LIITE 1. 1 Turvasuunnitelma VAKkuljetuksissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1. 1 Turvasuunnitelma VAKkuljetuksissa"

Transkriptio

1 1 Turvsuunnitelm VAKkuljetuksiss

2 2 Tämä on turvsuunnitelmmlli yrityksille, jotk toimivt Vrllisten ineiden kuljetusten priss. Mlliss on huomioitu vrllisten ineiden kuljetusten (VAK) säädöksen uusi luku Mlli on tehty uttmn yrityksiä turvsuunnitelmn ltimisess. Yritys voi itse muutt j täydentää turvsuunnitelm trpeisiins, yrityskulttuuriins j erityispiirteisiinsä soveltuvksi.

3 3 TURVASUUNNITELMA VAK KULJETUKSISSA - SISÄLTÖ 1 YRITYKSEN TURVAORGANISAATIO KULJETETTAVAT VAARALLISET AINEET RISKIEN ARVIOINTI NYKYTILAN KARTOITUS KULJETUSKETJUN RISKIPISTEIDEN MÄÄRITTÄMINEN... 8 Riskin vkvuus... 9 Riskin todennäköisyys... 9 Vkvuuden rviointi TOIMINTAOHJELMA TURVARISKIEN HALLINTAAN RISKIN SUURUUDEN ARVIOINTI TURVAKOULUTUS TURVAKOULUTUKSEN SISÄLTÖ MUU KOULUTUS HENKILÖSTÖASIAT HENKILÖKUNNAN PALKKAAMINEN TYÖSOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN OSTOTOIMINNAN PERIAATTEET ALIHANKINNASSA KULJETUSKALUSTO JA TURVALLISUUSLAITTEET OPERATIIVINEN TOIMINTA REITTIEN VALINTA LIIKENTEEN OHJAUS LIIKKEELLELÄHTÖ TILAPÄINEN SÄILYTYS LASTAUS KULJETTAMINEN TAUKOJEN PITÄMINEN KORJAUS- JA HUOLTOTOIMINNAT KULJETUKSEN AIKANA PURKAMINEN TOIMINTA UHKATILANTEISSA ILKIVALTA VARKAUS RYÖSTÖ / KAAPPAUS POMMIUHKAUS LIIKENNEONNETTOMUUDET VAARALLISTEN AINEIDEN ONNETTOMUUDET KULJETUSTEN TIETOTURVA TIETOJÄRJESTELMÄN SUOJAUS ASIAKIRJOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN KULJETUSTIETOJEN LUOTTAMUKSELLISUUS... 20

4 4 13 TURVASUUNNITELMAN YLLÄPITÄMINEN ARVIOINTI JA TESTAUS TARKASTUKSET TURVASUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN TURVASUUNNITELMAN JAKELU MUUT YRITYKSEN TURVA-ASIAT TURVAUHASTA TIEDOTTAMINEN JA YHTEISTYÖ TIEDOTTAMINEN VAARA- JA ONNETTOMUUSTILANTEISSA... 22

5 5 1 YRITYKSEN TURVAORGANISAATIO Toimitusjohtjll on kokonisvstuu yrityksen turvllisuuteen kuuluvist sioist. Hän vst myös, että turvsuunnitelm on ldittu, päivitetty j sitä yllä pidetään. Toimitusjohtjll on vstuu siitä, että suunnitelmn ltimiseen, päivittämiseen j toteuttmiseen on vrttu riittävät resurssit. Turv-sioist vstv henkilö: yrityksessä on määritetty vstuu j vltuus henkilölle, jok vst yrityksen turv-sioist. Hänen vstuulleen kuuluu myös turvsuunnitelmn ldint, ylläpito j päivitys. Vstuu voi oll määritettynä toimitusjohtjlle ti yrityksen työntekijälle, mutt sitä ei void ost plvelun. Turvsuunnitelmn ltij: turvsuunnitelmn tekeminen voidn ost myös yrityksen ulkopuolelt. Turvllisuusneuvonntj: yrityksessä, jok kuljett vrllisi ineit, tulee oll turvllisuusneuvonntj nimettynä. Vstuut j tehtävät ovt VAK -linsäädännössä. Opertiivisest toiminnst vstv päällikkö: vst turv-sioiden toteuttmisest omll vstuulueelln. Työnjohto: vst turv-sioiden vlvonnst j toteuttmisest listens tehtävissä. Työntekijät, utonkuljettjt j terminlityöntekijät: vstvt, että heille setetut linvtimukset toteutuvt j että nnettuj ohjeit noudtetn. Vrllisten ineiden kuljettjlt vditn ADR-jolup. Yritys on määritellyt turv-sioist vstville henkilöille mmttitito- j pätevyysvtimukset siltä osin kun niitä ei ole linsäädännöllä määritetty. Yrityksen turv-orgnistio Nimike Nimi Vstuulue esim. toimitusjohtj N.N. kokonisvstuu yrityksen turvllisuuteen kuuluvist sioist

6 6 2 KULJETETTAVAT VAARALLISET AINEET All olevss tulukoss on list suuren riskin vrllisist ineist. Kuljetettess vähintään tulukoss esitettyjä määriä vrllisi ineit, yritykseltä edellytetään turvsuunnitelm sekä toimenpiteet kuljetusvälineen j sen rhdin turvmiseksi. Luokk Vrlli- Aine ti esine Määrä suus- luokk r Irtotv- Säiliö Kollit (l) (kg) (kg) Räjähteet Räjähteet Yhteensopivuusryhmän C räjähteet Räjähteet Plvt ksut (luokituskoodit, joiss on vin kirjin F) 3000 b Myrkylliset ksut (luokituskoodit, joiss ovt kirjimet T, TF, TC, TO, TFC ti 0 0 TOC) lukuun ottmtt erosolej 3 Pkkusryhmien I j II plvt nesteet 3000 b Flegmtoidut nestemäiset räjähdysineet Flegmtoidut räjähdysineet Pkkusryhmän I ineet 3000 b 4.3 Pkkusryhmän I ineet 3000 b 5.1 Pkkusryhmän I hpettvt nesteet 3000 b Perklortit, mmoniumnitrtti j mmoniumnitrttipohjiset lnnoitteet b Pkkusryhmän I myrkylliset ineet Ktegorin A trtuntvrlliset ineet 0 7 Rdioktiiviset ineet 3000 A 1 (erityismuoto) ti 3000 A 2 B(U)-, B(M)- ti C-tyypin kolleiss 8 Pkkusryhmän I syövyttävät ineet 3000 b Ei sovellettviss. b Ainemäärästä riippumtt kohdn määräyksiä ei sovellet.

7 7 Yrityksemme kuljett ti vrstoi seurviin luokkiin kuuluvi vrllisi ineit, jotk ylittävät edellisen sivun tulukon(suuren riskin vrlliset ineet) määrät: Luokk Räjähteet Ksut Plvt nesteet

8 8 3 RISKIEN ARVIOINTI Vrllisten ineiden käsittelyyn, kuljetuksiin j vrstointiin liittyvien turvriskien krtoitus voidn tehdä monell tp. Seurviss kppleiss on esitelty yksi esimerkki riskien rvioinnist. 3.1 Nykytiln krtoitus Riskien rvioinnin keskeinen os on yrityksen toimintympäristön j -tpojen tunteminen. Nykytiln krtoitus plvelee riskien rvioinnin muit viheit. Nykytiln krtoitukseen kuuluu seurvt viheet: kuljetusketjun selvittäminen ostekijöiden määrittäminen kuljetuksen eteneminen osllisen olevien henkilöiden määrittäminen nykyiset turvtoimet Kuljetusketjuun kuuluu eri viheit. Viheet voivt oll esimerkiksi seurvi: sopimuksen ltiminen kuljetuksen tilminen jojärjestely lstus kuljettminen purkminen mhdollinen tilpäinen säilyttäminen sekä lskutus Kuljetus voi koostu yhdestä ti usemmst ostekijästä. Krtoitukseen kuuluu myös mhdollisesti tphtuneiden turvuhkien krtoittminen. 3.2 Kuljetusketjun riskipisteiden määrittäminen Lähtötilnteen riskien rvioinniss on kuljetettv vrllinen ine sekä sen iheuttm mhdollinen vhinko ihmisille, ympäristölle, omisuudelle ti yhteiskunnlle. Riskin rvioinniss otetn huomioon myös terrorismin uhk Suomess: onko se mhdollist j missä ljuudess. Riskipiste on kuljetusketjun pikk, joss vr on suurin eli uhkn toteutumiselle on suurin todennäköisyys. Riskipisteiden selvittämiseen kuuluu uhkien toteutumismhdollisuuksien selvittäminen kuljetusketjun eri viheiss. Riskin rvioinniss trkstelln erilisi uhktilnteit, joit voivt oll mm.: ilkivlt vrkus ryöstö ti muu vstv tphtum.

9 9 Riskin vkvuus Riskin rviointi voi perustu joko omn rviointiin ti sen voi toteutt lskennllisesti. All olevss tulukoss on esitetty yksi esimerkki riskin vkvuuden lskennllisest rviointisteikost. Yritys voi itse määritellä vkvuuden suuruuden omll steikolln. Todennäköisyys Vkvuuden rviointi hitt ilkivlt rikos vkv rikos, ympäristö omisuus vkv vr ihmiset Epätodennäköinen Mhdollinen Todennäköinen Riskin todennäköisyys Todennäköisyyden rviointi voidn toteutt itse määritellyllä steikoll. Esimerkiksi: 1 = Epätodennäköinen 2 = Mhdollinen 3 = Todennäköinen Vkvuuden rviointi Vkvuuden rviointi voidn tehdä rvioimll uhkn iheuttmn vrn suuruus. hitt ilkivlt rikos vkv rikos vkv vr ihmiselle ti ympäristölle ti omisuudelle Yritys voi itse määritellä vkvuuden suuruuden omll steikolln.

10 10 4 TOIMINTAOHJELMA TURVARISKIEN HALLINTAAN Riskien rvioinnin jälkeen yritys määrittää toimintohjelmns todettujen riskien pienentämiseksi ti poistmiseksi. Seurvss on esitelty yksi esimerkki toimintohjelmn sisällöstä. Toimintohjelmn ljuus on riippuvinen kuljetettvst tvrst sekä todetuist riskeistä. 4.1 Riskin suuruuden rviointi Riskin suuruus lsketn todennäköisyyden j vrn suuruuden tulon. Tällöin lskennllinen rvo nt riskin suuruuden. All on esitetty yksi esimerkki riskin rviointisteikost: 0-2 = vähäinen riski yli 3-5 = siedettävä riski yli 6 8 = kohtlinen riski yli 9 11 = merkittävä riski 12 j yli = sietämätön riski Riski vähäinen siedettävä kohtlinen merkittävä sietämätön Toimenpiteet Ei toimenpiteitä Huomioitv muutosviheess Suunniteltujen toimenpiteiden vikutukset j kustnnukset selvitettävä Suunnitelm riskien lentmiseksi ldittv Korjvt toimenpiteet tehtävä heti RISKIN ARVIOINTI JA MAHDOLLISET TOIMENPITEET Kuljetusketjun os Riskin suuruus Toimenpiteet esim. kuljetus esim. siedettävä esim. klusto uusittess pohditn kuljetuksen seurnnn prntmist

11 11 5 TURVAKOULUTUS Turvkoulutuksess on tärkeää ott huomioon yrityksen koulutukseen j turv-sioihin liittyvät trpeet. Turvkoulutust nnettn jolupkoulutuksen yhteydessä kuljettjille j muille henkilöstöryhmille tiedostvn koulutuksen yhteydessä. Yrityskohtist turvkoulutust nnetn todettujen riskien vähentämiseksi j toimintohjeiden kouluttmiseksi. Tähän kuuluvt kyseistä henkilöryhmää/henkilöä koskevt turv-sit (esim. toimitilturvllisuus, tietoturvllisuus). Myös sellisille henkilöstöryhmille, joiden toimenkuvn ei vrsinisesti kuuluu vrllisten ineiden kuljettmiseen liittyviä tehtäviä, mutt jotk svt siihen liittyvää tieto, järjestetään turv-sioihin liittyvää koulutust.

12 Turvkoulutuksen sisältö Seurvss tulukoss on esitelty turvkoulutuksen sisältö ihelueittin. Aihelue Turvtoimi koskevt säädökset Kuljetettvt suuren riskin ineet j väärinkäytettynä niiden iheuttmt uht Turvvstuut j vstuuhenkilöt Sisältö Lki Vrllisten ineiden kuljetuksest tiellä 7, 11d, 12 Asetus vrllisten ineiden kuljettmisest tiellä, 6, 8, 15, 26, 27, 29b Trvittess turvllisuus stm-lueell, stmkohtiset säännökset Suuren riskin ineet, kuljetettvn olevt suuren riskin ineet, uht, joit ineiden väärinkäyttö voi iheutt Opertiivinen vstuu, toiminnst vstv, turvvstv, turvllisuusneuvonntj, koulutettvn vstuu turv-sioist Koulutus nnettu Muut huomioitv Turvsuunnitelmn koulutettv koskev os Tietoturv, klusto j kluston tekniset turvvälineet, liikkuminen lähettäjällä, terminliss j vstnottjll, kluston, yrityksen, kuljettjn sekä vstnottjn tunnistminen Toimintohjeet Toimint onnettomuus-, hätä- j uhktilnteiss Poikkemist rportointi Ajojärjestely j liikenteen ohjus, kuljettminen, kuormus / lstus / purkus, sikskohtiset ohjeet, sikirjojen käsittely j säilyttäminen Liikenneonnettomuus, klustovurio, VAKvhinko, uhktilnne, ilkivlt, vrkus, ryöstö j kppus, pommiuhk Rportointikäytäntö

13 13 6 MUU KOULUTUS Turvllisuusneuvonntj vrmist, että yrityksellä on trvittv turvsuunnitelm j että yritys toteutt sitä. Neuvonntj huolehtii myös siitä, että kikki VAK-kuljetuksiin osllistuvt ovt sneet myös turvkoulutust. Oheiseen tulukkoon voidn kerätä nnettu koulutus. Aihelue Sisältö Koulutus nnettu Muut huomioitv Tietoturv- Esim. sit Esim. Yrityksen sähköisten kuljetussikirj j slsnojen käyttö. pvm. Koulutukseen osllistunut N. N.

14 14 7 HENKILÖSTÖASIAT Henkilöstöä plkttess on lähtökohtn soveltuvuus llle. 7.1 Henkilökunnn plkkminen Henkilökunt plktess tehdään seurvt toimenpiteet soveltuvin osin: 1) Aikisempien työnntjien j suositusten kuuleminen plkttvn suostumuksell 2) Selvitetään työntekijän työhistori j siinä mhdollisesti olevt tuot 3) Ajoluvn / muun vdittvn koulutuksen / todistuksen trkistminen 4) Trkstetn työlup, jos kyseessä ei ole suomen knslinen. Jos kuljettjll ei ole suomlist jokortti, täytyy jokortin vstvuus suomlisess järjestelmässä trkist. 7.2 Työsopimuksen päättyminen Työsopimuksen päättyessä tehdään seurvt toimenpiteet soveltuvin osin: 1) Kerätään pois työntekijän kulkuluvt tms. sikirjt, joiden mukn hän vielä työskentelisi yrityksessä. Myös vimet lstustiloihin, vrstoihin, joneuvoihin ti muihin turvjärjestelyjen piirissä oleviin tiloihin kerätään pois. Kännyköiden j rdiopuhelimien hllinnst sovitn erikseen. 2) Perutn kikki slsnt j käyttäjätunnukset, joiden vull entinen työntekijä voisi päästä käsiksi VAK kuljetuksiin ti niitä koskeviin tietoihin, kuten kuljetusiktuluihin, -reitteihin ti -päämääriin. 3) Uusitn yrityksen rekisterit, www-sivut j kikki sellinen mterili, joss työntekijä on kulkuluvllisten ti työntekijöiden nimien luetteloss.

15 15 8 OSTOTOIMINNAN PERIAATTEET ALIHANKINNASSA Alihnkkijoiden ostotoiminnss on sovellettv smoj peritteit kuin henkilöstöhnkinnss. Yrittäjän j hänen henkilökuntns soveltuvuus llle on selvitettävä. Yleisenä perittein on, että yrittäjällä on liikennelup silloin, kun toimint sitä edellyttää, ennkkoperintärekisteritodistus sekä riittävä vkuutusturv ko. tehtävään.

16 16 9 KULJETUSKALUSTO JA TURVALLISUUSLAITTEET Kuljetuskluston hnkinnss otetn huomioon vrllisten ineiden turvvtimukset klusto uusittess. Kuljetustelemtiikk hyödynnetään kuljetusten turvmisess, mikäli sitä on kuljetuskluston hnkittu. Telemttisiin sovelluksiin j litteisiin kuuluvt myös yhteydenpitovälineet kuljetusyksikköön, mikäli ne ovt yrityksen hnkkimi. Kuormtiln tunkeutumisen hvitsemiseksi yritys voi käyttää erilisi yrityksen toimintn soveltuvi rtkisuj. Esimerkiksi ulkomnkuljetuksiss sinetöintiä.

17 17 10 OPERATIIVINEN TOIMINTA 10.1 Reittien vlint Kuljetuksen reitti suunnitelln siten, että pysähtymisiä tulee mhdollisimmn vähän. Reitin on trvittess hyvä oll muutettviss nopesti. Kuljettjlle ilmoitetn, kenellä on oikeus reitin muutoksiin. Kuljetus suunnitelln siten, että jo- j lepoiklin mukiset tuot voidn pitää turvllisell pikll. Turvlliseksi voidn ktso esim. vlistut lueet, joiss kuljetusyksikköä voidn vlvo riittävän hyvin Liikenteen ohjus Liikenteenohjusvälineet sekä -tvt suunnitelln siten, että yhteydenpito kuljettjn on mhdollist trvittess Liikkeellelähtö Ain liikkeelle lähdettäessä kiinnitetään huomiot seurviin sioihin: Onko kuormtilss mhdollisesti käyty? Ovtko renkt j jrruletkut ehjät? Voidnko silmämääräisesti hvit, että kuljetus mhdollisesti keskeytyy kuljetusyksikön rikkoontumisen vuoksi? Onko kuljetusyksikölle tehty ilkivlt? Yritys nt trkemmt ohjeet liikkeellelähtötrkstuksen suorittmiseksi. Yrityksessämme on nnettu seurvi ohjeit liikkeellelähtötrkstuksest: Trkstettv si Toimenpide 10.4 Tilpäinen säilytys Tilpäiseen säilytykseen käytettävät tilt j lueet suunnitelln siten, että ne voidn trvittess vlist j suojt sittomilt. Esimerkiksi kmervlvont ti kulunvlvont tikk rikosilmoitinjärjestelmää voidn käyttää lueen j tilojen turvmiseksi. Yritys määrittelee, minkäliset turvllisuustoimet ovt yrityksen toimintn soveltuvi.

18 Lstus Lstuspikt j -lueet pyritään suunnittelemn siten, että ne voidn vlist j suojt sittomilt. Lstuksen ikn ympäristöön kiinnitetään huomiot j epäilyttävistä sioist tiedotetn yrityksessä sovitun käytännön mukisesti. Tvr lstttess vrudutn noutjn henkilöllisyyden j kuljetusliikkeen oikeellisuuden trkstmiseen. Jos lstin purku tphtuu säiliöön, huolehditn, että säiliöön on merkitty säiliön sisältö, eikä merkintää pysty ulkopuolinen vihtmn Kuljettminen Kuljetus suoritetn l koskevien linvtimusten j yrityksessä sovittujen käytäntöjen mukisesti. Annettuj ohjeit noudtetn. Vrllisi ineit kuljettvn joneuvon miehistön jäsenellä on kuljetuksen ikn muknn vlokuvll vrustettu henkilötodistus ti -kortti. Kuljetuksen ikn on hyvä trkkill, seurtnko kuljetust. Epäilyttävistä tphtumist ilmoitetn yrityksessä sovitun käytännön mukisesti. Kuljetuksen ikn tphtuviin yllättäviin pysähdyksiin suhtudutn vruksell, sillä pysähtyminen niihin voi iheutt turvriskin. Mikäli kyseessä on rikkoontunut joneuvo ti muu vstv, missä henkilöihin ei kohdistu vr, on pysähtymistä syytä välttää. Onnettomuustilnteisiin j poliisin suorittmn vlvontn pysähdytään. Pysähdyttäessä otetn huomioon, että tilnteet voivt oll lvstettuj Tukojen pitäminen Tuot pyritään pitämään vlistuill lueill. Kuljetusyksikkö pyritään sijoittmn siten, että sitä voidn vlvo tuon ikn Korjus- j huoltotoiminnt kuljetuksen ikn Korjus- j huoltotoimint tehdään inostn pkottviss tpuksiss. Silloinkin vrmistetn kuljetuksen turvllisuus pikkn soveltuvin keinoin Purkminen Purkminen tehdään turvllisuussit huomioiden. Lsti purettess vrmistetn, että purkupikk j vstnottj ovt oikeit. Purkmisen ikiset epäilyttävät tphtumt ilmoitetn edelleen yrityksessä sovitun käytännön mukisesti.

19 19 11 TOIMINTA UHKATILANTEISSA Uhktilnteit vrten on nnettu ohjeet menettelytvoist erilisiss tilnteiss sekä trvittvt yhteystiedot Ilkivlt Ilkivlt voi kohdistu kuljetusyksikköön, kiinteistöön ti kuljetettvn tvrn. Ilkivlt voi iheutt kuljetuksen keskeytymisen, tuliplon ti muun onnettomuuden ti muut hitt yritykselle. Ilkivlln vrlt ympäristöä vlvotn normlin työn yhteydessä. Tphtunut ilkivlt ilmoitetn työnntjlle j poliisille Vrkus Vrkuden kohteen voi oll kuljetettv tvr ti kuljetusyksikkö tikk molemmt. Vrkuksi pyritään ehkäisemään kikin käytettävissä olevin keinoin. Kluston hnkinnss otetn huomioon myös turv -näkökohdt. Kuljetusyksikön jäädessä ilmn vlvont, käytetään menettelyjä, joill tvrn ti klustoon kohdistuvt vrkudet voidn ehkäistä. Hvituist vrkuksist ilmoitetn työnntjlle j poliisille Ryöstö / kppus Ryöstö- j kppustilnteiss henkilöstöön kohdistuu vr. Tällöin huolehditn ensisijisesti henkilöstön turvllisuudest. Ilmoitus poliisille j työnntjlle tehdään heti, kun se ilmn vr on mhdollist Pommiuhkus Pommiuhkukset otetn vkvsti. Niistä ilmoitetn välittömästi työnntjlle j poliisille. Ilmoituksen jättäjästä pyritään smn mhdollisimmn pljon tieto, jott mhdollinen pommi voidn tehdä vrttomksi Liikenneonnettomuudet Liikenneonnettomuudet ilmoitetn työnntjlle sovitun käytännön mukisesti. Onnettomuustilnteiden hoitmiseksi on utoiss menettely hälytyksen suorittmiseksi sekä yhteyshenkilöt trvittvine yhteystietoineen Vrllisten ineiden onnettomuudet Vrllisten ineiden onnettomuuksien vrlle on toimintohje sekä trvittvt yhteystiedot hälytyksen tekemiseksi.

20 20 12 KULJETUSTEN TIETOTURVA Kuljetusten tietoturvst huolehditn kikill tsoill. Tietoturv koskee niin teknistä tietoturv kuin kuljetuksest käytyjä keskusteluj. Vitiolovelvollisuus koskee kikki kuljetukseen osllistuji Tietojärjestelmän suojus Tietojärjestelmät suojtn plomuurein. Käyttäjäoikeuksi nnetn vin niille, jotk työtehtäviensä vuoksi sitä trvitsevt. Käyttäjillä on henkilökohtiset käyttäjätunnukset j slsnt Asikirjojen säilytys, rkistointi j hävittäminen Kuljetukseen liittyvät sikirjt suojtn sinmukisesti. Tällisi sikirjoj ovt esimerkiksi trjoukset, sopimukset, tilukset, reklmtiot, lskut j tilitykset sekä kuljetussikirjt. Asikirjt on hävitettävä luotettvsti. Kikill sikirjoj käsittelevillä henkilöillä on vitiolovelvollisuus. Rhtikirjt, lähetysluettelot j muut kuljetukseen liittyvät sikirjt säilytetään huolellisesti kuljetuksen ikn sekä rkistoitv j hävitettävä luotettvsti. Kuljetuksen ikn sikirjt säilytetään joneuvoss helposti löydettävässä pikss kuitenkin siten, etteivät ne joudu vääriin käsiin Kuljetustietojen luottmuksellisuus Kuljetuksest s nt tieto vin niille, jotk trvitsevt sitä omien työtehtäviensä vuoksi. Erityisesti on huolehdittv, ettei tieto kuljetettvst ineest, kuljetusyksiköstä j reitistä joudu väärille henkilöille. Yrityksessä selvitetään, kenelle tieto kuljetuksest tulee nt. Ajojärjestäjät j liikenteenohjjt ovt vinsemss kuljetuksen ikisen tietoturvn turvmisess. Annetuist kuljetustehtävistä ei s keskustell ulkopuolisten henkilöiden knss, eikä niistä s nt tietoj kuin sellisille henkilöille, jotk trvitsevt niitä työtehtäviensä vuoksi. Kuljetettvst kuormst j tvrst keskustelu tulee välttää. Erityisesti l-puhelimess j khviloiss ei kuljetettvist tvroist s kerto.

21 21 13 TURVASUUNNITELMAN YLLÄPITÄMINEN 13.1 Arviointi j testus Turvsuunnitelm rvioidn säännöllisesti sen toimivuuden vrmistmisen j yrityksessä mhdollisesti tphtuvien muutosten vrlt. Yritys määrittää rviointitjuuden sekä rvioinnin tekijän. Arvioinniss otetn huomioon toiminnss mhdollisesti tphtuneet muutokset Trkstukset Turvsuunnitelm trkstetn säännöllisesti. Trkstuksess rvioidn suunnitelmn toimivuus sekä mhdolliset muutostrpeet. Suunnitelmss on kuvttv trkstusten tjuus sekä ne seikt, jotk voivt joht trkstusten suorittmiseen Turvsuunnitelmn päivittäminen Turvsuunnitelm päivitetään trvittess. Päivitystrve voi liittyä esimerkiksi orgnistion muuttumiseen, kuljetettvss tvrss tphtuneisiin muutoksiin jne Turvsuunnitelmn jkelu Yrityksessä on määritetty j kirjttu, kenelle turvsuunnitelm j siihen liittyvät ohjeet on jettu. Ohjeet on jettv niille henkilöille, jotk sitä työssään trvitsevt. Ohjeet on koulutettv henkilökunnlle.

22 22 14 MUUT YRITYKSEN TURVA-ASIAT 14.1 Turvuhst tiedottminen j yhteistyö Kuljetusketjun ospuolten on tehtävä yhteistyötä j pidettävä kuljetusketjun eri ospuolet tietoisen esiin tulleist turvuhist. Yhteistyötä tehdään myös virnomisten knss Tiedottminen vr- j onnettomuustilnteiss Vr- j vhinkotilnteit vrten on sovittu tiedotusmenettely. Yrityksessä on sovittu, kenellä on oikeus nt lusuntoj tiedotusvälineille. Yhteistyötä on tehtävä kikkien kuljetusketjuun osllistuvien sekä virnomisten kesken.

23 23

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2013. 1121/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2013. 1121/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkistu Helsingissä 27 päivänä joulukuut 213 1121/213 Liikenne- j viestintäministeriön setus vrllisten ineiden kuljetuksest ruttiellä nnetun liikenne- j viestintäministeriön setuksen

Lisätiedot

LUKU 1.10 TURVATOIMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

LUKU 1.10 TURVATOIMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 2 112/213 LUKU 1.1 TURVATOIMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Vrllisten ineiden kuljetukseen liittyvistä turvtoimist j -velvoitteist säädetään VAK-liss, vrllisten ineiden kuljetuksest tiellä nnetun vltioneuvoston

Lisätiedot

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät turvatoimet, turvasuunnitelma ja turvakoulutus

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät turvatoimet, turvasuunnitelma ja turvakoulutus LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2005 Liikenne Vrllisten ineiden kuljetuksiin liittyvät turvtoimet, turvsuunnitelm j turvkoulutus Liikenne- j viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2015, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

Muutetaan luku 1.10 LUKU 1.10 TURVATOIMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

Muutetaan luku 1.10 LUKU 1.10 TURVATOIMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Muutetn luku 1.10 LUKU 1.10 TURVATOIMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 1.10.1 1.10.4 1.10.1 1.10.3.1.1 Vrllisten ineiden kuljetukseen liittyvistä turvtoimist j -velvoitteist säädetään VAK-liss, vrllisten ineiden

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2016, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015)

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015) LATO - Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien j tiedonhllinnn kehittäminen j tehostminen(2014-2015) 27.9.2013 Päivitetty: 30.12.2013 Sisältö 1 YHTEENVETO... 3 1.1 TAUSTA JA PERUSTELUT... 4 2

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS AIKUISKOULUTUSTILASTOT M Itell Posti Oy YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2010 'CONTINUING VOCATIONAL TRAINING SURVEY - CVTS4' TIEDUSTELU PERUSTUU TILASTOLAKIIN (LAKI 280/04) KYSELYLOMAKE SÄHKÖINEN LOMAKE:

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä Sopimustekstin käännös 30.03.2015 (epävirllinen) Counil of Europe Trety Series - No. 199 Euroopn neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnllisest merkityksestä Fro, 27.10.2005 Johnto Euroopn

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012 Sosililutkunt 21.03.2012 11 Sosililutkunt Aik: Keskiviikko 21.03.2012 klo 16.00 17.35 Pikk: Vnhinkoti Asit 9 Sosililutkunnlle tiedoksi 10 Plvelussuhteen päättyminen 11 Rvitsemistyöntekijän tehtävien hoito

Lisätiedot

Kohteen turvaluokitus on

Kohteen turvaluokitus on LVI 03-10517 SIT 13-610091 KH X4-00513 INFRA 053-710109 ST 41.01 HANKETIETOKORTTI HT12 Hnketietokortiss esitetään rkennuskohteen lähtötiedot j tiljn edellyttämä ltutso suunnittelun työmäärän rviointi vrten.

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto, (pkpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Log istiikn perustutkinto, Ku ljetusplvel ujen osm isl Autonkuljettj Yhd i ste I m äjo n e uvo n ku ljettj ldittu: 16.05.2015 Pekk Luom hyväksytty:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM).

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM). Helsinin kupunki / Liikennesuunnitteluossto 26.2.204 6:2 Anitt Vähäkuopus (3) TYÖSELTE Telkkktu/Pursimiehenktu Risteys 256 Kojeuusint Yleistä Koje vihdetn j muutetn minikojeeksi (TC-2M). Klusteet j työ

Lisätiedot

5.6.201,5 28/0L1,/201,5

5.6.201,5 28/0L1,/201,5 OPETUSHATIITUS UTBITDNINGSSTYRETSEN uaanavs 5.6.201,5 28/0L1,/201,5 Koulutuksen jrlestlt Voimssoloik:7.8.2075 lken toistiseksi Sidnnokset, joihin toimivlt mddrdyksen ntmiseen pefustuu: L 637/7998,11 $:n

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Tlotekn i i kn perustutkinto, Putkisen n u ksen osm isl Putkisentj ldittu: 18.06.015 Kimmo Nykänen hyväksytty: 6.6.015 $ 96 rl-. Sirkku Purontus

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijäoikeude hltij vuo 2016, 3M Compy Kikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie j/ti ltmie o sllittu iost 3M tuotteide käyttämistä vrte, mikäli (1) tiedot o kopioitu kokoisuudess

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

TULVAONGELMA ESPOOSSA

TULVAONGELMA ESPOOSSA TULVAONGELMA ESPOOSSA Espoon tulvtyöryhmä 6.10.2005 ESIPUHE Teknisen j ympäristötoimen johtoryhmä setti 1.6.05 työryhmän vlmistelemn tulvkysymyksen hllinnn j toimenpideperitteiden vlmistelu. Työryhmän

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit Tuettu oppisopimus Luokk Tukiprosessit Ydintehtävä Nuorten tukeminen oppisopimuskoulutuksen ikn Prosessin trkoitus Tutkinnon ti ostukinnon sminen oppisopimuskoulutuksell Prosessin lähtötilnne Työttömän

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi OSAAVA kehittämishnkkeid hllinnoinnin ops Toimintvuosille 2015 2016 j 2016 2017 tehtyj vltionvtpäätöst tueksi päivitetty 4.1.2016 vsm/pj pä 2 Sisällysluettelo Osv ohjelmn mukis vltionvtuks hkemin.... 3

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Teknillinen korkekoulu Insinööritieteiden j rkkitehtuurin tiedekunt Lhden keskus Toimint-/litoskäsikirj Litoskirjn on merkitty punisell värillä Lhden keskuksen kehittämiskohteiksi vuodelle 2009 määritellyt

Lisätiedot

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus Kustnkrtnon vnhustenkeskus Vnhinkoti Päivätoimint Plvelukeskus 1 Kustnkrtnoss tärkeinä pidettyjä sioit: sukkn hyvä olo hyvä elämä hyvä yhteistyö omisten knss gerontologisen hoidon osminen työntekijöiden

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

V Päästön havaittavuus ja valvonta VI Päästön todennäköisyys

V Päästön havaittavuus ja valvonta VI Päästön todennäköisyys I suunt II Mperä j pint Riskinro, 0410901 I tieliikenn e j tienpito vlttiet 3 j 10, tie 130 Vlttiet 3 j 10 kuuluvt korkeimpn kunnosspitoluo kkn Is (normlisti in pljn). Molemmt tiet ovt merkittäviä vrllisten

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit 11/2011 Käyttäjätieto 999725011 fi sennus- j käyttöohje Niveltyötso K 9725-201-01 Johdnto Käyttäjätieto Niveltyötso K dnto Joh- by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725011-11/2011 Käyttäjätieto Niveltyötso

Lisätiedot

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess 0. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA Edellä on todettu, että f (x)dx nt x-kselin j suorien x =, x = sekä funktion

Lisätiedot

VAAROJEN TUNNISTAMINEN KUOPION KAUPUNKI Työpaikka: Haapaniemen koulu Päiväys: 14.1.2014

VAAROJEN TUNNISTAMINEN KUOPION KAUPUNKI Työpaikka: Haapaniemen koulu Päiväys: 14.1.2014 VAAROJEN TUNNISTAMINEN KUOPION KAUPUNKI Työpikk: Hpniemen koulu Päiväys: 14.1.2014 Arvioinnin kohde: Hpniemen koulu Tekijät: rehtori Jussi Kukkol, pulisrehtori Jkko Kosunen,työhyvinvointipri Kirsti Houtsonen

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112 fin i 2012, Mercury Mrine 90-8M0066059 112 ii fin Ohjuskhvn ost Ohjuskhvn osien sijinti... 1 Nrullinen hätäktkisin Nrullinen hätäktkisin... 2 Ohjuskhvn säädöt Säädöt... 4 Vihteenvihto Vihteenvihto... 6

Lisätiedot

RTS 16:2. Tässä ohjeessa esitetään ajoneuvojen ja yleisimpien autotyyppien mittoja, massoja sekä liikenteeseen hyväksymistä koskevia rajoituksia.

RTS 16:2. Tässä ohjeessa esitetään ajoneuvojen ja yleisimpien autotyyppien mittoja, massoja sekä liikenteeseen hyväksymistä koskevia rajoituksia. RTS 16:2 RT XX-XXXXX KH XX-XXXXX Infr x-x AJONEUVOJEN MITTOJA OHJEET xxxkuu 2016 1 (8) korv RT 98-10914 Tässä ohjeess esitetään joneuvojen j yleisimpien utotyyppien mittoj, mssoj sekä liikenteeseen hyväksymistä

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Li iketlouden perustutki nto, Asiksplvelun j myynnin osmisl sekä Tlous j toimistoplvelujen osmisl Merkonomi ldittu: 12.06.2015 Pirjo Koski hyväksytty:

Lisätiedot

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa ArcGIS Server ArcGIS for Server Luo, j j hllitse pikktieto ArcGIS Serverin vull voidn luod plveluit keskitetysti, hllinnoid näitä plveluit j jk niitä orgnistion sisällä sekä verkoss. Plveluj voidn helposti

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 201 5

Opetussuunn itelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 201 5 Nuoriso- j vp-jn ohjuksen perustutkinto, N uoriso- j vp-jnohj hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 -ì ú-l- \ rkku Purontus rehtori L SISALLYS I NUORISO- JA VAPAA-AJAN

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 H iusln perustutkinto, prturi-km pl ldittu: 27.05.2015 Tuij Konttijärvi hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 l^l Sirkku Purontus rehtori t SISÄLLYS 1 1

Lisätiedot

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus Tietojenkäsittelytiede 24 Joulukuu 2005 sivut 8 21 Toimittj: Jorm Trhio c kirjoittj(t) Historiljennus mllipohjisess testuksess Timo Kellomäki Tmpereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikn litos 1 Johdnto

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5 Laboratorioalan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5 Laboratorioalan perustutkinto, Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Lbortorioln perustutkinto, Lborntti ldittu: 7.05.015 Hnnele Puuml hyväksytty: 6.6.015 $ 96,\ L- l-- t Sirkku Purontus rehtori t 1 LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO..

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 4 Tilvuuden j vipn ln lskeminen Kuten iemmin käsittelimme, määrätyn integrlin vull voi lske pintloj j tilvuuksi. Tyypillisenä sovelluksen tilvuuden lskemisest on tpus, joss

Lisätiedot

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen Pik-sennusops Aloit tästä (vin EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Lue tämän Pik-sennusops -ohjeen sennusohjeet ennen tämän litteen ensimmäistä käyttökert. Voit luke Pik-sennusops -ohjeen muill kielillä vierilemll

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

Aloita tästä HL-2135W /

Aloita tästä HL-2135W / Pik-sennusops Aloit tästä HL-2135W / (vin EU) HL-2270DW Lue käyttöönotto- j sennusohjeet tästä pik-sennusoppst ennen kuin loitt litteen käytön. Pik-sennusopst voi ktsell muill kielillä osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: PI-S H 6x8 / 4.7m² - 18800 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 50xK193m LUE KOKOAMISOHJE huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo Puh.:

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina Jlkpllokentältä kupnkäynnin kentälle Newbodyn trin Autmme kouluj j seuroj vrinkeruuss kisoj, hrjoitusleirejä j luokkretkiä vrten. Seurt sekä koululiset voivt nsit tuntuvsti rh tvoitteidens svuttmiseksi

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 201 5

Opetussuunnitelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 201 5 Tieto- j viestintätekniikn perustutkinto, Ohjel m istotuot n non osm isl Dtnomi ldittu: 26.05.2015 Mirk Rjniemi hyväksytty= 26.6.2015 S 96 rehtori rontus

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja 9kpedu Keski-Pohjnmn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Sähkö- j utomtiotekniikn perustutkinto, Sähkö- j utomtiotekniikn osmisl Sähkösentj sekä utomtiosentj ldittu: 25.06.2015 Mrko Päiveröinen hyväksytty:

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Tavaraliikenteen nykytila Uudenmaan tiepiirissä. Tiehallinnon selvityksiä 48/2002

Tavaraliikenteen nykytila Uudenmaan tiepiirissä. Tiehallinnon selvityksiä 48/2002 Tvrliikenteen nykytil Uudenmn tiepiirissä Tiehllinnon selvityksiä 48/2002 Tvrliikenteen nykytil Uudenmn tiepiirissä Tiehllinnon selvityksiä 48/2002 TIEHALLINTO Helsinki 2002 Knsikuv: Seppo Srjmo ISSN

Lisätiedot

9kpedu. Autoalan perustutkinto, Opetussu un n itelma 2015. Ajoneuvoasentaja. Keski-Pohjan maan a m mattiopisto. Autotekn iikan osaamisala.

9kpedu. Autoalan perustutkinto, Opetussu un n itelma 2015. Ajoneuvoasentaja. Keski-Pohjan maan a m mattiopisto. Autotekn iikan osaamisala. 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu un n itelm 015 Autoln perustutkinto, Autotekn iikn osmisl Ajoneuvosentj ldittu: 8.04.015 Jkko Huhtl hyväksytty: 6.6.015 $ 96 L-r Purontus rehtori T SISÄLLYS

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: SI-S H6x10 / 5.9m² - 188004 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 310xK183m Lue kokomisohje huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo

Lisätiedot

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite)

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite) 2016, Mercury Mrine HP662 SCi (NXT¹- j NXT6-vetolite) 8M0114944 115 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Audiovisulisen viestinnän perustutkinto, Medi-ssistentti ldittu: 04.08.015 Jussi Järviniemi hyväksytty:6.8.015 S f r0 -l l-l Purontus rehtori

Lisätiedot

a f A ffis','.."rjî,î*,,*:;

a f A ffis','..rjî,î*,,*:; LTik, F ç t3f f A ffis','.."rjî,î*,,*:; Korjus- j energi-vustusohje 2014 21.1.2014 ì l' I SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO liikkumisesteen ustuksist kustkin esittetysivutt. ARAn verkkosivuil vustukset ovt

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02 HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT Asennus-, käyttöj huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Pinos 5/02 2 Sisällysluettelo 1 TOIMINTASELOSTUS................. 3 1.1 Yleistä.......................... 3 1.2 Pääkomponentit..................

Lisätiedot

Puualan perustutkinto,

Puualan perustutkinto, (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu un n itelm 2015 Puuln perustutkinto, Puuseppä ldittu: 28.04.2015 Kent Rönnqvist hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 't i-r- \ Sirkku Purontus rehtori L Sisä llys I PUUALAN

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunnitelma 2015. Rakennusalan perustutkinto, TalonrakentEa. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Ta lon raken n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussuunnitelma 2015. Rakennusalan perustutkinto, TalonrakentEa. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Ta lon raken n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 2015 Rkennusln perustutkinto, T lon rken n u ksen osm isl TlonrkentE ldittu: 13.04.2015 Jorm Ltvl hyväksytty: 26.6.2015 S 96 rehtori us 1.1 At IURTTIRUN

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijäoikeude hltij vuo 2015, 3M Compy Kikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie j/ti ltmie o sllittu iost 3M tuotteide käyttämistä vrte, mikäli (1) tiedot o kopioitu kokoisuudess

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Turvallisuusvalvoja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Tu rval I isu usalan perustutki nto, laadittu: 06.08.

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Turvallisuusvalvoja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Tu rval I isu usalan perustutki nto, laadittu: 06.08. 9kpedu T Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 01 5 Tu rvl I isu usln perustutki nto, Turvllisuusvlvoj ldittu: 06.08.015 Risto Krhu hyväksytty: 6.8.015 S f 10 - r-, I Sirkku Purontus rehtori Sisällys

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Knauf Safeboard Säteilysuojalevy 03/2009. Knauf Safeboard Säteilysuojalevy. 0% lyijyä. 100% turvallisuus.

Knauf Safeboard Säteilysuojalevy 03/2009. Knauf Safeboard Säteilysuojalevy. 0% lyijyä. 100% turvallisuus. Knuf Sfor Sätilysuojlvy 03/2009 Knuf Sfor Sätilysuojlvy 0% lyijyä. 100% turvllisuus. Knuf Sfor Knuf Sfor Suoj röntgnsätiltä Lyijytön Suoj plolt Hlppo snt Hyvä äännristävyys Ympäristöystävällinn hävittää

Lisätiedot

Doka laatikko pienosille

Doka laatikko pienosille 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281411 fi Säilyttäkää käyttöohje ok ltikko pienosille rt. no 583010000 Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok ltikko pienosille Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok ltikko pienosille

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Osa 6: Perustukset. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu.

Osa 6: Perustukset. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. 1(10) Betonirkenteiden suunnittelu eurokoodien mukn Johdnto Eurokoodien käyttöönotto kntvien rkenteiden suunnitteluss on merkittävin suunnitteluohjeit koskev muutos kutt ikojen. Koko Euroopp on siirtymässä

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 201 5

Opetussuunnitelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 201 5 Tieto- j tietoliikennetekniikn perustutkinto, I CT-sentjn osmisl ICT-sentj fdittu: 24.06.2015 Jrmo Slo hyväksytty: 6.8.2015 S f f 0 - ;-L t Sirkku Purontus

Lisätiedot

Audi Top Service News

Audi Top Service News Audi Top Service News Audi Teknistä etumtk syksy-tlvi 2013 Audi-huoltoplveluiden erikoisnumero Audi t i e t s u r v s i ä Alkuper t i e k k i v r t j Audi Top Service AN 613 jlkimrkkinointi_1-8.indd 1

Lisätiedot

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella Mrkku Kuppinen Neliknvinen vhvistin ktiivisell jkosuotimell Vhvistimen yleisselostus Suunnittelun lähtökohtn on ollut toteutt edullinen mutt kuitenkin lduks ktiivisell jkosuotimell vrustettu stereovhvistin

Lisätiedot

Tutkimusasetelmien tilastollisista menetelmistä

Tutkimusasetelmien tilastollisista menetelmistä Tutkimussetelmien tilstollisist menetelmistä Jnne Pitkäniemi VTM, MS (iometry HY, Knsnterveystieteen litos 1 Kohorttitutkimuksen siruen j ltisteen välinen ssositio Tpusverrokki tutkimus Poikkileikkustutkimus

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Kotityö - j puhdistusplvelujen perustutkinto, Kotityöplvel ujen osm isl Kodinhuoltj ldittu: 01.06.2015 Mrj Ruokonen hyväksytty= 26.6.2015 S

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG09-14LL

SEINÄMALLI ASYG09-14LL KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG09-LL SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE Seinämlli Sisältö Vrotoimenpiteet...... Sisäyksikön yleisktsus j

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS. Vastaanottaja Orimattilan kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys. Päivämäärä 9.10.

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS. Vastaanottaja Orimattilan kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys. Päivämäärä 9.10. Vstnottj Orimttiln kupunki Asikirjtyyi Hulevesiselvitys Päivämäärä 9.10.2014 Viite 1510015383 HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS ORIMATTILAN KAUPUNKI, 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA- ALUE, HULEVESISELVITYS

Lisätiedot

Tarkastus ja testi. Korjaus

Tarkastus ja testi. Korjaus OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-07c Jkelu: Myyntipäällikkö Kirjnpito Huoltopäällikkö Teknikko Vrospäällikkö Ilmkompressorin päätylevyn öljyvuoto Mllit MERCURY/MARINER 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Osnumerot

Lisätiedot

23. KUNNONVALVONTA JA HUOLTO

23. KUNNONVALVONTA JA HUOLTO 23. KUNNONVALVONTA JA HUOLTO 23.1. Yleistä kunnoss- j käynnissäpidost Luku 23: Kunnonvlvont j huolto Nykyikisess tuotnnoss on käytettävyys eli prosessien jtkuv toimint tullut entistä tärkeämmäksi j keskeisemmäksi

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot