Kohteen turvaluokitus on

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohteen turvaluokitus on"

Transkriptio

1 LVI SIT KH X INFRA ST HANKETIETOKORTTI HT12 Hnketietokortiss esitetään rkennuskohteen lähtötiedot j tiljn edellyttämä ltutso suunnittelun työmäärän rviointi vrten. Jott trjoukset ovt vertilukelpoisi, on trjouksen ntjll oltv riittävät lähtötiedot, ettei hänen itse trvitse määritellä trjousperusteit. Julkisiss hnkinnoiss myös hnkintlki edellyttää tehtävän määrittelemistä niin, että trjojt ovt tspuolisess semss. OHJEET mliskuu (9) korv RT LVI KH X Infr SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖTIEDOT 1.1 Hnkkeen tvoitteet Tilj määrittelee tvoitteet hnkkeelle ennen suunnittelutehtävän loitust. Ne voidn esittää esimerkiksi hnkeohjelmss, tvoiteselvityksessä ti suunnitteluohjeiss. Tvoitteiden määrittelyn tulisi käsittää inkin seurvt sit: - ljuus-, ltu- j kustnnustvoitteet - yleiset tvoitteet (käyttöikä, muunneltvuus, ljennettvuus jne.) - rkkitehtoniset tvoitteet - energinkulutus- j ympäristövikutustvoitteet - vrustelutson tvoitteet (LVI-, sähkö- j teletekniikn ljuus) - olosuhdetvoitteet (sisäilmsto, vlistus jne.) - turvllisuustvoitteet (henkilöturvllisuus, ploturvllisuus, toimintvrmuus jne.) - ylläpidon tvoitteet (huollettvuus, täydennettävyys jne.). 1.2 Kohteen pääkäyttötrkoitus Esim. F 231 Lsten päiväkodit (Tilstokeskus, Rkennusluokitus 1994) Kohteen ljuus j rkennustoimenpide Kohteen ljuustieto suunnittelutehtävän työmäärän rvioimiseksi (ensisijisesti rm², vihtoehtoisesti hym² ti tilvuus 10 m³ trkkuudell) Kohteen turvluokitus Erityisesti julkishllinnon kohteiss. Turvluokitust ei ole määritelty Kohteen turvluokitus on 1.5 Kohteen sijinti j tontin tiedot Kiinteistötunnus, osoite ti vähintään kohteen pikkkunt j tontin tiedot. 1.6 Suunnitteluik Kohteen lustv suunnitteluik. Alk Päättyy 1.7 Tiljn suunnittelukäytännöt Mhdolliset suunnittelun erityisvtimukset liittyen rportointiin, jnkäyttöselvityksien tekemiseen, virllisiin/käyttäjä-/työmym. tiljn kokouksiin.

2 2 (9) 1.8 Kohteen suunnittelijt j sintuntijt Kohteeseen vlitn seurvt suunnittelijt j sintuntijt (jos on jo vlittu, ilmoit myös nimi): Pääsuunnittelij vst rkennuttjn tvoitteiden mukisen kohteen suunnittelurtkisun iknsmisest j suunnitelmien yhteensovittmisest sekä joht j koordinoi ossuunnitelmien ristiriidttomuuden j sovitun suunnitteluiktulun vrmistmiseksi suunnitteluryhmän työtä. Lisäksi hän suoritt muit suunnittelun johtmiseen liittyviä tehtäviä suunnittelusopimuksess sovituss ljuudess. Arkkitehti vust rkennuttj hnkkeen trpeellisuuden j tvoitteiden rvioinniss sekä hnkkeen ljuus-, ltu-, kustnnus- j iktulutvoitteiden määrittelyssä. Arkkitehti määrittelee rkennuksen sijoittelu- j mssoitteluvihtoehdot, rkkitehtoniset rtkisut, osllistuu rkenne- j tloteknisten järjestelmien vlintn j yhteensovittmiseen sekä ltii urkklskent j toteutust plvelevt tekniset suunnitelmt. Rkennesuunnittelij vlitsee j suunnittelee runko- j muut rkennetekniset rtkisut sekä vst niiden lujuusopillisest j rkennusteknisestä toimivuudest. Rkennesuunnittelij erittelee rkennussuunnitelmn yksityiskohtisiksi rkenteiksi j työohjeiksi, joiden mukn rkennustyö tehdään. GEO-suunnittelij selvittää rkennuspikn j rkennuslueen geotekniset olosuhteet (mperä, kllio j pohjvesi), määrittää suunniteltvien rkennusten, rkenteiden j lueiden perustmistvt sekä ltii pohj- j mrkentmisen suunnitelmt. Suunnitelmt toimitetn sovittuin suunnitelmpkettein vlitun urkkmuodon edellyttämässä ljuudess. LVI-suunnittelij ltii LVI-järjestelmien suunnitelmt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. Suunnitelmt toimitetn sovittuin suunnitelm- pkettein, jotk voivt vihdell kiinteän urkn yhdestä suunnitelmpketist voimen rkentmisen vpseen suunnitelmpkettimäärittelyyn. LVI-suunnitelm on erillinen suunnittelukokonisuus. Rkennusutomtiosuunnittelij ltii rkennusutomtiojärjestelmän suunnitelmt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. Suunnitelmt toimitetn sovittuin suunnitelmpkettein, jotk voivt vihdell kiinteän urkn yhdestä suunnitelmpketist voimen rkentmisen vpseen suunnitelmpkettimäärittelyyn. Rkennusutomtiosuunnitelm on erillinen suunnittelukokonisuus. Sähkösuunnittelij ltii sähkö-, tele- j turvjärjestelmien suunnitelmt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. Suunnitelmt toimitetn sovittuin suunnitelmpkettein jotk voivt vihdell kiinteän urkn yhdestä suunnitelmpketist voimen rkentmisen vpseen suunnitelmpkettimäärittelyyn. Sähkösuunnitelm on erillinen suunnittelukokonisuus.

3 3 (9) Sisustussuunnittelij luo sovitun ohjelmn pohjlt rkennukselle sellisen sisärkkitehtuurin, jok toteutt sille setetut toiminnlliset, tekniset, titeelliset j tloudelliset vtimukset. Misemsuunnittelij ltii trpeelliset suunnitelmt j sikirjt pihn, pih- j ulkotilrkenteiden, mtyön, mitoituksen, istutusten j vrustelun oslt. Tehtäviin kuuluu myös vihertyöselityksen ltiminen j kokominen. Elinkrisintuntij osllistuu suunnitteluryhmän työhön yhteistyössä rkennuttjn edustjien knss j kommentoi j ohj suunnittelurtkisuj energitehokkuuden, elinkriedullisuuden, muunneltvuuden, käytettävyyden, kestävyyden jne. näkökulmst. Ympäristövikutusten sintuntij ohj yhteistyössä rkennuttjn edustjien knss suunnittelu ympäristömyönteiseen suuntn j toteutt rkennukseen ympäristövikutuksen (hiilijlnjäljen) lskennn. Ympäristöluokitusten sintuntij selvittää rkennuksen ympäristöluokituksen toteutustvn j koordinoi ympäristöluokituksen toteutustvn rkennuttjn settmn tvoitetson mukisesti sekä trvittess opst suunnittelijoit j urkoitsijoit. Vlistussuunnittelij osllistuu suunnitteluryhmän työskentelyyn sovituss ljuudess j suunnittelee vlistusrtkisut sovittuihin rkennus- ti tilkokonisuuksiin. Vlistussuunnittelij ltii vlistussuunnitelmt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. Akustiikksuunnittelij osllistuu suunnitteluryhmän työskentelyyn sovituss ljuudess kommentoiden j ohjten suunnittelurtkisuj niiden tilojen, rkenteiden j muiden rtkisujen oslt, joiss hänen sintuntemustn trvitn sekä ltii trvittvt kustiset suunnitelmt j ohjeet. Tiedonhllinnn sintuntij toimii sovituss ljuudess sintuntijn sovittess tietomllien hyödyntämisestä hnkkeess sekä tietomllien ldunvrmistuksess, yhteensovituksess j suunnittelijoiden opstmisess. Huoltokirjkoordinttori vst sovituss ljuudess kiinteistön huoltokirjjärjestelmän tietojen kokomisest sekä niiden tuottmiseen liittyvästä ohjuksest, ohjeistuksest j ldunvrmistuksest. AV-suunnittelij ltii AV-litteiden hnkint-sikirjt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. AV-suunnitelm on erillinen suunnittelukokonisuus. Keittiölitesuunnittelij ltii kiinteiden keittiölitteiden hnkint-sikirjt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. Keittiölitesuunnitelm on erillinen suunnittelukokonisuus. Plotekninen sintuntij selvittää rkkitehdin, pelstusvirnomisten j vkuutusyhtiön knss rkenteelliset vtimukset, plolueiden rjt, svunpoistortkisut, plosuojusrtkisut j poistumisvlistusvtimukset. Plotekninen suunnittelij ltii sprinkleri- j smmutuslitossuunnitelmt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. Suunnitelmt toimitetn sovittuin suunnitelmpkettein jotk voivt vihdell kiinteän urkn yhdestä suunnitelmpketist voimen rkentmisen vpseen suunnitelmpkettimäärittelyyn. Plotekninen suunnitelm on erillinen suunnittelukokonisuus.

4 4 (9) Sirllitesuunnittelij ltii kiinteiden sirllitteiden hnkint-sikirjt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. Kiinteiden sirllitteiden suunnitelm on erillinen suunnittelukokonisuus. Turvsuunnittelij ltii turvjärjestelmien hnkint-sikirjt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. Turvsuunnitelm on erillinen suunnitelmkokonisuus. Prosessisuunnittelij ltii prosessilitteiden hnkint-sikirjt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. Prosessilitesuunnitelm on erillinen suunnittelukokonisuus. Liikennesuunnittelij Muut sintuntijt 1.9 Käyttäjäsuunnittelu Käyttäjän erillisenä tilm suunnittelu Toteutusmuoto Suunnittelutehtävän perustein käytettävät toteutusmuodot (esimerkiksi kokonisurkk, projektinjohtourkk, voimeen rkentmiseen perustuvt hnkintkokonisuudet, kvr-urkk Rkennustekniset työt Rkennuksen runkotyöt LVI-tekniset työt Sähkötekniset työt Tele- j turvtekniset työt Rkennusutomtiotyöt työt/hnkinnt työt/hnkinnt Tiljn erillishnkinnt 1.11 Rkennusik Kohteen lustv rkennusik. Alk Päättyy

5 5 (9) 1.12 Tehdyt esiselvitykset Kohteess on tehty seurvt esiselvitykset: Mperätutkimukset Rdonselvitys Kvoitustilnne Luptilnne Tontinmuodostuksen tilnne Hitt-inekrtoitukset Kuntotutkimukset Rkennussuojelu 2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN VAATIVUUS 2.1 Suunnittelukohteen vtivuusluokk Suunnittelijoist pää-, rkkitehti-, rkenne-, ilmnvihto- j kiinteistön vesi- j viemärilitteiden suunnittelijoiden pätevyysvtimukset perustuvt määrittelyihin Suomen rkentmismääräyskokoelmn osss A2 Rkennuksen suunnittelijt j suunnitelmt, määräykset j ohjeet, Luokt C, B, A j AA. Sähkösuunnittelijn pätevyysvtimukset perustuvt vstvn Sähkösuunnittelijn pätevyysluokitukseen, jot ylläpitää NSS ry. Luokt C, B, A j AA. Suunnittelukohteen vtivuusluokk (RkMK A2) C B A AA Pääsuunnittelu Arkkitehtisuunnittelu Rkennesuunnittelu IV-suunnittelu (Ilmnvihtosuunnittelu) KVV-suunnittelu (Kiinteistön vesi- j viemärilitteiden suunnittelu) Sähkösuunnittelu 2.2 Suunnitteluohjelmistojen vtimustso Suunnittelu on monien ostehtävien yhdistelmä, missä virheetön tiedonkulku j ohjelmistoist stv hyöty riippuu työskentelytvoist. Eri tehtävissä on trkoituksenmukist pyrkiä smn vtimustsoon, ellei siitä ole perusteltu syytä poiket. Tso 1 Suunnittelu tehdään CAD-ohjelmistoill 2D-pohjisesti. CAD-ohjelmistoj hyödynnetään 2D-piirtotyökluin ilmn erityisvtimuksi. Eri suunnittelulojen väliset yhteensovitus- j risteilytrkstelut tehdään erillisten leikkuspiirustusten vull. Jos 2Ddokumentit hlutn myös sähköisessä muodoss, määritellään niiden tiedostomuoto. - tsopiirustukset j leikkuspiirustukset.

6 6 (9) Tso 2 Suunnittelu tehdään CAD-ohjelmistoill 3D-pohjisesti. CAD-ohjelmistoj hyödynnetään 3D-piirto- j mllinnustyökluin. Arkkitehti j rkennesuunnittelij ltivt rkennuksen 3D-mllin. Mllinnusvtimuksiin kuuluu inostn geometri sovituss ljuudess j trkkuudess, rkennusosien tunnisteit ti muit tietomllivtimuksi ei ole. 2D-sikirjojen, kuten pohj-, julkisivu- j leikkuspiirustusten, tulee vstt mlli, mutt niiden ei trvitse oll mllist generoituj. Tloteknisten järjestelmien tilnkäytön j risteilyjen knnlt trpeelliset sennukset esitetään geometrisesti oikeill mitoill risteilytrksteluj vrten. Eri suunnittelulojen väliset yhteensovitus- j risteilytrkstelut tehdään 3D-näkymien j leikkuspiirustusten vull. Suunnitelm tulee void siirtää ohjelmiston lkuperäismuodoss (ntiivimuoto) 3D-yhdistelmämlliin eri suunnitelmien yhteensovitust j teknisiä visulisointej vrten. - tson 1 tulosteiden lisäksi 3D-näkymiä tyyppirtkisuist j ongelmkohdist. Kun tiloist hlutn ns. vlokuvtsoisi visulisointej, niiden määrä j ltu tulee määritellä. Tso 3 Suunnittelu tehdään CAD-ohjelmistoill tietomllipohjisesti. Kuten tso 2, mutt käytettävien CAD-ohjelmistojen tulee oll tietomllipohjisi j mllinnuksess on käytettävä sinmukisi ohjelmistokohtisi ojektej niin, että kikist mllinnetuist rkennusosist j järjestelmistä voidn tunnist niiden merkitys j tyyppi. Käytettävien ohjelmistojen tulee oll IFCsertifioituj j mllinnuksess tulee noudtt tiljn määrittelemiä ltuohjeit, esimerkiksi Yleiset tietomllivtimukset Arkkitehti- j rkennemllien kikkien rkennusosien tulee oll sovittujen tolernssien rjoiss mitttrkkoj j siten mllinnettuj, että niistä voidn generoid inkin pääosin kunkin suunnitteluviheen piirustuksilt vditun sisällön mukiset pohj-, julkisivu- j leikkuspiirustukset. Muiden suunnitelmsikirjojen ei trvitse oll mllist generoituj, mutt niiden sisältö ei s oll ristiriidss mllin sisällön knss. - Tloteknisten järjestelmien oslt järjestelmämlli, jot käytetään sovelluksest riippuen esimerkiksi utomttisiss mitoitus-, trkstus- j tspinotustoiminnoiss, vlmistjien tuotetietojen hyödyntämisessä. Järjestelmämllej voi hyödyntää myös muiss sovellusohjelmiss, mm. määrälskennss j ylläpidon hllinnss. - tson 2 tulosteiden lisäksi til-, rkenne- j järjestelmämllit, lkuperäismuodon lisäksi myös IFCmuodoss. Suunnitteluohjelmistojen vtimustso1 2 3 Lisätietoj Arkkitehtisuunnittelu Rkennesuunnittelu Geosuunnittelu LVI-suunnittelu Sähkösuunnittelu Sisustussuunnittelu Akustiikksuunnittelu Misemsuunnittelu 2.3 Ylläpidon tiedonhllinnn vtimustso Tso 1 Ylläpito j käytönikisi muutoksi vrten trvittvt suunnitelmtiedot lditn erikseen sovituiss, yleisissä dokumenttimuodoss (.pdf- ti.dwg-muodoiss). - ylläpito vrten trvittvt dokumentit. Tso 2 Tson 1 lisäksi kiinteistön ylläpidon hllintjärjestelmässä trvittvt tiedot lditn myös sovelluksen knss yhteensopivss muodoss. Suunnittelutietoj hyödynnetään ylläpidoss sovituss tietoknt- ti tulukkomuodoss. Tiedonsiirto vrten suunnittelij syöttää tiedot huoltokirjkoordinttorin toimittmn tulukkoon, jos suor linkkiä suunnittelun j ylläpidon sovellusten välillä ei ole. - tson 1 tulosteiden lisäksi tietoknt- ti tiedonsiirtotulukot.

7 7 (9) Tso 3 Tson 2 lisäksi tiljn knss sovittvt tiedot lditn myös tietomllin IFC-muodoss. Kiinteistössä käytetään ti vrudutn käyttämään tietojärjestelmiä, jotk hyödyntävät suunnitteluss tuotettuj lkuperäis- (ntiivi-) j IFC-muotoisi tietomllej. Tietomllien hyödyntäminen edellyttää suunnitteluohjelmistoilt tso 3. - tson 2 tulosteiden lisäksi rkennusviheen tiedoill päivitetyt til-, rkenne- j järjestelmämllit, lkuperäismuodon lisäksi myös IFC-muodoss. 2.4 Anlysointien j visulisointien vtimustso (vlitn ko. tehtäväluetteloss suunnitteluviheittin) Suunnittelijn tuottm hvinnemterili Suunnittelijlt tiltut hvinnemterilit esim. pienoismllit, nimtiot Rkennuksen energitrkstelut Rkennuslupviheess vdittvss energiselvityksessä on esitettävä rkennuksen ostoenergi, E-luku j muit rkentmismääräyksissä määriteltyjä trksteluj. Energitehokkuuslskent rkentmismääräysten, energitodistussetuksen j rkennusvlvonnn ohjeiden mukisesti täyttäen trkstelun perusvtimukset. - rkennuksen energiselvitys liitteineen. Energitehokkuuslskent rkentmismääräysten, energitodistussetuksen j rkennusvlvonnn ohjeiden mukisesti. Trkstelu täydennetään nlysoimll lämmitys-, jäähdytys- j sähköenergin kulutust yksityiskohtisemmill lskentmenetelmillä Energin tvoitekulutus - rkennuksen energiselvitys liitteineen. Rkennuksen energin tvoitekulutus kuv rkennuksen suunnittelurtkisujen j todellisen tulevn käytön mukist energinkulutust. Tvoitekulutus lsketn kulutusseurnnn perustksi. Energinkulutuksen tvoitteen lskent rkentmismääräysten j rkennusvlvonnn ohjeiden mukisesti täyttäen trkstelun perusvtimukset. - rkennuksen energin tvoitekulutus vuositsoll. Energinkulutuksen tvoitteen lskent rkentmismääräyksiä j rkennusvlvonnn ohjeit sovelten j täydentäen niitä määrittämällä lämmitys-, jäähdytys- j sähköenergin tvoitekulutukset yksityiskohtisemmill lskentmenetelmillä. - rkennuksen energin tvoitekulutus vuositsoll Ympäristöluokitusjärjestelmän energinkulutuslskent Energinkulutuksen lskennss noudtetn vlitun ympäristöluokitusjärjestelmän mukisi lskentsääntöjä. Energinkulutuslskennn vull määritetään energikrediittien svutettviss olev pistetso Olosuhde/sisäilmsto Lskent Määritetään sisäolosuhteet rkentmismääräysten j rkennusvlvonnn ohjeiden mukisesti. - huonelämpötilojen kuukusikeskirvot - tyyppitilkohtiset mitoituslskelmt.

8 8 (9) Olosuhdesimulointi Simuloidn olosuhteet j mitoitustehot tiltyypeittäin dynmisen lskentohjelmiston vull. Trkstelut j vertilut tehdään tuntitsoll kesä- j tlvitilnteess j niissä otetn huomioon rkenteiden, ikkunoiden, urinkosuojusten ym. vikutukset. - tiltyyppikohtiset olosuhde- j mitoituslskelmt vuorokusitsoll - kesäjn huonelämpötiln vtimuksenmukisuuden trkstelu. Virtussimulointi (CFD) Olosuhdesimulointej täydennetään viihtyvyyden vrmistmiseksi ilmstoinnin knnlt vtiviss tiloiss (korket ult jne.) simuloimll virtus- j lämpötiljkumt 3D-mllinnukseen perustuvll CFD-lskentohjelmistoll (CFD = Computtionl Fluid Dynmis). Tehtäväluetteloss määritellään erikseen olosuhdesimuloitvt tilt. - virtussimuloinnin visulisoinnit j tulosten nlysointi Vlistus Vlistuslskennll vrmistetn, että esitetyllä vlistusrtkisull svutetn tvoitteiden mukiset vlistustsot. Visulisoinnill hvinnollistetn käyttäjille tilojen vlistust j ilmettä. Visulisointi voidn tehdä krketsoisen (vlint ) ti vlokuvtsoisen (vlint ). Ei erityisvtimuksi Lsketn vlistukset tiltyyppeittäin vlistuslskentohjelmistoll. - tiltyyppikohtiset vlistuslskelmt. Lskent j visulisointi Lsketn j visulisoidn vlistukset tiltyypeittäin grfisell 3D-vlistuslskentohjelmistoll. - tiltyyppikohtiset vlistuslskelmt j krketsoiset tiltyyppikuvt käyttäjän knss sovituist tiltyypeistä. Lskent, simulointi j visulisointi Lsketn j visulisoidn vlistukset tiltyypeittäin 3D-vlistuslskentohjelmistoll. Vlistussimulointi j visulisointi tehdään vlokuvtsoisen 3D-simulointiohjelmiston vull rkkitehdin ltimille tilmlleille Investointikustnnukset - tiltyyppikohtiset vlistuslskelmt j j vlokuvtsoiset tiltyyppikuvt käyttäjän knss sovituist tiltyypeistä. Ei erityisvtimuksi lskennlle Arvioidn investointikustnnukset kokemusperäisesti tilstollisten rvojen perusteell. - kokoniskustnnusrvio. Til- j järjestelmäpohjinen tvoitehintlskent Lsketn investointikustnnukset til- j järjestelmäpohjisesti kustnnuslskentohjelmiston vull. - kokoniskustnnusrvio joteltun tiloittin ti järjestelmittäin. Määrä- /rkennusospohjinen lskent Lsketn investointikustnnusrvio määrä-/rkennusospohjisesti pkettirekisterihinnsto ti yksikköhintoj käyttävän kustnnuslskentohjelmiston vull. - kokoniskustnnusrvio joteltun tiloittin, rkennusosittin ti järjestelmittäin.

9 9 (9) Elinkrikustnnukset (LCC) Ei erityisvtimuksi lskennlle Arvioidn vuotuiset energin j ylläpidon kustnnukset tilstollisten rvojen perusteell. - energin j ylläpidon vuosikustnnusrvio. Vihtoehtojen elinkrikustnnusten vertilu Lsketn vertiltville suunnittelurtkisuille investointi-, energi-, käyttö- j ylläpitokustnnukset. - suunnittelurtkisujen elinkrikustnnusvertilut. Suunnittelurtkisujen elinkrikustnnusten lskent Lsketn toimeksintoon sisältyvien suunnittelurtkisujen investointi-, energi-, käyttö- j ylläpitokustnnukset Ympäristöluokitus - rkennuksen elinkrikustnnuslskelm. Esiselvitys Lditn esiselvitys kohteeseen soveltuvst ympäristöluokituksest (LEED, BREEAM tms.) - lusunto soveltuvst luokitusvihtoehdost j svutettviss olevst pistetsost. Ympäristöluokitus Koordinoidn ympäristöluokitusprosessi kokomll trvittv mterili j ohjmll yhteistyössä rkennuttjn knss suunnittelu j rkentmist siten, että setettu pistetsotvoite svutetn Ympäristövikutukset (LCA) - ympäristöluokitusjärjestelmään toimitettu mterili. Ei erityisvtimuksi lskennlle Arvioidn energinkäytön ympäristövikutus tilstollisten rvojen perusteell. - rvio energinkäytön iheuttmien päästöjen tsost (esim. CO2). Suunnittelurtkisujen energinkäytön ympäristövikutusten lskent Lsketn simuloidun ti lsketun energinkulutuksen ympäristövikutus. - rportti energinkäytön iheuttmist päästöistä (esim. CO2). Suunnittelurtkisujen j käytön ikisten ympäristövikutusten lskent Lsketn toimeksintoon sisältyvien suunnittelurtkisujen ympäristövikutus (hiilijlnjälki) huomioiden rkennusmterilit j energinkäyttö. - rportti elinkren ikisist päästöistä (esim. CO2).

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ RT 09-09 ohjetiedosto mliskuu 999 () ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ liikkumisesteiset, toimimisesteiset, esteettömyys hndikppde, funktionshindrde, tillgänglighet disled persons, ccessiility Tämä

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014 763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Rtkisut 1 Kevät 014 1. Tehtävä: Lske, kuink mont hilpistettä on yksikkökopiss ) yksinkertisess kuutiollisess, b) tkk:ss j c) pkk:ss. (Ot huomioon, että esimerkiksi yksikkökopin

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi OSAAVA kehittämishnkkeid hllinnoinnin ops Toimintvuosille 2015 2016 j 2016 2017 tehtyj vltionvtpäätöst tueksi päivitetty 4.1.2016 vsm/pj pä 2 Sisällysluettelo Osv ohjelmn mukis vltionvtuks hkemin.... 3

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja 9kpedu Keski-Pohjnmn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Sähkö- j utomtiotekniikn perustutkinto, Sähkö- j utomtiotekniikn osmisl Sähkösentj sekä utomtiosentj ldittu: 25.06.2015 Mrko Päiveröinen hyväksytty:

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Keskiviikko, 31.1. 2007 Spektri, Otaniemi Reijo Hänninen, toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund

Lisätiedot

Teemat Kaavoittajan vastine 16.1.2013 Kokoukset 12.12.12 ja 3.1.13, muutosesitys 16.1.2013

Teemat Kaavoittajan vastine 16.1.2013 Kokoukset 12.12.12 ja 3.1.13, muutosesitys 16.1.2013 n:o Tekijä os Teemt Kvoittjn vstine 16.1.2013 Kokoukset 12.12.12 j 3.1.13, muutosesitys 16.1.2013 LAUSUNNOT L1 Kymenlkson liitto c joen j meren rntojen tulvherkkyys on huomioitu toteutt mkuntkvn tvoitett

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441)

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 13/2006 416 (- 441) KOKOUSAIKA Mnntin 4. syyskuut 2006 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Teknillinen korkekoulu Insinööritieteiden j rkkitehtuurin tiedekunt Lhden keskus Toimint-/litoskäsikirj Litoskirjn on merkitty punisell värillä Lhden keskuksen kehittämiskohteiksi vuodelle 2009 määritellyt

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys.

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys. TYÖ 30 JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS Tehtävä älineet Tusttietoj Tehtävänä on äärittää jään tiheys Byretti (51010) ti esi 100 l ittlsi (50016) j siihen sopivi jääploj, lkoholi (sopii jäähdytinneste lsol), nlyysivk

Lisätiedot

Tutkimusasetelmien tilastollisista menetelmistä

Tutkimusasetelmien tilastollisista menetelmistä Tutkimussetelmien tilstollisist menetelmistä Jnne Pitkäniemi VTM, MS (iometry HY, Knsnterveystieteen litos 1 Kohorttitutkimuksen siruen j ltisteen välinen ssositio Tpusverrokki tutkimus Poikkileikkustutkimus

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tmpereen mmttikorkekoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU KEHITTÄMISHANKE Opettjnkoulutuksen kehittämishnke Vpn sivistystyön käsityön lyhytkurssien sisällöllinen kehittäminen Anj Rosenberg 2008 TAMPEREEN

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: SI-S H6x10 / 5.9m² - 188004 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 310xK183m Lue kokomisohje huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

TULVAONGELMA ESPOOSSA

TULVAONGELMA ESPOOSSA TULVAONGELMA ESPOOSSA Espoon tulvtyöryhmä 6.10.2005 ESIPUHE Teknisen j ympäristötoimen johtoryhmä setti 1.6.05 työryhmän vlmistelemn tulvkysymyksen hllinnn j toimenpideperitteiden vlmistelu. Työryhmän

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9120CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.om/.

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 22. syyskuuta 2016

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 22. syyskuuta 2016 lusekkeet, lusekkeet, TIEA241 Automtit j kieliopit, syksy 2016 Antti-Juhni Kijnho lusekkeet j smuus TIETOTEKNIIKAN LAITOS 22. syyskuut 2016 Sisällys lusekkeet, lusekkeet lusekkeet j smuus j smuus lusekkeet

Lisätiedot

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella Srjrtkisun etsiminen Mplell Olkoon trksteltvn ensimmäisen kertluvun differentiliyhtälö: > diffyht:= diff(y(x, x=1y(x^; d diffyht := = dx y( x 1 y( x Tälle pyritään etsimään srjrtkisu origokeskisenä potenssisrjn.

Lisätiedot

IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA

IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA 1 TRENDIKATSAUS 3/215 (31.12.215) TULEVAISUUSLOIKKA ETELÄ-SAVON ENNAKOINTIHANKE 215-217 IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA KATSAUS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN VÄESTÖN IKÄÄNTYMISKEHITYKSEEN Tähän ktsukseen on koottu

Lisätiedot

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit 11/2011 Käyttäjätieto 999725011 fi sennus- j käyttöohje Niveltyötso K 9725-201-01 Johdnto Käyttäjätieto Niveltyötso K dnto Joh- by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725011-11/2011 Käyttäjätieto Niveltyötso

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella Mrkku Kuppinen Neliknvinen vhvistin ktiivisell jkosuotimell Vhvistimen yleisselostus Suunnittelun lähtökohtn on ollut toteutt edullinen mutt kuitenkin lduks ktiivisell jkosuotimell vrustettu stereovhvistin

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta.

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta. MAA Loppukoe 5.. Jussi Tyni Tee pisteytysruudukko konseptin yläreunn! Vstuksiin väliviheet, jotk perustelevt vstuksesi! Lue ohjeet huolellisesti! A-Osio. Vlitse seurvist kolmest tehtävästä kksi, joihin

Lisätiedot

Metsätieteen aikakauskirja

Metsätieteen aikakauskirja Metsätieteen ikkuskirj t u t k i m u s r t i k k e l i Sij Huuskonen j Anssi Ahtikoski Sij Huuskonen Ensihrvennuksen joituksen j voimkkuuden vikutus kuivhkon knkn männiköiden tuotokseen j tuottoon Huuskonen,

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 5 1 Jtkuvuus Trkstelln funktiot fx) josskin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jtkuv ti epäjtkuv. Jtkuvuuden ymmärtää prhiten trkstelemll epäjtkuv

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Sähkönjakelun luotettavuusindeksit ja laskenta

Sähkönjakelun luotettavuusindeksit ja laskenta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO SÄHKÖTEKNIIKAN OSASTO Jukk Rämä KANDITYÖ Säte 4 3.02.2008 Säkönkelun luotettvuusindeksit lskent PL 20, 5385 LAPPEENRANTA, p. 05 62,

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

Olkoon. M = (Q, Σ, δ, q 0, F)

Olkoon. M = (Q, Σ, δ, q 0, F) T 79.148 Tietojenkäsittelyteorin perusteet 2.4 Äärellisten utomttien minimointi Voidn osoitt, että jokisell äärellisellä utomtill on yksikäsitteinen ekvivlentti (so. smn kielen tunnistv) tilmäärältään

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT

Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT Tuotemallipohjainen suunnittelu- toteutusylläpitoprosessin tiedonhallinnan kehittäminen Rakennusteollisuus RT ry / 23.9.2002 Rakentamisen nykypäivä

Lisätiedot

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [ 1. Derivtn Testi Jos funktio f on jtkuv voimell välillä ], b[ j x 0 ], b[ on kriit. ti singul. piste niin { f (x) < 0, x ], x 0 [ f x (x) > 0, x ]x 0, b[ 0 on lokli minimipiste (1) { f (x) > 0, x ], x

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 3 Määrätyn integrlin lskeminen Aiemmin määrittelimme määrätyn integrlin f (x)dx funktion f (x) l- j yläsummien rj-rvon. Määrätyllä integrlill on kksi intuitiivist tulkint:.

Lisätiedot

L 0 L. (a) Entropian ääriarvo löydetään derivaatan nollakohdasta, dl = al 0 L )

L 0 L. (a) Entropian ääriarvo löydetään derivaatan nollakohdasta, dl = al 0 L ) 76638A Termofysiikk Hrjoitus no. 6, rtkisut syyslukukusi 014) 1. Trkstelln L:n pituist nuh, jonk termodynmiikn perusreltio on de = d Q + d W = T ds + F dl, 1) missä F on voim, joll nuh venytetään reversiibelisti

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Rekursioyhtälön ratkaisutapa #1: iteratiivinen korvaus

Rekursioyhtälön ratkaisutapa #1: iteratiivinen korvaus NodeCount(v /* lskee solmun v lipuun solmujen lukumäärän */ if solmu v on null return 0 else return + NodeCount(v.left + NodeCount(v.right Rekursio: lgoritmi kutsuu itseään Usein hjot j hllitse -perite:

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: PI-S H 6x8 / 4.7m² - 18800 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 50xK193m LUE KOKOAMISOHJE huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo Puh.:

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2016, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

6 Integraalilaskentaa

6 Integraalilaskentaa 6 Integrlilskent 6. Integrlifunktio Funktion f integrlifunktioksi snotn funktiot F, jonk derivtt on f. Siis F (x) = f (x) määrittelyjoukon jokisell muuttujn rvoll x. Merkitään F(x) = f (x) dx. Integrlifunktion

Lisätiedot

MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT?

MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT? MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT? Asmptootti Asmptootti on suor ti muu kärä, jot funktion kuvj f() rjtt lähest, kun muuttujn rvot lähestvät tiettä luku ti ääretöntä. Rjoitutn luksi niihin tpuksiin, joiss smptootti

Lisätiedot

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU SUUNNITTELUN OSAPUOLET RAKENNUTTAJA PÄÄSUUNNITTELIJA / ARKKITEHTI RAKENNESUUNNITTELIJA LVI-SUUNNITTELIJA SÄHKÖSUUNNITTELIJA Lisäksi esim. - sisustussuunnittelija

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Tlotekn i i kn perustutkinto, Putkisen n u ksen osm isl Putkisentj ldittu: 18.06.015 Kimmo Nykänen hyväksytty: 6.6.015 $ 96 rl-. Sirkku Purontus

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto, (pkpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Log istiikn perustutkinto, Ku ljetusplvel ujen osm isl Autonkuljettj Yhd i ste I m äjo n e uvo n ku ljettj ldittu: 16.05.2015 Pekk Luom hyväksytty:

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-9010CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

6.2 Algoritmin määritelmä

6.2 Algoritmin määritelmä 6.2 Algoritmin määritelmä Mitä lgoritmill yleensä trkoitetn? Peritteess: Yksiselitteisesti kuvttu jono (tietojenkäsittely)opertioit, jotk voidn toteutt meknisesti. Käytännössä: luonnollist kieltä, pseudokoodi

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 Hankeprosessin keskeiset tavoitteet: rakennushankkeen tavoitteiden määrittäminen, tiedon tuottaminen eri vaihtoehdoista

Lisätiedot

LIITE 6. Virtain kaupunki Keiturinsalmen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakennustapaohje. Ras.5m lev. PAPINTIE 27 PAAVONTIE. Ras.5m lev.

LIITE 6. Virtain kaupunki Keiturinsalmen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakennustapaohje. Ras.5m lev. PAPINTIE 27 PAAVONTIE. Ras.5m lev. LIITE Virtin kupunki Keiturinslmen semkv j semkvn muutos..0 Rkennustpohje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EM IL IN KU JA 0 0 0 0 0 Rs.m lev. PAPINTIE 0 0 Rs.m lev. 0 0 PAAVONTIE 0 Sisältö Sisältö Rkennustpohje Keiturinslmen

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Audiovisulisen viestinnän perustutkinto, Medi-ssistentti ldittu: 04.08.015 Jussi Järviniemi hyväksytty:6.8.015 S f r0 -l l-l Purontus rehtori

Lisätiedot

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS HARJAVALLANKADUN KIERTOLTTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemvn muutos osee Hrjvlln upungin 0 Siltln upunginosn ortteleit j seä tuluett j 0 Vltln upunginosn ortteli 0 seä puistoluett. Sitovt

Lisätiedot

S Laskennallinen systeemibiologia

S Laskennallinen systeemibiologia S-4.50 Lsknnllinn systmiiologi 4. Hrjoitus. Viill tutkittvll ljill (,, c, j ) on määrätty täisyyt c 0 8 8 8 0 8 8 8 c 0 4 4 0 0 Määritä puurknn käyttän UPGMA-mntlmää. Näytä kunkin vihn osrkntt vstvin täisyyksinn.

Lisätiedot

= a sanoo vain, että jonon ensimmäinen jäsen annetaan. Merkintä a. lasketaan a :stä.

= a sanoo vain, että jonon ensimmäinen jäsen annetaan. Merkintä a. lasketaan a :stä. .. Lukujoo Aluksi Mtemtiiklle o erityise tyypillistä se, että käytäö tiltee settm ogelm bstrhoid. Käytäössä tämä trkoitt sitä, että siitä krsit lilluk vrret. Trkstelu kohteeksi jätetää vi si loogie ydi

Lisätiedot

Suorat, käyrät ja kaarevuus

Suorat, käyrät ja kaarevuus Suort, käyrät j krevuus Jukk Tuomel Professori Mtemtiikn litos, Joensuun yliopisto Suor? Tämä kirjoitus on eräänlinen jtko Timo Tossvisen suorn määritelmää koskevn kirjoitukseen Solmun numeross 2/2002.

Lisätiedot

EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset

EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset HospiTool 1.12.2006 Janne Porkka Esityksen sisältö Taustatietoja Vaatimustenhallinta Toimivuusajattelu HospiTool hankkeen 1.vaiheen esittely Pyritään määrittelemään

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2015, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus Tietojenkäsittelytiede 24 Joulukuu 2005 sivut 8 21 Toimittj: Jorm Trhio c kirjoittj(t) Historiljennus mllipohjisess testuksess Timo Kellomäki Tmpereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikn litos 1 Johdnto

Lisätiedot

1. Tuotemalli ja tiedonsiirto

1. Tuotemalli ja tiedonsiirto 1. Tuotemalli ja tiedonsiirto Suunnittelu- ja rakentamisprosessi Hankintaprosessi Ylläpitoprosessi Koneautomaatio ja numeerinen ohjaus Laatutiedon automaattinen keruu ja jalostaminen Tietojen ja prosessien

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

Ruukki life -paneeli. Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli

Ruukki life -paneeli. Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli 1 2 Ruukki life -paneeli Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli 3 Mikä Ruukki life paneeli on? Esivalmistettu sandwich-paneeli, jossa kahden teräslevyn välissä on eristekerros. Yli 70% mineraalivillan

Lisätiedot

AINA TÄYDELLISESTI TAIVUTETUT PUTKET

AINA TÄYDELLISESTI TAIVUTETUT PUTKET AINA TÄYDELLISESTI TAIVUTETUT PUTKET Vivton, trkk j oikein mitoitettu Etsitkö 2D ti 3D tivutettu putke? Käytä hyödyksi Q-rilingin räätälöityä putken tivutus plvelu j jätä tivutus meidän tehtäväksemme!

Lisätiedot

AHX640W AHX640W VOX400 VOX400 [UUSIA RATKAISUJA VALURAUTOJEN JYRSINTÄÄN] ] [UUSIA RATKAISUJA PROMOTION JYRSIMET VALURAUDOILLE

AHX640W AHX640W VOX400 VOX400 [UUSIA RATKAISUJA VALURAUTOJEN JYRSINTÄÄN] ] [UUSIA RATKAISUJA PROMOTION JYRSIMET VALURAUDOILLE PROMOTION JYRSIMET VALURAUDOILLE NEW CAST IRON FACE MILLING CUTTERS FI-00 AHX0W AHX l Uui tehok -ärmäinen kääntöterä. AHX0W [UUSIA RATKAISUJA [UUSIA RATKAISUJA VALURAUTOJEN JYRSINTÄÄN] ] JYRSINTÄÄN VALURAUTOJEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

Laskennan perusmallit (LAP)

Laskennan perusmallit (LAP) Lskennn perusmllit (LAP) Kimmo Fredrikssonin j Mtti Nykäsen mterileist muoknnut Pekk Kilpeläinen Tietojenkäsittelytieteen litos, Itä-Suomen yliopisto sähköposti: pekk.t.kilpelinen@uef.fi Lukuvuoden 2014

Lisätiedot

V Päästön havaittavuus ja valvonta VI Päästön todennäköisyys

V Päästön havaittavuus ja valvonta VI Päästön todennäköisyys I suunt II Mperä j pint Riskinro, 0410901 I tieliikenn e j tienpito vlttiet 3 j 10, tie 130 Vlttiet 3 j 10 kuuluvt korkeimpn kunnosspitoluo kkn Is (normlisti in pljn). Molemmt tiet ovt merkittäviä vrllisten

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

Palosuojakanavajärjestelmä tehalit.fwk

Palosuojakanavajärjestelmä tehalit.fwk Plosuojknvjärjestelmä tehlit.fwk Tuliplo voi nopesti iheutt vkvi seurmuksi kerrostlo-, julkisen sektorin sekä teollisuuden kiinteistöissä.siksi uusi sähkösennuksi koskevss setuksess määrätään, että porrskäytäville

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet 16.5.2002, Dipoli Rakennusteollisuus RT ry Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry 1 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia 12.2.2002 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Fotogrammetrian kartoitusprosessit. Henrik Haggrén

Fotogrammetrian kartoitusprosessit. Henrik Haggrén Fotogrmmetrin krtoitusprosessit Henrik Hggrén Fotogrmmetrin krtoitusprosessit Tehtävä Kolmiulotteisen kohteen ti näkymän j siinä tphtuvien muutosten rekonstruointi Työviheet 1 Kohteen kuvminen 2 Kuvien

Lisätiedot

LKM Asennuskanavat, teräs

LKM Asennuskanavat, teräs LKM Asennusknvt, teräs LKM. Luotettv kpelien j johtojen suoj. Teräksisillä sennusknvill LKM on kksi käyttöluett. Kestäviä LKMsennusknvi käytetään koneiden j litteistojen yhteydessä kpelien j johtojen sennukseen

Lisätiedot

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat TÄMÄ DOKUMENTTI ON TARKOITETTU MIELEN AVAIN -HANKKEEN PROJEKTIEN ITSEARVIOINNIN TOTEUTTAMISEEN itserviointi Työkirpoht NET EFFECT OY ANNIINA ALI-LAURILA TOIMINTA 1. Johtjuus 3. HENKILÖSTÖ 7. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA Tieto kulkee vieläkin pääosin paperien välityksellä koneesta toiseen, jolloin aikaa ja työtä haaskaantuu Arto Kiviniemi - 1 TAVOITE TULEVAISUUDESSA Tieto kulkee sellaisenaan

Lisätiedot

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30 Digitlinen videonkäsittely Hrjoitus 5, vstukset tehtäviin 5-30 Tehtävä 5. ) D DCT sdn tekemällä ensin D DCT kullekin riville, j toistmll D DCT tuloksen sdun kuvn srkkeill. -D N-pisteen DCT:, k 0 N ( k),

Lisätiedot