LIITE 1. 1 Turvasuunnitelma VAKkuljetuksissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1. 1 Turvasuunnitelma VAKkuljetuksissa"

Transkriptio

1 1 Turvsuunnitelm VAKkuljetuksiss

2 2 Tämä on turvsuunnitelmmlli yrityksille, jotk toimivt Vrllisten ineiden kuljetusten priss. Mlliss on huomioitu vrllisten ineiden kuljetusten (VAK) säädöksen uusi luku Mlli on tehty uttmn yrityksiä turvsuunnitelmn ltimisess. Yritys voi itse muutt j täydentää turvsuunnitelm trpeisiins, yrityskulttuuriins j erityispiirteisiinsä soveltuvksi.

3 3 TURVASUUNNITELMA VAK KULJETUKSISSA - SISÄLTÖ 1 YRITYKSEN TURVAORGANISAATIO KULJETETTAVAT VAARALLISET AINEET RISKIEN ARVIOINTI NYKYTILAN KARTOITUS KULJETUSKETJUN RISKIPISTEIDEN MÄÄRITTÄMINEN... 8 Riskin vkvuus... 9 Riskin todennäköisyys... 9 Vkvuuden rviointi TOIMINTAOHJELMA TURVARISKIEN HALLINTAAN RISKIN SUURUUDEN ARVIOINTI TURVAKOULUTUS TURVAKOULUTUKSEN SISÄLTÖ MUU KOULUTUS HENKILÖSTÖASIAT HENKILÖKUNNAN PALKKAAMINEN TYÖSOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN OSTOTOIMINNAN PERIAATTEET ALIHANKINNASSA KULJETUSKALUSTO JA TURVALLISUUSLAITTEET OPERATIIVINEN TOIMINTA REITTIEN VALINTA LIIKENTEEN OHJAUS LIIKKEELLELÄHTÖ TILAPÄINEN SÄILYTYS LASTAUS KULJETTAMINEN TAUKOJEN PITÄMINEN KORJAUS- JA HUOLTOTOIMINNAT KULJETUKSEN AIKANA PURKAMINEN TOIMINTA UHKATILANTEISSA ILKIVALTA VARKAUS RYÖSTÖ / KAAPPAUS POMMIUHKAUS LIIKENNEONNETTOMUUDET VAARALLISTEN AINEIDEN ONNETTOMUUDET KULJETUSTEN TIETOTURVA TIETOJÄRJESTELMÄN SUOJAUS ASIAKIRJOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN KULJETUSTIETOJEN LUOTTAMUKSELLISUUS... 20

4 4 13 TURVASUUNNITELMAN YLLÄPITÄMINEN ARVIOINTI JA TESTAUS TARKASTUKSET TURVASUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN TURVASUUNNITELMAN JAKELU MUUT YRITYKSEN TURVA-ASIAT TURVAUHASTA TIEDOTTAMINEN JA YHTEISTYÖ TIEDOTTAMINEN VAARA- JA ONNETTOMUUSTILANTEISSA... 22

5 5 1 YRITYKSEN TURVAORGANISAATIO Toimitusjohtjll on kokonisvstuu yrityksen turvllisuuteen kuuluvist sioist. Hän vst myös, että turvsuunnitelm on ldittu, päivitetty j sitä yllä pidetään. Toimitusjohtjll on vstuu siitä, että suunnitelmn ltimiseen, päivittämiseen j toteuttmiseen on vrttu riittävät resurssit. Turv-sioist vstv henkilö: yrityksessä on määritetty vstuu j vltuus henkilölle, jok vst yrityksen turv-sioist. Hänen vstuulleen kuuluu myös turvsuunnitelmn ldint, ylläpito j päivitys. Vstuu voi oll määritettynä toimitusjohtjlle ti yrityksen työntekijälle, mutt sitä ei void ost plvelun. Turvsuunnitelmn ltij: turvsuunnitelmn tekeminen voidn ost myös yrityksen ulkopuolelt. Turvllisuusneuvonntj: yrityksessä, jok kuljett vrllisi ineit, tulee oll turvllisuusneuvonntj nimettynä. Vstuut j tehtävät ovt VAK -linsäädännössä. Opertiivisest toiminnst vstv päällikkö: vst turv-sioiden toteuttmisest omll vstuulueelln. Työnjohto: vst turv-sioiden vlvonnst j toteuttmisest listens tehtävissä. Työntekijät, utonkuljettjt j terminlityöntekijät: vstvt, että heille setetut linvtimukset toteutuvt j että nnettuj ohjeit noudtetn. Vrllisten ineiden kuljettjlt vditn ADR-jolup. Yritys on määritellyt turv-sioist vstville henkilöille mmttitito- j pätevyysvtimukset siltä osin kun niitä ei ole linsäädännöllä määritetty. Yrityksen turv-orgnistio Nimike Nimi Vstuulue esim. toimitusjohtj N.N. kokonisvstuu yrityksen turvllisuuteen kuuluvist sioist

6 6 2 KULJETETTAVAT VAARALLISET AINEET All olevss tulukoss on list suuren riskin vrllisist ineist. Kuljetettess vähintään tulukoss esitettyjä määriä vrllisi ineit, yritykseltä edellytetään turvsuunnitelm sekä toimenpiteet kuljetusvälineen j sen rhdin turvmiseksi. Luokk Vrlli- Aine ti esine Määrä suus- luokk r Irtotv- Säiliö Kollit (l) (kg) (kg) Räjähteet Räjähteet Yhteensopivuusryhmän C räjähteet Räjähteet Plvt ksut (luokituskoodit, joiss on vin kirjin F) 3000 b Myrkylliset ksut (luokituskoodit, joiss ovt kirjimet T, TF, TC, TO, TFC ti 0 0 TOC) lukuun ottmtt erosolej 3 Pkkusryhmien I j II plvt nesteet 3000 b Flegmtoidut nestemäiset räjähdysineet Flegmtoidut räjähdysineet Pkkusryhmän I ineet 3000 b 4.3 Pkkusryhmän I ineet 3000 b 5.1 Pkkusryhmän I hpettvt nesteet 3000 b Perklortit, mmoniumnitrtti j mmoniumnitrttipohjiset lnnoitteet b Pkkusryhmän I myrkylliset ineet Ktegorin A trtuntvrlliset ineet 0 7 Rdioktiiviset ineet 3000 A 1 (erityismuoto) ti 3000 A 2 B(U)-, B(M)- ti C-tyypin kolleiss 8 Pkkusryhmän I syövyttävät ineet 3000 b Ei sovellettviss. b Ainemäärästä riippumtt kohdn määräyksiä ei sovellet.

7 7 Yrityksemme kuljett ti vrstoi seurviin luokkiin kuuluvi vrllisi ineit, jotk ylittävät edellisen sivun tulukon(suuren riskin vrlliset ineet) määrät: Luokk Räjähteet Ksut Plvt nesteet

8 8 3 RISKIEN ARVIOINTI Vrllisten ineiden käsittelyyn, kuljetuksiin j vrstointiin liittyvien turvriskien krtoitus voidn tehdä monell tp. Seurviss kppleiss on esitelty yksi esimerkki riskien rvioinnist. 3.1 Nykytiln krtoitus Riskien rvioinnin keskeinen os on yrityksen toimintympäristön j -tpojen tunteminen. Nykytiln krtoitus plvelee riskien rvioinnin muit viheit. Nykytiln krtoitukseen kuuluu seurvt viheet: kuljetusketjun selvittäminen ostekijöiden määrittäminen kuljetuksen eteneminen osllisen olevien henkilöiden määrittäminen nykyiset turvtoimet Kuljetusketjuun kuuluu eri viheit. Viheet voivt oll esimerkiksi seurvi: sopimuksen ltiminen kuljetuksen tilminen jojärjestely lstus kuljettminen purkminen mhdollinen tilpäinen säilyttäminen sekä lskutus Kuljetus voi koostu yhdestä ti usemmst ostekijästä. Krtoitukseen kuuluu myös mhdollisesti tphtuneiden turvuhkien krtoittminen. 3.2 Kuljetusketjun riskipisteiden määrittäminen Lähtötilnteen riskien rvioinniss on kuljetettv vrllinen ine sekä sen iheuttm mhdollinen vhinko ihmisille, ympäristölle, omisuudelle ti yhteiskunnlle. Riskin rvioinniss otetn huomioon myös terrorismin uhk Suomess: onko se mhdollist j missä ljuudess. Riskipiste on kuljetusketjun pikk, joss vr on suurin eli uhkn toteutumiselle on suurin todennäköisyys. Riskipisteiden selvittämiseen kuuluu uhkien toteutumismhdollisuuksien selvittäminen kuljetusketjun eri viheiss. Riskin rvioinniss trkstelln erilisi uhktilnteit, joit voivt oll mm.: ilkivlt vrkus ryöstö ti muu vstv tphtum.

9 9 Riskin vkvuus Riskin rviointi voi perustu joko omn rviointiin ti sen voi toteutt lskennllisesti. All olevss tulukoss on esitetty yksi esimerkki riskin vkvuuden lskennllisest rviointisteikost. Yritys voi itse määritellä vkvuuden suuruuden omll steikolln. Todennäköisyys Vkvuuden rviointi hitt ilkivlt rikos vkv rikos, ympäristö omisuus vkv vr ihmiset Epätodennäköinen Mhdollinen Todennäköinen Riskin todennäköisyys Todennäköisyyden rviointi voidn toteutt itse määritellyllä steikoll. Esimerkiksi: 1 = Epätodennäköinen 2 = Mhdollinen 3 = Todennäköinen Vkvuuden rviointi Vkvuuden rviointi voidn tehdä rvioimll uhkn iheuttmn vrn suuruus. hitt ilkivlt rikos vkv rikos vkv vr ihmiselle ti ympäristölle ti omisuudelle Yritys voi itse määritellä vkvuuden suuruuden omll steikolln.

10 10 4 TOIMINTAOHJELMA TURVARISKIEN HALLINTAAN Riskien rvioinnin jälkeen yritys määrittää toimintohjelmns todettujen riskien pienentämiseksi ti poistmiseksi. Seurvss on esitelty yksi esimerkki toimintohjelmn sisällöstä. Toimintohjelmn ljuus on riippuvinen kuljetettvst tvrst sekä todetuist riskeistä. 4.1 Riskin suuruuden rviointi Riskin suuruus lsketn todennäköisyyden j vrn suuruuden tulon. Tällöin lskennllinen rvo nt riskin suuruuden. All on esitetty yksi esimerkki riskin rviointisteikost: 0-2 = vähäinen riski yli 3-5 = siedettävä riski yli 6 8 = kohtlinen riski yli 9 11 = merkittävä riski 12 j yli = sietämätön riski Riski vähäinen siedettävä kohtlinen merkittävä sietämätön Toimenpiteet Ei toimenpiteitä Huomioitv muutosviheess Suunniteltujen toimenpiteiden vikutukset j kustnnukset selvitettävä Suunnitelm riskien lentmiseksi ldittv Korjvt toimenpiteet tehtävä heti RISKIN ARVIOINTI JA MAHDOLLISET TOIMENPITEET Kuljetusketjun os Riskin suuruus Toimenpiteet esim. kuljetus esim. siedettävä esim. klusto uusittess pohditn kuljetuksen seurnnn prntmist

11 11 5 TURVAKOULUTUS Turvkoulutuksess on tärkeää ott huomioon yrityksen koulutukseen j turv-sioihin liittyvät trpeet. Turvkoulutust nnettn jolupkoulutuksen yhteydessä kuljettjille j muille henkilöstöryhmille tiedostvn koulutuksen yhteydessä. Yrityskohtist turvkoulutust nnetn todettujen riskien vähentämiseksi j toimintohjeiden kouluttmiseksi. Tähän kuuluvt kyseistä henkilöryhmää/henkilöä koskevt turv-sit (esim. toimitilturvllisuus, tietoturvllisuus). Myös sellisille henkilöstöryhmille, joiden toimenkuvn ei vrsinisesti kuuluu vrllisten ineiden kuljettmiseen liittyviä tehtäviä, mutt jotk svt siihen liittyvää tieto, järjestetään turv-sioihin liittyvää koulutust.

12 Turvkoulutuksen sisältö Seurvss tulukoss on esitelty turvkoulutuksen sisältö ihelueittin. Aihelue Turvtoimi koskevt säädökset Kuljetettvt suuren riskin ineet j väärinkäytettynä niiden iheuttmt uht Turvvstuut j vstuuhenkilöt Sisältö Lki Vrllisten ineiden kuljetuksest tiellä 7, 11d, 12 Asetus vrllisten ineiden kuljettmisest tiellä, 6, 8, 15, 26, 27, 29b Trvittess turvllisuus stm-lueell, stmkohtiset säännökset Suuren riskin ineet, kuljetettvn olevt suuren riskin ineet, uht, joit ineiden väärinkäyttö voi iheutt Opertiivinen vstuu, toiminnst vstv, turvvstv, turvllisuusneuvonntj, koulutettvn vstuu turv-sioist Koulutus nnettu Muut huomioitv Turvsuunnitelmn koulutettv koskev os Tietoturv, klusto j kluston tekniset turvvälineet, liikkuminen lähettäjällä, terminliss j vstnottjll, kluston, yrityksen, kuljettjn sekä vstnottjn tunnistminen Toimintohjeet Toimint onnettomuus-, hätä- j uhktilnteiss Poikkemist rportointi Ajojärjestely j liikenteen ohjus, kuljettminen, kuormus / lstus / purkus, sikskohtiset ohjeet, sikirjojen käsittely j säilyttäminen Liikenneonnettomuus, klustovurio, VAKvhinko, uhktilnne, ilkivlt, vrkus, ryöstö j kppus, pommiuhk Rportointikäytäntö

13 13 6 MUU KOULUTUS Turvllisuusneuvonntj vrmist, että yrityksellä on trvittv turvsuunnitelm j että yritys toteutt sitä. Neuvonntj huolehtii myös siitä, että kikki VAK-kuljetuksiin osllistuvt ovt sneet myös turvkoulutust. Oheiseen tulukkoon voidn kerätä nnettu koulutus. Aihelue Sisältö Koulutus nnettu Muut huomioitv Tietoturv- Esim. sit Esim. Yrityksen sähköisten kuljetussikirj j slsnojen käyttö. pvm. Koulutukseen osllistunut N. N.

14 14 7 HENKILÖSTÖASIAT Henkilöstöä plkttess on lähtökohtn soveltuvuus llle. 7.1 Henkilökunnn plkkminen Henkilökunt plktess tehdään seurvt toimenpiteet soveltuvin osin: 1) Aikisempien työnntjien j suositusten kuuleminen plkttvn suostumuksell 2) Selvitetään työntekijän työhistori j siinä mhdollisesti olevt tuot 3) Ajoluvn / muun vdittvn koulutuksen / todistuksen trkistminen 4) Trkstetn työlup, jos kyseessä ei ole suomen knslinen. Jos kuljettjll ei ole suomlist jokortti, täytyy jokortin vstvuus suomlisess järjestelmässä trkist. 7.2 Työsopimuksen päättyminen Työsopimuksen päättyessä tehdään seurvt toimenpiteet soveltuvin osin: 1) Kerätään pois työntekijän kulkuluvt tms. sikirjt, joiden mukn hän vielä työskentelisi yrityksessä. Myös vimet lstustiloihin, vrstoihin, joneuvoihin ti muihin turvjärjestelyjen piirissä oleviin tiloihin kerätään pois. Kännyköiden j rdiopuhelimien hllinnst sovitn erikseen. 2) Perutn kikki slsnt j käyttäjätunnukset, joiden vull entinen työntekijä voisi päästä käsiksi VAK kuljetuksiin ti niitä koskeviin tietoihin, kuten kuljetusiktuluihin, -reitteihin ti -päämääriin. 3) Uusitn yrityksen rekisterit, www-sivut j kikki sellinen mterili, joss työntekijä on kulkuluvllisten ti työntekijöiden nimien luetteloss.

15 15 8 OSTOTOIMINNAN PERIAATTEET ALIHANKINNASSA Alihnkkijoiden ostotoiminnss on sovellettv smoj peritteit kuin henkilöstöhnkinnss. Yrittäjän j hänen henkilökuntns soveltuvuus llle on selvitettävä. Yleisenä perittein on, että yrittäjällä on liikennelup silloin, kun toimint sitä edellyttää, ennkkoperintärekisteritodistus sekä riittävä vkuutusturv ko. tehtävään.

16 16 9 KULJETUSKALUSTO JA TURVALLISUUSLAITTEET Kuljetuskluston hnkinnss otetn huomioon vrllisten ineiden turvvtimukset klusto uusittess. Kuljetustelemtiikk hyödynnetään kuljetusten turvmisess, mikäli sitä on kuljetuskluston hnkittu. Telemttisiin sovelluksiin j litteisiin kuuluvt myös yhteydenpitovälineet kuljetusyksikköön, mikäli ne ovt yrityksen hnkkimi. Kuormtiln tunkeutumisen hvitsemiseksi yritys voi käyttää erilisi yrityksen toimintn soveltuvi rtkisuj. Esimerkiksi ulkomnkuljetuksiss sinetöintiä.

17 17 10 OPERATIIVINEN TOIMINTA 10.1 Reittien vlint Kuljetuksen reitti suunnitelln siten, että pysähtymisiä tulee mhdollisimmn vähän. Reitin on trvittess hyvä oll muutettviss nopesti. Kuljettjlle ilmoitetn, kenellä on oikeus reitin muutoksiin. Kuljetus suunnitelln siten, että jo- j lepoiklin mukiset tuot voidn pitää turvllisell pikll. Turvlliseksi voidn ktso esim. vlistut lueet, joiss kuljetusyksikköä voidn vlvo riittävän hyvin Liikenteen ohjus Liikenteenohjusvälineet sekä -tvt suunnitelln siten, että yhteydenpito kuljettjn on mhdollist trvittess Liikkeellelähtö Ain liikkeelle lähdettäessä kiinnitetään huomiot seurviin sioihin: Onko kuormtilss mhdollisesti käyty? Ovtko renkt j jrruletkut ehjät? Voidnko silmämääräisesti hvit, että kuljetus mhdollisesti keskeytyy kuljetusyksikön rikkoontumisen vuoksi? Onko kuljetusyksikölle tehty ilkivlt? Yritys nt trkemmt ohjeet liikkeellelähtötrkstuksen suorittmiseksi. Yrityksessämme on nnettu seurvi ohjeit liikkeellelähtötrkstuksest: Trkstettv si Toimenpide 10.4 Tilpäinen säilytys Tilpäiseen säilytykseen käytettävät tilt j lueet suunnitelln siten, että ne voidn trvittess vlist j suojt sittomilt. Esimerkiksi kmervlvont ti kulunvlvont tikk rikosilmoitinjärjestelmää voidn käyttää lueen j tilojen turvmiseksi. Yritys määrittelee, minkäliset turvllisuustoimet ovt yrityksen toimintn soveltuvi.

18 Lstus Lstuspikt j -lueet pyritään suunnittelemn siten, että ne voidn vlist j suojt sittomilt. Lstuksen ikn ympäristöön kiinnitetään huomiot j epäilyttävistä sioist tiedotetn yrityksessä sovitun käytännön mukisesti. Tvr lstttess vrudutn noutjn henkilöllisyyden j kuljetusliikkeen oikeellisuuden trkstmiseen. Jos lstin purku tphtuu säiliöön, huolehditn, että säiliöön on merkitty säiliön sisältö, eikä merkintää pysty ulkopuolinen vihtmn Kuljettminen Kuljetus suoritetn l koskevien linvtimusten j yrityksessä sovittujen käytäntöjen mukisesti. Annettuj ohjeit noudtetn. Vrllisi ineit kuljettvn joneuvon miehistön jäsenellä on kuljetuksen ikn muknn vlokuvll vrustettu henkilötodistus ti -kortti. Kuljetuksen ikn on hyvä trkkill, seurtnko kuljetust. Epäilyttävistä tphtumist ilmoitetn yrityksessä sovitun käytännön mukisesti. Kuljetuksen ikn tphtuviin yllättäviin pysähdyksiin suhtudutn vruksell, sillä pysähtyminen niihin voi iheutt turvriskin. Mikäli kyseessä on rikkoontunut joneuvo ti muu vstv, missä henkilöihin ei kohdistu vr, on pysähtymistä syytä välttää. Onnettomuustilnteisiin j poliisin suorittmn vlvontn pysähdytään. Pysähdyttäessä otetn huomioon, että tilnteet voivt oll lvstettuj Tukojen pitäminen Tuot pyritään pitämään vlistuill lueill. Kuljetusyksikkö pyritään sijoittmn siten, että sitä voidn vlvo tuon ikn Korjus- j huoltotoiminnt kuljetuksen ikn Korjus- j huoltotoimint tehdään inostn pkottviss tpuksiss. Silloinkin vrmistetn kuljetuksen turvllisuus pikkn soveltuvin keinoin Purkminen Purkminen tehdään turvllisuussit huomioiden. Lsti purettess vrmistetn, että purkupikk j vstnottj ovt oikeit. Purkmisen ikiset epäilyttävät tphtumt ilmoitetn edelleen yrityksessä sovitun käytännön mukisesti.

19 19 11 TOIMINTA UHKATILANTEISSA Uhktilnteit vrten on nnettu ohjeet menettelytvoist erilisiss tilnteiss sekä trvittvt yhteystiedot Ilkivlt Ilkivlt voi kohdistu kuljetusyksikköön, kiinteistöön ti kuljetettvn tvrn. Ilkivlt voi iheutt kuljetuksen keskeytymisen, tuliplon ti muun onnettomuuden ti muut hitt yritykselle. Ilkivlln vrlt ympäristöä vlvotn normlin työn yhteydessä. Tphtunut ilkivlt ilmoitetn työnntjlle j poliisille Vrkus Vrkuden kohteen voi oll kuljetettv tvr ti kuljetusyksikkö tikk molemmt. Vrkuksi pyritään ehkäisemään kikin käytettävissä olevin keinoin. Kluston hnkinnss otetn huomioon myös turv -näkökohdt. Kuljetusyksikön jäädessä ilmn vlvont, käytetään menettelyjä, joill tvrn ti klustoon kohdistuvt vrkudet voidn ehkäistä. Hvituist vrkuksist ilmoitetn työnntjlle j poliisille Ryöstö / kppus Ryöstö- j kppustilnteiss henkilöstöön kohdistuu vr. Tällöin huolehditn ensisijisesti henkilöstön turvllisuudest. Ilmoitus poliisille j työnntjlle tehdään heti, kun se ilmn vr on mhdollist Pommiuhkus Pommiuhkukset otetn vkvsti. Niistä ilmoitetn välittömästi työnntjlle j poliisille. Ilmoituksen jättäjästä pyritään smn mhdollisimmn pljon tieto, jott mhdollinen pommi voidn tehdä vrttomksi Liikenneonnettomuudet Liikenneonnettomuudet ilmoitetn työnntjlle sovitun käytännön mukisesti. Onnettomuustilnteiden hoitmiseksi on utoiss menettely hälytyksen suorittmiseksi sekä yhteyshenkilöt trvittvine yhteystietoineen Vrllisten ineiden onnettomuudet Vrllisten ineiden onnettomuuksien vrlle on toimintohje sekä trvittvt yhteystiedot hälytyksen tekemiseksi.

20 20 12 KULJETUSTEN TIETOTURVA Kuljetusten tietoturvst huolehditn kikill tsoill. Tietoturv koskee niin teknistä tietoturv kuin kuljetuksest käytyjä keskusteluj. Vitiolovelvollisuus koskee kikki kuljetukseen osllistuji Tietojärjestelmän suojus Tietojärjestelmät suojtn plomuurein. Käyttäjäoikeuksi nnetn vin niille, jotk työtehtäviensä vuoksi sitä trvitsevt. Käyttäjillä on henkilökohtiset käyttäjätunnukset j slsnt Asikirjojen säilytys, rkistointi j hävittäminen Kuljetukseen liittyvät sikirjt suojtn sinmukisesti. Tällisi sikirjoj ovt esimerkiksi trjoukset, sopimukset, tilukset, reklmtiot, lskut j tilitykset sekä kuljetussikirjt. Asikirjt on hävitettävä luotettvsti. Kikill sikirjoj käsittelevillä henkilöillä on vitiolovelvollisuus. Rhtikirjt, lähetysluettelot j muut kuljetukseen liittyvät sikirjt säilytetään huolellisesti kuljetuksen ikn sekä rkistoitv j hävitettävä luotettvsti. Kuljetuksen ikn sikirjt säilytetään joneuvoss helposti löydettävässä pikss kuitenkin siten, etteivät ne joudu vääriin käsiin Kuljetustietojen luottmuksellisuus Kuljetuksest s nt tieto vin niille, jotk trvitsevt sitä omien työtehtäviensä vuoksi. Erityisesti on huolehdittv, ettei tieto kuljetettvst ineest, kuljetusyksiköstä j reitistä joudu väärille henkilöille. Yrityksessä selvitetään, kenelle tieto kuljetuksest tulee nt. Ajojärjestäjät j liikenteenohjjt ovt vinsemss kuljetuksen ikisen tietoturvn turvmisess. Annetuist kuljetustehtävistä ei s keskustell ulkopuolisten henkilöiden knss, eikä niistä s nt tietoj kuin sellisille henkilöille, jotk trvitsevt niitä työtehtäviensä vuoksi. Kuljetettvst kuormst j tvrst keskustelu tulee välttää. Erityisesti l-puhelimess j khviloiss ei kuljetettvist tvroist s kerto.

21 21 13 TURVASUUNNITELMAN YLLÄPITÄMINEN 13.1 Arviointi j testus Turvsuunnitelm rvioidn säännöllisesti sen toimivuuden vrmistmisen j yrityksessä mhdollisesti tphtuvien muutosten vrlt. Yritys määrittää rviointitjuuden sekä rvioinnin tekijän. Arvioinniss otetn huomioon toiminnss mhdollisesti tphtuneet muutokset Trkstukset Turvsuunnitelm trkstetn säännöllisesti. Trkstuksess rvioidn suunnitelmn toimivuus sekä mhdolliset muutostrpeet. Suunnitelmss on kuvttv trkstusten tjuus sekä ne seikt, jotk voivt joht trkstusten suorittmiseen Turvsuunnitelmn päivittäminen Turvsuunnitelm päivitetään trvittess. Päivitystrve voi liittyä esimerkiksi orgnistion muuttumiseen, kuljetettvss tvrss tphtuneisiin muutoksiin jne Turvsuunnitelmn jkelu Yrityksessä on määritetty j kirjttu, kenelle turvsuunnitelm j siihen liittyvät ohjeet on jettu. Ohjeet on jettv niille henkilöille, jotk sitä työssään trvitsevt. Ohjeet on koulutettv henkilökunnlle.

22 22 14 MUUT YRITYKSEN TURVA-ASIAT 14.1 Turvuhst tiedottminen j yhteistyö Kuljetusketjun ospuolten on tehtävä yhteistyötä j pidettävä kuljetusketjun eri ospuolet tietoisen esiin tulleist turvuhist. Yhteistyötä tehdään myös virnomisten knss Tiedottminen vr- j onnettomuustilnteiss Vr- j vhinkotilnteit vrten on sovittu tiedotusmenettely. Yrityksessä on sovittu, kenellä on oikeus nt lusuntoj tiedotusvälineille. Yhteistyötä on tehtävä kikkien kuljetusketjuun osllistuvien sekä virnomisten kesken.

23 23

LUKU 1.10 TURVATOIMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

LUKU 1.10 TURVATOIMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 2 112/213 LUKU 1.1 TURVATOIMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Vrllisten ineiden kuljetukseen liittyvistä turvtoimist j -velvoitteist säädetään VAK-liss, vrllisten ineiden kuljetuksest tiellä nnetun vltioneuvoston

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnnhllitus 6/2007 194 (- 252) KOKOUSAIKA Mnntin 2. huhtikuut 2007 klo 18.30-19.55 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015)

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015) LATO - Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien j tiedonhllinnn kehittäminen j tehostminen(2014-2015) 27.9.2013 Päivitetty: 30.12.2013 Sisältö 1 YHTEENVETO... 3 1.1 TAUSTA JA PERUSTELUT... 4 2

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Keskiviikko 14.11.2012 klo 15.00-18.38 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino 1 24 Liite no Svukosken kunnnvirsto Järjestäytymissit 2 25 1 M-inesten ottmissuunnitelmn trkstmisest

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä 1 2 Loppurportti 2007 2011 Vstv projektityöntekijä Heidi Pukkil Projektityöntekijä Nin Tikknen Johdnto Tiivistelmä Hllinto Rhoitus Ohjusryhmä Työnohjus Henkilöstö Yhteistyö- j verkostokumppnit Projektiin

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet 18.11.2011 1 (41) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Soveltamisala... 6 2. Hygieniavaatimukset kuljetuksissa ja kriittinen hallintapiste HACCP... 6

Lisätiedot

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013 Plveluksesssi Lehti Itäkeskuksen Apteekin sikkille 1/2013 Itäkeskuksen Apteekki & kevään prht jutut tt? m t t o s t e k ä lä Jäikö oo käinen kert rk ä K s ii L ri so ii v Pro lustmme s 6. e lv p lu e k

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa.

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa. Ilmoitus tämän ohjekirjn käyttäjille Tässä julkisuss käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen VAARA-symolin knss! ) kiinnittämään meknikon huomio erityisohjeisiin huolloist

Lisätiedot

Osa 6: Perustukset. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu.

Osa 6: Perustukset. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. 1(10) Betonirkenteiden suunnittelu eurokoodien mukn Johdnto Eurokoodien käyttöönotto kntvien rkenteiden suunnitteluss on merkittävin suunnitteluohjeit koskev muutos kutt ikojen. Koko Euroopp on siirtymässä

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014 Mik Hirvenslo Insinöörimtemtiikk B 4 Sisältö Rj-rvo j jtkuvuus....................................................... 5. Differentili- j integrlilskennn kehityksestä............................. 5. Relilukujen

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

4 Taso- ja avaruuskäyrät

4 Taso- ja avaruuskäyrät P2-luentoj kevät 2008, Pekk Alestlo 4 Tso- j vruuskäyrät Tässä luvuss tutustutn tso- j vruuskäyriin, niiden krenpituuteen j krevuuteen. Konkreettisin sovelluksin trkstelln nnettu rt pitkin liikkuvn hiukksen

Lisätiedot

Loikkasen työtehtäviin kuuluu kemikaaliturvallisuus ja ympäristöterveys ja turvallisuus. Lisäksi hän kuuluu VAK-neuvottelukunnan yleisjaostoon.

Loikkasen työtehtäviin kuuluu kemikaaliturvallisuus ja ympäristöterveys ja turvallisuus. Lisäksi hän kuuluu VAK-neuvottelukunnan yleisjaostoon. PUHELINHAASTATTELUT 1 Liite 7 KESKUSJÄRJESTÖT Seppo Loikkanen, Kemianteollisuus ry (13.12.2001) Loikkasen työtehtäviin kuuluu kemikaaliturvallisuus ja ympäristöterveys ja turvallisuus. Lisäksi hän kuuluu

Lisätiedot

Ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi omassa yrityksessä

Ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi omassa yrityksessä 1 Ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi omassa yrityksessä Tähän on koottu ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi omassa yrityksessä -kohtaan kirjoitetuista

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2006 545 (- 566) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 17/2006 545 (- 566) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 17/2006 545 (- 566) KOKOUSAIKA Mnntin 13. mrrskuut 2006 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma

Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Sisällysluettelo 1 Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelman taustaa 3 2 Varhaiskasvatuksen riskit ja vaaratilanteet sekä niiden ennaltaehkäisy

Lisätiedot

Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54.

Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54. Quick Strt guide In-Cr Audio Visul Nvigtion DE Deutsch 2 IT Itlino 106 EN English 28 ES Espñol 54 FR Frnçis 80 NL Nederlnds 132 PT Português 158 FI Suomi 184 Tämän litteen turvlliseen käyttöön Kiitos kun

Lisätiedot

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION 1.1.2005 1Johdanto... 1 1.1 Opetustyön turvallisuus yleensä... 1 1.2 Lukion turvallisuus... 1 2PELASTUSsuunnitelman perusteet... 3 2.1 Tarkoitus yleisesti... 3 2.2 Laki-

Lisätiedot

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 Viestintävirasto MPS 47 1 (28) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot