Sähkövirran määrittelylausekkeesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkövirran määrittelylausekkeesta"

Transkriptio

1 VRTAPRLASKUT kysyttyjä suureita ovat mm. virrat, potentiaalit, jännitteet, resistanssit, energian- ja tehonkulutus virtapiirin teho lasketaan Joulen laista: P = R 2 sovelletaan Kirchhoffin sääntöjä tuntemattomien suureiden laskemiseksi KRCHHOFFN SÄÄNNÖT: Kirchhoffin. sääntö (K): - haarautumispisteeseen tulevien virtojen summa on yhtä suuri kuin siitä lähtevien virtojen summa A + 2 = eli yleisesti: tuleva. = lähtevä Kirchhoffin. sääntö on seurausta sähkövarauksen säilymislaista, jonka mukaan sähkövarauksen n kokonaismäärä on vakio; Qi= vakio. Tarkastellaan esim. yllä olevan kuvan mukaistaa kytkennän haarautumiskohtaa. Sähkövarauksen säilymislain mukaan johtimien liitoskohdasta A täytyy lähteä yhtä paljon elektroneja kuin siihen tulee. Q + Q 2 = Q 3 + Q + Q 5. (*) i=

2 Sähkövirran määrittelylausekkeesta Q = t saadaan sähkövaraukselle lauseke Q = t. Näin yhtälö (*) tulee muotoon t + 2 t = 3 t + t + 5 t, josta jakamalla ajalla t seuraa sitten Kirchhoffin. sääntö. Kirchhoffin 2. sääntö (K): - suljetussa virtapiirissä lähdejännitteiden summa on yhtä suuri kuin piirissä tapahtuvien jännitehäviöiden summa m n eli E i= Ri = i= Kirchhoffin 2. sääntö voidaan esittää myös toisessa muodossa: - suljetussa virtapiirissä potentiaalimuutosten summa on nolla eli V = 0, jos muutosten suunnat otetaan huomioon etumerkeillä - merkkisäännöt ovat kuvion mukaisesti seuraavat: Sovelletaan sitten Kirchhoffin 2. sääntöä alla olevan kuvan mukaiseen tasavirtapiiriin: + -

3 Kuvan virtapiirissä on jännitelähde, jonka lähdejännite on E. Sen napoihin on kytketty ulkoinen vastus, jonka resistanssi on R u. Jännitelähteen sisäinen resistanssi on R s. Virta kulkee myös jännitelähteen läpi ja se aiheuttaa jännitehäviön R s jännitelähteessä. Energian säilymislain mukaan jännitelähteen tuottama sähköenergia on yhtä suuri kuin sisäisen ja ulkoisen vastuksen yhteinen energiankulutus. W = W s + W u Pt = P s t + P u t : t P = P s + P u P = E, P = R 2 E = R s 2 + R u 2 : E = R s + R u () missä E = pariston lähdejännite = piirissä kulkevaa sähkövirta R s = jännitelähteen sisäinen resistanssi R u = ulkoisen vastuksen resistanssi Yllä olevasta lausekkeesta () nähdään, että lähdejännite E on yhtä suuri kuin jännitehäviöiden summa piirissä. Vastaava tarkastelu pätee myös sellaisiin virtapiireihin, joissa on useita jännitelähteitä. Lauseke () on sovellettavissa yleisestikin Kirchhoffin 2. m n säännön E i= Ri mukaisesti. = i= Lauseke () saadaan termejä siirtämällä helposti muotoon E - R s - R u = 0, () joka on Kirchhoffin 2. säännön toinen esitystapa:

4 - suljetulla kierroksella potentiaalimuutosten summa on nolla ( V = 0), kun muutosten suunnat otetaan huomioon etumerkeillä (ks. merkkisäännöt). Kun lähdetään kiertämään virtapiiriä myötäpäivään virran suunnassa lähtien liikkeelle jännitelähteestä E, niin tuloksena saadaan lauseke (). VRTAPRLASKUJEN SUORTUSVAHEET: ) Merkitään kytkentäkaavioon sähkövirran suunnat - jos suunta valitaan väärin päin, se ilmenee laskutuloksessa negatiivisena virran arvona. 2) Sovitaan virtapiirin tarkastelusuunta; joko myötäpäivään tai vastapäivään 3) Jos virtapiirissä on johtimien haarautumiskohtia, muodostetaan Kirchhoffin. säännön mukaisesti virtayhtälöt ) Valitaan lähtöpiste suljetussa virtapiirissä, esim. jännitelähde ja kierretään piiri virran suunnassa 5) Sovelletaan Kirchhoffin 2. sääntöä niin moneen suljettuun virtapiiriin ( silmukoihin ), että saadaan tarpeeksi monta yhtälöä tuntemattomien suureiden laskemiseksi. Potentiaalimuutoksien etumerkit otetaan huomioon merkkisääntöjen mukaisesti (ks. ed.). ESM.. Oheisen kaavion mukaisessa kytkennässä sähkölaitteiden lähdejännitteet ovat E =,6 V ja E 2 = 6,2 V sekä sisäiset resistanssit R S = 0,20 Ω ja R S2 = 0,30 Ω. Vastusten resistanssit ovat R =,8 Ω ja R 2 = 3,3 Ω. Määritä pisteiden A, B ja C potentiaalit. (YO-K83-5).

5 Ratkaisu Pisteen A potentiaali V A = 0 V, koska piste A on maadoitettu. Pisteiden B ja C potentiaalien määrittämiseksi lasketaan piirissä kulkeva virta. Merkitään kuvioon virran suunta myötäpäivään. Kirchhoffin 2. säännön mukaan suljetussa virtapiirissä potentiaalimuutosten summa on nolla. Huom! Jännitelähteiden kytkennät ovat erisuuntaiset! Kun lähdetään pisteestä A ja kuljetaan oletetun virran suuntaan ACBA (myötäpäivään) saadaan suljetulla kierroksella Kirchhoffin 2. säännön mukaisesti: E R S E 2 R S2 R R 2 = 0 ja edelleen: E E 2 = R S + R S2 + R + R 2 E E 2 = (R S + R S2 + R + R 2 ) : joten sähkövirraksi saadaan = R S E + R S2 E2 + R + R 2,6 V - 6,2 V = =,50A 0,20Ω + 0,30 Ω +,8 Ω + 3,3Ω Kun kuljetaan pisteestä A pisteeseen B (vastapäivään), mennään virtaa vastaan, joten merkkisääntöjen mukaan Pisteen B potentiaali V B = +R = +,8 Ω,50 A = +2, V.

6 Sama tulos saavutettaisiin tietenkin myös kuljettaessa myötäpäivään suljetussa virtapiirissä kierros ACD pisteestä A alkaen: V B = E R S E 2 R S2 R 2 V B =,6 V 0,20 Ω,50 A 6,2 V 0,30 Ω,50 A 3,3 Ω,50 A = +2, V. Pisteen C potentiaali V C = E R S V C =,6 V 0,20 Ω,50 A = +,3 V + V. Sama tulos tässäkin tapauksessa saataisiin, jos kuljettaisiin suljetussa virtapiirissä päinvastaiseen suuntaan (A B C). Totea! VAST. Pisteiden A, B ja C potentiaalit ovat: V A = 0 V, V B = 2, V ja V C = V. ESM. 2. Oheisessa tasavirtapiirissä on kaksi jännitelähdettä sekä kaksi ulkoista vastusta kytketty kuvion osoittamalla tavalla. Jännitelähteiden lähdejännitteet ovat E = 0 V ja E 2 = 00 V sekä niiden sisäiset resistanssit R S = 0 Ω ja R S2 = 00 Ω. Vastusten resistanssit ovat R = 0 Ω ja R 2 = 00 Ω. Laske virtapiirissä kulkevien virtojen suuruudet.

7 Ratkaisu. Koska virtapiirissä on kolme haarautumaa, niin siinä on kolme tuntematonta virtaa, joiden laskemiseksi tarvitaan kolme yhtälöä. Merkitään virrat kytkentäkaavioon ja valittu positiivinen kiertosuunta sekä jännitelähteiden napojen merkit (ks. kuva). Kirchhoffin. säännöstä saadaan yhtälö: + 2 = 3 () Kirchhoffin 2. sääntöä sovelletaan kierroksella 2 (ks. kuvio), josta saadaan yhtälö: E R S R R 2 3 = 0 E = R S + R + R V = 0Ω + 0Ω + 00Ω 3 Samoin sovelletaan Kirchhoffin 2. sääntöä kierroksella 3 (ks. kuvio), josta saadaan yhtälö: E 2 R S2 2 R 2 3 = 0 E 2 = R S2 2 + R V = 00Ω Ω 3 Näin Kirchhoffin lakeja soveltamalla on saatu yhtälöryhmä, jossa on kolme tuntematonta ja kolme yhtälöä.

8 + 2 = 3 20Ω + 00Ω 3 = 0V 00Ω Ω 3 = 00V Sieventämällä saadaan yhtälöistä ja yhtälöpari: 2Ω + 0Ω 3 = V Ω 2 + Ω 3 = V Yhtälöstä () ratkaistaan 3 = + 2 ja sijoitetaan yhtälöön, jolloin saadaan: 2Ω + 0Ω ( + 2) = V Ω 2 + Ω ( + 2) = V Yhtälöpari tulee nyt muotoon. 2Ω + 0Ω 2 = V Ω + 2Ω 2 = V Eliminoidaan sitten esim. 2 kertomalla alempi yhtälö -5:llä ja laskemalla puolittain yhtälöt ja yhteen: 2Ω - 5Ω + 0Ω -0Ω 2 2 = V = 5V () Ω = - V, josta seuraa, että = Siis = A - 0,5 A. Huom! Miinusmerkki :n edessä ilmoittaa virran kulkevan päinvastaiseen suuntaan kuin piirrokseen on merkitty. Sijoitetaan seuraavaksi = A esim. yhtälöön, jolloin saadaan Ω ( A) + 2Ω 2 = 2Ω 2 = V + V Yhtälön () mukaan 3 = = A + V ja edelleen - V Ω = V. 2 = A 0,86 A. A 0,23 A.. Vast. Piirissä kulkevat virrat: = 0,5 A 2 = 0,9 A 3 = 0,2 A.

Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/

Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/ 4.1 Kirchhoffin lait Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/ Katso Kimmo Koivunoron video: Kirchhoffin 2. laki http://www.youtube.com/watch?v=2ik5os2enos

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

Kuva 1. Vastus (R), kondensaattori (C) ja käämi (L). Sinimuotoinen vaihtojännite

Kuva 1. Vastus (R), kondensaattori (C) ja käämi (L). Sinimuotoinen vaihtojännite TYÖ 54. VAIHE-EO JA ESONANSSI Tehtävä Välineet Taustatietoja Tehtävänä on mitata ja tutkia jännitteiden vaihe-eroa vaihtovirtapiirissä, jossa on kaksi vastusta, vastus ja käämi sekä vastus ja kondensaattori.

Lisätiedot

Théveninin teoreema. Vesa Linja-aho. 3.10.2014 (versio 1.0) R 1 + R 2

Théveninin teoreema. Vesa Linja-aho. 3.10.2014 (versio 1.0) R 1 + R 2 Théveninin teoreema Vesa Linja-aho 3.0.204 (versio.0) Johdanto Portti eli napapari tarkoittaa kahta piirissä olevaa napaa eli sellaista solmua, johon voidaan kytkeä joku toinen piiri. simerkiksi auton

Lisätiedot

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi 31 VAIHTOVIRTAPIIRI 311 Lineaarisen vaihtovirtapiirin impedanssi ja vaihe-ero Tarkastellaan kuvan 1 mukaista vaihtovirtapiiriä, jossa on resistanssi R, kapasitanssi C ja induktanssi L sarjassa Jännitelähde

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2 .3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. Toisen asteen yhtälön a + b + c 0 ratkaisukaavassa neliöjuuren alla olevaa lauseketta b b 4ac + a b b 4ac a D b 4 ac sanotaan yhtälön

Lisätiedot

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta.

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3 Suorat ja tasot Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3.1 Suora Havaitsimme skalaarikertolaskun tulkinnan yhteydessä, että jos on mikä tahansa nollasta

Lisätiedot

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät 1 1 LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT Muotoa 11 Lineaariset yhtälöryhmät (1) a 1 x 1 + a x + + a n x n b oleva yhtälö on tuntemattomien x 1,, x n lineaarinen yhtälö, jonka kertoimet ovat luvut a 1,,

Lisätiedot

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon KA1-kurssi on ehkä mahdollista läpäistä, vaikkei osaisikaan piirtää suoraa yhtälön perusteella. Mutta muut kansiksen kurssit, no

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio Yllä olevat polynomit P ( x) = 2 x + 1 ja Q ( x) = 2x 1 ovat esimerkkejä 1. asteen polynomifunktioista: muuttujan korkein potenssi on yksi. Yleisessä 1. asteen polynomifunktioissa on lisäksi vakiotermi;

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

Verkot ja todennäköisyyslaskenta Verkko Verkko eli graafi muodostuu pisteiden joukosta V, särmien joukosta A ja insidenssikuvauksesta : A V V jossa

Verkot ja todennäköisyyslaskenta Verkko Verkko eli graafi muodostuu pisteiden joukosta V, särmien joukosta A ja insidenssikuvauksesta : A V V jossa Mat-.6 Sovellettu todennäköisyyslaskenta B Mat-.6 Sovellettu todennäköisyyslaskenta B / Ratkaisut Aiheet: Verkot ja todennäköisyyslaskenta Satunnaismuuttujat ja todennäköisyysjakaumat Kertymäfunktio Jakaumien

Lisätiedot

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit Physica 9 1 painos 1(6) : 161 a) Kupera linssi on linssi, jonka on keskeltä paksumpi kuin reunoilta b) Kupera peili on peili, jossa heijastava pinta on kaarevan pinnan ulkopinnalla c) Polttopiste on piste,

Lisätiedot

Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät

Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät 11 Taso Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät tason. Olkoot nämä pisteet P, B ja C. Merkitään vaikkapa P B r ja PC s. Tällöin voidaan sanoa, että vektorit

Lisätiedot

Tapa II: Piirretään voiman F vaikutussuora ja lasketaan momentti sen avulla. Kuva 3. d r. voiman F vaikutussuora

Tapa II: Piirretään voiman F vaikutussuora ja lasketaan momentti sen avulla. Kuva 3. d r. voiman F vaikutussuora VOIMAN MOMENTTI Takastellaan jäykkää kappaletta, joka pääsee kietymään akselin O ympäi. VOIMAN MOMENTTI on voiman kietovaikutusta kuvaava suue. Voiman momentti määitellään voiman F ja voiman vaen tulona:

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2)

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2) Vapaa matikka Polynomifunktiot (MAA2) Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 4.0 -lisenssillä. Versio 0.90 (22.9.2014) LISENSSI Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee

Lisätiedot

Lukion. Calculus. Analyyttinen geometria. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

Lukion. Calculus. Analyyttinen geometria. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Calculus Lukion MAA Analttinen geometria Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Analttinen geometria (MAA) Pikatesti ja Kertauskokeet Tehtävien

Lisätiedot

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan.

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan. MAB: Koordinaatisto geometrian apuna Aluksi Geometriassa tulee silloin tällöin eteen tilanne, jossa piirroksen tekeminen koordinaatistoon yksinkertaistaa laskuja. Toisinaan taas tilanne on muuten vaan

Lisätiedot

Suora 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste

Suora 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste Suora 1/5 Sisältö KATSO MYÖS:, vektorialgebra, geometriset probleemat, taso Suora geometrisena peruskäsitteenä Pisteen ohella suora on geometrinen peruskäsite, jota varsinaisesti ei määritellä. Alkeisgeometriassa

Lisätiedot

z muunnos ja sen soveltaminen LTI järjestelmien analysointiin

z muunnos ja sen soveltaminen LTI järjestelmien analysointiin z muunnos ja sen soveltaminen LTI järjestelmien analysointiin muunnoksella (eng. transform) on vastaava asema diskreettiaikaisten signaalien ja LTI järjestelmien analyysissä kuin Laplace muunnoksella jatkuvaaikaisten

Lisätiedot

On olemassa eri lainatyyppiä, jotka eroavat juuri sillä, miten lainaa lyhennetään. Tarkastelemme muutaman yleisesti käytössä olevan tyypin.

On olemassa eri lainatyyppiä, jotka eroavat juuri sillä, miten lainaa lyhennetään. Tarkastelemme muutaman yleisesti käytössä olevan tyypin. Rahoitusmuodot HUOM. Tässä esitetään vain teoriaa ja joitakin esimerkkejä. Enemmän esimerkkejä ja laskuja löytyy ratkaistuina EXCEL-tiedostosta "Rahoitusmuodot - laskut ja esimerkit", joka on MOODLESSA

Lisätiedot

Taso 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste, suora

Taso 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste, suora Taso 1/5 Sisältö Taso geometrisena peruskäsitteenä Kolmiulotteisen alkeisgeometrian peruskäsitteisiin kuuluu taso pisteen ja suoran lisäksi. Intuitiivisesti sitä voidaan ajatella joka suunnassa äärettömyyteen

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Kerrataan ja sovelletaan Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Osio : Kerrataan ja sovelletaan.desimaaliluvut....tekijöihin

Lisätiedot

Kannattaa opetella parametrimuuttujan käyttö muidenkin suureiden vaihtelemiseen.

Kannattaa opetella parametrimuuttujan käyttö muidenkin suureiden vaihtelemiseen. 25 Mikäli tehtävässä piti määrittää R3:lle sellainen arvo, että siinä kuluva teho saavuttaa maksimiarvon, pitäisi variointirajoja muuttaa ( ja ehkä tarkentaa useampaankin kertaan ) siten, että R3:ssä kulkeva

Lisätiedot

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen Matematiikan pohjatietokurssi Eija Jurvanen 03 Sisältö Polynomit................................... 4 Jakokulman käyttö luvuilla ja polynomeilla................. 5. Kokonaislukujen jakolasku......................

Lisätiedot

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit Phyica 9. paino 1(6) ATKAST 17. Taavirtapiirit ATKAST: 17. Taavirtapiirit 17.1 a) Napajännite on laitteen navoita mitattu jännite. b) Lähdejännite on kuormittamattoman pariton napajännite. c) Jännitehäviö

Lisätiedot