Kunnanhallitus 17/ (- 566) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 17/2006 545 (- 566) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 17/ (- 566) KOKOUSAIKA Mnntin 13. mrrskuut 2006 klo KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtj Muut jäsenet Toivo Pehkonen Leil Krttunen Kti Mononen Asko Mustonen Tiin Mustonen Hnn Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiinen Minn Vris (Irj Hrsen tilll) MUUT SAAPUVILLA OLLEET Vltuuston puheenjohtj Jorm Huttunen Vltuuston 1. vrpuheenjohtj Kunnnjohtj/esittelijä Hllintojohtj/ pöytäkirjnpitäjä Anj Hyvärinen Puli Vittinen Helen Ksinen Asit :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtj Pöytäkirjnpitäjä Toivo Pehkonen Helen Ksinen PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aik j pikk Tiistin klo 9.00 kunnnvirstoll Allekirjoitukset Tiin Mustonen Asko Mustonen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aik j pikk Tiistin klo kunnnvirstoll Todist Virk-sem Allekirjoitus Hllintojohtj Helen Ksinen

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khll. 279 Ehdotus Kokous todetn lilliseksi j päätösvltiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khll. 280 Ehdotus Kunnnhllitus päättää vlit pöytäkirjntrkstjiksi kunnnhllituksen jäsenet Irj Hrsen j Asko Mustosen. Päätös Kunnnhllitus päätti vlit tämän kokouksen pöytäkirjntrkstjiksi kunnnhllituksen jäsenet Tiin Mustosen j Asko Mustosen.

3 Kunnnhllitus / OMAKOTITONTIN MYYMINEN JAANA TOIVASELLE JA HARRI TUONOSELLE Khll. 281 Jn Toivnen j Hrri Tuononen Polvijärveltä ovt jättäneet kunnlle nomuksen sd ost Polvijärven kunnlt omkotitlon rkennuspikksi Sotkumn kylässä sijitsevn tiln Heikkilä RN:o 19:67. Tiln pint-l on m 2 j se on merkitty plstoitussuunnitelmn tontiksi numero 2. Vltuuston syyskuuss 2005 tekemän päätöksen mukisesti joulukuun 2006 loppuun mennessä tehtävistä omkotitonttikupoist kunt nt mpohjst (lennus ei koske puusto eikä lohkomiskustnnuksi) lennust niin, että tontit myydään puoleen hintn. Teknisen toimiston mukn ko. til on vp myytäväksi. Ehdotus Kunnnhllitus päättää myydä Jn Toivselle j Hrri Tuonoselle Polvijärven kunnn Sotkumn kylästä tiln Heikkilä RN:o 19:67 pint-lltn m 2 lennettuun hintn 2.062,83 euro. Puuston hint peritään ostjlt Länsi- Krjln metsänhoitoyhdistyksen rvion mukisesti. Ostj mks lohkomiskustnnukset. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1. Pöytäkirjntrkistjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

4 Kunnnhllitus / KOTIHOIDOSSA ERÄIDEN TEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN Khll. 282 Kotihoidon esimies Eev-Leen Mustonen on pyytänyt lup sd täyttää seurvt tehtävät: Kotihoidoss jää kodinhoitjn osikeläkkeelle siirtymisen vuoksi 50 % virk voimeksi lken välinen ik hoidetn sijisjärjestelyin. Kotihoidon esimies pyytää lup sd täyttää em. virn lähihoitjll lken toistiseksi. Lisäksi kotihoidoss on kodinhoitjlle myönnetty plkton virkvpus lle 3- vuotin lpsen hoitovpn jksi. Kotihoidon esimies pyytää lup sd täyttää em. virn lähihoitjll Johtv lääkäri on puoltnut ko. lupien myöntämistä. Ehdotus Kunnnhllitus päättää myöntää ko. luvt nomuksen mukisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjntrkistjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

5 Kunnnhllitus / KAHDEN SAIRAANHOITAJAN PALKKAUKSEN VAHVISTAMINEN Khll. 283 Sosili- j terveyslutkunt on vlinnut khteen sirnhoitjn toimeen Mrjut Rtilisen j Mirk Nevlisen. Pätevyysvtimuksen on ollut erikoistuminen psykitriseen sirnhoitoon. Mrjut Rtilinen j Mirk Nevlinen ovt ottneet toimet vstn Sirnhoitjn tehtäväkohtinen plkk on vähintään 1.744,49 euro kuukudess. Polvijärvellä sirnhoitjill se on 1.810,55 euro kuukudess j sm tehtäväkohtinen plkk on ollut myös Mrjut Rtilisell hänen hoitessn kyseistä tehtävää väliikisen. Ehdotus Kunnnhllitus päättää vhvist sirnhoitj Mrjut Rtilisen j sirnhoitj Mirk Nevlisen tehtäväkohtiseksi plkksi 1.810,55 euro kuukudess. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjntrkistjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

6 Kunnnhllitus / POLVIJÄRVEN JA OUTOKUMMUN VÄLISEN MAASEUTUTOIMEN OSTO- PALVELUSOPIMUKSEN JATKAMINEN Khll. 284 Polvijärven j Outokummun välillä on ollut voimss mseututoimen ostoplvelusopimus jll Sopimuksen mukn Outokummun kupunki ost Polvijärven kunnlt mseutusihteerin virnomistehtävien mukiset plvelut. Nykyisen sopimuksen mukn Outokummun mksuosuus on 30 % Polvijärven kunnn mseutusihteerin henkilöstö- j toimintkustnnuksist. Kustnnuksiin ei sisällytetä yleiskustnnuksi ti muit kohdistmttomi menoj. Sopimuksen jtkmisest khdell vuodell on neuvoteltu Outokummun knss. Kustnnusten jkoperusteen käytettäisiin jtkoss kuntien pint-lperusteisi tulotuki hkevien tilojen suhdett. Vuoden 2006 hkemusten perusteell Outokummun mksuosuus olisi 31,3 %. Vlmisteltu sopimusluonnos on liitteenä. Ehdotus Kunnnhllitus päättää hyväksyä Outokummun kupungin knss tehdyn mseututoimen ostoplvelusopimuksen jtkmisen khdell vuodell j hyväksyy liitteenä olevn sopimuksen llekirjoitettvksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2. Pöytäkirjntrkistjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

7 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / LAAJAKAISTAYHTEYKSIEN RAKENTAMINEN Khll. 141 Polvijärven kunt on ollut mukn emkunt-hnkkeen toteutettvss kylien ljkistojen rkentmistrjouskilpiluss. emkunt-hnke on pyytänyt trjoukset eri operttoreilt kuntien puolest. Soner on vienyt ljkistpäätökset inkin 7 Pohjois- Krjln kunnn oslt mrkkinoikeuteen. Soner on vedonnut mkunnlliseen rtkisuun j siihen, että kynnysrvon ylittymisen johdost kilpiluttmisest olisi pitänyt oll ilmoitus virllisess lehdessä. Kilpilutuksen on hoitnut Pohjois-Krjln mkuntliitto. Pohjois-Krjln mkuntliitto on esittänyt, että ne kunnt, jotk eivät ovt vielä tehneet päätöstä ljkist- trjouksien käsittelemisestä, hylkäisivät kikki trjoukset. Polvijärven kunnn vuoden 2005 tlousrvioon on vrttu euron määrärh, joll on trkoitus ollut lähteä ljentmn ljkist pitäjän eteläosst. Viheittin ljkistmhdollisuuksi ljennettisiin Polvijärven kunnn lueelle. Hnkkeen toteutuminen ei kuitenkn tk ljkist mhdollisuutt jokiseen kotitlouteen ti yritykseen, vn tvoitteen on ljent ljkistmhdollisuus pääsääntöisesti Polvijärven kunnn lueell. Ehdotus Viitten Pohjois-Krjln mkuntliiton suositukseen hylätä kikki ko. trjoukset, Polvijärven kunnnhllitus päättää hylätä kikki trjoukset Polvijärven kunnn oslt. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjntrkistjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

8 Kunnnhllitus / Khll. 285 Tietyillä osin Polvijärven kunt ljkistmhdollisuudet ovt toteutuneet mrkkinehtoisesti. Polvijärvellä ljkist on tällä hetkellä stviss kirkonkylässä j osss mseutukyliä. Viimeisimmäksi Telekreli on ljentnut j ljentmss ljkistliittymiensä stvuusluett tänä vuonn Kuorevrn, Horsmnhon j Hukkln kylille. Lisäksi Polvijärvellä ljkist on stviss osss seurvi kyliä: Sotkumss, Solss, Kinhmoss j Ruvslhdess. Liikenne- j viestintäministeriö on järjestänyt kilpilutuksen entisen NMT 450 verkon toimiluvlle, joss luvn ehdoksi on setettu lngttomien ljkistyhteyksien trjominen mrkkinehtoisesti hj-sutuslueelle. Vltioneuvosto myönsi ko. toimiluvn Digit Oy:lle. Ko. verkon rkentmist ovt viivästyttäneet vlitukset, jotk koskivt 450 meghertsin tjuuslueen digitlisen mtkviestinverkon toimilup. Korkein hllinto-oikeus on hylännyt vlitukset. Näillä näkymin verkon rkentminen lk Etelä-Suomess j Lpiss huhtikuuss Itä-Suomess rkentminen toteutunee vuoden 2007 ikn. Alun perin verkon piti vutu nyt syksyllä. Ko. verkon myötä ljkist levittäytyy koko mhn. Digitn verkon rkentmiseen ei edellytetä kunnn mksuosuutt. Verkon vull lisätään ljkististen kohtuuhintisten tietoliikenneyhteyksien stvuutt erityisesti hj-sutus-, reunj vstvill lueill, joihin kiinteän verkon ljkisttrjont ei ulotu. Toimiluvn myöntämisen tvoitteen on ljkistn edistäminen. Myös knnettvien tietokoneiden pikst riippumttomt dtsiirtoyhteydet prnevt toimiluvn myötä. Digit rkent 450 MHz-verkon voimen verkon mllill, joss Digitn roolin on toimi verkko-operttorin, jok trjo verkon kpsiteetti Pöytäkirjntrkistjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

9 Kunnnhllitus / kikille hlukkille plveluntrjojille yhtäläisin ehdoin. Digitn mukn kokemukset verkost ovt olleet tähän mennessä vrsin positiivisi. Testit ovt osoittneet, että verkko toimii moitteettomsti myös liikkuvss käytössä: dtsiirtoyhteys säilyy liikuttess tukisemien välillä, eikä mobiilikäytöllä ole hvittv vikutust svutettvn dtnopeuteen. Polvijärven kunnn vuoden 2006 tlousrvioon on vrttu euron määrärh ljkistyhteyksien ljentmiseen. Polvijärven kunt on snut Pohjois-Krjln Mkuntliitolt lupuksen osrhoituksest ljkistplvelujen järjestämiseen kunnn lueell, mikäli plvelujen tuottmisest iheutuu kunnlle kustnnuksi. Pohjois-Krjln Mkuntliitolt on Polvijärven kunt hkenut j snut päätöksen 50 %:n rhoitusosuudest hnkkeen tiljlle iheutuviin kustnnuksiin. Mkuntliiton rhoitustuki on lähtökohtisesti käytettävä vuoden 2006 loppuun j viimeisimmät mkstushkemukset on lähetettävä huhtikuuss Ljkisthnkinnn tvoitteen on sd ljkistplveluiden piiriin mhdollisimmn suuri os lueen kiinteistöistä. Ensisijisesti hnkint koskee tällä hetkellä ljkististen tietoliikenneyhteyksien ulkopuolell olevi lueit, missä trjont ei mrkkinehtoisesti vielä ole. Hnkint kohdistuu verkkoinvestointiin. Mhdollisell tuell rkennettu verkkokpsiteetti tulee trjot kohtuullisin j tspuolisin ehdoin kikkien verkko- j plveluoperttoreiden käyttöön. (esim. ljkistplvelujen trjomiseksi loppusikkille.) Tiljliittymät eivät kuulu hnkkeen hnkinnn piiriin. Liittyminen tehdään käyttäjän j operttorin välisellä liittymäsopimuksell. Pöytäkirjntrkistjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

10 Kunnnhllitus / Vlitun plvelutuottjn (operttorin) tulee trjot rtkisu koko ljkistyhteyksien ulkopuolelle jääville lueille. Operttori voi kuitenkin trjot myös suppemp luett koskev rtkisu. Operttorin on tällöin esitettävä rtkisu j hinnt yhteistyössä yhden ti usemmn trjojn knss, niin että rtkisuesitykset muodostvt yhdessä koko Polvijärveä koskevn rtkisun (kokonistrjouksen) ljkistyhteyksien ulottmisest koko väestölle. Operttorin tehtävänä on vstt liityntäplvelun j sen fyysisen tietoverkon ylläpidost. Operttorin tulee trjot käyttäjille kttvt tukiplvelut ljkistyhteyden toteuttmiseksi. Ehdotus Kunnnhllitus päättää, että kunt järjestää voimen trjouskilpilun Polvijärven kunnn lueen ljkistyhteyksien trjonnn ljentmiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjntrkistjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

11 Kunnnhllitus / ILMOITUSASIAT Khll. 286 Ehdotus Kunnnhllitus päättää merkitä tietoons stetuiksi seurvt eri virnomisilt spuneet päätökset j kirjelmät: 1. Virnhltijpäätöksiä: - kunnnjohtj Puli Vittisen päätökset 28-29/ hllintojohtj Helen Ksisen päätökset 36-38/ kunnnkmreeri Heikki Hllikisen päätökset 81-86/2006 j päätökset henkilökohtisen lisän vuosisidonnisest osst 27-29/ yhdyskuntteknikko Jri Pjrisen päätökset 24-31/ sivistysjohtj Kuko Kuuseln päätös 53/2006, päätöspöytäkirjpäätökset /2006, toimenhoidon keskeytyspäätökset 68-71/Fbb 2 /2006 j virkvpuspäätökset j 177/Fb 2 / toimistonhoitj Rij Krttusen päätös 9/ rkennustrkstj Olli Krttusen päätökset / johtv lääkäri Rili Mönttisen päätökset 85-90/ rkennuspäällikkö Jrmo Hkkrisen päätökset 80-84/ lomsihteeri Eil Mustosen päätökset lomitusplvelu koskien nrot j henkilöstöä koskevt :t / terveysvlvonnn johtj Mrj-Leen Rtilisen päätökset 13-14/ knslisti Arj Lätin päätökset 78-83/ pääemäntä Helen Holopisen päätökset j 111/ litoshoidon esimies Rij Lineen päätökset / vohoidon esimies Leil Krttusen päätökset 151 e-175 D/2006 Pöytäkirjntrkistjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

12 Kunnnhllitus / kotihoidon esimies Eev-Leen Mustosen päätökset / päiväkodin johtj Kirsti Tnsksen päätökset / sosilijohtj Liis Antikisen päätökset 29-30/2006 Pöytäkirjntrkistjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

13 Kunnnhllitus / Kokouspöytäkirjoj: - tekninen lutkunt Poliisin neuvottelukunt Pöytäkirjntrkistjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

14 Kunnnhllitus / Kiinteistönluovutusilmoituksi: - luovuttjn Kuko Igntius Solst - luovutuksen sjin Mik Jääskeläinen j Virpi Hlonen Reijolst - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Sotkumn kylässä sijitsev til Kuppkulm RN:o 148:19. - luovuttjn Polvijärven kunt - luovutuksen sjin Niin j Jni Tnsknen Polvijärveltä - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Sotkumn kylässä sijitsev til Puolukk RN:o 217:36. - luovuttjin Tuno Svninen j Alm Svnisen oikeudenomistjt - luovutuksen sjin Osmo j Le Korhonen Horsmnhost - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Sotkumn kylässä sijitsev til Tiensyrjä RN:o 99:74. - luovuttjin Ann j Mtti Prtnen Outokummust - luovutuksen sjin Riitt j Jkko Pietilä Ypäjältä - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Srivrn kylässä sijitsev til Lhjl RN:o 13:17. - luovuttjn Piem Oy Nunnnlhdest - luovutuksen sjin Eero Kntelinen Joensuust, Erno Kntelinen Kontiolhdelt j Jrno Kntelinen Tmpereelt - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Sotkumn kylässä sijitsev til Pertinsuo RN:o 111:21. - luovuttjn Mrtti Romppnen Porvoost - luovutuksen sjn Minn Rninen Turust - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Mrtonvrn kylässä sijitsev til Rj-ho RN:o 3:42. Pöytäkirjntrkistjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

15 Kunnnhllitus / luovuttjn Kpiteeli Oyj Joensuust - luovutuksen sjin Tpio j Merj Shrinen Polvijärveltä - luovutuksen kohteen määräl Polvijärven kunnn Ruvslhden kylässä sijitsevst tilst Mustlissri RN:o 13:8. - luovuttjn Hns Schlingloff Sksst - luovutuksen sjin Anj j Jukk Burmn Helsingistä - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Sotkumn kylässä sijitsev til Selkäräihyä RN:o 148:37. Pöytäkirjntrkistjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

16 Kunnnhllitus / Käteisksstilityksiä: - Hllinto-ossto 13., 19., j Tilittäjänä Heikki Sirviö. Trkstjn Heikki Hllikinen. Ei huomuttmist. - Kirjsto Tilittäjänä Sirkku Mustlhti. Trkstjn Kuko Kuusel. Ei huomuttmist. - Toripikkmksut Tilittäjänä Helen Jääskeläinen. Trkstjn Heikki Hllikinen. Ei huomuttmist. 5. Pohjois-Krjln ympäristökeskuksen poikkemispäätös PKA-2006-L-277 (214) koskien lomrkennuksen rkentmist. Hkijn Veikko Tolvnen Polvijärveltä. Ympäristökeskus myöntää poikkeuksen. 6. Pohjois-Krjln ympäristökeskuksen poikkemispäätös PKA-2006-L-287 (214) koskien lomrkennuksen rkentmist. Hkijn Pekk Keinänen Polvijärveltä. Ympäristökeskus myöntää poikkeuksen. 7. Pohjois-Krjln ympäristökeskuksen poikkemispäätös PKA-2006-L-288 (214) koskien rntsunn rkentmist. Hkijoin Kirsti Tnsknen, Seij Htj j Leen Turunen. Ympäristökeskus myöntää poikkeuksen. Päätös Merkittiin, että kokouksen luss olivt kunnnhllitukselle esittäytymässä seurvt virnhltijt: yhdyskuntteknikko Jri Pjrinen, vohoidon esimies Leil Krttunen, litoshoidon esimies Rij Line j kotihoidon esimies Eev- Leen Mustonen. Kunnnhllitus yksimielisesti päätti merkitä ilmoitussit tietoons stetuiksi. Pöytäkirjntrkistjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

17 Kunnnhllitus / Pöytäkirjntrkistjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

18 Kunnnhllitus / KUNNANHALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET Khll. 287 Kunnnhllitus pitää kokouksi seurvsti: mnntin klo 18.30, mnntin klo j mnntin klo Pöytäkirjntrkistjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

19 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / ELÄINLÄÄKÄRI RISTO NÖJDIN ANOMUS VAPAAEHTOISEEN KERTAUS- HARJOITUKSEEN JA YMPÄRISTÖN VALVONTAAN VARATUN HENKILÖSTÖN TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA Khll. 277 Eläinlääkäri Risto Nöjd on toimittnut päivätyn nomuksen seurvsti: Täten non kunnnhllitukselt sd plkllist virkvpt vpehtoiseen kertushrjoitukseen j ympäristön vlvontn vrtun henkilöstön täydennyskoulutukseen osllistumist vrten jll Snottu toimint vrten olemme perustneet vpehtoiseen mnpuolustustyöhön toimintns perustvn reserviläisyksikön, jok on rmeijn hyväksymä j rekisteröimä yksikkö. Yksikkö tekee vuosittin toimintsuunnitelmn j kertomuksen toiminnstn toimint vlvovlle rmeijn virkilijlle. Kertushrjoituksi vrten rmeij vr j kustnt toiminttilt sekä muonituksen sekä mtkkorvukset, inostn päivärhoj j plkk rmeij ei mks. Ehdotus Kunnnhllitus päättää myöntää notun virkvpuden plkttomn. Vstvn tyyppisistä koulutustilisuuksist virkvpushkemus on jtkoss toimitettv ennen koulutustilisuutt. Päätös Kunnnhllitus päätti jättää sin pöydälle seurvn kokoukseen. Pöytäkirjntrkistjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

20 Kunnnhllitus / Khll. 288 Ehdotus Kunnnhllitus päättää myöntää notun virkvpuden plkttomn. Vstvn tyyppisistä koulutustilisuuksist virkvpushkemus on jtkoss toimitettv ennen koulutustilisuutt. Päätös Käydyn keskustelun ikn Toivo Pehkonen esitti Asko Mustosen knnttmn, että Risto Nöjdiltä pyydetään kirjllinen selitys j hänen esimieheltä kirjllinen lusunto sist. Puheenjohtj tiedusteltun onko kunnnhllitus yksimielinen Toivo Pehkosen esityksestä totesi näin olevn. Pöytäkirjntrkistjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

21 Kunnnhllitus / OMAKOTITONTIN MYYMINEN MIRA JA JUKKA KETTUSELLE Khll. 289 Mir j Jukk Kettunen Joensuust ovt jättäneet kunnlle nomuksen sd ost Polvijärven kunnlt omkotitlon rkennuspikksi Sotkumn kylässä sijitsevn tiln Krplo RN:o 217:38. Tiln pint-l on m 2 j se on merkitty plstoitussuunnitelmn tontiksi numero 3. Vltuuston syyskuuss 2005 tekemän päätöksen mukisesti joulukuun 2006 loppuun mennessä tehtävistä omkotitonttikupoist kunt nt mpohjst (lennus ei koske puusto eikä lohkomiskustnnuksi) lennust niin, että tontit myydään puoleen hintn. Teknisen toimiston mukn ko. til on vp myytäväksi. Ehdotus Kunnnhllitus päättää myydä Mir j Jukk Kettuselle Polvijärven kunnn Sotkumn kylästä tiln Krplo RN:o 217:38 pint-lltn m 2 lennettuun hintn 1.862,81 euro. Puuston hint peritään ostjlt Länsi-Krjln metsänhoitoyhdistyksen rvion mukisesti. Ostj mks lohkomiskustnnukset. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjntrkistjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

22 Kunt/kuntyhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA Polvijärvi VALITUSOSOITUS Hllitus/lutkunt Kunnnhllitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seurvist päätöksistä ei s tehdä kuntlin 91 :n mukn oikisuvtimust eikä kunnllisvlitust, kosk päätös koskee vin vlmistelu ti täytäntöönpno. Pykälät Kosk päätöksestä voidn tehdä kuntlin 89 :n 1 mom mukn kirjllinen oikisuvtimus, seurviin päätöksiin ei s hke muutost vlittmll: Pykälät , HllintolinkäyttöL 5 :n/muun linsäädännön mukn seurviin päätöksiin ei s hke muutost vlittmll. Pykälät j vlituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikisuvtimusvirnominen j -ik Seurviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjllisen oikisuvtimuksen. Virnominen, jolle oikisuvtimus tehdään, osoite j postiosoite, sähköposti Hllitus/lutkunt Polvijärven kunnnhllitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Pykälät , Oikisuvtimus on tehtävä 14 päivän kuluess päätöksen tiedoksisnnist. Oikisuvtimusik lskettess tiedoksisntipäivää ei otet lukuun. Oikisuvtimuskirjelmän sisältö j toimittminen. Kts. jäljempänä Liitetään pöytäkirjn

23 Kunnnhllitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu VALITUSOSOITUS Vlitusvirnominen j vlitusik Seurviin päätöksiin voidn hke muutost kirjllisell vlituksell. Oikisuvtimuksen johdost nnettuun päätökseen s hke muutost kunnllisvlituksin vin se, jok on tehnyt oikisuvtimuksen. Mikäli päätös on oikisuvtimuksen johdost muuttunut, s päätökseen hke muutost kunnllisvlituksin myös sinosinen sekä kunnn jäsen. Vlitusvirnominen, osoite j postiosoite, sähköposti: Kuopion hllinto-oikeus Mherrnktu 21 PL KUOPIO Kunnllisvlitus, pykälät Vlitusik 30 päivää Hllintovlitus, pykälät Vlitusik päivää Muu vlitusvirnominen, Pykälät Vlitusik päivää osoite j postiosoite, sähköposti: päivää Vlitusik lk päätöksen tiedoksisnnist. Vlitusik lskettess tiedoksisntipäivää ei otet lukuun. Oikisuvtimus-/ vlituskirjelmän sisältö j toimittminen Oikisuvtimuskirjelmässä/vlituskirjelmässä on ilmoitettv - päätös, johon hetn muutost - miltä osin päätöksestä hetn muutost j mitä muutoksi siihen vditn tehtäväksi - muutosvtimuksen perusteet. Oikisuvtimuskirjelmässä/vlituskirjelmässä on ilmoitettv oikisuvtimuksen tekijän/vlittjn nimi j kotikunt. Jos oikisuvtimuksen tekijän/vlittjn puhevlt käyttää hänen lillinen edustjns ti simiehensä ti jos oikisuvtimuksen/vlituksen ltijn on joku muu henkilö, oikisuvtimuskirjelmässä/vlituskirjelmässä on ilmoitettv myös tämän nimi j kotikunt. Lisäksi on ilmoitettv postiosoite j puhelinnumero, joihin si koskevt ilmoitukset oikisuvtimuksen tekijälle/vlittjlle voidn toimitt. Vlittjn, lillisen edustjn ti simiehen on llekirjoitettv vlituskirjelmä. Oikisuvtimuskirjelmään/vlituskirjelmään on liitettävä päätös, jost vlitetn, lkuperäisenä ti jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on nnettu tiedoksi ti muu selvitys oikisuvtimus-/vlitusjn lkmisen jnkohdst. Oikisuvtimuskirjelmään/vlituskirjelmään on liitettävä sikirjt, joihin oikisuvtimuksen tekijä/vlittj veto vtimuksens tueksi, jollei niitä ole jo ikisemmin toimitettu virnomiselle. Asimiehen on liitettävä vltkirj sen mukn kuin hllintolin 12 :ssä/ HLL 21 :ssä säädetään. Oikisuvtimussikirjt/vlitussikirjt on toimitettv oikisuvtimus-/vlitusvirnomiselle viimeistään oikisuvtimus-/vlitusjn viimeisenä päivänä ennen virston ukiolojn päättymistä. Jos oikisuvtimus-/vlitusjn viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vpunpäivä, jouluti juhnnustto ti rkilunti, s sikirjt toimitt virnomiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä rkipäivänä. Asikirjt toimitetn virnomisen siointiosoitteeseen lähettäjän omll vstuull. Tämä voidn tehdä myös postitse, sähköisesti ti lähetin välityksellä. Postiin sikirjt on jätettävä niin joiss, että ne ehtivät perille ennen oikisuvtimus-/vlitusjn päättymistä. Vlitussikirjt voi toimitt myös: nimi, osoite j postiosoite Vlitussikirjt on toimitettv 1 ): nimi, osoite j postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoj Tuomioistuinten j eräiden oikeushllintovirnomisten suoritteist perittävistä mksuist nnetun lin (701/93) nojll muutoksenhkijlt peritään oikeudenkäyntimksu hllinto-oikeudess euro. Yksityiskohtinen oikisuvtimusohje/vlitusosoitus liitetään pöytäkirjnotteeseen.

24 1 ) Jos toimitettv muulle kuin vlitusvirnomiselle. Liitetään pöytäkirjn

25 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnnhllitus 17/ KOKOUSAIKA Mnntin 13. mrrskuut 2006 klo nro sivu KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT nro Liite liite liite PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Asi Kokouksen lillisuus j päätösvltisuus Pöytäkirjntrkistjien vlint Omkotitontin myyminen Jn Toivselle j Hrri Tuonoselle Kotihoidoss eräiden tehtävien täyttäminen Khden sirnhoitjn plkkuksen vhvistminen Polvijärven j Outokummun välisen mseututoimen ostoplvelusopimuksen jtkminen Ljkistyhteyksien rkentminen Ilmoitussit Kunnnhllituksen seurvt kokoukset Eläinlääkäri Risto Nöjdin nomus vpehtoiseen kertushrjoitukseen j ympäristön vlvontn vrtun henkilöstön täydennyskoulutukseen osllistumisest Omkotitontin myyminen Mir j Jukk Kettuselle Kokouksen trkistettu pöytäkirj, johon on liitetty vlitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Toivo Pehkonen Tämä kokouskutsu on julkipntu julkisten kuulutusten ilmoitustululle. Todist:

26 Ilmoitustulun hoitj POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnnhllitus 17/2006 KOKOUSAIKA Mnntin 13. mrrskuut 2006 klo nro sivu KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT nro Liite Asi PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen trkistettu pöytäkirj, johon on liitetty vlitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Toivo Pehkonen Tämä kokouskutsu on julkipntu julkisten kuulutusten ilmoitustululle. Todist: Ilmoitustulun hoitj

27 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toimenpide 279 Ei toimenpiteitä 280 Ei toimenpiteitä 281 Ote Jn Toivselle j Hrri Tuonoselle, ote hllintojohtjlle kuppkirjn ltimist vrten, ote tekninen toimisto 282 Ote kotihoidon esimies Eev-Leen Mustonen, ote johtvlle lääkärille 283 Ote plkt, ote Mrjut Rtilinen, ote Mirk Nevlinen 284 Ote Outokummun kupunginhllitus, ote Polvijärven mseutulutkunt, ote Teuvo Mutnen 285 Avoin trjouskilpilu sist järjestetään 286 Ei toimenpiteitä 287 Ei toimenpiteitä 288 Ko. selitys j lusunto sist pyydetään 289 Ote Mir j Jukk Kettuselle, ote hllintojohtjlle kuppkirjn ltimist vrten, ote tekninen toimisto

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnnhllitus 6/2007 194 (- 252) KOKOUSAIKA Mnntin 2. huhtikuut 2007 klo 18.30-19.55 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Keskiviikko 14.11.2012 klo 15.00-18.38 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino 1 24 Liite no Svukosken kunnnvirsto Järjestäytymissit 2 25 1 M-inesten ottmissuunnitelmn trkstmisest

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Perjnti 15.11.2013 klo 14.00-15.00 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino Liite no Svukosken kunnnvirsto 1 60 Järjestäytymissit 2 61 1-2 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 3 62

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 33/2014... 2 20 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 34/2014... 3 21 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitola,

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Mika Munkki

Puheenjohtaja. Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 118 Nro 4 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.02.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 120 84 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Aika Keskiviikkona 15.4.2015 klo 19.00-21.20 Paikka Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot