TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v."

Transkriptio

1 OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU WWE TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 212

2

3 Turveruukki Oy, Vapo Oy, A. Haataja, S. Kinnunen, Timoni Oy Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 212 Sisältö 1 JOHDANTO TARKKAILUKAUDEN SÄÄTILA JA HYDROLOGIA KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILU Tarkkailun toteutus Tarkkailun tulokset TURVETUOTANNON PÄÄSTÖT VUONNA VESISTÖTARKKAILU Tarkkailun toteutus Tarkkailun tulokset Veden laadun kehitys TURVETUOTANNON PÄÄSTÖJEN VAIKUTUKSET VESISTÖSSÄ Vedenlaatutulosten vertailu Laskennallinen arvio pitoisuusvaikutuksista YHTEENVETO VIITTEET Liitteet Liite 1 Tarkkailuvelvollisten turvesoiden sekä vesistötarkkailun havaintopisteiden sijainti Liite 2 Turvesoiden päästötarkkailutulokset v. 212 Liite 3 Vesistötarkkailun tulokset v. 212 Liite 4 Vedenlaatutuloksia Oulujoen alueelta v Copyright Pöyry Finland Oy

4 Pöyry Finland Oy Eeva-Leena Anttila, FM Anni Nopanen, FM Yhteystiedot PL 2, Tutkijantie 2 A 9571 OULU puh sähköposti Copyright Pöyry Finland Oy

5 1 1 JOHDANTO Oulujoen vesistöalueen alaosalla on voimassa turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuohjelma vuosille (Vapo Oy 24, päivitetty ). Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on hyväksynyt tarkkailuohjelman antamallaan päätöksellä (Dnro 1195Y284-13). Tarkkailuohjelman sisältämät suot on esitetty taulukossa 1. Oulujoen alaosan turvetuottajien päästö- ja vaikutustarkkailun toteuttamisesta on vastannut Pöyry Finland Oy. Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden päästö- ja vesistötarkkailun näytteenotosta ja näytteiden analysoinnista vastasi Nab Labs Oy. Taulukko 1 Tarkkailuohjelmaan kuuluvat suot. Suo Luvanhaltija Lupa Tarkistus Laskureitti Itäsuo Vapo Oy PSY 71/9/2, Utosjoki-Oulujoki Pehkeensuo Vapo Oy PSY 7/9/2, Utosjoki-Oulujoki Pelsonsuo Vapo Oy PSY 125/8/2, / 217 Muhosjoki-Oulujoki Niskansuo Vapo Oy VHO 7/78/ Laskuoja-Kutujoki-Oulujoki Naamanjoki-Oulujoki Korentosuo Vapo Oy PSY 67/5/2, Itäoja-Sanginjärvi-Sanginjoki-Oulujoki Tunturisuo Vapo Oy PSAVI/83/4.8/21, Poikajoki-Muhosjoki-Oulujoki Hanhineva Vapo Oy *) PSY 41/9/2, Muhosjoki-Oulujoki Keisarinsuo/ Vapo Oy/ VHO 6/288/3, Poikajoki-Muhosjoki-Oulujoki Timonsuo Timoni Oy Turvesuo Turveruukki Oy PSY 33/3/2, Miehonoja-Pilpaoja-Sanginjoki-Oulujoki Miehonsuo Turveruukki Oy PSY 32/3/2, Miehonoja-Pilpaoja-Sanginjoki-Oulujoki Miehonsuo ΙΙ Turveruukki Oy PSVEO 44/99/2, Miehonoja-Pilpaoja-Sanginjoki-Oulujoki Konnansuo Turveruukki Oy PSAVI/78/4.8/21, Konnanoja-Sanginjoki-Oulujoki Haarasuo Turveruukki Oy PSY 4/3/2, Koivuoja-Sanginjoki-Oulujoki Kanasuo Turveruukki Oy PSY 52/3/1, Metsäoja-Oulujoki Latvasuo Turveruukki Oy PSY 37/4/2, Laskuoja-Utosjoki-Oulujoki Kapustasuo Turveruukki Oy PSY 17/4/2, Naamanjoki-Oulujoki Petäikönsuo Turveruukki Oy **) PSY 38/2/2, Kangasoja-Muhosjoki-Oulujoki Hautasuo Turveruukki Oy **) PSY 3/2/2, Murhioja-Sanginjoki-Oulujoki Latvasuo S. Kinnunen PSY 17/6/2, Laskuoja-Utosjoki-Oulujoki Ruostesuo Arto Haataja *) Hanhinevan turvetuotannon lopettaminen **) Uusi lupa vireillä. Pohjois-Pohjanmaalla on lisäksi toteutettu turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailua (Pöyry Finland Oy 213a), jossa tarkkailukohteena ovat kuntoonpanosuot sekä tuotantovaiheen ympärivuotiset tarkkailusuot. Oulujoen vesistöalueen muilla tarkkailuvelvollisilla kuormittajilla (taajamat ja teollisuus) sekä Kainuun ympäristökeskuksen alueella sijaitsevilla turvetuotantoalueilla on omat tarkkailuohjelmansa, joiden mukaan päästö- ja vaikutustarkkailua on tehty. Oulujoen yhteistarkkailu raportoidaan erikseen Ahma Ympäristö Oy:n toimesta ja Kainuun turvetuotantoalueiden tarkkailu on raportoitu Pöyry Finland Oy:n toimesta (Pöyry Finland Oy 213b). Oulujoen vesistöalueella on toteutettu kalataloudellista yhteistarkkailua Fortum Power and Heat Oy:n ja Vapo Oy Energian vuonna 22 laatimien ohjelmien mukaisesti. Kainuun TE-keskus on hyväksynyt tarkkailuohjelman kirjeellään Dnro 114/ , ja Ohjelman mukaisesti kalataloustarkkailun osalta edellinen laaja vuosi oli Oulujoella 21. Seuraava laaja vuosi on 213. Copyright Pöyry Finland Oy

6 2 TARKKAILUKAUDEN SÄÄTILA JA HYDROLOGIA Tarkkailukaudella 212 ( ) Ilmatieteen laitoksen Oulunsalon havaintoasemalla keskilämpötila oli 3,3 C, mikä oli,7 C pitkän ajan keskiarvoa korkeampi (Kuva 1). Marras-joulukuu 211 oli selvästi keskimääräistä lämpimämpi, ja joulukuussa keskilämpötila oli lähes 7 C keskiarvoa korkeampi. Helmikuu ja kesäkuu 212 olivat hieman tavanomaista viileämpiä, mutta muuten tarkkailukauden kuukausittaiset keskilämpötilat olivat hyvin lähellä vertailujakson keskiarvoja. C Tarkkailukausi 211 Tarkkailukausi Kuva 1 Kuukausittaiset keskilämpötilat Oulunsalossa (Ilmatieteen laitos, Pirinen ym. 212). Tarkkailukauden kokonaissademäärä oli 654 mm, kun vuosien keskimääräinen sadesumma Oulunsalossa oli 477 mm. Tarkkailukauden sademäärä oli siten yli 35 prosenttia tavanomaista suurempi (Kuva 2). Erityisen sateisia kuukausia olivat joulukuu 211, heinäkuu 212 ja lokakuu 212, jolloin sademäärät olivat 2,4 2,7-kertaisia tavanomaiseen sademäärään verrattuna. Kuivin kuukausi oli maaliskuu, jolloin sademäärä oli vain 65 % vertailujakson kuukausikeskiarvoon verrattuna. mm Tarkkailukausi 211 Tarkkailukausi marras joulu tammi helmi maalis Kuva 2 Kuukausittaiset sademäärät Oulunsalossa (Ilmatieteen laitos, Pirinen ym. 212). huhti touko kesä heinä elo syys loka Oulujoen suulla Merikoskessa (F = km 2 ) tarkkailukauden keskivirtaama (375 m 3 /s) oli noin 1,4-kertainen vertailujakson keskimääräiseen virtaamaan (264 m 3 /s) nähden. Marraskuusta 211 huhtikuun 212 alkuun saakka virtaaman määrä oli Copyright Pöyry Finland Oy

7 melko lähellä pitkän ajan keskimääräistä virtaamaa, mutta loppuvuonna virtaamat olivat huomattavasti suurempia kuin vertailujaksolla keskimäärin (Kuva 3). 3 m 3 /s Oulujoki, Merikoski 212 ka Kuva 3 Oulujoen (Merikoski) virtaamat sekä kuukauden keskivirtaamat vertailujaksolla (ympäristöhallinnon OIVA-tietopalvelu , Korhonen & Haavanlammi 212). Kesän 212 poikkeuksellinen virtaama oli seurausta voimakkaista sateista. Koko kesä oli melko sateinen, ja etenkin elokuussa satoi runsaasti. Oulujoen valuma-alueella elokuun sademäärät olivat suurimmillaan yli 14 mm Puolangan ja Vaalan alueilla, ja myös muualla valuma-alueen itä- ja eteläosissa sademäärät olivat yleisesti yli 1 mm (Ilmatieteen laitos, Ilmastokatsaukset kesäkuu-elokuu 212). Oulujärven vedenpinta nousi yli säännöstelyrajan elokuun alussa, minkä jälkeen aloitettiin ohijuoksutukset kaikilla Oulujoen voimalaitoksilla. Oulujärven luusuassa Jylhämässä ohijuoksutuksia tehtiin (sähköpostiviesti H. Sipola / Fortum Power and Heat Oy). Merikosken voimalaitoksella ohijuoksutuksia tehtiin (sähköpostiviesti V. Airovuo / Oulun Energia). Suurimmillaan virtaamat olivat Merikoskessa 2.8., jolloin vuorokauden keskivirtaama oli 848 m 3 /s lähes kaksi kertaa enemmän kuin tarkkailukauden 211 vuorokauden suurin keskivirtaama 465 m 3 /s. 3 KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILU 3.1 Tarkkailun toteutus Vuonna 212 Oulujoen vesistöalueella oli turvetuotannossa ha, kunnostusvaiheessa 129 ha ja tuotannosta poistunut 228 ha. Jälkikäytössä oli 435 ha ja valmistelematonta aluetta oli 26 ha. Kesällä 212 Oulujoen alaosan alueella turvesoiden päästötarkkailua toteutettiin 12 turvesuolla, joista yhdeksän oli tuotannossa, kaksi kuntoonpanossa ja yksi jälkihoitovaiheessa (Taulukko 2). Tuotantovaiheen soista Itäsuolla, Korentosuolla, Pehkeensuolla, Copyright Pöyry Finland Oy

8 Miehonsuo I:llä, Turvesuolla ja Konnansuolla sekä molemmilla kuntoonpanosoilla (Isosuo ja Tunturisuo) tarkkailu oli ympärivuotista. Niskansuolla (KAI) ja Haarasuo- Torvisuolla toteutettiin kesäaikaista päästötarkkailua. Lisäksi Kanasuolla toteutettiin suppeaa tarkkailua. Miehonsuo mp2:lla mitattiin vain mittapadon vedenkorkeus. Keisarinsuo-Timonsuo oli jälkihoitovaiheen tarkkailussa. Itäsuo, Korentosuo, Pehkeensuo, Konnansuo, Isosuo (Vaala) ja Tunturisuo kuuluivat turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailuun, ja niiden osalta tarkkailutulokset on raportoitu yksityiskohtaisemmin Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailuraportissa (Pöyry Finland Oy 213a). 4 Taulukko 2 Oulujoen alaosan päästötarkkailusuot kesällä 212 (la = laskeutusallas, pvk = pintavalutuskenttä). Turvetuotantoalue Tuottaja Vesistö- Vesienkäsit- Tehon Huom. alue tely kesällä tarkkailu Tuotantosuot Itäsuo pvk1 Vapo Oy pvk vuosikuormitustarkkailu Korentosuo pvk1 Vapo Oy pvk x vuosikuormitustarkkailu Pehkeensuo pvk1 Vapo Oy pvk x vuosikuormitustarkkailu Niskansuo (KAI) pvk3 Vapo Oy pvk Miehonsuo I mp1 Turveruukki Oy la ympärivuotinen Miehonsuo I mp2 Turveruukki Oy la vain mittapadon vedenkorkeuden mittaus Turvesuo ap Turveruukki Oy kosteikko ympärivuotinen Kanasuo mp1 Turveruukki Oy pvk suppea tarkkailu Haarasuo-Torvisuo pvk1 Turveruukki Oy pvk x Konnansuo pvk1 Turveruukki Oy pvk vuosikuormitustarkkailu Kuntoonpanosuot Isosuo, Vaala pvk1 Vapo Oy pvk x vuosikuormitustarkkailu Tunturisuo pvk1 Vapo Oy pvk x vuosikuormitustarkkailu Jälkihoitovaiheen suot Keisarinsuo - Timonsuo la3 Vapo Oy/Timoni Oy la 3.2 Tarkkailun tulokset Taulukoissa 3 5 on esitetty Oulujoen alaosan tarkkailusoiden kesäaikaiset virtaama- ja vedenlaatutiedot sekä ominaispäästöt vuonna 212. Tarkemmat päästötarkkailutulokset näytekerroittain ovat liitteenä 2. Oulujoen alaosan tuotantosoilla kesän 212 keskimääräinen valuma oli 18, l/s km 2, joka oli hieman pienempi kuin kaikilla Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tuotantosoilla keskimäärin (2,2 l/s km 2 ) (Taulukko 3). Kesä 212 oli edelliskesää sateisempi, ja myös valumat turvesoilta olivat hieman suuremmat. Valumissa oli Oulujoen alaosan alueella jonkin verran vaihtelua soiden välillä. Virtaamia tarkasteltaessa on kuitenkin otettava huomioon virtaamamittauksessa esiintyneet ongelmat, joiden vuoksi kahdella kohteella virtaamadata on korvattu osalla kesäjakson ajasta hydrologisen vesistömallin antamilla arvoilla. Nämä kohteet on sisällytetty keskiarvoihin. Kohteet, joiden virtaama on arvioitu vesistömallin avulla koko kesäjaksolle, eivät ole mukana keskiarvoissa. Copyright Pöyry Finland Oy

9 5 Taulukko 3 Oulujoen alaosan tarkkailusoiden valumat kesällä 212 (Mq = keskivaluma, Nq = minimivaluma, Hq = maksimivaluma). Mittapadon Suo valuma-alue Jakso d Mq Nq Hq Huom. ha l/s km 2 l/s km 2 l/s km 2 TUOTANTOSUOT Pintavalutuskenttä Itäsuo pvk1 198, ,1 5,3 5,7 Korentosuo pvk ,2 5,9 26,1 Pehkeensuo pvk , 9,1 58,9 Niskansuo (KAI) pvk3 126, ,9 9,9 26,1 Kanasuo * mp ,2 9, 39,3 koko kesäjaksolle käytetty vesistömallin valumaa Haarasuo-Torvisuo * pvk ,2 1,3 23,5 koko kesäjaksolle käytetty vesistömallin valumaa Konnansuo pvk ,9 7,6 266,7 Laskeutusallas Miehonsuo I mp ,2 6, 225,4 Miehonsuo I mp ,8 1,5 2,8 Kosteikko Turvesuo * ap ei virtaamamittausta Keskiarvot Kaikki tuotantosuot (n=7) 18, 6,5 122,1 Pintavalutuskentälliset tuotantosuot (n=5) 16,4 7,6 85,7 Laskeutusaltaalliset tuotantosuot (n=2) 22, 3,7 213,1 Oulujoen tuotantosuot 211 (n=13) 14,5 Kaikki Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tuotantosuot (n=6) 2,2 2, 226, KUNTOONPANOSUOT Pintavalutuskenttä Isosuo, Vaala pvk ,4 3,9 55,4 Tunturisuo pvk1 69, ,5 28,9 72, Keskiarvot Kaikki kuntoonpanosuot (n=2) 33,5 16,4 63,7 Oulujoen kp-suot 211 (n=1) 25,7 Kaikki Pohjois-Pohjanmaan kp-suot (n=11) 19,6 JÄLKIHOITOVAIHEEN SUOT Laskeutusallas Keisarinsuo - Timonsuo la3 16,3 settipato, ei V-aukkoa, kesän keskivaluma vesistömallista * Ei mukana keskiarvossa. Turvesoiden valumavesien ph:n kesäaikaiset keskiarvot vaihtelivat välillä 4,4 6,8. Valumavedet olivat pääosin lievästi happamia (Taulukko 4). ph oli edellisvuosien tapaan alhaisin Konnansuolla. Myös jälkihoitovaiheessa olevan Keisarinsuo-Timonsuon vedet olivat varsin happamia. Pehkeensuon valumavedet olivat lähimpänä neutraalia. Turvesoiden kesäaikaisissa valumavesissä oli keskimäärin mg/l happea kuluttavaa ainesta (COD Mn ). Niskansuon (KAI) COD Mn -pitoisuudet olivat tarkkailusoista alhaisimmat ja kuntoonpanovaiheessa olevan Tunturisuon korkeimmat. Kokonaisfosforipitoisuuksissa oli erittäin suurta vaihtelua soiden välillä, ja pitoisuudet olivat huomattavasti suuremmat kuntoonpanosoilla. Keskimäärin pienimmät fosforipitoisuudet mitattiin edellisvuosien tapaan Niskansuolla ja suurimmat kuntoonpanovaiheessa olleella Tunturisuolla. Tunturisuon kesän kokonaisfosforipitoisuuden keskiarvo oli moninkertainen myös toiseen kuntoonpanokohteeseen (Isosuo, Vaala) verrattuna, ja suurimmat arvot ( µg/l) mitattiin kesä-heinäkuun vaihteen molemmin puolin (Liite 2.12). Myös kokonaistyppipitoisuudet olivat pienimmät Niskansuolla ja suurimmat Tunturisuolla. Rautapitoisuudet olivat pienimmät Korentosuolla ja suurimmat Copyright Pöyry Finland Oy

10 jälkihoitovaiheessa olevalla Keisarinsuo-Timonsuolla. Kiintoainepitoisuus oli keskimäärin alhaisin Haarasuo-Torvisuolla ja korkein Tunturisuolla. Oulujoen alaosan tarkkailusoiden kesäaikaiset valumavedet olivat kokonaisuutena hieman parempilaatuisia verrattuna Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kaikkien tarkkailusoiden keskimääräiseen vedenlaatuun. Etenkin tuotantosoiden kokonaisfosfori- ja kiintoainepitoisuudet olivat selvästi pienempiä Oulujoen alaosalla. Kuntoonpanosoista Isosuon vedenlaatu oli hieman Pohjois-Pohjanmaan kuntoonpanosoiden keskiarvoja parempi, mutta Tunturisuon vedenlaatu oli selvästi heikompi. Oulujoen alaosan tuotantosoiden vedenlaadussa ei ollut tapahtunut suuria muutoksia vuoteen 211 nähden; ainoastaan kiintoainepitoisuus oli laskenut selvästi edellisvuodesta. Kuntoonpanosoiden vedenlaatu oli muuten selvästi edellisvuotta heikompi, mutta valumavedet eivät olleet yhtä happamia. 6 Taulukko 4 Oulujoen alaosan tarkkailusoilta lähteneen veden keskimääräinen laatu kesällä 212 (n = näytteiden lukumäärä). n ph CODMn Kok.P PO4-P Kok.N NO2+3-N NH4-N Fe Kiintoaine Huom. Suo kpl mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l TUOTANTOSUOT Pintavalutuskenttä Itäsuo pvk1 9 6, ,9 vuosikuormitustarkkailu Korentosuo pvk1 9 6, , vuosikuormitustarkkailu Pehkeensuo pvk1 9 6, , ,6 vuosikuormitustarkkailu Niskansuo (KAI) pvk3 9 6, ,5 698 < ,6 Kanasuo mp1 7 6, , suppea tarkkailu Haarasuo-Torvisuo pvk1 5 6, ,9 Konnansuo pvk1 9 4, , , vuosikuormitustarkkailu Laskeutusallas Miehonsuo I mp1 11 6, , ympärivuotinen Miehonsuo I mp2 vain mittapadon vedenkorkeuden mittaus Kosteikko Turvesuo 1) * ap 8 6, ympärivuotinen Keskiarvot Kaikki tuotantosuot (n=8) 6, ,1 Pvk-tuotantosuot (n=7) 6, , ,2 Oulujoen tuotantosuot 211 (n=15) 6, Kaikki PPO ja KAI tuot.suot (n=71) 6, KUNTOONPANOSUOT Pintavalutuskenttä Isosuo, Vaala pvk1 1 6, ,3 vuosikuormitustarkkailu Tunturisuo pvk1 7 6, vuosikuormitustarkkailu Keskiarvot Kaikki kp-suot (n=2) 6, Oulujoen kp-suot 211 (n=1) 5, ,9 Kaikki PPO:n kp-suot (n=14) 5, ,6 JÄLKIHOITOVAIHEEN SUOT Laskeutusallas Keisarinsuo-Timonsuo la3 5 5, * Ei mukana keskiarvossa. 1) Ei varsinainen päästötarkkailupiste, vaan vesistöpiste. Taulukossa 5 on esitetty Oulujoen alaosan alueen tarkkailusoiden keskimääräiset ominaispäästöt kesällä 212. Tarkkailusoiden ominaispäästöt laskettiin kunkin turvesuon keskimääräisen vedenlaadun sekä keskimääräisen valuman avulla. Poikkeukset kuormitusten laskennassa on mainittu taulukossa 5, eikä näiden soiden tuloksia ole sisällytetty keskiarvoihin. Taustahuuhtouma laskettiin yleisesti käytössä olevilla taustapitoisuusarvoilla: kiintoaine 2 mg/l, fosfori 2 µg/l ja typpi 5 µg/l (Turvetuotannon tarkkailutyö- Copyright Pöyry Finland Oy

11 ryhmä 26). Lasketuista brutto-ominaispäästöistä vähennettiin taustahuuhtouman arvot, jolloin saatiin nettopäästöt. 7 Taulukko 5 Oulujoen alaosan tarkkailusoiden keskimääräiset ominaispäästöt kesällä 212. Bruttopäästöt Nettopäästöt n CODMn Kok.P PO4-P Kok.N NO2+3-N NH4-N Fe Kiintoaine Kok.P Kok.N Kiintoaine Huom. Suo kpl g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d TUOTANTOSUOT Pintavalutuskenttä Itäsuo pvk1 9 42,64, ,3 1, , vuosikuormitustarkkailu Korentosuo mp 9 431,49,11 12,75 1, ,29 7,3 28 vuosikuormitustarkkailu Pehkeensuo pvk ,41, ,6 9, ,14 8,8 27 vuosikuormitustarkkailu Niskansuo (KAI) pvk ,23,5 11,4, , 3,2 8,6 Kanasuo 1) * mp 6 776,51,3 17,1, , suppea tarkkailu Haarasuo-Torvisuo 1) * mp , ,9 9,6, Konnansuo pvk ,63,4 55,2 8, , vuosikuormitustarkkailu Laskeutusallas Miehonsuo I mp ,26,12 46, , ympärivuotinen Miehonsuo I 2) * mp ,85,19 32, , Kosteikko Turvesuo 3) * ap vain vedenlaatu ympärivuotinen Keskiarvot Kaikki tuotantosuot (n=6) 589,61, ,5 5, , Pvk-tuotantosuot (n=5) 443,48, ,7 4,3 32 8, Oulujoen tuotantosuot 211 (n=12) 441,5,15 19,35 5, , Kaikki PPO ja KAI tuot.suot (n=52) 594 1,,4 24 1, , KUNTOONPANOSUOT Pintavalutuskenttä Isosuo, Vaala pvk ,4 21 1,2 13 3, 11 9 vuosikuormitustarkkailu Tunturisuo pvk , vuosikuormitustarkkailu Keskiarvot Kaikki kp-suot (n=2) , Oulujoen kp-suot 211 (n=1) , 78 9, Kaikki PPO:n kp-suot (n=1) 933 4, , JÄLKIHOITOVAIHEEN SUOT Laskeutusallas Keisarinsuo-Timonsuo 1) la ,71, ,2 6, , * Ei mukana keskiarvossa. 1) Käytetty vesistömallin valumaa koko kesäjaksolle. 2) Kuormitus laskettu Miehonsuo I mp1:n vedenlaatutiedoilla. 3) Ei varsinainen päästötarkkailupiste, vaan vesistöpiste. Brutto- ja netto-ominaispäästöt olivat selvästi suurimmat kuntoonpanossa olleella Tunturisuolla. Tunturisuon kesän keskivaluma (43,5 l/s km 2 ) oli yli kaksinkertainen kaikkien Pohjois-Pohjanmaan kuntoonpanosoiden keskivalumaan (19,6 l/s km 2 ) verrattuna, mikä nosti suon ominaispäästöjä. Oulujoen alaosan alueen tuotantosoiden päästöt olivat kokonais- ja nitraatti-nitriittityppeä lukuun ottamatta pienempiä kuin Pohjois- Pohjanmaan ja Kainuun tuotantosoilla keskimäärin. Päästöt olivat pääosin nousseet hieman edellisvuoden tasosta. Kiintoaineen osalta päästöt olivat kuitenkin pienentyneet huomattavasti. Kuntoonpanosoista Isosuon päästöt alittivat Pohjois-Pohjanmaan keskimääräisen tason, mutta Tunturisuon päästöt olivat niihin nähden moninkertaiset. Tämän vuoksi myös kuntoonpanosoiden päästöt olivat keskimäärin edellisvuoden tasoa suuremmat. Ominaispäästöjä tarkasteltaessa tulee huomioida, että vuosi 212 oli hyvin sateinen ja soiden valumat olivat keskimäärin suurempia vuoteen 211 verrattuna. Tämä vaikuttaa osaltaan kuormitusten nousuun edellisvuoden tasosta. Copyright Pöyry Finland Oy

12 Vesienkäsittelymenetelmien tehon tarkkailu 8 Vesienkäsittelyn tehon tarkkailua suoritettiin kesän aikana kolmella tuotantovaiheessa olevalla tarkkailusuolla ja kahdella kuntoonpanosuolla ottamalla näytteitä vesienkäsittelyrakenteiden yläpuolelta vesienkäsittelyrakenteiden alapuolisten näytteidenottojen yhteydessä. Osalla kohteista tehon tarkkailua toteutettiin myös muina vuodenaikoina. Vesienkäsittelyn tehokkuutta arvioitiin vesienkäsittelyrakenteiden yläpuolisten ja alapuolisten näytteiden pitoisuuksien erotusten avulla lasketuilla reduktioprosenteilla. Tehon tarkkailukohteilla oli kesäaikaisena vesienkäsittelymenetelmänä pintavalutuskenttä. Vesienkäsittelyn tehoa reduktioprosenteilla arvioitaessa täytyy huomioida myös käsittelyyn tulevan veden laatu. Mikäli jo vesienkäsittelyyn tuleva vesi on laadultaan hyvää, ei käsittelyllä välttämättä saavuteta kovin suurta reduktioprosenttia. Vesienkäsittelymenetelmien tehon tarkkailun tulokset on esitetty taulukoissa 6 ja 7. Vesienkäsittely laski hieman veden ph:ta pääosalla tehontarkkailukohteista, mutta Pehkeensuolla ja Turvesuolla ph oli hieman korkeampi vesienkäsittelyn alapuolisella pisteellä. Happea kuluttavan aineksen (COD Mn ) määrää vesienkäsittely ei vähentänyt. Kiintoainetta pintavalutuskentät poistivat pääosin hyvin. Korentosuon pvk1:n tehoa tarkkailtiin yhdeksän kertaa kesällä 212. Pintavalutuskenttä toimi kokonaisuutena hyvin. Kenttä poisti melko hyvin rautaa, kiintoainetta ja ravinteita lukuun ottamatta nitraatti-nitriittityppeä, jonka määrä kasvoi kentällä selvästi (Taulukko 6). Pehkeensuon pvk1:n tehoa tarkkailtiin kesän aikana viisi kertaa. Pintavalutuskenttä toimi hyvin lukuun ottamatta kokonaistyppeä, jonka määrä laski vain 27 % (Taulukko 6). Haarasuo-Torvisuolla saatiin vain yksi näyte pintavalutuskentän yläpuoliselta pisteeltä syyskuun alussa. Kokonaistypen ja kokonaisfosforin reduktiot ovat tämän perusteella kohtalaisia ja kiintoaineen reduktio erittäin hyvä (Taulukko 6). COD Mn -pitoisuus oli selvästi suurempi pintavalutuskentän alapuolisella tarkkailupisteellä. Yhden näytteen perusteella ei voi tehdä päätelmiä pintavalutuskentän toimivuudesta, mutta Haarasuo- Torvisuon alapuolisen pisteen keskimääräinen vedenlaatu on ollut suhteellisen hyvä kesällä 212. Kuntoonpanokohteista Isosuon pvk1:n tehoa tarkkailtiin kesällä viisi kertaa. Kenttä pidätti tehokkaasti kiintoainetta ja kohtalaisesti typpeä, mutta fosforia huuhtoutui kentältä runsaasti (Taulukko 7). Tunturisuon pvk1:n tehoa tarkkailtiin kesällä kuusi kertaa. Kenttä toimi vielä huonosti, sillä lähes kaikki pitoisuudet kohosivat kentän alapuoliselle pisteelle (Taulukko 7). Myös ph laski selvästi. Copyright Pöyry Finland Oy

13 9 Taulukko 6 Tulokset vesienkäsittelymenetelmien tehon tarkkailusta tuotantosoiden osalta tarkkailukaudella 212. n = näytteiden lukumäärä. KORENTOSUO (pvk1) Talvi (n=4) ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l Pintavalutuskentän yläpuoli 6, , ,2 Pintavalutuskentän alapuoli 6, ,1 Erotus -,1-3, ,1 Teho % -1, ,4 84 Kevät (n=3) Pintavalutuskentän yläpuoli 6, ,8 Pintavalutuskentän alapuoli 6, , ,5 Erotus,3 -,9 15 6, ,3 Teho % 5, -7, Kesä (n=9) Pintavalutuskentän yläpuoli 6, Pintavalutuskentän alapuoli 6, , Erotus -,1-4, ,2 Teho % -1, Syksy (n=3) Pintavalutuskentän yläpuoli 6, Pintavalutuskentän alapuoli 6, ,5 Erotus -,2 7, Teho % -2, PEHKEENSUO (pvk1) Talvi (n=4) Pintavalutuskentän yläpuoli 6, Pintavalutuskentän alapuoli 6, ,2 Erotus,1 5, Teho % 1, Kesä (n=5) Pintavalutuskentän yläpuoli 6, Pintavalutuskentän alapuoli 6, , ,7 Erotus,1 1, , Teho % 1,2 5, , Syksy (n=1) Pintavalutuskentän yläpuoli 6, Pintavalutuskentän alapuoli 6, ,6 Erotus, 4, Teho %, HAARASUO - TORVISUO, pvk1 Kesä (n=1) Pintavalutuskentän yläpuoli 6, , Pintavalutuskentän alapuoli 6, ,9 Erotus -, Teho % -3, Copyright Pöyry Finland Oy

14 1 Taulukko 7 Tulokset vesienkäsittelymenetelmien tehon tarkkailusta kuntoonpanosoiden osalta tarkkailukaudella 212. n = näytteiden lukumäärä. Isosuo Vaala (pvk 1) (KAI) Talvi (n = 4) ph COD Mn Kok.P Kok.N NH 4 -N Kiintoaine mg/l µg/l µg/l µg/l mg/l Pintavalutuskentän yläpuoli 6, ,1 Pintavalutuskentän alapuoli 6, ,3 Erotus -,1-1, ,8 Teho % -2,4-8, Kevät (n = 1) Pintavalutuskentän yläpuoli 6,1 9, ,8 Pintavalutuskentän alapuoli 5, ,5 Erotus -,2-4, ,3 Teho % -3, Kesä (n = 5) Pintavalutuskentän yläpuoli 6, Pintavalutuskentän alapuoli 6, ,9 Erotus -,2-3, Teho % -2,5-8, Tunturisuo (pvk1) Kevät (n = 1) Pintavalutuskentän yläpuoli 6, Pintavalutuskentän alapuoli 5, ,4 Erotus -1,6 3, Teho % -24 8, Kesä (n = 6) Pintavalutuskentän yläpuoli 7, Pintavalutuskentän alapuoli 6, Erotus -, ,4 Teho % -9, Syksy (n = 3) Pintavalutuskentän yläpuoli 7, ,2 Pintavalutuskentän alapuoli 6, ,9 Erotus -, ,3 Teho % -8, , TURVETUOTANNON PÄÄSTÖT VUONNA 212 Oulujoen alaosan päästöt niiltä turvetuotantoalueilta, jotka eivät olleet tarkkailussa, laskettiin Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailuraportissa (Pöyry Finland Oy 213a) esitettyjen vesienkäsittelymenetelmittäin jaettujen ominaiskuormituslukujen avulla (Taulukko 8). Copyright Pöyry Finland Oy

15 Taulukko 8 Vuosikuormituksen laskennassa käytetyt ominaiskuormitusluvut vesienkäsittelymenetelmittäin (Pöyry Finland Oy 213a). 11 Brutto Netto Jakso soita COD Mn Kok.P Kok.N Kiintoaine Kok.P Kok.N Kiintoaine d kpl g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d Laskeutusaltaalliset suot talvi , , kevät , , kesä , , syksy , , vuosi kg/ha/a , ,3 9,9 7 Pintavalutuskentälliset suot talvi ,2 8,9 14,1 5,7 4,4 kevät , , kesä , , syksy , , vuosi kg/ha/a ,3 9,1 31,1 5,6 19 Laskeutusallas talvi/pintavalutus kesä talvi , , kevät , , kesä , , syksy , , vuosi kg/ha/a ,5 11 5,3 7,4 38 Kuntoonpanosuot talvi , ,5 8,7 25 kevät , , kesä , , syksy , , vuosi kg/ha/a ,8 1 43,7 7,3 31 Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden tuotantokauden (touko-syyskuu) päästöt vuonna 212 on esitetty taulukossa 9. Turvesoiden tuotantokauden kokonaispäästöt (brutto) olivat yhteensä kg/d happea kuluttavaa ainesta (COD Mn ), 3,48 kg/d fosforia, 5 kg/d typpeä ja 317 kg/d kiintoainetta. Turvetuotannosta aiheutuvat nettopäästöt olivat 2,84 kg/d fosforia, 34 kg/d typpeä sekä 253 kg/d kiintoainetta. Päästöt olivat kiintoainetta lukuun ottamatta suuremmat kuin vuonna 211. Copyright Pöyry Finland Oy

16 12 Taulukko 9 Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden päästöt vesistöön kesällä (touko-syyskuu) 212. Suo Haltija/ Purku- kuntoon- tuotan- poistunut pinta-ala tark- Bruttokuormitus Nettokuormitus tuottaja vesistö panossa nossa tuot. yht. kailtu COD Mn kok.p kok.n kiintoaine kok.p kok.n kiintoaine ha ha ha ha kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d Hanhineva Vapo Oy E 3,6,1,1 1,9,1, 1,7 Itäsuo Vapo Oy K 57,9 2,2 7,1,6 1,5 4,2 Keisarinsuo - Timonsuo Vapo Oy/ Timoni Oy S 29,4 1,2 17,3,8 15 Korentosuo Vapo Oy , K 82,9 2,3 9,,6 1,4 5,4 Pehkeensuo Vapo Oy K 72,8 2,9 1,2 1,6 5, Pelsonsuo (osa) (KAI) Vapo Oy E 34,8 2,1 21,5 1,5 18 Tunturisuo Vapo Oy K 179 1,88 7,5 47 1,83 6,3 42 Niskansuo (KAI) Vapo Oy E 15,1,4 1,6,,1,4 Niskansuo (KAI) Vapo Oy , 228 K 84,5 2,5 9,,,7 2, Isosuo, Vaala Vapo Oy K 56,26 1,7 8,4,22,8 5,2 Petäikönsuo Turveruukki Oy E 75,17 4,6 44,11 3,2 38 Miehonsuo I Turveruukki Oy ,7 97 K 128,12 4,4 23,8 3,4 19 Turvesuo Turveruukki Oy , 9 K 54,8 1,9 9,6,6 1,2 7, Kapustasuo Turveruukki Oy E 55,13 3,5 33,9 2,5 29 Kanasuo Turveruukki Oy ,9 126 K 98,6 2,2 22,3 1,3 18 Haara-Torvisuo Turveruukki Oy ,6 165 K 71,6 2,8 4,4,2 1,6, Miehonsuo II Turveruukki Oy ,1 24 E 21,2,8 4,6,2,7 4,1 Konnansuo Turveruukki Oy ,7 31,1 32 K 2,2 1,8 6,7,1 1,4 5,3 Latvasuo Utajärvi Turveruukki Oy E 55,8 1,9 9,7,6 1,2 7,1 Hautasuo (osa) Turveruukki Oy , E 17,5 1, 8,9,4,7 7,8 Latvasuo S.Kinnunen E 26,6 1,6 16,4 1,2 14 Ruostesuo A.Haataja E 24,4,8 4,3,2,5 3,1 Tuotantosuot yhteensä , , Kuntoonpanosuot yhteensä ,15 9,4 56 2,7 7,2 48 Vesistöalue yhteensä , , , , Turvetuotantoalueiden vuosipäästöt (kg/a) on esitetty taulukossa 1. Vuositasolla Oulujoen alaosan turvetuotannon bruttopäästöt olivat yhteensä kg/a COD Mn, 929 kg/a fosforia, kg/a typpeä ja kg/d kiintoainetta. Nettopäästöt olivat 676 kg/a fosforia, kg/d typpeä sekä kg/d kiintoainetta. Päästöt olivat selvästi edellisvuotta suuremmat. Turvetuotantoalueiden päästöihin vaikuttavat oleellisesti hydrologiset olosuhteet. Päästöjen kasvuun on osaltaan vaikuttanut vuoden 212 poikkeuksellisen suuri sademäärä, joka on nostanut soiden valumia ja kuormitusta. Kuvassa 4 on esitetty Oulujoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden bruttopäästöt, turvetuotannon kokonaispinta-alat ja Pohjois-Pohjanmaan tuotantosoiden kesäajan keskivalumat vuosina Oulujoen alaosan turvetuotannon, taajamien ja erillislaitosten kuormitusta vertaillaan Ahma Ympäristö Oy:n laatimassa Oulujoen alaosan yhteistarkkailuraportissa. Copyright Pöyry Finland Oy

17 13 Taulukko 1 Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden päästöt vesistöön vuonna 212 ( ). Suo Haltija/ Purku- kuntoon- tuotan- tuotanto- poistunut pinta-ala tark- Bruttokuormitus Nettokuormitus tuottaja vesistö panossa nossa kunnossa tuot. yht. kailtu COD Mn kok.p kok.n kiintoaine kok.p kok.n kiintoaine ha ha ha ha ha kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a Hanhineva Vapo Oy E , , Itäsuo Vapo Oy K Keisarinsuo - Timonsuo Vapo Oy/ Timoni Oy S Korentosuo Vapo Oy , K Pehkeensuo Vapo Oy K , Pelsonsuo (osa) (KAI) Vapo Oy E Tunturisuo Vapo Oy K Niskansuo (KAI) Vapo Oy E Niskansuo (KAI) Vapo Oy , 228 K Isosuo, Vaala Vapo Oy K Petäikönsuo Turveruukki Oy E Miehonsuo I Turveruukki Oy ,7 97 K Turvesuo Turveruukki Oy , 9 K Kapustasuo Turveruukki Oy E Kanasuo Turveruukki Oy ,9 126 K Haara-Torvisuo Turveruukki Oy ,6 165 K Miehonsuo II Turveruukki Oy ,1 24 E , , Konnansuo Turveruukki Oy ,7 31,1 32 K , Latvasuo Utajärvi Turveruukki Oy E Hautasuo (osa) Turveruukki Oy , E Latvasuo S.Kinnunen K Ruostesuo A.Haataja K Tuotantosuot yhteensä Kuntoonpanosuot yhteensä Vesistöalue yhteensä Copyright Pöyry Finland Oy

18 14 CODMn Tuotantokauden keskivaluma t/a l/s km Kok.N Tuotantokauden keskivaluma t/a l/s km Kok.P Tuotantokauden keskivaluma t/a l/s km 2 1, 25,8 2,6 15,4 1,2 5, Kiintoaine Tuotantokauden keskivaluma t/a l/s km ha Turvetuotantoalueiden kokonaispinta-ala Oulujoen vesistöalueella Kuva 4 Oulujoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden bruttovuosipäästöt ja turvetuotannon kokonaispinta-alat sekä Pohjois-Pohjanmaan tuotantosoiden kesäajan keskivalumat vuosina VESISTÖTARKKAILU 5.1 Tarkkailun toteutus Vuonna 212 turvesoiden vesistötarkkailu koostui vuosittain toistuvasta tarkkailusta sekä alueellisesta tarkkailusta. Vuosittaisella tarkkailulla pyritään saamaan tietoa turvetuotannon vaikutuksesta alapuolisen vesistön yleiseen tilaan. Alueellisella tarkkailulla seurataan päästötarkkailussa olevien soiden vaikutusta veden laatuun soiden lähialueella. Tarkkailuohjelman mukaan vuosittaisen vesistötarkkailun näytepisteiltä tulee ottaa viisi näytettä, joista ensimmäinen talven alivirtaaman aikaan maaliskuun loppupuolella. Toinen näyte otetaan kevättulvan aikaan huhti-toukokuussa ja loput kolme heinä-, elo- ja Copyright Pöyry Finland Oy

19 syyskuussa. Vuonna 212 näytteet otettiin ohjelman mukaisessa aikataulussa. Näytteenoton ja analysoinnin toteutti Nab Labs Oy. Vuosittaisen vedenlaatutarkkailun havaintopisteitä on neljä, joiden avulla selvitetään turvetuotannon alapuolisen vesistön veden laatua Utosjoessa (havaintopaikka Ut1), Sanginjoessa (Sa), Muhosjoessa (Mu31) ja Kutujoessa (Kut14, ympäristöhallinnon OIVA-tietopalvelussa nimellä Kutujoki 18). Turvetuotantoalueiden vesistötarkkailun havaintopisteet ja niiden koordinaatit on esitetty taulukossa 11. Havaintopisteet on esitetty myös kartalla liitteessä 1. Oulujoen yhteistarkkailuun kuuluvat havaintopisteet Kutujokisuulla (Kut2, OIVA-tietopalvelussa nimellä Kutujoki 15 Kut2) sekä Muhosjokisuulla (Mu, OIVA-tietopalvelussa nimellä Muhosjoki alapää) ovat yhteisiä turvetuottajien ja muiden tarkkailuvelvollisten kanssa, joten tässä yhteydessä on tarkasteltu tuloksia myös näiltä pisteiltä vuodelta Taulukko 11 Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden vesistötarkkailun havaintopisteet vuonna 212 sekä pisteiden läheisyydessä sijaitsevat turvetuotantoalueet. Havaintopaikka Piste Koordinaatit Vesistöalue Turvetuotantoalue Vuosittainen tarkkailu Sanginjoki, 83-tien silta Sa Miehonsuot ap., Turvesuo ap. Muhosjoki, Vilmikko Mu Utosjoki 83-tien silta Ut Kutujoki, keskiosa Kut Alueellinen tarkkailu Pilpaoja yp Pilpa yp Miehonsuot ap., Turvesuo ap. Metsäoja Mi Metsä Miehonsuot ap., Turvesuo ap. Miehonoja Mi purku Miehonsuot ap., Turvesuo ap. Pilpaoja ap Pilpa ap Miehonsuot ap., Turvesuo ap. Pilpaoja Pi Miehonsuot ap., Turvesuo ap. Poikajoki yp. Poi2* Tunturisuo yp. Tunturioja yp Tunturi yp* ,163 Tunturisuo yp. Tunturioja ap Tunturi ap* ,163 Tunturisuo ap. Poikajoki Muhosperä Poi13* Tunturisuo ap. Naamanjoki Toivola Na Niskansuo ap. Naamanjoki Lampela Na Niskansuo ap. Hyrynpuro Hyr* Isosuo (Vaala) ap. Oulujoen yhteistarkkailu Muhosjoki, jokisuu Mu Kutujoki, jokisuu Kut * kuntoonpanovaiheen vesistötarkkailu Alueellisen tarkkailun näytteitä otetaan vastaavasti huhti-toukokuussa sekä heinäsyyskuussa. Vuonna 212 alueellisen tarkkailun pisteitä oli 12. Lisäksi Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskus tarkkaili Sanginjärven vedenlaatua (havaintopiste Saj) ja näitä tuloksia on käytetty myös tässä raportissa. 5.2 Tarkkailun tulokset Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden vuosittaisten tarkkailupisteiden, alueellisten tarkkailupisteiden ja Oulujoen yhteistarkkailupisteiden keskimääräinen veden laatu heinä-syyskuussa vuonna 211 on esitetty taulukossa 12. Analyysitulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 3. Copyright Pöyry Finland Oy

20 Taulukko 12 Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden vuosittaisten tarkkailupisteiden (Mu31, Ut1, Kut14, Sa), alueellisten tarkkailupisteiden ja Oulujoen yhteistarkkailupisteiden (Kut2, Mu) keskimääräinen veden laatu heinä-syyskuussa vuonna Hyrynpuro ph S-joht. Kiintoaine Väri Kok. N NH 4 -N NO 23 -N Kok. P PO 4 -P COD Mn Fe Klorofylli-a kyll. % ms/m mg/l mg Pt/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l Hyr 78 6,6 5, ,4 Kutujoki Kut ,4 1, < 5 23 < ,3 Kut2 79 6, 2, ,5 Naamanjoki ja Utosjoki Muhosjoki O 2 Na ,2 2, < ,3 Na15 8 6,3 2, ,1 Ut1 78 6,4 2, < ,4 Mu , 7, ,7 Mu 9 6,9 7, ,9 Pilpaoja ja Sanginjoki Pilpa yp 6,2 3, Mi Metsä Mi purku 6,1 7, Pilpa ap 6,2 4, Pi1 6,3 4, Sa 8 6,3 3, ,3 Hyrynpuro Hyrynpuro saa alkunsa Hyrynsuon tienoilta ja yhtyy Ala-Parttuaisen puroon, joka laskee Keskijärveen, josta on edelleen yhteys Oulujokeen. Vedenlaatua tarkkailtiin Isosuon alapuolelta Hyrynpuron ja Vaalan Puolangan maantien risteyskohdasta (havaintopiste Hyr). Hyrynpuron vesi oli melko hapanta, ja toukokuussa ja elokuussa ph laski alle viiden. Veden happipitoisuus oli tyydyttävä tai välttävä, ja huonoimmillaan happitilanne oli elokuussa. Sähkönjohtavuusarvot olivat kesällä luonnonvesille tyypillistä matalaa tasoa, maaliskuussa arvo oli hieman koholla. Kiintoainetta esiintyi jonkin verran maaliskuussa, heinäkuussa ja syyskuussa, kun taas toukokuussa ja elokuussa pitoisuudet olivat matalia. Vesi oli tummaa sekä rauta- ja humuspitoista, ja ravinnepitoisuudet olivat reheville vesille tyypillistä tasoa. Klorofylli-a-pitoisuudet sen sijaan jäivät pieniksi. Kutujoki Kutujoessa vedenlaatua tarkkailtiin jokisuun läheisyydessä (Kut2) ja yläjuoksulla (Kut14). Kutujoen vesi oli lievästi hapanta, matalimmillaan ph oli 5,5 elokuussa jokisuun lähellä. Vesi oli tummaa, rauta- ja humuspitoista ja sähkönjohtavuusarvot olivat luonnonvesille tyypillistä, matalaa tasoa. Kiintoainesta vedessä oli verrattain vähän ja happipitoisuudet olivat pääosin hyvää tasoa. Kutujoen ravinnepitoisuudet olivat jonkin verran matalampia kuin muissa tutkituissa vesistöissä. Typpipitoisuudet olivat pääosin keskiravinteisille vesille tyypillistä tasoa, ja pitoisuudet kasvoivat alavirtaan mentäessä. Fosforipitoisuudet olivat joen yläosalla keskiravinteisille vesille tyypillistä tasoa, mutta jokisuun läheisyydessä pitoisuudet viittasivat rehevyyteen. Epäorgaanisia ravinteita esiintyi jonkin verran maalis-toukokuussa, mutta kesäaikaan pitoisuudet olivat melko pieniä tai kokonaan alle määritysrajan. Klorofylli-a-pitoisuudet olivat yläjuoksulla keskiravinteisille vesille tyypillistä tasoa, mutta Kutujoen suun läheisyydessä pitoisuudet viittasivat runsasravinteisuuteen. Copyright Pöyry Finland Oy

21 Naamanjoki Naamanjoen vedenlaatua tarkkailtiin joen ylä- (Na24) ja keskijuoksulla (Na15). Naamanjoen vesi oli toukokuussa melko hapanta (ph 5,2 5,3) ja kesällä lievästi hapanta. Vesi oli tummaa, rauta- ja humuspitoista, ja kiintoainesta esiintyi keskimäärin melko runsaasti. Sähkönjohtavuusarvot olivat luonnonvesille tyypillistä tasoa, ja happipitoisuudet olivat tyydyttävää tai hyvää tasoa. Naamanjoen veden ravinnepitoisuudet olivat reheville vesille tyypillistä tasoa eikä pitoisuuksissa ollut juurikaan vaihtelua näytteenottopaikkojen välillä. Epäorgaanisia ravinteita esiintyi jonkin verran kaikilla näytteenottokerroilla. Naamanjoen keskijuoksulla nitriitti-nitraatin pitoisuudet jäivät kuitenkin kesäaikaan alle määritysrajan. Klorofylli-apitoisuudet olivat keskijuoksulla lievästi reheville vesille tyypillistä tasoa, mutta alajuoksulla pitoisuudet viittasivat melko vähäiseen ravinteiden määrään. Luultavasti veden tumma väri rajoitti levätuotantoa kummallakin näytteenottopaikalla. Utosjoki Utosjoen vedenlaatua tarkkailtiin vuonna 212 joen suulla (Ut1). Joen vesi oli tummaa ja rauta- ja humuspitoista. Veden ph oli yleensä lievästi hapan, mutta toukokuussa pharvo laski alle kuuden. Sähkönjohtavuusarvot olivat luonnonvesille tyypillistä matalaa tasoa, mutta maaliskuussa arvo oli hieman koholla. Kiintoainesta esiintyi jonkin verran ja suurimmillaan sen määrä oli 12, mg/l elokuussa. Joen happipitoisuudet olivat hyvää tai tyydyttävää tasoa. Typpipitoisuudet olivat melko reheville vesille tyypillistä tasoa, ja fosforipitoisuudet viittasivat rehevyyteen. Epäorgaanista typpeä esiintyi melko runsaasti maaliskuussa ja jonkin verran myös toukokuussa, mutta kesällä pitoisuudet olivat pieniä. Fosfaattifosforia sen sijaan esiintyi jonkin verran myös kesällä. Klorofylli-apitoisuudet olivat melko matalia, ja veden tumma väri todennäköisesti rajoitti levätuotantoa. Muhosjoki, Poikajoki ja Tunturioja Muhosjoen valuma-alueella näytteitä otettiin Tunturiojasta (Tun yp ja Tun ap), joka laskee Poikajokeen (Poi2, Poi13). Poikajoen vedet virtaavat Muhosjokeen, josta näytteitä otettiin paikoilta Mu31 ja Mu. Tunturiojasta ja Poikajoesta vesinäytteitä otettiin Tunturisuon kuntoonpanotöihin liittyen ainoastaan marraskuussa 212 (liite 3). Vesi oli kaikilla valuma-alueen näytteenottopaikoilla tummaa sekä humus- ja rautapitoista (Taulukko 12). Happipitoisuudet olivat tyydyttävää tai hyvää tasoa, ja vesi oli lievästi hapanta tai lähes neutraalia. Happea kuluttavaa ainesta (COD Mn ) esiintyi Muhosjoen valuma-alueen näytteenottopaikoilla keskimäärin hieman vähemmän kuin muualla Oulujoen valuma-alueella. Sähkönjohtavuusarvot olivat sen sijaan hieman koholla Muhosjoessa muihin alueen näytteenottopaikkoihin verrattuna. Kiintoainetta esiintyi vedessä kaikilla näytteenottopaikoilla, mutta pitoisuudet olivat korkeita etenkin Muhosjoen Vilmikossa (Mu31) toukokuussa ja elokuussa. Fosforia ja typpeä esiintyi runsaasti kaikilla Muhosjoen valuma-alueen näytteenottopaikoilla. Epäorgaanista typpeä esiintyi runsaasti etenkin keväällä. Myös fosfaattifosforia esiintyi paljon etenkin Muhosjoessa ja Tunturiojassa. Muhosjoen klorofylli-apitoisuudet viittasivat jokisuulla lievään rehevyyteen ja yläjuoksulla jopa karuihin olosuhteisiin. Veden tumma väri ja kiintoaineen määrä todennäköisesti rajoittivat levätuotantoa. Muhosjoki oli tarkkailun kattavista vesistöistä rehevin, ja jokeen kohdistuva kuormitus näkyi korkeiden ravinnepitoisuuksien lisäksi hieman kohonneina kiintoainepitoisuuksina ja sähkönjohtavuusarvoina. 17 Copyright Pöyry Finland Oy

22 Sanginjärvi ja Sanginjoki Vuonna 212 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tarkkailu Sanginjärven vedenlaatua maaliskuussa, kesäkuussa, elokuussa ja syyskuussa. Sanginjärven vesi oli tummaa ja lievästi hapanta, ja sähkönjohtavuusarvot olivat alhaisia. Veden happipitoisuus oli kesäaikaan hyvä, mutta maaliskuussa happea oli vähän (2,2 mg/l). Kiintoainepitoisuudet olivat melko korkeita, 7,2 19, mg/l. Ravinnepitoisuuksien perusteella järvi oli rehevä, ja epäorgaanisia ravinteita esiintyi keväällä runsaasti. Lisäksi fosfaattisfosforia oli vedessä runsaasti elokuussa. Klorofylli-a-pitoisuudet olivat korkeita, µg/l. Sanginjärvestä saa alkunsa Sanginjoki, jonka vedenlaatua tarkkailtiin vuonna 212 jokisuulla (Sa). Joen vedenlaatu oli samankaltainen kuin Sanginjärvessä. Jokivesi oli lievästi hapanta, ja toukokuussa ph oli alhainen (4,9). Happipitoisuudet olivat melko hyvää tasoa, ja vesi oli tummaa ja rauta- ja humuspitoista. Kiintoainetta esiintyi jonkin verran, ja suurimmillaan pitoisuus oli toukokuussa. Sähkönjohtavuusarvo oli hieman koholla maaliskuussa, mutta muuten arvot olivat luonnonvesille tyypillistä, matalaa tasoa. Ravinteita vedessä oli runsaasti, ja epäorgaanisia ravinteita esiintyi runsaasti keväällä. Kesällä epäorgaanisten ravinteiden esiintyminen oli etenkin typen suhteen vähäistä. Klorofylli-a-pitoisuudet olivat reheville vesille tyypillistä tasoa, mutta pitoisuuksissa esiintyi melko runsaasti vaihtelua. Pilpaoja Miehonsoiden ja Turvesuon alapuolisen Pilpaojan vedenlaatua tarkkailtiin vuonna 212 viidellä näytteenottopaikalla. Pilpaojan vedet laskevat Sanginjokeen, ja yksi näytteenottopaikka (Pi1) sijaitsi lähellä ojan suuta. Lisäksi vedenlaatua tarkkailtiin Miehonsoiden yläpuolella Pilpaojassa (Pilpa yp), Miehonojassa (Mi purku), Miehonojaan laskevassa metsäojassa (Metsä) ja Pilpaojassa Miehonojan alapuolella (Pilpa ap). Metsäojasta saatiin vesinäytteet ainoastaan kesäkuussa ja lokakuussa, muulloin ojassa ei ollut vettä. Miehonojaan ohjataan Miehonsoiden ja Turvesuon kuivatusvedet, mutta ojaan tulee myös metsäojitusalueen vesiä. Turvesuolla ei ole varsinaista päästötarkkailua, vaan valumavesien vaikutusta tarkkaillaan Miehonojan erillisillä vesistötarkkailupisteillä. Näiden pisteiden tulokset on esitetty kappaleessa 6.1 taulukossa 13. Pilpaojan vesi oli lievästi hapanta, mutta elokuussa ja lokakuussa ph oli alhainen (5,4 5,9). Ojan vesi oli rauta- ja kiintoainepitoista, ja siinä oli runsaasti happea kuluttavaa ainesta (COD Mn ). Sähkönjohtavuusarvot olivat hieman korkeampia kuin muissa tutkituissa Oulujoen valuma-alueen vesissä keskimäärin. Vedessä oli runsaasti ravinteita, mutta kesä-heinäkuussa ja syyskuussa epäorgaanista typpeä esiintyi vain vähän. Elokuussa ja lokakuussa ammoniumtyppeä mitattiin runsaasti Miehonojasta ja sen alapuolisesta Pilpaojasta. Suon yläpuolella ammoniumtypen pitoisuudet olivat sen sijaan melko matalia. Syyskuussa Miehonojan yläpuolella esiintyi runsaasti nitriitti-nitraattityppeä, mutta alemmilla näytteenottopaikoilla pitoisuudet olivat melko matalia. Fosfaattifosforia esiintyi vedessä jonkin verran kaikilla näytteenottokerroilla. Syyskuussa fosforipitoisuudet olivat korkeita Miehonojassa ja sen alapuolisessa Pilpaojassa Veden laadun kehitys Veden laadun kehitystä Oulujoen alaosan turvesoiden vuosittaisilla vesistötarkkailupisteillä on havainnollistettu kuvissa 5 ja 6 tarkkailupisteiden analyysitulosten vuosikeskiarvojen avulla. Vedenlaadussa ei vuonna 212 tapahtunut suuria muutoksia aikaisempien vuosien tilaan verrattuna. Copyright Pöyry Finland Oy

23 kyll.% 1 Happitilanne 8, ph ,5 7, 8 6,5 7 6, 5,5 6 5, µg/l µg/l Kok.P µg/l Kok.N Sanginjoki Sa Utosjoki Ut1 Muhosjoki Mu31 Kutujoki Kut14 Kuva 5 Veden happitilanne, ph ja ravinnepitoisuudet vuosikeskiarvoina Copyright Pöyry Finland Oy

24 mg Pt/l ms/m Väri Sähkönjohtavuus mg/l ms/m mg/l Kiintoaine COD Mn Sanginjoki Sa Utosjoki Ut1 Muhosjoki Mu31 Kutujoki Kut14 Kuva 6 Veden väriarvo, sähkönjohtavuus, kiintoainepitoisuus sekä happea kuluttavan aineksen määrä (COD Mn ) vuosikeskiarvoina Pitoisuudet olivat kaikissa joissa lähellä aiempien vuosien tasoa. Happitilanteessa on nähtävillä laskeva trendi kaikilla neljällä tarkkailupisteellä. Vuosina 29 ja 211 Kutujoen kokonaisfosforipitoisuudet olivat tarkkailujakson yleiseen tasoon verrattuna korkeita, mutta vuonna 212 keskimääräinen pitoisuus laski. Sanginjoessa veden ph-arvo, väriluku ja humuspitoisuus ovat vaihdelleet enemmän kuin muilla pisteillä, ja Sanginjoessa on myös todettu ajoittain hyvin korkeita fosfori- ja typpipitoisuuksia. Kiintoaine- ja fosforipitoisuusarvot ovat vaihdelleet voimakkaasti Muhosjoessa vuosien varrella. Liitteessä 4 on esitetty taulukoituna keskimääräinen veden laatu Oulujoen alaosan alueen vuosittaisilta vesistötarkkailupisteiltä ja Oulujoen yhteistarkkailun vesistötarkkailupisteiltä sekä Sanginjärven tarkkailupisteeltä vuosilta TURVETUOTANNON PÄÄSTÖJEN VAIKUTUKSET VESISTÖSSÄ 6.1 Vedenlaatutulosten vertailu Taulukossa 13 on vertailtu tarkkailusoilta lähteneen veden laatua lähivesistöpisteiden veden laatuun kesällä heinä-syyskuussa 212. Copyright Pöyry Finland Oy

25 Taulukko 13 Keskimääräinen veden laatu Oulujoen alaosan tarkkailusoilla heinä-syyskuussa 212 sekä soiden alapuolisilla tarkkailupisteillä vastaavana ajankohtana. 21 Havaintopiste / suo ph COD Mn Kok. P PO 4 -P Kok. N NO 2 +NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiintoaine mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l HYRYNPURO Isosuo, Vaala * 6, ,6 Hyrynpuro Hyr 5, ,2 KUTUJOKI Niskansuo 6, < ,2 Kutujoki Kut14 6, < < ,1 Isosuo, Vaala * 6, ,6 Kutujoki Kut2 6, ,9 POIKAJOKI JA MUHOSJOKI Muhosjoki Mu31 7, ,3 Keisarinsuo-Timonsuo 5, ,4 Tunturisuo 6, ,5 Tunturisuon ap # 6, ,3 Poikajoki alapää # 6, , Muhosjoki Mu 6, ,9 SANGINJOKI Sanginjärvi Saj 6, ,1 Haarasuo 6, ,4 Pilpa yp 6, ,7 Miehonsuo I, mp1-2 6, < ,4 Turvesuo, Miehonoja yp. 6, < ,5 Turvesuo, Miehonoja ap. 5, , Pilpaoja Pi1 6, ,3 Sanginjoki Sa 6, ,5 * Osa Isosuon vesistä johdetaan Kutujokeen ja osa Hyrynpuroon. n= 1 # ympäristöhallinnon tarkkailutuloksia Hyrynpuro ja Kutujoki Osa kuntoonpanovaiheessa olevan Isosuon (Vaala) vesistä laskee Hyrynpuron kautta Keskijärveen ja siitä edelleen Oulujokeen. Vesistöä tarkkailtiin Isosuon alapuolella Hyrynpuron havaintopisteellä Hyr. Isosuolta lähtevän veden ph oli keskimäärin korkeampi kuin Hyrynpuron veden ph. Ravinteita ja kiintoainetta Hyrynpurossa oli keskimäärin enemmän kuin Isosuon valumavesissä. Happea kuluttavaa ainesta (COD Mn ) kuivatusvesissä ja Hyrynpurossa oli lähes saman verran. Kutujoen valuma-alueella olivat tarkkailussa Niskansuo ja Isosuo (Vaala). Vesistötarkkailupisteet sijaitsivat Niskansuon alapuolella (Kut14) Kutujoessa sekä Kutujoen suulla (Kut2). Sekä Niskansuon että Isosuon kuivatusvesien ph oli korkeampi kuin alapuolisen Kutujoen ph-taso. Niskansuolta lähtevässä vedessä oli enemmän happea kuluttavaa ainesta, typpeä ja rautaa kuin alapuolisessa Kutujoessa. Valumavesien fosfori- ja kiintoainepitoisuudet olivat sen sijaan pienempiä kuin Kutujoesta mitatut pitoisuudet. Isosuon kuivatusvesissä oli enemmän ravinteita, happea kuluttavaa ainesta ja kiintoainesta kuin alapuolisessa vesistössä. Ammoniumtyppeä Isosuolta lähti melko runsaasti alapuolisen Kutujoen ammoniumtyppipitoisuuksiin verrattuna. Muhosjoki Vuoden 212 tarkkailusoista Keisarinsuo-Timonsuon ja Tunturisuon valumavedet laskevat Poikajoen kautta Muhosjokeen. Tunturisuolla tehtiin vuonna 212 kuntoonpanotöitä. Tunturisuon tarkkailuun liittyen otettiin vesistötarkkailunäytteitä marraskuussa. Kesäajalta on kuitenkin käytettävissä ympäristöhallinnon vedenlaatutietoja Tunturisuon alapuolelta ja Poikajoen suulta (liite 3). Copyright Pöyry Finland Oy

OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU WWE

OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU WWE OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU 213 16WWE1786 19.3.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, S. KINNUNEN, KEISARINTIENTURVE OY, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 213

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v.

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU 211 16WWE1271 4.6.212 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 211 A. Haataja,

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2015

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2015 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, TURVETUOTANTO S. KINNUNEN KY, A. HAATAJA KY, TIMONI OY OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 215 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro:

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2016

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2016 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, TURVETUOTANTO S. KINNUNEN KY, A. HAATAJA KY, TIMONI OY OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 216 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro:

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE1830 12.6.2013

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE1830 12.6.2013 IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 22 6WWE83 2.6.23 VAPO OY, TURVERUUKKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY Iijoen

Lisätiedot

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10776 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v.

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. TARKKAILURAPORTTI 213 16UEC113 15.4.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 213 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2012

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2012 TARKKAILURAPORTTI 212 16UEC14 15.3.212 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 212 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu

Lisätiedot

VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY

VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE0966 25.7.2013 VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY KALAJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA 2012 Vapo Oy, Kanteleen Voima Oy ja Kokkolan

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012 TARKKAILURAPORTTI 212 16UEC12 8.5.213 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2014

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2014 TARKKAILURAPORTTI 214 16UEC112 27.5.215 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 214 2 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012 OLHAVANJOEN TARKKAILU 212 16WWE1778 2.5.213 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2013

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2013 TARKKAILURAPORTTI 213 16UEC11 7.4.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 213 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN TARKKAILU 2012 16UEC0078 2.5.2013 VAPO OY JA PELSON VANKILA Liminganlahden kuormittajien käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012 1 Liminganlahden kuormittajien käyttö-, päästö-

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2016

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2016 TARKKAILURAPORTTI 216 111118 3.5.217 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 216 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 216 2 Sisältö

Lisätiedot

HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU X TURVERUUKKI OY. Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 2015

HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU X TURVERUUKKI OY. Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 2015 HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU 215 16X213462 1.5.216 TURVERUUKKI OY Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 215 1 Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 215 Sisältö 1 JOHDANTO... 2

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 214 16X1956 3.8.215 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 214 Kiiminkijoen

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 215 16X1656 12.4.216 KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY Kalajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 215 1 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2010

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2010 6WWE32 6.5.2 Vapo Oy, Turveruukki Oy, Kuiva-Turve Oy, Pudasjärven Turvetyö Oy, Turvetuote Peat Bog Oy Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2 6WWE32 Iijoen

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 2010 9M609244 31.3.

Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 2010 9M609244 31.3. Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 21 9M69244 31.3.211 9M69244 Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015 TARKKAILURAPORTTI 215 16UEC111 11.4.216 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 215 2 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU X VAPO OY

OLHAVANJOEN TARKKAILU X VAPO OY OLHAVANJOEN TARKKAILU 2015 16X286489 4.4.2016 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015 1 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2011

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2011 OLHAVANJOEN TARKKAILU 211 16WWE143 3.3.212 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 211 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 211 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS 2014-2015 15.2.2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Selvityksen tausta ja lähtöainesto 2. Ylivirtaamatilanteet ja niiden määritys 3. Virtaaman vaikutus vedenlaatuun

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011 KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 211 16WWE1464 25.6.212 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 211 Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA Vastaanottaja Vapo Oy, Pelson vankila Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.4.2016 Viite 1510010135 VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN KUORMITTAJIEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA

Lisätiedot

VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012

VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012 LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 212 16WWE1758 7.5.213 VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 212 Vapo Oy Simon Turvejaloste Oy Lapin

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2014

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2014 TARKKAILURAPORTTI 214 16UEC114 2.4.215 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 214 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 214 2

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Vastaanottaja Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.7.217 Viite 15124338 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY SIIKAJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS 2011-2015 15.2.2017 Ominaiskuormitusselvityksen taustaa Turvetuotannon vesistöön kohdistuvaa kuormitusta arvioidaan olemassa olevien tarkkailuaineistojen

Lisätiedot

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun

Lisätiedot

Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästöja vesistötarkkailu v WWE

Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästöja vesistötarkkailu v WWE Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästöja vesistötarkkailu v. 21 16WWE319 13.5.211 16WWE319 Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2014

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2014 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY RAKENTAMISEN TARKKAILU 2011 16WWE0993 15.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 Osa II b Rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa II b Rakentamisvaiheen

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 216 16X1656-72M16 8.5.217 KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY Kalajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 216 Sisältö 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU WWE

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU WWE IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 211 16WWE967 24.5.212 VAPO OY, TURVERUUKKKI OY, KUIVA-TURVE OY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, TURVETUOTE PEAT- BOG OY, POLAR-SAMMAL OY Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

16WWE Vapo Oy. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2010

16WWE Vapo Oy. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2010 16WWE159 26.4.211 Vapo Oy Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 16WWE159 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TARKKAILUKAUDEN

Lisätiedot

Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v WWE

Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v WWE Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 21 16WWE321 21.4.211 16WWE321 Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 9M6998 Ruskon jätekeskuksen tarkkailu v. 29, tiivistelmä 1 RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 29 Vuonna 29 Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2014

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2014 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, TURVETUOTANTO S. KINNUNEN KY, KEISARINTIENTURVE OY, TIMONI OY OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 214 AHMA YMPÄRISTÖ OY

Lisätiedot

PÄÄSTÖTARKKAILU WWE Haukkasuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen

PÄÄSTÖTARKKAILU WWE Haukkasuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen PÄÄSTÖTARKKAILU 2013 16WWE1895 11.3.2014 Haukkasuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2013 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailu

Lisätiedot

Kuva Rautuojan (FS27), Kylmäojan (FS03) ja Laurinojan (FS04) tarkkailupisteet.

Kuva Rautuojan (FS27), Kylmäojan (FS03) ja Laurinojan (FS04) tarkkailupisteet. Kuva 1-8-18. Rautuojan (), Kylmäojan (FS3) ja Laurinojan (FS4) tarkkailupisteet. 2 1.8.4.6 Äkäsjokeen laskevat purot Hannukaisen alueella Äkäsjokeen laskevien purojen vedenlaatua on tutkittu Hannukaisen

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2013

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2013 KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 213 16UEC35 8.4.214 Humpinsuon pintavalutuskenttä. Noora Huotari KAINUUN ELY-KESKUKSEN ALUEEN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU OULUJÄRVEN VALUMA-ALUEELLA

Lisätiedot

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotanto ja veden väri Ojitusten osuus soista Veden väri Vapon tuotantosuot Lähde: www.ymparisto.fi Soiden käyttö ja turvetuotannon

Lisätiedot

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2014

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2014 LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 214 16X19562 27.4.215 Saariaavan pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen Vesiensuojelun näkökulma turvetuotannon lupahakemuksiin Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen 1 Petri Tähtinen Vapo Paikalliset

Lisätiedot

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2015

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2015 LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 215 16X19562 8.4.216 Saariaavan pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

Vesistötarkkailu vuonna 2012

Vesistötarkkailu vuonna 2012 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 1641 OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU VESISTÖTARKKAILU VUONNA 212 Copyright Ahma ympäristö Oy 16.4.213 Satu Ojala Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 215 16X1956 11.3.216 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 215 Kiiminkijoen

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU VUODELTA 2010 Vesistötarkkailu

OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU VUODELTA 2010 Vesistötarkkailu 10512/2011 OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU VUODELTA 2010 Vesistötarkkailu LAPIN VESITUTKIMUS OY LAPIN VESITUTKIMUS OY vuodelta 2010 Vesistötarkkailu 10512/2011 27.4.2011 Satu Ojala, FM limnologi LVT

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2015

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2015 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI

Lisätiedot

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Puhdas Vesi projekti Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 1, Projektipäällikkö Turvetuotanto - yksi kuormittaja muiden joukossa Valtakunnallisesti

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014. Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014. Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 16X236418 korjattu 13.11.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon

Lisätiedot

FORTUM POWER AND HEAT OY, VAALAN KUNTA, PETÄJÄKOSKEN KALA, OULUJOEN LOHI JA MONTAN LOHI

FORTUM POWER AND HEAT OY, VAALAN KUNTA, PETÄJÄKOSKEN KALA, OULUJOEN LOHI JA MONTAN LOHI OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU 1 1X79..1 FORTUM POWER AND HEAT OY, VAALAN KUNTA, PETÄJÄKOSKEN KALA, OULUJOEN LOHI JA MONTAN LOHI Oulujoen alaosan yhteistarkkailu Vesistötarkkailu 1 1 Fortum Power and

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA Vastaanottaja Vapo Oy, Pelson vankila Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 24.4.2015 Viite 1510010135 VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN KUORMITTAJIEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA

Lisätiedot

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2016

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2016 KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 216 16X19557 11.4.217 Jäkäläsuon pintavalutuskenttä. Noora Huotari KAINUUN ELY-KESKUKSEN ALUEEN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU OULUJÄRVEN VALUMA-ALUEELLA

Lisätiedot

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2012

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2012 KUIVAJOEN YHTEISTARKKAILU 212 16WWE1898 1.6.213 KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 212 Osa I: Päästö- ja vesistötarkkailu Copyright Pöyry Finland Oy Kuivajoen tarkkailuvelvolliset

Lisätiedot

PÄÄSTÖTARKKAILU WWE Korjattu POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2011

PÄÄSTÖTARKKAILU WWE Korjattu POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2011 PÄÄSTÖTARKKAILU 211 16WWE928 14.3.212 Korjattu 18.4.212 POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 211 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailu vuonna 211 1 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2013

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2013 KUIVAJOEN YHTEISTARKKAILU 213 16WWE1899 6.5.214 KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 213 Päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu Kuivajoen tarkkailuvelvolliset Kuivajoen yhteistarkkailu

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 2 16X196..216 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 2 Kiiminkijoen

Lisätiedot

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Annukka Puro-Tahvanainen Saariselkä 18.9.2014 25.9.2014 1 2 Inarijärveen tuleva ravinnekuorma Kokonaisfosfori 55 t/v Kokonaistyppi Piste- ja hajakuormitus

Lisätiedot

KUIVASTENSUO Sijainti

KUIVASTENSUO Sijainti Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy KUIVASTENSUO 21 Sijainti Kiukoo-Veteläsuo, ja Pillisuo sijaitsevat Pielavedellä Lampaanjoen alueella (vesistöalue 14.746, peruskartta 3314 7-12). Vesistöalueen koko on

Lisätiedot

No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

Bioenergia ry

Bioenergia ry 1.5.217 Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS Virtaaman vaikutus vedenlaatuun, kuormitukseen sekä puhdistustehoihin vuosien 214 215 tarkkailuaineistojen perusteella Jäkäläsuon pintavalutuskenttä

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2015 16X236418 10.6.2016 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2015 Hämeen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 3135/16 23.11.2016 IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Imatran Immalanjärven tarkkailu perustuu Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 213 16WWE1764 1.4.214 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 213 Kiiminkijoen

Lisätiedot

9M Korjattu POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2010

9M Korjattu POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2010 24.3.2011 Korjattu 12.5.2011 POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2010 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailu vuonna 2010 Sisältö Yhteenveto 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄTILA...

Lisätiedot

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU WWE

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU WWE LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2015 16WWE1907 28.4.2016 TURVERUUKKI OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2015 Turveruukki Oy Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-,

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1(4) 16.12.2015 Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella MS5 Hydrolab vedenlaatumittarilla

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 212 16WWE1763 19.4.213 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 212 1

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

Ryhmätyöt. 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä. Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mistä tulisi tarkkailla

Ryhmätyöt. 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä. Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mistä tulisi tarkkailla Ryhmätyöt 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mitä tulisi tarkkailla Mistä tulisi tarkkailla Miksi tulisi tarkkailla Arvioi myös mahdollisen vaikutuksen suuruutta 27.2.2014

Lisätiedot

Kaihlalammen kosteikon vedenlaadun seuranta. TASO-hanke

Kaihlalammen kosteikon vedenlaadun seuranta. TASO-hanke Kaihlalammen kosteikon vedenlaadun seuranta TASO-hanke 212 213 Sisältö 1 Johdanto... 1 2 Kosteikon perustaminen... 1 3 Kosteikon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa... 2 4 Vedenlaadun seurannan tulokset...

Lisätiedot

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2015

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2015 KUIVAJOEN YHTEISTARKKAILU 2015 16WWE1902 18.5.2016 KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2015 Päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu Copyright Pöyry Finland Oy Kuivajoen tarkkailuvelvolliset

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2014

POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 214 16WWE1896 9.3.215 Korentosuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 214 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden

Lisätiedot

PUURONEVAN TARKKAILU UEC VAPO OY

PUURONEVAN TARKKAILU UEC VAPO OY PUURONEVAN TARKKAILU 2013 16UEC0081 30.4.2014 VAPO OY Puuronevan päästö- ja vesistötarkkailu 2013 Vapo Oy, Puuronevan tarkkailu 2013 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 HANKE- JA VESISTÖKUVAUS... 1 2.1 Puuronevan

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 18.1.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2016 10100630-001 15.6.2017 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2016 Hämeen ELY-keskuksen alueella 1 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

HUNTTIJÄRVEN VEDENLAADUNSEURANTA Eteläinen laskuoja

HUNTTIJÄRVEN VEDENLAADUNSEURANTA Eteläinen laskuoja 1 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinkää HUNTTIJÄRVEN VEDENLAADUNSEURANTA Eteläinen laskuoja Heidi Rantala Syyskuu 2008 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SÄHKÖNJOHTOKYKY... 3 3 VEDEN HAPPAMUUS... 4 4 VÄRILUKU...

Lisätiedot

Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla. 13.2.2013 Jaakko Soikkeli

Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla. 13.2.2013 Jaakko Soikkeli Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla 13.2.2013 Jaakko Soikkeli Maankäytön aiheuttama kuormitus Suomen soilla ja turvemailla - Käsittää n. 33 % maa-alasta 20.5.2013 Fosforipäästölähteet,

Lisätiedot

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 Kari Kainua/4.12.2013 Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 1 1. Taustatiedot Vuonna 2011 perustettu Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys pyrkii parantamaan entisen Kiimingin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1 2412/11.01.03/2012 56 Espoon järvien tila talvella 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Kajaste Ilppo, puh. (09) 816 24834 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 2412/11.01.03/2012 32 Espoon vesistötutkimus vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Va.

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta (email) A.. Tiedoksi: Tervon ympäristönsuojelulautakunta (email) Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Tervon kunnan

Lisätiedot

Tammelan Jäni- ja Heinijärven vedenlaatuselvitys v. 2017

Tammelan Jäni- ja Heinijärven vedenlaatuselvitys v. 2017 Tammelan Jäni- ja Heinijärven vedenlaatuselvitys v. 2017 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 11.12.2017 Johdanto Lammin biologinen asema selvitti Tammelan Jäni- ja Heinijärven sekä

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta (email) A 776 4..2 Tiedoksi: Tervon ympäristönsuojelulautakunta (email) Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Tervon

Lisätiedot

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

PUURONEVAN TARKKAILU X Puuronevan kosteikko Noora Huotari VAPO OY

PUURONEVAN TARKKAILU X Puuronevan kosteikko Noora Huotari VAPO OY PUURONEVAN TARKKAILU 2014 2015 16X199445 2.5.2016 Puuronevan kosteikko Noora Huotari VAPO OY Puuronevan päästö- ja vesistötarkkailu 2014 2015 Vapo Oy, Puuronevan tarkkailu 2014 2015 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 16X236418 25.9.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 Hämeen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630 RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014 Väliraportti nro 116-14-7630 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 13. 14.10.2014 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 213 Sisällys 1. Vedenlaatu... 2 1.1. Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste... 3 1.2. Ravinteet ja klorofylli-a... 4 1.3. Alkaliniteetti ja ph...

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.6.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot