Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)"

Transkriptio

1 Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust. Säilytä ne in kytkimen läheisyydessä. Sisällysluettelo: Sivu 1: Sivu 2: Sivu 3: Sivu 4: Sivu 5: Sivu 6: Sivu 7: Sivu 8: - Sisällysluettelo - Turvllisuusohjeet - Vroitus- j opstusmerkit - Kuvt kytkimistä - Osluettelo - Kuvt kytkimistä - Osluettelo - Toimint - Toimitustil - Lisäohjeet mlleille 13_. _ - Kitklevyt - Ruostumttomt kitklevyprit - Asennusohjeet - Asennus - Liukuholkki - Neullkeri - Lutsjousikerros - Vääntömomentin setus - Säätötulukko (koko 0) - Vääntömomentin setus Sivu 9: - Säätötulukot (rdilinen säätömutteri koko 01 5) Sivu 10: - Säätötulukot (3-kertinen kerros koko 1 + 2) Sivu 11: - Säätötulukot (3-kertinen kerros koko 3-5) - Hävittäminen Vroitus- j opstusmerkit VAARA VAROITUS Välittömästi uhkv vr jok voi joht kuolemn ti vmmutumiseen. Henkilövhinkojen j koneen vurioitumisen vr mhdollinen. Ohje! Tärkeitä, huomioon otettvi kohti koskev ohje. Turvllisuusohjeit Oheiset sennus- j käyttöohjeet (A+K) kuuluvt osn toimitukseen. Säilytä sekä sennus- että käyttöotteit helposti stvill ROBA liukunvn läheisyydessä. Tuotteen käyttöönotto on niin kun kielletty, kunnes on vrmistettu, että kikki konett ti litost, jonne tuote sennetn, koskevt EU:n ohjesäännöt j direktiivit täytetään. Kytkin on vlmistettu tekniikn viimeisin tietouden mukn j se toimitetn käyttöturvllisen. ATEX-ohjeiden perusteell tämä tuote ei sovellu ilmn yhdenmukisuuden rviointi käytettäväksi räjähdysvrllisill lueill. VAARA Jos ROBA -liukunp muutetn ti rkennetn uudelleen. Jos sinkuuluvi turvllisuus NORMEJA ti sennust koskevi ehtoj ei noudtet. Käyttäjän suorittmt vrotoimenpiteet Liikkuvt ost on peitettävä niiden suojmiseksi puristumiselt, trttumiselt, pölyn kerrostumiselt sekä vieriden esineiden pääsyltä litteeseen. Kitklevyille kerrostunutt pölyä ei tule hengittää. Puhdistuksess pöly on imettävä pois. ROBA -liukunp kuumenee luistess. Kosketuksess => Plovmmn vr. Henkilö- j esinevhinkojen välttämiseksi vin pätevät j koulutetut henkilöt svt työskennellä litteiden priss voimss olevien normien j määräysten mukisesti. Asennus- j käyttöohjeet tulee luke huolellisesti läpi ennen sennust j käyttöönotto. Nämä turvllisuusohjeet eivät poist täydellisyyttä koskev vtimust! Sivu 1 / 11 Germny s-posti:

2 ROBA - liukunp Mlli 100 ROBA -mx Mlli 170 Kuv 1 8 1(26) 7(27) (15) ROBA -min Mlli 121 Mlli 123 Kuv 2 24(25) ROBA -liukunp neullkerill Mlli 160 Kuv Osluettelo (Käytä inostn myr -lkuperäisosi) 1 Np (mlli 100) 2 Pineltt 3 Säätömutteri 0 (koot 0 5) 4 Vrmistusruuvi 5 Lutsjouset 6 Kitklevy n:o 1 7 Liukuholkki (mlli 100) 8 Pidätinruuvi 9 Lutsjousen knntuspultit (koko 6-12) 10 Säätömutteri 2 (koot 3 5) 11 Kierretppi (vääntömomentin setukseen) 12 Ketjupyörä 13 Vrmistusltt 14 Säätömutteri 0 (koot 6 12) 15 Säätömutteri 1 (koot 0 5) 16 Kitklevy (mlli 160) 17* Kitklevy n:o 2 18* Ruostumton levy 19 Kitklevy (ROBA -min) 20* Kitklevy n:o 4/5 21 Kuusiomutteri 22 Kierretppi muodon vrmistust vrten 23 Liukuholkki (ROBA -min) 24 Np (mlli 121) 25 Np (mlli 123) 26 Np (mlli 170) 27 Akselin lkeri (mlli 170) 28 Np (mlli 160) 29 Pineltt (mlli 160) 30 Neullkeri * ktso sivut 4 j 5 Vrosi tilttess on ehdottomsti ilmoitettv täydellinen tyyppikuvus sekä koko. Tilusesimerkki: ROBA -liukunp mlli , koko 1, 1 srj (2 kpl) kitklevyjä os 6. Sivu 2 / 11 Germny s-posti:

3 ROBA -lstic Mlli 135 Kuv ROBA -lstic Mlli 131 Kuv ROBA -lstic Mlli 132 Kuv ROBA -LD Mlli 133, 134 Kuv /52 Osluettelo (Käytä inostn myr -lkuperäisosi) 1 Np 2 Pineltt 3 Säätömutteri 0 4 Vrmistusruuvi 5 Lutsjouset 6 Kitklevy 8 Säätöruuvi 13 Vrmistusltt 31 Skros (mlli 135) 32 Siirtolipp (mlli 135) 33 Kuusiokoloruuvit (mlli 135) 34 Jousto-os (mlli 135) 35 Joustoelementti 36 Liukuholkki 37 Lipp (mlli 131) 38 Joustoelementti (mlli 131) 39 Joustokytkimen np (mlli 131) 40 Kuusiokoloruuvit (mlli 131) 41 Siirtolipp (mlli 132) 42 Skrrengs (mlli 132) 43 Kuusiokoloruuvit (mlli 132) 44 Joustoelementti (mlli 132) 45 Skrrengs (mlli 132) 46 Np (mlli 132) 47 Kuusiokoloruuvit (mlli 132) 48 Liitoslipp (ROBA -LD) 49 Liitoslevy (ROBA -LD) 50 Kuusiokoloruuvit (ROBA -LD) 51 Hylsy 0 (mlli 133) 52 Hylsy 1 (mlli 134) 53 Sovitusruuvit 54 Kuusiomutterit 55 Lmellipketti 56 Np (ROBA -D) Vrosi tilttess on ehdottomsti ilmoitettv täydellinen tyyppikuvus sekä koko. Tilusesimerkki: ROBA -lstic mlli Koko 1, 1 srj (2 kpl) kitklevyjä os 6 Sivu 3 / 11 Germny s-posti:

4 Asennusohje (Kuv 1) ROBA -liukunvt toimivt ylikuormitussuojn koneenkäyttömeknismeiss, joiss on ketjupyöriä ti hmmspyöriä. Liukunpn (1) setetn liukuholkki (7). Käyttöelementti (ketjupyörä ti vstv) setetn liukuholkin päälle j kitkrenkiden (6) väliin. Seurvksi setetn pineltt (2) j lutsjouset (5), ktso jousien suunt kohdst: lutsjousikerros. Sitten setetn lukitusrengs (13) j säätömutteri (3). Mitä voimkkmmin lutsjouset (5) puristetn yhteen säätömutterill (3), sitä suurempi on vääntömomentti, joll käyttöelementti luist. Vääntömomentin trkk setus kuvtn sivuill 7 j 8. ROBA -liukunp kuormittuu termisesti riippuen luistmisnopeudest, luistmisjst sekä setetust vääntömomentist. Jott ROBA -liukunvn kitklevyt eivät ylikuumene ti hjo, kuvttuj kitkkuormitusprmetrej ei s ylittää. Ohjervokvioss esitetyt rvot ovt tvoitervoj, j ne esittävät suurimmt sllitut luistmisnopeuden rjt. Nämä kierroslukurjt viittvt 1 sekunnin mksimiluistmisikn. Luistmisjn olless pidempi luistmiskierrosluku on vstvsti lennettv. Mikäli sist on epäilystä, on suoritettv käyttötilnnett koskevt kitklskelmt. Ylitettäessä sllittu luistmisen kesto ROBA -liukunp ylikuormittuu => Kitklevyt rikkoutuvt Asenn luistmisen vlvontlite (kierroslukuvhti) luistmisnopeuden vlvomiseksi. Lisäohjeit mlleille 13_. _ Kikille 13_. _ mlleille, koskien sennust, kselivirheitä j muit teknisiä sioit löytyvät omt lisäohjeet Mlli 131: Mlli 132: Mlli 133: Mlli 134: Mlli 135: Kitklevyt B.1.3.GB B.1.1.GB B.9.0.GB B.9.0.GB B.1.7.GB All olevss Tulukoss 1 esitetään neljä erilist käytettävissä olev kitklevyä. Liukunpkuvstoss esitetyt vääntömomentti- j kierroslukurvot trkoittvt vkiokitklevyä kuivkäynnillä. Muit kitklevyjä koskevt vstvt rvot löytyvät Tulukost 1, ti ne on kysyttävä kulloistkin käyttötilnnett vrten. Tulukko 1 Kitklevy Suosittelemme vihtmn kitklevyt viimeistään 0,5 x mitn "s" kulumisen jälkeen, (ktso Tulukko 4 / Sivu 6) kunkin kitklevyn oslt. Käyttö Svutettvt vääntömomentit rvost M mx. 1 vkio kuivkäyntiin 100 % 2 ruostumton kitklevypri 100 % 4 5 pronssikitklevy öljykäyttöä vrten erityisliukuine (vin 1-kertiseen lutsjousikerrokseen j lennetull kitkteholl) 30 % 50 % Tulukko 2 Ylikuormituksen rjvääntömomentti [Nm] Toimitustil ROBA -liukunvt toimitetn esisennettuin. Lutsjousikerros ti kitklevyjen vrustus on tyyppikohtinen j vst sikkn kulloisesskin tiluksess ilmoittmi tietoj. ROBA -liukunvt toimitetn srjss vlmiiksi porttuin (porusreikä H7) j kiilur stndrdin DIN 6885 mukisesti (ursovite JS9). Suosittelemme kseliin k6-sovite. Hlutessnne muit sovitteit pyydämme neuvottelemn sist tehtn knss. Mikäli tiluksess ei ilmoitet käyttöelementin (ketjupyörä ti vstv) sennusleveyttä, tällöin liukuholkki (7) toimitetn suurimmll mhdollisell leveydellä. Koko Tyyppi Tyyppi Tyyppi Sivu 4 / 11 Germny s-posti:

5 Ruostumton kitklevypri Hrmrut- j teräspinnt voivt muodost ruostett, jok nost liukumomentti huomttvsti. Siksi ROBA -liukunvt voidn vrust ruostumttomll kitklevyprill (kitklevy 2). Tämä koostuu khdest ruostumttomst teräslevystä (os 18), jotk nkkuroidn liukunpn j khdest erikoiskitklevystä (os 17), jotk eivät pääse trttumn kiinni (kuv 8) Kuv 9 Y A Kuv 8 Tärkeitä sennusohjeit Käyttöelementin porusreikien, kselien j kitkpintojen tulee oll puhtit rsvst j öljystä. Akselin yläpinnn tulee oll hienosorvttu ti hiottu (R= 0,8 µm) Akselin mterili: vetorj vähintään 350 N/mm 2. Asennus Asennusjärjestys näkyy räjäytyskuviss kuv 1-7 ti neullkeritoteutuksen olless kyseessä kuvst 9. Ennen säätömutterin (os 3) sennust säätömutterin j vrmistusltn kierteet on rsvttv kevyesti. Ot huomioon oike lutsjousikerros (ktso myös lutsjousikerrost käsittelevää kpplett)! Älä rsv kitklevyjä! ROBA -lstic mllien sennuksess on käytettävä lisäksi joustokytkimen sennusohjett. Liukunvn kselinsuuntinen kiinnitys moottorikselille voidn tehdä pidätinruuvin (os 8, kuv 1) vull ti kuten kuvss 11 on esitetty, puristusknnen vull. ROBA -liukunvt voidn toimitt vlmiiksi porttuin (reikätolernssi H7) j stndrdin DIN 6885 mukisell kiilurll (kiilursovite JS9). Suosittelemme kseliin k6-sovitett (ktso kuv 11). Käyttöelementin tulisi oll poruslueell ti kitkpintojen lueell, joll on trkk suuntistsoisuus sekä hienoksi hiotut yläpinnt (ktso Kuv 10 j Tulukko 3). Kuv 10 Tulukko 3 Koko Ød k Ød 0 A Ød H8 hiottu X [mm] 0,8 Y [mm] 0-2 0,05 0, ,08 0, ,10 0, ,12 0,30 b A Ød 1,6 X A hiottu 0,8 H7 k6 Kuv 11 Sivu 5 / 11 Germny s-posti:

6 Liukuholkki (os 7, 23, 27) Jos tiluksess ei ole ilmoitettu käyttöelementin (ketjupyörä ti vstv) sennusleveyttä, toimitmme liukuholkin suurint mhdollist sennusleveyttä (b mx) vrten. Mikäli trvitn rvo b mx pienempi sennusleveys, tällöin liukuholkki on vstvsti lyhennettävä päästä, joss ei ole viistoreun. Liukuholkki sennetn kuvn 12 mukisesti viistoreun eteen. sisäviiste Liukuholkki Kuv 13 Koko 0 5 Yksinkertinen kerros Kuv 12 Liukuholkin leveys vkiokitklevypriss = Asennusleveys + 1,5 x kitklevyn leveys + 0,5 mm Kuv 14 Koko 0 5 Kksinkertinen kerros Liukuholkin leveys ruostumttomss kitklevypriss = Asennusleveys + 1,5 x kitklevyn leveys + 2x ruostumttomn levyn leveys + 0,5 mm Suuremmn säteittäiskuormituksen j suuremmn liukumistiheyden olless kyseessä suosittelemme käyttämään neullkerill vrustettu liukunp. Neullkeri (30) Kosk neullkeri (30) ei void pituudessn sovitt sennusleveyteen "b", on käytettävä sennusleveyttä "b" mllin 160 olless kyseessä (ktso tulukko 4). Käyttöelementti on porttv porustolernssin N7 mukn j se on pinettv neullkerin päälle j kuvn 9 mukisesti. Kuv 15 Koko 0 2 Kolminkertinen kerros Tulukko 4 Koko Kitklevyn leveys "s" [mm] Käyttöelementin leveys "b" Mlli 160 [mm] , , Lutsjousikerros Oike lutsjousikerros on edellytys kytkimen moitteettomlle toiminnlle j vääntömomentin ongelmttomlle setukselle. Seurviss kuviss on esitetty kulloisetkin koost riippuvt lutsjousikerrokset. Nyrkkisääntö: ROBA -liukunp mlli 1_0.1 suurelle kitktyölle j pienelle vääntömomentille (lutsjouset pinottu yksinkertiseen kerrokseen, yksinkertinen puristusvoim); ROBA -liukunp mlli 1_0.2 keskisuurelle kitktyölle j suurelle vääntömomentille (lutsjouset pinottu kksinkertiseen kerrokseen, kksinkertinen puristusvoim); ROBA -liukunp mlli 1_0.3 pienelle kitktyölle j suurelle vääntömomentille (lutsjouset pinottu kolminkertiseen kerrokseen, kolminkertinen puristusvoim). Koko 3 5 Kolminkert. kerros Kuv 16 Kuv Koko 6-12 Kuv 18 Kuv 19 Yksinkertinen kerrostus Kksinkertinen kerrostus Sivu 6 / 11 Germny s-posti:

7 Vääntömomentin setus Koko 0-5 Sekä ympäristöolosuhteet että myös pidemmät seisokkijt voivt vikutt setettuun liukumomenttiin. Kuormituskohtisesti 3-kertisiss kerroksiss voi esiintyä suuremp liukumomentin hjont. Asetustulukon rvot ovt inostn tvoitervoj Ensisetuksen yhteydessä ROBA -liukunvn tulisi luist joitkin kertoj 50 %:ll suurimmst sllitust vääntömomentist, jott sdn kunnollinen koskentkuv kitklevystä. Liukumistiheyden mukn pinnn kulumisen johdost sopiv jälkisäätö on trpeen. Vääntömomentin setusrvot voivt oll lutsjousten tolernssien perusteell vin tvoitervoj. Vääntömomentin setus vkiosäätömutterill (3) Lutsjouset (5) yksi- ti kksinkertisesti kerrostetut. Pineltss (os 2) on kksitoist (koko 0 kksikymmentäneljä), säätömutteriss (os 3) neljä merkkiviiv (kuv 20). Säätömutteri (os 3) kierretään käsin kunnes se ott kevyesti kiinni lukitusrenkseen j lutsjousiin (os 5). Vrmist että kikki ost ovt piklln. Merkkiviivojen tulee oll kohdlln pineltn (os 2) merkkiviivojen knss. Nyt säätömutteri (3) kierretään vielä sen steikkoviivojen lukumäärän mukn, jok vst hluttu liukumomentti. Kytkimessä koot 01-5 on setustulukko, jost voidn luke setettvien jkoviivojen lukumäärä (TS) vääntömomentist riippumtt. Kooss 0 on setustulukko käyttöohjeess (tulukko 5). Vääntömomentin setus, kun kolminkertisesti kerrostetut lutsjouset koot 0-5 (Kuv 15 j 16). ROBA -liukunvoiss, joiss kolminkertinen lutsjousikerros, ei ole kiinniliimttu setustulukko. Tässä pätee säätötulukko sivull 10 j 11. Tulukko 5 on koolle 0. Asetus, koot 0-2 Mlli Säätömutteri 0 Pineltss (os 2) on kksitoist, säätömutteriss (os 3) neljä merkkiviiv (kuv 20). Säätömutteri (os 3) kierretään käsin kunnes se ott kevyesti kiinni lukitusrenkseen (os 13) j lutsjousiin (os 5).Vrmist että kikki ost ovt piklln. Merkkiviivojen tulee oll kohdlln pineltn merkkiviivojen knss. Nyt säätömutteri (os 3) kierretään vielä (hkvimen vull) sen steikkoviivojen lukumäärän mukn, jok vst hluttu liukumomentti.tulukoist 5, 12 j 13 voidn luke setettvien jkoviivojen lukumäärä vääntömomentist riippumtt. Suoritetun vääntömomentin setuksen jälkeen säätömutteri (3) on vrmistettv vielä kiertämällä vrmistusruuvi (4). Asetus, koot 0-2 Mlli Säätömutteri 1 (säteittäinen säätö hk-vimell) Väli Kuvss 21 nt säädetyn liukumomentin suuruuden riippumtt kitklevyn kulumisest. Kytkimen mukn toimitetn säätökvio, jost voidn luke mitt "" lutsjousikerroksen yhteydessä määrätylle liukumomentille. Suoritetun vääntömomentin setuksen jälkeen säätömutteri (15) on vrmistettv kiertämällä säteittäin setettu kierretppi (22) nvn urn. Kiristys kierteeseen kuten kuvss 24 ei ole sllittu. Säätömutteri (15) trvitsee mhdollisesti kiertää. kierteitä nvn poistmist vrten kselist vst yhtä merkkiviiv Yksi kierros vst 12 merkkiviiv, vstvsti kooss 0 24 merkkiviiv 2 3 Asetus, koot 3-5 Mlli Säätömutteri 2 Kiristä säätömutteri (os 10) lutsjousien sti käyttämättä suurt voim, tulukko Vrmist kiertämällä säteittäin setettu kierretppi (os 22) nvn urn. Kiristys kierteeseen kuten kuvss 24 ei ole sllittu. Säätömutteri (os 10) trvitsee mhdollisesti kiertää. Kierrä nyt säätömutterin (os 10) yksittäisiä kierretppej (os 11) yhtäläisesti n. ¼ kierroksen viheiss, kunnes säätökvion mitt "" ti hluttu vääntömomentti svutetn. Vrmist kierretpit kuusiomuttereill (os 21). Voitte tilt tehtlt liukunvn vääntömomentin setuksess käytettävän vimen. 4 Kuv 20 Esimerkki: Liukunvss koko 0, joss on yksinkertisesti kerrostetut lutsjouset, vääntömomentin rvoksi tulee sett 5 Nm. Tulukost 5 voidn heti luke, että tähän vditn 8 jkoviiv. Suoritetun vääntömomentin setuksen jälkeen säätömutteri on vrmistettv vrmistusruuvill (4) kiinni. Tulukko 5: Säätötulukko koko 0 / Mlli 1._10 ROBA -RN Koko 0 Tsiseksi hiottu ketjupyörä kitklevyssä n:o 1 sovitettu til Kierrä mutteri lutsjousten sennukseen sti, sitten lske jkoviivt (TS) 24TS=1 kierros 2 TS Lutsjousikerros Nm yksinkert. / \ TS Lutsjousikerros Nm kksinkert. // TS Lutsjousikerros Nm kolminkert. /// TS Sivu 7 / 11 Germny s-posti:

8 Vääntömomentin setus säätömutterill säteittäistä säätöä vrten koot 01-5 Näihin ROBA -liukunpoihin ei ole kiinnitetty setustulukko. Väli "" kuvss 21 nt setetun liukumomentin suuruuden riippumtt kitklevyn kulumisest. Säätötulukoist sivull 9 (tulukot 6 11) voidn luke mitt lutsjousikerroksen yhteydessä määrätylle liukumometille. Suoritetun vääntömomentin setuksen jälkeen säätömutteri vrmistetn kiertämällä säteittäin setettu kierretppi nvn urn. Kiristys kierteeseen kuten kuvss 24 ei ole sllittu. Säätömutteri trvitsee mhdollisesti kiertää. Vääntömomentin setus koot 6 12 vkiosäätömutterill (14) Ensisetuksen yhteydessä ROBA -liukunvn tulisi luist joitkin kertoj 50 %:ll suurimmst sllitust vääntömomentist, jott sdn kunnollinen kosketuskuv kitklevyyn. Liukumistiheyden mukn pinnn kulumisen perusteell sopiv jälkisäätö on trpeen. Liukunpojen koot 6 12 olless kysessä mitt nt setetun liukumomentin suuruuden (kuv 22). Mitt "" voidn kooss 6 8 luke tulukost, jok on kiinnitetty kytkimeen. Koot 9 12 säätökäyrää täytyy pyytää tehtlt. Aset säätömutteri (os 14) yhdessä lutsjousten löysättyjen knntuspulttien knss (knntuspultit (9) ovt säätömutterin (os 14) yläpuolell) hluttuun mittn Kuv 21 lukkorengs 14 Älä kierrä lutsjousten knntuspulttej (9) ulos yli pidätysrenkn vstuksen, (kuv 22). 9 Tämän setuksen jälkeen säätömutteri (14) on vrmistettv kiertämällä säteittäin setettu kierretppi (22) yhteen 4 npurist. Kiristys kierteeseen kuten kuvss (24) ei ole sllittu. Säätömutteri (14) trvitsee mhdollisesti kiertää. Sen jälkeen lutsjousten knntuspulttej (9) kierretään tsisesti sisään n. ¼ kierroksen viheiss, kunnes ne ovt smss tsoss säätömutterin (14) knss (kuv 23). Kuv 22 tsn 14 Vääntömomentin säätötulukot toimivt inostn tvoitervoin, j ne voivt vihdell huomttvsti lutsjousten tolernssien, kitkrvojen vihteluiden, pinnn ldun ti käyttöelementin käyttökunnon perusteell. Trkempi vääntömomentin setus vtii tehtll koestustelineessä suoritettvn säädön (ensisijisesti sikkn toimittmll käyttöelementillä) ti suor vääntömomentin mittust sennetuss kytkimessä ti litoksess. Kuv /14/ Kuv 24 Sivu 8 / 11 Germny s-posti:

9 Säätötulukoit rdilisäätöä vrten olevlle säätömutterille kooss 0 5. Tulukoiss olevt rvot ovt inostn tvoitervoj. Arvot voivt poiket huomttvsti, eli ovt inostn suunt ntvt. Yksinkertinen lutsjousikerros Mlli Kksinkertinen lutsjousikerros Mlli Tulukko 6: Säätötulukko koko 01, rdilisell säätömutterill (15) Lutsjousikerros Vääntömomentti [Nm] , yksinkert. Mitt "" [mm] 9,8 9,6 9,2 9 8,7 8,5 8,2 8 Lutsjousikerros Vääntömomentti [Nm] kksinkert. Mitt "" [mm] 8,2 8,1 8 7,9 7,7 Tulukko 7: Säätötulukko koko 1, rdilisell säätömutterill (15) Lutsjousikerros Vääntömomentti [Nm] yksinkert. Mitt "" [mm] 11,1 10,7 10,3 10 9,6 9,2 8,8 8,4 8,1 Lutsjousikerros Vääntömomentti [Nm] kksinkert. Mitt "" [mm] 9,1 9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,3 Tulukko 8: Säätötulukko koko 2, rdilisell säätömutterill (15) Lutsjousikerros Vääntömomentti [Nm] yksinkert. Mitt "" [mm] 13,4 13, ,8 12,5 12,1 11,8 11,4 11 Lutsjousikerros Vääntömomentti [Nm] kksinkert. Mitt "" [mm] 10,4 10,3 10,2 10 9,9 9,8 9,7 Tulukko 9: Säätötulukko koko 3, rdilisell säätömutterill (15) Lutsjousikerros Vääntömomentti [Nm] yksinkert. Mitt "" [mm] 13,9 13,8 13,5 13, ,8 12,5 12,3 12 Lutsjousikerros Vääntömomentti [Nm] kksinkert. Mitt "" [mm] 10,2 10 9,9 9,8 9,7 9,5 9,4 9,3 9,2 Tulukko 10: Säätötulukko koko 4, rdilisell säätömutterill (15) Lutsjousikerros Vääntömomentti [Nm] yksinkert. Mitt "" [mm] 16,9 16,8 16,4 16,1 15,8 15,4 14,9 14,4 13,9 13,7 13,3 Lutsjousikerros Vääntömomentti [Nm] kksinkert. Mitt "" [mm] 13,1 12,9 12,7 12,6 12,4 12,2 12,1 11,9 11,7 11,4 Tulukko 11: Säätötulukko koko 5, rdilisell säätömutterill (15) Lutsjousikerros Vääntömomentti [Nm] yksinkert. Mitt "" [mm] 19,4 19,1 18,7 18,4 18,1 17,7 17,4 17,1 16,7 16,4 15,9 Lutsjousikerros Vääntömomentti [Nm] kksinkert. Mitt "" [mm] 14,5 14,3 14, ,8 13,7 13,5 13,3 13,2 13 Sivu 9 / 11 Germny s-posti:

10 Säätötulukot 3-kertiselle kerrokselle koko 1 j 2 mlli 1.310: Tulukoiss olevt rvot ovt inostn tvoitervoj. Arvot voivt poiket huomttvsti, eli ovt inostn suunt ntvt. Vst yhtä merkkiviiv Yksi kierros vst 12 merkkiviiv Tulukko 12: Säätötulukko koko 1 / mlli Vääntömomentti [Nm] Merkkiviiv Tulukko 13: Säätötulukko koko 2 / mlli Vääntömomentti [Nm] Merkkiviiv Säätötulukot 3-kertiselle kerrokselle koko 1 j 2 j mlli 1.311: Tulukoiss olevt rvot ovt inostn tvoitervoj. Arvot voivt poiket huomttvsti, eli ovt inostn suunt ntvt. b Tulukko 14: Säätötulukko koko 1 / mlli Vääntömomentti [Nm] Mitt "" [mm] 11,1 11,0 10,9 10,8 10,7 10,6 10,5 Mitt "b" [mm] 10,3 Tulukko 15: Säätötulukko koko 2 / mlli Vääntömomentti [Nm] Mitt "" [mm] 12,9 12,8 12,7 12,6 12,5 12,4 12,3 12,2 12,1 Mitt "b" [mm] 10,7 Sivu 10 / 11 Germny s-posti:

11 Säätötulukot 3-kertiselle kerrokselle koko 3 j 5: Tulukoiss olevt rvot ovt inostn tvoitervoj. Arvot voivt poiket huomttvsti, eli ovt inostn suunt ntvt. e b koko e c d 3 14,5 9 M8 x ,5 11 M10 x ,8 12 M10 x 25 c d kuv 29 Tulukko 16: Säätötulukko koko 3 / mlli Vääntömomentti [Nm] Mitt "" [mm] 10,5 10,3 10,1 9,9 9,7 9,5 9,3 9,1 8,9 8,7 Mitt "b" [mm] 14 Tulukko 17: Säätötulukko koko 4 / mlli Vääntömomentti [Nm] Mitt "" [mm] 13,0 12,9 12,8 12,7 12,6 12,5 12,4 12,3 12,2 12,1 12,0 11,9 Mitt "b" [mm] 17,5 Tulukko 18: Säätötulukko koko 5 / mlli Vääntömomentti [Nm] Mitt "" [mm] 11,9 11,8 11,7 11,6 11,5 11,4 11,3 11,2 11,1 11,0 10,9 Mitt "b" [mm] 19,5 Hävittäminen Vlmistmmme liukunvn rkenneost täytyy erotell erilisten mterilikomponenttien mukn uudelleen käytettäväksi. Kikki metlliost: teräsromu (vin n:o ) Kitklevyt: jrrulevyt (vin n:o ) (puristetut mterilit) Kitklevyt: muovi (vin n:o ) (muovi) Elstomeerit: muovi (vin n:o ) Sivu 11 / 11 Germny s-posti:

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

UUDET TUOTTEET. Sarja 500 Tarkat tiedot sivulla 104. Sarja 573 Tarkat tiedot sivulla 112. Sarja 192 Tarkat tiedot sivulla 150 ja 151.

UUDET TUOTTEET. Sarja 500 Tarkat tiedot sivulla 104. Sarja 573 Tarkat tiedot sivulla 112. Sarja 192 Tarkat tiedot sivulla 150 ja 151. UUDET TUOTTEET Srj 500 Trkt tieot sivull 104. DIGIMATIC-työntömitt, suojluokk IP-67 Srj 573 Trkt tieot sivull 112. Erikoistyöntömitt, suojluokk IP-67 Konepjtyöntömitt hiilikuituvhvisteinen Srj 552 Trkt

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta Jkso 10. Sähkömgneettinen induktio Näytä ti plut tämän jkson tehtävät viimeistään tiistin 13.6.2017. Ekstr-tehtävät vstvt kolme tvllist tehtävää, kun lsketn lskuhrjoituspisteitä. Teori tähän jksoon on

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit 11/2011 Käyttäjätieto 999725011 fi sennus- j käyttöohje Niveltyötso K 9725-201-01 Johdnto Käyttäjätieto Niveltyötso K dnto Joh- by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725011-11/2011 Käyttäjätieto Niveltyötso

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 4 Tilvuuden j vipn ln lskeminen Kuten iemmin käsittelimme, määrätyn integrlin vull voi lske pintloj j tilvuuksi. Tyypillisenä sovelluksen tilvuuden lskemisest on tpus, joss

Lisätiedot

RTS 16:2. Tässä ohjeessa esitetään ajoneuvojen ja yleisimpien autotyyppien mittoja, massoja sekä liikenteeseen hyväksymistä koskevia rajoituksia.

RTS 16:2. Tässä ohjeessa esitetään ajoneuvojen ja yleisimpien autotyyppien mittoja, massoja sekä liikenteeseen hyväksymistä koskevia rajoituksia. RTS 16:2 RT XX-XXXXX KH XX-XXXXX Infr x-x AJONEUVOJEN MITTOJA OHJEET xxxkuu 2016 1 (8) korv RT 98-10914 Tässä ohjeess esitetään joneuvojen j yleisimpien utotyyppien mittoj, mssoj sekä liikenteeseen hyväksymistä

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 25 Kierros 3, 26. 3. tmmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

Doka laatikko pienosille

Doka laatikko pienosille 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281411 fi Säilyttäkää käyttöohje ok ltikko pienosille rt. no 583010000 Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok ltikko pienosille Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok ltikko pienosille

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJSTLMÄT 22. Linssien kuvusyhtälö Trkstelln luksi vlon tittumist pllopinnll (krevuussäde R j krevuuskeskipiste C) kuvn mukisess geometriss. Tässä vlo siis tulee ineest ineeseen 2

Lisätiedot

2.4 Pienimmän neliösumman menetelmä

2.4 Pienimmän neliösumman menetelmä 2.4 Pienimmän neliösummn menetelmä Optimointimenetelmiä trvitn usein kokeellisen dtn nlysoinniss. Mittuksiin liittyy virhettä, joten mittus on toistettv useit kertoj. Oletetn, että mittn suurett c j toistetn

Lisätiedot

SEMTU Oy NOSTOANKKURIT ja -TARVIKKEET

SEMTU Oy NOSTOANKKURIT ja -TARVIKKEET SEMTU Oy NOSTOANKKURIT j -TARVIKKEET Käyttöohje 1.4.2000 BY:n käyttöselosteet nro 259, 287, 326, 339 j 351 Päivitetty 15.06.2011 semtu oy - PL 124 04201 KERAVA puh. (09) 2747950, fx (09) 27479540 E-mil:

Lisätiedot

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ RT 09-09 ohjetiedosto mliskuu 999 () ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ liikkumisesteiset, toimimisesteiset, esteettömyys hndikppde, funktionshindrde, tillgänglighet disled persons, ccessiility Tämä

Lisätiedot

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella Srjrtkisun etsiminen Mplell Olkoon trksteltvn ensimmäisen kertluvun differentiliyhtälö: > diffyht:= diff(y(x, x=1y(x^; d diffyht := = dx y( x 1 y( x Tälle pyritään etsimään srjrtkisu origokeskisenä potenssisrjn.

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess 0. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA Edellä on todettu, että f (x)dx nt x-kselin j suorien x =, x = sekä funktion

Lisätiedot

V A L A I S I N R I P U S T U S K I S K O T. Alumiiniset. valaisinripustuskiskot

V A L A I S I N R I P U S T U S K I S K O T. Alumiiniset. valaisinripustuskiskot V A L A I S I N R I P U S T U S K I S K O T Alumiiniset vlisinripustuskiskot XYRV plus vlisinripustuskiskot Vlisinripustuskiskojen käyttökohteit ovt myymälät, toimistot, teollisuushllit j vrstot yms. korket

Lisätiedot

NORDsmoke Suorakaidesavunhallintajärjestelmä

NORDsmoke Suorakaidesavunhallintajärjestelmä Suorkidesvunhllintjärjestelmä 0 www.etsnord.fi 0 Sisällys Yleistä EKT-T Knv EKP-T Kulmyhde EKPK-T Kulmyhde EKK-T Muuntoyhde EKD-T Muuntoyhde EKN-T S-liitin ESS-T Lähtökulus ESK-T Lähtökulus ESD-T Lähtökulus

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee ()-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä, jäätymissuoj-nturi

Lisätiedot

Kohteen turvaluokitus on

Kohteen turvaluokitus on LVI 03-10517 SIT 13-610091 KH X4-00513 INFRA 053-710109 ST 41.01 HANKETIETOKORTTI HT12 Hnketietokortiss esitetään rkennuskohteen lähtötiedot j tiljn edellyttämä ltutso suunnittelun työmäärän rviointi vrten.

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

EG 150 Ruostumattomat lattiakaivot saniteettitiloihin

EG 150 Ruostumattomat lattiakaivot saniteettitiloihin EG 150 Ruostumttomt lttikivot sniteettitiloihin EG 150 kivot Järjestelmäktsus ACO on suunnitellut ljn vlikoimn sniteettitilojen ruostumttomi kivoj. EG 150 järjestelmä on suunniteltu hygieeniseksi, helposti

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

Eurokoodit tulevat myös elementtien nostoihin!

Eurokoodit tulevat myös elementtien nostoihin! NOSTOANKKURIT j -TARVIKKEET KÄYTTÖOHJE Päivitetty 27.03.2012 Eurokoodit tulevt myös elementtien nostoihin! BY:n käyttöselosteet nro BY 287, BY 326, BY 339, BY351, BY 366 BY-EC2-27 Semtun kierteisten nostojärjestelmien

Lisätiedot

Q = {q 1, q 2, q 3, q 4 } Σ = {a, b} F = {q 4 },

Q = {q 1, q 2, q 3, q 4 } Σ = {a, b} F = {q 4 }, T-79.48 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 4 Demonstrtiotehtävien rtkisut 4. Tehtävä: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

Käyttöohjeet LCH (D8 / D8 Plus / C1)

Käyttöohjeet LCH (D8 / D8 Plus / C1) Käyttöohjeet LCH (D8 / D8 Plus / C1) Käyttöohjeet LCH (D8 / B8 Plus / C1) perustuvt GCH-mllien (9400.9000.0) käyttöohjeisiin. Tämä liite on os käyttöohjeit. Mukn ovt vin täydennetyt ti korjtut luvut. 0

Lisätiedot

Tarkastus ja testi. Korjaus

Tarkastus ja testi. Korjaus OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-07c Jkelu: Myyntipäällikkö Kirjnpito Huoltopäällikkö Teknikko Vrospäällikkö Ilmkompressorin päätylevyn öljyvuoto Mllit MERCURY/MARINER 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Osnumerot

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

Palonrajoittimet. Sarja FK-EN 4/2/FI/9. Testattu standarin EN 1366-2 mukaisesti. Maahantuoja Oy Teknocalor Ab. Puh 010 820 1100 Telefax 010 820 1101

Palonrajoittimet. Sarja FK-EN 4/2/FI/9. Testattu standarin EN 1366-2 mukaisesti. Maahantuoja Oy Teknocalor Ab. Puh 010 820 1100 Telefax 010 820 1101 4/2/FI/9 Plonrjoittimet Srj FK-EN Testttu stndrin EN 1366-2 mukisesti Mhntuoj Oy Teknoclor Ab Puh 010 820 1100 Telefx 010 820 1101 Sinikellonkuj 4 01300 nt e-mil teknoclor@teknoclor.fi www.teknoclor.fi

Lisätiedot

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella Mrkku Kuppinen Neliknvinen vhvistin ktiivisell jkosuotimell Vhvistimen yleisselostus Suunnittelun lähtökohtn on ollut toteutt edullinen mutt kuitenkin lduks ktiivisell jkosuotimell vrustettu stereovhvistin

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

Sinilause ja kosinilause

Sinilause ja kosinilause Siniluse j kosiniluse GEOMETRI M3 Mikäli kolmion korkeus j knt tiedetään, voidn pint-l lske. Esimerkki: Lske kolmion l, kun 38 kulmn viereiset sivut ovt 8, j 6,8. Nyt knt tiedetään, korkeutt ei! 38 8,

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ PISTEYTYSKOKOUS

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ PISTEYTYSKOKOUS 0 MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 30 PISTEYTYSKOKOUS 0 ) Sijoitetn x 0 Rtkistn = 0/04,0000 b) Jos neliön sivu on s, niin lävistäjä on s Ehto: s 6 s + s = 6, s 6 3 4s 6,70, joten piiri ) Suorn yhtälö

Lisätiedot

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi EKCB07CAV Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM).

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM). Helsinin kupunki / Liikennesuunnitteluossto 26.2.204 6:2 Anitt Vähäkuopus (3) TYÖSELTE Telkkktu/Pursimiehenktu Risteys 256 Kojeuusint Yleistä Koje vihdetn j muutetn minikojeeksi (TC-2M). Klusteet j työ

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen Pik-sennusops Aloit tästä (vin EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Lue tämän Pik-sennusops -ohjeen sennusohjeet ennen tämän litteen ensimmäistä käyttökert. Voit luke Pik-sennusops -ohjeen muill kielillä vierilemll

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus Tietojenkäsittelytiede 24 Joulukuu 2005 sivut 8 21 Toimittj: Jorm Trhio c kirjoittj(t) Historiljennus mllipohjisess testuksess Timo Kellomäki Tmpereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikn litos 1 Johdnto

Lisätiedot

Johdatus L A TEXiin. 6. Omat komennot ja lauseympäristöt Markus Harju. Matemaattiset tieteet

Johdatus L A TEXiin. 6. Omat komennot ja lauseympäristöt Markus Harju. Matemaattiset tieteet Johdtus L A TEXiin 6. Omt komennot j luseympäristöt Mrkus Hrju Mtemttiset tieteet 6. Omt komennot j luseympäristöt Johdtus LTeXiin (2/10) Omt komennot I L A TEXin vlmiiden komentojen lisäksi kirjoittj

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

Aloita tästä HL-2135W /

Aloita tästä HL-2135W / Pik-sennusops Aloit tästä HL-2135W / (vin EU) HL-2270DW Lue käyttöönotto- j sennusohjeet tästä pik-sennusoppst ennen kuin loitt litteen käytön. Pik-sennusopst voi ktsell muill kielillä osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT?

MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT? MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT? Asmptootti Asmptootti on suor ti muu kärä, jot funktion kuvj f() rjtt lähest, kun muuttujn rvot lähestvät tiettä luku ti ääretöntä. Rjoitutn luksi niihin tpuksiin, joiss smptootti

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT FI.TBV.10929 Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT 1. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee 2(3)-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä,

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi EKCB07CAV Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Asennusohje ESD-2995-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. AHXAMK-W 12 kv & 24 kv. Tyyppi: MXSU

Asennusohje ESD-2995-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. AHXAMK-W 12 kv & 24 kv. Tyyppi: MXSU Asennusohje ESD-2995-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit AHXAMK-W 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki Puh:09-5123420

Lisätiedot

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014 763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Rtkisut 1 Kevät 014 1. Tehtävä: Lske, kuink mont hilpistettä on yksikkökopiss ) yksinkertisess kuutiollisess, b) tkk:ss j c) pkk:ss. (Ot huomioon, että esimerkiksi yksikkökopin

Lisätiedot

Asennusopas. Varalämmitin ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Varalämmitin ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Vrlämmitin ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden

Lisätiedot

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta.

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta. MAA Loppukoe 5.. Jussi Tyni Tee pisteytysruudukko konseptin yläreunn! Vstuksiin väliviheet, jotk perustelevt vstuksesi! Lue ohjeet huolellisesti! A-Osio. Vlitse seurvist kolmest tehtävästä kksi, joihin

Lisätiedot

7.lk matematiikka. Geometria 1

7.lk matematiikka. Geometria 1 7.lk mtemtiikk 1 Htnpään koulu 7B j 7C Kevät 2017 2 Sisällys 1. Koordintisto... 4 2. Kulmien nimeäminen j luokittelu... 8 3. Kulmien mittminen j piirtäminen... 10 4. Ristikulmt j vieruskulmt... 14 5. Suort,

Lisätiedot

Käyttöohje BA 6611TU FI 03.05. CAVEX -kierukkavaihde malleina CS.. koot 63:stä 630:een

Käyttöohje BA 6611TU FI 03.05. CAVEX -kierukkavaihde malleina CS.. koot 63:stä 630:een Käyttöohje 66TU FI 03.0 CVEX -kierukkvihde mllein CS.. koot :stä 0:een FLENDER TÜINGEN GMH hnhofstr. -44 D-7 Tübingen Telefon +49 (0) 7-7 0 Fx +49 (0) 7-7 0 http://www.flender.com E-mil: sles-motox@flender-motox.com

Lisätiedot

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x,

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x, Pyrmidi Anlyyttinen geometri tehtävien rtkisut sivu Päivitetty 9..6 8 Prbeli on niiden pisteiden (, y) joukko, jotk ovt yhtä kukn johtosuorst j polttopisteestä. Pisteen (, y ) etäisyys suorst y = on d

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02 HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT Asennus-, käyttöj huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Pinos 5/02 2 Sisällysluettelo 1 TOIMINTASELOSTUS................. 3 1.1 Yleistä.......................... 3 1.2 Pääkomponentit..................

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

VEKTOREILLA LASKEMINEN

VEKTOREILLA LASKEMINEN ..07 VEKTOREILL LSKEMINEN YHTEENLSKU VEKTORIT, M4 Vektoreiden j summ on vektori +. Tämän summvektorin + lkupiste on vektorin lkupiste j loppupiste vektorin loppupiste, kun vektorin lkupisteenä on vektorin

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

VEKTOREILLA LASKEMINEN

VEKTOREILLA LASKEMINEN 3..07 VEKTOREILLA LASKEMINEN YHTEENLASKU VEKTORIT, MAA Vektoreiden j summ on vektori +. Tämän summvektorin + lkupiste on vektorin lkupiste j loppupiste vektorin loppupiste, kun vektorin lkupisteenä on

Lisätiedot

Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2016, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys.

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys. TYÖ 30 JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS Tehtävä älineet Tusttietoj Tehtävänä on äärittää jään tiheys Byretti (51010) ti esi 100 l ittlsi (50016) j siihen sopivi jääploj, lkoholi (sopii jäähdytinneste lsol), nlyysivk

Lisätiedot

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä Kttoeristeet - nyt entistä prempi kokonisrtkisuj Entistä suurempi Kuormituskestävyys j Jtkuv Keymrk- Lunvlvontjärjestelmä Rockwool-ekolvll kttoeristeet seisovt omill jloilln Ekolvoj käytettäessä työ on

Lisätiedot

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä ynmiikk 1 Liite lukuun 6. Jäykän kppleen tskinetiikk - hrjitustehtäviä 6.1 vlvpkettiutn mss n 1500 kg. ut lähtee levst liikkeelle 10 % ylämäkeen j svutt vkikiihtyvyydellä npeuden 50 km / h 1 10 60 m mtkll.

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: SI-S H6x10 / 5.9m² - 188004 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 310xK183m Lue kokomisohje huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo

Lisätiedot

766319A Sähkömagnetismi, 7 op Kertaustehtäviä, 1. välikokeen alue Vastaukset tehtävien jälkeen

766319A Sähkömagnetismi, 7 op Kertaustehtäviä, 1. välikokeen alue Vastaukset tehtävien jälkeen 76619A Sähkömgnetismi, 7 op Kertustehtäviä, 1. välikokeen lue Vstukset tehtävien jälkeen 1. Kolme pistevrust sijitsee xy-koordintistoss ll olevn kuvn mukisesti. Vrus +Q sijitsee kohdss x =, toinen vrus

Lisätiedot

AINA TÄYDELLISESTI TAIVUTETUT PUTKET

AINA TÄYDELLISESTI TAIVUTETUT PUTKET AINA TÄYDELLISESTI TAIVUTETUT PUTKET Vivton, trkk j oikein mitoitettu Etsitkö 2D ti 3D tivutettu putke? Käytä hyödyksi Q-rilingin räätälöityä putken tivutus plvelu j jätä tivutus meidän tehtäväksemme!

Lisätiedot

Koestusnormit: VDE 0660 osa 500/IEC Suoritettu koestus: Nimellinen virtapiikkien kestävyys I pk. Ip hetkellinen oikosulkuvirta [ka]

Koestusnormit: VDE 0660 osa 500/IEC Suoritettu koestus: Nimellinen virtapiikkien kestävyys I pk. Ip hetkellinen oikosulkuvirta [ka] Oikosulkukestoisuus EC:n mukn Oikosulkukestoisuus DN EN 439-1/EC 439-1:n mukn Tyyppikoestus DN EN 439-1 Järjestelmän tyyppikoestuksen yhteyessä suoritettiin seurvt Rittl-virtkiskojärjestelmien sekä vstvien

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku Pik-sennusops ADS-2100e/ADS-2600We Aloit tästä ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Kiitos, että vlitsit Brother-tuotteen. Antmsi tuki on tärkeää,

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2016 Kierros 5, 8. 12. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D1: Hhmolusekkeet ovt esimerkiksi UN*X-järjestelmien tekstityökluiss käytetty säännöllisten lusekkeiden

Lisätiedot

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013 Preliminäärikoe Pitkä Mtemtiikk 5..0 Kokeess s vstt enintään kymmeneen tehtävään. Tähdellä ( * ) merkittyjen tehtävien mksimipistemäärä on 9, muiden tehtävien mksimipistemäärä on 6.. ) Rtkise yhtälö b)

Lisätiedot

Making room for tomorrow. Rakenneopas 2013

Making room for tomorrow. Rakenneopas 2013 Rkenneops Rkenneops 2013 Mking room for tomorrow Europrofil on mrkkinoien johtv rkennusteollisuuen teräsprofiilivlmistj. Tuotesektorin sintuntijn olemme ottneet itsellemme vstuun. Juuri meillä on erityisosminen

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2015, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

Palosuojakanavajärjestelmä tehalit.fwk

Palosuojakanavajärjestelmä tehalit.fwk Plosuojknvjärjestelmä tehlit.fwk Tuliplo voi nopesti iheutt vkvi seurmuksi kerrostlo-, julkisen sektorin sekä teollisuuden kiinteistöissä.siksi uusi sähkösennuksi koskevss setuksess määrätään, että porrskäytäville

Lisätiedot