VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 17: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, impulssikuormitus ja Duhamelin integraali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 17: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, impulssikuormitus ja Duhamelin integraali"

Transkriptio

1 7/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 7: Yhn vapausasn paovärähly, impulssiuormius ja Duhamlin ingraali IMPULSSIKUORMITUS Maanisn sysmiin ohisuva jasoon hrä on usin ajasa riippuva lyhyaiainn uormius. Ysinraisin ämän yyppinn uormius on impulsiivinn voima, jolla on hyvin suuri vaioarvo F hyvin lyhyn ajan. Dynamiiassa osoiaan, ä voiman F impulssi on sn aihuama sysmin liimäärän muuos. Kun x& ja x& 2 ova massan m nopu nnn impulsiivisn voiman vaiuusa ja sn jäln, on impulssin suuruus I F F m x& m x& () 2 Ylinn impulssiuormius aroiaa uvan uormiusilanna, jossa sysmiin vaiuaa hllä voima, jona impulssi on I F. Impulssin suuruull voiaan irjoiaa F() I F I lim F() (2) F Tarasllaan uvan 2 sysmin vasa, un siihn ohisuu hllä voima, jona impulssi on I F. Olaan, ä nnn impulssin vaiuusa sysmi on lvossa saaisssa asapainoasmassaan li x ( ) ja x &( ). Impulssin vaiuua sysmi saa aluilan x ( ) ja &( ), jossa siirymän jauvuun aia on x ( ) x Kuva. Impulssiuormius. ja aavan () pruslla x& ( ) / m. Vas on vaimnvaa ominaisvärählyä hn aluhojn muaissi. Kun vaimnnus on aliriiinn, on raaisu aiavälillä > sssion VMS9 aavojn (5) ja (6) pruslla m F() c x x() ζω Raaisua (3) sanoaan impulssivassi. Jos riyissi I F, on ysssä ysiöimpulssivas h() h() ζω (3) (4) Kuva 2. Sysmi. Kuvassa 3 on yypillinn ysiöimpulssivasn uvaaja.

2 7/2 h() Jos vaimnnusa i ol, on ζ ja ω ω, jolloin impulssivas ja ysiöimpulssivas ova x() (5) h() (6) Kuva 3. Ysiöimpulssivas. DUHAMELIN INTEGRAALI Käyämällä hyväsi impulssiuormiusa vasaavaa siirymävasa (3) voiaan hiää ylismpin uormiusfunioin äsilyyn sopiva analyyinn raaisumnlmä. Tää mnlmää sanoaan Duhamlin ingraalisi. Sn avulla on mahollisa löyää siirymävasn analyyinn raaisu monssa apausssa. Kovin muiain uormiusfunioin analyyisn äsilyyn i Duhamlin ingraali sovllu, sillä mamaais laus ulva liian hanalisi, mua numrinn raaisu on silloinin mahollinn. Duhamlin ingraali prusuu yhnlasupriaasn, jon mnlmää voiaan sovlaa vain linaarisill sysmill. Tarasllaan uvassa 2 siyä jousi-massavaimnnin sysmiä, joa on alusi lvossa asapainoasmassaan, unns siihn vaiuaa uvan 4 muainn uormiushrä. Kuormius voiaan ulia sarjasi prääisiä impulssiuormiusia, joisa uvassa on siy milivalaisa hä s vasaava impulssi F() I F(s)s (7) s I F(s) s Täsä aihuuu sysmiin siirymävas x (), joa saaaan aavasa (3) oamalla huomioon, ä impulssi vaiuaa hllä s. Kuva 4. Duhamlin ingraali. x() F(s)s ζω ( s ) ( s) (8) Siirymävas x () hllä saaaan lasmalla yhn nnn hä ullin impulssin vaiuus. Tämä mris siä, ä aavassa (8) ingroiaan muuujan s suhn välillä, jolloin siis on ingroiassa vaio. Näin saaaan siirymävasn lasmissi aliriiisn vaimnnusn apausssa Duhamlin ingraali ζω ( s ) x () F(s) ( s)s (9)

3 7/3 Jos vaimnnusa i ol, on ζ ja ω ω ja aava (9) ysinraisuu muooon x () F(s)( s)s () Kaavoja (9) ja () voiaan sovlaa siirymävasn lasnaan, jos sysmi on hllä lvossa asapainoasmassaan. Jos aluho x( ) ja x& ( ) ova nollasa poiava, on raaisussa muana myös näin aluhojn muainn ominaisvärähly. Tällöin on aavan (9) raaisuun lisäävä sssion VMS9 aavojn (5) ja (6) muainn rmi ja raaisuun () sssion VMS7 aavan (9) muainn rmi. ESIMERKKI VMS7E F F() Sovllaan Duhamlin ingraalia uvan 5 olmiopulssiuormiusa vasaavan siirymävasn lasnaan, un vaimnnusa i ol ja sysmin aluho ova nollia. Kuormiusfunion laus on Kuva 5. Kolmiopulssi. F () F / > Kaavasa () suraa vassi aiavälillä F x() F s( s )s F ωs( s )s ωscosωss cosω ωsss jolloin on sovllu ominaisulmaaajuun määrilmää ja sinin vähnnyslasuaavaa. Vasn x () lausssa olva ingraali voiaan lasa osiaisingroinnilla. Rajojn sijoiamisn jäln saaaan ulos ωscosωss cosω ω ω ωs ss cosω ω Kun ulos sijoiaan vasn x () laussn ja sivnnään, ul raaisusi x() F ω Aiavälill > saaaan vasaavasi

4 7/4 x () F s( s )s sillä F (), un >. Ingraali on rajaa luuun oamaa sama uin llä alussa. Vasn x () laussi ul F x() ( cosω ) cosω( cosω ) ω ω ω Tämä saaaan rigonomrian avulla muooon F x () cosω( ) ( ) > ω ω Alla on siy siirymävasn uvaaja, un sysmin paramrilla on arvo m 33g, 5N/m, F 5N ja s. Tällöin on ω 2,39ra/ s ja τ,5s, jon uormiuspulssin soaia 2 τ..2 Siirymävasn uvaaja.. x () Esimrisä näyy Duhamlin ingraalin hious. Mlo ysinraisisain uormiusmallisa suraava hanala lasu.

5 7/5 HARJOITUS VMS7H F() I I 2 Kuvan 2 sysmin paramri ova m 5g, 2N/ m ja c Ns /m. Sysmiin vaiuaa asi prääisä impulssiuormiusa, join impulssi ova I 2Ns ja I 2 Ns. Raais sysmin siirymin laus, un a), 5 τ ja b) τ, jossa τ on sysmin ominaisvärähysaia. Piirrä siirymin uvaaja ja si niin masimioha ja -arvo. Vas. a) max,76s xmax,85m b) max,39s xmax,228m Vihj: HARJOITUS VMS7H2 F() F Kuvan 2 sysmiin ohisuu ohisn uvan muainn asluormius. Raais sysmin siirymävasn x () laus Duhamlin ingraalia äyän, un aluho ova nollia. Piirrä siirymävasn uvaaja, un m 33g, 5N/ m, F 5N ja vaimnnussuh ζ on a), 2, b), ja c). Tarisa ulos liiioson avulla. Kuina suuria ova masimisiirymä vrrauna arvoon F /, joa on saaisn voiman F aihuama jousn piuunmuuos? F ζω ζω Vas. x() cosω ω a) x max, 527 b) x max, 729 c) 2 x max Vihj: Liiioso: Doumni las jousi-massa-vaimnnin-sysmin siirymän Duhamlin ingraalisa, un sysmiin vaiuaa uormius F().

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 13: Yhden vapausasteen vaimenematon pakkovärähtely, herätteenä roottorin epätasapaino tai alustan liike

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 13: Yhden vapausasteen vaimenematon pakkovärähtely, herätteenä roottorin epätasapaino tai alustan liike / VÄRÄHELYMEKANIIKKA SESSIO : Yhde vapausasee vaieeao paoväähely, heäeeä oooi epäasapaio ai alusa liie ROOORIN EPÄASAPAINO Haoisesi vaiheleva paovoia voi esiiyä pyöivie oeeosie yheydessä. aasellaa esieiä

Lisätiedot

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 06: Aksiaalinen sauvaelementti, osa 1.

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 06: Aksiaalinen sauvaelementti, osa 1. 6/ ELEMENTTIMENETELMÄN PERSTEET SESSIO 6: Asiaalinen sauvaelementti, osa. ASIAALINEN RAENNE L, A, E L, A, E L, A, E uva. Asiaalinen raenne. Asiaalinen raenne taroittaa tässä yhteydessä raennetta, joa oostuu

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

Simo Ali-Löytty Kalmanin suodatin ja sen laajennukset paikannuksessa

Simo Ali-Löytty Kalmanin suodatin ja sen laajennukset paikannuksessa TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tenis-luonnontieteellinen osasto Simo Ali-Löytty Kalmanin suodatin ja sen laajennuset paiannusessa Diplomityö Aihe hyväsytty osastoneuvostossa 10.3.2004 Tarastaja: professori

Lisätiedot

D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I. origo x

D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I. origo x D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I origo f ( x, y ) x y 4 1 Segmentointi...43 1.1 Epäjatkuvuuskohtiin perustuva segmentointi... 43 1.1.1 Pisteentunnistus (point etection)...

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta Työperiaatteeksi (the work-energy theorem) kutsutaan sitä että suljetun systeemin liike-energian muutos Δ on voiman systeemille tekemä työ W Tämä on yksi konservatiivisen voiman erityistapaus Työperiaate

Lisätiedot

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja?

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja? Nimi Koulutus Ryhmä Jokaisessa tehtävässä on vain yksi vastausvaihtoehto oikein. Laske tehtävät ilman laskinta.. Missä pisteessä suora y = 3x 6 leikkaa x-akselin? A. 3 D. B. E. en tiedä C. 6. Mitkä luvuista,,,

Lisätiedot

Kuvan 4 katkoviivalla merkityn alueen sisällä

Kuvan 4 katkoviivalla merkityn alueen sisällä TKK, TTY, LTY, OY ja ÅA insinööriosastojen valintakuulustelujen fysiikan koe 28.5.2003 Merkitse jokaiseen koepaperiin nimesi, hakijanumerosi ja tehtäväsarjan kirjain. Laske jokainen tehtävä siististi omalle

Lisätiedot

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2 .3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. Toisen asteen yhtälön a + b + c 0 ratkaisukaavassa neliöjuuren alla olevaa lauseketta b b 4ac + a b b 4ac a D b 4 ac sanotaan yhtälön

Lisätiedot

Théveninin teoreema. Vesa Linja-aho. 3.10.2014 (versio 1.0) R 1 + R 2

Théveninin teoreema. Vesa Linja-aho. 3.10.2014 (versio 1.0) R 1 + R 2 Théveninin teoreema Vesa Linja-aho 3.0.204 (versio.0) Johdanto Portti eli napapari tarkoittaa kahta piirissä olevaa napaa eli sellaista solmua, johon voidaan kytkeä joku toinen piiri. simerkiksi auton

Lisätiedot

Ilman suhteellinen kosteus saadaan, kun ilmassa olevan vesihöyryn osapaine jaetaan samaa lämpötilaa vastaavalla kylläisen vesihöyryn paineella:

Ilman suhteellinen kosteus saadaan, kun ilmassa olevan vesihöyryn osapaine jaetaan samaa lämpötilaa vastaavalla kylläisen vesihöyryn paineella: ILMANKOSTEUS Ilmankosteus tarkoittaa ilmassa höyrynä olevaa vettä. Veden määrä voidaan ilmoittaa höyryn tiheyden avulla. Veden osatiheys tarkoittaa ilmassa olevan vesihöyryn massaa tilavuusyksikköä kohti.

Lisätiedot

Suomen alppikerho Jäsenkyselyn tulokset huh/kuu 2011 OSA II KERHON KEHITTÄMINEN: IDEOITA

Suomen alppikerho Jäsenkyselyn tulokset huh/kuu 2011 OSA II KERHON KEHITTÄMINEN: IDEOITA Suomen alppikerho Jäsenkyselyn tulokset huh/kuu 2011 OSA II KERHON KEHITTÄMINEN: IDEOITA IV: KERHON KEHITTÄMINEN 4.9.2011 2 Kehitysideoita: koulutus Vuorikiipeilyyn liihyvää koulutusta ja muuta toimintaa

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

Calculus PELIEN MATEMATIIKKA

Calculus PELIEN MATEMATIIKKA Calculus Lukion Täydentävä aineisto PELIEN MATEMATIIKKA Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Pelien matematiikka Pelien matematiikka Johdanto Käsillä oleva Pelien matematiikka -kooste on tarkoitettu

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

5. Integrointi n-ulotteisessa avaruudessa

5. Integrointi n-ulotteisessa avaruudessa 71 5. Integrointi n-ulotteisessa avaruudessa Taso-integraali 2 Yleistetään edellä esitetty määrätyn integraalin käsite ensin tasoon, 3 n sitten kolmiulotteiseen avaruuteen ja lopuksi yleiseen :ään. Kaikissa

Lisätiedot

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo: Kaupunginhallitus 142 18.05.2015 LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA 327/00.04.00/2015 KH 18.05.2015 142 Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

Lisätiedot

Naisten suuri osuus hallituksissa ei nosta naisten määrää johtoryhmissä

Naisten suuri osuus hallituksissa ei nosta naisten määrää johtoryhmissä Eron suuruusluokka prosenttiyksikköinä Keskuskauppakamarin selvitys 6.3.2014 Naisten suuri osuus hallituksissa ei nosta naisten määrää johtoryhmissä Keskuskauppakamari julkaisi viime marraskuussa selvityksensä

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain?

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain? 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi Ruutunäkymä: Taustalla sama kirjastohuone, joka on pääsivulla. Lisäksi kuvassa esimerkiksi kirjakasa tai kirjat hyllyssä. Kirjat ovat linkkejä äänneryppäisiin. Äänneryppäät

Lisätiedot

3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä

3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä MAB5: Todennäköisyyden lähtökohdat 3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä Aloitetaan esimerkillä, joka on sitä sarjaa, mihin ei ole mitään muuta yleispätevää ohjetta kuin että on edettävä järjestelmällisesti

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012. 400/2012 Valtioneuvoston asetus. ei-automaattisista vaaoista

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012. 400/2012 Valtioneuvoston asetus. ei-automaattisista vaaoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012 400/2012 Valtioneuvoston asetus ei-automaattisista vaaoista Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Ilo antaa ja saada palautetta

Ilo antaa ja saada palautetta Ilo antaa ja saada palautetta Sinikka Hiltunen Helsingin kesäyliopisto 15.8.2013 FK (käännöstiede 1992), FM (kognitiotiede 2008) tulkki ja kääntäjä (venäjä, saksa) v:sta 1975 NLP-kouluttaja v:sta 1992,

Lisätiedot

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin Imaginaariluvut mielikuvitustako Koska yhtälön x 2 x 1=0 diskriminantti on negatiivinen, ei yhtälöllä ole reaalilukuratkaisua Tästä taas seuraa, että yhtälöä vastaava paraabeli y=x 2 x 1 ei leikkaa y-akselia

Lisätiedot