ktû,- A E tcl Talousarvioraamit vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille Valmistelija: Talousjohtaja Jari Saarinen, puh.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ktû,- A E tcl Talousarvioraamit vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Valmistelija: Talousjohtaja Jari Saarinen, puh."

Transkriptio

1 ktû,- A E tcl Kupunginhllitus s Tlousrviormit vuodelle 216 j tloussuunnitelm vuosille tj2tù2t2t215 KH S 272 Vlmistelij: Tlousjohtj Jri Srinen, puh. O Tlousrviormit ovt keskeinen toim innn j tlouden suunnittelu ohjv tvoite. Sen pohjlle lutkunnt rkentvt omn plvelusuunn itelmns sekä su hteuttvt sii hen toim intkuluns j -tuottons. Rmeiss myös linjtn koko kupungin tlouden tvoitetso pohjutuen tämän hetken reliteetteihin j reunehtoihin. Rmeill linjtn lisäksi omistjohjust sekä konserniyhtiöille settettvi tvoitteit (esim. strtegiseti merkittäville yhtiöille setettvt osingonjko ym. tulostvoitteet). LIITE A S 272 Tlousrviormit vuosille j tlouden tustlukuj Liitteessä on eritelty tlousrvion j -suunnitelmn pohjn olevi tlouden t usttekijöitä kuten p lk n korotu kset, verotu lot, vltionosu u- det j yhtiöiltä stvt tulot. Päälinjt j lähtökohdt ovt seurvt: o Toimintkulut ksvvt vuoteen 218 sti keskimäärin 1 prosentill/vuosi. Lskennn lähtökohtn on vuoden 214 tilinpäätöksen tso. Toi m i ntku I uiss tvoitetso on mää ritelty ku I u lje itti n Toiminttuotot ksvvt keskim äärin 2, o/o per vuosi Verotufojen ksvu vihtelee vuosittin 1,6-2,5 %:n välillä Vltionosuuksien ksvu vihtelee 1,1-1,7 o/o'.t1välillä vuositsoll Rmeihin ei sisälly veronkorotuksi vuosille Kupungin j liikelitosten tloudellinen tvoite on vuonn 216 noin 4,2 milj.euro lijäämäinen, vuonn217 svutettisiin lähes nolltulos j vuonn 218 tulos olisi noin 3,5 milj.euro ylijäämäinen. Kupungin j liíkelitosten yhteenlskettu vuosikte säilyisi positiivisen, vuonn 216 vuosikte jää 5 milj.euro poistoj pienemmäksi, vuonn 217 vuosikte olisi poistojen suuruinen j vuonn 218 vuosikte ylitttäisi poistojen määrän noin 3,3

2 o milj.euroll. I nvestoi nn it joud uttisi in suu n n itelmkudell ed elleen rhoittmn pääosin veln otoll. Vihtoehtoisi rhoitusmllej selvitetään i nvestoi nti kohtisesti. Tse säilyisi ylijäämäisenä koko suunnitelmkuden. Vuoden 218jälkeen kumultiivinen ylijäämä olisi noin 14 milj.euron tsoll. Tlousrvion ldintohjeet j iktulut trkennetn muilt osin kesäkuun luss. Knslipäällikkö Päätös Kup u ng i nh llitus päättää hyväksyä li itteen m ukisen tlousrviormin vuodelle 216 j tloussuunnitelmn vuosille Kup u n g i n h llitus hyväksyi päätösesityksen.

3 Kokkol Tlousruio 216 j -suunnitelm KOKKOLAN KAUPUNKI / TALOUSARVIO 216 JA TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA 1 OOO KAUPUNGIN TO/,MruTA TP 214 TA 215 TAES 216 Toukokuu rm TA 216 TS 217 TS 218 VARSINAINEN TOIMINTA Toiminttuotot Toiminttuotot (mnvuokrt / yhtiöt) Toimintkulut TOIMINTAKATE I VEROTULOT korotukset VEROTULOT I B7B VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Peruspääomn tuotto Muut rhoitustuotot (sis. mm. osingot) Muut rhoitustuotot (tkusprovisiot) Korkokulut Muut rhoituskulut VUOSIKATE SUUNNITELMAPOISTOT SATUNNATSET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys -/vähennys + Rhstoien lisäys -/vähennys + TILI KAUDEN YLI'ALIJAAMA I I Tloushllinto Tlousjohtj J ri Srinen 1/5

4 Kokkol Tlousrvio 216 j -suunnitelm KOKKOLAN KAUPUNKI / TALOUSARVIO 216 JA TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA I OOO Lt, KE LAITOKS ET (TYö PLII S, VES t) TP 214 TA 215 TAES 216 Toukokuu rm TA 216 TS 217 TS 218 VARSINAINEN TOIMINTA Toiminttuotot Toimintkulut TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Peruspääomn tuotto Muut rhoitustuotot l Korkokulut Muut rhoituskulut (sis.ylim.tuloutus) VUOSIKATE SUUNNITELMAPOISTOT KERTALUONTEISET POI STOT TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys -/vähennys + Vrusten lisäys -/vähennys + Rhstoien lisäys -/vähennys + TILIKAUDEN YLI'AL JAAMA I , t5r r 94 Tloushllinto T lou sjohtj J ri Sri ne n 2/5

5 Kokkol Tlousrvio 216 j -suunnitelm KOKKOLAN KAUPUNKI / TALOUSARVIO 2OI6 JA TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELIIA YHTEENSA 1 OOO,(AU PUN KI J A LI I KELAITOKSET TP 214 TA 215 TAES 216 Toukokuu rm TA 216 TS 217 TS 218 VARSINAINEN TOIMINTA Toiminttuotot Toiminttuotot (mnvuokrt / yhtiöt) Toimintkulut TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Peruspääomn tuotto Muut rhoitustuotot (sis. mm. osingot) Muut rhoitustuotot (tkusprovisiot) Korkokulut Muut rhoituskulut VUOSIKATE S UUNNITELMAPOISTOT SATUNNAISET TUOTOT ', I ', l l E z',, TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys -/vähennys + Rhstoien lisäys -/vähennys + TI LIKAUDEN YLI'ALIJAAMA t ' KUMULATIIVINEN YLUÄÄIUÄ TASE r4 189 Tloushllinto Tlou sjohtj J ri S ri ne n 3/5

6 Kokkol Tlousrvio 216 j -suunnitelm TULOSLASKELMA 1 OOO KAU P U N GI N TOI Ìü' NTAKU LUT E RI TT E LY KU LU LAJ EITT AI N TP 214 TA 2r 5 TAES 216 Toukokuu rmi TA 216 TS 217 TS 218 Toimintkulut (muutos -% vuosittin) Ti I i n päätöksestä 21 4 eteen pä i n Henkilöstökulut yhteensä,4+,25+,25+,25 Asi ksplveluiden ostot 1,25 +,5 + 1, + 1, Muiden plveluiden ostot,5+,5+,5+,5 Aineet j trvikkeet,+,+,+, Avustukset 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 Muut toímintkulut (vuokrt) *) 9,+2,+5,+5, r r oimintkulut 1, + 1, + 1, + 1, (kokonisnousu) r5 3E ") muutos 2O14->2O1 5 sis. poistosuunn.muutoksen Tloushllinto Tlo u sjohtj J ri Sri ne n 4/5

7 Kokkol Tlousruio 216 j -suunnitelm LASKENNASSA XÄYTCTVT TAUSTATEKIJÄT JA OLETUKSET: (suluiss muutosl 3-> 1 4) 1. KAUPUNGINTOIM.TUOTOTKASVAVATTILINPAATOKSESTA2Ol4 VUOSITTAIN t2,1 o/o,+2,oo/o,+1,9o/o,+2,o/o.(-,1 %) 2. KAUPUNGIN TOIM.KULUT KASVAVATTILINPAATÖKSESTp.ZOI+ VUOSITTAIN + 1,OoÂ, + 1, o/o,+ l,oo/o, + 1, o/o. (+,9%) 3. VEROTULOT KASVAVAT VUODEN 215 TALOUSARVIOSTA VUOSITTAIN + 1,6 O/o, + 2,5 % JA + 2,4 O/o. (* 2,5 %) (YLEINEN KOKKOLAN VEROTULOENNUSTE + YHTEISÖVEROJEN KASVU) 4. VALTIONOSUUDET KASVAVAT VUODEN 215 TALOUSARVIOSTA VUOSITTAIN + 1,1 O/O, + 1,5 % JA+ 1,7 O/O.(+ 1,2 %) (ARVIOINTI VAIKEAA, VRT. ESIM. SOTE:N UUSI RAHOITUSMALLI) 5. osingot ENERGIA- JA SATAMAYHTIOILTA OVAT V.216 VIELA PIENIA, VUOS]NA 217 JA2O18 NOIN 1,5.2 MILJ. / V. 6. MMNVUOKRAT YHTIOILTN PYSWNT TASOLLA 1,95 MILJ.EUROA. 7. TAKAUSPROVISIOIDEN TUOTTO KAUPUNGILLE NOIN 5OO OOO - 6 OOO EUROA VUOSITTAIN. B. KORKOKULUT NOUSEVAT VUODEN 214 NOIN 3 MILJ.EURON TASOSTA VUONNA NOIN 1O - 3 % VUOSITTAIN. 9. LIIKELAITOSTEN (VESI + TYOPLUS) OMIEN TUOTTOJEN KASVU TASOA 2,5-3, o/o. 1. LIIKELAITOSTEN TOIMINTAKULUJEN KASVU TALOUSARVIOON 215 VUOSITTAIN +1,OO/O,+ 1,25YO JA+ 1,5O/O. 11. LASKELMA EDELLYTTAA, ETTÄ VUODEN 215 TALOUSARVIO TOTEUTUU SUUNNITELLUSTI. 12. VUOSIKATE SÄILYISI POSITIIVISENA SUUNNITELMAVUOSINA JA V. 218 PYSTYTTAISIIITI KATTAMAAN SUMU.POISTOT. 13. KUMULATIIVINEN YLIJAÄMA TASEESSA SUPISTUISI 26,5 MILJ.EUROSTA 14 MILJ.EURON TASOLLE VUONNA V. 215 JA 216 TILIKAUDET OVAT ALIJAAMAISIA, V. 217 NOIN O -TULOS JA V. 218 TILIKAUSI NÄYTTAISI YLIJÄAMÁA. 15. VUoKRIEN KASVU AIHEUTUU UUSIEN KIINTEISTÖ TTTI XÄTTTÖÖNOTOSTA (ISOKYLA, LUCINA HAGMAN, RYTIMAKI, TORKINMAKI, TK -SAIRAALA, URHEILUTALO, MUUT KOULU- JA VARHAISKASVATUSHANKKEET, VAMMAISPALV.YKSIKÖT) 16. ostopalveluiden KASVU SISALTAA MM. ERIKoISSAIRAANHOIDON JA MAHDOLLISET TUKIPALVELUJÄRJESTELYT. 17. SUURIN RISKI VUODEN 215 KULUBUDJETIN YLITYS _> RAKENNEMUUTOKSISSA ON ONN STUTTAVA. Tloushllinto Tlousjohtj Jri Srinen 5/5

8 1 TALOUSARVION LAADI NTAOHJ EET 2OI 6 1. Tfousrvion rmit Kupunginhllitus hyväksyi tlousrviormit vuodelle 216 j suunnitelmvuosille kokouksessn S 272. Tällä ohjeell täsmennetään tlousrvion ldintperitteit j iktuluj. 2. Tlousrvio- j suunnitelm Vltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnlle seurvksi klenterivuodeksi tlousrvio. Sen hyväksymisen yhteydessä vltuuston on hyväksyttävä myös tloussuunnitelm kolmeksi ti usemmksi vuodeksi (suunnittelukusi). Tlousrviovuosi on tloussuunnitelmn ensimmäinen vuosi. Tlousrvioss j -suunnitelmss hyväksytään kunnn toiminnlliset j tloudelliset tvoitteet. Tlousrvio j -suunnitelm pitää lti siten, että edellytykset kunnn tehtävien hoitmiseen turvtn. Tloussuunnitelmn on oltv tspinoss ti ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisen suunnittelukuten, jos tlousrvion ltimisvuoden tseeseen ei rvioid kertyvän ylijäämää. Jos tseen lijäämää ei sd ktetuksi suunnittelukuten, tloussuunnitelmn yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelm), joill kttmton lijäämä ktetn vltuuston erikseen päättämänä kttmiskuten (lijäämän kttmisvelvollisuus). Tlousrvioon otetn toiminnllisten tvoitteiden edellyttämät määrärht j tulorviot sekä siinä osoitetn, miten rhoitustrve ktetn. Määrärh j tulorvio voidn ott brutto- ti nettomääräisenä. Tlousrvioss on käyttötlous- j tuloslskelmos sekä investointi- j rhoitusos. Kunnn toiminnss j tloudenhoidoss on noudtettv tlousrviot. Siihen tehtävistä muutoksist päättää vltuusto. Kuntlin 67 $:ssä todetn, että kunnn kirjnpitovelvollisuudest, kirjnpidost j tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä tässä liss säädetään soveltuvin osin voimss, mitä kirjnpitoliss (655/73) säädetään. Kirjnpitolutkunnn kuntjosto nt ohjeit j lusuntoj kirjnpitolin j tämän lin 68-7 $:n soveltmisest. Kuntlin kunnn tloutt koskevien säännösten tvoitteen on korost vltu uston päätösvlt toim in nn j tlouden suun nittel uss kytkeä t lousrvio pitkä n ikväl i n tloussu u n nittel uun osoittvt keinot kokonistlouden tspinottmiseksi sito toimint j tlous yhteen nt oike kuv kunnn tloudest osoitt kunnn tloudellisen tuloksen muodostuminen sekä rhoitustrpeen kttm iskeinot j p rnt verti ltvuutt m uihin tlousyksiköi h i n. Tlousrvioll j tloussuunnitelmll on kksi näkökulm, jotk määräävät suunnitelmien rkenteen. Nämä ovt ) kokonistlouden näkökulm - tuloslskelmos - rhoitusos b) toiminnn ohjuksen näkökulm - käyttötlousos - investointios

9 Tuloslskelmosss esitetään informtiotieton tuloslskelmt sekä määrärh- j tulorviotulukot. Tuloslskelmn, joss kuvtn tilikuden tuloksen muodostumist, tiedot sdn käyttötlousosst j tuloslskelmosn määrärhoist j tulorvioist. Kupunkitlouden j liikelitosten yhdistettyyn tuloslskelmn sdn tiedot käyttötlous- j tuloslskelmosn lisäksi myös liikelitosten tlousrvioist sisäiset erät eliminoiden. ïuloslskelmosss kuvtn tulorhoituksen riittävyyttä käyttömenoihin j poistoihin. lnvestointiosss esitetään pitkävikutteisten tuotntovälineiden, esim. rkennusten j kluston, hnkint, rhoitusomisuudet j omisuuden myynti. Rhoitusosss esitetään yhteenveton rhn lähteet j käyttö. Rhoituslskelmn, joss kuvtn toiminnn rhoitust, tiedot kerätään tuloslskelmosn lisäksi investointiosst j rhoitusosst. Virstojen j liikelitosten yhdistettyyn rhoituslskelmn kerätään em. tietojen lisäksi tiedot liikelitosten tlousrvioist. Lskelmss on eliminoitu sisäiset erät Strtegi j tvoitteet Kokkoln kupunginvltuusto hyväksyi kupungin strtegin Kupungin strtegi on koko kupunkikonserni koskev strtegi, joss määritellään kupungin kehittämisen suunt huomioon otten toimintympäristön muutokset koskev strtegi, joss määritellään kupungin kehittämisen suunt huom ioon otten toim i ntym päristön m uutokset. Strtegi sisältää vision vuoteen 225: Kokkolss prst ik. Elinvoiminen, merellinen j kksikielinen Kokkol trjo sukslähtöiset plvelut j viihtyisän elinympäristön. Kupungin menestys perustuu knsinvälisyyteen, korkeluokkiseen osmiseen, kulttuuriin, logistiikkn j monipuoliseen elinkeinotoimintn - kärkenään kemi. Strtegin näkökulmt ovt Elinvoiminen j kilpilukykyinen kupunki Hyvinvoiv kuntlinen Tlous, osminen, henkilöstö Plvelujen järjestäminen j konserniohjus Kusskin näkökulmss on 2-4 strtegist päämäärää, näille kriittisiä menestystek jö tä j edelleen mittreit. Lutkuntien tlousrvio- j tloussuunnitelmesitysten tulee pohjutu strtegin sekä tlouden että toiminnllisten tvoitteiden oslt. Lutkunnt esittävät tlousrvio- j tloussuunnitelmesityksensä osn myös toiminnlliset tvoitteet. Tvoitteet esitetään näkökulmittin j strtegin kriittisistä menetystekijöistä vlitn ne, joihin liittyvät sitovt hnkkeet, tvoitteet j toimenpiteet huomioon otten mittrit j rviointikriteerit lutkunt esittää vltuustoon nähden sitoviksi. Vltuustoon nähden sitoviksi tvoitteiksi vlitn ne kriittiset menestystekijät, jotk ovt toiminnn knnlt erityisen tärkeitä j päämääriä edistäviä j jotk voidn toteutt j mitt. Lutkunnn tulee esittää vltuustoon nähden sitoviksi viisi toimintns knnlt vikuttvint j olennisint tvoitett. Tlousrvion j tloussuunnitelmn vlmisteluviheess vielä rvioidn, ovtko kikki lutkuntien esitykset syytä oll vltuustoon nähden sitovi j missä muodoss ne esitetään vltuustolle. Erikseen ovt ne tvoitteet, jotk lutkunt sett omlle toiminnlleen. Lutkunt voi omss tlousrvio j -suunnitelmesityksessään päättää lutkunttsoist tvoitteist, joit ei esitetä eteenpäin kupunginhllitukselle ti esitetään vin tiedoksi kupunginhllitukselle.

10 3 4. Väestökehitys Suu n n ittel ukudell käytetään seu rv väestöenn ustett : Henkilöstösuunnittelu Vuoden 214 tlousrvioon j tloussuunnitelmn sisältyi henkilöstömäärän vähentäminen siten, että vltuustokuden ikn vähennetään pääosin hllinnoss, johdoss j esimiestehtävissä olevi henkilöitä yhteensä 65 henkeä per vuosi, yhteensä 195 henkeä kolmen seurvn vuoden ikn. Vähennys tphtuu pääosin eläköitymisen j määräikisten vull. Tämä tvoite on edelleen voimss vuoden 21 6 tlousrviot ldittess. Päätöksen mukn vähennykset toteutetn orgnistiortkisuill, tuotnto tehostmll j plvelutuotnto uudistmll. Lisäksi tulee selvittää, mitä plveluj voidn vähentää ti siirtää esim. kolmnnelle sektorille. Vähennykseen tulee osllistu koko konsernin. Lisäksi edellytetään, että kuntyhtymät, joiss Kokkol on merkittävä omistj, osllistuvt tuki- j sintuntijplveluiden yhteistuotnnon kutt omll osuudelln vähennykseen. Vuoden 215 ikn tehdään kttvt henkilöstösuunnitelmt tulosyksiköissä, jotk ohjvt myös henkilöstön määrien kehitystä. Vputuvien virkojen j toimien täytöstä on nnettu erilliset ohjeet. 6. Verotulot j vltionosuudet Verotulo- j vltionosuusrviot sisältyvät kh:n hyväksymään tlousrviormipäätökseen. Tlousrvior m it j tloussuun n itelmt eivät sisäl lä veron korotusesityksiä. 7. Käyttömenot j -tulot Käyttömenojen j -tu lojen rmit on v hvistettu ku pungin hllituksess Käyttötlouden kokoniskehystä rvioitess on lähdetty seurvist lähtökohdist Toiminttuottojen nousu on 2,1 o/o vuonn 216 Tlousrviomäärärhojen budjetoinnin tulee lditun kehyksen mukisesti perustu enintään 1, 7o:n suuruiselle toimintmenojen ksvulle vuoden 214 tilinpäätöksestä lskettun (vuoden 216 rmi on siis tilinpäätös o/o + 1 %). Nousu sisältää myös henkilöstömenojen j toiminnllisten muutosten vikutukset. Menojen ksvu on tlousrviormiss eritelty kululjeittin. Toimint j plvelutuotnto tulee sopeutt käytettävissä oleviin resursseihin, jolloin plvelujen priorisointi j pinopisteiden määrittely on välttämätöntä. lnvestointitso voi oll enintään tloussuunnitelmss vuosille esitetyllä tsoll. Lutkuntien tulee esittää investointien toteuttmisjärjestys j -jnkoht tärkeysjärjestyksessä.

11 4 8. Rkennemuutokset Kupunginhllitus on hyväksynyt rkennemuutosselvitykset, jotk ohjvt vuosin 2O tehtäviä toimenpiteitä. Trvittvt toimenpiteet ovt osin tuottvuutt prntvi keinoj, jotk liittyvät mm henkilöstön, osm isen j työhyvi nvoinn i n kehittäm iseen plveluprosessien uudistmiseen, sähköisten plvelujen kehittämiseen j uusien innovtioiden käyttöönottoon p lveluverkon j toi m itilojen käytön tehostm iseen org nistion, rkenteiden j johtm isjä rjestelmän kehittäm iseen hnkintojen tehostmiseen. Rkennemuutosten vlmisteluun liittyy myös plvelujen määrään, trjontn, ltuun, kriteereihin j normeihin liittyvien sioiden trkistminen kustnnuksi säästävään suuntn. Myös työjärjestelyillä on t rkste ltv he n ki löstö m ito itust j sijist rvett. Osn rkennemuutost on ldittu Kokkoln kupungin tvoitteellinen toimitilsuunnitelm (tilstrtegi). Suunnitelmn tvoitteen on toimitilojen käytön tehostminen. Toimitilsuunnitelmss on slkutettu kupungin omistmt kiinteistöt j linjttu niiden omistus j käyttö jtkoss. Toimitilsuunnitelm käytetään toimitiloihin liittyvän vlmistelun ohjeen tulevin vuosin. Suunnitelm päivitetään kesällä lnvestoinnit Tvoitteen on, että investointitso on enintään tloussuunnitelmss vuosille esitetyn tson suuruinen, kosk investoinnit joudutn rhoittmn edelleen lähivuosin kokonn ti lähes kokonn uudell linnotoll. Jo todell päätetyt kohteet j velvoitteet toteutetn - iktulu kuitenkin mhdollisuuksien mukn trkisten. lnvestointien toteutuksen yhteydessä tulee selvittää eriliset rhoitusmllit. Suurimpi investointej toteutettess tutkitn vihtoehtoisesti elinkrimlli. 1. Sisäiset erät Sisäiset vuokrt Tilplvelut määrittelee sisäiset vuokrt, j ne merkitään keskitetysti tlousrvioon Tietotekniikk Tietotekniikkn liittyvät määrärht vr tietohllintoplvelut, jok ilmoitt niiden osuuden toimiloille Tietohllintoplveluiden lskutus merkitään keskitetysti tlousrvioon. Kukin toimil vr kuitenkin määrärht niihin ohjelmistoihin, jotk ovt vin sen käytössä. Muut sisäiset erät Sisäiset plvelut merkitään keskitetysti tlousrvioon puhelinvihde monistmo kirjmo postitus info-piste tloushl I i ntoplvel ut

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 2012 21.3.2013 2 Talouden kehityskuva 2012 Talouden yleinen epävarmuus EU-alueella jatkuu Kansantalouden kasvu -0,2 %, reaalisesti negatiivinen Korkotason muutokset vähäisiä Palkkaratkaisut

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja

Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja Kesäkuussa TA-kehys TP2014 taso 54,8 me Syyskuun lopussa esitykset ylittivät raamin 2 me. Menokasvu 3,7% Oltiin tasolla 56,8 me, alijäämää tulisi 4 me

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot