Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi."

Transkriptio

1 Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti vrllisen tilnteen, jok voi iheutt kuolemn ti vkvi tpturmi, jos tilnnett ei vältetä. 1 Pur lite pketist j trkist pkkuksen sisältö Pkkuksen sisällys voi oll erilinen eri miss. Sähköjohto USB-kpeli Siirtotsku / Muovikortin siirtotsku Pik-sennusops Tuotteen turvohjeet DVD-ROM VAROITUS Lite on pkttu muovipusseihin. Pidä nämä muovipussit vuvojen j pienten lsten ulottumttomiss tukehtumisvrn välttämiseksi. Muovipussit eivät ole leluj. Tuotteen knss on käytettävä vin tuotteen mukn toimitettu sähköjohto. Suosittelemme, että säilytät lkuperäisen pkkuksen litteen mhdollist kuljetust vrten. Käytä mukn toimitettu USB-kpeli, jos hlut kytkeä litteen tietokoneeseen. USB-kpeli On suositeltv käyttää USB 2.0 -kpeli (tyyppiä A/B), jonk pituus on korkeintn 2 metriä. Poist litteen suojteippi j -klvo. Vrmist, että pkkuksess on kikki trvittv. FIN Versio 0 1

2 2 Kytke sähköjohto Vedä luovutuslust litteest j v sikirjpidike. Tärkeää ÄLÄ kytke vielä USB-kpeli. Kytke sähköjohto. VAROITUS Lite on kytkettävä mdoitettuun pistorsin. 1 2 Windows -käyttäjät: Siirry seurvn viheeseen Sivu 3 Av yläknsi (1). 1 Mintosh-käyttäjät: Siirry seurvn viheeseen Sivu 5 2

3 USB Windows USB-liitännän käyttäjät (Windows XP Home / XP Professionl / Windows Vist / Windows 7) 3 Ennen sennust Vrmist, että tietokoneeseen on kytketty virt j että olet kirjutunut sisään järjestelmänvlvojn käyttöoikeuksin. DVD-ROM-levyn ylin vlikko tulee näyttöön. Npsut Asenn MFL-Pro Suite j npsut sitten Kyllä, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset. Noudt näytön ohjeit. Tärkeää ÄLÄ kytke vielä USB-kpeli. Jos tietokoneess on käynnissä ohjelmi, sulje ne. Näytöt sttvt oll erilisi eri käyttöjärjestelmissä. DVD-ROM sisältää Nune PperPort 12SE -ohjelmiston. Ohjelmisto tukee käyttöjärjestelmiä Windows XP Home (SP3 ti uudempi), XP Professionl (SP3 ti uudempi), Windows Vist (SP2 ti uudempi) j Windows 7. Päivitä viimeisimpään Windows Servie Pk -versioon ennen MFL-Pro Suiten sentmist. Jos olet Windows Vist - ti Windows 7 - käyttäjä j näyttöön tulee Käyttäjätilien vlvont, npsut Slli ti Kyllä. Vlitse Normli j npsut sen jälkeen Seurv. Asennus jtkuu. USB Windows Mintosh 4 MFL-Pro Suiten sentminen Aset litteen mukn toimitettu DVD-ROMlevy DVD-ROM-semn. Jos Brother-näyttö ei tule esiin utomttisesti, siirry kohtn Tietokone (Om tietokone), kksoisnpsut DVD-ROM-kuvkett j sitten strt.exe-tiedosto. d Windows Vist - j Windows 7 -käyttäjät: kun Windows -järjestelmän Suojus-näyttö tulee esiin, vlitse vlintruutu j suorit sennus loppuun npsuttmll Asenn. Kun ll olev ikkun tulee esiin, siirry seurvn viheeseen. 3

4 USB Windows 5 USB-kpelin liittäminen Liitä USB-kpeli litteen USB-porttiin, joss on symoli. Liitä kpeli tietokoneeseen. 6 Lopettminen j käynnistäminen uudelleen Käynnistä tietokone uudelleen npsuttmll Vlmis. Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjuduttv sisään järjestelmänvlvojn käyttöoikeuksin. Asennus jtkuu utomttisesti. Asennuksen ikn esiin tulee useit näyttöjä. Jos ohjelmiston sennuksen ikn tulee esiin virheviesti, suorit Asennusdignostiikk, jok Tärkeää ÄLÄ sulje näitä ikkunoit sennuksen ikn. Ikkunoiden esiin tulemiseen stt kulu muutm sekunti. Kun Internet-rekisteröinti-näyttö tulee esiin, tee vlintsi j noudt näytön ohjeit. löytyy kohdst (Käynnistä)/ Kikki ohjelmt/brother/ads Seurvt näytöt tulevt esiin. Kun Ohjelmiston päivityssetus -näyttö tulee esiin, vlitse hlumsi ohjelmistopäivityssetus j npsut OK. Kun Brotherin tuotetutkimus- j tukiohjelm käynnistyy, noudt näytön ohjeit. Internet-yhteys trvitn, jott ohjelmiston päivitys j Brotherin tuotetutkimus- j tukiohjelm voidn ldt. Vlmis Asennus on nyt vlmis. Siirry seurvn viheeseen Siirry kohtn Vlinnisten sovellusten sentminen sivu 7. 4

5 USB Mintosh USB-liitännän käyttäjät (M OS X x) 3 Ennen sennust Vrmist, että litteeseen j Mintoshtietokoneeseen on kytketty virt. Sinun on kirjuduttv sisään ylläpitäjän käyttöoikeuksin. Jos käytät M OS X -versiot , päivitä M OS X -versioon x ennen sennust. 5 MFL-Pro Suiten sentminen Aset litteen mukn toimitettu DVD-ROMsennuslevy tietokoneen DVD-ROMsemn. Aloit sennus kksoisosoittmll kuvkett Strt Here OSX (Käynnistä tästä OSX). 4 USB-kpelin liittäminen Tärkeää Litett EI SAA liittää näppäimistön USBporttiin ti USB-keskittimeen. Liitä lite suorn Mintosh-tietokoneeseen. Liitä USB-kpeli litteen USB-porttiin, joss on symoli. d Noudt näytön ohjeit. Asennuksen jälkeen Brother-ohjelmisto etsii Brother-litett. Tämä kestää hetken. Vlitse lite luettelost j osoit sitten OK. USB Windows Mintosh Liitä kpeli tietokoneeseen. e Kun ll olev näyttö tulee esiin, osoit Seurv. 5

6 USB Mintosh 6 Presto! PgeMnger- j Presto! BizCrd - ohjelmien sentminen Osoit Presto! PgeMnger j noudt näytön ohjeit. Osoit Presto! BizCrd j noudt näytön ohjeit. Osoit Seurv. d Osoit Sulje. Vlmis Asennus on nyt vlmis. 6

7 Asenn lisäohjelmt Windows 1 Vlinnisten sovellusten sentminen Nune PDF Converter Professionl 7 Nune PDF Converter Professionl 7 sisältää useit toimintoj PDF-tiedostojen käsittelyyn. Sillä voidn lukit j vt PDF-tiedostoj ktselu, muokkust, huomutusten lisäämistä j uudelleenkoonti vrten. Ann MFL-Pro Suiten DVD-ROM-pkkuksess olev Nune-srjnumero, kun sitä kysytään Nune PDF Converter Professionl 7:n sennuksen ikn. NewSoft Presto! BizCrd 6 Presto! BizCrdin vull tietokoneell voidn käsitellä sknnttujen käyntikorttien tietoj, kuten nimiä, yritystietoj, osoitteit, puhelin- j fksinumeroit sekä sähköpostiosoitteit. Kun sknnt ti tuot käyntikortit, Presto! BizCrd tllent utomttisesti kunkin kortin tiedot j kuvn. Siinä on tilt helppoon sisällön etsimiseen, muokkukseen, luontiin j järjestykseen. Vrmist, että olet kirjutunut sisään järjestelmänvlvojn oikeuksin. Av ylin vlikko uudelleen vmll j sulkemll DVD-ROM-levysem ti kksoisnpsuttmll strt.exe-tiedosto. DVD-ROM-levyn päävlikko tulee näyttöön. Npsut Muit ohjelmi. Npsut sennettvn sovelluksen pinikett. d Pl Muit ohjelmi -näyttöön, jos hlut sent lisää ohjelmi. 7

8 Tietokoneen sknnus 1 Asikirjn sknnminen Asikirjoj voi sknnt j tllent PDF-tiedostoiksi Sknn tiedostoon -toiminnoll. Vrmist ennen sikirjojen sknnust j setusten määritystä, että olet sentnut ohjimen j kytkenyt litteen tietokoneeseen tämän oppn ohjeiden mukn. Vrmist, että lite on kytketty tietokoneeseen USB-kpelill. Aset sikirj litteeseen. Pin Sknn PC -näppäintä. Lite loitt sikirjn syötön j sknnuksen. Sknntut tiedot tllennetn PDF-muodoss tietokoneeseen, jok on kytketty litteeseen USB-kpelill. ControlCenterin vull käyttäjä voi muutt Sknn PC -setuksi, kuten tllennetun tiedoston muoto. Lisätietoj on DVD-ROMlevyn Käyttöoppss. ControlCenterin ti sknnerin ohjimen vull voi käynnistää sknnuksen tietokoneest sekä tllent sknntut tiedot USBmuistitikkuun, jok on kytketty litteeseen. Lisätietoj on DVD-ROM-levyn Käyttöoppss. 8

9 Merkkivlot Seurvss tulukoss olevi merkkivlojen ilmisimi käytetään tämän luvun kuviss. ti ti ti Merkkivlo ei pl. Merkkivlo pl. ti ti Merkkivlo vilkkuu. Käyttöoppss on lisätietoj näistä j tietoj muist merkkivloist. Asikirjtukos Poist sikirjtukos j toimi seurvsti: Aset sknnttv kortti pystysuunnss. Kun sknnt pitkän sikirjn, vlitse Sknnuskoko- ti Asikirjkokopudotusvlikost Pitkä pperi (normli leveys) ti Pitkä pperi (kpe). Monisyötön tunnistus Useit sivuj on syötetty smnikisesti. Pin mitä thns näppäintä j tee jokin seurvist: Poist Monisyötön tunnistus -vlintruudun vlint käyntikorttej sknnttess. Vlitse Muovikorttitil-vlintruutu muovikortti sknnttess. Vlitse Siirtotskutil-vlintruutu, jos sknnttess käytetään siirtotsku. Vrmist, että ennen monisyöttöä sknntut tiedot on tllennettu, j loit sknnus uudelleen joko seurvlt sivult ti lust. Ennen monisyöttöä sknnttuj tietoj ei voi tllent sknnuksen ikn ohjuspneelin Sknn USB -näppäimellä, ellei tiedostotyypiksi ole vlittu JPEG. Etuknsi on uki Sulje litteen etuknsi. 9

10 Merkkivlot Muisti täynnä Kytketyn USB-muistitikun muisti on täynnä. Pin mitä thns näppäintä j tee jokin seurvist: Poist USB-muistitikust tiedostot ti knsiot, joit ei käytetä, j yritä uudelleen. Käytä USB-muistitikku, joss on vpt til. Suojttu lite Kytketty USB-muistitikku on kirjoitussuojttu. Irrot suojttu USB-muistitikku, pin mitä thns näppäintä j tee jokin seurvist: Poist USB-muistitikun kirjoitussuojus käytöstä j yritä uudelleen. Käytä USB-muistitikku, joss kirjoitussuojus on poistettu käytöstä. Litett ei tuet Irrot USB-portist USB-lite, jot ei tuet. Tällinen on esimerkiksi moiililite, jok ei tue USB-muistitikkutil. Keskitintä ei voi käyttää Keskitin ti USB-muistitikku, joss on keskitin, on kytketty USB-suorliitäntään. Irrot kikki litteet, joit ei tuet. Tällinen on esimerkiksi USB-keskitin ti USBmuistitikku, joss on keskitin. Käyttövirhe USB-muistitikku irrotettiin, kun sitä vielä käytettiin. Pin mitä thns näppäintä. 10

11 Merkkivlot Etäsetus Etäsetusohjelm on käynnissä. Voit peruutt etäsetuksen npsuttmll Peruut-pinikett tietokoneen Etäsetusohjelm-ikkunss. Kikki tyhjät sivut ohitettu Kikki sknntut sivut ohitettiin tyhjinä sivuin. Pin mitä thns näppäintä j tee jokin seurvist: Aset sikirj tekstipuoli lspäin yläreun edellä rkinsyöttölitteeseen. Poist tyhjän sivun ohitus käytöstä. Litett ei voi käyttää Irrot USB-portist lite, jot ei voi käyttää. Ktkise litteest virt j kytke se tkisin irrottmll virtjohto pistorsist j kytkemällä se uudelleen. 11

12 Tvrmerkit Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tvrmerkki. Brother on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tvrmerkki. Windows Vist on Mirosoft Corportionin rekisteröity tvrmerkki ti tvrmerkki Yhdysvlloiss j/ti muiss miss. Windows j Windows Server ovt Mirosoft Corportionin rekisteröityjä tvrmerkkejä Yhdysvlloiss j/ti muiss miss. Mintosh j M OS ovt Apple In:n tvrmerkkejä, jotk on rekisteröity Yhdysvlloiss j muiss miss. Nune, Nune-logo, PperPort j SnSoft ovt Nune Communitions, In:n ti sen tytäryhtiöiden tvrmerkkejä ti rekisteröityjä tvrmerkkejä Yhdysvlloiss j/ti muiss miss. Jokisell yhtiöllä, jonk ohjelmiston nimi on minittu tässä käyttöoppss, on erityinen ohjelmiston käyttöoikeussopimus. Kikki Brother-tuotteiss näkyvät yritysten kuppnimet j tuotenimet, niihin liittyvät sikirjt j muu ineisto ovt kikki kyseisten yritysten tvrmerkkejä ti rekisteröityjä tvrmerkkejä. Ldint j julkisu Tämä käyttöops on ldittu j julkistu Brother Industries, Ltd:n vlvonnss, j se sisältää tuotteen uusimmn kuvuksen j tekniset tiedot. Tämän käyttöohjeen sisältöä j tuotteen teknisiä tietoj voidn muutt ilmn erillistä ilmoitust. Brother pidättää oikeuden muutt tässä minittuj teknisiä tietoj j ineisto siitä ilmoittmtt, eikä vst mistään vhingoist (mukn lukien välilliset vhingot), jotk iheutuvt luottmuksest esitettyyn ineistoon, mukn lukien pinovirheet ti muut julkisuun liittyvät virheet, kuitenkn niihin rjoittumtt. Tekijänoikeudet j lisenssit 2012 Brother Industries, Ltd. Kikki oikeudet pidätetään.

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone.

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone. ALKUVALMISTELUT Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET Lue, kun trvitset lisätietoj. LIITE Tietokoneistettu ompelukone Käyttöohje Tärkeitä turvllisuusohjeit Lue nämä turvllisuusohjeet ennen

Lisätiedot

Käyttöopas ADS-2100e/ADS-2600We

Käyttöopas ADS-2100e/ADS-2600We Käyttöopas ADS-2100e/ADS-2600We ADS-2100e ADS-2600We Versio A FIN Käyttöoppaat ja niiden sijainti? Mikä opas? Mitä se sisältää? Missä se on? Pika-asennusopas Tuotteen turvaohjeet Käyttöopas Verkkokäyttäjän

Lisätiedot

Boot Camp Asennus- ja käyttöönotto-opas

Boot Camp Asennus- ja käyttöönotto-opas Boot Camp Asennus- ja käyttöönotto-opas Sisältö 3 Johdanto 3 Mitä tarvitset 4 Asennuksen yleiskatsaus 4 Vaihe 1: Tarkista päivitykset 4 Vaihe 2: Valmistele Mac Windowsia varten 5 Vaihe 3: Asenna Windows

Lisätiedot

Mac OS X 10.5 Leopardin asennus- ja käyttöönotto-opas

Mac OS X 10.5 Leopardin asennus- ja käyttöönotto-opas Mac OS X 10.5 Leopardin asennus- ja käyttöönotto-opas Jos tietokoneessa on Mac OS X 10.3 tai uudempi: Voit yksinkertaisesti päivittää Leopardiin. Katso lisätietoja kohdasta Mac OS X:n päivittäminen sivulla

Lisätiedot

Usein esitetyt kysymykset (FAQ)

Usein esitetyt kysymykset (FAQ) TIETOTURVAPALVELU Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Tietoturvapalvelu Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP

Lisätiedot

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Asennus- ja käyttöönotto-opas

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Asennus- ja käyttöönotto-opas Mac OS X 10.6 Snow Leopard Asennus- ja käyttöönotto-opas Lue tämä dokumentti ennen Mac OS X:n asentamista. Se sisältää tärkeitä Mac OS X:n asentamista koskevia tietoja. Järjestelmävaatimukset Jos haluat

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva

Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP -käyttöjärjestelmän 32-bittinen

Lisätiedot

Sisällys. 1 Tervetuloa. 2 Aloittaminen. 3 Tekstinsyöttö. 4 Verkkoyhteys. 5 Verkkojakaminen. 6 Sovellusten hallinta. 7 Sähköposti

Sisällys. 1 Tervetuloa. 2 Aloittaminen. 3 Tekstinsyöttö. 4 Verkkoyhteys. 5 Verkkojakaminen. 6 Sovellusten hallinta. 7 Sähköposti Käyttöopas Sisällys 1 Tervetuloa 2 Aloittaminen 2 HUAWEI MediaPad M1 8.0 yhdellä silmäyksellä 2 microsd-muistikortin asettaminen 4 Akun lataaminen 4 Tärkeitä akkua koskevia tietoja 5 Kotinäyttö yhdellä

Lisätiedot

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W Verkkokäyttäjän opas PT-E550W PT-E550W Tämä Verkkokäyttäjän opas sisältää hyödyllisiä tietoja langattoman verkon asetusten ja Wireless Direct -asetusten määrittämisestä Brother-laitteen avulla. Se sisältää

Lisätiedot

Web Connect -opas HL-L9200CDW HL-L9200CDWT HL-L9300CDWTT DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW MFC-L8600CDW MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW

Web Connect -opas HL-L9200CDW HL-L9200CDWT HL-L9300CDWTT DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW MFC-L8600CDW MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW Web Connect -opas HL-L9200CDW HL-L9200CDWT HL-L9300CDWTT DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW MFC-L8600CDW MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW Ennen Brother-laitteen käyttöä Soveltuvat mallit Huomautusten määritelmät

Lisätiedot

Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Safe Anywhere PC 12

Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Safe Anywhere PC 12 Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Safe Anywhere PC 12 Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP -käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

emac Käyttöopas Sisältää emac-tietokoneiden käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja

emac Käyttöopas Sisältää emac-tietokoneiden käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja emac Käyttöopas Sisältää emac-tietokoneiden käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja KApple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä käsikirja on tekijänoikeuslakien

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4751-01 FI

Käyttöopas NPD4751-01 FI NPD4751-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 7 Tämän oppaan käyttö... 8 Käytännöt... 8 Tuotteen ominaisuudet... 9 Ominaisuudet... 9 Luku 1 Tekniset tiedot Tekniset tiedot... 11 Luku

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa on toimittava tai miten kutakin toimintoa voi

Lisätiedot

Tietoja ohjelmistosta

Tietoja ohjelmistosta Tietoja ohjelmistosta Tietoja ohjelmistosta Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue Liite. Lisenssisopimuksen tarkastelu sivulla 19 sekä kohdassa Huomioon otettavaa

Lisätiedot

17 tuuman PowerBook G4 Käyttöopas Sisältää PowerBook G4 -tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja

17 tuuman PowerBook G4 Käyttöopas Sisältää PowerBook G4 -tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja 17 tuuman PowerBook G4 Käyttöopas Sisältää PowerBook G4 -tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja K Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä käyttöopas

Lisätiedot

L51W Toimintaopas. Projektori. Tuetut toiminnot. MirrorOp Lite (Windows:lle) MirrorOp Sender Lite (Mac:lle) MirrorOp Receiver (ios:lle ja Android:lle)

L51W Toimintaopas. Projektori. Tuetut toiminnot. MirrorOp Lite (Windows:lle) MirrorOp Sender Lite (Mac:lle) MirrorOp Receiver (ios:lle ja Android:lle) Projektori L51W Toimintaopas Tuetut toiminnot MirrorOp Lite (Windows:lle) MirrorOp Sender Lite (Mac:lle) MirrorOp Receiver (ios:lle ja Android:lle) MobiShow Lite (ios:lle) / MobiShow (Android:lle) PtG2

Lisätiedot

Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?...

Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?... F-Secure SecureIT FAQ Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?... 5 Onko kaksi virustentorjuntaohjelmaa parempi

Lisätiedot

Tuotteen turvaohjeet 1 DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/J4625DW/ J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW

Tuotteen turvaohjeet 1 DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/J4625DW/ J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW Tuotteen turvaohjeet 1 DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/J4625DW/ J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japani Lue tämä kirjanen

Lisätiedot

iaxe USB-GUITAR Ohjelmisto installointiohjauskisko CD1:

iaxe USB-GUITAR Ohjelmisto installointiohjauskisko CD1: CD1: == == == CD2: Ohjelmisto installointiohjauskisko A50-61290-00003 Native Instruments Guitar Combos 3 eri comboa (PC / Mac) Audacity (PC / Mac) BEHRINGER USB AUDIO -ajuri (PC) == energyxt2 Compact (PC

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

imac Käyttöopas Sisältää tietoja imacin käyttöönotosta, käytöstä ja vianetsinnästä

imac Käyttöopas Sisältää tietoja imacin käyttöönotosta, käytöstä ja vianetsinnästä imac Käyttöopas Sisältää tietoja imacin käyttöönotosta, käytöstä ja vianetsinnästä K Apple, Inc. 2006 Apple, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä käyttöopas on tekijänoikeuslakien suojaama eikä sitä saa

Lisätiedot

Adobe Photoshop -lueminut

Adobe Photoshop -lueminut Adobe Photoshop -lueminut Tervetuloa käyttämään Adobe Photoshop CS5:ttä. Tässä asiakirjassa on viimeisimmät tiedot tuotteista ja päivityksistä sekä vianmääritysvihjeitä, joita ei ole käsitelty Photoshopin

Lisätiedot

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Sivu 1/482 Tietoja tästä käyttöoppaasta Tämän oppaan tulostaminen MC-5251-V1.00 Perusopas Sisältää tämän tuotteen yleiskuvauksen. Laaja käyttöopas Sisältää tämän

Lisätiedot

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Käyttöopas Lue käyttöohjeiden turvallisuushuomautukset ja tärkeät ohjeetennen kuin aloitat tietokoneesi käytön. Huomautukset Ennen tämän tuotteen käyttöä muista lukea ensin kappale

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI Käyttöohje Nokia 515 2.1. painos FI Psst... Tämän oppaan lisäksi on vielä muutakin... Tämän käyttöoppaan ohjeet perustuvat uusimpaan saatavilla olevaan ohjelmistoversioon. Jos laitetta ei ole päivitetty

Lisätiedot

Jabra LINK 280. Käyttöohje. www.jabra.com

Jabra LINK 280. Käyttöohje. www.jabra.com Jabra LINK 280 Käyttöohje www.jabra.com 1 2010 GN Netcom A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen julkaisija on GN Netcom A/S. Tämän käyttöohje on tarkoitettu vain käyttäjälle tiedoksi, ja tietoihin

Lisätiedot

METALIEN iaxe629 USB-GUITAR

METALIEN iaxe629 USB-GUITAR OHJELMISTO INSTALLOINTI -OHJAUSKISKO Versio 1.0 maaliskuu 2007 Ohjelmistopaketti Native Instruments Guitar Combos BEHRINGER Edition (PC/Mac) Kristal Audio Engine (PC) Audacity (PC/Mac) BEHRINGER USB AUDIO

Lisätiedot