Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina"

Transkriptio

1 Jlkpllokentältä kupnkäynnin kentälle Newbodyn trin

2 Autmme kouluj j seuroj vrinkeruuss kisoj, hrjoitusleirejä j luokkretkiä vrten. Seurt sekä koululiset voivt nsit tuntuvsti rh tvoitteidens svuttmiseksi myymällä ldukkit sukkimme j lusvtteitmme. Aloitimme toimintmme Ruotsiss vuonn 1987, j olemme siitä lähtien tehneet yhteistyötä yli luokn j seurn knss. Yhteensä nämä ovt nsinneet noin 55 miljoon euro nsioit, joill on voitu toteutt moni unelmi, kehittää yhteisöllisyyttä j hnkki lukemttomi iloisi muistoj. TEKIJÄ Newbody AB, Göteborg Puhelin KUVITUS Ulf Swerin

3 1987 Kylmällä j steisell jlkpllokentällä Dhn Renholm oli lupv jlkplloilij, kunnes ur tyssäsi polvivmmn. Vikkei Dhn enää pelnnutkn, hän muisti ne lukemttomt tlvitreenit, kun oli ollut yhtä koste kuin kylmääkin. Peljien tuolloiset hrjoitusvrusteet eivät olleet ldultn kummoisi. Siihen sin hän hlusi muutost.

4 Uusi ide tyhjästä lompkost Dhnill ei ollut Idens pnostmist vrten yhtään rh, mutt lopult hän si pnkist lin kruunu lkupääomksi. Hän ryhtyi ompelemn hrjoitussuj hyvästä toiminnllisest mterilist j lkoi myydä niitä göteborgilisille jlkplloseuroille. Hänen toimistons sijitsi omss keittiössä j vrsto mkuuhuoneess. Dhn hkeroi kht vuoro, jott si kiken tehtyä. Päivisin hän toimi Frölundn kulttuuritlon kulttuurissistenttin j vp-iknn hän möi tekemiään hrjoitussuj. Hrjoitussuist tuli suosittuj, mutt myynti tkkuili. Ongelmn oli se, että sut olivt niitä hluville seuroille liin klliit. Mutt hinnn ti ldun muuttmisen sijn Dhn päätyi toisenliseen rtkisuun. Hän ikoi pitää huolt siitä, että seuroill on vr ost niitä. Näin syntyi jtus Newbodyst. Dhn toimitti seuroille tennissukkpkettej, joit peljt sitten möivät. Näin nsitsemns rht he käyttivät luonnollisesti hrjoitussujen ostoon.

5 1990 Sukki koko rhll näin ongelmst tuli rtkisu Osoittutui, että joukkueill j seuroill oli trve nsit rh muuhunkin kuin hrjoitussuihin. Usein kyseessä olivt mtkt, hrjoitusleirit ti kist. Sukkien myynti lisääntyi lisääntymistään. Vision oli myös utt joukkueit, seuroj j koululuokki nsitsemn rh, j siitä muodostui vähitellen Newbodyn liikeide.

6 1991 Luodn myyntimenestys Vuosi 1991 on trinmme virstnpylväs. Silloin kehitettiin urheilurintliivit yhteistyössä pituushyppääjä Eric Johnssonin knss. Eric oli mukn mrkkinoimss rintliivejä, joist tuli pin menestys. Nämä liivit ovt yhä vlikoimissmme, j ne ovt edelleen myyntimenestys.

7 1996 Vikempi ikoj Newbody kukoisti, j myyntikäyrät osoittivt suorn ylöspäin. Mutt menestys ei tullut ilmiseksi. Aluss, kun Dhn pyöritti yhden miehen yritystään j työskenteli smn ikn Frölundn kulttuuritloss, kyse oli rhn nsitsemisest kksilpsiselle perheelle. Kiire oli kov. Avuksi plkttiin konsultti, jok tuli uttmn nopesti ksvvn yrityksen rkenteen j toiminnn kehittämisessä. Vuonn 1996 Dhn si oppi, ettei ihmiskeho kestä mitä thns. Hänelle tuli yhtäkkiä näkö-, puhe-j muistiongelmi, j hänet kiidätettiin sirln päivystykseen. Osoittutui, että häntä viv stressimigreeni. Dhn otti vroitussignlin vkvsti j päätti rjoitt osllistumistn päivittäiseen työhön. Unelmn oli sen sijn ott kokonisvltisempi rooli yrityksessä. Newbodyyn rekrytoitiin siksi useit vstuuhenkilöitä. Vuonn 2004 Dhn oli svuttnut tvoitteens. Hän työskentelee edelleen suurten linjojen j tulevisuudensuunnitelmien priss sen sijn, että puuhilisi kikkien pikku yksityiskohtien knss.

8 2005 Vlmistus siirtyy itään Vuonn 2005 tehtiin merkittävä mtk. Aiemmin Newbodyn tuotteet oli vlmistettu Portugliss, mutt nyt os tuotnnost siirrettiin Kiinn. Siitä muodostui runssti nostett sekä meille että sikkillemme. Ltu prni, j smnikisesti jokisen tuotteen hint lski. Sen nsiost tiettyihin pketteihin stiin mukn lisää j ldultn prempi tuotteit ilmn hinnnkorotuksi. Nykyään meillä on kolmisenkymmentä tuotett nisille, miehille j lpsille. Vlikoimmme on pienehkö j vrsin kpe. Juuri se on trkoituskin, yksinkertisuuden vuoksi.

9 2011 Huomttv prnnus sikkiden knnlt Asikkiden knnlt suurin prnnus tphtui vuonn Sen sijn, että pketit lähetettäisiin yhteyshenkilölle, jok pkk j jk tilukset ryhmän jäsenille, lähetämme tilukset pkttuin myyjäkohtisesti. Yhteyshenkilö säästää näin ik j jkelu helpottuu huomttvsti. Odotettu j rvostettu prnnus.

10 miljoon euro kouluille j seuroille Vuonn 2012 oli 25-vuotisjuhln ik. Smn vuoden lopuss myös tvoitimme virstnpylvään, jot olimme odottneet. Koulut j seurt ovt tiennneet vullmme 55 miljoon euro. Rh, jot on käytetty hrjoitusleireihin, turnuksiin j jop ostettu ponej rtsstusseuroille. Newbody on tänä päivänä vhv yritys joll on lojli j sintuntev henkilökunt. Kikki toimivt yhteisen tvoitteen hyväksi: Kikkien on voitettv, j tuotteitmme ostvt eivät koskn voi oll trpeeksi tyytyväisiä.

11 Rtkisev ide Kosk urheiluseurojen j koululuokkien tloudelliset resurssit ovt rjlliset, meidän on trjottv tp nsit rh ilmn lkupääom. J jos tuotteit ostvt ovt erittäin tyytyväisiä, myyvät joukkueet j luokt entistäkin premmin. Helposti myytävät tuotteet merkitsevät hyvää myyntiä j enemmän voitto j ne vtivt vähemmän työtä. Tämän tki yhä usempi seur, joukkue j koululuokk hlu myydä juuri meidän tuotteitmme tvoitteens svuttmiseksi.

12 Prs kupp on sellinen, joss kikki voittvt Hlumme, että tuotteitmme ostvt tekevät niin hlust tuke j tehdä joku iloiseksi, j smnikisesti siksi, että he todell hluvt kyseiset tuotteet. Näin mietimme vlitessmme vlikoimmme uutuuksi: 1. Kyseessä on oltv tuote, jot kikki trvitsevt. On tärkeää, että tuotteet ovt helposti myytäviä j että niille on helppo löytää sikkit. 2. Hint ei s oll korkempi kuin puolet vstvnltuisen tuotteen hinnst myymälässä. 3. Ldun on oltv erittäin hyvä. Tyytyväisille sikkille on helppo myydä uudelleen. Jott myynti olisi mhdollisimmn helppo, vlikoimmme kikkien pkettien hint on in sm.

13 Vstuu tulevisuudest Teemme ktiivisesti töitä huolehtiksemme ympäristöstä j ttksemme eettisten säädösten j rvojen noudttmisen. Tässä on tärkeässä osss ympäristö-j ltujärjestelmämme NBQ, jok sett tvrntoimittjillemme korket vtimukset niin ympäristön kuin työehtojen suhteen. Pyrimme kikill os-lueill yhteiskunnlliseen j ympäristölliseen kestävään kehitykseen. Meille on tärkeää jtell tulevi sukupolvi. Huolehtimll ympäristöstä, mutt myös pitämällä huolt lpsist. Yhteistyömme BRISin (lpsen oikeus yhteiskunnss) knss on esimerkki tvst utt tuke trvitsevi nuori j lpsi. Visionmme on toimi esikuvn muille yrityksille. Hlumme osoitt, että on mhdollist hrjoitt hyvää liiketoimint siten, että se on knnttv kikille ospuolille liiketoimint, jok perustuu rehellisyyteen, lähimmäisen huomioon ottmiseen, nöyryyteen sekä ympäristön j etiikn pitämiseen keskipisteessä.

14 Tunnustukset Olemme sneet useit upeit tunnustuksi. Business Region Göteborg vlitsi meidät vuoden ksvuyritykseksi 2009, Veckns Affärer -lehti Superyritykseksi j Dgens Industri -lehti Gselliyritykseksi. Vuoden Ksvuyritys 2009 Olemme nöyriä j ylpeitä näiden kunninosoitusten edessä. Mutt tärkeimmät tunnustukset ovt luettviss ll ne ovt niitä, joit smme kikilt niiltä seuroilt j koululuokilt, jotk vlitsevt meidät tvksi nsit rh sekä niiltä, jotk ostvt j käyttävät tuotteitmme.

15 Kiitos teillä on Ruotsin prht tuotteet j prs siksplvelu Tyytyväinen siks, jok usein soitt löytääkseen seurn, jok myy. Plvelutsonne on erittäin korke, j vun sminen on helppo. Olette huippu! Tyytyväinen yhteyshenkilö Hyvä ltu, hyvä mine! Olette tehnyt myymisen meille helpoksi. Olette tosin snut win-wintilnteen ikn! Kun on kerrn ostnut Newbodylt, ost toistekin. Tyytyväinen siks Tyytyväinen yhteyshenkilö

16 Yrityksen trin lk usein jtuksest rtkist jokin ongelm. Newbodyn trin lk kylmältä j steiselt jlkpllokentältä. Sieltä löytyi inspirtio tuod esiin todell hyviä hrjoitussuj. Ide kehiteltiin j liiketoimet sujuivt hyvin, mutteivät trpeeksi hyvin. Joukkueill ei nimittäin ollut in rh ost hrjoitussuj. Se oli uusi ongelm seurojen rhn puute. Siitä syntyi jtus, jok nykyään on Newbodyn toiminnn ydin. Tästä pintteest voitte luke Newbodyn kehittymisestä vuodest 1987 j meidän jtuksistmme. newbody.fi

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus E i j L e h t i n i e m i M e r v i Wä r e S L I N E N P I N E N H R J O I T U S V I H K O SLINEN KIRJSTO Hrjoitusvihkon Eij Lehtiniemi OPETTJN OHJEET Erityisopetus HRJOITUSVIHKON SISÄLTÖ Vlmiushrjoitukset

Lisätiedot

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN www.viirikirppis.fi Vr pöytä viikoksi ti khdeksi, vivtt tvrsi vihtuvt rhksi! Heltorsti voi klo11-16 Oivst oivllisi oivlluksi. SIVU 10. HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN Keskiviikko13.5.2015 3. vuosikert :o 18 Jkelu

Lisätiedot

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 http://www.vauhtipyörä.fi/blog 1/7 Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 Moni myyjä on häpeissään ja ujona siitä, että on myyjä. He ajattelevat, että myyjänä

Lisätiedot

Ensimmäisen kelkkani ostin vuonna 1980 ja siitä lähtien olen ollut aktiivinen kelkkailija.

Ensimmäisen kelkkani ostin vuonna 1980 ja siitä lähtien olen ollut aktiivinen kelkkailija. SMK ry:n puheenjohtaja Hannu Yli-Huumo Hannu Yli-Huumo on Suomen Moottorikelkkailijat Ry:n perustajajäsen ja puheenjohtaja. Hannu on 52 vuotias Seinäjoella asuva innokas ja positiivinen kelkkamies, kiireinen

Lisätiedot

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta Kirsi Myllyniemi, Blogikurssi teologeille mlikuuss 2006 Mitä blogit ovt Mhdollisuuksi Verkostoitumist Mitä ovt blogit? Mhdollisuuksi Verkostoitumist Sn blogi tulee englnnin snoist web log. Se sisältää

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vasta 22 v ja jo tunnettu kasvo alalla. Tilt& engcon news #1 2008 TÄSSÄ NUMEROSSA:

Vasta 22 v ja jo tunnettu kasvo alalla. Tilt& engcon news #1 2008 TÄSSÄ NUMEROSSA: Tilt& engcon news #1 2008 ROTATE Jormalla on ollut vuoden päivät engcon EC20:llä varustettu JCB200. Kaikki toimii kuin nakutettu, hän sanoo. NYT TULEE SYSTEM ENGCON engconin laajasta tuotevalikoimasta

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 4 Tilvuuden j vipn ln lskeminen Kuten iemmin käsittelimme, määrätyn integrlin vull voi lske pintloj j tilvuuksi. Tyypillisenä sovelluksen tilvuuden lskemisest on tpus, joss

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa)

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa) 5.4 Ellipsi j hypereli (ei kuulu kurssivtimuksiin, lisätieto) Aurinkokuntmme plneett kiertävät Aurinko ellipsin (=litistyneen ympyrän) muotoist rt, jonk toisess polttopisteessä Aurinko on. Smoin Mt kiertävät

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Hattu & Onni 5 / 2012. jatkaa päähineiden erikoiskauppaa Vaasassa s.4. Yritysyhteistyö tuo VAKK:n opiskelijoille oikeita töitä s.

Hattu & Onni 5 / 2012. jatkaa päähineiden erikoiskauppaa Vaasassa s.4. Yritysyhteistyö tuo VAKK:n opiskelijoille oikeita töitä s. 5 / 2012 Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät Ry:n jäsenlehti KUVA: ESA SILTALOPPI Yritysyhteistyö tuo VAKK:n opiskelijoille oikeita töitä s. 18 Piirun verran parempi kahvila s. 12 Hattu & Onni jatkaa päähineiden

Lisätiedot

GUTZ ABC. ABC - opas avuksi

GUTZ ABC. ABC - opas avuksi GUTZ ABC ABC - opas avuksi ALOITA TÄSTÄ/MIKSI GUTZ TERVETULOA! Suunnitteletteko luokkaretkeä, harjoitusleiriä tai muuta hauskaa yhteistä toimintaa? Olipa hankkeenne millainen tahansa, siihen tarvitaan

Lisätiedot

Avoin Elämä N ä i n t o i m i i O p e n S o u r c e

Avoin Elämä N ä i n t o i m i i O p e n S o u r c e Avoin Elämä N ä i n t o i m i i O p e n S o u r c e Henrik Ingo www.avoinelama.fi (cc) Henrik Ingo 2005 Painopaikka: Otamedia, Espoo Kansi: Henrik Ingo Taitto ja ulkoasu: Henrik Ingo Internet: www.avoinelama.fi

Lisätiedot

IKEA- TAMMIKUU ELOKUU 2014

IKEA- TAMMIKUU ELOKUU 2014 IKEA- TRENDiRaPORTti TAMMIKUU ELOKUU 2014 02 JOHDANTO 03 ELÄMÄÄ NEROKKAASSA KODISSA 05 HAASTATTELUSSA Peter Klinkert, IKEA PS -mallistojen projektipäällikkö 07 MUODOT, VÄRIT JA MATERIAALIT KEVÄÄLLÄ 2014

Lisätiedot

4 Taso- ja avaruuskäyrät

4 Taso- ja avaruuskäyrät P2-luentoj kevät 2008, Pekk Alestlo 4 Tso- j vruuskäyrät Tässä luvuss tutustutn tso- j vruuskäyriin, niiden krenpituuteen j krevuuteen. Konkreettisin sovelluksin trkstelln nnettu rt pitkin liikkuvn hiukksen

Lisätiedot

Parasta jälkeä! Tilt& engcon news #2 2008

Parasta jälkeä! Tilt& engcon news #2 2008 Tilt& engcon news #2 2008 ROTATE TULEVAISUUS LÖYTYI MESSUILTA Dennis Marais sai esimiehensä vakuuttuneeksi, että hän oli nähnyt Batimat 2003 -messuilla tulevaisuuden, engconin rototiltin. Tänään hän ottanut

Lisätiedot

KUUKAUDEN YRITTÄJÄN TARINA. Teksti: Kristiina Harjula

KUUKAUDEN YRITTÄJÄN TARINA. Teksti: Kristiina Harjula Teksti: Kristiina Harjula Kun jämsäläinen maatalon tyttö, Anja Seppälä lähti Tampereen yliopistoon opiskelemaan tiedotusoppia, suunnitelmat olivat selvät: Hän ryhtyy toimittajaksi eikä mene naimisiin ennen

Lisätiedot

Yrityksen Facebookmarkkinointiopas

Yrityksen Facebookmarkkinointiopas Yrityksen Facebookmarkkinointiopas Sami Vesamo - Voimatiimi Voimatiimi.fi Sivu 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Miksi yrityksen kannattaa markkinoida Facebookissa?... 4 Mikä on Facebook?... 4 Menestyvän

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

2009/10. LUOVA VOIMA huolenpitoa & ajatusta. mutkat tekevät tiestä elämän

2009/10. LUOVA VOIMA huolenpitoa & ajatusta. mutkat tekevät tiestä elämän 00/0 LUOVA VOIMA huolenpitoa & ajatusta mutkat tekevät tiestä elämän Kuva: Anja Callius sydämellisesti tervetuloa Luova Voimaan! - ajatusta & huolenpitoa, inspiraatiota parempaan maailmaan - Juoksetko?

Lisätiedot

Tempo. Kohti kannattavuutta. 7 VINKKIÄ: Näin logistiikka onnistuu TEEMA: VERKKOKAUPPA

Tempo. Kohti kannattavuutta. 7 VINKKIÄ: Näin logistiikka onnistuu TEEMA: VERKKOKAUPPA Te, eli PostNord, otitte meidät tosissanne. Oskar Lindroos, Lejos Oy TEKNIIKKA Pohjoismaiset TA-järjestelmät kehittyvät vauhdilla MEKONOMEN Napapiirille yhdessä yössä FUUSIO PostNord ja Direct Link yhdistyivät

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Sanansaattajien radiotyö Intiassa

Sanansaattajien radiotyö Intiassa 1 / 7 Sanansaattajien radiotyö Intiassa (Tv-työstä on erillinen esitys.) PowerPoint-esitys, johon sisältyy video Kolme kuuntelijakertomusta Intiasta (4:50) Ohjeeksi: Kopioi powerpoint-esitys ja video tikulta

Lisätiedot

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Toimittaneet: Aila Kantojärvi & Sanna Välkkilä, Soilikki Alanne & Anne Grönroos Kehitysvammaisten Tukiliitto 2009 1 Kirjan

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot