FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :41: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3120. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Mikkonen, Paula (Kansalliskirjasto) & Peltonen, Iina (Kansalliskirjasto): E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. FSD3120 Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 55 B Kyselylomake ruotsiksi 75 C Kyselylomake englanniksi 93 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Aineiston nimi englanniksi: E-books Supporting Studies: Higher Education Student Survey 2016 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Mikkonen, Paula (Kansalliskirjasto. FinElib) Peltonen, Iina (Kansalliskirjasto. FinElib) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Tuuliniemi, Arja (Kansalliskirjasto. FinElib) Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat ammattikorkeakoulukirjastot; ammattikorkeakoulut; e-kirjat; kirjastot; korkeakoulukirjastot; korkeakouluopetus; korkeakouluopiskelu; lukulaitteet (näyttölaitteet); opiskelu; opiskelutekniikka; yliopistokirjastot; yliopistot Tieteenala / Aihealue FSDn sanaston mukainen luokittelu: informaatiotutkimus; koulutustutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: toisen asteen ja ylempi koulutus Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällön kuvaus Kyselyllä kartoitettiin yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden kokemuksia e-kirjojen käytöstä opinnoissa. Kysymyksillä selvitettiin mm. ovatko korkeakouluopiskelijat lukeneet, lainanneet ja ostaneet opinnoissa tarvittavia e-kirjoja, onko e-kirjoja käytetty osana opetusta, millä laitteilla e-kirjoja on luettu, onko e-kirjojen käytöstä ollut hyötyä opinnoissa ja millaisia e-kirjojen käyttöön liittyviä ongelmia vastaajat ovat kohdanneet. Vastaajia pyydettiin myös kertomaan, millaisia e- kirjojen pitäisi olla, että ne toimisivat hyvin osana opintoja. Kysyttiin myös, kuinka paljon opiskelijat käyttävät aikaa kirjojen lukemiseen. Taustamuuttujina olivat mm. äidinkieli, opintojen aloitusvuosi, suoritettava tutkinto, oppilaitos ja oppiala. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: Suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat keväällä 2016 Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: Kansalliskirjasto. FinElib 2

9 1.4. Aineiston käyttö Aineiston tuottajat: Kansalliskirjasto. FinElib Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: verkkolomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2016 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 90 muuttujaa ja 1892 havaintoa. Otantamenetelmä: Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte Verkkokyselyn linkki lähetettiin kaikille yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoille, jotka päättivät kyselyn avaamisesta omassa organisaatiossaan. Kyselyn aukioloaika ja tiedottaminen kyselystä vaihtelee korkeakouluittain. Kyselyyn osallistuneet opiskelijat valitsivat itse, osallistuivatko kyselyyn. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta on arkistoinnin yhteydessä poistettu Syntymävuosi (bv1) -muuttuja koska se on kysytty avokysymyksenä ja siihen on tallennettu niin tarkkoja tietoja, että niistä voisi aiheutua tunnistettavuusriski. Julkaisut Mikkonen, Paula & Peltonen, Iina (2016). FinELibin e-kirjakysely korkeakouluopiskelijoille ja -opettajille. Helsinki: Kansalliskirjasto Raportteja ja selvityksiä 3/ Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Mikkonen, Paula & Peltonen, Iina (2016). FinELibin e-kirjakysely korkeakouluopiskelijoille ja -opettajille. Helsinki: Kansalliskirjasto. Raportteja ja selvityksiä 3/

10 1. Aineiston kuvailu Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1892 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1892 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1892 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Kuinka monta tuntia käytät opiskeluun tyypillisen viikon aikana? Kuinka monta tuntia käytät opiskeluun tyypillisen viikon aikana? Alle 10 h h h h h h tai enemmän tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2] Kuinka monta tuntia käytät opinnoissa tarvittavien kirjojen lukemiseen tyypillisesti viikossa? Kuinka monta tuntia käytät opinnoissa tarvittavien kirjojen lukemiseen tyypillisesti viikossa? 6

13 Q4_1 Alle 5h h h h h tai enemmän tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3] Kuinka montaa opinnoissa tarvittavaa kirjaa luet keskimäärin kuukaudessa? Kuinka montaa opinnoissa tarvittavaa kirjaa luet keskimäärin kuukaudessa? tai enemmän tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_1] Oletko lukenut e-kirjoja? Kyllä, olen lukenut opintoihin liittyviä e-kirjoja Oletko lukenut e-kirjoja? Kyllä, olen lukenut opintoihin liittyviä e-kirjoja 7

14 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q4_2] Oletko lukenut e-kirjoja? Kyllä, olen lukenut muita kuin opintoihin liittyviä e-kirjoja Oletko lukenut e-kirjoja? Kyllä, olen lukenut muita kuin opintoihin liittyviä e-kirjoja Ei mainittu Mainittu [Q4_3] Oletko lukenut e-kirjoja? Olen yrittänyt, mutta se ei onnistunut Oletko lukenut e-kirjoja? Olen yrittänyt, mutta se ei onnistunut Ei mainittu Mainittu

15 Q4_6 [Q4_4] Oletko lukenut e-kirjoja? En ole lukenut, enkä aiokaan lukea Oletko lukenut e-kirjoja? En ole lukenut, enkä aiokaan lukea Ei mainittu Mainittu [Q4_5] Oletko lukenut e-kirjoja? En ole lukenut, mutta aion lukea jatkossa opintoihin liittyviä e-kirjoja Oletko lukenut e-kirjoja? En ole lukenut, mutta aion lukea jatkossa opintoihin liittyviä e-kirjoja Ei mainittu Mainittu [Q4_6] Oletko lukenut e-kirjoja? En ole lukenut, mutta aion lukea jatkossa muita kuin opintoihin liittyviä e-kirjoja Oletko lukenut e-kirjoja? 9

16 2. Muuttujat En ole lukenut, mutta aion lukea jatkossa muita kuin opintoihin liittyviä e-kirjoja Ei mainittu Mainittu [Q5] Jos e-kirjojen lukemiseen on liittynyt ongelmia, kerro millaisia (avokysymys) Jos e-kirjojen lukemiseen on liittynyt ongelmia, kerro millaisia [Q6] Jos olet lukenut opintoihin liittyviä e-kirjoja, mitä e-kirjoja olet lukenut viimeksi? Nimeä esimerkkejä (avokysymys) Jos olet lukenut opintoihin liittyviä e-kirjoja, mitä e-kirjoja olet lukenut viimeksi? Nimeä esimerkkejä [Q7_1] Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? Kyllä, olen lainannut opintoihin liittyviä e-kirjoja Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? Kyllä, olen lainannut opintoihin liittyviä e-kirjoja Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 10

17 Q7_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q7_2] Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? Kyllä, olen lainannut muita kuin opintoihin liittyviä e-kirjoja Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? Kyllä, olen lainannut muita kuin opintoihin liittyviä e-kirjoja Ei mainittu Mainittu [Q7_3] Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? Olen yrittänyt lainata e- kirjoja, mutta se ei onnistunut Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? Olen yrittänyt lainata e-kirjoja, mutta se ei onnistunut Ei mainittu Mainittu

18 2. Muuttujat [Q7_4] Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? En ole lainannut, enkä aiokaan lainata Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? En ole lainannut, enkä aiokaan lainata Ei mainittu Mainittu [Q7_5] Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? En ole lainannut, mutta aion lainata jatkossa opintoihin liittyviä e-kirjoja Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? En ole lainannut, mutta aion lainata jatkossa opintoihin liittyviä e-kirjoja Ei mainittu Mainittu [Q7_6] Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? En ole lainannut, mutta aion lainata jatkossa muita kuin opintoihin liittyviä e-kirjoja Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? 12

19 Q9_2 En ole lainannut, mutta aion lainata jatkossa muita kuin opintoihin liittyviä e-kirjoja Ei mainittu Mainittu [Q8] Jos e-kirjojen lainaamiseen on liittynyt ongelmia, kerro millaisia (avokysymys) Jos e-kirjojen lainaamiseen on liittynyt ongelmia, kerro millaisia [Q9_1] Oletko ostanut e-kirjoja? Kyllä, olen ostanut opintoihin liittyviä e- kirjoja Oletko ostanut e-kirjoja? Kyllä, olen ostanut opintoihin liittyviä e-kirjoja Ei mainittu Mainittu [Q9_2] Oletko ostanut e-kirjoja? Kyllä, olen ostanut muita kuin opintoihin liittyviä e-kirjoja Oletko ostanut e-kirjoja? 13

20 2. Muuttujat Kyllä, olen ostanut muita kuin opintoihin liittyviä e-kirjoja Ei mainittu Mainittu [Q9_3] Oletko ostanut e-kirjoja? Olen yrittänyt, mutta se ei onnistunut Oletko ostanut e-kirjoja? Olen yrittänyt, mutta se ei onnistunut Ei mainittu Mainittu [Q9_4] Oletko ostanut e-kirjoja? En ole ostanut, enkä aiokaan ostaa Oletko ostanut e-kirjoja? En ole ostanut, enkä aiokaan ostaa 14

21 Q9_6 Ei mainittu Mainittu [Q9_5] Oletko ostanut e-kirjoja? En ole ostanut, mutta aion ostaa jatkossa opintoihin liittyviä e-kirjoja Oletko ostanut e-kirjoja? En ole ostanut, mutta aion ostaa jatkossa opintoihin liittyviä e-kirjoja Ei mainittu Mainittu [Q9_6] Oletko ostanut e-kirjoja? En ole ostanut, mutta aion ostaa jatkossa muita kuin opintoihin liittyviä e-kirjoja Oletko ostanut e-kirjoja? En ole ostanut, mutta aion ostaa jatkossa muita kuin opintoihin liittyviä e-kirjoja Ei mainittu Mainittu

22 2. Muuttujat [Q10] Jos e-kirjojen ostamiseen on liittynyt ongelmia, kerro millaisia (avokysymys) Jos e-kirjojen ostamiseen on liittynyt ongelmia, kerro millaisia [Q11_1] Millä laitteilla olet lukenut e-kurssikirjoja? Älypuhelin Millä laitteilla olet lukenut e-kurssikirjoja? Älypuhelin Ei mainittu Mainittu [Q11_2] Millä laitteilla olet lukenut e-kurssikirjoja? Tietokone Millä laitteilla olet lukenut e-kurssikirjoja? Tietokone Ei mainittu Mainittu

23 Q11_5 [Q11_3] Millä laitteilla olet lukenut e-kurssikirjoja? Tabletti Millä laitteilla olet lukenut e-kurssikirjoja? Tabletti Ei mainittu Mainittu [Q11_4] Millä laitteilla olet lukenut e-kurssikirjoja? E-kirjojen lukulaite Millä laitteilla olet lukenut e-kurssikirjoja? E-kirjojen lukulaite Ei mainittu Mainittu [Q11_5] Millä laitteilla olet lukenut e-kurssikirjoja? Muu, mikä? (avokysymys) Millä laitteilla olet lukenut e-kurssikirjoja? 17

24 2. Muuttujat Muu, mikä? [Q11_6] Millä laitteilla olet lukenut e-kurssikirjoja? En ole lukenut e-kirjoja Millä laitteilla olet lukenut e-kurssikirjoja? En ole lukenut e-kirjoja Ei mainittu Mainittu [Q12_1] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Cambridge Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Cambridge Ei mainittu Mainittu

25 Q12_4 [Q12_2] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Dawnsonera Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Dawnsonera Ei mainittu Mainittu [Q12_3] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Duodecimin Oppiportti Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Duodecimin Oppiportti Ei mainittu Mainittu [Q12_4] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? EBL (Proquest Ebook Library) Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? 19

26 2. Muuttujat EBL (Proquest Ebook Library) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_5] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Ebrary Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Ebrary Ei mainittu Mainittu [Q12_6] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? EBSCO ebooks Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? EBSCO ebooks 20

27 Q12_8 Ei mainittu Mainittu [Q12_7] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Ellibs Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Ellibs Ei mainittu Mainittu [Q12_8] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Elsevier Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Elsevier Ei mainittu Mainittu

28 2. Muuttujat [Q12_9] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Emerald Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Emerald Ei mainittu Mainittu [Q12_10] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? MyiLibrary Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? MyiLibrary Ei mainittu Mainittu [Q12_11] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Oxford Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? 22

29 Q12_13 Oxford Ei mainittu Mainittu [Q12_12] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? SAGE Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? SAGE Ei mainittu Mainittu [Q12_13] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Springer Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Springer 23

30 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q12_14] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Talentumin Verkkokirjahylly Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Talentumin Verkkokirjahylly Ei mainittu Mainittu [Q12_15] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Thieme (Clinical Collections ja ElectronicBook Library) Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Thieme (Clinical Collections ja ElectronicBook Library) Ei mainittu Mainittu

31 Q12_18 [Q12_16] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Wiley Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Wiley Ei mainittu Mainittu [Q12_17] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? World Scientific Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? World Scientific Ei mainittu Mainittu [Q12_18] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Muita, mitä? (avokysymys) Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? 25

32 2. Muuttujat Muita, mitä? [Q12_19] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? En tiedä Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? En tiedä Ei mainittu Mainittu [Q12_20] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? En ole käyttänyt e-kirjapalveluja opinnoissani Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? En ole käyttänyt e-kirjapalveluja opinnoissani Ei mainittu Mainittu

33 Q13_3 [Q13_1] Mistä olet saanut tietoa opintoihin liittyvistä e-kirjoista? Oppilaitokseni verkkosivuilta, ml. kirjaston verkkosivuilta Mistä olet saanut tietoa opintohin liittyvistä e-kirjoista? Oppilaitokseni verkkosivuilta, ml. kirjaston verkkosivuilta Ei mainittu Mainittu [Q13_2] Mistä olet saanut tietoa opintoihin liittyvistä e-kirjoista? Opettajilta Mistä olet saanut tietoa opintohin liittyvistä e-kirjoista? Opettajilta Ei mainittu Mainittu [Q13_3] Mistä olet saanut tietoa opintoihin liittyvistä e-kirjoista? Toisilta opiskelijoilta Mistä olet saanut tietoa opintohin liittyvistä e-kirjoista? 27

34 2. Muuttujat Toisilta opiskelijoilta Ei mainittu Mainittu [Q13_4] Mistä olet saanut tietoa opintoihin liittyvistä e-kirjoista? Kirjaston henkilökunnalta Mistä olet saanut tietoa opintohin liittyvistä e-kirjoista? Kirjaston henkilökunnalta Ei mainittu Mainittu [Q13_5] Mistä olet saanut tietoa opintoihin liittyvistä e-kirjoista? Muualta, mistä? (avokysymys) Mistä olet saanut tietoa opintohin liittyvistä e-kirjoista? Muualta, mistä? 28

35 Q14_1 [Q13_6] Mistä olet saanut tietoa opintoihin liittyvistä e-kirjoista? En ole saanut lainkaan tietoa opintoihin liittyvistä e-kirjoista Mistä olet saanut tietoa opintohin liittyvistä e-kirjoista? En ole saanut lainkaan tietoa opintoihin liittyvistä e-kirjoista Ei mainittu Mainittu [Q14_1] Opinnoissa tarvitsemani kirjat ovat usein saatavilla e-kirjoina Alla esitetään sarja väittämiä, jotka liittyvät e-kirjoihin erityisesti opiskelun osana. Vastaa väittämiin annetulla asteikolla sen mukaan, miten tarkasti väittämät vastaavat omaa kokemustasi. Vastausvaihtoehdot: 5= Täysin samaa mieltä, 4= Jokseenkin samaa mieltä, 3= Ei samaa eikä eri mieltä, 2= Jokseenkin eri mieltä, 1= Täysin eri mieltä Opinnoissa tarvitsemani kirjat ovat usein saatavilla e-kirjoina Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

36 2. Muuttujat [Q14_2] Löydän e-kirjat helposti oppilaitokseni kirjaston verkkopalvelusta Alla esitetään sarja väittämiä, jotka liittyvät e-kirjoihin erityisesti opiskelun osana. Vastaa väittämiin annetulla asteikolla sen mukaan, miten tarkasti väittämät vastaavat omaa kokemustasi. Vastausvaihtoehdot: 5= Täysin samaa mieltä, 4= Jokseenkin samaa mieltä, 3= Ei samaa eikä eri mieltä, 2= Jokseenkin eri mieltä, 1= Täysin eri mieltä Löydän e-kirjat helposti oppilaitokseni kirjaston verkkopalvelusta Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_3] E-kirjojen lukemiseen tarvittavien lukuohjelmien käyttöönottaminen on helppoa Alla esitetään sarja väittämiä, jotka liittyvät e-kirjoihin erityisesti opiskelun osana. Vastaa väittämiin annetulla asteikolla sen mukaan, miten tarkasti väittämät vastaavat omaa kokemustasi. Vastausvaihtoehdot: 5= Täysin samaa mieltä, 4= Jokseenkin samaa mieltä, 3= Ei samaa eikä eri mieltä, 2= Jokseenkin eri mieltä, 1= Täysin eri mieltä E-kirjojen lukemiseen tarvittavien lukuohjelmien käyttöönottaminen on helppoa Täysin eri mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 30

37 Q14_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_4] E-kirjojen lukeminen on helppoa Alla esitetään sarja väittämiä, jotka liittyvät e-kirjoihin erityisesti opiskelun osana. Vastaa väittämiin annetulla asteikolla sen mukaan, miten tarkasti väittämät vastaavat omaa kokemustasi. Vastausvaihtoehdot: 5= Täysin samaa mieltä, 4= Jokseenkin samaa mieltä, 3= Ei samaa eikä eri mieltä, 2= Jokseenkin eri mieltä, 1= Täysin eri mieltä E-kirjojen lukeminen on helppoa Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_5] Minulle on tärkeää, että voin tehdä e-kirjaan muistiinpanoja ja merkintöjä Alla esitetään sarja väittämiä, jotka liittyvät e-kirjoihin erityisesti opiskelun osana. Vastaa väittämiin annetulla asteikolla sen mukaan, miten tarkasti väittämät vastaavat omaa kokemustasi. Vastausvaihtoehdot: 5= Täysin samaa mieltä, 4= Jokseenkin samaa mieltä, 3= Ei samaa eikä eri mieltä, 2= Jokseenkin eri mieltä, 1= Täysin eri mieltä 31

38 2. Muuttujat Minulle on tärkeää, että voin tehdä e-kirjaan muistiinpanoja ja merkintöjä Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_6] Minulle olisi tärkeää, että pääsisin näkemään, mitä muistiinpanoja ja merkintöjä muut ovat tehneet e-kirjaan Alla esitetään sarja väittämiä, jotka liittyvät e-kirjoihin erityisesti opiskelun osana. Vastaa väittämiin annetulla asteikolla sen mukaan, miten tarkasti väittämät vastaavat omaa kokemustasi. Vastausvaihtoehdot: 5= Täysin samaa mieltä, 4= Jokseenkin samaa mieltä, 3= Ei samaa eikä eri mieltä, 2= Jokseenkin eri mieltä, 1= Täysin eri mieltä Minulle olisi tärkeää, että pääsisin näkemään, mitä muistiinpanoja ja merkintöjä muut ovat tehneet e-kirjaan Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

39 Q14_8 [Q14_7] Haluan ladata e-kirjat omalle koneelle Alla esitetään sarja väittämiä, jotka liittyvät e-kirjoihin erityisesti opiskelun osana. Vastaa väittämiin annetulla asteikolla sen mukaan, miten tarkasti väittämät vastaavat omaa kokemustasi. Vastausvaihtoehdot: 5= Täysin samaa mieltä, 4= Jokseenkin samaa mieltä, 3= Ei samaa eikä eri mieltä, 2= Jokseenkin eri mieltä, 1= Täysin eri mieltä Haluan ladata e-kirjat omalle koneelle Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_8] En halua ladata e-kirjoja omalle koneelle, vaan luen ne mieluummin verkkoyhteydellä selaimessa Alla esitetään sarja väittämiä, jotka liittyvät e-kirjoihin erityisesti opiskelun osana. Vastaa väittämiin annetulla asteikolla sen mukaan, miten tarkasti väittämät vastaavat omaa kokemustasi. Vastausvaihtoehdot: 5= Täysin samaa mieltä, 4= Jokseenkin samaa mieltä, 3= Ei samaa eikä eri mieltä, 2= Jokseenkin eri mieltä, 1= Täysin eri mieltä En halua ladata e-kirjoja omalle koneelle, vaan luen ne mieluummin verkkoyhteydellä selaimessa 33

40 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_9] Saan tarvittaessa apua e-kirjojen käyttöön liittyvissä ongelmissa oppilaitokseni kirjastosta Alla esitetään sarja väittämiä, jotka liittyvät e-kirjoihin erityisesti opiskelun osana. Vastaa väittämiin annetulla asteikolla sen mukaan, miten tarkasti väittämät vastaavat omaa kokemustasi. Vastausvaihtoehdot: 5= Täysin samaa mieltä, 4= Jokseenkin samaa mieltä, 3= Ei samaa eikä eri mieltä, 2= Jokseenkin eri mieltä, 1= Täysin eri mieltä Saan tarvittaessa apua e-kirjojen käyttöön liittyvissä ongelmissa oppilaitokseni kirjastosta Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_10] E-kirjat helpottavat ja nopeuttavat opintojani Alla esitetään sarja väittämiä, jotka liittyvät e-kirjoihin erityisesti opiskelun osana. Vastaa väittämiin annetulla asteikolla sen mukaan, miten tarkasti väittämät vastaavat omaa kokemustasi. Vastausvaihtoehdot: 5= Täysin samaa mieltä, 4= Jokseenkin samaa mieltä, 3= Ei samaa eikä eri mieltä, 2= Jokseenkin eri mieltä, 1= Täysin eri mieltä 34

41 Q14_11 E-kirjat helpottavat ja nopeuttavat opintojani Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_11] Valitsen jatkossa opiskellessa mieluummin e-kirjan kuin paperimuodossa olevan vastaavan kirjan Alla esitetään sarja väittämiä, jotka liittyvät e-kirjoihin erityisesti opiskelun osana. Vastaa väittämiin annetulla asteikolla sen mukaan, miten tarkasti väittämät vastaavat omaa kokemustasi. Vastausvaihtoehdot: 5= Täysin samaa mieltä, 4= Jokseenkin samaa mieltä, 3= Ei samaa eikä eri mieltä, 2= Jokseenkin eri mieltä, 1= Täysin eri mieltä Valitsen jatkossa opiskellessa mieluummin e-kirjan kuin paperimuodossa olevan vastaavan kirjan Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

42 2. Muuttujat [Q15] Tarkenna halutessasi vastauksia (avokysymys) Tarkenna halutessasi vastauksia [Q16] Millaisia e-kirjojen pitäisi mielestäsi olla, jotta ne toimisivat hyvin osana opintoja? (avokysymys) Millaisia e-kirjojen pitäisi mielestäsi olla, jotta ne toimisivat hyvin osana opintoja? [BV1] Syntymävuosi (avokysymys) Syntymävuosi [BV2] Äidinkieli Äidinkieli Suomi Ruotsi Englanti Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV3] Opintojen aloitusvuosi (avokysymys) Opintojen aloitusvuosi 36

43 BV4_3 [BV4_1] Mitä tutkintoa suorittaa parhaillaan? Alempi korkeakoulututkinto yliopistossa Mitä tutkintoa suorittaa parhaillaan? Alempi korkeakoulututkinto yliopistossa Ei mainittu Mainittu [BV4_2] Mitä tutkintoa suorittaa parhaillaan? Ylempi korkeakoulututkinto yliopistossa Mitä tutkintoa suorittaa parhaillaan? Ylempi korkeakoulututkinto yliopistossa Ei mainittu Mainittu [BV4_3] Mitä tutkintoa suorittaa parhaillaan? Ammattikorkeakoulututkinto Mitä tutkintoa suorittaa parhaillaan? 37

44 2. Muuttujat Ammattikorkeakoulututkinto Ei mainittu Mainittu [BV4_4] Mitä tutkintoa suorittaa parhaillaan? Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Mitä tutkintoa suorittaa parhaillaan? Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Ei mainittu Mainittu [BV4_5] Mitä tutkintoa suorittaa parhaillaan? Muu, mikä? (avokysymys) Mitä tutkintoa suorittaa parhaillaan? Muu, mikä? 38

45 BV5_2 [BV5_1] Valitse yliopisto Oppilaitos Valitse yliopisto Aalto-yliopisto Hanken Svenska handelshögskolan Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulu Oulun yliopisto Taideyliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi tieto puuttuu (SYSMIS) [BV5_2] Valitse ammattikorkeakoulu Oppilaitos Valitse ammattikorkeakoulu Kuvailevat tunnusluvut 39

46 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 869 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 6.34 [BV6_1] Oppiala: Yliopisto Oppiala Yliopisto: Eläinlääketieteellinen Farmasia Hammaslääketieteellinen Humanistinen Kasvatustieteellinen Kauppatieteellinen Kuvataideala Liikuntatieteellinen Luonnontieteellinen Lääketieteellinen Maatalous-metsätieteellinen Musiikkiala Oikeustieteellinen Psykologia Sotilasala Taideteollinen Teknillistieteellinen Teologinen Terveystieteet Yhteiskuntatieteellinen tieto puuttuu (SYSMIS)

47 BV7 [BV6_2] Oppiala: Ammattikorkeakoulu Oppiala Ammattikorkeakoulu: Humanistinen ja kasvatusala Kulttuuriala Luonnontieteiden ala Luonnonvara- ja ympäristöala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Tekniikan ja liikenteen ala Turvallisuusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala tieto puuttuu (SYSMIS) [BV7] Muita kommentteja e-kirjoista tai tästä kyselystä (avoin palaute) Muita kommentteja e-kirjoista tai tästä kyselystä [BV8] Vastaamisen aloittamisaika Vastaamisen aloittamisaika [BV9] Vastaamisen lopettamisaika Vastaamisen lopettamisaika 41

48 2. Muuttujat [BV10] Vastaamisen kesto minuutteina Vastaamisen kesto minuutteina Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1892 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 9.52 keskihajonta [BV11] Lomakkeen kieli Lomakkeen kieli Suomi Ruotsi Englanti

49 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Kuinka monta tuntia käytät opiskeluun tyypillisen viikon aikana? [Q1] Kuinka monta tuntia käytät opinnoissa tarvittavien kirjojen lukemiseen tyypillisesti viikossa? [Q2] Kuinka montaa opinnoissa tarvittavaa kirjaa luet keskimäärin kuukaudessa? [Q3] Oletko lukenut e-kirjoja? Kyllä, olen lukenut opintoihin liittyviä e-kirjoja [Q4_1] Oletko lukenut e-kirjoja? Kyllä, olen lukenut muita kuin opintoihin liittyviä e-kirjoja [Q4_2] 8 Oletko lukenut e-kirjoja? Olen yrittänyt, mutta se ei onnistunut [Q4_3] Oletko lukenut e-kirjoja? En ole lukenut, enkä aiokaan lukea [Q4_4] Oletko lukenut e-kirjoja? En ole lukenut, mutta aion lukea jatkossa opintoihin liittyviä e-kirjoja [Q4_5] Oletko lukenut e-kirjoja? En ole lukenut, mutta aion lukea jatkossa muita kuin opintoihin liittyviä e-kirjoja [Q4_6] Jos e-kirjojen lukemiseen on liittynyt ongelmia, kerro millaisia (avokysymys) [Q5] Jos olet lukenut opintoihin liittyviä e-kirjoja, mitä e-kirjoja olet lukenut viimeksi? Nimeä esimerkkejä (avokysymys) [Q6] Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? Kyllä, olen lainannut opintoihin liittyviä e-kirjoja [Q7_1] 10 Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? Kyllä, olen lainannut muita kuin opintoihin liittyviä e- kirjoja [Q7_2] Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? Olen yrittänyt lainata e-kirjoja, mutta se ei onnistunut [Q7_3]

50 3. Hakemistot Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? En ole lainannut, enkä aiokaan lainata [Q7_4] Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? En ole lainannut, mutta aion lainata jatkossa opintoihin liittyviä e-kirjoja [Q7_5] Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? En ole lainannut, mutta aion lainata jatkossa muita kuin opintoihin liittyviä e-kirjoja [Q7_6] Jos e-kirjojen lainaamiseen on liittynyt ongelmia, kerro millaisia (avokysymys) [Q8] Oletko ostanut e-kirjoja? Kyllä, olen ostanut opintoihin liittyviä e-kirjoja [Q9_1] Oletko ostanut e-kirjoja? Kyllä, olen ostanut muita kuin opintoihin liittyviä e-kirjoja [Q9_2] 13 Oletko ostanut e-kirjoja? Olen yrittänyt, mutta se ei onnistunut [Q9_3] Oletko ostanut e-kirjoja? En ole ostanut, enkä aiokaan ostaa [Q9_4] Oletko ostanut e-kirjoja? En ole ostanut, mutta aion ostaa jatkossa opintoihin liittyviä e-kirjoja [Q9_5] Oletko ostanut e-kirjoja? En ole ostanut, mutta aion ostaa jatkossa muita kuin opintoihin liittyviä e-kirjoja [Q9_6] Jos e-kirjojen ostamiseen on liittynyt ongelmia, kerro millaisia (avokysymys) [Q10] Millä laitteilla olet lukenut e-kurssikirjoja? Älypuhelin [Q11_1] Millä laitteilla olet lukenut e-kurssikirjoja? Tietokone [Q11_2] Millä laitteilla olet lukenut e-kurssikirjoja? Tabletti [Q11_3] Millä laitteilla olet lukenut e-kurssikirjoja? E-kirjojen lukulaite [Q11_4] Millä laitteilla olet lukenut e-kurssikirjoja? Muu, mikä? (avokysymys) [Q11_5] Millä laitteilla olet lukenut e-kurssikirjoja? En ole lukenut e-kirjoja [Q11_6] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Cambridge [Q12_1] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Dawnsonera [Q12_2] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Duodecimin Oppiportti [Q12_3].. 19 Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? EBL (Proquest Ebook Library) [Q12_4] 19 Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Ebrary [Q12_5] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? EBSCO ebooks [Q12_6] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Ellibs [Q12_7] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Elsevier [Q12_8] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Emerald [Q12_9] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? MyiLibrary [Q12_10] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Oxford [Q12_11] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? SAGE [Q12_12] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Springer [Q12_13] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Talentumin Verkkokirjahylly [Q12_14] 44

51 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä 24 Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Thieme (Clinical Collections ja ElectronicBook Library) [Q12_15] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Wiley [Q12_16] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? World Scientific [Q12_17] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Muita, mitä? (avokysymys) [Q12_18] 25 Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? En tiedä [Q12_19] Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? En ole käyttänyt e-kirjapalveluja opinnoissani [Q12_20] Mistä olet saanut tietoa opintoihin liittyvistä e-kirjoista? Oppilaitokseni verkkosivuilta, ml. kirjaston verkkosivuilta [Q13_1] Mistä olet saanut tietoa opintoihin liittyvistä e-kirjoista? Opettajilta [Q13_2] Mistä olet saanut tietoa opintoihin liittyvistä e-kirjoista? Toisilta opiskelijoilta [Q13_3] Mistä olet saanut tietoa opintoihin liittyvistä e-kirjoista? Kirjaston henkilökunnalta [Q13_4] 28 Mistä olet saanut tietoa opintoihin liittyvistä e-kirjoista? Muualta, mistä? (avokysymys) [Q13_5] 28 Mistä olet saanut tietoa opintoihin liittyvistä e-kirjoista? En ole saanut lainkaan tietoa opintoihin liittyvistä e-kirjoista [Q13_6] Opinnoissa tarvitsemani kirjat ovat usein saatavilla e-kirjoina [Q14_1] Löydän e-kirjat helposti oppilaitokseni kirjaston verkkopalvelusta [Q14_2] E-kirjojen lukemiseen tarvittavien lukuohjelmien käyttöönottaminen on helppoa [Q14_3].. 30 E-kirjojen lukeminen on helppoa [Q14_4] Minulle on tärkeää, että voin tehdä e-kirjaan muistiinpanoja ja merkintöjä [Q14_5] Minulle olisi tärkeää, että pääsisin näkemään, mitä muistiinpanoja ja merkintöjä muut ovat tehneet e-kirjaan [Q14_6] Haluan ladata e-kirjat omalle koneelle [Q14_7] En halua ladata e-kirjoja omalle koneelle, vaan luen ne mieluummin verkkoyhteydellä selaimessa [Q14_8] Saan tarvittaessa apua e-kirjojen käyttöön liittyvissä ongelmissa oppilaitokseni kirjastosta [Q14_9] 34 E-kirjat helpottavat ja nopeuttavat opintojani [Q14_10] Valitsen jatkossa opiskellessa mieluummin e-kirjan kuin paperimuodossa olevan vastaavan kirjan [Q14_11] Tarkenna halutessasi vastauksia (avokysymys) [Q15] Millaisia e-kirjojen pitäisi mielestäsi olla, jotta ne toimisivat hyvin osana opintoja? (avokysymys) [Q16]

52 3. Hakemistot Syntymävuosi (avokysymys) [BV1] Äidinkieli [BV2] Opintojen aloitusvuosi (avokysymys) [BV3] Mitä tutkintoa suorittaa parhaillaan? Alempi korkeakoulututkinto yliopistossa [BV4_1] Mitä tutkintoa suorittaa parhaillaan? Ylempi korkeakoulututkinto yliopistossa [BV4_2] Mitä tutkintoa suorittaa parhaillaan? Ammattikorkeakoulututkinto [BV4_3] Mitä tutkintoa suorittaa parhaillaan? Ylempi ammattikorkeakoulututkinto [BV4_4] Mitä tutkintoa suorittaa parhaillaan? Muu, mikä? (avokysymys) [BV4_5] Valitse yliopisto [BV5_1] Valitse ammattikorkeakoulu [BV5_2] Oppiala: Yliopisto [BV6_1] Oppiala: Ammattikorkeakoulu [BV6_2] Muita kommentteja e-kirjoista tai tästä kyselystä (avoin palaute) [BV7] Vastaamisen aloittamisaika [BV8] Vastaamisen lopettamisaika [BV9] Vastaamisen kesto minuutteina [BV10] Lomakkeen kieli [BV11]

53 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) E-kirjat helpottavat ja nopeuttavat opintojani E-kirjojen lukeminen on helppoa E-kirjojen lukemiseen tarvittavien lukuohjelmien käyttöönottaminen on helppoa En halua ladata e-kirjoja omalle koneelle, vaan luen ne mieluummin verkkoyhteydellä selaimessa Haluan ladata e-kirjat omalle koneelle Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Jos e-kirjojen lainaamiseen on liittynyt ongelmia, kerro millaisia (avokysymys) Jos e-kirjojen lukemiseen on liittynyt ongelmia, kerro millaisia (avokysymys) Jos e-kirjojen ostamiseen on liittynyt ongelmia, kerro millaisia (avokysymys) Jos olet lukenut opintoihin liittyviä e-kirjoja, mitä e-kirjoja olet lukenut viimeksi? Nimeä esimerkkejä (avokysymys) Kuinka monta tuntia käytät opinnoissa tarvittavien kirjojen lukemiseen tyypillisesti viikossa? 6 Kuinka monta tuntia käytät opiskeluun tyypillisen viikon aikana? Kuinka montaa opinnoissa tarvittavaa kirjaa luet keskimäärin kuukaudessa? Lomakkeen kieli Löydän e-kirjat helposti oppilaitokseni kirjaston verkkopalvelusta Millaisia e-kirjojen pitäisi mielestäsi olla, jotta ne toimisivat hyvin osana opintoja? (avokysymys) Millä laitteilla olet lukenut e-kurssikirjoja? E-kirjojen lukulaite Millä laitteilla olet lukenut e-kurssikirjoja? En ole lukenut e-kirjoja Millä laitteilla olet lukenut e-kurssikirjoja? Muu, mikä? (avokysymys) Millä laitteilla olet lukenut e-kurssikirjoja? Tabletti Millä laitteilla olet lukenut e-kurssikirjoja? Tietokone Millä laitteilla olet lukenut e-kurssikirjoja? Älypuhelin Minulle olisi tärkeää, että pääsisin näkemään, mitä muistiinpanoja ja merkintöjä muut ovat tehneet e-kirjaan Minulle on tärkeää, että voin tehdä e-kirjaan muistiinpanoja ja merkintöjä Mistä olet saanut tietoa opintoihin liittyvistä e-kirjoista? En ole saanut lainkaan tietoa opintoihin liittyvistä e-kirjoista Mistä olet saanut tietoa opintoihin liittyvistä e-kirjoista? Kirjaston henkilökunnalta Mistä olet saanut tietoa opintoihin liittyvistä e-kirjoista? Muualta, mistä? (avokysymys)

54 3. Hakemistot Mistä olet saanut tietoa opintoihin liittyvistä e-kirjoista? Opettajilta Mistä olet saanut tietoa opintoihin liittyvistä e-kirjoista? Oppilaitokseni verkkosivuilta, ml. kirjaston verkkosivuilta Mistä olet saanut tietoa opintoihin liittyvistä e-kirjoista? Toisilta opiskelijoilta Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Cambridge Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Dawnsonera Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Duodecimin Oppiportti Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? EBL (Proquest Ebook Library) Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Ebrary Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? EBSCO ebooks Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Ellibs Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Elsevier Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Emerald Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? En ole käyttänyt e-kirjapalveluja opinnoissani Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? En tiedä Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Muita, mitä? (avokysymys) Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? MyiLibrary Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Oxford Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? SAGE Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Springer Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Talentumin Verkkokirjahylly Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Thieme (Clinical Collections ja ElectronicBook Library) Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? Wiley Mitä e-kirjapalveluja olet käyttänyt opintoihisi liittyen? World Scientific Mitä tutkintoa suorittaa parhaillaan? Alempi korkeakoulututkinto yliopistossa Mitä tutkintoa suorittaa parhaillaan? Ammattikorkeakoulututkinto Mitä tutkintoa suorittaa parhaillaan? Muu, mikä? (avokysymys) Mitä tutkintoa suorittaa parhaillaan? Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Mitä tutkintoa suorittaa parhaillaan? Ylempi korkeakoulututkinto yliopistossa Muita kommentteja e-kirjoista tai tästä kyselystä (avoin palaute) Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? En ole lainannut, enkä aiokaan lainata Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? En ole lainannut, mutta aion lainata jatkossa muita kuin opintoihin liittyviä e-kirjoja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3074. Amisbarometri Koodikirja

FSD3074. Amisbarometri Koodikirja FSD3074 Amisbarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Amisbarometri 2015 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2016. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2880. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot. Koodikirja

FSD2880. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot. Koodikirja FSD2880 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD3113 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2909 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD3111. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD3111. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD3111 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2970 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja FSD3189 Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2350 Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2869. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot. Koodikirja

FSD2869. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot. Koodikirja FSD2869 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elektronisten

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja FSD2390 Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot