Opetussuunnitelma 201 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussuunnitelma 201 5"

Transkriptio

1 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm Tieto- j viestintätekniikn perustutkinto, Ohjel m istotuot n non osm isl Dtnomi ldittu: Mirk Rjniemi hyväksytty= S 96 rehtori rontus

2 SISÄLLYS 1 TTETO- JA VIEST NTÄTEKNilKAN PERUSTUTKTNTO 180 osp Ammttiln kuvus, rvoperust j perustutkinnon tvoitteet Elinikäisen oppimisen vintitojen kuvus Tutkinnon rkenne 1.4 Tutkinnonmuodostuminen AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Pkolliset tutkinnon ost, 135 osp Plvelutehtävissätoimiminen 25osp Järjestelmän hnkint j käyttöönotto, 20 osp (Käytön tuen osmisl) 2.3 Ohjelmistotuotnnon osmisl Ohjelmiston prototyypin toteuttminen, 30 osp Ohjelmiston tuotntoversion toteuttminen, 30 osp Vlinniset tutkinnon ost Multimedituotnto, 1 5 osp Sähköisten siointiplveluiden toteuttminen, 15 osp Yritystoiminnn suunnittelu, 1 5 osp L L Työpikkohjjksi vlmentutuminen Yrityksessä toimiminen, 15 osp Huippuosjn toimiminen, 15 osp Mikro- j verkkotuki 15 osp, Pikllisiin mmttititovtimuksiin perustuv tutkinnon L 3 YHTEISETTUTKINNONOSAT... 5L 4 VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 52 5 OPISKELIJAN OHJAUS JA HENK LöKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA... 6 TYOSSAOPPIMINEN... 7 KANSAINVÄI SWS 8 ARVIOINTI JA ARVIOINNISTA TIEDOTTAMINEN

3 I T ETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO r80 osp 1.1 Ammttiln kuvus, rvoperust j perustutkinnon tvoitteet Ammttiln kuvus Tieto- j viestintätekniikk on kiinteä os nykyikist tietoyhteiskunt, j se on integroitunut entistä syvemmälle orgnistioiden toimintn sekä ihmisten jokpäiväiseen elämään. Tieto- j viestintätekniikk käytetään erilisten plvelujen tuottmiseen orgnistioiss. Tieto kerätään, vrstoidn, muoktn, esitetään, välitetään j nlysoidn. Yritysten j orgnistioiden toimintoj tuetn sekä ohjtn ohjelmistojen vull, mikä edellyttää tietotekniikktitoj. On myös yrityksiä, joiden koko liiketoimint perustuu tieto- j viestintätekniikkn, esimerkkinä sovellusten j plvelinkpsiteetin vuokrus sekä eriliset virtuliplvelut, -yhteisöt j digitlisen medin elämysteollisuus. Virnomisille tieto- j viestintätekniikk mhdollist nopemmn j tehokkmmn tiedonvälityksen j knslisille sujuvmmt plvelut sähköisen sioinnin muodoss. Verkkoliiketoimint ksv j ljenee uusille loille j uusiin tuoteryhmiin. Tieto- j viestintätekniikk käytetään j sen odotetn tuovn lisärvo j uusi innovtioit työn tuottvuuden j toiminnn tehostmiseen, kilpilukyvyn prntmiseen sekä kestävän kehityksen edistämiseen. Tieto- j viestintätekniikk-ln työtehtävät ovt monipuolisi. Alll työskentelevät voivt toimi mm. tietojärjestelmien j ohjelmistojen määrittely-, suunnittelu-, toteutus-, testus- j ylläpitotehtävissä. Tietojärjestelmäplveluiden käyttöönotto, koulutus j neuvont ovt tyypillisiä käytön tuen tehtäviä. Aln työtehtäviä on myös litteisto- j ohjelmistokonsultointiin keskittyneissä sekä tietoknt- j tietoverkkoplveluj trjoviss yrityksissä. Lisäksi l trjo mhdollisuuksi erilisiin myyntitehtäviin yritysten välisessä j erikoistvrkupss. Myös kotitlouksien tieto- j viestintätekniikkplvelut j lähituen trve työllístävät ln mmttilisi. Tietoturv- j tietosuojosminen líittyy keskeisesti kikkiin ln työtehtäviin. Tieto- j viestintätekniikk-ln työpikkoj trjovt mm. ICT-plveluyritykset, konsulttiyritykset, tietoturv-ln yritykset, tietoliikenneoperttorit sekä ln tukku- j vähittäiskupp. Työpikkoj on myös litteiden sennukseen, huoltoon j korjukseen erikoistuneiss 3

4 yrityksissä. Lähes kikiss orgnistioiss trvitn ln osji tietojärjestelmien ylläpitoon, käytön tukeen sekä tietoplvelu- j hllinnollisiin tehtäviin. Aln työllisyysnäkymät ovt hyvät, sillä lisääntyvä globlisoituminen j verkos-toitumínen yhdessä tieto- j viestintätekniikn kehittymisen knss luo jtkuvsti uusi työmhdollisuuksi llle. Työvoimn trpeeseen vikuttvt lyhyellä ikvälillä mm. mrkkintilnne j suhdnnevihtelut. Pitkällä ikvälillä vikuttvi tekijöitä ovt teknologinen kehitys, uudet innovtiot, muutokset sikkiden trpeiss j uusien mrkkinoiden syntyminen, jotk puolestn mhdollistvt uusien yritysten perustmisen j yrittäjänä toimimisen. Tieto- j viestintätekniikn osmisen merkitys ksv edelleen koko yhteiskunnss j kikill toimiloill. Nopesti kehittyvällä j monipuolisell tieto- j viestintätekniikk-lll toimivlt sintuntijlt edellytetään hlu kehittää mmttititon jtkuvsti. Teknisen osmisen j ongelmnrtkisutidon lisäksi ln tehtävissä trvitn projektiosmist, tiimityötitoj, sisäistä yrittäjyyttä, viestintä- j vuorovikutustitoj, tloudellist jttelu j liiketoimintmllien ymmärtämistä sekä tito toimi yhteistyössä sikkiden knss. Toimintojen knsinvälisyys j virtulinen verkostoituminen settvt osmisvtimuksi kielitidolle, kulttuurien tuntemukselle, vuorovikutustidoille j sähköiselle viestinnälle. Am mttiln rvoperust Tieto- j viestintätekniikn lll toimiv rvost lns mmttitito. Hän on myös vlmis kehittämään itseään j työtään jtkuvsti. Hän on om-loitteinen, vstuuntuntoinen, luotettv, yhteistyökykyinen j joustv. Hän sennoituu suvitsevsti j ts-rvoisesti otten huomioon työtovereiden j sikkiden eriliset lähtökohdt sekä toimii vuorovikutusti l nteiss ystäväll isesti j ruh I I isesti. Hän noudtt eettisesti oikeit peritteit toimien työyhteisössään vstuullisesti j oikeudenmukisesti. Hän noudtt tehtyjä sopimuksi sekä työhönsä liittyvää slsspitoj vitiolovelvollisuutt. Hän tuntee tietoturvn j -suojn liittyvän linsäädännön j toimii työssään niiden mukisesti. Hän tiedost työssään tekijänoikeudet j kunnioitt niitä. 4

5 Hän tuntee kestävän kehityksen peritteet j toimii niiden mukisesti. Hänellä on hlu ymmärtää j rvost erilisi kulttuurej j hän toimii kulttuurien välistä yhteistyötä edistäen. Perustutki n non tvoitteet Tieto- j viestintätekniikn perustutkinnon, dtnomi, suorittneell on lj-liset vlmiudet toimi ln tehtävissä eri toimiloill. Lisäksi hänellä on erikoistuneemp osmist vlitsemns koulutusohjelmn ti osmisln j muun vlinnisuuden perusteell. Tutkinnon suorittneell on mhdollisuus osmisens nsiost toimi erilisiss j muuttuviss työympäristöissä. Hänellä on sellinen työelämän vtim mmttitito, että hän voi työllistyä ln tehtäviin toisen plvelukseen ti itsenäiseksi yrittäjäksi. Tieto- j viestintätekniikn perustutkinnon suorittnut toimii luotettvsti, joustvsti j luovuutt käyttäen sikkiden j tilnteiden edellyttämällä tvll. Hän noudtt tekijänoikeuksi j l koskev linsäädäntöä. Hän os käyttää tieto- j viestintäteknisiä rtkisuj tukemn, kehittämään j tehostmn orgnistion toimintprosessej. Hän tukee työskentelyssään kestävän kehityksen toteutumist. Hänellä on hyvät vuorovikutus- j dokumentointitidot sekä kyky toimi ryhmissä j projekteiss. Hän os kommunikoid eri kielillä knsinvälisessä toimintympäristössä. Tieto- j viestintätekniikn perustutkinnon suorittnut kykenee seurmn jtkuvsti muuttuvn ln kehitysvirtuksi j kehittymään työssään niiden mukisesti sekä osllistumn työyhteisön kehittämiseen. Hänellä on hyvä tietotekninen osminen j vlmiudet osllistu hnkintprosessiin. Hän os sent j käyttää tieto- j viestintäteknisiä työvälineitä j tietojärjestelmiä sekä ylläpitää sisältöjä tietoverkoss. Hän kykenee toimimn ln ed ustj n e ri l isiss tietojä rjestel mä projekteiss. Käytön tuen osmisln suorittnut sent, test j dokumentoi sikkn työtehtäviin soveltuvn työsemlitteiston, sovellusohjelmt sekä trvittvt tietoliikenneyhteydet. Hän opst sikst käyttöönotoss j smll vrmist litteistojen j ohjelmistojen toimivuuden. Hän vkioi työsemt monistmll tekemänsä rtkisut monen työsemn ympäristössä. Hän hllitsee ln englnninkielistä terminologi. Käytön tuen osmisln suorittnut tuott plveluj tietoverkkoon j plvelimelle sekä määrittelee tilnteen mukiset plvelut käyttöön sikkn työsemille. Hän suoj j vrmist tietoverkoss käsitel- 5

6 tävän tiedon. Hän toimii siksplvelutehtävissä rtkisten litteistojen j plveluiden käytössä ilmeneviä ongelmi yhteistyössä sintuntijoiden sekä plveluntrjojien knss. Käytön tuen osmisln suorittnut kehittää j ylläpitää tieto- j viestintäteknistä toimintympäristöä j siinä trjottvi plveluj. Hän ylläpitää plvelujen tuottmisess trvittvi tietokntoj j tietokntympäristöjä. Hän tehost j utomtisoi työtään sekä rtkisee ohjelmien j litteiden käytössä esiíntyviä ongelmi komentosrjojen j vlvont-, testusj ylläpito-ohjelmien vull. Hän huolehtii tietojärjestelmän tietoturvst j vrmuus- kopioinnist. Käytön tuen osmisln suorittnut suunnittelee j dokumentoi tieto- j viestintäteknisen litteen ti järjestelmän käyttöönoton. Hän vust j ohj sikst työpisteen ergonomisten rtkisujen suunnitteluss j toteutuksess. Hän utt sikst käyttämään työvälineohjelmi, sovellusohjelmi j tietoverkkoplveluj sekä niiden kehittyneitä ominisuuksi. Hän ltii trvittvt käyttöohjeet sekä suunnittelee j toteutt nnettvn koulutuksen j opstuksen. Hän käsittelee j dokumentoi sikkiden plvelupyyntöjä. Ohjelmistotuotnnon osmisln suorittnut toimii ohjelmistoprojektiss, joss hän mllint orgnistion toimint j käsitteistöä käyttäen soveltuvi kuvusmenetelmiä. Hän työskentelee erilisiss systeemityön viheiss käyttäen soveltuvi menetelmiä j hyödyntäen suunnittelumllej. Hän ltii vtimusten pohjlt määrittelydokumentin. Hän suunnittelee määrittelyn mukisen tietoknnn j käyttöliittymän j ott huomioon käytettävyyden. Hän tuotteist suunnittelemns ohjelmiston hyödyntäen olemss olevi toteutusrtkisuj. Hän ltii testus- j käyttöönottosuunnitelmn. Ohjelmistotuotnnon osmisln suorittnut toimii ohjelmistotuotntotehtävíssä otten huomioon tietoturvn. Hän hkee tietotrpeit vstv tieto tietoknnst kyselykíeltä käyttäen. Hän osllistuu testukseen ohjelmistotuotnnon eri viheiss. Hän hllitsee ln englnninkielistä terminologi. Ohjelmistotuotnnon osmisln suorittnut tulkitsee ohjelmistosuunnitteluss syntyneitä teknisiä määrittelyjä ohjelmn toteuttmiseksi. Hän tuott j dokumentoi vlitulle päätelitteelle ohjelmiston käyttäen ohjelmointiympäristöä. Hän toteutt ohjelmiston käyttöliittymälogiikn j tietokntyhteydet. Ohjelmoídessn hän tuott helposti ylläpidettäviä, tehokkit j uudelleenkäytettäviä rtkisuj. Lisäksi mmtillisen peruskoulutuksen tvoitteen on nt opiskelijlle vlmiuksi yrittäjyyteen. Koulutuksen tvoitteen on myös tuke opiskelijoiden kehitystä hyviksij tspi- 6

7 noisiksi ihmisiksi j yhteiskunnn jäseniksi sekä nt opiskelijoille jtkoopintovlmiuksien, mmtillisen kehittymisen, hrrstusten sekä persoonllisuuden monipuolisen kehittämisen knnlt trpeellisi tietoj j titoj. (L630/1998, 5 $ (muutos )). Elinikäisen oppimisen vintidot sisältyvät mmtillisten tutkinnon osien mmttititovtimuksiin j yhteisten tutkinnon osien osmistvoitteisiin sekä niiden rviointikriteereihin. Avintitojen tvoitteen on tuke sellisen osmisen kehittymistä, jot trvitn jtkuvss oppimisess, työelämän tilnteiss selviytymisessä j tulevisuuden uusiss hsteiss. 1.2 Elinikäisen oppimisen vintitojen kuvus Oppiminen j ongelmnrtkisu Opiskelij ti tutkinnon suorittj suunnittelee toimintns sekä kehittää itseään j työtään. Hän rvioi om osmistn. Hän rtkisee työssään ongelmi sekä tekee vlintoj j päätöksiä. Hän toimii työssään joustvsti, innovtiivisesti j uutt luovsti. Hän hnkkii tieto, jäsentää, rvioij sovelt sitä. Vuorovikutus j yhteistyö Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii tilnteen vtimll tvll erilisiss vuorovikutustilnteiss sekä ilmisee erilisi näkökntoj selkeästi, rkentvsti j luottmust herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilisten ihmisten knss j työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilisi ihmisiä tsvertisesti. Hän noudtt yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä j toiminttpoj. Hän hyödyntää smns plutett toiminnssn. Ammttietiikk Opiskelij ti tutkínnon suorittj toimii työssään mmtin rvoperustn mukisesti. Hän sitoutuu työhönsä j toimii vstuullisesti noudtten tehtyjä sopimuksi j mmttiins kuuluv etiikk. 7

8 Terveys, turvllisuus j toimintkyky Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii turvllisesti j vstuullisesti työ- j vp-ikn sekä liikenteessä j ylläpitää terveellisiä elintpoj sekä toimint- j työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti j hyödyntää llln trvittvn terveysliikunnn sekä ehkäisee työhön j työympäristöön liittyviä vroj j terveyshittoj. Aloitekyky j yrittäjyys Opiskelij ti tutkinnon suorittj edistää toiminnlln tvoitteiden svuttmist. Hän toimii loitteellisesti j sikslähtöisesti työntekijänä jlti yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintns j työskentelee tvoitteiden svuttmiseksi. Hän toimii tloudellisesti j tuloksellisestij joht itseään. Hän mitoitt omn työnsä tvoitteiden mukn. Kestävä kehitys Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii mmttins kestävän kehityksen ekologisten, tloudellisten, sosilisten sekä kulttuuristen peritteiden mukisesti. Hän noudtt ln työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä j sopimuksi. Estetiikk Opiskelij ti tutkinnon suorittj ott toiminnssn huomioon omn lns esteettiset tekijät. Hän edistää ti ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä j muut esteettisyyttä. Viestintä j mediosminen Opiskelij ti tutkinnon suorittj viestii monimuotoisesti j vuorovikutteisesti tilnteeseen sopivll tvll hyödyntäen kielititon. Hän hvinnoi, tulkítsee sekä rvioi kriittisesti erilisi medituotteit, käyttää medi j viestintäteknologi sekä tuott mediineistoj. Mtemti i kk j Iuonnontieteet Opiskelij ti tutkinnon suorittj käyttää peruslskutoimituksi työssä vdittvien j rkipäivän lskutehtävien rtkisemisess. Hän käyttää esim. kvoj, kuvji, kuvioit j tilstoj mmttitehtävien j -ongelmien rtkisemisess j hän sovelt fysiikn j kemin linlisuuksiin perustuvi menetelmiä j toiminttpoj työssään. 8

9 Teknologi j tietotekni i kk Opiskelij ti tutkinnon suorittj hyödyntää mmtiss käytettäviä teknologioit monipuolisesti. Hän ott työssään huomioon tekniikn hyödyt, rjoitukset j riskit. Hän käyttää tietotekn i i kk mon i puo I isesti m mtiss n j k ns lisen. Aktiivinen knslisuus j eri kulttuurit Opiskelij ti tutkinnon suorittj käyttää hyödykseen tieto yhteiskunnn perusrkenteist j toimintvoist sekä osllistuu rkentvll tvll yhteisön toimintn j päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiens j velvollisuuksiens mukisesti sekä työssä että rkielämässä. Hän pyrkii ktiivisell toiminnll vikuttmn epäkohtien poistmiseen. Hän noudtt ts-rvo- j yhdenvertisuuslkej. Hän toimii sillisesti j työelämän vtimusten mukisesti eri kulttuuritustn omvien ihmisten knss kotimss j knsinvälisissä toiminnoiss. Opiskelijn terveydentil koskevt vtimukset mmtillisess peruskoulutuksess perustuvt Opetushllituksen määräykseen (Opetushllitus 2014). Tieto- j viestintätekniikn perustutkinnoss ei ole määritelty erityisiä terveydentilvtimuksi. Mikäli opiskelun ikn ilmenee sellisi terveydellisiä opiskelun esteitä, joit ei void poist, selvitetään mhdollisuus hkeutu muuhun koulutukseen, jonk opiskelijksi ottmisen edellytykset hän täyttää. Opetushllituksen määräyksen tulukoss 1 on lueteltu tutkintokohtiset terveydentilvtimukset mmtillisiss perustutkinnoiss koulutusloittin j tutkinnoittin (Opetushllitus 201 4). 9

10 1.3 Tutkinnon rkenne TIETO. JA VIESTINTATEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI Tutkinnon muodostuminen mmtillisess peruskoulutuksess, I 80 osp 2 Ammtilliset tutkinnon ost, 135 osp 2.1 Pkolliset tutkinnon ost Plvelutehtävissä toimiminen, 25 osp (D p) Järjestelmän hnkint j käyttöönotto, 20 osp (D p) 2.2 Käytön tuen osmisl, dtnomi Ylläpitotehtävissä toimiminen, 30 osp Plvelujen käyttöönotto j tuki, 30 osp Lisäksi on vlittv 30 osp tutkinnon osist ti Ohjelmistotuotnnon osmisl, dtnomi Ohjelmiston prototyypin toteuttminen, 30 osp (DA2.3.1.p) Ohjd m iston tuotntoversion toteuttm i nen, 30 osp (D A2.3.2.p) Lisäksi on vlittv 30 osp tutkinnon osist ti Vlinniset tutkinnon ost Multimedituotnto, 15 osp (D v) Sähköisten siointip lvel uiden toteuttm inen, 1 5 osp (D v) Plvelinohjelmistojen hllint j virtulisointi, 15 osp Moniknvj u I kisujen toteuttm i nen, 1 5 osp Tietokntojen hllint, 1 5 osp Kehitysympäristön käyttö, 15 osp Testus, 15 osp Tietojärjestelmien hyödyntäminen, 1 5 osp 2.4.9Tietoturvn ylläpito, 15 osp Käytön tuen prosessien vkiointi, 15 osp Yritystoiminnn suunnittelu, 1 5 osp (V A v) Tutkinnon os mmtillisest perustutkinnost, osp (D v) Tutkinnon os mmttitutkinnost ti erikoismmttitutkinnost* (DA v) Tutkin non os mmttikorkekouluopin noist" (D A v) Työpi kkohjjksi vlmentutum inen, 5 osp (V A v) Yrityksessä toimiminen, 15 osp (VA v) Huippuosjn toimiminen, 15 osp (DA v) Pikllisiin mmttititovtimuksiin perustuv tutkinnon os, 5-15 osp (DA v) - Mikro- j verkkotuki, 15 osp (D v) Tutkinnon os vpsti vlittvist tutkinnon osist, 5-15 osp (DA2j5.108.v) * Tämän vlinnisen tutkinnon osn ljuudeksi lsketn 15 osp. 3 Yhteiset tutkinnon ost mmtillisess peruskoulutuksess, 35 osp Pkolliset Vlinniset 3.1 Viestintä- j vuorovikutusosminen, l l osp (Y3.1 ) I osp 3 osp Aidinkieli (Y3.1.1p) Toinen kotiminen kieli, ruotsi Suluiss on KPEDUn Primuksess käyttämä koodi. KPEDUn trjomt tutkinnon ost on merkitty hrmll. 10

11 (Y3.1.2.p) Viert kielet (Y3.1.3.p) 3.2 Mtemttis-luonnontieteellinen osminen, 9 osp (Y3.2) Mtemtiikk (Y3.2.1.p) Fysäkk j kemi (Y3.2.2.p) Tieto- j viestintätekniikk sekä sen hyödyntäminen (Y p) 3.3 Yhteiskunnss j työelämässä trvittv osminen, I osp (Y3.3) Yhteiskunttidot (Y p) Työelämätidot (Y p) Yrittäjyys j yritystoimint (Y3.3.3.p) Työkyvyn ylläpitäminen, liikunt j terveystieto (Y p) 3.4 Sosilinen j kulttuurinen osminen, 7 osp (Y3.4) Kulttuurien tuntemus (Y3.4.1.v) T ide j kulttuuri (Y3.4.2.v) Etiikk (Y3.4.3.v) Psykologi (Y3.4.4.v) Ympäristöosminen (Y3.4.5.v) Os-lueit kohdist (Y3.4.6.v) osp 3 osp osp 3 osp osp l9 osp l6 osp Kohtien vlinnisist os-lueist voidn lti pienempiä kuin 3 osp:n ljuisi os-lueit, esim. 1-2 osp:n ljuisi os-lueit. Nämä vlinniset os-lueet lditn tutkinnon perusteiss olevien 3 osp:n os-lueiden osmistvoitteiden, rvioinnin kohteiden j rviointikriteerien pohjlt. Lisäksi kohtien os-lueist voidn lti uusi tutkinnon perusteiss olevi 3 osp:ttä ljempi 4 osp:n ljuisi vlinnisi os-lueit. Näihin os-lueisiin lditn osmistvoitteet, rvioinnin kohteet j rviointikriteerit Opetushllituksen määräyksen liitteen mukisesti. 4 Vpsti vlittvt tutkinnon ost, l0 osp 4.1 Ammttitito syventäviä ti ljentvi mmtillisi tutkinnon osi (W4.1.v) 4.2 Pikllisiin mmttititovtimuksiin ti osmistvoitteisiin perustuvi tutkinnon osi (W.2.v) 4.3 Yhteisiä tutkinnon osi ti lukio-opintoi (W.3.v) 4.4 Jtko-opintovlmiuksi ti mmtillist kehittymistä tukevi opintoj (W..v) 4.5 Työkokemuksen kutt hnkittuun osmiseen perustuv yksilöllinen tutkinnon os (W4.5.v) 5 Tutkinto yksilöllisesti lientvt tutkinnon ost (YLS.v) Tutkinnon muodostuminen Kuvioss 1 on hvinnollistettu perustutkinnon muodostumist moduuleittin. Väreillä on hvinnollistettu opintojen eteneminen tutkinnon osittin. Symbolit kertovt, mihin osiin sisä ltyy työssäo ppi m i nen j m mttiosm isen näyttö. LT

12 Rvhmä/Jkso l. vuosi AMMATTI- LUKIO : ' r1,,jìi rr lr. r ì tl tl (l:ììl Järjestelmëin hnkint j käyttöönotto 7 osp LUKIO Järjestelmän hnkint j käyttöönotto 5 osp I I.,il t\,', r,, ',r, i,, ;,, '.''ì,rl Õ* Järjestelmän hnkint j käyttöönotto I osp (TOP I osp) 1. vuosi Yhteiset tutkinnon ost 15 osp Järjestelmän hnkint j käyttöönotto 7 osp Järjestelmän hnkint j käyttöönotto 5 osp Järjestelmän hnkint j käyttöönotto I osp (TOP I osp) 2. vuosi AMMATTI- LUKIO LUKIO LUKIO 2. vuosi Yhteiset tutkinnon ost 1 5 osp Yhteiset tutkinnon ost 5 osp 3. vuosi AMMATTI. LUKIO LUKIO 1 \, ì, / llt,'l'l iilitrl)lì, ì ì() I, ì' ' ',,., Õ* 3. vuosi LUKIO LUKIO LUKIO LUKIO 72

13 4. vuosi AMMATTI- LUKIO = mmttiosmisen näyttö näyttö = työssäoppiminen KUVIO 1: Tieto- j viestintätekniikn perustutkinnon moduulikvio 2 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 2.'l Pkolliset tutkinnon ost, 135 osp Plvelutehtävissä toimiminen 25 osp ARVIOINNIN KES- KEISET ASIAT 1. Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Toteutus käytännössä Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist o i kisem pi työskentely siksp lvel un j viestinnän työtehtävis- Sâ, mhdolliset ikisemmt opinnot Tutkinnon osn rvio nnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustm ispäätöksen j ki rj rvioi nti päätöksen Wi I mn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä Tähän tutkinnon osn kuuluvt ll minitut os-lueet'.. liiketoimint j yrittäjyys,. plvelutilnteen hoitminen, työvälineohjelmien käyttö. Opettj ki rj oppim isen seur ntkohteiden rvioi ntipäätöksen tutki nnon ositt i n/os-lueittin Wi lmn en nen opiskelijn os m isen rviointi. 13

14 ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Toteutus käytännössä Työssäoppi m isen toteutu ksen seur ntkohteet mää ritetää n opiskel ijkohtisestitutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlm iiksi. Oppimisen tvoitteeuseurntkohteet käydään yhdessä läpi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen lleki rjoitusti lnteess. Opiskelij ohjv työp i kkohjj käy opiskel ijn knss keskustel u työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppi m ist ohjv opettj v rm ist opiskelij n oppi m isen työpikkohjjlt. Arviointipäätös on opettjn j työpikkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Arviointikeskustelu Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen kuvus näytöstä Opiskelij osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä toimimll erilisiss tieto- j viestintätekniikn plvelutehtävissä. Työtä tehdään siinä ljuudess, että osoitettv osminen vst kttvsti tutkinnon perusteiss määrättyjä mmttititovtimuksi, rvioinnin kohteit j sisältöjä. Am mttiosm isen näyttö toteutet n työpikll joko työssäoppim isen yhteydessä ti m mttiosm isen näyttönä työpi kll. Ammttiosmisen näyttöä voidn jtk toisess työpikss/työkohteess ti mmtillisess peruskoulutuksess koulutuksen järjestäjän osoittmss muuss pikss niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Osminen voidn osoitt myös seurvien tutkinnon osien yhteydessä. Huippuosjn toimiminen, 15 osp o Mikro- j verkkotuki, 15 osp Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss, johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj j opettj. Opiskelij tekee itservioinnin osmisestn kriteereiden perusteell. Opettj kirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinnin perustelut rviointikeskustelun yhteydessä I4

15 ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT 5. Muu osmisen rviointi 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Toteutus käytännössä Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä. Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioi n n i n perustel ut ki rjt n mmttiosm isen näytön rvioin nin yhteydessä. Os-lue: Liiketoimint j yrittäjyys 5 osp Oppimisen etenemisen seurnt: Ei edellytä iempi suorituksi Oppimisympäristö: Oppilitos Menetelmät: Opetus oppilitoksess (voidn sisällyttää yritys- j messuvieriluj sekä sintuntijtpmisi) Ammttititovtim u kset Opiskeltv sisältö Oppimisen seurntkohteet Opiskelij os toimi jossin orgnistion toimintprosessiss, jolloin hän - tunnist, kuvilee j dokumentoi liiketoiminnn keskeiset toimintpro- sessit j sidosryhmät - käyttääerityövälinej viestintäohjelmi omss työssään - käyttää sosilisen medin virtulisi työkluj liiketoiminnn tehostjn. Toimintympäristö Asikkt Kilpilijt Tuote- j tuotteistmisosminen Hinnn määrittäminen Stvuuspäätökset Viestintä eri välineissä L SWOT-nlyysin tekeminen 2. Liikeiden ltiminen 3. Kilpilukeinojen hllitseminen Os-lue: Oppimisen etenemisen seurnt: Oppimisympäristö: Plvelutilnteen hoitminen 8 osp Ei edellytä iempi suorituksi Oppilitos j hrjoitusyritys, yritys ti yhteisö 15

16 Menetelmät: Opetus oppilitoksess 6 osp (voidn sisällyttää yritys- j messuvieriluj sekä sintuntijtpmisi), työssäoppiminen 2 osp Ammttititovtim u kset Opiskeltv sisältö Oppimisen seurntkohteet Opiskelij os hoit plvelutilnteen, jolloin hän - suunnittelee j vlmistelee plvelutilnteen - plvelee sikst - hoit plvelutilnteen jälkitoimet. O Asiksplvelun perusteet, eriliset sikkt j tilnteet Asiksplvelu yrityksen voimvrn, siksplveluun vlmistutuminen j tusttoimet Vuorovikutustilnteess toimiminen j käyttäytyminen sekä ulkoinen olemus L Asiksplveluun vlmistutuminen j sikkn plveleminen 2. Asikkn plveleminen sääntöjen j ohjeiden mukisesti 3. Asikkn plveleminen ruotsin kielellä 4. Asikkn plveleminen englnnin kielellä Plveluprosessi j myyminen Asiksplvelun säännöt j ohjeet Asiksplvelun ruotsi Asiksplvelun englnti 5. Työssäoppiminen suoritettu - sikkn plveleminen vihteleviss tilnteiss plveluprosessin mukisesti - työssäoppimissopimuksen noudttminen - vuorovikutustidot Os-lue: Työvälineohjelmien käyttö 12 osp Oppimisen etenemisen seurnt: Ei edellytä iempi suorituksi Oppimisympäristö: Oppilitos Menetelmät: Opetus oppilitoksess 10 osp (voidn sisällyttää yritys- j messuvieriluj sekä sintuntijtpmisi), työssäoppiminen 2 osp Ammttititovtim u kset Opiskeltv sisältö Oppimisen seurntkohteet Opiskelij os tehdä sisäisen viestinnän j siksviestinnän tietotekniseen toteuttmiseen j ylläpitoon liittyviä tehtäviä, Tekstinkäsittely j viestintä Tulukkolskent Tietoknnt 1. Vlittujen sikirjojen toteuttminen 2. Tulukkomuotoisen tiedon käsittely j esittäminen 1,6

17 jolloin hän - viestii sähköisestij kirjllisesti - ltii, ylläpitää j muokk tilstoj j rporttej - ylläpitäätietoknnoiss j -verkoiss olev tieto. Kuvnkäsittely j esitysgrfiikk HTML 5 yhteensopivt välineet 3. Yksinkertisen WWWsivun tuottminen j ylläpito 4. Työssäoppiminen suoritettu - sisäinen viestintä j siksviesti ntä yritysympäristössä - työssäoppimissopimuksen noudttminen - työryhmän jäsenenä toimiminen j mmttietiikn mukinen toimint - työturvllisuuden j ergonomin huomioiminen Järjestelmän hnkint j käyttöönotto, 20 osp ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT 1 Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Toteutus käytännössä Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist ikisem pi työskentely tietojärjestelm ien hnki nt- j käyttöönottotehtävissä, mhdolliset ikisemmt opinnot. Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä Tässä tutkinnon osss eiole os-lueit Opettj ki rj oppim isen seur ntkohteiden rvioi ntipäätöksen tutkin non osittin/os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppim isen toteutuksen seurntkohteet mää ritetään opiskel ijkohtisestitutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. 17

18 ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT Toteutus käytännössä Oppi m isen tvoitteelseur ntkohteet käydään yhdessä läpi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen lleki rjoitusti lnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppim ist ohjv opettj vrm ist opiskel ijn oppim isen työpikkohjjlt. Arviointipäätös on opettjn j työpikkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvusj toteutus Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Arviointikeskustelu Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Näyttötod istukseen tu lee yksilöl I i nen kuv us näytöstä Opiskelij osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä sentmll j konfiguroimll toimintkuntoon työsemn oheislitteineen j perusohjelmineen. Työtä tehdään siinä ljuudess, että osoitettv osminen vst kttvsti tutkin non perusteiss määrättyjä m mttititovti m u k- si, rvioinnin kohteit j sisältöjä. Am mttiosm isen näyttö toteutet n työpikl l joko työssäoppi m isen yhteydessä ti mmttiosmisen näyttönä työpikll. Ammttiosmisen näyttöä voidn jtk toisess työpikss/työkohteess ti mmtillisess peruskoulutuksess koulutuksen järjestäjän osoittmss muuss pikss niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Osminen voidn osoitt myös seurvien tutkinnon osien yhteydessä. Huippuosjn toimiminen, 15 osp,. Mikro- j verkkotuki, 15 osp. Osminen voidn osoitt mmttititokilpiluiss. Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskustel uss, johon os I I istuvt opiskelij, työp i kkohjj j opettj. Opiskelij tekee itservioinnin osmisestn kriteereiden perusteell. Opettj kirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj ki rj m mttiosm isen näytön rvioi n nin perustelut rvioi ntikeskustelun yhteydessä. 18

19 ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT 5. Muu osmisen rviointi 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Toteutus käytännössä Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioi n n i n perustelut kirjtn mmttiosm isen näytön rvioi nn in yhteydessä. Oppimisen etenemisen seurnt: Ei edellytä iempi suorituksi Oppimisympäristö: Oppilitos j hrjoitusyritys, yritys ti yhteisö Menetelmät: Opetus oppilitoksess 12 osp (voidn sisällyttää yritys- j messuvieriluj sekä sintuntijtpmisi), työssäoppiminen 8 osp Ammttit itovtim u kset Opiskeltv sisältö Oppimisen seu rntkohteet Opiskelij os tehdä litteiden j ohjelm istojen hnkintprojektiin liittyviä työtehtäviä sent työsemn trvittvt käyttöjärjestelmät, oheislitteet j perusohjelmt konfig uroid työsemn litteet j ohjelmt toimivksi kokonisuudeksi Litteiston rkenne Käyttöjärjestelmät j konfigurointi TCP/lP-verkot j kpelointi Verkkoresurssien käyttöönotto Tietoturv-setukset j konfigurointi Järjestelmän dokumentointi 1. PC-koneen j oheislitteiden rkenteen j komponenttien tunteminen 2. Lähiverkon rkenteen tunteminen j kpelointi 3. Verkkosetusten konfigurointi 4. Tietoturv-setusten huomioiminen 5. Seurntkohteiden 1-4 dokumentointi kytkeä työsemn verkkoon testt työsemn käyttöönoton dokumentoid työsemn käyttöönoton 6. Työssäoppiminensuoritettu - koneiden j litteiden käyttäminen - työssäoppimissopimuksen noudttminen - työryhmän jäsenenä 19

20 käyttää koneit j litteit työntjlt smns opetuksen, käyttöohjeiden, mmttititons sekä kokemuksens mukisesti. toimiminen j mmttietiikn mukinen toimint työturvllisuuden j ergonomin huomioiminen 2.2 (Käytön tuen osmisl) 2.3 Ohjelmistotuotnnon osmisl Ohjelmiston prototyyp n toteuttminen, 30 osp ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT 1 Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Toteutus käytännössä Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist. ikisempi työskentely ohjelmistotuotnnoss,. mhdollisetikisemmtopinnot. Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä Tässä tutkinnon osss ei ole os-lueit Opettj kirj oppimisen seurntkohteiden rviointipäätöksen tutkinnon osittin/os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppimisen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisestitutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppim isen tvoitteevseurntkohteet käydää n yhdessä läpi työp i kkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen llekirjoitusti l nteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppi m ist ohjv opettj vrm ist opiskelijn oppim isen työ- 20

21 ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT Toteutus käytännössä pikkohjjlt. Arviointipäätös on opettjn j työpikkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Arviointikeskustelu Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen kuvus näytöstä Opiskelij osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä toimimll ohjelm istotuotnnon projektitehtävissä. Työtä tehdään sii nä lj u udess, että osoitettv osminen vst kttvsti tutkinnon perusteiss määrättyjä m mttititovti m uksi, rvioin n in kohteit j sisä ltöjä. Am mttiosm isen näyttö toteutetn työpi k I l joko työssäoppi m isen yhteydessä ti m mttios m isen näyttönä työpikl l. Ammttiosmisen näyttöä voidn jtk toisess työpikss/työkohteess ti mmtillisess peruskoulutuksess koulutuksen järjestäjän osoittmss muuss pikss niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Osminen voidn osoitt myös seurvien tutkinnon osien yhteydessä. Ohjelmiston tuotntoversion toteuttminen, 30 osp,. Sähköisten siointiplveluiden toteuttminen, 15 osp,. Huippuosjn toimiminen, 15 osp. Osminen voidn osoitt mmttititokilpiluiss Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskustel uss, johon os I I istuvt opiskel ij, työp i kkohjj j opettj. Opiskelij tekee itservioinnin osmisestn kriteereiden perusteell. Opettj kirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen mukisesti. 5. Muu osmisen rviointi 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Opettj kirj mmttiosm isen näytön rvioi n nin perustel ut rvioi ntikeskustelun yhteydessä Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioinnin perustelut kirjtn mmttiosmisen näytön rvioinnin yhteydessä. 21.

22 Oppimisen etenemisen seurnt: Ei edellytä iempi suorituksi Oppimisympäristö: Oppilitos Menetelmät: Opetus oppilitoksess Ammttititovtim u kset Opiskeltv sisältö Oppimisen seurntkohteet Opiskelij os Ohjelmoinnin perusteet L Ohjelmntietorkenteiden hllint o määritellä ohjelmiston tiedot j toiminnot suunnitell ohjelmiston rkenteen SQL-tietoknnt Grfinen suunnittelu Verkkosivujen perusteet 2. Tietokntojen j - rkenteiden hllint 3. Käyttöliittymän ulkosu j käytettävyys toteutt ohjelmiston prototyypin. Ammttienglnti 4. HTML 5 -kielen hllint 5. Ammttisnston hllint Ohjelmiston tuotntoversion toteuttminen, 30 osp ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT 1. Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Toteutus käytännössä Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist. ikisempi työskentely ohjelmistotuotnnoss, o mhdollisetikisemmtopinnot. Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 22

23 ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT 2. Oppimisen rviointi Toteutus käytännössä Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä Tässä tutkinnon osss ei ole os-lueit. Opettj kirj oppimisen seurntkohteiden rviointipäätöksen tutkinnon osittin/os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppimisen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisestitutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppi m isen tvoitteeuseur ntkohteet käydään yhdessä läpi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen lleki rjoitusti l nteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppim ist ohjv opettj v rm ist opiskel ijn oppim isen työpikkohjjlt. Arviointipäätös on opettjn j työpikkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Arviointikeskustelu Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Näyttötod istukseen tulee yksi löl I i nen kuvus näytöstä. Opiskelij osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä toimimll ohjelm istotuotn non projektitehtävissä. Työtä tehdään si i nä lj u udess, että osoitettv osminen vst kttvsti tutkinnon perusteiss määrättyjä m mttititovtim uksi, rvioi n nin kohteit j sisä ltöjä. Am mttiosm isen näyttö toteutetn työpikll joko työssäoppim isen yhteydessä ti mmttiosmisen näyttönä työpikll. Ammttiosmisen näyttöä voidn jtk toisess työpikss/työkohteess ti mmtillisess peruskoulutuksess koulutuksen järjestäjän osoittmss muuss pikss niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osss vdittv osmist ei void työtä tekemällä m mttiosm isen näytössä kttvsti osoitt, sitä täydennetään muull osmisen rvioll. Osminen voidn osoitt myös seurvien tutkinnon osien yhteydessä. Sähköisten siointiplveluiden toteuttminen, 15 osp,. Huippuosin toimiminen, 15 osp. 23

24 ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT Toteutus käytännössä Osminen voidn osoitt mmttititokilpiluiss Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskustel uss, johon osl I istuvt opiskel ij, työpi kkohjj j opettj. Opiskelij tekee itservioinnin osmisestn kriteereiden perusteell. Opettj kirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj ki rj mmttiosm isen näytön rvioi n nin perustel ut rvioi ntikeskustelun yhteydessä. 5. Muu osmisen rviointi Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä. Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioin n i n perustelut kirjtn mmttiosm isen näytön rvioinn i n yhteydessä. Oppimisen etenemisen seurnt: Edeltävättutkinnon ost: Ohjelmiston prototyypin toteuttminen 30 osp Oppimisympäristö: Oppilitos j hrjoitusyritys, yritys ti yhteisö Menetelmät: Opetus oppilitoksess 15 osp, (voidn sisällyttää yritys- j messuvieriluj sekä sintuntijtpmisi), työssäoppiminen 1 5 osp Ammttititovtim u kset Opiskeltv sisältö Oppimisen seurntkohteet Opiskelij os suunnitell ohjelmiston toteuttmisen toteutt ohjelmiston testt j dokumentoid ohjelmiston. O Ohjelmistoprojektin iktulutus Ohjelmiston suunnittelu j toteutus Ohjelmiston testus j dokumentointi Tietoturv 1. Projektin iktulutus 2. Suunnitteludokumenttio 3. Ohjelmrkenteiden toteutus 4. Testussuunnitelm 5. Tietoturvnhllint 24

25 6. Työssäoppiminen suoritettu - kohtienl-shllint yritysympäristössä - työssäoppimissopimuksen noudttminen - työryhmän jäsenenä toimiminen j mmttietiikn mukinen toimint - työturvllisuuden j ergonomin huomioiminen 2.4 Vlinniset tutkinnon ost Multimedituotnto, l5 osp ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT 1. Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Toteutus käytännössä Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist O i kisem pi työskentely g rf isen su un n ittel un j m ulti med ituot n- non tehtävissä, mhdolliset ikisemmt opinnot. Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä Tässä tutkinnon osss ei ole os-lueit Opettj ki rj oppim isen seu r ntkohteiden rvioi ntipäätöksen tutkin non osittin/os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppi m isen toteutuksen seurntkohteet mää ritetää n opiskelijkohtisestitutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppim isen tvoitteeuseurntkohteet käydää n yhdessä läpi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen llekirjoitusti lnteess. 25

26 ARV OINNIN KES. KEISET ASIAT Toteutus käytännössä Opiskel ij ohjv työpikkohjj käy opiskel ijn k nss keskustel u työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppim ist ohjv opettj vrm ist opiskelij n oppi m isen työpikkohjjlt. Arviointipäätös on opettjn j työpikkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvusj toteutus Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Arviointikeskustelu Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen kuvus näytöstä Opiskelij osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä suunnittelemll j toteuttmll multimediesityksen. Työtä tehdään siinä ljuudess, että osoitettv osminen vst kttvsti tutkinnon perusteiss määrättyjä m mttititovti m uksi, rvioi nnin kohteit j sisältöjä. Am mttiosm isen näyttö toteutet n työp i k ll joko työssäoppim isen yhteydessä ti mmttiosmisen näyttönä työpikll. Ammttiosmisen näyttöä voidn jtk toisess työpikss/työkohteess ti mmtillisess peruskoulutuksess koulutuksen järjestäjän osoittmss muuss pikss niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Osminen voidn osoitt myös seurvien tutkinnon osien yhteydessä:. Ohjelmiston tuotntoversion toteuttminen, 30 osp,. Sähköisten siointiplveluiden toteuttminen, 15 osp,. Huippuosjn toimiminen, 15 osp. Osminen voidn osoitt mmttititokilpiluiss Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss, johon os llistuvt opiskelij, työp i kkohjj j opettj. Opiskelij tekee itservioinnin osmisestn kriteereiden perusteell. Opettj kirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj ki rj mmttiosm isen näytön rvioin n in perustelut rviointikeskustelu n yhteydessä. 5. Muu osmisen rviointi Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi 26

27 ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT Toteutus käytännössä 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioi nn in perustel ut kirjt n mmttiosm isen näytön rvioinnin yhteydessä. Oppimisen etenemisen seurnt: Ei edellytä iempi suorituksi Oppimisympäristö: Oppilitos j hrjoitusyritys, yritys ti yhteisö Menetelmät: Opetus oppilitoksess 6 osp (voidn sisällyttää yritys- j messuvieriluj sekä sintuntijtpmisi), työssäoppiminen 9 osp Ammttititovti m u kset Opiskeltv sisältö Oppimisen seurntkohteet Opiskelij os suunnitell multimedituotnnon tuotntoprosessin suunnitell multimedituotteit toteutt multimedituotteit käyttää j sovelt multimedi-ln ohjelmistotuotteit, Iitteistoj j tekniikk dokumentoid tuotntoprosessin. o Multimedituotteen käyttömhdollisuuksien selvittäminen Projektin suunnittelu j dokumentointi Projektin hllint j johtminen Käyttöl iittymän su unn ittelu, mllintminen j testminen Järjestelmämoduulien sekä käyttöli ittymä n integ roi nti Tuotntoprosessin dokumentointi 1. Toimeksinnon nlysointi 2. Työvälineiden j projektiryhmän vlint 3. Käyttöliittymän toteutus 4. Sovelluksentoimivuus 5. Dokumentointi projektiryhmälle 6. Työssäoppiminen suoritettu - kohtien 1-5 hllint yritysympäristössä - työssäoppimissopimuksen noudttminen - työryhmän jäsenenä toimiminen j mmttietiikn mukinen toimint - työturvllisuuden j ergonomin huomioiminen 27

28 2.4.2 Sähköisten siointiplveluiden toteuttminen, 15 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT 1 Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Toteutus käytännössä Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist: r ikisempi työskentely ohjelmistotuotnnoss,. mhdollisetikisemmtopinnot. Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tässä tutkinnon osss ei ole os-lueit Opettj ki rj oppim isen seur ntkohteiden rvioi ntipäätöksen tutkinnon osittin/os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikl l tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppi m isen toteutuksen seurntkohteet määritetää n opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppi m isen tvoitteet/seurntkohteet käydään yhdessä läpi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppim isen sopimuksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppi m ist ohjv opettj v rm ist opiskel ij n oppi m i- sen työpikkohjjlt. Arviointipäätös on opettjn j työpikkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen kuvus näytöstä Opiskelij osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä suunnittelemll j toteuttmll pienimuotoisen sähköisen siointiplvelun. Työtä tehdään siinä ljuudess, että osoitettv 28

29 ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT kuvus j toteutus Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Arviointikeskustelu Arvosns nst päättäm i- nen j dokumentointi Toteutus käytännössä osminen vst kttvsti tutkinnon perusteiss määrättyjä m mttititovti m uksi, rvioi nn i n kohteit j sisältöjä. Ammttiosmisen näyttö toteutetn työpikll joko työssäoppimisen yhteydessä ti mmttiosmisen näyttönä työpikll. Am mttiosm isen näyttöä voidn jtk toisess työpikss/työkohteess ti mmtillisess peruskoulutuksess koulutuksen järjestäjän osoittmss muuss pikss niin, että osm isen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Osminen voidn osoitt myös seurvien tutkinnon osien yhteydessä: Huippuosjn toimiminen, 15 osp Osminen voidn osoitt mmttititokilpiluiss. Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss, johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj j opettj. Opiskelij tekee itservioinnin osmisestn kriteereiden perusteell. Opettj kirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinnin perustelut rviointikeskustelun yhteydessä. 5. Muu osmisen rviointi Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioi n n i n suorittmisest. Arvioi n nin perustel ut kirjtn mmttiosmisen näytön rvioinnin yhteydessä. Oppimisen etenemisen seurnt: Edeltävät tutkinnon ost 29

30 Ohjelmiston prototyypin toteuttminen 30 osp, Ohjelmiston tuotntoversion toteuttminen 30 osp Oppimisympäristö: Menetelmät: Oppilitos j hrjoitusyritys, yritys ti yhteisö Opetus oppilitoksess 6 osp (voidn sisällyttää yritys- j messuvieriluj sekä sintuntijtpmisi), työssäoppiminen 9 osp Am mttit itovti mu kset Opiskeltv sisältö Oppimisen seu rntkohteet Opiskelij os krtoitt sähköisten siointiplvelu iden käyttömhdoll i- suuksi liiketoiminnn tehostmiseksi Sähköisten siointiplveluiden käyttömhdoll isuuksien selvittäminen Ketterät ohjelm istokehitysmllit 1. Asikkn trpeiden tunnistminen 2. Tuotekehitysmllin vlint 3. Käyttöliittymäntoteutus määritellä sähköisten siointiplvelu iden tietotrpeet j käytön suunnitell sähköiset siointiplvelut, jolloin hän - suunnitteleekäyttöliittymän - suunnitteleetrvittvt tietoknnt toteutt sähköiset siointiplvelut, jolloin hän - toteuttkäyttöliittymän - toteutt trvittvt tietoknnt - toteutt yhteydet tietokntoihin Projektin hllint j johtminen Käyttöli ittym än suu nn ittelu, mllintm inen j testm inen Tietomllien, järjestel mämoduulien sekä käyttöliittymän integrointi Järjestelm än dokumentointi 4. Sovelluksen toimivuus 5. Dokumentointi työryhmälle 6. Työssäoppiminen suoritettu - kohtien I -5hllintYritysympäristössä - työssäoppimissopimuksen noudttminen - työryhmän jäsenenä toim iminen j mmttietiikn mukinen toimint - työturvllisuuden j ergonomin huomioiminen dokumentoid sähköisten siointi plvelu iden toteuttm i- sen. 30

31 Yritystoiminnn suunnittelu, I 5 osp ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT 1 Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Toteutus käytännössä Tässä tutkinnon osss osmisen tunnustmist voi tphtu esimerkiksi seurvs-ti: o Opinnot mmttikorkekouluss, voimess yliopistoss, yliopistoss Opiskelij on toiminut yrittäjänä, johtvss semss yrityksessä ti perheyrityksessä sellisiss tehtävissä, jotk vstvt tutkinnoss olevi vtimuksi Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tun-nustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osm isen selvittäm iseksi. T rvittess opiskelijl le n net n m hdoll i- suus näyttää vdittv osminen. Opet-tj tekee osmisen tunnistmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Ei erillisiä os-lueit. Opettj/t ki rjvt oppim isen seurntkohteiden rvioi ntipäätöksen tutkinnon osittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. Työssäoppi m iseen toteutu ksen seurntkohteet määritetää n opiskel ijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppim isen tvoitteevseur ntkohteet käydää n yhdessä läpi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen llekirjoitusti lnteess. Opiskel ij ohjv työpikkohlj käy opiskel ijn k nss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppim ist ohjv opettj v rm ist opiskel ijn oppim isen työpikkohjjlt. Arviointipäätös on opettjn j työpikkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Näyttötod istukseen tulee yksilölli nen kuvus näytöstä. Opiskelij osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä suunnittelemll yrityksen perustmiseen j toimintn liitt ruät tehtävät. 31

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Li iketlouden perustutki nto, Asiksplvelun j myynnin osmisl sekä Tlous j toimistoplvelujen osmisl Merkonomi ldittu: 12.06.2015 Pirjo Koski hyväksytty:

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 201 5

Opetussuunn itelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 201 5 Nuoriso- j vp-jn ohjuksen perustutkinto, N uoriso- j vp-jnohj hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 -ì ú-l- \ rkku Purontus rehtori L SISALLYS I NUORISO- JA VAPAA-AJAN

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Kotityö - j puhdistusplvelujen perustutkinto, Kotityöplvel ujen osm isl Kodinhuoltj ldittu: 01.06.2015 Mrj Ruokonen hyväksytty= 26.6.2015 S

Lisätiedot

(9kpedu. Maatalousalan perustutkinto, Opetussu unn itelma 201 5. Maatilatalouden osaamisala Maaseutuyrittäjä. Keski-Pohjan maan am mattiopisto

(9kpedu. Maatalousalan perustutkinto, Opetussu unn itelma 201 5. Maatilatalouden osaamisala Maaseutuyrittäjä. Keski-Pohjan maan am mattiopisto (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutkinto, Mtiltlouden osmisl Mseutuyrittäjä ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 (> rehtori rontus T

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 H iusln perustutkinto, prturi-km pl ldittu: 27.05.2015 Tuij Konttijärvi hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 l^l Sirkku Purontus rehtori t SISÄLLYS 1 1

Lisätiedot

Puualan perustutkinto,

Puualan perustutkinto, (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu un n itelm 2015 Puuln perustutkinto, Puuseppä ldittu: 28.04.2015 Kent Rönnqvist hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 't i-r- \ Sirkku Purontus rehtori L Sisä llys I PUUALAN

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Audiovisulisen viestinnän perustutkinto, Medi-ssistentti ldittu: 04.08.015 Jussi Järviniemi hyväksytty:6.8.015 S f r0 -l l-l Purontus rehtori

Lisätiedot

9kpedu. Autoalan perustutkinto, Opetussu un n itelma 2015. Ajoneuvoasentaja. Keski-Pohjan maan a m mattiopisto. Autotekn iikan osaamisala.

9kpedu. Autoalan perustutkinto, Opetussu un n itelma 2015. Ajoneuvoasentaja. Keski-Pohjan maan a m mattiopisto. Autotekn iikan osaamisala. 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu un n itelm 015 Autoln perustutkinto, Autotekn iikn osmisl Ajoneuvosentj ldittu: 8.04.015 Jkko Huhtl hyväksytty: 6.6.015 $ 96 L-r Purontus rehtori T SISÄLLYS

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Tlotekn i i kn perustutkinto, Putkisen n u ksen osm isl Putkisentj ldittu: 18.06.015 Kimmo Nykänen hyväksytty: 6.6.015 $ 96 rl-. Sirkku Purontus

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 Tekstiili- j vtetusln perustutkinto, Vtetuksen osmisl Vtetusompelij ldittu: 06.08.2015 Trj Slotte hyväksytty: 6.8.2015 S rr0 ^L- r Sirkku Purontus

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5 Laboratorioalan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5 Laboratorioalan perustutkinto, Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Lbortorioln perustutkinto, Lborntti ldittu: 7.05.015 Hnnele Puuml hyväksytty: 6.6.015 $ 96,\ L- l-- t Sirkku Purontus rehtori t 1 LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO..

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutki nto, Mtlousteknolog in osm isl Mseutuyrittäjä ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 f-- t L1 Sirkku

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Turvallisuusvalvoja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Tu rval I isu usalan perustutki nto, laadittu: 06.08.

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Turvallisuusvalvoja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Tu rval I isu usalan perustutki nto, laadittu: 06.08. 9kpedu T Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 01 5 Tu rvl I isu usln perustutki nto, Turvllisuusvlvoj ldittu: 06.08.015 Risto Krhu hyväksytty: 6.8.015 S f 10 - r-, I Sirkku Purontus rehtori Sisällys

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto, (pkpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Log istiikn perustutkinto, Ku ljetusplvel ujen osm isl Autonkuljettj Yhd i ste I m äjo n e uvo n ku ljettj ldittu: 16.05.2015 Pekk Luom hyväksytty:

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja 9kpedu Keski-Pohjnmn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Sähkö- j utomtiotekniikn perustutkinto, Sähkö- j utomtiotekniikn osmisl Sähkösentj sekä utomtiosentj ldittu: 25.06.2015 Mrko Päiveröinen hyväksytty:

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 201 5

Opetussuunnitelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 201 5 Tieto- j tietoliikennetekniikn perustutkinto, I CT-sentjn osmisl ICT-sentj fdittu: 24.06.2015 Jrmo Slo hyväksytty: 6.8.2015 S f f 0 - ;-L t Sirkku Purontus

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5 Maatalousalan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5 Maatalousalan perustutkinto, Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutkinto, Elä ntenhoidon osmisl Elä ntenhoitj ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty= 26.6.2015 S 96 r^l- t rkku Purontus rehtori

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunnitelma 2015. Rakennusalan perustutkinto, TalonrakentEa. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Ta lon raken n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussuunnitelma 2015. Rakennusalan perustutkinto, TalonrakentEa. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Ta lon raken n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 2015 Rkennusln perustutkinto, T lon rken n u ksen osm isl TlonrkentE ldittu: 13.04.2015 Jorm Ltvl hyväksytty: 26.6.2015 S 96 rehtori us 1.1 At IURTTIRUN

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 2015

Opetussu unn itelma 2015 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Hotelli-, rvintol- j cteringln perustutkinto, Kokin osmisl Kokki ldittu: 31.05.2015 Leen Roukl hyväksytty= 26.6.2015 \ Sirkku Purontus - l--.

Lisätiedot

(9kpedu. Opetussuunn itelma 2015. Koneistaja Koneenasentaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Kone- ja metallialan perustutkinto, Levyseppäh itsaaja

(9kpedu. Opetussuunn itelma 2015. Koneistaja Koneenasentaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Kone- ja metallialan perustutkinto, Levyseppäh itsaaja (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 Kone- j metlliln perustutkinto, V I m istustekn i i kn osm isl Koneistj Koneensentj Levyseppäh itsj ldittu: 27.05.2015 Psi Skntsi hyväksytty:

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Hevostalouden perustutki nto. Hevostenhoitaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 27.04.2015 Sirpa Puusaari

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Hevostalouden perustutki nto. Hevostenhoitaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 27.04.2015 Sirpa Puusaari 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 201 5 Hevostlouden perustutki nto Hevostenhoitj ldittu: 27.04.2015 Sirp Puusri hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 Sirkku Purontus rehtori Sisällys 1 HEVOSTALOUDEN

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Opetussu unnitelma Elintarvikealan perustutkinto,

Opetussu unnitelma Elintarvikealan perustutkinto, (2kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unnitelm 201 5 Elintrvikeln perustutkinto, El i ntrvi keteknolog in osm isl El i ntrvi kkeiden vl m istj ldittu: 20.05.2015 Mrj-Leen Stenberg hyväksytty= 26.6.20f

Lisätiedot

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat TÄMÄ DOKUMENTTI ON TARKOITETTU MIELEN AVAIN -HANKKEEN PROJEKTIEN ITSEARVIOINNIN TOTEUTTAMISEEN itserviointi Työkirpoht NET EFFECT OY ANNIINA ALI-LAURILA TOIMINTA 1. Johtjuus 3. HENKILÖSTÖ 7. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

(ykpedu. Opetussuun n itelma 201 5. Yhteiset tutkinnon osat. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 30.05.2015. hyväksytty: 26.6.

(ykpedu. Opetussuun n itelma 201 5. Yhteiset tutkinnon osat. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 30.05.2015. hyväksytty: 26.6. (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuun n itelm 201 5 Yhteiset tutkinnon ost ldittu: 30.05.2015 Erkki Juol hyväksytty: 26.6.2015 S 96 rehtori rontus 3 Yhteiset tutkinnon ost mmtillisess petuskoulutuksessr

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Talotekniikan PT Tutkinnon osan nimi ja laajuus: ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN ASENTAMINEN 15 OSP, valinnainen. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Tämän perusteella opiskelija voi hakea

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Tavoitteet Opiskelija osaa ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 Keski-Phjn mn m mttipist Opetussuunn itelm 015 Pi ntkäsittely ln perustutki nt, Rkennusten pintkäsittelyjen smisl Mlri ldittu: 0.04.015 Jri Piispnen hyväksytty: 6.6.015 $ 96 Él-t Sirkku Purntus rehtri

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Asiakaslähtöinen valmistaminen 15 osp, pakollinen tutkinnon

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattitaitovaatimukset:

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 201 5

Opetussuunn itelma 201 5 (2kpedu Keski-Pohjan maan am mattiopisto Opetussuunn itelma 201 5 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Ohjel m istotuotan non osaam isala Datanomi laadittu: 17.4.2015 päivitetty: 4.4.2016 Mirka

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin työn perustana olevan tiedon elinikäisen oppimisen avaintaidot. ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaitovaatimukset:

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Käytön tuen osaamisala Ohjelmistotuotannon osaamisala. Datanomi

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Käytön tuen osaamisala Ohjelmistotuotannon osaamisala. Datanomi TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käytön tuen osaamisala Ohjelmistotuotannon osaamisala Datanomi Hyväksytty 9.05.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. TIETO-

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä Sopimustekstin käännös 30.03.2015 (epävirllinen) Counil of Europe Trety Series - No. 199 Euroopn neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnllisest merkityksestä Fro, 27.10.2005 Johnto Euroopn

Lisätiedot

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015)

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015) LATO - Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien j tiedonhllinnn kehittäminen j tehostminen(2014-2015) 27.9.2013 Päivitetty: 30.12.2013 Sisältö 1 YHTEENVETO... 3 1.1 TAUSTA JA PERUSTELUT... 4 2

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO Kruunupyyn kunt 26.L.2075 r/2 Sosili- j terveyslutkunt /-zîe MLL;n Lsten j nuorten puhelimen j netin vustus vuodelle 2015 f7o Toivomme, että kuntnne vust Lsten j nuorten puhelin- j nettiplvelun toimint.

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Prosessiteollisuuden perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Paikalliset valmistusprosessit 15 osp, valinnainen, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa ARVIOINNIN

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit Tuettu oppisopimus Luokk Tukiprosessit Ydintehtävä Nuorten tukeminen oppisopimuskoulutuksen ikn Prosessin trkoitus Tutkinnon ti ostukinnon sminen oppisopimuskoulutuksell Prosessin lähtötilnne Työttömän

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS AIKUISKOULUTUSTILASTOT M Itell Posti Oy YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2010 'CONTINUING VOCATIONAL TRAINING SURVEY - CVTS4' TIEDUSTELU PERUSTUU TILASTOLAKIIN (LAKI 280/04) KYSELYLOMAKE SÄHKÖINEN LOMAKE:

Lisätiedot

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kokkolassa 1.9.2014 31.5.2016 Koulutus Aikuisopiskelijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkintonimikkeenä

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Säädökset ja määräykset voimaan 1.8.2015 Kaikki opiskelijat, sekä aiemmin aloittaneet

Lisätiedot