Opetussu unn itelma Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto,"

Transkriptio

1 (pkpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm Log istiikn perustutkinto, Ku ljetusplvel ujen osm isl Autonkuljettj Yhd i ste I m äjo n e uvo n ku ljettj ldittu: Pekk Luom hyväksytty: $ 96 C-l+ Sirkku Purontus rehtori L

2 SISÄLLYS I LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 180 osp Ammttiln kuvus, rvoperust j perustutkinnon tvoitteet. Elinikäisen oppimisen vintitojen kuvus... Opiskelij n terveydentil koskevt vti m ukset... Perustutkinnon rkenne... Tutkinnon muodostuminen L AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 2.1 Kuljetusplvelujen osmisln pkolliset tutkinnon ost, 50 osp Kuljetusln perustson mmttipätevyys 10 osp Kuorm-uton tvrkuljetusten hllint 40 osp Kuljetusplvelujen osmisl, utonkuljettj, pkollinen tutkinnon os, 40 osp Kuorm-utokuljetukset 40 osp (Kuljetusplvelujen osmisl, linj-utonkuljettj) Kuljetusplvelujen osmisln, yhdistelmäjoneuvonkuljettj, pkollinen tutkinnon os, 40 osp Yhdistelmäjoneuvokuljetukset,40osp (Vrstoplvelujen osmisl)... (Lentosemplvelujen osmisl) Vlinniset tutkinnon ost Työkoneiden käyttö j huolto, 15 osp Msstvrkuljetukset, 30 osp Ympäristöhuollonkuljetukset, 30 osp Yritystoiminnn suunnittelu, 15 osp Rengstyöt, 15 osp, tutkinnon os mmtillisest perustutkinnost Työpikkohjjksi vlmentutum inen, 5 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp 3 YHTEISET TUTKINNON OSAT... 4 VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 5 OPISKELIJAN OHJAUS JA HENKILöKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA 6 TYOSSAOPPIMINEN 7 KANSAINVÄUSWS 8 ARVIOINTI JA ARVIOINNISTA TIEDOTTAMINEN LAHTEET L L L

3 I LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 180 osp 1.1 l.l Ammttiln kuvus, rvoperust j perustutkinnon tvoitteet Logistiikn tehtävänä on yhteiskunnn, henkilö- j tvrliikenteen sekä muiden logististen plvelujen turvminen. Näiden toimivuudell j tehokkuudell on yrityksissä sekä ljemmin vltkunnllisesti suuri merkitys. Logistiikk on käsitettävä ljempn kokonisuuten kuin pelkästään tvroiden vrstointiin j kuljetuksiin liittyvät toiminnot, kuten mterili-, informtio- j pääomvirtojen hllint, Tvroiden vrstoinnill j niiden kuljettmisell on kuitenkin keskeinen os kokonislogistiikss. Kuljetus-, vrsto- j lentosemplvelut ovt tyypillisiä plvelulojen merkittäviä työllistäjiä. Työelämässä trvitn näitä tehtäviä j toimintoj hoitvi mmttititoisi henkilöitä. Autonkuljettjt työllistyvät erilisiin henkilö- j tvrliikenteen tehtäviin. Vrstoln työntekijät työllistyvät kupn-, teollisuuden-, liikenteen- j julkisen sektorin plvelukseen. Lentosemn huoltjt työllistyvät ilmiluliikennettä tukeviin yrityksiin. Yllä minittujen lojen toimintympäristöt ovt yhä knsinvälisempiä ihmisten j tvroiden liikkuvuuden lisääntyessä erityisesti EU-lueell. Mrkkinoiden knsinvälistyminen synnyttää useill loill osin täysin uusi logistiikktrpeit j - rkenteit. Vstvsti vientiteollisuuden loill knsinvälistyminen edellyttää uusien mrkkinoiden hllint jkelun oslt j osin jkeluketjunkin ulkoisille mrkkinoille. Jkelulueen ljentuminen j smnikisesti yhä tehokkmmin joitettvt toimitukset lisäävät moninkertisiksi koko logistisen ketjun hllintn sisältyvät vikeudet. Tvrntoimittjien on pystyttävä kikill jkelulueilln kilpilemn pikllisten vlmistjien knss toimitusten täsmällisyydessä, nopeudess j kustnnustehokkuudess. Logistiikk-ln plvelut j toimint räätälöidään entistä enemmän sikkiden trpeiden j toiveiden mukisesti. Yhä tiukentuvt ympäristömääräykset j ltuvtimukset, mterilin kierrätys j uudelleenkäyttö edellyttävät jntsisi tietoj j toiminttpoj. t

4 Am mttiln rvoperust Logistiikn ln työn keskeisenä vtimuksen on hyvä työmorlij mmttietiikk sekä yhteistyöhluisuus. Toiminnn on perustuttv kestäville rvoille, rehellisyydelle j vstuullisuudelle. Työn hyvän ldun j hyvän siksplvelun tvoitteet korostuvt kikiss tehtävissä. Työn tekemisen rvoin ovt hkeruus, om-loitteisuus, sovitun noudttminen j knssihmisten näkemysten rvostminen. Työsuoritukset on osttv tehdä tehokkstij tloudellisesti työ- j liikenneturvllisuutt edistävin menetelmin, energinkulutust j ympäristöhittoj minimoiden. Kuljettjill on suuri vstuu klliiden kuljetusjoneuvojen turvllísest kuljettmisest ti monesti rvokkn ti ympäristölle vrllisen lstin turvllisest perille viennistä ti henkilöiden turvllisest kuljettmisest kotimss ti ulkomill. Liikenteessä tulee toimi joustvsti, huomvisestij esimerkillisesti. Perustutkin non tvoitteet Logistiikn perustutkinnon suorittneen mmttititoon kuuluvt om-loitteisuus, täsmällisyys, luotettvuus, joustvuus j kyky oppi jtkuvsti uutt sekä työturvllinen j ympäristövstuullinen työskentelytp. Tutkinnon suorittneen tulee ost toimi lj-lisen logistisen osmisens turvin erílisiss ympäristöissä j muuttuviss oloiss. Hänen on pystyttävä omksumn yrityksen ltu- j ympäristöjärjestelmän mukinen toimint j myös kehittämään sitä. Hänen on suhtuduttv rvostvsti sidosryhmiin yrityksessä j sen ulkopuolell. Logistiikn perustutkinnon suorittneell on oltv vlitsemns koulutusohjelmn j muun vlinnisuuden perusteell sellinen työelämän vtim mmttitito, että hän voi työllístyä kou lutusohjelmn mukisiin tehtäviin. Logistiikn perustutkinnon suorittneen on osttv plvell henkilö- ti tvrliikenteessä sikkit eri tilnteiss heidän trpeidens j odotustens mukisesti j hyviä käytöstpoj noudtten. Hänen on osttv huolehti sikkiden j omst turvllisuudest. Hänen on pyrittävä toiminnssn setettujen tvoitteiden mukisesti prhseen mhdolliseen suoritukseen. Hänellä on oltv luovuutt, innovtiivisuutt j rohkeutt tehdä itsenäisiä rtkisuj työntekijänä ti mmtinhrjoittjn. 2

5 Logistiikn perustutkinnon suorittneen on osttv noudtt työsuojelumääräyksiä j -ohjeit sekä osttv ott toiminnssn huomioon keskeinen työsuhdett koskev linsäädäntö j keskeiset seikt omn lns työehtosopimuksist. Hänen on osttv huolehti omst terveydestään sekä työ- j toimintkyvystään. Logistiikn perustutkinnon suorittneen on osttv kohdt j plvell eri kulttuureist tulevi sikkit. Hänen on osttv toimi vlitsemissn työtehtävissä knsinvälisissä ympäristöissä. Hänellä on oltv vlmiudet trvitsemns tiedon hnkkimiseen j vuorovikutukseen uusimmn tieto- j viestintätekniikn välityksellä. Hänen on osttv tehdä yhteistyötä yksi- j monikulttuurisess työympäristössä. Logistiikn perustutkinnon suorittneen on kyettävä rvioimn om oppimistn j osmistn, suunnittelemn om opiskelun j settmn oppimisen tvoitteit. Hänen on osttv rvioid j jäsentää tieto. Hänen on osttv toimi joustvstij luovsti uusiss j erilisiss tilnteiss sekä kyettävä rtkisemntyössään ongelmtilnteit. Logistiikn perustutkinnon suorittneen on osttv toimi logistiikkln mmttieettisten peritteiden mukn vstuullisestij oikeudenmukisesti sekä liikenneturvllisuutt edistäen. Hänen on noudtettv mm. tehtyjä sopimuksi j sikkit j työnntj koskev vitiolovelvollisuus-,tietosuoj- j kul uttj l i nsäädä ntöä sekä I i i ken nesääntöjä Hänen on osttv käsitellä eettisiä ongelmi j rtkist ne yleisesti hyväksyttävällä tvll. Hänen on osttv käyttäytyä suvitsevstij ts-rvoisesti toisi ihmisiä kohtn. Hänen on osttv ott toiset ihmiset huomioon käyttäytymällä työpikn edellyttämällä tvll j huolehtimll työpikn viihtyisyydestä j yleisestä siisteydestä. Hänen tulee hyväksyä tyotoverien j sikkiden eriliset tunteet sekä hllit omt tunteens plvelu- j muiss vuorovikutustilnteiss. Hänen on osttv vli suomlist kulttuuriperintöä sekä rvost om mmttin j oltv vlmis jtkuvsti kehittämään itseään j työtään. Kuljetusplvelujen osmisln suorittneen on osttv toimi siksplvelun j kuljetusten tehtävissä. Hänen on osttv kuljett sikkn tuotteit knnttvstij turvllisesti sekä plvell sikkit. Hänen on tunnettv joneuvons liikennekelpoisuuden vtimukset j osttv vrmist joneuvon j sen lisälitteiden tekninen j turvllinen toimivuus. Hänen on hllittv joneuvons jonläh- 3

6 töön liittyvät trkstukset j tvllisimmt huoltotoimet. Hänen on osttv lstt joneuvo säädösten j olosuhteiden sllimn mksimikuormn j kuljett joneuvo turvllisesti, tloudellisestij vstuullisesti. Hänen on tunnettv kuljetuksiin liittyvät vkuutukset j työhönsä liittyvät työsuojelusäädökset. Hänen on osttv kommunikoid joneuvojen j kuljetusln viesti ntävälineillä. Kuljettjlt vd itn jokotttisetuksen edellyttämä jokortti j kuljetusln perustson mmttipätevyyskoulutus. Logistiikn tehtävissä toimiminen edellyttää tilus-toimitusketjun ymmärtämistä, yrittäjämäistä sennett, yrittäjyystitoj j hyviä siksplvelu- j kommuniktiotitoj plvelun onnistumiseksi. Tietoteknisten vlmiuksien lisäksitrvitn tiedon hnkinttitoj, suunnittelutitoj j olennisen tiedon erottelutitoj. Logistiikk-ln työntekijän erikoistumisen trpeeseen vikutt pljolti se toiminnn l, jolle työntekijäkulloinkin sijoittuu. Erikoístuminen omn ln tphtuu usein vst työpikll. Logistiikk-lll työskentelevän henkilöllä tulee oll vlmiuksi työskennellä ergonomisestij ylläpitää työj toimintkykyään sekä toimi joustvsti työtilnteen mukn. Arvopäämäärinä ovt korke työn ltu, luotettvuus, turvllisuus sekä sikstyytyväisyys. Toimiminen logistiikk-ln työtehtävissä edellyttää teknisten tietojen j titojen monipuolíst osmist j soveltmist. Lisäksi trvitn sikslähtöistä lisärvop lvel ujen tuottm ist log istisen p lve I u ketjun toteuttm isess. Knsinvälistymiskehityksen jtkuminen, elinkeinoelämän vilkstuminen j liikkuvuuden lisääntyminen tulevt ylläpitämään ln kov ksvuvuhti. Koulutustrve tulee jtkuvsti lisääntymään johtuen ln yleisen kehityksen j säädöksien tuomien vtimusten vuoksi. Yritysten henkilöstön rooli on korostumss plvelujen ltutson kohottmisess j myynnin tehostmisess. Asikkt ovt yhä ympäristö-, kustnnus- j ltutietoisempi. Myös työntekijöiden on tunnettv kuluttjien oikeudet j velvollisuudet sekä yleisimmät ltujärjestelmät j toiminttvt. 4

7 Alll on hllittv muuttuvi prosessej j kokonisuuksi, omttv entistä premp kommuniktio- j kielitito, tuotetietoutt sekä myyntiä j mrkkinointi tukev osmist teknisen osmisen lisäksi. Aln kehitystä on seurttv jtkuvstij täydennettävä om mmtillist osmistn vlitsemssn mmtiss Energin hinnn ksvun j ympäristön sstumisen vähentämiseksi on kikill logistiikn os-lueill kiinnitettävä erityistä huomiot kyseisiin sioihin. Telemttisten sovellusten kehitys logistiikn eri os-lueill ksv jtkuvsti. Uusi teknologisi rtkisuj hyödynnetään enenevässä määrin logistiikn ohjuksess. Telemtiikn opetuksell mmtillisess koulutuksell pyritään ntmn opiskelijoille henkilökohtisen tietojenkäsittelyn perustietojen lisäksi perustiedot telemtiikn mhdollisuuksist j järjestelmistä sekä sovellusten käyttökohteist j vtimuksist. Lisäksi mmtillisen peruskoulutuksen tvoitteen on nt opiskelijlle vlmiuksi yrittäjyyteen. Koulutuksen tvoitteen on myös tuke opiskelijoiden kehitystä hyviksij tspinoisiksi ihmisiksij yhteiskunnn jäseniksi sekä nt opiskelijoille jtko-opintovlmiuksien, mmtillisen kehittymisen, hrrstusten sekä persoonllisuuden monipuolisen kehittämisen knnlt trpeellisi tietoj j titoj. (L630/1 998, 5 $ (muutos \). Elinikäisen oppimisen vintidot sisältyvät mmtillisten tutkinnon osien mmttititovtimuksiin j yhteisten tutkinnon osien osmistvoitteisiin sekä niiden rviointikriteereíhin. Avintitojen tvoitteen on tuke sellisen osmisen kehittymistä, jot trvitn jtkuvss oppimisess, työelämän tilnteiss selviytymisessä j tulevisuuden uusiss hsteiss. 1.2 Elinikäisen oppimisen vintitojen kuvus Oppiminen j ongelmnrtkisu Opiskelij ti tutkinnon suorittj suunnittelee toimintns sekä kehittää itseään j työtään. Hän rvioi om osmistn. Hän rtkisee työssään ongelmi sekä tekee vlintoj j päätöksiä. Hän toimii työssään joustvsti, innovtiivisestij uutt luovsti. Hän hnkkii tieto, jäsentää, rvioij sovelt sitä. 5

8 Vuorovikutus j yhteistyö Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii tilnteen vtimll tvll erilisiss vuorovikutustilnteiss sekä ilmisee erilísi näkökntoj selkeästi, rkentvstij luottmust herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilisten ihmisten knss j tyoryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilisi ihmisiä tsvertisesti. Hän noudtt yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymíssääntöjä j toiminttpoj. Hän hyödyntää smns plutett toiminnssn. Ammttietiikk Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii työssään mmtin rvoperustn mukisesti. Hän sitoutuu tyohönsä j toimii vstuullisesti noudtten tehtyjä sopimuksi j mmttiins kuuluv etiikk. Terveys, turvllisuus j toimintkyky Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii turvllisestij vstuullisesti työ- j vpikn sekä liikenteessä j ylläpitää terveellisiä elintpoj sekä toimint- j työkykyään. Hän työskentelee ergonomisestij hyödyntää llln trvittvn terveysliíkunnn sekä ehkäisee työhön j työympäristöön liittyviä vroj j terveyshittoj. Aloitekyky j yrittäjyys Opiskelij ti tutkinnon suorittj edistää toiminnlln tvoitteiden svuttmist. Hän toimii loitteellisestij sikslähtöisesti työntekijänä jlti yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintns j työskentelee tvoitteiden svuttmiseksi. Hän toimii tloudelfisestij tuloksellisestij joht itseään. Hän mitoitt omn työnsä tvoitteiden mukn. Kestävä kehitys Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii mmttins kestävän kehityksen ekologisten, tloudellisten, sosilisten sekä kulttuuristen peritteiden mukisesti. Hän noudtt ln työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä j sopimuksi. 6

9 Estetiikk Opiskelij ti tutkínnon suorittj ott toiminnssn huomioon omn lns esteettiset tekijät. Hän edistää ti ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä j muut esteettisyyttä. Viestintä j mediosminen Opiskelij ti tutkinnon suorittj viestii monimuotoisestij vuorovikutteisesti tilnteeseen sopivll tvll hyödyntäen kielititon. Hän hvinnoi, tulkitsee sekä rvioi kriittisesti erilisi medituotteit, käyttää medi j viestintäteknologi sekä tuott medi-ineistoj. Mtemtii kk j luonnontieteet Opiskelij ti tutkinnon suorittj käyttää peruslskutoimituksi työssä vdittvien j rkipäivän lskutehtävienrtkisemisess. Hän käyttää esim. kvoj, kuvji, kuvioit j tilstoj mmttitehtävien j -ongelmien rtkisemisess j hän sovelt fysiikn j kemin linlisuuksiin perustuvi menetelmiä j toiminttpoj työssään. Teknologi j tietotekn i ikk Opiskelij t i tutki nnon suo rittj hyödyntää m mtiss käytettäviä teknolog ioit monipuolisesti. Hän ott työssään huomioon tekniikn hyödyt, rjoitukset j riskit Hän käyttää tietotekniikk monipuolisesti mmtissn j knslisen. Aktiivinen knslisuus j eri kulttuurit Opiskelij ti tutkinnon suorittj käyttää hyödykseen tieto yhteiskunnn perusrkenteist j toimintvoist sekä osllistuu rkentvll tvll yhteisön toimintn j päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiens j velvollisuuksiens mukisesti sekä työssä että rkielämässä. Hän pyrkii ktiivisell toiminnll vikuttmn epäkohtien poistmiseen. Hän noudtt ts-rvo- j yhdenvertisuuslkej. Hän toimii sillisesti j työelämän vtimusten mukisesti eri kulttuuritustn omvien ihmisten knss kotimss j knsinvälisissä toiminnoiss. 7

10 1.3 Opiskelijn terveydentil koskevt vtimukset Opiskelijn terveydentil koskevt vtimukset mmtillisess peruskoulutuksess perustuvt Opetushllituksen määräykseen (Opetushllitus 2014). Logistiikn perustutkinnoss on määritelty erityisiä terveydentilvtimuksi. Mikäli opiskelun ikn ilmenee sellisi terveydellisiä opiskelun esteitä, joit ei void poist, selvitetään mhdollisuus hkeutu muuhun koulutukseen, jonk opiskelijksi ottmisen edellytykset hän täyttää. Opetushllituksen määräyksen tulukoss 1 on lueteltu tutkintokohtiset terveydentilvtimukset mmtillisiss perustutkinnoiss koulutusloittin j tutkinnoittin (Opetushllitus 2014). Opiskelijksi hkeutuvn terveydentiln ti toimintkykyyn liittyvä seikk ei s oll esteenä opiskelijksi ottmiselle. Opiskelijksi ei kuitenkn void ott sitä, jok ei ole terueydentilltn ti toimintkyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ti työssäoppimiseen, jos vltioneuvoston setuksess ( , muutettu ) määritellyissä tekniikn j liikenteen ln perustutkinnoiss opintoihin liittyvät turvllisuusvtimukset sitä edellyttävät j jos estettä ei void kohtuullisin toimin poist. Logistiikn perustutkinnon (kuljetusplvelujen osmisl, utonkuljettj j yhdistelmäjoneuvonkuljettj),) koulutuksess edellytetään henkilöltä käytännön tehtäviin j työssäoppimisen iheuttmn kuormitukseen nähden riittävää fyysistä j psyykkistä toimintkykyä. Mntieliikenteessä mmttikuljettjlt edellytetään joko ryhmän 2 jokortti (kuorm- j linj-utojen sekä rskiden joneuvoyhdistelmien kuljettjt) ti henkilöuton mmttijolup (tksinkuljettjt). Näitä hettess sovelletn sosili- j terveysministeriön setuksen joterveydestä ryhmän 2 mukisi terveydentilvtimuksi. Ajolup koskevist terveydentilvtimuksist j joterveyden vlvonnst säädetään jokorttiliss (386/2011) sekä sosili- j terveysministeriön setuksess joterveydestä, joss nnetn trkemmt säännökset jokortin terveysvtimuksist direktiivin 2006/126lEY liitteen lllj direktiivin 2009/113lEY-vtimusten muk isesti. vwvr,v.fi n lex.fi Henkilön terveydentiln ti toimintkyvyn oslt tulee rvioid mhdollisten siruksien iheuttmt rjoitteet j siruksien yksilöllinen hoitotilnne. Opiskelijksi ottmisen esteenä voi oll. insuliinihoitoinen dibetes 8

11 . epilepsi ti muut tspinoelimistön sirudet j toiminthäiriöt. sellinen näön ti kuulon heikkous, jot ei void korjt puvälineillä. sydän- j verenkiertoelinten sirus. fyysisen kuormituksen sieto j ulkotyössä selviytymistä rjoittv hengityselinten sirus. tuki- j liikuntelimistön sirus. munuissirudet. psyykkinen sirus, jok estää käytännön tehtäviin ti työssäoppimiseen osllistumisen. päihteiden ongelmkäyttö ti päihderiippuvuus. 1.4 Perustutkinnon rkenne LOGISTIIKAN PERUSTUTKI NTO Tutkinnon muodostuminen mmtillisess peruskoulutuksess, I 80 osp 2 Ammtilliset tutkinnon ost, 135 osp 2.1 Kuljetusplvelujen osmisln pkolliset tutkinnon ost, 50 osp Kuljetusplvelujen osmisl, utonkuljettj j yhdistelmäjoneuvonkuljettj, pkolliset tutkinnon ost ovt j Kuljetusplvelujen osmisl, linj-utonkuljettj, pkolliset tutkinnon ost ovt 2.1"1 j Kuljetusln perustson mmttipätevyys, 10 osp (LO2.1.1p) Kuorm-uton tvrnkuljetusten hllint, 40 osp (LO21.2.p) Linj-uton tvrnkuljetusten hllint, 40 osp 2.2 Kuljetusplvelujen osmisl, utonkuljettj, pkollinen tutkinnon os, 40 osp Kuorm- uto ku ljetu kset, 40 osp (LO k p) Lisäksi vlitn yhteensä 45 osp tutkinnon osist j Tutkinnon osst voi vlit 5-15 osp. 2.3 Kuljetusplvelujen osmisln, linj-utonkuljettj, pkolliset tutkinnon ost, 55 osp I Suluiss on KPEDUn Primuksess käyttämä koodi. KPEDUn trjomt tutkinnon ost on merkitty hrmll. 9

12 2.3.1 Linj-utokuljetukset, 40 osp Vlitn yksi seurvist: Kukoliikenteenkuljettjn tehtävät, 15 osp Plveluliikenteenkuljettjn tehtävät, 15 osp Tilusjoliikenteenkuljettjn tehtävät, 15 osp Lisäksi vlitn yhteensä 30 osp tutkinnon osist , j ti tutkinnon osist , joit ei ole vlittu pkollisen tutkinnon osn. Tutkinnon osst voi vlit 5-15 osp. 2.4 Kuljetusplvelujen osmisln, yhdistelmäjoneuvonkuljettj, pkollinen tutkinnon os, 40 osp Yhdistelmäjoneuvokuljetukset, 40 osp (LOyk2.4.1.p) Lisäksi vlitn yhteensä 45 osp tutkinnon osist j ,joist 5-15 osp voi oll tutkinnon osist Vrstoplvelujen osmisln, vrstonhoitj, pkolliset tutkinnon ost, 90 osp 2.5.1Tvrn vstnotto j säilytys, 30 osp 2.5.2Tvrn keräily j lähetys, 30 osp lnventointi j sldonhllint, 15 osp Trukinkuljettjn tehtävät, 1 5 osp Lisäksi vlitn yhteensä 45 osp tutkinnon osist 2.7.1, I 5 j Tutkinnon osst voi vlit 5-15 osp. 2.6 Lentosemplvelujen osmisln, lentosemhuoltj, pkolliset tutkinnon ost, 90 osp Lentosem-lueen liikennöinti j kunnosspito, 45 osp Mplvelut j turvllisuus, 25 osp Kuljetusln perustson mmttipätevyys, 10 osp Pelstustehtävät, 10 osp Lisäksi vlitn yhteensä 45 osp tutkinnon osist j Tutkinnon osst voi vlit 5-15 osp. 10

13 2.7 Vlinniset tutkinnon ost Työkoneiden käyttö j huolto, 15 osp (LO2.7.1.v) Kuljetusln perustson mmttipätevyyden ljennus, 15 osp Ulkomnliikenteen kuljetukset, 15 osp 2.7.4Tksikuljetukset, 15 osp Elinlrvikekuljetukset, 30 osp Msstvrkuljetukset, 30 osp (LO2.7.6.v) Y mpäristön h uollon kuljetukset, 30 osp (LO2.7.7.v) Kukoliikenteenkuljettjn tehtävät, 15 osp Plveluliikenteenkuljettjn tehtävät, 1 5 osp Tilusjoliikenteenkuljettjn tehtävät, 15 osp Terminlitoiminnot j lstus, 15 osp Vrllisten ineiden käsittely, 5 osp Vrston tietojärjestelmät, 10 osp Tvrn kuljettminen, 15 osp Osto- j myyntitoiminnot vrstoiss, 15 osp Lentosemn huoltminen, 15 osp llm-luksen kuormminen, 15 osp Lentoliikennelueen kunnosspito, 1 5 osp Yritystoiminnn suunnittelu, 15 osp (V v) Tutkinnon os mmtillisest perustutkinnost, osp (LO v) - Rengstyöt, 15 osp ( v) Tutkinnon os mmttitutkinnost ti erikoismmttitutkinnost" (LO v) Tutki n non os m mttikorkekouluopi nnoist" ( LO v) Työpikkohjjksi v l mentutum inen, 5 osp (V A v) Yrityksessä toimiminen, 15 osp (V v) Huippuosjn toimiminen, 15 osp (LO2J5.106.v) Pikllisesti trjottv tutkinnon os, 5-15 osp (LO v) Tutkinnon os vpsti vlittvist tutkinnon osist, 5-15 osp (LO v) " Tämän vlinnisen tutkinnon osn ljuudeksi lsketn 15 osp 2 Autoln perustutkinnost 1L

14 Logistiikn perustutkintoon ei sisälly mmttipätevyyslin ,7$ trkoittm mmttipätevyyden ylläpitämiseksij täydentämiseksi kuljettjlle nnettv jtkokoulutust. 3 Yhteiset tutkinnon ost mmtillisess peruskoulutuksess, 35 osp 3.1 Viestintä- j vuorovikutusosminen, ll osp (Y3.1) Aidinkieli (Y3.1.1.p) Toinen kotiminen kieli, ruotsi (Y3.1.2.p) Viert kielet (Y3.1.3.p) Pkolliset I osp Vlinniset 3 osp Mtemttis-luonnontieteellinen osminen, 9 osp (Y3.2) 6 osp 3 osp Mtemtiikk (Y p) Fysäkk j kemi (Y3.2.2.p) Tieto- j viestintätekniikk sekä sen hyödyntäminen (Y p) Yhteiskunnss j työelämässä trvittv osminen, I osp (Y3.3) 5 osp 3 osp Yhteiskunttidot (Y p) Työelämätidot (Y3.3.2.p) Yrittäjyys j yritystoimint (Y p) Työkyvyn ylläpitäminen, liikunt j terveystieto (Y3.3.4.p) 3.4 Sosilinen j kulttuurinen osminen, 7 osp (Y3.4) Kulttuurien tuntemus (Y3.4.1.v) T ide j kulttuuri (Y3.4.2.v) Etiikk (Y3.4.3.v) Psykologi (Y3...v) Ympäristöosminen (Y3.4.5.v) osp Os-lueit kohdist t2

15 (Y3..6.v) osp 16 osp Kohtien vlinnisist os-lueist voidn lti pienempiä kuin 3 osp:n ljuisi os-lueit, esim. 1-2 osp:n ljuisi os-lueit. Nämä vlinniset os-lueet lditn tutkinnon perusteiss olevien 3 osp:n os-lueiden osmistvoitteiden, rvioinnin kohteiden j rviointikriteerien pohjlt. Lisäksi kohtien os-lueist voidn lti uusi tutkinnon perusteiss olevi 3 osp:ttä ljempi 4 osp:n ljuisi vlinnisi os-lueit. Näihin os-lueisiin lditn osmistvoitteet, rvioinnin kohteet j rviointikriteerit Opetushllituksen määräyksen liitteen mukisesti. 4 Vpsti vlittvt tutkinnon ost, l0 osp 4.1 Ammttitito syventäviä ti ljentvi mmtillisi tutkinnon osi (W4.1.v) Rskn kluston jrrulitteet, 5 osp (W4.1.1.v) - Rskn kluston sähkölitteet, 5 osp (W.1.2.v) 4.2 Pikllisiin mmttititovtimuksiin ti osmistvoitteisiin perustuvi tutkinnon osi (W4.2.v) 4.3 Yhteisiä tutkinnon osi ti lukio-opintoj (W4.3.v) 4.4 Jtko-opintovlmiuksi ti mmtillist kehittymistä tukevi opintoj (W..v) 4.5 Työkokemuksen kutt hnkittuun osmiseen perustuv yksilöllinen tutkinnon os (W4.5.v) 5 Tutkinto yksilöllisesti ljentvt tutkinnon ost (YL5.v) L3

16 1.5 Tutkinnon muodostuminen Kuvioss 1 on hvinnollistettu perustutkinnon muodostumist moduleittin (KU- VIO 1). Väreillä hvinnollistetn opintojen eteneminen tutkinnon osittin. Symbolit kertovt, mihin osiin sisältyy työssäoppiminen j mmttiosmisen näyttö os 15 os 15 o15 15 osp o15 YTO 5 Ammtillinen vlinninen 15 Ammtillinen vlinninen 5 Ammtillinen vlinninen 5 vpsti vlittvt 10 L5os nen 5 t4

17 2 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 2.1 Kuljetusplvelujen osmisln pkolliset tutkinnon ost, 50 osp Kuljetusln perustson mmttipätevyys l0 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASI. AT Toteutus käytännössä 1. Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist oppiineluettelon direktiivin mukinen pkollinen os ti ost (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2,3.3, 3.4, 3.5, 3.6) oppi i nel uettelon d i rekti ivin m ukinen tvr I i i kenteen os ti ost (1.4, 2.2,3.7) Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Opettj ki rj oppim isen seu r ntkohteiden rviointi päätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Tätä tutkinnon os eiopiskell eikä rvioid työpikll Näyttötodistusteksti on OPH:n tästä tutkinnon osst määräämän mllin mukinen. Ammttiosmisen näyttö toteutetn opiskelemll perustson mmttipätevyyden ops:n mukiset sisällöt (280 h/nopeutettun 140 h)mmttiopistoll j suorittmll koe, joss on vähintään yksi kysymys jokist tvoitett kohden. Koe voidn suoritt viheittin, kun säädetty opetus on nnettu. Kokeen kikist kysymyksistä pitää oll yhteensä vähintään75 o/o oikein. Kun kikki tutkinnon osn sisällöt opiskelij on opiskellut j suorittnut kokeen hyväksytysti, on tutkinnon osn näyttö suoritettu. 15

18 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KESKEISET ASI. AT Arviointikeskustelu Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttöä ei rvioid. Näyttötodistukseen tulee suoritettu merkintä. Opettj toimitt tutkinnon osn opetuksen j kokeen/kokeiden seurnnt mmttiosmisen toimikunnn puheenjohtjlle. Ammttios m isen toi m ikun nn pu heenjohtj I leki rjoitt näytön suoritetuksi, kun hänelle on toimitettu seurnnt opetuksest j kokeen/kokeiden hyväksytystä suorittmisest. 5. Muu osmisen rviointi 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. Tutkinnon osst ei nnet rvosn, tutkintotodistukseen tulee suoritusmerkintä. Am mttiosm isen näyttöön trvittvt seu rn nt toim ittn ut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Oppimisen etenemisen seurnt Oppimisympäristö: Ei edellytä iempi suorituksi Ammttiopiston teori- j käytännön oppim sym pä ristöt, m mttiopistol l käytän nö n ku lje tustehtäviä suorittmll j ennkoivn jon koulutukseen soveltuvt oppimisympäristöt Menetelmät: Teori- j käytännön työnopetus, jo-opetus j kuljetus tehtävien suorittminen Am mttititovti m u kset Opiskeltv sisältö/ Oppimisen seurntkohteeu Opiskelij ti tutkinnon suotíttjn on suoritett v Ewroopn ptlmentin i neuvoston direktüvin 2003/59 /EY mnteiden ty r^- j henkilölükenteen 1. TURVATLISUUSSAANTOIHIN PE,RUS_ TUVA JÄRKE,VÂN AJ OKÄYTTAY:TYMI- SE,N PARANTAMINE,N. Tvoitteet j keskeiset sisällöt 1. Opintojen seutnt tvotteluselttm 2. I(okeiden hyväksytty suotit- T6

19 kuljettjien vtimusten mukisesti sellisen kuin se on viety Suomen knslliseen linsäädäntöön (lki 273/2007 j setus 640 / 2007). Asetuksess 640/2007 on mäfuitelty mm. trkemmtn màäràyks et ennkoivn jon koulutuksest. Perus tson ^rrlrrrtlup:átery - den hnkkimiseen sisältfy opetustâ kikiss tässä opintokokonisuudess ti tutkinnon osssâ luetelluiss oppi-ineiss. Tärnàn perustson mmttipätevyyteen lüttyvän koulutustson keston on oltv 280 tunti. I(unkin opiskelijn ti tutkinnon suorittjn on stvvàbintäàn2} turi henkilökohtist joopetust sin-omisen luokn joneuvoll, jok tàyttää vähtl: tàän direktüvis s ä 91, /439 /ETY vhvistetut kouluj oneuvoj en vtimukset. Perustson ^mmt:jlpätery - den koskevn nopeutettuun koulutukseen on sisällytettävä opetust kikiss tässä opintokokonisuudess ti tutkinnon osss luetelluiss oppiineiss. Sen keston on oltv 140 tunti. I(unkin opiskelijn ti tutkinnon suorittjn oî sà t^vvàbtntààn 10 tunti henkilökohtist jo-opetust sinomisen luokn joneuvoll, j ok tày ttãä v àhtntään direktjivissä 91, / 439 /F'TY vhvistetut testij oneuvoj en vtimukset. 1.1 Tvoite on tunte voimnsüton ominisuudet sen käytön optimoimiseksi I(eskeiset sisällöt: vääntömomenttün, tehoon j moottorin ominiskulutukseen lütt''vä t kàyrät, käyntinopeusmittrin optimi käyttö, vihteiston välityssuhteeseen lättfvät kviot. 1.2 T v oite on ftrnte hllintlitteiden tekniset ominisuudet j toimint ioneuvon hllitserniseksi, kulumisen minimoimiseksi j toiminthäiriöiden ennlt ehkäisemiseksi Keskeiset sisällöt: Hydtulisten j rrupürien erityisominisuudet, jrtuj en j hidstinten käyttörj oituks et, j rrujen j hidstimen yhteiskäyttö, nopeuden j vihteiston välityssuhteen yhteyden prntmìnen, joneuvon inettin hyödyntäminen, hidstus- j jrrutuskeinojen käyttö lmäessä, toimenpiteet toiminthäiriön vrlle. 1.3 Tvoite on ost optimoid polttoineen käyttö I(eskeiset sisällöt: Polttoineen käytön optimointi soveltmll kohtien 1.1j 1.2 tietotito. l,.4tvoite on ost kuormitt joneuvo turvllisuussääntöjen j joneuvon trkoituksenmukisen käytön mukisesti I(eskeiset sisällöt: Ajoneuvon lükkeessä vikuttvt voimt, vihteiston välityssuhteiden käyttö joneuvon kuormn j tieprofrilin mukn, joneuvon ti joneuvoyhdistelmän hyötykuorm n màänttäminen, hyötytilr,'uuden määtittäminen, kuormituksen jkutuminen, kselin ylikuormituksen seutukset, joneuvon vkus j pinopiste, pkkusten i kuormlvoj en tltpit, tärkeimmät lukitust edellyttävàt tvrluokt, külusj lukitusmenetelmät, lukitushihnojen käyttö, lukituslitteiden trkistus, käsittelylitteiden käyttö, suojpeitteiden settminen j poistminen. 2. S,\ANNOSTON SOVE,LTAMINE,N Tvoitteet j keskeiset sisällöt 2.1 Tvotte on tunte tieüikenteen sosilinen ympäristö j sühen lüttyv säännöstö I(eskeiset sisällöt: I(ulj etusln enimmäis työjt; setusten (E,TÐ nro 3820/85 j^ (E,fÐ mo 3821/85 peritteer, soveltminen j seurukset; seurmukset jopürturin käyttämàttä j ättämis es tä, virheellises tä käytös tä ti tâmfien L7

20 väärentämisestä; tielijkenteen sosilisen ympäristön tunteminen: kuljettjn oikeudet j velvollisuudet perusts on âmmttip ätevyyden j j tkokoulutuksen oslt. 2.2 T v oite on tunte tvrnkulj etust ko skev sânnosto I(eskeiset sisällöt: I(ulj etusluv zt, tv rnkulletu s t ko s kevien v - kios opimus ten velvoitteet, kulj etus sopimukseen kuuluvien sikirjojen ldint, knsinvälisten kuljetusluv ^t, t^v ^r^î kns invälis es sä tiekulj etukses s kàytett'àväst rhtisopimuksest tehdyn yleissopimuksen (CRM-sopimuksen) velvoitteet, knsinvälisen rhtit<tilnldint,rjnyhtys,huolitsi jt,tvroiden mukn olevt erityissikirjt. 3. TER\-EYS, TIE- JA YMPARISTOTUR- VA.LLISUUS, PALVE,LU, LOGISTIIKK,{ Tvoitteet j keskeiset sisällöt 3.1 Tvoite on tiedost lükenteeseen j työtpturmün lütty'vät dskit I{eskeiset sisällöt: I(uljetusln työtâpturmien tyypit, tielükenteen onnettomuustilstot, tskiden joneuvo- )en ilnjutojen os llisuus onnettomuuksün, inhjmillis et, ineelliset j tloudelliset seurukset 3.2Tvotte on pystyä ennlt ehkäsemään rikollisuus j slmtkustjien kuljetus I(eskeiset sisällöt: Veinen infotmtio, seurukset kuljettjien knnlt, torjunttoimenpiteet, tehtävàt ttkstukset, kulj ettjien vshruseen lnttyv ltnsä'àdäntö 3.3Tvotte on pystyä ennlt ehkäisemään Srysiset riskit I(eskeiset sisällöt: Ergonomiperitteet riskilttüt lükkeet j sennot, $ysinen kunto, käsittelyhrjoitukset, henkilökohtiset suoj vrusteet. 3.4Tvoite on tiedost $,ysisen j henkisen suorituskywyn merkitys I(eskeiset sisällöt: Terveellisen j tsptnoisen ruokvlion peritteet, lkoholin vikutukset, lääkkeet j muut käyttäytymiseen vikuttvt ineet, väsymyksen j sttessin oiteet, syryt j vikutukset, Lyön i levon perusrytmin keskeinen merkitys. 3.5 Tvoite on kyetä rvtoimnhàtä lnteít I(eskeiset sisällöt: 18

21 Toimint hätätlntees s : tilnteen rviointi, tilnteen phenemisen estämin n, vult kutsuminen piklle, loukkntuneiden uttminen j ensrvun ntmmen, tormenpiteet tuliplon vrlt, rskn tvrlükenteen joneuvoss olevien j bussimtkus tjien evkuoiminen, kikkien mtkus tjien turvllisuudest huolehtiminen, väkivlttilnteis s toimiminen, vhinkoilmoituks en l - dinnn perttteet. 3.6 Tvoite on ost käyttàytyà ytityksen imgo tukevll tzvlt I{eskeiset sisällöt: I{ulj ettj n käyttäytyminen j yrityksen imgo : kulj ettj n työn ldun merkitys yritykselle, kuljettjn eri toolit, kulj ettjn työssään kohtmt henkilöt, joneuvon kunnosspito, työn rgrusolntt, rüdn seutukset kupllisell 1 tloudellisell tsoll. 3.7 Tvoite on tunte tvnnkuljetusten tloudellinen ympäristö j mtlúànj äti e s telmä Keskeiset sisällöt: Tiekuljetukset suhteess muihin kuljetusmuotoihin (kilpilu, nhtlt), tiekulj etusten eri toimintmuodot (muiden lukuun tehtàvàt kulj etukset, kuli etuksün üitty'vät toiminnot), kulj etusyritys ten päätyyppien j kuljetuksün lüttyvien toimintoien orgnistiot, erityis-kulj etusmuodot (säiliökulj etukset, kylmäkulj etukset j ne.), ln kehitys þlveþen monipuolistminen, tuttlemntiekuljetukset, lihnkinnt jne.) Kuorm-uton tvrkuljetusten hllint 40 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASI. AT Toteutus käytännössä 1. Kuvus osm sen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist: o EA-1 kurssi o kuorm-uton kppletvrkuormn lstjn työtehtävis- 79

22 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KESKEISET ASI. AT sä toim im inen/m mttititovtim usten mukisi tehtäviä, joit voidn eritetyllä työtodistuksell ti ikisemmll tutkinnoll/todistuksell tunnist j tunnust Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osm isen selvittäm iseksi. Trvittess opiskelijl le nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tässä tutkinnon osss ei ole os-lueit Opettj kirj oppim isen seu rntkohteiden rvioi ntipäätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppim isen toteutuksen seurntkohteet määritetää n opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seu ntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppimisen tvoitteet/seurntkohteet käydään yhdessä läpi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppim ist ohjv opettj vrm ist opiskel ij n oppim isen työp i kkohjjlt. Arvioi ntipäätös on opettjn j työpi kkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Näyttötod istukseen tulee yksi löl I inen kuvus näytöstä. Opiskelij osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä vlmistmll kppletvrlähetyksen sekä kuormmiseen käytettävän kuorm-uton kuormtiln j välineet sekä kuormmll j vrm istmll kuormn kuljetu ksen edellyttämään kuormti ln mhdollisimmn idoss kuljetusln ympäristössä. Työtä tehdään siinä ljuudess, että osoitettv osminen vs- 20

23 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KESKEISET ASI. AT t kttvsti tutkinnon perusteiss määrättyjä mmttititovtimuksi, rvioinnin kohteit j kriteereitä. Ammttiosmisen näyttöä voidn jtk toisess työpikss/työkohteess ti mmtillisess peruskoulutuksess koulutuksen järjestäjän osoittmss muuss pikss niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Arviointikeskustel Ammttiosmisen näytön toteutus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Näyttö voidn toteutt myös mmttititokilpiluiss Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj j opettj ti opiskelij j opettj. Opiskelij tekee itservioinnin osm isestn kriteereiden perustel l. Opettj kirj rvioi nti i n osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä ti opettjt toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinnin perustelut rviointikeskustelu n yhteydessä 5. Muu osmisen rviointi Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä. Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioi nn i n perustelut kirjtn m mttiosm isen näytön rvioinn i n yhteydessä. 2t

24 Oppimisen etenemisen seurnt Ei edellytä iempi suorituksi Oppimisympäristö: Menetelmät: Opi nnot sisältävät työssäoppi mist 10 OSP kuljetus- ti uto ln työpikss Am mttit itovtim u k- set Opiskeltv sisältö/ Oppimisen seu rntkohteeu o tehdä perushuoltotoimet kuorm-utolte j käy ttàà trvittv ty övälineitä j -menetelmiä o tunnist kuormutoon kuuluvi hydrulükn, pneumtükn j sähköteknükn litteit j toimin tperitteít o käyttää tekstinkäsittely-, lskent- j esitysgrfrikkohjelmi o kàyttàä sähköposti j etsiä tieto internetistä o toimi osn työtehtävänsä edellyttämää logisldst jàriestelmàà o kàyttàà logistükn telemttisi järj estelmiä o mä;àritellä trvitte s s työtehtâvässään rhdituspinon. kàyttää yleisimpiä kuljetussikfujoj o pkt, tulkit j tehdä yleisimpien pkkusten j kuljetusyksiköiden merkinnät 1,1,7 1,1, o k'àyttàä tvnterminliss olevi pu - i o Omn työn suunnittelu o Työn kokonisuuden hllint o Tloudellinen j lduks toimint o Terminlitoiminnot o Tvrtt käsittely o l(uormmtnen j kuotmn vrmistminen. Ajoneuvoteknükk o TyöymPätistö o Tietoteknükk o Asiksplvelu o l(uljetusyksiköt o Ltu-jympàristöjàrjestelmät o yrittäjlts o fuskienhllint o Logistiset jätjestelmät. Terveys,turvllisuus j toimintkyþ o Vuorovikutus j yhteistyö o Oppiminen j ongelmnrtkisu. Ammttietükk. joneuvonperushuoltotoimet o kuorm-utonkeskeisimmät järjestelmät j niiden toimintperitteet käyttää sähköposti, tekstinkäsittelyohjelmi j tulukkolskennn ohjelm o kuljetussikirjojenkäyttö. kuormnsidontvälineidenj kuormnkäsittelylitteiden käyttö tvroiden lstus kuormutoon sekä kuormn vrmistminen o työturvllisuus o siksplvelu. työikojennoudttminen o EAI 22

25 kuormnkäsittelylitteit. vstânott j sàtlyttàä tvtoit o kerätä j lähettàä tvrolt o kuormt, vtmistz j, purk edlisi kppleit säädösten j mãätäysten mukn kuormuton kuormtiloiss o huolehti työympäristönsä järjestyksestä j süsteydestä. ott2; tehtävissään huomioon terveyteen, turvllisuuteen j toimintþkyyn vikuttvt stt o nodtt työssään y rittàjyy den j sis äis en y rittäjyy den p eàtteit j ltujàrj es telmien vtimuksi o toimi ohieiden j määräysten mukisesti työtilnteiss o toimi siksplvelutilnteiss o ensipu 1-kurssi vst^àvzrt tiedot j trdot o tehdâ osùtn työsopimuksen o l s työturvllisuusohjeet. 23

26 2.2 Kuljetusplvelujen osmisl, utonkuljettj, pkollinen tutkinnon os, 40 osp Kuorm-utokuljetukset 40 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASI. AT Toteutus käytännössä 1 Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist: o BC-jokortti o ADR-jolup o työturvkortti o kuorm-uton kuljettjn työtehtävissä toimiminen/mmttit itovtim usten m ukisi tehtäviä, joit voidn eritetyllä työtod istuksell t i ik isem mll tutkin nollltodistuksell tunnist j tunnust Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osm isen tun n ustm ispäätöksen j kirj rvioi ntipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tässä tutkinnon osss ei ole os-lueit. Opettj ki rj oppim isen seu rntkohteiden rviointipäätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppimisen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seu ntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppimisen tvoitteeuseurntkohteet käydään yhdessä läpi työpi kkohjjn, opiskelij n j opettjn knss työssäoppim isest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppimist ohjv opettj vrmist opiskelijn oppimisen työp i kkohjjlt. Arviointi päätös on opettjn j työpikkohjjn yhdessä tekemä. 24

27 Toteutus käytännössä ARV OINNIN KESKEISET ASI. AT Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen kuvus näytöstä Opiskelij osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä suorittmll päivittäiset huolto- j t rkstustoi met joneuvol le sekä kuljettmll kuorm- utol l k pp letv rkuormn. Työtä tehdään siinä ljuudess, että osoitettv osminen vst kttvsti tutkin non perusteiss määrättyjä m mttititovti m uksi, rvioinnin kohteit j kriteereitä. Ammttiosmisen näyttöä voidn jtk toisess työpikss/työkohteess ti mmtillisess peruskoulutuksess koulutuksen järjestäjän osoittmss muuss pikss niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrm istuu. Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Arviointikeskustelu Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Ammttiosmisen näytön toteutus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Osminen voidn osoitt mmttititokilpiluiss. Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointi keskustel uss johon osl listuvt opiskelij, työpikkohjj j opettj. Opiskel ij tekee itservioinnin os m isestn kriteereiden perustel l. Opettj kirj rviointiin osll istuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä ti opettjt toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinnin perustelut rviointikeskustelun yhteydessä. 5. Muu osmisen rviointi Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä. Ammttiosmisen näytön ryosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioin n in perustelut kirjtn m mttiosm isen näytön rvioinn i n yhteydessä 25

28 Oppimisen etenemisen seurnt Ei edellytä iempi suorituksi Oppimisympäristö: Ammttiopistoll käytännön kuljetustehtäviä suorittmll ti työssäoppimispikoiss Menetelmät: Teori- j käytännön työnopetus, kuljetustehtävien suorittm ine n, jo-opetus, sis. työssä oppimist Lisäksi opiskelij suoritt. C-luokn kuljettjtutkinnon. ADR-peruskurssin j kokeen hyväksytysti. kuljetusln työturvkortin hyväksytysti. Am mttit itovti m u kset Opiskeltv sisältö/ Oppimisen seurntkohteeu o suoritt päivittäiset trkstukset j trvittvt huoltotoimet kuormutolle o käyttää työtehtävässään trvittvi sikirjoj o vlit työtehtävän edellyttämän kuorm-uton j siihen soveltuvn kuormtiln o suunnitell j vlit kuljetustehtävään soveltuvn reitin o käyttää vähintään kht erityyppistä kppletvrkuljetuksiss kuormukseen, purkmiseen j kuljettmiseen trvittv I isälitett j välinettä (tk-ti sivulitnostin, trukki, kppletvrnosturi) o kuormt j purk kuorm-uton säädösten j työtehtävän edellyttämällä tvll o kuljett kuorm-uto säädösten j määräysten. Kuljetustehtävän suorittminen o Päivittäiset trkstukset j huoltotoimet o Reittisuunnittelu o Lisälitteet j välineet o Asiksplvelu. C-jo-opetus. ennkoivn jon opetus. jo-j lepoik sekä työikmääräykset o noudtt sovittuj työikoj 1.Työikojen noudttmrnen 2. Huomioi joneuvon kunnonseurnnn (trkstukset, vikilmoitukset) 3. Ajopäiväkirjojen täyttö 4. Trukin käyttö 5. Koukkulvlitteen käyttö 6.Vijerivihtolvlitteen käyttö 7. Kuormusnostimen käyttö 8. C-kuljettjtutkinnon suorittm inen hyväksytysti 9. ADR-peruskurssin suorittminen 10. ADR- koe hyväksytysti suoritettu 11. Kuljetusln työturvkortin suorittm inen hyväksytysti 12. Työssäoppiminen suoritettu 26

29 mukn (noudtt työssään työik-, joik- j lepoiksäädöksiä) o suoritt nnetun kuljetustehtävän turvllisesti, tloudellisesti j ennkoiden o käyttää trukki turvllisesti työtehtävässään o huolehti työympäristönsä järjestyksestä j siisteydestä o ott kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvllisuuteen j toim intkykyyn vikuttvt sit o noudtt työssään sisäisen yrittäjyyden peritteit j ltujärjestelmien vtimuksi o toimi siksplvelutilnteiss Lisäksi opiskelij ti tutkinnon suorittj suoritt o C-luokn kuljettjtut kinnon o ADR-peruskurssin j kokeen hyväksytysti o kuljetusln työturvkortin hyväksytysti 2.3 (Kuljetusplvelujen osm sl, linj-utonkuljettj) 27

30 2.4 Kuljetusplvelujen osmisln, yhdistelmäjoneuvonkuljettj, pkol- Iinen tutkinnon os,40 osp Yhdistelmäjoneuvokuljetukset, 40 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASI. AT Toteutus käytännössä 1. Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist: o CE-jokortti o ADR-jolup o työturvkortti o kuorm-uton kuljettjn työtehtävissä toimiminen/mmttititovtimusten mukisi tehtäviä, joit voidn eritetyllä työtodistuksell ti ikisemmll tutkinnollltodistuksell tunnist j tunnust Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osm isen tun n ust m ispäätöksen j kirj rvioi ntipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tässä tutkinnon osss ei ole os-lueit Opettj kirj oppim isen seu r ntkohteiden rviointipäätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppimisen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seu ntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppimisen tvoitteevseurntkohteet käydään yhdessä läpi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppi m isest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppi m ist ohjv opettj vrm ist opiskelijn oppim isen työp i kkohjjlt. Arvioi ntipäätös on opettjn j työpikkohjjn yhdessä tekemä. 28

31 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KESKEISET ASI. AT Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn. 4. Ammttiosmisen näyttö Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen kuvus näytöstä. Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Arviointikeskustel Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi 5. Muu osmisen rviointi Opiskelij osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä suorittmll päivittäiset h uolto- j trkstustoi met joneuvol le sekä ku ljettmll joneuvoyhd istelmä I lä k ppletvrkuormn. Työtä tehdään siinä ljuudess, että osoitettv osminen vst kttvsti tutki nnon perusteiss määrättyjä m mttititovti m uksi, rvioinnin kohteit j kriteereitä. Ammttiosmisen näyttöä voidn jtk toisess työpikssityökohteess ti mmtillisess peruskoulutuksess koulutuksen järjestäjän osoittmss muuss pikss niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Ammttiosmisen näytön toteutus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Näyttö voidn toteutt myös m mttititokilpilu iss. Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss johon os ll istuvt opiskelij, työpi kkoltlj j opettj ti opiskelij j opettj. Opiskelij tekee itservioinnin osmisestn kriteereiden perustell. Opettj kirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä ti opettjt toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinnin perustelut rviointikeskustelun yhteydessä. Tähän tutkinnon osn eiole suunniteltu muut osmisen rviointi. 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. 29

32 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KESKEISET ASI. AT Arvioi n n i n perustel ut kirjtn m mttiosm isen näytön rvioinn i n yhteydessä. Oppimisen etenemisen seurnt Oppimisympäristö: Ei edellytä iempi suorituksi Am mttiopistoll käytännön kuljetustehtäviä suorittmll ti työssäoppimispikoiss Menetelmät: teori- j käytännön työnopetus, kuljetustehtävien suorittminen, jo-opetus, sis. työssäoppimist 4 osp Lisäksi opiskelij suoritt. CE-luokn kuljettjtutkinnon. ADR-peruskurssin j kokeen hyväksytysti. kuljetusln työturvkortin hyväksytysti Am mttit itovtimu kset Opiskeltv sisältö/ Oppimisen seu rnt kohteeu ' suotitt päivittäiset ttkstukset j tr.drttv t huoltotoimet yhdistelmäjoneuvolle ' kytkeä j uottz kuorm-utoon soveltuvn petâvunun. kày ttà,à työ tehtävä s sããn trv ittx,r stkkjoj. vht työtehtävän edellyttämän yhdistelmäjoneuvon j kuormtiln. suunnitell j vltt kuljetustehtäväàn s oveltuvn reitin ' kày ttää kpp letv tkulj etuksis - s kuotmukseen, putkmiseen j kuliettmiseen trvittvi hsälítteit jvàhneitä ' kuormt j purk, yhdistelmäjoneuvon kuormn säädösten j työtehtävän edellyttämätlä tvlf ' kuljett yhdistelmäjoneuvo säädösten 1 mààräysten mukn o Päivittäisettrkstukset j huoltotoimet o Tloudellinen j lduks tolmmt o Yhdistelmäjoneuvon käyttöönotto j jon pàättämtnen. Reittisuunnittelu o l(uljetustehtävänsuotittminen. Lisälitteet j välineet. Asiksplvelu o CB-jo-opetus o Ennkotvn ion opetus o Ajo- j lepoik sekä työrkm'ààräykset. Vuorovikutus j yhteistyo o Noudtt sovittuj työ- 1.Työikojen noudttminen 2. Huomioi joneuvon kunnonseurnnn (trkstukset, vik-ilmoitukset) 3. Ajopàivàkirj oj en täyttö 4. Trukin käyttö 5. I{oukkul v litteen käyttö 6.Yilenvthtolvlitteen käyttö 7. Kuotmusnostimen käyttö 8. CE-kulj ettj tutkinnon suorittminen hyväksytysti 9. ADR-peruskurssin suorittmmen 10.,{DR- koe hywäksytysti suofltettu 1 1. I(uljetusln työturvkortin suorittminen hyväksytysti 1 2. Työssäoppiminen suoritettu 30

(9kpedu. Maatalousalan perustutkinto, Opetussu unn itelma 201 5. Maatilatalouden osaamisala Maaseutuyrittäjä. Keski-Pohjan maan am mattiopisto

(9kpedu. Maatalousalan perustutkinto, Opetussu unn itelma 201 5. Maatilatalouden osaamisala Maaseutuyrittäjä. Keski-Pohjan maan am mattiopisto (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutkinto, Mtiltlouden osmisl Mseutuyrittäjä ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 (> rehtori rontus T

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 201 5

Opetussuunn itelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 201 5 Nuoriso- j vp-jn ohjuksen perustutkinto, N uoriso- j vp-jnohj hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 -ì ú-l- \ rkku Purontus rehtori L SISALLYS I NUORISO- JA VAPAA-AJAN

Lisätiedot

9kpedu. Autoalan perustutkinto, Opetussu un n itelma 2015. Ajoneuvoasentaja. Keski-Pohjan maan a m mattiopisto. Autotekn iikan osaamisala.

9kpedu. Autoalan perustutkinto, Opetussu un n itelma 2015. Ajoneuvoasentaja. Keski-Pohjan maan a m mattiopisto. Autotekn iikan osaamisala. 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu un n itelm 015 Autoln perustutkinto, Autotekn iikn osmisl Ajoneuvosentj ldittu: 8.04.015 Jkko Huhtl hyväksytty: 6.6.015 $ 96 L-r Purontus rehtori T SISÄLLYS

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Tlotekn i i kn perustutkinto, Putkisen n u ksen osm isl Putkisentj ldittu: 18.06.015 Kimmo Nykänen hyväksytty: 6.6.015 $ 96 rl-. Sirkku Purontus

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Audiovisulisen viestinnän perustutkinto, Medi-ssistentti ldittu: 04.08.015 Jussi Järviniemi hyväksytty:6.8.015 S f r0 -l l-l Purontus rehtori

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Li iketlouden perustutki nto, Asiksplvelun j myynnin osmisl sekä Tlous j toimistoplvelujen osmisl Merkonomi ldittu: 12.06.2015 Pirjo Koski hyväksytty:

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 201 5

Opetussuunnitelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 201 5 Tieto- j viestintätekniikn perustutkinto, Ohjel m istotuot n non osm isl Dtnomi ldittu: 26.05.2015 Mirk Rjniemi hyväksytty= 26.6.2015 S 96 rehtori rontus

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Kotityö - j puhdistusplvelujen perustutkinto, Kotityöplvel ujen osm isl Kodinhuoltj ldittu: 01.06.2015 Mrj Ruokonen hyväksytty= 26.6.2015 S

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 H iusln perustutkinto, prturi-km pl ldittu: 27.05.2015 Tuij Konttijärvi hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 l^l Sirkku Purontus rehtori t SISÄLLYS 1 1

Lisätiedot

Puualan perustutkinto,

Puualan perustutkinto, (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu un n itelm 2015 Puuln perustutkinto, Puuseppä ldittu: 28.04.2015 Kent Rönnqvist hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 't i-r- \ Sirkku Purontus rehtori L Sisä llys I PUUALAN

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja 9kpedu Keski-Pohjnmn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Sähkö- j utomtiotekniikn perustutkinto, Sähkö- j utomtiotekniikn osmisl Sähkösentj sekä utomtiosentj ldittu: 25.06.2015 Mrko Päiveröinen hyväksytty:

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutki nto, Mtlousteknolog in osm isl Mseutuyrittäjä ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 f-- t L1 Sirkku

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 Tekstiili- j vtetusln perustutkinto, Vtetuksen osmisl Vtetusompelij ldittu: 06.08.2015 Trj Slotte hyväksytty: 6.8.2015 S rr0 ^L- r Sirkku Purontus

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Turvallisuusvalvoja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Tu rval I isu usalan perustutki nto, laadittu: 06.08.

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Turvallisuusvalvoja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Tu rval I isu usalan perustutki nto, laadittu: 06.08. 9kpedu T Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 01 5 Tu rvl I isu usln perustutki nto, Turvllisuusvlvoj ldittu: 06.08.015 Risto Krhu hyväksytty: 6.8.015 S f 10 - r-, I Sirkku Purontus rehtori Sisällys

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunnitelma 2015. Rakennusalan perustutkinto, TalonrakentEa. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Ta lon raken n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussuunnitelma 2015. Rakennusalan perustutkinto, TalonrakentEa. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Ta lon raken n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 2015 Rkennusln perustutkinto, T lon rken n u ksen osm isl TlonrkentE ldittu: 13.04.2015 Jorm Ltvl hyväksytty: 26.6.2015 S 96 rehtori us 1.1 At IURTTIRUN

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5 Laboratorioalan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5 Laboratorioalan perustutkinto, Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Lbortorioln perustutkinto, Lborntti ldittu: 7.05.015 Hnnele Puuml hyväksytty: 6.6.015 $ 96,\ L- l-- t Sirkku Purontus rehtori t 1 LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO..

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5 Maatalousalan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5 Maatalousalan perustutkinto, Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutkinto, Elä ntenhoidon osmisl Elä ntenhoitj ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty= 26.6.2015 S 96 r^l- t rkku Purontus rehtori

Lisätiedot

(9kpedu. Opetussuunn itelma 2015. Koneistaja Koneenasentaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Kone- ja metallialan perustutkinto, Levyseppäh itsaaja

(9kpedu. Opetussuunn itelma 2015. Koneistaja Koneenasentaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Kone- ja metallialan perustutkinto, Levyseppäh itsaaja (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 Kone- j metlliln perustutkinto, V I m istustekn i i kn osm isl Koneistj Koneensentj Levyseppäh itsj ldittu: 27.05.2015 Psi Skntsi hyväksytty:

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 201 5

Opetussuunnitelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 201 5 Tieto- j tietoliikennetekniikn perustutkinto, I CT-sentjn osmisl ICT-sentj fdittu: 24.06.2015 Jrmo Slo hyväksytty: 6.8.2015 S f f 0 - ;-L t Sirkku Purontus

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Hevostalouden perustutki nto. Hevostenhoitaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 27.04.2015 Sirpa Puusaari

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Hevostalouden perustutki nto. Hevostenhoitaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 27.04.2015 Sirpa Puusaari 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 201 5 Hevostlouden perustutki nto Hevostenhoitj ldittu: 27.04.2015 Sirp Puusri hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 Sirkku Purontus rehtori Sisällys 1 HEVOSTALOUDEN

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 2015

Opetussu unn itelma 2015 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Hotelli-, rvintol- j cteringln perustutkinto, Kokin osmisl Kokki ldittu: 31.05.2015 Leen Roukl hyväksytty= 26.6.2015 \ Sirkku Purontus - l--.

Lisätiedot

5.6.201,5 28/0L1,/201,5

5.6.201,5 28/0L1,/201,5 OPETUSHATIITUS UTBITDNINGSSTYRETSEN uaanavs 5.6.201,5 28/0L1,/201,5 Koulutuksen jrlestlt Voimssoloik:7.8.2075 lken toistiseksi Sidnnokset, joihin toimivlt mddrdyksen ntmiseen pefustuu: L 637/7998,11 $:n

Lisätiedot

(ykpedu. Opetussuun n itelma 201 5. Yhteiset tutkinnon osat. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 30.05.2015. hyväksytty: 26.6.

(ykpedu. Opetussuun n itelma 201 5. Yhteiset tutkinnon osat. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 30.05.2015. hyväksytty: 26.6. (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuun n itelm 201 5 Yhteiset tutkinnon ost ldittu: 30.05.2015 Erkki Juol hyväksytty: 26.6.2015 S 96 rehtori rontus 3 Yhteiset tutkinnon ost mmtillisess petuskoulutuksessr

Lisätiedot

Opetussu unnitelma Elintarvikealan perustutkinto,

Opetussu unnitelma Elintarvikealan perustutkinto, (2kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unnitelm 201 5 Elintrvikeln perustutkinto, El i ntrvi keteknolog in osm isl El i ntrvi kkeiden vl m istj ldittu: 20.05.2015 Mrj-Leen Stenberg hyväksytty= 26.6.20f

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 Keski-Phjn mn m mttipist Opetussuunn itelm 015 Pi ntkäsittely ln perustutki nt, Rkennusten pintkäsittelyjen smisl Mlri ldittu: 0.04.015 Jri Piispnen hyväksytty: 6.6.015 $ 96 Él-t Sirkku Purntus rehtri

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS AIKUISKOULUTUSTILASTOT M Itell Posti Oy YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2010 'CONTINUING VOCATIONAL TRAINING SURVEY - CVTS4' TIEDUSTELU PERUSTUU TILASTOLAKIIN (LAKI 280/04) KYSELYLOMAKE SÄHKÖINEN LOMAKE:

Lisätiedot

LIITE 1. 1 Turvasuunnitelma VAKkuljetuksissa

LIITE 1. 1 Turvasuunnitelma VAKkuljetuksissa 1 Turvsuunnitelm VAKkuljetuksiss 2 Tämä on turvsuunnitelmmlli yrityksille, jotk toimivt Vrllisten ineiden kuljetusten priss. Mlliss on huomioitu vrllisten ineiden kuljetusten (VAK) säädöksen uusi luku

Lisätiedot

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat TÄMÄ DOKUMENTTI ON TARKOITETTU MIELEN AVAIN -HANKKEEN PROJEKTIEN ITSEARVIOINNIN TOTEUTTAMISEEN itserviointi Työkirpoht NET EFFECT OY ANNIINA ALI-LAURILA TOIMINTA 1. Johtjuus 3. HENKILÖSTÖ 7. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi OSAAVA kehittämishnkkeid hllinnoinnin ops Toimintvuosille 2015 2016 j 2016 2017 tehtyj vltionvtpäätöst tueksi päivitetty 4.1.2016 vsm/pj pä 2 Sisällysluettelo Osv ohjelmn mukis vltionvtuks hkemin.... 3

Lisätiedot

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä Sopimustekstin käännös 30.03.2015 (epävirllinen) Counil of Europe Trety Series - No. 199 Euroopn neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnllisest merkityksestä Fro, 27.10.2005 Johnto Euroopn

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015)

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015) LATO - Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien j tiedonhllinnn kehittäminen j tehostminen(2014-2015) 27.9.2013 Päivitetty: 30.12.2013 Sisältö 1 YHTEENVETO... 3 1.1 TAUSTA JA PERUSTELUT... 4 2

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Kohteen turvaluokitus on

Kohteen turvaluokitus on LVI 03-10517 SIT 13-610091 KH X4-00513 INFRA 053-710109 ST 41.01 HANKETIETOKORTTI HT12 Hnketietokortiss esitetään rkennuskohteen lähtötiedot j tiljn edellyttämä ltutso suunnittelun työmäärän rviointi vrten.

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit Tuettu oppisopimus Luokk Tukiprosessit Ydintehtävä Nuorten tukeminen oppisopimuskoulutuksen ikn Prosessin trkoitus Tutkinnon ti ostukinnon sminen oppisopimuskoulutuksell Prosessin lähtötilnne Työttömän

Lisätiedot

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0%

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0% OPAL: 213 Koulutuksi Opiskelijoit Vstus % 1.1.213 31.12.213 4 52 84,6 TAUSTAKYSYMYKSET 1. Sukupuoli (u) 1.Ninen 2.Mies 33 11 44 75,% 25,% 1,% 2. Äidinkieli (u) 1.Suomi 2.Ruotsi 3.Muu 34 1 44 77,3%,% 22,7%

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Teknillinen korkekoulu Insinööritieteiden j rkkitehtuurin tiedekunt Lhden keskus Toimint-/litoskäsikirj Litoskirjn on merkitty punisell värillä Lhden keskuksen kehittämiskohteiksi vuodelle 2009 määritellyt

Lisätiedot

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013 Preliminäärikoe Pitkä Mtemtiikk 5..0 Kokeess s vstt enintään kymmeneen tehtävään. Tähdellä ( * ) merkittyjen tehtävien mksimipistemäärä on 9, muiden tehtävien mksimipistemäärä on 6.. ) Rtkise yhtälö b)

Lisätiedot

RTS 16:2. Tässä ohjeessa esitetään ajoneuvojen ja yleisimpien autotyyppien mittoja, massoja sekä liikenteeseen hyväksymistä koskevia rajoituksia.

RTS 16:2. Tässä ohjeessa esitetään ajoneuvojen ja yleisimpien autotyyppien mittoja, massoja sekä liikenteeseen hyväksymistä koskevia rajoituksia. RTS 16:2 RT XX-XXXXX KH XX-XXXXX Infr x-x AJONEUVOJEN MITTOJA OHJEET xxxkuu 2016 1 (8) korv RT 98-10914 Tässä ohjeess esitetään joneuvojen j yleisimpien utotyyppien mittoj, mssoj sekä liikenteeseen hyväksymistä

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2016, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

Koulutukseen osallistuja(t): ammattiryhmä tai amm.nimikkeet. Henkilöstösihteeri Palkkasihteeri. Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä

Koulutukseen osallistuja(t): ammattiryhmä tai amm.nimikkeet. Henkilöstösihteeri Palkkasihteeri. Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä Hekilöstökoulutukse suuittelulomke (mmtillise osmise kehittäe) v. 2015 (Koulutuksee osllistumisest tehdää lisäksi yksilöity web-päätös.) perust, rvio koko hekilöstö mmtillisest osmisest sekä mmtillise

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2015, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012 Sosililutkunt 21.03.2012 11 Sosililutkunt Aik: Keskiviikko 21.03.2012 klo 16.00 17.35 Pikk: Vnhinkoti Asit 9 Sosililutkunnlle tiedoksi 10 Plvelussuhteen päättyminen 11 Rvitsemistyöntekijän tehtävien hoito

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tmpereen mmttikorkekoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU KEHITTÄMISHANKE Opettjnkoulutuksen kehittämishnke Vpn sivistystyön käsityön lyhytkurssien sisällöllinen kehittäminen Anj Rosenberg 2008 TAMPEREEN

Lisätiedot

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO Kruunupyyn kunt 26.L.2075 r/2 Sosili- j terveyslutkunt /-zîe MLL;n Lsten j nuorten puhelimen j netin vustus vuodelle 2015 f7o Toivomme, että kuntnne vust Lsten j nuorten puhelin- j nettiplvelun toimint.

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus Kustnkrtnon vnhustenkeskus Vnhinkoti Päivätoimint Plvelukeskus 1 Kustnkrtnoss tärkeinä pidettyjä sioit: sukkn hyvä olo hyvä elämä hyvä yhteistyö omisten knss gerontologisen hoidon osminen työntekijöiden

Lisätiedot

VAAROJEN TUNNISTAMINEN KUOPION KAUPUNKI Työpaikka: Haapaniemen koulu Päiväys: 14.1.2014

VAAROJEN TUNNISTAMINEN KUOPION KAUPUNKI Työpaikka: Haapaniemen koulu Päiväys: 14.1.2014 VAAROJEN TUNNISTAMINEN KUOPION KAUPUNKI Työpikk: Hpniemen koulu Päiväys: 14.1.2014 Arvioinnin kohde: Hpniemen koulu Tekijät: rehtori Jussi Kukkol, pulisrehtori Jkko Kosunen,työhyvinvointipri Kirsti Houtsonen

Lisätiedot

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina Jlkpllokentältä kupnkäynnin kentälle Newbodyn trin Autmme kouluj j seuroj vrinkeruuss kisoj, hrjoitusleirejä j luokkretkiä vrten. Seurt sekä koululiset voivt nsit tuntuvsti rh tvoitteidens svuttmiseksi

Lisätiedot

ktû,- A E tcl Talousarvioraamit vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Valmistelija: Talousjohtaja Jari Saarinen, puh.

ktû,- A E tcl Talousarvioraamit vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Valmistelija: Talousjohtaja Jari Saarinen, puh. ktû,- A E tcl Kupunginhllitus s 272 1 1.5.215 Tlousrviormit vuodelle 216 j tloussuunnitelm vuosille 217-218 317 tj2tù2t2t215 KH S 272 Vlmistelij: Tlousjohtj Jri Srinen, puh. O44789 426 Tlousrviormit ovt

Lisätiedot

Tavaraliikenteen nykytila Uudenmaan tiepiirissä. Tiehallinnon selvityksiä 48/2002

Tavaraliikenteen nykytila Uudenmaan tiepiirissä. Tiehallinnon selvityksiä 48/2002 Tvrliikenteen nykytil Uudenmn tiepiirissä Tiehllinnon selvityksiä 48/2002 Tvrliikenteen nykytil Uudenmn tiepiirissä Tiehllinnon selvityksiä 48/2002 TIEHALLINTO Helsinki 2002 Knsikuv: Seppo Srjmo ISSN

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A2 Aivomyrsky j unelmien leikkipuisto Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Syvennetään jtuksi ympäristöstä liittyvästä

Lisätiedot

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit 11/2011 Käyttäjätieto 999725011 fi sennus- j käyttöohje Niveltyötso K 9725-201-01 Johdnto Käyttäjätieto Niveltyötso K dnto Joh- by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725011-11/2011 Käyttäjätieto Niveltyötso

Lisätiedot

POLil5t TOIMINTAKERTOMUS 2014 POL-2014-16317. xcl5r,ü(l

POLil5t TOIMINTAKERTOMUS 2014 POL-2014-16317. xcl5r,ü(l POLil5t xcl5r,ü(l POL--16317 TOIMINTAKERTOMUS t=r POL il s ELS NK 2 (1e) POL--16317 1 2 Johdon ktsus... 3 Toiminnn vikuttvuus 3. Toiminnllinen tehokkuus, tuotokset j ldunhllint... 3.1. Vlvont j hälytystoimint

Lisätiedot

Tampereen konservatorio

Tampereen konservatorio VALINTAKOEOPAS 2016 - MUUSIKKO Tmpereen konservtorio 1. TAMPEREEN KONSERVATORIO Konservtoriost Tmpereen konservtorio on tnssin j tiemusiikin oppilitos, jok elää intensiivisesti omss jssmme. Tmpereen konservtorion

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

OPINTOPÄil,I^ L2.2. ARVIOINTI VIERAAT KIELET OHJAAJAN OPAS. Suunnittelu. Sauli Takala KOULUTYON ARVIOINTI. Kouluhallitus 1787 /73

OPINTOPÄil,I^ L2.2. ARVIOINTI VIERAAT KIELET OHJAAJAN OPAS. Suunnittelu. Sauli Takala KOULUTYON ARVIOINTI. Kouluhallitus 1787 /73 r- / OPINTOPÄil,I^ L2.2. ARVIOINTI VIERAAT KIELET OHJAAJAN OPAS Suunnittelu Suli Tkl KOULUTYON ARVIOINTI VIERAAT KIELET 1787 /73 Kouluhllitus -\ 2 SISÄLLYS Ohjeit kouluttjll sivu Arvioinnin merkityksestä

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Opiskelijat ja työelämä Maarit

Lisätiedot

II.1. Suppeneminen., kun x > 0. Tavallinen lasku

II.1. Suppeneminen., kun x > 0. Tavallinen lasku II. EPÄOLEELLISET INTEGRAALIT nt II.. Suppeneminen Esim. Olkoon f() =, kun >. Tvllinen lsku = / =. Kuitenkn tätä integrli ei ole ikisemmss mielessä määritelty, kosk f ei ole rjoitettu välillä [, ] (eikä

Lisätiedot

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät turvatoimet, turvasuunnitelma ja turvakoulutus

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät turvatoimet, turvasuunnitelma ja turvakoulutus LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2005 Liikenne Vrllisten ineiden kuljetuksiin liittyvät turvtoimet, turvsuunnitelm j turvkoulutus Liikenne- j viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Kunnanhallitus 14/2007 550 (- 588)

Kunnanhallitus 14/2007 550 (- 588) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 14/2007 550 (- 588) KOKOUSAIKA Mnntin 17. syyskuut 2007 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien KTPO/Ammtillisen koulutuksen yksikkö PM 4.12.29 1 25 opiskelijpikn lisääminen mmtillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.21 lukien Tust Aikisemmt opiskelijmäärälisäykset Hllitusohjelmn j vltiontlouden

Lisätiedot

TIETOA MUISTILÄÄKETUTKIMUKSISTA

TIETOA MUISTILÄÄKETUTKIMUKSISTA TIETOA MUISTILÄÄKETUTKIMUKSISTA MUISTIN HEIKKENEMINEN MIKSI JA MITEN LÄÄKETUTKIMUKSIA TEHDÄÄN ONKO LÄÄKETUTKIMUKSIIN OSALLISTUMINEN TURVALLISTA MITEN MUISTILÄÄKETUTKIMUKSIIN PÄÄSEE MUKAAN Muistin toimint

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

Mittamuuntajien yleiset ominaisuudet

Mittamuuntajien yleiset ominaisuudet Mittmuuntjien yleiset ominisuudet Eurolite Oy on vuonn 1988 perustettu sähkötekniikn tuotteiden mhntuontiin, mrkkinointiin j myyntiin erikoistunut sintuntijyritys. Keskeisenä tvoitteen on hyvä siksplvelu,

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

Käyttöohjeet LCH (D8 / D8 Plus / C1)

Käyttöohjeet LCH (D8 / D8 Plus / C1) Käyttöohjeet LCH (D8 / D8 Plus / C1) Käyttöohjeet LCH (D8 / B8 Plus / C1) perustuvt GCH-mllien (9400.9000.0) käyttöohjeisiin. Tämä liite on os käyttöohjeit. Mukn ovt vin täydennetyt ti korjtut luvut. 0

Lisätiedot

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess 0. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA Edellä on todettu, että f (x)dx nt x-kselin j suorien x =, x = sekä funktion

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Talotekniikan PT Tutkinnon osan nimi ja laajuus: ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN ASENTAMINEN 15 OSP, valinnainen. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Tämän perusteella opiskelija voi hakea

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot