9kpedu. Opetussu unn itelma Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi"

Transkriptio

1 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm Li iketlouden perustutki nto, Asiksplvelun j myynnin osmisl sekä Tlous j toimistoplvelujen osmisl Merkonomi ldittu: Pirjo Koski hyväksytty: S 96 -f-l Sirkku Purontus rehtori t

2 SISÄLLYS I LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 osp... 1 Ammttiln kuvus, rvoperust j perustutkinnon tvoitteet... 2 Elinikäisen oppimisen vintitojen kuvus... 3 Perustutkinnonrkenne Tutkinnon muodostuminen... 2 AMMILLISET TUTKINNON OS, 135 osp Pkollinen tutkinnon os Asiksplvelu, 30 osp 2.2 Asiksplvelun j myynnin osmisl, merkonomi Kupn plvelu j myynti, 30 osp Asikkuuksien hoito, 30 osp Visulinen myyntityö, 30 osp Tlous- j toimistoplvelujen osmisl, merkonomi Tlousplvelut 30, osp Kirjnpito, 30 osp Toimistoplvelut, 30 osp 12...L _ L...23,,,,,23.,,..,.,26,.,.,.,.29 1 T2 2.4 (Tieto- j kirjstoplvelujen osmisl) Vlinniset tutkinnon ost Mrkkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu j toteutus, 15 osp Sähköinen kupnkäynti, 15 osp Toiminnn knnttvuuden suunnittelu j toteutus, 15 osp Orgnistion sikirjojen hoitminen, 15 osp Yritystoiminnn suunnittelu, 15 osp Työpikkohjjksi vlmentutuminen, 5 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp 3 YHTEISET TUTKINNON OS VAPAASTI VALITTAV TUTKINNON OS... 5 OPISKELIJAN OHJAUS JA HENKILOKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA... 6 TYÖSSÄOPPIMINEN 7 KANSAINVÄI SWS 8 ARVIOINTI JA ARVIOINNISTA TIEDOTTAMINEN LÄHTEET.,..,,'

3 I LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 osp 1.1 Ammttiln kuvus, ryoperust j perustutkinnon tvoitteet Ammttiln kuvus Liiketlouden j kupn ln vikuttvt välittömästi yhteiskunnlliset muutokset, digitlistio j verkottuminen sekä knsinvälistyminen. Yhteiskunnllisist muutoksist liiketfouden j kupn ln vikuttvt erityisesti väestön ikääntyminen, yksilöllisyyden korostuminen sekä yritysten j sikskunnn verkostoituminen j sosilisten yhteisöjen merkityksen ksvu. Perinteiset kupn j plvelun yritykset ryhmittyvät uudelleen toimilojen rjt ylittäen. Tästä ovt esimerkkeinä nk. finnssi-tvrtlojen synty j pnkkiplvelujen lisääntyminen kupss. Sähköisillä kupppikoill myydään tvroiden lisäksi erilisi pnkki-, vkuutus-, mtkilu- j muit plveluj. Sähköinen kupnkäynti muutt kupn j muiden plveluelinkeinojen rkenteit. Kikki eri toiminnot tulevt uudell tvll kilpilun kohteiksi. Logistiikn merkitys ksv edelleen. Työryhmä- j projektityöskentely tulee lisääntymään työelämässä. Hllinto- j toimistoplvelujen tehtäviin vikutt toimintojen sähköisen tiedonkäsittelyn mhdollistm utomtisointi sekä toimintojen ulkoistminen. Knsinvälistyminen näkyy yhä enemmän työelämässä j yritys-kulttuureiss. Ulkomisten yritysten määrä Suomess lisääntyy nopesti. Myös suomliset yritykset knsinvälistyvät. Knsin-välisen toiminnn lisääntyminen ljent j monipuolist liiketlouden j kupn ln kikke toimint. Pääomn j tvroiden sekä työvoimn vp liikkuminen Euroopss lisää j monipuolist työyhteisöjä j ln tehtäviä. Kupn milmn-ljuinen vputumínen lisää myös Euroopn ulkopuolist kilpilu Suomenkin mrkkinoill. Suomen lähilueiden tlousksvu trjo monenlisí mhdollisuuksi myös pienille yrityksille, j smll myös suhdnneherkkyyteen on vruduttv. Euroopn Unionin linsäädännön kehittyminen sett liiketloudelle uusi mhdollisuuksi. Suomen kupp kehitysmiden knss on lisääntynyt. I

4 Sähköisen liiketoiminnn nope kehittyminen j knsinvälistyminen iheuttvt kuplle j plveluille sekä niiden logistiiklle suuri sopeutumisvtimuksi. Kupp ketjuuntuu vhvsti, minkä myötä päätöksenteko siirtyy yksittäisistä toimipikoist ketjuohjukseen. Vähittäiskuplle on ominist kilpilun jtkuv kiristyminen j sikkiden ksvviin vtimuksiin vstminen. Niin kupn kuin plvelujenkin mrkkinoille tulee uusi, innovtiivisi plvelurtkisuj. Knsinvälinen knsskäynti j perinteisten toimilojen rjojen rikkominen muutt plveluj j tuotevlikoimi. Vtimus ymmärtää erilisten kulttuurien vikutus työhön lisääntyy. Asiksplvelutyön luonne j osmistrpeet muuttuvt. Pelkän tuotteen mrkkinointi ei enää riitä, vn rtkisulähtöisestä plvelust tulee kiinteä os tuotett. Asiksplveluosminen korostuu, kun sikskunnn tuotteiden j plvelujen turvllisuuteen, terveellisyyteen, eettisyyteen j ekologisuuteen liittyvät vtimukset ksvvt. Tietotekniikn sekä tlous- j toimistoplvelujen sovellusohjelmien nope kehittyminen mhdollist toimistotyöskentelyn utomtisoinnin sekä kustnnustehokkuuden. Asikirjojen, rporttien sekä tloushllinnon sovellusten käyttäminen j siirtyminen osin verkko-pohjisiksi rtkisuksi edellyttää lj-list tietotekniikn j kokonisuuksien hllint yhdistettynä tloushllinnon perus- osmiseen. Nykyikinen toimistotyöskentely ei enää ole pikkn sidonnist j síksi tietokntojen, verkkotyöskentelyn j mobiililitteiden hllint j ymmärtäminen korostuu toimistotyössä. Tiedon viestiminen sisäisille j ulkoisille sikkille vtií tito tuott sisältöä verkkoympäristöön, hyvää suullisen j kirjllisen viestinnän tito sekä esiintymistito; knsinvälisissä orgnistioiss j tilnteiss myös vierll kielellä. Toislt tlous- j toimistoplvelujen työtehtäviä keskitetään plvelukeskuksiin, joiss kirjnpidon, oskirjnpitojen j plkn-lskennn erityisosminen korostuu; toislt pk-yrityksillä j mikroyrityksillä on trve osvist, ljt perustidot omvist toimistotyöntekijöistä. Toimintympäristön j -tpojen muuttumisen sekä Euroopn unionin linsäädännön vikutuksest työlinsäädännön sekä yhteisö, kirjnpito- j verolinsäädännön seurminen j soveltminen on säännösten yksityiskoht isu uden vuoksi entistä hstv mp. 2

5 Tieto- j kirjstoplvelut tphtuvt yhä enemmän verkkoympäristössä, j verkkoplveluiden tekeminen j niiden käytön opstminen ovt keskeinen os kirjstotyötä. Plvelujen stvuus tulee olemn jst j pikst riippumtont j toislt fyysisten kirjstotilojen käyttö monipuolistuu. Verkostoitumisen merkitys lisääntyy entisestään j kirjsto- j tietoplvelut tulevt toimimn tiiviinä yhteisenä verkoston näyttäytyen käyttäjälle yhteisenä plvelu-kokonisuuten. Asikkiden omtoimisuus kirjston peruskäytössä lisääntyy j smll yksilöllisten plveluiden j ko hdennettuje n erityisplvel u iden merkitys ko rostu u. Ammttiln rvoperust Liiketlouden j kupn ln keskeisiä rvoj ovt hyvä siks-plvelu, tloudellinen j yhteiskunnllinen vstuu sekä vstuu työyhteisöstä j ympäristöstä. Asikstyytyväisyys j sikkn odotusten ylittäminen on keskeinen rvo liikeelämässä. Tyytyväinen siks sioi smss yrityksessä uudelleen j kertoo tyytyväisyydestään ystävilleen j tuttvilleen. Asikkiden erinominen plvelu edellyttää, että yrityksessä tunnetn sikkt j heidän odotuksens j trpeens sekä tiedetään, miten kilpilijt toimivt. Yrityksen menestykseen liittyviä tvoitteit ovt jtkuvuus, knnttvuus j ksvu. Tuloksellisuus on seurust tehokkst sekä vstuullisest työskentelystä j yhteístyöstä. Yhteiskunnllisen vstuun peritteisiin kuuluu, että yritys toimii vstuullisestí j noudtt eettisesti hyväksyttyjä peritteit kikiss teoissn niin työyhteisössään kuin yhteistyökumppneiden knss. Lisäksi yritys noudtt ostotoiminnssn eettisiä peritteit, joiden perustn ovt knsinväliset työelämän normit. Tällä tvll se vrmist, etteituotteiden vlmistukseen liity sosílisi epäkohti. Yrityksen rvoihin kuuluu myös voimen j ihmisiä rvostvn, ts-ryoisen j oikeudenmukisen työyhteisön luominen. Myös työntekijöiltä odotetn omn mmtin rvostust, sopeutumiskykyä muuttuvss yrityselämässä, sitoutumist sekä tehokkuutt työtehtävissä. 3

6 Puhtn j turvllisen ympäristön sekä luonnonvrojen säilyttäminen edellyttää vstuullist suhtutumist ympäristösioiden hoitoon. Yrityksen tulee noudtt ympäristöä koskevi lkej j säännöksiä. Perustutki nnon tvoitteet Liiketlouden perustutkinnon, merkonomin tvoitteen on, että tutkinnon suorittneell on monipuolinen mmttitito j hän kehittää sitä jtkuvsti. Hän on luotettv, ltutietoinen, om-loitteinen sekä siksplvelu- j yhteistyöhenkinen. Hän os sovelt oppimin titoj j tietoj vihteleviss työelämän tilnteiss. Hän os toimi työssään osn suurempi tehtäväkokonisuuksi. Liiketlouden perustutkinnon suorittnut os toimi myynnin, kupn sekä tlouden j toimiston j kirjston eri tehtävissä smoin kuin julkishllinnoss, pnkeiss j vkuutusyhtiöissä. Hän voi rkent tutkintons erilisist tutkinnon osist j vlinnisuuden vull hän voi monipuolist tutkinto eri lojen trpeisiin. Hänellä on yleistä liiketloudellist osmist, hyvät yhteistyö- j viestintätidot, kielitito j tietoteknistä sekä tlouden j knnttvuuden osmist. Hän os toimi joustvsti j luovuutt käyttäen myös knsinvälisessä ympäristössä tilnteiden j sikkiden vtimll tvll otten huomioon sikkiden eriliset kulttuuritustt j olosuhteet. Hän os ott toiminnssn huomioon keskeiset yritystoimintn j työsuhteisiin liittyvät linsäädäntöä, turvllisuutt j kestävää kehitystä koskevt peritteet. Tutkinnon suorittneell on yritystoiminnss trvittvt perusvlmiudet toimi itsenäisenä yrittäjänä liiketlouden j kupn ln lisäksi myös muill loill. Liiketlouden perustutkinnon suorittnut os ott huomioon työn turvllisuuden sekä työkyvyn edistämisen. Hän on ympäristötietoinen, mikä edellyttää tuotteen elinkrijttelun huomioonottmist j kykyä vstt sikkn esittämiin kysymyksi in tuotteen ym päristöystäväll isyydestä. Elinikäisen oppimisen vintidot sisäftyvät mmtillisten tutkinnon osien mmttititovtimuksiin j yhteisten tutkinnon osien osmistvoitteisiin sekä niiden rvi- 4

7 ointikriteereihin. Avintitojen tvoitteen on tuke sellisen osmisen kehittymistä, jot trvitn jtkuvss oppimisess, tulevisuuden j uusien tilnteiden hltuunotoss sekä työelämän muuttuviss tilnteiss selviytymisessä. Asiksplvelun j myynnín osmisln suorittnut os toimi erilísíss siksplvelun, myynnin j mrkkinointiviestinnän tehtävissä. Hän os luod, ylläpitää j kehittää pitkäikisi sikssuhteit. Hän os myydä sikkn trpeit vstvi rtkisuj knnttvsti sekä plvell erilisi sikkit. Hän os käyttää omss työssään orgnistions kilpilukeinoj esimerkiksi toteuttessn mrkkinointiviestintää. Tutkinnon suorittneell on myös vlmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Osmisln suorittnut sijoittuu esimerkiksi seurvnlisiin siksplvelun j myynnin työtehtäviin: myyjä, somistj, myyntineuvottelij, rhoitus- j vkuutusln plveluneuvoj, tuoteryhmä- ti osstovstv, tuote-edustj, mrkkinointissistentti j myyntisihteeri. Lisäksi mmtillisen peruskoulutuksen tvoitteen on nt opiskelijlle vlmiuksi yrittäjyyteen. Koulutuksen tvoitteen on myös tuke opiskelijoiden kehitystä hyviksij tspinoisiksi ihmisiksij yhteiskunnn jäseniksi sekä nt opiskelijoille jtko-opintovlmiuksien, mmtillisen kehittymisen, hrrstusten sekä persoonllisuuden monipuolisen kehittämisen knnlt trpeellisi tietoj j titoj. (L630/1 998, 5 $ (muutos )). Elinikäisen oppimisen vintidot sisältyvät mmtillisten tutkinnon osien mmttititovtimuksiin j yhteisten tutkinnon osien osmistvoitteisiin sekä niiden rviointikriteereihin. Avintitojen tvoitteen on tuke sellisen osmisen kehittymistä, jot trvitn jtkuvss oppimisess, työelämän tilnteiss selviytymisessä j tulevisuuden uusiss hsteíss. 5

8 1.2 Elinikäisen oppimisen vintitojen kuvus Oppiminen j ongelmnrtkisu Opiskelij ti tutkinnon suorittj suunnittelee toimintns sekä kehittää itseään j työtään. Hän rvioi om osmistn. Hän rtkisee työssään ongelmi sekä tekee vlintoj j päätöksiä. Hän toimii työssään joustvsti, innovtiivisestij uutt luovsti. Hän hnkkii tieto, jäsentää, rvioij sovelt sitä. Vuorovi kutus j yhteistyö Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii tilnteen vtimll tvll erilisiss vuorovikutustilnteiss sekä ilmisee erilisi näkökntoj selkeästi, rkentvsti j luottmust herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilisten ihmisten knss j työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilisi ihmisiä tsvertisesti. Hän no udtt yleisesti hyväksyttyjä käyttäytym issääntöjä j toim i ntt poj. Hä n hyödyntää smns plutett toiminnssn. Ammttietiikk Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii työssään mmtin rvoperustn mukisesti. Hän sitoutuu työhönsä j toimii vstuullisesti noudtten tehtyjä sopimuksi j mmttiins kuuluv etiikk. Terveys, turvllisuus j toim i ntkyky Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii turvllisestij vstuullisesti työ- j vpikn sekä liikenteessä j ylläpitää terveellisiä elintpoj sekä toimint- j työkykyään. Hän työskentelee ergonomisestij hyödyntää llln trvittvn terveysliikunnn sekä ehkäisee työhön j työympäristöön liittyviä vroj j terveyshittoj. Aloitekyky j yrittäjyys Opiskelij ti tutkinnon suorittj edistää toiminnlln tvoitteiden svuttmist. Hän toimíi loitteellisesti j sikslähtöisesti työntekijänä jlti yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintns j työskentelee tvoitteiden svuttmiseksi. Hän toimii tloudellisestij tuloksellisestij joht itseään. Hän mitoitt omn työnsä tvoitteiden mukn. 6

9 Kestävä kehitys Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii mmttins kestävän kehityksen ekologisten, tloudellisten, sosilisten sekä kulttuuristen peritteiden mukisesti. Hän noudtt ln työtehtävissä keskeisiä kestävänkehityksen säädöksiä, määräyksiä j sopimuksi. Estetiikk Opiskelij ti tutkinnon suorittj ott toiminnssn huomioon omn lns esteettiset tekijät. Hän edistää ti ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä j muut esteettisyyttä. Viestintä j mediosminen Opiskelij ti tutkinnon suorittj viestii monimuotoisestij vuorovikutteísesti tilnteeseen sopivll tvll hyödyntäen kielititon. Hän hvinnoi, tulkitsee sekä rvioi kriittisesti erilisi medituotteit, käyttää medi j viestintäteknologi sekä tuott medi-ineistoj. Mtemtiikk j I uonnontieteet Opiskelij ti tutkinnon suorittj käyttää peruslskutoimituksi työssä vdittvien j rkipäivän lskutehtävien rtkisemisess. Hän käyttää esim. kvoj, kuvji, kuvioit j tilstoj mmttitehtävíen j -ongelmien rtkisemisess j hän sovelt fysiikn j kemin linlisuuksiín perustuvi menetelmiä j toiminttpoj työssään. Teknolog i j tietotekniikk Opiskelij ti tutkinnon suorittj hyödyntää mmtiss käytettäviä teknologioit monipuolisesti. Hän ott työssään huomioon tekniikn hyödyt, rjoitukset j riskit. Hän käyttää tietotekniikk monipuolisesti mmtissn j knslisen. Aktiivinen knslisuus j eri kulttuurit Opiskelij ti tutkinnon suorittj käyttää hyödykseen tieto yhteiskunnn perusrkenteist j toimintvoist sekä osllistuu rkentvll tvll yhteisön toimintn j päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiens j velvollisuuksiens mukisesti sekä työssä että rkielämässä. Hän pyrkii ktiivisell toiminnll vikuttmn epäkoh- 7

10 tien poistmiseen. Hän noudtt ts-rvo- j yhdenvertisuuslkej. Hän toimii sillisesti j työelämän vtimusten mukisesti eri kulttuuritustn omvien ihmisten knsskotimss j knsinvälisissä toiminnoiss. 1.3 Perustutkinnon rkenne LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI Tutkinnon muodostuminen mmtillisess peruskoulutuksess, I 80 osp 2 Ammtilliset tutkinnon ost, 135 osp 2.1 Pkollinen tutkinnon os Asiksplvelu, 30 osp (LT2.1.1.p)1 2.2 Asiksplvelun j myynnin osmisl, merkonomi Vlittv vihtoehto 1 ti 2 Vihtoehto l: Vlitn 60 osp tutkinnon osist Kupn plvelu j myynti, 30 osp (LT2.2.1.v) Asikkuuksien hoito, 30 osp (LT2.2.2.v) Visu I inen myyntityö, 30 osp (LT v) Knsinvälisen kupn tukiplvelut, 30 osp Myynnin tukiplvelut, 30 osp Finnssiplvelut, 30 osp Lisäksi vlitn 45 osp tutkinnon osist , , j Vihtoehto 2: Vlitn 30 osp tutkinnon osist Lisäksi vlitn 30 osp tutkinnon osist j 15 osp tutkinnon osist Edellisten lisäksi vlitn 30 osp tutkinnon osist , , , Tlous- j toimistoplvelujen osmisln, merkonomi 1 Suluiss on KPEDUn Primuksess käyttämä koodi. KPEDUn trjomt tutkinnon ost on merkitty hrmll.

11 Osmisln pkollinen tutkinnon os, 30 osp Tlousplvelut, 30 osp (LTt2.3.1.p) Vlitn 30 osp tutkinnon osist Kirjnpito, 30 osp (1T2.3.2.v) Toimistoplvelut, 30 osp (1T2.3.3.v) Plknlskent, 30 osp Lisäksi vlitn 45 osp tutkinnon osist , , , Tieto- j kirjstoplvelujen osmisl, merkonomi Osmisln pkolliset tutkinnon ost, 75 osp 2.4.1Tieto- j kirjstoplvelu, 25 osp 2.4.2Tiedottminen sekä kirjstonkäytön j tiedonhun opstus, 15 osp Aineiston hnkint j kokoelmn ylläpito, 15 osp Aineiston tllentminen, kuvilu j esittely, 20 osp Lisäksi vlitn 30 osp tutkinnon osist 2.3.1, 2.3.3, 2.5j Vlinniset tutkinnon ost Mrkkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu j toteutus, 15 osp (LT2.5.1.v) Sähköinen kupnkäynti, 15 osp (1T2.5.2.v) Tuoteneuvont, 15 osp Toiminnn knnttvuuden suunnittelu, 1 5 osp (LT2.5..v) Tilinpäätöskirjukset j yrityksen verotus, 15 osp (LT2.5.5.v) Knsinvälisen kupn lskutus j reskontrn hoito, 15 osp Pnkki- j rhoitusplvelut, 15 osp Orgnistion sikirjojen hoitminen, 15 osp (LT2.5.8.v) Verkkoplvelujen tuottminen j ylläpito, 15 osp Vkuutus- j eläkeplvelut, 15 osp Asiksryhmien kirjstoplvelut, 15 osp Erikoiskirjstoplvelut, I 5 osp Luettelointi j sisällön kuvilu, 15 osp Käytön tuki tieto- j kirjstoplveluss, 15 osp Verkkoplvelut tieto- j kirjstoplveluss, 15 osp Yritystoiminnn suunnittelu, 1 5 osp (VA v) Tutkinnon os mmtillisest perustutkinnost, osp (LT v) Tutkinnon os mmttitutkinnost ti erikoismmttitutkinnost" (LT v) Tutkin non os mmttikorkekouluopinnoist" (lt v) Työp ikkohjjksi vlmentutum inen, 5 osp (V A v) Yrityksessä toimiminen, 1 5 osp (V v) Huippuosjn toimiminen, 15 osp (LT v) Pikllisesti trjottv tutkinnon os, 5-15 osp (LT v) Tutkinnon os vpstivlittvist tutkinnon osist, 5-15 osp (LT v) " Tämän vlinnisen tutkinnon osn ljuudeksi lsketn 15 osp 3 Yhteiset tutkinnon ost mmtillisess peruskoulutuksess, 35 osp 9

12 3.1 Viestintä- j vuorovikutusosminen, ll osp (Y3.1) Aidinkieli (Y3.1.1 p) Toinen kotiminen kieli, ruotsi (Y3.1.2.p) Viert kielet (Y3.1.3.p) 3.2 Mtemttis-luonnontieteellinen osminen, 9 osp (Y3.2) Mtemtiikk (Y3.2.1.p) Fysäkk j kemi (Y3.2.2.p) Tieto- j viestintätekniikk sekä sen hyödyntäminen (Y p) 3.3 Yhteiskunnss j työelämässä trvittv osminen, I osp (Y3.3) Yhteiskunttidot (Y p) Työelämätidot (Y3.3.2.p) Yrittäjyys j yritystoimint (Y3.3.3.p) Työkyvyn ylläpitäminen, liikunt j terveystieto (Y3.3.4.p) 3.4 Sosilinen j kulttuurinen osminen, 7 osp (Y3.4) Kulttuurien tuntemus (Y v) T ide j kulttuuri (Y3.4.2.v) Etiikk (Y3.4.3.v) Psykologi (Y3.4.4.v) Ympäristöosminen (Y3.4.5.v) Os-lueit kohdist (Y3.4.6.v) Pkolliset Vlinniset 8 osp 3 osp I osp 3 osp osp 3 osp osp 19 osp 16 osp Kohtien vlinnisist os-lueist voidn lti pienempiä kuin 3 osp:n ljuisi os-lueit, esim. 1-2 osp:n ljuisi os-lueit. Nämä vlinniset os-lueet lditn tutkinnon perusteiss olevien 3 osp:n os-lueiden osmistvoitteiden, rvioinnin kohteiden j rviointikriteerien pohjlt. Lisäksi kohtien os-lueist voidn lti uusi tutkinnon perusteiss olevi 3 osp:ttä ljempi 4 osp:n ljuisi vlinnisi os-lueit. Näihin os-lueisiin lditn osmistvoitteet, rvioinnin kohteet j rviointikriteerit Opetushllituksen määräyksen liitteen mukisesti. 4 Vpsti vlittvt tutkinnon ost, l0 osp 4.1 Ammttitito syventäviä ti ljentvi mmtillisi tutkinnon osi (W4.1.v) 4.2 Pikllisiin mmttititovtimuksiin ti osmistvoitteisiin perustuvi tutkinnon osi (W.2.v) 4.3 Yhteisiä tutkinnon osi ti lukio-opintoj (W4.3.v) 4.4 Jtko-opintovlmiuksi ti mmtillist kehittymistä tukevi opintoj (W4..v) 4.5 Työkokemuksen kutt hnkittuun osmiseen perustuv yksilöllinen tutkinnon os (W4.5.v) 5 Tutkinto yksilöllisesti ljentvt tutkinnon ost YL5.v

13 1.4 Tutkinnon muodostuminen Kuvioss 1 on hvinnollistettu perustutkinnon muodostumist moduleittin. Väreillä hvinnollistetn opintojen eteneminen tutkinnon osittin. Symbolit kertovt, mihin osiin sisältyy työssäoppimínen j mmttiosmisen näyttö., 4. l. vuosl LUKIO vuost 2, vuosi AMMTILUKIO LUKIO urouùp rwrur ro osp fïop I osp) * LUKIO vuosi I oâp) +* 3. vuosi \MMTILUKIO LU KIO vu0st 4, vuos AMMTILUKIO LUKIO LUKIO LUKIO LUKIO * ="t'n'ot"misen náßö O =tvo" opp tin'n 'I0P vähinläàn 39 osp, lukiol set 35 osp KUVIO 1. Liiketlouden perustutkinnon moduulikvio TL

14 2 AMMILLISET TUTKINNON OS, 135 osp 2.1 Pkollinen tutkinnon os Asiksplvelu, 30 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASI- 1 Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss osmisen tunnustmist voi tphtu esimerkiksi seurvsti: o Asiksplvelu- j myyntitehtävissä tehty työ o Asiksplvelun j myyntityön opinnot. Tutkinnon osn liittyvät ln opinnot mmttikorkekouluss, voimess yliopistoss, yliopistoss ti työväenopistoss. o Tutkinnon os mmttitutkinnost ti erikoismmttitutkinnost Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olev n os m isen selvittäm iseksi. Trvittess opiskel ij I le nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnistmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tähän tutkinnon osn kuuluvt seurvt os-lueet. ei erillisiä os-lueit Opettj/t ki rjvt oppim isen seur ntkohteiden rviointipäätöksen tutkinnon osittin/ os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppimisen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppimisen tvoitteelseurntkohteet käydään yhdessä läpi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. 12

15 ARVIOINNIN KESKEISET ASI. Työssäoppimist ohjv opettj vrmist opiskelijn oppimisen työpikkohjjlt. Arviointipäätös on opettjn j työpikkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen kuvus näytöstä. Opiskelij osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä úoimien plvelutilnfeess. Työympäristönä voi oll esimerkiksi kupp, toimisto, pnkki ti vkuutusyhtiö, infopiste ti vrsto Ammttiosmisen näyttöä voidn jtk toisess työpikss/työkohteess ti mmtillisess peruskoulutuksess koulutuksen järjestäjän osoittmss muuss pikss niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Ammttiosmisen näyttö toteutetn työpikll joko työssäoppimisen yhteydessä ti mmttiosmisen näyttönä työpikll. Ammttiosmisen näyttö osoitetn yhdessä näytössä. Ammttiosmisen näytön toteutus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Osm inen voidn osoitt m mttititokil p i I u iss. Osminen voidn osoitt myös seurvn tutkinnon osn näytön yhteydessä o Kupn prveru j myynti 30 osp Arviointikeskustelu Arvosnst päättäminen j dokumentointi 5. Muu osmisen rviointi Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj j opettj. Opiskelij tekee itservioinni n osm isestn kriteereiden perustell. Opettj kirj rviointi i n os I I istuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä toimielimen päätöksen mukisesti Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä. Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. L3

16 ARVIOINNIN KESKEISET ASI. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittm isest. Arvioinnin perustel ut ki rj{ n mmttios m isen näytön rvioinnin yhteydessä. Oppimisen etenemisen seurnt Ei edellytä iempi suorituksi Oppimisympäristö: Oppilitosympäristösekätyössäoppimispikk Menetelmät: Opetus oppilitoksess 21 osp, opintoihin liittyvät myös yritysvierilut j eriliset projektit. Työssäoppiminen 9 osp Am mttititovtimu kset Opiskeltv sisältö/ Oppimisen seurntkohteeu o huolehtiityöympäristöstä vlmistutuu plvelutilnteisiin plvelee ulkoist j sisäistä sikst hoit plvelutilnteen jälkitoimet hyödyntää kielitito siksplveluss tekee siksplveluun liittyviä toimistotehtäviä huolehtii työympäristön siisteydestä, toimivuudest j viihtyisyydestä vlmistutuu erilisiin plvelutilnteisiin opettelee plvelemn sikkit suomen kielellä j ruotsin kielellä sekä yhdellä vierll kielellä työlinsäädäntöön tutustuminen, työnntjn j työntekijän vstuut j velvollisuudet hoit jälkitoimet selvittää tuotteiden tuottoj j kustnnuksi j ktteit sekä hinnoittelee tuotteen 1. Asiksplveluprosessin hoitm inen vihteleviss tilnteiss 2. Liiketoiminnn tunteminen, kestävän kehityksen toteuttminen, yrittäjämäisen työskentelyn osoittminen 3. As kkn piveieminen ruotsiksi 4. Asikkn plveleminen englnniksi 5. Asikirjojen tuottminen työvälineohjelmill 6. Asiksplvelun toimistotehtävien hoitminen selvittää toiminnn knnttvuutt yritystoiminnn perusteet, yritysmuodot kestävän kehityksen peritteet käyttää työvälineohjelmi - korttitsoisesti j tuott tvnomisi sikirjoj tekee plvelutilnteess tvnomiset lskutoim itukset 7. Asiksplvelun lskutoimitusten tekeminen j toiminnn knnttvuuden selvittäminen 8. Yhteistyö- j vuorovikutustitojen osoittm inen j työhyvinvoinnist j turvll isuudest huolehtiminen. 1.4

17 ltii työhönsä liittyviä rporttej, tilstoj j tilítyksiä sekä käsittelee, säilyttää j hävittää sikirjoj noudtt sikirjojen ltimisess, käsittelyssä j rkistoinniss sekä rekistereiden ylläpidoss tietoturvn liittyviä ohjeistuksi osllistuu oppilitoksen projektitoimintn kuten esim. yrityskylään ti muihin jnkohtisiin proiekteihin 9. Aktiivinen osllistuminen toteutuvn projektitoimintn 1 0. Työssäoppiminen suoritettu 2.2 Asiksplvelun j myynnin osmisl, merkonom Kupn plvelu j myynti, 30 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASI. 1. Kuvus osm sen tunnustm sen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss osmisen tunnustmist voi tphtu es merkiksi seurvsti :. Kupn siksplvelu- j myyntitehtävissä tehty työ. Tutkinnon osn liittyvät opinnot mmttikorkekouluss, voimess yliopistoss, yliopistoss ti työväenopistoss. Tutkinnon os mmttitutkinnost ti erikoismmttitutkinnost Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnistmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tähän tutkinnon osn kuuluvt seurvt os-lueet: ei erillisiä os-lueit Opettj/t kirjvt oppim isen seurntkohteiden rviointi päätöksen tutkinnon osittin/ os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppimisen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppimisen tvoitteelseurntkohteet käydään yhdessä läpi työ- 15

18 ARVIOINNIN KESKEISET ASI. pikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppimist ohjv opettj vrmist opiskelijn oppimisen työpikkohjjlt. Arviointipäätös on opettjn j työpikkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn 4. Ammttiosmisen näyttö Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen kuvus näytöstä. Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Opiskel ij osoitt osm isens m mttiosm isen näyttönä työp i k I l tekem äl I ä v stu u l u ee I I n s ovittuj k u p n työtehtäviä. Ammttiosmisen näyttöä voidn jtk toisess työpikss/työkohteess ti mmtillisess peruskoulutuksess koulutuksen järjestäjän osoittmss muuss pikss niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Ammttiosmisen näyttö toteutetn työpikll joko työssäoppimisen yhteydessä ti mmttiosmisen näyttönä työpikll Ammttiosmisen näyttö osoitetn yhdessä näytössä. Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Ammttiosmisen näytön toteutus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Osminen voidn osoitt mmttititokilpiluiss. Osminen voidn osoitt myös seurvien tutkinnon osien yhteydessä:. Asiksplvelu 30 osp o Asikkuuksien hoito 30 osp Arviointikeskustelu Arvosnst päättäminen j dokumentointi Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj j opettj. Opiskel ij tekee itservioi nn in os m isest n kriteereiden perustell. Opettj kirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Ammttiosmisen näytön ryosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä toimielimen päätöksen mukisesti 16

19 ARVIOINNIN KESKEISET ASI. 5. Muu osmisen rviointi Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä. Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittm isest. Arvioin nin perustelut kirjt n m mttiosm isen näytön rvioinnin yhteydessä. Oppimisen etenemisen seurnt Ei edellytä iempi suorituksi Oppimisympäristö: Menetelmät: Oppilitosympäristö sekä työssäoppimispikk Opetus oppilitoksess 21 osp, opintoihin liittyvät myös yritysvierilut j projektit. Työssäoppiminen g osp Ammttititovtimukset Opiskeltv sisältö/ Oppimisen seurntkohteeu vlmistutuu plvelutilnteisiin hoit tuotevstuulueens plvelee sikst j myy seur myynnin kehitystä.. Plvelu- j myyntikonsepti, kupn kilpilukeinot, kupn toimintympäristö, eriliset kupptyypit, moniknvisuus j kupn ketjut, kupn rkenne Suomess o Myyntityö j myyntiprosessi, myyminen, ostokäyttäytyminen, eriliset sikkt o Asikkn j myyjän oikeudet j velvollisuudet sekä kuluttjnsuojlki, hintmerkinnät, hintmerkintäsetus, trjoukset j lennukset reklmtiot j niihin vstminen, tuoteplutukset. Myyminen ruotsiksijenglnniksi. Ksstyöskentely, eriliset mksutvt j -välineet Tuoteryhmät,tuotevstuulue,sen hoitminen, hävikki, kupn logistinen prosessi o Tuotetuntemus, tuoteturvllisuus j tuotevstuu. Kestävä kehitys, kupn ympäristöohieet, ltu 1. Kupn konseptin j kilpilukeinojen osminen, tuotevstuulue 2. Kupn toimintympäristön j siksplvelu j myyntiä koskevn keskeisen linsäädännön osminen 3. Myyntityön tekeminen 4. Myyntityö ruotsiksi 5. Myyntityö englnniksi 6. Tuotetuntemus 7. Myynnin kehityksen seurminen 17

20 Aln liiketoiminnn rvioiminen, swot Myynnin kehityksen seurminen osstoittin sekä tuotteen ti plvelun hinnoitteleminen huomioiden hävikin j lennukset, kiertonopeuksien osminen YritysvieriluVprojektit m hdoll i- suuksien mukn 8. Plveluviestintä 9. Yrittäjyys 10. Työssäoppiminen suoritettu Asikkuuksien hoito, 30 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASI- 1 Kuvus osm sen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss osmisen tunnustmist voi tphtu esimerkiksi seurvsti: Asikkuuksien hoitmisess tehty työ. Tutkinnon osn liittyvät opinnot mmttikorkekouluss, voimess yliopistoss, yliopistoss ti työväenopistoss o Tutkinnon os mmttitutkinnost ti erikoismmttitutkinnost Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnistm ispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tähän tutkinnon osn kuuluvt seurvt os-lueet: o eierillisiäos-lueit Opettj/t kirjvt oppim isen seurntkohteiden rviointipäätöksen tutkinnon osittin/ os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppimisen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppimisen tvoitteeuseurntkohteet käydään yhdessä läpi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopim uksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss kes- 18

21 ARVIOINNIN KESKEISET ASI. kustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppimist ohjv opettj vrmist opiskelijn oppimisen työpikkohjjlt. Arviointipäätös on opettjn j työp i kkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen kuvus näytöstä. Opiskelij osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä työssäoppi m isen yhteydessä ti m mttiosm isen näyttönä työpik l- l tekemällä sovittuj sikkuuksien hoitoon kuuluvi työtehtäviä. Ammttiosmisen näyttöä voidn jtk toisess työpikss/työkohteess ti mmtillisess peruskoulutuksess koulutuksen järjestäjän osoittmss muuss pikss niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Ammttiosmisen näyttö toteutetn työpikll joko työssäoppim isen yhteydessä ti m mttiosm isen näyttönä työpikll Ammttiosmisen näyttö osoitetn yhdessä näytössä. Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Ammttiosmisen näytön toteutus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Osminen voidn osoitt myös seurvn tutkinnon osn yhteydessä:. Kupn plvelu j myynti, 30 osp, Osminen voidn osoitt myös mmttititokilpiluiss. Arviointikeskustelu Arvosnst päättäminen j dokumentointi 5. Muu osmisen rviointi Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj j opettj. Opiskelij tekee itservioinnin os m isestn kriteereiden perustel l. Opettj ki rj rvioi ntiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä toimielimen päätöksen mukisesti Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä. Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen L9

22 ARVIOINNIN KESKEISET ASI. rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittm isest. Arvioinn in perustel ut ki rjt n m mttiosm isen näytön rvioinnin yhteydessä. Oppimisen etenemisen seurnt Ei edellytä iempi suorituksi Oppimisympäristö: Oppilitosympäristö j työssäoppimispikk g osp Menetelmät: Opetus oppilitoksess 21 osp, opintoihin liittyvät myös yritysvierilut j projektit. Työssäoppiminen 9 osp. Am mttit itovti m u kset Opiskeltv sisältö/ Oppimisen seurntkohteeu hoit vstuulleen nnetut sikkuudet myy tuotteit ti plveluj ti tuott orgnistions sikstrpeen mukisi plveluj tekee trjouksi ti muit sikkuuksien hoitoon liittyviä plvelurtkisuehdotuksi hoit jälkitoimet seur myynti- j plvelutyönsä tuloksellisuutt j knnttvuutt.. Asiksryhmät j sikkuudet, sikkuuksien hoito, sikstiedon hyödyntäminen o Tuotteiden j plveluiden myynti, sikstrpeen mukisten plvelujen tuottminen, reklmtion hoitminen Asiksrekisterit j niiden ylläpito linsäädännön mukisesti. Myynti- ti plvelusuunnitelmn ltiminen knnttvsti, budjetointi j hinnoittelu, myynnin seurnt j rportointi. Trjouksen tekeminen j lskem inen, hvinnollistvn esityksen ltiminen sikkille. Customer Reltions. Kundreltioner. Yritysvieriluíhin j projekteihin osllistum inen mhdollisuuksien mukn 1. Asikkuuksien hoito (kntsiksmrkkinointi), sikssuhdemrkkinointi 2. Tuotteiden j plvelujen myynti j -tuottminen 3. Asiksrekisterin ohjeen mukinen toimint j tietosuojn noudttm i- nen 4. Trjouksen tekemiseen osllistuminen, myynnin seurntn j rportointiin osllistuminen 5. Customer Reltions 6. Kundreltioner 7. Työssäoppiminen suoritettu 20

23 2.2.3 Visulinen myyntityö, 30 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASI. 1. Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss osmisen tunnustmist voi tphtu esimerkiksi seurvsti: o Visulisen mrkkinoinnin tehtävissä tehty työ. Tutkinnon osn liittyvät opinnot mmttikorkekouluss, voimess yliopistoss, yliopistoss ti työväenopistoss. Tutkinnon os mmttitutkinnost ti erikoismmttitutkinnost Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnistmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tähän tutkinnon osn kuuluvt seurvt os-lueet: ei erillisiä os-lueit Opettj/t ki rjvt oppim isen seurntkohteiden rviointi päätöksen tutkinnon osittin/ os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppimisen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksr. Oppimisen tvoitteeuseurntkohteet käydään yhdessä läpi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppimist ohjv opettj vrmist opiskelijn oppimisen työpikkohjjlt. Arviointipäätös on opettjn j työpikkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn 2L

24 ARVIOINNIN KESKEISET ASI. 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen kuvus näytöstä. Opiskelij osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä tekemällä vstuulueelln sovittuj visulisen myyntityön työtehtäviä. Ammttiosmisen näyttöä voidn jtk toisess työpikss/työkohteess ti mmtillisess peruskoulutuksess koulutuksen järjestäjän osoittmss muuss pikss niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Ammttiosmisen näyttö toteutetn työpikll joko työssäoppimisen yhteydessä ti mmttiosmisen näyttönä työpikll Ammttiosmisen näyttö osoitetn yhdessä näytössä. Ammttiosmisen näytön toteutus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Osminen voidn osoitt myös mmttititokilpiluss. Arviointikeskustelu Arvosnst päättäminen j dokumentointi 5. Muu osmisen rviointi Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss johon osl I istuvt opiskelij, työpikkohjj j opettj. Opiskelij tekee itservioin nin osm isestn kriteereiden perustel l. Opettj kirj rvioi ntiin osl I istuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä toimielimen päätöksen mukisesti Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. 6. Tutkinnon osn rvosnnst päättäminen Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä. Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittm isest. Arvioin ni n perustelut kirjtn mmttiosm isen näytön rvioinnin yhteydessä. Oppimisen etenemisen seurnt Oppimisympäristö: Ei edellytä iempi suorituksi Oppilitosympäristö j työssäoppimispikk 9 osp 22

25 Menetelmät:Opetus oppilitoksess 21 osp, opintoihin liittyvät myös yritysvierilut j projektit. Työssäoppiminen vähintään 9 osp Ammttit itovtim u k- set Opiskeltv sisältö/ Oppimisen seurntkohteeu toteutt tuotteen, tuoteryhmän ti plvelun esillepnon ti kmpnjn ylläpitää j seur esillepnon ti kmpnjn ilmettä tuott siksinformtiot. r yrityksenmrkkinointiviestintä. myyvien esillepnojen suunnittelu j toteutus. visulisen myyntityön keskeiset esillepnotekniikt. os käyttää visulisen myyntityön työvälineitä, viestintävälineitä j sovellusohjelmi. os käyttää tiloj, klusteit j mterilej trkoituksenmukisesti otten huom ioon uusintkäytön. os käyttää tekstin settelun j typogrfin perustietopohj j yrityksen ohjeit tuottessn siksi nformtiot o Osllistuminen yritysvieriluihin j proiekteihin mhdollisuuksien mukn 1. Mrkkinointiviestintä 2. Visulinen esillepno j sen seurmrnen 3. Asiksinformtion tuottminen 4. Työssäoppiminen suoritettu 2.3 Tlous- j toimistoplvelujen osmisl, merkonomi Tlousplvelut 30, osp ARVIOINNIN KES. KEISET ASI 1. Kuvus osm - sen tunnustmisen toteuttm sest Tässä tutkinnon osss osmisen tunnustmist voi tphtu esimerkiksi seurvsti: Tloushllinnon tehtävissä tehty työ (lskutus, reskontrien hoitminen, kirjnpidon tekeminen) Tloushllinnon opinnot mmttikorkekouluss, voimess yliopistoss, yliopistoss ti työväenopistoss Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelij lle n netn mhdollisu us näyttää vd ittv osm i nen. Opettj tekee osmisen tunnistmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tähän tutkinnon osn kuuluvt seurvt os-lueet: Ei erillisiä os-lueit 3. Työssäoppimisen /työpikll tph- Työssäoppimiseen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seurntkohteist 23

26 ARVIOINNIN KES. KEISET ASI tuvn opiskelun rviointi (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppimisen tvoitteeuseurntkohteet käydään yhdessä läpi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppimist ohjv opettj vrmist opiskelijn oppimisen työpikkohjjlt. Arviointipäätös on opettjn j työpikkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Näyttötod istukseen tulee yksilöl linen kuv us näytöstä. Opiskelij osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä plvelemll toimiston ulkoisi ti sisäisiä sikkit hoitm l I yhtä tl o us plvel ujen os-l u ett (l i iketphtu mi en kirjminen, plknlskent, lskutus, myyntireskontr j m ks u keh otu kset, osforesko ntr). Ammttiosmisen näyttöä voidn jtk toisess työpikss/työkohteess ti mmtillisess peruskoulutuksess koulutuksen järjestäjän osoittmss muuss pikss niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Ammttiosmisen näyttö toteutetn työpikll joko työssäoppim isen yhteydessä t i m mttiosm isen näyttönä työpikll Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Arviointikeskustelu Ammttiosmisen näytön toteutus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Ammttiosmisen näyttö osoitetn yhdessä näytössä. Osminen voidn osoitt myös mmttititokilpiluss. Osminen voidn osoitt seurvien tutkinnon osien yhteydessä:. Kirjnpito 30 osp,. Kupn plvelu j myynti 30 osp Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj j opettj. Opiskelij tekee itservioinnin osmisestn kriteereiden perustell. Opettj kirj rviointiin osllistuvien 24

27 ARVIOINNIN KES. KEISET ASI Arvosnst päättäminen j dokumentonti 5. Muu osmisen rviointi ospuolten rvioinnit Wilmn. Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä toimielimen päätöksen mukisesti. Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinn i n perustelut rviointikeskustel un yhteydessä Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä. Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioi n nin suorittm isest. Arvioinnin perustelut kirjtn m mttiosmisen näytön rvioinnin yhteydessä. Oppimisen etenemisen seu rnt Oppimisympäristö: Ei edellytä iempi suorituksi Oppilitosympäristö j työssäoppimispikk 9 osp Menetelmät: Opetus oppilitoksess 21 osp, opintoihin liittyvät myös yritysvierilut j mhdolliset projektit. Työssäoppiminen g osp Am mttit itovti m u kset Opiskeltv sisältö/ Oppimisen seurntkohteeu o lskutt hoit myyntireskontr j mksukehotuksi hoit ostoreskontr o Lskujen ltiminen Ajnkohtisten säädösten, määräysten j ohjeiden noudttminen koskien lskutust Mksuehdot j mksuvälineet 1. Ltii lskun sisäftövtimusten mukisesti 2. Hoit myyntireskontr j hoit ostoreskontr kirj kirjnpidoss tvnomiset liiketphtumt lskee tvnomisen mksettvn plkn o Tloushllinto ruotsiksi j englnniksi Kirjnpidon perusteet K-kirjnpito Tilinpäätöksen ltiminen 3. Tloushllinnon lskelmt 4. Plvelee sikst ruotsin kielellä 5. Plvelee sikst englnnin kielellä 25

28 Tuloslskelmn j tseen ltiminen j tulkint Toimiston j tloushllinnon työvälineet j sovellusohjelmt Yrityksen plknlskennn perusteet 6. Kirj tvnomiset sekä rvonlisäveroll iset I i iketphtumt mnulisesti 7. Kuj liiketphtumt sovellusohjelmll 8. Tulkitsee tuloslskelm j tsett 9. Lskee tvnomisen mksettvn plkn 10. Suoritt tlousplvelujen työssäoppimisen hyväksytysti Kirjnpito, 30 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASI. 1 Kuvus osm sen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss osmisen tunnustmist voi tphtu esimerkiksi seurvsti : Tloushllinnon tehtävissä tehty työ (kirjnpidon j rvonlisäverotuksen hoitminen) Aikisempi mmtillinen tutkinnon os ti tutkinto esim. tloushllinnon t Tloushllinnon opinnot mmttikorkekouluss, voimess yliopistoss, yliopistoss ti työväenopistoss Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnistmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 26

29 ARVIOINNIN KESKEISET ASI- 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tähän tutkinnon osn kuuluvt ll minitut os-lueet: ei erillisiä os-lueit Opettj/t ki rjvt oppim isen seurntkohteiden rviointipäätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppimiseen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppimisen tvoitteevseurntkohteet käydään yhdessä läpi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppimist ohjv opettj vrmist opiskelijn oppimisen työpikkohjjlt. Arviointipäätös on opettjn j työpikkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Näyttötod istukseen tu lee yksi löllinen kuvus näytöstä. Opiskelij ti tutkinnon suorittj osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä tekemällä kuukusittist kirjnpito toimistoympá'rsfössá. Ammttiosmisen näyttöä voidn jtk toisess työpikssityökohteess ti mmtillisess peruskoulutuksess koulutuksen järjestäjän osoittmss muuss pikss niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Ammttiosmisen näyttö toteutetn työpikll joko työssäoppimisen yhteydessä ti mmttiosmisen näyttönä työpikll Ammttiosmisen näytön toteutus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Ammttiosmisen näyttö osoitetn yhdessä näytössä. Osminen voidn osoitt myös mmttititokilpiluiss. Arviointikeskuste- Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj j 27

30 ARVIOINNIN KESKEISET ASI- lu Arvosnst päättäminen j dokumentointi 5. Muu osmisen rviointi 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen opettj. Opiskelij tekee itservioi nn i n os m isestn kriteereiden perustell. Opettj kirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä toimielimen päätöksen mukisesti. Opettj kirj m mttiosm isen näytön rvioi n nin perustelut rviointikeskustelun yhteydessä. Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä. Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittm isest. Arvioinn in perustelut ki rjt n m mttiosmisen näytön rvioinnin yhteydessä. Oppimisen etenemisen seurnt Oppimisympäristö: Ei edellytä iempi suorituksi Oppilitosympäristö j työssäoppimispikk 9 osp Menetelmät: Opetus oppilitoksess 21 osp, opintoihin liittyvät myös yritysvierilut j mhdolliset projektit. Työssäoppiminen 9 osp Ammttititovtim ukset Opiskeltv sisältö/ Oppimisen seurntkohteeu hoit kuukusittist kirjnpito kirj tulot, menot j rhoitustphtumt sekä niiden oikisuerät täsmäyttää rhtilien sldot j trvittess oskirjnpidot pääkirjnpitoon ltii kusiveroil- o Kuukusittisen kirjnpidon hoitminen Arvonl isäverotuksen erityiskysym ykset Kusiveroilmoitus j verotili Vrston muutos j poistot Plkkkirjnpito Siirtyvät erät Tilinpäätössiirrot 1. Hoit kuukusittisen kirjnpidon rvonlisäverotus huomioiden 2. Llä j trkist rvonlisäverolskelmn 3. Kirj plkt j työnntjsuoritukset 4. Ltiitilinpäätöksen iksotuk- 28

31 moituksen titrkist kusiveroilmoituksen oikeellisuuden kohdist lskentkudelle kuuluvt tulot j menot Eri yritysmuotojen kirjnpito (Ay, Ky Oy) Asunto-oskeyhtiön j yhdistyksen kirjnpito Tloushllinnon tehtävien hoitminen sovellusohjelmll Os-kirjnpitojen siirtäm inen kirjnpitoon srneen 5. Tulkitsee tuloslskelmn j tseen sisältöä 6. Ymmärtää eri yhtiömuotojen kirjnpidolliset erot 7. Hoit suntooskeyhtiön j yhdistyksen kirjnpito B. Hoit tloushllinnon erityötehtäviä eri osohjelmi hyväksikäyttäen 9. Suoritt kirjnpidon työssäoppimisen hyväksytyksi Toimistoplvelut, 30 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASI. 1. Kuvus osm sen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss osmisen tunnustmist voi tphtu esimerkiksi seurvsti. Toimistotehtävissä tehty työ o Tutkinnon osn liittyvät ln opinnot mmttikorkekouluss, voimess yliopistoss, yliopistoss ti työväenopistoss. Osmisen tunnistmisest j tunnustmisest vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen, hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj merkitsee osmisen tunnistmisen rviointipäätöksen Wilmn opintojkson titutkinnon osn oppimisen seurntkohteisiin j tekee osmisen tunnustmispäätöksen. 29

Opetussuunnitelma 201 5

Opetussuunnitelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 201 5 Tieto- j viestintätekniikn perustutkinto, Ohjel m istotuot n non osm isl Dtnomi ldittu: 26.05.2015 Mirk Rjniemi hyväksytty= 26.6.2015 S 96 rehtori rontus

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 201 5

Opetussuunn itelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 201 5 Nuoriso- j vp-jn ohjuksen perustutkinto, N uoriso- j vp-jnohj hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 -ì ú-l- \ rkku Purontus rehtori L SISALLYS I NUORISO- JA VAPAA-AJAN

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Kotityö - j puhdistusplvelujen perustutkinto, Kotityöplvel ujen osm isl Kodinhuoltj ldittu: 01.06.2015 Mrj Ruokonen hyväksytty= 26.6.2015 S

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 H iusln perustutkinto, prturi-km pl ldittu: 27.05.2015 Tuij Konttijärvi hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 l^l Sirkku Purontus rehtori t SISÄLLYS 1 1

Lisätiedot

(9kpedu. Maatalousalan perustutkinto, Opetussu unn itelma 201 5. Maatilatalouden osaamisala Maaseutuyrittäjä. Keski-Pohjan maan am mattiopisto

(9kpedu. Maatalousalan perustutkinto, Opetussu unn itelma 201 5. Maatilatalouden osaamisala Maaseutuyrittäjä. Keski-Pohjan maan am mattiopisto (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutkinto, Mtiltlouden osmisl Mseutuyrittäjä ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 (> rehtori rontus T

Lisätiedot

Puualan perustutkinto,

Puualan perustutkinto, (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu un n itelm 2015 Puuln perustutkinto, Puuseppä ldittu: 28.04.2015 Kent Rönnqvist hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 't i-r- \ Sirkku Purontus rehtori L Sisä llys I PUUALAN

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Audiovisulisen viestinnän perustutkinto, Medi-ssistentti ldittu: 04.08.015 Jussi Järviniemi hyväksytty:6.8.015 S f r0 -l l-l Purontus rehtori

Lisätiedot

9kpedu. Autoalan perustutkinto, Opetussu un n itelma 2015. Ajoneuvoasentaja. Keski-Pohjan maan a m mattiopisto. Autotekn iikan osaamisala.

9kpedu. Autoalan perustutkinto, Opetussu un n itelma 2015. Ajoneuvoasentaja. Keski-Pohjan maan a m mattiopisto. Autotekn iikan osaamisala. 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu un n itelm 015 Autoln perustutkinto, Autotekn iikn osmisl Ajoneuvosentj ldittu: 8.04.015 Jkko Huhtl hyväksytty: 6.6.015 $ 96 L-r Purontus rehtori T SISÄLLYS

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Tlotekn i i kn perustutkinto, Putkisen n u ksen osm isl Putkisentj ldittu: 18.06.015 Kimmo Nykänen hyväksytty: 6.6.015 $ 96 rl-. Sirkku Purontus

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 Tekstiili- j vtetusln perustutkinto, Vtetuksen osmisl Vtetusompelij ldittu: 06.08.2015 Trj Slotte hyväksytty: 6.8.2015 S rr0 ^L- r Sirkku Purontus

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto, (pkpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Log istiikn perustutkinto, Ku ljetusplvel ujen osm isl Autonkuljettj Yhd i ste I m äjo n e uvo n ku ljettj ldittu: 16.05.2015 Pekk Luom hyväksytty:

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Turvallisuusvalvoja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Tu rval I isu usalan perustutki nto, laadittu: 06.08.

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Turvallisuusvalvoja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Tu rval I isu usalan perustutki nto, laadittu: 06.08. 9kpedu T Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 01 5 Tu rvl I isu usln perustutki nto, Turvllisuusvlvoj ldittu: 06.08.015 Risto Krhu hyväksytty: 6.8.015 S f 10 - r-, I Sirkku Purontus rehtori Sisällys

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutki nto, Mtlousteknolog in osm isl Mseutuyrittäjä ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 f-- t L1 Sirkku

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunnitelma 2015. Rakennusalan perustutkinto, TalonrakentEa. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Ta lon raken n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussuunnitelma 2015. Rakennusalan perustutkinto, TalonrakentEa. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Ta lon raken n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 2015 Rkennusln perustutkinto, T lon rken n u ksen osm isl TlonrkentE ldittu: 13.04.2015 Jorm Ltvl hyväksytty: 26.6.2015 S 96 rehtori us 1.1 At IURTTIRUN

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5 Laboratorioalan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5 Laboratorioalan perustutkinto, Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Lbortorioln perustutkinto, Lborntti ldittu: 7.05.015 Hnnele Puuml hyväksytty: 6.6.015 $ 96,\ L- l-- t Sirkku Purontus rehtori t 1 LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO..

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5 Maatalousalan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5 Maatalousalan perustutkinto, Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutkinto, Elä ntenhoidon osmisl Elä ntenhoitj ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty= 26.6.2015 S 96 r^l- t rkku Purontus rehtori

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Hevostalouden perustutki nto. Hevostenhoitaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 27.04.2015 Sirpa Puusaari

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Hevostalouden perustutki nto. Hevostenhoitaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 27.04.2015 Sirpa Puusaari 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 201 5 Hevostlouden perustutki nto Hevostenhoitj ldittu: 27.04.2015 Sirp Puusri hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 Sirkku Purontus rehtori Sisällys 1 HEVOSTALOUDEN

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 2015

Opetussu unn itelma 2015 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Hotelli-, rvintol- j cteringln perustutkinto, Kokin osmisl Kokki ldittu: 31.05.2015 Leen Roukl hyväksytty= 26.6.2015 \ Sirkku Purontus - l--.

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja 9kpedu Keski-Pohjnmn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Sähkö- j utomtiotekniikn perustutkinto, Sähkö- j utomtiotekniikn osmisl Sähkösentj sekä utomtiosentj ldittu: 25.06.2015 Mrko Päiveröinen hyväksytty:

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 201 5

Opetussuunnitelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 201 5 Tieto- j tietoliikennetekniikn perustutkinto, I CT-sentjn osmisl ICT-sentj fdittu: 24.06.2015 Jrmo Slo hyväksytty: 6.8.2015 S f f 0 - ;-L t Sirkku Purontus

Lisätiedot

(9kpedu. Opetussuunn itelma 2015. Koneistaja Koneenasentaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Kone- ja metallialan perustutkinto, Levyseppäh itsaaja

(9kpedu. Opetussuunn itelma 2015. Koneistaja Koneenasentaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Kone- ja metallialan perustutkinto, Levyseppäh itsaaja (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 Kone- j metlliln perustutkinto, V I m istustekn i i kn osm isl Koneistj Koneensentj Levyseppäh itsj ldittu: 27.05.2015 Psi Skntsi hyväksytty:

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

(ykpedu. Opetussuun n itelma 201 5. Yhteiset tutkinnon osat. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 30.05.2015. hyväksytty: 26.6.

(ykpedu. Opetussuun n itelma 201 5. Yhteiset tutkinnon osat. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 30.05.2015. hyväksytty: 26.6. (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuun n itelm 201 5 Yhteiset tutkinnon ost ldittu: 30.05.2015 Erkki Juol hyväksytty: 26.6.2015 S 96 rehtori rontus 3 Yhteiset tutkinnon ost mmtillisess petuskoulutuksessr

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Opetussu unnitelma Elintarvikealan perustutkinto,

Opetussu unnitelma Elintarvikealan perustutkinto, (2kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unnitelm 201 5 Elintrvikeln perustutkinto, El i ntrvi keteknolog in osm isl El i ntrvi kkeiden vl m istj ldittu: 20.05.2015 Mrj-Leen Stenberg hyväksytty= 26.6.20f

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä Sopimustekstin käännös 30.03.2015 (epävirllinen) Counil of Europe Trety Series - No. 199 Euroopn neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnllisest merkityksestä Fro, 27.10.2005 Johnto Euroopn

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Talotekniikan PT Tutkinnon osan nimi ja laajuus: ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN ASENTAMINEN 15 OSP, valinnainen. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Tämän perusteella opiskelija voi hakea

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Opetussuunnitelma 3.0 /30.5.2014 1 (10) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 1 Opintopolku asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit Tuettu oppisopimus Luokk Tukiprosessit Ydintehtävä Nuorten tukeminen oppisopimuskoulutuksen ikn Prosessin trkoitus Tutkinnon ti ostukinnon sminen oppisopimuskoulutuksell Prosessin lähtötilnne Työttömän

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Asiakaslähtöinen valmistaminen 15 osp, pakollinen tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS AIKUISKOULUTUSTILASTOT M Itell Posti Oy YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2010 'CONTINUING VOCATIONAL TRAINING SURVEY - CVTS4' TIEDUSTELU PERUSTUU TILASTOLAKIIN (LAKI 280/04) KYSELYLOMAKE SÄHKÖINEN LOMAKE:

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 Keski-Phjn mn m mttipist Opetussuunn itelm 015 Pi ntkäsittely ln perustutki nt, Rkennusten pintkäsittelyjen smisl Mlri ldittu: 0.04.015 Jri Piispnen hyväksytty: 6.6.015 $ 96 Él-t Sirkku Purntus rehtri

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi Hyväksytty 9.05.205 2 Sisällys. JOHDANTO...

Lisätiedot

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi OSAAVA kehittämishnkkeid hllinnoinnin ops Toimintvuosille 2015 2016 j 2016 2017 tehtyj vltionvtpäätöst tueksi päivitetty 4.1.2016 vsm/pj pä 2 Sisällysluettelo Osv ohjelmn mukis vltionvtuks hkemin.... 3

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat TÄMÄ DOKUMENTTI ON TARKOITETTU MIELEN AVAIN -HANKKEEN PROJEKTIEN ITSEARVIOINNIN TOTEUTTAMISEEN itserviointi Työkirpoht NET EFFECT OY ANNIINA ALI-LAURILA TOIMINTA 1. Johtjuus 3. HENKILÖSTÖ 7. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Tutkinnon rakenteen hyödyntäminen Salpaus case Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Liiketalouden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Liiketalouden perustutkinto uudistuu 1.8.2015- osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Säädökset ja määräykset voimaan 1.8.2015 Kaikki opiskelijat,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Myynnin tukipalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO Kruunupyyn kunt 26.L.2075 r/2 Sosili- j terveyslutkunt /-zîe MLL;n Lsten j nuorten puhelimen j netin vustus vuodelle 2015 f7o Toivomme, että kuntnne vust Lsten j nuorten puhelin- j nettiplvelun toimint.

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Myynnin tuki Myynnin viestintä Tavoitteet: Opiskelija palvelee sisäisiä ja

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0%

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0% OPAL: 213 Koulutuksi Opiskelijoit Vstus % 1.1.213 31.12.213 4 52 84,6 TAUSTAKYSYMYKSET 1. Sukupuoli (u) 1.Ninen 2.Mies 33 11 44 75,% 25,% 1,% 2. Äidinkieli (u) 1.Suomi 2.Ruotsi 3.Muu 34 1 44 77,3%,% 22,7%

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

13.3.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

13.3.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Hevostalouden perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.2.7 Hevossiittolassa työskenteleminen 20 osp, valinnainen t.o. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015)

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015) LATO - Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien j tiedonhllinnn kehittäminen j tehostminen(2014-2015) 27.9.2013 Päivitetty: 30.12.2013 Sisältö 1 YHTEENVETO... 3 1.1 TAUSTA JA PERUSTELUT... 4 2

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Myynnin tukipalvelut tutkinnon osa (MYTU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

(7kpedu. Opetussu unnitelma Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Merkonomi

(7kpedu. Opetussu unnitelma Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Merkonomi (7kpedu Keski-Pohjanmaan am mattiopisto Opetussu unnitelma 2015 Li i ketalouden perustutki nto, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä Talous - ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi laadittu:

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012 Sosililutkunt 21.03.2012 11 Sosililutkunt Aik: Keskiviikko 21.03.2012 klo 16.00 17.35 Pikk: Vnhinkoti Asit 9 Sosililutkunnlle tiedoksi 10 Plvelussuhteen päättyminen 11 Rvitsemistyöntekijän tehtävien hoito

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Teknillinen korkekoulu Insinööritieteiden j rkkitehtuurin tiedekunt Lhden keskus Toimint-/litoskäsikirj Litoskirjn on merkitty punisell värillä Lhden keskuksen kehittämiskohteiksi vuodelle 2009 määritellyt

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Prosessiteollisuuden perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Paikalliset valmistusprosessit 15 osp, valinnainen, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa ARVIOINNIN

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot