Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 5. Termiinihinnan määräytyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 5. Termiinihinnan määräytyminen"

Transkriptio

1 Rahoitusriskit ja johdannaist Matti Estola Lunto 5 rmiinihinnan määräytyminn

2 1. rmiinin ylinn hinnoittlukaava Mrkitään trmiinisopimuksn kohd-tuudn spot hintaa sopimuksn tkopäivänä S :lla, kohd-tuudn trmiinihintaa sopimuksn tkopäivänä F :lla, ja riskitöntä jatkuva-aikaista vuosikorkoa r (1/v):lla. Huomaa, ttä S tarkoittaa sopimuksn tkopäivänä maksttavaa hintaa kohd-tuudsta, kun taas F tarkoittaa sitä hintaa, joka sovitaan sopimuksn tkopäivänä mutta makstaan vasta trmiinisopimuksn totutuspäivänä. ällöin trmiinin hinnoittlukaava voidaan sittää muodossa: F S r ( ) Hinnoittlukaava prustuu siihn, sopimuksn tkohtkllä shortatusta kohd-tuudsta saadaan hinta S, mikä raha voidaan sijoittaa tuottamaan korkoa korolla r ajanjaksoksi. Jakson päättyssä tilillä on tällöin rahaa S r, ja sillä voidaan ostaa kohdtuus htkllä hintaan F, kun sopimus on thty sopimuspäivänä. S r.

3 Kaikki muut hinnat kuin dllä määritlty F antavat mahdollisuudn riskittömään arbitraasiin. Esimrkiksi viim lunnolla käsitlty tapaus on suraava: S = $ 3, r =.5 (1/v), = 2 (v), F $3.5 2 $ Vaikka kohd-tuudn shorttaus i olisikaan mahdollista, yo. hinnoittlukaava pät silti, sillä n jotka omistavat kohd-tuudn voivat myydä sn ja saada arbitraasivoittoa jos F < S r. Jos taas pät F > S r, suraava stratgia tuottaa arbitraasivoittoa: 1) Lainaa $ S korolla r (1/v) ajanjaksoll (v) ja osta 1 kohd-tuus htkllä. 2) trmiinisopimus kohd-tuudn myynnistä hintaan F jakson päättyssä. ällöin jakson jälkn saat rahaa $ F ja maksat lainasta $ S r. Erotus $ F - $ S r > on tällöin arbitraasivoittoa.

4 2. Kohd-tuudn tuottaman tulon vaikutus trmiinin hintaan Esimrkki. hdään trmiinisopimus korkoa tuottavan 5 vuodn maturittin obligaation myymissta 1 vuodn päästä. Obligaation spot hinta trmiinisopimuksn tkohtkllä on $ 9. Sopimus tarkoittaa sitä, ttä vuodn päästä sopimuksn solmimishtkstä sitoudutaan myymään obligaatio, jolla on juoksuaikaa jäljllä 4 vuotta. Olttaan, ttä obligaatio tuottaa kuponkikorkoa $ 4 puolivuosittain, ja jälkimmäinn kuponkikorko saadaan juuri nnn kohd-tuudn luovuttamista. Olttaan lisäksi, ttä 1 vuodn maturittin riskitön korko on,1 (1/v), ja ½ vuodn maturittin riskitön korko on,9 (1/v). Olttaan, ttä trmiinin hinta $ 93 sovitaan sopimushtkllä, ja s saadaan kohd-tuudsta 1 vuodn päästä.

5 Arbitraasimahdollisuus on nyt suraava. Lainataan pankista $ 9, jolla osttaan kohd-tuutna olva obligaatio ja thdään trmiinisopimus sn myymisstä vuodn päästä. Lainaa voidaan lyhntää vuodn aikana puoln vuodn päästä saatavalla kuponkikorkomaksulla. rmiinisopimuksn nsimmäisn kuponkikoron nykyarvo on: $4,9,5 $38,24. $ 9 lainasta $ 38,24 lainataan siis 9 %:n vuosikorolla ½ vuodksi, ja loput $ 861,76 lainataan 1 vuodksi 1 %:n vuosikorolla. ämän vlan arvo vuodn kuluttua on: $861,76,1 1 $952,39. ämä osuus lainasta kuitataan toislla kuponkikorkomaksulla $ 4 skä trmiinistä saatavalla myyntihinnalla $ 93. otutuspäivänä nttotulot trmiinistä ja kohd-tuudn kuponkikorosta ovat sitn: $93 + $4 - $ 952,39 = $ 17, 61, li voittoa krtyy tämän vrran.

6 Jatktaan dllistä simrkkiä. Olttaan nyt, ttä m. obligaation trmiinihinta olisi $ 95. ällöin suraava arbitraasi on mahdollinn. Shortataan obligaatio, josta saadaan $ 9, ja thdään trmiinisopimus sn ostamissta takaisin vuodn päästä hintaan $ 95.ällöin joudumm maksamaan obligaation haltijall $ 4 kuponkikoron skä ½ vuodn ttä 1 vuodn päästä. Sijoittaan saamastamm $ 9:sta $ 38,24 9 %:n vuosikorolla ½ vuodksi, jolloin saamm siitä ½ vuodn kuluttua: $38,24,9,5 $4. ällä rahalla hoidamm nsimmäisn kuponkikoron. Loput pääomasta $ 861,76 sijoittaan 1 vuodksi 1 % vuosikorolla, ja s tuottaa vuodn päästä rahasumman: $861,76,1 1 $952,39.

7 otutuspäivänä tulvat nttomaksut ovat siis: $952,39 $4 $95 $7,39, li voittoa saadaan tämän vrran. Ylistys: Jos kohd-tuus tuottaa tuottoa sn haltijall, jonka tuoton nykyarvo on $ R, tällöin trmiinin hinnoittlukaava on: F r ( S R), missä (v) on trmiinin maturittti, F on htkllä maksttava trmiinisopimuksssa htkllä sovittu hinta kohd-tuudsta, r (1/v) on riskitön korko ja S on kohd-tuudn spot hinta htkllä.

8 Esimrkissä anntuilla tidoilla saamm kuponkikorkojn nykyarvoksi: R $4,9,5 $4,1 1 $74,43. Sijoittamalla tämän hinnoittlukaavaan, saamm: F ($9 $74,43),1 1 $912,39, mikä hinta trmiinill stää arbitraasimahdollisuudt. Jos F on tätä pinmpi, kannattaa myydä (shortata) kohd-tuus, sijoittaa rahat korkoa tuottamaan ja thdä trmiini kohdtuudn ostamissta. Jos F on tätä suurmpi, kannattaa ottaa lainaa ja ostaa kohd-tuus, skä thdä trmiinisopimus kohd-tuudn myymisstä.

9 3. Osinkotuoton vaikutus trmiinihintaan Olttaan, ttä kohd-tuudn (sim. osakkn) haltija saa osinkotuottoa ja olttaan, ttä osingot makstaan jatkuvaaikaisna vuosituottona q (1/v) korkojn tapaan. Käytännössä osinkoja ja korkoja i maksta jatkuva-aikaisna, mutta yksinkrtaisuudn vuoksi approksimoimm näitä jatkuvaaikaislla lasknnalla. ällöin trmiinin hinnoittlukaava on: F S ( r q), missä S on kohd-tuudn spot hinta trmiinisopimuksn tkohtkllä. Jos F on tätä alhaismpi, arbitraasimahdollisuus on suraava: 1) Osta osuus -q kohd-tuudsta ja 2) trmiinisopimus 1 kohd-tuudn myymisstä htkllä hintaan F. ästä syntyy suraavat maksut totutuspäivänä:

10 Kohd-tuudn hallussapito tuottaa omaisuudn arvonnousua suraavasti: q q li täsmälln yksi kohd-tuus omisttaan htkllä, ja s myydään trmiinisopimukslla hintaan F. Kustannukst tästä stratgiasta ovat alussa S -q ja näitä vrrataan F :n nykyarvoon. Molmpin ollssa yhtä suurt arbitraasimahdollisuutta i ol, ja tästä hdosta voimm johtaa trmiinin hinnoittlukaavan: 1, S q F r F S ( r q). Empiirissti on havaittu, ttä suhtllisn lyhyn aikavälin (all 2 kk) trmiini- ja futuurisopimuksissa i ol olnnaisia hintaroja. ästä syystä mrkitsmm jatkossa F:llä skä trmiinin ttä futuurin hintoja. Jos korko on kiintä, voidaan osoittaa, ttä trmiinin ja futuurin totutushinnat ovat samat.

11 4. Valuuttatrmiini Valuuttatrmiinisopimus voidaan hinnoitlla simrkiksi suraavalla tavalla: Sijoita x ( ) kotimaahan tai muuta s ulkomaanvaluutaksi vallitsvalla spot kurssilla S, sim. y ($) = S ($/ ) x ( ), (1) sijoita saamasi dollarit USA:n ja t trmiinisopimus dollaridn vaihtamissta takaisin uroiksi. Ajan (v) kuluttua urosijoitukssta saadaan: x x r d, missä r d (1/v) on uron vuosikorko. Sijoituksn päättymishtkllä dollarisijoitukssta saadaan : y y r f, missä r f (1/v) on dollarin vuosikorko.

12 Jotta arbitraasimahdollisuutta i olisi, valuuttojn trmiinikurssin tul olla sllainn, ttä sijoitustn päättymishtkllä molmmat sijoitukst tuottavat saman rahasumman. ällöin pät: y x F(, ), missä F(,) ($/ ) on ko. valuuttojn jakson - = (v) trmiinikurssi. Huom! voi olla sim. 1 (kk) = 1/12 (v) jn. Näistä kahdsta yhtälöstä saadaan johdttua: x y x y rd ( rd rf ) r f x y. Sijoittamalla tähän yhtälö (1), saadaan: F(, ) S ( r f r d ), mitä kutsutaan myös korkoparittiksi. Ko. kaavan prustlla voidaan laska valuuttojn jakson (v) trmiinikurssi.

Valuuttariskit ja johdannaiset

Valuuttariskit ja johdannaiset Valuuttariskit ja johdannaiset Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, kansantaloustiede Lähde: Hull, Options, Futures, & Other

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 7 Swap sopimuksista lisää 1. Pankki swapin välittäjänä Yleensä 2 eri-rahoitusalan yritystä eivät tee swap sopimusta keskenään vaan pankin tai yleensäkin

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 6. Swap -sopimukset

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 6. Swap -sopimukset Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 6 Swap -sopimukset 1. Swapit eli vaihtosopimukset Swap -sopimus on kahden yrityksen välinen sopimus vaihtaa niiden saamat tai maksamat rahavirrat keskenään.

Lisätiedot

Tutkimus. Obaman tukipaketilla takaisin kasvuun

Tutkimus. Obaman tukipaketilla takaisin kasvuun Suhdat ja rahoitusmarkkinat rityistma Tutkimus 9 Lisätitoja: konomisti Pasi Kuoamäki, asikuoamaki@samoankkifi, Obaman tukiaktilla takaisin kasvuun Maailmaalous on vajonnut taaumaan, joka on ahimia sittn

Lisätiedot

TERMIINI (forward) - OTC-perusteinen kaupankäyntijärjestelmä. - sopimuskoko ja maturiteetti räätälöitävissä

TERMIINI (forward) - OTC-perusteinen kaupankäyntijärjestelmä. - sopimuskoko ja maturiteetti räätälöitävissä TERMIINI (forward) - termiinisopimus on kauppa, jonka ehdot sovitaan kauppaa tehtäessä, mutta kauppahinta ja kohde-etuus siirtyvät sopimusosapuolten välillä vasta tulevaisuudessa sovittuna ajankohtana

Lisätiedot

Markkinoilla kaupattavia sijoituskohteita (1/2)

Markkinoilla kaupattavia sijoituskohteita (1/2) Markkinoilla kaupattavia sijoituskohteita (1/2) Sovelletun matematiikan jatko-opintoseminaari Johdannaissopimushinnoittelun matemaattinen mallinnus ja laskennalliset menetelmät Johdanto TkT Juho Kanniainen

Lisätiedot

Johdanto Kassavirta-analyysin perusteet

Johdanto Kassavirta-analyysin perusteet Mat-2.3114 Investointiteoria Johdanto Kassavirta-analyysin perusteet 24.2.2015 Luento 1: Sisältö Mitä on investointiteoria? Investoinnit ja pääomamarkkinat Kassavirtojen perusteet Tyypillisiä investointipäätöksiä

Lisätiedot

Rahoitukset perusteet

Rahoitukset perusteet Rahoitukset perusteet Esseekysymykset ja määritelmät LTKY:n tenttiarkiston 5.9.2008 alkavasta tentistä päättyen syksyn 2011 tenttiin. Ei sisällä laskutehtäviä, joita kokeissa on yleensä 1-2 kappaletta!

Lisätiedot

Minifutuurit. WArrantit turbowarrantit minifutuurit. Tuote-esite

Minifutuurit. WArrantit turbowarrantit minifutuurit. Tuote-esite WArrantit turbowarrantit minifutuurit Minifutuurit Tuote-esite Nämä tiedot on tarkoitettu vain markkinointiin. Koko perusesite ja siihen liittyvät lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteesta https://fi.citifirst.com/fi/showpage.aspx?pageid=147

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen Hugin & Munin Special Report 11 / 2012 ODIN om Eiendom Kiinteistösijoittaminen Kiinteistösijoittaminen Johdanto Kiinteistöt ovat maailmaan suurin omaisuusluokka. Yksityishenkilöille asunto edustaa usein

Lisätiedot

Mat-2.3114 Investointiteoria - Kotitehtävät

Mat-2.3114 Investointiteoria - Kotitehtävät Mat-2.3114 Investointiteoria - Kotitehtävät Kotitehtäviä on yhteensä kahdeksan ja ne ratkeavat tavallisilla taulukkolaskentaohjelmistoilla. Jokaisesta kotitehtävistä saa maksimissaan 5 pistettä: 4p/oikea

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61 Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN 2(28) TEKIJÄ Oiva Myllyntaus 1. painos ISBN Suomen Kuntaliitto Kuntatalon paino Helsinki 2002 Myynti:

Lisätiedot

STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA. Mika Vaihekoski 1

STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA. Mika Vaihekoski 1 STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA Mika Vaihekoski 1 Viime vuosina pankit ovat alkaneet tarjota yhä enemmän sijoittajille ns. strukturoituja lainoja. Yleisölle lainat ovat ehkä tutumpia pääomasuojattuina

Lisätiedot

Yksinkertainen korkolasku

Yksinkertainen korkolasku Sivu 1/7 Rahan lainaus voidaan innastaa tavaan vuokaukseen, jolloin lainatusta ahasta maksetaan kokoa sitä enemmän, mitä suuemmasta ahamääästä on kysymys ja mitä pidempään aha on lainattuna. äyttöön saatua

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

ETUKANSI. 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen

ETUKANSI. 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen ETUKANSI 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen Sisällysluettelo Johdanto. 2 Asuntosijoittajan 10 sudenkuoppaa..... 3 6 syytä ryhtyä asuntosijoittajaksi...4 Huomioitavaa vuokratuloa laskettaessa....10

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

RAHOITUKSEN PERUSTEET A250A0600 Kevät 2015/Lappeenrannan teknillinen yliopisto Timo Alho Kauppakorkeakoulu

RAHOITUKSEN PERUSTEET A250A0600 Kevät 2015/Lappeenrannan teknillinen yliopisto Timo Alho Kauppakorkeakoulu RAHOITUKSEN PERUSTEET A250A0600 Kevät 2015/Lappeenrannan teknillinen yliopisto Timo Alho Kauppakorkeakoulu Date Value of one euro in US dollars Value of one euro in Japanese yen 3 Jan 2012 1.3014 99.86

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO

INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Investoinnin käsite Investointeina pidetään menoja, jotka ovat rahamäärältään suuria ja joissa tulon kertymisaika on pitkä (> 1 vuosi) Vaikutukset ulottuvat pitkälle

Lisätiedot

Warrantit - vipua salkkuun

Warrantit - vipua salkkuun Warrantit - vipua salkkuun Warrantti on option kaltainen arvopaperisoitu sijoitusinstrumentti, joka antaa sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä kohde-etuuden arvon muutoksista. Esittely Warrantti on option

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013 Sijoittajan vero-opas 2013 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet...4 Veroilmoituksen täydentäminen...6

Lisätiedot

Harjoitustehtävien vastaukset

Harjoitustehtävien vastaukset Harjoitustehtävien vastaukset Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden rakenne... 7 4 Hyödykemarkkinat...

Lisätiedot

Q&A. 1) Kuka voi lainata osakkeita?

Q&A. 1) Kuka voi lainata osakkeita? Q&A 1) Kuka voi lainata osakkeita? Kaikki sijoittajat voivat ottaa lainaksi osakkeita, mutta osakkeita voi antaa lainaksi vain sijoittajat, joiden sijoitukset kuuluvat elinkeinoverotuksen piiriin. 2) Mitä

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Markkinointimateriaalia Maaliskuu 2011 PÄÄOMASUOJATUT SIJOITUKSET 5067 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 3.5.2011 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaatteen Onko

Lisätiedot