Kuva Rautuojan (FS27), Kylmäojan (FS03) ja Laurinojan (FS04) tarkkailupisteet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuva Rautuojan (FS27), Kylmäojan (FS03) ja Laurinojan (FS04) tarkkailupisteet."

Transkriptio

1 Kuva Rautuojan (), Kylmäojan (FS3) ja Laurinojan (FS4) tarkkailupisteet. 2

2 Äkäsjokeen laskevat purot Hannukaisen alueella Äkäsjokeen laskevien purojen vedenlaatua on tutkittu Hannukaisen alueella tarkkailupisteissä (Kuva ): Rautuoja (), Kylmäoja (FS3) ja Laurinoja (FS4). Purojen vedet ovat vähähumuksisia (keskimääräiset CODMnarvot 7, 9, mg/l) ja hieman happamia (keskimääräiset ph arvot 6,7 6,8). Veden ph on laskenut kevättulvien aikaan alle 6 (Kuva1-8-19, Taulukko 1-8-1). Purovesien puskurikyky happamoitumista vastaan on ollut kevättulva-aikaa lukuun ottamatta joko hyvä tai erinomainen. Keväällä happamat sulamisvedet alentavat veden ph-arvoa. Vaikutus on havaittavissa erityisesti jokien latvavesillä ja pienimmissä puroissa. Hapen kyllästysprosentti on ollut keskimääräisesti 88 9 % ja happitilanne pääosin joko hyvä tai erinomainen. Rautuojan ja Kylmäojan keskimääräiset sähkönjohtavuudet (2,9 4,1 ms/m) ovat alhaisia. Laurinojan keskimääräinen sähkönjohtavuus on ollut niitä korkeampi 7,7 ms/m, mutta pysynyt tasolla, joka on tyypillinen luonnonvesille. Purojen kiintoainepitoisuuksissa on ollut vaihtelua näytekerroittain (Kuva ) ja keskimäärin pitoisuudet (3,6 4,9 mg/l) (taulukko 1-8-1) ovat olleet hieman suuremmat kuin Äkäsjoessa (1,8 2,7 mg/l) (ks. Taulukko ). Purojen kesäaikaiset kokonaistyppipitoisuudet kuvaavat karuja vesistöjä typen ollessa kasvua rajoittava minimitekijä. Rautuojan veden keskimääräinen fosforipitoisuus (3 ) kuvaa rehevää vesistöä. Kylmäojan fosforipitoisuus 21 ja Laurinojan vastaava luku 18 viittaavat lievästi rehevään vesistöön. Rautuojan, Kylmäojan ja Laurinojan metallipitoisuudet ovat mangaania lukuun ottamatta olleet jokaisella näytekerralla matalammat kuin talousvedelle asetetut vaatimukset ja suositukset (Taulukko ). Korkeimmat Rautuojasta ja Laurinojasta mitatut alumiini- ja kuparipitoisuudet sekä Kylmäojasta mitattu korkein elohopeapitoisuus ovat ylittäneet EU:n vesiekosysteemien suojelemiseksi asettamat kriteeriarvot. Muut metallipitoisuudet ovat jokaisella näytekerralla olleet matalampia kuin kriteeriarvot (Taulukko ). Laurinojan alumiini-, koboltti-, kupari- ja nikkelipitoisuudet ovat olleet suuremmat kuin Rautuojassa ja Kylmäojassa (Taulukko , Kuva 1-8-2). Laurinoja virtaa vanhalla Rauta-ruukin kaivosalueella, mikä voi myös näkyä korkeampina pitoisuuksina muihin puroihin verrattuna. 8 7, ph FS3 FS4 4 4 Kiintoaine (mg/l) FS3 FS , , N TOT () FS3 FS4 7 6 P TOT () FS3 FS Kuva Rautuojan (), Kylmäojan (FS3) ja Laurinojan (FS4) ph, kiintoaine-, kokonaistyppi- ja kokonaisfosforipitoisuudet vuosina

3 Taulukko Rautuojan (), Kylmäojan (FS3) ja Laurinojan (FS4) vedenlaatutulosten keskiarvot sekä pienimmät ja suurimmat pitoisuudet vuosina Kevät = toukokuu, kevät = kesä-elokuu. O 2 O 2 Kiintoaine Sameus S-joht Alk ph Väri CODMn N TOT NH 4 N NO 2-3 N P TOT PO 4 -P SO 4 Fe mg/l % mg/l FNU ms/m mmol/l mg Pt/l mg/l mg/l Rautuoja, / vuodet (1 näytettä) keskiarvo 11,3 88 4,9 1,4 2,9,21 6,7 81 9, 218 3, ,9 48 min. 9,7 78,6,6 1,3,2,6 1 1,4 < , 17 maks. 13, ,8 3,9,29 7, ,2 766 kevät 11, 84 3,1 1,1 2,3,14 6, ,7 32 kesä 1, 93 1,6 1,6 3,2,2 6,9 82 9, ,7 9 Kylmäoja, FS3 / vuodet (19 näytettä) keskiarvo 11,4 9 3,6 1, 4,1,2 6,8 9 7, ,6 64 min. 9,8 69,6,9 1,4,4,9 1 1,3 17 < ,4 183 maks 13, ,9 6,7,2 7, ,6 21 kevät 11,3 9,7 1,6 2,7,1 6, , 817 kesä 1,2 94 1, 1,4 4,3,26 7,1 66 6, ,2 31 Laurinoja, FS4 / vuodet (19 näytettä) keskiarvo 11,6 9 4, 1,6 7,7,32 6,7 71 8, min. 9,6 82,, 2,6,,9 1 1,6 <1 < , 232 maks. 13, ,2 13,6 1,14 7, kevät 11,9 9 2, 1,2,,11 6, kesä 1,1 9 2,9 1, 7,,6 6, Taulukko Rautuojan (), Kylmäojan (FS3) ja Laurinojan (FS4) metallipitoisuudet vuosina , talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset sekä EU:n vesiekosysteemien suojelemiseksi määrittelemät veden laadun ohjearvot (Direktiivi 26/44/EY ja direktiivi 28/1/EY). Piste Fe Al As Cd Co Cr Cu Hg Mn Mo Ni Pb Zn Sb U Talousveden laatuvaatimukset Talousveden laatusuositukset 2 2 EU:n veden laadun ohjearvot 1,8, 2 7,2 3 Rautuoja, keskiarvo ,9 <,,12, 1,,2 7,,2,26,6 1,8,3 min <, <,2,,4,3 <,2 1,9 <,,14,2,4 <,1 maks ,1,9,3,6,4,4 19,4,47,9 9,,18 Kylmäoja, FS3 keskiarvo 43 3,6,3,27,3,4,17 24,18,49,,8 <,1,9 min <, <,2,9,2,2 <,1 8,6,3,1 <,2 <,1,6 maks ,11,7,76,3,8,17 2,28,76,13 2,7,2,13 Laurinoja, FS4 keskiarvo ,6,3 1,7,4 3,4 <,2 29,19 1,,7 1,9,3,39 min ,6 <,2,4,2, <.1 1,8,6,1,9 <,1,9 maks ,11,1 7,4 1,1 6,4,4 13,3 2,4,3 3,8,2, 22

4 Äkäsjoen vesistöalueen vedet ovat vedenlaatutietojen perusteella pääosin karuja, vähähumuksisia ja hyvälaatuisia vesistöjä. Typpi on vesistöjen rehevyyttä rajoittava minimiravinne. Tutkituista vesistöistä Valkeajoki on puhtain ja sen ravinnepitoisuus alhaisin. Alueen purojen ja pikkujokien humus-, ravinne- ja metallipitoisuudet ovat olleet pääosin korkeampia kuin vastaavat arvot Äkäsjoen, Kuerjoen ja Valkeajoen vesissä. Vanhan, suljetun kaivosalueen vaikutus on nähtävissä Laurinojan metallipitoisuuksien kohonneina arvoina. 6 Fe () FS3 FS4 3, 2, Ni () FS3 FS4 4 2, 3 1, 2 1, 1,, 7, 6,, 4, 3, 2, Cu () FS3 FS Co () FS3 FS4 1, 1, 1,2 1,,8,6,4,2, Cr () FS3 FS Zn () FS3 FS4 Kuva Rautuojan (), Kylmäojan (FS3) ja Laurinojan (FS4) Fe-, Ni-, Cu-, Co-, Cr- ja Zn-pitoisuudet vuosina

5 Kuva Niesajoen tarkkailupisteet (FS13, FS14, FS1, FS16, FS17). 24

6 Niesajoki Niesajoen vedenlaatua on tarkasteltu tarkkailupisteestä (Kuva ), jotka sijaitsevat: Niesajen suulla (), joen alaosassa (FS16), joen yläosassa (FS1) ja Niesajoen yläjuoksulla sijaitsevalla Niesajoen altaalla (FS13). Tarkkailupisteessä (FS14) on otettu näytteitä altaasta lähtevistä vesistä. Niesajoen vesi on vähähumuksista. Veden väriluku ja COD Mn -pitoisuudet kasvavat hieman jokea alaspäin mentäessä. Veden keskimääräiset ph-arvot ovat vaihdelleet välillä 6,8 7,2. Veden puskurikyky happamoitumista vastaan on erinomainen (Taulukko , Kuva ). Taulukko Niesajoen vedenlaatutulosten keskiarvot, pienimmät ja suurimmat pitoisuudet 2-luvulla. Kevät = toukokuu, kesä = kesä-elokuu. Niesajoen pisteiden (, FS16, FS1) happitilanne on ollut hyvä. Niesajoen altaassa (FS13, FS14) happitilanne on ollut pääosin tyydyttävä, mutta kevättalvella se on ollut ajoittain myös heikko. Vesien keskimääräiset sähkönjohtavuudet ovat vaihdelleet välillä 12 3 ms/m. Korkeimmat sähkönjohtavuusarvot on mitattu Niesajoen altaalla ja altaasta pois virtaavasta vedestä (Taulukko ). Niesajoen altaan (FS13) kesäaikainen keskimääräinen kokonaistyppipitoisuus 171 kuvaa erittäin rehevää vesistöä ja kokonaisfosfori 17 lievästi rehevää vesistöä. Kuitenkin kesäaikaan joen alaosan (, FS16) keskimääräiset kokonaisfosforipitoisuudet (14 ) ja kokonaistyppipitoisuudet ( ) kuvaavat rehevyydeltään karua vesistöä. Sen sijaan joen yläosalla (FS1) kesäajan keskimääräinen kokonaistyppipitoisuus (611 ) kuvaa rehevää ja kokonaisfosforipitoisuus (21 ) lievästi rehevää vesistöä. Niesajoessa kasvua rajoittava minimiravinne on fosfori. O 2 O 2 Kiintoaine Sameus S-joht Alk ph Väri CODMn N TOT NH 4 N NO 2-3 N P TOT PO 4 -P SO 4 Fe mg/l % mg/l FNU ms/m mmol/l mg Pt/l mg/l mg/l Niesajoki, / vuodet (68 näytettä) keskiarvo 1, 8 2,3 1,8 12,43 7, 7 8, min. 8,1 61,4, 3,1 6,2 3 2,4 138 < ,7 31 maks. 13,1 1 2,9 27,6 7, kevät 1, 79 2,6 1, 6,3 6, 1 12, ,4 79 kesä 9,7 92 1,2 1,6 14,44 7,2 61 7, , Niesajoki, FS16 / vuodet (6 näytettä) keskiarvo 1,1 82 2, 1,7 12,2,36 6,8 7 8, min. 7,7 68,4,6 3,1,11 6,2 1 2, , 22 maks 12, ,, 24,,2 7, kevät 9,9 78 4,4 2,,9,2 6, kesä 9,4 87 1,3 1, 14,9,39 7, 6 7, Niesajoki, FS1 / vuodet ( näytettä) keskiarvo 1,2 84 4, 2,6 19,8,43 6,9 67 8, min. 8, 73,9,8,3,16 6,3 19 3, maks. 13, ,,8 7, kevät 1, ,2 11,1,33 6, kesä 9,2 87 1,7 2, 22,8,42 7,1 4 6, Niesajoki, FS14 / vuodet (18 näytettä) keskiarvo 8, 77 2, 2,3 27,78 7,2 2 6, min., 3,6,6,6 18,63 6,4 2,2 19 < < maks 14, , 8,9 47 1,1 7,7 1 8, kevät 9,9 87 3,4 4,2 26,77 7, 63 6, kesä 8,7 9 1,4 1,3 27,69 7, 41 7, Niesajoki, FS13 / vuodet (19 näytettä) keskiarvo 8,3 76 3,2 2,7 3,37 6,9 37 3, min.,4 3,8,4 24,17 6,2 2, < 2 3 maks. 13, ,2,6 4,81 7,8 8 6, kevät 11,4 97 4,7 3,9 34,46 6,9 42 3, , kesä 8,7 9 2,3 2,2 36,26 7,1 26 3, <

7 Niesajoki on alustavan ekologisen luokittelun mukaan luokiteltu tilaltaan hyväksi (Ramboll Finland Oy 212, Liite 1). Niesajoen vesien metallipitoisuudet ovat olleet rautaa ja mangaania lukuun ottamatta alhaisempia kuin talousvesille asetetut vaatimukset ja suositukset (Taulukko ). Rautapitoisuudet ovat olleet kuitenkin luonnonvesille tyypillisellä tasolla. Enimmäkseen Niesajoen veden metallipitoisuudet ovat olleet matalampia kuin EU:n vesiekosysteemien suojelemiseksi säätämät kriteeriarvot. Korkeimmat mitatut alumiinipitoisuudet pisteillä ja FS16 Niesajoen alajuoksulla, elohopea-arvot pisteellä FS16, ja kuparipitoisuudet pisteellä FS13 Niesajoen altaalla ovat ylittäneet EU:n säätämät kriteeriarvot yksittäisillä näytekerroilla (Taulukko ). Niesajoen altaasta (FS13) mitatut mangaani-, kupari-, koboltti-, ja sinkkipitoisuudet ovat korkeampia kuin muilla mittauspisteillä saadut arvot. Altaasta ulosvirtaavissa vesissä on korkeampia arseeni-, nikkeli- ja uraanipitoisuuksia kuin mittaustuloksissa, joita on saatu muilta tarkkailupisteiltä (Taulukko , Kuva ). Niesajoen yläosalla altaan metallipitoisuuksia nostavat Ylläksen jätevedenpuhdistamon jätevedet ja Rautuvaaran rikastamon varastoaltaasta pois johdetut vedet. Niesajoen metallipitoisuudet ovat yleensä korkeampia kuin vastaavat Äkäsjoen vesistä mitatut pitoisuudet. Veden laatu Niesajoessa on hyvä, ellei oteta huomioon sitä, että veden sähköjohtavuus on korkeampi kuin on tavallista Suomen sisävesissä. Niesajoen rehevyystaso vaihtelee rehevästä tai lievästi rehevästä vesistöstä karuksi luokiteltavaan vesistöön. Joen rehevyyttä rajoittava minimiravinne on fosfori. Ylläksen jätevedenpuhdistamolta peräisin olevat jätevedet ja jätevedet, jotka johdetaan ulos Rautuvaaran suljetun rikastamon varastoaltaasta, voidaan havaita Niesajoessa kohonneina ravinne- ja metallipitoisuuksina ja kohonneina sähkönjohtavuusarvoina. ph 8, FS1 7,8 7,6 7,4 7,2 7, 6,8 6,6 6,4 6,2 6, Fe () 2 FS N TOT () 1 FS N TOT () 1 FS Kuva Niesajoen jokisuun () ja yläosan (FS1) veden ph, rauta-, kokonaistyppi- ja kokonaisfosforipitoisuudet 2-luvulla. 26

8 Taulukko Niesajoen metallipitoisuudet vuosina , talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset sekä EU:n vesiekosysteemin suojelemiseksi määrittelemät veden laadun ohjearvot (Direktiivi 26/44/EY ja direktiivi 28/1/EY). Piste Fe Al As Ba Cd Co Cr Cu Hg Mn Mo Ni Pb Zn Sb U Talousveden laatuvaatimukset Talousveden laatusuositukset 2 2 EU:n veden laadun ohjearvot 1,8, 2 7,2 3 Niesajoki, keskiarvo ,27 7,2,3,27,31 1,22,2 43,16 1,8,3 1,2,1,16 min. 37 7,6, <,2,9,2,66 <,1 1,6 1, <,1,3 <,1,9 maks ,47 9,3,11,93,42 2,41, 18,2 3,,9 2,7,3,23 Niesajoki, FS16 keskiarvo 92 44,33 7,3,3,4,32 1,1,3 77,1 2,3,4 1,9,2,27 min. 22 6,13,8 <,2,9,2,8 <,1 1,9 1,2,1,3 <,1,27 maks ,9 9,4,1 1,4,4 2,8,24 24,2 3,9,11 6,1,7,27 Niesajoki, FS1 keskiarvo ,82 9,7,4 2,,26 2,1,4 241,16,, 1,8,2 min. 29,3,2 7,8 <,2,27,1 1,3 <,1 84,7 3,3,1,8 <,1 maks ,98 12,13 6,,87 3,9,29 6,22 1,24 3,7,4 Niesajoki, FS14 keskiarvo 62 21,7 1,4,98,39 2,1 <,2 89,1 13,7 2,7,4 1,3 min. 11 2,6 12 <,2,1,11 1,2 <,1 2,38 7,,2,,3 1,1 maks ,9 24,14 2,9 2,6 2,8,29 278,68 22,22 7,3,8 1, Niesajoki, FS13 keskiarvo ,6 16,4 12,1 4,1 <, <, 9,1,6 7,3,2,12 min. 4 <, 1 <,2 3,,2 1, <,1 38 <, 4,9,2 1,6 <,1,11 maks ,11 22,13 3,31 9,4,16 216,7 17,17 28,9,14 27

9 2 Fe () FS13 2 Ni () FS13 2 FS14 FS1 2 FS14 FS1 1 FS16 1 FS Cu () FS13 FS14 FS1 FS Co () FS13 FS14 FS1 FS16 3, 2, Cr () FS13 FS Zn () FS13 FS14 2, 1, FS1 FS FS1 FS16 1, 1,, Kuva Niesajoen Fe-, Ni-, Cu-, Co-, Cr- ja Zn-pitoisuudet

10 Kuva Ylläsjoen tarkkailupisteet (FS44, FS4). Taulukko Ylläsjoen vedenlaatutulokset vuoden 212 näytteistä. O2 mg/l O2 % Kiintoaine mg/l Sameus S-joht Alk ph Väri CODMn NTOT NH4N NO2-3N PTOT PO4-P SO4 Fe 2, 2,,13 6, , 87 3, 2,6,14 6, ,8 94 FNU ms/m mmol/l mg Pt/l mg/l mg/l Ylläsjoki ala, FS44 / vuosi 212 (1 näyte) arvo 1,6 81 2, Ylläsjoki ylä, FS4 / vuosi 212 (1 näyte) arvo 11, 83 2,8 Taulukko Ylläsjoen metallipitoisuudet vuodelta 212, talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset sekä EU:n vesiekosysteemin suojelemiseksi määrittelemät vedenlaadun ohjearvot (Direktiivi 26/44/EY ja direktiivi 28/1/EY). Piste Fe Al As Ba Cd Co Cr Cu Hg Mn Mo Ni Pb Zn Sb U , 2 7,2 3 Talousveden laatuvaatimukset Talousveden laatusuositukset 1 2 EU:n veden laadun ohjearvot 2,8 1 Ylläsjoki, FS44 arvo 87 77,14 8,6,6,14,6,4-21,14,4, 2, ,1 9,,6,21,6,7-32,12,, 2, - - Ylläsjoki, FS4 arvo 29

11 Ylläsjoki Ylläsjoen vedenlaatua on tarkkailtu kahdessa pisteessä (Kuva ), jotka sijaitsevat: Ylläsjoki ala, Ylläsjokisuussa (FS44) Ylläsjoki ylä, Kattilamaan kohdalla (FS4) Ylläsjoki on keskisuuri turvemaiden joki, joka on ekologiselta ja kemialliselta tilaltaan luokiteltu hyväksi. Tornionjoen toimenpideohjelman (Lapin ELY-keskus 29) mukaan joen keskeiset vedenlaatumuuttujat ovat seuraavat: kokonaistyppi 383, kokonaisfosfori 23 ja minimi ph,9. Tulokset ovat samansuuntaiset alla olevassa taulukossa (Taulukko ) esitettyjen Northlandin vedenlaatutulosten kanssa. Vedenlaatutulokset Ylläsjoen tarkkailupisteiden välillä eivät juuri poikkea toisistaan. Esitettyjen tulosten mukaan kokonaistyppipitoisuus kuvaa rehevyydeltään karua vesistöä ja kokonaisfosforipitoisuudet puolestaan lievästi rehevää vesistöä. Ylläsjoen vesi on lievästi hapanta (ph 6,6) ja veden väriluvun (1 mg Pt/l) mukaan humuksista tai jopa erittäin humuksista. Ylläsjoesta otettujen näytteiden määrä on kuitenkin niin vähäinen, ettei vedenlaadun arvioiminen ole mielekästä. Ylläsjoen metallipitoisuudet ovat rautaa lukuun ottamatta alhaisempia kuin talousvesille asetetut vaatimukset ja suositukset (Taulukko 1-8-2). Rautapitoisuudet ovat olleet kuitenkin luonnonvesille tyypillisellä tasolla. Ylläsjoen metallipitoisuudet näiden näytteiden osalta alittavat EU:n vesiekosysteemien suojelemiseksi säätämät kriteeriarvot (Taulukko 1-8-2). Kuva Muonionjoen veden laadun tarkkailupisteet (FS23, FS24, M71, Mkjs). 21

12 Muonionjoki Muonionjoen vedenlaatua on tarkkailtu neljässä pisteessä (Kuva 1-8-2): Äkäsjoen yläpuolelta (FS24), Niesajoen yläpuolelta (FS23), Niesajoen alapuolelta (M71) ja Kaunisjokisuun kohdalta (Mkjs) Kolarinsaaren alapuolelta. Muonionjoen vedenlaatu on hyvä. Vesi on vähähumuksista ja kevättulva-aikaa lukuun ottamatta happamuudeltaan lähes neutraalia. Puskurikyky happamoitumista vastaan on hyvä tai erinomainen. Veden sähkönjohtavuus on alhainen ja kiintoainepitoisuudet pieniä kevättulvaa lukuun ottamatta. Happitilanne joessa on ollut pääosin hyvä tai erinomainen (Kuva , Taulukko , Liite 42). Veden kesäaikaiset keskimääräiset kokonaisfosforipitoisuudet (9 12 ) ja typpipitoisuudet ( ) kuvaavat karua vesistöä (Taulukko ). Ravinteiden tasapainosuhdetarkastelun perusteella typpi on vesistön kasvua rajoittava minimiravinne. Muonionjoen vedenlaadussa ei voida havaita selkeitä muutoksia näytepisteiden välillä (Liite 42, Taulukko ). Muonionjoki on luokiteltu fysikaalis-kemialliselta ja ekologiselta tilaltaan luokkaan erinomainen (Hertta 211). Muonionjoen veden metallipitoisuudet ovat jokaisella näytekerralla olleet matalia. Keväällä rautapitoisuus on ollut hieman koholla, mutta talvella ja kesällä se on matala. Eri mittauspisteiden välillä ei ole selviä eroja metallipitoisuuksissa (Kuva , Taulukko ). Muonionjoen veden metallipitoisuudet ovat enimmäkseen olleet matalampia kuin EU:n vesiekosysteemien suojelemiseksi asettamat kriteeriarvot. Korkeimmat elohopea- ja sinkkiarvot ovat yksittäisillä näytekerroilla ylittäneet EU:n kriteeriarvot (Taulukko ). 8, 7,8 7,6 7,4 7,2 7, 6,8 6,6 6,4 ph 6,2 6, COD Mn (mg/l) N TOT () 2 P TOT () Kuva Muonionjoen Kaunisjokisuun (Mkjs) ph, COD Mn -, kokonaistyppi- ja kokonaisfosforipitoisuudet vuosina

13 Taulukko Muonionjoen vedenlaatutulosten keskiarvot, pienimmät ja suurimmat pitoisuudet 2 luvulla. Kevät = toukokuu, kesä = kesä-elokuu. O 2 O 2 Kiintoaine Sameus S-joht Alk ph Väri CODMn N TOT NH 4 N NO 2-3 N P TOT PO 4 -P SO 4 Fe mg/l % mg/l FNU ms/m mmol/l mg Pt/l Muonionjoki, FS24 / vuodet (19 näytettä) mg/l mg/l keskiarvo 11,6 93 3, 1,8 4,,41 7, 6 6, ,2 2,9 62 min. 9,3 79,3,7 1,6,13 6, 2 2,3 1 < 2 2 < 2 1,1 178 maks. 16, ,4 1,4 2,2 7, ,9 16 kevät 12, 92 7,1 3, 2,7,18 6,8 8 9, ,9 1,9 18 kesä 9,9 99 1,2 1,2 2,9,68 7,2 4, < 2 2,9 36 Muonionjoki, FS23 / vuodet (26 näytettä) keskiarvo 11,2 9 2,7 1,6 3,3,24 7, 7 6, ,8 492 min. 8,7 72 <,,7 1,6,11 6,4 1 2, 138 < ,3 12 maks 13, ,2,9,4 7, ,6 16 kevät 11,8 9, 2,7 2,6,17 6,7 78 9, , 798 kesä 9,7 94 1,8 1,1 3,,19 7,1 7 6, ,3 33 Muonionjoki, M71 / vuodet 2 29 (27 näytettä) keskiarvo 1,4 93 2,7 1, 4,6 7,1 1 6, min. 8,7 64 1,2, 1,6 6,4 6 2, maks. 13,3 12,2 2,3 7,6 7, kevät 1,3 81 3,8 2,1 6, 86 8, kesä 9,7 11 2,7,7 3,8 7,3 3 6, Muonionjoki, Mkjs / vuodet (87 näytettä) keskiarvo 1,4 89 1, 3,7 7, 6 7, min. 8, 61,4 1,7 6,2 3 1, maks 13, 11 6,4 7,6 7, kevät 11,4 87 1,9 2,6 6, kesä 9,4 9 1,2 3,2 7,1 7,

14 Fe () FS24 FS23 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2 Ni () FS24 FS23,, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,,, Cu () FS24 FS23,3,2,2,1,1,, Co () FS24 FS23 Cr (),6 FS24 FS23, 6 Zn () FS24 FS23,4 4,3 3,2 2,1 1, Kuva Muonionjoen Fe-, Ni-, Cu-, Co-, Cr- ja Zn-pitoisuudet näytekerroittain

15 1.8. Pohjakasvillisuus Pohjakasvillisuus, erityisesti piilevät soveltuvat hyvin veden laadun tarkkailuun, kuten EU:n Vesipuitedirektiivi toteaa (Eloranta ym. 27). Myös pohjapiilevät ovat hyviä vedenlaadun indikaattoreita (esim. Kwadrans ym. 1998). Hannukaisen hankealueelta otettiin piilevänäytteet Jyväskylän yliopiston toimesta (WSP Environmental Oy 21). Näytteet otettiin noin 1 1 kiveltä jokaisessa jokinäytepisteessä. Näytteitä otettiin kolmesta pisteestä: Hannukaisen kohdalla Äkäsjoesta, Äkäsjoen Pulkkasaaresta, ja Rautuvaarassa Niesajoesta (Kuva ). Eri OMNIDIA-tietokoneohjelman avulla laskettujen indeksien mukaan suurin osa pohjalevänäytteistä osoittaa veden olevan laadultaan joko erinomaista tai hyvää (Taulukko ). Oheisessa taulukossa on lisätietoa OMNIDIA-ohjelmasta ja indeksistä. Taulukko Muonionjoen metallipitoisuus ja talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset sekä EU:n vesiekosysteemin suojelemiseksi määrittelemät veden laadun ohjearvot (Direktiivi 26/44/EY ja direktiivi 28/1/EY). Piste Fe Al As Ba Cd Co Cr Cu Hg Mn Mo Ni Pb Zn Sb Talousveden laatuvaatimukset Talousveden laatusuositukset 2 2 EU:n veden laadun ohjearvot 1,8, 2 7,2 3 Muonionjoki, FS24 keskiarvo 44 3, 7,6,3,7,22,37,3 16,23,29,4 1,,1 min <, 4,3 <,2,2,14,17 <.1 3,9,1 <,1 <,2 <,1 maks ,13 19,4,7,27,41,8,287 8,49 1,4,11 6,8,7 Muonionjoki, FS23 keskiarvo , 7,,,7,2,69,11 13,22,27,6 4,6,2 min <, 4,1 <,2,2,12,2 <,1 2,8,8,13,1,3 <,1 maks ,9 1,2,24, 4,6,98 4,33,72,31 1,1 214

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

Kuva Pohjavesialueet Hannukaisen alueella.

Kuva Pohjavesialueet Hannukaisen alueella. Kuva 10-7-1. Pohjavesialueet Hannukaisen alueella. 166 Kuva 10-7-2. Pohjavesialueet Rautuvaaran ja Niesan alueilla. 167 10.7.2 Pohjavesi ja virtaussuunnat Maaperägeologisesti hankealue sijaitsee Länsi-Lapin

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

336 337 338 Rikastushiekka-alue Tailings Management Facility () Kaivokset Mining pits Suojavyöhyke 1 km Buffer zone 1 km 1A - VE4 väliin jäävä alue Difference between 1A - Alt4 1A, 1B, 1C - VE4 väliin

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 213 Sisällys 1. Vedenlaatu... 2 1.1. Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste... 3 1.2. Ravinteet ja klorofylli-a... 4 1.3. Alkaliniteetti ja ph...

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 1(3) 12.10.2016 :n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus on lopetettu eikä selkeytysaltaalle pumpata enää

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.6.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja:

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja: Jyväskylän Ympäristölaboratorio TUTKIMUSTODISTUS Päivä: 09.10.14 Sivu: 1(1) Tilaaja: PIHTIPUTAAN LÄMPÖ JA VESI OY C/O SYDÄN-SUOMEN TALOUSHAL. OY ARI KAHILAINEN PL 20 44801 PIHTIPUDAS Näyte: Verkostovesi

Lisätiedot

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 3135/16 23.11.2016 IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Imatran Immalanjärven tarkkailu perustuu Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 Kari Kainua/4.12.2013 Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 1 1. Taustatiedot Vuonna 2011 perustettu Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys pyrkii parantamaan entisen Kiimingin

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 2 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 2.12.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015 Kaivoksesta

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia 1 / 3 Endomines Oy (email) LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 19.3.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen

Lisätiedot

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu marraskuu 2014

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu marraskuu 2014 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 10.12.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu marraskuu 2014 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu syysmarraskuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu syysmarraskuu 1(3) Endomines Oy 14.12.2016 Pampalontie 11 82967 HATTU Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu syysmarraskuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot

Hollolan pienjärvien tila ja seuranta. Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut

Hollolan pienjärvien tila ja seuranta. Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut Hollolan pienjärvien tila ja seuranta Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pienjärvien seuranta Pienjärvien vedenlaadun seuranta Hollolassa

Lisätiedot

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin LUVY/121 18.8.215 Lohjan kaupunki Ympäristönsuojelu ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin Sammatin Iso Heilammen länsiosan 6 metrin syvänteeltä otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu Toukokesäkuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu Toukokesäkuu 1(3) Endomines Oy 14.7.2016 Pampalontie 11 82967 HATTU Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu Toukokesäkuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus

Lisätiedot

LIITE 9. Selvitykset Ruonanjoen vedenlaadusta. Kartta vedenlaadun seurantapisteistä. Koosteet seurantatuloksista

LIITE 9. Selvitykset Ruonanjoen vedenlaadusta. Kartta vedenlaadun seurantapisteistä. Koosteet seurantatuloksista LIITE 9 Selvitykset Ruonanjoen vedenlaadusta Kartta vedenlaadun seurantapisteistä Koosteet seurantatuloksista Yhteenveto Ruonanjoen ja lähiojien vedenlaatutuloksista Ruonanjoki, näytteenottopaikat pohjoisesta

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu helmikuu 2016

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu helmikuu 2016 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 17.3.2016 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu 2015 - helmikuu 2016

Lisätiedot

Tammelan Jäni- ja Heinijärven vedenlaatuselvitys v. 2017

Tammelan Jäni- ja Heinijärven vedenlaatuselvitys v. 2017 Tammelan Jäni- ja Heinijärven vedenlaatuselvitys v. 2017 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 11.12.2017 Johdanto Lammin biologinen asema selvitti Tammelan Jäni- ja Heinijärven sekä

Lisätiedot

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992 LUVY/149 4.8.215 Minna Sulander Ympäristönsuojelu, Vihti ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 198 ja 1992 Vihdin pohjoisosassa sijaitsevasta Iso-Kairista otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

HUNTTIJÄRVEN VEDENLAADUNSEURANTA Eteläinen laskuoja

HUNTTIJÄRVEN VEDENLAADUNSEURANTA Eteläinen laskuoja 1 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinkää HUNTTIJÄRVEN VEDENLAADUNSEURANTA Eteläinen laskuoja Heidi Rantala Syyskuu 2008 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SÄHKÖNJOHTOKYKY... 3 3 VEDEN HAPPAMUUS... 4 4 VÄRILUKU...

Lisätiedot

Í%R]'ÂÂÂVqEÎ. Päivämäärä Sivu 1 / 2

Í%R]'ÂÂÂVqEÎ. Päivämäärä Sivu 1 / 2 113-2016-00010172 Päivämäärä 14.9.2016 Sivu 1 / 2 Reisjärven Vesiosuuskunta Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Jorma Turunen (jorma.turunen@selanne.net),

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 16.10.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l Liite 1 (1/2) Mittausmenetelmät ja määritysrajat (1/2) Määritys Mittausmenetelmä Määritysraja Yksikkö ph, titraattori SFS 3021:1979 Kokonaistyppi vesistövedestä SFS-EN ISO 11905-1:1998 50 µg/l Kokonaisfosfori

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS 2014-2015 15.2.2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Selvityksen tausta ja lähtöainesto 2. Ylivirtaamatilanteet ja niiden määritys 3. Virtaaman vaikutus vedenlaatuun

Lisätiedot

KETTULAN JÄRVIEN TILA VUOSINA 2006-2010 TEHTYJEN TUTKI- MUSTEN PERUSTEELLA

KETTULAN JÄRVIEN TILA VUOSINA 2006-2010 TEHTYJEN TUTKI- MUSTEN PERUSTEELLA KETTULAN JÄRVIEN TILA VUOSINA 2006-2010 TEHTYJEN TUTKI- MUSTEN PERUSTEELLA Näytteenotto ja näytteiden analysointi Vesinäytteet on otettu lopputalvella 2006 ja 2007 sekä loppukesällä 2006, 2007 ja 2010

Lisätiedot

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 9M6998 Ruskon jätekeskuksen tarkkailu v. 29, tiivistelmä 1 RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 29 Vuonna 29 Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä 2.5.2016 Viite 1510016678 ja 1510021110 TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET TERRAFAME OY TERRAFAMEN

Lisätiedot

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA Väliraportti nro

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA Väliraportti nro PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA 2016 Väliraportti nro 21-16-1591 Oheisena lähetetään Paimionjoesta, Tarvasjoesta ja Paimion Vähäjoesta 22.2.2016 otettujen vesinäytteiden

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 2016 Väliraportti nro 15-16-5740 Oheisena lähetetään Aurajoesta ja Vähäjoesta 18.7.2016 otettujen vesinäytteiden tutkimustulokset. Aurajoen varrella olevien jätevedenpuhdistamoiden

Lisätiedot

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi LUVY/109 27.7.2012 Risto Murto Lohjan kaupunki ympäristönsuojelu LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi Näytteenotto liittyy Lohjan kaupungin lakisääteiseen velvoitteeseen seurata ympäristön

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu - syyskuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu - syyskuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 14.10.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu - syyskuu 2015 Kaivoksesta

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 15.9.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Antti Lindfors ja Ari Laukkanen Luode Consulting Oy 13.6.2013 LUODE CONSULTING OY, SANDFALLINTIE 85, 21600 PARAINEN 2 Johdanto Tässä raportissa käsitellään

Lisätiedot

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016 .3.16 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Outamonjärven veden laatu Helmikuu 16 Outamonjärven näytteet otettiin 4..16 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Tarkoituksena oli selvittää

Lisätiedot

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007 PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 27 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 91/27 Anne Åkerberg SISÄLLYS sivu 1 Johdanto 1 2 Näytteenotto ja sääolot 1 3 Tulokset 2 3.1 Lämpötila

Lisätiedot

Näytteenottokerran tulokset

Näytteenottokerran tulokset Ensiäiset vedenlaaturekisteristäe löytyvät tulokset ovat taikuulta 1984. Näytteenottopaikan kokonaissyvyydeksi on tuolloin itattu 7,9, ja näytteet on otettu 1, 3 ja 7 etrin syvyyksiltä. Jäätä on ollut

Lisätiedot

Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016

Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016 24.8.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016 Lohjan Saukkolassa sijaitsevan pienen Valkialammen vesinäytteet otettiin 2.8.2016 kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Vihdin Tuohilammen vedenlaatututkimus, heinäkuu 2016

Vihdin Tuohilammen vedenlaatututkimus, heinäkuu 2016 26.8.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Tuohilammen vedenlaatututkimus, heinäkuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Otalammella sijaitsevasta Tuohilammesta otettiin 20.7.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 16.9.2013 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia LIITE 4 Pintavesitarkkailutuloksia Tutkimustodistus Nro VEJV898/2011 4.7.2011 1(2) YMPÄRISTÖLABORATORIO Toivonen Yhtiöt Oy Ruskon jätteenkäsittelykeskuksen pintavesitarkkailu Näytteenottopäivä: 11.5.2011

Lisätiedot

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1(4) 16.12.2015 Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella MS5 Hydrolab vedenlaatumittarilla

Lisätiedot

Kaihlalammen kosteikon vedenlaadun seuranta. TASO-hanke

Kaihlalammen kosteikon vedenlaadun seuranta. TASO-hanke Kaihlalammen kosteikon vedenlaadun seuranta TASO-hanke 212 213 Sisältö 1 Johdanto... 1 2 Kosteikon perustaminen... 1 3 Kosteikon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa... 2 4 Vedenlaadun seurannan tulokset...

Lisätiedot

Nummelan hulevesikosteikon puhdistusteho

Nummelan hulevesikosteikon puhdistusteho Nummelan hulevesikosteikon puhdistusteho Pasi ivlk Valkama, Emmi imäkinen, Anne Ojala, Ojl Heli HliVht Vahtera, Kirsti tilhti Lahti, Kari irantakokko, tkkk Harri Vasander, Eero Nikinmaa & Outi Wahlroos

Lisätiedot

Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016

Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016 8.9.2016 Lahna- ja Suomusjärven hoitoyhdistys Mauri Mäntylä Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet otettiin Lahna- ja Suomusjärven suojeluyhdistyksen toimesta 28.8.2016

Lisätiedot

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Joni Virtanen Pietarsaari 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KAATOPAIKKA... 3 3 KAATOPAIKAN TARKKAILU... 4 3.1 Pohjaveden tarkkailu... 4 3.2 Pintavesien

Lisätiedot

Pienvesien neutralointikokeet Jermi Tertsunen POPELY

Pienvesien neutralointikokeet Jermi Tertsunen POPELY Pienvesien neutralointikokeet Jermi Tertsunen POPELY Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Jermi Tertsunen, VY 11.12.20012 1 Pintavesien neutralointia tarvitaan yleensä kun joku

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

Kakarin vedenlaatututkimus 2016

Kakarin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kakarin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan kaupunkitaajaman länsipuolella olevalla ylänköalueella sijaitsevalta Kakarilta otettiin Karkkilan

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus

Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus Aurajoen virtaa seminaari Aurajoen nykyisyydestä ja tulevasta Lieto 28.11.213 Sari Koivunen biologi www.lsvsy.fi Sisältö: Aurajoen ja Aurajoen vesistöalueen yleiskuvaus

Lisätiedot

Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus

Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus 24.8.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Enäjärven Elämännokan syvänteeltä otettiin 17.2.2016 ja 2.8.2016.

Lisätiedot

Vesiruton mahdollisuudet maanparannusaineena

Vesiruton mahdollisuudet maanparannusaineena Vesiruton mahdollisuudet maanparannusaineena Vesiruton hyötykäyttö seminaari Kauttua 7.9.2017 Lea Hiltunen, Lea.Hiltunen@luke.fi Elodeaprojekti Vesiruton soveltuvuus maanparannusaineeksi ja potentiaali

Lisätiedot

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2013

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2013 Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2013 Joni Virtanen Pietarsaari 2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KAATOPAIKKA... 3 3 KAATOPAIKAN TARKKAILU... 4 3.1 Pohjaveden tarkkailu... 5 3.2 Pintavesien

Lisätiedot

Sanginjoen ekologinen tila

Sanginjoen ekologinen tila Sanginjoen ekologinen tila Tuomas Saarinen, Kati Martinmäki, Heikki Mykrä, Jermi Tertsunen Sanginjoen virkistyskäyttöarvon parantaminen ja ekologinen kunnostus Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Yleistä

Lisätiedot

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

Vihdin Komin vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016

Vihdin Komin vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016 28.10.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Komin vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Komista otettiin 20.7. ja 10.10.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta.

Lisätiedot

Satakunnan vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat. Kankaanpää Heli Perttula

Satakunnan vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat. Kankaanpää Heli Perttula Satakunnan vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat Kankaanpää 22.11.211 Heli Perttula Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vesien tila -yksikkö, Vesien seuranta -ryhmä, Heli Perttula 22.11.211

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 2 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2013... 2 2.1 Vuoden 2013 mittauksista/tutkimuksista valmistuneet raportit... 3 2.2 Päästöt ilmaan... 3 2.3 Päästöt veteen... 4 2.4 Ilmanlaadun

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

Sammatin Lihavajärven veden laatu Vuodet 2009-2013

Sammatin Lihavajärven veden laatu Vuodet 2009-2013 25.7.213 Lihavajärven Suojeluyhdistys Senja Eskman, Antero Krekola Sammatin Lihavajärven veden laatu Vuodet 29-213 Lihavajärven tuoreimmat näytteet otettiin heinäkuussa 213 järven suojeluyhdistyksen ja

Lisätiedot

ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin

ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin 29.8.2016 Iso Ruokjärven suojeluyhdistys ry Tarja Peromaa ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin 2009-2015 Sammatin Iso Ruokjärvestä otettiin uusimmat vesinäytteet 15.8.2016

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi- ja helmikuulta 2015

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi- ja helmikuulta 2015 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi-

Lisätiedot

Vihdin Haukilammen (Huhmari) vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu

Vihdin Haukilammen (Huhmari) vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 27.10.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Haukilammen (Huhmari) vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Huhmarissa sijaitsevasta Haukilammesta otettiin 20.7. ja 10.10.2016

Lisätiedot

Aijalan Cu, Zn, Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta

Aijalan Cu, Zn, Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta Aijalan Cu, Zn, Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta Kaisa Martikainen, MUTKU-päivät 2017 Pro Gradu, Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen

Lisätiedot

Vihdin Kaitlammen (Haukkamäki) vedenlaatututkimus, elokuu 2016

Vihdin Kaitlammen (Haukkamäki) vedenlaatututkimus, elokuu 2016 29.8.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Kaitlammen (Haukkamäki) vedenlaatututkimus, elokuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Ojakkalassa sijaitsevasta Kaitlammesta otettiin 16.8.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU Päästöt ilmaan Päästöt veteen... 4

1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU Päästöt ilmaan Päästöt veteen... 4 EKOKEM OYJ:N JEPUAN HYÖTYVOIMALAITOKSEN ILMAN LAADUN JA YMPÄRISTÖN TILAN TARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 1 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2015... 1 2.1 Päästöt ilmaan...

Lisätiedot

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Annukka Puro-Tahvanainen Saariselkä 18.9.2014 25.9.2014 1 2 Inarijärveen tuleva ravinnekuorma Kokonaisfosfori 55 t/v Kokonaistyppi Piste- ja hajakuormitus

Lisätiedot

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet Masuunihiekka stabiloinnit (sideaineena) pehmeikkörakenteet sidekivien alusrakenteet putkijohtokaivannot salaojan ympärystäytöt alapohjan

Lisätiedot

RAPORTTI KARHOISMAJAN JÄRVIREITIN OJA- JA JÄRVITUTKIMUKSISTA

RAPORTTI KARHOISMAJAN JÄRVIREITIN OJA- JA JÄRVITUTKIMUKSISTA Vesistöosasto/RO 13.1.215 Kirjenumero 852/15 Jorma Järvensivu Kankaistonkatu 14 F 21 3871 Kankaanpää RAPORTTI KARHOISMAJAN JÄRVIREITIN OJA- JA JÄRVITUTKIMUKSISTA 4.8.215 1. TUTKIMUKSEN SUORITUS Tutkimus

Lisätiedot

HANNUKAINEN MINING OY

HANNUKAINEN MINING OY RAPORTTI 16X154546 27.11.2015 HANNUKAINEN MINING OY HANNUKAISEN KAIVOSHANKE - LUVITUSVAIHE ii Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016

Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan kaakkoisosassa sijaitsevalta Kärjenlamilta otettiin Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015 HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015 Kymijoen vesi ja ympäristö ry Janne Raunio SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSALUE 1 3 AINEISTO JA METELMÄT 1 4 TULOKSET 4

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2016

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2016 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2016 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 13.12.2016 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin Helsingin yliopiston Lammin

Lisätiedot

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016 VUOSIYHTEENVETO 8.4.27 SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 26 YLEISTÄ Sysmän kunnan viemäröinnin toiminta-alueen puhdistetut jätevedet johdetaan avo-ojaa pitkin Majutveden pohjoisosan

Lisätiedot

Osa B ARIMAAN HAPPITALOUDEN TUTKIMUKSET JA VEDENLAADUN YHTEENVETO

Osa B ARIMAAN HAPPITALOUDEN TUTKIMUKSET JA VEDENLAADUN YHTEENVETO Osa B ARIMAAN HAPPITALOUDEN TUTKIMUKSET JA VEDENLAADUN YHTEENVETO Varsinais-Suomen kalavesienhoito Oy (2005) Sanna Tikander (2005) Turun ammattikorkeakoulu, Kestävän kehityksen ko. Arimaan happitalouden

Lisätiedot

Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016

Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016 29.2.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016 Vesinäytteet Enäjärven Elämännokan syvänteeltä otettiin 17.2.2016 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta.

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Vedenlaatutilanne Imatran seutukunnassa loppukesällä 2014 Saimaan ammattiopisto, auditorio Esitelmöitsijä Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n

Vedenlaatutilanne Imatran seutukunnassa loppukesällä 2014 Saimaan ammattiopisto, auditorio Esitelmöitsijä Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n Vedenlaatutilanne Imatran seutukunnassa loppukesällä 2014 Saimaan ammattiopisto, auditorio Esitelmöitsijä Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n toimitusjohtaja ja limnologi Pena Saukkonen Ympäristön,

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 11.12.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2017 YLEISTÄ Raportti nro 639-17-7035 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki Sybimar Oy:n tilauksesta lokakuussa vesistöjen jatkotarkkailututkimuksen

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 13.9.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot