Variations on the Black-Scholes Model

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Variations on the Black-Scholes Model"

Transkriptio

1 Variations on th Black-Schols Mol Sovlltun matmatiikan jatko-opintosminaari 6.9 Koh-tuus maksaa osinkoja avoittna on tarkastlla tilantita, joissa B&S yhtälö i ol riittävä sllaisnaan (sim. option koh-tuus maksaa osinkoja) arkastllaan ainoastaan trministisiä osinkoja; osinkojn suuruus ja irtoamishtki ovat tunnttuja option linkaarn alusta asti Koh-tuus maksaa osinkoja Option arvon määritystä tarkastllaan kahssa ri tapauksssa: Koh-tuus maksaa vakiona pysyvää jatkuvaa osinkotuottoa Esimrkiksi: inksin (iso määrä rilaisia osakkita) maksamat osingot ovat niin tihät, ttä saattaa olla parasta pitää osinkomaksuja jatkuvana usin rillistn osinkomaksujn sijaan Osingon maksu on krtaluontista Yritykst maksavat osan voitoistaan osinkoina omistajilln. Yritykst maksavat osinkoa ylnsä yhstä nljään krtaan vuossa. Usat yritykst pyrkivät pitämään omistajinsa osinkotuoton vakiona vuosta toisn Vakiosuhtinn ja jatkuva osinkotuotto Olttaan, ttä aikana t koh-tuus maksaa osingon D St, jossa D on vakio. Näin olln osinkotuotto on määritlty osuutna kohtuun arvosta aikayksikköä kohti. Koska arbitraasihon mukaan koh-tuun hinnan pitää pinntyä osingon vrran osingonmaksun yhtyssä, koh-tuun hinnan stokastinn yhtälö muuttuu muotoon: S = σsx + µ D ) St (

2 Vakiosuhtinn ja jatkuva osinkotuotto Näin olln suojattuun portfolioon tul osinko tuottoja - D St vrran = V S D S t Sijoittamalla V (ito s lmma) S (llisltä sivulta) oistamalla satunnaisuus = Jonka jälkn Π:n on riskitön ja voiaan kirjoittaa muotoon rπt arbitraasihtoon votn lopuksi sijoittaan = ja = V S D S Lopputuloksksi saaaan: V + σ S + ( r D ) S rv = Vakiosuhtinn ja jatkuva osinkotuotto Kaksi nsimmäistä rajahtoa kolmsta säilyy:. C(S,)=max(S()-E,). S=, niin C(,= 3. kun S->, niin C(S,~S -D(- Option arvo lähn koh-tuun arvoa ilman osinkoa. Olttaan, ttä S * ( on S(:n osinkopuhistttu hinta. Eli S * ( i maksa osinkoa ja s on yhtä suuri kuin S( osingon maksun jälkn, jotn: S ( = S( * D ( Option haltijan näkökulmasta on aivan sama kumman kohtuun option hän ostaa, koska option haltija i hyöy osingoista mitnkään. Vakiosuhtinn ja jatkuva osinkotuotto Näin olln C(S * (,= C(S(, C(S * (, voiaan ratkaista B&S yhtälön avulla ja ratkaisuhan on tunnttu. Sijoittamalla ratkaisuun: S ( = S( * D ( Saamm: D ( C( S, = SN( ) E N( log( S / E) + ( r D + σ )( = σ t = σ t ) Diskrtti osingon maksu Olttaan ttä koh-tuus maksaa yhn osingon y S ajanhtkllä t nnn option lunastamista. y on osinkotuotto. Koh-tuun hinta muuttuu näin olln osingon vrran osingon maksuhtkllä + S( t ) = S( t ) ys( t ) = S( t )( y ) Mikä vaikutus koh-tuun päjatkuvalla hinnalla on option hintaan?

3 Diskrtti osingon maksu Diskrtti osingon maksu Option arvon pitää olla jatkuva osingonmaksuajankohan yli. Jos option arvo muuttuisi osingonirtoamishtkllä, voisi ostamalla ja myymällä optioita thä riskittömästi rahaa. Kysssä olisi A-tyypin arbitraasi. Eli: V ( S( t ), t + + ) = V ( S( t ), t ) Huom! Osingon maksu pinntää arvoa koko option linajan ajalta Ellistä kaavaa kutsutaan hyppyhoksi. Ellinn kaava pät myös muill päjatkuvill muuttujill Mitn option hinta lasktaan käytännössä, kun koh-tuus maksaa krtaalln osinkoa? Arvon määrittäminn aloittaan lunastushtkstä taakspäin (backwar parabolic). Aluksi ratkaistaan B&S yhtälö osingonirtoamishtkn asti. ämän jälkn käyttään uusia muuttujan arvoja, join yhtys löytyy hyppyhosta: + V ( S, t ) V ( S( ), t ) = y 3. Ratkaistaan B&S yhtälö haluttuun ajanhtkn asti uusilla muuttujan arvoilla Diskrtti osingon maksu rmiinit Esimrkkinä urooppalainn ostooptio. Kohassa. voiaan käyttää normaalisti urooppalaisn osto-option analyyttistä ratkaisua (osinkoa i maksta): C. Kohta. ( S, = C( S, t; E), + t t + C ( S, t ) = C ( S( ), t ; E) Dlta muuttuu osingonirtoamishtkllä, jotn tämä pitää huomioia suojauksssa = y rmiinit ovat kahn osapuoln välisiä sopimuksia, joissa toinn osapuoli sitoutuu ostamaan toislta kohtuun sovittuun hintaan (forwar pric) sovittuna ajankohtana (maturity at) Eroja optioihin: Kummankin osapuoln on pakko lunastaa trmiini rmiinin prmio on nolla 3

4 Futuurit Futuurit ovat prusominaisuuksiltaan trmiinin kaltaisia Erot trmiinihin Futuurja välittävät johannaispörssit, jotka ovat stanaroint tittyjä futuurin ominaisuuksia, kutn maturitttihtkn ja koh-tuuksin määrän Futuurin arvo lasktaan päivittäin ja arvon muutos hyvittään välittömästi toisll osapuolll. rmiinin voitto /tappio puolstaan ralisoituu maturitttihtknä Futuurit ja trmiinit Huolimatta futuurin ja trmiinin roista niin hinnat ovat lähs samat On olmassa usita tapoja johtaa lunastushinta (forwar pric). Arbitraasi Lyhyt positio li vlvollisuus myyä koh-tuus maturitttihtkllä Ottaan riskitöntä lainaa pankista ja osttaan sillä hti koh-tuus Futuurit ja trmiinit Hinnaksi F on tultava riskittömän pankkilainan aihuttamat kustannukst, koska m. järjstly i aihuta riskiä tkijälln ja koska muutn kysssä olisi A- tyypin arbitraasi F = S( Jos koh-tuus maksaa jatkuvaa vakio-osinkoa D ällöin hinnaksi F saaaan: F = S( r( ( r D )( Futuurit ja trmiinit. ut-call arittti rmiinin pitkä positio (ostovlvollisuus) vastaa urooppalaisn osto-option pitkää positiota ja myyntioption lyhyttä positiota, joilla on sama maturittti ja lunastushinta uotto rmiini F ja E Osto-optio myyntioptio Kohtuun hinta 4

5 Futuurit ja trmiinit S + C = E r ( t ) Koska trmiinin arvo sopimuksn solmimishtkllä on nolla ja koska E =F, niin S E = r( F = S( 3. Black an scholsin ratkaisu Koska trmiinin (pitkä positio) payoff on htkllä, S-F, on hlppo päätllä, ttä ratkaisu aimmill ajankohill on: S( F r ( t ) Futuurit ja trmiinit rmiinin arvo muuttuu koko ajan, sillä koh-tuun hinta muuttuu. rmiinisopimuksn osapuoli voi koska tahansa (t ) lukita voittonsa tai tappionsa tkmällä vastaavan sopimuksn ottamalla vastakkaisn position. ällöin voitoksi/tappioksi muoostuu: V ( S, t') = S( t') F t') Futuurioptiot Voimm johtaa B&S yhtälöstä futuurioption arvon V(F, muuttujan vaihtosääntöön votn. Korvaamm S:n: S F Ja: F r( = F F F + = rf F F uloksksi saamm: V + σ F rv = F ulos on inttinn jatkuvaa osinkoa maksavan koh-tuun B&S yhtälön kanssa, kun kohtuus maksaa osinkoa r:n vrran Futuurioptiot Eurooppalaisn osto-option arvon kaava on tätn hlppo thä sijoittamalla D =r: C( F, = (( FN( ) EN( )) 5

6 Aikariippuvat paramtrit B&S yhtälössä arkoituksna on sisällyttää B&S analyysiin ajasta riippuva korko r( ja volatilittti σ(. Näitä on pitty tätä nnn vakioina. ulokst ovat mrkittäviä niill, joilla on vahva näkmys mihin suuntaan korko ja volatilittti khittyvät Lopputulos: Voimm korvata B&S yhtälön ratkaisuista vakiokoron r ja -volatilittin σ suraavilla kskiarvoilla Aikariippuvat paramtrit B&S yhtälössä Korko r voiaan korvata: t t r( τ ) τ Volatilittti σ voiaan korvata: t t σ ( τ ) τ Eksoottist optiot Kaikki n optiot, join payoff lasktaan ri tavalla kuin vaniljaoptioin payoff:it, ovat ksoottisia optioita. Eli poikkavat: EuropanCall Europanut = max( S E,) = max( E S,) ath-pnnt options Option payoff riippuu lunastus- tai maturitttihtkllä koh-tuun aikaismmasta hintahistoriasta Asian, lookbacks, Barrir, Amrican options Barrir options Barrir optioill on ominaista nnalta määrätty koh-tuun rajahinta, joka joko mitätöi option arvon tai aktivoi option ällainn hto voiaan lisätä käytännössä millaisn tahansa optioon Barriroptioita on nljää ri päätyyppiä: Down-an-out Option payoff on nolla, mikäli kohtuun hinta käy asttun Barrir hinnan alapuollla option linkaarn aikana Down-an-in Option payoff on nolla, mikäli kohtuun hinta EI käy asttun Barrir hinnan alapuollla option linkaarn aikana Up-an-in Up-an-out 6

7 Barrir options Yksi syy ko. optioin suosioll on, ttä n ovat halvmpia kuin simrkiksi vastaavat urooppalaist optiot N ovat halvmpia, koska payoff:in saaminn on lisä-hon takia pävarmmpaa oisiaan vastaavin in ja out - optioin arvoilla on yhtys: in + out = uropan B&S yhtälön analyyttinn ratkaisu on ratkaistavissa skä urooppalaisn myynti- ttä ostooption arvoll millä tahansa barrir holla Barrir options Muita käytössä olvia htoja: Doubl barrir: koh-tuun hinnan vaihtlull on astttu skä ylä- ttä alaraja. Rajat voivat olla in tai out - tyyppisiä artial barrir: raja on astttu vain rajoittuksi ajaksi arisian: rajan ylityksll on astttu tukätn aikavaatimus Asian options Aasialaistn optioin payoff on riippuvainn koh-tuun hintahistoriasta (pathpnn. Hintahistorian avulla lasktaan kskiarvo. Kskiarvo voiaan laska Aritmttissti/gomtrissti ainotttuna/i painotttuna Jatkuva/iskrtti otos Aasialaistn optioin arvoill löytyy B&S yhtälön analyyttinn ratkaisu vain tityissä tapauksissa Asian options Osto-option, jonka lunastus-hinta on vakio, payoff: Avragr icasiancall = max( S( τ ) τ E,) Osto-option, jonka lunastus-hinta on kskiarvo, payoff: AvragStrikAsianCall = max( S( ) S( τ ) τ,) 7

8 Lookback options Lookback option payoff riippuu joko koh-tuun hinnan maksimi- tai minimiarvosta. Lunastushinta on joko kiintä (E) tai klluva. Klluvalla lunastushinnalla tarkoittaan koh-tuun hintaa lunastushtkllä S() Osto-optioin payoffit: Kiint ä Klluva = max( S = max( S max max E,) S( ),) Jos optiolla on klluva lunastushinta, optio kannattaa lunastaa aina Compoun options Compoun option li option optio Esimrkkinä urooppalainn ostooptio urooppalaisll osto-optioll ( call-on-call ). Compoun optio voiaan lunastaa ajanhtkllä lunastushinnalla E. Koh-tuus optio voiaan lunastaa puolstaan ajanhtkllä lunastushinnalla E. Koh-tuus option arvo on oman kohtuun hinnan S ja ajan funktio t C(S, Compoun option payoff määräytyy siis suraavasti: Call on call = max( C( S, ) E,) Choosr options Rgular choosr option haltijalla on oikus ostaa ajankohtana lunastushinnalla E osto- AI myyntioptio, jonka lunastushinta on E ajankohtana. Koh-tuus optioin arvot ovat niin omin kohtuuksin hinnan S ja ajan t funktioita (S, ja C(S,. Choosr option haltija valits luonnollissti sn option, kumman arvo on suurmpi ajanhtkllä, mikäli suurmpi arvo on suurmpi kuin E Olttaan taas, ttä kaikki optiot ovat urooppalaisia. ällöin rgular choosr option payoffiksi muoostuu C on c or p = max( C( S, ) E, ( S, ) E,) Brmuan option Brmuan optio roaa ainoastaan yhllä tavalla vastaavasta amrikkalaissta optiosta. Amrikkalaisn option voi lunastaa minä htknä hyvänsä option linkaarn aikana [,]. Brmuan option voi lunastaa puolstaan ainoastaan tukätn määritttyinä päivinä Brmuan option arvoll i ol olmassa analyyttistä ratkaisua Jos koh-tuus optioilla on ri lunastushinta tai maturitttihtki, optiota kutsutaan monimutkaisksi choosr optioksi 8

9 Shout options Yksinkrtaisin huuto-optio sallii option haltijan huutaa krran aikavälillä [,]. Osto-option payoff määräytyy suraavasti: Max(S() - E, S( τ ) - E) Jos option haltija on "huutanut" ajankohtana τ max(s() - E,) Jos option haltija i ol"huutanut" Huuon iana on lukita payoff vähintään S( τ)-e:n suuruisksi. Huuto-option arvoll i ol olmassa valmista kaavaa 9

Mat-2.108 Sovelletun matematiikan erikoistyö. Osakeindeksisidonnaisten joukkovelkakirjojen hinnoittelumallit

Mat-2.108 Sovelletun matematiikan erikoistyö. Osakeindeksisidonnaisten joukkovelkakirjojen hinnoittelumallit Mat-.8 ovlltun matmatiikan rikoistyö Osakindksisidonnaistn joukkovlkakirjojn hinnoittlumallit mu Nyholm (45757F) 3..4 ERIKOIYÖ (5) EKNILLINEN KORKEAKOULU mu Nyholm isällysluttlo JOHDANO... 3 HINNOIELUMALLI...

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 5. Termiinihinnan määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 5. Termiinihinnan määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaist Matti Estola Lunto 5 rmiinihinnan määräytyminn 1. rmiinin ylinn hinnoittlukaava Mrkitään trmiinisopimuksn kohd-tuudn spot hintaa sopimuksn tkopäivänä S :lla, kohd-tuudn trmiinihintaa

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 8 Optioiden hinnoittelusta

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 8 Optioiden hinnoittelusta Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 8 Optioiden hinnoittelusta 1. Optioiden erilaiset kohde-etuudet 1.1. Osakeoptiot Yksi optio antaa yleensä oikeuden ostaa/myydä 1 kpl kohdeetuutena olevia

Lisätiedot

Sijoitustoiminnan matematiikka

Sijoitustoiminnan matematiikka Sijoitustoiminnan matematiikka Harri Nyrhinen, Helsingin yliopisto Kevät 2011 1 Sisältö 1 Johdanto 4 2 Deterministiset korkomarkkinat 5 2.1 Korkomalli............................. 5 2.2 Kassavirrat ja

Lisätiedot

) + T (r + ) + T (r. ) Ke rt Φ( log( s σ2. (1.1) sφ( log( s σ2 2 E. VALKEILA 2 )

) + T (r + ) + T (r. ) Ke rt Φ( log( s σ2. (1.1) sφ( log( s σ2 2 E. VALKEILA 2 ) 2 E. VALKEILA 1. Johdanto 1.1. Käytännöt. Kurssin kotisivu löytyy osoitteesta http://www.math.hut.fi/teaching/rahoitus/ Kurssi suoritetaan kahdella välikokeella; luennot ja seuraavan viikon harjoitustehtävät

Lisätiedot

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos TAMPEREEN Y L I O P I S T O Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2006 Ohjaaja: Markus

Lisätiedot

Kansainvälisen yrityksen valuuttaposition riskinhallinta johdannaisilla

Kansainvälisen yrityksen valuuttaposition riskinhallinta johdannaisilla Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteiden osasto Kansainvälisen yrityksen valuuttaposition riskinhallinta johdannaisilla Currency risk management in a multinational company with derivatives Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

Matematiikkalehti 2/2001. http://solmu.math.helsinki.fi/

Matematiikkalehti 2/2001. http://solmu.math.helsinki.fi/ Matmatiikkalhti 2/2001 http://solmu.math.hlsinki.fi/ 2 Solmu Solmu 2/2001 Matmatiikan laitos PL 4 (Yliopistonkatu 5) 00014 Hlsingin yliopisto http://solmu.math.hlsinki.fi/ Päätoimittaja Pkka Alstalo Toimitussihtrit

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos, kansantaloustiede Luennot 22 t, harjoitukset

Lisätiedot

Valuuttariskit ja johdannaiset

Valuuttariskit ja johdannaiset Valuuttariskit ja johdannaiset Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, kansantaloustiede Lähde: Hull, Options, Futures, & Other

Lisätiedot

TERMIINI (forward) - OTC-perusteinen kaupankäyntijärjestelmä. - sopimuskoko ja maturiteetti räätälöitävissä

TERMIINI (forward) - OTC-perusteinen kaupankäyntijärjestelmä. - sopimuskoko ja maturiteetti räätälöitävissä TERMIINI (forward) - termiinisopimus on kauppa, jonka ehdot sovitaan kauppaa tehtäessä, mutta kauppahinta ja kohde-etuus siirtyvät sopimusosapuolten välillä vasta tulevaisuudessa sovittuna ajankohtana

Lisätiedot

Tietoja Sijoituspalveluista. Rahoitusinstrumenttien Ominaisuudet ja Riskit

Tietoja Sijoituspalveluista. Rahoitusinstrumenttien Ominaisuudet ja Riskit Tietoja Sijoituspalveluista Rahoitusinstrumenttien Ominaisuudet ja Riskit Johdanto 'Tietoja Sijoutuspalveluista' sisältää DEGIROn antamaia yksityiskohtia sopimuksista, jotka se on tehnyt kanssasi Asiakassopimuksessa

Lisätiedot

Ikaroksen kirjoituksia eq Foorumilla 2005-06

Ikaroksen kirjoituksia eq Foorumilla 2005-06 Ikaroksen kirjoituksia eq Foorumilla 2005-06 1 Warranttien (ei turbojen) hinnoittelusta 1.1 Näin ainakin on (selvää tai ei) 1.2 Ei se vola tyhjän takia tipu 1.3 Useimmiten otm-warret ovat rajusti ylihintaisia

Lisätiedot

LUOTTORISKI JA CREDIT DEFAULT SWAP- SOPIMUS

LUOTTORISKI JA CREDIT DEFAULT SWAP- SOPIMUS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPPATIETEIDEN OSASTO LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS RAHOITUS LUOTTORISKI JA CREDIT DEFAULT SWAP- SOPIMUS Rahoituksen kandidaatintutkielma Antti Nevalainen SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Markkinoilla kaupattavia sijoituskohteita (1/2)

Markkinoilla kaupattavia sijoituskohteita (1/2) Markkinoilla kaupattavia sijoituskohteita (1/2) Sovelletun matematiikan jatko-opintoseminaari Johdannaissopimushinnoittelun matemaattinen mallinnus ja laskennalliset menetelmät Johdanto TkT Juho Kanniainen

Lisätiedot

TURBOWARRANTIT Opi, analysoi ja käy kauppaa

TURBOWARRANTIT Opi, analysoi ja käy kauppaa TURBOWARRANTIT Opi, analysoi ja käy kauppaa Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen mukaisesti ne ovat korkean riskin (riskiluokka 3) tuotteita. Tämä esite on tarkoitettu

Lisätiedot

Johdannaisten hyödyntäminen energiayhtiön liiketoiminnassa

Johdannaisten hyödyntäminen energiayhtiön liiketoiminnassa TIMO ROTHOVIUS JUSSI NIKKINEN JUKKA SIHVONEN ANTTI KLEMOLA Johdannaisten hyödyntäminen energiayhtiön liiketoiminnassa Loppuraportti VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 193 Vaasan yliopisto

Lisätiedot

OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000

OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000 OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000 MARKKINAKATSAUS AGENDA Lyhyt johdanto optioihin Näkemysesimerkki 1: kuinka tehdä voittoa kurssien laskiessa Näkemysesimerkki

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA. Mika Vaihekoski 1

STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA. Mika Vaihekoski 1 STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA Mika Vaihekoski 1 Viime vuosina pankit ovat alkaneet tarjota yhä enemmän sijoittajille ns. strukturoituja lainoja. Yleisölle lainat ovat ehkä tutumpia pääomasuojattuina

Lisätiedot

Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST. Tuotetietoa

Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST. Tuotetietoa Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST Tuotetietoa Sisältö I 3 Sisältö Mini Futuuri 04 Mistä vipuvaikutus muodostuu? Päivittäinen rahoituskustannus Stop loss -taso ja jäännösarvon laskeminen Esimerkki Mini

Lisätiedot

ARCADA Täydennyskoulutus /Sijoitusneuvonta

ARCADA Täydennyskoulutus /Sijoitusneuvonta Janna Haahtela janna.haahtela@handelsbanken.fi ARCADA Täydennyskoulutus /Sijoitusneuvonta Rahoitusinstrumentit 4 Optiot ja Warrantit Agenda Johdannaispörssit Johdannaisten peruskäsitteet Erilaiset johdannaistuotteet

Lisätiedot

Warrantit - vipua salkkuun

Warrantit - vipua salkkuun Warrantit - vipua salkkuun Warrantti on option kaltainen arvopaperisoitu sijoitusinstrumentti, joka antaa sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä kohde-etuuden arvon muutoksista. Esittely Warrantti on option

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 102 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuarial Society of Finland 102 Saraste, Lauri Henkivakuutusyhtiön korkoriski, sen

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Johdanto Kassavirta-analyysin perusteet

Johdanto Kassavirta-analyysin perusteet Mat-2.3114 Investointiteoria Johdanto Kassavirta-analyysin perusteet 24.2.2015 Luento 1: Sisältö Mitä on investointiteoria? Investoinnit ja pääomamarkkinat Kassavirtojen perusteet Tyypillisiä investointipäätöksiä

Lisätiedot

BS-kaava ja lama. Lama 2007. Johdannaiset ja BS-kaava. Matematiikka finanssikriisin syyllisenä. Tommi Sottinen

BS-kaava ja lama. Lama 2007. Johdannaiset ja BS-kaava. Matematiikka finanssikriisin syyllisenä. Tommi Sottinen Tommi Sottinen BS-kaava ja lama Lama 007 Countries don t owe money to each other, countries owe money to banks. If the countries owe money to banks how stupid are the countries to pay. Like the country

Lisätiedot

Tutkimus. Obaman tukipaketilla takaisin kasvuun

Tutkimus. Obaman tukipaketilla takaisin kasvuun Suhdat ja rahoitusmarkkinat rityistma Tutkimus 9 Lisätitoja: konomisti Pasi Kuoamäki, asikuoamaki@samoankkifi, Obaman tukiaktilla takaisin kasvuun Maailmaalous on vajonnut taaumaan, joka on ahimia sittn

Lisätiedot

Joukkovelkakirjat ja riski

Joukkovelkakirjat ja riski Joukkovelkakirjat ja riski Kansantaloustiede Pro Gradu -tutkielma Taloustieteiden laitos Tampereen yliopisto 14.12.2010 Mikko Ristamäki TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos RISTAMÄKI,

Lisätiedot