FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :13: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3134. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Lapsiasiavaltuutetun toimisto: Lapsibarometri 2016 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. FSD3134 Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake 45 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Lapsibarometri 2016 Aineiston nimi englanniksi: Child Barometer 2016 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Lapsiasiavaltuutetun toimisto Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Tuukkanen, Terhi (Lapsiasiavaltuutetun toimisto) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat kiusaaminen; lapset; lapsuus; luottamus; perheet; sosiaaliset suhteet; tunteet; vanhemmat 1

8 1. Aineiston kuvailu Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: lapset Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällön kuvaus Tutkimuksessa kartoitettiin 6-vuotiaiden lasten kokemuksia luottamuksesta. Luottamusta tarkasteltiin muun muassa ihmissuhteiden ja tunteiden näkökulmasta. Ihmissuhteisiin liittyen lapsilta kysyttiin kavereiden määrää, kokemuksia siitä, missä on hyvä ja kuuntelevatko vanhemmat ja päiväkodin aikuiset lasta. Lisäksi tiedusteltiin, saako lapsi kehuja ja kysyykö hän vieraalta aikuiselta apua, jos joutuu kaupassa eroon vanhemmistaan. Kysyttiin myös lapsen näkemyksiä kiusaamisesta ja perheen kanssa vietetystä ajasta. Tunteisiin liittyen kartoitettiin lapsen kokemuksia tilanteista ja asioista, jotka tekevät hänet iloiseksi tai surulliseksi. Lopuksi lapselta kysyttiin vielä, mitä hän kertoisi ulkomaalaiselle Suomesta. Aineiston taustamuuttujia ovat lapsen ikä, maakunta ja suuralue, huoltajien ja lasten määrä taloudessa, isän ja äidin koulutustaso, talouden vuositulot sekä lapsen päiväkotitausta. Lisäksi aineistossa on painomuuttuja, jolla on painotettu vastaajajoukko valtakunnallisesti edustavaksi sukupuolen ja asuinalueen mukaan. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: Manner-Suomessa asuvat suomenkieliset 6-vuotiaat Aineistonkeruun ajankohta: kesäkuu 2016 Kerääjät: Taloustutkimus Oy Keruumenetelmä: Puhelinhaastattelu Keruuväline tai -ohje: Strukturoimaton lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2016 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto 2

9 1.4. Aineiston käyttö Vastausprosentti: 13 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 61 muuttujaa ja 414 havaintoa. Otantamenetelmä: Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotanta Tutkimuksen otanta tehtiin satunnaisotannalla Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä Manner-Suomen suomenkielisistä kotitalouksista, joissa asuu ainakin yksi syntynyt lapsi. Ennakkokirje lähetettiin 3265 kotitalouteen, joista haastateltiin 414 lasta. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Postinumeromuuttuja on pudotettu arkistoinnin yhteydessä ja lasten lukumäärän ylimmät luokat on yhdistetty. Alkuperäinen tutkija on luokitellut avovastaukset kysymyksistä 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12 ja 13. Julkaisut Karhumaa, Emilia (2018). Päiväkodin yhteys esikoululaisen sosiaalisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen. Oulu: Oulun yliopisto, Matemaattisten tieteiden laitos, tilastotiede, Kandidaatintyö Lapsibarometri 2016: Luottamus 6-vuotiaiden lasten kokemana (2016). Toim. Tuukkanen, Terhi. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2016:2. Jyväskylä: Lapsiasiavaltuutetun toimisto. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Lapsibarometri 2016: Luottamus 6-vuotiaiden lasten kokemana (2016). Toim. Tuukkanen, Terhi. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2016:2. Jyväskylä: Lapsiasiavaltuutetun toimisto. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Tutkimuksen lähtönäyte muodostettiin suomalaisia 6-vuotiaita edustavaksi sukupuolen ja asuinalueen mukaan. Lopullinen vastaajajoukko painotettiin myös valtakunnallisesti edustavaksi näiden tietojen mukaan. 3

10 1. Aineiston kuvailu Käyttöoikeudet Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 414 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 414 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 414 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [BV1] Lapsen sukupuoli Lapsen sukupuoli Poika Tyttö [BV2] Maakunta Maakunta Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 BV4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenanmaa [BV3] Suuralue Suuralue Helsinki-Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi [BV4] Montako huoltajaa taloudessanne on? Montako huoltajaa taloudessanne on? 7

14 2. Muuttujat Yksi Kaksi [BV5] Entä montako lasta taloudessanne on? Entä montako lasta taloudessanne on? tai enemmän [BV6] Mikä on lapsen äidin koulutustaso? Mikä on lapsen äidin koulutustaso? Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu Ylioppilas/lukio Opistotaso Ammattikorkeakoulu Yliopisto/korkeakoulu Ei halua vastata [BV7] Mikä on lapsen isän koulutustaso? Mikä on lapsen isän koulutustaso? 8

15 BV8 Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu Ylioppilas/lukio Opistotaso Ammattikorkeakoulu Yliopisto/korkeakoulu Ei halua vastata [BV8] Mitkä ovat taloutenne yhteenlasketut vuositulot veroja vähentämättä? Mitkä ovat taloutenne yhteenlasketut vuositulot veroja vähentämättä? Ohjeet haastattelijalle HUOMAA, ETTÄ KYSYTÄÄN KOKO TALOUDEN VUOSITULOJA, EI PELKÄSTÄÄN VASTAAJAN. LUE KYSYMYS HUOLELLA SANATARKASTI. Alle euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi Yli euroa/vuosi Ei halua vastata (taulukko jatkuu seur. sivulla) 9

16 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) EOS [BV9] Onko 6-vuotias lapsenne ollut ennen esikoulua päiväkodissa? Onko 6-vuotias lapsenne ollut ennen esikoulua päiväkodissa? Kyllä Ei [BV10] Kuinka pitkään lapsenne on ollut ennen esikoulua päiväkodissa? Kysymyksen esiteksti JOS ON OLLUT PÄIVÄKODISSA: Kuinka pitkään lapsenne on ollut ennen esikoulua päiväkodissa? Alle vuoden vuotta Yli 2 vuotta tieto puuttuu (SYSMIS) [BV11] Kiitos näistä tiedoista! Ojentaisitko puhelimen nyt 6-vuotiaalle? Kiitos näistä tiedoista! Ojentaisitko puhelimen nyt 6-vuotiaalle? 10

17 Q1_1 Ohjeet haastattelijalle (Jos aikuinen haluaa, hänelle voi kertoa lapselle esitettävät kysymykset. Mutta ei kerrota niitä, ellei aikuinen erikseen pyydä.) Jatketaan 1 Ei [Q1] Minkä nimisiä kavereita sinulla on? Yhteensä kpl Minkä nimisiä kavereita sinulla on? Yhteensä kpl Ohjeet haastattelijalle LAPSI LUETTELEE NIMIÄ, LASKE NIMIEN MÄÄRÄ JA KIRJAA LUKUMÄÄRÄ JA SUKUPUOLI. JOS SUKUPUOLI ON NIMEN PERUSTEELLA EPÄSELVÄ, KYSY KUM- PI HÄN ON, TYTTÖ VAI POIKA. Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 414 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 5.64 keskihajonta 3.21 [Q1_1] Minkä nimisiä kavereita sinulla on? Poikia kpl Minkä nimisiä kavereita sinulla on? 11

18 2. Muuttujat Poikia kpl Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 414 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 2.87 keskihajonta 2.51 [Q1_2] Minkä nimisiä kavereita sinulla on? Tyttöjä kpl Minkä nimisiä kavereita sinulla on? Tyttöjä kpl Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 414 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 2.77 keskihajonta 2.60 [Q2] Jos joudut kaupassa eroon vanhemmistasi, kysytkö vieraalta aikuiselta apua? Jos joudut kaupassa eroon vanhemmistasi, kysytkö vieraalta aikuiselta apua? 12

19 Q3 Kyllä En En osaa sanoa JOS HALUAA KERTOA ENEMMÄN [Q2_1] Jos joudut kaupassa eroon vanhemmistasi, kysytkö vieraalta aikuiselta apua? (Avokysymys) Jos joudut kaupassa eroon vanhemmistasi, kysytkö vieraalta aikuiselta apua? Ohjeet haastattelijalle AVOIN: (JOS LAPSI HALUAA SANOTTAA ENEMMÄN) [Q2_2] Jos joudut kaupassa eroon vanhemmistasi, kysytkö vieraalta aikuiselta apua? (Luokiteltu) Jos joudut kaupassa eroon vanhemmistasi, kysytkö vieraalta aikuiselta apua? Etsin itse Joskus/ehkä/välillä kysyn Kysyn kiltin oloiselta/tutulta aikuiselta Kysyn kaupan myyjältä Menen kassalle odottamaan Jään paikalle odottamaan Muu Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3] Missä asioissa olet hyvä? (Avokysymys) Missä asioissa olet hyvä? 13

20 2. Muuttujat Ohjeet haastattelijalle EI VAADITA VASTAUSTA VÄKISIN. JOS LAPSELLE EI TULE MITÄÄN MIELEEN, KIR- JATAAN SE. [Q3_1] Missä asioissa olet hyvä? 1. maininta (Luokiteltu) Missä asioissa olet hyvä? Luokitellut vastaukset 1. maininta Käsityöt/askartelu/piirtäminen Lukeminen/kirjoittaminen Läksyjen/tehtävien teko Matikka/äidinkieli/englanti Legoilla rakentaminen Laulaminen/soittaminen Pelaaminen/leikkiminen Liikunta/urheilu Kotityöt/auttaminen Kaikki asiat/kaikessa Muu EOS Itsestä huolehtiminen [Q3_2] Missä asioissa olet hyvä? 2. maininta (Luokiteltu) Missä asioissa olet hyvä? Luokitellut vastaukset 2. maininta 14

21 Q3_3 Käsityöt/askartelu/piirtäminen Lukeminen/kirjoittaminen Läksyjen/tehtävien teko Matikka/äidinkieli/englanti Legoilla rakentaminen Laulaminen/soittaminen Pelaaminen/leikkiminen Liikunta/urheilu Kotityöt/auttaminen Kaikki asiat/kaikessa Muu EOS Itsestä huolehtiminen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_3] Missä asioissa olet hyvä? 3. maininta (Luokiteltu) Missä asioissa olet hyvä? Luokitellut vastaukset 3. maininta Käsityöt/askartelu/piirtäminen Lukeminen/kirjoittaminen Läksyjen/tehtävien teko Matikka/äidinkieli/englanti Legoilla rakentaminen Laulaminen/soittaminen Pelaaminen/leikkiminen Liikunta/urheilu Kotityöt/auttaminen Kaikki asiat/kaikessa Muu EOS Itsestä huolehtiminen tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 15

22 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q3_4] Missä asioissa olet hyvä? 4. maininta (Luokiteltu) Missä asioissa olet hyvä? Luokitellut vastaukset 4. maininta Käsityöt/askartelu/piirtäminen Lukeminen/kirjoittaminen Läksyjen/tehtävien teko Matikka/äidinkieli/englanti Legoilla rakentaminen Laulaminen/soittaminen Pelaaminen/leikkiminen Liikunta/urheilu Kotityöt/auttaminen Kaikki asiat/kaikessa Muu EOS Itsestä huolehtiminen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_5] Missä asioissa olet hyvä? 5. maininta (Luokiteltu) Missä asioissa olet hyvä? Luokitellut vastaukset 5. maininta 16

23 Q5 Käsityöt/askartelu/piirtäminen Lukeminen/kirjoittaminen Läksyjen/tehtävien teko Matikka/äidinkieli/englanti Legoilla rakentaminen Laulaminen/soittaminen Pelaaminen/leikkiminen Liikunta/urheilu Kotityöt/auttaminen Kaikki asiat/kaikessa Muu EOS Itsestä huolehtiminen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4] Saatko kehuja? Saatko kehuja? Kyllä En En osaa sanoa [Q5] Kuuntelevatko vanhempasi, jos sinulla on asiaa? Kuuntelevatko vanhempasi, jos sinulla on asiaa? Kyllä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 17

24 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei En osaa sanoa [Q6] Kuuntelevatko päiväkodin aikuiset, jos sinulla on asiaa? Kuuntelevatko päiväkodin aikuiset, jos sinulla on asiaa? Kyllä Ei En osaa sanoa [Q7] Kertoisitko, mitä sinun mielestäsi kiusaaminen on? (Avokysymys) Kertoisitko, mitä sinun mielestäsi kiusaaminen on? Ohjeet haastattelijalle JOS LAPSI EI OSAA SANOA MITÄÄN, ANNA AIKAA MIETTIÄ, RAUHOITTELE JA SANO ETTÄ MIETI IHAN RAUHASSA TMS. TOISTA KYSYMYS JOS TARPEEN. [Q7_1] Kertoisitko, mitä sinun mielestäsi kiusaaminen on? 1. maininta (Luokiteltu) Kertoisitko, mitä sinun mielestäsi kiusaaminen on? Luokitellut vastaukset 1. maininta 18

25 Q7_3 Haukkuminen/lällättely Ärsyttäminen/häiritseminen Ei oteta leikkiin mukaan Fyysinen kiusaaminen/satuttaminen Tavaroiden vieminen/rikkominen Huono/paha asia/tuntuu pahalta Muu EOS [Q7_2] Kertoisitko, mitä sinun mielestäsi kiusaaminen on? 2. maininta (Luokiteltu) Kertoisitko, mitä sinun mielestäsi kiusaaminen on? Luokitellut vastaukset 2. maininta Haukkuminen/lällättely Ärsyttäminen/häiritseminen Ei oteta leikkiin mukaan Fyysinen kiusaaminen/satuttaminen Tavaroiden vieminen/rikkominen Huono/paha asia/tuntuu pahalta Muu EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_3] Kertoisitko, mitä sinun mielestäsi kiusaaminen on? 3. maininta (Luokiteltu) Kertoisitko, mitä sinun mielestäsi kiusaaminen on? Luokitellut vastaukset 19

26 2. Muuttujat 3. maininta Haukkuminen/lällättely Ärsyttäminen/häiritseminen Ei oteta leikkiin mukaan Fyysinen kiusaaminen/satuttaminen Tavaroiden vieminen/rikkominen Huono/paha asia/tuntuu pahalta Muu EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_4] Kertoisitko, mitä sinun mielestäsi kiusaaminen on? 4. maininta (Luokiteltu) Kertoisitko, mitä sinun mielestäsi kiusaaminen on? Luokitellut vastaukset 4. maininta Haukkuminen/lällättely Ärsyttäminen/häiritseminen Ei oteta leikkiin mukaan Fyysinen kiusaaminen/satuttaminen Tavaroiden vieminen/rikkominen Huono/paha asia/tuntuu pahalta Muu EOS tieto puuttuu (SYSMIS)

27 Q9 [Q8] Tulevatko päiväkodin aikuiset auttamaan, jos lasta kiusataan? Tulevatko päiväkodin aikuiset auttamaan, jos lasta kiusataan? Kyllä Ei En osaa sanoa [Q9] Milloin perheen kanssa on kivaa? (Avokysymys) Milloin perheen kanssa on kivaa? Ohjeet haastattelijalle (Jos lapsi sanoo ajan, kysy esim. mikä silloin on kivaa? Haetaan kivoja tilanteita.) JOS LAPSI EI OSAA SANOA MITÄÄN, ANNA AIKAA MIETTIÄ, RAUHOITTELE JA SANO ETTÄ MIETI IHAN RAUHASSA TMS. TOISTA KYSYMYS JOS TARPEEN. [Q9_1] Milloin perheen kanssa on kivaa? 1. maininta (Luokiteltu) Milloin perheen kanssa on kivaa? Luokitellut vastaukset 1. maininta Yhdessä puuhaaminen/leikkiminen Johonkin meneminen (taulukko jatkuu seur. sivulla) 21

28 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) TV:n/elokuvan katselu Ulkoilu Kotona/mökillä oleminen Juhlahetket/herkuttelu Lomalla/viikonloppuna Aina/usein Muu EOS [Q9_2] Milloin perheen kanssa on kivaa? 2. maininta (Luokiteltu) Milloin perheen kanssa on kivaa? Luokitellut vastaukset 2. maininta Yhdessä puuhaaminen/leikkiminen Johonkin meneminen TV:n/elokuvan katselu Ulkoilu Kotona/mökillä oleminen Juhlahetket/herkuttelu Lomalla/viikonloppuna Aina/usein Muu EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_3] Milloin perheen kanssa on kivaa? 3. maininta (Luokiteltu) Milloin perheen kanssa on kivaa? Luokitellut vastaukset 22

29 Q9_4 3. maininta Yhdessä puuhaaminen/leikkiminen Johonkin meneminen TV:n/elokuvan katselu Ulkoilu Kotona/mökillä oleminen Juhlahetket/herkuttelu Lomalla/viikonloppuna Aina/usein Muu EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_4] Milloin perheen kanssa on kivaa? 4. maininta (Luokiteltu) Milloin perheen kanssa on kivaa? Luokitellut vastaukset 4. maininta Yhdessä puuhaaminen/leikkiminen Johonkin meneminen TV:n/elokuvan katselu Ulkoilu Kotona/mökillä oleminen Juhlahetket/herkuttelu Lomalla/viikonloppuna Aina/usein Muu EOS (taulukko jatkuu seur. sivulla) 23

30 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10] Milloin perheen kanssa on ikävää? (Avokysymys) Milloin perheen kanssa on ikävää? Ohjeet haastattelijalle (Jos lapsi sanoo ajan, kysy esim. mikä silloin on ikävää? Haetaan ikäviä tilanteita.) JOS LAPSI EI OSAA SANOA MITÄÄN, ANNA AIKAA MIETTIÄ, RAUHOITTELE JA SANO ETTÄ MIETI IHAN RAUHASSA TMS. TOISTA KYSYMYS JOS TARPEEN. [Q10_1] Milloin perheen kanssa on ikävää? 1. maininta (Luokiteltu) Milloin perheen kanssa on ikävää? Luokitellut vastaukset 1. maininta Ei ole tekemistä Ei saa mitä haluaa/pääse minne haluaa On riitaa Kiusaaminen Jollekin sattuu jotain/on kipeänä/joku kuolee Ollaan erossa ja tulee ikävä On kiire/ei ehdi leikkiä Kotitaloustyöt Ei koskaan Muu EOS (taulukko jatkuu seur. sivulla) 24

31 Q10_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei ole kaveria/leikkikaveria [Q10_2] Milloin perheen kanssa on ikävää? 2. maininta (Luokiteltu) Milloin perheen kanssa on ikävää? Luokitellut vastaukset 2. maininta Ei ole tekemistä Ei saa mitä haluaa/pääse minne haluaa On riitaa Kiusaaminen Jollekin sattuu jotain/on kipeänä/joku kuolee Ollaan erossa ja tulee ikävä On kiire/ei ehdi leikkiä Kotitaloustyöt Ei koskaan Muu EOS Ei ole kaveria/leikkikaveria tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_3] Milloin perheen kanssa on ikävää? 3. maininta (Luokiteltu) Milloin perheen kanssa on ikävää? Luokitellut vastaukset 3. maininta 25

32 2. Muuttujat Ei ole tekemistä Ei saa mitä haluaa/pääse minne haluaa On riitaa Kiusaaminen Jollekin sattuu jotain/on kipeänä/joku kuolee Ollaan erossa ja tulee ikävä On kiire/ei ehdi leikkiä Kotitaloustyöt Ei koskaan Muu EOS Ei ole kaveria/leikkikaveria tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11] Mikä tekee sinut iloiseksi? (Avokysymys) Mikä tekee sinut iloiseksi? Ohjeet haastattelijalle JOS LAPSI EI OSAA SANOA MITÄÄN, ANNA AIKAA MIETTIÄ, RAUHOITTELE JA SANO ETTÄ MIETI IHAN RAUHASSA TMS. TOISTA KYSYMYS JOS TARPEEN. [Q11_1] Mikä tekee sinut iloiseksi? 1. maininta (Luokiteltu) Mikä tekee sinut iloiseksi? Luokitellut vastaukset 1. maininta 26

33 Q11_2 Ruoka/herkut Joku sanoo/tekee jotain kivaa Nauraminen/kutittaminen Kaverit Leikkiminen/pelaaminen Perheen kanssa oleminen Lemmikki Johonkin meneminen/lähteminen Juhlahetket/yllätykset/saa jotain Liikkuminen Muu EOS Saa olla/leikkiä rauhassa [Q11_2] Mikä tekee sinut iloiseksi? 2. maininta (Luokiteltu) Mikä tekee sinut iloiseksi? Luokitellut vastaukset 2. maininta Ruoka/herkut Joku sanoo/tekee jotain kivaa Nauraminen/kutittaminen Kaverit Leikkiminen/pelaaminen Perheen kanssa oleminen Lemmikki Johonkin meneminen/lähteminen Juhlahetket/yllätykset/saa jotain Liikkuminen Muu EOS Saa olla/leikkiä rauhassa tieto puuttuu (SYSMIS)

34 2. Muuttujat [Q11_3] Mikä tekee sinut iloiseksi? 3. maininta (Luokiteltu) Mikä tekee sinut iloiseksi? Luokitellut vastaukset 3. maininta Ruoka/herkut Joku sanoo/tekee jotain kivaa Nauraminen/kutittaminen Kaverit Leikkiminen/pelaaminen Perheen kanssa oleminen Lemmikki Johonkin meneminen/lähteminen Juhlahetket/yllätykset/saa jotain Liikkuminen Muu EOS Saa olla/leikkiä rauhassa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_4] Mikä tekee sinut iloiseksi? 4. maininta (Luokiteltu) Mikä tekee sinut iloiseksi? Luokitellut vastaukset 4. maininta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 28

35 Q11_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ruoka/herkut Joku sanoo/tekee jotain kivaa Nauraminen/kutittaminen Kaverit Leikkiminen/pelaaminen Perheen kanssa oleminen Lemmikki Johonkin meneminen/lähteminen Juhlahetket/yllätykset/saa jotain Liikkuminen Muu EOS Saa olla/leikkiä rauhassa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_5] Mikä tekee sinut iloiseksi? 5. maininta (Luokiteltu) Mikä tekee sinut iloiseksi? Luokitellut vastaukset 5. maininta Ruoka/herkut Joku sanoo/tekee jotain kivaa Nauraminen/kutittaminen Kaverit Leikkiminen/pelaaminen Perheen kanssa oleminen Lemmikki Johonkin meneminen/lähteminen Juhlahetket/yllätykset/saa jotain Liikkuminen (taulukko jatkuu seur. sivulla) 29

36 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Muu EOS Saa olla/leikkiä rauhassa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_6] Mikä tekee sinut iloiseksi? 6. maininta (Luokiteltu) Mikä tekee sinut iloiseksi? Luokitellut vastaukset 6. maininta Ruoka/herkut Joku sanoo/tekee jotain kivaa Nauraminen/kutittaminen Kaverit Leikkiminen/pelaaminen Perheen kanssa oleminen Lemmikki Johonkin meneminen/lähteminen Juhlahetket/yllätykset/saa jotain Liikkuminen Muu EOS Saa olla/leikkiä rauhassa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_7] Mikä tekee sinut iloiseksi? 7. maininta (Luokiteltu) Mikä tekee sinut iloiseksi? Luokitellut vastaukset 30

37 Q12 7. maininta Ruoka/herkut Joku sanoo/tekee jotain kivaa Nauraminen/kutittaminen Kaverit Leikkiminen/pelaaminen Perheen kanssa oleminen Lemmikki Johonkin meneminen/lähteminen Juhlahetket/yllätykset/saa jotain Liikkuminen Muu EOS Saa olla/leikkiä rauhassa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12] Mikä tekee sinut surulliseksi? (Avokysymys) Mikä tekee sinut surulliseksi? Ohjeet haastattelijalle JOS LAPSI EI OSAA SANOA MITÄÄN, ANNA AIKAA MIETTIÄ, RAUHOITTELE JA SANO ETTÄ MIETI IHAN RAUHASSA TMS. TOISTA KYSYMYS JOS TARPEEN. [Q12_1] Mikä tekee sinut surulliseksi? 1. maininta (Luokiteltu) Mikä tekee sinut surulliseksi? Luokitellut vastaukset 1. maininta 31

38 2. Muuttujat Ei ole kaveria/ei oteta mukaan leikkiin Ei saa mitä haluaa/pääse minne haluaa Tavara menee rikki/katoaa Perheessä on riitaa Joku kiusaa/satuttaa On kipeänä/jollekin sattuu jotain On perheestä erossa/tulee ikävä Vanhemmat eivät kuuntele/leiki Ei mikään Muu EOS [Q12_2] Mikä tekee sinut surulliseksi? 2. maininta (Luokiteltu) Mikä tekee sinut surulliseksi? Luokitellut vastaukset 2. maininta Ei ole kaveria/ei oteta mukaan leikkiin Ei saa mitä haluaa/pääse minne haluaa Tavara menee rikki/katoaa Perheessä on riitaa Joku kiusaa/satuttaa On kipeänä/jollekin sattuu jotain On perheestä erossa/tulee ikävä Vanhemmat eivät kuuntele/leiki Ei mikään Muu EOS tieto puuttuu (SYSMIS)

39 Q13 [Q12_3] Mikä tekee sinut surulliseksi? 3. maininta (Luokiteltu) Mikä tekee sinut surulliseksi? Luokitellut vastaukset 3. maininta Ei ole kaveria/ei oteta mukaan leikkiin Ei saa mitä haluaa/pääse minne haluaa Tavara menee rikki/katoaa Perheessä on riitaa Joku kiusaa/satuttaa On kipeänä/jollekin sattuu jotain On perheestä erossa/tulee ikävä Vanhemmat eivät kuuntele/leiki Ei mikään Muu EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13] Jos sinun pitäisi kertoa ulkomaalaiselle Suomesta, niin mitä kertoisit? (Avokysymys) Jos sinun pitäisi kertoa ulkomaalaiselle Suomesta, niin mitä kertoisit? Ohjeet haastattelijalle JOS LAPSI EI OSAA SANOA MITÄÄN, ANNA AIKAA MIETTIÄ, RAUHOITTELE JA SANO ETTÄ MIETI IHAN RAUHASSA TMS. TOISTA KYSYMYS JOS TARPEEN. 33

40 2. Muuttujat [Q13_1] Jos sinun pitäisi kertoa ulkomaalaiselle Suomesta, niin mitä kertoisit? 1. maininta (Luokiteltu) Jos sinun pitäisi kertoa ulkomaalaiselle Suomesta, niin mitä kertoisit? Luokitellut vastaukset 1. maininta Kuvailua millainen maa Suomi on/mitä Suomessa on Kertoisi itsestään Opettaisi suomalaisia sanoja Suomi on hyvä/mukava maa Muu EOS Moikkaisi/kysyisi jotain Pitäisi osata kieltä/ei osaa kieltä [Q13_2] Jos sinun pitäisi kertoa ulkomaalaiselle Suomesta, niin mitä kertoisit? 2. maininta (Luokiteltu) Jos sinun pitäisi kertoa ulkomaalaiselle Suomesta, niin mitä kertoisit? Luokitellut vastaukset 2. maininta Kuvailua millainen maa Suomi on/mitä Suomessa on Kertoisi itsestään Opettaisi suomalaisia sanoja Suomi on hyvä/mukava maa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 34

41 PAINO (taulukko jatkuu ed. sivulta) Muu EOS Moikkaisi/kysyisi jotain Pitäisi osata kieltä/ei osaa kieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_3] Jos sinun pitäisi kertoa ulkomaalaiselle Suomesta, niin mitä kertoisit? 3. maininta (Luokiteltu) Jos sinun pitäisi kertoa ulkomaalaiselle Suomesta, niin mitä kertoisit? Luokitellut vastaukset 3. maininta Kuvailua millainen maa Suomi on/mitä Suomessa on Kertoisi itsestään Opettaisi suomalaisia sanoja Suomi on hyvä/mukava maa Muu EOS Moikkaisi/kysyisi jotain Pitäisi osata kieltä/ei osaa kieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [PAINO] Painokerroin Painokerroin Kuvailevat tunnusluvut 35

42 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 414 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta

43 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Lapsen sukupuoli [BV1] Maakunta [BV2] Suuralue [BV3] Montako huoltajaa taloudessanne on? [BV4] Entä montako lasta taloudessanne on? [BV5] Mikä on lapsen äidin koulutustaso? [BV6] Mikä on lapsen isän koulutustaso? [BV7] Mitkä ovat taloutenne yhteenlasketut vuositulot veroja vähentämättä? [BV8] Onko 6-vuotias lapsenne ollut ennen esikoulua päiväkodissa? [BV9] Kuinka pitkään lapsenne on ollut ennen esikoulua päiväkodissa? [BV10] Kiitos näistä tiedoista! Ojentaisitko puhelimen nyt 6-vuotiaalle? [BV11] Minkä nimisiä kavereita sinulla on? Yhteensä kpl [Q1] Minkä nimisiä kavereita sinulla on? Poikia kpl [Q1_1] Minkä nimisiä kavereita sinulla on? Tyttöjä kpl [Q1_2] Jos joudut kaupassa eroon vanhemmistasi, kysytkö vieraalta aikuiselta apua? [Q2] Jos joudut kaupassa eroon vanhemmistasi, kysytkö vieraalta aikuiselta apua? (Avokysymys) [Q2_1] Jos joudut kaupassa eroon vanhemmistasi, kysytkö vieraalta aikuiselta apua? (Luokiteltu) [Q2_2] 13 Missä asioissa olet hyvä? (Avokysymys) [Q3]

44 3. Hakemistot Missä asioissa olet hyvä? 1. maininta (Luokiteltu) [Q3_1] Missä asioissa olet hyvä? 2. maininta (Luokiteltu) [Q3_2] Missä asioissa olet hyvä? 3. maininta (Luokiteltu) [Q3_3] Missä asioissa olet hyvä? 4. maininta (Luokiteltu) [Q3_4] Missä asioissa olet hyvä? 5. maininta (Luokiteltu) [Q3_5] Saatko kehuja? [Q4] Kuuntelevatko vanhempasi, jos sinulla on asiaa? [Q5] Kuuntelevatko päiväkodin aikuiset, jos sinulla on asiaa? [Q6] Kertoisitko, mitä sinun mielestäsi kiusaaminen on? (Avokysymys) [Q7] Kertoisitko, mitä sinun mielestäsi kiusaaminen on? 1. maininta (Luokiteltu) [Q7_1] Kertoisitko, mitä sinun mielestäsi kiusaaminen on? 2. maininta (Luokiteltu) [Q7_2] Kertoisitko, mitä sinun mielestäsi kiusaaminen on? 3. maininta (Luokiteltu) [Q7_3] Kertoisitko, mitä sinun mielestäsi kiusaaminen on? 4. maininta (Luokiteltu) [Q7_4] Tulevatko päiväkodin aikuiset auttamaan, jos lasta kiusataan? [Q8] Milloin perheen kanssa on kivaa? (Avokysymys) [Q9] Milloin perheen kanssa on kivaa? 1. maininta (Luokiteltu) [Q9_1] Milloin perheen kanssa on kivaa? 2. maininta (Luokiteltu) [Q9_2] Milloin perheen kanssa on kivaa? 3. maininta (Luokiteltu) [Q9_3] Milloin perheen kanssa on kivaa? 4. maininta (Luokiteltu) [Q9_4] Milloin perheen kanssa on ikävää? (Avokysymys) [Q10] Milloin perheen kanssa on ikävää? 1. maininta (Luokiteltu) [Q10_1] Milloin perheen kanssa on ikävää? 2. maininta (Luokiteltu) [Q10_2] Milloin perheen kanssa on ikävää? 3. maininta (Luokiteltu) [Q10_3] Mikä tekee sinut iloiseksi? (Avokysymys) [Q11] Mikä tekee sinut iloiseksi? 1. maininta (Luokiteltu) [Q11_1] Mikä tekee sinut iloiseksi? 2. maininta (Luokiteltu) [Q11_2] Mikä tekee sinut iloiseksi? 3. maininta (Luokiteltu) [Q11_3] Mikä tekee sinut iloiseksi? 4. maininta (Luokiteltu) [Q11_4] Mikä tekee sinut iloiseksi? 5. maininta (Luokiteltu) [Q11_5] Mikä tekee sinut iloiseksi? 6. maininta (Luokiteltu) [Q11_6] Mikä tekee sinut iloiseksi? 7. maininta (Luokiteltu) [Q11_7] Mikä tekee sinut surulliseksi? (Avokysymys) [Q12] Mikä tekee sinut surulliseksi? 1. maininta (Luokiteltu) [Q12_1] Mikä tekee sinut surulliseksi? 2. maininta (Luokiteltu) [Q12_2]

45 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Mikä tekee sinut surulliseksi? 3. maininta (Luokiteltu) [Q12_3] Jos sinun pitäisi kertoa ulkomaalaiselle Suomesta, niin mitä kertoisit? (Avokysymys) [Q13] 33 Jos sinun pitäisi kertoa ulkomaalaiselle Suomesta, niin mitä kertoisit? 1. maininta (Luokiteltu) [Q13_1] Jos sinun pitäisi kertoa ulkomaalaiselle Suomesta, niin mitä kertoisit? 2. maininta (Luokiteltu) [Q13_2] Jos sinun pitäisi kertoa ulkomaalaiselle Suomesta, niin mitä kertoisit? 3. maininta (Luokiteltu) [Q13_3] Painokerroin [PAINO]

46 3. Hakemistot 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Entä montako lasta taloudessanne on? Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Jos joudut kaupassa eroon vanhemmistasi, kysytkö vieraalta aikuiselta apua? Jos joudut kaupassa eroon vanhemmistasi, kysytkö vieraalta aikuiselta apua? (Avokysymys) 13 Jos joudut kaupassa eroon vanhemmistasi, kysytkö vieraalta aikuiselta apua? (Luokiteltu)..13 Jos sinun pitäisi kertoa ulkomaalaiselle Suomesta, niin mitä kertoisit? 1. maininta (Luokiteltu) 34 Jos sinun pitäisi kertoa ulkomaalaiselle Suomesta, niin mitä kertoisit? 2. maininta (Luokiteltu) 34 Jos sinun pitäisi kertoa ulkomaalaiselle Suomesta, niin mitä kertoisit? 3. maininta (Luokiteltu) 35 Jos sinun pitäisi kertoa ulkomaalaiselle Suomesta, niin mitä kertoisit? (Avokysymys) Kertoisitko, mitä sinun mielestäsi kiusaaminen on? 1. maininta (Luokiteltu) Kertoisitko, mitä sinun mielestäsi kiusaaminen on? 2. maininta (Luokiteltu) Kertoisitko, mitä sinun mielestäsi kiusaaminen on? 3. maininta (Luokiteltu) Kertoisitko, mitä sinun mielestäsi kiusaaminen on? 4. maininta (Luokiteltu) Kertoisitko, mitä sinun mielestäsi kiusaaminen on? (Avokysymys) Kiitos näistä tiedoista! Ojentaisitko puhelimen nyt 6-vuotiaalle? Kuinka pitkään lapsenne on ollut ennen esikoulua päiväkodissa? Kuuntelevatko päiväkodin aikuiset, jos sinulla on asiaa? Kuuntelevatko vanhempasi, jos sinulla on asiaa? Lapsen sukupuoli Maakunta Mikä on lapsen äidin koulutustaso? Mikä on lapsen isän koulutustaso? Mikä tekee sinut iloiseksi? 1. maininta (Luokiteltu) Mikä tekee sinut iloiseksi? 2. maininta (Luokiteltu) Mikä tekee sinut iloiseksi? 3. maininta (Luokiteltu) Mikä tekee sinut iloiseksi? 4. maininta (Luokiteltu) Mikä tekee sinut iloiseksi? 5. maininta (Luokiteltu) Mikä tekee sinut iloiseksi? 6. maininta (Luokiteltu)

47 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Mikä tekee sinut iloiseksi? 7. maininta (Luokiteltu) Mikä tekee sinut iloiseksi? (Avokysymys) Mikä tekee sinut surulliseksi? 1. maininta (Luokiteltu) Mikä tekee sinut surulliseksi? 2. maininta (Luokiteltu) Mikä tekee sinut surulliseksi? 3. maininta (Luokiteltu) Mikä tekee sinut surulliseksi? (Avokysymys) Milloin perheen kanssa on ikävää? 1. maininta (Luokiteltu) Milloin perheen kanssa on ikävää? 2. maininta (Luokiteltu) Milloin perheen kanssa on ikävää? 3. maininta (Luokiteltu) Milloin perheen kanssa on ikävää? (Avokysymys) Milloin perheen kanssa on kivaa? 1. maininta (Luokiteltu) Milloin perheen kanssa on kivaa? 2. maininta (Luokiteltu) Milloin perheen kanssa on kivaa? 3. maininta (Luokiteltu) Milloin perheen kanssa on kivaa? 4. maininta (Luokiteltu) Milloin perheen kanssa on kivaa? (Avokysymys) Minkä nimisiä kavereita sinulla on? Poikia kpl Minkä nimisiä kavereita sinulla on? Tyttöjä kpl Minkä nimisiä kavereita sinulla on? Yhteensä kpl Missä asioissa olet hyvä? 1. maininta (Luokiteltu) Missä asioissa olet hyvä? 2. maininta (Luokiteltu) Missä asioissa olet hyvä? 3. maininta (Luokiteltu) Missä asioissa olet hyvä? 4. maininta (Luokiteltu) Missä asioissa olet hyvä? 5. maininta (Luokiteltu) Missä asioissa olet hyvä? (Avokysymys) Mitkä ovat taloutenne yhteenlasketut vuositulot veroja vähentämättä? Montako huoltajaa taloudessanne on? Onko 6-vuotias lapsenne ollut ennen esikoulua päiväkodissa? Painokerroin Saatko kehuja? Suuralue Tulevatko päiväkodin aikuiset auttamaan, jos lasta kiusataan?

48 3. Hakemistot 3.3 Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Minkä nimisiä kavereita sinulla on? [Q1] Minkä nimisiä kavereita sinulla on? Yhteensä kpl [Q1_1] Minkä nimisiä kavereita sinulla on? Poikia kpl [Q1_2] Minkä nimisiä kavereita sinulla on? Tyttöjä kpl Muuttujaryhmä Missä asioissa olet hyvä? Luokitellut vastaukset [Q3_1] Missä asioissa olet hyvä? 1. maininta (Luokiteltu) [Q3_2] Missä asioissa olet hyvä? 2. maininta (Luokiteltu) [Q3_3] Missä asioissa olet hyvä? 3. maininta (Luokiteltu) [Q3_4] Missä asioissa olet hyvä? 4. maininta (Luokiteltu) [Q3_5] Missä asioissa olet hyvä? 5. maininta (Luokiteltu) Muuttujaryhmä Kertoisitko, mitä sinun mielestäsi kiusaaminen on? Luokitellut vastaukset [Q7_1] Kertoisitko, mitä sinun mielestäsi kiusaaminen on? 1. maininta (Luokiteltu) [Q7_2] Kertoisitko, mitä sinun mielestäsi kiusaaminen on? 2. maininta (Luokiteltu) [Q7_3] Kertoisitko, mitä sinun mielestäsi kiusaaminen on? 3. maininta (Luokiteltu) [Q7_4] Kertoisitko, mitä sinun mielestäsi kiusaaminen on? 4. maininta (Luokiteltu) Muuttujaryhmä Milloin perheen kanssa on kivaa? Luokitellut vastaukset [Q9_1] Milloin perheen kanssa on kivaa? 1. maininta (Luokiteltu) [Q9_2] Milloin perheen kanssa on kivaa? 2. maininta (Luokiteltu) [Q9_3] Milloin perheen kanssa on kivaa? 3. maininta (Luokiteltu) [Q9_4] Milloin perheen kanssa on kivaa? 4. maininta (Luokiteltu) Muuttujaryhmä Milloin perheen kanssa on ikävää? Luokitellut vastaukset 42

49 3.3. Muuttujaryhmät [Q10_1] Milloin perheen kanssa on ikävää? 1. maininta (Luokiteltu) [Q10_2] Milloin perheen kanssa on ikävää? 2. maininta (Luokiteltu) [Q10_3] Milloin perheen kanssa on ikävää? 3. maininta (Luokiteltu) Muuttujaryhmä Mikä tekee sinut iloiseksi? Luokitellut vastaukset [Q11_1] Mikä tekee sinut iloiseksi? 1. maininta (Luokiteltu) [Q11_2] Mikä tekee sinut iloiseksi? 2. maininta (Luokiteltu) [Q11_3] Mikä tekee sinut iloiseksi? 3. maininta (Luokiteltu) [Q11_4] Mikä tekee sinut iloiseksi? 4. maininta (Luokiteltu) [Q11_5] Mikä tekee sinut iloiseksi? 5. maininta (Luokiteltu) [Q11_6] Mikä tekee sinut iloiseksi? 6. maininta (Luokiteltu) [Q11_7] Mikä tekee sinut iloiseksi? 7. maininta (Luokiteltu) Muuttujaryhmä Mikä tekee sinut surulliseksi? Luokitellut vastaukset [Q12_1] Mikä tekee sinut surulliseksi? 1. maininta (Luokiteltu) [Q12_2] Mikä tekee sinut surulliseksi? 2. maininta (Luokiteltu) [Q12_3] Mikä tekee sinut surulliseksi? 3. maininta (Luokiteltu) Muuttujaryhmä Jos sinun pitäisi kertoa ulkomaalaiselle Suomesta, niin mitä kertoisit? Luokitellut vastaukset [Q13_1] Jos sinun pitäisi kertoa ulkomaalaiselle Suomesta, niin mitä kertoisit? 1. maininta (Luokiteltu) [Q13_2] Jos sinun pitäisi kertoa ulkomaalaiselle Suomesta, niin mitä kertoisit? 2. maininta (Luokiteltu) [Q13_3] Jos sinun pitäisi kertoa ulkomaalaiselle Suomesta, niin mitä kertoisit? 3. maininta (Luokiteltu)

50

51 Liite A Kyselylomake 45

52 KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive. If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information: Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv. Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens. Mer information:

53 HEI SINÄ 6-VUOTIAS! Olen Tuomas Kurttila ja työskentelen lapsiasiavaltuutettuna. Tehtäväni on parantaa lasten asioita Suomessa. Haluaisin, että kaikilla lapsilla olisi hyvä olla. Olen tekemässä yhdessä työkavereideni kanssa tutkimusta, jossa haastattelemme 6-vuotiaita lapsia. Haluaisimme tietää, mitä lapsille kuuluu ja miltä heistä tuntuu. Kysymme lapsilta esimerkiksi kavereista, perheestä ja päiväkodista. Haluaisin, että sinäkin kertoisit meille ajatuksiasi. Sinun ei ole pakko vastata kysymyksiimme, jos et halua. Saat itse päättää siitä, vastaatko vai et. Soitamme ensin äidillesi, isällesi tai huoltajallesi. Sitten kun hän antaa sinulle puhelimen, pääset vastaamaan kysymyksiin ja kertomaan meille ajatuksesi. Puhelu ei kestä kovin pitkään. Meillä on sinulle yhteensä 13 kysymystä. Kun riittävän moni lapsi on vastannut kysymyksiimme, kokoamme kaikkien lasten ajatukset yhteen. Teemme sen niin, että kukaan ei voi tietää, mitä juuri sinä olet kertonut meille. Voit siis kertoa meille ajatuksiasi aivan vapaasti. Terveisin, Tuomas Kurttila Lapsiasiavaltuutettu Ajatuksesi ovat meille tärkeitä, koska ne auttavat meitä parantamaan kaikkien lasten asioita. NÄIN SE TAPAHTUU Tämä kirje tulee postista. Haastattelijamme soittaa. LAPSIASIAVALTUUTETUN TOIMISTO Vapaudenkatu 58 A, 3. krs Jyväskylä Osoitelähde:Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus, PL 123, Helsinki Tietojen tekninen toimitus: Bisnode Marketing Oy, Kumpulantie 3, Helsinki Vanhempasi antaa puhelimen sinulle. Sinulta kysytään 13 kysymystä.

54 Hyvä 6-vuotiaan lapsen vanhempi, Lapsiasiavaltuutetun toimisto toteuttaa vuonna 2016 Lapsibarometrin, jossa kerätään tietoa 6-vuotiaiden lasten hyvinvoinnista. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää lasten omia kokemuksia hyvinvoinnistaan. Aineiston kokoaa Taloustutkimus Oy. Tutkimukseen on valittu satunnaisesti sellaisia kotitalouksia, joissa asuu 6-vuotias lapsi. Mikäli lapsi haluaa osallistua tutkimukseen, hänelle esitetään puhelimitse 13 kysymystä. Tutkimus toteutetaan siten, että Taloustutkimus Oy ottaa Teihin yhteyttä puhelimitse seuraavan kahden viikon aikana. Mikäli haluatte osallistua tutkimukseen, Teille esitetään muutama taustakysymys, jonka jälkeen Teitä pyydetään ojentamaan puhelin lapselle haastattelua varten. Pyydämme Teitä kiinnittämään huomiota siihen, että haastattelutilanne olisi mahdollisimman rauhallinen, jotta lapsi voisi keskittyä vastaamiseen. Haastattelu kestää arviolta noin 3-10 minuuttia. Haastatteluja ei nauhoiteta, vaan haastattelija kirjaa vastaukset ylös. Pyydämme Teitä antamaan oheisen kirjeen lapsellenne ja tutustumaan siihen yhdessä lapsenne kanssa. Kirjeessä kerrotaan lapselle, mistä tutkimuksessa on kyse ja miten haastattelu toteutetaan. On tärkeää, että myös lapset tietävät, mitä tutkimukseen osallistuminen tarkoittaa. Kysymykset eivät ole arkaluontoisia, mutta haastattelun jälkeen kannattaa kysyä lapselta, miten hän haastattelun koki. Lapsiasiavaltuutettu käyttää tutkimuksen tuloksia työssään lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien edistämiseksi. Tuloksia käsittelevät ja analysoivat Taloustutkimus Oy, lapsiasiavaltuutetun toimisto sekä lapsuustutkijat, jotka tekevät aineistosta julkaisuja esimerkiksi tieteellisiin lehtiin. Aineisto tallennetaan myös Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon jatkokäyttöä varten. Lapsiasiavaltuutettu julkaisee tuloksia kokoavan Lapsibarometrin marraskuussa Tulokset käsitellään ilman tunnistetietoja ja siten, että niistä ei voi päätellä kenenkään yksittäisen henkilön vastauksia. Yhteystietojanne käytetään ainoastaan puhelinhaastattelua varten. On tärkeää, että mahdollisimman moni osallistuu tutkimukseen, jotta lasten hyvinvoinnista saataisiin mahdollisimman monipuolinen ja totuudenmukainen kuva. Lasten oman kokemustiedon avulla pystymme paremmin edistämään lasten ja perheiden hyvinvointia. Lisätietoa tutkimuksesta saa lapsiasiavaltuutetun toimiston ylitarkastaja Terhi Tuukkaselta sähköpostitse tai puhelimitse Yhteistyöterveisin, Tuomas Kurttila Lapsiasiavaltuutettu LAPSIASIAVALTUUTETUN TOIMISTO Vapaudenkatu 58 A, 3. krs Jyväskylä Osoitelähde:Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus, PL 123, Helsinki Tietojen tekninen toimitus: Bisnode Marketing Oy, Kumpulantie 3, Helsinki Jari Pajunen tutkimusjohtaja, Taloustutkimus Oy Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on arvioida ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa.

55 LAPSIBAROMETRI2016 OlenttuttkimushaasttattelijaNNTalousttuttkimuksestta,hyvääpäivää/ilttaa. Kuttentteileaiemminlähettettysäkirjeesäkerottintteemmeparhailaan6-vuottiailelapsilettuttkimustta, jossaselvittettäänlasttenomiakokemuksiaheidänhyvinvoinnisttaan.totteuttammekyselyn Lapsiasiavalttuuttettunttoimeksiannostta.Olisikotteiläjalapselanneaikaavasttattamuuttamaan kysymykseen?aikaavasttaamiseenmeneekorkeinttaankymmenenminuuttia. SUOSTUU SIRRYKYSYMYKSIN KIELTÄYTYY Sittenenvaivaapidempään. Mukavaapäivän/ilanjattkoa! TAUSTAKYSYMYKSETVANHEMMALLE Ennenkunesittämmelapselennekysymyksiä,kysyisintteilttämuuttamanttausttattiettokysymyksen.Tiettoja käyttettäänainoasttaanttulosttenluokittelusa,eikäyksittäisttävasttaajaavoidavasttauksisttattunnisttaa. 1. Monttakohuolttajaattaloudesanneon? 1) yksi 2) kaksi 2. Enttämonttakolasttattaloudesanneon? lastta 3. Mikäonlapsenäidinkouluttusttaso? 1) Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu 2) Ammatti-/ttekninen-/kauppakoulu 3) Ylioppilas/lukio 4) Opisttottaso 5) Ammattikorkeakoulu 6) Yliopistto/korkeakoulu 7) Eihaluavasttatta 4. Mikäonlapsenisänkouluttusttaso? 1) Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu 2) Ammatti-/ttekninen-/kauppakoulu 3) Ylioppilas/lukio 4) Opisttottaso 5) Ammattikorkeakoulu 6) Yliopistto/korkeakoulu 7) Eihaluavasttatta 5. Mikäonasuinpaikkanneposttinumero?

56 6. Mittkäovattttalouttenneyhtteenlaskettuttvuosittulottverojavähenttämättä? HUOMAA,ETTÄ KYSYTÄÄNKOKOTALOUDENVUOSITULOJA,EIPELKÄSTÄÄNVASTAAJAN.LUEKYSYMYSHUOLELLA SANATARKASTI. 1) ale10001euroa/vuosi 2) euroa/vuosi 3) euroa/vuosi 4) euroa/vuosi 5) euroa/vuosi 6) euroa/vuosi 7) euroa/vuosi 8) euroa/vuosi 9) euroa/vuosi 10) euroa/vuosi 11) euroa/vuosi 12) euroa/vuosi 13) euroa/vuosi 14) euroa/vuosi 15)yli90000euroa/vuosi 16)Eihaluavasttatta 17)EOS 7. Onko6-vuottiaslapsenneoluttennenesikouluapäiväkodisa? 1) Kylä 2) Ei 8. JOSONOLLUTPÄIVÄKODISSA:Kuinkapittkäänlapsenneonoluttennenesikoulua päiväkodisa? 1) Alevuoden 2) 1-2vuotta 3) yli2vuotta Kittosnäisttättiedoistta!Ojenttaisittkopuhelimennytt6-vuottiaale? (Josaikuinenhaluaa,hänelevoikerttoalapseleesittettävättkysymyksett.Muttaeikerottanittä,eleiaikuinen erikseenpyydä.) KYSYMYKSET6-vuottiaaleLAPSELLE: ESITTÄYTYMINENLAPSELLE:

57 OlenNNTalousttuttkimuksestta,hei. Mettehdäänttuttkimustta,jossahaluttaanttiettää,mittä6-vuottiaile lapsilekuuluujamilttäheisttättunttuu.sinunajattuksettovattmeilettärkeittä,koskaneauttavatt paranttamaanlasttenasioitta.saankokysyäsinulttamuuttamankysymyksen? Ei Selväjuttu,heippasitten! Kylä Hyvä.Kerosittenminule,josetthaluaenäävasttattakysymyksin. 1. AVOIN: Minkänimisiäkavereittasinulaon? LAPSILUETTELEENIMIÄ,LASKENIMIENMÄÄRÄJAKIRJAALUKUMÄÄRÄJASUKUPUOLI.JOS SUKUPUOLIONNIMENPERUSTEELLAEPÄSELVÄ,KYSYKUMPIHÄNON,TYTTÖVAIPOIKA. Poikia kpl Tyttöjä kpl 2. Josjouduttkaupasaeroonvanhemmisttasi,kysyttkövieraalttaaikuiselttaapua? Kylä En Enosaasanoa AVOIN:(JOSLAPSIHALUAASANOTTAAENEMMÄN) 3. AVOIN: Misäasioisaoletthyvä?EIVAADITAVASTAUSTAVÄKISIN.JOSLAPSELLEEITULEMITÄÄN MIELEEN,KIRJATAANSE. 4. Saattkokehuja? Kylä En Enosaasanoa 5. Kuunttelevattkovanhempasi,jossinulaonasiaa? Kylä Ei Enosaasanoa 6. Kuunttelevattkopäiväkodinaikuisett,jossinulaonasiaa? Kylä Ei Enosaasanoa 7. Kerttoisittko,mittäsinunmielesttäsikiusaaminenon?JOSLAPSIEIOSAASANOAMITÄÄN,ANNA AIKAAMIETTIÄ,RAUHOITTELEJASANOETTÄ MIETIIHANRAUHASSA TMS.TOISTAKYSYMYSJOS TARPEEN. 8. Tulevattkopäiväkodinaikuisettauttamaan,joslasttakiusattaan? Kylä Ei Enosaasanoa

58 9. AVOIN: Miloinperheenkansaonkivaa?(Joslapsisanooajan,kysyesim.mikäsiloinonkivaa? Haettaankivojattilantteitta.)JOSLAPSIEIOSAASANOAMITÄÄN,ANNAAIKAAMIETTIÄ,RAUHOITTELE JASANOETTÄ MIETIIHANRAUHASSA TMS.TOISTAKYSYMYSJOSTARPEEN. 10.AVOIN: Miloinperheenkansaonikävää?(Joslapsisanooajan,kysyesim.mikäsiloinonikävää? Haettaanikäviättilantteitta.)JOSLAPSIEIOSAASANOAMITÄÄN,ANNAAIKAAMIETTIÄ,RAUHOITTELE JASANOETTÄ MIETIIHANRAUHASSA TMS.TOISTAKYSYMYSJOSTARPEEN. 11.AVOIN: Mikättekeesinuttiloiseksi?JOSLAPSIEIOSAASANOAMITÄÄN,ANNAAIKAAMIETTIÄ, RAUHOITTELEJASANOETTÄ MIETIIHANRAUHASSA TMS.TOISTAKYSYMYSJOSTARPEEN. 12.AVOIN: Mikättekeesinuttsuruliseksi?JOSLAPSIEIOSAASANOAMITÄÄN,ANNAAIKAAMIETTIÄ, RAUHOITTELEJASANOETTÄ MIETIIHANRAUHASSA TMS.TOISTAKYSYMYSJOSTARPEEN. 13.AVOIN:JossinunpittäisikerttoaulkomaalaiseleSuomestta,ninmittäkerttoisitt?JOSLAPSIEIOSAA SANOAMITÄÄN,ANNAAIKAAMIETTIÄ,RAUHOITTELEJASANOETTÄ MIETIIHANRAUHASSA TMS.TOISTAKYSYMYSJOSTARPEEN. Tässäolivattkinkaikkikysymyksett.Kittos,ettävasttasitt!Haluattkovieläkerttoajottain? Ei Selvä.Annattkopuhelimenvielääidilesi/isälesi.Heippasittenjakittos! Kylä Kirjaaylös. Annattkopuhelimenvielääidilesi/isälesi.Heippasittenjakittos! Lopettus:Tässäolivattkaikkikysymyksemme.TeittäsishaasttattelittuttkimushaasttattelijaNN Talousttuttkimuksestta. Mukavaapäivän/ilanjattkoa!

KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas FSD2981 Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD1359 ISÄ JA ISYYS: NYT-LIITTEEN ISÄNPÄIVÄN KYSELY 2003 FSD1359 FATHERHOOD 2003 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas FSD2981 Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 [aineisto-opas]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2371. Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001. Aineisto-opas

FSD2371. Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001. Aineisto-opas FSD2371 Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001 [aineisto-opas].

Lisätiedot

FSD3147. Tampere Praksis: Palveluohjaajien ja palvelupäällikön näkökulmia perhepalveluohjauksesta Aineisto-opas

FSD3147. Tampere Praksis: Palveluohjaajien ja palvelupäällikön näkökulmia perhepalveluohjauksesta Aineisto-opas FSD3147 Tampere Praksis: Palveluohjaajien ja palvelupäällikön näkökulmia perhepalveluohjauksesta 2016 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Tampere Praksis: Palveluohjaajien

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3057 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3057 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2014: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 QUESTIONNAIRE: FSD1122 MUNICIPAL MANAGERS VIEWS ON THE FOUNDATION FOR MUNICIPAL DEVELOPMENT 1996 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3101 KANSALAISKESKUSTELU RUOTSIN KIELESTÄ: KONTROLLI- KYSELY 2014

KYSELYLOMAKE: FSD3101 KANSALAISKESKUSTELU RUOTSIN KIELESTÄ: KONTROLLI- KYSELY 2014 KYSELYLOMAKE: FSD3101 KANSALAISKESKUSTELU RUOTSIN KIELESTÄ: KONTROLLI- KYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3101 CITIZEN DELIBERATION ON THE SWEDISH LANGUAGE AND SWEDISH-SPEAKING MINORITY IN FINLAND: CONTROL

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD2784 JULKAISUKÄYTÄNNÖT ERI TIETEENALOILLA: PROFESSORIHAASTATTELUT 2007 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia hyödyntävien

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3056 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3056 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2013: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2791 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2791 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2011: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3189 TIEDON JA YHTEISKUNNALLISEN PÄÄTÖKSENTEON VUORO- VAIKUTUS 2017

KYSELYLOMAKE: FSD3189 TIEDON JA YHTEISKUNNALLISEN PÄÄTÖKSENTEON VUORO- VAIKUTUS 2017 KYSELYLOMAKE: FSD3189 TIEDON JA YHTEISKUNNALLISEN PÄÄTÖKSENTEON VUORO- VAIKUTUS 2017 QUESTIONNAIRE: FSD3189 INTERACTION BETWEEN KNOWLEDGE AND DECISION-MAKING 2017 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2633. Silloin ekologisuus näyttäytyi elämässäni Aineisto-opas

FSD2633. Silloin ekologisuus näyttäytyi elämässäni Aineisto-opas FSD2633 Silloin ekologisuus näyttäytyi elämässäni 2010 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Silloin ekologisuus näyttäytyi elämässäni 2010 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2126 PRESIDENTIAL ELECTIONS 2006: CANDIDATE RESPONSES TO HS CANDIDATE SELECTOR

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja FSD3062 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3203. Tampere Praksis: Lastensuojelun sijaishuolto ja lasten läheisverkostot Aineisto-opas

FSD3203. Tampere Praksis: Lastensuojelun sijaishuolto ja lasten läheisverkostot Aineisto-opas FSD3203 Tampere Praksis: Lastensuojelun sijaishuolto ja lasten läheisverkostot 2016 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Tampere Praksis: Lastensuojelun sijaishuolto ja lasten

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2605 CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN ELÄMÄNHALLINTA 2008-2010 FSD2605 WELL-BEING OF ADULTS WITH CEREBRAL PALSY 2008-2010 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD2373 OPETTAJIEN AMMATTIROOLI, AMMATTI-IDENTITEETTI JA TIEDONHANKINTA 2003-2004 FSD2373 PROFESSIONAL ROLE, IDENTITY AND INFORMATION ACQUISITION OF TEAC- HERS 2003-2004 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2627 PARLIAMENTARY ELECTIONS 2011: CANDIDATE AND

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD3079 MUISTOJA JA MIELIKUVIA RADIOAKTIIVISUUDEN ILMIÖISTÄ 2015 FSD3079 MEMORIES AND MENTAL IMAGES OF PHENOMENA RELATED TO RADIOACTI- VITY 2015 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2126. Presidentinvaalit 2006: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Aineisto-opas

FSD2126. Presidentinvaalit 2006: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Aineisto-opas FSD2126 Presidentinvaalit 2006: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2006: ehdokkaiden vastaukset

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU

KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU 1 KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU Eliisa Haanpää Tietoarkisto 6.6.2017 Kuva: Unsplash CC0 2 Esityksen sisältö Yleinen Tutkimusaineiston metadata Kuvaileva metadata 3 Yleinen Tietoarkisto www.fsd.uta.fi

Lisätiedot

FSD2409. Ikääntyneet kanadansuomalaiset 2004: teemahaastattelut. Aineisto-opas

FSD2409. Ikääntyneet kanadansuomalaiset 2004: teemahaastattelut. Aineisto-opas FSD2409 Ikääntyneet kanadansuomalaiset 2004: teemahaastattelut Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Ikääntyneet kanadansuomalaiset 2004 : teemahaastattelut [aineisto-opas].

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2387 GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ: HAASTATTELUAINEISTO 2000 FSD2387 GERONTOLOGICAL SOCIAL WORK: INTERVIEWS 2000 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3030. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD3030. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja FSD3030 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset

Lisätiedot

FSD2296. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2296. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2296 Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2007 :

Lisätiedot

FSD3216. Eläkebarometri Koodikirja

FSD3216. Eläkebarometri Koodikirja FSD3216 Eläkebarometri 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eläkebarometri 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2775. Suomalaisten sosiologien haastatteluja Aineisto-opas

FSD2775. Suomalaisten sosiologien haastatteluja Aineisto-opas FSD2775 Suomalaisten sosiologien haastatteluja 1978-1981 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Suomalaisten sosiologien haastatteluja 1978-1981 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT QUESTIONNAIRE: FSD2580 EASTERN FINNISH POLICE OFFICERS 1995-1998: HEALTH AND WORKING CONDITIONS Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2542. Opiskelijoiden luokka-asema: kirjoitusaineisto Aineisto-opas

FSD2542. Opiskelijoiden luokka-asema: kirjoitusaineisto Aineisto-opas FSD2542 Opiskelijoiden luokka-asema: kirjoitusaineisto 2009-2010 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Opiskelijoiden luokka-asema: kirjoitusaineisto 2009-2010 [aineisto-opas].

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998

KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998 KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD3080 KAUPUNKISEUTUJEN VIHERRAKENTEEN SUUNNITTELU 2013 FSD3080 COLLABORATIVE PLANNING OF URBAN GREEN INFRASTRUCTURE 2013 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

FSD2594. Tositarinoita CP-vammaisten aikuisten elämästä Aineisto-opas

FSD2594. Tositarinoita CP-vammaisten aikuisten elämästä Aineisto-opas FSD2594 Tositarinoita CP-vammaisten aikuisten elämästä 2008 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Tositarinoita CP-vammaisten aikuisten elämästä 2008 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2542. Opiskelijoiden luokka-asema: kirjoitusaineisto Aineisto-opas

FSD2542. Opiskelijoiden luokka-asema: kirjoitusaineisto Aineisto-opas FSD2542 Opiskelijoiden luokka-asema: kirjoitusaineisto 2009-2010 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Opiskelijoiden luokka-asema: kirjoitusaineisto 2009-2010 [aineisto-opas].

Lisätiedot

FSD2925. Kuntien valtuustojen ja hallitusten jäsenet Koodikirja

FSD2925. Kuntien valtuustojen ja hallitusten jäsenet Koodikirja FSD2925 Kuntien valtuustojen ja hallitusten jäsenet 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien valtuustojen ja hallitusten jäsenet 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot