YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS"

Transkriptio

1 AIKUISKOULUTUSTILASTOT M Itell Posti Oy YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2010 'CONTINUING VOCATIONAL TRAINING SURVEY - CVTS4' TIEDUSTELU PERUSTUU TILASTOLAKIIN (LAKI 280/04) KYSELYLOMAKE SÄHKÖINEN LOMAKE: KÄYTTÄJÄTUNNUS SALASANA YHTEYSTIEDOT: Merkitkää tähän tieot, että voimme trvittess ott yhteyttä, mikäli lomkkeen tieoiss on jotkin trkennettv VASTAAJA PUHELIN A. YRITYKSEN TAUSTATIEDOT Tusttietoj käytetään inostn tilstollisess trksteluss (tulukoinniss) ljittelemn yrityksiä mm. toimiln j kokoluokn mukn. Yksittäisen yrityksen tietoj ei missään julkist. A1 Yrityksen päätoimil Esitäyttötieto: A2 Yrityksen plktun henkilöstön (työntekijöien) lukumäärä: - Pysyvien j määräikisten, kokoikisten j os-ikisten työntekijöien lukumäärä yhteensä - Pois lukien oppisopimuskoulutuksess olevt, joist kysytään erikseen (kysymys E1) - Merkitkää vuoen 2009 oslt henkilöstön kokonismäärä - Merkitkää vuoen 2010 oslt plktun henkilöstön lukumäärä vuoen lopuss sukupuolen mukn. Miehiä Nisi YHTEENSÄ

2 A3 Vihteliko henkilöstön lukumäärä merkittävästi vuoen ikn esim. vuoenjn ti sesongin mukn? - Vähäisiä, lle 10 prosentin vihteluj ei trvitse huomioi JOS Kyllä: Mikä oli henkilöstön lukumäärä keskimäärin vuonn 2010? työntekijää A4 Yrityksen plktun henkilöstön tekemien työpäivien lukumäärä yhteensä vuonn 2010? - Pois lukien hrjoittelijt j oppisopimuskoulutuksess olevt - Työpäiviin lsketn säännöllinen työik, ylityöt sekä muu plkllinen työik - Työpäiviin ei lsket plkllisi lomi, vpit ti siruslomi - Krke lskutp: (henkilötyövuosien määrä) x (työpäivien määrä vuonn 2010) TAI (henkilöstön määrä) x (keskimääräiset työpäivät/hlö) Työpäivien lukumäärä yhteensä A5 Yrityksen työvoimkustnnukset yhteensä vuonn 2010? (miljoon euro) - Välittömät + välilliset työvoimkustnnukset eli ruttoplkkkustnnukset j työnntjmksut - ESIMERKKI: euro = 251,456 milj euro = 0,625 milj. Miljoon euro ( ), A6 Ottiko yrityksenne vuonn 2010 käyttöön uusi ti olennisesti prnnettuj tuotteit/hyöykkeitä, plveluj ti niien tuotnto- ti jkelumenetelmiä? B. HENKILÖSTÖKOULUTUKSEEN OSALLISTUMINEN Tässä trkoitetun henkilöstökoulutuksen tunnusmerkkeinä voin pitää seurvi: - Koulutus on suunniteltu etukäteen - Koulutukseen liittyy oppimisen tvoite j se on työnntjn järjestämää ti tukem - Koulutus on inkin osittin työjll j työnntjn kustntm B1 KURSSIT Osllistuiko joku yrityksenne työntekijöistä vuonn 2010 yrityksen itse ti ulkopuolisen thon järjestämään kurssikoulutukseen? - Kurssit voivt sisältää myös monimuoto-opetust - Stunnist ( hoc) koulutust ti opstust, jot työnjohto nt osn normli päivittäistä esimiestoimintns, ei tässä lsket mukn Kyllä Ei SISÄISET KURSSIT: Kurssit, jotk yritys itse on pääosin suunnitellut j järjestänyt - Koulutus voi oll yrityksen suunnittelem, vikk se toteutetn yrityksen ₁ ₂ ulkopuolisiss tiloiss ULKOISET KURSSIT: Kurssit, jotk on suunnitellut j järjestänyt yrityksen ulkopuolinen orgnistio - Koulutus voi oll ulkopuolisen suunnittelem, vikk se toteutetn yrityksen omiss tiloiss ₁ ₂ 2

3 B2 MUUT KOULUTUSMUODOT Osllistuiko joku yrityksenne työntekijöistä vuonn 2010 muuhun henkilöstökoulutukseen? - Stunnist koulutust ti opstust, jot työnjohto nt osn normli päivittäistä esimiestoimintns, ei tässä lsket mukn - Kikiss koulutusmuooiss osllistumisen tvoitteen oppiminen Suunniteltu j ohjttu työn ohess opiskelu - Suunnitellut koulutus- j hrjoittelujksot, työhön perehytys j mentorointi, joiss käytetään tvnomisi työvälineitä työpikll ti työtilnteess Osllistuiko joku tähän koulutukseen JOS Kyllä: Kuink moni työntekijä osllistui (lukumäärä) Suunnitellut oppimisjksot työkierron, työntekijävihtojen, koulutuskomennusten ti opintokäyntien vull c Suunniteltu osllistuminen oppimisryhmiin ti ltupiireihin Suunniteltu itse ohjttu opiskelu, etäopiskelu j internetin kutt tphtuv opiskelu työikn e Suunniteltu osllistuminen konferensseihin, workshopeihin, messuille j luennoille B3 Trjosiko yrityksenne kurssimuotoist koulutust työntekijöilleen eellisenä vuoten (vuonn 2009)? B4 Trjosiko yrityksenne muihin koulutusmuotoihin liittyvää koulutust työntekijöilleen eellisenä vuoten (vuonn 2009)? (Kysymys B2, koht - e) B5 B5 Mksoiko yrityksenne muille thoille osllisuuest koulutusjärjestelyihin vuonn 2010? Mksut koulutusrhstoihin ti työnntjliiton jäsenyys, johon liittyy koulutusplveluj jne. Siko yrityksenne tuke yrityksen trjomn koulutukseen vuonn 2010? Tuet lueellisist, lkohtisist ti knsllisist rhstoist, vltion työvoimpoliittinen koulutustuki ti tuki EU:n rhstoist JOS B5 = Kyllä B6 Siko yrityksenne seurvi etuj trjomstn koulutuksest? Kyllä Ei Veroknnusteet (verovähennykset, verovputukset, verohyvitykset, verohelpotukset, verolykkäykset) ₁ ₂ Tuke koulutusrhstoist (knslliset, lueelliset, toimilkohtiset rhstot) ₁ ₂ c Euroopn unionin koulutustuki (mm. Euroopn sosilirhsto) ₁ ₂ Vltionpu (poislukien oppisopimusrhoitus) ₁ ₂ e Tuke muist lähteistä (mm. yksityiset säätiöt, litokset ti henkilöt ti ulkopuoliset yritykset) ₁ ₂ 3

4 HYPPY (kysymyksen B1 j B1 perusteell) KURSSIKOULUTUS VUONNA 2010 Kurssikoulutust OLI vuonn 2010 (Yritys järjesti itse TAI osti plvelut ulkopuoliselt) B1 = Kyllä TAI B1 = Kyllä Kurssikoulutust EI OLLUT vuonn 2010 B1 = Ei JA B1 = Ei ₁ ₂ Vsttk jksoihin C, D j E Vsttk jksoihin D j E C. VUODEN 2010 KURSSIKOULUTUSTA KOSKEVAT TIEDOT Tässä jksoss käsitellään kurssikoulutuksen määrällisiä tietoj: koulutukseen osllistuneien henkilöien, koulutuspäivien (tuntien) j koulutuskustnnusten määrää. C1 OSALLISTUNEIDEN LUKUMÄÄRÄ Kuink moni työntekijä osllistui kurssikoulutukseen sukupuolen mukn eriteltynä: - Kukin henkilö lsketn mukn vin kerrn, vikk olisikin osllistunut usemmlle kurssille C2 KOULUTUSPÄIVIEN MÄÄRÄ Mikä oli koulutukseen käytetty plkllinen työik (koulutuspäivinä) sukupuolen mukn eriteltynä: - Jos koulutus kirjtn yrityksessä tuntein, niin jkk tuntien määrä työpäivän pituuell Kursseille osllistuneien henkilöien määrä Koulutuspäivien määrä yhteensä Miehet henkilöä päivää Niset henkilöä päivää YHTEENSÄ henkilöä päivää Plkllinen työpäivä yrityksessämme on: tunti j minuutti Jos tieoss on vin kurssien lukumäärä j niien kikki osllistujt (yhteinen osnottjmäärä), niin rvioik kuink mont eri henkilöä (miestä j nist) kursseille vuoen ikn osllistui. C3 SISÄINEN JA ULKOINEN KOULUTUS Miten kursseihin käytetty plkllinen työik jkutuu sisäiseen (yrityksen omn) j ulkopuolisten järjestämään koulutukseen? Koulutuspäivien lukumäärä Yrityksen omt kurssit Ulkopuolisten järjestämät kurssit YHTEENSÄ (Sm kuin C2 Yhteensä) päivää päivää päivää 4

5 C4 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Mihin koulutusiheisiin ti osmislueisiin kurssikoulutus oli suunnttu? - Merkitkää koulutuspäivien osuus iheen mukn siten, että summksi tulee st prosentti - Jos täsmälleen oike l ei löyy niin merkitkää lähimpään sisältöluokkn Tito-/osmislue Oliko koulutust Koulutuspäivien osuus % c e f g h i j k l Yleiset tietotekniikktiot - Kikkien trvitsemn tietotekniikkvlmiuen kehittäminen Ammttiminen IT-osminen - Tietotekniikn mmttilisten osmisen kehittäminen Johtmistiot - Esimies- j johtmistitoihin liittyvä koulutus Tiimityötiot - Tiimi-, ryhmä ti projektityötitojen kehittäminen Asikstyöhön liittyvät tiot - Vuorovikutus-, myynti- j mrkkinointititojen kehittäminen Ongelmnrtkisutiot - Kyky tunnist ongelmi j sovelt osmistn käytännön tilnteiss Toimisto- j hllintotyöhön liittyvät tiot - Myös lskutus j tloushllinto Viern kielen tiot - Vierien kielien osmisen kehittäminen Tekniset, käytännölliset ti tehtäväkohtiset tiot - Ammttiin ti työtehtävään liittyvä erityisosminen Suullisen j kirjllisen viestinnän tiot - Kommuniktiotitojen kehittäminen ( Viestintä tphtuu, kun snom menee perille esittäjän trkoittmss muooss ) Mtemttinen osminen sekä luku- j kirjoitustito - Tekstin tuottmisen, ymmärtämisen j tulkinnn sekä numerotieon käsittelyn kehittäminen Jokin muu tito/ihe (ei mikään näistä) YHTEENSÄ 100 % Mikä näistä ( - l) oli koulutuspäivien määrällä mitttun tärkein? - Merkitkää vin yksi C5 Jotkut työterveyteen j -turvllisuuteen liittyvät kurssit ovt pkollisi j niitä pitää järjestää säännöllisesti. Mikä oli tällisiin kursseihin käytettyjen koulutuspäivien osuus kikist koulutuspäivistä vuonn 2010? - Kokonismäärään (100 %) kuuluvt kikki kurssikoulutuspäivät (= C3 YHTEENSÄ) Työterveyteen, työsuojeluun j työturvllisuuteen liittyvät kurssit Kikki muut kurssit YHTEENSÄ 100 % 5

6 C6 c e f g KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Miten ulkopuolisten järjestämään koulutukseen käytetyt koulutuspäivät jkutuivt koulutust trjovn orgnistion mukn? HUOM: Yrityksen itse järjestämiä kurssej (C3, koht 1) ei lsket mukn! - Merkitkää koulutuspäivien osuus järjestäjän mukn siten, että summksi tulee st prosentti - Jos täsmälleen oike ei löyy niin merkitkää lähimpään järjestäjäluokkn Ulkoisen koulutuksen järjestäjä Koulut, mmtilliset oppilitokset, mmttikorkekoulut, yliopistot j korkekoulut Muut julkiset ti julkisin vroin tuetut koulutuslitokset - Ammtilliset ikuiskoulutuskeskukset j erikoisoppilitokset, knsn- j knslisopistot, opintokeskukset j kesäyliopistot Koulutusln yritykset j yksityiset koulutusorgnistiot Yritykset, joien päätehtävä ei ole koulutus (kuten litetoimittjt, emo- ti sisryhtiöt jne.) Työnntjjärjestöt, kuppkmrit j toimiljärjestöt Ammttiliitot Muut koulutuksen trjojt Koulutuspäivien osuus % YHTEENSÄ 100 % Mikä näistä ( g) oli koulutuspäivien määrällä mitttun tärkein? - Koulutuksen järjestäjä, jonk osuus suurin KOULUTUKSEN KUSTANNUKSET C7 Mitkä olivt kurssikoulutuksest iheutuneet kustnnukset yritykselle vuonn 2010? - Koulutusjn plkkkustnnuksi ei otet mukn tässä (ne lsketn koulutuspäivien j työvoimkustnnusten perusteell) - Mikäli kustnnuksi lkohittin ei pysty erittelemään, niin merkitkää Kyllä/Ei lkohtiin j sitten kokoniskustnnukset kohtn e Kurssikoulutuksen kustnnukset Plkkiot j mksut ulkopuolisille koulutuksen järjestäjille - Osnottjien kurssimksut - Ulkopuolisten kouluttjien j konsulttien plkkiot Koulutukseen osllistujien mtk- j kulukorvukset - Mtkkorvukset, mjoitus, terit j päivärht - HUOM: ei koulutusjn plkkkustnnukset c Sisäisen koulutushenkilöstön plkk- ym. kustnnukset - Yrityksen omt kouluttjt j/ti koulutusyksikön henkilöstö, joien pää- ti sivutyönä on järjestää/suunnitell henkilöstökoulutust Henkilöstökoulutukseen liittyvät omn koulutuskeskuksen, koulutustilojen, välineien j mterilien kustnnukset - Tilojen ti koulutuskeskuksen juoksevt menot, koulutukseen liittyvät kulut j mterilit sekä huoneien j välineien vuosittinen rvonlennus e Kulut ( ) yhteensä - Kurssikoulutuksen kokoniskustnnukset ti - Kustnnukset lkohist yhteensä 6 Oliko näitä kustnnuksi Kuink pljon: tuhtt euro

7 D. YRITYKSEN KOULUTUSPOLITIIKKA Tässä jksoss käsitellään yleisemmin yrityksen koulutukseen liittyviä käytäntöjä D1 D2 D3 Onko yrityksellä om ti toisen yrityksen knss yhteinen koulutuskeskus koulutuksen järjestämiseen omlle henkilöstölle? Onko yrityksessä erillinen yksikkö ti henkilö, jok vst henkilöstökoulutuksen järjestämisestä? Arvioiko yrityksenne säännöllisesti henkilöstön tito- j osmistrvett? Ei Kyllä, mutt ei säännöllisesti (lähinnä henkilöstön vihtuvuuteen liittyen) Kyllä, se on os yrityksen suunnitteluprosessi ₁ 2 3 D4 Miten yrityksenne normlisti vst tuleviin osmis- j titotrpeisiin? Kyllä Ei Käytössä olevn henkilöstön lisäkoulutuksell ₁ ₂ Rekrytoimll työntekijöitä, joill on trvittv pätevyys, tito j ₁ ₂ osminen c Rekrytoimll uutt henkilöstöä j kouluttmll sitä ₁ ₂ ₁ ₂ Sisäisillä orgnistiojärjestelyillä hyöynnetään premmin olemss olev osminen j tito D5 Mitkä seurvist tioist/osmislueist yrityksenne rvioi tärkeiksi yrityksen kehityksen knnlt lähivuosien ikn? - Merkitse Kyllä, jos tärkeä Kyllä Ei Yleiset tietotekniikktiot ₁ ₂ Ammttiminen IT-osminen ₁ ₂ c Johtmistiot ₁ ₂ Tiimityötiot ₁ ₂ e Asikstyöhön liittyvät tiot ₁ ₂ f Ongelmnrtkisutiot ₁ ₂ g Toimisto- j hllintotyöhön liittyvät tiot ₁ ₂ h Viern kielen tiot ₁ ₂ i Tekniset, käytännölliset ti tehtäväkohtiset tiot ₁ ₂ j Suullisen j kirjllisen viestinnän tiot ₁ ₂ k Mtemttinen osminen sekä luku- j kirjoitustito ₁ ₂ l Jokin muu tito/ihe (ei mikään näistä) ₁ ₂ Mikä näistä ( - l) on tärkein? - Merkitkää vin yksi 7

8 D6 Arvioiko yrityksenne tvllisesti yksittäisten työntekijöien osmist j koulutustrpeit? Kyllä, pääsiss strukturoitujen hstttelujen vull Kyllä, mutt pääsiss muill menetelmillä ₁ 2 Ei 3 D7 Jtko-kysymys D6 D6 Kohistuuko rviointi: Kyllä Ei Tiettyihin mmtteihin ti mmttiryhmiin ₁ ₂ Yleisiin titoihin j osmiseen - Kielitito, tk-osminen jne. ₁ ₂ c Konkreettisiin työtehtäviin - Työntekijöien suoriutumiseen tietyistä toiminnoist ₁ ₂ Muoollisiin pätevyysvtimuksiin (kuten tutkinnot) ₁ ₂ D7 Johtko henkilöstökoulutuksen suunnittelu yleensä kirjlliseen koulutussuunnitelmn? D8 D9 Onko yrityksellä yleensä vuosittinen koulutusujetti, johon sisältyy henkilöstökoulutus? Onko yrityksenne mukn työntekijäpuolen knss tehyssä knsllisess, lueellisess ti lkohtisess sopimuksess, johon sisältyy henkilöstökoulutuksen trjominen? - Esimerkiksi työehtosopimuksell voin sopi myös henkilöstön koulutukseen liittyvistä tvoitteist j rhoituksest 3 EOS D10 Onko yrityksessä jokin muoollinen yhteistoimintelin, joss on työntekijäpuolen eustji (yritysemokrtielin kuten yhteistyökomite, yhteistyötoimikunt ti vstv)? Kyllä ₁ Jtko-kysymys D10 Ei ₂ D11 D10 Oliko tämä elin mukn seurviss yrityksen henkilöstökoulutuksen järjestämistä koskeviss sioiss? Kyllä Ei Koulutuksen tvoitteien settminen ₁ ₂ Koulutukseen osllistuvien vlintkriteerien määrittely ₁ ₂ c Koulutusmuoon määrittely (sisäinen/ulkoinen, kurssi-/muu koulutus) ₁ ₂ Koulutuksen ihesisältö ₁ ₂ e Koulutuksen rhoitus ₁ ₂ f Ulkoisen koulutuksen trjojien vlint ₁ ₂ g Koulutuksen tulosten rviointi ₁ ₂ 8

9 D11 Mitä informtiolähteitä ti plveluj yrityksenne tvllisesti käyttää skseen tieto henkilöstökoulutuksen järjestäjistä ti trjonnst? Kyllä Ei Julkiset neuvontplvelut j virnomiset (kuten työ- j elinkeinotoimistojen ti opetushllinnon koulutusneuvont) Yksityiset koulutusyritykset c Henkilöstön eustjt Jokin muu lähe D12 Mitä näkökohti yrityksenne huomioi vrmistkseen henkilöstökoulutuksen lun vuonn 2010? Kyllä Ei Ulkoisten koulutuksen trjojien pätevyys Sisäisten kouluttjien jtkuv kouluttminen c Henkilöstökoulutuksen j toistusten perustuminen knsllisiin ti lkohtisiin stnreihin Jokin muu näkökoht D13 Arvioiko yrityksenne tvllisesti henkilöstökoulutuksen tuloksi? Kyllä, kikkien koulutusten oslt Kyllä, joienkin koulutusten oslt ₁ 2 Jtkokysymys D13 Ei, osllistumistoistus on riittävä 3 Kysymys D14 D13 Mitä menetelmiä/välineitä rvioinniss käytetään? Kyllä Ei Kirjlliseen ti käytännön testiin perustuv toistus Koulutuksess olleille tehtävä plutekysely c Arvioimll koulutuksess olleien suoriutumist työssä suhteess koulutuksen tvoitteisiin Arvioimll koulutuksen vikutuksi työyksikön ti koko yrityksen toimintn D14 Rjoittivtko ti estivätkö seurvt tekijät henkilöstökoulutuksen järjestämistä yrityksessänne vuonn 2010? Kyllä Ei Henkilöstön olemss olev osminen j pätevyys vstsivt yrityksen nykyisiä trpeit (ei koulutustrvett = Kyllä) Yrityksen ensisijisen strtegin oli rekrytoi henkilöitä, joill jo on trvittv osminen j pätevyys c Vikeuet rvioi yrityksen henkilöstökoulutuksen trpeit Sopivn trjonnn puute koulutusmrkkinoill e Henkilöstökoulutuksen korket kustnnukset f Ammtillinen peruskoulutus oli tärkeämmällä sijll kuin henkilöstökoulutus g Merkittävä pnostus henkilöstökoulutukseen eellisinä vuosin h Henkilöstön työkiireet j jn puute i Muut syyt 9

10 E. OPPISOPIMUSKOULUTUS Tässä jksoss käsitellään yrityksen oppisopimuskoulutust vuonn Oppisopimuskoulutuksell trkoitetn (pääsääntöisesti) tutkintoon johtv mmtillist koulutust, jok on koulutettvn päätoiminto. Koulutukseen liittyy yleensä ohjttu työnteko ti työhrjoittelu yrityksessä. E1 Mikä oli oppisopimuskoulutust sneien (koulutettvien) kokonismäärä yrityksessä vuonn 2010? - Mukn lsketn kikki vuoen 2010 ikn yrityksessä oppisopimuskoulutuksess olleet - myös ne, joien koulutus on lknut ti päättynyt vuoen 2010 ikn YHTEENSÄ henkilöä E2 Ei oppisopimuksell olleit yrityksessä vuonn 2010 Lomke päättyy. Kiitos vstuksist. E2 Mitkä ovt pääsilliset syyt sille, että yrityksenne trjo oppisopimuskoulutust? Kyllä Ei Jott tulevt työntekijät pätevöitetään yrityksen trpeien mukisesti Jott prht koulutettvt työllistetään oppisopimuskoulutuksen suorittmisen jälkeen c Jott vältetään huonot ti epäonnistuneet ulkoiset rekrytoinnit e Jott koulutettvien tuotnnolliset vlmiuet voin hyöyntää jo oppisopimusikn Ei mikään eellisistä (esim. lisätään yrityksen houkuttelevuutt mholliselle uuelle henkilöstölle) Kuink kun käytitte ik lomkkeell trvittvien tietojen hkemiseen j lomkkeen täyttämiseen yhteensä? tunti minuuti Kiitos ntmistnne tieoist! Kommenttinne tutkimuksest ti terveisenne tutkijoille: 10

HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2005 'CONTINUING VOCATIONAL TRAINING SURVEY - CVTS3' http://tilastokeskus.fi/keruu/cvtsk/

HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2005 'CONTINUING VOCATIONAL TRAINING SURVEY - CVTS3' http://tilastokeskus.fi/keruu/cvtsk/ AIKUISKOULUTUSTILASTOT EUROPEAN COMMISSION EUROSTAT YRITYSTEN KUSTANTAMA HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2005 'CONTINUING VOCATIONAL TRAINING SURVEY - CVTS3' POSTIKYSELYLOMAKE SÄHKÖINEN LOMAKE: http://tilastokeskus.fi/keruu/cvtsk/

Lisätiedot

OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN

OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN Tässä tutkimuksessa kerättäviä tietoja yrityksestä ja vuonna 2015 järjestetystä koulutuksesta on raportoitu yleensä mm. yrityksen tilinpäätöksen yhteydessä, henkilöstökertomuksessa

Lisätiedot

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat TÄMÄ DOKUMENTTI ON TARKOITETTU MIELEN AVAIN -HANKKEEN PROJEKTIEN ITSEARVIOINNIN TOTEUTTAMISEEN itserviointi Työkirpoht NET EFFECT OY ANNIINA ALI-LAURILA TOIMINTA 1. Johtjuus 3. HENKILÖSTÖ 7. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä Sopimustekstin käännös 30.03.2015 (epävirllinen) Counil of Europe Trety Series - No. 199 Euroopn neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnllisest merkityksestä Fro, 27.10.2005 Johnto Euroopn

Lisätiedot

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi OSAAVA kehittämishnkkeid hllinnoinnin ops Toimintvuosille 2015 2016 j 2016 2017 tehtyj vltionvtpäätöst tueksi päivitetty 4.1.2016 vsm/pj pä 2 Sisällysluettelo Osv ohjelmn mukis vltionvtuks hkemin.... 3

Lisätiedot

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus Kustnkrtnon vnhustenkeskus Vnhinkoti Päivätoimint Plvelukeskus 1 Kustnkrtnoss tärkeinä pidettyjä sioit: sukkn hyvä olo hyvä elämä hyvä yhteistyö omisten knss gerontologisen hoidon osminen työntekijöiden

Lisätiedot

OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN

OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN Tässä tutkimuksessa kerättäviä tietoja yrityksestä ja vuonna 2005 järjestetystä koulutuksesta on raportoitu yleensä mm. yrityksen tilinpäätöksen yhteydessä, henkilöstökertomuksessa

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012 Sosililutkunt 21.03.2012 11 Sosililutkunt Aik: Keskiviikko 21.03.2012 klo 16.00 17.35 Pikk: Vnhinkoti Asit 9 Sosililutkunnlle tiedoksi 10 Plvelussuhteen päättyminen 11 Rvitsemistyöntekijän tehtävien hoito

Lisätiedot

Tampereen konservatorio

Tampereen konservatorio VALINTAKOEOPAS 2016 - MUUSIKKO Tmpereen konservtorio 1. TAMPEREEN KONSERVATORIO Konservtoriost Tmpereen konservtorio on tnssin j tiemusiikin oppilitos, jok elää intensiivisesti omss jssmme. Tmpereen konservtorion

Lisätiedot

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO Kruunupyyn kunt 26.L.2075 r/2 Sosili- j terveyslutkunt /-zîe MLL;n Lsten j nuorten puhelimen j netin vustus vuodelle 2015 f7o Toivomme, että kuntnne vust Lsten j nuorten puhelin- j nettiplvelun toimint.

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit Tuettu oppisopimus Luokk Tukiprosessit Ydintehtävä Nuorten tukeminen oppisopimuskoulutuksen ikn Prosessin trkoitus Tutkinnon ti ostukinnon sminen oppisopimuskoulutuksell Prosessin lähtötilnne Työttömän

Lisätiedot

Diskreetin matematiikan perusteet Laskuharjoitus 6 / vko 13

Diskreetin matematiikan perusteet Laskuharjoitus 6 / vko 13 MS-A040 Diskreetin mtemtiikn perusteet, IV/07 Kngslmpi / Jkosson Diskreetin mtemtiikn perusteet Lskuhrjoitus / vko Tuntitehtävät 4-4 lsketn lkuviikon hrjoituksiss j tuntitehtävät 45-4 loppuviikon hrjoituksiss.

Lisätiedot

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0%

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0% OPAL: 213 Koulutuksi Opiskelijoit Vstus % 1.1.213 31.12.213 4 52 84,6 TAUSTAKYSYMYKSET 1. Sukupuoli (u) 1.Ninen 2.Mies 33 11 44 75,% 25,% 1,% 2. Äidinkieli (u) 1.Suomi 2.Ruotsi 3.Muu 34 1 44 77,3%,% 22,7%

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Koulutukseen osallistuja(t): ammattiryhmä tai amm.nimikkeet. Henkilöstösihteeri Palkkasihteeri. Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä

Koulutukseen osallistuja(t): ammattiryhmä tai amm.nimikkeet. Henkilöstösihteeri Palkkasihteeri. Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä Hekilöstökoulutukse suuittelulomke (mmtillise osmise kehittäe) v. 2015 (Koulutuksee osllistumisest tehdää lisäksi yksilöity web-päätös.) perust, rvio koko hekilöstö mmtillisest osmisest sekä mmtillise

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 201 5

Opetussuunn itelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 201 5 Nuoriso- j vp-jn ohjuksen perustutkinto, N uoriso- j vp-jnohj hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 -ì ú-l- \ rkku Purontus rehtori L SISALLYS I NUORISO- JA VAPAA-AJAN

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Li iketlouden perustutki nto, Asiksplvelun j myynnin osmisl sekä Tlous j toimistoplvelujen osmisl Merkonomi ldittu: 12.06.2015 Pirjo Koski hyväksytty:

Lisätiedot

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015)

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015) LATO - Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien j tiedonhllinnn kehittäminen j tehostminen(2014-2015) 27.9.2013 Päivitetty: 30.12.2013 Sisältö 1 YHTEENVETO... 3 1.1 TAUSTA JA PERUSTELUT... 4 2

Lisätiedot

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1 Pinopiste Snomme ts-ineiseksi kpplett, jonk mteriliss ei ole sisäisiä tiheyden vihteluj. Tällisen kppleen pinopisteen sijinti voidn joskus päätellä kppleen muodon perusteell. Esimerkiksi ts-ineisen pllon

Lisätiedot

Kohteen turvaluokitus on

Kohteen turvaluokitus on LVI 03-10517 SIT 13-610091 KH X4-00513 INFRA 053-710109 ST 41.01 HANKETIETOKORTTI HT12 Hnketietokortiss esitetään rkennuskohteen lähtötiedot j tiljn edellyttämä ltutso suunnittelun työmäärän rviointi vrten.

Lisätiedot

Tavoitteena työllistyminen avoimille työmarkkinoille

Tavoitteena työllistyminen avoimille työmarkkinoille Tvoitteen työllistyminen voimille työmrkkinoille Trj Husso Plvelujohtj Pohjois-Krjln TE-toimisto 01.12.2014 1 Avoimille työmrkkinoille työllistyminen - näkökulmi Työllistyvän henkilön näkökulm Työ, johon

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Teknillinen korkekoulu Insinööritieteiden j rkkitehtuurin tiedekunt Lhden keskus Toimint-/litoskäsikirj Litoskirjn on merkitty punisell värillä Lhden keskuksen kehittämiskohteiksi vuodelle 2009 määritellyt

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä Kttoeristeet - nyt entistä prempi kokonisrtkisuj Entistä suurempi Kuormituskestävyys j Jtkuv Keymrk- Lunvlvontjärjestelmä Rockwool-ekolvll kttoeristeet seisovt omill jloilln Ekolvoj käytettäessä työ on

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A2 Aivomyrsky j unelmien leikkipuisto Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Syvennetään jtuksi ympäristöstä liittyvästä

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Tlotekn i i kn perustutkinto, Putkisen n u ksen osm isl Putkisentj ldittu: 18.06.015 Kimmo Nykänen hyväksytty: 6.6.015 $ 96 rl-. Sirkku Purontus

Lisätiedot

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien KTPO/Ammtillisen koulutuksen yksikkö PM 4.12.29 1 25 opiskelijpikn lisääminen mmtillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.21 lukien Tust Aikisemmt opiskelijmäärälisäykset Hllitusohjelmn j vltiontlouden

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Audiovisulisen viestinnän perustutkinto, Medi-ssistentti ldittu: 04.08.015 Jussi Järviniemi hyväksytty:6.8.015 S f r0 -l l-l Purontus rehtori

Lisätiedot

TIETOA MUISTILÄÄKETUTKIMUKSISTA

TIETOA MUISTILÄÄKETUTKIMUKSISTA TIETOA MUISTILÄÄKETUTKIMUKSISTA MUISTIN HEIKKENEMINEN MIKSI JA MITEN LÄÄKETUTKIMUKSIA TEHDÄÄN ONKO LÄÄKETUTKIMUKSIIN OSALLISTUMINEN TURVALLISTA MITEN MUISTILÄÄKETUTKIMUKSIIN PÄÄSEE MUKAAN Muistin toimint

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

(9kpedu. Maatalousalan perustutkinto, Opetussu unn itelma 201 5. Maatilatalouden osaamisala Maaseutuyrittäjä. Keski-Pohjan maan am mattiopisto

(9kpedu. Maatalousalan perustutkinto, Opetussu unn itelma 201 5. Maatilatalouden osaamisala Maaseutuyrittäjä. Keski-Pohjan maan am mattiopisto (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutkinto, Mtiltlouden osmisl Mseutuyrittäjä ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 (> rehtori rontus T

Lisätiedot

Matematiikan johdantokurssi, syksy 2017 Harjoitus 6, ratkaisuista. 1. Onko jokin demojen 5 tehtävän 3 relaatioista

Matematiikan johdantokurssi, syksy 2017 Harjoitus 6, ratkaisuista. 1. Onko jokin demojen 5 tehtävän 3 relaatioista Mtemtiikn johntokurssi, syksy 07 Hrjoitus 6, rtkisuist. Onko jokin emojen 5 tehtävän reltioist ) R := {(, ), (, ), (, ), (, ), (, ), (, ), (, ), (, )}, ) S := {(, ), (, ), (, ), (, ), (, ), (, ), (, ),

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM).

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM). Helsinin kupunki / Liikennesuunnitteluossto 26.2.204 6:2 Anitt Vähäkuopus (3) TYÖSELTE Telkkktu/Pursimiehenktu Risteys 256 Kojeuusint Yleistä Koje vihdetn j muutetn minikojeeksi (TC-2M). Klusteet j työ

Lisätiedot

(ykpedu. Opetussuun n itelma 201 5. Yhteiset tutkinnon osat. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 30.05.2015. hyväksytty: 26.6.

(ykpedu. Opetussuun n itelma 201 5. Yhteiset tutkinnon osat. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 30.05.2015. hyväksytty: 26.6. (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuun n itelm 201 5 Yhteiset tutkinnon ost ldittu: 30.05.2015 Erkki Juol hyväksytty: 26.6.2015 S 96 rehtori rontus 3 Yhteiset tutkinnon ost mmtillisess petuskoulutuksessr

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Ehdot 3. Mksu suoritet se m vluutss, mistä objektiivi o ostettu. Mksu suoritet 4 viiko kuluess cshbck-dokumettie spumisest. 4. Objektiivi tulee oll Focus Nordici mhtuom j se tulee oll ostettu virllise

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja 9kpedu Keski-Pohjnmn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Sähkö- j utomtiotekniikn perustutkinto, Sähkö- j utomtiotekniikn osmisl Sähkösentj sekä utomtiosentj ldittu: 25.06.2015 Mrko Päiveröinen hyväksytty:

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto, (pkpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Log istiikn perustutkinto, Ku ljetusplvel ujen osm isl Autonkuljettj Yhd i ste I m äjo n e uvo n ku ljettj ldittu: 16.05.2015 Pekk Luom hyväksytty:

Lisätiedot

9kpedu. Autoalan perustutkinto, Opetussu un n itelma 2015. Ajoneuvoasentaja. Keski-Pohjan maan a m mattiopisto. Autotekn iikan osaamisala.

9kpedu. Autoalan perustutkinto, Opetussu un n itelma 2015. Ajoneuvoasentaja. Keski-Pohjan maan a m mattiopisto. Autotekn iikan osaamisala. 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu un n itelm 015 Autoln perustutkinto, Autotekn iikn osmisl Ajoneuvosentj ldittu: 8.04.015 Jkko Huhtl hyväksytty: 6.6.015 $ 96 L-r Purontus rehtori T SISÄLLYS

Lisätiedot

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä.

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. Tervetulo työelämään! Työelämän ABC Kikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. SELKOESITE Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Käyntiosoite: Mikonktu 8 A, 6. krs Postiosoite:

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunnitelma 2015. Rakennusalan perustutkinto, TalonrakentEa. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Ta lon raken n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussuunnitelma 2015. Rakennusalan perustutkinto, TalonrakentEa. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Ta lon raken n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 2015 Rkennusln perustutkinto, T lon rken n u ksen osm isl TlonrkentE ldittu: 13.04.2015 Jorm Ltvl hyväksytty: 26.6.2015 S 96 rehtori us 1.1 At IURTTIRUN

Lisätiedot

Knauf Safeboard Säteilysuojalevy 03/2009. Knauf Safeboard Säteilysuojalevy. 0% lyijyä. 100% turvallisuus.

Knauf Safeboard Säteilysuojalevy 03/2009. Knauf Safeboard Säteilysuojalevy. 0% lyijyä. 100% turvallisuus. Knuf Sfor Sätilysuojlvy 03/2009 Knuf Sfor Sätilysuojlvy 0% lyijyä. 100% turvllisuus. Knuf Sfor Knuf Sfor Suoj röntgnsätiltä Lyijytön Suoj plolt Hlppo snt Hyvä äännristävyys Ympäristöystävällinn hävittää

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Tutkimusasetelmien tilastollisista menetelmistä

Tutkimusasetelmien tilastollisista menetelmistä Tutkimussetelmien tilstollisist menetelmistä Jnne Pitkäniemi VTM, MS (iometry HY, Knsnterveystieteen litos 1 Kohorttitutkimuksen siruen j ltisteen välinen ssositio Tpusverrokki tutkimus Poikkileikkustutkimus

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 201 5

Opetussuunnitelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 201 5 Tieto- j viestintätekniikn perustutkinto, Ohjel m istotuot n non osm isl Dtnomi ldittu: 26.05.2015 Mirk Rjniemi hyväksytty= 26.6.2015 S 96 rehtori rontus

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5 Laboratorioalan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5 Laboratorioalan perustutkinto, Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Lbortorioln perustutkinto, Lborntti ldittu: 7.05.015 Hnnele Puuml hyväksytty: 6.6.015 $ 96,\ L- l-- t Sirkku Purontus rehtori t 1 LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO..

Lisätiedot

TUTCATIN KÄYNNISTÄMINEN...1

TUTCATIN KÄYNNISTÄMINEN...1 1 TUTCAT 1 TUTCATIN KÄYNNISTÄMINEN...1 PERUSHAKU JA KIRJAN SAATAVUUSTIEDOT... 3 YHDISTELMÄHAKU...4 4 OMIEN LAINOJEN UUSIMINEN...5 5 KIRJAN VARAAMINEN...5 6 TUTCATISSA LIIKKUMINEN...7 1 Tutctin käynnistäminen

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

2 Hinnat ja rahan arvo

2 Hinnat ja rahan arvo 2 Hinnt j rhn rvo Indeksit 90. Vuosi Hint Indeksi (2006 = 100) 2006 442 100,0 2007 465 465 105,203... 442 2008 493 493 100 111,538... 442 2009 521 521 117,873... 442 2010 508 508 114,932... 442 105,2 111,5

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 Tekstiili- j vtetusln perustutkinto, Vtetuksen osmisl Vtetusompelij ldittu: 06.08.2015 Trj Slotte hyväksytty: 6.8.2015 S rr0 ^L- r Sirkku Purontus

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Kotityö - j puhdistusplvelujen perustutkinto, Kotityöplvel ujen osm isl Kodinhuoltj ldittu: 01.06.2015 Mrj Ruokonen hyväksytty= 26.6.2015 S

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa ArcGIS Server ArcGIS for Server Luo, j j hllitse pikktieto ArcGIS Serverin vull voidn luod plveluit keskitetysti, hllinnoid näitä plveluit j jk niitä orgnistion sisällä sekä verkoss. Plveluj voidn helposti

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 2015

Opetussu unn itelma 2015 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Hotelli-, rvintol- j cteringln perustutkinto, Kokin osmisl Kokki ldittu: 31.05.2015 Leen Roukl hyväksytty= 26.6.2015 \ Sirkku Purontus - l--.

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

Puualan perustutkinto,

Puualan perustutkinto, (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu un n itelm 2015 Puuln perustutkinto, Puuseppä ldittu: 28.04.2015 Kent Rönnqvist hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 't i-r- \ Sirkku Purontus rehtori L Sisä llys I PUUALAN

Lisätiedot

Laskennan mallit (syksy 2010) 1. kurssikoe, ratkaisuja

Laskennan mallit (syksy 2010) 1. kurssikoe, ratkaisuja 582206 Lskennn mllit (syksy 2010) 1. kurssikoe, rtkisuj 1. [2+2+2 pistettä] Säännöllisissä lusekkeiss on käytetty tuttu lyhennysmerkintää Σ = ( ). () merkkijonot, joiden kksi ensimmäistä merkkiä ovt joko

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Turvallisuusvalvoja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Tu rval I isu usalan perustutki nto, laadittu: 06.08.

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Turvallisuusvalvoja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Tu rval I isu usalan perustutki nto, laadittu: 06.08. 9kpedu T Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 01 5 Tu rvl I isu usln perustutki nto, Turvllisuusvlvoj ldittu: 06.08.015 Risto Krhu hyväksytty: 6.8.015 S f 10 - r-, I Sirkku Purontus rehtori Sisällys

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Hevostalouden perustutki nto. Hevostenhoitaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 27.04.2015 Sirpa Puusaari

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Hevostalouden perustutki nto. Hevostenhoitaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 27.04.2015 Sirpa Puusaari 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 201 5 Hevostlouden perustutki nto Hevostenhoitj ldittu: 27.04.2015 Sirp Puusri hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 Sirkku Purontus rehtori Sisällys 1 HEVOSTALOUDEN

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

a f A ffis','.."rjî,î*,,*:;

a f A ffis','..rjî,î*,,*:; LTik, F ç t3f f A ffis','.."rjî,î*,,*:; Korjus- j energi-vustusohje 2014 21.1.2014 ì l' I SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO liikkumisesteen ustuksist kustkin esittetysivutt. ARAn verkkosivuil vustukset ovt

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 H iusln perustutkinto, prturi-km pl ldittu: 27.05.2015 Tuij Konttijärvi hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 l^l Sirkku Purontus rehtori t SISÄLLYS 1 1

Lisätiedot

Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Välivaiheet perustelevat vastauksesi!

Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Välivaiheet perustelevat vastauksesi! MAA8 Koe 4.4.016 Jussi Tyni Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muist kirjt nimesi j ryhmäsi. Väliviheet perustelevt vstuksesi! A-osio. Ilmn lskint. MAOLi s käyttää. Mksimissn 1h ik. Lske

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutki nto, Mtlousteknolog in osm isl Mseutuyrittäjä ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 f-- t L1 Sirkku

Lisätiedot

23. KUNNONVALVONTA JA HUOLTO

23. KUNNONVALVONTA JA HUOLTO 23. KUNNONVALVONTA JA HUOLTO 23.1. Yleistä kunnoss- j käynnissäpidost Luku 23: Kunnonvlvont j huolto Nykyikisess tuotnnoss on käytettävyys eli prosessien jtkuv toimint tullut entistä tärkeämmäksi j keskeisemmäksi

Lisätiedot

LIITE 1. 1 Turvasuunnitelma VAKkuljetuksissa

LIITE 1. 1 Turvasuunnitelma VAKkuljetuksissa 1 Turvsuunnitelm VAKkuljetuksiss 2 Tämä on turvsuunnitelmmlli yrityksille, jotk toimivt Vrllisten ineiden kuljetusten priss. Mlliss on huomioitu vrllisten ineiden kuljetusten (VAK) säädöksen uusi luku

Lisätiedot

POTILAIDEN ARVIOT POTILASTURVALLISUUDESTA. kyselytutkimus yleisistä näkemyksistä. ja viimeisimmästä hoitojaksosta

POTILAIDEN ARVIOT POTILASTURVALLISUUDESTA. kyselytutkimus yleisistä näkemyksistä. ja viimeisimmästä hoitojaksosta POTILAIDEN ARVIOT POTILASTURVALLISUUDESTA kyselytutkimus yleisistä näkemyksistä j viimeisimmästä hoitojksost Merj Shlström Pro gru -tutkielm Hoitotiee Hoitotyön johtminen Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen

Lisätiedot

(9kpedu. Opetussuunn itelma 2015. Koneistaja Koneenasentaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Kone- ja metallialan perustutkinto, Levyseppäh itsaaja

(9kpedu. Opetussuunn itelma 2015. Koneistaja Koneenasentaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Kone- ja metallialan perustutkinto, Levyseppäh itsaaja (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 Kone- j metlliln perustutkinto, V I m istustekn i i kn osm isl Koneistj Koneensentj Levyseppäh itsj ldittu: 27.05.2015 Psi Skntsi hyväksytty:

Lisätiedot

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi.

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi. Määritelmä..12. Oletetn, että 1 =(V 1,E 1 ) j 2 =(V 2,E 2 ) ovt yksinkertisi verkkoj. Verkot 1 j 2 ovt isomorfiset, jos seurvt ehdot toteutuvt: (1) on olemss bijektio f : V 1 V 2 (2) kikill, b V 1 pätee,

Lisätiedot

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013 Preliminäärikoe Pitkä Mtemtiikk 5..0 Kokeess s vstt enintään kymmeneen tehtävään. Tähdellä ( * ) merkittyjen tehtävien mksimipistemäärä on 9, muiden tehtävien mksimipistemäärä on 6.. ) Rtkise yhtälö b)

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

POLil5t TOIMINTAKERTOMUS 2014 POL-2014-16317. xcl5r,ü(l

POLil5t TOIMINTAKERTOMUS 2014 POL-2014-16317. xcl5r,ü(l POLil5t xcl5r,ü(l POL--16317 TOIMINTAKERTOMUS t=r POL il s ELS NK 2 (1e) POL--16317 1 2 Johdon ktsus... 3 Toiminnn vikuttvuus 3. Toiminnllinen tehokkuus, tuotokset j ldunhllint... 3.1. Vlvont j hälytystoimint

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5 Maatalousalan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5 Maatalousalan perustutkinto, Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutkinto, Elä ntenhoidon osmisl Elä ntenhoitj ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty= 26.6.2015 S 96 r^l- t rkku Purontus rehtori

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 4 Tilvuuden j vipn ln lskeminen Kuten iemmin käsittelimme, määrätyn integrlin vull voi lske pintloj j tilvuuksi. Tyypillisenä sovelluksen tilvuuden lskemisest on tpus, joss

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE Jämsän kupungiss, 1. kupunginosss os korttelist 15 sekä puisto-, ktu-, stm- j vesilueit. uj nk pä Se

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

ktû,- A E tcl Talousarvioraamit vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Valmistelija: Talousjohtaja Jari Saarinen, puh.

ktû,- A E tcl Talousarvioraamit vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Valmistelija: Talousjohtaja Jari Saarinen, puh. ktû,- A E tcl Kupunginhllitus s 272 1 1.5.215 Tlousrviormit vuodelle 216 j tloussuunnitelm vuosille 217-218 317 tj2tù2t2t215 KH S 272 Vlmistelij: Tlousjohtj Jri Srinen, puh. O44789 426 Tlousrviormit ovt

Lisätiedot

6 Integraalilaskentaa

6 Integraalilaskentaa 6 Integrlilskent 6. Integrlifunktio Funktion f integrlifunktioksi snotn funktiot F, jonk derivtt on f. Siis F (x) = f (x) määrittelyjoukon jokisell muuttujn rvoll x. Merkitään F(x) = f (x) dx. Integrlifunktion

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

Sähkönjakelun luotettavuusindeksit ja laskenta

Sähkönjakelun luotettavuusindeksit ja laskenta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO SÄHKÖTEKNIIKAN OSASTO Jukk Rämä KANDITYÖ Säte 4 3.02.2008 Säkönkelun luotettvuusindeksit lskent PL 20, 5385 LAPPEENRANTA, p. 05 62,

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot