kikki integrlifunktiot

Lisätiedot

10. Verkkotason malleja

10. Verkkotason malleja luento0.ppt S-38.45 Liikenneteorin perusteet Kevät 006 Sisältö Piirikytkentäisen verkon mllinnus estoverkkon Pkettikytkentäisen verkon mllinnus onoverkkon Piirikytkentäisen verkon mlli () Trkstelln piirikytkentäistä

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta Työperiaatteeksi (the work-energy theorem) kutsutaan sitä että suljetun systeemin liike-energian muutos Δ on voiman systeemille tekemä työ W Tämä on yksi konservatiivisen voiman erityistapaus Työperiaate

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin Imaginaariluvut mielikuvitustako Koska yhtälön x 2 x 1=0 diskriminantti on negatiivinen, ei yhtälöllä ole reaalilukuratkaisua Tästä taas seuraa, että yhtälöä vastaava paraabeli y=x 2 x 1 ei leikkaa y-akselia

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

Jarkko Peltomäki. Järjestetyt joukot ja hilat

Jarkko Peltomäki. Järjestetyt joukot ja hilat Jarkko Peltomäki Järjestetyt joukot ja hilat Luonnontieteiden kandidaatin tutkielma Turun yliopisto Syyskuu 2010 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Järjestetty joukko 3 2.1 Määritelmiä ja perusominaisuuksia...............

Lisätiedot

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone.

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone. ALKUVALMISTELUT Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET Lue, kun trvitset lisätietoj. LIITE Tietokoneistettu ompelukone Käyttöohje Tärkeitä turvllisuusohjeit Lue nämä turvllisuusohjeet ennen

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

SUOMEN GEODEETTISET KOORDINAATISTOT JA NIIDEN VÄLISET MUUNNOKSET

SUOMEN GEODEETTISET KOORDINAATISTOT JA NIIDEN VÄLISET MUUNNOKSET Versio:..9 9 GEODEETTINEN LAITOS TIEDOTE 3 Psi Häkli Jrki Puupponen Hnnu Koivul Mrkku Poutnen SUOMEN GEODEETTISET KOORDINAATISTOT JA NIIDEN VÄLISET MUUNNOKSET ISBN 978-95-7-73-4 ISBN-978-95-7-74- (PDF,

Lisätiedot

Karttojen värittäminen

Karttojen värittäminen Karttojen värittäminen Neliväriongelman värityskombinaatioiden lukumäärän etsiminen graafien avulla Eero Räty & Samuli Thomasson Valkeakosken Tietotien lukio / Päivölän Kansanopisto Tieteenala: Matematiikka

Lisätiedot

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja?

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja? Nimi Koulutus Ryhmä Jokaisessa tehtävässä on vain yksi vastausvaihtoehto oikein. Laske tehtävät ilman laskinta.. Missä pisteessä suora y = 3x 6 leikkaa x-akselin? A. 3 D. B. E. en tiedä C. 6. Mitkä luvuista,,,

Lisätiedot

12. Liikenteenhallinta verkkotasolla

12. Liikenteenhallinta verkkotasolla 12. Liikenteenhllint verkkotsoll luento12.ppt S-38.1145 Liikenneteorin perusteet Kevät 2006 1 12. Liikenteenhllint verkkotsoll Sisältö Verkon topologi Liikennemtriisi Liikenteenhllint verkkotsoll Kuormntsus

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

14. Haku sisällön perusteella 14.1. Johdanto

14. Haku sisällön perusteella 14.1. Johdanto 4. Haku sisällön perusteella 4.. Johdanto Tietokantojen yhteydessä perinteinen kyselyn käsite on hyvin määritelty. Tiedonlouhinnassa on kyse edellistä yleisimmistä, mutta vähemmän täsmällisistä kyselyistä.

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohjeet EVC 13 60 40 80 C 20 100 LEK. 2 1 bar 3

Asennus- ja hoito-ohjeet EVC 13 60 40 80 C 20 100 LEK. 2 1 bar 3 MOS FI 87- EVC Asennus- j hoito-ohjeet EVC 8 br 4 Art.nr.XXXXXX Sisältö Yleistä Lht tuotekuvus... Säätötulukko... Järjestelmän kuvus Yleistä... Toimintperite... Kättötulu Kättötulu... 4 Asetukset Lämpöutomtiikk...

Lisätiedot

Todennäköisyyslaskenta 1/7 Sisältö ESITIEDOT: joukko-oppi, lukumäärän laskeminen, funktiokäsite Hakemisto

Todennäköisyyslaskenta 1/7 Sisältö ESITIEDOT: joukko-oppi, lukumäärän laskeminen, funktiokäsite Hakemisto Todennäköisyyslaskenta /7 Sisältö ESITIEDOT: joukko-oppi, n laskeminen, käsite Hakemisto Todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet Todennäköisyyslaskennassa tarkastelun kohteena ovat satunnaisilmiöt.esimerkkejä

Lisätiedot

521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 12. Lisää määrätystä integraalista. 12.1. Integraalin arvioimisesta. Osoita: VASTAUS: Osoita: Osoita:

521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 12. Lisää määrätystä integraalista. 12.1. Integraalin arvioimisesta. Osoita: VASTAUS: Osoita: Osoita: 12. Lisää määrätystä integrlist 12.1. Integrlin rvioimisest 521. Osoit: 1 + x 2 22 1 < < 1 + x21 21. 522. Osoit: x 3 < 5 x 6 + 8x + 9 < 15 1 5. 523. Osoit: 2 2 < e x2 x < 2e 2. e 524. Olkoon k >. Osoit:

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot Osa 2 T1-moduli Monille radioamatööriksi opiskeleville radiotekniikka ja ylimalkaan tekniikka on täysin vieras asia. Siksi on mietittävä keinoja, joilla tekniikan opetus tuottaa tuloksia ilman, että tekniikkaa

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot