HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN"

Transkriptio

1 ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä. Aloitetn muotoilun milmn tutustuminen. Tutustutn vlmiin kuvesityksen, kysymysten, keskustelun j piirrostehtävän vull muotoilun ilmenemismuotoihin oppiliden rjess, sekä muotoilun ln liittyviin mmttiryhmiin. Tutustutn luonnoskirjn käyttöön. Opitn käyttämään luonnoskirj ktiiviseen luonnosteluun j muistiinpnojen tekemiseen. Hvinnoidn kouluympäristöstä löytyvää muotoilu muotoilusuunnistuspelin vull. Jtketn hvinnointi koton j tehdään kotitehtävä luonnoskirjn. Tvoite: Ensimmäisen kksoistunnin tvoite on, että oppilt huomvt muotoilun roolin omss ympäristössään. Oppilt ymmärtävät millist hyvä muotoilu voi oll j oppivt rvostmn sitä. He pystyvät suhtutumn muotoiluun kriittisesti j esittämään omi vihtoehtoisi ideoitn. Hvinnoidn sekä julkisen että yksityisen tiln muotoilu: Kouluss olevn muotoiluun tutustutn suunnistuspelin vull, opetelln luonnoskirjn käyttöä, nope luonnostelutekniikk j tiimityöskentelyä. Kotitehtävässä siirrytään kodin esineiden hvinnointiin. Koto löytyvään muotoiluun tutustutn jokisest kodist löytyvän mukin ti kupin trkstelun kutt. Vinkki! Muotoiluprosessin tltioiminen on tärkeää. Mutku-tuntej j tehtäviä voidn dokumentoid myös oppiliden omill kännykkäkmeroill. Til: Luokkhuone, muu kouluympäristö sopimuksen mukn Välineet: Dttykki esityksen näyttämistä vrten. Luonnoskirjt j värejä. Muotoilusuunnistuspeli. Vlmistelut ennen tunti: Muotoilusuunnistuksen pelikorttien tulostminen j leikkminen. Pelikorttipohjt löytyvät Mutkun Open oppn lopust.

2 d TUNNIN KULKU Kuvesitys j keskustelu (25 min) Aloitetn Mutku opettjn johdoll ktsomll yhdessä ensimmäisen tunnin kuvesitys kysymyksineen. Kysymykset löytyvät PowerPoint-esityksen opettjlle näkyvästä osiost. esim. Mikä tässä luokss on muotoiltu? Minkälisi erilisi ominisuuksi esineillä on? Kuink muuttisit näitä ominisuuksi? Onko kyseinen esine mielestäsi hyvin muotoiltu, kunis ti käytännöllinen? Luonnoskirjt (15 min) Luonnoskirjojen jkminen oppilille Mutku-työskentelyä vrten. Luonnoskirj käytetään jtkoss muotoiluksvtuksen tunneill tehtävien muistiinpnojen j kotitehtävien tekemiseen. Otetn luonnoskirj käyttöön kirjoittmll siihen om nimi j tehdään ensimmäinen luonnos. LUONNOSTELU on nope piirtämistä. Luonnokset eivät ole vlmiit j täydellisiä kuvi, vn suunt-ntvi, nopeit hhmotelmi. Luonnos voi jäädä kesken. Se on piirretty muistiinpno, joss esitetään vin tärkeimmät sit. Luokk jetn 3 4 oppiln ryhmiin seurvn tunnin Muotoilusuunnistust vrten. (5 min) Vinkki! Keskustelun ei trvitse toteutu pelkästään viittmll j puheenvuoro pyytämällä. Trkoituksen on luod keskustelu opettjn j oppiliden välille. Vlmiit kysymykset j suunnistuspeli uttvt vihtmn mielipiteitä sekä jkmn jtuksi j ideoit. Välitunti

3 d Muotoilusuunnistus (40 min) Muotoilusuunnistus utt oppilit hvitsemn rkiympäristössä esiintyvää muotoilu. Suunnistuksen ikn hvinnoidn muotoilu koulun tiloiss eli puolijulkisess tilss j hrjoitelln nope piirtämistä luonnoskirjn. Trkoitus ei ole jäädä hiomn täydellistä kuv löydetystä esineestä, vn piirtää se nopesti muistiin omn kirjn j jtk suunnistust eteenpäin. Tiiminä toimiminen on yksi muotoilun tärkeistä toiminttvoist kun tehdään esim. yhteistyöprojektej. Muotoilusuunnistuksess toimitn omn ryhmän knss tiiminä, eli etsitään korttien esineitä yhdessä j päätetään yhdessä, mikä esine piirretään luonnoskirjoihin. Opettj voi sovelt peliä ryhmien koon j käytössä olevn jn j tiln mukn. Jetn luokk 3 4 oppiln ryhmiin Käydään ohjeet läpi j jetn jokiselle ryhmälle 2 3 suunnistuskortti (5 min) Suunnistust omn ryhmän knss koulun tiloiss (15 min) Pluu luokkn sovittun ikn! Löytöjen esittely muulle luoklle (20 min) Peliohjeet: Etsikää ryhmissä kortteihin kirjoitetut esineet ti sit koulun tiloist. Kun ryhmäsi löytää oiken esineen, luonnostelk se nopesti piirtäen ti kuvilk sitä snoill, jokinen omn luonnosvihkoons. Miettikää ryhmän knss, mikä tämän esineen muotoiluss on hyvää j mikä huono. Onko esine trpeellinen? Toimiv? Kivn näköinen? Käytännöllinen? Minkälinen esine on? Keksikää yhdessä inkin yksi esinettä kuvv sn! Kirjoittk se muistiin. Mitä muutoksi tähän esineeseen voisi tehdä? (väri, muoto, mterili ) Kirjoitetn muutosehdotukset muistiin omiin luonnoskirjoihin esineen kuvn viereen. Sovi opettjn knss, millä lueell voitte liikku suunnistuksen ikn. Muistthn nt muille luokille työruhn kun liikutte luokn ulkopuolell! Sovi opettjn knss mihin ikn pltn luokkn. Löytöjen esittely muulle luoklle (20 min) Vlitk yhdessä yksi löydöistänne j esitelkää se muille ryhmille. Esitelkää kikki omt luonnoksenne tästä esineestä. Kertok minkälinen esine oli. Kertok muille jokin esineeseen yhdessä ideoitu muutos. Luokk voi kommentoid muutosehdotuksi j tehdä lisää ehdotuksi. Keskustelu voidn jtk yhdessä luokn knss. Opettj voi ohjt keskustelu tekemällä hullujkin muutosehdotuksi trkkillen smll oppiliden rektioit. Trtutn sekä negtiivisiin että positiivisiin rektioihin j keskustelln niistä. Mikä on mhdollist j mikä ei.

4 d Kotitehtävä Tehtävän ohjeistus 5 min MUN MUKI Kodin esineitä hvinnoivn piirustustehtävän iheen on koto löytyvä muki. Jtk muotoilun hvinnoimist koton: Vlitse tehtävän kohteeksi kotosi muki ti kuppi. Se voi kuulu myös toiselle perheenjäsenelle, jos st lint sitä! Luonnostele se luonnoskirjn. Voisiko mukiss muutt jotin? Piirrä nyt viereiselle sivulle miten hluisit muutt muki. Vrudu esittelemään muki seurvll tunnill. Voit kirjoitt vstukset muistiin luonnoskirjn. Miksi vlitsit juuri tämän mukin? Kuk sen on hnkkinut j mistä? Kuk sen on tehnyt ti suunnitellut? Missä se on vlmistettu? Kuk muki käyttää j kosk? Mikä siinä on hyvää j mikä huono? Muist ott muki j luonnoskirj seurvlle tunnille mukn! Kotitehtävä voidn käydä seurvn tunnin luss läpi niin, että mukit järjestetään ryhmiin pöydille värien, koon ti mukeiss olevien kuvien j tekstien mukn. Mukit käydään läpi ryhmä kerrlln j oppilt esittelevät luonnoksens j idens mukien muutoksist. Tätä ihepiiriä voi hlutessn syventää lisätehtävällä.

5 d LISÄTEHTÄVÄ: Niille, jotk hluvt jtk hvinnointiteem j syventää A1 tunnin iheiden priss työskentelyä. Tehtävä voidn toteutt missä viheess Mutku-kokonisuutt thns ti itsenäisenä tehtävänä. TUOTEKUVAUS Vlokuvtn esineryhmiä ministudioss Kuvustilnne: Lsten koto tuomi mukej sijoitetn vlkoiselle pperille pöydän päälle j niitä kuvtn ryhmissä, jotk on järjestetty esimerkiksi värien, koon ti mukeiss olevien kuvien j tekstien mukn. Tuotekuvukseen voidn tuod myös vikk omi lempiesineitä, ti kuvt koulust löytyviä esineitä. Välineistö: Kuvmisess voidn käyttää kmer ti oppiliden omi kännykkäkmeroit. Jos käytössä on tulostin, voidn lsten ottmt tuotekuvt tulost myöhemmin j liittää mukej esittävien luonnosten viereen omiin luonnoskirjoihin. Ministudion rkentminen: Sijoitetn pieni pöytä seinän viereen. Teiptn rullss olevn vlkoisen pperin ylälit seinään noin metrin korkeudelle pöydän pinnst. Annetn pperin lskeutu seinältä pöydälle j siitä lttille. Tvoitteen on sd rypytön vlkoinen tust kuvttvlle esineelle. Kuvustilnteess pyritään välttämään kovien vrjojen syntymistä ottmll huomioon vlon suunt.

Prosessin analysointi ja töiden viimeistely

Prosessin analysointi ja töiden viimeistely ilumuoto a st kasvatu luun ou perusk Tuntikehyksen osa-alue: D1 Logon ja mainonnan suunnittelu Kesto: 1 kaksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Pohitaan koko Mutku-opintojaksoa prosessina ja tehään töitä jotka

Lisätiedot

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus E i j L e h t i n i e m i M e r v i Wä r e S L I N E N P I N E N H R J O I T U S V I H K O SLINEN KIRJSTO Hrjoitusvihkon Eij Lehtiniemi OPETTJN OHJEET Erityisopetus HRJOITUSVIHKON SISÄLTÖ Vlmiushrjoitukset

Lisätiedot

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja PALVELEMME M-pe 8.30-19 L 10-16 Su suljettu Insinöörinktu 38 Puh. 010 617 0100 Plveluksesssi myös nettipteekki www.pteekkiverkko.fi Hervnnn Snomt Ilmiö: Lämmitysjohtoj jätetään roikkumn pistorsioist Hervnt,

Lisätiedot

Espoon modernin taiteen museo

Espoon modernin taiteen museo Espoon modernin titeen museo 1 10 Afrikn voim Cndice Breitz På svensk s. 22 In english p. 23 Näyttelyohjelmisto 24.2. 6.6.2010 Afrikn voim Kolme näkökulm Näyttelyssä kohtvt perinteinen frikklinen veistotide,

Lisätiedot

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä 1 2 Loppurportti 2007 2011 Vstv projektityöntekijä Heidi Pukkil Projektityöntekijä Nin Tikknen Johdnto Tiivistelmä Hllinto Rhoitus Ohjusryhmä Työnohjus Henkilöstö Yhteistyö- j verkostokumppnit Projektiin

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnnhllitus 6/2007 194 (- 252) KOKOUSAIKA Mnntin 2. huhtikuut 2007 klo 18.30-19.55 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella Kljuttu H Ä T Ä L Ä O Y: N A S I A K A S L E H T I Kln hnkint on titolji Hätälän uusi fileointilinj tekee huippultu huippunopeudell Klstj-Eemeli kokee verkot kelillä kuin kelillä 1/11 Herkkukori odott

Lisätiedot

Muotoilukasvatuksen opetusmateriaalin ohjeistus. Elisa Savolainen

Muotoilukasvatuksen opetusmateriaalin ohjeistus. Elisa Savolainen Muotoilukasvatuksen opetusmateriaalin ohjeistus Elisa Savolainen Sisällysluettelo YLEISET OHJEET... 1 JOHDANTOLUENTO MITÄ MUOTOILU ON?... 2 TEHTÄVÄNANNOT ALAKOULULAISILLE... 4 1a. Suunnitteluprosessi...

Lisätiedot

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013 Plveluksesssi Lehti Itäkeskuksen Apteekin sikkille 1/2013 Itäkeskuksen Apteekki & kevään prht jutut tt? m t t o s t e k ä lä Jäikö oo käinen kert rk ä K s ii L ri so ii v Pro lustmme s 6. e lv p lu e k

Lisätiedot

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas EsyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöops Sisältö 2 Tietoj EsyMP Multi PC Projection EsyMP Multi PC Projection -ohjelmiston ehdottmt kokoustyylit... 5 Kokousten pitäminen j useiden kuvien käyttö...5

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa.

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa. Ilmoitus tämän ohjekirjn käyttäjille Tässä julkisuss käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen VAARA-symolin knss! ) kiinnittämään meknikon huomio erityisohjeisiin huolloist

Lisätiedot

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980 2011, Mercury Mrine *8M0060980* 90-8M0060980 910 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView yksikön tekniset tiedot...2 Yleisktsus...2 Näppäimistön toiminnot...3 "X" pinike...3 Kuittuspinike...3

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

Virtuaalimuseon esineisiin tutustuminen

Virtuaalimuseon esineisiin tutustuminen Virtuaalimuseon esineisiin tutustuminen 5. Esineet ennen vanhaan (Tehtävä sovellettavissa eri ikäryhmillle) Oppilaat katselevat kuvia virtuaalimuseon vanhoista esineistä ja tutustuvat niihin opettajan

Lisätiedot

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko Sisällys: Pääkirjoitus 2 Projekti: Uompuisto 3 Tnssin huum 5 Tisle test: Uimstdion 7 Vijettuj totuuksi 9 Pihljkettu 10 Kesän hittielokuvt 11 Pojt festreill 13 Kyökin puolell 15 Tee-se-itse: Sunvst 17 Tisle

Lisätiedot

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero Tunnistustiedot Vetolitteen srjnumero j mllinumero Srjnumerot ovt vlmistjn vin moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel -tuotettsi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser Diesel

Lisätiedot

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014 Mik Hirvenslo Insinöörimtemtiikk B 4 Sisältö Rj-rvo j jtkuvuus....................................................... 5. Differentili- j integrlilskennn kehityksestä............................. 5. Relilukujen

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J5910DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. 1 Pur VAROITUS HUOMAUTUS lite

Lisätiedot

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta Kirsi Myllyniemi, Blogikurssi teologeille mlikuuss 2006 Mitä blogit ovt Mhdollisuuksi Verkostoitumist Mitä ovt blogit? Mhdollisuuksi Verkostoitumist Sn blogi tulee englnnin snoist web log. Se sisältää

Lisätiedot

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa)

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa) 5.4 Ellipsi j hypereli (ei kuulu kurssivtimuksiin, lisätieto) Aurinkokuntmme plneett kiertävät Aurinko ellipsin (=litistyneen ympyrän) muotoist rt, jonk toisess polttopisteessä Aurinko on. Smoin Mt kiertävät

Lisätiedot

TAIDEPAKKA. 60 taidekorttia ja ideavihko

TAIDEPAKKA. 60 taidekorttia ja ideavihko TAIDEPAKKA 60 taidekorttia ja ideavihko Sisällys Käyttäjälle 2 Yleisiä kysymyksiä 4 Taidepakan teosten teemoja 5 Vihjeitä, ideoita ja tehtäviä 6 Kuva ja sana 12 Kuva, sana ja kosketus 15 Kuva ja musiikki

Lisätiedot

Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy

Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy Sinun sill Sinun äänellä! Jrmo 18 Huhtl jrmohuhtl.com p. 040 178 0830 KAUPUNKILEHTI LAUANTAI 28.3.2015 N:O 23 WWW.UUSIROVANIEMI.FI VEERA VASARA Juhl lähestyy Ortodoksien 40 päivän psto päättyy pääsiäisenä

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Keskiviikko 14.11.2012 klo 15.00-18.38 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino 1 24 Liite no Svukosken kunnnvirsto Järjestäytymissit 2 25 1 M-inesten ottmissuunnitelmn trkstmisest

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

4 Taso- ja avaruuskäyrät

4 Taso- ja avaruuskäyrät P2-luentoj kevät 2008, Pekk Alestlo 4 Tso- j vruuskäyrät Tässä luvuss tutustutn tso- j vruuskäyriin, niiden krenpituuteen j krevuuteen. Konkreettisin sovelluksin trkstelln nnettu rt pitkin liikkuvn hiukksen

Lisätiedot