YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS"

Transkriptio

1 AIKUISKOULUTUSTILASTOT M Itell Posti Oy YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2010 'CONTINUING VOCATIONAL TRAINING SURVEY - CVTS4' TIEDUSTELU PERUSTUU TILASTOLAKIIN (LAKI 280/04) KYSELYLOMAKE SÄHKÖINEN LOMAKE: KÄYTTÄJÄTUNNUS SALASANA YHTEYSTIEDOT: Merkitkää tähän tieot, että voimme trvittess ott yhteyttä, mikäli lomkkeen tieoiss on jotkin trkennettv VASTAAJA PUHELIN A. YRITYKSEN TAUSTATIEDOT Tusttietoj käytetään inostn tilstollisess trksteluss (tulukoinniss) ljittelemn yrityksiä mm. toimiln j kokoluokn mukn. Yksittäisen yrityksen tietoj ei missään julkist. A1 Yrityksen päätoimil Esitäyttötieto: A2 Yrityksen plktun henkilöstön (työntekijöien) lukumäärä: - Pysyvien j määräikisten, kokoikisten j os-ikisten työntekijöien lukumäärä yhteensä - Pois lukien oppisopimuskoulutuksess olevt, joist kysytään erikseen (kysymys E1) - Merkitkää vuoen 2009 oslt henkilöstön kokonismäärä - Merkitkää vuoen 2010 oslt plktun henkilöstön lukumäärä vuoen lopuss sukupuolen mukn. Miehiä Nisi YHTEENSÄ

2 A3 Vihteliko henkilöstön lukumäärä merkittävästi vuoen ikn esim. vuoenjn ti sesongin mukn? - Vähäisiä, lle 10 prosentin vihteluj ei trvitse huomioi JOS Kyllä: Mikä oli henkilöstön lukumäärä keskimäärin vuonn 2010? työntekijää A4 Yrityksen plktun henkilöstön tekemien työpäivien lukumäärä yhteensä vuonn 2010? - Pois lukien hrjoittelijt j oppisopimuskoulutuksess olevt - Työpäiviin lsketn säännöllinen työik, ylityöt sekä muu plkllinen työik - Työpäiviin ei lsket plkllisi lomi, vpit ti siruslomi - Krke lskutp: (henkilötyövuosien määrä) x (työpäivien määrä vuonn 2010) TAI (henkilöstön määrä) x (keskimääräiset työpäivät/hlö) Työpäivien lukumäärä yhteensä A5 Yrityksen työvoimkustnnukset yhteensä vuonn 2010? (miljoon euro) - Välittömät + välilliset työvoimkustnnukset eli ruttoplkkkustnnukset j työnntjmksut - ESIMERKKI: euro = 251,456 milj euro = 0,625 milj. Miljoon euro ( ), A6 Ottiko yrityksenne vuonn 2010 käyttöön uusi ti olennisesti prnnettuj tuotteit/hyöykkeitä, plveluj ti niien tuotnto- ti jkelumenetelmiä? B. HENKILÖSTÖKOULUTUKSEEN OSALLISTUMINEN Tässä trkoitetun henkilöstökoulutuksen tunnusmerkkeinä voin pitää seurvi: - Koulutus on suunniteltu etukäteen - Koulutukseen liittyy oppimisen tvoite j se on työnntjn järjestämää ti tukem - Koulutus on inkin osittin työjll j työnntjn kustntm B1 KURSSIT Osllistuiko joku yrityksenne työntekijöistä vuonn 2010 yrityksen itse ti ulkopuolisen thon järjestämään kurssikoulutukseen? - Kurssit voivt sisältää myös monimuoto-opetust - Stunnist ( hoc) koulutust ti opstust, jot työnjohto nt osn normli päivittäistä esimiestoimintns, ei tässä lsket mukn Kyllä Ei SISÄISET KURSSIT: Kurssit, jotk yritys itse on pääosin suunnitellut j järjestänyt - Koulutus voi oll yrityksen suunnittelem, vikk se toteutetn yrityksen ₁ ₂ ulkopuolisiss tiloiss ULKOISET KURSSIT: Kurssit, jotk on suunnitellut j järjestänyt yrityksen ulkopuolinen orgnistio - Koulutus voi oll ulkopuolisen suunnittelem, vikk se toteutetn yrityksen omiss tiloiss ₁ ₂ 2

3 B2 MUUT KOULUTUSMUODOT Osllistuiko joku yrityksenne työntekijöistä vuonn 2010 muuhun henkilöstökoulutukseen? - Stunnist koulutust ti opstust, jot työnjohto nt osn normli päivittäistä esimiestoimintns, ei tässä lsket mukn - Kikiss koulutusmuooiss osllistumisen tvoitteen oppiminen Suunniteltu j ohjttu työn ohess opiskelu - Suunnitellut koulutus- j hrjoittelujksot, työhön perehytys j mentorointi, joiss käytetään tvnomisi työvälineitä työpikll ti työtilnteess Osllistuiko joku tähän koulutukseen JOS Kyllä: Kuink moni työntekijä osllistui (lukumäärä) Suunnitellut oppimisjksot työkierron, työntekijävihtojen, koulutuskomennusten ti opintokäyntien vull c Suunniteltu osllistuminen oppimisryhmiin ti ltupiireihin Suunniteltu itse ohjttu opiskelu, etäopiskelu j internetin kutt tphtuv opiskelu työikn e Suunniteltu osllistuminen konferensseihin, workshopeihin, messuille j luennoille B3 Trjosiko yrityksenne kurssimuotoist koulutust työntekijöilleen eellisenä vuoten (vuonn 2009)? B4 Trjosiko yrityksenne muihin koulutusmuotoihin liittyvää koulutust työntekijöilleen eellisenä vuoten (vuonn 2009)? (Kysymys B2, koht - e) B5 B5 Mksoiko yrityksenne muille thoille osllisuuest koulutusjärjestelyihin vuonn 2010? Mksut koulutusrhstoihin ti työnntjliiton jäsenyys, johon liittyy koulutusplveluj jne. Siko yrityksenne tuke yrityksen trjomn koulutukseen vuonn 2010? Tuet lueellisist, lkohtisist ti knsllisist rhstoist, vltion työvoimpoliittinen koulutustuki ti tuki EU:n rhstoist JOS B5 = Kyllä B6 Siko yrityksenne seurvi etuj trjomstn koulutuksest? Kyllä Ei Veroknnusteet (verovähennykset, verovputukset, verohyvitykset, verohelpotukset, verolykkäykset) ₁ ₂ Tuke koulutusrhstoist (knslliset, lueelliset, toimilkohtiset rhstot) ₁ ₂ c Euroopn unionin koulutustuki (mm. Euroopn sosilirhsto) ₁ ₂ Vltionpu (poislukien oppisopimusrhoitus) ₁ ₂ e Tuke muist lähteistä (mm. yksityiset säätiöt, litokset ti henkilöt ti ulkopuoliset yritykset) ₁ ₂ 3

4 HYPPY (kysymyksen B1 j B1 perusteell) KURSSIKOULUTUS VUONNA 2010 Kurssikoulutust OLI vuonn 2010 (Yritys järjesti itse TAI osti plvelut ulkopuoliselt) B1 = Kyllä TAI B1 = Kyllä Kurssikoulutust EI OLLUT vuonn 2010 B1 = Ei JA B1 = Ei ₁ ₂ Vsttk jksoihin C, D j E Vsttk jksoihin D j E C. VUODEN 2010 KURSSIKOULUTUSTA KOSKEVAT TIEDOT Tässä jksoss käsitellään kurssikoulutuksen määrällisiä tietoj: koulutukseen osllistuneien henkilöien, koulutuspäivien (tuntien) j koulutuskustnnusten määrää. C1 OSALLISTUNEIDEN LUKUMÄÄRÄ Kuink moni työntekijä osllistui kurssikoulutukseen sukupuolen mukn eriteltynä: - Kukin henkilö lsketn mukn vin kerrn, vikk olisikin osllistunut usemmlle kurssille C2 KOULUTUSPÄIVIEN MÄÄRÄ Mikä oli koulutukseen käytetty plkllinen työik (koulutuspäivinä) sukupuolen mukn eriteltynä: - Jos koulutus kirjtn yrityksessä tuntein, niin jkk tuntien määrä työpäivän pituuell Kursseille osllistuneien henkilöien määrä Koulutuspäivien määrä yhteensä Miehet henkilöä päivää Niset henkilöä päivää YHTEENSÄ henkilöä päivää Plkllinen työpäivä yrityksessämme on: tunti j minuutti Jos tieoss on vin kurssien lukumäärä j niien kikki osllistujt (yhteinen osnottjmäärä), niin rvioik kuink mont eri henkilöä (miestä j nist) kursseille vuoen ikn osllistui. C3 SISÄINEN JA ULKOINEN KOULUTUS Miten kursseihin käytetty plkllinen työik jkutuu sisäiseen (yrityksen omn) j ulkopuolisten järjestämään koulutukseen? Koulutuspäivien lukumäärä Yrityksen omt kurssit Ulkopuolisten järjestämät kurssit YHTEENSÄ (Sm kuin C2 Yhteensä) päivää päivää päivää 4

5 C4 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Mihin koulutusiheisiin ti osmislueisiin kurssikoulutus oli suunnttu? - Merkitkää koulutuspäivien osuus iheen mukn siten, että summksi tulee st prosentti - Jos täsmälleen oike l ei löyy niin merkitkää lähimpään sisältöluokkn Tito-/osmislue Oliko koulutust Koulutuspäivien osuus % c e f g h i j k l Yleiset tietotekniikktiot - Kikkien trvitsemn tietotekniikkvlmiuen kehittäminen Ammttiminen IT-osminen - Tietotekniikn mmttilisten osmisen kehittäminen Johtmistiot - Esimies- j johtmistitoihin liittyvä koulutus Tiimityötiot - Tiimi-, ryhmä ti projektityötitojen kehittäminen Asikstyöhön liittyvät tiot - Vuorovikutus-, myynti- j mrkkinointititojen kehittäminen Ongelmnrtkisutiot - Kyky tunnist ongelmi j sovelt osmistn käytännön tilnteiss Toimisto- j hllintotyöhön liittyvät tiot - Myös lskutus j tloushllinto Viern kielen tiot - Vierien kielien osmisen kehittäminen Tekniset, käytännölliset ti tehtäväkohtiset tiot - Ammttiin ti työtehtävään liittyvä erityisosminen Suullisen j kirjllisen viestinnän tiot - Kommuniktiotitojen kehittäminen ( Viestintä tphtuu, kun snom menee perille esittäjän trkoittmss muooss ) Mtemttinen osminen sekä luku- j kirjoitustito - Tekstin tuottmisen, ymmärtämisen j tulkinnn sekä numerotieon käsittelyn kehittäminen Jokin muu tito/ihe (ei mikään näistä) YHTEENSÄ 100 % Mikä näistä ( - l) oli koulutuspäivien määrällä mitttun tärkein? - Merkitkää vin yksi C5 Jotkut työterveyteen j -turvllisuuteen liittyvät kurssit ovt pkollisi j niitä pitää järjestää säännöllisesti. Mikä oli tällisiin kursseihin käytettyjen koulutuspäivien osuus kikist koulutuspäivistä vuonn 2010? - Kokonismäärään (100 %) kuuluvt kikki kurssikoulutuspäivät (= C3 YHTEENSÄ) Työterveyteen, työsuojeluun j työturvllisuuteen liittyvät kurssit Kikki muut kurssit YHTEENSÄ 100 % 5

6 C6 c e f g KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Miten ulkopuolisten järjestämään koulutukseen käytetyt koulutuspäivät jkutuivt koulutust trjovn orgnistion mukn? HUOM: Yrityksen itse järjestämiä kurssej (C3, koht 1) ei lsket mukn! - Merkitkää koulutuspäivien osuus järjestäjän mukn siten, että summksi tulee st prosentti - Jos täsmälleen oike ei löyy niin merkitkää lähimpään järjestäjäluokkn Ulkoisen koulutuksen järjestäjä Koulut, mmtilliset oppilitokset, mmttikorkekoulut, yliopistot j korkekoulut Muut julkiset ti julkisin vroin tuetut koulutuslitokset - Ammtilliset ikuiskoulutuskeskukset j erikoisoppilitokset, knsn- j knslisopistot, opintokeskukset j kesäyliopistot Koulutusln yritykset j yksityiset koulutusorgnistiot Yritykset, joien päätehtävä ei ole koulutus (kuten litetoimittjt, emo- ti sisryhtiöt jne.) Työnntjjärjestöt, kuppkmrit j toimiljärjestöt Ammttiliitot Muut koulutuksen trjojt Koulutuspäivien osuus % YHTEENSÄ 100 % Mikä näistä ( g) oli koulutuspäivien määrällä mitttun tärkein? - Koulutuksen järjestäjä, jonk osuus suurin KOULUTUKSEN KUSTANNUKSET C7 Mitkä olivt kurssikoulutuksest iheutuneet kustnnukset yritykselle vuonn 2010? - Koulutusjn plkkkustnnuksi ei otet mukn tässä (ne lsketn koulutuspäivien j työvoimkustnnusten perusteell) - Mikäli kustnnuksi lkohittin ei pysty erittelemään, niin merkitkää Kyllä/Ei lkohtiin j sitten kokoniskustnnukset kohtn e Kurssikoulutuksen kustnnukset Plkkiot j mksut ulkopuolisille koulutuksen järjestäjille - Osnottjien kurssimksut - Ulkopuolisten kouluttjien j konsulttien plkkiot Koulutukseen osllistujien mtk- j kulukorvukset - Mtkkorvukset, mjoitus, terit j päivärht - HUOM: ei koulutusjn plkkkustnnukset c Sisäisen koulutushenkilöstön plkk- ym. kustnnukset - Yrityksen omt kouluttjt j/ti koulutusyksikön henkilöstö, joien pää- ti sivutyönä on järjestää/suunnitell henkilöstökoulutust Henkilöstökoulutukseen liittyvät omn koulutuskeskuksen, koulutustilojen, välineien j mterilien kustnnukset - Tilojen ti koulutuskeskuksen juoksevt menot, koulutukseen liittyvät kulut j mterilit sekä huoneien j välineien vuosittinen rvonlennus e Kulut ( ) yhteensä - Kurssikoulutuksen kokoniskustnnukset ti - Kustnnukset lkohist yhteensä 6 Oliko näitä kustnnuksi Kuink pljon: tuhtt euro

7 D. YRITYKSEN KOULUTUSPOLITIIKKA Tässä jksoss käsitellään yleisemmin yrityksen koulutukseen liittyviä käytäntöjä D1 D2 D3 Onko yrityksellä om ti toisen yrityksen knss yhteinen koulutuskeskus koulutuksen järjestämiseen omlle henkilöstölle? Onko yrityksessä erillinen yksikkö ti henkilö, jok vst henkilöstökoulutuksen järjestämisestä? Arvioiko yrityksenne säännöllisesti henkilöstön tito- j osmistrvett? Ei Kyllä, mutt ei säännöllisesti (lähinnä henkilöstön vihtuvuuteen liittyen) Kyllä, se on os yrityksen suunnitteluprosessi ₁ 2 3 D4 Miten yrityksenne normlisti vst tuleviin osmis- j titotrpeisiin? Kyllä Ei Käytössä olevn henkilöstön lisäkoulutuksell ₁ ₂ Rekrytoimll työntekijöitä, joill on trvittv pätevyys, tito j ₁ ₂ osminen c Rekrytoimll uutt henkilöstöä j kouluttmll sitä ₁ ₂ ₁ ₂ Sisäisillä orgnistiojärjestelyillä hyöynnetään premmin olemss olev osminen j tito D5 Mitkä seurvist tioist/osmislueist yrityksenne rvioi tärkeiksi yrityksen kehityksen knnlt lähivuosien ikn? - Merkitse Kyllä, jos tärkeä Kyllä Ei Yleiset tietotekniikktiot ₁ ₂ Ammttiminen IT-osminen ₁ ₂ c Johtmistiot ₁ ₂ Tiimityötiot ₁ ₂ e Asikstyöhön liittyvät tiot ₁ ₂ f Ongelmnrtkisutiot ₁ ₂ g Toimisto- j hllintotyöhön liittyvät tiot ₁ ₂ h Viern kielen tiot ₁ ₂ i Tekniset, käytännölliset ti tehtäväkohtiset tiot ₁ ₂ j Suullisen j kirjllisen viestinnän tiot ₁ ₂ k Mtemttinen osminen sekä luku- j kirjoitustito ₁ ₂ l Jokin muu tito/ihe (ei mikään näistä) ₁ ₂ Mikä näistä ( - l) on tärkein? - Merkitkää vin yksi 7

8 D6 Arvioiko yrityksenne tvllisesti yksittäisten työntekijöien osmist j koulutustrpeit? Kyllä, pääsiss strukturoitujen hstttelujen vull Kyllä, mutt pääsiss muill menetelmillä ₁ 2 Ei 3 D7 Jtko-kysymys D6 D6 Kohistuuko rviointi: Kyllä Ei Tiettyihin mmtteihin ti mmttiryhmiin ₁ ₂ Yleisiin titoihin j osmiseen - Kielitito, tk-osminen jne. ₁ ₂ c Konkreettisiin työtehtäviin - Työntekijöien suoriutumiseen tietyistä toiminnoist ₁ ₂ Muoollisiin pätevyysvtimuksiin (kuten tutkinnot) ₁ ₂ D7 Johtko henkilöstökoulutuksen suunnittelu yleensä kirjlliseen koulutussuunnitelmn? D8 D9 Onko yrityksellä yleensä vuosittinen koulutusujetti, johon sisältyy henkilöstökoulutus? Onko yrityksenne mukn työntekijäpuolen knss tehyssä knsllisess, lueellisess ti lkohtisess sopimuksess, johon sisältyy henkilöstökoulutuksen trjominen? - Esimerkiksi työehtosopimuksell voin sopi myös henkilöstön koulutukseen liittyvistä tvoitteist j rhoituksest 3 EOS D10 Onko yrityksessä jokin muoollinen yhteistoimintelin, joss on työntekijäpuolen eustji (yritysemokrtielin kuten yhteistyökomite, yhteistyötoimikunt ti vstv)? Kyllä ₁ Jtko-kysymys D10 Ei ₂ D11 D10 Oliko tämä elin mukn seurviss yrityksen henkilöstökoulutuksen järjestämistä koskeviss sioiss? Kyllä Ei Koulutuksen tvoitteien settminen ₁ ₂ Koulutukseen osllistuvien vlintkriteerien määrittely ₁ ₂ c Koulutusmuoon määrittely (sisäinen/ulkoinen, kurssi-/muu koulutus) ₁ ₂ Koulutuksen ihesisältö ₁ ₂ e Koulutuksen rhoitus ₁ ₂ f Ulkoisen koulutuksen trjojien vlint ₁ ₂ g Koulutuksen tulosten rviointi ₁ ₂ 8

9 D11 Mitä informtiolähteitä ti plveluj yrityksenne tvllisesti käyttää skseen tieto henkilöstökoulutuksen järjestäjistä ti trjonnst? Kyllä Ei Julkiset neuvontplvelut j virnomiset (kuten työ- j elinkeinotoimistojen ti opetushllinnon koulutusneuvont) Yksityiset koulutusyritykset c Henkilöstön eustjt Jokin muu lähe D12 Mitä näkökohti yrityksenne huomioi vrmistkseen henkilöstökoulutuksen lun vuonn 2010? Kyllä Ei Ulkoisten koulutuksen trjojien pätevyys Sisäisten kouluttjien jtkuv kouluttminen c Henkilöstökoulutuksen j toistusten perustuminen knsllisiin ti lkohtisiin stnreihin Jokin muu näkökoht D13 Arvioiko yrityksenne tvllisesti henkilöstökoulutuksen tuloksi? Kyllä, kikkien koulutusten oslt Kyllä, joienkin koulutusten oslt ₁ 2 Jtkokysymys D13 Ei, osllistumistoistus on riittävä 3 Kysymys D14 D13 Mitä menetelmiä/välineitä rvioinniss käytetään? Kyllä Ei Kirjlliseen ti käytännön testiin perustuv toistus Koulutuksess olleille tehtävä plutekysely c Arvioimll koulutuksess olleien suoriutumist työssä suhteess koulutuksen tvoitteisiin Arvioimll koulutuksen vikutuksi työyksikön ti koko yrityksen toimintn D14 Rjoittivtko ti estivätkö seurvt tekijät henkilöstökoulutuksen järjestämistä yrityksessänne vuonn 2010? Kyllä Ei Henkilöstön olemss olev osminen j pätevyys vstsivt yrityksen nykyisiä trpeit (ei koulutustrvett = Kyllä) Yrityksen ensisijisen strtegin oli rekrytoi henkilöitä, joill jo on trvittv osminen j pätevyys c Vikeuet rvioi yrityksen henkilöstökoulutuksen trpeit Sopivn trjonnn puute koulutusmrkkinoill e Henkilöstökoulutuksen korket kustnnukset f Ammtillinen peruskoulutus oli tärkeämmällä sijll kuin henkilöstökoulutus g Merkittävä pnostus henkilöstökoulutukseen eellisinä vuosin h Henkilöstön työkiireet j jn puute i Muut syyt 9

10 E. OPPISOPIMUSKOULUTUS Tässä jksoss käsitellään yrityksen oppisopimuskoulutust vuonn Oppisopimuskoulutuksell trkoitetn (pääsääntöisesti) tutkintoon johtv mmtillist koulutust, jok on koulutettvn päätoiminto. Koulutukseen liittyy yleensä ohjttu työnteko ti työhrjoittelu yrityksessä. E1 Mikä oli oppisopimuskoulutust sneien (koulutettvien) kokonismäärä yrityksessä vuonn 2010? - Mukn lsketn kikki vuoen 2010 ikn yrityksessä oppisopimuskoulutuksess olleet - myös ne, joien koulutus on lknut ti päättynyt vuoen 2010 ikn YHTEENSÄ henkilöä E2 Ei oppisopimuksell olleit yrityksessä vuonn 2010 Lomke päättyy. Kiitos vstuksist. E2 Mitkä ovt pääsilliset syyt sille, että yrityksenne trjo oppisopimuskoulutust? Kyllä Ei Jott tulevt työntekijät pätevöitetään yrityksen trpeien mukisesti Jott prht koulutettvt työllistetään oppisopimuskoulutuksen suorittmisen jälkeen c Jott vältetään huonot ti epäonnistuneet ulkoiset rekrytoinnit e Jott koulutettvien tuotnnolliset vlmiuet voin hyöyntää jo oppisopimusikn Ei mikään eellisistä (esim. lisätään yrityksen houkuttelevuutt mholliselle uuelle henkilöstölle) Kuink kun käytitte ik lomkkeell trvittvien tietojen hkemiseen j lomkkeen täyttämiseen yhteensä? tunti minuuti Kiitos ntmistnne tieoist! Kommenttinne tutkimuksest ti terveisenne tutkijoille: 10

OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN

OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN Tässä tutkimuksessa kerättäviä tietoja yrityksestä ja vuonna 2005 järjestetystä koulutuksesta on raportoitu yleensä mm. yrityksen tilinpäätöksen yhteydessä, henkilöstökertomuksessa

Lisätiedot

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä.

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. Tervetulo työelämään! Työelämän ABC Kikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. SELKOESITE Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Käyntiosoite: Mikonktu 8 A, 6. krs Postiosoite:

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnnhllitus 6/2007 194 (- 252) KOKOUSAIKA Mnntin 2. huhtikuut 2007 klo 18.30-19.55 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

...muita tärkeitä asioita. riskitestiä

...muita tärkeitä asioita. riskitestiä sex rugs &... ...muit tärkeitä sioit lkoholi lihominen liikenne tupkk liikunt + 2 riskitestiä nikotiini lkoholi? Mikä on yksi nnos? = = keskiolut, siieri, lonkero 0,33 l mieto viini 12 l väkevät 4 l Brenkku

Lisätiedot

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä 1 2 Loppurportti 2007 2011 Vstv projektityöntekijä Heidi Pukkil Projektityöntekijä Nin Tikknen Johdnto Tiivistelmä Hllinto Rhoitus Ohjusryhmä Työnohjus Henkilöstö Yhteistyö- j verkostokumppnit Projektiin

Lisätiedot

Metsäsertifiointiin liittyvät asiantuntijapalveluiden

Metsäsertifiointiin liittyvät asiantuntijapalveluiden Heimo Meriö Metsäsertifiointiin liittyvät sintuntijplveluiden tulevisuuskuvt Euroopn sosilirhsto Tvoite -ohjelm Tämä julkisu on toteutettu Euroopn sosilirhston (ESR) tuell ESR-julkisut -srj Päätoimittj

Lisätiedot

LIITE 1. 1 Turvasuunnitelma VAKkuljetuksissa

LIITE 1. 1 Turvasuunnitelma VAKkuljetuksissa 1 Turvsuunnitelm VAKkuljetuksiss 2 Tämä on turvsuunnitelmmlli yrityksille, jotk toimivt Vrllisten ineiden kuljetusten priss. Mlliss on huomioitu vrllisten ineiden kuljetusten (VAK) säädöksen uusi luku

Lisätiedot

Reserviläisten fyysinen suorituskyky 2008

Reserviläisten fyysinen suorituskyky 2008 Reserviläisten fyysinen suorituskyky 2008 Reserviläisten fyysinen suorituskyky 2008 Jni Vr 1,6, Olli Ohrnkämmen 2, Tommi Vsnkri 3,8, Mtti Snttil 2, Mikel Fogelholm 4, Elin Kokkonen 1, Jn Suni 3, Hrri Pihljmäki

Lisätiedot

23. KUNNONVALVONTA JA HUOLTO

23. KUNNONVALVONTA JA HUOLTO 23. KUNNONVALVONTA JA HUOLTO 23.1. Yleistä kunnoss- j käynnissäpidost Luku 23: Kunnonvlvont j huolto Nykyikisess tuotnnoss on käytettävyys eli prosessien jtkuv toimint tullut entistä tärkeämmäksi j keskeisemmäksi

Lisätiedot

Kulttuuria vapaaehtoistyönä!

Kulttuuria vapaaehtoistyönä! Juh Iso-Aho & Esko Juhol (toim.) Kulttuui vpehtoistyönä! Susnn Eklund, Snni Hllnv, Mik Htikinen, Juh Iso-Aho, Esko Juhol, Kti Kilpiä, Jn Komi, Jeni Kopinen, Anu Lähteenmäki, Cit Rntl, j Rehnstöm, Soili

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Keskiviikko 14.11.2012 klo 15.00-18.38 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino 1 24 Liite no Svukosken kunnnvirsto Järjestäytymissit 2 25 1 M-inesten ottmissuunnitelmn trkstmisest

Lisätiedot

Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone POLVIJÄRVEN KUNTA 507) KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Mnntin 25. syyskuut 2006 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtj Muut

Lisätiedot

a f A ffis','.."rjî,î*,,*:;

a f A ffis','..rjî,î*,,*:; LTik, F ç t3f f A ffis','.."rjî,î*,,*:; Korjus- j energi-vustusohje 2014 21.1.2014 ì l' I SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO liikkumisesteen ustuksist kustkin esittetysivutt. ARAn verkkosivuil vustukset ovt

Lisätiedot

CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimus 2010

CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimus 2010 Koulutus 2013 CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimus 2010 Henkilöstökoulutuksen trendit EU-maissa erisuuntaisia Yritysten kustantamaan henkilöstökoulutukseen osallistuminen on vuodesta 2005 vuoteen

Lisätiedot

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Huhtikuu 2011

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Huhtikuu 2011 Julku on Pirknmn Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viitt tmperelisen kirjilijn Luri Viidn tekstiin: Meidät on reivttu ristiin j rstiin, kytketty, kätketty julkujen kstiin... Julkuj käytettiin

Lisätiedot

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015)

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015) LATO - Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien j tiedonhllinnn kehittäminen j tehostminen(2014-2015) 27.9.2013 Päivitetty: 30.12.2013 Sisältö 1 YHTEENVETO... 3 1.1 TAUSTA JA PERUSTELUT... 4 2

Lisätiedot

yöelämä on muuttunut viime vuosina yhä haastavammaksi, vaativammaksi ja monien mielestä myös henkisesti raskaammaksi. Työuupumus on yleistä, loppuun

yöelämä on muuttunut viime vuosina yhä haastavammaksi, vaativammaksi ja monien mielestä myös henkisesti raskaammaksi. Työuupumus on yleistä, loppuun TORSTAINA 6.10.2011 Numero 20/2011 Onko työssä hyvä oll? T yöelämä on muuttunut viime vuosin yhä hstvmmksi, vtivmmksi j monien mielestä myös henkisesti rskmmksi. Työuupumus on yleistä, loppuun plmiset

Lisätiedot

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013 Plveluksesssi Lehti Itäkeskuksen Apteekin sikkille 1/2013 Itäkeskuksen Apteekki & kevään prht jutut tt? m t t o s t e k ä lä Jäikö oo käinen kert rk ä K s ii L ri so ii v Pro lustmme s 6. e lv p lu e k

Lisätiedot

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja PALVELEMME M-pe 8.30-19 L 10-16 Su suljettu Insinöörinktu 38 Puh. 010 617 0100 Plveluksesssi myös nettipteekki www.pteekkiverkko.fi Hervnnn Snomt Ilmiö: Lämmitysjohtoj jätetään roikkumn pistorsioist Hervnt,

Lisätiedot

KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN

KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunt Energitekniikn koulutusohjelm KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN Lppeenrnnss 1.2.2010

Lisätiedot

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press.

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press. Vltiotieteellinen tiedekunt Tloustieteen vlintkoe Arvosteluperusteet Kesä 0 Vlintkoekirjt Gillespie A.: Foundtions of Economics., 0, luvut 6-8, 7, j 9. ISBN 978-0-9-958654-7. Oxford University Press. sekä

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy

Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy Sinun sill Sinun äänellä! Jrmo 18 Huhtl jrmohuhtl.com p. 040 178 0830 KAUPUNKILEHTI LAUANTAI 28.3.2015 N:O 23 WWW.UUSIROVANIEMI.FI VEERA VASARA Juhl lähestyy Ortodoksien 40 päivän psto päättyy pääsiäisenä

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 2 800118P

Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 2 800118P Mtemtiikn perusteet tloustieteilijöille 2 800118P Luentomoniste Kri Myllylä Niin Korteslhti Oulun yliopisto Mtemttisten tieteiden litos Kevät 2014 Sisältö 1 Mtriisilgebr j optimointi 4 11 Määritelmä 4

Lisätiedot

Paikka: Duon toisen kerroksen aula kaipaa toimintaa -68% 3 pkt ARLA 5 APETIINA SNACK. 100g (15,00/kg) yksittäin 1,85/kpl (18,50/kg) SUOMALAISTA

Paikka: Duon toisen kerroksen aula kaipaa toimintaa -68% 3 pkt ARLA 5 APETIINA SNACK. 100g (15,00/kg) yksittäin 1,85/kpl (18,50/kg) SUOMALAISTA PALVELEMME M-pe 8.30-19 L 10-16 Su suljettu Insinöörinktu 38 Puh. 010 617 0100 Plveluksesssi myös nettipteekki www.pteekkiverkko.fi Hervnnn Snomt Tontit: Kupungin keväinen tonttihku on käynnissä Hervnt,

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

Monikulmio on suljettu, yhtenäinen tasokuvio, jonka muodostavat pisteet ja näitä yhdistävät janat

Monikulmio on suljettu, yhtenäinen tasokuvio, jonka muodostavat pisteet ja näitä yhdistävät janat MAB: Monikulmiot Aluksi Tässä luvuss käsitellään pljon monikulmioit sekä muutmi tärkeimpiä esimerkkejä monikulmioiin liittyvistä leist. Näistä leist edottomsti tärkein ti inkin kuskntoisin on Pytgorn luse.

Lisätiedot

1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan.

1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan. 1/2013 #10 Kjus Itä-Helsingin Klubitlon jäsenlehti n e d o u v ä e Pim l l o k l k i tknpäin j k l ä k l e s n e tlv tittumn. I S O U V A N A 2 K 1 U 0 2 M S U M O T R E K ILOISESTI ETEENPÄIN Tänne tulomtkll

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot