FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2390 Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.2 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :22: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2390. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Häikiö, Liisa (Tampereen kaupunki) & Vänninmaja, Paula (Tampereen kaupunki): Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.2 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. urn:nbn:fi:fsd:t-fsd2390 Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 Aineiston nimi englanniksi: Tampere Afternoon Activity Project: Club Leaders 2007 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.2 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Häikiö, Liisa (Tampereen kaupunki. Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö) Vänninmaja, Paula (Tampereen kaupunki. Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö) Siponen, Katri Armila, Juuso Arvaja, Maija Hakkarainen, Tyyne Neuvonen, Laura Nieminen, Annika Ovaskainen, Susanna Paavola, Sanna Pääkkönen, Taru Seppänen, Katri Siekkinen, Essi Sihvonen, Eeva Simonen, Riina Säkkinen, Susa Viitala, Riikka Ylinen, Minna 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Juusenaho, Riitta (Tampereen kaupunki. konsernihallinto) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat harrastukset; iltapäivätoiminta; järjestöt; kerhot; kiusaaminen; kouluruokailu; koulut; lapset; liikunta; syrjäytyminen; yhteistyö Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: esi- ja peruskoulu; sosiaalipolitiikka; vapaa-aika, matkailu ja urheilu Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällön kuvaus Vuonna 2007 käynnistyneessä Harrastava iltapäivä -hankkeessa Tampereen kaupunki järjesti koulupäivän jälkeen vapaaehtoista harrastustoimintaa luokkalaisille. Harrastus- ja kerhotoiminta järjestettiin yhteistyössä järjestöjen, seurojen ja seurakuntien kanssa. Hankkeen väliarviona tehtiin kyselytutkimukset, joiden avulla arvioitiin hankkeen tavoitteiden ja käytäntöjen ovat toteutumista ensimmäisen toteutuskauden aikana. Hanketta arvioitiin lasten, vanhempien, koulujen henkilökunnan ja kerho-ohjaajien näkökulmasta. Tämä kysely käsittää kerhonohjaajien vastaukset. Aluksi vastaajilta kysyttiin muutamia taustatietoja, kuten sukupuolta, ammattiasemaa, kouluja, joissa tämä HIP-kerhoja on ohjannut sekä aiempaa kerhonohjaustaustaa. Tämän jälkeen selvitettiin kerho-ohjaajien mielipiteitä kerhotoiminnasta ja sen tärkeydestä sekä kysyttiin, mitkä 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu he näkivät kerhotoiminnan tärkeimpinä tavoitteina ja kokivatko he näiden tavoitteiden toteutuneen. Lisäksi kartoitettiin kerhonohjaajien mielipiteitä koulussa tarjottavasta välipalasta ja sen maksuttomuudesta sekä kysyttiin, mitkä olivat ohjaajien motiivit toimia hankkeessa. Samoin selvitettiin kuinka vastaajat kokivat yhteistyön ja tiedotuksen eri toimijoiden, kuten koulun, kodin ja seurojen välillä toimivan. Lopuksi selvitettiin vielä, millaista toimintaa ohjaajat toivoivat kouluilla tulevaisuudessa järjestettävän. Taustamuuttujina aineistossa ovat sukupuoli, ammattiasema ja ammattinimike. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi, Tampere Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: Harrastava iltapäivä -hankkeen kerho-ohjaajat Aineistonkeruun ajankohta: marraskuu 2007 Kerääjät: Tampereen kaupunki. Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: verkkolomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 119 muuttujaa ja 19 havaintoa. Otantamenetelmä: Kokonaisaineisto Kokonaistutkimus, josta tiedotettiin kerho-ohjaajille sähköpostilla ja tekstiviestillä. Kyselyyn osallistui 19 kerhonohjaajaa. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Häikiö, Liisa & Vänninmaja, Paula & Evaluaatioseminaarin työryhmä (2008). Hyvinvointia harrastamalla. Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä -hankkeen väliarviointi [verkkodokumentti]. Tampere: Tampereen kaupunki. Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö. tiedostot/5veaz98kj/hip-hankkeen_raportti.pdf [viitattu ]. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa 3

10 1. Aineiston kuvailu Liittyvät aineistot FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 FSD2393 Tampereen Harrastava iltapäivä: vanhemmat 2007 [Käytän ja kuvailun oheismateriaalit] Häikiö, Liisa & Vänninmaja, Paula & Evaluaatioseminaarin työryhmä (2008). Hyvinvointia harrastamalla. Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä -hankkeen väliarviointi [verkkodokumentti]. Tampere: Tampereen kaupunki. Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö. tiedostot/5veaz98kj/hip-hankkeen_raportti.pdf [viitattu ]. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 19 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 19 minimi 1.20 maksimi 1.20 keskiarvo 1.20 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 19 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 5.63 [Q1] Onko HIP-hanke sinulle tuttu? Onko HIP-hanke sinulle tuttu? Kyllä Ei En tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q2] Sukupuoli Sukupuoli Mies Nainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3] Ammattiasemasi Ammattiasemasi. Valitse ensisijainen vaihtoehto Opiskelija Eläkeläinen Työtön Yrittäjä Palkansaaja Hoitaa kotia/lapsia Muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4] Ammattinimikkeesi (Avokysymys) Ammattinimikkeesi (Avokysymys) 7

14 2. Muuttujat [Q5_1] Ohjaan HIP-kerhoa Ohjaan HIP-kerhoa (Jos olet useammassa paikassa työntekijänä, valitse vaihtoehto, jossa ohjaat HIP-hankkeesen liittyvää kerhotoimintaa.) Kaupungin työntekijänä Tampereen ev.lut. seurakunnan työntekijänä Seuran/yhdistyksen työntekijänä Vapaaehtoistyöntekijänä Jonkin muun tahon työntekijänä, minkä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_2] Ohjaan HIP-kerhoa: Jonkin muun tahon työntekijänä, minkä? (Avokysymys) Ohjaan HIP-kerhoa (Jos olet useammassa paikassa työntekijänä, valitse vaihtoehto, jossa ohjaat HIP-hankkeesen liittyvää kerhotoimintaa.): Jonkin muun tahon työntekijänä, minkä? (Avokysymys) [Q6] Ohjaatko kerhoa/kerhoja Ohjaatko kerhoa/kerhoja Päätoimisesti Sivutoimisesti tieto puuttuu (SYSMIS)

15 Q8_2 [Q7] Oletko aikaisemmin ohjannut kerhoa tai lasten harrastustoimintaa Oletko aikaisemmin ohjannut kerhoa tai lasten harrastustoimintaa Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_1] Koulu/koulut, joissa ohjaat HIP-hankkeen kerhoa/kerhoja: Härmälän koulu Koulu/koulut, joissa ohjaat HIP-hankkeen kerhoa/kerhoja. Voit valita tarvittaessa useamman vaihtoehdon. Härmälän koulu Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_2] Koulu/koulut, joissa ohjaat HIP-hankkeen kerhoa/kerhoja: Linnainmaan koulu Koulu/koulut, joissa ohjaat HIP-hankkeen kerhoa/kerhoja. Voit valita tarvittaessa useamman vaihtoehdon. 9

16 2. Muuttujat Linnainmaan koulu Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_3] Koulu/koulut, joissa ohjaat HIP-hankkeen kerhoa/kerhoja: Peltolammin koulu Koulu/koulut, joissa ohjaat HIP-hankkeen kerhoa/kerhoja. Voit valita tarvittaessa useamman vaihtoehdon. Peltolammin koulu Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_4] Koulu/koulut, joissa ohjaat HIP-hankkeen kerhoa/kerhoja: Terälahden koulu Koulu/koulut, joissa ohjaat HIP-hankkeen kerhoa/kerhoja. Voit valita tarvittaessa useamman vaihtoehdon. Terälahden koulu 10

17 Q8_6 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_5] Koulu/koulut, joissa ohjaat HIP-hankkeen kerhoa/kerhoja: Tesomajärven koulu Koulu/koulut, joissa ohjaat HIP-hankkeen kerhoa/kerhoja. Voit valita tarvittaessa useamman vaihtoehdon. Tesomajärven koulu Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_6] Koulu/koulut, joissa ohjaat HIP-hankkeen kerhoa/kerhoja: Tesoman koulu Koulu/koulut, joissa ohjaat HIP-hankkeen kerhoa/kerhoja. Voit valita tarvittaessa useamman vaihtoehdon. Tesoman koulu 11

18 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9] Miten tärkeänä pidät sitä, että koulu järjestää kerho-/harrastustoimintaa? (Asteikolla 0=ei tärkeää, 100=tärkeää) Miten tärkeänä pidät sitä, että koulu järjestää kerho-/harrastustoimintaa? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 18 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q10] Miten tärkeänä pidät sitä, että koulun kerho-/harrastustoiminta on täysin maksutonta? (Asteikolla 0=ei tärkeää, 100=tärkeää) Miten tärkeänä pidät sitä, että koulun kerho-/harrastustoiminta on täysin maksutonta? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 18 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta

19 Q11_2 [Q11_1] Tulisiko mielestäsi ammattitaitoisen ohjaajan ohjaama koulun kerho- /harrastustoiminta maksaa? Tulisiko mielestäsi ammattitaitoisen ohjaajan ohjaama koulun kerho-/harrastustoiminta maksaa? Ei En tiedä Kyllä, kuinka paljon lukukaudessa [Q11_2] Tulisiko mielestäsi ammattitaitoisen ohjaajan ohjaama koulun kerho- /harrastustoiminta maksaa? Kyllä, kuinka paljon lukukaudessa? (Avokysymys) Tulisiko mielestäsi ammattitaitoisen ohjaajan ohjaama koulun kerho-/harrastustoiminta maksaa? Kyllä, kuinka paljon lukukaudessa? (Avokysymys) [Q12] Kerro näkemyksesi koulun kerho-/harrastustoiminnan maksullisuudesta tai maksuttomuudesta (Avokysymys) Kerro näkemyksesi koulun kerho-/harrastustoiminnan maksullisuudesta tai maksuttomuudesta (Avokysymys) [Q13] Mitä merkitystä koulun kerho-/harrastustoiminnalla on lapsille ja nuorille? (Avokysymys) Mitä merkitystä koulun kerho-/harrastustoiminnalla on lapsille ja nuorille? (Avokysymys) 13

20 2. Muuttujat [Q14_1] Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä: Tarjota koululaisille mielekästä tekemistä. Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä Tarjota koululaisille mielekästä tekemistä. Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_2] Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä: Vähentää lasten yksinoloa. Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä Vähentää lasten yksinoloa. Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_3] Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä: Luoda kouluista toimintakeskuksia. Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä 14

21 Q14_5 Luoda kouluista toimintakeskuksia. Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_4] Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä: Parantaa kouluviihtyvyyttä. Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä Parantaa kouluviihtyvyyttä. Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_5] Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä: Kehittää lasten sosiaalisia taitoja. Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä Kehittää lasten sosiaalisia taitoja. 15

22 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_6] Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä: Tukea lasten oppimista. Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä Tukea lasten oppimista. Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_7] Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä: Vähentää syrjäytymistä. Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä Vähentää syrjäytymistä. Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 16

23 Q14_9 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_8] Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä: Tarjota kaikille lapsille mahdollisuus harrastuksiin. Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä Tarjota kaikille lapsille mahdollisuus harrastuksiin. Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_9] Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä: Parantaa yhdistysten/järjestöjen taloutta. Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä Parantaa yhdistysten/järjestöjen taloutta. Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 17

24 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_10] Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä: Uudistaa koulujen toimintatapoja. Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä Uudistaa koulujen toimintatapoja. Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_11] Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä: Luoda työllistymismahdollisuuksia taiteen/liikunnan ammattilaisille. Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä Luoda työllistymismahdollisuuksia taiteen/liikunnan ammattilaisille. Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 18

25 Q15 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_12] Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä: Muuta, mitä? Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä Muuta, mitä? Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15] Nämä tärkeimmät tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Nämä tärkeimmät tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Täysin eri mieltä Melkein eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Melkein samaa mieltä Täysin samaa mieltä En tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 19

26 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q16_1] Mitkä seikat ovat vaikeuttaneet HIP-kerho-/harrastustoiminnan tavoitteiden toteutumista: Taloudelliset resurssit Mitkä seikat ovat vaikeuttaneet HIP-kerho/harratustoiminnan tavoitteiden toteutumista? Taloudelliset resurssit Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_2] Mitkä seikat ovat vaikeuttaneet HIP-kerho-/harrastustoiminnan tavoitteiden toteutumista: Aika Mitkä seikat ovat vaikeuttaneet HIP-kerho/harratustoiminnan tavoitteiden toteutumista? Aika Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 20

27 Q16_4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q16_3] Mitkä seikat ovat vaikeuttaneet HIP-kerho-/harrastustoiminnan tavoitteiden toteutumista: Tiedonkulku Mitkä seikat ovat vaikeuttaneet HIP-kerho/harratustoiminnan tavoitteiden toteutumista? Tiedonkulku Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_4] Mitkä seikat ovat vaikeuttaneet HIP-kerho-/harrastustoiminnan tavoitteiden toteutumista: Käytännön järjestelyt Mitkä seikat ovat vaikeuttaneet HIP-kerho/harratustoiminnan tavoitteiden toteutumista? Käytännön järjestelyt Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 21

28 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q16_5] Mitkä seikat ovat vaikeuttaneet HIP-kerho-/harrastustoiminnan tavoitteiden toteutumista: Ryhmän dynamiikka Mitkä seikat ovat vaikeuttaneet HIP-kerho/harratustoiminnan tavoitteiden toteutumista? Ryhmän dynamiikka Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_6] Mitkä seikat ovat vaikeuttaneet HIP-kerho-/harrastustoiminnan tavoitteiden toteutumista: Ei mitkään Mitkä seikat ovat vaikeuttaneet HIP-kerho/harratustoiminnan tavoitteiden toteutumista? Ei mitkään Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 22

29 Q16_8 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q16_7] Mitkä seikat ovat vaikeuttaneet HIP-kerho-/harrastustoiminnan tavoitteiden toteutumista: Muu, mikä? Mitkä seikat ovat vaikeuttaneet HIP-kerho/harratustoiminnan tavoitteiden toteutumista? Muu, mikä? Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_8] Mitkä seikat ovat vaikeuttaneet HIP-kerho-/harrastustoiminnan tavoitteiden toteutumista: Muu, mikä? (Avokysymys) Mitkä seikat ovat vaikeuttaneet HIP-kerho/harratustoiminnan tavoitteiden toteutumista? Muu, mikä? (Avokysymys) [Q17] Koulun kerho-/harrastustoiminta on keino varhaiseen puuttumiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Koulun kerho-/harrastustoiminta on keino varhaiseen puuttumiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. 23

30 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Melkein eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Melkein samaa mieltä Täysin samaa mieltä En tiedä [Q18] Ohjaamani HIP-kerho on toiminut yleisesti ottaen hyvin. Ohjaamani HIP-kerho on toiminut yleisesti ottaen hyvin. Täysin eri mieltä Melkein eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Melkein samaa mieltä Täysin samaa mieltä En tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19] Kerro, miten HIP-kerhot ovat mielestäsi onnistuneet. (Avokysymys) Kerro, miten HIP-kerhot ovat mielestäsi onnistuneet. (Avokysymys) [Q20] Kuinka tärkeänä pidätte mahdollisuutta ostaa välipalaa koulusta? (Asteikolla 0=ei tärkeää, 100=tärkeää) Kuinka tärkeänä pidätte mahdollisuutta ostaa välipalaa koulusta? Kuvailevat tunnusluvut 24

31 Q22 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 17 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q21] Kuinka tärkeänä pidätte välipalan maksuttomuutta? (Asteikolla 0=ei tärkeää, 100=tärkeää) Kuinka tärkeänä pidätte välipalan maksuttomuutta? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 17 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q22] Mitä mieltä olette koululla tarjottavasta välipalasta? (Avokysymys) Mitä mieltä olette koululla tarjottavasta välipalasta? (Avokysymys) [Q23_1] Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: ammattitaitoinen ja osaava Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä ammattitaitoinen ja osaava 25

32 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q23_2] Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: innostava Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä innostava Ei mainittu Mainittu [Q23_3] Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: rauhallinen Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä rauhallinen Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 26

33 Q23_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q23_4] Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: luotettava Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä luotettava Ei mainittu Mainittu [Q23_5] Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: hauska Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä hauska Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 27

34 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q23_6] Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: hyvä opettaja Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä hyvä opettaja Ei mainittu Mainittu [Q23_7] Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: taitava lajissaan Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä taitava lajissaan Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 28

35 Q23_9 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q23_8] Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: rajojen asettaja Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä rajojen asettaja Ei mainittu Mainittu [Q23_9] Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä:erilaisuudet huomioonottava Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä:erilaisuudet huomioonottava Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 29

36 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q23_10] Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: kuunteleva Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä kuunteleva Ei mainittu Mainittu [Q23_11] Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: yhteistyökykyinen Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä yhteistyökykyinen Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 30

37 Q23_13 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q23_12] Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: lapsia kunnioittava Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä lapsia kunnioittava Ei mainittu Mainittu [Q23_13] Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: reilu kaveri Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä reilu kaveri Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 31

38 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q23_14] Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: tasapuolinen Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä tasapuolinen Ei mainittu Mainittu [Q23_15] Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: jämpti Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä jämpti Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 32

39 Q23_17 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q23_16] Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: joku muu, mikä? Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä joku muu, mikä? Ei mainittu Mainittu [Q23_17] Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: joku muu, mikä? (Avokysymys) Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä joku muu, mikä? (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q24] Ohjaan HIP-kerhoja, koska siitä saa lisäansioita. Ohjaan HIP-kerhoja, koska siitä saa lisäansioita. 33

40 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Melkein eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Melkein samaa mieltä Täysin samaa mieltä En tiedä [Q25] Ohjaan HIP-kerhoja, koska olen kiinnostunut kerhon aiheesta. Ohjaan HIP-kerhoja, koska olen kiinnostunut kerhon aiheesta. Täysin eri mieltä Melkein eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Melkein samaa mieltä Täysin samaa mieltä En tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26] Ohjaan HIP-kerhoja, koska haluan auttaa syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria. Ohjaan HIP-kerhoja, koska haluan auttaa syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria. Täysin eri mieltä Melkein eri mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 34

41 Q29 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei eri eikä samaa mieltä Melkein samaa mieltä Täysin samaa mieltä En tiedä [Q27] Kerro kommentteja HIP-kerhon ohjaamisesta. (Avokysymys) Kerro kommentteja HIP-kerhon ohjaamisesta. (Avokysymys) [Q28] Olen saanut riittävästi apua ja tukea HIP-hankkeen koordinaattorilta Olen saanut riittävästi apua ja tukea HIP-hankkeen koordinaattorilta Täysin eri mieltä Melkein eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Melkein samaa mieltä Täysin samaa mieltä En ole tarvinnut tukea [Q29] Olen saanut riittävästi apua ja tukea HIP-hankkeen yhdysopettajalta Olen saanut riittävästi apua ja tukea HIP-hankkeen yhdysopettajalta 35

42 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Melkein eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Melkein samaa mieltä Täysin samaa mieltä En ole tarvinnut tukea [Q30] Olen saanut riittävästi apua ja tukea koulukuraattorilta HIP-hankkeessa Olen saanut riittävästi apua ja tukea koulukuraattorilta HIP-hankkeessa Täysin eri mieltä Melkein eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Melkein samaa mieltä Täysin samaa mieltä En ole tarvinnut tukea [Q31] Olen saanut riittävästi apua ja tukea terveydenhoitajalta HIP-hankkeessa Olen saanut riittävästi apua ja tukea terveydenhoitajalta HIP-hankkeessa Täysin eri mieltä Melkein eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Melkein samaa mieltä Täysin samaa mieltä En ole tarvinnut tukea (taulukko jatkuu seur. sivulla) 36

43 Q34 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q32] Miten yhteistyö koordinaattorin, yhdysopettajan, koulukuraattorin tai kouluterveydenhoitajan kanssa on sujunut HIP-hankkeen aikana? (Avokysymys) Miten yhteistyö koordinaattorin, yhdysopettajan, koulukuraattorin tai kouluterveydenhoitajan kanssa on sujunut HIP-hankkeen aikana? (Avokysymys) [Q33] Minun on ollut helppo saada HIP-kerhon käyttöön koulun tiloja. Minun on ollut helppo saada HIP-kerhon käyttöön koulun tiloja. Täysin eri mieltä Melkein eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Melkein samaa mieltä Täysin samaa mieltä En tiedä [Q34] HIP-kerhotilat ovat vastanneet odotuksiani. HIP-kerhotilat ovat vastanneet odotuksiani. 37

44 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Melkein eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Melkein samaa mieltä Täysin samaa mieltä En tiedä [Q35] HIP-kerhotoimintaa varten saamani välineet ja materiaali vastasivat tarpeitani. HIP-kerhotoimintaa varten saamani välineet ja materiaali vastasivat tarpeitani. Täysin eri mieltä Melkein eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Melkein samaa mieltä Täysin samaa mieltä En tiedä [Q36] Anna HIP-hankkeen tiloihin, välineisiin tai materiaaliin liittyvää palautetta. (Avokysymys) Anna HIP-hankkeen tiloihin, välineisiin tai materiaaliin liittyvää palautetta. (Avokysymys) [Q37] Yhteistyö lasten vanhempien kanssa on sujunut hyvin HIP-hankkeen aikana. Yhteistyö lasten vanhempien kanssa on sujunut hyvin HIP-hankkeen aikana. 38

45 Q39 Täysin eri mieltä Melkein eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Melkein samaa mieltä Täysin samaa mieltä En tiedä [Q38] Verkostoituminen paikallisten toimijoiden kanssa on lisääntynyt HIPhankkeen aikana. Verkostoituminen paikallisten toimijoiden kanssa on lisääntynyt HIP-hankkeen aikana. Täysin eri mieltä Melkein eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Melkein samaa mieltä Täysin samaa mieltä En tiedä [Q39] Moniammatillinen yhteistyö on lisääntynyt HIP-hankkeen aikana Moniammatillinen yhteistyö on lisääntynyt HIP-hankkeen aikana Täysin eri mieltä Melkein eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Melkein samaa mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 39

46 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Täysin samaa mieltä En tiedä [Q40] Olen kokenut, että lasten vanhemmat luottavat minuun. Olen kokenut, että lasten vanhemmat luottavat minuun. Täysin eri mieltä Melkein eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Melkein samaa mieltä Täysin samaa mieltä En tiedä [Q41] Olen kokenut, että koulun henkilökunta luottaa minuun. Olen kokenut, että koulun henkilökunta luottaa minuun. Täysin eri mieltä Melkein eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Melkein samaa mieltä Täysin samaa mieltä En tiedä

47 Q43 [Q42] Koulun henkilökunta on suhtautunut myönteisesti HIP-kerhotoimintaan. Koulun henkilökunta on suhtautunut myönteisesti HIP-kerhotoimintaan. Täysin eri mieltä Melkein eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Melkein samaa mieltä Täysin samaa mieltä En tiedä [Q43] Vapaata palautetta HIP-hankkeen yhteistyöhön liittyvistä asioista. (Avokysymys) Vapaata palautetta HIP-hankkeen yhteistyöhön liittyvistä asioista. (Avokysymys) [Q44] Koulun HIP-kerhotoiminnasta tiedotettiin lapsille ja heidän vanhemmilleen riittävästi. Koulun HIP-kerhotoiminnasta tiedotettiin lapsille ja heidän vanhemmilleen riittävästi. Täysin eri mieltä Melkein eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Melkein samaa mieltä Täysin samaa mieltä En tiedä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 41

48 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q45] Koulun HIP-kerhotoiminnasta tiedotettiin kerho-ohjaajille riittävästi. Koulun HIP-kerhotoiminnasta tiedotettiin kerho-ohjaajille riittävästi. Täysin eri mieltä Melkein eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Melkein samaa mieltä Täysin samaa mieltä En tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q46] Olen saanut riittävästi tietoa HIP-hankkeesta ja sen tavoitteista. Olen saanut riittävästi tietoa HIP-hankkeesta ja sen tavoitteista. Täysin eri mieltä Melkein eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Melkein samaa mieltä Täysin samaa mieltä En tiedä

49 Q47_3 [Q47_1] Keneltä/mistä sait tietoa HIP-hankkeesta: En saanut tietoa Keneltä/mistä sait tietoa HIP-hankkeesta? En saanut tietoa Ei mainittu Mainittu [Q47_2] Keneltä/mistä sait tietoa HIP-hankkeesta: HIP-hankkeen koordinaattorilta Keneltä/mistä sait tietoa HIP-hankkeesta? HIP-hankkeen koordinaattorilta Ei mainittu Mainittu [Q47_3] Keneltä/mistä sait tietoa HIP-hankkeesta: HIP-hankkeen pilottikoulun rehtorilta/opettajalta Keneltä/mistä sait tietoa HIP-hankkeesta? 43

50 2. Muuttujat HIP-hankkeen pilottikoulun rehtorilta/opettajalta Ei mainittu Mainittu [Q47_4] Keneltä/mistä sait tietoa HIP-hankkeesta: HIP hankkeen pilottikoulujen muulta henkilökunnalta Keneltä/mistä sait tietoa HIP-hankkeesta? HIP hankkeen pilottikoulujen muulta henkilökunnalta Ei mainittu Mainittu [Q47_5] Keneltä/mistä sait tietoa HIP-hankkeesta: Omalta seuralta/yhdistykseltä Keneltä/mistä sait tietoa HIP-hankkeesta? Omalta seuralta/yhdistykseltä 44

51 Q47_7 Ei mainittu Mainittu [Q47_6] Keneltä/mistä sait tietoa HIP-hankkeesta: Kollegoilta Keneltä/mistä sait tietoa HIP-hankkeesta? Kollegoilta Ei mainittu Mainittu [Q47_7] Keneltä/mistä sait tietoa HIP-hankkeesta: Kaupungin internetsivuilta Keneltä/mistä sait tietoa HIP-hankkeesta? Kaupungin internetsivuilta Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 45

52 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q47_8] Keneltä/mistä sait tietoa HIP-hankkeesta: Esittelytilaisuudesta Keneltä/mistä sait tietoa HIP-hankkeesta? Esittelytilaisuudesta Ei mainittu Mainittu [Q47_9] Keneltä/mistä sait tietoa HIP-hankkeesta: Kerhoesitteestä Keneltä/mistä sait tietoa HIP-hankkeesta? Kerhoesitteestä Ei mainittu Mainittu

53 Q47_12 [Q47_10] Keneltä/mistä sait tietoa HIP-hankkeesta: Koulun vanhempainyhdistykseltä Keneltä/mistä sait tietoa HIP-hankkeesta? Koulun vanhempainyhdistykseltä Ei mainittu Mainittu [Q47_11] Keneltä/mistä sait tietoa HIP-hankkeesta: Muualta, mistä? Keneltä/mistä sait tietoa HIP-hankkeesta? Muualta, mistä? Ei mainittu Mainittu [Q47_12] Keneltä/mistä sait tietoa HIP-hankkeesta: Muualta, mistä? (Avokysymys) Keneltä/mistä sait tietoa HIP-hankkeesta? 47

54 2. Muuttujat Muualta, mistä? (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q48] Miten HIP-hankkeen tiedotusta voisi mielestäsi kehittää? (Avokysymys) Miten HIP-hankkeen tiedotusta voisi mielestäsi kehittää? (Avokysymys) [Q49_1] Minkälaisia kerhoja/harrastustoimintaa toivoisit koululla järjestettävän jatkossa? Valitse enintään 3: en toivo kerhotoimintaa Mikälaisia kerhoja/harrastustoimintaa toivoisit koululla järjestettävän jatkossa? Valitse enintään 3 en toivo kerhotoimintaa Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q49_2] Minkälaisia kerhoja/harrastustoimintaa toivoisit koululla järjestettävän jatkossa? Valitse enintään 3: liikuntakerhoja Mikälaisia kerhoja/harrastustoimintaa toivoisit koululla järjestettävän jatkossa? Valitse enintään 3 liikuntakerhoja 48

55 Q49_4 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q49_3] Minkälaisia kerhoja/harrastustoimintaa toivoisit koululla järjestettävän jatkossa? Valitse enintään 3: käsityökerhoja Mikälaisia kerhoja/harrastustoimintaa toivoisit koululla järjestettävän jatkossa? Valitse enintään 3 käsityökerhoja Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q49_4] Minkälaisia kerhoja/harrastustoimintaa toivoisit koululla järjestettävän jatkossa? Valitse enintään 3: läksykerhoja Mikälaisia kerhoja/harrastustoimintaa toivoisit koululla järjestettävän jatkossa? Valitse enintään 3 läksykerhoja 49

56 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q49_5] Minkälaisia kerhoja/harrastustoimintaa toivoisit koululla järjestettävän jatkossa? Valitse enintään 3: musiikkikerhoja Mikälaisia kerhoja/harrastustoimintaa toivoisit koululla järjestettävän jatkossa? Valitse enintään 3 musiikkikerhoja Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q49_6] Minkälaisia kerhoja/harrastustoimintaa toivoisit koululla järjestettävän jatkossa? Valitse enintään 3: kuvataidekerhoja Mikälaisia kerhoja/harrastustoimintaa toivoisit koululla järjestettävän jatkossa? Valitse enintään 3 kuvataidekerhoja 50

57 Q49_8 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q49_7] Minkälaisia kerhoja/harrastustoimintaa toivoisit koululla järjestettävän jatkossa? Valitse enintään 3: luontokerhoja Mikälaisia kerhoja/harrastustoimintaa toivoisit koululla järjestettävän jatkossa? Valitse enintään 3 luontokerhoja Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q49_8] Minkälaisia kerhoja/harrastustoimintaa toivoisit koululla järjestettävän jatkossa? Valitse enintään 3: ilmaisu- ja teatterikerhoja Mikälaisia kerhoja/harrastustoimintaa toivoisit koululla järjestettävän jatkossa? Valitse enintään 3 ilmaisu- ja teatterikerhoja 51

58 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q49_9] Minkälaisia kerhoja/harrastustoimintaa toivoisit koululla järjestettävän jatkossa? Valitse enintään 3: kielikerhoja Mikälaisia kerhoja/harrastustoimintaa toivoisit koululla järjestettävän jatkossa? Valitse enintään 3 kielikerhoja Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q49_10] Minkälaisia kerhoja/harrastustoimintaa toivoisit koululla järjestettävän jatkossa? Valitse enintään 3: jotain muuta, mitä? Mikälaisia kerhoja/harrastustoimintaa toivoisit koululla järjestettävän jatkossa? Valitse enintään 3 jotain muuta, mitä? 52

59 Q51 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q49_11] Minkälaisia kerhoja/harrastustoimintaa toivoisit koululla järjestettävän jatkossa? Valitse enintään 3: jotain muuta, mitä? (Avokysymys) Mikälaisia kerhoja/harrastustoimintaa toivoisit koululla järjestettävän jatkossa? Valitse enintään 3 jotain muuta, mitä? (Avokysymys) [Q50] Tulisiko kaupungin tarjota HIP-kerho-ohjaajille koulutusta? Tulisiko kaupungin tarjota HIP-kerho-ohjaajille koulutusta? Kyllä Ei En tiedä [Q51] Kerro, minkälaista tukea ja koulutusta HIP-kerho-ohjaajalle tulisi olla. (Avokysymys) Kerro, minkälaista tukea ja koulutusta HIP-kerho-ohjaajalle tulisi olla. (Avokysymys) 53

60 2. Muuttujat [Q52] Miten koulun HIP-kerho-/harrastustoimintaa voisi mielestäsi kehittää? (Avokysymys) Miten koulun HIP-kerho-/harrastustoimintaa voisi mielestäsi kehittää? (Avokysymys) [Q53] Palautetta kyselystä (Avokysymys) Palautetta kyselystä (Avokysymys) 54

61 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) [FSD_PRO] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Onko HIP-hanke sinulle tuttu? [Q1] Sukupuoli [Q2] Ammattiasemasi [Q3] Ammattinimikkeesi (Avokysymys) [Q4] Ohjaan HIP-kerhoa [Q5_1] Ohjaan HIP-kerhoa: Jonkin muun tahon työntekijänä, minkä? (Avokysymys) [Q5_2] Ohjaatko kerhoa/kerhoja [Q6] Oletko aikaisemmin ohjannut kerhoa tai lasten harrastustoimintaa [Q7] Koulu/koulut, joissa ohjaat HIP-hankkeen kerhoa/kerhoja: Härmälän koulu [Q8_1] Koulu/koulut, joissa ohjaat HIP-hankkeen kerhoa/kerhoja: Linnainmaan koulu [Q8_2] Koulu/koulut, joissa ohjaat HIP-hankkeen kerhoa/kerhoja: Peltolammin koulu [Q8_3] Koulu/koulut, joissa ohjaat HIP-hankkeen kerhoa/kerhoja: Terälahden koulu [Q8_4] Koulu/koulut, joissa ohjaat HIP-hankkeen kerhoa/kerhoja: Tesomajärven koulu [Q8_5] Koulu/koulut, joissa ohjaat HIP-hankkeen kerhoa/kerhoja: Tesoman koulu [Q8_6] Miten tärkeänä pidät sitä, että koulu järjestää kerho-/harrastustoimintaa? (Asteikolla 0=ei tärkeää, 100=tärkeää) [Q9] Miten tärkeänä pidät sitä, että koulun kerho-/harrastustoiminta on täysin maksutonta? (Asteikolla 0=ei tärkeää, 100=tärkeää) [Q10] Tulisiko mielestäsi ammattitaitoisen ohjaajan ohjaama koulun kerho-/harrastustoiminta mak- 55

62 3. Hakemistot saa? [Q11_1] Tulisiko mielestäsi ammattitaitoisen ohjaajan ohjaama koulun kerho-/harrastustoiminta maksaa? Kyllä, kuinka paljon lukukaudessa? (Avokysymys) [Q11_2] Kerro näkemyksesi koulun kerho-/harrastustoiminnan maksullisuudesta tai maksuttomuudesta (Avokysymys) [Q12] Mitä merkitystä koulun kerho-/harrastustoiminnalla on lapsille ja nuorille? (Avokysymys) [Q13] 13 Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä: Tarjota koululaisille mielekästä tekemistä. [Q14_1] Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä: Vähentää lasten yksinoloa. [Q14_2] Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä: Luoda kouluista toimintakeskuksia. [Q14_3] Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä: Parantaa kouluviihtyvyyttä. [Q14_4] Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä: Kehittää lasten sosiaalisia taitoja. [Q14_5] Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä: Tukea lasten oppimista. [Q14_6] Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä: Vähentää syrjäytymistä. [Q14_7] Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä: Tarjota kaikille lapsille mahdollisuus harrastuksiin. [Q14_8] Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä: Parantaa yhdistysten/järjestöjen taloutta. [Q14_9] Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä: Uudistaa koulujen toimintatapoja. [Q14_10] Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä: Luoda työllistymismahdollisuuksia taiteen/liikunnan ammattilaisille. [Q14_11] Mitkä ovat mielestäsi HIP-hankkeen tärkeimmät tavoitteet? Valitse 3 tärkeintä: Muuta, mitä? [Q14_12] Nämä tärkeimmät tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. [Q15] Mitkä seikat ovat vaikeuttaneet HIP-kerho-/harrastustoiminnan tavoitteiden toteutumista: Taloudelliset resurssit [Q16_1] Mitkä seikat ovat vaikeuttaneet HIP-kerho-/harrastustoiminnan tavoitteiden toteutumista: Aika [Q16_2] Mitkä seikat ovat vaikeuttaneet HIP-kerho-/harrastustoiminnan tavoitteiden toteutumista: Tiedonkulku [Q16_3] Mitkä seikat ovat vaikeuttaneet HIP-kerho-/harrastustoiminnan tavoitteiden toteutumista: Käytännön järjestelyt [Q16_4]

63 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Mitkä seikat ovat vaikeuttaneet HIP-kerho-/harrastustoiminnan tavoitteiden toteutumista: Ryhmän dynamiikka [Q16_5] Mitkä seikat ovat vaikeuttaneet HIP-kerho-/harrastustoiminnan tavoitteiden toteutumista: Ei mitkään [Q16_6] Mitkä seikat ovat vaikeuttaneet HIP-kerho-/harrastustoiminnan tavoitteiden toteutumista: Muu, mikä? [Q16_7] Mitkä seikat ovat vaikeuttaneet HIP-kerho-/harrastustoiminnan tavoitteiden toteutumista: Muu, mikä? (Avokysymys) [Q16_8] Koulun kerho-/harrastustoiminta on keino varhaiseen puuttumiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. [Q17] Ohjaamani HIP-kerho on toiminut yleisesti ottaen hyvin. [Q18] Kerro, miten HIP-kerhot ovat mielestäsi onnistuneet. (Avokysymys) [Q19] Kuinka tärkeänä pidätte mahdollisuutta ostaa välipalaa koulusta? (Asteikolla 0=ei tärkeää, 100=tärkeää) [Q20] Kuinka tärkeänä pidätte välipalan maksuttomuutta? (Asteikolla 0=ei tärkeää, 100=tärkeää) [Q21] 25 Mitä mieltä olette koululla tarjottavasta välipalasta? (Avokysymys) [Q22] Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: ammattitaitoinen ja osaava [Q23_1] Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: innostava [Q23_2] Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: rauhallinen [Q23_3] Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: luotettava [Q23_4] Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: hauska [Q23_5] Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: hyvä opettaja [Q23_6]..28 Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: taitava lajissaan [Q23_7] 28 Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: rajojen asettaja [Q23_8] 29 Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä:erilaisuudet huomioonottava [Q23_9] Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: kuunteleva [Q23_10] Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: yhteistyökykyinen [Q23_11] 30 Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: lapsia kunnioittava [Q23_12] 31 Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: reilu kaveri [Q23_13].. 31 Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: tasapuolinen [Q23_14]. 32 Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: jämpti [Q23_15] Millainen kerho-ohjaajan tulisi mielestäsi olla? Valitse 3 tärkeintä: joku muu, mikä? [Q23_16] 33 57

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2393. Tampereen Harrastava iltapäivä: vanhemmat Koodikirja

FSD2393. Tampereen Harrastava iltapäivä: vanhemmat Koodikirja FSD2393 Tampereen Harrastava iltapäivä: vanhemmat 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2850 Sosiaalibarometri 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3043 Sosiaalibarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD1180. Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa. Koodikirja

FSD1180. Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa. Koodikirja FSD1180 Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja FSD3189 Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2350 Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3111. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD3111. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD3111 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja FSD2164 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot