KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2013"

Transkriptio

1 KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU UEC Humpinsuon pintavalutuskenttä. Noora Huotari KAINUUN ELY-KESKUKSEN ALUEEN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU OULUJÄRVEN VALUMA-ALUEELLA V. 213

2

3 Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu v Sisältö 1 JOHDANTO TARKKAILUJAKSON SÄÄTILA JA HYDROLOGISET OLOT TURVETUOTANTO VUONNA TARKKAILUN TOTEUTUMINEN JA PÄÄSTÖJEN LASKENTA Tarkkailuvelvoitteet Tarkkailusuot ja tarkkailun toteutuminen Päästöjen laskenta KÄYTTÖTARKKAILUN TULOKSET TUOTANTOVAIHEEN TARKKAILUN TULOKSET Tarkkailusoiden valumat Tuotantokausi Koko vuosi Tarkkailusoiden valumavesien laatu Tuotantokausi Koko vuosi Tehon tarkkailu Tarkkailukohteiden ominaispäästöt Tuotantokausi Koko vuosi PÄÄSTÖJEN LASKENTAAN KÄYTETTÄVÄ AINEISTO TURVETUOTANNON PÄÄSTÖT VUONNA VAIKUTUSTARKKAILU Veden laadun tarkkailu Alimmainen Palolampi Suonenjoki Vuolijoki Suopuro, Iso-Härkölampi, Pieni-Härkölampi Murtojoki Petäjäjoki YHTEENVETO VIITTEET Copyright Pöyry Finland Oy

4 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 2 Turvetuotantoalueiden sijaintikartta Suoluettelo Purkureitit Päästötarkkailutulokset Kainuun päästölaskennassa käytettyjen ympärivuotisten tarkkailusoiden ominaiskuormitukset vuonna 213 Vaikutustarkkailukohteiden kartat Vesistötarkkailun tulokset Pohjakartta-aineistot Maanmittauslaitos, lupa nro 48/MML/12 Pöyry Finland Oy Ari Nikula, FM Yhteystiedot PL 2, Tutkijantie 2 A 959 OULU puh sähköposti Copyright Pöyry Finland Oy

5 1 1 JOHDANTO Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden tarkkailu Oulujoen vesistöalueella on aloitettu vuonna Vuonna 213 tarkkailu toteutettiin vuosille laaditun tarkkailuohjelman (PSV - Maa ja Vesi 26) mukaisesti. Tarkkailun tarkoituksena on tuottaa alueelle soveltuvaa tietoa turvetuotannon päästöistä ja vesistövaikutuksista. Tarkkailu on keskitetty vuosittain muutamaan kohteeseen. Päästötarkkailuun kuuluneille soille laskettiin ominaispäästöluvut, joiden perusteella arvioitiin muiden tuotantosoiden päästöt. Päästötarkkailu yhdistettynä vaikutustarkkailuun antaa tietoa päästöjen ja vesistön tilan välisistä yhteyksistä. Tässä raportissa esitetään turvetuotantosoiden päästö-, vaikutus- ja kalataloustarkkailun tulokset vuodelta 213. Kainuussa sijaitsevia kuntoonpanosoita tarkkaillaan erillisten ohjelmien mukaisesti. Kainuussa sijaisevien, mutta Pohjois-Pohjanmaan puolelle laskevien kohteiden, tulokset käsitellään Pohjois-Pohjanmaan vesistöaluekohtaisissa raporteissa ja vuosikuormitukset lasketaan Pohjois-Pohjanmaan turvetuotannon vuosikuormitusraportissa. 2 TARKKAILUJAKSON SÄÄTILA JA HYDROLOGISET OLOT Tässä raportissa tarkkailujakso on Tarkkailujakson talvi oli lämpötiloiltaan vaihteleva suhteessa pitkän ajan keskiarvoihin (Kuva 2-1). Marras-, tammija helmikuu olivat tavanomaista lauhempia, mutta joulu- ja maaliskuu olivat kylmempiä. Kevät, kesä ja syksy olivat kokonaisuuksina hieman keskimääräistä lämpimämpiä. Etenkin touko-kesäkuu oli lämmin. Koko jakson keskilämpötila oli,7 o C keskimääräistä korkeampi ja sama kuin edellisellä tarkkailukaudella. Kuva 2-1 Tarkkailujakson kuukausittaiset keskilämpötilat Kajaanissa (Ilmatieteen laitos ). Tarkkailujakson talvi oli kokonaisuutena sademäärältään tavanomainen (Kuva 2-2). Keväällä satoi hieman keskimääräistä enemmän ja kesällä hieman vähemmän, joskin heinäkuun sademäärä oli keskimääräistä suurempi. Syyskuu oli selvästi tavanomaista Copyright Pöyry Finland Oy

6 2 vähäsateisempi. Koko vuoden sadesumma oli 5 % pienempi kuin vuosina keskimäärin ja 3 % pienempi kuin runsassateisena edelliskautena. Kuva 2-2 Tarkkailujakson kuukausittaiset sademäärät Kajaanissa (Ilmatieteen laitos ). 3 TURVETUOTANTO VUONNA 213 Kainuussa Oulujärven valuma-alueella oli vuonna 213 kaikkiaan 36 turvetuotantoaluetta, joista tuotantoa oli 32 suolla. Kuormittava kokonaispinta-ala oli ha, josta tuotannossa oli ha ja tuotantokunnossa, mutta ei tuotannossa 27 ha. Kunnostusvaiheessa oli 3 ha. Tuotannosta oli poistunut 363 ha ja jälkikäytössä oli 329 ha. Kuvassa Kuva 3-1 on esitetty turvetuotantopinta-alan kehittyminen vuodesta 2 lähtien. Tuotantokelpoinen pinta-ala (tuotannossa ja tuotantokunnossa) oli vuonna ha (8 %) pienempi kuin edellisvuonna. Tuotannosta poistunut pinta-ala (poistunut tuotannosta ja jälkikäyttö) sitä vastoin kasvoi edellisvuoteen nähden 246 ha (55 %). Jälkikäyttöalueiden pinta-alat eivät sisällä alueita, jotka on luovutettu takaisin maanomistajille. Vuonna 25 Vapo Oy myi pois Lämpsännevan jälkikäytössä olevan 166 ha turvetuotantoalueen, joten vuonna 26 jälkikäyttöalueiden pinta-ala pieneni 166 ha. Turvetuotantosoiden sijainnit on esitetty liitteessä 1. Kaikki tarkkailualueen suot on luetteloitu liitteessä 2 ja niiden purkureitit käyvät ilmi liitteestä 3. Liitekohdan 2 turvetuotantosoiden kokonaistuotantopinta-ala (1 957 ha) ei sisällä valmistelematonta eikä jälkikäytössä olevaa pinta-alaa. Valmistelemattomat ja jälkikäytössä olevat alueet eivät ole myöskään mukana päästölaskennassa. Copyright Pöyry Finland Oy

7 3 Kuva 3-1 Turvetuotantopinta-alan kehittyminen Kainuussa vuodesta 2 lähtien. Laskeutusallas on yleisin vesienkäsittelymenetelmä Kainuun turvetuotantoalueilla, sillä kesällä 54 % kokonaisalasta kuuluu sen piiriin ja talvella 64 % (Kuva 3-2 ja Kuva 3-3). Osalle laskeutusaltaallisesta pinta-alasta on asennettu virtaamansäätöpadot. Pintavalutus on kesällä käytössä 44 % ja talvella 34 % kokonaisalasta. Vuodesta 28 kesäaikaisen pintavalutuksen osuus kokonaispinta-alasta on kasvanut 8 prosenttiyksikköä ja talviaikaisen 15 prosenttiyksikköä. Sitä vastoin pelkällä laskeutusaltaalla varustetun alan osuus on pienentynyt samassa ajassa kesällä 8 prosenttiyksikköä ja talvella 15 prosenttiyksikköä. Kuva 3-2 Kainuun turvetuotantosoiden vesienkäsittelymenetelmien osuudet pinta-aloista kesäaikana vuosina Pinta-ala sisältää myös kunnostusvaiheessa olevan sekä poistuneen alan. Copyright Pöyry Finland Oy

8 4 Kuva 3-3 Kainuun turvetuotantosoiden vesienkäsittelymenetelmien osuudet pinta-aloista talviaikana vuosina Pinta-ala sisältää myös kunnostusvaiheessa olevan sekä poistuneen alan. 4 TARKKAILUN TOTEUTUMINEN JA PÄÄSTÖJEN LASKENTA 4.1 Tarkkailuvelvoitteet Osa Kainuun turvetuotantosoista kuuluu Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon tarkkailuohjelmien piiriin. Taulukossa Taulukko 4-1 on esitetty Kainuun turvetuotantosoiden voimassa olevat ympäristölupapäätökset niiden soiden osalta jotka kuuluvat Kainuun alueen tarkkailuohjelmaan. Kaikkia alueen turvetuotantosoita ei ole velvoitettu hakeman ympäristölupaa, mutta ne kuuluvat ympäristöhallinnon ilmoitusmenettelyn piiriin. Ilmoitusmenettelyn piiriin kuuluvilla tuotantoalueilla ei välttämättä ole käytännön tarkkailuvelvoitetta, mutta niille on kuitenkin arvioitava päästöt tarkkailukohteiden ominaiskuormituslukujen perusteella. Kalataloustarkkailuvelvoite on kaikilla niillä tuotantoalueilla, joilla on ympäristölupaviraston (entinen vesioikeus) antama lupapäätös (Taulukko 4-1). Copyright Pöyry Finland Oy

9 Taulukko 4-1 Kainuun turvetuotantoalueiden lupapäätökset. 5 Haltija Suo pinta-ala lisä-alue Lupapäätös pvm lupa ha 1) ha 2) nro voimassa Arto Haataja Vaivaissuo 21,2 34,9 PSY 62/4/ VHO 1955/4/ ) Mainuan Turve Ay Hoikansuo 63,3 PSY 15/6/ Turveruukki Oy Lintusuo 67,7 15,3 PSY 12/9/ Turveruukki Oy Väyryssuo 71,6 6,9 PSY 11/6/ Vapo Oy Naurissuo-Veneheitto 73,4 PSY 25/3/ VHO 4/39/ ) Vapo Oy Heinineva 64,7 PSY 11/4/ ) Vapo Oy Heposuo 82 PSY 27/5/ Vapo Oy Humpinsuo 135,5 2,6 PSY 14/6/ Vapo Oy Jäkäläsuo 78,6 PSY 113/8/ Vapo Oy Katvansuo 48,5 PSY 61/3/ ) Vapo Oy Kivisuo, Kajaani 16 PSY 62/3/ ) Vapo Oy Laakasuo 253,9 PSY 71/4/ ) Vapo Oy Luesuo 183,7 PSY 63/3/ ) Vapo Oy Suurisuo, Kajaani 28,2 PSY 62/3/ ) Vapo Oy Suurisuo, Vuolijoki 158,5 32,5 PSY 45/5/ Vapo Oy Lampsisuo 65,4 PSY 1/9/ Vapo Oy Varpusuo 59,6 PSY 57/5/ Vapo Oy Kurkisuo 76 vireillä PSAVI:ssa Vuolijoen Turve Oy Kivineva 76 4 PSY 58/4/ ) Vuolijoen Turve Oy Vaivaissuo 11 PSY 63/4/ ) Niilo Korhonen Raatosuo 24,5 PSVAVI 88/ Niilo Korhonen Raato-Palosuo vireillä PSAVI:ssa Niilo Korhonen Hilkku-Partalansuo ja Soidinsuo vireillä PSAVI:ssa Sakari Lauronen Piesansuo 23 PSAVI/111/4.8/ ) lupapäätöksen mukainen pinta-ala 2) lupapäätöksessä myönnetty lisäalue 3) luvan tarkistamishakemus jätetty PSAVIin 4) tuotannon lopettamishakemus jätetty PSAVIin 212 5) tuotannon lopettamishakemus jätetty PSAVIin Tarkkailusuot ja tarkkailun toteutuminen Tässä raportissa tarkkailujakso on Vuonna 213 päästötarkkailukohteita oli kahdeksan. Tuotantovaiheen tarkkailussa olivat Vapo Oy:n Humpinsuo, Suurisuo (Vuolijoki), Lampsisuo, Jäkäläsuo, Laakasuo, Heposuo, Naurissuo-Veneheitonsuo ja Varpusuo. Lisäksi erillisessä tarkkailussa olivat Vapo Oy:n Laakasuon laskeutusaltaat 1 5, Naurissuo-Veneheitonsuon laskeutusaltaat 1 4 ja Makrinsuon laskeutusallas (josta ei saatu näytteitä veden vähyyden vuoksi). Tarkkailusuot on esitelty taulukossa (Taulukko 4-2). Vapo Oy:n Isosuon (Vaala) kuntoonpanotarkkailun tulokset on raportoitu Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailu vuonna 213 -raportissa (Pöyry Finland Oy 214), samoin kuin muiden Pohjois-Pohjanmaan puolelle laskevien Vaalassa sijaitsevien kohteiden tulokset. Humpinsuolla, Suurisuolla (Vuolijoki), Lampsisuolla ja Jäkäläsuolla tarkkailu oli ympärivuotista. Muilla kohteilla tarkkailua tehtiin tuotantoaikana. Humpinsuolla, Suurisuolla (Vuolijoki), Lampsisuolla, Jäkäläsuolla ja Naurissuo-Veneheitonsuolla mitattiin virtaamaa jatkuvatoimisilla mittalaitteilla. Tuotantokauden aikaisessa tarkkailussa (touko-syyskuu) näytteitä otettiin kahden viikon välein. Ympärivuotisilla tarkkailukohteilla Humpinsuolla ja Suurisuolla (Vuolijoki) näytteitä otettiin kesäkauden lisäksi talvella kerran kuukaudessa, kevättulvan aikana viikoittain ja syksyllä kahden viikon välein. Lampsisuon tarkkailu poikkesi edellisistä si- Copyright Pöyry Finland Oy

10 6 ten, että näytteitä otettiin kahden viikon välein myös marras-joulukuussa ja Jäkäläsuon tarkkailu siten että keväällä ei otettu näytteitä liikkumiskiellon vuoksi. Kaikki näytteet olivat kertanäytteitä, jotka toimitettiin laboratorioon analysoitavaksi pimeässä ja viileässä, ja näytteiden analysointi aloitettiin näytteenottoa seuraavana päivänä. Näytteistä määritettiin tarkkailuohjelman mukaiset analyysit: - COD Mn - kiintoaine - Kokonaisfosfori - kokonaistyppi - ph Lisäksi kolme kertaa kesässä (kerran kesä-, heinä- ja elokuussa) näytteistä määritettiin: - PO 4 -P - NH 4 -N - NO 2+3 -N - Fe Epäorgaaniset ravinteet ja rauta määritettiin samalla kertaa kun otettiin vesistötarkkailunäytteet. Lampsisuolta laaja analyysivalikko määritettiin talvella ja syksyllä jokaisella kerralla ja päästötarkkailunäytteenoton yhteydessä otettiin pintavalutuskentän tehon tarkkailunäytteet pintavalutuskentälle tulevasta vedestä kerran kuukaudessa koko vuoden. Jäkäläsuolta tehon tarkkailunäytteet otettiin kesä-, heinä- ja elokuussa. Erillisessä tarkkailussa olleella Laakasuolla pvk1:ltä näytteet otettiin kesä-elokuussa kahden viikon välein ja laskeutusaltailta 1 5 kerran kesä- ja heinäkuussa. Niin ikään erillisessä tarkkailussa olleella Naurissuo-Veneheitonsuolla otettiin näytteitä laskeutusaltailta 1 4 neljä kertaa touko-elokuussa (la4 oli myös tuotantovaiheen päästötarkkailussa). Käyttötarkkailusta ja mittapatojen kunnosta ja huollosta vastasivat tuottajat. Näytteenoton ja näytteiden analysoinnin suoritti Nab Labs Oy. Virtaamamittauslaitteet asensi paikalleen Nab Labs Oy ja osalla kohteista oli käytössä EHP-Tekniikka Oy:n virtaamamittauslaitteet. Konsulttina tarkkailussa toimi Pöyry Finland Oy. Taulukko 4-2 Tarkkailusuot ja tarkkailun toteutuminen vuonna 213. vesien- mittapadon purku- käsittely- valuma-alue näytteenotto- virtaamamittaussuo tuottaja kunta vesistö menetelmä kok.ala (ha) ajanjakso kpl ajanjakso Tuotantovaiheen suot: Heposuo 5) Vapo Oy Sotkamo Suonenjoki la Humpinsuo 1) Vapo Oy Kajaani Eteläjoki pvka Jäkäläsuo 2) Vapo Oy Sotkamo Palojoki pvk Laakasuo 3) Vapo Oy Kajaani/Sotkamo Suopuro/Laakajärvi pvk Lampsisuo 4) Vapo Oy Kajaani Vuolijoki pvk Makrinsuo Vapo Oy Sotkamo Petäjäjoki la ei saatu näytteitä - Naurissuo-Veneheitonsuo 2) Vapo Oy Sotkamo Talvijoki la Suurisuo, Vuolijoki Vapo Oy Kajaani Vuottojoki pvk Varpusuo 5) Vapo Oy Sotkamo Murtojoki la Yhteensä 16 1) Osa valumista arvioitu SYKE:n vesistömallin tai Suurisuon (Vuolijoki) tietojen avulla 2) Osa valumista arvioitu SYKE:n vesistömallin avulla 3) Valumat arvioitu SYKE:n vesistömallin avulla koko jaksolla 4) Osa valumista arvioitu Suurisuon (Vuolijoki) tietojen avulla 5) Valumat arvioitu Naurissuo-Veneheitonsuon tietojen avulla Copyright Pöyry Finland Oy

11 4.3 Päästöjen laskenta Tuotannossa olevien tarkkailukohteiden päästöt laskettiin vuosipäästöinä (kg/a). Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan tarkkailusuot ovat maantieteellisesti lähellä toisiaan ja vuosipäästöjen laskennassa käytettiin sekä Kainuun että Pohjois-Pohjanmaan (sisältäen yhden kohteen Lapista) turvetuotantoalueiden tarkkailuista saatua aineistoa. Tarkkailusoiden ominaispäästöt laskettiin näytteenottohetken vedenlaatutietojen ja näytteenottoa edeltävän jakson keskivirtaaman perusteella. Virtaamajakso päättyi normaalisti näytteenottoa edeltäneeseen vuorokauteen. Erimittaiset laskentajaksot otettiin huomioon keskimääräisiä päästöjä laskettaessa painottamalla kunkin jakson päästöä jakson pituudella. Ominaispäästöluvut saatiin jakamalla päästö mittapadon valuma-alueen kokonaispinta-alalla. Päästöt laskettiin sekä brutto- että nettopäästöinä. Vuonna 213 taustahuuhtouman arvioinnissa käytettiin Ympäristöministeriön laatimassa Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeessa (213) määriteltyjä taustapitoisuuksia: kiintoaine 1 mg/l, kokonaisfosfori 2 µg/l ja kokonaistyppi 5 µg/l. Kiintoaineen osalta aiempina vuosina on ollut käytössä taustapitoisuus 2 mg/l ja kokonaisfosforin ja -typen osalta samat pitoisuudet kuin uudessa ohjeessa (Turvetuotannon tarkkailutyöryhmä 26). Taustahuuhtouma laskettiin em. pitoisuuksien ja tarkkailukohteilla mitatun valuman perusteella. Bruttoominaispäästöistä vähennettiin taustahuuhtouma, jolloin saatiin netto-ominaispäästöt. Kaikilla tarkkailusoilla ei mitattu virtaamaa. Jos virtaamatietoa ei ollut käytettävissä, se arvioitiin. Tällöin päästöt laskettiin kesän (tai muun vuodenajan) arvioidun keskivaluman ja kyseessä olevan tarkkailusuon kyseisen vuodenajan keskimääräisen vedenlaadun perusteella. 7 5 KÄYTTÖTARKKAILUN TULOKSET Heposuolla tuotettiin jyrsinturvetta. Tuotantomenetelmänä oli mekaaninen kokoojavaunu. Tuotantoa oli aikavälillä Perus- ja vuosikunnostustöitä tehtiin syys-lokakuussa. Sadanta jaksolla oli 151 mm. Humpinsuolla tuotettiin jyrsinturvetta. Tuotantomenetelmänä oli hakumenetelmä. Pintavalutuskentälle pumpattiin vettä ympärivuotisesti. Perus- ja vuosikunnostustöitä tehtiin marras-, kesä-, heinä-, syys- ja lokakuussa. Jäkäläsuolla tuotettiin jyrsin- ja ympäristöturvetta. Tuotantomenetelmänä oli hakumenetelmä ja imuvaunu. Tuotantoa oli aikavälillä Pintavalutuskentälle pumpattiin vettä ympärivuotisesti. Perus- ja vuosikunnostustöitä tehtiin syyslokakuussa. Sadanta jaksolla oli 22 mm. Laakasuolla tuotettiin jyrsinturvetta hakumenetelmällä. Tuotantoa oli aikavälillä Pintavalutuskentälle pumpattiin vettä Perus- ja vuosikunnostustöitä tehtiin heinä- ja syys-lokakuussa. Sadanta jaksolla oli 44 mm. Copyright Pöyry Finland Oy

12 8 Lampsisuolla tuotettiin jyrsinturvetta hakumenetelmällä. Pintavalutuskentälle pumpattiin vettä ympärivuotisesti. Perus- ja vuosikunnostustöitä tehtiin tammi-, helmi-, elo-, syys- ja lokakuussa. Makrinsuolla tuotantomenetelmänä oli mekaaninen kokoojavaunu. Tuotantoa oli aikavälillä Perus- ja vuosikunnostustöitä tehtiin elokuussa. Sadanta jaksolla oli 155 mm. Naurissuo-Veneheitonsuolla tuotettiin jyrsin- ja ympäristöturvetta mekaanisella kokoojavaunulla. Tuotantoa oli aikavälillä Perus- ja vuosikunnostustöitä tehtiin helmi-, kesä-, heinä-, syys- ja lokakuussa. Sadanta oli 23 mm. Suurisuolla (Vuolijoki) tuotettiin jyrsinturvetta. Tuotantomenetelminä olivat hakumenetelmä ja mekaaninen kokoojavaunu. Pintavalutuskentälle pumpattiin vettä ympärivuotisesti. Tuotantoa oli aikavälillä Perus- ja vuosikunnostustöitä tehtiin kesä-syyskuussa. Varpusuolla tuotettiin jyrsinturvetta mekaanisella kokoojavaunulla. Tuotantoa oli aikavälillä Perus- ja vuosikunnostustöitä tehtiin touko- ja syys-lokakuussa. Sadanta jaksolla oli 165 mm. 6 TUOTANTOVAIHEEN TARKKAILUN TULOKSET 6.1 Tarkkailusoiden valumat Virtaamaa mitattiin ympärivuotisesti jatkuvatoimisilla virtaamamittalaitteilla Humpinsuolla, Jäkäläsuolla, Lampsisuolla ja Suurisuolla (Vuolijoki). Naurissuo- Veneheitonsuolla virtaamaa mitattiin tuotantokaudella. Vedenkorkeustieto tallentui mittalaitteen muistiin 15 minuutin välein. Vedenkorkeus muutettiin virtaamaksi kolmiomittapadon laskentakaavalla. Yksittäisistä havainnoista laskettiin vuorokauden keskivirtaamat ja edelleen laskentajakson virtaamat. Virtaamat muutettiin valumaksi jakamalla virtaama mittapadon valuma-alueen pinta-alalla. Mikäli virtaamamittauksessa esiintyi ongelmia ja epävarmuuksia, epävarmojen jaksojen puuttuvat virtaamat ja valumat arvioitiin SYKE:n hydrologisen mallin avulla ja/tai läheisen kohteen avulla Tuotantokausi Taulukossa Taulukko 6-1 on esitetty tarkkailusoiden kesäaikaiset valumat. Laakasuolla, Heposuolla ja Varpusuolla ei ollut virtaamamittausta. Laakasuon virtaamat on arvioitu vesistömallista ja Heposuon sekä Varpusuon Naurissuo-Veneheitonsuon virtaamista. Tarkkailusoiden keskivalumat vaihtelivat kesäaikana välillä 6,8 16,7 l/s km 2 keskiarvon oltua 11,3 l/s km 2. Se oli hieman pienempi kuin Kainuun tarkkailusoiden keskiarvo vuosina Copyright Pöyry Finland Oy

13 9 Taulukko 6-1 Tarkkailusoiden kesäaikaiset keskivalumat sekä valuman vuorokauden keskiarvojen ääriarvot 213. Lisäksi vertailuna on esitetty Kainuun tarkkailusoiden kesän keskiarvot vuosina Pintavalutuskentälliset Vesien Jakso Mq Nq Hq käsittely d l/s km 2 l/s km 2 l/s km 2 Humpinsuo pvka ,9,1 95, Jäkäläsuo pvk ,8 1,7 25,7 Laakasuo 1) pvk ,9 3,8 15,3 Lampsisuo pvk , 2,6 11,8 Suurisuo (Vuolijoki) pvk ,7 2,6 112,9 Laskeutusaltaalliset Heposuo 1) la ,9 2,1 71, Naurissuo-Veneheitonsuo la ,9 2,1 71, Varpusuo 1) la ,9 2,1 71, Keskiarvot n kaikki 5 11,3 1,8 81,3 pvk 4 11,8 1,7 83,9 la 1 8,9 2,1 71, kaikki suot n , , , , , , ,3 ka ,2 1) virtaama arvioitu, ei mukana keskiarvossa Koko vuosi Humpinsuolla, Jäkäläsuolla, Lampsisuolla ja Suurisuolla (Vuolijoki) mitattiin virtaamaa pintavalutuskenttien alapuolisilla mittapadoilla ympärivuotisesti (Taulukko 6-2). Talven keskimääräiset valumat vaihtelivat välillä 6,5 8, l/s km 2 ollen suurimmillaan Suurisuolla (Vuolijoki) ja pienimmillään Humpinsuolla ja Jäkäläsuolla. Keväällä ja kesällä pienimmät valumakeskiarvot olivat Jäkäläsuolla (52,3 ja 6,8 l/s km 2 ) ja suurimmat Suurisuolla (Vuolijoki) (93,9 ja 16,7 l/s km 2 ). Syksyllä pienin valumakeskiarvo oli Humpinsuolla (13,9 l/s km 2 ) ja suurin Suurisuolla (Vuolijoki) (19,3 l/s km 2 ). Koko vuoden valumakeskiarvo oli pienin Jäkäläsuolla (12,6 l/s km 2 ) ja suurin Suurisuolla (Vuolijoki) (2,2 l/s km 2 ). Valumat olivat kaikilla tarkkailukohteilla pienempiä kuin edellisellä tarkkailukaudella. Humpinsuon kevään virtaamamittauksessa ilmeni ongelmia virtaamamittarin anturin irtoamisen vuoksi ja vettä virtasi myös mittapadon yli. Kevään virtaamat arvioitiin Suurisuo (Vuolijoen) virtaamadatan avulla. Jäkäläsuolla oli keväällä patovuoto ja syksyllä vettä meni mittakaivon ohi, joten virtaamia jouduttiin arvioimaan vesistömallijärjestelmästä. Lampsisuolla arvioitiin lokakuun lopun virtaamat Suurisuon (Vuolijoki) arvoista. Copyright Pöyry Finland Oy

14 1 Taulukko 6-2 Valumat ympärivuotisilla tarkkailukohteilla eri vuodenaikoina tarkkailujaksolla Humpinsuo, pvka Vesien jakso Mq Nq Hq käsittely d l/s km 2 l/s km 2 l/s km 2 talvi pvka ,5, 93,6 1) kevät pvka ,9 14, 269,7 kesä pvka ,9,1 94,8 syksy pvka ,9 3,8 14,3 koko vuosi , Jäkäläsuo, pvk1 talvi pvk ,5, 56,1 kevät pvk ,3 6, 188,9 kesä pvk ,8 1,7 25,7 syksy pvk ,6,5 67,7 koko vuosi ,6 Lampsisuo, pvk1 talvi pvk ,4,1 7,3 kevät pvk , 9,7 133,1 kesä pvk , 2,6 11,8 syksy pvk ,7 3, 93,4 koko vuosi 13,8 Suurisuo (Vuolijoki), pvk1 talvi pvk ,,1 77,5 kevät pvk ,9 14, 269,7 kesä pvk ,7 2,6 112,9 syksy pvk ,3 5,9 93,4 koko vuosi 365 2,2 1) koko jaksolla käytetty Suurisuon (Vuolijoki) valumaa 6.2 Tarkkailusoiden valumavesien laatu Tuotantokausi Tarkkailutulokset havaintokerroittain kultakin tarkkailusuolta on esitetty liitteessä 4. Taulukossa Taulukko 6-3 on esitetty tarkkailusoiden veden laadun keskiarvot tuotantokaudella ja vertailun vuoksi myös Kainuun tuotantoaikaisten tarkkailusoiden keskimääräinen veden laatu vuosina Humpinsuolla, Jäkäläsuolla, Lampsisuolla, Suurisuolla (Vuolijoki) ja Laakasuolla näytteet otettiin pintavalutuskentiltä lähtevästä vedestä. Heposuolla, Naurissuo- Veneheitonsuolla ja Varpusuolla tarkkailtiin laskeutusaltailta lähtevän veden laatua. Makrinsuon laskeutusaltaalta ei saatu näytteitä. Laakasuolla tarkkailtiin pintavalutuskentän lisäksi laskeutusaltaiden 1 5 vedenlaatua. Naurissuo-Veneheitonsuon laskeutusaltaiden 1 4 erikoistarkkailun tulokset on raportoitu erillisessä selvityksessä (Pöyry Finland Oy 213). Copyright Pöyry Finland Oy

15 Taulukko 6-3 Tarkkailusoiden keskimääräinen veden laatu tuotantokaudella vuonna Vesien n ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe kiintokäsittely NO 2 -N aine kpl mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l Pintavalutuskentälliset Humpinsuo pvka 9 6, , 624 6, ,2 Jäkäläsuo pvk1 6 6, , 933 5, Laakasuo 1) pvk1 4 6, ,8 Lampsisuo pvk1 9 6, , ,3 Suurisuo (Vuolijoki) pvk1 9 6, , , ,7 Laskeutusaltaalliset Heposuo la , , ,7 Naurissuo-Veneheitonsuo la4 9 5, , ,8 Varpusuo la , , keskiarvot kaikki 7 6, ,7 pvk 4 6, , , ,6 la 3 6, kaikki suot , , , , pvk , , , , , , , , , , 616 2, ,9 la , , , ) Suppea tarkkailu tai pieni näytemäärä, ei mukana keskiarvoissa Humpinsuon ja Suurisuon (Vuolijoki) pintavalutuskentiltä lähtevä vesi oli yleisesti ottaen laadultaan parempaa kuin muilla tarkkailusoilla. Veden ph-arvot olivat lähellä neutraalia ja keskimääräiset kokonaisfosforipitoisuudet 11 µg/l ja 16 µg/l olivat alle päästölaskennassa käytettävää kirjallisuudesta saatua taustahuuhtouma-arvoa 2 µg/l. Keskimääräiset kiintoainepitoisuudet 1,2 mg/l ja 3,7 mg/l olivat myös lähellä taustahuuhtouman arvona käytettävää 1 mg/l:aa. Myös soiden valumavesistä mitatut keskimääräiset kokonaistyppipitoisuudet olivat alhaiset (624 ja 688 µg/l). CODMn-arvot, jotka kuvaavat veden orgaanisten aineiden, pääosin humuksen kuluttaman hapen määrää, olivat myös tavanomaista pienempiä: 25 ja 27 mg/l. Myös Jäkäläsuon pintavalutuskentältä lähtevän veden ravinnepitoisuudet olivat sekä fosforin että typen osalta turvetuotantoalueeksi varsin pieniä, kuten myös keskimääräinen CODMn-arvo. Kiintoainepitoisuus oli tavanomaisella tasolla, mutta rautapitoisuus oli varsin suuri. Laakasuon pintavalutuskentältä lähtevän veden ravinnepitoisuudet ja CODMn-arvo olivat korkeampia kuin edellä mainituilla kohteilla. Kiintoaine- ja rautapitoisuudet olivat tavanomaisella tasolla. Lampsisuon pintavalutuskentän valumavesien kiintoaine- ja rautapitoisuudet olivat niin ikään tavanomaisella tasolla, mutta CODMnarvo (74 mg/l) ja ravinnepitoisuudet olivat suuria (kokonaisfosfori 86 µg/l ja kokonaistyppi 2622 µg/l). Ammoniumtyppipitoisuus 1 27 µg/l oli noin kolminkertainen suh- Copyright Pöyry Finland Oy

16 12 teessa Pohjois-Pohjanmaan pintavalutuskentällisten kohteiden keskiarvoon kesällä 213 (Pöyry Finland Oy 214). Kaikkien viiden pintavalutuskohteen ph-arvot olivat tavanomaisia (6,2 6,7). Laskeutusaltaallisista kohteista Varpusuon valumaveden laatu oli COD Mn :n ja fosforin osalta paras. Kokonaistyppipitoisuus oli tavanomaisella tasolla, mutta kiintoainetta (17 mg/l) valumavedessä oli varsin paljon. Heposuon veden laatu oli samansuuntainen, mutta kokonaisfosforipitoisuus oli suurempi (52 µg/l) ja kiintoainepitoisuus pienempi (5,7 mg/l). Naurissuo-Veneheitonsuon COD Mn -arvo ja kokonaisravinnepitoisuudet olivat varsin suuria. Keskimääräinen kiintoainepitoisuus oli tavanomaisella tasolla ja rautapitoisuus suhteellisen pieni. Suurimmat erot Kainuun pintavalutuskenttien ja laskeutusaltaiden keskimääräisissä veden laaduissa vuonna 213 koskivat kiintoaine- ja kokonaisfosforipitoisuuksia, jotka olivat pintavalutuskentiltä lähtevissä vesissä selvästi pienempiä. Vertailussa on otettava huomioon kohteiden pieni määrä. Taulukossa Taulukko 6-4 on esitetty erillistarkkailussa olleiden Laakasuon laskeutualtaiden 1 5 veden laatu. Vapon edustajan mukaan altaisiin 1 ja 2 sekoittuu ulkopuolisia vesiä. Altaalta 2 saatiin vain yksi näyte. Altaiden veden laadussa oli varsin suuria eroja. Matalin ph oli altaalla 2 (4,6) ja korkein altailla 4 ja 5 (6,7). Sitä myötä alkaliniteetti oli pienin ja asiditeetti suurin altaalla 2 ja päinvastoin altailla 4 ja 5. Altaan 2 sähkönjohtavuusarvo ja sulfaattipitoisuus olivat pienimmät, kuten myös ravinne- ja kiintoainepitoisuudet. Suurin kokonaisfosforipitoisuus oli altaalla 5 (55 mg/l) ja suurin kokonaistyppipitoisuus altaalla 3 (3 1 µg/l). COD Mn -arvo oli pienin altaalla 5 (34 mg/l) ja suurin altaalla 4 (56 mg/l). Altaalla 4 oli suurin kiintoaine- ja sulfaattipitoisuus sekä sähkönjohtavuusarvo. Kuvassa Kuva 6-1 on esitetty Kainuun tarkkailusoiden tuotantokauden veden laatu ja keskivalumat tuotantokausilla Valuman ja veden laadun välillä ei näytä olevan yksiselitteistä yhteyttä, mutta COD Mn -arvo ja kokonaisfosforipitoisuus ovat seuranneet pääpiirteissään valuman suuruutta. Taulukko 6-4 Laakasuon la1 5:n keskimääräinen veden laatu tuotantokaudella vuonna 213. Vesien n ph COD Mn Kok.P Kok.N kiinto- S-joht. SO4 alkalini- asiditeetti käsittely aine teetti kpl mg/l µg/l µg/l mg/l ms/m mg/l mmo/l mmo/l Laakasuo la1 2 5, ,1 4,9 8,3,5,24 Laakasuo la2 1 4, ,5 3, 1, <,2,36 Laakasuo la3 2 6, ,6 6,3 8,3,16,18 Laakasuo la4 2 6, ,5 15,24,14 Laakasuo la5 2 6, ,1 1,3,24,13 ka. 6, ,7 5,4 6,8,2,2 Copyright Pöyry Finland Oy

17 13 Kuva 6-1 Kainuun tarkkailusoiden keskimääräinen veden laatu tuotantokaudella vuosina Kuvassa on esitetty myös tuotantokauden keskivalumat. Tarkkailukohdemäärät ovat vaihdelleet vuosittain välillä 3 8 kpl Koko vuosi Ympärivuotisten pintavalutuskentällisten tarkkailusoiden Humpinsuon, Jäkäläsuon, Lampsisuon ja Vuolijoen Suurisuon koko vuoden veden laadut on esitetty taulukossa (Taulukko 6-5). Koko vuoden keskiarvot olivat kaikkien vedenlaatuparametrien kohdalla pienimmät Humpinsuolla ja Suurisuolla (Vuolijoki) ja kiintoainetta lukuun ottamatta suurimmat Lampsisuolla. Jäkäläsuolla ei käyty keväällä liikkumisrajoituksen vuoksi. Copyright Pöyry Finland Oy

18 14 Taulukko 6-5 Veden laatu Humpinsuolla, Jäkäläsuolla, Lampsisuolla ja Suurisuolla (Vuolijoki) eri vuodenaikoina tarkkailujaksolla Humpinsuo, pvka vesien jakso n ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe kiintokäsittely NO 2 -N aine kpl mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l talvi pvka , ,2 kevät pvka , , kesä pvka , , 624 6, ,2 syksy pvka ,8 13 9, 43 1,6 koko vuosi pvka 2 6, ,4 Jäkäläsuo, pvk1 talvi pvk , ,1 kevät pvk ei näytteenottoa kesä pvk , , 933 5, syksy pvk , ,8 koko vuosi pvk1 13 6, ,4 Lampsisuo, pvk1 talvi pvk , ,2 kevät pvk , , ,5 kesä pvk , , ,3 syksy pvk , , ,4 koko vuosi pvk1 23 6, ,7 Suurisuo (Vuolijoki), pvk1 talvi pvk , ,2 kevät pvk , ,6 kesä pvk , , , ,7 syksy pvk , ,6 koko vuosi pvk1 21 6, ,8 Humpinsuon valumavesistä mitattu koko vuoden keskimääräinen fosforipitoisuus oli pienempi kuin kuormituslaskennassa käytössä oleva taustapitoisuus (2 µg/l). Keskimääräiset typpi- ja kiintoainepitoisuudet olivat jonkin verran taustapitoisuuksia (5 µg/l ja 1 mg/l) korkeampia. Suurisuon (Vuolijoki) koko vuoden pitoisuudet olivat hieman korkeampia kuin Humpinsuon, mutta fosforin osalta lähellä taustapitoisuutta. Humpinsuolla veden laatu oli parhaimmillaan syksyllä ja huonoimillaan talvella ja keväällä. Suurisuolla (Vuolijoki) pienimmät pitoisuudet mitattiin syksyllä ja suurimmat talvella. Jäkäläsuolla pitoisuudet olivat yleisesti korkeimmillaan talvella ja pienimmillään vaihtelevasti kesällä ja syksyllä (keväällä kohteella ei käyty). Lampsisuolla veden laatu oli heikoin kesällä ja paras syksyllä ja keväällä. Humpinsuon ja Suurisuon (Vuolijoki) veden laatu oli kaikkina vuodenaikoina kauttaaltaan parempi kuin Jäkäläsuolla ja Lampsisuolla Tehon tarkkailu Jäkäläsuolla, Laakasuolla ja Lampsisuolla tarkkailtiin pintavalutuskenttien tehoa ja Varpusuolla laskeutusaltaan tehoa (Taulukko 6-6). Jäkäläsuon pvk1 pidätti kesällä COD Mn :tä ja nitraatti-nitriityppeä lukuun ottamatta kaikkia mitattuja vedenlaatuparametrejä. Tehokkaimmin kenttä poisti epäorgaanisia ravinteita. Copyright Pöyry Finland Oy

19 15 Taulukko 6-6 Tarkkailukohteiden tehon tarkkailutulokset tarkkailukaudella 213. Harmaalla korostetut = reduktio positiivinen. Jäkäläsuo (pvk1) Kesä n ph CODMn Kok.P PO4-P Kok.N NO2+3-N NH4-N Fe Kiintoaine mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l pintavalutuskentän yläpuoli 2 6, , pintavalutuskentän alapuoli 2 6, , 845 5, Reduktio % Laakasuo (pvk1) Kesä pintavalutuskentän yläpuoli 4 6, pintavalutuskentän alapuoli 4 6, ,8 Reduktio % Lampsisuo (pvk1) Talvi pintavalutuskentän yläpuoli 6 6, ,6 pintavalutuskentän alapuoli 6 6, , ,5 Reduktio % Kevät pintavalutuskentän yläpuoli 1 6, , ,8 pintavalutuskentän alapuoli 1 6, , ,3 Reduktio % Kesä pintavalutuskentän yläpuoli 4 6, , pintavalutuskentän alapuoli 4 6, , ,9 Reduktio % Syksy pintavalutuskentän yläpuoli 1 6, ,7 pintavalutuskentän alapuoli 1 6, , , Reduktio % Varpusuo (la2-3) Kesä laskeutusaltaan yläpuoli 5 6, laskeutusaltaan alapuoli 5 6, , Reduktio % Syksy laskeutusaltaan yläpuoli 1 6, laskeutusaltaan alapuoli 1 6, Reduktio % Laakasuon pvk1 pidätti kiintoainetta varsin hyvin. Kokonaistypestä ja raudasta pidättyi noin kolmasosa. Fosforia kentältä sitä vastoin huuhtoutui. Lampsisuon pvk1 toimi tehokkaimmin talvella ja keväällä (vain yksi näytekerta), jolloin se pidätti kokonaisfosforia 3 34 %, kokonaistyppeä %, rautaa % ja kiintoainetta %. Kesällä kentältä huuhtoutui fosforia sekä rautaa ja myös COD Mn - arvo kohosi kentällä. Kokonaistypestä pidättyi kesällä 18 % ja kiintoaineesta 38 %. Syksyllä (vain yksi näytekerta) kenttä pidätti lähinnä kokonaisfosforia, ammoniumtyppeä ja rautaa. Kiintoaine- ja kokonaisravinnepitoisuudet nousivat kentällä selvästi. Copyright Pöyry Finland Oy

20 16 Varpusuon la2 3 pidätti kesällä 44 % kiintoaineesta 13 % raudasta. COD Mn :n reduktio oli 25 %. Kokonaisravinnepitoisuuksissa ei ollut juuri eroa altaan ylä- ja alapuolella. Syksyn ainoalla näytekerralla alapuolen pitoisuudet olivat kauttaaltaan korkeampia. 6.3 Tarkkailukohteiden ominaispäästöt Tuotantokausi Tuotantokauden ominaispäästöt edustavat ajanjaksoa noin toukokuun puolivälistä syyskuun puoliväliin saakka. Tarkkailukohteiden ominaispäästöt on esitetty taulukossa (Taulukko 6-7). Tarkkailukohteista Humpinsuolla, Jäkäläsuolla, Lampsisuolla, Suurisuolla (Vuolijoki) ja Naurissuo-Veneheitonsuolla ominaiskuormitukset laskettiin suon omien vedenlaatuja virtaamatietojen avulla. Laakasuolla, Heposuolla ja Varpusuolla ei mitattu suolta lähteviä vesimääriä vaan ominaispäästölaskennassa valumat arvioitiin SYKE:n vesistömallin (Laakasuo) tai Naurissuo-Veneheitonsuon virtaaman (Heposuo ja Varpusuo) avulla. Taulukko 6-7 Tarkkailukohteiden ominaispäästöt tuotantokaudella 213. Kiintoaineen taustahuuhtouman arvioinnissa käytettiin uuden ympäristönsuojeluohjeen mukaista 1 mg/l:aa aiemman 2 mg/l:n sijaan. Bruttopäästöt Nettopäästöt Suo Mq CODMn Kok.P PO4-P Kok.N NO3-N NH4-N Fe Kiinto- Kok.P Kok.N Kiinto- Pintavalutuskentälliset NO2-N aine aine l/s km2 g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d Humpinsuo, pvka 13,9 35,1,4 7,5,1, , 1,5 4, Jäkäläsuo, pvk1 6,8 187,2,5 6,1,, ,1 3,2 59 Laakasuo, pvk1 1) 8,9 285,5,3 11,8 1, ,4 6,8 68 Lampsisuo, pvk1 1, 665,7,14 23, 8, 36 6, Suurisuo (Vuolijoki), pvk1 16,7 389,2,4 1,1, , 2,7 42 Laskeutusaltaalliset Heposuo, la1-2 1) 8,9 24,4,2 9,4,1 2, ,2 5,6 36 Naurissuo-Veneheitonsuo, la4 8,9 53,9,6 16, 1, 11 53, Varpusuo, la2-3 1) 8,9 186,2,1 11,8 4, ,1 7,6 125 Keskiarvot n kaikki (n=5) 11,3 41,4,2 12,1 2,2 28 5,3 7,6 4 pvk (n=4) 11,8 387,3,1 12,1 2, ,2 6,6 39 la (n=1) 8,9 53,9,6 16, 1, 11 53, kaikki suot 212 (n=5) 19,1 65,6,1 2, 2, , (n=3) 13,9 352,2,2 7,3,1, ,1 1, (n=2) 11,3 226,2, 6,2,, , 1,3 3, pvk 212 (n=5) 19,1 65,6,1 2, 2, , (n=3) 13,9 352,2,2 7,3,1, ,1 1, (n=2) 11,3 226,2, 6,2,, , 1,3 3, la 212 (n=) 211 (n=) 21 (n=) 1) Virtaama arvioitu, ei mukana keskiarvossa Copyright Pöyry Finland Oy

21 17 Pintavalutuskentällisistä kohteista pienimmät ominaispäästöt olivat kokonaisuutena Humpinsuolla, mikä johtui pääasiassa muita kohteita paremmasta veden laadusta. Suurimmat ominaispäästöt olivat Lampsisuolla ja Laakasuolla mikä johtui ennen muuta heikommasta veden laadusta. Laskeutusaltaallisten kohteiden ominaispäästöt laskettiin kaikille kohteille Naurissuo- Veneheitonsuon virtaamatiedoilla. COD Mn :n ja kokonaisravinteiden osalta suurimmat ominaispäästöt olivat Naurissuo-Veneheitonsuolla. Suurimmat kiintoaineominaispäästöt olivat Varpusuolla, jossa oli toisaalta pienimmät COD Mn - ja fosforiominaispäästöt. Heposuolla olivat pienimmät kokonaistyppi- ja kiintoaineominaispäästöt. Kuvassa Kuva 6-2 on esitetty Kainuun tarkkailusoiden keskimääräiset ominaiskuormitukset ja valumat tuotantokausilla vuosina Kuvasta nähdään selvästi valuman vaikutus ominaispäästöarvoihin. Tuotantokausilla 27, 28 ja 212 tarkkailusoilta mitatut valumat olivat selvästi suurempia kuin muina vuosina ja sitä myötä myös ominaispäästöt. Vuosien keskiarvoon nähden tuotantokauden 213 ominaispäästöt olivat pääosin pienempiä. Valuman suuruudella on selvä vaikutus ominaiskuormituksen suuruuteen ja se selittääkin kuormituksen suuruutta selvemmin kuin veden laatu. Kuva 6-2 Kainuun tarkkailusoiden keskimääräiset ominaiskuormitukset tuotantokaudella vuosina Kuvassa on esitetty myös tuotantokauden keskivalumat. Tarkkailukohteiden määrät ovat vaihdelleet vuosittain välillä 2 8 kpl Koko vuosi Ympärivuotisten tarkkailukohteiden Humpinsuon, Jäkäläsuon, Lampsisuon ja Suurisuon (Vuolijoki) ominaispäästöt on esitetty taulukossa Taulukko 6-8. Ominaispäästöt olivat tarkkailusoilla suurimmmillaan keväällä, jolloin valumaveden määrä on muita vuoden- Copyright Pöyry Finland Oy

22 18 aikoja suurempi. Jäkäläsuon kohdalla kevään veden laatu jouduttiin arvioimaan Humpinsuo, Suurisuon (Vuolijoki) ja Lampsisuon keskimääräisillä pitoisuuksilla, koska kohteelle ei saanut mennä liikkumisrajoituksen vuoksi. Humpinsuon ja Lampsisuon ominaispäästöt olivat yleisesti ottaen pienimmillään talvella, Jäkäläsuon kesällä ja Suurisuon (Vuolijoki) syksyllä. Taulukko 6-8 Humpinsuon, Jäkäläsuon, Lampsisuon ja Suurisuon (Vuolijoki) ominaispäästöt eri vuodenaikoina tarkkailujaksolla Kiintoaineen taustahuuhtouman arvioinnissa käytettiin uuden ympäristönsuojeluohjeen mukaista 1 mg/l:aa aiemman 2 mg/l:n sijaan. Humpinsuo, pvka BRUTTO NETTO vesien jakso Mq COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe kiinto- Kok.P Kok.N kiintokäsittely NO 2 -N aine aine l/s km2 g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d talvi pvka ,5 18,1 6,5 9,3, 3,7 3,6 kevät pvka , , , kesä pvka ,9 35,1,4 7,5,1, , 1,5 4, syksy pvka ,9 134,2 5, 23,, 11 vuosi kg/ha/a 18, 11,1 5,3 19, 2,4 13,2 Jäkäläsuo, pvk1 talvi pvk ,5 275, , kevät* pvk , , , kesä pvk ,8 187,2,5 6,1,3, ,1 3,2 59 syksy pvk ,6 349, , vuosi kg/ha/a 12,6 112,2 6,7 27,1 4,7 23 Lampsisuo, pvk1 talvi pvk ,4 186,2,1 13 2,9 5, ,1 9,4 5, kevät pvk , 153 1,6,2 83 2, , kesä pvk , 665,7,1 23, 8, 36 6, syksy pvk ,7 329,4, 2 2,3 3, , vuosi kg/ha/a 13,8 163,2, 8,6,7 3,4 1 15,1 6,4 11 Suurisuo (Vuolijoki), pvk1 talvi pvk , 19,2 7, 93,1 3,5 86 kevät pvk , , , kesä pvk ,7 389,2,4 1,1, , 2,7 42 syksy pvk ,3 153,2 5,1 42,, 25 vuosi kg/ha/a 2,2 126,2 4,9 4, 1,8 34 *) veden laatu arvioitu 7 PÄÄSTÖJEN LASKENTAAN KÄYTETTÄVÄ AINEISTO Yleisen käytännön mukaisesti suppean tarkkailun kohteiden ominaispäästöjä ei käytetä muiden tuotantoalueiden päästöjen arviointiin, joten suppean tarkkailun kohteiden ominaispäästöjä on käytetty päästölaskennassa aina kyseiselle tuotantoalueelle kesällä. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan tarkkailusuot ovat maantieteellisesti lähellä toisiaan ja vuosipäästöjen laskennassa käytettiin sekä Kainuun että Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantoalueiden ympärivuotisista tarkkailuista saatua aineistoa (Taulukko 7-1). Lapista mukana oli yksi kohde. Liitteessä 5 on esitetty yhteenveto ominaispäästölaskentaan käytettyjen ympärivuotisten tarkkailukohteiden tuloksista. Copyright Pöyry Finland Oy

23 19 Päästöjen laskentaan laskeutusaltaallisille ja pintavalutuskentällisille soille käytettävät ominaispäästöluvut on esitetty taulukossa Taulukko 7-1. Silloin kun tuotantoalueella on ollut päästötarkkailua, käytetään ko. kohteen omia ominaispäästöarvoja koko vastaavalla vesienkäsittelyllä varustetulle alueelle. Jos tuotantoalueella on ollut vain kesäaikainen tarkkailu, käytetään muille vuodenajoille taulukossa Taulukko 7-1 esitettyjä ominaispäästöjä vesienkäsittelymenetelmän mukaisesti. Taulukko 7-1 Kainuun turvetuotannon päästölaskennan ominaispäästöarvot vuonna 213 niille kohteille jotka eivät olleet tarkkailussa. Kiintoaineen taustahuuhtouman arvioinnissa käytettiin uuden ympäristönsuojeluohjeen mukaista 1 mg/l:aa aiemman 2 mg/l:n sijaan. Laskeutusaltaalliset suot vuosi kg/ha/a Brutto Netto Jakso soita COD Mn Kok.P Kok.N Kiintoaine Kok.P Kok.N Kiintoaine d kpl g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d talvi , , kevät , , kesä ,5 11 6,3 8,2 54 syksy , , ,5 9,1 71,3 6,3 65 Pintavalutuskentälliset suot talvi , ,2 7,8 32 kevät , , kesä ,5 11 7,4 7,1 63 syksy , ,2 7,1 33 vuosi kg/ha/a ,2 6,3 27,1 3,9 22 Laskeutusallas talvi/pintavalutus kesä talvi , , kevät , , kesä ,5 11 7,4 7,1 63 syksy , ,2 7,1 33 vuosi kg/ha/a ,5 8,7 72,3 5, TURVETUOTANNON PÄÄSTÖT VUONNA 213 Päästöt on laskettu pinta-alalle, johon sisältyy: - kuntoonpanossa oleva ala - tuotannossa oleva ala - tuotantokunnossa, mutta ei tuotannossa oleva ala - tuotannosta poistunut ala Kuntoonpanotarkkailussa ei ollut vuonna 213 kohteita. Tuotannosta poistuneiden alueiden päästöt laskettiin tuotantovaiheen ominaispäästöillä. Alkuvaiheessa tuotannosta poistuneen alueen päästöt lienevät lähellä tuotantovaiheen tasoa, mutta ajan kuluessa tuotannosta poistuneiden alueiden päästöt pienenevät. Kaikkien tuotantoalueiden päästöt tarkkailukaudella 213 ( ) on esitetty taulukossa Taulukko 8-1. Copyright Pöyry Finland Oy

24 2 Turvetuotannon kokonaispäästöt (brutto) vuonna 213 olivat kg COD Mn, 72 kg fosforia, kg typpeä ja kg kiintoainetta. Päästöt olivat kauttaaltaan sateisen vuoden 212 päästöjä pienempiä: COD Mn -päästöt (brutto) 29 %, fosforipäästöt 13 %, typpipäästöt 32 % ja kiintoainepäästöt 2 %. Taulukko 8-1 Turvetuotannon päästöt Kainuussa vuonna 213. Kiintoaineen taustahuuhtouman arvioinnissa käytettiin uuden ympäristönsuojeluohjeen mukaista 1 mg/l:aa aiemman 2 mg/l:n sijaan. kunt. ala ha tuot. ala ha tuot.kunn. ala ha Bruttopäästöt Nettopäästöt poist. ala ha pinta-ala yht ha Likasuo Vapo Oy la E Nurmelansuo Vapo Oy la 38 2,7 41 E Humpinsuo Vapo Oy pvk 129 2, 131 K , Kivineva Vuolijoen Turve Oy la/pvk E Laattaansuo Vapo Oy la 54 4,6 6,1 65 E Vasikkasuo Vapo Oy la 18, E Hoikansuo Mainuan Turve Oy la E , , Soidinsuo Niilo Korhonen la E , Lintusuo Turveruukki Oy 1) pvk, pvk/la 84 5,1 89 E Suurisuo, Kajaani Vapo Oy la 3 3 E Kivisuo, Kajaani Vapo Oy pvk E , , Katvansuo Vapo Oy la E Suurisuo, Vuolijoki Vapo Oy pvk 128 3,3 131 K , Vaivaissuo Arto Haataja la E Väyryssuo Turveruukki Oy pvk, la E Luesuo Vapo Oy pvk/la E Lampsisuo Vapo Oy pvk K , Vaivaissuo Vuolijoen Turve Ky la 3 3 E Raatosuo Niilo Korhonen la E , , Kettusuo Vapo Oy la E Piesansuo Vapo Oy la 16 1, 2,4 19 E , , Piesansuo Sakari Lauronen pvk E , , Lokkisuo Vapo Oy la 2, E Lehtosuo Vapo Oy pvk 58 2, 6,5 66 E , Lososuo Vapo Oy la 28 1,1 3,5 32 E Kurkisuo Vapo Oy la 68 2,9 6,2 77 E Kurkisuo Vapo Oy la E Ansosuo Vapo Oy la/la+vs E Isosuo Vapo Oy lietetasku + vs E Makrinsuo Vapo Oy la 16 1, 13 3 K Jäkäläsuo Vapo Oy pvk 74 3,9 7,4 85 K , Heposuo Vapo Oy la+vs K Varpusuo Vapo Oy la 5 3,2 4,4 57 K Naurissuo-Veneheitonsuo Vapo Oy la 32 1, 33 K Naurissuo-Veneheitonsuo Vapo Oy la 37 2,7 4 erill Marjo-Säynäjäsuo Vapo Oy la 37, E Heinineva Vapo Oy la E Hilkkusuo Niilo Korhonen pvk 1 1 E , , yhteensä purkuvesistkäsittelkailtu kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a vesien- tark- COD Mn kok.p kok.n kok.p kok.n suo haltija Isosuo, Vaala Vapo Oy pvk 56 2, 58 K kiintoaine kg/a kiintoaine kg/a Laakasuo Vapo Oy pvk 29, 12,3 41 S Laakasuo Vapo Oy la 16,5 164,5 1,3 14, 25 erill Raiskionsuo Vapo Oy la 33, 33 E ) Lintusuon vesistöalueet ovat ja Taulukossa Taulukko 8-2 on esitetty tarkkailusoiden vuorokausipäästöt kesällä 213. Kuvassa (Kuva 8-1) on esitetty turvetuotannon vuosipäästöt (tuotantosuot + kuntoonpanosuot) vuosina Kuvassa on esitetty myös kuormittava pinta-ala (kuvan alaosa) ja tuotantokauden keskivalumat. Verrattaessa vuosipäästöjä tuotantokauden va- Copyright Pöyry Finland Oy

25 21 lumiin huomataan, että päästöt seuraavat pääpiirteissään valuman suuruutta. Toisin sanoen sademäärillä on huomattava vaikutus turvetuotannon päästöjen suuruuteen. Taulukko 8-2 Kainuun tarkkailusoiden vuorokausipäästöt kesäaikana vuonna 213. Kiintoaineen taustahuuhtouman arvioinnissa käytettiin uuden ympäristönsuojeluohjeen mukaista 1 mg/l:aa aiemman 2 mg/l:n sijaan. Bruttopäästöt kiinto- Nettopäästöt kiintoala tark- COD Mn Kok.P Kok.N aine Kok.P Kok.N aine suo haltija ha kailtu kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d Humpinsuo, pvka Vapo Oy 131 K 4,2 1, 2,1,,2,5 Jäkäläsuo, pvk1 Vapo Oy 85 K 16,2,5 5,6,1,3 5,1 Laakasuo, pvk1 Vapo Oy 41 K 12,2,4 3,1,2,3 2,8 Lampsisuo, pvk1 Vapo Oy 64 K 43,5 1,5 3,9,4 1,2 3,3 Suurisuo (Vuolijoki), pvk1 Vapo Oy 131 K 51,3 1,3 7,4,,4 5,5 Heposuo, la1-2 Vapo Oy 79 K 16,3,7 3,5,2,4 2,9 Naurissuo-Veneheitonsuo, la4 Vapo Oy 33 K 17,3,5 1,8,3,4 1,5 Varpusuo, la2-3 Vapo Oy 57 K 11,1,7 7,6,1,4 7,1 Copyright Pöyry Finland Oy

26 22 Kuva 8-1 Turvetuotannon vuosipäästöt (tuotantosuot + kuntoonpanosuot) Kainuussa Oulujärven valuma-alueella vuosina Kuvassa on esitetty myös tuotantokauden keskivalumat sekä pinta-alat (ei sisällä valmistelematonta tai jälkikäytössä olevaa alaa). 9 VAIKUTUSTARKKAILU Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden vaikutustarkkailu toteutettiin tarkkailuohjelman (PSV Maa ja Vesi 26) mukaisesti. Vaikutustarkkailuun kuului veden laadun tarkkailu Heposuon, Jäkäläsuon, Laakasuon, Lampsisuon, Makrinsuon ja Varpusuon purkuvesistöissä. 9.1 Veden laadun tarkkailu Näytteet otettiin pääsääntöisesti ohjelman mukaisesti kerran kevättalvella (maalishuhtikuussa) sekä kerran kuukaudessa kesä-elokuussa. Copyright Pöyry Finland Oy

27 Näytteistä tehtiin seuraavat määritykset: - lämpötila - kok.p - happi - PO 4 -P (kesällä) - ph - kok.n - sähkönjohtavuus - NO 2 + NO 3 -N (kesällä) - väri - NH 4 -N (kesällä) - COD Mn - a-klorofylli (kesällä järvistä) - kiintoaine - Fe 23 Jäkäläsuon, Laakasuon ja Makrinsuon vaikutustarkkailussa sekä näytteenottorytmi että näytevalikko poikkesivat ohjelmassa esitetystä. Tarkkailupaikkojen sijainnit on esitetty liitteessä Alimmainen Palolampi Jäkäläsuon kuivatusvedet johdetaan pintavalutuskentältä Rajalampeen, josta vedet purkautuvat edelleen ojien ja lampien kautta Alimmaiseen Palolampeen. Alimmaisen Palolammen Kiviojan valuma-alue on suurilta osin soita ja metsämaata. Alimmaisesta Palolammesta (liite 6.1) otettiin vaikutustarkkailua varten toukokuun puolivälissä, heinäkuussa, elokuussa ja syyskuussa vesistönäytteitä (liite 7). Jäkäläsuolta ei otettu toukokuun näytettä, koska alueella on liikkumisrajoitus tuolloin. Alimmaisen Palolammen veden kesän ph-keskiarvo oli 6,1. Keskimääräinen fosforipitoisuus oli 27 ug/l, typpipitoisuus 47 ug/l ja levästön biomassan määrää kuvaava a- klorofyllipitoisuus 12 ug/l. Fosforin ja a-klorofyllin arvot kuvaavat rehevää trofiatasoa ja typen arvo lievästi rehevää (Forsberg & Ryding 198). Keskimääräinen COD Mn -arvo oli 21 mg/l ja väriluku 183 mg Pt/l. Jäkäläsuolta purkautuvien valumavesien COD Mn -arvot olivat heinä-, elo- ja syyskuun näytekerroilla hieman suuremmat kuin Alimmaisella Palolammella (Kuva 9-1). Jäkäläsuon valumaveden kiintoainepitoisuus oli heinä-elokuussa suurempi ja syyskuussa pienempi kuin Alimmaisessa Palolammessa. Typpipitoisuudet olivat jokaisella näytteenottokerralla suuremmat kuin Alimmaisessa Palolammessa ja fosforipitoisuudet elosyyskuussa. Tulosten perusteella näyttää kokonaisuutena siltä, että Jäkäläsuolta laskevat vedet heikentävät osaltaan Alimmaisen Palolammen veden laatua. Tilanne oli samansuuntainen myös edellisenä vuonna. Kesäkauden keskiarvopitoisuudet: Havaintopaikka COD Mn Kiintoaine Kok.P Kok.N mg/l mg/l ug/l ug/l Jäkäläsuo, läht Alimmainen Palolampi Copyright Pöyry Finland Oy

Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 2010 9M609244 31.3.

Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 2010 9M609244 31.3. Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 21 9M69244 31.3.211 9M69244 Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2016

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2016 KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 216 16X19557 11.4.217 Jäkäläsuon pintavalutuskenttä. Noora Huotari KAINUUN ELY-KESKUKSEN ALUEEN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU OULUJÄRVEN VALUMA-ALUEELLA

Lisätiedot

VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012

VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012 LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 212 16WWE1758 7.5.213 VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 212 Vapo Oy Simon Turvejaloste Oy Lapin

Lisätiedot

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10776 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE1830 12.6.2013

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE1830 12.6.2013 IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 22 6WWE83 2.6.23 VAPO OY, TURVERUUKKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY Iijoen

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v.

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. TARKKAILURAPORTTI 213 16UEC113 15.4.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 213 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2012

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2012 TARKKAILURAPORTTI 212 16UEC14 15.3.212 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 212 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu

Lisätiedot

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2015

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2015 LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 215 16X19562 8.4.216 Saariaavan pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2014

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2014 TARKKAILURAPORTTI 214 16UEC112 27.5.215 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 214 2 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve

Lisätiedot

VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY

VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE0966 25.7.2013 VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY KALAJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA 2012 Vapo Oy, Kanteleen Voima Oy ja Kokkolan

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS 2011-2015 15.2.2017 Ominaiskuormitusselvityksen taustaa Turvetuotannon vesistöön kohdistuvaa kuormitusta arvioidaan olemassa olevien tarkkailuaineistojen

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS 2014-2015 15.2.2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Selvityksen tausta ja lähtöainesto 2. Ylivirtaamatilanteet ja niiden määritys 3. Virtaaman vaikutus vedenlaatuun

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2016

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2016 TARKKAILURAPORTTI 216 111118 3.5.217 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 216 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 216 2 Sisältö

Lisätiedot

KAINUUN ELY-KESKUKSEN ALUEEN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU OULUJÄRVEN VALUMA-ALUEELLA V. 2012

KAINUUN ELY-KESKUKSEN ALUEEN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU OULUJÄRVEN VALUMA-ALUEELLA V. 2012 KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 212 16WWE1753 4.4.213 KAINUUN ELY-KESKUKSEN ALUEEN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU OULUJÄRVEN VALUMA-ALUEELLA V. 212 Kainuun ELY-keskuksen alueen

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU X VAPO OY

OLHAVANJOEN TARKKAILU X VAPO OY OLHAVANJOEN TARKKAILU 2015 16X286489 4.4.2016 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015 1 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015

Lisätiedot

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2014

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2014 LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 214 16X19562 27.4.215 Saariaavan pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU X TURVERUUKKI OY. Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 2015

HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU X TURVERUUKKI OY. Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 2015 HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU 215 16X213462 1.5.216 TURVERUUKKI OY Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 215 1 Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 215 Sisältö 1 JOHDANTO... 2

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2011

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2011 OLHAVANJOEN TARKKAILU 211 16WWE143 3.3.212 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 211 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 211 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2013

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2013 TARKKAILURAPORTTI 213 16UEC11 7.4.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 213 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012 OLHAVANJOEN TARKKAILU 212 16WWE1778 2.5.213 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015 TARKKAILURAPORTTI 215 16UEC111 11.4.216 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 215 2 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve

Lisätiedot

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2010

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2010 6WWE32 6.5.2 Vapo Oy, Turveruukki Oy, Kuiva-Turve Oy, Pudasjärven Turvetyö Oy, Turvetuote Peat Bog Oy Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2 6WWE32 Iijoen

Lisätiedot

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU WWE

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU WWE LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2015 16WWE1907 28.4.2016 TURVERUUKKI OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2015 Turveruukki Oy Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-,

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011 KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 211 16WWE1464 25.6.212 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 211 Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012 TARKKAILURAPORTTI 212 16UEC12 8.5.213 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2014

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2014 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN TARKKAILU 2012 16UEC0078 2.5.2013 VAPO OY JA PELSON VANKILA Liminganlahden kuormittajien käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012 1 Liminganlahden kuormittajien käyttö-, päästö-

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014. Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014. Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 16X236418 korjattu 13.11.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA Vastaanottaja Vapo Oy, Pelson vankila Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.4.2016 Viite 1510010135 VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN KUORMITTAJIEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 214 16X1956 3.8.215 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 214 Kiiminkijoen

Lisätiedot

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotanto ja veden väri Ojitusten osuus soista Veden väri Vapon tuotantosuot Lähde: www.ymparisto.fi Soiden käyttö ja turvetuotannon

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 215 16X1956 11.3.216 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 215 Kiiminkijoen

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY RAKENTAMISEN TARKKAILU 2011 16WWE0993 15.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 Osa II b Rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa II b Rakentamisvaiheen

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2014

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2014 TARKKAILURAPORTTI 214 16UEC114 2.4.215 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 214 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 214 2

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU WWE

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU WWE IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 211 16WWE967 24.5.212 VAPO OY, TURVERUUKKKI OY, KUIVA-TURVE OY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, TURVETUOTE PEAT- BOG OY, POLAR-SAMMAL OY Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2014

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2014 KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 214 16X19557 24.3.215 Humpinsuon pintavalutuskenttä. Noora Huotari KAINUUN ELY-KESKUKSEN ALUEEN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU OULUJÄRVEN VALUMA-ALUEELLA

Lisätiedot

16WWE Vapo Oy. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2010

16WWE Vapo Oy. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2010 16WWE159 26.4.211 Vapo Oy Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 16WWE159 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TARKKAILUKAUDEN

Lisätiedot

No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima

Lisätiedot

PÄÄSTÖTARKKAILU WWE Korjattu POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2011

PÄÄSTÖTARKKAILU WWE Korjattu POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2011 PÄÄSTÖTARKKAILU 211 16WWE928 14.3.212 Korjattu 18.4.212 POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 211 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailu vuonna 211 1 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla. 13.2.2013 Jaakko Soikkeli

Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla. 13.2.2013 Jaakko Soikkeli Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla 13.2.2013 Jaakko Soikkeli Maankäytön aiheuttama kuormitus Suomen soilla ja turvemailla - Käsittää n. 33 % maa-alasta 20.5.2013 Fosforipäästölähteet,

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Vastaanottaja Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.7.217 Viite 15124338 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY SIIKAJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-

Lisätiedot

PÄÄSTÖTARKKAILU WWE Haukkasuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen

PÄÄSTÖTARKKAILU WWE Haukkasuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen PÄÄSTÖTARKKAILU 2013 16WWE1895 11.3.2014 Haukkasuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2013 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailu

Lisätiedot

9M Korjattu POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2010

9M Korjattu POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2010 24.3.2011 Korjattu 12.5.2011 POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2010 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailu vuonna 2010 Sisältö Yhteenveto 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄTILA...

Lisätiedot

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Puhdas Vesi projekti Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 1, Projektipäällikkö Turvetuotanto - yksi kuormittaja muiden joukossa Valtakunnallisesti

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 2 16X196..216 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 2 Kiiminkijoen

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU WWE

OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU WWE OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU 213 16WWE1786 19.3.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, S. KINNUNEN, KEISARINTIENTURVE OY, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 213

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 216 16X1656-72M16 8.5.217 KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY Kalajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 216 Sisältö 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2015 16X236418 10.6.2016 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2015 Hämeen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

Bioenergia ry

Bioenergia ry 1.5.217 Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS Virtaaman vaikutus vedenlaatuun, kuormitukseen sekä puhdistustehoihin vuosien 214 215 tarkkailuaineistojen perusteella Jäkäläsuon pintavalutuskenttä

Lisätiedot

Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v WWE

Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v WWE Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 21 16WWE321 21.4.211 16WWE321 Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2016 10100630-001 15.6.2017 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2016 Hämeen ELY-keskuksen alueella 1 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 215 16X1656 12.4.216 KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY Kalajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 215 1 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2014

POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 214 16WWE1896 9.3.215 Korentosuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 214 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden

Lisätiedot

KUIVASTENSUO Sijainti

KUIVASTENSUO Sijainti Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy KUIVASTENSUO 21 Sijainti Kiukoo-Veteläsuo, ja Pillisuo sijaitsevat Pielavedellä Lampaanjoen alueella (vesistöalue 14.746, peruskartta 3314 7-12). Vesistöalueen koko on

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen Vesiensuojelun näkökulma turvetuotannon lupahakemuksiin Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen 1 Petri Tähtinen Vapo Paikalliset

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 216 1163-1 25.7.217 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 216 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella 1 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v.

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU 212 16WWE1785 24.4.213 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 212 Turveruukki

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2016 10100630-001 14.6.2017 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2016 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella 2 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon

Lisätiedot

Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästöja vesistötarkkailu v WWE

Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästöja vesistötarkkailu v WWE Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästöja vesistötarkkailu v. 21 16WWE319 13.5.211 16WWE319 Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2

Lisätiedot

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2012

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2012 KUIVAJOEN YHTEISTARKKAILU 212 16WWE1898 1.6.213 KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 212 Osa I: Päästö- ja vesistötarkkailu Copyright Pöyry Finland Oy Kuivajoen tarkkailuvelvolliset

Lisätiedot

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 Kari Kainua/4.12.2013 Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 1 1. Taustatiedot Vuonna 2011 perustettu Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys pyrkii parantamaan entisen Kiimingin

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

Ryhmätyöt. 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä. Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mistä tulisi tarkkailla

Ryhmätyöt. 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä. Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mistä tulisi tarkkailla Ryhmätyöt 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mitä tulisi tarkkailla Mistä tulisi tarkkailla Miksi tulisi tarkkailla Arvioi myös mahdollisen vaikutuksen suuruutta 27.2.2014

Lisätiedot

PUURONEVAN TARKKAILU UEC VAPO OY

PUURONEVAN TARKKAILU UEC VAPO OY PUURONEVAN TARKKAILU 2013 16UEC0081 30.4.2014 VAPO OY Puuronevan päästö- ja vesistötarkkailu 2013 Vapo Oy, Puuronevan tarkkailu 2013 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 HANKE- JA VESISTÖKUVAUS... 1 2.1 Puuronevan

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 16X236418 25.9.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 Hämeen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

Veden laadun seuranta TASO-hankkeessa

Veden laadun seuranta TASO-hankkeessa Veden laadun seuranta TASO-hankkeessa TASO-hankkeen päätösseminaari 11.11.213 Pia Högmander, Keski-Suomen ELY-keskus Automaattiset veden laadun seuranta-asemat 6 maankäyttömuodoltaan erilaista kohdetta,

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2016

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2016 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, TURVETUOTANTO S. KINNUNEN KY, A. HAATAJA KY, TIMONI OY OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 216 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro:

Lisätiedot

Kuva Rautuojan (FS27), Kylmäojan (FS03) ja Laurinojan (FS04) tarkkailupisteet.

Kuva Rautuojan (FS27), Kylmäojan (FS03) ja Laurinojan (FS04) tarkkailupisteet. Kuva 1-8-18. Rautuojan (), Kylmäojan (FS3) ja Laurinojan (FS4) tarkkailupisteet. 2 1.8.4.6 Äkäsjokeen laskevat purot Hannukaisen alueella Äkäsjokeen laskevien purojen vedenlaatua on tutkittu Hannukaisen

Lisätiedot

VAPO OY. Olhavanjoen vesistöalueen Vapon Jakosuon ja Vasikkasuon turvetuotannon tarkkailu Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelma

VAPO OY. Olhavanjoen vesistöalueen Vapon Jakosuon ja Vasikkasuon turvetuotannon tarkkailu Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelma 19.10.2016 VAPO OY Olhavanjoen vesistöalueen Vapon Jakosuon ja Vasikkasuon turvetuotannon tarkkailu Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelma 2017-2022 Sisältö 1 1 JOHDANTO... 1 2 TARKKAILUALUEEN

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 213 16WWE1764 1.4.214 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 213 Kiiminkijoen

Lisätiedot

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2015

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2015 KUIVAJOEN YHTEISTARKKAILU 2015 16WWE1902 18.5.2016 KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2015 Päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu Copyright Pöyry Finland Oy Kuivajoen tarkkailuvelvolliset

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2015

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2015 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, TURVETUOTANTO S. KINNUNEN KY, A. HAATAJA KY, TIMONI OY OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 215 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro:

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 212 16WWE1763 19.4.213 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 212 1

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen. Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 %

Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen. Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 % Sitoumus 121212 Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, noin 405 TWh (Tilastokeskus) Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 % Ydinenergia 16 % Sähkön

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2015

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2015 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI

Lisätiedot

VESISTÖN JA KALASTON TARKKAILUSUUNNITELMA TÄYDENNYKSET JA TARKENNUKSET LITTOISTENJÄRVEN OSAKASKUNTIEN HOITOKUNTA ENV

VESISTÖN JA KALASTON TARKKAILUSUUNNITELMA TÄYDENNYKSET JA TARKENNUKSET LITTOISTENJÄRVEN OSAKASKUNTIEN HOITOKUNTA ENV VESISTÖN JA KALASTON TARKKAILUSUUNNITELMA TÄYDENNYKSET JA TARKENNUKSET LITTOISTENJÄRVEN OSAKASKUNTIEN HOITOKUNTA 2 (4) 1 Johdanto Vesistön ja kalaston tarkkailu perustuu hoitokunnalle 11.9.2014 myönnettyyn

Lisätiedot

Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa

Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa Limnologipäivät 11.4.2013 Pia Högmander & Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus TASO-hanke Metsätalouden

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v.

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU 211 16WWE1271 4.6.212 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 211 A. Haataja,

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 215 16X29125 1.8.216 Korjattu tulostaulukoiden osalta 23.1.217 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 215 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella 1 Vapo

Lisätiedot

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 3794.52 Vapo Oy VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013 Lauri Heitto 18.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...6 2.

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TURVETUOTANNON TARKKAILUOHJELMA VUODEN 2012 TARKKAILUTULOKSET

POHJOIS-SAVON TURVETUOTANNON TARKKAILUOHJELMA VUODEN 2012 TARKKAILUTULOKSET Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 4336 VAPO OY KUOPION ENERGIA YLÄ-SAVON TURVE OY TURVERUUKKI OY JYRKÄN ENERGIATURVE OY HANNU JA JORMA PIIPPO OY HEINÄSUON TURVE OY KONNUN TURVE AY IMUTURVE OY MIKA TAPANINEN

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA Vastaanottaja Vapo Oy, Pelson vankila Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 24.4.2015 Viite 1510010135 VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN KUORMITTAJIEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA

Lisätiedot

Tammelan Jäni- ja Heinijärven vedenlaatuselvitys v. 2017

Tammelan Jäni- ja Heinijärven vedenlaatuselvitys v. 2017 Tammelan Jäni- ja Heinijärven vedenlaatuselvitys v. 2017 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 11.12.2017 Johdanto Lammin biologinen asema selvitti Tammelan Jäni- ja Heinijärven sekä

Lisätiedot

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 14/211 Anne Åkerberg SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILU

Lisätiedot

soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio

soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Ympärivuotisen pumppauksen ja vesienkäsittelyn soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Esityksen

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 214 16X236418 2.11.215 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 214 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella 1 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2017 YLEISTÄ Raportti nro 639-17-7035 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki Sybimar Oy:n tilauksesta lokakuussa vesistöjen jatkotarkkailututkimuksen

Lisätiedot

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 213 Sisällys 1. Vedenlaatu... 2 1.1. Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste... 3 1.2. Ravinteet ja klorofylli-a... 4 1.3. Alkaliniteetti ja ph...

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2012

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2012 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 3794.52 Vapo Oy VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2012 Mekrijärvensuon kevättulvan aikaan 9.5.2012 Lauri Heitto 25.2.2014

Lisätiedot

PUURONEVAN TARKKAILU X Puuronevan kosteikko Noora Huotari VAPO OY

PUURONEVAN TARKKAILU X Puuronevan kosteikko Noora Huotari VAPO OY PUURONEVAN TARKKAILU 2014 2015 16X199445 2.5.2016 Puuronevan kosteikko Noora Huotari VAPO OY Puuronevan päästö- ja vesistötarkkailu 2014 2015 Vapo Oy, Puuronevan tarkkailu 2014 2015 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Hollolan pienjärvien tila ja seuranta. Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut

Hollolan pienjärvien tila ja seuranta. Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut Hollolan pienjärvien tila ja seuranta Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pienjärvien seuranta Pienjärvien vedenlaadun seuranta Hollolassa

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2016

POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2016 POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 216 11457 18.4.217 Kupsussuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 216 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden

Lisätiedot

Suot puhdistavat vesiä. Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus

Suot puhdistavat vesiä. Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus 1 Suot puhdistavat vesiä Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus 2 Soiden suojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi. Toim. Aulikki Alanen ja Kaisu Aapala Ympäristöministeriön

Lisätiedot