Kohteen turvaluokitus on

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohteen turvaluokitus on"

Transkriptio

1 LVI SIT KH X INFRA ST HANKETIETOKORTTI HT12 Hnketietokortiss esitetään rkennuskohteen lähtötiedot j tiljn edellyttämä ltutso suunnittelun työmäärän rviointi vrten. Jott trjoukset ovt vertilukelpoisi, on trjouksen ntjll oltv riittävät lähtötiedot, ettei hänen itse trvitse määritellä trjousperusteit. Julkisiss hnkinnoiss myös hnkintlki edellyttää tehtävän määrittelemistä niin, että trjojt ovt tspuolisess semss. OHJEET mliskuu (9) korv RT LVI KH X Infr SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖTIEDOT 1.1 Hnkkeen tvoitteet Tilj määrittelee tvoitteet hnkkeelle ennen suunnittelutehtävän loitust. Ne voidn esittää esimerkiksi hnkeohjelmss, tvoiteselvityksessä ti suunnitteluohjeiss. Tvoitteiden määrittelyn tulisi käsittää inkin seurvt sit: - ljuus-, ltu- j kustnnustvoitteet - yleiset tvoitteet (käyttöikä, muunneltvuus, ljennettvuus jne.) - rkkitehtoniset tvoitteet - energinkulutus- j ympäristövikutustvoitteet - vrustelutson tvoitteet (LVI-, sähkö- j teletekniikn ljuus) - olosuhdetvoitteet (sisäilmsto, vlistus jne.) - turvllisuustvoitteet (henkilöturvllisuus, ploturvllisuus, toimintvrmuus jne.) - ylläpidon tvoitteet (huollettvuus, täydennettävyys jne.). 1.2 Kohteen pääkäyttötrkoitus Esim. F 231 Lsten päiväkodit (Tilstokeskus, Rkennusluokitus 1994) Kohteen ljuus j rkennustoimenpide Kohteen ljuustieto suunnittelutehtävän työmäärän rvioimiseksi (ensisijisesti rm², vihtoehtoisesti hym² ti tilvuus 10 m³ trkkuudell) Kohteen turvluokitus Erityisesti julkishllinnon kohteiss. Turvluokitust ei ole määritelty Kohteen turvluokitus on 1.5 Kohteen sijinti j tontin tiedot Kiinteistötunnus, osoite ti vähintään kohteen pikkkunt j tontin tiedot. 1.6 Suunnitteluik Kohteen lustv suunnitteluik. Alk Päättyy 1.7 Tiljn suunnittelukäytännöt Mhdolliset suunnittelun erityisvtimukset liittyen rportointiin, jnkäyttöselvityksien tekemiseen, virllisiin/käyttäjä-/työmym. tiljn kokouksiin.

2 2 (9) 1.8 Kohteen suunnittelijt j sintuntijt Kohteeseen vlitn seurvt suunnittelijt j sintuntijt (jos on jo vlittu, ilmoit myös nimi): Pääsuunnittelij vst rkennuttjn tvoitteiden mukisen kohteen suunnittelurtkisun iknsmisest j suunnitelmien yhteensovittmisest sekä joht j koordinoi ossuunnitelmien ristiriidttomuuden j sovitun suunnitteluiktulun vrmistmiseksi suunnitteluryhmän työtä. Lisäksi hän suoritt muit suunnittelun johtmiseen liittyviä tehtäviä suunnittelusopimuksess sovituss ljuudess. Arkkitehti vust rkennuttj hnkkeen trpeellisuuden j tvoitteiden rvioinniss sekä hnkkeen ljuus-, ltu-, kustnnus- j iktulutvoitteiden määrittelyssä. Arkkitehti määrittelee rkennuksen sijoittelu- j mssoitteluvihtoehdot, rkkitehtoniset rtkisut, osllistuu rkenne- j tloteknisten järjestelmien vlintn j yhteensovittmiseen sekä ltii urkklskent j toteutust plvelevt tekniset suunnitelmt. Rkennesuunnittelij vlitsee j suunnittelee runko- j muut rkennetekniset rtkisut sekä vst niiden lujuusopillisest j rkennusteknisestä toimivuudest. Rkennesuunnittelij erittelee rkennussuunnitelmn yksityiskohtisiksi rkenteiksi j työohjeiksi, joiden mukn rkennustyö tehdään. GEO-suunnittelij selvittää rkennuspikn j rkennuslueen geotekniset olosuhteet (mperä, kllio j pohjvesi), määrittää suunniteltvien rkennusten, rkenteiden j lueiden perustmistvt sekä ltii pohj- j mrkentmisen suunnitelmt. Suunnitelmt toimitetn sovittuin suunnitelmpkettein vlitun urkkmuodon edellyttämässä ljuudess. LVI-suunnittelij ltii LVI-järjestelmien suunnitelmt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. Suunnitelmt toimitetn sovittuin suunnitelm- pkettein, jotk voivt vihdell kiinteän urkn yhdestä suunnitelmpketist voimen rkentmisen vpseen suunnitelmpkettimäärittelyyn. LVI-suunnitelm on erillinen suunnittelukokonisuus. Rkennusutomtiosuunnittelij ltii rkennusutomtiojärjestelmän suunnitelmt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. Suunnitelmt toimitetn sovittuin suunnitelmpkettein, jotk voivt vihdell kiinteän urkn yhdestä suunnitelmpketist voimen rkentmisen vpseen suunnitelmpkettimäärittelyyn. Rkennusutomtiosuunnitelm on erillinen suunnittelukokonisuus. Sähkösuunnittelij ltii sähkö-, tele- j turvjärjestelmien suunnitelmt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. Suunnitelmt toimitetn sovittuin suunnitelmpkettein jotk voivt vihdell kiinteän urkn yhdestä suunnitelmpketist voimen rkentmisen vpseen suunnitelmpkettimäärittelyyn. Sähkösuunnitelm on erillinen suunnittelukokonisuus.

3 3 (9) Sisustussuunnittelij luo sovitun ohjelmn pohjlt rkennukselle sellisen sisärkkitehtuurin, jok toteutt sille setetut toiminnlliset, tekniset, titeelliset j tloudelliset vtimukset. Misemsuunnittelij ltii trpeelliset suunnitelmt j sikirjt pihn, pih- j ulkotilrkenteiden, mtyön, mitoituksen, istutusten j vrustelun oslt. Tehtäviin kuuluu myös vihertyöselityksen ltiminen j kokominen. Elinkrisintuntij osllistuu suunnitteluryhmän työhön yhteistyössä rkennuttjn edustjien knss j kommentoi j ohj suunnittelurtkisuj energitehokkuuden, elinkriedullisuuden, muunneltvuuden, käytettävyyden, kestävyyden jne. näkökulmst. Ympäristövikutusten sintuntij ohj yhteistyössä rkennuttjn edustjien knss suunnittelu ympäristömyönteiseen suuntn j toteutt rkennukseen ympäristövikutuksen (hiilijlnjäljen) lskennn. Ympäristöluokitusten sintuntij selvittää rkennuksen ympäristöluokituksen toteutustvn j koordinoi ympäristöluokituksen toteutustvn rkennuttjn settmn tvoitetson mukisesti sekä trvittess opst suunnittelijoit j urkoitsijoit. Vlistussuunnittelij osllistuu suunnitteluryhmän työskentelyyn sovituss ljuudess j suunnittelee vlistusrtkisut sovittuihin rkennus- ti tilkokonisuuksiin. Vlistussuunnittelij ltii vlistussuunnitelmt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. Akustiikksuunnittelij osllistuu suunnitteluryhmän työskentelyyn sovituss ljuudess kommentoiden j ohjten suunnittelurtkisuj niiden tilojen, rkenteiden j muiden rtkisujen oslt, joiss hänen sintuntemustn trvitn sekä ltii trvittvt kustiset suunnitelmt j ohjeet. Tiedonhllinnn sintuntij toimii sovituss ljuudess sintuntijn sovittess tietomllien hyödyntämisestä hnkkeess sekä tietomllien ldunvrmistuksess, yhteensovituksess j suunnittelijoiden opstmisess. Huoltokirjkoordinttori vst sovituss ljuudess kiinteistön huoltokirjjärjestelmän tietojen kokomisest sekä niiden tuottmiseen liittyvästä ohjuksest, ohjeistuksest j ldunvrmistuksest. AV-suunnittelij ltii AV-litteiden hnkint-sikirjt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. AV-suunnitelm on erillinen suunnittelukokonisuus. Keittiölitesuunnittelij ltii kiinteiden keittiölitteiden hnkint-sikirjt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. Keittiölitesuunnitelm on erillinen suunnittelukokonisuus. Plotekninen sintuntij selvittää rkkitehdin, pelstusvirnomisten j vkuutusyhtiön knss rkenteelliset vtimukset, plolueiden rjt, svunpoistortkisut, plosuojusrtkisut j poistumisvlistusvtimukset. Plotekninen suunnittelij ltii sprinkleri- j smmutuslitossuunnitelmt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. Suunnitelmt toimitetn sovittuin suunnitelmpkettein jotk voivt vihdell kiinteän urkn yhdestä suunnitelmpketist voimen rkentmisen vpseen suunnitelmpkettimäärittelyyn. Plotekninen suunnitelm on erillinen suunnittelukokonisuus.

4 4 (9) Sirllitesuunnittelij ltii kiinteiden sirllitteiden hnkint-sikirjt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. Kiinteiden sirllitteiden suunnitelm on erillinen suunnittelukokonisuus. Turvsuunnittelij ltii turvjärjestelmien hnkint-sikirjt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. Turvsuunnitelm on erillinen suunnitelmkokonisuus. Prosessisuunnittelij ltii prosessilitteiden hnkint-sikirjt j toimitt muille suunnittelijoille heidän trvitsemns lähtötiedot. Prosessilitesuunnitelm on erillinen suunnittelukokonisuus. Liikennesuunnittelij Muut sintuntijt 1.9 Käyttäjäsuunnittelu Käyttäjän erillisenä tilm suunnittelu Toteutusmuoto Suunnittelutehtävän perustein käytettävät toteutusmuodot (esimerkiksi kokonisurkk, projektinjohtourkk, voimeen rkentmiseen perustuvt hnkintkokonisuudet, kvr-urkk Rkennustekniset työt Rkennuksen runkotyöt LVI-tekniset työt Sähkötekniset työt Tele- j turvtekniset työt Rkennusutomtiotyöt työt/hnkinnt työt/hnkinnt Tiljn erillishnkinnt 1.11 Rkennusik Kohteen lustv rkennusik. Alk Päättyy

5 5 (9) 1.12 Tehdyt esiselvitykset Kohteess on tehty seurvt esiselvitykset: Mperätutkimukset Rdonselvitys Kvoitustilnne Luptilnne Tontinmuodostuksen tilnne Hitt-inekrtoitukset Kuntotutkimukset Rkennussuojelu 2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN VAATIVUUS 2.1 Suunnittelukohteen vtivuusluokk Suunnittelijoist pää-, rkkitehti-, rkenne-, ilmnvihto- j kiinteistön vesi- j viemärilitteiden suunnittelijoiden pätevyysvtimukset perustuvt määrittelyihin Suomen rkentmismääräyskokoelmn osss A2 Rkennuksen suunnittelijt j suunnitelmt, määräykset j ohjeet, Luokt C, B, A j AA. Sähkösuunnittelijn pätevyysvtimukset perustuvt vstvn Sähkösuunnittelijn pätevyysluokitukseen, jot ylläpitää NSS ry. Luokt C, B, A j AA. Suunnittelukohteen vtivuusluokk (RkMK A2) C B A AA Pääsuunnittelu Arkkitehtisuunnittelu Rkennesuunnittelu IV-suunnittelu (Ilmnvihtosuunnittelu) KVV-suunnittelu (Kiinteistön vesi- j viemärilitteiden suunnittelu) Sähkösuunnittelu 2.2 Suunnitteluohjelmistojen vtimustso Suunnittelu on monien ostehtävien yhdistelmä, missä virheetön tiedonkulku j ohjelmistoist stv hyöty riippuu työskentelytvoist. Eri tehtävissä on trkoituksenmukist pyrkiä smn vtimustsoon, ellei siitä ole perusteltu syytä poiket. Tso 1 Suunnittelu tehdään CAD-ohjelmistoill 2D-pohjisesti. CAD-ohjelmistoj hyödynnetään 2D-piirtotyökluin ilmn erityisvtimuksi. Eri suunnittelulojen väliset yhteensovitus- j risteilytrkstelut tehdään erillisten leikkuspiirustusten vull. Jos 2Ddokumentit hlutn myös sähköisessä muodoss, määritellään niiden tiedostomuoto. - tsopiirustukset j leikkuspiirustukset.

6 6 (9) Tso 2 Suunnittelu tehdään CAD-ohjelmistoill 3D-pohjisesti. CAD-ohjelmistoj hyödynnetään 3D-piirto- j mllinnustyökluin. Arkkitehti j rkennesuunnittelij ltivt rkennuksen 3D-mllin. Mllinnusvtimuksiin kuuluu inostn geometri sovituss ljuudess j trkkuudess, rkennusosien tunnisteit ti muit tietomllivtimuksi ei ole. 2D-sikirjojen, kuten pohj-, julkisivu- j leikkuspiirustusten, tulee vstt mlli, mutt niiden ei trvitse oll mllist generoituj. Tloteknisten järjestelmien tilnkäytön j risteilyjen knnlt trpeelliset sennukset esitetään geometrisesti oikeill mitoill risteilytrksteluj vrten. Eri suunnittelulojen väliset yhteensovitus- j risteilytrkstelut tehdään 3D-näkymien j leikkuspiirustusten vull. Suunnitelm tulee void siirtää ohjelmiston lkuperäismuodoss (ntiivimuoto) 3D-yhdistelmämlliin eri suunnitelmien yhteensovitust j teknisiä visulisointej vrten. - tson 1 tulosteiden lisäksi 3D-näkymiä tyyppirtkisuist j ongelmkohdist. Kun tiloist hlutn ns. vlokuvtsoisi visulisointej, niiden määrä j ltu tulee määritellä. Tso 3 Suunnittelu tehdään CAD-ohjelmistoill tietomllipohjisesti. Kuten tso 2, mutt käytettävien CAD-ohjelmistojen tulee oll tietomllipohjisi j mllinnuksess on käytettävä sinmukisi ohjelmistokohtisi ojektej niin, että kikist mllinnetuist rkennusosist j järjestelmistä voidn tunnist niiden merkitys j tyyppi. Käytettävien ohjelmistojen tulee oll IFCsertifioituj j mllinnuksess tulee noudtt tiljn määrittelemiä ltuohjeit, esimerkiksi Yleiset tietomllivtimukset Arkkitehti- j rkennemllien kikkien rkennusosien tulee oll sovittujen tolernssien rjoiss mitttrkkoj j siten mllinnettuj, että niistä voidn generoid inkin pääosin kunkin suunnitteluviheen piirustuksilt vditun sisällön mukiset pohj-, julkisivu- j leikkuspiirustukset. Muiden suunnitelmsikirjojen ei trvitse oll mllist generoituj, mutt niiden sisältö ei s oll ristiriidss mllin sisällön knss. - Tloteknisten järjestelmien oslt järjestelmämlli, jot käytetään sovelluksest riippuen esimerkiksi utomttisiss mitoitus-, trkstus- j tspinotustoiminnoiss, vlmistjien tuotetietojen hyödyntämisessä. Järjestelmämllej voi hyödyntää myös muiss sovellusohjelmiss, mm. määrälskennss j ylläpidon hllinnss. - tson 2 tulosteiden lisäksi til-, rkenne- j järjestelmämllit, lkuperäismuodon lisäksi myös IFCmuodoss. Suunnitteluohjelmistojen vtimustso1 2 3 Lisätietoj Arkkitehtisuunnittelu Rkennesuunnittelu Geosuunnittelu LVI-suunnittelu Sähkösuunnittelu Sisustussuunnittelu Akustiikksuunnittelu Misemsuunnittelu 2.3 Ylläpidon tiedonhllinnn vtimustso Tso 1 Ylläpito j käytönikisi muutoksi vrten trvittvt suunnitelmtiedot lditn erikseen sovituiss, yleisissä dokumenttimuodoss (.pdf- ti.dwg-muodoiss). - ylläpito vrten trvittvt dokumentit. Tso 2 Tson 1 lisäksi kiinteistön ylläpidon hllintjärjestelmässä trvittvt tiedot lditn myös sovelluksen knss yhteensopivss muodoss. Suunnittelutietoj hyödynnetään ylläpidoss sovituss tietoknt- ti tulukkomuodoss. Tiedonsiirto vrten suunnittelij syöttää tiedot huoltokirjkoordinttorin toimittmn tulukkoon, jos suor linkkiä suunnittelun j ylläpidon sovellusten välillä ei ole. - tson 1 tulosteiden lisäksi tietoknt- ti tiedonsiirtotulukot.

7 7 (9) Tso 3 Tson 2 lisäksi tiljn knss sovittvt tiedot lditn myös tietomllin IFC-muodoss. Kiinteistössä käytetään ti vrudutn käyttämään tietojärjestelmiä, jotk hyödyntävät suunnitteluss tuotettuj lkuperäis- (ntiivi-) j IFC-muotoisi tietomllej. Tietomllien hyödyntäminen edellyttää suunnitteluohjelmistoilt tso 3. - tson 2 tulosteiden lisäksi rkennusviheen tiedoill päivitetyt til-, rkenne- j järjestelmämllit, lkuperäismuodon lisäksi myös IFC-muodoss. 2.4 Anlysointien j visulisointien vtimustso (vlitn ko. tehtäväluetteloss suunnitteluviheittin) Suunnittelijn tuottm hvinnemterili Suunnittelijlt tiltut hvinnemterilit esim. pienoismllit, nimtiot Rkennuksen energitrkstelut Rkennuslupviheess vdittvss energiselvityksessä on esitettävä rkennuksen ostoenergi, E-luku j muit rkentmismääräyksissä määriteltyjä trksteluj. Energitehokkuuslskent rkentmismääräysten, energitodistussetuksen j rkennusvlvonnn ohjeiden mukisesti täyttäen trkstelun perusvtimukset. - rkennuksen energiselvitys liitteineen. Energitehokkuuslskent rkentmismääräysten, energitodistussetuksen j rkennusvlvonnn ohjeiden mukisesti. Trkstelu täydennetään nlysoimll lämmitys-, jäähdytys- j sähköenergin kulutust yksityiskohtisemmill lskentmenetelmillä Energin tvoitekulutus - rkennuksen energiselvitys liitteineen. Rkennuksen energin tvoitekulutus kuv rkennuksen suunnittelurtkisujen j todellisen tulevn käytön mukist energinkulutust. Tvoitekulutus lsketn kulutusseurnnn perustksi. Energinkulutuksen tvoitteen lskent rkentmismääräysten j rkennusvlvonnn ohjeiden mukisesti täyttäen trkstelun perusvtimukset. - rkennuksen energin tvoitekulutus vuositsoll. Energinkulutuksen tvoitteen lskent rkentmismääräyksiä j rkennusvlvonnn ohjeit sovelten j täydentäen niitä määrittämällä lämmitys-, jäähdytys- j sähköenergin tvoitekulutukset yksityiskohtisemmill lskentmenetelmillä. - rkennuksen energin tvoitekulutus vuositsoll Ympäristöluokitusjärjestelmän energinkulutuslskent Energinkulutuksen lskennss noudtetn vlitun ympäristöluokitusjärjestelmän mukisi lskentsääntöjä. Energinkulutuslskennn vull määritetään energikrediittien svutettviss olev pistetso Olosuhde/sisäilmsto Lskent Määritetään sisäolosuhteet rkentmismääräysten j rkennusvlvonnn ohjeiden mukisesti. - huonelämpötilojen kuukusikeskirvot - tyyppitilkohtiset mitoituslskelmt.

8 8 (9) Olosuhdesimulointi Simuloidn olosuhteet j mitoitustehot tiltyypeittäin dynmisen lskentohjelmiston vull. Trkstelut j vertilut tehdään tuntitsoll kesä- j tlvitilnteess j niissä otetn huomioon rkenteiden, ikkunoiden, urinkosuojusten ym. vikutukset. - tiltyyppikohtiset olosuhde- j mitoituslskelmt vuorokusitsoll - kesäjn huonelämpötiln vtimuksenmukisuuden trkstelu. Virtussimulointi (CFD) Olosuhdesimulointej täydennetään viihtyvyyden vrmistmiseksi ilmstoinnin knnlt vtiviss tiloiss (korket ult jne.) simuloimll virtus- j lämpötiljkumt 3D-mllinnukseen perustuvll CFD-lskentohjelmistoll (CFD = Computtionl Fluid Dynmis). Tehtäväluetteloss määritellään erikseen olosuhdesimuloitvt tilt. - virtussimuloinnin visulisoinnit j tulosten nlysointi Vlistus Vlistuslskennll vrmistetn, että esitetyllä vlistusrtkisull svutetn tvoitteiden mukiset vlistustsot. Visulisoinnill hvinnollistetn käyttäjille tilojen vlistust j ilmettä. Visulisointi voidn tehdä krketsoisen (vlint ) ti vlokuvtsoisen (vlint ). Ei erityisvtimuksi Lsketn vlistukset tiltyyppeittäin vlistuslskentohjelmistoll. - tiltyyppikohtiset vlistuslskelmt. Lskent j visulisointi Lsketn j visulisoidn vlistukset tiltyypeittäin grfisell 3D-vlistuslskentohjelmistoll. - tiltyyppikohtiset vlistuslskelmt j krketsoiset tiltyyppikuvt käyttäjän knss sovituist tiltyypeistä. Lskent, simulointi j visulisointi Lsketn j visulisoidn vlistukset tiltyypeittäin 3D-vlistuslskentohjelmistoll. Vlistussimulointi j visulisointi tehdään vlokuvtsoisen 3D-simulointiohjelmiston vull rkkitehdin ltimille tilmlleille Investointikustnnukset - tiltyyppikohtiset vlistuslskelmt j j vlokuvtsoiset tiltyyppikuvt käyttäjän knss sovituist tiltyypeistä. Ei erityisvtimuksi lskennlle Arvioidn investointikustnnukset kokemusperäisesti tilstollisten rvojen perusteell. - kokoniskustnnusrvio. Til- j järjestelmäpohjinen tvoitehintlskent Lsketn investointikustnnukset til- j järjestelmäpohjisesti kustnnuslskentohjelmiston vull. - kokoniskustnnusrvio joteltun tiloittin ti järjestelmittäin. Määrä- /rkennusospohjinen lskent Lsketn investointikustnnusrvio määrä-/rkennusospohjisesti pkettirekisterihinnsto ti yksikköhintoj käyttävän kustnnuslskentohjelmiston vull. - kokoniskustnnusrvio joteltun tiloittin, rkennusosittin ti järjestelmittäin.

9 9 (9) Elinkrikustnnukset (LCC) Ei erityisvtimuksi lskennlle Arvioidn vuotuiset energin j ylläpidon kustnnukset tilstollisten rvojen perusteell. - energin j ylläpidon vuosikustnnusrvio. Vihtoehtojen elinkrikustnnusten vertilu Lsketn vertiltville suunnittelurtkisuille investointi-, energi-, käyttö- j ylläpitokustnnukset. - suunnittelurtkisujen elinkrikustnnusvertilut. Suunnittelurtkisujen elinkrikustnnusten lskent Lsketn toimeksintoon sisältyvien suunnittelurtkisujen investointi-, energi-, käyttö- j ylläpitokustnnukset Ympäristöluokitus - rkennuksen elinkrikustnnuslskelm. Esiselvitys Lditn esiselvitys kohteeseen soveltuvst ympäristöluokituksest (LEED, BREEAM tms.) - lusunto soveltuvst luokitusvihtoehdost j svutettviss olevst pistetsost. Ympäristöluokitus Koordinoidn ympäristöluokitusprosessi kokomll trvittv mterili j ohjmll yhteistyössä rkennuttjn knss suunnittelu j rkentmist siten, että setettu pistetsotvoite svutetn Ympäristövikutukset (LCA) - ympäristöluokitusjärjestelmään toimitettu mterili. Ei erityisvtimuksi lskennlle Arvioidn energinkäytön ympäristövikutus tilstollisten rvojen perusteell. - rvio energinkäytön iheuttmien päästöjen tsost (esim. CO2). Suunnittelurtkisujen energinkäytön ympäristövikutusten lskent Lsketn simuloidun ti lsketun energinkulutuksen ympäristövikutus. - rportti energinkäytön iheuttmist päästöistä (esim. CO2). Suunnittelurtkisujen j käytön ikisten ympäristövikutusten lskent Lsketn toimeksintoon sisältyvien suunnittelurtkisujen ympäristövikutus (hiilijlnjälki) huomioiden rkennusmterilit j energinkäyttö. - rportti elinkren ikisist päästöistä (esim. CO2).

LUONNOS. Turvaluokitusta ei ole määritelty. Kohteen turvaluokitus on. Seniorikatu 10, Helsinki

LUONNOS. Turvaluokitusta ei ole määritelty. Kohteen turvaluokitus on. Seniorikatu 10, Helsinki HANKETIETOKORTTI HT12 Hnketietokortiss esitetään rkennuskohteen lähtötiedot j tiljn edellyttämä ltutso suunnittelun työmäärän rviointi vrten. Jott trjoukset ovt vertilukelpoisi, on trjouksen ntjll oltv

Lisätiedot

Lausuntoversio RTS 17:5 HT17 HANKETIETOKORTTI HT17. 1 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖTIEDOT 1.1 Hankkeen tavoitteet. 1.2 Kohteen pääkäyttötarkoitus

Lausuntoversio RTS 17:5 HT17 HANKETIETOKORTTI HT17. 1 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖTIEDOT 1.1 Hankkeen tavoitteet. 1.2 Kohteen pääkäyttötarkoitus 31.3.2017 RTS 17:5 HANKETIETOKORTTI HT17 Hnketietokortiss esitetään rkennuskohteen j suunnittelutehtävän lähtötiedot suunnittelun työmäärän rviointi vrten. Jott trjoukset ovt vertilukelpoisi, on trjouksen

Lisätiedot

T E S T I K Ä Y T T Ö

T E S T I K Ä Y T T Ö RT 10-10972 LVI 03-10445 KH X4-00428 HANKETIETOKORTTI 09 OHJEET syyskuu 2009 1 (8) Tässä hanketietokortissa esitetään suunnittelutehtävän lähtötiedot ja vaativuus sekä tilaajan edellyttämä laatutaso rakennushankkeen

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ RT 09-09 ohjetiedosto mliskuu 999 () ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ liikkumisesteiset, toimimisesteiset, esteettömyys hndikppde, funktionshindrde, tillgänglighet disled persons, ccessiility Tämä

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Asuinkerrostalo 1950-luku

Asuinkerrostalo 1950-luku RT 18-10785 KH 90-00314, LVI 01-10353 ohjetiedosto joulukuu 2002 1 (21) ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO LAAJENNETTU ENERGIATALOUDEN SELVITYS suintlot, kuntorvio, energitlous bostdshus, bedömning v skicket,

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

Osa 6: Perustukset. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu.

Osa 6: Perustukset. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. 1(10) Betonirkenteiden suunnittelu eurokoodien mukn Johdnto Eurokoodien käyttöönotto kntvien rkenteiden suunnitteluss on merkittävin suunnitteluohjeit koskev muutos kutt ikojen. Koko Euroopp on siirtymässä

Lisätiedot

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015)

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015) LATO - Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien j tiedonhllinnn kehittäminen j tehostminen(2014-2015) 27.9.2013 Päivitetty: 30.12.2013 Sisältö 1 YHTEENVETO... 3 1.1 TAUSTA JA PERUSTELUT... 4 2

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014 763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Rtkisut 1 Kevät 014 1. Tehtävä: Lske, kuink mont hilpistettä on yksikkökopiss ) yksinkertisess kuutiollisess, b) tkk:ss j c) pkk:ss. (Ot huomioon, että esimerkiksi yksikkökopin

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit Tuettu oppisopimus Luokk Tukiprosessit Ydintehtävä Nuorten tukeminen oppisopimuskoulutuksen ikn Prosessin trkoitus Tutkinnon ti ostukinnon sminen oppisopimuskoulutuksell Prosessin lähtötilnne Työttömän

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskus, kuulumiset ja ajankohtaista vesihuollossa

Uudenmaan ELY-keskus, kuulumiset ja ajankohtaista vesihuollossa Uudenmn ELY-keskus, kuulumiset j jnkohtist vesihuolloss 13.3.2017 Elinkeino-, liikenne- j ympäristökeskukset (ELY-keskukset) Vstvt: vesihuollon kehittämisestä, suunnittelun ohjuksest, osltn vesihuoltolin

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN

KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunt Energitekniikn koulutusohjelm KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN Lppeenrnnss 1.2.2010

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja 9kpedu Keski-Pohjnmn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Sähkö- j utomtiotekniikn perustutkinto, Sähkö- j utomtiotekniikn osmisl Sähkösentj sekä utomtiosentj ldittu: 25.06.2015 Mrko Päiveröinen hyväksytty:

Lisätiedot

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS AIKUISKOULUTUSTILASTOT M Itell Posti Oy YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2010 'CONTINUING VOCATIONAL TRAINING SURVEY - CVTS4' TIEDUSTELU PERUSTUU TILASTOLAKIIN (LAKI 280/04) KYSELYLOMAKE SÄHKÖINEN LOMAKE:

Lisätiedot

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä Sopimustekstin käännös 30.03.2015 (epävirllinen) Counil of Europe Trety Series - No. 199 Euroopn neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnllisest merkityksestä Fro, 27.10.2005 Johnto Euroopn

Lisätiedot

Laskennan mallit (syksy 2010) 1. kurssikoe, ratkaisuja

Laskennan mallit (syksy 2010) 1. kurssikoe, ratkaisuja 582206 Lskennn mllit (syksy 2010) 1. kurssikoe, rtkisuj 1. [2+2+2 pistettä] Säännöllisissä lusekkeiss on käytetty tuttu lyhennysmerkintää Σ = ( ). () merkkijonot, joiden kksi ensimmäistä merkkiä ovt joko

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi OSAAVA kehittämishnkkeid hllinnoinnin ops Toimintvuosille 2015 2016 j 2016 2017 tehtyj vltionvtpäätöst tueksi päivitetty 4.1.2016 vsm/pj pä 2 Sisällysluettelo Osv ohjelmn mukis vltionvtuks hkemin.... 3

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441)

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 13/2006 416 (- 441) KOKOUSAIKA Mnntin 4. syyskuut 2006 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa ArcGIS Server ArcGIS for Server Luo, j j hllitse pikktieto ArcGIS Serverin vull voidn luod plveluit keskitetysti, hllinnoid näitä plveluit j jk niitä orgnistion sisällä sekä verkoss. Plveluj voidn helposti

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku Pik-sennusops ADS-2100e/ADS-2600We Aloit tästä ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Kiitos, että vlitsit Brother-tuotteen. Antmsi tuki on tärkeää,

Lisätiedot

YLÄPUOLINEN VESIKOURU JA LUMIESTE 1/5 VESIKOURU LYIJYLEVYÄ 1 mm YLÄPÄÄ TAIVUTETAAN KATTOTIILIRIVIN ALLE ALAPÄÄ TUETAAN LUMIESTEESEEN

YLÄPUOLINEN VESIKOURU JA LUMIESTE 1/5 VESIKOURU LYIJYLEVYÄ 1 mm YLÄPÄÄ TAIVUTETAAN KATTOTIILIRIVIN ALLE ALAPÄÄ TUETAAN LUMIESTEESEEN Tolerance.: pproved 4 5 6-9,2 9 Tolerance.: 05..2009 Section top alu-tre 5 H-ikkuna TES pproved 4 5 1713-26 PRELIMINRY 1-0 +0,5 5,2 9 PYSTYLEIKKUS 1/5 YLÄPUOLINEN VESIKOURU J LUMIESTE 1/5 VESIKOURU LYIJYLEVYÄ

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Teknillinen korkekoulu Insinööritieteiden j rkkitehtuurin tiedekunt Lhden keskus Toimint-/litoskäsikirj Litoskirjn on merkitty punisell värillä Lhden keskuksen kehittämiskohteiksi vuodelle 2009 määritellyt

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 25 Kierros 3, 26. 3. tmmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

Teemat Kaavoittajan vastine 16.1.2013 Kokoukset 12.12.12 ja 3.1.13, muutosesitys 16.1.2013

Teemat Kaavoittajan vastine 16.1.2013 Kokoukset 12.12.12 ja 3.1.13, muutosesitys 16.1.2013 n:o Tekijä os Teemt Kvoittjn vstine 16.1.2013 Kokoukset 12.12.12 j 3.1.13, muutosesitys 16.1.2013 LAUSUNNOT L1 Kymenlkson liitto c joen j meren rntojen tulvherkkyys on huomioitu toteutt mkuntkvn tvoitett

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A2 Aivomyrsky j unelmien leikkipuisto Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Syvennetään jtuksi ympäristöstä liittyvästä

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013 Preliminäärikoe Pitkä Mtemtiikk 5..0 Kokeess s vstt enintään kymmeneen tehtävään. Tähdellä ( * ) merkittyjen tehtävien mksimipistemäärä on 9, muiden tehtävien mksimipistemäärä on 6.. ) Rtkise yhtälö b)

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: SI-S H6x10 / 5.9m² - 188004 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 310xK183m Lue kokomisohje huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo

Lisätiedot

Tutkimusasetelmien tilastollisista menetelmistä

Tutkimusasetelmien tilastollisista menetelmistä Tutkimussetelmien tilstollisist menetelmistä Jnne Pitkäniemi VTM, MS (iometry HY, Knsnterveystieteen litos 1 Kohorttitutkimuksen siruen j ltisteen välinen ssositio Tpusverrokki tutkimus Poikkileikkustutkimus

Lisätiedot

1. Elementin ulkopinta Teräslevy, jonka paksuus on 0,5 tai 0,6 mm. 2. Lämpöeriste Polystyreeni Tenapors EPS, standardin LVS EN 13163 mukaisesti

1. Elementin ulkopinta Teräslevy, jonka paksuus on 0,5 tai 0,6 mm. 2. Lämpöeriste Polystyreeni Tenapors EPS, standardin LVS EN 13163 mukaisesti YLEISKUVAUS 1.3. Sndwich-elementtien tekniset tiedot Tulukko 1.1 1. Elementin ulkopint Teräslevy, jonk pksuus on 0,5 ti 0,6 mm 2. Lämpöeriste Polystyreeni Tenpors EPS, stndrdin LVS EN 13163 mukisesti Minerlivill

Lisätiedot

n:o Tekijä osa Teemat Kaavoittajan vastine Kokoukset 12.12.12 ja 3.1.13

n:o Tekijä osa Teemat Kaavoittajan vastine Kokoukset 12.12.12 ja 3.1.13 n:o Tekijä os Teemt Kvoittjn vstine Kokoukset 12.12.12 j 3.1.13 LAUSUNNOT L1 L2 Kymenlkson liitto ELY-keskus Kkkois-Suomi b c b c d e joen j meren rntojen tulvherkkyys on huomioitu toteutt mkuntkvn tvoitett

Lisätiedot

T Kevät 2009 Logiikka tietotekniikassa: perusteet Laskuharjoitus 7 (Predikaattilogiikka )

T Kevät 2009 Logiikka tietotekniikassa: perusteet Laskuharjoitus 7 (Predikaattilogiikka ) T-79.3001 Kevät 2009 Logiikk tietotekniikss: perusteet Lskuhrjoitus 7 (Predikttilogiikk 9.1 10.2) 19.3. 23.3. 2009 Rtkisuj demotehtäviin Tehtävä 9.1 Rtkisuss on käytetty usen otteeseen rjoitettuj universli-

Lisätiedot

Kieli, merkitys ja logiikka, kevät 2011 HY, Kognitiotiede. Vastaukset 2.

Kieli, merkitys ja logiikka, kevät 2011 HY, Kognitiotiede. Vastaukset 2. Kieli, merkitys j logiikk, kevät 2011 HY, Kognitiotiede stukset 2. ** Kikiss utomteiss lkutil on. 1.. nn äärelliset utomtit luseille (1-c), jokiselle omns. (1).. c. q3 q4 q3 q4 q5 q6. Muodost äärellinen

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tmpereen mmttikorkekoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU KEHITTÄMISHANKE Opettjnkoulutuksen kehittämishnke Vpn sivistystyön käsityön lyhytkurssien sisällöllinen kehittäminen Anj Rosenberg 2008 TAMPEREEN

Lisätiedot

TULVAONGELMA ESPOOSSA

TULVAONGELMA ESPOOSSA TULVAONGELMA ESPOOSSA Espoon tulvtyöryhmä 6.10.2005 ESIPUHE Teknisen j ympäristötoimen johtoryhmä setti 1.6.05 työryhmän vlmistelemn tulvkysymyksen hllinnn j toimenpideperitteiden vlmistelu. Työryhmän

Lisätiedot

IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA

IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA 1 TRENDIKATSAUS 3/215 (31.12.215) TULEVAISUUSLOIKKA ETELÄ-SAVON ENNAKOINTIHANKE 215-217 IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA KATSAUS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN VÄESTÖN IKÄÄNTYMISKEHITYKSEEN Tähän ktsukseen on koottu

Lisätiedot

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina Jlkpllokentältä kupnkäynnin kentälle Newbodyn trin Autmme kouluj j seuroj vrinkeruuss kisoj, hrjoitusleirejä j luokkretkiä vrten. Seurt sekä koululiset voivt nsit tuntuvsti rh tvoitteidens svuttmiseksi

Lisätiedot

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys.

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys. TYÖ 30 JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS Tehtävä älineet Tusttietoj Tehtävänä on äärittää jään tiheys Byretti (51010) ti esi 100 l ittlsi (50016) j siihen sopivi jääploj, lkoholi (sopii jäähdytinneste lsol), nlyysivk

Lisätiedot

2.4 Pienimmän neliösumman menetelmä

2.4 Pienimmän neliösumman menetelmä 2.4 Pienimmän neliösummn menetelmä Optimointimenetelmiä trvitn usein kokeellisen dtn nlysoinniss. Mittuksiin liittyy virhettä, joten mittus on toistettv useit kertoj. Oletetn, että mittn suurett c j toistetn

Lisätiedot

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella Mrkku Kuppinen Neliknvinen vhvistin ktiivisell jkosuotimell Vhvistimen yleisselostus Suunnittelun lähtökohtn on ollut toteutt edullinen mutt kuitenkin lduks ktiivisell jkosuotimell vrustettu stereovhvistin

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS. Vastaanottaja Orimattilan kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys. Päivämäärä 9.10.

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS. Vastaanottaja Orimattilan kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys. Päivämäärä 9.10. Vstnottj Orimttiln kupunki Asikirjtyyi Hulevesiselvitys Päivämäärä 9.10.2014 Viite 1510015383 HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS ORIMATTILAN KAUPUNKI, 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA- ALUE, HULEVESISELVITYS

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 201 5

Opetussuunn itelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 201 5 Nuoriso- j vp-jn ohjuksen perustutkinto, N uoriso- j vp-jnohj hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 -ì ú-l- \ rkku Purontus rehtori L SISALLYS I NUORISO- JA VAPAA-AJAN

Lisätiedot

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit 11/2011 Käyttäjätieto 999725011 fi sennus- j käyttöohje Niveltyötso K 9725-201-01 Johdnto Käyttäjätieto Niveltyötso K dnto Joh- by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725011-11/2011 Käyttäjätieto Niveltyötso

Lisätiedot

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä Kttoeristeet - nyt entistä prempi kokonisrtkisuj Entistä suurempi Kuormituskestävyys j Jtkuv Keymrk- Lunvlvontjärjestelmä Rockwool-ekolvll kttoeristeet seisovt omill jloilln Ekolvoj käytettäessä työ on

Lisätiedot

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta Jkso 10. Sähkömgneettinen induktio Näytä ti plut tämän jkson tehtävät viimeistään tiistin 13.6.2017. Ekstr-tehtävät vstvt kolme tvllist tehtävää, kun lsketn lskuhrjoituspisteitä. Teori tähän jksoon on

Lisätiedot

Suunnitteluopas LUJA A. Palamaton rakennuslevy vaativiin kohteisiin. www.cembrit.fi

Suunnitteluopas LUJA A. Palamaton rakennuslevy vaativiin kohteisiin. www.cembrit.fi Suunnitteluops LUJA A Plmton rkennuslevy vtiviin kohteisiin www.emrit.fi Luj A Yksinkertinen tp rkent Eläinsuojt Päiväkodit j koulut Näissä ympäristöissä tärkeimpiä ominisuuksi ovt kestävyys j ääneneristys.

Lisätiedot

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1 Pinopiste Snomme ts-ineiseksi kpplett, jonk mteriliss ei ole sisäisiä tiheyden vihteluj. Tällisen kppleen pinopisteen sijinti voidn joskus päätellä kppleen muodon perusteell. Esimerkiksi ts-ineisen pllon

Lisätiedot

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO Kruunupyyn kunt 26.L.2075 r/2 Sosili- j terveyslutkunt /-zîe MLL;n Lsten j nuorten puhelimen j netin vustus vuodelle 2015 f7o Toivomme, että kuntnne vust Lsten j nuorten puhelin- j nettiplvelun toimint.

Lisätiedot

Sähkönjakelun luotettavuusindeksit ja laskenta

Sähkönjakelun luotettavuusindeksit ja laskenta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO SÄHKÖTEKNIIKAN OSASTO Jukk Rämä KANDITYÖ Säte 4 3.02.2008 Säkönkelun luotettvuusindeksit lskent PL 20, 5385 LAPPEENRANTA, p. 05 62,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM).

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM). Helsinin kupunki / Liikennesuunnitteluossto 26.2.204 6:2 Anitt Vähäkuopus (3) TYÖSELTE Telkkktu/Pursimiehenktu Risteys 256 Kojeuusint Yleistä Koje vihdetn j muutetn minikojeeksi (TC-2M). Klusteet j työ

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Perjnti 15.11.2013 klo 14.00-15.00 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino Liite no Svukosken kunnnvirsto 1 60 Järjestäytymissit 2 61 1-2 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 3 62

Lisätiedot

Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Välivaiheet perustelevat vastauksesi!

Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Välivaiheet perustelevat vastauksesi! MAA8 Koe 4.4.016 Jussi Tyni Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muist kirjt nimesi j ryhmäsi. Väliviheet perustelevt vstuksesi! A-osio. Ilmn lskint. MAOLi s käyttää. Mksimissn 1h ik. Lske

Lisätiedot

Q = {q 1, q 2, q 3, q 4 } Σ = {a, b} F = {q 4 },

Q = {q 1, q 2, q 3, q 4 } Σ = {a, b} F = {q 4 }, T-79.48 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 4 Demonstrtiotehtävien rtkisut 4. Tehtävä: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

Metsätieteen aikakauskirja

Metsätieteen aikakauskirja Metsätieteen ikkuskirj t u t k i m u s r t i k k e l i Sij Huuskonen j Anssi Ahtikoski Sij Huuskonen Ensihrvennuksen joituksen j voimkkuuden vikutus kuivhkon knkn männiköiden tuotokseen j tuottoon Huuskonen,

Lisätiedot

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen Pik-sennusops Aloit tästä (vin EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Lue tämän Pik-sennusops -ohjeen sennusohjeet ennen tämän litteen ensimmäistä käyttökert. Voit luke Pik-sennusops -ohjeen muill kielillä vierilemll

Lisätiedot

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus Kustnkrtnon vnhustenkeskus Vnhinkoti Päivätoimint Plvelukeskus 1 Kustnkrtnoss tärkeinä pidettyjä sioit: sukkn hyvä olo hyvä elämä hyvä yhteistyö omisten knss gerontologisen hoidon osminen työntekijöiden

Lisätiedot

LIITE 1. 1 Turvasuunnitelma VAKkuljetuksissa

LIITE 1. 1 Turvasuunnitelma VAKkuljetuksissa 1 Turvsuunnitelm VAKkuljetuksiss 2 Tämä on turvsuunnitelmmlli yrityksille, jotk toimivt Vrllisten ineiden kuljetusten priss. Mlliss on huomioitu vrllisten ineiden kuljetusten (VAK) säädöksen uusi luku

Lisätiedot

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on 4. DETERINANTTI JA KÄÄNTEISATRIISI 6 4. Neliömtriisi determitti Neliömtriisi A determitti o luku, jot merkitää det(a) ti A. Se lsket seurvsti: -mtriisi A determitti o det(a) () -mtriisi A determitti void

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9120CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.om/.

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: PI-S H 6x8 / 4.7m² - 18800 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 50xK193m LUE KOKOAMISOHJE huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo Puh.:

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 22. syyskuuta 2016

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 22. syyskuuta 2016 lusekkeet, lusekkeet, TIEA241 Automtit j kieliopit, syksy 2016 Antti-Juhni Kijnho lusekkeet j smuus TIETOTEKNIIKAN LAITOS 22. syyskuut 2016 Sisällys lusekkeet, lusekkeet lusekkeet j smuus j smuus lusekkeet

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

FRIGO NESTEJÄÄHDYTTEISET JA ILMALAUHDUTTEISET VEDENJÄÄHDYTTIMET. RCGROUP SpA C_GNR_0508

FRIGO NESTEJÄÄHDYTTEISET JA ILMALAUHDUTTEISET VEDENJÄÄHDYTTIMET. RCGROUP SpA C_GNR_0508 FRIGO NESTEJÄÄHDYTTEISET JA ILMALAUHDUTTEISET VEDENJÄÄHDYTTIMET Jäähdytysteho Jäähdytysteho Kylmäine Mikroprosessori 127,0 4 149,0 155,0 1 761,0 mäntä/ruuvi/keskipko R407C/R134 MP99/MP.COM MONIPUOLINEN

Lisätiedot

5.6.201,5 28/0L1,/201,5

5.6.201,5 28/0L1,/201,5 OPETUSHATIITUS UTBITDNINGSSTYRETSEN uaanavs 5.6.201,5 28/0L1,/201,5 Koulutuksen jrlestlt Voimssoloik:7.8.2075 lken toistiseksi Sidnnokset, joihin toimivlt mddrdyksen ntmiseen pefustuu: L 637/7998,11 $:n

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 5 1 Jtkuvuus Trkstelln funktiot fx) josskin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jtkuv ti epäjtkuv. Jtkuvuuden ymmärtää prhiten trkstelemll epäjtkuv

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 3 Määrätyn integrlin lskeminen Aiemmin määrittelimme määrätyn integrlin f (x)dx funktion f (x) l- j yläsummien rj-rvon. Määrätyllä integrlill on kksi intuitiivist tulkint:.

Lisätiedot

a f A ffis','.."rjî,î*,,*:;

a f A ffis','..rjî,î*,,*:; LTik, F ç t3f f A ffis','.."rjî,î*,,*:; Korjus- j energi-vustusohje 2014 21.1.2014 ì l' I SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO liikkumisesteen ustuksist kustkin esittetysivutt. ARAn verkkosivuil vustukset ovt

Lisätiedot

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella Srjrtkisun etsiminen Mplell Olkoon trksteltvn ensimmäisen kertluvun differentiliyhtälö: > diffyht:= diff(y(x, x=1y(x^; d diffyht := = dx y( x 1 y( x Tälle pyritään etsimään srjrtkisu origokeskisenä potenssisrjn.

Lisätiedot

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Keskiviikko, 31.1. 2007 Spektri, Otaniemi Reijo Hänninen, toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 4 Tilvuuden j vipn ln lskeminen Kuten iemmin käsittelimme, määrätyn integrlin vull voi lske pintloj j tilvuuksi. Tyypillisenä sovelluksen tilvuuden lskemisest on tpus, joss

Lisätiedot

x k 1 Riemannin summien käyttö integraalin approksimointiin ei ole erityisen tehokasta; jatkuvasti derivoituvalle funktiolle f virhe b

x k 1 Riemannin summien käyttö integraalin approksimointiin ei ole erityisen tehokasta; jatkuvasti derivoituvalle funktiolle f virhe b 5 Integrlien lskemisest 51 Riemnnin summt [A2], [4, 61] Rjoitetun funktion f : [, b] R Riemnn-integroituvuudelle ytäpitäväksi on kurssill Anlyysi 2 osoitettu, että Riemnnin summill S P := f(ξ k ) ( ),

Lisätiedot

Koulutukseen osallistuja(t): ammattiryhmä tai amm.nimikkeet. Henkilöstösihteeri Palkkasihteeri. Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä

Koulutukseen osallistuja(t): ammattiryhmä tai amm.nimikkeet. Henkilöstösihteeri Palkkasihteeri. Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä Hekilöstökoulutukse suuittelulomke (mmtillise osmise kehittäe) v. 2015 (Koulutuksee osllistumisest tehdää lisäksi yksilöity web-päätös.) perust, rvio koko hekilöstö mmtillisest osmisest sekä mmtillise

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

Maa-57.290, Fotogrammetrian erikoistyö. Monoplotting. Anna Erving 58394J

Maa-57.290, Fotogrammetrian erikoistyö. Monoplotting. Anna Erving 58394J M-57.29, Fotogrmmetrin erikoistyö Monoplotting Ann Erving 58394J Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdnto... 3 2. Perusperite j histori... 3 3. Trvittvt ineistot... 4 3.1 Vlokuv kohteest... 4

Lisätiedot

PILKKO 1/6 2056 TK EV 56 LPA VU- VU-6 KM 631. II e=0.40 25:52 25:27 25:25 88 88:8 25:93 88:5. 88:7 p 17:13 1:5705 19:39 28:2 19:32 10 19:39 19:39

PILKKO 1/6 2056 TK EV 56 LPA VU- VU-6 KM 631. II e=0.40 25:52 25:27 25:25 88 88:8 25:93 88:5. 88:7 p 17:13 1:5705 19:39 28:2 19:32 10 19:39 19:39 0 00 0 : : 0 / KM : : ONTTOLANTE 0 : p 0 PLKKO 00 00 / s y - 0 0 VL 0 LÄNSLNJA PUUTARHAPUSTO 0 VL / s y - RP : 0 :0 0 LPA hi 0 : VL : 0 kt 0-0 VU- - 0 linj - nsi : Lä 0 0 jo : POKKTE 0 : jo 0 :0 0 VU-

Lisätiedot