LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015)"

Transkriptio

1 LATO - Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien j tiedonhllinnn kehittäminen j tehostminen( ) Päivitetty:

2 Sisältö 1 YHTEENVETO TAUSTA JA PERUSTELUT ASIAKKAAT JA SIDOSRYHMÄT TARKOITUS JA TAVOITTEET TUOTOKSET TOTEUTUSTAPA JA TYÖSUUNNITELMA Työpketti 1. Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien kuvminen j tuotteistus Työpketti 2. Lstensuojelun j toimeentulotuen sikssikirjojen tietosisältöjen yhtenäistäminen Työpketti 3. Lstensuojelun j toimeentulotuen kirjmiskäytäntöjen yhtenäistäminen OLETUKSET JA RISKIT ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI PROJEKTIN MENOT JA RAHOITUS... 13

3 1 YHTEENVETO LTo lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien j tiedonhllinnn kehittäminen j tehostminen projektiss kehitetään j yhtenäistetään lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessej, sikssikirjojen tietosisältöjä j kirjmiskäytäntöjä kohti knsllist tvoitetil (toimint-, tieto-, järjestelmä, - j teknologi-rkkitehtuuri). Kehittämistyöhön osllistuvt Järvenpää, Lohj, Nurmijärvi, Mäntsälä/ Mustijoen perusturv, Tuusul j Länsi- j Keski-Uudenmn sosililn osmiskeskus (Sosilitito). Kehittämistoiminnn tvoitteet toteuttvt knsllisen sosilihuollon tiedonhllinnn tvoitteisto. TAVOITTEET 1. Asikkiden smien sosilihuollon plveluiden sujuvuuden prntminen (toimintprosessien kehittäminen) 2. Ammttilisten keskinäisen sikstiedon käytettävyyden prntminen (oike-ikisuus j tiedon oikeellisuus) 3. Tietojärjestelmien käytettävyyden prntminen (toimintprosessi tukevt tietosisällöt) 4. Ammttilisten kirjmiskäytäntöjen yhtenäistäminen j ldun prntminen 5. Suunnitelmllisen sikstyön vhvistminen TOIMENPITEET 1. Toimintprosessit: Kehittämistyössä määritellään, kuvtn j kehitetään lstensuojelun (lstensuojeluilmoituksen käsittely, lstensuojelutrpeen selvitys, lstensuojelun järjestäminen, lstensuojelun hllintosin käsittely, lstensuojelun tuottminen sikklle) j toimeentulotuen (toimeentulotuen hllintosin käsittely, päätöksen toimeenpno) toimintprosessej vstmn trkoituksenmukist j tehokst toimint sekä knsllisi linjuksi. Tuotteistetn lstensuojelun j toimeentulotuen ydinprosessit. 2. Asikssikirjojen tietosisältöjen yhtenäistäminen: Yhtenäistetään lstensuojelun j toimeentulotuen sikssikirjojen tietosisällöt vstmn knsllisi sikirjrkenteit, määrityksiä j luokituksi. Tämän pohjlt sikstietojärjestelmiin tehdään trvittvt muutokset yhdessä järjestelmätoimittjn knss. 3. Kirjmiskäytännöt: Lstensuojelun j toimeentulotuen kirjmisohjeet päivitetään vstmn yhtenäistettyjä toimintprosessej j sikssikirjrkenteit. Henkilöstölle järjestetään trvittv koulutus. Työskentely orgnisoidn sintuntijoiden itsenäisen työn j työpjtyöskentelyn vuorottelemn prosessin. Kehittämistyöhön hnkitn trvittv ulkopuolinen sintuntemus.

4 1.1 TAUSTA JA PERUSTELUT Länsi- j Keski-Uudenmn sosililn osmiskeskuksen, Sosilitidon, tekemissä selvityksissä (Lstensuojelulin hengen toteutuminen vuonn 2011 j Toimeentulotuen uudet sikkt 2012, Toimeentulotuki 2011 j 2012, Lstensuojelun til 2009,2010,2011,2012) ilmeni useit siksprosessin hllintn sekä sikstiedon kirjmiseen j käsittelyyn liittyviä puutteit j kehittämishsteit. Kuntien työntekijöiden kirjmiskäytännöissä j sikstietojärjestelmien tietosisällöissä on suuri kuntien sisäisiä j kuntien välisiä eroj. Asikstietoihin liittyvien tietosisältöjen j kirjmiskäytäntöjen yhtenäistäminen on keskeistä tiedonhllinnn kehittämisessä. Tvoitteen on, että kuntien sikstietojärjestelmät käyttävät yhtenäisiä käsitteitä, termejä j luokituksi j sikstieto on formliss muodoss. Tällä tvoin tietojärjestelmät ohjvt j tukevt työntekijän toimintprosessi j tietojen kirjmist. Myös tiedonsiirto eri yhteistyöthojen knss on mhdollist, kun sikstietojärjestelmät j niiden tietosisällöt j tietomllit ovt yhteensopivi riippumtt siitä, minkä kunnn, järjestön ti j yksityisen yrityksen tietojärjestelmistä on kyse. Olennist on myös se, että tietosisältöjen yhtenäistämisen kutt järjestelmät pystyvät tuottmn vertilukelpoist tieto sikkiden trpeiden j plveluiden kehityksestä sekä kuntlisten hyvinvoinnist j siinä tphtuvist muutoksist. Sosilitidon hllitus on linjnnut sosilihuollon tiedonhllintn liittyvän kehittämistyön yhdeksi keskeisimmistä tvoitteist (TOSU ). Kunnt ovt yhteistyössä Sosilitidon knss tehneet pitkäjänteistä (vuodest 2004) sosilihuollon tiedonhllinnn kehittämistyötä (mm. Arkitieto biteiksi, Aikuissosilityön kehittäminen Keski-Uudellmll, POP Pljonko on pljon j Lpsen ääni hnkkeiss). Alueen kunnt j Sosilitito toteuttivt yhdessä Tikesos -hnkkeen knss Lstensuojelun sisältömääritysten yhtenäistäminen Länsi- j Keski- Uudellmll projektin. Kunnllisten sosiliplveluiden luonteeseen kuluu, että siks stt sioid smss prosessiss usen eri toimijn knss. Asiksprosessin sujuvuuden j tehokkuuden knnlt on keskeistä kehittää orgnistio- j mmttikuntrjt ylittävien prosessien j niissä trvittvn sikstiedon sujuv välittämistä j hllint. Tiedonhllinnn kehittäminen on ensisijisesti plveluiden ldun kehittämistä j toissijisesti se tuott reliikist, systemttisesti dokumentoitu sikstieto, tieto plveluist j niiden käytöstä sekä kustnnuksist tietojohtmisen välineeksi. Sosili- j terveysministeriön käynnistämässä Sosililn tietoteknologihnkkeess (Tikesos ) tehtiin lj kehittämistyötä sosilihuollon tiedonhllinnn eri näkökulmist. Nykyisin kehittämistyötä toteutt j ohj THL:n OPER-yksikkö. Kehittämistyö on sisältänyt muun muss toimintprosessien kuvmisen (toimint-rkkitehtuuri) sekä sikstietojen sisältöjen j rkenteiden yhtenäistämisen (tietorkkitehtuuri). Lisäksi on tehty selvityksiä j määrittelyjä sähköisestä rkistost j yhteisistä tietojärjestelmäplveluist (järjestelmärkkitehtuuri) sekä käytettävistä teknisistä rtkisuist j stndrdeist (teknologi-rkkitehtuuri). Lähtökohtn on, että tehdyn määrittelytyön pohjlt tulln tekemään knsllisesti sitovi päätöksiä sikstietojen käsittelyn yhteensopivuuden tkmiseksi. LTo- projektin trkoituksen on jtk tätä kehittämistyötä j viedä tuloksi/tuotoksi kuntien käytännön toimintn.

5 2 ASIAKKAAT JA SIDOSRYHMÄT Projektin ensisijisin sikkin ovt hnkkeeseen osllistuvt kunnt (Järvenpää, Lohj, Nurmijärvi, Mäntsälä/ Mustijoen perusturv j Tuusul), kuntien sintuntijt, sosiliplveluiden työntekijät j plveluidenkäyttäjät. Hnkkeen sidosryhmiä ovt järjestelmätoimittjt, THL (Oper yksikkö), STM j muut sosiliplveluiden toimijt. 3 TARKOITUS JA TAVOITTEET Kehittämistyön keskeisin trkoitus on kehittää j yhtenäistää kuntien lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessej j kirjmiskäytäntöjä sekä sikstietojen tietosisältöjä kohti yhteisesti määriteltyä knsllist tvoitetil. Kuntien yhtenäiset toimintprosessit j tietosisällöt mhdollistvt ljemmn teknologin kehittämisen j hnkinnn. Tämä työ on pohjn kunt- j plvelurkenteest riippumttomille toiminnllisille j teknologisille rtkisuille. Tulevisuudess tämä on myös merkittävä tloudellinen tekijä. Kehittämistyö hyödyntää j käyttää sosili- j terveydenhuollon knsllisen koodistoplvelun tietorkenteit j koodistoj sekä sosilihuollon sikstietomlli (sosmet.fi). Toimintprosessit kuvtn JHS 152- suosituksen mukisesti. Prosessiss seurtn tiiviisti knsllist sosilihuollon kehittämistä (linsäädäntö, tiedonhllint esim. SAKKE j ASKO- projektit ym.) Sosilihuollon sikirjmääritysten ktselmointi projektin (ASKO) iktulun mukn lstensuojelun j toimeentulotuen sikirjmääritykset on ktselmoitu lkusyksystä Lto-projektiss otetn ktselmoidut sikirjmääritykset kehittämistyöhön osllistuvien kuntien käyttöön. Kehittämistyön tvoitteen ovt: 1. Asikkiden smien plveluiden sujuvuuden prntminen (toimintprosessien kehittäminen) 2. Ammttilisten keskinäisen sikstiedon käytettävyyden prntminen (oike-ikisuus j tiedon oikeellisuus) 3. Tietojärjestelmien käytettävyyden prntminen (toimintprosessi tukevt tietosisällöt) 4. Ammttilisten kirjmiskäytäntöjen yhtenäistäminen j ldun prntminen 5. Suunnitelmllisen sikstyön vhvistminen 4 TUOTOKSET Projektiss syntyy seurvt tuotokset: 1. Lstensuojelun j toimeentulotuen kuvtut toimintprosessit sekä tuotteistetut ydinprosessit 2. Lstensuojelun j toimeentulotuen yhtenäiset sikssikirjojen tietosisällöt j rkenteet (mhdollisimmn ljsti osllisten kuntien tuotntokäytössä hnkkeen päättyessä) 3. Koulutus j toimintohjeet kirjmiskäytännöistä kuntien työntekijöille 4. Tuotetn ineisto mhdollisesti myöhemmin julkistvn oppseen

6 Kehittämistyöstä tuotetn kirjllinen loppurportti, joss kuvtn projektien toteutus, tulokset j rviointi. 5 TOTEUTUSTAPA JA TYÖSUUNNITELMA Työskentely toteutetn sintuntijoiden itsenäisen työn j työpjtyöskentelyn vuorottelemn prosessin, jok dokumentoidn j kirjtn trksti. Kirjttu ineisto käytetään mm. toimintohjeiden pohjn. Projektille hnkitn trvittv ulkopuolinen sintuntemus (esim. kirjmiskoulutus). Projektin työskentely on jettu kolmeen työpkettiin, jotk limittyvät toiminnllisesti j temttisesti yhteen j joiden toimint ohjtn yhteisesti. (ks. kuv ll): 1. Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien kuvminen j tuotteistus (2014) 2. Lstensuojelun j toimeentulotuen sikssikirjojen tietosisältöjen yhtenäistäminen (6/2014-5/2015) 3. Lstensuojelun j toimeentulotuen kirjmiskäytäntöjen yhtenäistäminen (koulutus, toimintohjeet työntekijöille) (2015) Kuv 1 Projektin iktulu j trkistuspisteet Jokisen työpketin työskentely jksotetn sintuntijryhmän, mmttilisten itsenäisen työskentelyn j kuntkohtisen konsulttion vuorottelemn prosessin. Työpketit sisältävät (12 työpjpäivää sekä 8 kuntkohtist konsulttiopäivää).

7 Työpkettien toteutus hoidetn seurvsti: ASIANTUNTIJARYHMÄN ORGANISOINTI TYÖSKENTELYN KÄYNNISTÄMINEN (iktulu, tvoitteet, toteutus) ASIANTUNTIJOIDEN ITSENÄINEN/KUNTAKOHTAINEN TYÖSKENTELY TYÖPAJATYÖSKENTELY KUNTAKOHTAISET TYÖPAJAT RAPORTOINTI OHJAUSRYHMÄLLE: dokumentointi, rviointi Kuv 2 Työpkettien toteutus 5.1 Työpketti 1. Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien kuvminen j tuotteistus Työpketti 1. Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien kuvminen j tuotteistus tvoitteen on yhtenäistää, selkeyttää j tehost kuntien plvelutuotnto kohti yhteisesti määriteltyä tvoitetil. Työskentely toteutetn itertioprosessin (kuv 3), joss ensimmäiseksi selkeytetään j täsmennetään lstensuojelun j toimeentulotuen ydinprosessien tvoitteet j plveluiden kysyntä (sikstrpeet). Täsmennettyjen j selkeytettyjen tvoitteiden j kysynnän pohjlt kuvtn j tuotteistetn tvoitetiln mukiset toimintprosessit j -käytännöt, jotk toimeenpnnn kuntien lstensuojelun j toimeentulotuen plveluiss steittin.

8 Kuv 3. Työpketin 1. prosessi Työpketin 1 työskentely toteutetn khdess työryhmässä 1. Lstensuojelu 2. Toimeentulotuki. Kuvss 4. on kuvttu lstensuojelutyöryhmän työsuunnitelm. Työpketti 1. Lstensuojelu 12/13 1/14 2/14 3/14 5/14 8/14 9/14 10/14 11/14 Lsu selvitys Ilmo. käsittely Avohuolto Sijishuolto Toimeenpno steittin Jälkihuolto Moduulien tuotteistminen (kuntkohtinen/yhteinen työskentely) T y ö j k Prosessien rviointi, mittrit K u s t n n u k s e t Kuv 4. Työpketti 1. Lstensuojelu (työsuunnitelm) Kuvss 5. on kuvttu toimeentulotuki/ikuissosilityön työryhmän työsuunnitelmn iktulu vuodelle 2014.

9 Työpketti 1. Toimeentulotuki/ikuissosilityö 1/14 2/14 3/14 5/14 8/14 9/14 10/14 11/14 Toimeentulotuki T y ö j k Alkurviointi Muutossosilityö sosiliturvtyö Toimeenpno steittin Moduulien tuotteistminen (kuntkohtinen/yhteinen työskentely) T y ö j k Prosessien rviointi, mittrit K u s t n n u k s e t Kuv 5. Työpketti 1. Toimeentulotuki/ikuissosilityö (työsuunnitelm) 5.2 Työpketti 2. Lstensuojelun j toimeentulotuen sikssikirjojen tietosisältöjen yhtenäistäminen Työpketti 2. Lstensuojelun j toimeentulotuen sikssikirjojen tietosisältöjen yhtenäistäminen toteutetn osittin limittäin työpketin 1 knss, niiden sikssikirjojen tietosisältöjen oslt, jotk liittyvät lstensuojelun j toimeentulotuen ydinprosesseihin. Asikssikirjojen tietosisältöjen yhtenäistäminen työpketiss tehdään yhteistyötä muiden THL/OPER sosilihuollon VA -hnkkeiden knss niiltä osin kuin se on trkoituksenmukist sisältöjen j toimintojen vltkunnllisen yhtenäisyyden näkökulmst. Työskentely käynnistyy tmmikuuss Yhteistyössä projektiin osllistuvien kuntien j muiden sosilihuollon VA- hnkkeiden knss suunnitelln sikssikirjojen tietosisältöjen yhtenäistämisen kokonisuus. Prosessiss seurtn tiiviisti knsllist sosilihuollon kehittämistä (linsäädäntö, tiedonhllint esim. SAKKE j ASKOprojektit ym.)sosilihuollon sikirjmääritysten ktselmointi projektin (ASKO) iktulun mukn lstensuojelun j toimeentulotuen sikirjmääritykset on ktselmoitu lkusyksystä Ltoprojektiss otetn ktselmoidut sikirjmääritykset kehittämistyöhön osllistuvien kuntien käyttöön. 5.3 Työpketti 3. Lstensuojelun j toimeentulotuen kirjmiskäytäntöjen yhtenäistäminen Lstensuojelun j toimeentulotuen kirjmisohjeet päivitetään vstmn yhtenäistettyjä toimintprosessej j sikssikirjrkenteit. Henkilöstölle järjestetään trvittv koulutus. Työskentely orgnisoidn sintuntijoiden itsenäisen työn j työpjtyöskentelyn vuorottelemn

10 prosessin. Kehittämistyöhön hnkitn trvittv ulkopuolinen sintuntemus. Tältä osin tehdään yhteistyötä muiden sosilihuollon VA- hnkkeiden j etenkin Hämeenlinnn hllinnoimn oshnkkeen knss. Työpkettiin kuuluv sisältö syntyy koko projektin jn. Käytännön toteutus toteutetn vuoden 2015 ikn. 6 OLETUKSET JA RISKIT Riskienhllint on os normli projektinhllint. Projektin luss käydään ohjusryhmän j sintuntijryhmien knss projektin toteutumiseen liittyvät riskitekijät j niihin vrutuminen sekä onnistumisen kriteerit. Riskien hllintn kuuluvt riskien tunnistus, riskien nlysointi j priorisointi, riskien hllinnn suunnittelu (riskien ehkäisevien, vähentävien j korjvien toimenpiteiden määrittely j toimeenpno) sekä riskien seurnt j vlvont. Projektin ospuolet ovt velvollisi tuomn mhdolliset riskit esille, riskien hllinnst vst viime kädessä projektin vstv projektipäällikkö. Seurvss tulukoss on lustv rvio projektiin liittyvistä riskeistä. (5=erittäin korke, 4=korke, 3=keskinkertinen, 2=mtl, 1=erittäin mtl) Riski Todennäköisyys 1-5 Kriittisyys 1-5 Vikutukset toteutuessn Riskin välttämisen toimenpiteet Aiktulu: liin tiukkn ldittu Resursointi: vinhenkilöiden sitoutuminen Huonoltuinen lopputuotos 2 4 Ldullisesti huono tuotos j/ti iktulun venyminen 1 5 Ldullisesti huono tuotos 2 5 Uskottvuuden huonontuminen Sovitn riittävä määrä trkistuspisteitä eikä otet liin isoj kokonisuuksi käsittelyyn kerrll Tehdään relistinen iktulu j käydään se läpi ohjusryhmän j sintuntijryhmien knss Riittävän trkt j pieniin osiin jetut tehtäväkokonisuudet Asintuntijresurssin vihtuminen (sirus, muu poissolo) 1 5 Aiktulumuutos Jokiselle os-lueelle/viheelle nimetään vrhenkilö, näin sintuntijresurssin vihtuminen ei iheut ktkost työskentelyssä 7 ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN Projektiorgnistio on suunniteltu verkostopohjiseksi, jolloin työskentelyyn j sisällölliseen ohjukseen sdn riittävä ketteryys j nopeus. Smll projektin orgnistio pysyy yksinkertisen j selkeänä. (ks. kuv ll) Toiminnss hyödynnetään sähköisiä työskentely-, projektinhllint j - suunnittelutyökluj (ShrePoint, Improlity) sekä joustvi sähköisiä neuvottelumenetelmiä. Projektin hllinnost vst Sosilitito osn orgnistion perus tloushllinnon j johtmisen rkenteit.

11 Projekti toteutetn kuntien j Sosilitidon yhteisenä prosessin, siten että Sosilitito vst projektin hllinnoinnist, koordinoinnist, toiminnllisest johtmisest sekä rportoinnist. Kuntien j Sosilitidon välille on tehty sopimus projektin toteutuksest. Projektin työskentelyä ohj, linj j joht johtvist virnhltioist j sintuntijoist koottu ohjusryhmä. Kehittämistyön etenemistä käsitellään j se rportoidn myös Sosilitidon hllituksess sekä lueellisiss sosili- j terveysjohdon foorumeiss (mm. Kuum kuntien sosili- j terveysjohdon neuvottelukunt, Länsi- Uusimn sosili- j terveysjohdon j sintuntijoiden verkosto). Projektille perustetn kksi sintuntijryhmää (toimeentulotuki j lstensuojelu). Asintuntijryhmissä on edustettuin projektiin osllistuvien kuntien toimeentulotuen j lstensuojelun sekä trvittvien sidosryhmien sintuntijt (esim. tietohllinto, järjestelmätoimittj, THL). Asintuntijryhmien tehtävänä on projektin käytännön työn eteenpäinvieminen. OHJAUSRYHMÄ SOSIAALITAITO ASIANTUNTIJARYHMÄ (Lstensuojelu) ASIANTUNTIJARYHMÄ (Toimeentulotuki) Ohjusryhmä: Ohjusryhmässä edustettuin ovt kuntien toimeentulotuen j lstensuojelun vstvt virnhltijt, sosilihuollon tietohllinnon sintuntijt, rhoittjn edustj j Sosilitito. Ohjusryhmään voidn kutsu muit sintuntij trvittess. Ohjusryhmä ohj, linj j rvioi projektin etenemistä. Ohjusryhmän jäsenet tuovt omn tustyhteisön j substnssiosmisen ryhmän käyttöön. Ohjusryhmän kokoonpno: Virv Juurikkl, ikuisten sosiliplveluiden johtj, Järvenpää (ohjusryhmän puheenjohtj) Heli Rnt-Slonen, sosiliplvelupäällikkö, Lohj (ohjusryhmän vrpuheenjohtj)?, toimil-sintuntij Nurmijärvi Mrit Lksonen, kehittämispäällikkö THL (projektin vlvoj/rhoittjn edustj) Petteri Heino, kehittämispäällikkö, Sosilitito (toteuttjn edustj) Timo Turunen, kehittämiskoordinttori, Sosilitito (ohjusryhmän sihteeri/esittelijä) Sosilitito: Vst projektin hllinnoinnist, toimintsuunnitelmn mukisest toiminnst, rportoinnist sekä kuntien välisen kehittämistoiminnn j yhteistyön koordinoinnist. Sosilitito toimi

12 ohjusryhmässä esittelijänä. Sosilitito vr riittävän resurssin projektijlle (lskennllisesti 0,5 htv/v koko projektin jlle, projektiin plkttv henkilö /v). Sosilitidon tehtävänä on myös levittää projektin tuotoksi projektin päättymisen jälkeen sekä lueellisesti omn toimintlueens muihin kuntiin, että vltkunnllisesti esim. sosililn osmiskeskusverkoston vull. Asintuntijryhmät (lstensuojelu j toimeentulotuki): Vstvt omn substnssins toimintprosessien (tuotteistminen) kuvuksest, tietosisältöjen yhtenäistämisestä sekä kirjmiskäytäntöjen kehittämisestä. Asintuntijryhmät dokumentoivt omn kehittämisprosessins toimintohjeiden käyttöön. Asintuntijryhmät suunnittelevt koulutuskokonisuuden omn substnssins oslt. Asintuntijryhmissä on edustettuin kuntien nimeämät sintuntijt sekä mhdolliset muut substnssisintuntijt (esim. THL). Asintuntijtyöryhmien kehittämistyötä j toimint ohj j joht Sosilitito. Projektiin osllistuvt kunnt vrvt riittävän henkilöstöresursoinnin projektin tvoitteiden svuttmiseksi. Kuntien työpnoksen siirtoon on vrttu yhteensä (vuodelle j vuodelle ), jok ktt osn kuntien projektille osoittmist henkilöstöresursseist. Projektivuodelle 2014 on vrttu j vuodell projektin tvoitteit tukevn koulutuksen j sintuntijplveluiden hnkintn sekä vuodelle tvoitetiln mukisten luokitusten j sikirjmääritysten viemiseen kuntien sikstietojärjestelmiin. Tulukoss 1. on esitetty lstensuojelun j toimeentulotuen/ikuissosilityön sintuntijryhmien kokoonpno. Lisäksi sintuntijtyöskentelyyn osllistuu trvittess muit kuntien sintuntijoit sekä sellisten Länsi- j Keski-Uudenmn kuntien sintuntijoit, jotk eivät ole mukn projektiss. Tulukko 1 Lstensuojelu j toimeentulotuki sintuntij ryhmien kokoonpno Lstensuojelu Eij Hilden, Nurmijärvi Suvi Slin, Nurmijärvi Lur Strckjohn, Mäntsälä/Mustijoki Johnn Hnkomki, Järvenpää Heidi Tlvenkorpi, Tuusul Heli Jnhukinen, Tuusul Mrjtt Linj-Ingren, Lohj Timo Turunen, Sosilitito Petteri Heino, Sosilitito Toimeentulotuki Armi Mikol, Tuusul Nin Kihl, Nurmijärvi Eivor Juvkk, Lohj Erj Heikkinen, Mäntsälä Tnj Bergmn, Järvenpää Petteri Heino, Sosilitito Timo Turunen, Sosilitito

13 8 ARVIOINTI JA RAPORTOINTI Asintuntijryhmät j Sosilitito tuottvt dokumentoitu tieto ohjusryhmän rvioitvksi koko projektin ikn. Ohjusryhmä vst rvioinnin perusteell mhdollisesti tehtävistä muutoksist projektin sisältöihin ti toiminttpoihin (trkistuspisteet esitetty työsuunnitelmss). Muuss rvioinniss j rportoinniss (jot ei ole esitetty tässä suunnitelmss) noudtetn rhoittjn ohjeit. 9 PROJEKTIN MENOT JA RAHOITUS Projektin kokonisbudjetti on , jost vltionvustus on j kuntien omrhoitusosuus Kuntosuuden jkoperustn käytetään kuntien/kuntyhtymien lukumäärää. Kuntosuus on näin ollen /kunt/kuntyhtymä. Projektiin plkttvn henkilöstön plkkkustnnuksiin sivukuluineen on vrttu yhteensä koko projektijlle ( /v). Projektivuodelle 2014 on vrttu j vuodell projektin tvoitteit tukevn koulutuksen j sintuntijplveluiden hnkintn sekä vuodelle sintuntijplveluihin sikssikirjojen modifiointiin j määrittämiseen tvoitetiln mukiseksi.

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Teknillinen korkekoulu Insinööritieteiden j rkkitehtuurin tiedekunt Lhden keskus Toimint-/litoskäsikirj Litoskirjn on merkitty punisell värillä Lhden keskuksen kehittämiskohteiksi vuodelle 2009 määritellyt

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit Tuettu oppisopimus Luokk Tukiprosessit Ydintehtävä Nuorten tukeminen oppisopimuskoulutuksen ikn Prosessin trkoitus Tutkinnon ti ostukinnon sminen oppisopimuskoulutuksell Prosessin lähtötilnne Työttömän

Lisätiedot

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi OSAAVA kehittämishnkkeid hllinnoinnin ops Toimintvuosille 2015 2016 j 2016 2017 tehtyj vltionvtpäätöst tueksi päivitetty 4.1.2016 vsm/pj pä 2 Sisällysluettelo Osv ohjelmn mukis vltionvtuks hkemin.... 3

Lisätiedot

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat TÄMÄ DOKUMENTTI ON TARKOITETTU MIELEN AVAIN -HANKKEEN PROJEKTIEN ITSEARVIOINNIN TOTEUTTAMISEEN itserviointi Työkirpoht NET EFFECT OY ANNIINA ALI-LAURILA TOIMINTA 1. Johtjuus 3. HENKILÖSTÖ 7. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

Kohteen turvaluokitus on

Kohteen turvaluokitus on LVI 03-10517 SIT 13-610091 KH X4-00513 INFRA 053-710109 ST 41.01 HANKETIETOKORTTI HT12 Hnketietokortiss esitetään rkennuskohteen lähtötiedot j tiljn edellyttämä ltutso suunnittelun työmäärän rviointi vrten.

Lisätiedot

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa ArcGIS Server ArcGIS for Server Luo, j j hllitse pikktieto ArcGIS Serverin vull voidn luod plveluit keskitetysti, hllinnoid näitä plveluit j jk niitä orgnistion sisällä sekä verkoss. Plveluj voidn helposti

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012 Sosililutkunt 21.03.2012 11 Sosililutkunt Aik: Keskiviikko 21.03.2012 klo 16.00 17.35 Pikk: Vnhinkoti Asit 9 Sosililutkunnlle tiedoksi 10 Plvelussuhteen päättyminen 11 Rvitsemistyöntekijän tehtävien hoito

Lisätiedot

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS AIKUISKOULUTUSTILASTOT M Itell Posti Oy YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2010 'CONTINUING VOCATIONAL TRAINING SURVEY - CVTS4' TIEDUSTELU PERUSTUU TILASTOLAKIIN (LAKI 280/04) KYSELYLOMAKE SÄHKÖINEN LOMAKE:

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 201 5

Opetussuunn itelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 201 5 Nuoriso- j vp-jn ohjuksen perustutkinto, N uoriso- j vp-jnohj hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 -ì ú-l- \ rkku Purontus rehtori L SISALLYS I NUORISO- JA VAPAA-AJAN

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO Kruunupyyn kunt 26.L.2075 r/2 Sosili- j terveyslutkunt /-zîe MLL;n Lsten j nuorten puhelimen j netin vustus vuodelle 2015 f7o Toivomme, että kuntnne vust Lsten j nuorten puhelin- j nettiplvelun toimint.

Lisätiedot

LIITE 1. 1 Turvasuunnitelma VAKkuljetuksissa

LIITE 1. 1 Turvasuunnitelma VAKkuljetuksissa 1 Turvsuunnitelm VAKkuljetuksiss 2 Tämä on turvsuunnitelmmlli yrityksille, jotk toimivt Vrllisten ineiden kuljetusten priss. Mlliss on huomioitu vrllisten ineiden kuljetusten (VAK) säädöksen uusi luku

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM).

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM). Helsinin kupunki / Liikennesuunnitteluossto 26.2.204 6:2 Anitt Vähäkuopus (3) TYÖSELTE Telkkktu/Pursimiehenktu Risteys 256 Kojeuusint Yleistä Koje vihdetn j muutetn minikojeeksi (TC-2M). Klusteet j työ

Lisätiedot

Osa 6: Perustukset. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu.

Osa 6: Perustukset. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. 1(10) Betonirkenteiden suunnittelu eurokoodien mukn Johdnto Eurokoodien käyttöönotto kntvien rkenteiden suunnitteluss on merkittävin suunnitteluohjeit koskev muutos kutt ikojen. Koko Euroopp on siirtymässä

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

(9kpedu. Maatalousalan perustutkinto, Opetussu unn itelma 201 5. Maatilatalouden osaamisala Maaseutuyrittäjä. Keski-Pohjan maan am mattiopisto

(9kpedu. Maatalousalan perustutkinto, Opetussu unn itelma 201 5. Maatilatalouden osaamisala Maaseutuyrittäjä. Keski-Pohjan maan am mattiopisto (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutkinto, Mtiltlouden osmisl Mseutuyrittäjä ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 (> rehtori rontus T

Lisätiedot

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus Kustnkrtnon vnhustenkeskus Vnhinkoti Päivätoimint Plvelukeskus 1 Kustnkrtnoss tärkeinä pidettyjä sioit: sukkn hyvä olo hyvä elämä hyvä yhteistyö omisten knss gerontologisen hoidon osminen työntekijöiden

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 201 5

Opetussuunnitelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 201 5 Tieto- j viestintätekniikn perustutkinto, Ohjel m istotuot n non osm isl Dtnomi ldittu: 26.05.2015 Mirk Rjniemi hyväksytty= 26.6.2015 S 96 rehtori rontus

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Turvallisuusvalvoja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Tu rval I isu usalan perustutki nto, laadittu: 06.08.

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Turvallisuusvalvoja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Tu rval I isu usalan perustutki nto, laadittu: 06.08. 9kpedu T Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 01 5 Tu rvl I isu usln perustutki nto, Turvllisuusvlvoj ldittu: 06.08.015 Risto Krhu hyväksytty: 6.8.015 S f 10 - r-, I Sirkku Purontus rehtori Sisällys

Lisätiedot

Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus E i j L e h t i n i e m i M e r v i Wä r e S L I N E N P I N E N H R J O I T U S V I H K O SLINEN KIRJSTO Hrjoitusvihkon Eij Lehtiniemi OPETTJN OHJEET Erityisopetus HRJOITUSVIHKON SISÄLTÖ Vlmiushrjoitukset

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

OPINTOPÄil,I^ L2.2. ARVIOINTI VIERAAT KIELET OHJAAJAN OPAS. Suunnittelu. Sauli Takala KOULUTYON ARVIOINTI. Kouluhallitus 1787 /73

OPINTOPÄil,I^ L2.2. ARVIOINTI VIERAAT KIELET OHJAAJAN OPAS. Suunnittelu. Sauli Takala KOULUTYON ARVIOINTI. Kouluhallitus 1787 /73 r- / OPINTOPÄil,I^ L2.2. ARVIOINTI VIERAAT KIELET OHJAAJAN OPAS Suunnittelu Suli Tkl KOULUTYON ARVIOINTI VIERAAT KIELET 1787 /73 Kouluhllitus -\ 2 SISÄLLYS Ohjeit kouluttjll sivu Arvioinnin merkityksestä

Lisätiedot

RTS 16:2. Tässä ohjeessa esitetään ajoneuvojen ja yleisimpien autotyyppien mittoja, massoja sekä liikenteeseen hyväksymistä koskevia rajoituksia.

RTS 16:2. Tässä ohjeessa esitetään ajoneuvojen ja yleisimpien autotyyppien mittoja, massoja sekä liikenteeseen hyväksymistä koskevia rajoituksia. RTS 16:2 RT XX-XXXXX KH XX-XXXXX Infr x-x AJONEUVOJEN MITTOJA OHJEET xxxkuu 2016 1 (8) korv RT 98-10914 Tässä ohjeess esitetään joneuvojen j yleisimpien utotyyppien mittoj, mssoj sekä liikenteeseen hyväksymistä

Lisätiedot

ktû,- A E tcl Talousarvioraamit vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Valmistelija: Talousjohtaja Jari Saarinen, puh.

ktû,- A E tcl Talousarvioraamit vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Valmistelija: Talousjohtaja Jari Saarinen, puh. ktû,- A E tcl Kupunginhllitus s 272 1 1.5.215 Tlousrviormit vuodelle 216 j tloussuunnitelm vuosille 217-218 317 tj2tù2t2t215 KH S 272 Vlmistelij: Tlousjohtj Jri Srinen, puh. O44789 426 Tlousrviormit ovt

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YHDENVERTAISUUSOHJELMA 2013 2016. Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.4.2013.

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YHDENVERTAISUUSOHJELMA 2013 2016. Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.4.2013. sivu 1/35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN 2013

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja 9kpedu Keski-Pohjnmn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Sähkö- j utomtiotekniikn perustutkinto, Sähkö- j utomtiotekniikn osmisl Sähkösentj sekä utomtiosentj ldittu: 25.06.2015 Mrko Päiveröinen hyväksytty:

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto, (pkpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Log istiikn perustutkinto, Ku ljetusplvel ujen osm isl Autonkuljettj Yhd i ste I m äjo n e uvo n ku ljettj ldittu: 16.05.2015 Pekk Luom hyväksytty:

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työkykyisyys ja miten sitä tulisi arvioida?

Pitkäaikaistyöttömien työkykyisyys ja miten sitä tulisi arvioida? Pitkäikistyöttömin työkykyisyys j mitn sitä tulisi rvioid? Rij Krätär, kuntoutuslääkäri, kouluttj Oorninki Oy www.oorninki.fi Tässä sityksssä Tuloksi pitkäikistyöttömin työkykyä j työkyvyn rviot koskvst

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A2 Aivomyrsky j unelmien leikkipuisto Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Syvennetään jtuksi ympäristöstä liittyvästä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 14/2007 550 (- 588)

Kunnanhallitus 14/2007 550 (- 588) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 14/2007 550 (- 588) KOKOUSAIKA Mnntin 17. syyskuut 2007 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Audiovisulisen viestinnän perustutkinto, Medi-ssistentti ldittu: 04.08.015 Jussi Järviniemi hyväksytty:6.8.015 S f r0 -l l-l Purontus rehtori

Lisätiedot

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013 Preliminäärikoe Pitkä Mtemtiikk 5..0 Kokeess s vstt enintään kymmeneen tehtävään. Tähdellä ( * ) merkittyjen tehtävien mksimipistemäärä on 9, muiden tehtävien mksimipistemäärä on 6.. ) Rtkise yhtälö b)

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2006 545 (- 566) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 17/2006 545 (- 566) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 17/2006 545 (- 566) KOKOUSAIKA Mnntin 13. mrrskuut 2006 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina Jlkpllokentältä kupnkäynnin kentälle Newbodyn trin Autmme kouluj j seuroj vrinkeruuss kisoj, hrjoitusleirejä j luokkretkiä vrten. Seurt sekä koululiset voivt nsit tuntuvsti rh tvoitteidens svuttmiseksi

Lisätiedot

PERUSTURVATOIMEN ORGANISAATIO

PERUSTURVATOIMEN ORGANISAATIO PERUSTURVATOIMEN ORGANISAATIO Perusturvlutkunt Yksilöjosto Perusturvjohtj vs. Mir Uunimäki Hllintoplvelut Hllintopäällikkö Mikko Kerkol Ikääntyneiden plvelut Vnhustyön johtj Tuul Suominen Sosiliplvelut

Lisätiedot

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Perjnti 15.11.2013 klo 14.00-15.00 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino Liite no Svukosken kunnnvirsto 1 60 Järjestäytymissit 2 61 1-2 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 3 62

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä 1 2 Loppurportti 2007 2011 Vstv projektityöntekijä Heidi Pukkil Projektityöntekijä Nin Tikknen Johdnto Tiivistelmä Hllinto Rhoitus Ohjusryhmä Työnohjus Henkilöstö Yhteistyö- j verkostokumppnit Projektiin

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Li iketlouden perustutki nto, Asiksplvelun j myynnin osmisl sekä Tlous j toimistoplvelujen osmisl Merkonomi ldittu: 12.06.2015 Pirjo Koski hyväksytty:

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5 Laboratorioalan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5 Laboratorioalan perustutkinto, Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Lbortorioln perustutkinto, Lborntti ldittu: 7.05.015 Hnnele Puuml hyväksytty: 6.6.015 $ 96,\ L- l-- t Sirkku Purontus rehtori t 1 LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO..

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskus, kuulumiset ja ajankohtaista vesihuollossa

Uudenmaan ELY-keskus, kuulumiset ja ajankohtaista vesihuollossa Uudenmn ELY-keskus, kuulumiset j jnkohtist vesihuolloss 13.3.2017 Elinkeino-, liikenne- j ympäristökeskukset (ELY-keskukset) Vstvt: vesihuollon kehittämisestä, suunnittelun ohjuksest, osltn vesihuoltolin

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Tlotekn i i kn perustutkinto, Putkisen n u ksen osm isl Putkisentj ldittu: 18.06.015 Kimmo Nykänen hyväksytty: 6.6.015 $ 96 rl-. Sirkku Purontus

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 H iusln perustutkinto, prturi-km pl ldittu: 27.05.2015 Tuij Konttijärvi hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 l^l Sirkku Purontus rehtori t SISÄLLYS 1 1

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä Sopimustekstin käännös 30.03.2015 (epävirllinen) Counil of Europe Trety Series - No. 199 Euroopn neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnllisest merkityksestä Fro, 27.10.2005 Johnto Euroopn

Lisätiedot

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus Tietojenkäsittelytiede 24 Joulukuu 2005 sivut 8 21 Toimittj: Jorm Trhio c kirjoittj(t) Historiljennus mllipohjisess testuksess Timo Kellomäki Tmpereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikn litos 1 Johdnto

Lisätiedot

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi.

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi. Määritelmä..12. Oletetn, että 1 =(V 1,E 1 ) j 2 =(V 2,E 2 ) ovt yksinkertisi verkkoj. Verkot 1 j 2 ovt isomorfiset, jos seurvt ehdot toteutuvt: (1) on olemss bijektio f : V 1 V 2 (2) kikill, b V 1 pätee,

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunnitelma 2015. Rakennusalan perustutkinto, TalonrakentEa. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Ta lon raken n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussuunnitelma 2015. Rakennusalan perustutkinto, TalonrakentEa. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Ta lon raken n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 2015 Rkennusln perustutkinto, T lon rken n u ksen osm isl TlonrkentE ldittu: 13.04.2015 Jorm Ltvl hyväksytty: 26.6.2015 S 96 rehtori us 1.1 At IURTTIRUN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 11/2007 433 (- 459) KOKOUSAIKA Mnntin 2. heinäkuut 2007 klo 18.30-18.55 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5 Maatalousalan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5 Maatalousalan perustutkinto, Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutkinto, Elä ntenhoidon osmisl Elä ntenhoitj ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty= 26.6.2015 S 96 r^l- t rkku Purontus rehtori

Lisätiedot

9kpedu. Autoalan perustutkinto, Opetussu un n itelma 2015. Ajoneuvoasentaja. Keski-Pohjan maan a m mattiopisto. Autotekn iikan osaamisala.

9kpedu. Autoalan perustutkinto, Opetussu un n itelma 2015. Ajoneuvoasentaja. Keski-Pohjan maan a m mattiopisto. Autotekn iikan osaamisala. 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu un n itelm 015 Autoln perustutkinto, Autotekn iikn osmisl Ajoneuvosentj ldittu: 8.04.015 Jkko Huhtl hyväksytty: 6.6.015 $ 96 L-r Purontus rehtori T SISÄLLYS

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖ JA TOIMEENTULOTUKI LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN KUNNISSA VUONNA 2015

AIKUISSOSIAALITYÖ JA TOIMEENTULOTUKI LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN KUNNISSA VUONNA 2015 AIKUISSOSIAALITYÖ JA TOIMEENTULOTUKI LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN KUNNISSA VUONNA 2015 Taustaa Raportin aineisto perustuu kuntien itse antamiin tietoihin sekä muihin julkisista rekistereistä saatuihin tietoihin

Lisätiedot

Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN

Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN Toivottujen kehittämisteemojen jatkuminen LAPSEN ÄÄNESSÄ Osallisuuden edistäminen Ehkäisevän lastensuojelun vahvistaminen Matalan kynnyksen toimintamallien kehittäminen

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Kotityö - j puhdistusplvelujen perustutkinto, Kotityöplvel ujen osm isl Kodinhuoltj ldittu: 01.06.2015 Mrj Ruokonen hyväksytty= 26.6.2015 S

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 2015

Opetussu unn itelma 2015 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Hotelli-, rvintol- j cteringln perustutkinto, Kokin osmisl Kokki ldittu: 31.05.2015 Leen Roukl hyväksytty= 26.6.2015 \ Sirkku Purontus - l--.

Lisätiedot

ÄMMÄSSUON TUULIVOIMALAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (PÖYDÄLLÄ)

ÄMMÄSSUON TUULIVOIMALAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (PÖYDÄLLÄ) Hllitus 117 17.10.2014 Hllitus 136 14.11.2014 ÄMMÄSSUON TUULIVOIMALAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (PÖYDÄLLÄ) 719/06.061.610/2014 Hllitus 117 Esittelijä Toimitusjohtj Rimo Inkinen Vlmistelijt Toimiljohtj

Lisätiedot

Laskennan mallit (syksy 2010) 1. kurssikoe, ratkaisuja

Laskennan mallit (syksy 2010) 1. kurssikoe, ratkaisuja 582206 Lskennn mllit (syksy 2010) 1. kurssikoe, rtkisuj 1. [2+2+2 pistettä] Säännöllisissä lusekkeiss on käytetty tuttu lyhennysmerkintää Σ = ( ). () merkkijonot, joiden kksi ensimmäistä merkkiä ovt joko

Lisätiedot

Sähkönjakelun luotettavuusindeksit ja laskenta

Sähkönjakelun luotettavuusindeksit ja laskenta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO SÄHKÖTEKNIIKAN OSASTO Jukk Rämä KANDITYÖ Säte 4 3.02.2008 Säkönkelun luotettvuusindeksit lskent PL 20, 5385 LAPPEENRANTA, p. 05 62,

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Miten sosiaalihuollon tiedonhallinta on kehittynyt jo nyt?

Miten sosiaalihuollon tiedonhallinta on kehittynyt jo nyt? Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Miten sosiaalihuollon tiedonhallinta on kehittynyt jo nyt? johtaja Pirjo Marjamäki 1 Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tavoitetila 2020 Kansallinen sosiaalihuollon

Lisätiedot

Puualan perustutkinto,

Puualan perustutkinto, (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu un n itelm 2015 Puuln perustutkinto, Puuseppä ldittu: 28.04.2015 Kent Rönnqvist hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 't i-r- \ Sirkku Purontus rehtori L Sisä llys I PUUALAN

Lisätiedot

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä Kttoeristeet - nyt entistä prempi kokonisrtkisuj Entistä suurempi Kuormituskestävyys j Jtkuv Keymrk- Lunvlvontjärjestelmä Rockwool-ekolvll kttoeristeet seisovt omill jloilln Ekolvoj käytettäessä työ on

Lisätiedot

Numeerinen integrointi

Numeerinen integrointi Pitkärnt: Lj mtemtiikk IX9 Numeerinen integrointi IX9 Numeerinen integrointi Numeerisell integroinnill trkoitetn määrätyn integrlin, eli reliluvun I(f,,b) = f(x)dx lskemist numeerisin keinoin (likimäärin)

Lisätiedot

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJSTLMÄT 22. Linssien kuvusyhtälö Trkstelln luksi vlon tittumist pllopinnll (krevuussäde R j krevuuskeskipiste C) kuvn mukisess geometriss. Tässä vlo siis tulee ineest ineeseen 2

Lisätiedot

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1 Pinopiste Snomme ts-ineiseksi kpplett, jonk mteriliss ei ole sisäisiä tiheyden vihteluj. Tällisen kppleen pinopisteen sijinti voidn joskus päätellä kppleen muodon perusteell. Esimerkiksi ts-ineisen pllon

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutki nto, Mtlousteknolog in osm isl Mseutuyrittäjä ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 f-- t L1 Sirkku

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 4 Tilvuuden j vipn ln lskeminen Kuten iemmin käsittelimme, määrätyn integrlin vull voi lske pintloj j tilvuuksi. Tyypillisenä sovelluksen tilvuuden lskemisest on tpus, joss

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441)

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 13/2006 416 (- 441) KOKOUSAIKA Mnntin 4. syyskuut 2006 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30 Digitlinen videonkäsittely Hrjoitus 5, vstukset tehtäviin 5-30 Tehtävä 5. ) D DCT sdn tekemällä ensin D DCT kullekin riville, j toistmll D DCT tuloksen sdun kuvn srkkeill. -D N-pisteen DCT:, k 0 N ( k),

Lisätiedot

(9kpedu. Opetussuunn itelma 2015. Koneistaja Koneenasentaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Kone- ja metallialan perustutkinto, Levyseppäh itsaaja

(9kpedu. Opetussuunn itelma 2015. Koneistaja Koneenasentaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Kone- ja metallialan perustutkinto, Levyseppäh itsaaja (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 Kone- j metlliln perustutkinto, V I m istustekn i i kn osm isl Koneistj Koneensentj Levyseppäh itsj ldittu: 27.05.2015 Psi Skntsi hyväksytty:

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tmpereen mmttikorkekoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU KEHITTÄMISHANKE Opettjnkoulutuksen kehittämishnke Vpn sivistystyön käsityön lyhytkurssien sisällöllinen kehittäminen Anj Rosenberg 2008 TAMPEREEN

Lisätiedot

Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone POLVIJÄRVEN KUNTA 507) KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Mnntin 25. syyskuut 2006 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtj Muut

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: 11.3. milj. euroa 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Ehdot mm.: Yhteistyö muiden valtakunnallisten

Lisätiedot

ARVO HANKKEEN TEEMAVERSTAIDEN YHTEINEN WORKSHOP

ARVO HANKKEEN TEEMAVERSTAIDEN YHTEINEN WORKSHOP YHTEENVETO ARVO HANKKEEN TEEMAVERSTAIDEN YHTEINEN WORKSHOP Aika: Keskiviikko 25.3.2009 klo 12 15.30 Paikka: Paikalla: Järvenpää-talo Hallintokatu 4, Järvenpää Ehkäisevä lastensuojelu peruspalveluissa teemaverstas

Lisätiedot

Tavaraliikenteen nykytila Uudenmaan tiepiirissä. Tiehallinnon selvityksiä 48/2002

Tavaraliikenteen nykytila Uudenmaan tiepiirissä. Tiehallinnon selvityksiä 48/2002 Tvrliikenteen nykytil Uudenmn tiepiirissä Tiehllinnon selvityksiä 48/2002 Tvrliikenteen nykytil Uudenmn tiepiirissä Tiehllinnon selvityksiä 48/2002 TIEHALLINTO Helsinki 2002 Knsikuv: Seppo Srjmo ISSN

Lisätiedot

Koulutukseen osallistuja(t): ammattiryhmä tai amm.nimikkeet. Henkilöstösihteeri Palkkasihteeri. Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä

Koulutukseen osallistuja(t): ammattiryhmä tai amm.nimikkeet. Henkilöstösihteeri Palkkasihteeri. Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä Hekilöstökoulutukse suuittelulomke (mmtillise osmise kehittäe) v. 2015 (Koulutuksee osllistumisest tehdää lisäksi yksilöity web-päätös.) perust, rvio koko hekilöstö mmtillisest osmisest sekä mmtillise

Lisätiedot

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ RT 09-09 ohjetiedosto mliskuu 999 () ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ liikkumisesteiset, toimimisesteiset, esteettömyys hndikppde, funktionshindrde, tillgänglighet disled persons, ccessiility Tämä

Lisätiedot

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS HARJAVALLANKADUN KIERTOLTTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemvn muutos osee Hrjvlln upungin 0 Siltln upunginosn ortteleit j seä tuluett j 0 Vltln upunginosn ortteli 0 seä puistoluett. Sitovt

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 201 5

Opetussuunnitelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 201 5 Tieto- j tietoliikennetekniikn perustutkinto, I CT-sentjn osmisl ICT-sentj fdittu: 24.06.2015 Jrmo Slo hyväksytty: 6.8.2015 S f f 0 - ;-L t Sirkku Purontus

Lisätiedot

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9. Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.2011 Mitä on dokumentointi? Dokumentointi asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista

Lisätiedot