FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :50: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1253. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Räty, Reetta (Helsingin Sanomat): Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Aineiston nimi englanniksi: Homosexuality 2001 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Räty, Reetta (Helsingin Sanomat. Nyt-liite) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Helsingin Sanomat. Nyt-liite (Sanoma Osakeyhtiö) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat biseksuaalisuus; erotiikka; heteroseksuaalisuus; homoseksuaalisuus; lesbolaisuus; rakkaussuhde; seksuaalinen identiteetti; seksuaalinen käyttäytyminen; seksuaaliset vähemmistöt; seksuaa- 1

8 1. Aineiston kuvailu lisuus; sukupuolielämä; sukupuolivietti; transvestismi Tieteenala / Aihealue FSDn sanaston mukainen luokittelu: psykologia; sosiaalipsykologia; sosiologia CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: vähemmistöt Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällön kuvaus Aineisto on muodostettu Helsingin Sanomien Nyt-liitteen lukijoille suunnatun homoseksuaalisuuskyselyn strukturoidusta osuudesta. Kyselyllä on selvitetty ihmisten käsityksiä ja kokemuksia homoseksuaalisuudesta. Vastaajia on yhteensä 1885 ja heistä nuoria (20-30 v.) on kolmannes. Vastaajista kolmannes on opiskelijoita ja loput edustavat hyvin laajasti eri aloja ja ammattiryhmiä. Koska kysely on suunnattu Nyt-liitteen lukijoille, vastaajista puolet on pääkaupunkiseudulta. Valtaosa lopuistakin vastaajista on suurista kaupungeista. Kyselyssä oli valittavana valmiita vastausvaihtoehtoja mm. seuraaviin kysymyksiin: Kuinka pitkälle olet mennyt samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa?, Miksi otit seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran?, Minkä ikäisenä harrastit ensimmäisen kerran seksiä? ja Kuinka usein haluaisit harrastaa seksiä?. Lisäksi kyselyssä on kartoitettu seksuaalisen suuntauksen kehitystä, sitä mikä seksissä on hauskinta ja homoseksuaalisuuden piirteitä. Vastaajilta on myös kysytty, ketkä tietävät vastaajan seksuaalisesta suuntautumisesta. Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikä, ammatti, siviilisääty ja seksuaali-identiteetti (biseksuaali/ hetero/homo/lesbo/en osaa sanoa/muu, mikä). 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: Helsingin Sanomien Nyt-liitteen lukijat Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: Räty, Reetta (Helsingin Sanomat. Nyt-liite) 2

9 1.4. Aineiston käyttö Aineiston tuottajat: Sanoma Osakeyhtiö Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: verkkolomake Keruuväline tai -ohje: Puolistrukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2001 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 66 muuttujaa ja 1806 havaintoa. Otantamenetelmä: Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte Kysely on suunnattu kaikille Nyt-liitteen lukijoille, joista halukkaat ovat siihen vastanneet 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Kuntamuuttuja on pudotettu aineistosta pois tunnistettavuuden estämiseksi. Kysely on sisältänyt useita avokysymyksiä, joita ei ole mukana tässä aineistossa. Erilliset aihetta koskevat lukijakirjeet ja paperilomakkeelle täytetyt lukijavastaukset puuttuvat aineistosta. Internetin kautta toteutetuissa kyselyissä ei ole mahdollista kontrolloida, vastaavatko yksittäiset ihmiset kyselyyn vain kerran. Julkaisut Räty, Reetta (2001). Kaltaistensa kanssa. Helsingin Sanomat, Viikkoliite Nyt 37/2001, Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Aineiston saatavuus Saatavissa Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia 3

10 1. Aineiston kuvailu Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1806 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1806 minimi 2.00 maksimi 2.00 keskiarvo 2.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1806 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [HAVTUN] Havaintotunnus Havaintotunnus Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1806 minimi 1.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Vastaajan sukupuoli Sukupuoli Nainen Mies tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2] Vastaajan ikä Ikä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1777 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 8.44 [Q3] Vastaajan ammatti (Avokysymys) Ammatti Ei valideja arvoja 7

14 2. Muuttujat [Q6] Vastaajan siviilisääty Siviilisääty Seurustelen Sinkku Eronnut Naimisissa Avoliitossa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7] Olen seksuualiselta suuntautumiseltani mielestäni Olen seksuualiselta suuntautumiseltani mielestäni Biseksuaali Hetero Homo Lesbo En osaa sanoa Muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7B] Olen seksuaaliselta suuntautumiseltani mielestäni? (Avokysymys) Olen seksuaaliselta suuntautumiseltani mielestäni: muu, mikä? (Avokysymys) Ei valideja arvoja 8

15 Q9_1 [Q8] Kuinka pitkälle olet mennyt samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa? Kuinka pitkälle olet mennyt samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa? En ole tuntenut mitään seksuaalista sukupuoltani kohtaan Olen katsellut kuvia Olen ihastunut Minulla on ollut fantasioita Olen flirttaillut Olen rakastunut? Olen suudellut Olen harkinnut seksiä, mutta en ole uskaltanut tehdä sitä Olen valmis rakastelemaan, mutta ei ole tullut tilaisuutta Olen rakastellut tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_1] Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska olin utelias Miksi otit seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran? Olin utelias Ei mainittu Mainittu

16 2. Muuttujat [Q9_2] Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska en pidä homoseksuaalisia kokemuksia sen kummempina kuin heteroseksuaalisiakaan Miksi otit seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran? En pidä homoseksuaalisia kokemuksia sen kummempina kuin heteroseksuaalisiakaan Ei mainittu Mainittu [Q9_3] Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska siitä tulee hyvä olo Miksi otit seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran? Siitä tulee hyvä olo Ei mainittu Mainittu [Q9_4] Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska se tuntuu minusta oikealta Miksi otit seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran? 10

17 Q9_6 Se tuntuu minusta oikealta Ei mainittu Mainittu [Q9_5] Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska halusin jännitystä elämään Miksi otit seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran? Halusin jännitystä elämään Ei mainittu Mainittu [Q9_6] Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska olin pettynyt vastakkaiseen sukupuoleen Miksi otit seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran? Olin pettynyt vastakkaiseen sukupuoleen 11

18 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q9_7] Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska minut pakotettiin Miksi otit seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran? Minut pakotettiin Ei mainittu Mainittu [Q9_8] Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska halusin kerran sitäkin Miksi otit seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran? Halusin kerran sitäkin Ei mainittu Mainittu

19 Q9B [Q9_9] Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska se on muotia Miksi otit seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran? Se on muotia Ei mainittu Mainittu [Q9B] Miksi otit seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran? (Avokysymys) Miksi otit seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran? Muu syy, mikä? Ei valideja arvoja [Q11] Kuvaile seksuaalisen suuntautumisesi kehitystä? Kuvaile seksuaalisen suuntautumisesi kehitystä Olen aina tiennyt olevani homo/lesbo/biseksuaali/hetero (taulukko jatkuu seur. sivulla) 13

20 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Elän kuin heterot, vaikka olen homo/lesbo/bi Yritin elää kuten heterot, vaikka olen homo/lesbo/bi Olin homo/lesbo, mutta huomasin olevani biseksuaali/hetero Luulin olevani hetero, mutta huomasin olevani homo/ lesbo/bi Olin biseksuaali, mutta huomasin olevani homo/lesbo/hetero En ole vieläkään varma tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12] Minkä ikäisenä huomasit olevasi hetero/homo/biseksuaali? Minkä ikäisenä huomasit olevasi hetero/homo/biseksuaali? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18] Jos et ole ollut seksuaalisessa kontaktissa samaa sukupuolta olevaan, uskotko, että voisit joskus olla? Jos et ole ollut seksuaalisessa kontaktissa samaa sukupuolta olevaan, uskotko, että voisit joskus olla? 14

21 Q24 Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22] Minkä ikäisenä harrastit ensimmäisen kerran seksiä? Minkä ikäisenä harrastit ensimmäisen kerran seksiä? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1667 minimi 4.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 3.09 [Q23] Kun harrastit ensimmäisen kerran seksiä, partnerisi oli sukupuoleltaan? Kun harrastit ensimmäisen kerran seksiä, partnerisi oli sukupuoleltaan? Eri sukupuolta Samaa sukupuolta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24] Miten usein harrastat seksiä? Miten usein harrastat seksiä? 15

22 2. Muuttujat Monta kertaa viikossa Viikoittain Kerran kuussa Satunnaisesti En koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25] Kuinka usein haluaisit harrastaa seksiä? Kuinka usein haluaisit harrastaa seksiä? Monta kertaa viikossa Viikoittain Kerran kuussa Satunnaisesti En koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26] Kuinka monen ihmisen kanssa olet harrastanut seksiä viimeisen vuoden aikana? Kuinka monen ihmisen kanssa olet harrastanut seksiä viimeisen vuoden aikana? enemmän tieto puuttuu (SYSMIS)

23 Q27_3 [Q27_1] Seksissä on hauskinta: Katselu? Seksissä on hauskinta? (valitse 1-3 kohtaa) Katselu Ei mainittu Mainittu [Q27_2] Seksissä on hauskinta: Orgasmi? Seksissä on hauskinta? (valitse 1-3 kohtaa) Orgasmi Ei mainittu Mainittu [Q27_3] Seksissä on hauskinta: Hyväily? Seksissä on hauskinta? (valitse 1-3 kohtaa) Hyväily 17

24 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q27_4] Seksissä on hauskinta: Toisen kehon lämpö? Seksissä on hauskinta? (valitse 1-3 kohtaa) Toisen kehon lämpö Ei mainittu Mainittu [Q27_5] Seksissä on hauskinta: Rakkauden osoittaminen? Seksissä on hauskinta? (valitse 1-3 kohtaa) Rakkauden osoittaminen Ei mainittu Mainittu

25 Q27_8 [Q27_6] Seksissä on hauskinta: Hyväksynnän saaminen? Seksissä on hauskinta? (valitse 1-3 kohtaa) Hyväksynnän saaminen Ei mainittu Mainittu [Q27_7] Seksissä on hauskinta: Yhteenkuuluvaisuuden tunne? Seksissä on hauskinta? (valitse 1-3 kohtaa) Yhteenkuuluvaisuuden tunne Ei mainittu Mainittu [Q27_8] Seksissä on hauskinta: Rentoutuminen? Seksissä on hauskinta? (valitse 1-3 kohtaa) Rentoutuminen 19

26 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q27_9] Seksissä on hauskinta: Suuseksi? Seksissä on hauskinta? (valitse 1-3 kohtaa) Suuseksi Ei mainittu Mainittu [Q27_10] Seksissä on hauskinta: Yhdyntä? Seksissä on hauskinta? (valitse 1-3 kohtaa) Yhdyntä Ei mainittu Mainittu

27 Q27_13 [Q27_11] Seksissä on hauskinta: Roolileikit? Seksissä on hauskinta? (valitse 1-3 kohtaa) Roolileikit Ei mainittu Mainittu [Q27_12] Seksissä on hauskinta: Ryhmä? Seksissä on hauskinta? (valitse 1-3 kohtaa) Ryhmä Ei mainittu Mainittu [Q27_13] Seksissä on hauskinta: Alistaminen? Seksissä on hauskinta? (valitse 1-3 kohtaa) Alistaminen 21

28 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q31_1] Pidän homoseksuaalisuutena neitimäisyyttä miehessä ja maskuliinisuutta naisessa Pidän homoseksuaalisuutena Neitimäisyyttä miehessä ja maskuliinisuutta naisessa Ei mainittu Mainittu [Q31_2] Pidän homoseksuaalisuutena ihastumista/rakastumista samaa sukupuolta olevaan Pidän homoseksuaalisuutena Ihastumista/rakastumista samaa sukupuolta olevaan Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 22

29 Q31_4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q31_3] Pidän homoseksuaalisuutena seksuaalisia ajatuksia ja tunteita samasta sukupuolesta Pidän homoseksuaalisuutena Seksuaalisia ajatuksia ja tunteita samasta sukupuolesta Ei mainittu Mainittu [Q31_4] Pidän homoseksuaalisuutena flirttiä Pidän homoseksuaalisuutena Flirttiä Ei mainittu Mainittu

30 2. Muuttujat [Q31_5] Pidän homoseksuaalisuutena koskettelua Pidän homoseksuaalisuutena Koskettelua Ei mainittu Mainittu [Q31_6] Pidän homoseksuaalisuutena humalassa suutelua samaa sukupuolta olevan kanssa Pidän homoseksuaalisuutena Humalassa suutelua samaa sukupuolta olevan kanssa Ei mainittu Mainittu [Q31_7] Pidän homoseksuaalisuutena seksin harrastamista samaa sukupuolta olevan kanssa Pidän homoseksuaalisuutena 24

31 Q32_1 Seksin harrastamista samaa sukupuolta olevan kanssa Ei mainittu Mainittu [Q31_8] Pidän homoseksuaalisuutena parisuhdetta samaa sukupuolta olevan kanssa Pidän homoseksuaalisuutena Parisuhdetta samaa sukupuolta olevan kanssa Ei mainittu Mainittu [Q32_1] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Ystävät? Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi? Ystävät 25

32 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q32_2] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Työkaverit? Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi? Työkaverit Ei mainittu Mainittu [Q32_3] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Vanhemmat? Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi? Vanhemmat Ei mainittu Mainittu

33 Q32_6 [Q32_4] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Puoliso/kumppani? Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi? Puoliso/kumppani Ei mainittu Mainittu [Q32_5] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Sisarukset? Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi? Sisarukset Ei mainittu Mainittu [Q32_6] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Lapset? Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi? 27

34 2. Muuttujat Lapset Ei mainittu Mainittu [Q32_7] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Lääkäri/psykiatri? Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi? Lääkäri/psykiatri Ei mainittu Mainittu [Q32_8] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Kampaaja? Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi? Kampaaja 28

35 Q33 Ei mainittu Mainittu [Q32_9] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Naapurit? Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi? Naapurit Ei mainittu Mainittu [Q32_10] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Pappi? Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi? Pappi Ei mainittu Mainittu [Q33] Elätkö kulissiliitossa? Elätkö kulissiliitossa? 29

36 2. Muuttujat Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q36_1] Ympäristön painostus seksuaalisen suuntautumisen takia: Minusta on puhuttu pahaa selän takana Onko ympäristö painostanut sinua seksuaalisen suuntautumisesi takia? Minusta on puhuttu pahaa selän takana Ei mainittu Mainittu [Q36_2] Ympäristön painostus seksuaalisen suuntautumisen takia: Minulle on vitsailtu ja naljailtu Onko ympäristö painostanut sinua seksuaalisen suuntautumisesi takia? Minulle on vitsailtu ja naljailtu Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 30

37 Q36_4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q36_3] Ympäristön painostus seksuaalisen suuntautumisen takia: Minut on hakattu Onko ympäristö painostanut sinua seksuaalisen suuntautumisesi takia? Minut on hakattu Ei mainittu Mainittu [Q36_4] Ympäristön painostus seksuaalisen suuntautumisen takia: Minua on syrjitty työpaikalla Onko ympäristö painostanut sinua seksuaalisen suuntautumisesi takia? Minua on syrjitty työpaikalla Ei mainittu Mainittu

38

39 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) [FSD_PRO] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus [HAVTUN] Vastaajan sukupuoli [Q1] Vastaajan ikä [Q2] Vastaajan ammatti (Avokysymys) [Q3] Vastaajan siviilisääty [Q6] Olen seksuualiselta suuntautumiseltani mielestäni [Q7] Olen seksuaaliselta suuntautumiseltani mielestäni? (Avokysymys) [Q7B] Kuinka pitkälle olet mennyt samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa? [Q8] Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska olin utelias [Q9_1] 9 Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska en pidä homoseksuaalisia kokemuksia sen kummempina kuin heteroseksuaalisiakaan [Q9_2] Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska siitä tulee hyvä olo [Q9_3] Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska se tuntuu minusta oikealta [Q9_4] Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska halusin jännitystä elämään [Q9_5] Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska olin pettynyt vastakkaiseen sukupuoleen [Q9_6]

40 3. Hakemistot Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska minut pakotettiin [Q9_7] Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska halusin kerran sitäkin [Q9_8] Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska se on muotia [Q9_9] 13 Miksi otit seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran? (Avokysymys) [Q9B] 13 Kuvaile seksuaalisen suuntautumisesi kehitystä? [Q11] Minkä ikäisenä huomasit olevasi hetero/homo/biseksuaali? [Q12] Jos et ole ollut seksuaalisessa kontaktissa samaa sukupuolta olevaan, uskotko, että voisit joskus olla? [Q18] Minkä ikäisenä harrastit ensimmäisen kerran seksiä? [Q22] Kun harrastit ensimmäisen kerran seksiä, partnerisi oli sukupuoleltaan? [Q23] Miten usein harrastat seksiä? [Q24] Kuinka usein haluaisit harrastaa seksiä? [Q25] Kuinka monen ihmisen kanssa olet harrastanut seksiä viimeisen vuoden aikana? [Q26] Seksissä on hauskinta: Katselu? [Q27_1] Seksissä on hauskinta: Orgasmi? [Q27_2] Seksissä on hauskinta: Hyväily? [Q27_3] Seksissä on hauskinta: Toisen kehon lämpö? [Q27_4] Seksissä on hauskinta: Rakkauden osoittaminen? [Q27_5] Seksissä on hauskinta: Hyväksynnän saaminen? [Q27_6] Seksissä on hauskinta: Yhteenkuuluvaisuuden tunne? [Q27_7] Seksissä on hauskinta: Rentoutuminen? [Q27_8] Seksissä on hauskinta: Suuseksi? [Q27_9] Seksissä on hauskinta: Yhdyntä? [Q27_10] Seksissä on hauskinta: Roolileikit? [Q27_11] Seksissä on hauskinta: Ryhmä? [Q27_12] Seksissä on hauskinta: Alistaminen? [Q27_13] Pidän homoseksuaalisuutena neitimäisyyttä miehessä ja maskuliinisuutta naisessa [Q31_1] 22 Pidän homoseksuaalisuutena ihastumista/rakastumista samaa sukupuolta olevaan [Q31_2]. 22 Pidän homoseksuaalisuutena seksuaalisia ajatuksia ja tunteita samasta sukupuolesta [Q31_3] 23 Pidän homoseksuaalisuutena flirttiä [Q31_4] Pidän homoseksuaalisuutena koskettelua [Q31_5]

41 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Pidän homoseksuaalisuutena humalassa suutelua samaa sukupuolta olevan kanssa [Q31_6] 24 Pidän homoseksuaalisuutena seksin harrastamista samaa sukupuolta olevan kanssa [Q31_7] 24 Pidän homoseksuaalisuutena parisuhdetta samaa sukupuolta olevan kanssa [Q31_8] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Ystävät? [Q32_1] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Työkaverit? [Q32_2] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Vanhemmat? [Q32_3] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Puoliso/kumppani? [Q32_4] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Sisarukset? [Q32_5] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Lapset? [Q32_6] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Lääkäri/psykiatri? [Q32_7] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Kampaaja? [Q32_8] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Naapurit? [Q32_9] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Pappi? [Q32_10] Elätkö kulissiliitossa? [Q33] Ympäristön painostus seksuaalisen suuntautumisen takia: Minusta on puhuttu pahaa selän takana [Q36_1] Ympäristön painostus seksuaalisen suuntautumisen takia: Minulle on vitsailtu ja naljailtu [Q36_2] 30 Ympäristön painostus seksuaalisen suuntautumisen takia: Minut on hakattu [Q36_3] Ympäristön painostus seksuaalisen suuntautumisen takia: Minua on syrjitty työpaikalla [Q36_4] 31 35

42 3. Hakemistot 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Elätkö kulissiliitossa? Havaintotunnus Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Jos et ole ollut seksuaalisessa kontaktissa samaa sukupuolta olevaan, uskotko, että voisit joskus olla? Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Kampaaja? Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Lapset? Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Lääkäri/psykiatri? Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Naapurit? Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Pappi? Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Puoliso/kumppani? Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Sisarukset? Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Työkaverit? Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Vanhemmat? Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Ystävät? Kuinka monen ihmisen kanssa olet harrastanut seksiä viimeisen vuoden aikana? Kuinka pitkälle olet mennyt samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa? Kuinka usein haluaisit harrastaa seksiä? Kun harrastit ensimmäisen kerran seksiä, partnerisi oli sukupuoleltaan? Kuvaile seksuaalisen suuntautumisesi kehitystä? Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Miksi otit seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran? (Avokysymys) 13 Minkä ikäisenä harrastit ensimmäisen kerran seksiä? Minkä ikäisenä huomasit olevasi hetero/homo/biseksuaali? Miten usein harrastat seksiä? Olen seksuaaliselta suuntautumiseltani mielestäni? (Avokysymys) Olen seksuualiselta suuntautumiseltani mielestäni Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska en pidä homoseksuaalisia kokemuksia sen kummempina kuin heteroseksuaalisiakaan Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska halusin jännitystä elämään

43 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska halusin kerran sitäkin Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska minut pakotettiin 12 Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska olin pettynyt vastakkaiseen sukupuoleen Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska olin utelias Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska se on muotia..13 Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska se tuntuu minusta oikealta Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska siitä tulee hyvä olo 10 Pidän homoseksuaalisuutena flirttiä Pidän homoseksuaalisuutena humalassa suutelua samaa sukupuolta olevan kanssa Pidän homoseksuaalisuutena ihastumista/rakastumista samaa sukupuolta olevaan Pidän homoseksuaalisuutena koskettelua Pidän homoseksuaalisuutena neitimäisyyttä miehessä ja maskuliinisuutta naisessa Pidän homoseksuaalisuutena parisuhdetta samaa sukupuolta olevan kanssa Pidän homoseksuaalisuutena seksin harrastamista samaa sukupuolta olevan kanssa Pidän homoseksuaalisuutena seksuaalisia ajatuksia ja tunteita samasta sukupuolesta Seksissä on hauskinta: Alistaminen? Seksissä on hauskinta: Hyväily? Seksissä on hauskinta: Hyväksynnän saaminen? Seksissä on hauskinta: Katselu? Seksissä on hauskinta: Orgasmi? Seksissä on hauskinta: Rakkauden osoittaminen? Seksissä on hauskinta: Rentoutuminen? Seksissä on hauskinta: Roolileikit? Seksissä on hauskinta: Ryhmä? Seksissä on hauskinta: Suuseksi? Seksissä on hauskinta: Toisen kehon lämpö? Seksissä on hauskinta: Yhdyntä? Seksissä on hauskinta: Yhteenkuuluvaisuuden tunne? Vastaajan ammatti (Avokysymys) Vastaajan ikä Vastaajan siviilisääty

44 3. Hakemistot Vastaajan sukupuoli Ympäristön painostus seksuaalisen suuntautumisen takia: Minua on syrjitty työpaikalla Ympäristön painostus seksuaalisen suuntautumisen takia: Minulle on vitsailtu ja naljailtu.. 30 Ympäristön painostus seksuaalisen suuntautumisen takia: Minusta on puhuttu pahaa selän takana Ympäristön painostus seksuaalisen suuntautumisen takia: Minut on hakattu

45 3.3. Muuttujaryhmät 3.3 Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Miksi otit seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran? [Q9_1] Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska olin utelias 9 [Q9_2] Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska en pidä homoseksuaalisia kokemuksia sen kummempina kuin heteroseksuaalisiakaan [Q9_3] Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska siitä tulee hyvä olo [Q9_4] Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska se tuntuu minusta oikealta [Q9_5] Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska halusin jännitystä elämään [Q9_6] Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska olin pettynyt vastakkaiseen sukupuoleen [Q9_7] Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska minut pakotettiin [Q9_8] Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska halusin kerran sitäkin [Q9_9] Otin seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran, koska se on muotia [Q9B] Miksi otit seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran? (Avokysymys) Muuttujaryhmä Seksissä on hauskinta? (valitse 1-3 kohtaa) [Q27_1] Seksissä on hauskinta: Katselu? [Q27_2] Seksissä on hauskinta: Orgasmi? [Q27_3] Seksissä on hauskinta: Hyväily? [Q27_4] Seksissä on hauskinta: Toisen kehon lämpö? [Q27_5] Seksissä on hauskinta: Rakkauden osoittaminen? [Q27_6] Seksissä on hauskinta: Hyväksynnän saaminen? [Q27_7] Seksissä on hauskinta: Yhteenkuuluvaisuuden tunne? [Q27_8] Seksissä on hauskinta: Rentoutuminen? [Q27_9] Seksissä on hauskinta: Suuseksi? [Q27_10] Seksissä on hauskinta: Yhdyntä?

46 3. Hakemistot [Q27_11] Seksissä on hauskinta: Roolileikit? [Q27_12] Seksissä on hauskinta: Ryhmä? [Q27_13] Seksissä on hauskinta: Alistaminen? Muuttujaryhmä Pidän homoseksuaalisuutena [Q31_1] Pidän homoseksuaalisuutena neitimäisyyttä miehessä ja maskuliinisuutta naisessa. 22 [Q31_2] Pidän homoseksuaalisuutena ihastumista/rakastumista samaa sukupuolta olevaan..22 [Q31_3] Pidän homoseksuaalisuutena seksuaalisia ajatuksia ja tunteita samasta sukupuolesta23 [Q31_4] Pidän homoseksuaalisuutena flirttiä [Q31_5] Pidän homoseksuaalisuutena koskettelua [Q31_6] Pidän homoseksuaalisuutena humalassa suutelua samaa sukupuolta olevan kanssa. 24 [Q31_7] Pidän homoseksuaalisuutena seksin harrastamista samaa sukupuolta olevan kanssa 24 [Q31_8] Pidän homoseksuaalisuutena parisuhdetta samaa sukupuolta olevan kanssa Muuttujaryhmä Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi? [Q32_1] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Ystävät? [Q32_2] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Työkaverit? [Q32_3] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Vanhemmat? [Q32_4] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Puoliso/kumppani? [Q32_5] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Sisarukset? [Q32_6] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Lapset? [Q32_7] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Lääkäri/psykiatri? [Q32_8] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Kampaaja? [Q32_9] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Naapurit? [Q32_10] Ketkä tietävät seksuaalisesta suuntautumisestasi: Pappi? Muuttujaryhmä Onko ympäristö painostanut sinua seksuaalisen suuntautumisesi takia? [Q36_1] Ympäristön painostus seksuaalisen suuntautumisen takia: Minusta on puhuttu pahaa selän takana [Q36_2] Ympäristön painostus seksuaalisen suuntautumisen takia: Minulle on vitsailtu ja naljailtu

47 3.3. Muuttujaryhmät [Q36_3] Ympäristön painostus seksuaalisen suuntautumisen takia: Minut on hakattu [Q36_4] Ympäristön painostus seksuaalisen suuntautumisen takia: Minua on syrjitty työpaikalla

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1288. Seksuaali-identiteetit Aineisto-opas

FSD1288. Seksuaali-identiteetit Aineisto-opas FSD1288 Seksuaali-identiteetit 2001 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Seksuaali-identiteetit 2001 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja FSD1256 Masennuskysely 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Masennuskysely 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1290. Kaltaistensa kanssa Aineisto-opas

FSD1290. Kaltaistensa kanssa Aineisto-opas FSD1290 Kaltaistensa kanssa 2001 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kaltaistensa kanssa 2001 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD1257. Alkoholikysely Koodikirja

FSD1257. Alkoholikysely Koodikirja FSD1257 Alkoholikysely 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholikysely 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja FSD1255 Aikuisten lasten äidit 2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuisten lasten äidit 2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2377. Yhdeksäsluokkalaisten käsitykset seksuaalivähemmistöistä Koodikirja

FSD2377. Yhdeksäsluokkalaisten käsitykset seksuaalivähemmistöistä Koodikirja FSD2377 Yhdeksäsluokkalaisten käsitykset seksuaalivähemmistöistä 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yhdeksäsluokkalaisten

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja FSD1256 Masennuskysely 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Masennuskysely 2002 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja FSD1255 Aikuisten lasten äidit 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuisten lasten äidit 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD1257. Alkoholikysely Koodikirja

FSD1257. Alkoholikysely Koodikirja FSD1257 Alkoholikysely 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholikysely 2002 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1290. Kaltaistensa kanssa Aineisto-opas

FSD1290. Kaltaistensa kanssa Aineisto-opas FSD1290 Kaltaistensa kanssa 2001 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kaltaistensa kanssa 2001 [aineisto-opas]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2018. Kehitysyhteistyötutkimus Koodikirja

FSD2018. Kehitysyhteistyötutkimus Koodikirja FSD2018 Kehitysyhteistyötutkimus 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kehitysyhteistyötutkimus 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja FSD2390 Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1180. Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa. Koodikirja

FSD1180. Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa. Koodikirja FSD1180 Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot