Kohteen turvaluokitus on

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohteen turvaluokitus on"

Transkriptio

1 LVI SIT KH X INFRA ST HANKETIETOKORTTI HT12 Hnketietokortiss esitetään rkennuskohteen lähtötiedot j tiljn edellyttämä ltutso suunnittelun työmäärän rviointi vrten. Jott trjoukset ovt vertilukelpoisi, on trjouksen ntjll oltv riittävät lähtötiedot, ettei hänen itse trvitse määritellä trjousperusteit. Julkisiss hnkinnoiss myös hnkintlki edellyttää tehtävän määrittelemistä niin, että trjojt ovt tspuolisess semss. OHJEET mliskuu (9) korv RT LVI KH X Infr SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖTIEDOT 1.1 Hnkkeen tvoitteet Tilj määrittelee tvoitteet hnkkeelle ennen suunnittelutehtävän loitust. Ne voidn esittää esimerkiksi hnkeohjelmss, tvoiteselvityksessä ti suunnitteluohjeiss. Tvoitteiden määrittelyn tulisi käsittää inkin seurvt sit: - ljuus-, ltu- j kustnnustvoitteet - yleiset tvoitteet (käyttöikä, muunneltvuus, ljennettvuus jne.) - rkkitehtoniset tvoitteet - energinkulutus- j ympäristövikutustvoitteet - vrustelutson tvoitteet (LVI-, sähkö- j teletekniikn ljuus) - olosuhdetvoitteet (sisäilmsto, vlistus jne.) - turvllisuustvoitteet (henkilöturvllisuus, ploturvllisuus, toimintvrmuus jne.) - ylläpidon tvoitteet (huollettvuus, täydennettävyys jne.). 1.2 Kohteen pääkäyttötrkoitus Esim. F 231 Lsten päiväkodit (Tilstokeskus, Rkennusluokitus 1994) Kohteen ljuus j rkennustoimenpide Kohteen ljuustieto suunnittelutehtävän työmäärän rvioimiseksi (ensisijisesti rm², vihtoehtoisesti hym² ti tilvuus 10 m³ trkkuudell) Kohteen turvluokitus Erityisesti julkishllinnon kohteiss. Turvluokitust ei ole määritelty Kohteen turvluokitus on 1.5 Kohteen sijinti j tontin tiedot Kiinteistötunnus, osoite ti vähintään kohteen pikkkunt j tontin tiedot. 1.6 Suunnitteluik Kohteen lustv suunnitteluik. Alk Päättyy 1.7 Tiljn suunnittelukäytännöt Mhdolliset suunnittelun erityisvtimukset liittyen rportointiin, jnkäyttöselvityksien tekemiseen, virllisiin/käyttäjä-/työmym. tiljn kokouksiin.

2 2 (9) 1.8 Kohteen suunnittelijt j sintuntijt Kohteeseen vlitn seurvt suunnittelijt j sintuntijt (jos on jo vlittu, ilmoit myös nimi): Pääsuunnittelij vst rkennuttjn tvoitteiden mukisen kohteen suunnittelurtkisun iknsmisest j suunnitelmien yhteensovittmisest sekä joht j koordinoi ossuunnitelmien ristiriidttomuuden j sovitun suunnitteluiktulun vrmistmiseksi suunnitteluryhmän työtä. Lisäksi hän suoritt muit suunnittelun johtmiseen liittyviä tehtäviä suunnittelusopimuksess sovituss ljuudess. Arkkitehti vust rkennuttj hnkkeen trpeellisuuden j tvoitteiden rvioinniss sekä hnkkeen ljuus-, ltu-, kustnnus- j iktulutvoitteiden määrittelyssä. Arkkitehti määrittelee rkennuksen sijoittelu- j mssoitteluvihtoehdot, rkkitehtoniset rtkisut, osllistuu rkenne- j tloteknisten järjestelmien vlintn j yhteensovittmiseen sekä ltii urkklskent j toteutust plvelevt tekniset suunnitelmt. Rkennesuunnittelij vlitsee j suunnittelee runko- j muut rkennetekniset rtkisut sekä vst niiden lujuusopillisest j rkennusteknisestä toimivuudest. Rkennesuunnittelij erittelee rkennussuunnitelmn yksityiskohtisiksi rkenteiksi j työohjeiksi, joiden mukn rkennustyö tehdään. GEO-suunnittelij selvittää rkennuspikn j rkennuslueen geotekniset olosuhteet (mperä, kllio j pohjvesi), määrittää suunniteltvien rkennusten, rkenteiden j lueiden perustmistvt sekä ltii pohj- j mrkentmisen suunnitelmt. Suunnitelmt toimitetn sovittuin suunnitelmpkettein vlitun urkkmuodon edellyttämässä ljuudess. LVI-suunnittelij ltii LVI-järjestelmien suunnitelmt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. Suunnitelmt toimitetn sovittuin suunnitelm- pkettein, jotk voivt vihdell kiinteän urkn yhdestä suunnitelmpketist voimen rkentmisen vpseen suunnitelmpkettimäärittelyyn. LVI-suunnitelm on erillinen suunnittelukokonisuus. Rkennusutomtiosuunnittelij ltii rkennusutomtiojärjestelmän suunnitelmt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. Suunnitelmt toimitetn sovittuin suunnitelmpkettein, jotk voivt vihdell kiinteän urkn yhdestä suunnitelmpketist voimen rkentmisen vpseen suunnitelmpkettimäärittelyyn. Rkennusutomtiosuunnitelm on erillinen suunnittelukokonisuus. Sähkösuunnittelij ltii sähkö-, tele- j turvjärjestelmien suunnitelmt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. Suunnitelmt toimitetn sovittuin suunnitelmpkettein jotk voivt vihdell kiinteän urkn yhdestä suunnitelmpketist voimen rkentmisen vpseen suunnitelmpkettimäärittelyyn. Sähkösuunnitelm on erillinen suunnittelukokonisuus.

3 3 (9) Sisustussuunnittelij luo sovitun ohjelmn pohjlt rkennukselle sellisen sisärkkitehtuurin, jok toteutt sille setetut toiminnlliset, tekniset, titeelliset j tloudelliset vtimukset. Misemsuunnittelij ltii trpeelliset suunnitelmt j sikirjt pihn, pih- j ulkotilrkenteiden, mtyön, mitoituksen, istutusten j vrustelun oslt. Tehtäviin kuuluu myös vihertyöselityksen ltiminen j kokominen. Elinkrisintuntij osllistuu suunnitteluryhmän työhön yhteistyössä rkennuttjn edustjien knss j kommentoi j ohj suunnittelurtkisuj energitehokkuuden, elinkriedullisuuden, muunneltvuuden, käytettävyyden, kestävyyden jne. näkökulmst. Ympäristövikutusten sintuntij ohj yhteistyössä rkennuttjn edustjien knss suunnittelu ympäristömyönteiseen suuntn j toteutt rkennukseen ympäristövikutuksen (hiilijlnjäljen) lskennn. Ympäristöluokitusten sintuntij selvittää rkennuksen ympäristöluokituksen toteutustvn j koordinoi ympäristöluokituksen toteutustvn rkennuttjn settmn tvoitetson mukisesti sekä trvittess opst suunnittelijoit j urkoitsijoit. Vlistussuunnittelij osllistuu suunnitteluryhmän työskentelyyn sovituss ljuudess j suunnittelee vlistusrtkisut sovittuihin rkennus- ti tilkokonisuuksiin. Vlistussuunnittelij ltii vlistussuunnitelmt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. Akustiikksuunnittelij osllistuu suunnitteluryhmän työskentelyyn sovituss ljuudess kommentoiden j ohjten suunnittelurtkisuj niiden tilojen, rkenteiden j muiden rtkisujen oslt, joiss hänen sintuntemustn trvitn sekä ltii trvittvt kustiset suunnitelmt j ohjeet. Tiedonhllinnn sintuntij toimii sovituss ljuudess sintuntijn sovittess tietomllien hyödyntämisestä hnkkeess sekä tietomllien ldunvrmistuksess, yhteensovituksess j suunnittelijoiden opstmisess. Huoltokirjkoordinttori vst sovituss ljuudess kiinteistön huoltokirjjärjestelmän tietojen kokomisest sekä niiden tuottmiseen liittyvästä ohjuksest, ohjeistuksest j ldunvrmistuksest. AV-suunnittelij ltii AV-litteiden hnkint-sikirjt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. AV-suunnitelm on erillinen suunnittelukokonisuus. Keittiölitesuunnittelij ltii kiinteiden keittiölitteiden hnkint-sikirjt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. Keittiölitesuunnitelm on erillinen suunnittelukokonisuus. Plotekninen sintuntij selvittää rkkitehdin, pelstusvirnomisten j vkuutusyhtiön knss rkenteelliset vtimukset, plolueiden rjt, svunpoistortkisut, plosuojusrtkisut j poistumisvlistusvtimukset. Plotekninen suunnittelij ltii sprinkleri- j smmutuslitossuunnitelmt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. Suunnitelmt toimitetn sovittuin suunnitelmpkettein jotk voivt vihdell kiinteän urkn yhdestä suunnitelmpketist voimen rkentmisen vpseen suunnitelmpkettimäärittelyyn. Plotekninen suunnitelm on erillinen suunnittelukokonisuus.

4 4 (9) Sirllitesuunnittelij ltii kiinteiden sirllitteiden hnkint-sikirjt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. Kiinteiden sirllitteiden suunnitelm on erillinen suunnittelukokonisuus. Turvsuunnittelij ltii turvjärjestelmien hnkint-sikirjt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. Turvsuunnitelm on erillinen suunnitelmkokonisuus. Prosessisuunnittelij ltii prosessilitteiden hnkint-sikirjt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. Prosessilitesuunnitelm on erillinen suunnittelukokonisuus. Liikennesuunnittelij Muut sintuntijt 1.9 Käyttäjäsuunnittelu Käyttäjän erillisenä tilm suunnittelu Toteutusmuoto Suunnittelutehtävän perustein käytettävät toteutusmuodot (esimerkiksi kokonisurkk, projektinjohtourkk, voimeen rkentmiseen perustuvt hnkintkokonisuudet, kvr-urkk Rkennustekniset työt Rkennuksen runkotyöt LVI-tekniset työt Sähkötekniset työt Tele- j turvtekniset työt Rkennusutomtiotyöt työt/hnkinnt työt/hnkinnt Tiljn erillishnkinnt 1.11 Rkennusik Kohteen lustv rkennusik. Alk Päättyy

5 5 (9) 1.12 Tehdyt esiselvitykset Kohteess on tehty seurvt esiselvitykset: Mperätutkimukset Rdonselvitys Kvoitustilnne Luptilnne Tontinmuodostuksen tilnne Hitt-inekrtoitukset Kuntotutkimukset Rkennussuojelu 2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN VAATIVUUS 2.1 Suunnittelukohteen vtivuusluokk Suunnittelijoist pää-, rkkitehti-, rkenne-, ilmnvihto- j kiinteistön vesi- j viemärilitteiden suunnittelijoiden pätevyysvtimukset perustuvt määrittelyihin Suomen rkentmismääräyskokoelmn osss A2 Rkennuksen suunnittelijt j suunnitelmt, määräykset j ohjeet, Luokt C, B, A j AA. Sähkösuunnittelijn pätevyysvtimukset perustuvt vstvn Sähkösuunnittelijn pätevyysluokitukseen, jot ylläpitää NSS ry. Luokt C, B, A j AA. Suunnittelukohteen vtivuusluokk (RkMK A2) C B A AA Pääsuunnittelu Arkkitehtisuunnittelu Rkennesuunnittelu IV-suunnittelu (Ilmnvihtosuunnittelu) KVV-suunnittelu (Kiinteistön vesi- j viemärilitteiden suunnittelu) Sähkösuunnittelu 2.2 Suunnitteluohjelmistojen vtimustso Suunnittelu on monien ostehtävien yhdistelmä, missä virheetön tiedonkulku j ohjelmistoist stv hyöty riippuu työskentelytvoist. Eri tehtävissä on trkoituksenmukist pyrkiä smn vtimustsoon, ellei siitä ole perusteltu syytä poiket. Tso 1 Suunnittelu tehdään CAD-ohjelmistoill 2D-pohjisesti. CAD-ohjelmistoj hyödynnetään 2D-piirtotyökluin ilmn erityisvtimuksi. Eri suunnittelulojen väliset yhteensovitus- j risteilytrkstelut tehdään erillisten leikkuspiirustusten vull. Jos 2Ddokumentit hlutn myös sähköisessä muodoss, määritellään niiden tiedostomuoto. - tsopiirustukset j leikkuspiirustukset.

6 6 (9) Tso 2 Suunnittelu tehdään CAD-ohjelmistoill 3D-pohjisesti. CAD-ohjelmistoj hyödynnetään 3D-piirto- j mllinnustyökluin. Arkkitehti j rkennesuunnittelij ltivt rkennuksen 3D-mllin. Mllinnusvtimuksiin kuuluu inostn geometri sovituss ljuudess j trkkuudess, rkennusosien tunnisteit ti muit tietomllivtimuksi ei ole. 2D-sikirjojen, kuten pohj-, julkisivu- j leikkuspiirustusten, tulee vstt mlli, mutt niiden ei trvitse oll mllist generoituj. Tloteknisten järjestelmien tilnkäytön j risteilyjen knnlt trpeelliset sennukset esitetään geometrisesti oikeill mitoill risteilytrksteluj vrten. Eri suunnittelulojen väliset yhteensovitus- j risteilytrkstelut tehdään 3D-näkymien j leikkuspiirustusten vull. Suunnitelm tulee void siirtää ohjelmiston lkuperäismuodoss (ntiivimuoto) 3D-yhdistelmämlliin eri suunnitelmien yhteensovitust j teknisiä visulisointej vrten. - tson 1 tulosteiden lisäksi 3D-näkymiä tyyppirtkisuist j ongelmkohdist. Kun tiloist hlutn ns. vlokuvtsoisi visulisointej, niiden määrä j ltu tulee määritellä. Tso 3 Suunnittelu tehdään CAD-ohjelmistoill tietomllipohjisesti. Kuten tso 2, mutt käytettävien CAD-ohjelmistojen tulee oll tietomllipohjisi j mllinnuksess on käytettävä sinmukisi ohjelmistokohtisi ojektej niin, että kikist mllinnetuist rkennusosist j järjestelmistä voidn tunnist niiden merkitys j tyyppi. Käytettävien ohjelmistojen tulee oll IFCsertifioituj j mllinnuksess tulee noudtt tiljn määrittelemiä ltuohjeit, esimerkiksi Yleiset tietomllivtimukset Arkkitehti- j rkennemllien kikkien rkennusosien tulee oll sovittujen tolernssien rjoiss mitttrkkoj j siten mllinnettuj, että niistä voidn generoid inkin pääosin kunkin suunnitteluviheen piirustuksilt vditun sisällön mukiset pohj-, julkisivu- j leikkuspiirustukset. Muiden suunnitelmsikirjojen ei trvitse oll mllist generoituj, mutt niiden sisältö ei s oll ristiriidss mllin sisällön knss. - Tloteknisten järjestelmien oslt järjestelmämlli, jot käytetään sovelluksest riippuen esimerkiksi utomttisiss mitoitus-, trkstus- j tspinotustoiminnoiss, vlmistjien tuotetietojen hyödyntämisessä. Järjestelmämllej voi hyödyntää myös muiss sovellusohjelmiss, mm. määrälskennss j ylläpidon hllinnss. - tson 2 tulosteiden lisäksi til-, rkenne- j järjestelmämllit, lkuperäismuodon lisäksi myös IFCmuodoss. Suunnitteluohjelmistojen vtimustso1 2 3 Lisätietoj Arkkitehtisuunnittelu Rkennesuunnittelu Geosuunnittelu LVI-suunnittelu Sähkösuunnittelu Sisustussuunnittelu Akustiikksuunnittelu Misemsuunnittelu 2.3 Ylläpidon tiedonhllinnn vtimustso Tso 1 Ylläpito j käytönikisi muutoksi vrten trvittvt suunnitelmtiedot lditn erikseen sovituiss, yleisissä dokumenttimuodoss (.pdf- ti.dwg-muodoiss). - ylläpito vrten trvittvt dokumentit. Tso 2 Tson 1 lisäksi kiinteistön ylläpidon hllintjärjestelmässä trvittvt tiedot lditn myös sovelluksen knss yhteensopivss muodoss. Suunnittelutietoj hyödynnetään ylläpidoss sovituss tietoknt- ti tulukkomuodoss. Tiedonsiirto vrten suunnittelij syöttää tiedot huoltokirjkoordinttorin toimittmn tulukkoon, jos suor linkkiä suunnittelun j ylläpidon sovellusten välillä ei ole. - tson 1 tulosteiden lisäksi tietoknt- ti tiedonsiirtotulukot.

7 7 (9) Tso 3 Tson 2 lisäksi tiljn knss sovittvt tiedot lditn myös tietomllin IFC-muodoss. Kiinteistössä käytetään ti vrudutn käyttämään tietojärjestelmiä, jotk hyödyntävät suunnitteluss tuotettuj lkuperäis- (ntiivi-) j IFC-muotoisi tietomllej. Tietomllien hyödyntäminen edellyttää suunnitteluohjelmistoilt tso 3. - tson 2 tulosteiden lisäksi rkennusviheen tiedoill päivitetyt til-, rkenne- j järjestelmämllit, lkuperäismuodon lisäksi myös IFC-muodoss. 2.4 Anlysointien j visulisointien vtimustso (vlitn ko. tehtäväluetteloss suunnitteluviheittin) Suunnittelijn tuottm hvinnemterili Suunnittelijlt tiltut hvinnemterilit esim. pienoismllit, nimtiot Rkennuksen energitrkstelut Rkennuslupviheess vdittvss energiselvityksessä on esitettävä rkennuksen ostoenergi, E-luku j muit rkentmismääräyksissä määriteltyjä trksteluj. Energitehokkuuslskent rkentmismääräysten, energitodistussetuksen j rkennusvlvonnn ohjeiden mukisesti täyttäen trkstelun perusvtimukset. - rkennuksen energiselvitys liitteineen. Energitehokkuuslskent rkentmismääräysten, energitodistussetuksen j rkennusvlvonnn ohjeiden mukisesti. Trkstelu täydennetään nlysoimll lämmitys-, jäähdytys- j sähköenergin kulutust yksityiskohtisemmill lskentmenetelmillä Energin tvoitekulutus - rkennuksen energiselvitys liitteineen. Rkennuksen energin tvoitekulutus kuv rkennuksen suunnittelurtkisujen j todellisen tulevn käytön mukist energinkulutust. Tvoitekulutus lsketn kulutusseurnnn perustksi. Energinkulutuksen tvoitteen lskent rkentmismääräysten j rkennusvlvonnn ohjeiden mukisesti täyttäen trkstelun perusvtimukset. - rkennuksen energin tvoitekulutus vuositsoll. Energinkulutuksen tvoitteen lskent rkentmismääräyksiä j rkennusvlvonnn ohjeit sovelten j täydentäen niitä määrittämällä lämmitys-, jäähdytys- j sähköenergin tvoitekulutukset yksityiskohtisemmill lskentmenetelmillä. - rkennuksen energin tvoitekulutus vuositsoll Ympäristöluokitusjärjestelmän energinkulutuslskent Energinkulutuksen lskennss noudtetn vlitun ympäristöluokitusjärjestelmän mukisi lskentsääntöjä. Energinkulutuslskennn vull määritetään energikrediittien svutettviss olev pistetso Olosuhde/sisäilmsto Lskent Määritetään sisäolosuhteet rkentmismääräysten j rkennusvlvonnn ohjeiden mukisesti. - huonelämpötilojen kuukusikeskirvot - tyyppitilkohtiset mitoituslskelmt.

8 8 (9) Olosuhdesimulointi Simuloidn olosuhteet j mitoitustehot tiltyypeittäin dynmisen lskentohjelmiston vull. Trkstelut j vertilut tehdään tuntitsoll kesä- j tlvitilnteess j niissä otetn huomioon rkenteiden, ikkunoiden, urinkosuojusten ym. vikutukset. - tiltyyppikohtiset olosuhde- j mitoituslskelmt vuorokusitsoll - kesäjn huonelämpötiln vtimuksenmukisuuden trkstelu. Virtussimulointi (CFD) Olosuhdesimulointej täydennetään viihtyvyyden vrmistmiseksi ilmstoinnin knnlt vtiviss tiloiss (korket ult jne.) simuloimll virtus- j lämpötiljkumt 3D-mllinnukseen perustuvll CFD-lskentohjelmistoll (CFD = Computtionl Fluid Dynmis). Tehtäväluetteloss määritellään erikseen olosuhdesimuloitvt tilt. - virtussimuloinnin visulisoinnit j tulosten nlysointi Vlistus Vlistuslskennll vrmistetn, että esitetyllä vlistusrtkisull svutetn tvoitteiden mukiset vlistustsot. Visulisoinnill hvinnollistetn käyttäjille tilojen vlistust j ilmettä. Visulisointi voidn tehdä krketsoisen (vlint ) ti vlokuvtsoisen (vlint ). Ei erityisvtimuksi Lsketn vlistukset tiltyyppeittäin vlistuslskentohjelmistoll. - tiltyyppikohtiset vlistuslskelmt. Lskent j visulisointi Lsketn j visulisoidn vlistukset tiltyypeittäin grfisell 3D-vlistuslskentohjelmistoll. - tiltyyppikohtiset vlistuslskelmt j krketsoiset tiltyyppikuvt käyttäjän knss sovituist tiltyypeistä. Lskent, simulointi j visulisointi Lsketn j visulisoidn vlistukset tiltyypeittäin 3D-vlistuslskentohjelmistoll. Vlistussimulointi j visulisointi tehdään vlokuvtsoisen 3D-simulointiohjelmiston vull rkkitehdin ltimille tilmlleille Investointikustnnukset - tiltyyppikohtiset vlistuslskelmt j j vlokuvtsoiset tiltyyppikuvt käyttäjän knss sovituist tiltyypeistä. Ei erityisvtimuksi lskennlle Arvioidn investointikustnnukset kokemusperäisesti tilstollisten rvojen perusteell. - kokoniskustnnusrvio. Til- j järjestelmäpohjinen tvoitehintlskent Lsketn investointikustnnukset til- j järjestelmäpohjisesti kustnnuslskentohjelmiston vull. - kokoniskustnnusrvio joteltun tiloittin ti järjestelmittäin. Määrä- /rkennusospohjinen lskent Lsketn investointikustnnusrvio määrä-/rkennusospohjisesti pkettirekisterihinnsto ti yksikköhintoj käyttävän kustnnuslskentohjelmiston vull. - kokoniskustnnusrvio joteltun tiloittin, rkennusosittin ti järjestelmittäin.

9 9 (9) Elinkrikustnnukset (LCC) Ei erityisvtimuksi lskennlle Arvioidn vuotuiset energin j ylläpidon kustnnukset tilstollisten rvojen perusteell. - energin j ylläpidon vuosikustnnusrvio. Vihtoehtojen elinkrikustnnusten vertilu Lsketn vertiltville suunnittelurtkisuille investointi-, energi-, käyttö- j ylläpitokustnnukset. - suunnittelurtkisujen elinkrikustnnusvertilut. Suunnittelurtkisujen elinkrikustnnusten lskent Lsketn toimeksintoon sisältyvien suunnittelurtkisujen investointi-, energi-, käyttö- j ylläpitokustnnukset Ympäristöluokitus - rkennuksen elinkrikustnnuslskelm. Esiselvitys Lditn esiselvitys kohteeseen soveltuvst ympäristöluokituksest (LEED, BREEAM tms.) - lusunto soveltuvst luokitusvihtoehdost j svutettviss olevst pistetsost. Ympäristöluokitus Koordinoidn ympäristöluokitusprosessi kokomll trvittv mterili j ohjmll yhteistyössä rkennuttjn knss suunnittelu j rkentmist siten, että setettu pistetsotvoite svutetn Ympäristövikutukset (LCA) - ympäristöluokitusjärjestelmään toimitettu mterili. Ei erityisvtimuksi lskennlle Arvioidn energinkäytön ympäristövikutus tilstollisten rvojen perusteell. - rvio energinkäytön iheuttmien päästöjen tsost (esim. CO2). Suunnittelurtkisujen energinkäytön ympäristövikutusten lskent Lsketn simuloidun ti lsketun energinkulutuksen ympäristövikutus. - rportti energinkäytön iheuttmist päästöistä (esim. CO2). Suunnittelurtkisujen j käytön ikisten ympäristövikutusten lskent Lsketn toimeksintoon sisältyvien suunnittelurtkisujen ympäristövikutus (hiilijlnjälki) huomioiden rkennusmterilit j energinkäyttö. - rportti elinkren ikisist päästöistä (esim. CO2).

Osa 6: Perustukset. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu.

Osa 6: Perustukset. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. 1(10) Betonirkenteiden suunnittelu eurokoodien mukn Johdnto Eurokoodien käyttöönotto kntvien rkenteiden suunnitteluss on merkittävin suunnitteluohjeit koskev muutos kutt ikojen. Koko Euroopp on siirtymässä

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnnhllitus 6/2007 194 (- 252) KOKOUSAIKA Mnntin 2. huhtikuut 2007 klo 18.30-19.55 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015)

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015) LATO - Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien j tiedonhllinnn kehittäminen j tehostminen(2014-2015) 27.9.2013 Päivitetty: 30.12.2013 Sisältö 1 YHTEENVETO... 3 1.1 TAUSTA JA PERUSTELUT... 4 2

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ ST 41.10 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 Tämän tehtäväluettelon sisällössä viitatut liitteet 2.1 2.3 suunnitteluasiakirjojen sisällön määrittämiseen sisältyvät tämän ohjeen sähköiseen

Lisätiedot

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014 Mik Hirvenslo Insinöörimtemtiikk B 4 Sisältö Rj-rvo j jtkuvuus....................................................... 5. Differentili- j integrlilskennn kehityksestä............................. 5. Relilukujen

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Keskiviikko 14.11.2012 klo 15.00-18.38 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino 1 24 Liite no Svukosken kunnnvirsto Järjestäytymissit 2 25 1 M-inesten ottmissuunnitelmn trkstmisest

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa.

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa. Ilmoitus tämän ohjekirjn käyttäjille Tässä julkisuss käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen VAARA-symolin knss! ) kiinnittämään meknikon huomio erityisohjeisiin huolloist

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2006 545 (- 566) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 17/2006 545 (- 566) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 17/2006 545 (- 566) KOKOUSAIKA Mnntin 13. mrrskuut 2006 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä 1 2 Loppurportti 2007 2011 Vstv projektityöntekijä Heidi Pukkil Projektityöntekijä Nin Tikknen Johdnto Tiivistelmä Hllinto Rhoitus Ohjusryhmä Työnohjus Henkilöstö Yhteistyö- j verkostokumppnit Projektiin

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

4 Taso- ja avaruuskäyrät

4 Taso- ja avaruuskäyrät P2-luentoj kevät 2008, Pekk Alestlo 4 Tso- j vruuskäyrät Tässä luvuss tutustutn tso- j vruuskäyriin, niiden krenpituuteen j krevuuteen. Konkreettisin sovelluksin trkstelln nnettu rt pitkin liikkuvn hiukksen

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa)

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa) 5.4 Ellipsi j hypereli (ei kuulu kurssivtimuksiin, lisätieto) Aurinkokuntmme plneett kiertävät Aurinko ellipsin (=litistyneen ympyrän) muotoist rt, jonk toisess polttopisteessä Aurinko on. Smoin Mt kiertävät

Lisätiedot

Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54.

Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54. Quick Strt guide In-Cr Audio Visul Nvigtion DE Deutsch 2 IT Itlino 106 EN English 28 ES Espñol 54 FR Frnçis 80 NL Nederlnds 132 PT Português 158 FI Suomi 184 Tämän litteen turvlliseen käyttöön Kiitos kun

Lisätiedot

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Perjnti 15.11.2013 klo 14.00-15.00 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino Liite no Svukosken kunnnvirsto 1 60 Järjestäytymissit 2 61 1-2 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 3 62

Lisätiedot

YTV. Osa 4. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Talotekninen suunnittelu. versio 1.0

YTV. Osa 4. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Talotekninen suunnittelu. versio 1.0 YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 versio 1.0 Osa 4. Talotekninen suunnittelu Alkusanat Julkaisusarja Yleiset Tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve vaatimuksille

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press.

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press. Vltiotieteellinen tiedekunt Tloustieteen vlintkoe Arvosteluperusteet Kesä 0 Vlintkoekirjt Gillespie A.: Foundtions of Economics., 0, luvut 6-8, 7, j 9. ISBN 978-0-9-958654-7. Oxford University Press. sekä

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 25 Kierros 3, 26. 3. tmmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA TAPRE VERSIO 30.6.2014

ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA TAPRE VERSIO 30.6.2014 ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 03 30.6.2014

Lisätiedot