Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit"

Transkriptio

1 Tuettu oppisopimus Luokk Tukiprosessit Ydintehtävä Nuorten tukeminen oppisopimuskoulutuksen ikn Prosessin trkoitus Tutkinnon ti ostukinnon sminen oppisopimuskoulutuksell Prosessin lähtötilnne Työttömän nuoren tvoitteellisen suunnitelmn tekeminen Prosessin lopputilnne Oppisopimuskoulutuksen suoritettu mmtillinen perus- ti ostutkinto, työllistyminen Prosessin tvoite/tulokset Oppisopimuskoulutuksen suoritettu mmtillinen perus- ti ostutkinto, työllistyminen Prosessin omistj Lhden nuorisoplveluiden nuorten työllisyysplvelut j Koulutuskeskus Slpus Prosessin sikkt j Asikkt: nuori j työnntj sidosryhmät Sidosryhmät: Koulutuskeskus Slpus, TE-toimisto, Lhden nuorisoplvelut Prosessin keskeiset Nuorisoplveluiden henkilöstö j Koulutuskeskus Slpuksen resurssit henkilöstö, työllistämis- j nuorisotkuurht, vuosibudejetit sekä trvitvt toimitilt, ohjelmistot, koneet j litteet. Prosessin menestystekijät Opetus- j kulttuuriminsteriön hnkerhoituksell luotu mlli, vuoden 2013 lust vkiinnutettu toimintp. Nuuorisoplveluill ns. nuorisotkuu-rh 10 tuetun oppisopimuksen totetuttmiseen vuodess. Oppisopimukseen vlmiiden työpikkojen löytäminen työkokeilun vull. Vuorovikutuksen j tiedon siirtyminen monimmtillisess verkostoss. Nuoren opetuksen, vlmennuksen j tukemisen onnistuminen Prosesessin sikkiden Nuorelle säännöllinen j räätälöity tuki prosessin mukisesti. trpeet j vtimukset Työnntjlle tloudellien tuki. Työpikkkouluttjlle perehdytys, koulutus j jtkuv tuen smisen mhdollisuus Prosessin roolit Nuori, työnntj, työpikkkouluttj, työhönvlmentj, (toimijthot) koulutustrkstj, vstuuopettj, ohjv opettj, tutkintovstv,työvoimneuvoj, sosilityöntekijä j muu mhdollinen verkosto Prosessin mittrit Tuettujen oppisopimusten määrä j suoritetut tutkinnot Prosessin Tuetun oppisopimuksen kesto työkokeilujkson knss keskimäärin noin kolme vuott Prosessin rjpinnt Työpikk, Nuorisoplvelut, tietopuolinen opetus, koulutustrkstjt, nuoren oppimisvlmiudet j motivtio Prosessin ohjus- j Säännölliset keskustelut j rportit kehittämismenettely Tietoturvn huomioiminen Tietoknnoist on ldittu rekisteriselosteet j tietoknnt on suojttu prosessiss slsnoin. Nuorelt pyydetään kirjllinen tiedonsiirtolup j siirtyvä informtio menee in nuorelle tiedoksi

2

3 Tuettu oppisopimus Tietopuolisen koulutuksen rvioinnit Ohjutuu työllisyysplvel uihin Vstuu Vstuu: Ohjvt thot Vstuu piklle tulost: Nuori Toteutt: Nuorten työllisyysplvelui den ohjuksen j neuvonnn henkilöstö : Tuleeko nuori piklle? Onko nuorell om motivtio? ohjeet j mllit ohjeet j mllit: Menetelmä: Nuoren tututustumiskäynt i työllisyysplvelui ss, nuoren lähtötilnteen rviointi, perehdytys nuorten työllisyysplvelui den mhdollisuuksiin : Ajnvruksen j neuvonnn jnvrusklent eri Henkilötietolom ke Tvoitteellinen suunnitelm Viheen suorittmiseen liittyvät ongelmt j kehittämiskohd t Viheen kuvus: Tutustumiskäynti, jonk ik rvioidn lähtötilnne j perehdytetään nuori työllisyysplvelui den toiminttpn Tiheys : 1 tpmiskert : Access

4 Vst vlmentvn viheen toteuttmisest Vstuu: Nuorten työllisyysplvelui den työhönvlmentj Osllistumisest päättää: Nuori Avust j s tiedoksi: Ohjv tho j trvittv verkosto sopimuksen j trpeen mukn : Kontktin j luottmuksen svuttminen nuoren j vlmentjn välillä Nuoren elämäntilnteen hhmottminen, jnkäytön j rjenhllinnn selvittäminen Nuoren tvoitteelisen suunnitelmn onnistunut ltiminen Oppisopimuksest kiinnostuneen työpikn löytäminen Onko tuettu oppisopimus mhdollinen j perusteltu rtkisu nuoren näkökulmst? ohjeet j mllit: Tvoitteellisen suunnitelmn tekeminen Nuorten työllisyysplvelui den vlmentv vihe jäljitettätvä tieto: Henkilötietolom ke Tvoitteellinen suunnitelm Vlmentvien tpmisten sisällön kuvus nuorten työllisyysplvelui den tphtumlokiin Tiedonsiirtolup : Viheen kuvus: Nuoren tvoitteellisen suunnitelmn rkentminen vlmentvn viheen ikn Onko tuettu oppisopimus mhdollinen rtkisu vi edetäänkö muull tvoin? Tiheys: Neljä vlmentv tpmist / 1 kuukusi Ti niin kun kun tvoitteellisen suunnitelmn toteutusviheese en pääseminen kestää : Access - tietoknt Miten ns. hids ohjutuminen työkokeilun vull toteutetn jos nuorell ei ole riittävää työkokeiluoikeutt?

5 Aloitt työkokeilun Vstuut Vst j päättää: Työpikk j TEtoimisto Avust: Työhönvlmentj : Miten vlmentj mrkkinoi nuoren työnntjlle? Vlmentjn osttv tehdä rvio siitä kuink usein käy työpikll j miten pitää yhteyttä nuoreen j työpikkn ohjeet j mllit: Menetelmä: TEtoimiston työkokeilu : Nuorten työllisyysplvelui ss kopio työkokeilusopimu ksest : Kuvus: Ns. hids ohjutuminen tuettuun oppisopimukseen TE-toimiston työkokeilujkson vull Tiheys: 1-4 työkokeilujkso, ensimmäinen jkso 1 kk. Mx. 6 kk. : Access - tietoknt Oppisopimuksee n vlmiiden työkokeilupikkoj en löytäminen

6 Työkokeilujkso Vstuu n ohjus Vst: Työnntj j työpiklt nimetty kokeilujkson ohjj : Riittävä ohjus j perehdytys työpikll Kokeilujkson onnistuminen, vkuuttko nuori työnntjn senteelln? ohje et j mllit Jokisen työpikn omt perehdytysohjeet j mllit Tiheys: koko työkokeilusopimu ksen jn : Access Työhönvlmentj n mhdollisuus osllistu ti hvinnoid työkokeilujkson ohjuksen ltu on vähäinen. Vlmentj s tiedon inostn käymällä pikll, pitämällä yhteyttä j nostmll ohjuksen tärkeyttä esiin esim. työpikll käymissään välikeskusteluiss. Lisää työkluj trvitn/kehitetä än

7 Ohjuskeskuste lu: päätös oppisopimukse n loittmisest Vstuu: Työnntj Päättää: Työnntj Avust, kutsuu koolle j rportoi: Työhönvlmentj S tiedoksi: koulutustrkstj, muut erikseen sovitut thot : Sitoutuneen työpikkkoulutt jn vlint j hänen osllistumisens Koulutuskeskus Slpuksen työpikkkoulutt j koulutukseen ohjeet j mllit Kolmikntkesku stelu työkokeilujksost työpikll Työhönvlmennu s Mllin TEtoimiston työkokeilun rviointilomke Työhönvlmentj koost keskustelun pääkohdt tphtumlokiin Tvoittellinen suunnitelm päivittyy : Työhönvlmentj käy j ohj keskustelun työpikll. Keskusteluun osllistuu nuori, vlmentj j nuoren työkokeilu ohjv työntekijä. : Access Työnntj voi määrätä työpikkkoulutt jn tehtävään ilmn työntekijän om hlu/osmist Päätetään jtketnko työkokeilu, keskeytetäänkö prosessi j pltn vlmentvn viheeseen vi siirrytäänkö oppisopimuksen vlmisteluun? Tiheys: 1-3 kert, riippuen työkokeilujkson pituudest j trvittvist keskustelujen määristä

8 Pl vlmentvn viheeseen Vstuu: Nuori j työhönvlmentj Päättää: Nuori j työhönvlmentj S tiedoksi: sovittu verkosto : Rehellinen rvio siitä voiko uusi kokeilujkso uudess pikss joht oppisopimukseen, vi tuleeko tvoitteellist suunnitelm päivittää? ohjeet j mllit: Vlmentv vihe, työhönvlmennu s Nuoren itservio kokeilujksost Tvoitteellinen suunnitelm Tphtumlokiin kirjukset sekä kokeilujksost, että vlmentvn viheen tpmiskerrst Tvoitteellinen suunnitelm päivittyy Tvoitteellisen suunnitelmn päivittäminen yhdessä nuoren knss tiheys: trvittess : Access Ellei ensimmäinen kokeilupikk johd tvoitteen olleeseen oppisopimukseen, on nuoren pettymyksen käsitteleminen hstv Trvitnko muut kuin nuorten työllisyysplvelui den plveluit?

9 Yhteys o. koulutustrkst jn j muihin oppisopimukse en liittyviin thoihin Vstuu: Työhönvlmentj : Työhönvlmentj n pitää tunte verkosto j ost tiedott j vrmist sioit hyvissä join ennen mhdollist oppisopimust ohjeet, j mllit Mhdolliset soveltuvuuskoke et Yhteydenotto iotust tutkinnost vstvn koulutustrkstj n jäjitettävä tieto TE-toimiston plkktukipuolto tuettuun oppisopimukseen Tvoitteellinen suunnitelm Mhdolliset soveltuvuuskokei den tulokset Kuvus: Työhönvlmentj pohjust tuetun oppisopimuksen loittmist vrmistmll vielä kerrn TEtoimistost nuoren plkktukioikeud en oppisopimuksen jksi sekä hrkitsemll käyteäänkö oppisopimukseen ns. nuorisotkuurhoitust ti lhti-lisää. Konsultoi j ennkkotiedott sist myös o. koulutustrkstj. : Access Tiheys : 1 kert

10 Kutsuu nuoren j koulutustrkst jn tpmiseen. Vstuu: Työhönvlmentj Päättää: nuori Avust: Koulutustrkstj S tiedoksi: verkosto trpeen mukn : Tuetun oppisopimuksen onnistumisen knnlt tärkeän tiedon vminen j siirtyminen koulutustrkstj lle. Luottmuksen synnyttäminen koulutustrkstj n,nuoren j työhönvlmentj n välillä ohjeet, j mllit Menetelmä: stten vihto, tvoitteelisen suunnitelmn läpikynti yhdessä, tiedonsiirto keskustellen jäjitettävä tieto Työhönvlmentj koost keskustelun pääkohdt tphtumlokiin Kuvus: Työhönvlmentj n, nuoren j koulutustrkstj n tutustumistp minen ennen työnntjn tpmist tiheys: 1 kert Access Trvitn tito, thto j välineitä ettei nuori esim. peitä tpmisess todellisi motiivejn ti vlmiuksin opiskell. Nuori voi pelätä, ettei oppisopimust solmit jos on rehellinen Nuori ei ymmärä mihin on sitoutumss j mitä tuettu oppisopimus trkoitt. Oppisopimuksen vminen j työntekijöiden roolituksen sekeyttäminen nuorelle on loitettv jo tässä viheess. Lisävälineistä ei olisi hitt:)

11 Oppisopimukse n solmiminen Vstuu: Koulutustrkstj Päättää: Työnntj Koulutustrkstj Nuori (= tästä eteenpäin opiskelij) Työpikkkoulutt j Sopimuksen llekirjoitt koulutustrkstji en esimies S tiedoksi: Opintosihteeri Työhönvlmentj Tietopuolisen koulutuksen järjestäjä : Työpikkkoulutt jn läsnäolo Työpikn työtehtäväkrtoituksen läpikäynti Koulutustrkstj n ntmn informtion perille menon onnistuminen ohjeet, j mllit Oppisopimuksen solmimisplveri jäjitetttävä tieto Henkilökohtinen opiskeluohjelm Työpikn työtehtäväkrtoit us- lomke Oppisopimus Työsopimus : Oppisopimuksen solmiminen, työkokeilu jtketn oppisopimuksen j työsopimuksen lkuun sti Tiheys 1 kert Koulutuskeskus Slpus / sopimus Protietoknt Kuink sd työnntj j työpikkkoulutt j ymmärtämään om osuutens oppisopimuksess

12 Oppisopimus lk/ työssä tvoitteet Allekirjoitt työsopimuksen j oppisopimukse n. Oppisopimus lk. Vstuu: Opiskelij j työpikkkoulutt j Avust: Koulutustrkstj trvittess Vstuu: Opiskelij Avust: Työpikkkoulutt j Työnntj S tiedoksi: Työhönvlmentj : Työpikkkoulutt j on käynyt työpikkkoulttj koulutuksen tvoitteet on ldittu ymmärtäen, mitä ne käytännön työtehtävissä trkoittvt Työpikkkoulutt jlle on vrttu riittävästi ohjusresurssi ohjeet j mllit työtehtäväkrtoit uslomke tutkinnon perusteet ohjeet j mllit Mentetelmä: työssä oppiminen suunnitelm osn henkilökohtist missuunnitelm Opiskelijn oppimispiväkirj (mikäli pitää) ppisopimuskoulut us/lomkkeet : Tiheys: 1 kert, jonk jälkeen trkistetn säännöllisesti koko tutkinnonn suorittmisen jn Tiheys: 1 kert : Koulutuskeskus Slpus / sopimus Protietoknt Tiedonsiirtymine n siosisille Työpikkkoulutt j trvitsee usein pu työssä tvoitteiden ltimisess Opiskelijn motivointi oppimispäiväkirj n pitämiseen (ei ole kikille luontist)

13 Määrittää tietopuolisen vlmiudet Vstuu: Opiskelij Avust trvittess: koulutustrkstj j tietopuolisen koulutuksen opettj / ohjv opettj Riittävä ik j pneutuminen sin ohjeet j mllit Menetelmänä on keskustelu j eriliset oppimisvlmiuste stit Henkilökohtist missuunnitelm : Tietopuolisen koulutuksen ohjv- ti vstuu opettj tekee henkilökohtist missuunnitelmn yhdessä opiskelijn knss Tietopuolisen opetuksen rkisto Tieto ei voi luovutt muille kosk se on luottmuksellist tieto opiskelijn j oppilitoksen välillä Tiheys: 1 kert ennen tietopuolisen opetuksen lkmist, päivitetään koulutuksen edetessä

14 Tietopuolinen koulutus lk Vstuu: Opiskelij Avust: Opettjt Opiskelijn motivtio j itseohjutuvuus opinnoiss ohjeet j mllit Tietopuolinen opetus j tehtävät Opiskelijn henkilökohtist missuunnitelm Opintorekisteriot e Tietopuolist opetust on % koko oppisopimuskoul utuksen ikn Tiheys: Henkilökohtist missuunnitelmn mukn Koulutuskeskus Slpus / Wikojärjestelmä Tietopuolisten opintojen stvuus Tiedonkulku Tietopuolisen koulutuksen peruuntumiset Opintojen irrllisuus Tietopulisen opetuksen määrä on usein liin vähäinen suhteess suoritettvn tutkintoon. 80 % oppimisest pitää tphtu työpikll, se on joissin tutkinnoiss kohtuuttomn pljon

15 välirviointiin perehdytys Vstuu: Koulutustrkstj Avust: Työhönvlment j Opiskelij Työpikkkoulutt j Työpikkkoulutt j ymmärtää rvioinnin tärkeyden j on tehnyt hvintoj opiskelijn työssäoppimisest suhteess tvoitteisiin Onnistunut vuorovikutus j riittävä ik keskustelulle ohjeet j mllit Menetelmänä on työssä rviointikeskustel u Koulutuskertomu s (välirviointi) rviointikeskustel un pohjlt täytetään koultuskertomusl omke, (yleensä sähköinen), jonk plutus opintosihteerille kolme kert vuodess mennessä mennessä mennessä Slpus/ SopimusPro rkisto välirviointi ei mene nykyjärjestelmäs sä tietopuolisen opetuksen tietoon Työpikll ei ymmärretä työssä rvioinnin merkitystä, jää tekemättä ti tehdään vin koulutuskorvuks en mkstuksen vuoksi

16 Sopii, rportoi j toteutt välikeskustelut työpikll. Arvioi lisätuen trpeen. Vstuu: Työhönvlmentj Avust: Opiskelij Työpikkkoulutt j S tiedoksi Sovittu verkosto (nuoren tiedonsiirolomkkess ntmn luvn mukn) Onnistunut vuorovikutus j riittävä ik keskustelulle ohjeet j mllit Työhönvlmenne nnus Välikeskustelu työpikll Työhönvlmentj kirj keskustelun tphtumlokiin Rportoidn sovitusti sinosisille Kuvus: Työhönvlmentj käy työpikll tpmss työpikkkouluttj j opiskelij j puuttuu mhdollisiin ongelmiin ennltehkäisevä sti Tiheys: Vähintään kolme kert vuodess, in ennen työssä välirviointi j trpeen mukn Access Aiktulujen sovittminen

17 Lisätuen trve: tukipyyntö Vstuu: Työhönvlmentj Avust: Työpikkkoulutt j Opiskelij Koulutustrkstj S tiedoksi: Trvittv verkosto Koulutustrkstj Mrit Nuh Vrhinen puuttuminen jos työhönvlmentj tote välikeskusteluss kuulemns perusteell, että opiskelij ti työpikkkoulutt j trvitsee lisätuke ti pu jollin oslueell ohjeet j mllit Työhönvlmentj tuo tuen trpeen esille j on yhteydessä trvittvn verkostoon j pyytää pu Tukipyyntö/trve kirjtn tphtumlokiin Tiheys: Trvittess Access Mistä sdn trvittv tuki?

18 Järjestää trvittvt tukitoimet Vstuu: Tuettu opso työryhmä - ei ole enää hnkkeen loputtu Avust: Työhönvlmentj Koulutustrkstj Ohjv opettj Työpikkkoulutt j Muu trvittv verkosto S tiedoksi: Erikseen sovitut thot Riittääkö tukitoimet? ohjeet j mllit Yksilötuki, ryhmätuki, opintopiiri, mmttiopettjn tuki, ohjvn opettjn tuki, työhönvlmentj n tuki Prosessin ulkopuolinen tuki: esim. työterveys, tiedonpuu, Domino yms. Tukitoimet kirjtn tphtumlokiin j henkilökohtist missuunnitelmn Tiheys: Trvittess Access Slpus/rkisto Tiedonsiirron hsteet Mistä sdn trvittv tuki?

19 Osllistuu trvittess tukitoimiin välirviointi 3 x vuodess Vstuu: Opiskelij Avust: Työhönvlmentj Koulutustrkstj Ohjv opettj Työpikkkoulutt j Muu verkosto Vstuu: Opiskellij Avust: Työpikkkoulutt j S tiedoksi: opintosihteeri koulutustrkstj Oikein mitoitettu j suunniteltu tuki Opiskelij ymmärtää työssä merkityksen j on tehnyt itserviot oppimisestn Onnistunut vuorovikutus j riittävä ik keskustelulle ohjeet j mllit Yksilötuki, ryhmätuki, opintopiiri, mmttiopettjn tuki, ohjvn opettjn tuki, työhönvlmentj n tuki Prosessin ulkopuolinen tuki: esim. työterveys, tiedonpuu, Domino yms. ohjeet j mllit rviointikeskustel u Tukitoimet kirjtn tphtumlokiin j henkilökohtist missuunnitelmn Koulutuskertomu s (välirviointi) Kuvus: Tuen toteutumisen seurnt jää joko Slpukselle ti työhönvlmentj lle riippuen tukimuodost j tuen trpeest Tiheys: trpeen mukn rviointikeskustel un pohjlt täytetään koultuskertomusl omke, (yleensä sähköinen), jonk plutus opintosihteerille kolme kert vuodess mennessä mennessä mennessä Access Slpus/rkisto Tuke ntvn thon/yksikön omt Slpus: SopimusPro/rki sto Hrkittv tukimuoto, joll oppisopimuksen purkutuminen ennltehkäistää n Tiedosiirron ongelmt Mistä sdn trvittv tuki? Hhmottko opiskelij omn työssä s suhteess tutkinnon perusteisiin? Hhmottko työpikkkoulutt j mitä tutkinnon perusteet edelyttävät opiskelijlt käytännön työssä?

20 välirviointi 3 x vuodess Otsikon pitäsi oll työssä välirviointi!! Vstuu: Opiskellij Avust: Työpikkkoulutt j S tiedoksi: opintosihteeri Opiskelij ymmärtää työssä merkityksen j on tehnyt itserviot oppimisestn Onnistunut vuorovikutus j riittävä ik keskustelulle ohjeet j mllit rviointikeskustel u Koulutuskertomu s (välirviointi) rviointikeskustel un pohjlt täytetään koultuskertomusl omke, (yleensä sähköinen), jonk plutus opintosihteerille kolme kert vuodess mennessä mennessä mennessä Slpus: SopimusPro/rki sto Hhmottko opiskelij omn työssä s suhteess tutkinnon perusteisiin? Hhmottko työpikkkoulutt j mitä tutkinnon perusteet edelyttävät opiskelijlt käytännön työssä? Vlment tutkintosuorituk siin Vstuu: Opettj Avust j osllistuu: Opiskelij Osko tutkinnon suorittj tehdä itsenäisesti työsuunnitelmn? (knsn suuss kulkee näyttösuunnitelm n) ohjeet j mllit Tietopuolisen opetuksen järjestämä infotilisuus Tiheys 1-2 kert Slpus: ElsMoodle ti muu koulutuksenjärjes täjän järjestelmä Hsteen iktulut

21 Vlmistutuu tutkintosuorituk siin. Tutkintosuoritu kset Vstuu: Tutkinnonsuoritt jt Avust: Opettjt Vstuu: Tutkinnonsuorittj Avust: Työnntjn edustj Työntekijän edustj Oppilitoksen edustj Osko tutkinnon suorittj tehdä itsenäisesti työsuunnitelmn? (knsn suuss kulkee näyttösuunnitelm n) Tutkinnon suorittjn j rvioitsijoiden pitää tunte tukinnonperustee t ohjeet j mllit Työsuunnitelmn tekeminen tutkintosuoritust vrten ohjeet j mllit Tutkintotilisuus (entinen näyttötilisuus) Tutkinnon osn mmttititovtimukset Työsuunnitelm (knsn suuss kulkee yhä nimellä näyttösuunnitelm ) Pöytäkirj Tiheys: 1-8 kert, riippuen montko tutkinnon os on Tutkinnonsuoritt j osoitt omn osmisens työpikll Tiheys: 1-8 kert, riipuen montko tutkinnon os Slpus: ElsMoodle ti muu koulutuksenjärjes täjän järjestelmä Slpus: ElsMoodle ti muu koulutuksenjärjes täjän järjestelmä Hsteen iktulut

22 opimisen päättörviointi Vstuu: Työpikkkoulutt j Opiskelij S tiedoksi: Opintosihteeri Ymmärtääkö opiskelij j työpikkkoulutt j päättörvioinnin merkityksen? ohjeet j mllit päättörviointi päätörviointilom ke opintorekisteriote osllistumistodist us Kuvus: Prosessin lopull työpikkkoulutt j j opiskelij tekevät koko työssä päättörvion SopimusProtietoknt Päättörviointi stt unohtu silloin kun tutkintotodistus on jo tullut Tiheys 1 kert

23 päättörviointi. Vstuu: Työpikkkoulutt j Opiskelij S tiedoksi: Opintosihteeri Ymmärtääkö opiskelij j työpikkkoulutt j päättörvioinnin merkityksen? ohjeet j mllit päättörviointi syntyvä j päätörviointilom ke opintorekisteriote Kuvus: Heti oppisopimuksen päättymisen jälkeen opiskelij j työpikkkoulutt j / työnntj käyvät päättörviointikes kustelun, joss rvioidn kikki henkilökohtist missuunitelmss olleet työssä opintokokonisuu det /tutkinnon ost rvosnoill 1-3. Keskusteluss peiltn nykyosmist niihin tvoitteisiin, jotk setettiin oppisopimuksen luss SopimusProtietoknt Päättörviointi stt unohtu silloin kun tutkintotodistus on jo tullut Tiheys 1 kert

24 Osllistumistodi Vstuu: stus Oppisopimuskoul utuksen järjestäjä Tutkintotodistu s Vstuu: Tutkintotoimikunt S tiedoksi: Tutkinnon suorittj ohjeet j mllit Osllistumistodist uksen kirjoittminen ohjeet j mllit Osllistumistodist us Tutkintotodistus viheiden kuvus j Opiskelij s osllistumistodist uksen, jonk, rvosnt muodostuvt työssä päättörvioinnist j tietopuolisen koulutuksen rvosnoist Tutkintotoimikunt myöntää tutkintotodistukse n, kun kikki määritetyt tutkinnon ost on suoritettu hyväksytysti. Koulutuksen järjestäjän tietoknt Koulutuksen järjestäjän rkisto Koulutuksen järjestäjän rkisto Tutkintotoimikun nt kokoontuvt yleensä 1-2 kuukuden välein. Tiheys 1 kert

25 Plute j jtkosuunnitelm keskustelu Vstuu: Työhönvlmentj Avust: Nuori S tiedoksi: Kikki prosessiss mukn olleet thot, joille nuori hlu jtkosuunnitelm ns kerto Jtkosuunnitelm n tärkeys korostuu mikäli nuori ei työllisty työpikkn joss oppisopimuksen suoritti ohjeet j mllit Työhönvlmennu s Nuorten työllisyysplvelui den seurnttieto nuoren sijoittumisest 12 kk Kuvus: Työhönvlmentj käy nuoren knss loppukeskustelun, ott sähköisen nonyymin plutteen j ltii yhdessä nuoren knss jtkosuunnitelm n Tiheys 1 kert säytettävät Access

26 Opinnot on suoritettu: työmrkkinoide n käytössä Vstuu: Ammttikoulutett u nuori Avust: Työhönvlmentj Toteuutko nuoren jtkosuunnitelm esim: työllistyminen ohjeet j mllit Menetelmä: Seurnt Nuorten työllisyysplvelui den seunttieto 12 kk Työhönvlmentj järjestää nuoren vlmistumisen kunniksi khvitilisuuden, johon kutsutn kikki nuuoren hlumt j prosessiss mukn olleet henkilöt. Access Nuorten työllisyysplvelut seur nuoren sijoittumist 12 kk Tiheys 1 kert

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015)

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015) LATO - Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien j tiedonhllinnn kehittäminen j tehostminen(2014-2015) 27.9.2013 Päivitetty: 30.12.2013 Sisältö 1 YHTEENVETO... 3 1.1 TAUSTA JA PERUSTELUT... 4 2

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Selkeyttää kaikkien verkostossa toimivien vastuita.

Selkeyttää kaikkien verkostossa toimivien vastuita. Tuettu oppisopimus Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin keskeiset

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 201 5

Opetussuunn itelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 201 5 Nuoriso- j vp-jn ohjuksen perustutkinto, N uoriso- j vp-jnohj hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 -ì ú-l- \ rkku Purontus rehtori L SISALLYS I NUORISO- JA VAPAA-AJAN

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli Vastuut toimijoiden kesken 2 + 1 malliin siirtymisen edellytykset Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (20 ov) suoritettu 18 v ikä, pääsääntöisesti

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Li iketlouden perustutki nto, Asiksplvelun j myynnin osmisl sekä Tlous j toimistoplvelujen osmisl Merkonomi ldittu: 12.06.2015 Pirjo Koski hyväksytty:

Lisätiedot

Kohteen turvaluokitus on

Kohteen turvaluokitus on LVI 03-10517 SIT 13-610091 KH X4-00513 INFRA 053-710109 ST 41.01 HANKETIETOKORTTI HT12 Hnketietokortiss esitetään rkennuskohteen lähtötiedot j tiljn edellyttämä ltutso suunnittelun työmäärän rviointi vrten.

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus ammatillisen peruskoulutuksen osana (2+1 malli) luonnos /ar/mk/eo 1/8. Koulutustarkastaja

Oppisopimuskoulutus ammatillisen peruskoulutuksen osana (2+1 malli) luonnos /ar/mk/eo 1/8. Koulutustarkastaja Oppisopimuskoulutus ammatillisen perus osana (2+1 malli) luonnos 15.10.2013 /ar/mk/eo 1/8 Kun tarve herää Opiskeli Ryhmänoha Opinto-oha Opintosihteeri Koulutustarkasta Työnanta Työpaikkakoulutta Saa tietoa

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A2 Aivomyrsky j unelmien leikkipuisto Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Syvennetään jtuksi ympäristöstä liittyvästä

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 201 5

Opetussuunnitelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 201 5 Tieto- j viestintätekniikn perustutkinto, Ohjel m istotuot n non osm isl Dtnomi ldittu: 26.05.2015 Mirk Rjniemi hyväksytty= 26.6.2015 S 96 rehtori rontus

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA

NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA 2 + 1 MALLIIN SIIRTYMISEN EDELLYTYKSET Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (35 op) suoritettu kahden vuoden opinnot suoritettuna tai

Lisätiedot

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS AIKUISKOULUTUSTILASTOT M Itell Posti Oy YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2010 'CONTINUING VOCATIONAL TRAINING SURVEY - CVTS4' TIEDUSTELU PERUSTUU TILASTOLAKIIN (LAKI 280/04) KYSELYLOMAKE SÄHKÖINEN LOMAKE:

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunnitelma 2015. Rakennusalan perustutkinto, TalonrakentEa. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Ta lon raken n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussuunnitelma 2015. Rakennusalan perustutkinto, TalonrakentEa. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Ta lon raken n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 2015 Rkennusln perustutkinto, T lon rken n u ksen osm isl TlonrkentE ldittu: 13.04.2015 Jorm Ltvl hyväksytty: 26.6.2015 S 96 rehtori us 1.1 At IURTTIRUN

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

9kpedu. Autoalan perustutkinto, Opetussu un n itelma 2015. Ajoneuvoasentaja. Keski-Pohjan maan a m mattiopisto. Autotekn iikan osaamisala.

9kpedu. Autoalan perustutkinto, Opetussu un n itelma 2015. Ajoneuvoasentaja. Keski-Pohjan maan a m mattiopisto. Autotekn iikan osaamisala. 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu un n itelm 015 Autoln perustutkinto, Autotekn iikn osmisl Ajoneuvosentj ldittu: 8.04.015 Jkko Huhtl hyväksytty: 6.6.015 $ 96 L-r Purontus rehtori T SISÄLLYS

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5 Laboratorioalan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5 Laboratorioalan perustutkinto, Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Lbortorioln perustutkinto, Lborntti ldittu: 7.05.015 Hnnele Puuml hyväksytty: 6.6.015 $ 96,\ L- l-- t Sirkku Purontus rehtori t 1 LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO..

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012 Sosililutkunt 21.03.2012 11 Sosililutkunt Aik: Keskiviikko 21.03.2012 klo 16.00 17.35 Pikk: Vnhinkoti Asit 9 Sosililutkunnlle tiedoksi 10 Plvelussuhteen päättyminen 11 Rvitsemistyöntekijän tehtävien hoito

Lisätiedot

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat TÄMÄ DOKUMENTTI ON TARKOITETTU MIELEN AVAIN -HANKKEEN PROJEKTIEN ITSEARVIOINNIN TOTEUTTAMISEEN itserviointi Työkirpoht NET EFFECT OY ANNIINA ALI-LAURILA TOIMINTA 1. Johtjuus 3. HENKILÖSTÖ 7. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja 9kpedu Keski-Pohjnmn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Sähkö- j utomtiotekniikn perustutkinto, Sähkö- j utomtiotekniikn osmisl Sähkösentj sekä utomtiosentj ldittu: 25.06.2015 Mrko Päiveröinen hyväksytty:

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Teknillinen korkekoulu Insinööritieteiden j rkkitehtuurin tiedekunt Lhden keskus Toimint-/litoskäsikirj Litoskirjn on merkitty punisell värillä Lhden keskuksen kehittämiskohteiksi vuodelle 2009 määritellyt

Lisätiedot

EK:n 3+6 oppisopimusmalli

EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmallin tavoitteet tukea nuorten työllistymistä lisäämällä alle 25-vuotiaiden mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen kehittää oppisopimuskoulutusta paremmin

Lisätiedot

EK:n 3+6 oppisopimusmalli

EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmallin tavoitteet tukea nuorten työllistymistä lisäämällä alle 25-vuotiaiden mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen kehittää oppisopimuskoulutusta paremmin

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi OSAAVA kehittämishnkkeid hllinnoinnin ops Toimintvuosille 2015 2016 j 2016 2017 tehtyj vltionvtpäätöst tueksi päivitetty 4.1.2016 vsm/pj pä 2 Sisällysluettelo Osv ohjelmn mukis vltionvtuks hkemin.... 3

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Tlotekn i i kn perustutkinto, Putkisen n u ksen osm isl Putkisentj ldittu: 18.06.015 Kimmo Nykänen hyväksytty: 6.6.015 $ 96 rl-. Sirkku Purontus

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille. OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta

NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille. OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta Sisällysluettelo Nuorelle 3 Työpaikalle 4 Opiskelija / työpaikkaohjaaja / esimies

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0%

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0% OPAL: 213 Koulutuksi Opiskelijoit Vstus % 1.1.213 31.12.213 4 52 84,6 TAUSTAKYSYMYKSET 1. Sukupuoli (u) 1.Ninen 2.Mies 33 11 44 75,% 25,% 1,% 2. Äidinkieli (u) 1.Suomi 2.Ruotsi 3.Muu 34 1 44 77,3%,% 22,7%

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 Tekstiili- j vtetusln perustutkinto, Vtetuksen osmisl Vtetusompelij ldittu: 06.08.2015 Trj Slotte hyväksytty: 6.8.2015 S rr0 ^L- r Sirkku Purontus

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Audiovisulisen viestinnän perustutkinto, Medi-ssistentti ldittu: 04.08.015 Jussi Järviniemi hyväksytty:6.8.015 S f r0 -l l-l Purontus rehtori

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 H iusln perustutkinto, prturi-km pl ldittu: 27.05.2015 Tuij Konttijärvi hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 l^l Sirkku Purontus rehtori t SISÄLLYS 1 1

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM).

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM). Helsinin kupunki / Liikennesuunnitteluossto 26.2.204 6:2 Anitt Vähäkuopus (3) TYÖSELTE Telkkktu/Pursimiehenktu Risteys 256 Kojeuusint Yleistä Koje vihdetn j muutetn minikojeeksi (TC-2M). Klusteet j työ

Lisätiedot

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin

Lisätiedot

Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa. Anne Tuomoja koulutussihteeri

Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa. Anne Tuomoja koulutussihteeri Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa Anne Tuomoja koulutussihteeri Oppisopimuskoulutus Noin 80 oppisopimuskoulutuksen järjestäjää Julkishallinnollisia ja yksityisiä 80 % Oppisopimustoimiston tehtävät

Lisätiedot

Puualan perustutkinto,

Puualan perustutkinto, (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu un n itelm 2015 Puuln perustutkinto, Puuseppä ldittu: 28.04.2015 Kent Rönnqvist hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 't i-r- \ Sirkku Purontus rehtori L Sisä llys I PUUALAN

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Kotityö - j puhdistusplvelujen perustutkinto, Kotityöplvel ujen osm isl Kodinhuoltj ldittu: 01.06.2015 Mrj Ruokonen hyväksytty= 26.6.2015 S

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille 11.5.2011 Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille Pasi Kankare, Opetushallitus Oppisopimusten määrän kehitys Oppisopimuskoulutuksella koko tutkinnon

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä Sopimustekstin käännös 30.03.2015 (epävirllinen) Counil of Europe Trety Series - No. 199 Euroopn neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnllisest merkityksestä Fro, 27.10.2005 Johnto Euroopn

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tmpereen mmttikorkekoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU KEHITTÄMISHANKE Opettjnkoulutuksen kehittämishnke Vpn sivistystyön käsityön lyhytkurssien sisällöllinen kehittäminen Anj Rosenberg 2008 TAMPEREEN

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Oppisopimus on HyväDiili

Oppisopimus on HyväDiili Oppisopimus on HyväDiili Nuoret osaajat yritysten voimavarana- Yritykset oppisopimuksen mahdollistajana Minna Sainio 040 868 0631 minna.sainio@sedu.fi OpsoDiili Länsi-Suomi 1.4.2015 31.12.2017 Nuorten

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Turvallisuusvalvoja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Tu rval I isu usalan perustutki nto, laadittu: 06.08.

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Turvallisuusvalvoja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Tu rval I isu usalan perustutki nto, laadittu: 06.08. 9kpedu T Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 01 5 Tu rvl I isu usln perustutki nto, Turvllisuusvlvoj ldittu: 06.08.015 Risto Krhu hyväksytty: 6.8.015 S f 10 - r-, I Sirkku Purontus rehtori Sisällys

Lisätiedot

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI!

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI! OPPISOPIMUS on DIILI! HYVÄ Oppisopimuksella osaajaksi stadissa. Työelämälähtöistä oppisopimuskoulutusta Keski- Uudellamaalla. Oppisopimukset Itä- Uudellamaalla. OPPISOPIMUS Viikkotyöaika: min. 25h/vko

Lisätiedot

OPINTOPÄil,I^ L2.2. ARVIOINTI VIERAAT KIELET OHJAAJAN OPAS. Suunnittelu. Sauli Takala KOULUTYON ARVIOINTI. Kouluhallitus 1787 /73

OPINTOPÄil,I^ L2.2. ARVIOINTI VIERAAT KIELET OHJAAJAN OPAS. Suunnittelu. Sauli Takala KOULUTYON ARVIOINTI. Kouluhallitus 1787 /73 r- / OPINTOPÄil,I^ L2.2. ARVIOINTI VIERAAT KIELET OHJAAJAN OPAS Suunnittelu Suli Tkl KOULUTYON ARVIOINTI VIERAAT KIELET 1787 /73 Kouluhllitus -\ 2 SISÄLLYS Ohjeit kouluttjll sivu Arvioinnin merkityksestä

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Tavoitteena työllistyminen avoimille työmarkkinoille

Tavoitteena työllistyminen avoimille työmarkkinoille Tvoitteen työllistyminen voimille työmrkkinoille Trj Husso Plvelujohtj Pohjois-Krjln TE-toimisto 01.12.2014 1 Avoimille työmrkkinoille työllistyminen - näkökulmi Työllistyvän henkilön näkökulm Työ, johon

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Käytännön esimerkit ja mitä niistä olisi opittavaa? Tarkastuskohteet ja päätökset;

Lisätiedot

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO Kruunupyyn kunt 26.L.2075 r/2 Sosili- j terveyslutkunt /-zîe MLL;n Lsten j nuorten puhelimen j netin vustus vuodelle 2015 f7o Toivomme, että kuntnne vust Lsten j nuorten puhelin- j nettiplvelun toimint.

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto, (pkpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Log istiikn perustutkinto, Ku ljetusplvel ujen osm isl Autonkuljettj Yhd i ste I m äjo n e uvo n ku ljettj ldittu: 16.05.2015 Pekk Luom hyväksytty:

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

(9kpedu. Maatalousalan perustutkinto, Opetussu unn itelma 201 5. Maatilatalouden osaamisala Maaseutuyrittäjä. Keski-Pohjan maan am mattiopisto

(9kpedu. Maatalousalan perustutkinto, Opetussu unn itelma 201 5. Maatilatalouden osaamisala Maaseutuyrittäjä. Keski-Pohjan maan am mattiopisto (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutkinto, Mtiltlouden osmisl Mseutuyrittäjä ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 (> rehtori rontus T

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja oppisopimistoiminnan laatu

Näyttötutkintojen ja oppisopimistoiminnan laatu Näyttötutkintojen ja oppisopimistoiminnan laatu Kehityspäällikkö Heikki Mäkinen Laatuverkoston tapaamispäivä 31.10.2013 Laatutyön integrointi arkeen Laatu osa jokapäiväistä arjen toimintaa, joka edellyttää:

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02 HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT Asennus-, käyttöj huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Pinos 5/02 2 Sisällysluettelo 1 TOIMINTASELOSTUS................. 3 1.1 Yleistä.......................... 3 1.2 Pääkomponentit..................

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutki nto, Mtlousteknolog in osm isl Mseutuyrittäjä ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 f-- t L1 Sirkku

Lisätiedot

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN Tässä palvelukuvauksessa määritellään tutkinnon tavoitteet, toimintatavan kuvaukset sekä palvelutasovaatimukset. Hankintasopimuksessa edellytetään

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN OSAAMISEN VARMISTAMISEKSI. Meriti Veki

YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN OSAAMISEN VARMISTAMISEKSI. Meriti Veki YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN OSAAMISEN VARMISTAMISEKSI Meriti Veki 20.3.2014 Tutkintotoimikunnan rooli O Toimii virkavastuulla O Työelämän ja opetusalan asiantuntemus O Tutkinnon järjestäjän yhteistyökumppani O

Lisätiedot

Vantaan nuorten tuettu oppisopimus osana nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuuta. Valtakunnalliset työpajapäivät, Vaasa 18-19.4.

Vantaan nuorten tuettu oppisopimus osana nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuuta. Valtakunnalliset työpajapäivät, Vaasa 18-19.4. Vantaan nuorten tuettu oppisopimus osana nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuuta Valtakunnalliset työpajapäivät, Vaasa 18-19.4.2012 Sisällysluettelo 1. Vantaan nuorisopalvelut, nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Tarkastus ja testi. Korjaus

Tarkastus ja testi. Korjaus OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-07c Jkelu: Myyntipäällikkö Kirjnpito Huoltopäällikkö Teknikko Vrospäällikkö Ilmkompressorin päätylevyn öljyvuoto Mllit MERCURY/MARINER 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Osnumerot

Lisätiedot

Oppisopimuksia ammattikoululaisille

Oppisopimuksia ammattikoululaisille Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko Lainio 20.3.2014 Viimeinen vuosi oppisopimuksella Erinomainen yhdistelmämahdollisuus! Opiskellaan ensin perustaidot koulussa ja siirrytään välillä oppisopimuksella

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

Keskusjärjestöjen yhteiskuntasopimusneuvottelut

Keskusjärjestöjen yhteiskuntasopimusneuvottelut TYÖMARKKINAKIRJE 2/2015 Keskusjärjestöjen yhteiskuntasopimusneuvottelut Keskusjärjestöt neuvottelevat paraikaa yhteiskuntasopimuksesta. Hallitus edellyttää, että yksikkötyökustannukset alenisivat viidellä

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

VAAROJEN TUNNISTAMINEN KUOPION KAUPUNKI Työpaikka: Haapaniemen koulu Päiväys: 14.1.2014

VAAROJEN TUNNISTAMINEN KUOPION KAUPUNKI Työpaikka: Haapaniemen koulu Päiväys: 14.1.2014 VAAROJEN TUNNISTAMINEN KUOPION KAUPUNKI Työpikk: Hpniemen koulu Päiväys: 14.1.2014 Arvioinnin kohde: Hpniemen koulu Tekijät: rehtori Jussi Kukkol, pulisrehtori Jkko Kosunen,työhyvinvointipri Kirsti Houtsonen

Lisätiedot

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus Kustnkrtnon vnhustenkeskus Vnhinkoti Päivätoimint Plvelukeskus 1 Kustnkrtnoss tärkeinä pidettyjä sioit: sukkn hyvä olo hyvä elämä hyvä yhteistyö omisten knss gerontologisen hoidon osminen työntekijöiden

Lisätiedot

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys...

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys... Sivu 1/5 13vastaukset Tiivistelmä Näytä vastaukset kokonaisuudessaan Vastaajan tiedot Heli Mattila, Keuda oppisopimuskeskus, Koulutussuunnittelija Satu Matikainen Keudan oppisopimuskeskuskoulutussihteeri

Lisätiedot