FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :42: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3026. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja jen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Hjerppe, Riitta (Helsingin yliopisto): Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat t, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat t. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden jen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin Aineiston nimi englanniksi: Finland s Foreign Trade: Value of Imports Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Muu materiaali Tullin kokoamat aikasarajat 1 Kannattaa tutustua myös Tullin kokoamiin aikasarjoihin, jotka sisältävät lisätietoa sekä tilastoja myös vuodesta 2000 eteenpäin. Tekijät Hjerppe, Riitta (Helsingin yliopisto. Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Hjerppe, Riitta (Helsingin yliopisto. Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos) 1 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat Aasia; Afrikka; Amerikka; Eurooppa; kansainvälinen talous; talous; taloussuhteet; tuonti; ulkomaankauppa Tieteenala / Aihealue FSDn sanaston mukainen luokittelu: taloustiede CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: talouden järjestelmät ja kehitys; talouden tila ja indikaattorit Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällön kuvaus Aineisto sisältää tietoja Suomen ulkomaankaupan tavaratuonnin sta kävin hinnoin vuosina Aineisto on koottu Suomen Virallisista Tilastoista (Kauppa ja merenkulku ; Suomen kauppa ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen kanto ; Ulkomaankauppa 1925-) sekä teoksesta Suomen taloushistoria 3. Historiallinen tilasto (toim. Kaarina Vattula). Aineisto sisältää Suomen tavaratuonnin tilastoja yhteensä 160 vuoden ajalta. Tutkimusaineiston keruuta ovat rahoittaneet Helsingin yliopisto, Suomen Akatemia ja Yrjö Jahnssonin säätiö. Aineistossa ovat mukana vuosittaiset tavaratuonnin t maantieteellisin kohdealuein määriteltyinä. Valtioista tuonnin määrä on esitetty seuraavien maiden kohdalla: Venäjä (ml. Neuvostoliitto), Iso-Britannia, Saksa (ml. Saksan Liittotasavalta ja Saksan demokraattinen tasavalta), Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Alankomaat, Belgia (ml. Luxemburg), Italia, Ranska, Yhdysvallat, Japani ja Kiina. Lisäksi viennin on esitetty suhteessa laajempiin maantieteellisiin alueisiin, kuten Eurooppaan, Amerikkaan, Aasiaan, Afrikkaan ja Oseaniaan. Aineistossa ovat mukana lisäksi muuttujat, joissa ovat kuvattuna tavaratuonnin kokonais sekä tuonnin volyymi-indeksi (vuonna 1926 n ollessa 100). 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Belgia, Kiina, Saksa, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Iso-Britannia, Italia, Japani, Luxemburg, Alankomaat, Norja, Venäjä, Ruotsi, Yhdysvallat Kohdealue: Eurooppa, Alankomaat, Belgia, Iso-Britannia, Italia, Luxemburg, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Saksan demokraattinen tasavalta, Saksan Liittotasavalta, Suomi, Tanska, Viro, Venäjä, Neuvostoliitto, Amerikka, Yhdysvallat, Aasia, Japani, Kiina, Oseania, Afrikka Havaintoyksikkötyyppi: Maantieteellinen alue (Valtio), Tapahtuma/prosessi/ilmiö Perusjoukko/otos: Edellä luetellut maat ja maantieteelliset alueet Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: Hjerppe, Riitta (Helsingin yliopisto. Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos) Keruumenetelmä: Kooste- tai synteesiaineisto Keruuväline tai -ohje: Aineistonkeruuohjeistus: Poimintaohje tai -suunnitelma Aineiston ajallinen kattavuus: Tutkimuksen aikaulottuvuus: Aikasarja-aineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 30 muuttujaa ja 161 havaintoa. Otantamenetelmä: Kokonaisaineisto Aineistoon on koottu Suomen ulkomaankaupan tavaratuonnin tiedot valtioittain tai maanosittain saatavilla olevista tilastoista. Aineisto on kerätty vuosien aikana. Lähdeaineistot: Vattula, Kaarina (toim.) (1983). Suomen taloushistoria 3. Historiallinen tilasto. Helsinki: Tammi. Sivut Suomen Virallinen Tilasto. I. Kauppa ja merenkulku Suomen Virallinen Tilasto. I. A. Suomen kauppa ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen kanto Suomen Virallinen Tilasto. I. A. Ulkomaankauppa Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistossa oleva puuttuva tieto (missing: system) on kahdenlaista: (1) tietoa ei ole saatu ja (2) tiedon esiintyminen on loogisesti mahdotonta (esimerkiksi Saksan Liittotasavallan ja Saksan demokraattisen tasavallan yhdistyttyä tietoja on saatavilla vain yhdistyneestä Saksasta). Nämä molemmat puuttuvat tiedot ovat esitettyinä datassa system missing -ina (piste datamatriisissa). Muuttujien selitteissä on määritelty tarkemmin, mitä rahayksikköä muuttujien t vastaavat minäkin vuonna. Lisäksi muuttujien selitteisiin sekä koodikirjassa muuttujien yhteyteen on kirjattu tarkennuksia, mikäli muuttujat sisältävät useamman maan tietoja eri vuosina. Vuodesta 1935 lähtien tuonti on määritelty alkuperämaittain ja vienti (aineistossa FSD3027) kulutusmait- 3

10 1. Aineiston kuvailu tain, kun ennen vuotta 1935 tiedot on kirjattu osto- ja myyntimaan mukaan. Aineiston kuvailun yhteydessä maantieteellinen rajaus (Maa) perustuu tämän hetkisiin (vuoden 2017) maatunnuksiin. Kohdealue-otsikon alla on määritelty tarkemmin ne maat ja alueet, joille aineistosta löytyy omat muuttujat. Julkaisut Hjerppe, Riitta (1988). Suomen talous Kasvu ja rakennemuutos. Helsinki: Suomen Pankin julkaisuja, Kasvututkimuksia XIII, Helsinki. Hjerppe, Riitta (1993). Finland s Foreign Trade and Trade Policy in the 20th Century. Scandinavian Journal of History 18. Sivut Hjerppe, Riitta & Lamberg, Juha-Antti (1997): Finland s International Economic Relations. Historiallinen aikakauskirja 1997:2. Sivut Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD3027 Suomen ulkomaankauppa: tavaraviennin Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) kelvollisten havaintojen lkm 161 minimi maksimi keski keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) kelvollisten havaintojen lkm 161 minimi 1.00 maksimi 1.00 keski 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) kelvollisten havaintojen lkm 161 minimi 1.00 maksimi keski keskihajonta [VUOSI] Tavaratuonti vuonna Tavaratuonti vuonna kelvollisten havaintojen lkm 161 minimi maksimi keski keskihajonta [Q1] Tavaratuonti: Venäjä/Neuvostoliitto (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Venäjä/Neuvostoliitto (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) 6

13 Q3 kelvollisten havaintojen lkm 161 minimi 0.50 maksimi keski keskihajonta [Q2] Tavaratuonti: Iso-Britannia (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Iso-Britannia (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) kelvollisten havaintojen lkm 145 minimi 0.00 maksimi keski keskihajonta [Q3] Tavaratuonti: Saksa (sis. myös Saksan Liittotasavalta, Saksan Demokraattinen tasavalta) (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Saksa (sis. myös Saksan Liittotasavalta, Saksan Demokraattinen tasavalta) (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) kelvollisten havaintojen lkm 145 minimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 7

14 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) maksimi keski keskihajonta [Q4] Tavaratuonti: Eritelty Saksan Liittotasavalta (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Eritelty Saksan Liittotasavalta (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) kelvollisten havaintojen lkm 40 minimi maksimi keski keskihajonta [Q5] Tavaratuonti: Eritelty Saksan demokraattinen tasavalta (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Eritelty Saksan demokraattinen tasavalta (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) kelvollisten havaintojen lkm 40 minimi maksimi keski (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q7 (taulukko jatkuu ed. sivulta) keskihajonta [Q6] Tavaratuonti: Ruotsi vuodesta 1856 eteenpäin (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Ruotsi vuodesta 1856 eteenpäin (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Ohjeet haastattelijalle Vuosina muuttujassa q6, eli Ruotsin tiedoissa on yhdistettynä myös Norjan tiedot kelvollisten havaintojen lkm 145 minimi maksimi keski keskihajonta [Q7] Tavaratuonti: Ruotsi ja Norja yhteensä vuosina (vuosina hopearuplaa) Tavaratuonti: Ruotsi ja Norja yhteensä vuosina (vuosina hopearuplaa) kelvollisten havaintojen lkm 16 minimi maksimi keski (taulukko jatkuu seur. sivulla) 9

16 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) keskihajonta [Q8] Tavaratuonti: Norja vuodesta 1856 eteenpäin (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Norja vuodesta 1856 eteenpäin (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Ohjeet haastattelijalle Norjan tiedot yhdistetty Ruotsin tietoihin (muuttujaan q6) vuosina kelvollisten havaintojen lkm 115 minimi maksimi keski keskihajonta [Q9] Tavaratuonti: Tanska (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Tanska (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) kelvollisten havaintojen lkm 145 minimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 10

17 Q11 (taulukko jatkuu ed. sivulta) maksimi keski keskihajonta [Q10] Tavaratuonti: Viro (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Viro (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) kelvollisten havaintojen lkm 37 minimi 2.80 maksimi keski keskihajonta [Q11] Tavaratuonti: Alankomaat (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Alankomaat (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) kelvollisten havaintojen lkm 104 minimi maksimi keski keskihajonta

18 2. Muuttujat [Q12] Tavaratuonti: Belgia (sisältää Luxemburgin tiedot) (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Belgia (sisältää Luxemburgin tiedot) (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) kelvollisten havaintojen lkm 104 minimi 0.00 maksimi keski keskihajonta [Q13] Tavaratuonti: Italia (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Italia (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) kelvollisten havaintojen lkm 84 minimi 0.10 maksimi keski keskihajonta [Q14] Tavaratuonti: Ranska (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Ranska (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) 12

19 Q16 kelvollisten havaintojen lkm 104 minimi 1.50 maksimi keski keskihajonta [Q15] Tavaratuonti: Muu Eurooppa (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Muu Eurooppa (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) kelvollisten havaintojen lkm 145 minimi maksimi keski keskihajonta [Q16] Tavaratuonti: Koko Eurooppa yhteensä (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Koko Eurooppa yhteensä (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) kelvollisten havaintojen lkm 145 minimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 13

20 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) maksimi keski keskihajonta [Q17] Tavaratuonti: Yhdysvallat (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Yhdysvallat (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) kelvollisten havaintojen lkm 84 minimi 3.20 maksimi keski keskihajonta [Q18] Tavaratuonti: Amerikka (ml. Yhdysvallat sekä Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikka) (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Amerikka (ml. Yhdysvallat sekä Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikka) (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) kelvollisten havaintojen lkm 83 minimi 5.70 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 Q20 (taulukko jatkuu ed. sivulta) maksimi keski keskihajonta [Q19] Tavaratuonti: Japani (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Japani (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) kelvollisten havaintojen lkm 84 minimi 0.00 maksimi keski keskihajonta [Q20] Tavaratuonti: Kiina (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Kiina (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) kelvollisten havaintojen lkm 84 minimi 0.00 maksimi keski keskihajonta

22 2. Muuttujat [Q21] Tavaratuonti: Aasia (koko Aasia ml. myös Japani ja Kiina) (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Aasia (koko Aasia ml. myös Japani ja Kiina) (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) kelvollisten havaintojen lkm 83 minimi 0.10 maksimi keski keskihajonta [Q22] Tavaratuonti: Afrikka (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Afrikka (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) kelvollisten havaintojen lkm 83 minimi 0.00 maksimi keski keskihajonta

23 Q25 [Q23] Tavaratuonti: Oseania (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Oseania (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) kelvollisten havaintojen lkm 83 minimi 0.00 maksimi keski keskihajonta [Q24] Tavaratuonti: Muu maailma (vuosina muut paitsi Euroopan maat) (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk) Tavaratuonti: Muu maailma (vuosina muut paitsi Euroopan maat) (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk) kelvollisten havaintojen lkm 78 minimi maksimi keski keskihajonta [Q25] Tavaratuonti: Koko maailma (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Koko maailma (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) 17

24 2. Muuttujat kelvollisten havaintojen lkm 161 minimi maksimi keski keskihajonta [Q26] Tavaratuonnin volyymi-indeksi (vuonna 1926 indeksin ollessa 100) Tavaratuonnin volyymi-indeksi (vuonna 1926 indeksin ollessa 100) kelvollisten havaintojen lkm 141 minimi 6.30 maksimi keski keskihajonta

25 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Tavaratuonti vuonna [VUOSI] Tavaratuonti: Venäjä/Neuvostoliitto (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) [Q1] Tavaratuonti: Iso-Britannia (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) [Q2] Tavaratuonti: Saksa (sis. myös Saksan Liittotasavalta, Saksan Demokraattinen tasavalta) (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) [Q3] Tavaratuonti: Eritelty Saksan Liittotasavalta (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) [Q4] Tavaratuonti: Eritelty Saksan demokraattinen tasavalta (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) [Q5] Tavaratuonti: Ruotsi vuodesta 1856 eteenpäin (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) [Q6].. 9 Tavaratuonti: Ruotsi ja Norja yhteensä vuosina (vuosina hopearuplaa) [Q7] Tavaratuonti: Norja vuodesta 1856 eteenpäin (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) [Q8]. 10 Tavaratuonti: Tanska (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) [Q9] Tavaratuonti: Viro (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) [Q10]

26 3. Hakemistot Tavaratuonti: Alankomaat (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) [Q11] Tavaratuonti: Belgia (sisältää Luxemburgin tiedot) (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) [Q12] 12 Tavaratuonti: Italia (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) [Q13] Tavaratuonti: Ranska (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) [Q14] Tavaratuonti: Muu Eurooppa (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) [Q15] Tavaratuonti: Koko Eurooppa yhteensä (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) [Q16] Tavaratuonti: Yhdysvallat (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) [Q17] Tavaratuonti: Amerikka (ml. Yhdysvallat sekä Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikka) (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) [Q18] Tavaratuonti: Japani (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) [Q19] Tavaratuonti: Kiina (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) [Q20] Tavaratuonti: Aasia (koko Aasia ml. myös Japani ja Kiina) (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) [Q21] Tavaratuonti: Afrikka (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) [Q22] Tavaratuonti: Oseania (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) [Q23] Tavaratuonti: Muu maailma (vuosina muut paitsi Euroopan maat) (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk) [Q24] Tavaratuonti: Koko maailma (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) [Q25] Tavaratuonnin volyymi-indeksi (vuonna 1926 indeksin ollessa 100) [Q26]

27 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Tavaratuonnin volyymi-indeksi (vuonna 1926 indeksin ollessa 100) Tavaratuonti: Aasia (koko Aasia ml. myös Japani ja Kiina) (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Afrikka (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Alankomaat (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Amerikka (ml. Yhdysvallat sekä Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikka) (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Belgia (sisältää Luxemburgin tiedot) (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk). 12 Tavaratuonti: Eritelty Saksan demokraattinen tasavalta (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) 8 Tavaratuonti: Eritelty Saksan Liittotasavalta (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Iso-Britannia (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Italia (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Japani (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Kiina (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Koko Eurooppa yhteensä (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Koko maailma (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Muu Eurooppa (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Muu maailma (vuosina muut paitsi Euroopan maat) (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk) Tavaratuonti: Norja vuodesta 1856 eteenpäin (vuosina hopearuplaa, vuosina

28 3. Hakemistot tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Oseania (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Ranska (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Ruotsi ja Norja yhteensä vuosina (vuosina hopearuplaa) 9 Tavaratuonti: Ruotsi vuodesta 1856 eteenpäin (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Saksa (sis. myös Saksan Liittotasavalta, Saksan Demokraattinen tasavalta) (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Tanska (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Venäjä/Neuvostoliitto (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti: Viro (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk) Tavaratuonti vuonna Tavaratuonti: Yhdysvallat (vuosina hopearuplaa, vuosina tuhat mk, vuosina milj. mk, vuosina tuhat uutta mk)

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2018. Kehitysyhteistyötutkimus Koodikirja

FSD2018. Kehitysyhteistyötutkimus Koodikirja FSD2018 Kehitysyhteistyötutkimus 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kehitysyhteistyötutkimus 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3030. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD3030. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja FSD3030 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2296. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2296. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2296 Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2007 :

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja FSD3189 Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3160. Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3160. Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa Koodikirja FSD3160 Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja FSD2164 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja FSD2390 Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2970 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2850 Sosiaalibarometri 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja FSD3032 Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot