Opetussu unn itelma 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussu unn itelma 2015"

Transkriptio

1 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Hotelli-, rvintol- j cteringln perustutkinto, Kokin osmisl Kokki ldittu: Leen Roukl hyväksytty= \ Sirkku Purontus - l--. i rehtori 1.

2 SISALLYS HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO 180 osp... 1 Ammttiln kuvus, rvoperust j perustutkinnon tvoitteet... 2 Elinikäisen oppimisen vintitojen kuvus 1.3 Perustutkinnon rkenne Tutkinnonmuodostuminen... 2 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 135 osp 2.1 Pkollinen tutkinnon os, 30 osp Mjoitus- j rvitsemisplveluiss toimiminen 30 osp 2.4 Kokin osmisln, kokki, pkolliset tutkinnon ost, 60 osp Lounsruokien vlmistus, 40 osp Annosruokien vlmistus, 20 osp A'l Crte -ruonvlmistus, 20 osp Juomien myyntij trjoilu, 20 osp Khvilplvelut, I 5 osp Plvelu- j jkelukeittiön toiminnot 15 osp Pikruokplvelut, 15 osp Tilus- j juhlruokien vlmistus, 20 osp Yritystoiminnn suunnittelu, 1 5 osp Työpikkohjjksi vl ment utum inen 5 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp Huippuosjn toimiminen, 15 osp 3 YHTEISET TUTKINNON OS4T VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPISKELIJAN OHJAUS JA HENKLöKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA.. 6 TYöSSÄOPPIMINEN 7 KANSAINVÄI.ISWS 8 ARVIOINTI JA ARVIOINNISTA TIEDOTTAMINEN LAHTEET 1. T L ,6..21,

3 I HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO 180 osp 1.1 Ammttiln kuvus, rvoperust j perustutkinnon tvoitteet Ammttiln kuvus Hotelli-, rvintol- j ctering-ln tulevisuuden näkymät ovt hyvät, sillä mtkilijoiden määrät ksvvt j mm. hyvinvointiplvelujen kysyntä lisääntyy voimkksti. Lisääntynyt kysyntä ksvtt suorn mjoitus- j rvitsemisplveluiden trvett. Knsinvälistyminen vikutt kulutuskäyttäytymiseen, ruoktottumuksiin j rk-ineiden monipuolistumiseen. Asikkiden trpeet toislt yhdenmukistuvt j toislt yksilöllistyvät. Hotelli-, rvintol- j ctering-ln plveluit käytetään "vuvst vriin" j niitä trvitn ympäri vuoden kikkin vuorokuden ikoin siellä, missä ihmiset ovt: työssä, vp-jll, lomill, tphtumiss, kuppkeskuksiss, liikennesemill, mtkilukeskuksiss, päiväkodeiss, oppilitoksiss, sirloiss, rmeijss jne. Hotelleiss j muiss mjoitusliikkeissä suomlisille j ulkomlisille vp-jn mtkustjille j liikemtkustjille trjotn mjoitus-, rvintol- j viihdeplveluj. Osss hotelleist on mjoitus- j rvitsemisplveluiden lisäksi myös kokous- j kongressi-; kylpylä-, terveys- j hyvinvointiplveluit. Suomess on yksityisiä hotellej j kotimisi sekä knsinvälisiä hotelliketjuj. Hotellivirkilijn työ on vstnoton siksplvelu, myyntitehtäviä j neuvont. Työnkuv muodostuu toi m i p i kk koht isesti. Yksittäiset rvintolt j rvintolketjut toimivt eri liikeideoill. Niissä voi pinottu esim. seurustelu-, edustus- ti lounsruokilu, olut- j muu juomvlikoim, viihde-, musiikki- ti ohjelmtrjont. Os rvintoloist on etnisiä, j yrittäjinä voivt toimi myös mhnmuuttjtustiset henkilöt. Khvilt, juhl- ti pitoplvelut, liikennesemt j pikruokrvintolt ovt esimerkkejä muist liikeideoist. Trjoilijn työ on siksplvelu j myyntitehtäviä sekä ylipäänsä sikkiden hyvinvoinnist huolehtimist. Työnkuv muodostuu toimipikkkohtisesti. L

4 Ctering-lll tuotetn ruokplveluj kodin ulkopuolell tphtuv päivittäistä ruokilu sekä edustus- j tilustrjoilu vrten. Suurimmt päivittäiset ruokilijryhmät ovt koululiset j opiskelijt. Muit siksryhmiä ovt muun muss päiväkodeiss, sirloiss, vnhinkodeiss, hoitolitoksiss, puolustusvoimiss sekä eri työpikkojen henkilöstörvintoloiss ruokilevt sikkt. Ctering-ln yrityksissä toteutetn myös juhl- j pitoplveluit sikkiden yksilöllisten toivomusten mukn. Näitä plveluit s myös sekä rvintoloist että hotellien rvintoloist osn niiden muut toimint. Ateriplvelu kuljett terioit sikkiden toimitiloihin, koteihin j eri litoksiin. Mtkustj- j rhtiluksiss livtlous on työnä rinnstettviss hotelli- j rvintol-ln. Livn tloushenkilöstö vst miehistön j mtkustjien mjoitusj rvitsemisplveluist, tilojen puhtudest j viihtyisyydestä. Livtlousl säätelevät merenkulun knslliset j knsinväliset säädökset, jotk edellyttävät m m. koko henki löstöltä turvllisuuskoulutust. Hotelli-, rvintol- j ctering-ln sekä livtlousln työ on usein vuorotyötä, j oslle lst on tyypillistä suuretkin kusivihtelut. Al on työvoimvltinen, j sen ksvunäkymät ovt sidoksiss sekä mtkilun menestymiseen että kotimisen kysynnän oslt kuluttjien tloudelliseen tilnteeseen. Aln kehitys seur kotitlouksien ostovoimn j kokonistuotnnon kehitystä, j knsinväliset häiriöt heijstuvt nopesti mm. mtkilun kehitykseen. Väestön ikääntyminen j hoivplvelujen kysynnän voimks lisääntyminen näkyvät erityisesti ctering-ln plvelujen kysynnän ksvun. Am mttiln rvoperust Hotelli-, rvintol- j ctering-ln lähtökohti ovt sikkiden trpeiden j odotusten täyttäminen j elämysten tuottminen. Tvoitteen on edistää sikkiden hyvinvointi j elämänltu trjomll plveluit j virkistystä viihtyisissä j turvllisiss ympäristöissä. Tvoitteen on in tyytyväinen siks. Hotelli-, rvintol- j ctering-ln siksplveluss j liiketoiminnss ovt keskeisiä rvoj sikslähtöisyys, liiketoiminnn knnttvuus j tuloksellisuus, plvelujen j tuotteiden kilpilukykyinen hint ltusuhde, turvllisuus j 2

5 terveellisyys. Myös henkilöstön työtyytyväisyyden vrmistminen on toiminnn lähtökoht. Aln eettisesti vstuullinen plvelu- j liiketoimint perustuu terveisiin liiketoiminnn j kilpilun peritteisiin, ihmisrvon j eri kulttuurien kunnioittmiseen, ts-rvoon j suvitsevisuuteen, luotettvuuteen sekä sopimusten, säädösten j yhteiskunnllisten velvollisuuksien noudttmiseen. Myös tuote- j siksturvllisuus j toiminnn ympäristöystävällisyys ovt toiminnn lähtökohti. Asikkt odottvt pitsi hyvää hint-ltusuhdett, myös turvllisi, terveellisíä j eettisesti tuotettuj ruokplveluj. Aln mmttilinen on vstuullinen, om-loitteinen, rehellinen, suvitsevinen, yhteistyökykyinen j plveluhenkinen j hän hllitsee hyvät käytöstvt. Hän rvost knsllist perinnettä j kulttuurist erilisuutt. Hän rvost om mmttilns, om j toisten työtä, työyhteisöään j työympäristöään. Hän tuntee vstuuns sikkist, turvllisuudest, ympäristöstä j on kiinnostunut työnsä j mmttititons jtkuvst kehittämisestä. Aln mmttilisell on hyvä m mtti-id entiteetti. Aln osmishsteit Hotelli-, rvintol- j ctering-ln työt vtivt myönteistä plvelusennett, yhteistyökykyä j mmtin keskeisten tietojen j titojen hllint. Alll korostuu ihmisten välinen vuorovikutus. Jokinen toimii osn plveluketju j vikutt osltn sikstyytyväisyyteen j työyhteisöön. Osmisen pinopisteitä ovt siksplveluosminen j yhteistyö- j tiimityötidot Ruon vlmistustehtävissä korostuvt hyvät kädentidot j vhv ruoktuotntoprosessi- j hygieniosminen. Eriliset rvitsemustrpeet j erityisruokvliot edellyttävät niiden vlmistukseen j trjoiluun liittyvien perussioiden hllint. Aterioit vlmistetn joko yhdelle ti jop tuhnsille sikkille kerrlln. Hyvä tuote- j rk-inetuntemus sekä turvllisten j e rgo no m isten työ menetel m ien osm i nen korostuvt. Asikkiden kulutustottumukset j odotukset muuttuvt. He ovt yhä vtivmpi j odottvt entistä yksilöllisempää plvelu j räätälöityjä tuotteit. Suomlisen ruon ldun kehittäminen, lähiruon j luomuruon edistäminen sekä 3

6 rvitsemuskäyttäytymisen ohjminen ovt vinsemss kulutustottumusten ohjmisess. Näistä syistä trvitn muutosvlmiutt j hlu kehittää om mmttitito. Töitä tekemällä tidot krttuvt j osminen lisääntyy. Toimiln j sen yritysten j toimipikkojen ksvun j menestyksen edellytyksenä on hyvä liiketloudellinen tulos. Sen syntymiseen vikutt jokinen henkilöstöön kuuluv. Tämä korost sikkiden trpeiden tunnistmisen tärkeyttä j myyntititojen hyvää hllint. Jokisen on ymmärrettävä, mistä toimipikn tulos muodostuu j miten siihen vikutetn. Yrittäjyys j siihen liittyvien perustitojen mm. yrityksen perustmisen, liikeidejttelun j mrkkinoinnin perusteiden tulee oll os jokisen lll toimivn perustitoj. Knsinvälisyys voi näkyä ln henkilöstön j sikkiden kulttuuritustss j kulutustottumuksiss. Alll työskentelee mhnmuuttjtustisi henkilöitä eri mmteiss. Knsinvälistymisen seuruksen henkilöstöltä vditn hyvää j monipuolist kielitito j eri kulttuuritustisten henkilöiden välistä yhteistoimint j kulttuurien ymmärtämistä. Aln nope tekninen kehitys edellyttää, että jokisen lll työskentelevän on osttv käyttää työssään monipuolisesti tietotekniikk. Tietotekniikk j internet ovt hotelli- j rvintol- j ctering-plvelujen vrus-, myynti- j tiluskäytäntöjen perust. Reseptiikn, tvroiden tilustoiminnn j logistiikn hllint korostuu lll erityisesti, myös mrkkinointi, erilinen rportointi j seurnt tphtuvt useimmiten sähköisesti. llmstonmuutoksen torjuminen on yhteinen hste, jok edellyttää toimi myös tällä lll. Yritysten j julkisen sektorin toiminnss korostuvt ympäristöystävälliset toiminttvt j energitehokkuus. Aln toimintympäristöjen koko henkilöstö vikutt näihin sioihin. Perustutki n non tvoitteet Hotelli-, rvintol- j ctering-ln perustutkinnon suorittneell on monipuolist ln perusosmist. Hän plvelee suomlisi j ulkomisi sikkit j pystyy toimimn eri liikeideoill toimiviss yrityksissä j toimipikoiss mjoitus- j rvitsemisplvelutehtävissä. Perustutkinnon tvoitteen on sd llle 4

7 plveluhenkisiä, vstuullisi, om-loitteisi, luotettvi j yhteistyökykyisiä työntekijöitä. Perustutkinnon suorittneell on hwä työntekijän semn j työelämän tuntemus. Hän noudtt ln sopimuksi, säädöksiä j yhteiskunnllisi velvollisuuksi. Hänellä on hyvät käytöstvt, hän on suvitsevinen j kunnioitt eri kulttuureist tulevi työtovereit j sikkit. Hotelli-, rvintol- j ctering-ln perustutkinnon suorittnut toimii työssään sikslähtöisesti, knnttvsti j tuloksellisesti huolehtien tuotteiden ltuvtimuksist, turvllisuudest, terveellisyydestä j esteettisyydestä. Hän rvost suomlist ruok- j tpkulttuuri j edistää sitä omll toiminnlln. Hän tuott työssään sikkille monipuolisi plveluj sekä huolehtii sikkiden tyytyväisyydestä. Hän tietää kuink toimipikn tulos muodostuu j kuink hän itse voi vikutt siihen. Hänelle lk kehittyä vhv mmtti-identiteetti, hän on kiinnostunut mmttititons jtkuvst kehittämisestä j seur ln kehittymistä. Perustutkinnon suorittnut os suunnitell työtään, toimi nnettujen ohjeiden mukn j rvioid omi työsuorituksin. Hän huolehtii j pitää kunnoss työvälineet j os käyttää trvittvi koneit j litteit. Hän huolehtii omlt osltn tuotettujen plveluiden eettisyydestä j toimii kestävän toiminttvn mukisesti. Hän käyttää tietotekniikk j mmtillist kielitito työssään. Hän toimii terveyttä edistävästi, ylläpitää työ- j toimintkykyään j toimii työssään ergonomisesti. Hän ymmärtää omn toimintns merkityksen osn plveluketju j vikutt toiminnlln myönteisesti sikkiden tyytyväisyyteen j työyhteisön toimintn. Hotelli- rvintol- j ctering-l on knsinvälinen l, joll edellytetään mmttisnston hllint vierill kielillä j muutenkin eri kulttuurien tuntemust. Perustutkinnon suorittnut hllitsee ln perusvlmiudet j hän on lisäksi erikoistunut siksplvelun, hotelliplvelujen ti ruonvlmistuksen tehtäviin. Kokin osmisln suorittnut kokki os toimi ruonvlmistuksen tehtävissä erilisin liikeideoin ti toimint-jtuksin toimiviss rvintoloiss tijulkisen sektorin toimipikoiss. Työpikkoj voivt oll khvilt, henkilöstörvintolt, rvintolt, cteringln yritykset, suurkeittiöt j juhl- j pitoplveluyritykset sekä lsti- j mtkustjlivt. Kokki tuntee elintrvikkeet j rk-ineet, vlmist mukst, rvitsev j terveellistä ruok myös erityisruokvliosikkille j litt sen esille 5

8 joko suurelle joukolle kerrlln ti nnoksittin. Toimiessn ruonvlmistuksen j siksplvelun tehtävissä hän tekee yhteistyötä toisten työntekijöiden knss sikkiden turvllisuuden j hyvinvoinnin edistämiseksi. Hän toimii työssään kestävän toiminttvn, hygienivtimusten j nniskelumääräyksien mukisesti sekä noudtt muit ln sopimuksi j säädöksiä. Lisäksi mmtillisen peruskoulutuksen tvoitteen on nt opiskelijlle vlmiuksi yrittäjyyteen. Koulutuksen tvoitteen on myös tuke opiskelijoiden kehitystä hyviksi j tspinoisiksi ihmisiksi j yhteiskunnn jäseniksi sekä nt opiskelijoille jtkoopintovlmiuksien, mmtillisen kehittymisen, hrrstusten sekä persoonllisuuden monipuolisen kehittämisen knnlt trpeellisi tietoj j titoj. (L630/1998, 5 S (muutos )). Elinikäisen oppimisen vintidot sisältyvät mmtillisten tutkinnon osien mmttititovtimuksiin j yhteisten tutkinnon osien osmistvoitteisiin sekä niiden rviointikriteereihin. Avintitojen tvoitteen on tuke sellisen osmisen kehittymistä, jot trvitn jtkuvss oppimisess, työelämän tilnteiss selviytymisessä j tulevisuuden uusiss hsteiss. 1.2 Elinikäisen oppimisen vintitojen kuvus Oppiminen j ongelmnrtkisu Opiskelij titutkinnon suorittj suunnittelee toimintns sekä kehittää itseään j työtään. Hän rvioi om osmistn. Hän rtkisee työssään ongelmi sekä tekee vlintoj j päätöksiä. Hän toimii työssään joustvsti, innovtiivisesti j uutt luovsti. Hän hnkkii tieto, jäsentää, rvioij sovelt sitä. Vuorovi kutus j yhteistyö Opiskelij titutkinnon suorittj toimii tilnteen vtimll tvll erilisiss vuorovikutustilnteiss sekä ilmisee erilisi näkökntoj selkeästi, rkentvsti j luottmust herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilisten ihmisten knss j työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilisi ihmisiä tsvertisesti. Hän noudtt yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä j toiminttpoj. Hän hyödyntää smns plutett toiminnssn. 6

9 Ammttietiikk Opiskelij titutkinnon suorittj toimiityössään mmtin rvoperustn mukisesti. Hän sitoutuu työhönsä j toimii vstuullisesti noudtten tehtyjä sopimuksi j mmttiins kuuluv etiikk. Terveys, turvllisuus j toimintkyky Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii turvllisesti j vstuullisesti työ- j vpikn sekä liikenteessä j ylläpitää terveellisiä elintpoj sekä toimint- j työkykyään. Hän työskentelee ergonomisestij hyödyntää llln trvittvn terveysliikunnn sekä ehkäisee työhön j työympäristöön liittyviä vrojj terveyshittoj. Aloitekyky j yrittäjyys Opiskelij ti tutkinnon suorittj edistää toiminnlln tvoitteiden svuttmist. Hän toimii loitteellisesti j sikslähtöisesti työntekijänà jlti yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintns j työskentelee tvoitteiden svuttmiseksi. Hän toimii tloudellisesti j tuloksellisesti j joht itseään. Hän mitoitt omn työnsä tvoitteiden mukn. Kestävä kehitys Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii mmttins kestävän kehityksen ekologisten, tloudellisten, sosilisten sekä kulttuuristen peritteiden mukisesti. Hän noudtt ln työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä j sopimuksi. Estetiikk Opiskelij ti tutkinnon suorittj ott toiminnssn huomioon omn lns esteettiset tekijät. Hän edistää ti ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä j muut esteettisyyttä. Viestintä j mediosminen Opiskelij ti tutkinnon suorittj viestii monimuotoisestij vuorovikutteisesti tilnteeseen sopivll tvll hyödyntäen kielititon. Hän hvinnoi, tulkitsee sekä rvioi kriittisesti erilisi medituotteit, käyttää medi j viestintäteknologi sekä tuott med i-ineistoj. 7

10 Mtemtii kk j luonnontieteet Opiskelij ti tutkinnon suorittj käyttää peruslskutoimituksi työssä vdittvien j rkipäivän lskutehtävien rtkisemisess. Hän käyttää esim. kvoj, kuvji, kuvioit j tilstoj mmttitehtävien j -ongelmien rtkisemisess j hän sovelt fysiikn j kemin linlisuuksiin perustuvi menetelmiä j toiminttpoj työssään. Teknologi j tietotekniikk Opiskelij ti tutkinnon suorittj hyödyntää mmtiss käytettäviä teknologioit monipuolisesti. Hän ott työssään huomioon tekniikn hyödyt, rjoitukset j riskit. Hän käyttää tietotekniikk monipuolisesti mmtissn j knslisen. Aktiivinen knslisuus j eri kulttuurit Opiskelij ti tutkinnon suorittj käyttää hyödykseen tieto yhteiskunnn perusrkenteist j toimintvoist sekä osllistuu rkentvll tvll yhteisön toimintn j päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiens j velvollisuuksiens mukisesti sekä työssä että rkielämässä. Hän pyrkii ktiivisell toiminnll vikuttmn epäkohtien poistmiseen. Hän noudtt ts-rvo- j yhdenvertisuuslkej. Hän toimii sillisesti j työelämän vtimusten mukisesti eri kulttuuritustn omvien ihmisten knss kotimss j knsinvälisissä toiminnoiss. Opiskelijn terveydentil koskevt vtimukset mmtillisess peruskoulutuksess perustuvt Opetushllituksen määräykseen (Opetushllitus 2014). Hotelli-, rvintol- j cteringln perustutkinnoss ei ole määritelty erityisiä terveydentilvtimuksi. Mikäli opiskelun ikn ilmenee sellisi terveydellisiä opiskelun esteitä, joit ei void poist, selvitetään mhdollisuus hkeutu muuhun koulutukseen, jonk opiskelijksiottmisen edellytykset hän täyttää. Opetushllituksen määräyksen tulukoss 1 on lueteltu tutkintokohtiset terveydentilvtimukset mmtillisiss perustutkinnoiss koulutusloittin j tutkinnoittin (Opetushllitus 2014). 8

11 1.3 Perustutkinnon rkenne HOTELLI., RAVINTOLA. JA CATERING.ALAN PERUSTUTKINTO Tutkinnon muodostuminen mmtillisess peruskoul utuksess, I 80 osp 2 Ammtilliset tutkinnon ost, 135 osp 2.1 Pkollinen tutkinnon os, 30 osp Mjoitus- j rvitsemisplveluiss toimiminen, 30 osp (HRC2.1.2.p)1 2.2 Asiksplvelun osmisln, trjoilij, pkolliset tutkinnon ost, 60 osp Asiksplvelu j myynti, 25 osp (HRCt2.2.1.p) Annosruokien j juomien trjoilu, 35 osp (HRCt p) 2.3 Hotelliplvelun osmisln, vstnottovirkilij, pkolliset tutkinnon ost, 60 osp Asiksplvelu j myynti, 25 osp Ystnoton siksplvelu, 35 osp 2.4 Kokin osmisln, kokki, pkolliset tutkinnon ost, 60 osp Lounsruokien vlmistus, 40 osp (HRCk2..1.p) Annosruokien vlmistus, 20 osp (HRCk2.4.2.p) 2.5 Vlinniset tutkinnon ost Opiskelijn on vlittv 45 osmispistettä vlinnisi tutkinnon osi kohdist Suluiss on KPEDUn Primuksess käyttämä koodi. KPEDUn trjomt tutkinnon ost on merkitty hrmll 9

12 2.5.1 A l crte -ruonvlmistus, 20 osp (HRC2.5.1.v) ^ l crte {rjoilu, 20 osp Juomien myyntij trjoilu, 20 osp (HRC2.5.3.v) Khvilplvelut, 1 5 osp (H RC2.5..v) Kokousplvelut, 15 osp (HRC2.5.5.v) Mjoitusliikkeen vrustoiminnot, 20 osp (HRC2.5.6.v) Plvdu- j jkelukeittiön toiminnot, 15 osp (HRC2.5.7.v) Pikruokplvelut, 15 osp (HRC2.5.8.v) Suurkeittiön ruoktuotnto, 20 osp (HRC2.5.9.v) Tilus- j juhlruokien vlmistus, 20 osp (HRC v) Tilus- j juhltrjoilu, 20 osp (HRC v) Livtlous, 20 osp Yritystoiminnn suunnittelu, 15 osp (V v) Tutkinnon os mmtillisest perustutkinnost, osp (HRC v) Tutkinnon os mmttitutkinnost ti erikoismmttitutkinnost* (HRC v) Työpikkohjjksi vl mentutum inen, 5 osp (V A v) Yrityksessä toimiminen, 15 osp (VA v) I Huippuos jn toimiminen, 1 5 osp (HRC v) Pikllisesti trjottv tutkinnon os, 5-15 osp (HRC v) - Moderni gstronomi, 15 osp (HRC V) Tutkinnon os vpstivlittvist tutkinnon osist, 5-15 osp (HRC v) * Tämän vlinnisen tutkinnon osn ljuudeksi lsketn 15 osp 10

13 1.4 Tutkinnon muodostuminen Kuvioss 1 on hvinnollistettu perustutkinnon muodostumist moduleittin (KUVIO 1). Väreillä hvinnollistetn opintojen eteneminen tutkinnon osittin. Symbolit kertovt, mihin osiin sisältyy työssäoppiminen j mmttiosmisen näyttö. l5 os 15 os l5 os Yht.7/8 B osp Yht. Yht osp Yht.5 ( ( 15 osp 8 osp 8 osp 15 osp KUV O 1. Modulit tt

14 2 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 135 osp 2.1 Pkollinen tutkinnon os, 30 osp Mjoitus- j rvitsemisplveluiss toimiminen 30 osp ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT Toteutus käytännössä 1. Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest ïässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist;. Hygieniosminen o Aikisempi työskentely Mjoitus- j rvitsemisln yrityksessä o Aikisempi työskentely siksplvelun työtehtävissä o Mhdolliset ikisemmt opinnot Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tähän tutkinnon osn kuuluvt ll minitut os-lueet'. Tässä tutkinnon osss ei ole os-lueit. Opettj ki rj oppim isen seu rntkohteiden rvioi ntipäätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn Työssäoppimisen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. 12

15 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT opiskelun rviointi Oppi m isen tvoitteevseur ntkohteet käydään yhdessä läpi työpikkohjj n, opiskelij n j opettjn knss työssäoppim i- sest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopim uksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppimist ohjv opettj vrmist opiskelijn oppimisen työpi kkohjj lt. Arvioi ntipäätös on opettjn j työpikkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Opiskelij työskentelee yrityksen/ työpi kn siksplvel uss trjoilun j myynnin tehtävissä, keittiöllä esivlmistuksen j ruonvlmistukseen tehtävissä sekä stihuollon j siisteyden ylläpidon tehtävissä. Ammttiosmisen näyttö toteutetn työpikll joko työssäoppimisen yhteydessä ti mmttiosmisen näyttönä työpikll Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Osminen voidn osoitt myös seurvien tutkinnon osien yhteydessä. o Asiksplvelu j myynti o Lounsruokienvlmistus o Khvilplvelut Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj 13

16 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KES- KEISET ASIAT Arviointikeskustelu j opettj. Arviointikeskusteluss selvitetään toimiln tuntemisen osminen. Opiskelij tekee itservioinnin osmisestn kriteereiden perustell. Opettj kirj rviointi in os I listuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen mukisesti. Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinnin perustelut rviointikeskustelun yhteydessä. 5. Muu osmisen rviointi Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tutkinnon osss suoritetn erillispätevyys; Hyg ien iosmisen testi Ammttiosmisen näytöstä vstv opettj trkist että opiskelij on suorittnut tutkinnon osss vdittvn erillispätevyyden hyväksytysti ennen tutkinnon osn rvosnn päättämistä. Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä. Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioinnin perustelut kirjtn mmttiosmisen näytön rvioinnin yhteydessä. L4

17 Oppimisen etenemisen seurnt: Ei edellytä iempi suorituksi Oppimisympäristö j menetelmät: Käytännön työtehtävien tekeminen opetuskeittiössä j opetusrvintol Kokkolinnss ti lounst vlmistvss työpikss Tutkinnon osss suoritetn Hygieniosmistesti Verkko-opintoj / teoriopi ntoj Työssäoppiminen vähintään 14,5 osp Aln oppikirj KokkiProkkis Sähköinen oppimterili Ekokki Ammttititovtimu kset Opiskeltv sisältö Oppimisen seu rntkohteet Opetuskeittiö kunnost siks- j työ- Noudtettvt työjt tiloj vlmistelee ti vlmist toim ipikn tuotteit j plveluj myyntiä vrten pitää huolt myytävien tuotteiden ldust j riittävyydestä plvelee sikkit myy tuotteit ti plveluj sekä rekisteröi myyntiä järjestää j siistii siksj työtiloj jlti kunnost mjoitusliikkeen huoneit toimii stihuollon tehtävissä puhdist työvälineitä, koneit j litteit sekä siks- j työtiloj noudtt om vlvontsuunnitelm. Oppimisym päristön edellyttämä työsu j ulkoinen olemus Asiks- j työtilojen kunnostminen Käytettävät puhd istusm enetelmät j -ineet Astihuollon tehtävät Myytävien tuotteiden vlmistus: - Ksvikset, juurekset j tvllisimmt vihnnekset (sosekeitot) - Viljtuotteet(puurot) - Mitotloustuotteet - Mrjt j tvllisimmt hedelmät - Knmun (keitetty, pistettu, kokkeli, munks) - Amiistyypit j - tuotteet - Juhelih; mureke, bolognese - Kiisselit, os- j kokonestesostus - Kstikkeet (roux), veloutéj bechmélkstike, perinteinen suomlinen ruskekstike - Hiiv- j vhtotikint 1. Keittiön puhtnpito 2. Jätteiden ljittelu 3. Astihuolto, koneen kokom inen käyttöku ntoon j puhdistminen 4. Perustiedot erityisruokvlioist 5. Hygieniosminen 6. Omvlvontsuunnitelmn perehtyminen j omvlvonnn tehtävät 7. Tuotteiden vlmistminen j esille littminen Oppimistehtävät: Suoritetn ennen työssäoppimist L Ksvikset 9. Viljt 10. Knmun 1 1. Mitotloustuotteet Opetusrvintol Kokkolinn / 12. Työsu, ulkoinen olemus/hygieni osminen 1 3. Työikojen noudttminen j käyttäytyminen 14. Asiks- j työtilojen kunnostus 15. Myynti j siksplvelu, 15

18 Käsityövälineet j pienkoneet Ruonvlm istusmenetel mät: - pistminen, uunij liesi - keittäminen - sostminen Erityisruokvliot (lktoositon, gluteeniton, midoton) kssn käyttö 16. Hygienitesti EVIRA suoritettun ennen työssäoppimist Työssäoppiminen 17. Työssäoppiminen suoritettu Kssn käyttö Hygieniosminen TCI-ohjus: Oppim ispäiväkirj Wilmss Aln toimipikt, tuotteet j plvelut Työkyky j työturvll isuus 2.4 Kokin osm sln, kokki, pkolliset tutkinnon ost, 60 osp Lounsruok en vlm stus, 40 osp ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT 1 Kuvus osm sen tunnustmisen toteuttmisest Toteutus käytännössä Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist: o Hygieniosmisentodistus. Ympäristöpssi o Aikisempi työskentely lounsruokien vlmistuksess o Mhdolliset ikisemmt opinnot Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tähän tutkinnon osn kuuluvt ll minitul os-lueet: Tässä tutkinnon osss ei ole os-lueit 16

19 ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT Toteutus käytännössä Opettj ki rj oppim isen seu rntkohteiden rviointipäätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppimisen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppimisen tvoitteeuseurntkohteet käydään yhdessä läpi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppim ist ohjv opettj v rm ist opiskel ij n oppi m i- sen työp i kkohjjlt. Arviointipäätös on opettjn j työpikkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Arviointikeskustelu Opiskelij toimii rvintoln ti suurkeittiön ruonvlmistustehtävissä, vstnott j käsittelee rk-ineit j muit tuotteit, vlmist ruoki käyttää tk-pohjist reseptiohjelm sekä litt ruoki esille linjstoon j osllistuu siksplveluun. Mikäli työpikss ei ole ATK-pohjist reseptiohjelm, osminen osoitetn siltä osin koulun ATERIX- ohjelmn käyttämisellä. Suoritetn ennen työssäoppimisen lkmist. Ammttiosmisen näyttö toteutetn työpikll työssäoppimisen yhteydessä ti erillisenä mmttiosmisen näyttönä työpikll. Osminen voidn osoitt myös seurvien tutkinnon osien yhteydessä: o Suurkeittiönruoktuotnto Osminen voidn osoitt myös mmttititokilpiluss (cteringl) Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj t7

20 ARVIOINNIN KES- KEISET ASIAT Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi 5. Muu osmisen rviointi 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Toteutus käytännössä j opettj. Arviointikeskusteluss selvitetään opiskelijn rvitsemusosminen, j opiskelij esittelee työpikn liikeiden ti toim i nt-jtuksen. Opiskelij tekee itservioinn in osm isestn kriteereiden perustell. Opettj kirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinn i n perustelut rviointikeskustelu n yhteydessä. Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä. Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioinnin perustelut kirjtn mmttiosmisen näytön rvioinnin yhteydessä. Oppimisen etenemisen seurnt: Ei edellytä iempi suorituksi, suoritetn pääsääntöisesti Mjoitus- j rvitsemisplvelut tutkinnonosn jälkeen Oppim isympäristö j menetelmät: Käytän nön työtehtävien tekem inen opetuskeittiössä, opetusrvintol Kokkolinnn keittiössä, Suurkeittiössä JA /TAI Lounst linjstoon vlmistvss toimipikss Verkko-opi ntoj / teoriopi ntoj Atk-pohjisen reseptiohjelmn käyttäm inen Aln oppikirj KokkiProkkis Sähköinen oppimterili Ekokki Työssäoppimist vähintään 10 osp Am mttititovtim ukset Opiskeltv sisältö Oppimisen seu rntkohteet Työehtosopimus vstnott, vrstoi j säilyttää rk-ineit j muit trvikkeit Työn suunnittelu, joittminen j jksottminen käsittelee j käyttää erijlostussteell olevi elintrvikkeit Tvrn vstnotto Oppim istehtävät opetuskeittiössä: - KOE 1. - ksvis- j erityisruokvliot - rk-ineidenkäsittely - ruonvlmistusmenetelmät - omvlvont 18

21 . vlmist lounsruoki j leivonnisi perusruokohjeiden j -vlm istusmenetelmien mukn o suurent j pienentää ruokohjeit o muunt ruoki sikkiden ti siksryhmien trpeet huomioiden o osllistuu trvittess ruoklistn suunnitteluun joitt päivittäiset työtehtävänsä litt ruokljit esille osllistuu toimipikn liikeiden ti toimint-jtuksen mukiseen siksplveluun o siistii j järjestää työ- j sikstiloj o noudttomvlvontsuunnitelm. Rk-ineiden ldun rviointi Ruonvlmistus menetelmät: - hyydyttäminen,uppopistm inen, höyryttäm inen, huduttminen Lounsruokien esivlmistus i vlmistus. leivont: Kl käsittely, säilytys j hygieni, kypsentäminen - iso j pieni kl; kokoninen kirjolohi, silkk j muikku; uuniss j pnnull vlmistettuj ruoki esim. kokonisen j nnosploin pistettu kl j mureke Lih: lihn tunnistminen, ku ppnim ikkeet, käsittely, säilytys, hygieni, kypsentäminen Sik j nut; kokonisen kypsennetty porsn ul kofilee, leikkeet, kyljys, noisetit, pistit, ptruot j höystöt Broileri; kokonisen broilerin käsittely j vlmistminen. Keittäminen, uuniss j pnnull pistminen Sisäelinruot; juhemkspihvit, mkspihvi, mkskstike, veriohukkt Ksvikset: Lounsruokien ksvislisäkkeet j täytetyt ksvikset j ksvispihvit, soijtuotteet H iilihyd rttilisäkkeet: - perun, riisi, pst Knsnomiset keitot Rhkt, hedelmäsltit, hyytelöt (liivtteen käyttäminen) Murotikint: - khvikkut,pikkuleivät Sekoitetut j kviloidut voitikint: Rsvt An noskortti (lkortti) Yhteistyötidot Oppim istehtävät suurkeitti- OSSA KOE2. rvitsemussuositukset - suurkeittiönruoklistn suunnittelu - ruokohjeenmuokkminen ln reseptiohjelmll - ltujärjestelmät Oppim istehtävät Opetusrvintol Kokkolinnn keittiössä: - KOE 3. - lounsrvintolnruoklistn suunnittelu - liikeide j toimint-jtus - Ympäristöpssi - TES-osminen Työssäoppiminen Hygieniosm inen /pukeutuminen Työikojen noudttminen j käyttäytyminen Tvrkuormn vstnotto j ldun trkistminen Lounsruokien vlm istminen j leipominen reseptin mukn Erityisruokvlioiden vlmistus Ruokien esille littminen, mllinnoksen kokominen j siksplvelu Omvlvonnn toteuttmrnen Työssäoppim inen suoritettu 19

22 esim. suoliset piirkt, srvet Koneiden j litteiden käyttö j puhdistus Liikeide j toimint-jtus LtujärjestelmäUkeittiön ltukriteerit Terveellinen rvitsemus j rvitsemussuositukset Ksvis- j erityisruokvl iot Reseptiohjel mn käyttäm inen Ruoklistn suunnittelun peritteet Omvlvont Kestävä kehitys Työryhmän jäsenenä työskentely Työturvllisuus TO-ohjus: Ruoklistn j ruokljeihin perehtyminen Ltujärjestelmään sekä ruoklistn ltim isperitteisiin perehtyminen Turvll isuusmääräysten selvittäminen Vitiolovelvol lisu ussioiden selvittäminen 20

23 2.4.2 Annosruokien vlmistus, 20 osp ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT Toteutus käytännössä 1. Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist: o Aikisempi työskentely nnosruokien vlmistuksess o Mhdolliset ikisemmt opinnot o Hygieniosmisentodistus o Hätäensiputodistus o Ympäristöpssi Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tähän tutkinnon osn kuuluvt ll minitut os-lueet: Tässä tutkinnon osss ei ole os-lueit Opettj ki rj oppim isen seu rntkohteiden rviointipäätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppim isen toteutu ksen seur ntkohteet mää ritetää n opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppim isen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppi m isen tvoitteeuseu r ntkohteet käydään yhdessä läpi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden 21.

24 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT mukisest oppimisest. Työssäoppi m ist ohjv opettj vrm ist opiskel ijn oppim i- sen työpi kkohjj lt. Arviointi päätös on opettjn j työp ikkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppim isen rvioi ntipäätöksen Wi lmn 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Opiskelij toimii ruokrvintolss, henkilöstörvintolss ti suurkeittiön edustusruonvlmistuksess esivlmisten, vlmisten j litten esille nnosruoki. Hän suunnittelee j iktulutt työtehtävänsä, noudtt omvlvontsu un n itelm sekä huolehtii siks- j työtilojen siisteydestä j viihtyisyydestä. Ammttiosmisen näyttö toteutetn työpikll työssäoppimisen yhteydessä ti erillisenä mmttiosmisen näyttönä työpikll. Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Osminen voidn osoitt myös seurvien tutkinnon osien yhteydessä:. Á l crte - ruonvlmistus Osminen voidn osoitt myös mmttititokilpiluss. Arviointikeskustelu Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj j opettj. Arviointikeskusteluss selvitetään opiskelijn kustnnusosminen sekä tiedot erityisruokvlioist. Opiskelij tekee itservioi n nin os m isestn kriteereiden perustel l. Opettj kirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinnin perustel ut rvioi ntikeskustelu n yhteydessä. 22

25 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT 5. Muu osmisen rviointi Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä. Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioinnin perustelut kirjtn mmttiosmisen näytön rvioinnin yhteydessä. Oppimisen etenemisen seurnt: Ei edellytä iempi suorituksi. Suoritetn pääsääntöisesti Mjoitus- j rvitsemisplvelut tutkinnonosn jälkeen. Oppimisympäristö j menetelmät: Käytännön työtehtävien tekeminen opetuskeittiössä j opetusrvintol Kokkolinnss ti ruokrvintolss, joss trjoilln vlmiiksi lutselle koottuj nnoksi. Verkko-opintoj / teoriopintoj Sähköinen oppimterili Ekokki Hätäensiputidot Työssäoppiminen vähintään 7 osp Ammttititovtim u kset Opiskeltv sisältö Oppimisen seurntkohteet Oppim istehtävät opetuskeittiö: iktulutt päivittäiset Annosruokien esivlmistus, työtehtävänsä vlmistus j esillelitto: 1. KOE I gstronomi muunt ruoki sikkiden ti siksryhmien nnoskoot Annosruokien rk-ineiden histori vlint j ldun rviointi - snsto trpeet huomioiden Liemet (sky j tumm) komponenttipinot vlmist nnos- j tilus- demiglce, espgnole - lnkustnnusrkenne ruoki sekä leivonnisi voi- j emulsiokstikkeet litt ruok-nnoksi - kylmät kstikkeet Oppim istehtävät Kokkol inn esille Lih 2. Erilisetsiksryhmät, osllistuu toimipikn liikeiden ti toimint-j- kypsyyssteet teemt N-ulkofilee j sisäfilee KV-keittiö, sesonkiruot, tuksen mukiseen siksplveluun 23

26 siistii j järjestää työ- j sikstiloj noudtt omvlvontsuunnitelm noudtt gstronomin perusperitteit vrm ist sikstyytyväisyyden rvioi om työtään j toimintns. Kylmät klt, grvminen mrinoidut silkt, svustettu kl Kylmät j lämpimät leivät Annosjälkiruot: - bvroise, hedelmä- j mrjkstikkeet - keltuisellsostminen; vniljkstike Ruonvlmistus menetelmät: - priloiminen,svustminen 3. Annoskortti: terisuunnitelm Kokkolinnn lounlle, lkortti 4. SWOT Työssäoppim inen: 5. Ulkoinen olemus/ hygienin noudttminen 6. Työikojen noudttminen 7. Annosruokien esivlmistus, vlmistus j esille littminen Asiksplutteen hnkkiminen 8. Asiksplutteen hnkkiminen Gstronom iset peritteet Aln kustnnusrkenne j knnttvuus Annoskortti 9. Omvlvonnn toteuttminen I 0. Työympäristön siisteydestä j järjestyksestä huolehtiminen Hätäensipu Henkilökohti nen SWOT-nlyysi Toimint-jtus j liikeide 11. Hätäensipu suoritettu ennen työssäoppimist 12. Työssäoppiminen suoritettu TO-ohjus: Työpikn liikeiden selvittäminen Turvll isuusmääräysten selvittäminen Vitiolovelvoll isuussioiden selvittäminen Hätäensipuohjeiden selvittämrnen 24

27 2.5 Vlinniset tutkinnon ost A'l Crte -ruonvlmistus, 20 osp Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT 1. Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist:. Aikisempi työskentely l crte-ruokien vlmistuksess o Mhdolliset ikisemmt opinnot o Hygieniosmistodistus Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tässä tutkinnon osss ei ole os-lueit Opettj kirj oppimisen seurntkohteiden rviointipäätöksen tutkinnonosittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppimisen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppimisen tvoitteeuseurntkohteet käydään yhdessä läpi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppimist ohjv opettj vrmist opiskelijn oppimisen työp i kkohjj lt. Arvioi nti päätös on opettj n j työpi kkohjjn yhdessä tekemä. 25

28 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Opiskelij osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä toim i m I l ruokrvintoln ruonvlm istuksen työtehtävissä. Hän esivlmist, vlmist j litt esille ruoklistn mukisi à l crte -nnoksi. Ruok-nnosten (An noskortti) su un n ittel u, kustnn us- j myyntihintlskelmt tehdään oppilitoksess ennen työssäoppimisen lkmist. Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Am mttiosm isen näyttö toteutet n työp i kl l työssäoppim i- sen yhteydessä ti erillisenä mmttiosmisen näyttönä työpikll ti trvittess koulull. Osminen voidn osoitt myös seurvien tutkinnon osien yhteydessä:. Moderni gstronomi Osminen voidn osoitt myös mmttititokilpiluss (rvintol-l) Arviointikeskustelu Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj j opettj. Arviointi keskusteluss selvitetään opiskel ij n gstronominen osminen rvintoln ruoklistst. Arvioidn opiskelijn oppilitoksess ltimt nnoskortit. Opiskelij tekee itservioinnin osmisestn kriteereiden perustell. Opettj kirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinn i n perustelut rviointi keskustel u n yhteydessä. 26

29 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT 5. Muu osmisen rviointi Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä Ammttiosmisen näytöstä muodostuu tutkinnon osn osmisen rvosn. Am mttiosm isen näytön rvioin ut opettj jlti nnoskorttikokeen rvioi n ut opettj ki rjvt tutkinnon os n rvio i nti päätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioinn i n perustel ut kirjt n m mttiosmisen näytön rvioi n- nin yhteydessä. Oppimisen etenemisen seurnt: non osn jälkeen Pääsääntöisesti Annosruokien vlmistus-tutkin- Oppimisympäristö j menetelmät: Opetuskeittiö j työssäoppiminen vähintään 8 osp Sähköinen oppimterili Ekokki Am mttititovtimu kset Opiskeltv sisältö Oppimisen seurntkohteet Oppim istehtävät opetuskeitti suunnittelee päivittäiset 1.Työprosessin hllint OSSA: työtehtävänsä j töiden Työvuoron työtehtävien suunnittelu viheistuksen 1. Ulkoinen olemus/hygieni o esivlmist j vlmist rvintoln à l crte -listn ruoki, lisäkkeitä j jälkiruoki nnoskorttien mukn vlmist à l crte -ruokljeist sikkiden erityisruokvlioiden mukisi nnoksi viimeistelee j litt ruokljit esille trjoilu vrten siistii j järjestää toimintympäristön A l crte -ruokien esivlmistus j vlmistminen, kokominen, viimeistely j esillelittminen Ruunvlm istuksen jälkitöiden j työvuoron vihtoon liittyvien tehtävien tekeminen 2.Työmenetelmien, -välineiden j mterilin hllint - Rk-ineiden vlitsem inen j käsitteleminen - Ruunvlm istusvälineiden, - koneiden j -litteiden käyttäminen eri ruunvlmistusmenetelmillä 2. Työikojen noudttminen 3. A l crte-nnosten esivlmistminen, vlmistminen j esillelitto sekä jälkityöt 4. Annoksenmyyntihinnn lskem inen tvoitektteen mukisesti 5. Omvlvonnn toteuttminen Työssäoppim inen: 6. Työpikn turvllisuus j vitiolovelvol I isuus-ohjeisiin oerehtvminen 27

30 o käyttää monipuolisesti rk-ineit j ruonvlmistusmenetelmiä käyttää gstronomin peritteit nnosten vlmistuksess j kokomisess toim ii yhteistyössä trjoiluhenkilöstön knss siksplveluss noudtt om vlvontsuunnitelm 3.Työn perustn olevn tiedon hllint - Työpikn à l crte-listn gstronomisen snston omksuminen - Erityisruokvlio-osm inen - Annoksen myyntihinnn lskeminen 4.Elinikäisen oppimisen vintidot - Oppiminen j ongelmnrtkisu - Vuorovikutus j yhteistyö - Terveys, turvllisuus j toimintkyky - Ammttietiikk 7. Perehtyminen työpikn à l crte-listn - os esitellä ruoklistn sikklle (hllitsee gstronomiset termit) L Työssäoppiminensuoritettu Juomien myynt j trjoilu, 20 osp ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT Toteutus käytännössä 1 Kuvus osm sen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist: o kielitito suomenkielisillä, ruotsinkielisilläj muunkielisillä. lkoht nen kielitito osoitettu josskin perustutk nnon vlinnisess tutkinnon osss; - Khvilplvelut - Pikruokplvelut - Kokousplvelut - Tilus- j juhltrjoilu Anniskelupssi o Asiksplvelu j myynti-tutkinnon osss suoritetut; - Mtkilu-, rvintol- j vp-jnplveluit koskev TES-osminen - tuotetiedot/miedotlkoholijuomt o Annosruokien j juomien- tutkinnon osss suoritetut - tuotetiedot /väkevät lkoholijuomt. Yli 18-vuotin hnkittu työkokemus nniskelutehtävistä. mhdolliset lkoholien nniskeluun suoritetut opinnovosminen Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen, Hän hstttelee opiskelij ole- 28

31 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT mss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tähän tutkinnon osn kuuluvt ll minitul os-lueet'. Tässä tutkinnon osss ei ole os-lueit. Opettj kirj oppim isen seurntkohteiden rviointipäätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppimisen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskel ijkohtisesti tutki n non osn oppim isen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppimisen tvoitteeuseurntkohteet käydään yhdessä läpi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden m ukisest oppimisest. Työssäoppim ist ohjv opettj vrm ist opiskel ij n oppim i- sen työpi kkohjjlt. Arviointi päätös on opettjn j työp i kkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn 4. Ammttiosmisen näyttö Opiskelij työskentelee lkoholin nniskeluss, kunnosten myyntitilt myyden, esitellen j trjoillen lkoholijuomi. Rekisteröiden j lskutten sikkit j tilittäen vuoromyynnin. Plvellen myös 29

32 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus vierskielisiä sikkit Trvittess mmttiosmisen näyttöä voidn jtk esim opetusrvintol Kokkolinnss vuorotilityksen oslt. Am mttiosm isen näyttö toteutet n työpi kll työssäoppim i- sen yhteydessä ti erillisenä mmttiosmisen näyttönä työpikll Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Arviointikeskustelu Osminen voidn osoitt myös seurvien tutkinnon osien yhteydessä:. Asiksplvelu j myynti. Annosruokien j juomien trjoilu Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj j opettj. Opiskelij tekee itservioinnin osmisestn kriteereiden perustel l.. Arviointi keskustel uss selvitetään opiskel ij osminen koskien lkoholien käyttötpoj, vlmistusmenetelmiä j hintoj. Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen mukisesti. Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinnin perustelut rviointikeskustelun yhteydessä. 5. Muu osmisen rviointi Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tutkinnon osss kokin osmisln opiskelij suoritt erillispätevyyden; Al koholijuom ien nniskelu j nniskel urvi ntoln vstvn hoitjn pätevyys, Alkotesti j työssäoppiminen vähintään I kuukusi nniskel utehtävissä. 30

33 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT Ammttiosmisen näytöstä vstv opettj trkist että opiskelij on suorittnut tutkinnon osss vdittvn erillispätevyyden hyväksytysti ennen tutkinnon osn rvosnn päättämistä. Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä. Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioinnin perustelut kirjtn mmttiosmisen näytön rvioinnin yhteydessä. Oppimisen etenemisen seurnt: Ei edellytä iempi suorituksi, mutt pääsääntöisesti 18 vuoden ikää ennen työssäoppimist Oppimisympäristö j menetelmät: Tutkinnon osn osminen syventää trjoilijn briosmist. Tutkinnon osn suorittminen tuo vstvn hoitjn pätevyyden lkoholin nniskeluun kokin osmisln opiskelijlle. Tutkinnon osn suorittminen tuo vstvn hoitjn pätevyyden lkoholin nniskeluun. Tutkinnon osss suoritetn lkoholilinsäädännön testi. Tutkinnon os sisältää työssäoppimist vähintään yhden kuukuden jn täysin nniskeluoikeuksin vrustetuss rvintolss. Pätevyydestä tulee minint tutkintotodistukseen Työssäoppiminen o kokit vähintään 12 osp. trjoilijt vähintään 15 osp Teoriopintoj/verkko-opintoj j käytännön hrjoituksi briluokss Ammttititovtim u kset Opiskeltv sisältö Oppimisen seurntkohteet vrust j kunnost myynti-, työ- j sikstiloj 1. Miedot lkoholijuomt, koe suosittelee, myy j trjoilee juomtuotteit j muit tuotteit toimii siksplveluss Perustiedot lkoholijuom ist Tuotetiedot, käyttötvt j lämpötilt j käytettävät lsiutrjoilustit - miedot: oluet, siiderit, lonkerot - väkevät Juomsekoitukset j drinkit - rk-ineet,välineet, trjoilustit j vlmistus 2. Väkevät lkoholijuomt, koe 3. Juomsekoitukset j drinkit käytännön koe 4. Alkopssi 5. Alkohtinen kielitito 31

34 hyödyntää lkohtist kielitito siksplveluss vlmist j trjoilee myydyimpiä juomsekoituksi trjoilee lkoholijuomi nniskelumääräyksiä noudtten rekisteröi myyntiä j lskutt sikkit tekee vuorotilityksen j muut vuoronvihtoon liittyvät työt siistii j järjestää siks- j työtiloj sekä huolehtii tilojen viihtyisyydestä työskentelee yhteistyössä muun henkilöstön knss Alkoholin nniskelu koskev linsäädäntö - Anniskelusitrvintolss Alkohtiset siksplvelun kieliopinnot - ruotsi - englnti Mr-ln TES Asiksplvelu nniskelutehtävissä - plvelumlli j siksplute - turvllisuus Alkoholimyynnin rekisteröinti - neljännesvuosi-ilmoituksen edellyttämä tp - hrm tlous 6. Mr-ln TES -osminen 7. Hstvt sikstilnteet Työssäoppi m i se n yhteyd e ssä: 8. Työikojen noudttminen 9. Työtilojen/pisteen kunnostminen 10. Asiksplvelu myös vierskieliset 11. Juomien trjoilu, suosittelu p myynti I 2. Vuorotilityksen teko 1 3. Työssäoppiminen suoritettu (vähintään1 kk) Khvilplvelut, 15 osp ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT Toteutus käytännössä 1. Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist; Kielitito suomenkielisillä, ruotsinkielisilläj muun kielisillä o lkohtinen kielitito osoitettu josskin perustutkinnon vlinnisess tutkinnon osss; - Juomien myynt j trjoilu - Pikruokplvelut - Kokousplvelut - Tilus- j juhltrjoilu o Mtkilu-, rvintol- j vp-jnplveluit koskev TESosminen. Hygieniosmisen todistus o Aikisempi työskentely khviln työtehtävissä o Mhdolliset ikisemmt opinnot 32

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Kotityö - j puhdistusplvelujen perustutkinto, Kotityöplvel ujen osm isl Kodinhuoltj ldittu: 01.06.2015 Mrj Ruokonen hyväksytty= 26.6.2015 S

Lisätiedot

(9kpedu. Maatalousalan perustutkinto, Opetussu unn itelma 201 5. Maatilatalouden osaamisala Maaseutuyrittäjä. Keski-Pohjan maan am mattiopisto

(9kpedu. Maatalousalan perustutkinto, Opetussu unn itelma 201 5. Maatilatalouden osaamisala Maaseutuyrittäjä. Keski-Pohjan maan am mattiopisto (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutkinto, Mtiltlouden osmisl Mseutuyrittäjä ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 (> rehtori rontus T

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 201 5

Opetussuunn itelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 201 5 Nuoriso- j vp-jn ohjuksen perustutkinto, N uoriso- j vp-jnohj hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 -ì ú-l- \ rkku Purontus rehtori L SISALLYS I NUORISO- JA VAPAA-AJAN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 201 5

Opetussuunnitelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 201 5 Tieto- j viestintätekniikn perustutkinto, Ohjel m istotuot n non osm isl Dtnomi ldittu: 26.05.2015 Mirk Rjniemi hyväksytty= 26.6.2015 S 96 rehtori rontus

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 H iusln perustutkinto, prturi-km pl ldittu: 27.05.2015 Tuij Konttijärvi hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 l^l Sirkku Purontus rehtori t SISÄLLYS 1 1

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Li iketlouden perustutki nto, Asiksplvelun j myynnin osmisl sekä Tlous j toimistoplvelujen osmisl Merkonomi ldittu: 12.06.2015 Pirjo Koski hyväksytty:

Lisätiedot

Puualan perustutkinto,

Puualan perustutkinto, (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu un n itelm 2015 Puuln perustutkinto, Puuseppä ldittu: 28.04.2015 Kent Rönnqvist hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 't i-r- \ Sirkku Purontus rehtori L Sisä llys I PUUALAN

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5 Laboratorioalan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5 Laboratorioalan perustutkinto, Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Lbortorioln perustutkinto, Lborntti ldittu: 7.05.015 Hnnele Puuml hyväksytty: 6.6.015 $ 96,\ L- l-- t Sirkku Purontus rehtori t 1 LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO..

Lisätiedot

9kpedu. Autoalan perustutkinto, Opetussu un n itelma 2015. Ajoneuvoasentaja. Keski-Pohjan maan a m mattiopisto. Autotekn iikan osaamisala.

9kpedu. Autoalan perustutkinto, Opetussu un n itelma 2015. Ajoneuvoasentaja. Keski-Pohjan maan a m mattiopisto. Autotekn iikan osaamisala. 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu un n itelm 015 Autoln perustutkinto, Autotekn iikn osmisl Ajoneuvosentj ldittu: 8.04.015 Jkko Huhtl hyväksytty: 6.6.015 $ 96 L-r Purontus rehtori T SISÄLLYS

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutki nto, Mtlousteknolog in osm isl Mseutuyrittäjä ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 f-- t L1 Sirkku

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Audiovisulisen viestinnän perustutkinto, Medi-ssistentti ldittu: 04.08.015 Jussi Järviniemi hyväksytty:6.8.015 S f r0 -l l-l Purontus rehtori

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 Tekstiili- j vtetusln perustutkinto, Vtetuksen osmisl Vtetusompelij ldittu: 06.08.2015 Trj Slotte hyväksytty: 6.8.2015 S rr0 ^L- r Sirkku Purontus

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto, (pkpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Log istiikn perustutkinto, Ku ljetusplvel ujen osm isl Autonkuljettj Yhd i ste I m äjo n e uvo n ku ljettj ldittu: 16.05.2015 Pekk Luom hyväksytty:

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5 Maatalousalan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5 Maatalousalan perustutkinto, Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutkinto, Elä ntenhoidon osmisl Elä ntenhoitj ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty= 26.6.2015 S 96 r^l- t rkku Purontus rehtori

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Tlotekn i i kn perustutkinto, Putkisen n u ksen osm isl Putkisentj ldittu: 18.06.015 Kimmo Nykänen hyväksytty: 6.6.015 $ 96 rl-. Sirkku Purontus

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Hevostalouden perustutki nto. Hevostenhoitaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 27.04.2015 Sirpa Puusaari

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Hevostalouden perustutki nto. Hevostenhoitaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 27.04.2015 Sirpa Puusaari 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 201 5 Hevostlouden perustutki nto Hevostenhoitj ldittu: 27.04.2015 Sirp Puusri hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 Sirkku Purontus rehtori Sisällys 1 HEVOSTALOUDEN

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunnitelma 2015. Rakennusalan perustutkinto, TalonrakentEa. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Ta lon raken n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussuunnitelma 2015. Rakennusalan perustutkinto, TalonrakentEa. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Ta lon raken n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 2015 Rkennusln perustutkinto, T lon rken n u ksen osm isl TlonrkentE ldittu: 13.04.2015 Jorm Ltvl hyväksytty: 26.6.2015 S 96 rehtori us 1.1 At IURTTIRUN

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja 9kpedu Keski-Pohjnmn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Sähkö- j utomtiotekniikn perustutkinto, Sähkö- j utomtiotekniikn osmisl Sähkösentj sekä utomtiosentj ldittu: 25.06.2015 Mrko Päiveröinen hyväksytty:

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Turvallisuusvalvoja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Tu rval I isu usalan perustutki nto, laadittu: 06.08.

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Turvallisuusvalvoja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Tu rval I isu usalan perustutki nto, laadittu: 06.08. 9kpedu T Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 01 5 Tu rvl I isu usln perustutki nto, Turvllisuusvlvoj ldittu: 06.08.015 Risto Krhu hyväksytty: 6.8.015 S f 10 - r-, I Sirkku Purontus rehtori Sisällys

Lisätiedot

(9kpedu. Opetussuunn itelma 2015. Koneistaja Koneenasentaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Kone- ja metallialan perustutkinto, Levyseppäh itsaaja

(9kpedu. Opetussuunn itelma 2015. Koneistaja Koneenasentaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Kone- ja metallialan perustutkinto, Levyseppäh itsaaja (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 Kone- j metlliln perustutkinto, V I m istustekn i i kn osm isl Koneistj Koneensentj Levyseppäh itsj ldittu: 27.05.2015 Psi Skntsi hyväksytty:

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 201 5

Opetussuunnitelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 201 5 Tieto- j tietoliikennetekniikn perustutkinto, I CT-sentjn osmisl ICT-sentj fdittu: 24.06.2015 Jrmo Slo hyväksytty: 6.8.2015 S f f 0 - ;-L t Sirkku Purontus

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

Opetussu unnitelma Elintarvikealan perustutkinto,

Opetussu unnitelma Elintarvikealan perustutkinto, (2kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unnitelm 201 5 Elintrvikeln perustutkinto, El i ntrvi keteknolog in osm isl El i ntrvi kkeiden vl m istj ldittu: 20.05.2015 Mrj-Leen Stenberg hyväksytty= 26.6.20f

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Asiakaspalvelun osaamisala / tarjoilija (60 osp)

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Asiakaspalvelun osaamisala / tarjoilija (60 osp) HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN SISÄLTÖ Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto (180 osp) koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp),

Lisätiedot

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: A LA CARTE tarjoilu, 20 osp, valinnainen t.o. ARVIOINNIN KESKEISET

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

(ykpedu. Opetussuun n itelma 201 5. Yhteiset tutkinnon osat. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 30.05.2015. hyväksytty: 26.6.

(ykpedu. Opetussuun n itelma 201 5. Yhteiset tutkinnon osat. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 30.05.2015. hyväksytty: 26.6. (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuun n itelm 201 5 Yhteiset tutkinnon ost ldittu: 30.05.2015 Erkki Juol hyväksytty: 26.6.2015 S 96 rehtori rontus 3 Yhteiset tutkinnon ost mmtillisess petuskoulutuksessr

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Hyväksytty Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen amos-toimielimessä

Hyväksytty Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen amos-toimielimessä Pikaruokapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa myynti-, työ- ja asiakastilat toimipaikan pikaruokia pitää huolta myytävien tuotteiden riittävyydestä ja laadusta suosittelee, myy ja pakkaa pikaruoka-

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Talotekniikan PT Tutkinnon osan nimi ja laajuus: ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN ASENTAMINEN 15 OSP, valinnainen. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Tämän perusteella opiskelija voi hakea

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Asiakaslähtöinen valmistaminen 15 osp, pakollinen tutkinnon

Lisätiedot

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot 15 osp Ammattitaitovaatimukset tekee tilauksia tuotantokeittiöön vastaanottaa ruoka-aineita, ruokia ja tarvikkeita kuumentaa tai valmistaa tarvittaessa ruokia tai lisäkkeitä

Lisätiedot

Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp. Ammattitaitovaatimukset

Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp. Ammattitaitovaatimukset Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp Ammattitaitovaatimukset muokkaa ruokaohjeet tarvittavalle asiakasmäärälle sopivaksi ravitsemussuosituksia suunnittelee ruokalajien valmistusvaiheet, ajoituksen ja jaksotuksen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa työskentemällä työryhmän jäsenenä ruoanvalmistuksessa ja asiakaspalvelussa erilaisissa tilaisuuksissa, joiden teemana on alueellisuus / suomalaisuus tai jokin

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 1 TAVOITTEET HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Kun suoritat hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon, sinä: - osaat palvella suomalaisia ja ulkomaisia asiakkaita - osaat tehdä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Prosessiteollisuuden perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Paikalliset valmistusprosessit 15 osp, valinnainen, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa ARVIOINNIN

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä automaation perustaitoihin kuuluvia työtehtäviä työpaikkaolosuhteissa. Työtä tehdään

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Näyttöympäristö ravintolakeittiöt (esim. Kissanviikset, Pöllövaari, Figaro, Huviretki, Fransmanni jne.)

Näyttöympäristö ravintolakeittiöt (esim. Kissanviikset, Pöllövaari, Figaro, Huviretki, Fransmanni jne.) À la carte -ruoanvalmistus 20 osp Ammattitaitovaatimukset suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ja töiden vaiheistuksen esivalmistaa ja valmistaa ravintolan à la carte -listan ruokia, lisäkkeitä ja jälkiruokia

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

13.3.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

13.3.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Hevostalouden perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.2.7 Hevossiittolassa työskenteleminen 20 osp, valinnainen t.o. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 Keski-Phjn mn m mttipist Opetussuunn itelm 015 Pi ntkäsittely ln perustutki nt, Rkennusten pintkäsittelyjen smisl Mlri ldittu: 0.04.015 Jri Piispnen hyväksytty: 6.6.015 $ 96 Él-t Sirkku Purntus rehtri

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset Lounasruokien valmistus 40 osp Ammattitaitovaatimukset vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita valmistaa

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Näyttöympäristö pitopalveluyritykset, henkilöstöravintolat esim. Paviljonki ravintolat, Paakkari, Sammon Kotilounas

Näyttöympäristö pitopalveluyritykset, henkilöstöravintolat esim. Paviljonki ravintolat, Paakkari, Sammon Kotilounas Tilaus- ja juhlaruokien valmistus 20 osp Ammattitaitovaatimukset perehtyy tilausmääräykseen ja selvittää tilaisuuden luonteen suunnittelee ruokien valmistusvaiheet, ajoituksen ja jaksotuksen valmistaa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS AIKUISKOULUTUSTILASTOT M Itell Posti Oy YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2010 'CONTINUING VOCATIONAL TRAINING SURVEY - CVTS4' TIEDUSTELU PERUSTUU TILASTOLAKIIN (LAKI 280/04) KYSELYLOMAKE SÄHKÖINEN LOMAKE:

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0%

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0% OPAL: 213 Koulutuksi Opiskelijoit Vstus % 1.1.213 31.12.213 4 52 84,6 TAUSTAKYSYMYKSET 1. Sukupuoli (u) 1.Ninen 2.Mies 33 11 44 75,% 25,% 1,% 2. Äidinkieli (u) 1.Suomi 2.Ruotsi 3.Muu 34 1 44 77,3%,% 22,7%

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset Majoitus- ja ravitsemispalveluissa 30 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

KAMPAUKSET JA EHOSTUS

KAMPAUKSET JA EHOSTUS 4.1.2. KAMPAUKSET JA EHOSTUS Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Kampauksen ja ehostuksen suunnitteleminen tekee toteuttamiskelpoisia kampausja ehostussuunnitelmia ja noudattaa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit Tuettu oppisopimus Luokk Tukiprosessit Ydintehtävä Nuorten tukeminen oppisopimuskoulutuksen ikn Prosessin trkoitus Tutkinnon ti ostukinnon sminen oppisopimuskoulutuksell Prosessin lähtötilnne Työttömän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja TUTKINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Tutkinnon suorittaja Kerroshoitopalvelut Ajankohta Arvioija Näyttöympäristö

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Työelämälähtöinen projekti näyttö sisältää vähintään yhden seuraavista: 1. Oman vastuualueen hoitaminen messu- tai näyttelyjärjestelyissä;

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot