TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v."

Transkriptio

1 OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU WWE TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 211

2

3 A. Haataja, S. Kinnunen, Turveruukki Oy, Vapo Oy Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 211 Sisältö 1 JOHDANTO TARKKAILUKAUDEN SÄÄTILA JA HYDROLOGIA KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILU Tarkkailun toteutus Tarkkailun tulokset TURVETUOTANNON PÄÄSTÖT VUONNA VESISTÖTARKKAILU Tarkkailun toteutus Tarkkailun tulokset Veden laadun kehitys TURVETUOTANNON PÄÄSTÖJEN VAIKUTUKSET VESISTÖSSÄ Vedenlaatutulosten vertailu Laskennallinen arvio pitoisuusvaikutuksista BIOLOGINEN TARKKAILU POHJAELÄIMET Tutkimuskohteet sekä pohjaeläinnäytteenotto, - lajinmääritys ja aineistot Virtavesien ekologisen tilan arviointi pohjaeläinmittarien avulla Virtavesien ekologisessa tila-arvioinnissa käytetyt pohjaeläinmittarit sekä mittariarvojen laskenta Tyyppiominaiset taksonit ja EPT- heimojen lukumäärä Suhteellinen mallinkaltaisuus (PMA) ELS-arvojen laskenta Muut pohjaeläinyhteisöjä kuvaavat tunnusluvut Pohjaeläinyhteisöjen monimuotoisuus Orgaanista kuormitusta kuvaava ASPT indeksi Ravinnonkäyttötaparyhmätarkastelu Tulokset Tulosten tarkastelu YHTEENVETO VIITTEET Copyright Pöyry Finland Oy

4 Liitteet Liite 1 Tarkkailuvelvollisten turvesoiden sekä vesistö- ja pohjaeläintarkkailun havaintopisteiden sijainti Liite 2 Turvesoiden päästötarkkailutulokset v. 211 Liite 3 Vesistötarkkailun tulokset v. 211 Liite 4 Vedenlaatutuloksia Oulujoen alueelta v Liite 5 Sanginjärven vedenlaatutulokset 211, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liite 6 Tutkimuskohteilta havaitut pohjaeläinlajit ja -yksilömäärät vuosina 27 ja 211 Liite 7 Pohjaeläinnäytteenottoalueiden valokuvat syyskuulta 211 Pohjakartat Maanmittauslaitoksen aineistoja Pöyry Finland Oy Eeva-Leena Anttila, FM Hanna Kurtti, DI Pekka Majuri, FM Yhteystiedot PL 2, Tutkijantie 2 A 959 OULU puh sähköposti Copyright Pöyry Finland Oy

5 1 1 JOHDANTO Oulujoen vesistöalueen alaosalla on voimassa turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuohjelma vuosille (Vapo Oy 24, päivitetty ). Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on hyväksynyt tarkkailuohjelman antamallaan päätöksellä (Dnro 1195Y284-13). Tarkkailuohjelman sisältämät suot ovat taulukossa 1. Vuonna 211 suurin osa Oulujoen vesistöalueen alaosalla sijaitsevista turvetuotantoalueista oli kesäaikana päästötarkkailussa ja turvesoiden purkuvesistöissä toteutettiin laajaa vesistötarkkailua ja biologista tarkkailua. Pohjois-Pohjanmaalla on lisäksi toteutettu turvetuotantoalueiden vuosipäästötarkkailua, jossa tarkkailukohteena ovat kuntoonpanosuot sekä tuotantovaiheen ympärivuotiset tarkkailusuot. Oulujoen vesistöalueella sijaitsi vuonna 211 viisi ympärivuotista tarkkailukohdetta. Myös yksi kuntoonpanosuo (Isosuo, Vaala) oli ympärivuotisessa tarkkailussa. Turvesoiden vuosipäästöjä on tarkasteltu tarkemmin Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailuraportissa (Pöyry Finland Oy 212a). Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden päästö- ja vesistötarkkailun näytteenotosta ja näytteiden analysoinnista vastasi Nab Labs Oy. Taulukko 1 Tarkkailuohjelmaan kuuluvat suot. Suo Luvanhaltija Lupa Tarkistus Laskureitti Itäsuo Vapo Oy PSY 71/9/2, Utosjoki-Oulujoki Pehkeensuo Vapo Oy PSY 7/9/2, Utosjoki-Oulujoki Pelsonsuo Vapo Oy PSY 125/8/2, / 217 Muhosjoki-Oulujoki Niskansuo Vapo Oy VHO 7/78/ Laskuoja-Kutujoki-Oulujoki Naamanjoki-Oulujoki Korentosuo Vapo Oy PSY 67/5/2, Itäoja-Sanginjärvi-Sanginjoki-Oulujoki Tunturisuo Vapo Oy PSAVI/83/4.8/21, Poikajoki-Muhosjoki-Oulujoki Hanhineva Vapo Oy *) PSY 41/9/2, Muhosjoki-Oulujoki Keisarinsuo/ Vapo Oy/ VHO 6/288/3, Poikajoki-Muhosjoki-Oulujoki Timonsuo Timoni Oy Turvesuo Turveruukki Oy PSY 33/3/2, Miehonoja-Pilpaoja-Sanginjoki-Oulujoki Miehonsuo Turveruukki Oy PSY 32/3/2, Miehonoja-Pilpaoja-Sanginjoki-Oulujoki Miehonsuo Turveruukki Oy PSVEO 44/99/2, Miehonoja-Pilpaoja-Sanginjoki-Oulujoki Konnansuo Turveruukki Oy PSAVI/78/4.8/21, Konnanoja-Sanginjoki-Oulujoki Haarasuo Turveruukki Oy PSY 4/3/2, Koivuoja-Sanginjoki-Oulujoki Kanasuo Turveruukki Oy PSY 52/3/1, Metsäoja-Oulujoki Latvasuo Turveruukki Oy PSY 37/4/2, Laskuoja-Utosjoki-Oulujoki Kapustasuo Turveruukki Oy PSY 17/4/2, Naamanjoki-Oulujoki Petäikönsuo Turveruukki Oy **) PSAVI/38/4.8/21, Kangasoja-Muhosjoki-Oulujoki Hautasuo Turveruukki Oy PSAVI/366/4.8/21 VIREILLÄ Murhioja-Sanginjoki-Oulujoki Latvasuo S. Kinnunen PSY 17/6/2, Laskuoja-Utosjoki-Oulujoki Ruostesuo Arto Haataja *) Hanhinevan turvetuotannon lopettaminen **) Petäikönsuon turvetuotannon lopettaminen Oulujoen vesistöalueen muilla tarkkailuvelvollisilla kuormittajilla (taajamat ja teollisuus) sekä Kainuun ympäristökeskuksen alueella sijaitsevilla turvetuotantoalueilla on omat tarkkailuohjelmansa, joiden mukaan päästö- ja vaikutustarkkailua on tehty. Oulujoen yhteistarkkailu raportoidaan erikseen Lapin Vesitutkimus Oy:n toimesta ja Kainuun turvetuotantoalueiden tarkkailu on raportoitu Pöyry Finland Oy:n toimesta (Pöyry Finland Oy 212b). Copyright Pöyry Finland Oy

6 Oulujoen vesistöalueella on toteutettu kalataloudellista yhteistarkkailua Fortum Power and Heat Oy:n ja Vapo Oy Energian vuonna 22 laatimien ohjelmien mukaisesti. Kainuun TE-keskus on hyväksynyt tarkkailuohjelman kirjeellään Dnro 114/ , ja Ohjelman mukaan vuosi 21 oli kalataloustarkkailun osalta laaja vuosi Oulujoella. Seuraava laaja vuosi on TARKKAILUKAUDEN SÄÄTILA JA HYDROLOGIA Tarkkailukaudella 211 ( ) Ilmatieteen laitoksen Oulunsalon havaintoasemalla keskilämpötila oli 2,3 C, mikä oli,1 C pitkän ajan keskiarvoa matalampi. Joulukuu 21 ja helmikuu 211 olivat huomattavasti keskimääräistä kylmempiä kuukausia: joulukuun keskilämpötila oli 6,4 o C vuosien keskiarvoa matalampi ja helmikuun lämpötila oli 6,8 o C pitkänajan keskiarvoa matalampi. Kevät, kesä ja syksy olivat kokonaisuutena keskimääräistä lämpimämpiä. Huhti-, kesä-, heinä-, syys- ja lokakuu olivat kaikki yli 2 astetta lämpimämpiä kuin pitkän ajan keskiarvo (kuva 1). C Tarkkailukausi 21 Tarkkailukausi marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka Kuva 1 Kuukausittaiset keskilämpötilat Oulunsalossa (Ilmatieteenlaitos) Tarkkailukauden kokonaissademäärä oli 586 mm, kun vuosien keskimääräinen sadesumma Oulunsalossa on 447 mm, eli tarkkailukauden sademäärä oli noin 3 prosenttia tavanomaista korkeampi (kuva 2). Heinäkuu 211 oli erityisen sateinen. Silloin satoi yli kaksinkertainen määrä pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Myös kesä-, syys- ja lokakuu olivat sateisia. Marras- ja joulukuu 21 olivat vähäsateisia. Copyright Pöyry Finland Oy

7 3 mm Tarkkailukausi 21 Tarkkailukausi marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka Kuva 2 Kuukausittaiset sademäärät Oulunsalossa (Ilmatieteenlaitos). Oulujoen suulla Merikoskessa (F = km 2 ) tarkkailukauden keskivirtaama (27 m 3 /s) oli jonkin verran pienempi kuin vuosina keskimäärin (265 m 3 /s). Joulukuussa virtaama oli keskimääristä korkeampi, mutta tammikuusta elokuun loppuun saakka virtaamat olivat selkeästi vuosien keskimääräisiä virtaamia pienempiä. Touko-kesäkuussa virtaama oli vain kolmasosan tavanomaisesta. 5 4 m3/s Oulujoki, Merikoski vrk-arvot kk-keskiarvot marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka Kuva 3 Oulujoen (Merikoski) virtaamat sekä kuukauden keskivirtaamat vertailujaksolla (Hertta-tietokanta ). Copyright Pöyry Finland Oy

8 3 KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILU Tarkkailun toteutus Vuonna 211 Oulujoen vesistöalueella oli tuotannossa ha, kunnostusvaiheessa 89 ha ja tuotannosta poistunut 237 ha. Jälkikäytössä oli 384 ha ja valmistelematonta aluetta oli 64 ha. Kesällä 211 Oulujoen alaosan turvesoiden päästötarkkailu toteutettiin 19 turvesuolla, joista Itäsuon, Konnansuon, Korentosuon, Pehkeensuon ja Niskansuon tarkkailu oli ympärivuotista. Isosuolla (Vaala) toteutettiin kuntoonpanotarkkailua ja kolmellatoista muulla suolla toteutettiin kesäaikaista päästötarkkailua. Pehkeensuolla ja Isosuolla (Vaala) tarkkailtiin lisäksi vesienkäsittelymenetelmien tehoa. Tarkkailukohteet on esitetty taulukossa 2 sekä kartalla liitteessä 1. Virtaamamittauksissa oli kesällä 211 jonkin verran ongelmia. Haarasuon kesän kuormitukset arvioitiin hydrologisen vesistömallin perusteella, koska Haarasuolla padotti koko kesän ajan tai pato vuosi. Kapustasuolla virtaama arvioitiin Petäikönsuon virtaaman avulla ja jakson virtaama otettiin vesistömallista. Taulukko 2 Oulujoen alaosan tarkkailuvelvolliset turvesuot, pinta-alat ja vesienkäsittelymenetelmät v (PVK = pintavalutuskenttä. Tarkkailtu v. 211: K = kyllä, E = ei, S=suppea). Haltija Suo Purkuvesistö Poistunut tuotannosta Pinta-ala yhteensä Vesienkäsittely Tuotanto Valmistelematon Kunnostusvaiheessa Tuotannossa Tuotantokunnossa Jälkikäyttö Tarkkailtu Huom Vapo Oy Hanhineva haihdutus / imeytys jt S tuotanto päättynyt v. 28 Vapo Oy Itäsuo PVK jt K ympärivuotinen tarkkailu Vapo Oy/ Timoni Oy Keisarinsuo - Timonsuo laskeutusallas jt S tuotanto päättynyt 21 Vapo Oy Korentosuo PVK K ympärivuotinen tarkkailu Vapo Oy Pehkeensuo PVK jt/yt K ympärivuotinen tarkkailu haihdutus / imeytys jt E Pehkeensuo yhteensä Vapo Oy Pelsonsuo (osa) laskeutusallas jt K Vapo Oy Tunturisuo PVK 64 E Vapo Oy Niskansuo (KAI) PVK kesä, la talvi jt E PVK kesä, la talvi K ympärivuotinen pintavalutus alkaen Niskansuo (KAI) yhteensä Vapo Oy Isosuo, Vaala PVK K kuntoonpanovaihe laskeutusallas + Turveruukki Oy Petäikönsuo virtaamans. jt/pt K PVK jt/pt 8 8 E Petäikönsuo yhteensä Turveruukki Oy Miehonsuo I laskeutusallas + virtaamans. jt/kt K Turveruukki Oy Turvesuo PVK kesä, la talvi jt K laskeutusallas + Turveruukki Oy Kapustasuo virtaamans. jt K Turveruukki Oy Kanasuo PVK kesä, la talvi jt/kt K Turveruukki Oy Haarasuo PVK kesä, la talvi jt/kt/pt K Turveruukki Oy Miehonsuo II laskeutusallas jt E PVK jt K Miehonsuo II yhteensä Turveruukki Oy Konnansuo PVK kesä, la talvi kt K ympärivuotinen tarkkailu Turveruukki Oy Latvasuo Utajärvi PVK kesä, la talvi K PVK E Latvasuo Utajärvi yhteensä Turveruukki Oy Hautasuo (osa) laskeutusallas + jt E S. Kinnunen Latvasuo virtaamans. laskeutusallas K A. Haataja Ky Ruostesuo PVK kesä, la talvi 4 4 K Vesistöalue yhteensä Tarkkailun tulokset Taulukoissa 3 5 on esitetty Oulujoen alaosan tarkkailusoiden virtaama- ja vedenlaatutiedot sekä ominaispäästöt. Tarkemmat päästötarkkailutulokset näytekerroittain ovat liitteenä 2. Copyright Pöyry Finland Oy

9 Oulujoen alaosan turvesoilla kesän 211 keskimääräinen valuma oli 15,3 l/s km 2, joka oli hieman suurempi kuin kaikilla Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun turvesoilla keskimäärin (taulukko 3). Tässä yhteydessä on otettava huomioon virtaamatietojen epäluotettavuudet ja siitä johtuva hydrologisen vesistömallin käyttö valuma-arvioissa kolmella kohteella. Keskiarvoihin on kuitenkin sisällytetty nämäkin kohteet. Kesä 211 oli edelliskesää sateisempi ja myös valumat turvesoilta olivat hieman suuremmat. Valumissa oli Oulujoen alaosan alueella melko paljon suokohtaisia vaihteluja. Kanasuolla keskivaluma oli kesällä 211 vain,8 l/s km 2 kun taas Petäikönsuolla keskivaluma oli 37,6 l/s km 2. Vuoden keskivaluma Suomessa noin 1 l/skm 2 (ympäristöhallinnon www-sivut). 5 Taulukko 3 Oulujoen alaosan tarkkailusoiden valumat kesällä 211 (Mq = keskivaluma, Nq = minimivaluma, Hq = maksimivaluma). Vertailuarvoina Pohois-Pohjanmaan kesän 211 kaikkien tarkkailusoiden keskivaluma sekä Oulujoen alaosan tarkkailusoiden keskivaluma vuonna 21. Tarkkailu vesien- Mq Nq Hq Suo käsittely l/s km 2 l/s km 2 l/s km 2 Ympärivuotiset Itäsuo pvk1 8,4,3 12,8 Konnansuo pvk1 9,6 1,3 31,4 Konnansuo la 11,9 1,6 46,3 Korentosuo pvk1 1,2,8 49,9 Niskansuo pvk1 16,5, 128, Pehkeensuo pvk1 1,5 3,1 78,4 Kuntoonpano Isosuo (Vaala) pvk1 25,7 8, 177, Kesäaikaiset Haarasuo * pvk 13, 5,8 3,6 Kanasuo pvk,8, 16,2 Kapustasuo * la 31,9 7, 158,2 Latvasuo (TR) * pvk 17,4,3 65, Miehonsuo I la 9,1 1,5 81,8 Pelsonsuo (osa) la3 11,8 1,8 325,3 Petäikönsuo la 37,6 13,1 183,5 Keskiarvo (n=14) 15,3 3,2 15,3 Pohjois-Pohjanmaan kaikki suot (n=6) ** 12,5 1,8 16, Oulujoen alaosan alueen suot 21 (n=5) 1,9 2,5 7,2 * Virtaama arvioitu osittain tai kokonaan vesistömallista tai muiden soiden virtaaman avulla ** Sisältää muutamia kohteita Lapista ja Kainuusta Turvesoiden valumavesien ph:t vaihtelivat välillä 4,6 6,8 eli turvesoiden valumavedet olivat happamia (taulukko 4). Happamimmat valumavedet mitattiin Konnansuolla kuten myös vuonna 21. Happamin yksittäinen näyte (ph 3,4) otettiin Keisarinsuo- Timonsuolla (liite 2.5). Myös Petäikönsuon vedet olivat varsin happamia. Ruostesuon ja Pehkeensuon valumavedet olivat lähimpänä neutraalia. Vedessä oli keskimäärin mg/l happea kuluttavaa ainesta. Ruostesuon humuspitoisuudet olivat tarkkailusoista alhaisimmat ja Kanasuon korkeimmat. Kokonaisfosforipitoisuudet olivat pienimmät Niskansuolla kuten myös vuonna 21 ja suurimmat kuntoonpanovaiheessa olleella Isosuolla. Kokonaistyppipitoisuudet olivat puolestaan pienimmät Turveruukin Latvasuolla ja suurimmat Konnansuolla. Myös rautapitoisuudet olivat pienimmät Turveruukin Latvasuolla ja suurimmat Keisarinsuo-Timonsuolla. Kiintoainepitoisuudet olivat korkeimmat Kapustasuolla ja pienimmät Isosuolla. Copyright Pöyry Finland Oy

10 Oulujoen alaosan tarkkailusoiden valumavedet olivat kokonaisuutena hieman parempilaatuisia kuin Pohjois-Pohjanmaan kaikkien kesän tarkkailusoiden keskimääräinen veden laatu: erityisesti fosforin ja raudan pitoisuudet olivat pienemmät Oulujoen alaosalla (taulukko 4). Oulujoen alaosan alueen tarkkailusoiden keskimääräiset pitoisuudet kasvoivat hieman vuoden 21 vastaaviin arvoihin verrattuna. 6 Taulukko 4 Oulujoen alaosan tarkkailusoilta lähteneen veden laatu kesällä 211 keskimäärin (n = näytteiden lukumäärä). Vertailuarvoina Pohois-Pohjanmaan kesän 211 kaikkien tarkkailusoiden sekä Oulujoen alaosan tarkkailusoiden kesän 21 keskimääräiset veden laadut. Tarkkailu vesien- n ph COD Mn kok.p PO4-P kok.n NO 2+3 -N NH 4 -N Fe kiintoaine Suo käsittely kpl mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l Ympärivuotiset Itäsuo pvk1 9 6, , ,1 Konnansuo pvk1 5 4, , , ,9 Konnansuo la 8 5, Korentosuo pvk1 9 6, , ,1 Niskansuo pvk1 6 6, , , ,8 Pehkeensuo pvk1 9 6, ,6 Kuntoonpano Isosuo (Vaala) pvk1 9 5, ,9 Kesäaikaiset Haarasuo pvk 6 6, ,2 1) Hanhineva la 4 5, , Kanasuo pvk 11 5, , Kapustasuo la 1 6, , ) Keisarinsuo-Timonsuo la3 6 5, Latvasuo (S. Kinnunen) la8 1 6, Latvasuo (TR) pvk 1 5, ,5 51 2, ,4 Miehonsuo I la 11 6, ) Miehonsuo II pvk 2 6, ,5 Pelsonsuo (osa) la3 1 6, ,6 Petäikönsuo la 11 4, Ruostesuo pvk 1 6, , ) Turvesuo, Miehonoja ap kosteikko 1 5, ,1 Keskiarvo 6, ,2 Pohjois-Pohjanmaan kaikki suot (73 kpl)* 6, ,2 Oulujoen alaosan alueen suot 21 (5 kpl) 5, , 1) Ei mukana keskiarvossa: Hanhinevalla ja Keisarinsuo-Timonsuolla suppea tarkkailu, Miehonsuo II saatiin vain kaksi näytettä. Turvesuon piste ei ole varsinainen päästötarkkailun piste, vaan vesistöpiste. * Sisältää muutamia kohteita Lapista ja Kainuusta Taulukossa 5 on esitetty Oulujoen alaosan ominaispäästöt. Tarkkailusoiden ominaispäästöt laskettiin kunkin turvesuon keskimääräisen vedenlaadun sekä keskimääräisen valuman avulla. Taustahuuhtouma laskettiin yleisesti käytössä olevilla ns. taustapitoisuuksilla: kiintoaine 2 mg/l, fosfori 2 µg/l ja typpi 5 µg/l (Turvetuotannon tarkkailutyöryhmä 26). Lasketuista brutto-ominaispäästöistä vähennettiin taustahuuhtouman arvot, jolloin saatiin nettopäästöt. Humus- ja fosforipäästöt olivat suurimmat kuntoonpanossa olleella Isosuolla. Typpipäästöt olivat suurimmat Petäikönsuolla, rautapäästöt olivat suurimmat Petäikönsuolla ja Keisarinsuo-Timonsuolla ja kiintoainepäästöt olivat suurimmat Kapustasuolla. Päästöt olivat kaikilta osin pienimmät Kanasuolla. Kanasuon pienet kuormitukset johtuvat kesän 211 hyvin pienestä valumasta. Copyright Pöyry Finland Oy

11 7 Taulukko 5 Oulujoen alaosan tarkkailusoiden keskimääräiset ominaispäästöt kesällä 211. Vertailuarvoina Pohois-Pohjanmaan kesän 211 kaikkien tarkkailusoiden sekä Oulujoen alaosan tarkkailusoiden kesän 21 keskimääräiset ominaispäästöt. Tarkkailu vesien- COD Mn kok.p PO4-P kok.n NO 2+3 -N NH 4 -N Fe kiintoaine kok.p kok.n kiintoaine Suo käsittely g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d Ympärivuotiset Itäsuo pvk1 291,3,1 7,5,, ,2 3,9 24 Konnansuo pvk1 158,2, 1, 1, , 5,7 25 Konnansuo la 416,6,1 23,1 9, , Korentosuo pvk1 438,4,2 12, 1, ,2 7,3 36 Niskansuo pvk1 61,4, 23, 1, , Pehkeensuo pvk1 241,3,1 7,3,2, ,1 2,8 33 Kuntoonpano 1) Isosuo (Vaala) pvk ,1 24,6 77 1, Kesäaikaiset Brutto 1) Haarasuo pvk 467,4,1 13,2 1, ,1 7,3 17 2) Hanhineva la 397,4, 17,2 2, , Kanasuo pvk 48,, 1,,, 4,3 7,,,6 5,7 Kapustasuo la 982 1,1,1 41,5 7, , ) Keisarinsuo-Timonsuo la3 364,8,3 17 1,7 6, , ) Latvasuo (S. Kinnunen) la8 316,5,1 16 2,9 2, ,2 9,5 187 Latvasuo (TR) pvk 591,3, 9,,, ,3 8,8 47 Miehonsuo I la 373,5,1 17,4 5, , ) Miehonsuo II pvk 421,2 1 85, 5,5 65 Pelsonsuo (osa) la3 238,7,7 2 2,7 4, 46 91, Petäikönsuo la 99 1,2,4 54, , ) Ruostesuo pvk 139,3,1 9,4,2 1, ,1 4, ) Turvesuo, Miehonoja ap kosteikko 468,6,2 11,2 2, 44 77,4 6,3 58 Keskiarvo (12 kpl) 441,5,2 19,3 5, , Pohjois-Pohjanmaan kaikki suot (55 kpl)* 45,5,2 14,3 3, ,3 9,3 87 Oulujoen alaosan alueen suot 21 (5 kpl) 334,4,1 1,3 3, 2 65,2 5,3 46 1) Virtaamat tai vedenlaatu arvioitu tai epäluotettavia, ei mukana keskiarvossa. 2) suppeat tarkkailut (n=5 tai vähemmän) ei mukana keskiarvoissa. Netto Oulujoen alaosan tarkkailusoiden ominaispäästöt olivat kokonaisuutena hieman suuremmat ja kiintoainepäästöt huomattavasti suuremmat kuin kaikilla Pohjois- Pohjanmaan tarkkailusoilla kesällä 211 keskimäärin. Kiintoainepäästöt olivat Oulujoen alaosalla kaksinkertaiset Pohjois-Pohjanmaan tarkkailusoiden keskiarvoon nähden, johtuen lähinnä Kapustasuon ja Petäikönsuon suurista kuormitusarvoista. Kuntoonpanossa olevan Isosuon fosforikuormitus oli kymmenkertainen muihin soihin verrattuna, mutta Isosuon kuormitus ei ole mukana keskiarvossa virtaamadatan puuttumisen takia. Kaikki päästöt kasvoivat Oulujoen alaosalla vuoteen 21 verrattuna. Valuma oli vuonna 211 puolitoistakertainen vuoteen 21 verrattuna ja tämä näkyy myös suurempana kuormituksena. Vuoden 21 kuormituslukujen kohdalla on huomioitavaa että kuormituskeskiarvo on laskettu vain viiden suon tulosten perusteella. Vesienkäsittelymenetelmien tehon tarkkailu Vesienkäsittelyn tehon tarkkailua suoritettiin kesän aikana yhdellä tuotantovaiheessa olevalla tarkkailusuolla (Pehkeensuo pvk1) ottamalla näytteitä vedenkäsittelyrakenteiden yläpuolelta vedenkäsittelyrakenteiden alapuolisten näytteidenottojen yhteydessä. Isosuolla tarkkailtiin tehoa kuntoonpanovaiheessa. Vedenkäsittely tehokkuutta arvioitiin vedenkäsittelyrakenteiden yläpuolisten ja alapuolisten näytteiden pitoisuuksien erotusten avulla lasketuilla reduktioprosenteilla. Tarkkailukohteilla oli käytössä pintavalutuskenttä. Reduktioprosenteilla pintavalutuskentän tehoa arvioitaessa täytyy huomioida myös pintavalutuskentälle tulevan veden laatu. Mikäli jo pintavalutuskentälle tuleva ve- Copyright Pöyry Finland Oy

12 si on laadultaan hyvää, ei pintavalutuskentällä välttämättä saavuteta kovin suurta reduktioprosenttiarvoa. Pehkeensuon pvk1:n tehoa tarkkailtiin viisi kertaa kesällä 211 (taulukko 6). Kenttä toimi varsin hyvin: tehokkaimmin kenttä poisti fosfaattifosforia (65 %), ammoniumtyppeä (78 %) ja kiintoainetta (67 %). Kokonaisfosforin pitoisuus laski 48 %, kokonaistypen 3 %, ja raudan 47 %. Veden ph pysyi samana. 8 Taulukko 6 Veden laadun muutos ja vesienkäsittelyn teho Pehkeensuon pvk1:lla kesällä 211. n ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l Pehkeensuo, pvk yp (kesä) 5 6, Pehkeensuo, pvk ap (kesä) 5 6, ,2 Reduktio % Isosuon pvk1:n tehoa tarkkailtiin kuntoonpanovaiheessa viidesti kesällä ja kerran syksyllä (taulukko 7). Kenttä pidätti tehokkaasti ammoniumtyppeä (92 %) ja kiintoainetta (94 %). Muutoin kenttä ei vielä toiminut. Taulukko 7 Veden laadun muutos ja vesienkäsittelyn teho Isosuon pvk1:llä kesällä 211. n ph CODMn Kok.P Kok.N NH4-N Kiintoaine mg/l µg/l µg/l µg/l mg/l Isosuo (Vaala), pvk yp 5 6, Isosuo (Vaala), pvk ap 5 5, ,3 Reduktio % TURVETUOTANNON PÄÄSTÖT VUONNA 211 Oulujoen alaosan päästöt turvetuotantoalueilta, jotka eivät olleet tarkkailussa, laskettiin Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailuraportissa (Pöyry Finland Oy 212a) esitettyjen vesienkäsittelymenetelmittäin jaettujen ominaiskuormituslukujen avulla (taulukko 8). Taulukoissa 9 ja 1 esitetyt kuormitusarvot poikkeavat hieman Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailuraportissa 211 esitetyistä arvoista, sillä tähän raporttiin on korjattu Turvesuon kuormituslukuja. Copyright Pöyry Finland Oy

13 Taulukko 8 Vuosikuormituksen laskennassa käytetyt ominaiskuormitusluvut vesienkäsittelymenetelmittäin (Pöyry Finland Oy 212a). 9 Brutto Netto Jakso soita COD Mn Kok.P Kok.N Kiintoaine Kok.P Kok.N Kiintoaine d kpl g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d Laskeutusaltaalliset suot talvi ,1 9,1 54 1,1 7,4 47 kevät , , kesä , , syksy , , vuosi kg/ha/a ,3 8,4 72,3 6, 63 Pintavalutuskentälliset suot talvi ,1 4,6 9,5,1 3,2 4,4 kevät , , kesä , ,3 7,9 49 syksy , , vuosi kg/ha/a ,2 5,6 19,1 3,6 12 Laskeutusallas talvi/pintavalutus kesä talvi ,1 9,1 54 1,1 7,4 47 kevät , , kesä , ,3 7,9 49 syksy , , vuosi kg/ha/a ,3 7,1 29,3 5,1 21 Kuntoonpanosuot talvi ,9 6,9 18,8 4,4 7,6 kevät , , kesä , , syksy ,3 26 7, vuosi kg/ha/a ,6 5,5 2,5 3,4 11,6 Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden tuotantokauden (touko-syyskuu) päästöt vuonna 211 on esitetty taulukossa 9. Turvesoiden tuotantokauden kokonaispäästöt (brutto) olivat yhteensä 921 kg/d COD Mn, 1,6 kg/d fosforia, 34 kg/d typpeä ja 333 kg/d kiintoainetta. Turvetuotannosta aiheutuvat nettopäästöt olivat 1,1 kg/d fosforia, 22 kg/d typpeä sekä 286 kg/d kiintoainetta. Päästöt olivat huomattavasti suuremmat kuin vuosina 29 ja 21. COD Mn -kuormitusta nostavat etenkin Niskasuon ja Petäikönsuon kuormitukset, joiden yhteenlaskettu osuus on 27 % kokonaiskuormituksesta. Kiintoainekuormitusta nostaa puolestaan Kapustasuon kuormitus, joka on 32 % koko kiintoainekuormituksesta. Kapustasuolla mitattiin kaksi suurta kiintoainepitoisuutta (1 mg/l) ja (98 mg/l), jotka vaikuttavat tulokseen (liite 2.4). Copyright Pöyry Finland Oy

14 1 Taulukko 9 Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden päästöt vesistöön kesällä (touko-syyskuu) 211. Suo Haltija/ Purku- kuntoon- tuotan- poistunut pinta-ala tark- Bruttokuormitus Nettokuormitus tuottaja vesistö panossa nossa tuot. yht. kailtu CODMn kok.p kok.n kiintoaine kok.p kok.n kiintoaine ha ha ha ha kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d Hanhineva Vapo Oy S 9,1,4 3,,3,2 2,4 Itäsuo Vapo Oy K 46,5 1,2 6,3,6 3,8 Keisarinsuo - Timonsuo Vapo Oy/ Timoni Oy S 28,6 1,3 18,4,8 16 Korentosuo Vapo Oy K 83,8 2 1,5 1,4 7 Pehkeensuo Vapo Oy K/E 52,6 1,9 13,1,2,8 8,9 Pelsonsuo (osa) (KAI) Vapo Oy K 13,4 1,1 5,1,3,8 3,9 Niskansuo (KAI) Vapo Oy E 17,2,5 2,8,1,3 2, Niskansuo (KAI) Vapo Oy K 139,9 5,3 11,2 3,7 4,7 Isosuo, Vaala Vapo Oy K 67,64 1,4 4,5,62,7 1,9 Petäikönsuo Turveruukki Oy K/E 17, , Miehonsuo I Turveruukki Oy K 36,5 1,6 9,3,3 1,2 7,8 Turvesuo Turveruukki Oy K 37,4 1,2 6,1,3,7 4,5 Kapustasuo Turveruukki Oy K 89,1 3,7 16,5 2,4 11 Kanasuo Turveruukki Oy K/E 11,2,2 1,4,2,2 1, Haara-Torvisuo Turveruukki Oy K 77,6 2,1 6,5,2 1,2 2,8 Miehonsuo II Turveruukki Oy K 1,1 3,,2 2 Konnansuo Turveruukki Oy K 14,2,7 5,1,1,6 4,4 Latvasuo Utajärvi Turveruukki Oy K/E 52,6 1, 5,,5,8 4,3 Hautasuo (osa) Turveruukki Oy E 13,2,7 8,5,2,5 7,8 Latvasuo S.Kinnunen K 14,2,7 9,2,1,4 8, Ruostesuo A.Haataja K 5,6,1,4 7,5,5,2 6,7 Tuotantosuot yhteensä , , Kuntoonpanosuot yhteensä ,7 1,9 6,5,7 1, 3,2 Vesistöalue yhteensä , , , , , , Turvetuotantoalueiden vuosipäästöt (kg/a) on esitetty taulukossa 1. Vuositasolla Oulujoen alaosan turvetuotannon bruttopäästöt olivat yhteensä kg/a COD Mn, 57 kg/a fosforia, kg/a typpeä ja kg/d kiintoainetta. Nettopäästöt olivat 412 kg/a fosforia, kg/d typpeä sekä kg/d kiintoainetta. Tarkkailukaudella 211 satoi lähes saman verran kuin tarkkailukaudella 21, mutta turvesoiden päästöt olivat humuksen osalta 14 %, fosforin osalta 17 %, typen osalta 8 % ja kiintoaineen osalta 28 % suuremmat kuin vuonna 21. Vuoteen 29 verrattuna humuspäästöt ja kiintoainepäästöt olivat 11 % suuremmat, fosforipäästöt 18 % ja typpipäästöt 4 % pienemmät. Oulujoen alaosan turvetuotannon, taajamien ja erillislaitosten kuormitusta vertaillaan Lapin Vesitutkimus Oy:n tekemässä Oulujoen alaosan yhteistarkkailuraportissa. Copyright Pöyry Finland Oy

15 11 Taulukko 1 Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden päästöt vesistöön vuonna 211 ( ). Suo Haltija/ Purku- kuntoon- tuotan- poistunut pinta-ala tark- Bruttokuormitus Nettokuormitus tuottaja vesistö panossa nossa tuot. yht. kailtu CODMn kok.p kok.n kiintoaine kok.p kok.n kiintoaine ha ha ha ha kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a Hanhineva Vapo Oy S , , Itäsuo Vapo Oy K , Keisarinsuo - Timonsuo Vapo Oy/ Timoni Oy S Korentosuo Vapo Oy K Pehkeensuo Vapo Oy K/E , Pelsonsuo (osa) (KAI) Vapo Oy K Niskansuo (KAI) Vapo Oy E Niskansuo (KAI) Vapo Oy K Isosuo, Vaala Vapo Oy K Petäikönsuo Turveruukki Oy K/E Miehonsuo I Turveruukki Oy K Turvesuo Turveruukki Oy K Kapustasuo Turveruukki Oy K Kanasuo Turveruukki Oy K/E Haara-Torvisuo Turveruukki Oy K Miehonsuo II Turveruukki Oy K 3 9 3, , Konnansuo Turveruukki Oy K , , Latvasuo Utajärvi Turveruukki Oy K/E Hautasuo (osa) Turveruukki Oy E , Latvasuo S.Kinnunen K Ruostesuo A.Haataja K , Tuotantosuot yhteensä Kuntoonpanosuot yhteensä Vesistöalue yhteensä VESISTÖTARKKAILU 5.1 Tarkkailun toteutus Vuonna 211 turvesoiden vesistötarkkailu koostui vuosittain toistuvasta tarkkailusta sekä alueellisesta tarkkailusta. Vuosittaisella tarkkailulla pyritään saamaan tietoa turvetuotannon vaikutuksesta alapuolisen vesistön yleiseen tilaan. Alueellisella tarkkailulla seurataan päästötarkkailussa olevien soiden vaikutusta veden laatuun soiden lähialueella. Tarkkailuohjelman mukaan vuosittaisen vesistötarkkailun näytepisteiltä tulee ottaa viisi näytettä, joista ensimmäinen talven alivirtaaman aikaan maaliskuun loppupuolella. Toinen näyte otetaan kevättulvan aikaan huhti-toukokuussa ja loput kolme heinä-, elo- ja syyskuussa. Vuonna 211 näytteet otettiin ohjelman mukaisessa aikataulussa. Näytteenoton ja analysoinnin toteutti Nab Labs Oy. Vuosittaisen vedenlaatutarkkailun havaintopisteitä on neljä, joiden avulla selvitetään turvetuotannon alapuolisen vesistön veden laatua Utosjoessa (havaintopaikka Ut1), Sanginjoessa (Sa), Muhosjoessa (Mu31) ja Kutujoessa (Kut14, Hertta-tietokannassa nimellä Kutujoki 18). Turvetuotantoalueiden vesistötarkkailun havaintopisteet ja niiden koordinaatit on esitetty taulukossa 11. Havaintopisteet on esitetty myös kartalla liitteessä 1. Oulujoen yhteistarkkailuun kuuluvat havaintopisteet Kutujokisuulla (Kut2, Herttatietokannassa nimellä Kutujoki 15 Kut2) sekä Muhosjokisuulla (Mu, Herttatietokannassa nimellä Muhosjoki alapää) ovat yhteisiä turvetuottajien ja muiden tarkkailuvelvollisten kanssa, joten tässä yhteydessä on tarkasteltu tuloksia myös näiltä pisteiltä vuodelta 211. Copyright Pöyry Finland Oy

16 12 Taulukko 11 Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden vesistötarkkailun havaintopisteet vuonna 211 sekä pisteiden läheisyydessä sijaitsevat turvetuotantoalueet. Havaintopaikka Piste Koordinaatit Vesistöalue Turvetuotantoalue Vuosittainen tarkkailu Muhosjoki, Vilmikko Mu Pelsonsuo ap., Hanhineva ap., Petäikönsuo ap. Utosjoki 83-tien silta Ut Itäsuo ap., Pehkeensuo ap. Kutujoki, keskiosa Kut Niskansuo ap. Sanginjoki, 83-tien silta Sa Miehonsuot ap., Turvesuo ap. Alueellinen tarkkailu Kutujoki, Niskansuon yp KutNi_yp Niskansuo yp. Hetejärvi He Niskansuo ap. Utosjoki Autio Ut Pehkeensuo yp., Latvasuo ap., Ruostesuo ap. Utosjoki Yli-Utos Ut Itäsuo yp. Poikajoki Muhosperä Poi13* Keisarinsuo ap., Timonsuo ap. Poikajoki yp. Poi2* Keisarinsuo yp., Timonsuo yp. Muhosjoki, Kylmälä Mu Pelsonsuo ap., Hanhineva yp., Petäikönsuo ap. Kangasoja Ka Petäikönsuo ap. Sanginjoki Holtinkylä Sa Konnansuo ap., Miehonsuo yp., Turvesuo yp. Sanginjoki MTS 834 Sa Konnansuo yp., Hautasuo yp. Sanginjoki Aittokylä Sa Haarasuo ap. Sanginjoki Kivelä Sa Haarasuo yp. Kanasuon laskuoja Kanla Kanasuo ap. Pilpaoja Pi Miehonsuo ap., Turvesuo ap. Sotkajärven lahti So Kanasuo ap. Naamanjoki Lampela Na Kapustasuo ap. Naamanjoki Toivola Na Kapustasuo yp. Hanhioja alaosa Ha1* Hanhineva ap. Hyrynpuro Hyr Isosuo (Vaala) ap. Itäoja Itä Korentosuo ap. Oulujoen yhteistarkkailu Kutujoki, jokisuu Kut Muhosjoki, jokisuu Mu * jälkihoitovaiheen vesistötarkkailu Alueellisen tarkkailun näytteitä otetaan vastaavasti huhti-toukokuussa sekä heinäsyyskuussa. Vuonna 211 alueellisen tarkkailun pisteitä oli 2. Lisäksi Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskus tarkkaili Sanginjärven vedenlaatua (havaintopiste Saj) ja näitä tuloksia on käytetty myös tässä raportissa. 5.2 Tarkkailun tulokset Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden vuosittaisten tarkkailupisteiden, alueellisten tarkkailupisteiden ja Oulujoen yhteistarkkailupisteiden keskimääräinen veden laatu heinä-syyskuussa vuonna 211 on esitetty taulukossa 12. Analyysitulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 3. Copyright Pöyry Finland Oy

17 Taulukko 12 Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden vuosittaisten tarkkailupisteiden (Mu31, Ut1, Kut14, Sa), alueellisten tarkkailupisteiden ja Oulujoen yhteistarkkailu-pisteiden (Kut2, Mu) keskimääräinen veden laatu heinä-syyskuussa vuonna O 2 ph S-joht. Kiintoaine Väri Kok. N NH 4 -N NO 23 -N Kok. P PO 4 -P COD Mn Fe Klorofylli-a mg/l kyll. % ms/m mg/l mg Pt/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l Hyrynpuro Hyr 6,1 62 5,9 5, , Kutujoki ja Hetejärvi KutNi yp 7,6 8 6,8 2, < ,2 Kut14 7,3 77 6,7 2, < ,8 Kut2 8,1 85 6,7 2, ,1 He 7, 74 6,1 6, < ,4 Naamanjoki Na24 7, 7 6,3 2, < ,7 Na15 7,5 73 6,5 3, ,5 Itäoja Itä 4,1 4 5,9 2, < ,3 Utosjoki Ut32 7,6 76 6,6 2, < , Ut2 7,8 78 6,5 2, < , Ut1 7,8 82 6,6 2, < ,8 Kanasuon laskuoja ja Sotkajärvi Kanla 6,5 66 6,8 4, , So1 5,9 65 7, 2, < ,1 Kangasoja, Hanhioja, Poikajoki ja Muhosjoki Ka1 7,7 71 6,3 11, ,9 Ha1 6,1 62 5,9 5, , Poi2 7,4 7 6,9 6, ,7 Poi13 8,7 73 7, 8, ,6 Mu49 8,2 77 6,9 5, ,4 Mu31 8,6 81 7, 7, ,7 Mu 8,5 47 7,2 7, , Pilpaoja ja Sanginjoki Pi1 5,3 74 6,7 5, ,6 Sa46 6,7 68 6,3 2, ,7 Sa4 6,2 63 6,3 3, , Sa25 7,3 75 6,2 3, ,5 Sa7 6,6 68 6, 3, ,4 Sa 6,8 7 6,3 4, ,1 Muhosjoki Muhosjoessa (Mu49, Mu31) sekä siihen laskevissa Kangasojassa (Ka1), Hanhiojassa (Ha1) ja Poikajoessa (Poi2, Poi13) vesi oli varsin tummaa ja rautapitoista, ja kiintoainepitoisuudet olivat koholla. Humuspitoisuudet (COD Mn ) olivat pienempiä kuin useilla muilla Oulujoen alaosan tarkkailupisteillä (taulukko 12). Vedessä oli runsaasti fosforia ja typpeä, ja nitraatti-nitriittityppipitoisuudet olivat selvästi suurempia kuin Oulujoen alaosan muilla vesistötarkkailupisteillä. Hanhiojan pisteellä epäorgaanisen typen osuus oli kuitenkin pieni. Rehevyyttä kuvaavat a-klorofyllipitoisuudet olivat pieniä kaikilla Muhosjoen alueen tarkkailupisteillä. Fosforia ja rautaa oli Poikajoessa selvästi enemmän kuin muilla Muhosjoen pisteillä. Veden sähkönjohtavuusarvot olivat Muhosjoen alueella Oulujoen alaosan muuhun tasoon verrattuna lievästi koholla ja suurimpia Kangasojassa. Happitilanne oli Muhosjoen vesistöalueen pisteillä enimmäkseen hyvä tai tyydyttävä, mutta Muhosjoen suulla (Mu) happitilanne oli välttävä. Muhosjoen tarkkailupisteillä vesi oli lähes neutraalia, ja Kangas- ja Hanhiojassa hieman hapanta. Vedessä olevan kiintoaineen määrä vaihteli suuresti eri näytteenottokerroilla ja oli pienimmillään syyskuussa 9,4 mg/l (Mu31) ja suurimmillaan heinäkuussa 71 mg/l (Mu31). Copyright Pöyry Finland Oy

18 Kiintoainemäärän ylittäessä 2 mg/l näytteistä määritettiin tarkkailuohjelman ohjeistuksen mukaisesti hehkutushäviö orgaanisen aineksen määrän selvittämiseksi. Heinäkuussa hehkutushäviö oli 33,6 mg/l eli 47 prosenttia kiintoaineen määrästä oli mineraaliainesta. Muhosjoen suulla (Mu) mitatut pitoisuudet olivat pääasiassa samalla tasolla tai alempia kuin ylempänä Muhosjoessa. Heinä-syyskuun kiintoainepitoisuus oli Muhosjoen suulla selvästi muita pisteitä pienempi, mutta huhtikuussa mitattiin suuri pitoisuus 63 mg/l. Kokonaistyppi- ja fosforipitoisuudet olivat Muhosjoen suulla samalla tasolla kuin ylempänä joessa, mutta epäorgaanisen typen ja fosforin määrä oli huomattavasti suurempi. Vesi oli hyvin tummaa ja mahdollisesti tästä johtuen klorofylli-a:n pitoisuus jäi muiden pisteiden tavoin myös jokisuulla varsin pieneksi. Muhosjoki oli tarkkailun kattavista vesistöistä rehevin ja jokeen kohdistuva kuormitus näkyi korkeiden ravinnepitoisuuksien lisäksi hieman kohonneina kiintoainepitoisuuksina ja sähkönjohtavuusarvoina. Epäorgaanisten, kasvillisuudelle käyttökelpoisten ravinteiden esiintyminen oli erityisen suurta Muhosjoen alajuoksulla 14 Utosjoki Utosjoen alueella vedessä oli vähemmän fosforia ja typpeä kuin Muhosjoen vedessä; etenkin epäorgaanista typpeä oli Utosjoella hyvin vähän. Vesi oli hieman hapanta, väriltään tummaa, ja kiintoainepitoisuudet sekä sähkönjohtavuudet olivat matalia. Monet tarkastellut pitoisuudet kasvoivat joen yläosalta alaosalle tultaessa. Utosjoen suulla (Ut1) oli enemmän rautaa, typpeä ja fosforia kuin Aution (Ut2) tai Yli-Utoksen (Ut32) kohdalla (taulukko 12). Klorofylli-a:n pitoisuus oli joen ylä- ja keskiosalla alhainen; sen sijaan jokisuulla klorofyllipitoisuus vaihteli (heinä-syyskuussa 13,8 1,7 µg/l) ja keskimääräinen pitoisuus oli lievästi rehevien vesien tasoinen. Utosjoen happitilanne vaihteli tyydyttävästä hyvään. Sanginjärvi ja Sanginjoki Itäojassa veden laatua tarkkailtiin ojasuulla (Itä) ennen laskua Sanginjärveen. Vesi oli lievästi hapanta, tummaa ja humuspitoista. Kiintoainetta vedessä oli melko paljon, 17 mg/l. Kokonaistyppipitoisuus oli 673 g/l ja kokonaisfosforipitoisuus 92 g/l. Epäorgaanisen typen määrä oli hyvin pieni, mutta epäorgaanista fosfaattifosforia oli 64 % kokonaisfosforista. Happipitoisuus oli välttävällä tasolla ja sähkönjohtavuusarvo oli alhainen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tarkkaili Sanginjärven vedenlaatua vuonna 211 ottamalla havaintopisteeltä Saj yhteensä neljä vesinäytettä maalis-, kesä-, elo- ja syyskuussa. Sanginjärven vesi oli hieman hapanta ja sähkönjohtavuusarvot olivat luonnonvesille tyypillistä tasoa. Vedessä olevan kiintoaineen määrä vaihteli eri näytteenottokertojen välillä. Kiintoaineen määrä oli pienimmillään maaliskuussa 4,2 mg/l ja suurimmillaan kesäkuussa 21 mg/l. Kokonaistyppi- ja fosforipitoisuudet olivat rehevällä tasolla. Klorofylli-a-pitoisuudet olivat erittäin suuria g/l. Ravinne- ja klorofyllipitoisuuksien perusteella Sanginjärvi oli rehevä vesistö ja klorofyllipitoisuudet olivat jopa hyvin rehevien vesien tasoa. Veden happipitoisuus oli kesällä erinomainen tai hyvä, mutta maaliskuussa happitilanne oli heikko. Sanginjoessa Sanginjärven alapuolella veden laatua tarkkailtiin joen yläosalla Kivelässä (Sa46) ja Aittokylässä (Sa4), joen keskiosalla 834-tien sillalla (Sa25) ja Holtinkylässä (Sa7) sekä jokisuulla (Sa). Copyright Pöyry Finland Oy

19 Sanginjoen vesi oli yleisesti erittäin tummaa, hyvin humuspitoista sekä rauta- ja ravinnepitoista. Ravinne- ja rautapitoisuudet kasvoivat Sanginjoen yläosalta alaosalle mentäessä. Korkeista ravinnepitoisuuksista huolimatta rehevyyttä kuvaavat a- klorofyllipitoisuudet olivat yleensä melko pieniä: kasvua on voinut rajoittaa esimerkiksi valon määrä ja virtaus. Veden happitilanne oli keskimäärin tyydyttävä ja kiintoainepitoisuudet olivat melko pieniä.. Pilpaoja laskee Sanginjoen alaosalle. Pilpaojan alaosalla (Pi1) vesi oli Sanginjoen tapaan humuspitoista, ravinnepitoista, tummaa ja rautapitoista. Ojan happitilanne oli tyydyttävä ja kiintoainetta oli 7 1 mg/l 15 Hyrynpuro Hyrynpuro saa alkunsa Hyrynsuon tienoilta ja yhtyy Ala-Parttuaisen puroon, joka laskee Keskijärveen, josta on edelleen yhteys Oulujokeen. Vedenlaatua tarkkailtiin Isosuon alapuolelta Hyrynpuron ja Vaala-Puolangan maantien risteyskohdasta (havaintopiste Hyr) touko- ja elokuussa otettujen vesinäytteiden avulla. Hyrynpuron vesi oli lievästi hapanta. Happipitoisuus oli molemmilla havaintokerroilla tyydyttävä, ja sähkönjohtavuudet hieman kohonneita. Kiintoainetta vedessä oli jonkin verran (1 mg/l). Vesi oli tummaa ja melko rautapitoista. Kokonaistyppipitoisuudet olivat 1 ja 33 g/l, ja kokonaisfosforipitoisuudet 35 ja 66 g/l, eli puro oli rehevä. Epäorgaanisen typen määrä oli toukokuussa 84 % kokonaistypen määrästä, ja elokuussa vain 3 %. Fosfaattifosforia esiintyi prosenttia kokonaisfosforin määrästä. Kutujoki ja Naamanjoki Kutujoessa veden laatua tarkkailtiin Niskansuon turvetuotantoalueen yläpuolella (Kut- Ni_yp) ja alapuolella (Kut14). Vesi oli monelta osin varsin hyvälaatuista verrattuna muihin Oulujoen alaosan tarkkailupisteisiin. Vedessä oli humusta, fosforia, typpeä ja rautaa pääasiassa vähemmän kuin muissa jokiuomissa (taulukko 8). Vesi oli tummaa, mutta väriluku oli pienempi kuin muissa jokiuomissa. Kiintoainepitoisuudet olivat melko pieniä. Kutujoen suulla (Kut2) vesi oli tummempaa ja rautapitoisempaa kuin ylempänä Kutujoessa. Muutoin veden laatu oli lähes samanlainen kuin muilla Kutujoen pisteillä. Hetejärvessä (He) oli jonkin verran enemmän humusta kuin Naamanjoessa (taulukko 8). Hetejärven vesi oli hyvin tummaa ja melko rautapitoista. Fosfori- ja typpipitoisuudet olivat suhteellisen suuria ja edustivat rehevien vesien tasoa kuten myös a- klorofyllipitoisuudet. Naamanjoessa kokonaistyppipitoisuudet olivat samalla tasolla molemmilla havaintopisteillä (Na15 ja Na 24). Kiintoaine-, kokonaisfosfori ja rautapitoisuudet kasvoivat Naamanjoessa yläosalta (Na24) alaosalle (Na15) päin. Klorofyllia:n pitoisuudet olivat alhaisia. Pitoisuudet olivat Naamanjoessa alemmalla tasolla kuin vesistöalueella yleensä. Kutujoessa veden laatua tarkkailtiin joen keskiosalta Niskansuon turvetuotantoalueen alapuolella (Kut14), sekä Kutujoen suulta (Kut2). Havaintopaikalla Kut14 vesi oli lähes neutraalia, melko tummaa ja humuspitoista ja veden happipitoisuus oli hyvä. Kiintoainetta esiintyi vedessä melko vähän ja sähkönjohtavuusarvot olivat alhaisia. Kokonaistyppipitoisuudet olivat 43 6 g/l (heinä-syyskuun keskiarvo 57 g/l) ja kokonaisfosforipitoisuudet g/l (45 g/l). Heinä-syyskuun klorofyllipitoisuudet olivat 4,1 9,1 g/l. Ravinne- ja klorofyllipitoisuudet olivat pääosin lievästi rehevän vesistön tasoa lukuun ottamatta elokuussa mitattua kokonaisfosforipitoisuutta 86 g/l ja syyskuussa mitattua klorofyllipitoisuutta 9,1, jotka olivat reheville vesille tyypillistä tasoa. Epäor- Copyright Pöyry Finland Oy

20 gaanista typpeä oli 4 18 % kokonaistyppimäärästä ja epäorgaanista fosforia 1-52 % kokonaisfosforimäärästä. Epäorgaanisten ravinteiden esiintyminen oli pääosin vähäisempää heinä-syyskuussa kuin keväällä ja laskennallisesti tuotantoa rajoitti fosfori. Kutujoen suulla (Kut2) vesi oli lievästi hapanta ja tummempaa kuin ylempänä. Happipitoisuudet olivat huhtikuussa tyydyttävää ja heinä-elokuussa hyvää tasoa. Kokonaistyppipitoisuudet olivat g/l (heinä-syyskuun keskiarvo 455 g/l) ja kokonaisfosforipitoisuus g/l (3 g/l). Klorofyllipitoisuudet olivat heinä-elokuussa 7,1 ja 11, g/l. Ravinteisuuden ja klorofyllipitoisuuksien perusteella Kutujoen suu oli rehevä vesistö. Epäorgaanisen typen määrä oli 9-34 prosenttia kokonaistyppimäärästä. Fosfaattifosforia esiintyi prosenttia kokonaisfosforimäärästä. Sähkönjohtavuudet olivat luonnonvesille tyypillisellä tasolla Veden laadun kehitys Veden laadun kehitystä Oulujoen alaosan turvesoiden vuosittaisilla vesistötarkkailupisteillä on havainnollistettu kuvissa 4 ja 5 tarkkailupisteiden analyysitulosten vuosikeskiarvojen avulla. Vedenlaadussa ei vuonna 211 tapahtunut suuria muutoksia aikaisempien vuosien tilaan verrattuna. kyll.% 11 Happitilanne 7,5 ph 1 7, 9 6, , 6 5, µg/l 167 µg/l µg/l Kok.P Kok.N Sa Mu31 Ut1 Kut14 Kuva 4 Veden happitilanne, ph ja ravinnepitoisuudet vuosikeskiarvoina Copyright Pöyry Finland Oy

21 17 mg/l Pt 35 Väri mg/l Kiintoaine µg/l Sähkönjohtavuus µg/l CODMn Sa Mu31 Ut1 Kut14 Kuva 5 Veden väriarvo, sähkönjohtavuus ja kiintoaine- sekä humuspitoisuudet (COD mn ) vuosikeskiarvoina Pitoisuudet olivat kaikissa joissa aiempien vuosien tasoa. Happitilanteessa on nähtävillä laskeva trendi kaikilla neljällä tarkkailupisteellä. Vuosina 29 ja 211 Kutujoen kokonaisfosforipitoisuudet olivat tarkkailujakson yleiseen tasoon verrattuna korkeita. Sanginjoessa veden ph-arvo, väriluku ja humuspitoisuus ovat vaihdelleet enemmän kuin muilla pisteillä, ja Sanginjoessa on myös todettu ajoittain hyvin korkeita fosfori- ja typpipitoisuuksia. Kiintoaine- ja fosforipitoisuusarvot ovat vaihdelleet voimakkaasti Muhosjoessa vuosien varrella (kuvat 4 ja 5). Liitteessä 4 on esitetty taulukoituna keskimääräinen veden laatu Oulujoen alaosan alueen vuosittaisilta vesistötarkkailupisteiltä ja Oulujoen yhteistarkkailun vesistötarkkailupisteiltä sekä Sanginjärven tarkkailupisteeltä vuosilta TURVETUOTANNON PÄÄSTÖJEN VAIKUTUKSET VESISTÖSSÄ 6.1 Vedenlaatutulosten vertailu Taulukossa 13 on vertailtu tarkkailusoilta lähteneen veden laatua lähivesistöpisteiden veden laatuun kesällä heinä-syyskuussa 211. Copyright Pöyry Finland Oy

22 Taulukko 13 Keskimääräinen veden laatu Oulujoen alaosan tarkkailusoilla heinä - syyskuussa 211 sekä soiden alapuolisilla tarkkailupisteillä vastaavana ajankohtana. 18 Havaintopiste / suo ph COD Mn Kok. P PO 4 -P Kok. N NO 23 -N NH 4 -N Fe Kiintoaine mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l MUHOSJOKI Petäikönsuo 4, Kangasoja Ka1 6, Pelsonsuo 6, ,6 Muhosjoki Mu49 6, Hanhineva 5, Hanhiojan alaosa Ha1 5, Muhosjoki Mu31 7, Poikajoki Poi2 6, Keisarinsuo-Timonsuo 5, Poikajoki Poi13 7, Muhosjoki Mu 7, UTOSJOKI Latvasuo (Kinnunen) 6, Latvasuo (TR) 5, < ,4 Utosjoki Ut32 6, < ,9 Ruostesuo 6, Itäsuo 6, < ,1 Utosjoki Ut2 6, < Pehkeensuo 6, ,6 Utosjoki Ut1 6, < ,9 KANASUON LASKUOJA JA SOTKAJÄRVI Kanasuo 5, < Laskuoja Kanla 6, Oulujoki Sotkajärvi So1 7, < , HYRYNPURO Isosuo, Vaala* 5, ,5 Hyrynpuro Hyr 5, ,9 NAAMANJOKI JA KUTUJOKI Hetejärvi He 6, < ,3 Naamanjoki Na24 6, < ,6 Kapustasuo 6, Naamanjoki Na15 6, Kutujoki KutNi_yp 6, < ,2 Niskansuo 6, < ,8 Kutujoki Kut14 6, < ,7 Isosuo, Vaala* 5, ,5 Kutujoki Kut2 6, ,8 ITÄOJA JA SANGINJÄRVI Korentosuo 6, ,1 Itäoja Itä 5, < Sanginjärvi Saj 6, SANGINJOKI Sanginjoki Sa46 6, , Haarasuo 6, ,2 Sanginjoki Sa4 6, , Sanginjoki Sa25 6, ,3 Konnansuo pvk 4, < ,9 Konnansuo la 5, Sa7 6, , Miehonsuo II 6, ,5 Miehonsuo I 6, Turvesuo, Miehonoja yp. 6, Turvesuo, Miehonoja ap. 5, ,1 Pilpaoja Pi1 6, , Sanginjoki Sa 6, ,1 * Osa Isosuon vesistä johdetaan Kutujokeen ja osa Hyrynpuroon. Copyright Pöyry Finland Oy

23 Muhosjoki Vuoden 211 tarkkailusoista Petäikönsuon, Pelsonsuon, Hanhinevan ja Keisarinsuo- Timonsuon valumavedet laskevat Muhosjokeen. Pelsonsuon turvetuotantoalueen vedet johdetaan Muhosjokeen pisteen Mu49 yläpuolelle. Pelsonsuon valumavedessä oli enemmän typpeä ja rautaa kuin Muhosjoessa turvesuon alapuolella (Mu49) ja vesi oli hieman happamampaa. Muutoin pitoisuudet olivat samalla tasolla tai pienempiä kuin Muhosjoessa. Hanhinevan ja Petäikönsuon vedet laskevat Muhosjokeen pisteiden Mu49 ja Mu31 välissä; Petäikönsuon vesiä laskee myös Kangasojan (Ka1) kautta. Hanhinevan ja Petäikönsuon vesi oli happamampaa ja vedessä oli vähemmän fosforia ja rautaa kuin Muhosjoessa tai Kangasojassa yleensä, mutta muilta osin turvesoiden vesi oli samankaltaista kuin vesistössä. Soilta lähtevissä vedessä oli paljon typpeä ja etenkin ammoniumtypen määrä oli Petäikönsuolla suuri. Poikajoessa oli selvästi enemmän fosforia ja kiintoainetta kuin Keisarinsuo Timonsuon turvetuotantoalueelta lähteneessä vedessä. Kokonaistyppipitoisuus sen sijaan oli turvetuotantoalueen vedessä suurempi kuin Poikajoessa. Poikajoen kokonaistypen ja epäorgaanisen typen pitoisuudet nousivat vesistötarkkailupisteiden Poi2 ja Poi13 välillä, mihin Keisarinsuo Timonsuon vedet ovat voineet vaikuttaa. Muhosjoen yläosalta alaosalle tultaessa ph nousi neutraalille tasolle. Epäorgaanisen typen määrä kasvoi, mutta muutoin pitoisuudet pienenivät. Tulosten perusteella on vaikea havaita turvesoiden vaikutuksia Muhosjoen veden laatuun. 19 Utosjoki Utosjokeen laskevat tarkkailusoista Latvasuon, Pehkeensuon, Ruostesuon ja Itäsuon vedet. Seppo Kinnusen Latvasuon turvetuotantoalueelta lähteneessä vedessä oli hieman runsaammin fosforia ja rautaa sekä selvästi enemmän kiintoainetta, kokonaistyppeä ja ammoniumtyppeä kuin turvesuon alapuolisella pisteellä (Ut32). Turveruukin Latvasuolta lähtenyt vesi oli humuspitoisempaa ja huomattavasti happamampaa kuin alapuolisella pisteellä Ut32. Rauta- ja fosforipitoisuus olivat puolestaan selvästi pienempiä ja muut pitoisuudet samalla tasolla kuin alapuolisella pisteellä Ut32. Ruostesuolta ja Pehkeensuolta tulevien vesien fosforipitoisuudet olivat samalla tasolla kuin Utosjoen ylimmällä pisteellä (Ut32), ja hieman Utosjoen alempien pisteiden (Ut2, Ut1) tasoa alhaisempia. Itäsuon fosforipitoisuuksien keskiarvo oli korkeampi kuin muilla pisteillä. Ruostesuolta tulevissa vesissä oli huomattavan paljon ammoniumtyppeä, rautaa ja kiintoainetta. Pehkeensuolta purkautui Utosjokeen varsin typpi- ja rautapitoista vettä. Kaikkien soiden valumavesien kokonaistyppipitoisuudet olivat Utosjoen typpitasoa korkeampia. Utosjoen humus-, fosfori-, typpi ja rautapitoisuus nousivat yli 2 % joen yläosalta alaosalle tultaessa, ja kiintoainepitoisuus kaksinkertaistui. Itäoja, Sanginjärvi ja Sanginjoki Vuoden 211 tarkkailusoista Korentosuon, Haarasuon, Miehonsuon, Konnansuon ja Turvesuon valumavedet laskevat Sanginjokeen. Turvesuolla ei ole ollut varsinaista Copyright Pöyry Finland Oy

OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU WWE

OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU WWE OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU 213 16WWE1786 19.3.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, S. KINNUNEN, KEISARINTIENTURVE OY, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 213

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v.

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU 212 16WWE1785 24.4.213 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 212 Turveruukki

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2015

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2015 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, TURVETUOTANTO S. KINNUNEN KY, A. HAATAJA KY, TIMONI OY OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 215 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro:

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2016

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2016 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, TURVETUOTANTO S. KINNUNEN KY, A. HAATAJA KY, TIMONI OY OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 216 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro:

Lisätiedot

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10776 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE1830 12.6.2013

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE1830 12.6.2013 IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 22 6WWE83 2.6.23 VAPO OY, TURVERUUKKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY Iijoen

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN TARKKAILU 2012 16UEC0078 2.5.2013 VAPO OY JA PELSON VANKILA Liminganlahden kuormittajien käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012 1 Liminganlahden kuormittajien käyttö-, päästö-

Lisätiedot

VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY

VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE0966 25.7.2013 VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY KALAJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA 2012 Vapo Oy, Kanteleen Voima Oy ja Kokkolan

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2012

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2012 TARKKAILURAPORTTI 212 16UEC14 15.3.212 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 212 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v.

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. TARKKAILURAPORTTI 213 16UEC113 15.4.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 213 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS 2014-2015 15.2.2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Selvityksen tausta ja lähtöainesto 2. Ylivirtaamatilanteet ja niiden määritys 3. Virtaaman vaikutus vedenlaatuun

Lisätiedot

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2010

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2010 6WWE32 6.5.2 Vapo Oy, Turveruukki Oy, Kuiva-Turve Oy, Pudasjärven Turvetyö Oy, Turvetuote Peat Bog Oy Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2 6WWE32 Iijoen

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012 OLHAVANJOEN TARKKAILU 212 16WWE1778 2.5.213 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 214 16X1956 3.8.215 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 214 Kiiminkijoen

Lisätiedot

HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU X TURVERUUKKI OY. Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 2015

HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU X TURVERUUKKI OY. Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 2015 HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU 215 16X213462 1.5.216 TURVERUUKKI OY Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 215 1 Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 215 Sisältö 1 JOHDANTO... 2

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2011

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2011 OLHAVANJOEN TARKKAILU 211 16WWE143 3.3.212 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 211 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 211 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011 KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 211 16WWE1464 25.6.212 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 211 Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012

VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012 LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 212 16WWE1758 7.5.213 VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 212 Vapo Oy Simon Turvejaloste Oy Lapin

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2014

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2014 TARKKAILURAPORTTI 214 16UEC112 27.5.215 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 214 2 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 2010 9M609244 31.3.

Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 2010 9M609244 31.3. Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 21 9M69244 31.3.211 9M69244 Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU X VAPO OY

OLHAVANJOEN TARKKAILU X VAPO OY OLHAVANJOEN TARKKAILU 2015 16X286489 4.4.2016 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015 1 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2016

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2016 TARKKAILURAPORTTI 216 111118 3.5.217 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 216 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 216 2 Sisältö

Lisätiedot

16WWE Vapo Oy. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2010

16WWE Vapo Oy. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2010 16WWE159 26.4.211 Vapo Oy Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 16WWE159 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TARKKAILUKAUDEN

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS 2011-2015 15.2.2017 Ominaiskuormitusselvityksen taustaa Turvetuotannon vesistöön kohdistuvaa kuormitusta arvioidaan olemassa olevien tarkkailuaineistojen

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2013

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2013 TARKKAILURAPORTTI 213 16UEC11 7.4.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 213 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA Vastaanottaja Vapo Oy, Pelson vankila Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.4.2016 Viite 1510010135 VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN KUORMITTAJIEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA

Lisätiedot

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 215 16X1656 12.4.216 KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY Kalajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 215 1 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015 TARKKAILURAPORTTI 215 16UEC111 11.4.216 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 215 2 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY RAKENTAMISEN TARKKAILU 2011 16WWE0993 15.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 Osa II b Rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa II b Rakentamisvaiheen

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012 TARKKAILURAPORTTI 212 16UEC12 8.5.213 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Vastaanottaja Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.7.217 Viite 15124338 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY SIIKAJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-

Lisätiedot

Kuva Rautuojan (FS27), Kylmäojan (FS03) ja Laurinojan (FS04) tarkkailupisteet.

Kuva Rautuojan (FS27), Kylmäojan (FS03) ja Laurinojan (FS04) tarkkailupisteet. Kuva 1-8-18. Rautuojan (), Kylmäojan (FS3) ja Laurinojan (FS4) tarkkailupisteet. 2 1.8.4.6 Äkäsjokeen laskevat purot Hannukaisen alueella Äkäsjokeen laskevien purojen vedenlaatua on tutkittu Hannukaisen

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen Vesiensuojelun näkökulma turvetuotannon lupahakemuksiin Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen 1 Petri Tähtinen Vapo Paikalliset

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2014

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2014 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU WWE

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU WWE IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 211 16WWE967 24.5.212 VAPO OY, TURVERUUKKKI OY, KUIVA-TURVE OY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, TURVETUOTE PEAT- BOG OY, POLAR-SAMMAL OY Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v WWE

Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v WWE Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 21 16WWE321 21.4.211 16WWE321 Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Puhdas Vesi projekti Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 1, Projektipäällikkö Turvetuotanto - yksi kuormittaja muiden joukossa Valtakunnallisesti

Lisätiedot

Vesistötarkkailu vuonna 2012

Vesistötarkkailu vuonna 2012 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 1641 OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU VESISTÖTARKKAILU VUONNA 212 Copyright Ahma ympäristö Oy 16.4.213 Satu Ojala Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

KUIVASTENSUO Sijainti

KUIVASTENSUO Sijainti Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy KUIVASTENSUO 21 Sijainti Kiukoo-Veteläsuo, ja Pillisuo sijaitsevat Pielavedellä Lampaanjoen alueella (vesistöalue 14.746, peruskartta 3314 7-12). Vesistöalueen koko on

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU VUODELTA 2010 Vesistötarkkailu

OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU VUODELTA 2010 Vesistötarkkailu 10512/2011 OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU VUODELTA 2010 Vesistötarkkailu LAPIN VESITUTKIMUS OY LAPIN VESITUTKIMUS OY vuodelta 2010 Vesistötarkkailu 10512/2011 27.4.2011 Satu Ojala, FM limnologi LVT

Lisätiedot

Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästöja vesistötarkkailu v WWE

Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästöja vesistötarkkailu v WWE Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästöja vesistötarkkailu v. 21 16WWE319 13.5.211 16WWE319 Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 216 16X1656-72M16 8.5.217 KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY Kalajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 216 Sisältö 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2014

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2014 TARKKAILURAPORTTI 214 16UEC114 2.4.215 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 214 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 214 2

Lisätiedot

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 9M6998 Ruskon jätekeskuksen tarkkailu v. 29, tiivistelmä 1 RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 29 Vuonna 29 Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Bioenergia ry

Bioenergia ry 1.5.217 Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS Virtaaman vaikutus vedenlaatuun, kuormitukseen sekä puhdistustehoihin vuosien 214 215 tarkkailuaineistojen perusteella Jäkäläsuon pintavalutuskenttä

Lisätiedot

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2013

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2013 KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 213 16UEC35 8.4.214 Humpinsuon pintavalutuskenttä. Noora Huotari KAINUUN ELY-KESKUKSEN ALUEEN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU OULUJÄRVEN VALUMA-ALUEELLA

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2015

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2015 LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 215 16X19562 8.4.216 Saariaavan pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2014

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2014 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, TURVETUOTANTO S. KINNUNEN KY, KEISARINTIENTURVE OY, TIMONI OY OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 214 AHMA YMPÄRISTÖ OY

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 215 16X1956 11.3.216 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 215 Kiiminkijoen

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014. Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014. Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 16X236418 korjattu 13.11.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2015 16X236418 10.6.2016 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2015 Hämeen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 18.1.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2014

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2014 LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 214 16X19562 27.4.215 Saariaavan pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

PÄÄSTÖTARKKAILU WWE Korjattu POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2011

PÄÄSTÖTARKKAILU WWE Korjattu POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2011 PÄÄSTÖTARKKAILU 211 16WWE928 14.3.212 Korjattu 18.4.212 POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 211 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailu vuonna 211 1 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotanto ja veden väri Ojitusten osuus soista Veden väri Vapon tuotantosuot Lähde: www.ymparisto.fi Soiden käyttö ja turvetuotannon

Lisätiedot

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2012

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2012 KUIVAJOEN YHTEISTARKKAILU 212 16WWE1898 1.6.213 KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 212 Osa I: Päästö- ja vesistötarkkailu Copyright Pöyry Finland Oy Kuivajoen tarkkailuvelvolliset

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA Vastaanottaja Vapo Oy, Pelson vankila Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 24.4.2015 Viite 1510010135 VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN KUORMITTAJIEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA

Lisätiedot

FORTUM POWER AND HEAT OY, VAALAN KUNTA, PETÄJÄKOSKEN KALA, OULUJOEN LOHI JA MONTAN LOHI

FORTUM POWER AND HEAT OY, VAALAN KUNTA, PETÄJÄKOSKEN KALA, OULUJOEN LOHI JA MONTAN LOHI OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU 1 1X79..1 FORTUM POWER AND HEAT OY, VAALAN KUNTA, PETÄJÄKOSKEN KALA, OULUJOEN LOHI JA MONTAN LOHI Oulujoen alaosan yhteistarkkailu Vesistötarkkailu 1 1 Fortum Power and

Lisätiedot

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 3135/16 23.11.2016 IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Imatran Immalanjärven tarkkailu perustuu Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

PÄÄSTÖTARKKAILU WWE Haukkasuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen

PÄÄSTÖTARKKAILU WWE Haukkasuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen PÄÄSTÖTARKKAILU 2013 16WWE1895 11.3.2014 Haukkasuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2013 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailu

Lisätiedot

No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 2 16X196..216 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 2 Kiiminkijoen

Lisätiedot

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Annukka Puro-Tahvanainen Saariselkä 18.9.2014 25.9.2014 1 2 Inarijärveen tuleva ravinnekuorma Kokonaisfosfori 55 t/v Kokonaistyppi Piste- ja hajakuormitus

Lisätiedot

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2016

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2016 KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 216 16X19557 11.4.217 Jäkäläsuon pintavalutuskenttä. Noora Huotari KAINUUN ELY-KESKUKSEN ALUEEN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU OULUJÄRVEN VALUMA-ALUEELLA

Lisätiedot

HUNTTIJÄRVEN VEDENLAADUNSEURANTA Eteläinen laskuoja

HUNTTIJÄRVEN VEDENLAADUNSEURANTA Eteläinen laskuoja 1 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinkää HUNTTIJÄRVEN VEDENLAADUNSEURANTA Eteläinen laskuoja Heidi Rantala Syyskuu 2008 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SÄHKÖNJOHTOKYKY... 3 3 VEDEN HAPPAMUUS... 4 4 VÄRILUKU...

Lisätiedot

9M Korjattu POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2010

9M Korjattu POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2010 24.3.2011 Korjattu 12.5.2011 POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2010 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailu vuonna 2010 Sisältö Yhteenveto 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄTILA...

Lisätiedot

Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla. 13.2.2013 Jaakko Soikkeli

Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla. 13.2.2013 Jaakko Soikkeli Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla 13.2.2013 Jaakko Soikkeli Maankäytön aiheuttama kuormitus Suomen soilla ja turvemailla - Käsittää n. 33 % maa-alasta 20.5.2013 Fosforipäästölähteet,

Lisätiedot

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU WWE

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU WWE LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2015 16WWE1907 28.4.2016 TURVERUUKKI OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2015 Turveruukki Oy Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-,

Lisätiedot

Ryhmätyöt. 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä. Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mistä tulisi tarkkailla

Ryhmätyöt. 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä. Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mistä tulisi tarkkailla Ryhmätyöt 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mitä tulisi tarkkailla Mistä tulisi tarkkailla Miksi tulisi tarkkailla Arvioi myös mahdollisen vaikutuksen suuruutta 27.2.2014

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1(4) 16.12.2015 Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella MS5 Hydrolab vedenlaatumittarilla

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2015

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2015 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI

Lisätiedot

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 14/211 Anne Åkerberg SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILU

Lisätiedot

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016 VUOSIYHTEENVETO 8.4.27 SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 26 YLEISTÄ Sysmän kunnan viemäröinnin toiminta-alueen puhdistetut jätevedet johdetaan avo-ojaa pitkin Majutveden pohjoisosan

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Tammelan Jäni- ja Heinijärven vedenlaatuselvitys v. 2017

Tammelan Jäni- ja Heinijärven vedenlaatuselvitys v. 2017 Tammelan Jäni- ja Heinijärven vedenlaatuselvitys v. 2017 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 11.12.2017 Johdanto Lammin biologinen asema selvitti Tammelan Jäni- ja Heinijärven sekä

Lisätiedot

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2013

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2013 KUIVAJOEN YHTEISTARKKAILU 213 16WWE1899 6.5.214 KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 213 Päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu Kuivajoen tarkkailuvelvolliset Kuivajoen yhteistarkkailu

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630 RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014 Väliraportti nro 116-14-7630 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 13. 14.10.2014 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2015

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2015 KUIVAJOEN YHTEISTARKKAILU 2015 16WWE1902 18.5.2016 KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2015 Päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu Copyright Pöyry Finland Oy Kuivajoen tarkkailuvelvolliset

Lisätiedot

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2017 YLEISTÄ Raportti nro 639-17-7035 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki Sybimar Oy:n tilauksesta lokakuussa vesistöjen jatkotarkkailututkimuksen

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015 VUOSIYHTEENVETO 1..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 213 16WWE1764 1.4.214 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 213 Kiiminkijoen

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 212 16WWE1763 19.4.213 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 212 1

Lisätiedot

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992 LUVY/149 4.8.215 Minna Sulander Ympäristönsuojelu, Vihti ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 198 ja 1992 Vihdin pohjoisosassa sijaitsevasta Iso-Kairista otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus

Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus Aurajoen virtaa seminaari Aurajoen nykyisyydestä ja tulevasta Lieto 28.11.213 Sari Koivunen biologi www.lsvsy.fi Sisältö: Aurajoen ja Aurajoen vesistöalueen yleiskuvaus

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2016 10100630-001 15.6.2017 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2016 Hämeen ELY-keskuksen alueella 1 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 16X236418 25.9.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 Hämeen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 Kari Kainua/4.12.2013 Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 1 1. Taustatiedot Vuonna 2011 perustettu Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys pyrkii parantamaan entisen Kiimingin

Lisätiedot

VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA Raportti nro VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA 2017 YLEISTÄ Raportti nro 639-17-6058 Sybimar Oy tilasi Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:ltä vesistötarkkailututkimuksen

Lisätiedot

soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio

soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Ympärivuotisen pumppauksen ja vesienkäsittelyn soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Esityksen

Lisätiedot

VAPO OY:N KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN TUR- VETUOTANTOALUEIDEN VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVEDOT VUODELTA 2014

VAPO OY:N KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN TUR- VETUOTANTOALUEIDEN VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVEDOT VUODELTA 2014 SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA VAPO OY:N KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN TUR- VETUOTANTOALUEIDEN VELVOITETARKKAILUJEN

Lisätiedot