VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella"

Transkriptio

1 TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2016 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

2 2 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2016 Sisältö 1 JOHDANTO SÄÄTILA TARKASTELUALUEELLA Lämpötila Sadanta Lumitilanne TARKKAILUN TULOKSET VUONNA Tuotantoalueet Eura Joutsuo (Eura) Honkajoki Lakkikeidas (Honkajoki) Kotkankeidas (Honkajoki) Huidankeidas (Honkajoki) Marjakeidas (Honkajoki) Satamakeidas (Honkajoki) Huittinen Nanhiansuo (Huittinen) Vittassuo (Huittinen) Hakasuo (Huittinen) Jämijärvi Mustakeidas-Saarikeidas (Jämijärvi) Kankaanpää Kurkikeidas (Kankaanpää) Jämiänkeidas (Kankaanpää) Hirvikeidas (Kankaanpää) Viheräperä (Kankaanpää) Karvia Alkkia (Karvia/Parkano) Haitikeidas/Loukaskeidas (Karvia) Mustakeidas (Karvia) Suomikeidas (Karvia) Köyliö Lammisuo (Köyliö) Matkussuo (Köyliö) Lieto Juvanrahka (Lieto) Loimaa Harmantinsuo (Loimaa) Merikarvia Kotoneva (Merikarvia) Iso-Rydistönkeidas (Merikarvia)

3 Kirinneva (Merikarvia) Heitonneva (Merikarvia) Oripää Haaroistensuo (Oripää) Siikainen Leppisuot 1 (Siikainen) Leppisuot 2 (Siikainen) YHTEENVETO Liitteet Liite 1 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella sijaitsevat tarkkailusuot vuonna 2016 Pöyry Finland Oy Mikko Tolkkinen, FT Pia Vesisenaho, Ins. (AMK) Jarmo Sillanpää, Ins. (AMK) Jorma Keränen, FM Antti Leskelä, FM Yhteystiedot PL 32, Paristotie Kokkola Pia Vesisenaho Jarmo Sillanpää Mikko Tolkkinen Jorma Keränen Antti Leskelä puh , puh , puh , puh , puh ,

4 4 1 JOHDANTO Vapo Oy Länsi-Suomen tulosyksikkö yhdisti kesäkuusta 1999 alkaen aiemmin erillistarkkailuna toteutetut turvetuotantoalueiden kuormitus- ja vesistöseurannat yhdeksi laajaksi koko tulosyksikön kattavaksi tarkkailuksi. Länsi-Suomen turvetuotannon tarkkailuun koottiin Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Lounais-Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen alueella toteutetut turvetuotannon tarkkailut. Tässä raportissa on tarkasteltu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen osalta pysyvien päästötarkkailusoiden vedenlaatua, virtaamia ja kuormituslukuja eri vuodenaikoina ja pitkällä aikavälillä aiempiin tarkkailuvuosiin verraten. Samoin alueen täydentävien päästötarkkailuasemien vedenlaatu- ja kuormitustuloksia on tarkasteltu suokohtaisesti. Kooste koko läntisen Suomen alueen turvetuotannon tarkkailun piirissä olevien Vapo Oy:n soiden vuoden 2015 kokonaiskuormituksista sekä kuormitukset ELYkeskuksittain ja vesistöalueittain jaoteltuina on esitetty erillisessä koosteraportissa. Koosteraportista löytyvät myös kuvaukset tarkkailun toteutuksesta ja laskentamenetelmistä, joita ei enää vuodesta 2014 lähtien ole esitetty ELY -keskuskohtaisissa raporteissa. Kekkilä Oy:n ja yksityisten tuottajien turvetuotantoalueiden kuormituksia ei enää vuodesta 2014 lähtien ole raportoitu Vapo Oy:n tarkkailujen yhteydessä. Vuonna 2016 tarkkailussa noudatettiin Pöyry Finland Oy:n ELYkeskuskohtaisesti laatimia Vapo Oy:n läntisen Suomen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuohjelmia vuosille Tarkkailun pysyvät päästötarkkailuasemat ovat ympärivuotisessa tarkkailussa olevia kohteita, joilla on vedenlaadun seurannan lisäksi yleensä myös virtaamamittausta. Kuntoonpanotarkkailussa on myös ympärivuotisia kohteita. Lisäksi tarkkailuun kuuluu täydentäviä päästötarkkailuasemia, joiden osalta vedenlaatua tarkkaillaan harvemmin kuin ympärivuotisilla kohteilla. Tarkkailujakso oli kahdeksatta kertaa hydrologinen vuosi vesistö- ja kuormitustarkkailun toteutuksesta näytteenoton, analysoinnin ja virtaamamittauksen osalta vastasivat Ahma Ympäristö Oy ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Virtaamamittauksesta ovat vastanneet Masinotek Oy, Metso Oyj ja EHP-Tekniikka Oy. Kuormituslaskennat ja vuosiyhteenvedot laati Pöyry Finland Oy. 2 SÄÄTILA TARKASTELUALUEELLA 2.1 Lämpötila Varsinais-Suomen turvetuotantoalueiden sijaintiin nähden Ilmatieteen laitoksen säähavaintoasemista Niinisalo ja Kaarina sijaitsevat painopistealueella ja turvetuotannon sääolosuhteita hydrologisena vuonna 2016 on tarkasteltu niiden tietojen perusteella. Apuna on käytetty myös Ilmatieteen laitoksen säätilastoja. Vuoden 2016 keskilämpötila oli Niinisalossa 4,9 o C ja Kaarinassa 5,9 o C, mitkä olivat 0,5 0,8 astetta vertailukauden keskilämpötiloja korkeampia. Tammikuu 2016 oli Niinisalossa ja Kaarinassa selvästi vertailukautta kylmempi ja kevät 2016 leudompi (Kuva 1 ja Kuva 2). Kesä ja syksy 2016 olivat lämpötiloiltaan normaaleja. Joulukuussa 2016 oli keskimääräistä lämpimämpää.

5 Vuonna 2016 terminen kasvukausi alkoi Varsinais-Suomessa eli samaan aikaan kuin vuosina keskimäärin. Terminen kasvukausi päättyi rannikolla ja sisämaassa Rannikolla kasvukausi 2016 päättyi hieman tavanomaista myöhemmin, mutta sisämaassa lähes normaaliin aikaan (Ilmatieteen laitos 2017). Terminen kasvukausi alkaa kun lumipeite on kadonnut aukeilta paikoilta ja vuorokauden leskilämpötila on pysynyt vähintään viisi vuorokautta peräkkäin +5 asteen yläpuolella. Terminen kasvukausi päättyy kun syksyllä vuorokauden keskilämpötila pysyy 5-10 vrk peräkkäin +5 asteen ala-puolella. 5 Kuva 1 Kuukauden keskilämpötilan vaihtelut Niinisalossa vuosina ja vertailuajanjaksona Kuva 2 Kuukauden keskilämpötilan vaihtelut Kaarinassa vuosina ja vertailuajanjaksona Sadanta Vuonna 2016 Niinisalossa saatiin sateita 593 mm eli vähemmän kuin vertailujaksolla keskimäärin (681 mm). Kaarinassa satoi Niinisaloa vähemmän, sillä koko vuoden sadesumma oli 526 mm (vertailuarvo 679 mm). Vuoden 2016 sateisin kuukausi oli elokuu Niinisalossa ja Kaarinassa (Kuva 3 ja Kuva 4). Maalis- ja lokakuu olivat molemmilla mittausasemilla tavanomaista selvästi vähäsateisempia.

6 6 Kuva 3 Kuukauden keskisademäärän vaihtelut Niinisalossa vuosina ja vertailuajanjaksona Kuva 4 Kuukauden keskisademäärän vaihtelut Kaarinassa vuosina ja vertailuajanjaksona Lumitilanne Lounais-Suomessa lunta oli talvella selvästi keskimääräistä vähemmän. Enimmillään lunta Niinisalossa oli maaliskuussa 18 cm ja Kaarinassa 8 cm (Kuva 5). Huhtikuussa lumet olivat sulaneet kokonaan Lounais-Suomesta.

7 7 Kuva 5 Lumen syvyys Niinisalon ja Kaarinan mitta-asemilla talvella ja vertailuajanjaksolla TARKKAILUN TULOKSET VUONNA Tuotantoalueet Tässä raportissa on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen osalta esitetty erikseen kunkin tarkkailusuon vedenlaatu, virtaamat ja valumat sekä kuormitustulokset. Suot on järjestetty sijaintikunnan mukaiseen aakkosjärjestykseen. Suokohtainen tarkastelu antaa mahdollisuuden käsitellä suon erityispiirteitä ja sallii erilaiset kuormitusten esitystavat sekä mahdollisen vesienkäsittelyn tehon tarkastelun, mikäli ympäristölupa niin edellyttää. Tämä on usein tarpeen täydentävien päästöasemien kohdalla, joiden tarkkailuohjelmat poikkeavat suuresti toisistaan mm. kuormitustarkkailupisteiden luonteen ja näytteenottotiheyden osalta. Kaikkien päästötarkkailuasemien tuloksia on verrattu joko tuotannossa tai valmistelussa olevien ominaiskuormitussoiden keskimääräiseen vedenlaatuun ja ominaiskuormituslukuihin. Osa ominaiskuormitussoista oli tilapäisesti levossa, eli niillä ei ollut tuotantoa vuoden Levossa olevat suot on raportissa rinnastettu tuotantovaiheen soihin, sillä tuotannossa ja tilapäisesti levossa olevien alueiden välillä ei havaittu merkittävää eroa vedenlaadussa ja ominaiskuormituksissa. Täydentävien tarkkailupisteiden tuloksia vertailtaessa tulee huomioida näytteiden vähäinen määrä sekä näytteenottoajankohdat. Tätäkin enemmän kuormitustuloksiin vaikuttaa virtaama, joka voi muuttaa keskikuormitusta suuresti, mikäli näytteenotto ajoittuu poikkeuksellisen virtaaman ajalle. Useimmilla täydentävillä tarkkailuasemilla ei ole käytössä jatkuvatoimista virtaaman mittausta, vaan kuormitus lasketaan käyttämällä läheisen suon tai alueen ominaiskuormitussoiden keskivalumaa. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella sijaitsevien tuotantoalueiden kuormitukset on esitetty raportin lopussa (Taulukko 118).

8 8 3.2 Eura Joutsuo (Eura) Yleistiedot Joutsuon tuotantoalue sijaitsee Euran kunnassa. Joutsuon turvetuotantoalueen kuntoonpano on aloitettu vuonna 1982 ja tuotanto vuonna Vuonna 2016 Joutsuolla aloitettiin tuotanto ja lopetettiin , tuotantopäiviä kertyi kaikkiaan 50 kpl. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle luvan Joutsuon turvetuotantoon (päätös nro 166/2006/4, dnro LSY-2005-Y-414). Luvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka ratkaisi ympäristölupaa koskevat valitukset päätöksellään (Nro 08/0397/3). Taulukko 1 Joutsuon tuotantoalueen tarkkailupisteet sekä pinta-alat vuonna Joutsuon pintavalutuskentältä purkautuvan veden kiintoainepitoisuudet ja kokonaistyppipitoisuudet olivat hydrologisena vuonna 2016 korkeammat kuin tuotannossa tai tilapäisesti levossa olevilla ominaiskuormitussoilla keskimäärin (Taulukko 2). Joutsuon pintavalutuskentällä on puhdistustehovaatimus. Puhdistustehovaatimus toteutui kiinto- Tarkkailupiste Vesiensuojelurakenne Vesistöalue Tarkkailupisteen Tuotannossa Tuotannosta valuma-alue poistunut ha ha ha PVK1 YP Hinnerjoen a 86,1 PVK1 Pintavalutus Hinnerjoen a 88,2 77,0 1,0 Joutsuo yhteensä 88,2 77,0 1,0 TARKKAILUTULOKSET Virtaama ja valunta Joutsuon pintavalutuskentän mittapadolla on käytössä jatkuvatoiminen virtaamamittari. Virtaamajaksot saatiin koko tarkkailuvuoden ajalta. Valumadata hydrologiselta vuodelta 2016 on esitetty kuvassa (Kuva 6). Joutsuon pintavalutuskentän alapuolisen tarkkailupisteen keskimääräinen virtaama oli 12,0 l/s ja valuma 13,6 l/s km 2. Valumat olivat korkeimmillaan marras-joulukuun aikana, helmikuussa ja keväällä maalis-huhtikuussa. Kuva 6 Joutsuon tarkkailupisteen PVK1 valuma ja näytteenoton ajankohdat Vedenlaatu ja puhdistusteho

9 aineen ja typen osalta. Fosforin puhdistusteho jää lupavaateesta, mutta kokonaisfosforipitoisuudet ovat samalla tasolla kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin ja rakenteelle tulevan veden pitoisuuskeskiarvo on laskenut aiempien vuosien tasosta. Taulukko 2 Joutsuon vesienkäsittelyrakenteiden keskimääräiset pitoisuudet sekä puhdistustehot vuonna Vertailuarvoina ominaiskuormitussoiden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuodelta Näytemäärä ph Kiintoaine Kok.N Kok.P ap Yp Ap Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. kpl mg/l % µg/l % µg/l % mg/l O 2 % Tarkkailupisteet 2016 PVK1 n = 33 4,7 5,4 21 8, ,9 Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) 5,6 5,6 17 5, ,2 Pintavalutus (n=44) 5,5 5,5 14 4, ,7 Kuormitus COD Mn PVK1 kuormitus on laskettu käyttämällä alapuoliselta tarkkailupisteeltä mitattuja pitoisuuksia sekä virtaamia. Mitatut kiintoainepitoisuudet ovat olleet pieniä, mikä näkyy pienempänä kiintoainekuormituksena. Ravinteiden ja kemiallisen hapenkulutuksen kuormitus oli edellisvuosia suurempaa (Kuva 7). Joutsuon tuotantoalueen kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa 4. Taulukko 3 Joutsuon tarkkailupisteiden ominaiskuormitukset vuonna Vertailuarvoina tuotantovaiheessa olevien ominaiskuormitussoiden arvot (g / ha d). 9 Vuosikuormitus, brutto Vuosikuormitus, netto g/ha d g O 2 /ha d g/ha d g O 2 /ha d Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Tarkkailupisteet 2016 PVK , ,37 90 Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) , ,36 98 Taulukko 4 Joutsuon tuotantoalueen kokonaiskuormitus tarkkailupisteittäin sekä vesistöalueittain vuonna Vuosikuormitus, brutto kg Vuosikuormitus, netto kg O 2 kg kg O 2 Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Hinnerjoen a PVK Kairinneva yhteensä Kuva 7 Joutsuon PVK1 bruttokuormitusten (g/ha/d ja g O 2 /ha/d) vuosien välinen vaihtelu Vertailuna tuotantovaiheen ominaiskuormitussoiden keskiarvot

10 10 Kohde: Joutsuo, PVK1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Pintavalutus Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 77,0 ha Kunta: Eura Vesistöalue: Hinnerjoen a valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomi Purkuvesistö: Hinnerjoki-Lapinjoki Alapuoli 88,2 ha Valmistelussa 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotanto Yläpuoli 86,1 ha Poistunut 1,0 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 78,0 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m mg/l mg/l O2 pvm l/s km ,8 6,7 15 4, ,9 5,9 8,8 5, ,8 1, ,8 5,3 16 8, ,9 5,6 7,6 6, ,3 5, ,9 5, , ,3 6,0 21 7,5 6, ,4 6,3 12 8, ,1 4, ,3 6,1 36 6,8 9, ,4 2, , ,0 6, , , ,0 6,0 19 8, ,3 1, ,2 5,9 10 3, , ,2 5,9 9,1 3, ,6 1, ,0 5,8 21 6, ,2 5,7 10 2, ,6 1, , ,7 5,9 11 7, , ,5 6, , ,1 2, , * 5,7 5, , ,3 4,8 6, , , ,7 1, , , ,5 4, , ,4 5, ,0 47 7, , , ,5 5,4 27 9, ,8 3, , ,5 5, , ,3 3, , ,9 5,9 8, , , ,5 4,9 30 9, <2,0 2 2,6 1, ,4 4,8 28 5, <2,0 2 2, ,3 5, ,9 2, , ,0 5,5 26 6, ,7 2, , ,2 5,6 24 6, ,6 3, , ,5 5,6 14 7, ,4 4, , ,6 5,7 17 8, ,0 3, , ,5 5, , , ,0 5,4 26 4, ,8 1, , ,8 5,7 16 6, ,6 2, , (n= 33) 4,7 5,4 21 8, ,3 2, , (n= 27) 6,5 6, ,0 2, , (n=23) 5,8 5, ,5 2, , (n=23) 5,9 5,9 14 5, ,3 2, ,6 *Omavalvontanäytteet: * LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P PO4-P Rauta Sahkonjoht. SO4 CODMn Jakson

11 11

12 Honkajoki Lakkikeidas (Honkajoki) Yleistiedot Lakkikeitaalla on käytössä ympärivuotinen ruuvisyöttöinen kemikalointi. Lakkikeitaan turvetuotantoa koski aiemmin Länsi-Suomen ympäristölupaviraston ympäristölupapäätös nro 117/2004/4 (antopäivä ), joka oli myönnetty Satamakeitaan turvetuotantoalueen toiminnalle. Em. ympäristölupaan liittyvä Lakkikeitaan aluetta (Satamakeitaan tuotantolohkon 1 auma-alue) koskeva lupa oli voimassa saakka, jonka jälkeen alue on ollut levossa kesäkuuhun 2013 asti. Vuonna 2016 Lakkikeitaalla aloitettiin tuotanto ja lopetettiin , tuotantopäiviä kertyi kaikkiaan 66 kpl. Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Vapo Oy:lle ympäristöluvan (Nro 45/2012/2) Lakkikeitaan turvetuotantoon auma-alueineen noin 18 ha alalle. Tämä on kokonaisuudessaan tuotantokunnossa olevaa entistä auma-aluetta. Taulukko 5 Lakkikeitaan tuotantoalueen tarkkailupisteet sekä pinta-alat vuonna Tarkkailupiste Vesiensuojelurakenne Vesistöalue Tarkkailupisteen Tuotannossa valuma-alue ha ha KEM1 YP Honkaluoman a KEM1 Kemiallinen Honkaluoman a 16,2 16,0 Lakkikeidas yhteensä 16,2 16,0 TARKKAILUTULOKSET Virtaama ja valunta Lakkikeitaan kemikalointiaseman mittapadolla on käytössä jatkuvatoiminen virtaamamittari. Lakkikeitaan kemikaloinnin alapuolisen tarkkailupisteen keskimääräinen virtaama jaksolla oli 13,4 l/s ja valuma 82,6 l/s km 2 (Kuva 8). Poikkeuksellisen korkea keskivaluma johtuu mahdollisesti siitä, että tuotantoalue on sen verran pieni ja turvetta sen verran vähän, ettei kenttä pysty pidättämään/varastoimaan vettä, vaan vedet menevät suoraan loppupään rakenteille. Myös vuonna 2015 valuma oli todella suurta (60,2 l/s km 2). Valumadata on korvattu välillä ja Alueen E ominaiskuormitussoiden keskivalumilla. Virtaamadatassa oli epänormaalin suuri piikki joulukuussa ja mittausdata puuttuu kesäkuussa korvatulta ajalta. Kuva 8 Lakkikeitaan KEM1 pisteen valuma ja näytteenoton ajankohdat Ne jaksot, joilta virtaamadata puuttuu tai on puutteellinen, on korvattu alueen E keskivalumilla.

13 Vedenlaatu ja puhdistusteho Lakkikeitaalta purkautuvan veden kiintoainepitoisuudet olivat hydrologisena vuonna 2016 korkeammat kuin tuotannossa tai tilapäisesti levossa olevilla ominaiskuormitussoilla keskimäärin. Kiintoainepitoisuuden keskiarvoa nosti otettu näyte, jolloin Lakkikeitaalla oli käynnissä altaiden imuruoppaus otettu näyte ei ole mukana reduktiolaskennassa, mutta on mukana kuormituslaskennassa. Kiintoainepitoisuudet vaihtelivat paljon näytteenottokertojen välillä. Ravinteiden ja kemiallisen hapenkulutuksen arvot olivat pienemmät kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin. Lakkikeitaalla on reduktiovaateet sula-ajalle (sula-aikana COD: 60 / Ka: 50 / P: 60 / N:30) ja reduktion tavoitearvot muulle ajalle (muu: COD: 50 / Ka: 30 / P: 40 / N: -). Jos sula-aikana kemiallisesti käsitellyn veden kokonaisfosforipitoisuus on alle 20 µg/l, kokonaistyppipitoisuus alle 500 µg/l, kiintoainepitoisuus alle 2,0 mg/l ja COD Mn -arvo alle 30 mg/l, jätetään kyseisen parametrin puhdistustehoa koskeva vaatimus huomiotta. Reduktiovaade täyttyi sula-aikana COD ja Kok.P osalta. Muun ajan reduktioiden tavoitearvot täyttyivät Kok.P ja COD osalta. Taulukko 6 Lakkikeitaan vesienkäsittelyrakenteiden keskimääräiset pitoisuudet sekä puhdistustehot vuonna Vertailuarvoina ominaiskuormitussoiden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuodelta Näytemäärä ph Kiintoaine Kok.N Kok.P ap Yp Ap Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. kpl mg/l % µg/l % µg/l % mg/l O 2 % Tarkkailupisteet 2016 KEM1 n = 26 5,9 4, Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) 5,6 5,6 17 5, ,2 Kemikalointi (n=1) 6,4 4, , Kuormitus Lakkikeitaan kuormitus on laskettu käyttämällä tarkkailupisteiltä mitattuja pitoisuuksia sekä virtaamia. Kiintoainekuormitus oli suurta, johtuen korkeista pitoisuuksista ja suuresta valumasta. Myös vuonna 2015 kuormitukset olivat suuria (Kuva 9). Lakkikeitaan tuotantoalueen kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa 8. Taulukko 7 Lakkikeitaan tarkkailupisteiden ominaiskuormitukset vuonna Vertailuarvoina tuotantovaiheessa olevien ominaiskuormitussoiden arvot (g / ha d). COD Mn 13 Vuosikuormitus, brutto Vuosikuormitus, netto g/ha d g O 2 /ha d g/ha d g O 2 /ha d Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Tarkkailupisteet 2016 KEM , , Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) , ,36 98 Taulukko 8 Lakkikeitaan tuotantoalueen kokonaiskuormitus tarkkailupisteittäin sekä vesistöalueittain vuonna Vuosikuormitus, brutto kg Vuosikuormitus, netto kg O 2 kg kg O 2 Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Honkaluoman a KEM , Lakkikeidas yhteensä ,

14 14 Kuva 9 Lakkikeitaan KEM 1 bruttokuormitusten (g/ha/d ja g O 2 /ha/d) vuosien välinen vaihtelu Vertailuna tuotantovaiheen ominaiskuormitussoiden keskiarvot

15 15 Kohde: Lakkikeidas, KEM 1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Kemiallinen Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 16,0 ha Kunta: Honkajoki Vesistöalue: Honkaluoman a valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomi Purkuvesistö: Kirkkoluoma-Karvianjoki Alapuoli 16,2 ha Valmistelussa 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 0,0 ha Poistunut 0,0 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 16,0 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l O2 pvm l/s km ,3 3,9 6,0 2, ,0 3,3 4,4 23 4, , ,2 5,7 6, ,9 6, , ,4 4, , ,0 4,0 4,0 6, ,0 3,0 4,4 32 8, , , ,3 4,5 5, ,4 4,2 6,7 6, , ,0 4,1 23 3, <5 15 <2,0 9,2 7,3 27 4, , ,9 3, ,0 <2,0 1,3 1,4 14 5, , ,9 5, ,6 6, , ,1 4,5 16 8, <2,0 3,9 4, , ,3 4, ,8 5, , ,3 6, ,1 7, , ,3 3,9 11 2, ,6 5,5 31 5, , ,5 3,7 15 2, ,0 4,3 5,0 34 3, , ,6 4,0 13 2, ,0 4,1 30 4, , ,5 3,9 16 1, ,0 4,8 3,1 34 2, , ,9 3,9 6 2, ,1 1,8 27 1, , ,4 3,7 11 1, ,5 4,2 29 1, , ,5 3,9 6,5 2, <2,0 4,2 3,6 24 2, , ,7 3,6 7, ,4 3,4 30 2, , * 6,4 4,3 9, <2 8,1 0, , ,1 4,3 13 8, ,1 7, , ,7 4,0 8, <2,0 3,1 3, , ,0 4,1 6, ,5 4,7 31 8, , ,4 4,7 9, ,3 7, , ,1 4,1 4,8 8, <2,0 3,4 4,8 24 6, , ,3 4,1 5,6 1, ,7 3,0 23 3, , (n= 26) 5,9 4, ,7 5,5 8, , (n= 27) 6,1 4, , ,4 4,0 5, , (n=18) 6,3 3,6 63 6,1 15 7, ,0 7,8 5,7 23 3,5 21, (n=16) 6, ,7 40 *Omavalvontanäytteet: * LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P Ei virtausta, ei näytettä Altaiden imuruoppaus PO4-P Rauta CODMn Jakson

16 16

17 Kotkankeidas (Honkajoki) Yleistiedot Kotkankeitaan tuotantoalue sijaitsee Honkajoen kunnassa. Kotkankeitaan turvetuotantoalueen kuntoonpano aloitettiin vuonna 1977 ja tuotanto vuonna Vuonna 2016 Kotkankeitaalla aloitettiin tuotanto ja lopetettiin 19.9., tuotantopäiviä kertyi kaikkiaan 42 kpl. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle luvan Kotkankeitaan turvetuotantoon (päätös nro 115/2004/4, dnro LSY-2002-Y-382). Luvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka ratkaisi ympäristölupaa koskevat valitukset päätöksellään (Nro 07/0095/1). Alueella on tehty ympäristöluvan tarkistus, joka on tullut lainvoimaiseksi Lupa on määräaikainen vuoteen 2025 asti. Taulukko 9 Kotkankeitaan tuotantoalueen tarkkailupisteet sekä pinta-alat vuonna Tarkkailupiste Vesiensuojelurakenne Vesistöalue Tarkkailupisteen Tuotannossa Tuotannosta valuma-alue poistunut ha ha ha KOS/PVK YP Honkaluoman a 165,0 KOS/PVK Kosteikko/Pintavalutus Honkaluoman a 175,1 119,7 9,7 Kotkankeidas yhteensä 175,1 119,7 9,7 TARKKAILUTULOKSET Virtaama ja valunta Kotkankeitaan kosteikon/pintavalutuskentän alapuolisella mittapadolla on käytössä jatkuvatoiminen virtaamamittari. Valumadata hydrologiselta vuodelta 2016 on esitetty kuvassa 10. Kotkankeitaan kosteikon/pintavalutuskentän alapuolisen tarkkailupisteen keskimääräinen virtaama hydrologisena vuonna 2016 oli 35,2 l/s ja valuma 20,1 l/s km 2. Kuva 10 Kotkankeitaan valumat ja näytteenoton ajankohdat Vedenlaatu ja puhdistusteho Kotkankeitaalta lähtevän veden laatu oli ravinteiden ja kemiallisen hapenkulutuksen osalta parempaa kuin tuotannossa tai tilapäisesti levossa olevilla ominaiskuormitussoilla keskimäärin (Taulukko 10). Kiintoainepitoisuus oli edellisvuotista suurempi. Kotkankeitaalla on pitoisuusvaade, joka toteutui ravinteiden osalta. Kiintoaineen osalta pitoisuusvaade ylittyi hieman vuonna 2016.

18 Taulukko 10 Kotkankeitaan vesienkäsittelyrakenteiden keskimääräiset pitoisuudet sekä puhdistustehot vuonna Vertailuarvoina ominaiskuormitussoiden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuodelta Näytemäärä ph Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn ap Yp Ap Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. kpl mg/l % µg/l % µg/l % mg/l O 2 % Tarkkailupisteet 2016 KOS/PVK n = 28 5,8 5,9 6,3 6, Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) 5,6 5,6 17 5, ,2 Kuormitus Kotkankeitaan brutto-ominaiskuormitus oli kiintoaineen ja kokonaisfosforin osalta suurempaa kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin. Kuormitukset olivat edellisvuotta suurempia (Kuva 11). Kuormitukset ovat olleet vuosina 2013 ja 2014 pienempiä johtuen selvästi pienemmistä valumista. Kotkankeitaalla on ollut ohivuototilanne , jonka kuormitus on otettu huomioon kokonaiskuormituksessa. Kotkankeitaan tuotantoalueen kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa (Taulukko 12). Taulukko 11 Kotkankeitaan tarkkailupisteiden ominaiskuormitukset vuonna Vertailuarvoina tuotannossa olevien ominaiskuormitussoiden arvot (g / ha d). Vuosikuormitus, brutto Vuosikuormitus, netto g/ha d g O 2 /ha d g/ha d g O 2 /ha d Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Tarkkailupisteet 2016 KOS/PVK , ,9 0,38-72,5 Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) , ,36 98 Taulukko 12 Kotkankeitaan tuotantoalueen kokonaiskuormitus tarkkailupisteittäin sekä vesistöalueittain vuonna Vuosikuormitus, brutto kg Vuosikuormitus, netto kg O 2 kg kg O 2 Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Honkaluoman a KOS/PVK Kotkankeidas yhteensä Kuva 11 Kotkankeitaan KOS/PVK 1 bruttokuormitusten (g/ha/d ja g O 2 /ha/d) vuosien välinen vaihtelu Vertailuna tuotantovaiheen ominaiskuormitussoiden keskiarvot

19 19 Kohde: Kotkankeidas, KOS/PVK Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Kosteikko/Pintavalutus Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 119,7 ha Kunta: Honkajoki Vesistöalue: Honkaluoman a valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Leppäluoma-Karvianjoki Alapuoli 175,1 ha Valmistelussa 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 165,0 ha Poistunut 9,7 ha vko Näytteenotto- ph Kiintoaine Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P Yhteensä 129,4 ha Kuormitus- päivä 1,2 NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,3 6,5 6,5 6, , , ,2 6,3 5,6 7, ,4 2,5 3, , ,2 5,7 5,5 7, , , ,2 6,2 4,5 7, , , ,1 5,9 5,9 3, ,6 3,0 6, , ,0 6,0 9,6 4, ,6 9, , ,7 8, ,8 2, , ,1 3, ,0 2,1 3, , ,9 4, , , ,2 7, ,0 1,9 2, , ,2 6, , , ,6 6, ,2 3, , ,2 6, , , ,3 6, ,0 2,2 3, , ,5 7, , , ,4 7, , , ,4 5, , , * 6,2 8, ,0 2, , ,4 8, , , ,4 6, , , ,4 7, , , , , , * 6, ,0 2, , ,0 7, ,0 3,3 3, , ,2 4, , , ,3 5, , , ,3 8, , , ,4 5, , , (n= 28) 5,8 5,9 6,3 6, ,0 2,4 3, , (n= 27) 6,2 6,2 7,2 4, ,9 3,8 2, , (n=14) 6,2 6,3 18 5, , ,4 5,3 2, , (n=6) 6,2 5,2 10 3, ,6 *Omavalvontanäytteet: *, * LISÄHUOMIOT: PO4-P Rauta Sahkonjoht. CODMn Jakson

20 20

21 Huidankeidas (Honkajoki) Yleistiedot Huidankeitaan turvetuotantoalue sijaitsee Honkajoen kunnan alueella noin 8 km Honkajoen keskustasta länteen. Vuonna 2016 tuotanto aloitettiin ja lopetettiin , tuotantopäiviä kertyi kaikkiaan 51. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle luvan Huidankeitaan turvetuotantoon (päätös nro 41/2005/4, dnro LSY-2005-Y-382). Taulukko 13 Huidankeitaan tuotantoalueen tarkkailupisteet sekä pinta-alat vuonna Tarkkailupiste Vesistöalue Tarkkailupisteen Tuotannossa Tuotannosta Vesiensuojelurakenne valuma-alue poistunut ha ha ha KOS1/PVK1 YP Rynkäjoen va 157,9 KOS1/PVK1 Kosteikko/Pintavalutus Rynkäjoen va 162,8 126,7 14,0 Huidankeidas yhteensä 162,8 126,7 14,0 TARKKAILUTULOKSET Vedenlaatu ja puhdistusteho Huidankeitaalta purkautuvan veden kiintoaine-, kokonaistyppi- ja kokonaisfosforipitoisuuksiltaan lähellä tuotantovaiheen ominaiskuormitussoiden koko hydrologisen vuoden 2016 keskitasoa (Taulukko 14). Taulukko 14 Huidankeitaan vesienkäsittelyrakenteiden keskimääräiset pitoisuudet sekä puhdistustehot vuonna Vertailuarvoina ominaiskuormitussoiden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuodelta Näytemäärä ph Kiintoaine Kok.N Kok.P ap Yp Ap Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. kpl mg/l % µg/l % µg/l % mg/l O 2 % Tarkkailupisteet 2016 KOS/PVK1 n = 8 6,7 6,5 6,4 5, Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) 5,6 5,6 17 5, ,2 Kosteikko / Pintavalutus (n=1) 5,8 5,9 6,3 6,0 4, , Virtaama ja kuormitus Huidankeitaalla ei ole käytössä jatkuvatoimista virtaaman mittausta. Kuormitukset on laskettu käyttämällä tarkkailupisteeltä mitattuja pitoisuuksia ja Marjakeitaan kosteikon 1 valumia. Huidankeitaan kosteikon/pintavalutuskentän 1 brutto-ominaiskuormitukset olivat pienemmät kuin tuotantovaiheen ominaiskuormitussoilla keskimäärin hydrologisena vuonna 2016 (Kuva 12). Huidankeitaan tuotantoalueen kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa 16. COD Mn

22 Taulukko 15 Huidankeitaan tarkkailupisteiden ominaiskuormitukset vuonna Vertailuarvoina tuotannossa olevien ominaiskuormitussoiden arvot (g / ha d). 22 Vuosikuormitus, brutto Vuosikuormitus, netto g/ha d g O 2 /ha d g/ha d g O 2 /ha d Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Tarkkailupisteet 2016 KOS/PVK , ,1 0,25-38 Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) , ,36 98 Taulukko 16 Huidankeitaan tuotantoalueen kokonaiskuormitus tarkkailupisteittäin sekä vesistöalueittain vuonna Vuosikuormitus, brutto kg Vuosikuormitus, netto kg O 2 kg kg O 2 Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Rynkäjoen va KOS/PVK Huidankeidas yhteensä Kuva 12 Huidankeitaan KOS/PVK1 bruttokuormitusten (g/ha/d ja g O 2 /ha/d) vuosien välinen vaihtelu Vertailuna tuotantovaiheen ominaiskuormitussoiden keskiarvot

23 Kohde: Huidankeidas, KOS/PVK 1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Kosteikko/Pintavalutus Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 126,7 ha Kunta: Honkajoki Vesistöalue: Rynkäjoen va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: 36 Karvianjoen vesistöalue Alapuoli 162,8 ha Valmistelussa 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 157,9 ha Poistunut 14,0 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 140,7 ha Kuormitus- päivä 1,2 NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,7 6,3 4,2 6, , , ,6 6,6 8,0 6, , , ,9 6,3 8,2 2, , , ,0 6,7 6,5 6, , , ,9 6,7 9,2 7, , , * 6,7 6, , , ,7 6,6 5,0 4, , , ,6 6,5 3,6 4, , , (n= 8) 2015 (n= 9) 2014 (n=6) 2013 (n=0) *Omavalvontanäytteet: * LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P PO4-P Sähkönjoht. CODMn 6,7 6,5 6,4 5, , ,3 5,9 5,2 10 6, , ,7 6,4 11 5, Jakson 23

24 24

25 Marjakeidas (Honkajoki) Yleistiedot Marjakeitaan tuotantoalue sijaitsee Honkajoen kunnassa. Marjakeitaan tuotantoalueen valmistelut aloitettiin vuonna 1975 ja tuotanto Vuonna 2016 tuotanto aloitettiin 20.5 ja lopetettiin , tuotantopäiviä kertyi kaikkiaan 36 kpl. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle ympäristöluvan Marjakeitaan turvetuotantoon (päätös nro 116/2004/4, dnro LSY-2002-Y-383). Luvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka ratkaisi ympäristölupaa koskevat valitukset päätöksellään (Nro 07/0096/1). Alueella on tehty ympäristöluvan tarkistus, joka on tullut lainvoimaiseksi Lupa on määräaikaisena voimassa 2025 asti. Taulukko 17 Marjakeitaan tuotantoalueen tarkkailupisteet sekä pinta-alat vuonna Tarkkailupiste Vesiensuojelurakenne Vesistöalue Tarkkailupisteen Tuotannossa Tuotannosta valuma-alue poistunut ha ha ha KOS1 YP Marjakylän a 98,9 KOS1 Kosteikko Marjakylän a 106,4 89,4 1,1 Marjakeidas yhteensä 106,4 89,4 1,1 TARKKAILUTULOKSET Virtaama ja valunta Marjakeitaan kosteikon 1 alapuolisella tarkkailupisteellä on käytössä jatkuvatoiminen virtaamamittari. Valumat olivat toukokuusta lähtien alhaiset lukuun ottamatta yksittäisiä valuntapiikkejä (Kuva 13). Suurimmat valumat esiintyivät joulukuussa 2015 ja vuoden 2016 helmikuussa sekä huhtikuussa. Kuva 13 Marjakeitaan KOS1 valuma ja näytteenoton ajankohdat Vedenlaatu ja puhdistusteho Marjakeitaan kosteikolta lähtevän veden ph oli alhaisempi kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin. Myös kiintoainepitoisuus oli selvästi alhaisempi kuin ominaiskuormitussoilla olevilla kosteikoilla keskimäärin (Taulukko 18). Tarkkailua on suoritettu ympärivuotisesti alapuolisella pisteellä ja osan vuotta yläpuolisella pisteellä. Marjakeitaalla on pitoisuusvaateet, jotka täyttyivät ravinteiden osalta. Kiintoaineen keskimääräinen pitoisuus oli hieman suurempi kuin pitoisuusvaateessa esitetty.

26 Taulukko 18 Marjakeitaan vesienkäsittelyrakenteiden keskimääräiset pitoisuudet sekä puhdistustehot vuonna Vertailuarvoina ominaiskuormitussoiden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuodelta Näytemäärä ph Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn ap Yp Ap Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. kpl mg/l % µg/l % µg/l % mg/l O 2 % Tarkkailupisteet 2016 KOS1 n = 25 4,4 4,4 7,1 4, Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) 5,6 5,6 17 5, ,2 Kosteikko (n=18) 5,5 5,8 26 9, ,6 Kuormitus Marjakeitaan kosteikon 1 kuormitukset on laskettu käyttäen tarkkailupisteeltä mitattuja pitoisuuksia ja valumia. Marjakeitaan KOS 1 brutto-ominaiskuormitukset olivat kaikkien vedenlaatumuuttujien osalta pienemmät kuin koko läntisen Suomen kuormitustarkkailun tuotantovaiheen ominaiskuormitussoilla keskimäärin hydrologisena vuonna 2016 (Kuva 14). Kuormitukset olivat hieman suurempia kuin vuonna 2015, mutta kuitenkin edelleen pieniä verrattaessa muihin ominaiskuormitussoihin. Marjakeitaan tuotantoalueen kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa (Taulukko 20). Taulukko 19 Marjakeitaan tarkkailupisteiden ominaiskuormitukset vuonna Vertailuarvoina tuotannossa olevien ominaiskuormitussoiden arvot (g / ha d). Vuosikuormitus, brutto Vuosikuormitus, netto g/ha d g O 2 /ha d g/ha d g O 2 /ha d Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Tarkkailupisteet 2016 KOS , ,7 0, Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) , ,36 98 Taulukko 20 Marjakeitaan tuotantoalueen kokonaiskuormitus tarkkailupisteittäin sekä vesistöalueittain vuonna Vuosikuormitus, brutto kg Vuosikuormitus, netto kg O 2 kg kg O 2 Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Marjakylän a KOS , , Marjakeidas yhteensä , , Kuva 14 Marjakeitaan KOS1 bruttokuormitusten (g/ha/d ja g O 2 /ha/d) vuosien välinen vaihtelu Vertailuna tuotantovaiheen ominaiskuormitussoiden keskiarvot

27 27 Kohde: Marjakeidas, KOS 1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Kosteikko Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 89,4 ha Kunta: Honkajoki Vesistöalue: Marjakylän a valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Karvianjoki Alapuoli 106,4 ha Valmistelussa 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 98,9 ha Poistunut 1,1 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 90,5 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l FTU mg/l mg/l O2 pvm l/s km ,4 4,3 3,3 1, , , ,3 4,3 4,8 3, ,0 4,0 0,43 0,61 2, , ,4 4,4 4,0 3, , ,5 4,5 8,4 2, , , ,7 4, , ,7 8, , , ,8 23 3, ,0 0, , ,8 9, , ,6 6, , , ,6 3, , ,6 3, ,0 0, , ,5 2, , ,5 2, , , ,5 1, , ,3 2, , , , * 4,3 2, ,0 7,9 35 6,0 0,57 1,4 0, , ,3 3, ,1 0, , ,3 3, ,8 0, , * 4,3 2, ,0 7,8 40 4,0 0,75 <0, , , ,3 2, ,2 1, , ,2 4, ,1 3, , ,2 2, ,7 0, , ,3 3, ,7 0, , ,2 2, ,1 0, , ,3 <1, ,4 <0, , (n= 25) 4,4 4,4 7,1 4,5 3, ,0 9,9 0,43 0,65 1,9 1, , (n= 29) 4,5 4,4 14 4,0 18 6, ,6 1,2 0, , (n=6) 4,5 4,2 6,2 2, , ,0 1,2 0, , (n=1) 4,5 4,6 11 3, ,6 *Omavalvontanäytteet: * * LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P ei virtaamaa, ei näytettä ei virtaamaa, ei näytettä PO4-P Rauta Sameus SO4 CODMn Jakson

28 28

29 Satamakeidas (Honkajoki) Yleistiedot Satamakeitaan turvetuotantoalueen valmistelut aloitettiin vuonna 1974 ja tuotanto Vuonna 2016 Satamakeitaalla oli tuotantoa ajalla yhteensä 66 tuotantopäivää. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle luvan Satamakeitaan turvetuotantoon (päätös nro 117/2004/4, dnro LSY-2002-Y-384). Luvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka ratkaisi ympäristölupaa koskevat valitukset päätöksellään (Nro 07/0097/1). Alueelle on tehty ympäristöluvan tarkistus, joka on tullut lainvoimaiseksi Lupa on voimassa vuoteen 2025 asti. Taulukko 21 Satamakeitaan tuotantoalueen tarkkailupisteet sekä pinta-alat vuonna Tarkkailupiste Vesiensuojelurakenne Vesistöalue Tarkkailupisteen Tuotannossa Valmistelussa Tuotannosta valuma-alue poistunut ha ha ha ha PVK1 YP Pintavalutus Pukaran pikkujoen va 90,9 PVK1 Pintavalutus Pukaran pikkujoen va 99,4 133,1 33,1 PVK2 YP Pintavalutus Pukaran pikkujoen va 53,4 PVK2 Pintavalutus Pukaran pikkujoen va 55,1 27,2 10,1 1,5 KOS2 YP Pintavalutus Pukaran pikkujoen va 53,4 KOS2 Pintavalutus Pukaran pikkujoen va 71,8 27,2 10,1 1,5 KOS3 YP Kosteikko Pukaran pikkujoen va 191,5 KOS3 Kosteikko Pukaran pikkujoen va 209,4 280,4 69,6 KOS4 YP Kosteikko Honkaluoman a 51,1 KOS4 Kosteikko Honkaluoman a 54,0 32,0 5,0 KOS5 YP Kosteikko Pukanluoman va 59,4 KOS5 Kosteikko Pukanluoman va 62,6 41,8 5,2 Satamakeidas yhteensä 417,9 472,7 10,1 109,2 Pukaran pikkujoen va 380,6 440,7 10,1 104,2 Honkaluoman a 54,0 32,0 5,0 Pukanluoman va 62,6 41,8 5,2 TARKKAILUTULOKSET Virtaama ja valunta Satamakeitaan PVK1 mittapadolla on käytössä jatkuvatoiminen virtaamamittari. Virtaamamittaus onnistui hyvin koko tarkkailuvuoden ajalta. Valumadata hydrologiselta vuodelta 2016 on esitetty kuvassa 15. Satamakeitaan pintavalutuskentän 1 alapuolisen tarkkailupisteen keskimääräinen virtaama oli 30,6 l/s ja valuma 30,8 l/s km 2. Valumat olivat korkeimmillaan marras-joulukuussa 2015, sekä keväällä 2016 maaliskuussa. Myös helmikuussa 2016 oli lyhyt virtaamapiikki. Kuva 15 Satamakeidas tarkkailupisteiden valumat ja näytteenoton ajankohdat

30 Vedenlaatu ja puhdistusteho Satamakeitaalta purkautuvan veden pitoisuudet ovat esitetty taulukossa 22. Kemiallisen hapenkulutuksen arvot ja kokonaistypen pitoisuudet olivat pienemmät kuin ominaiskuormitussuolla keskimäärin. Satamakeitaalla on pitoisuusvaateita, jotka toteutuivat PVK1 ja KOS5:lla. KOS3 ja KOS4:lla pitoisuusvaateet toteutuivat ravinteiden osalta. Taulukko 22 Satamakeitaan vesienkäsittelyrakenteiden keskimääräiset pitoisuudet sekä puhdistustehot vuonna Vertailuarvoina ominaiskuormitussoiden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuodelta Näytemäärä ph Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kuormitus ap Yp Ap Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. kpl mg/l % µg/l % µg/l % mg/l O 2 % Tarkkailupisteet 2016 PVK1 n = 26 6,9 6,7 5,8 4, , PVK2 n = 16 6,8 6,8 34 6, , ,0 KOS3 n = 27 6,7 6,9 9,2 8, , KOS4 n = 22 5,2 5,6 3, KOS5 n = 27 6,7 6,9 31 6, , ,2 Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) 5,6 5,6 17 5, ,2 Pintavalutus (n=44) 5,5 5,5 14 4, ,7 Kosteikko (n=18) 5,5 5,8 26 9, ,6 Hydrologisena vuonna 2016 Satamakeitaan kuormitukset olivat suurempia kuin edellisvuosina. Suuremmat kuormitukset johtuivat suuremmasta valumasta. Ravinteiden ja kiintoaineen kuormitukset olivat ominaiskuormitussoiden keskitasoa suurempia. Kemiallinen hapenkulutus oli pienempää kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin (Kuva 16). Satamakeitaan tuotantoalueen kokonaiskuormitus koostuu kolmelta kosteikon ja kahdelta pintavalutuskentän yhteenlasketusta kuormituksesta (Taulukko 24). Taulukko 23 Satamakeitaan tarkkailupisteiden ominaiskuormitukset vuonna Vertailuarvoina tuotannossa olevien ominaiskuormitussoiden arvot (g / ha d). Vuosikuormitus, brutto Vuosikuormitus, netto g/ha d g O 2 /ha d g/ha d g O 2 /ha d Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Tarkkailupisteet 2016 PVK , , PVK , ,1-234 KOS , ,0-355 KOS , ,48-63 KOS , ,3-446 Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) , ,36 98

31 31 Taulukko 24 Satamakeitaan tuotantoalueen kokonaiskuormitus tarkkailupisteittäin sekä vesistöalueittain vuonna Vuosikuormitus, brutto kg Vuosikuormitus, netto kg O 2 kg kg O 2 Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Pukaran pikkujoen va PVK PVK KOS Vesistöalue yhteensä Honkaluoman a KOS ,5-847 Vesistöalue yhteensä , Pukanluoman va KOS Vesistöalue yhteensä Satamakeidas yhteensä Kuva 16 Satamakeitaan PVK1, KOS3 ja KOS5 bruttokuormitusten (g/ha/d ja g O 2 /ha/d) vuosien välinen vaihtelu Vertailuna tuotantovaiheen ominaiskuormitussoiden keskiarvot

32 32 Kohde: Satamakeidas, PVK 1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Pintavalutus Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 133,1 ha Kunta: Honkajoki Vesistöalue: Pukaran pikkujoen va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Pikkujoki-Karvianjoki Alapuoli 99,4 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 90,9 ha Poistunut 33,1 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 166,2 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l FTU ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,1 6,8 4,0 4, ,6 16 9, ,0 6,7 5,5 6, ,9 1,5 9,5 8, ,7 6,4 10 5, ,3 9, ,0 6,5 2,7 3, ,9 6, ,0 6,7 2,8 4, ,7 2,0 8,5 21 3,6 7, ,7 6,9 10 4, ,2 6, ,8 6, , , ,6 3, ,0 0,70 6,7 2,3 7, ,4 3, ,4 4, ,5 4, ,0 1,0 4,7 6, ,9 4, ,7 6,1 9, ,1 3, ,5 5, ,7 4, ,0 0,87 3,6 7, , ,7 8, ,5 72 6,0 1,5 8,1 7, , , ,2 8, , ,8 6, ,7 8, , , ,9 5, , ,8 5, ,0 5, ,6 2,8 8, ,9 2, ,8 8, * 6,8 3, ,9 55 9,0 1,8 2, ,8 6, , ,0 3,5 8, , ,4 3, ,4 2,8 8, ,6 3, ,1 3,5 9, ,7 3, ,7 9, ,6 2, ,2 3, ,9 3, ,4 12 8, (n= 26) 2015 (n= 27) 6,9 6,7 5,8 4, ,8 1,6 5,4 9, ,7 6,9 6,8 7,0 4, ,2 1, , (n=25) 7,0 6,7 5,2 3, ,1 1, , (n=24) 7,0 6,7 8,3 4, ,3 1, ,8 *Omavalvontanäytteet: LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P PO4-P Rauta Sameus Sahkonjoht. CODMn Jakson

33 33

34 34 Kohde: Satamakeidas, PVK 2 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Pintavalutus Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 27,2 ha Kunta: Honkajoki Vesistöalue: Pukaran pikkujoen va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Pikkujoki-Karvianjoki Alapuoli 55,1 ha Valmistelussa: 10,1 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 53,4 ha Poistunut 1,5 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 38,8 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l FTU ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,0 6,9 5,3 6,9 2, , ,9 6,9 11 6,9 6, , ,7 6,7 6,8 6,7 3, ,1 8, ,7 6,9 4,4 6,9 4, , ,8 7, ,0 10 9, ,7 6,7 8, , ,6 6,6 8, , ,6 6,6 5, , ,8 6,8 6, , ,9 6,9 8, , ,9 6,9 4, , , ,9 6,9 4, , ,1 7,1 4, , ,0 7,0 5, , , , ,8 6,8 6, , ,9 6,9 5, , , (n= 16) 2015 (n= 12) 2014 (n=4) *Omavalvontanäytteet: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N Kok.P 6,8 6,8 34 6,9 10 5, ,2 9, ,7 6,8 6,7 19 7,4 6, ,1 7,3 6,9 18 8, ,4 LISÄHUOMIOT: ei virtausta, ei näytettä 27.7, 10.8 ja Ap ei virtausta, ei näytettä Ap, jäässä, ei virtausta, ei näytettä =PVK2, =KOS2 Sameus Sahkonjoht. CODMn Jakson

35 35

36 36 Kohde: Satamakeidas, KOS 3 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Kosteikko Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 280,4 ha Kunta: Honkajoki Vesistöalue: Pukaran pikkujoen va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Pikkujoki-Karvianjoki Alapuoli 209,4 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 191,5 ha Poistunut 69,6 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 350,0 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l FTU ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,0 7,1 4,2 4, ,9 7, , ,8 7,0 8,0 6, , , ,6 6,7 11 6, , , ,8 6,7 4,0 6, , , ,6 6,6 7,8 4, , , ,5 6,6 20 4,4 3, ,3 10 6, , ,8 5, , , ,4 3, ,1 7, , ,5 4, , , ,5 8, , , ,0 9, , , ,1 9, , , , , , , , , , , , ,4 8, ,9 7, , , ,9 8, , , ,2 8, , , ,9 8, , ,3 7, ,6 8, , * 7,5 9, ,0 <5,0 66 8,0 2,1 5, , , ,6 7, , ,5 7, ,6 5, , ,0 6, ,6 6, , ,3 7, ,8 7, , ,1 8, ,5 6, , ,1 4, ,9 7, , (n= 27) 6,7 6,9 9,2 8,0 3, ,0 5, ,0 2,1 8,2 6, , (n= 11) 6,7 5,7 10 7,5 7, ,9 1, , (n=4) 6,8 6,9 5,0 6, , (n=4) 6,5 6,5 6,9 4, ,8 *Omavalvontanäytteet: * LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P PO4-P Rauta Sameus Sahkonjoht. CODMn Jakson

37 37

38 Kohde: Satamakeidas, KOS 4 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Kosteikko Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 32,0 ha Kunta: Honkajoki Vesistöalue: Honkaluoman a valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Kirkkoluoma-Karvianjoki Alapuoli 54,0 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 51,1 ha Poistunut 5,0 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 37,0 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l FTU ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,8 6,1 2, , , ,3 5,9 4,0 22 < , , ,0 5,1 2,4 4, ,4 3, , ,4 5,2 3,6 6, , , , ,1 5,7 2,8 3, ,0 17 7,5 1,4 3,8 8, , ,8 8, , , ,5 1, , , ,4 3, , , ,8 6, , , ,9 4, , , ,2 5, , , ,8 6, , , , , , ,0 7, , , , ,6 2, , , , , * 6, , , , , ,1 2, , , ,4 2, , , ,4 2, , , ,6 2, , ,6 3, ,8 2, , , , , (n= 22) 5,2 5,6 3, , ,8 16 2, , (n= 10) 5,4 5,8 8,0 8, ,0 6, , , ,1 6,1 9, ,5 *Omavalvontanäytteet: Ei virtausta, ei näytettä. LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P 12.7., ei virtausta, ei näytettä PO4-P Rauta Sameus Sahkonjoht. CODMn Jakson 38

39 39

40 40 Kohde: Satamakeidas, KOS 5 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Kosteikko Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 32,0 ha Kunta: Honkajoki Vesistöalue: Honkaluoman a valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Kirkkoluoma-Karvianjoki Alapuoli 54,0 ha Valmistelussa 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 51,1 ha Poistunut 5,0 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 37,0 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l FTU ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,0 7,3 14 9, , ,8 7, , , ,6 6,5 28 8,0 < , , ,5 6,6 31 8,3 8, , , ,8 6,9 18 9, , ,6 6,8 25 8,0 2, ,3 7, , ,8 6, , ,6 8, ,1 7, , ,3 4, , , ,5 7, , , ,9 9, , , ,2 9, , ,1 7, , , ,5 6, , ,5 4, , ,5 3, , , ,6 3, , , ,2 3, , , ,4 2, , , ,2 3, , , * 7,1 2, < ,0 4, , ,0 2, , , ,8 2, ,0 8, , ,8 4, , , ,0 7, , , ,0 5, , ,2 4, , (n= 27) 6,7 6,9 31 6,4 5, , , (n= 12) 6,8 7,1 6,3 3, ,7 2, , (n=5) 6,9 7,2 7,9 3, , (n=4) 7,0 7,2 7,4 4, ,8 *Omavalvontanäytteet: * LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P PO4-P Rauta Sameus Sahkonjoht. CODMn Jakson

41 41

42 Huittinen Nanhiansuo (Huittinen) Yleistiedot Nanhiansuolla ja Vittassuolla on Länsi-Suomen ympäristölupaviraston myöntämä yhteinen ympäristölupa (päätös 16/2004/4, dnro LSY-2002-Y-207, myönnetty ). Uudelle ympäristöluvan tarkistukselle ESAVI on antanut päätöksen Nanhiansuon ja Vittassuon tuotantoalueella kuntoonpanotyöt aloitettiin vuonna Suot tulivat osin tuotantokuntoon kesällä 2006 ja kokonaisuudessaan keväällä Vuonna 2016 Nanhiansuolla aloitettiin tuotanto 6.5. ja lopetettiin , tuotantopäiviä kertyi kaikkiaan 53 kpl. PVK1 ja PVK3:lla on yhteinen yläpuolinen piste. Tarkkailupisteiden valuma-alueiden pinta-alat on laskettu rakenteiden suhteessa. Taulukko 25 Nanhiansuon tuotantoalueen tarkkailupisteet sekä pinta-alat vuonna Tarkkailupiste Vesiensuojelurakenne Vesistöalue Tarkkailupisteen Tuotannossa valuma-alue ha ha PVK1 YP Pintavalutus Sammaljoen alaosan a 27,6 PVK1 Pintavalutus Sammaljoen alaosan a 29,8 50,5 PVK2 YP Pintavalutus Sammaljoen alaosan a 84,8 PVK2 Pintavalutus Sammaljoen alaosan a 88,6 69,6 PVK3 YP Pintavalutus Sammaljoen alaosan a 27,6 PVK3 Pintavalutus Sammaljoen alaosan a 31,6 50,5 Nanhiansuo yhteensä 149,9 170,6 TARKKAILUTULOKSET Virtaama ja valunta Virtaamia mitattiin jatkuvatoimisesti PVK1, PVK2 ja PVK3 tarkkailupisteillä (Kuva 17). PVK1 ja PVK3 osalta alkuvuoden virtaamadata puuttuu, joten jaksolla on käytetty PVK2 valumia.

43 43 Kuva 17 Nanhiansuon tarkkailupisteiden valumat ja näytteenoton ajankohdat PVK1 ja PVK3 osalta alkuvuoden virtaamadata puuttuu ja on korvattu PVK2 valumilla. Vedenlaatu ja puhdistusteho Nanhiansuolta purkautuvan veden kiintoainepitoisuudet olivat hydrologisena vuonna 2016 korkeammat kuin tuotannossa tai tilapäisesti levossa olevilla ominaiskuormitussoilla keskimäärin (Taulukko 26). PVK3:lla typpipitoisuudet olivat korkeita tarkkailujakson alussa. Pintavalutuskentillä on reduktiovaade (Ka 50 /Kok-P 40 / Kok-N 20) jotka toteutuivat PVK2 osalta. PVK1 osalta reduktiovaade toteutui kiintoaineen ja kokonaistypen osalta. PVK3 osalta reduktiovaade toteutui vain kiintoaineen osalta.

44 Taulukko 26 Nanhiansuon vesienkäsittelyrakenteiden keskimääräiset pitoisuudet sekä puhdistustehot vuonna Vertailuarvoina ominaiskuormitussoiden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuodelta Näytemäärä ph Kiintoaine Kok.N Kok.P ap Yp Ap Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. kpl mg/l % µg/l % µg/l % mg/l O 2 % Tarkkailupisteet 2016 PVK1 n = 27 5,1 5, ,8 PVK2 n = 26 5,6 5,1 35 7, PVK3 n = 25 5,1 4, Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) 5,6 5,6 17 5, ,2 Pintavalutus (n=44) 5,5 5,5 14 4, ,7 Kuormitus PVK1, PVK2 ja PVK3 kuormitukset on laskettu käyttämällä tarkkailupisteiltä mitattuja pitoisuuksia sekä virtaamia. Pintavalutuskentän 2 kuormitus oli edellisvuotta suurempaa, johtuen korkeista pitoisuuksista ja suurista valumista. PVK1 ja PVK3 ominaiskuormitus oli ominaiskuormitussoiden keskitasoa suurempaa (Kuva 18). Nanhiansuon tuotantoalueen kokonaiskuormitus koostuu kolmen pintavalutuskentän yhteenlasketusta kuormituksesta (Taulukko 28). Taulukko 27 Nanhiansuon tarkkailupisteiden ominaiskuormitukset vuonna Vertailuarvoina tuotannossa olevien ominaiskuormitussoiden arvot (g / ha d). COD Mn 44 Vuosikuormitus, brutto Vuosikuormitus, netto g/ha d g O 2 /ha d g/ha d g O 2 /ha d Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Tarkkailupisteet 2016 PVK , ,1 682 PVK , , PVK , , Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) , ,36 98 Taulukko 28 Nanhiansuon tuotantoalueen kokonaiskuormitus tarkkailupisteittäin sekä vesistöalueittain vuonna Vuosikuormitus, brutto kg Vuosikuormitus, netto kg O 2 kg kg O 2 Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Sammaljoen alaosan a PVK PVK PVK Nanhiansuo yhteensä Kuva 18 Nanhiansuon PVK2 bruttokuormitusten (g/ha/d ja g O 2 /ha/d) vuosien välinen vaihtelu Vertailuna tuotantovaiheen ominaiskuormitussoiden keskiarvot

45 45 Kohde: Nanhiansuo, PVK 1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Pintavalutus Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 50,5 ha Kunta: Huittinen Vesistöalue: Sammaljoen alaosan a valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Sammaljoki-Kokemäenjoki Alapuoli 29,8 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 27,6 ha Poistunut 0,0 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 50,5 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l FTU ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,0 5, , , ,8 5, , ,5 4, , ,4 5,1 43 9,0 8, , ,5 4,9 13 4, ,0 4, ,2 4,7 36 5, ,6 41 6,5 5, ,2 5, , , ,8 6, ,8 9, , ,7 5,6 20 7,7 6, ,3 4, , , ,6 5,4 47 8, , ,6 5, , ,0 4, , ,6 5, , ,3 5, ,2 6, , ,3 5, , ,4 5,0 48 7, ,0 5,5 3,1 53 9,4 3, , ,9 5,1 47 5, ,2 55 3, , ,1 5, ,0 7, ,1 5, , , ,2 5, , , ,0 4, ,9 3, ,5 4, ,5 6, , ,6 4,8 29 5, ,4 3, ,7 4,8 35 7, ,7 3, ,7 4, ,4 4, , ,8 4,8 34 5, ,9 3, ,3 4,9 34 5, ,8 3, , ,4 4, , , ,6 3, , ,6 4,9 18 4, ,7 3, , ,7 5,0 12 4, ,7 3, , (n= 27) 2015 (n= 22) 2014 (n=) *Omavalvontanäytteet: LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P PO4-P Rauta Sameus Sahkonjoht. CODMn 5,1 5, ,7 5, , ,9 5,9 5, , , ,8 5,9 5, ,0 Jakson

46 46

47 47 Kohde: Nanhiansuo, PVK 2 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Pintavalutus Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 69,6 ha Kunta: Huittinen Vesistöalue: Sammaljoen alaosan a valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Sammaljoki-Kokemäenjoki Alapuoli 88,6 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 84,8 ha Poistunut 0,0 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 69,6 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l FTU ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,9 5,1 53 3, ,2 6,0 3, , ,5 5,0 20 5,6 8, ,2 3,0 27 6,2 5,8 4, ,2 4,8 11 5, ,7 5,3 4, ,3 4,9 8,0 2, ,0 5,2 4, ,8 45 <2, , ,7 5, , ,4 3, ,9 5, , , ,8 4, ,8 5,3 16 5, ,4 2,5 21 8,9 3,7 3, , ,7 5,4 21 6,3 6, ,2 2, ,5 5,4 20 9,0 7, ,0 3, ,2 2, ,5 5,1 23 5,2 8, ,5 4,1 3, ,5 5,1 22 5, ,0 2,8 31 7,6 4,4 3, ,4 5,1 19 4, ,5 4,4 3, ,3 5,0 17 3, ,4 2,0 18 3,2 4,6 3, , ,6 5,0 31 3, ,4 5,0 3, , ,6 5,0 32 2, , ,6 34 2,6 4,5 3, , ,8 5,1 67 3, ,4 5,0 3, , ,6 5,0 33 8, ,4 3,9 3, , ,8 5, , ,2 4, , ,7 5, ,8 4, , ,7 5, ,9 4, , ,8 5,3 48 4, , ,7 3, , ,8 5,3 54 7, , ,5 4, , ,8 5,3 55 9, ,6 4, , ,8 5, ,5 3, , ,7 5,1 48 3, ,7 6,0 3, , ,9 5,1 34 3, ,2 5,2 3, , (n= 26) 2015 (n= 26) 5,6 5,1 35 7, , ,2 3, ,5 5,7 5,0 38 5, , , (n=23) 5,8 5,0 39 9, , , , (n=23) 5,4 5,0 39 6,6 15 5, ,7 3, ,8 *Omavalvontanäytteet: LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P Ap, kaivon lukko jäässä, ei näytettä PO4-P Rauta Sameus Sahkonjoht. CODMn Jakson

48 48

49 Kohde: Nanhiansuo, PVK 3 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Pintavalutus Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 50,5 ha Kunta: Huittinen Vesistöalue: Sammaljoen alaosan a valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Sammaljoki-Kokemäenjoki Alapuoli 31,6 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 27,6 ha Poistunut 0,0 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 50,5 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l FTU mg/l mg/l O2 pvm l/s km ,4 4,0 43 4, , ,5 3,9 13 6,0 8, ,9 7, , ,2 4,1 36 6, ,9 9, ,2 4, , ,8 4,5 30 3, ,8 33 5, ,7 4, , , ,6 4, , ,6 4, , ,6 4, , , ,3 4, , , , ,3 4, , , ,4 4,1 48 8, ,5 53 8,5 5, , ,9 4,0 47 8, ,2 5,7 3, , ,1 4,1 41 7, , ,1 7,3 70 4,5 1, , ,2 4,2 40 8, ,6 0, , ,0 4, ,4 0, , ,5 4, ,5 4, , , ,6 4, <0, ,7 4, <0, , ,7 4, , <0, , ,8 4, , ,3 4, <0, , ,4 4, , , ,6 4, , , ,7 4,5 12 7, , , (n= 25) 2015 (n= ) 2014 (n= ) 2013 (n= ) *Omavalvontanäytteet: LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P 5,1 4, , , ,0 PVK1 yp-tulokset ja PVK3 ap-tulokset PO4-P Rauta Sameus SO4 CODMn Jakson 49

50 50

51 Vittassuo (Huittinen) Yleistiedot Vittassuo kuuluu samaan tuotantoalueeseen kuin Nanhiansuo ja niillä on Länsi-Suomen ympäristölupaviraston myöntämä yhteinen ympäristölupa (päätös 16/2004/4, dnro LSY Y-207, myönnetty ). Lisäksi ympäristölupa on tarkistettu ja ESAVI antanut päätöksen Taulukko 29 Vittassuon tuotantoalueen tarkkailupisteet sekä pinta-alat vuonna Tarkkailupiste Vesiensuojelurakenne Vesistöalue Tarkkailupisteen Tuotannossa Levossa valuma-alue ha ha ha PVK1 YP Sammaljoen alaosan a 60,2 PVK1 Pintavalutus Sammaljoen alaosan a 62,9 52,9 0,0 Vittasuo yhteensä 62,9 52,9 TARKKAILUTULOKSET Virtaama ja valunta Vittassuolla on jatkuvatoiminen virtaamamittari. Vittassuon valuma on samaa tasoa alueen B ominaiskuormitussoiden keskivalumien kanssa (Kuva 19). Mitattuna ajanjaksona valuma oli pientä (ka. virtaama 4,5 l/s ja ka. valuma 7,1 l/s km 2 ). Kuva 19 Vittassuon tarkkailupisteen PVK1 valuma ja näytteenoton ajankohdat Vedenlaatu ja puhdistusteho Vittassuolta purkautuvan veden ravinnepitoisuudet olivat selvästi ominaiskuormitussoita suuremmat (Taulukko 30). Silti kuormitus oli pientä johtuen pienestä valumasta. Vittassuolla on reduktiovaateet (Ka 50 % /Kok-P 40 % / Kok-N 20 %), jotka toteutuivat kiintoaineen ja kokonaistypen osalta.

52 Taulukko 30 Vittassuon vesienkäsittelyrakenteiden keskimääräiset pitoisuudet sekä puhdistustehot vuonna Vertailuarvoina ominaiskuormitussoiden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuodelta Näytemäärä ph Kiintoaine Kok.N Kok.P ap Yp Ap Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. kpl mg/l % µg/l % µg/l % mg/l O 2 % Tarkkailupisteet 2016 PVK1 n = 25 5,3 4,9 20 5, ,9 Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) 5,6 5,6 17 5, ,2 Pintavalutus (n=44) 5,5 5,5 14 4, ,7 Kuormitus Vittassuon kuormitus on laskettu käyttämällä omia vedenlaatutuloksia ja omaa virtaamadataa. Kuormitus oli edellisvuoden tapaan pientä ja pienempää kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin (Kuva 20). Pieni kuormitus selittyy pienellä valumalla. Vittassuon tuotantoalueen kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa 32. COD Mn Taulukko 31 Vittassuon tarkkailupisteiden ominaiskuormitukset vuonna Vertailuarvoina tuotannossa olevien ominaiskuormitussoiden arvot (g / ha d). 52 Vuosikuormitus, brutto Vuosikuormitus, netto g/ha d g O 2 /ha d g/ha d g O 2 /ha d Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Tarkkailupisteet 2016 Vittassuo PVK , ,3 0, Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) , ,36 98 Taulukko 32 Vittassuon tuotantoalueen kokonaiskuormitus tarkkailupisteittäin sekä vesistöalueittain vuonna Vuosikuormitus, brutto kg Vuosikuormitus, netto kg O 2 kg kg O 2 Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Sammaljoen alaosan a Vittassuo PVK , , Vittassuo yhteensä , , Kuva 20 Vittassuon PVK1 bruttokuormitusten (g/ha/d ja g O 2 /ha/d) vuosien välinen vaihtelu Vertailuna tuotantovaiheen ominaiskuormitussoiden keskiarvot

53 53 Kohde: Vittasuo, PVK 1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Pintavalutus Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 52,9 ha Kunta: Huittinen Vesistöalue: Sammaljoen alaosan a valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Sammaljoki Alapuoli 62,9 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 60,2 ha Poistunut 0,0 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 52,9 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l FTU ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,8 5,0 24 3, ,2 3, , ,5 4,9 10 3, ,2 1,8 17 4,4 4, , ,0 4,7 6,0 2, ,2 3,1 4, ,8 4,6 3,6 2, ,8 2,1 5, ,2 5,1 9,6 4, ,1 14 7,2 6, , ,9 4,8 7,8 7, ,5 2, ,8 5, , ,8 4, , ,6 5,5 12 7, ,8 1, , ,4 5,1 7,6 6, ,9 7,7 1, ,3 5,1 6,0 4, ,92 1,0 6,9 5,8 2, ,4 5,0 5,2 3, ,5 3,5 2, , ,5 4,9 11 4, ,5 1,4 12 5,2 3, , ,4 4,8 6,4 2, ,7 3,5 3, ,4 4,8 8,0 2, ,6 1,2 8,0 2,0 3, , ,8 5,0 18 9, , , ,4 4,9 28 5, , ,8 3,2 21 4,5 3,2 3, , , ,3 4,8 21 3, ,0 3,5 2, , , , , ,4 5,0 25 9, ,6 3,1 3, , ,4 5, ,4 3, , ,3 5,1 31 9, ,0 3,2 3, , ,4 5,1 28 6, ,0 3,3 3, , ,3 5,0 31 6, ,4 3,9 3, , ,8 4, ,3 3,9 3, , ,3 5,0 77 3, ,4 6,0 3, , ,4 5,0 38 6, ,9 4,8 3, , (n= 25) 2015 (n= 22) 2014 (n=8) 2013 (n=) *Omavalvontanäytteet: LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P 5,3 4,9 20 5, ,0 2,7 22 6,8 3,8 3, ,1 5,3 4,8 20 6, ,7 2, ,1 5,1 4,9 22 5,8 8, , ,3 0, , ap, ei virtausta, ei näytettä ei virtausta, ei näytettä. PO4-P Rauta Sameus Sähkönjoht. CODMn Jakson

54 54

55 Hakasuo (Huittinen) Yleistiedot Vuonna 2012 Hakasuolla aloitettiin kuntoonpanotyöt, jotka jatkuivat vuosina Vuonna 2016 tuotanto aloitettiin ja lopetettiin Tuotantopäiviä kertyi yhteensä 16 kpl. Hakasuolla on Länsi-Suomen ympäristölupaviraston ympäristölupa (päätös 113/2009/4 dnro LSY-2009-Y-136 myönnetty ). Taulukko 33 Hakasuon tuotantoalueen tarkkailupisteet sekä pinta-alat vuonna Tarkkailupiste Vesiensuojelurakenne Vesistöalue Tarkkailupisteen Tuotannossa Valmistelussa valuma-alue ha ha ha KOS1 YP Sammaljoen alaosan a 50,8 KOS1 Kosteikko Sammaljoen alaosan a 54,5 34,5 9,9 Hakasuo yhteensä 54,5 34,5 9,9 TARKKAILUTULOKSET Virtaama ja valunta Hakasuon pintavalutuskentän alapuolisella pisteellä on jatkuvatoiminen virtaamamittaus (Kuva 21). Keskimääräinen valuma hydrologisena vuonna 2016 oli 8,4 l/s km 2. Kuva 21 Hakasuon tarkkailupisteen KOS1 valuma ja näytteenoton ajankohdat Vedenlaatu ja puhdistusteho Otettujen näytteiden perusteella Hakasuon kosteikolta purkautuvassa vedessä oli enemmän happea kuluttavaa ainesta (COD Mn ) kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin (Taulukko 34). Varsinkin kiintoainepitoisuuksissa oli suurta vaihtelua näytekertojen välillä. Puhdistusteho Hakasuon kosteikolla oli kiintoaineen ja kokonaisfosforin osalta parempi kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin.

56 Taulukko 34 Hakasuon vesienkäsittelyrakenteiden keskimääräiset pitoisuudet sekä puhdistustehot vuonna Vertailuarvoina ominaiskuormitussoiden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuodelta Näytemäärä ph Kiintoaine Kok.N Kok.P ap Yp Ap Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. kpl mg/l % µg/l % µg/l % mg/l O 2 % Tarkkailupisteet 2016 KOS1 n = 26 5,4 5,1 28 5, ,1 Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) 5,6 5,6 17 5, ,2 Kosteikko (n=18) 5,5 5,8 26 9, ,6 Kuormitus COD Mn Hakasuon kuormitus oli pienempää kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin. Pienemmät kuormitukset johtuvat ominaiskuormitussoihin nähden pienemmistä valumista. Kuormitus oli samaa tasoa kuin viime vuonna. Ainoastaan COD -kuormitus oli selvästi suurempaa, johtuen kevään suuresta COD -kuormituksesta (Kuva 22). Hakasuon tuotantoalueen kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa (Taulukko 36). Taulukko 35 Hakasuon tarkkailupisteiden ominaiskuormitukset vuonna Vertailuarvoina tuotannossa olevien ominaiskuormitussoiden arvot (g / ha d). 56 Vuosikuormitus, brutto Vuosikuormitus, netto g/ha d g O 2 /ha d g/ha d g O 2 /ha d Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Tarkkailupisteet 2016 KOS , ,7 0, Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) , ,36 98 Taulukko 36 Hakasuon tuotantoalueen kokonaiskuormitus tarkkailupisteittäin sekä vesistöalueittain vuonna Vuosikuormitus, brutto kg Vuosikuormitus, netto kg O 2 kg kg O 2 Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Sammaljoen alaosan a KOS , , Hakasuo yhteensä , , Kuva 22 Hakasuon bruttokuormitusten (g/ha/d ja g O 2 /ha/d) vuosien välinen vaihtelu Vertailuna tuotantovaiheen ominaiskuormitussoiden keskiarvot

57 57 Kohde: Hakasuo, KOS 1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Kosteikko Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 34,5 ha Kunta: Huittinen Vesistöalue: Sammaljoen alaosan a valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Alapuoli 54,5 ha Valmistelussa: 9,9 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 50,8 ha Poistunut 0,0 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 44,4 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,0 5,4 10 1, , , ,3 5,4 6,8 2, ,0 2,4 1,7 4, , ,9 5,3 10 2, , ,9 5,0 5,6 1, , ,8 5, ,1 4,6 6, , ,3 5, ,0 7, , , , ,9 5, ,9 2,9 3, ,1 5, , , ,2 5, ,3 1,9 2, ,2 5,3 9,6 3, , ,1 5,1 13 1, ,8 1,3 3, ,0 5,0 13 1, , ,0 5,0 9,5 1, ,6 1,3 3, , ,5 5,1 21 1, , , ,8 5,0 72 1, , ,7 1,5 3,9 3, ,9 5,0 26 1, ,8 2,7 3,9 3, , ,3 5,0 18 2, ,3 3, , ,8 5,0 23 2, ,5 3,2 3,8 3, , ,8 5,0 56 3, ,4 3,9 3,9 3, , ,9 5,0 19 3, ,0 4,3 2,7 3,7 3, , ,7 5,0 10 2, , ,0 3,0 2,0 3,4 2, , ,7 5,0 8 2, , ,0 3,3 1,8 3,7 2, , ,7 5,1 11 1, ,0 3,6 1,7 4,0 3, , ,9 5,1 9,3 2, , ,0 2,9 1,5 3,9 2, , ,1 15 2, ,0 2,6 1,4 4,3 3, , ,1 5,1 8,9 2, ,6 1,3 4,3 3, , (n= 26) 2015 (n= 27) 5,4 5,1 28 5,0 16 7, ,0 2,2 3,8 3, ,4 5,6 5,1 15 2, ,6 2,9 1, , (n=23) 4,9 4,6 33 5, ,0 5, ,6 3,1 1, , (n=11) 4,8 4, ,3 1, ,0 *Omavalvontanäytteet: LISÄHUOMIOT: Ap, Ei virtausta v-padon yli. Ei näytettä. ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P PO4-P Rauta Sahkonjoht. CODMn Jakson

58 58

59 Jämijärvi Mustakeidas-Saarikeidas (Jämijärvi) Yleistiedot Saarikeitaan turvetuotantoalueen valmistelut aloitettiin vuonna 1984 ja tuotanto Saarikeitaan tuotantoalueilla oli vuonna 2016 tuotantoa ajalla , yhteensä 24 tuotantopäivää. Mustakeidas-Saarikeidas -alueella on Länsi-Suomen ympäristölupaviraston myöntämä yhteinen ympäristölupa (päätös 155/2005/4, myönnetty ). Luvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka ratkaisi ympäristölupaa koskevat valitukset päätöksellään (Nro 07/0282/1). Taulukko 37 Mustakeitaan-Saarikeitaan tuotantoalueen tarkkailupisteet sekä pinta-alat vuonna Tarkkailupiste Vesiensuojelurakenne Vesistöalue Tarkkailupisteen Tuotannossa Levossa Valmistelussa Tuotannosta valuma-alue poistunut ha ha ha ha ha KOS1 YP Kosteikko Palojoen va 110,0 KOS1 Kosteikko Palojoen va 115,3 82,3 24,0 KOS2 YP Kosteikko Kuusijoen va 35,9 KOS2 Kosteikko Kuusijoen va 38,8 26,7 9,2 Saarikeidas yhteensä 154,1 109,0 33,2 Palojoen va 115,3 82,3 24,0 Kuusijoen va 38,8 26,7 9,2 TARKKAILUTULOKSET Virtaama ja valunta Mustakeidas-Saarikeitaan kosteikon 1 alapuolisella mittapadolla on käytössä jatkuvatoiminen virtaamamittari. Mustakeitaan-Saarikeitaan kosteikon alapuolisen tarkkailupisteen keskimääräinen virtaama oli 18,8 l/s ja valuma 16,3 l/s km 2. Virtaamajaksot saatiin koko tarkkailuvuoden ajalta. Vuodenajoittain suurimmat valumat olivat marraskuussa ja keväällä (Kuva 23). Kuva 23 Mustakeitaan-Saarikeitaan tarkkailupisteen KOS1 valumat ja näytteenoton ajankohdat Vedenlaatu ja puhdistusteho Mustakeitaan-Saarikeitaan kosteikoilta purkautuvan veden kiintoainepitoisuudet olivat hydrologisena vuonna 2016 korkeammat kuin tuotannossa tai tilapäisesti levossa olevilla ominaiskuormitussoilla keskimäärin (Taulukko 38). Sen sijaan kemiallisen hapenkulutuksen COD Mn -arvot olivat ominaiskuormitussoiden keskitasoa pienempiä.

60 Taulukko 38 Mustakeitaan-Saarikeitaan vesienkäsittelyrakenteiden keskimääräiset pitoisuudet sekä puhdistustehot vuonna Vertailuarvoina ominaiskuormitussoiden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuodelta Näytemäärä ph Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn ap Yp Ap Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. kpl mg/l % µg/l % µg/l % mg/l O 2 % Tarkkailupisteet 2016 KOS1 n = 27 6,5 6,5 30,6 12, KOS2 n = 6 6,4 6,8 26,6 10, Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) 5,6 5,6 17 5, ,2 Kosteikko (n=18) 5,5 5,8 26 9, ,6 Kuormitus KOS 1 kuormitukset on laskettu käyttämällä tarkkailupisteiltä mitattuja pitoisuuksia sekä virtaamia. KOS2:lla on käytetty KOS1 virtaamia. Kuormitukset olivat hieman edellisvuotta suurempia (Kuva 24). Mustakeitaan-Saarikeitaan tuotantoalueen kokonaiskuormitus koostuu kahden kosteikon yhteenlasketusta kuormituksesta (Taulukko 40). Taulukko 39 Mustakeitaan-Saarikeitaan tarkkailupisteiden ominaiskuormitukset vuonna Vertailuarvoina tuotannossa olevien ominaiskuormitussoiden arvot (g / ha d). Vuosikuormitus, brutto Vuosikuormitus, netto g/ha d g O 2 /ha d g/ha d g O 2 /ha d Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Tarkkailupisteet 2016 KOS , ,5 0,52-9,4 KOS , , Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) , ,36 98 Taulukko 40 Mustakeitaan-Saarikeitaan tuotantoalueen kokonaiskuormitus tarkkailupisteittäin sekä vesistöalueittain vuonna Vuosikuormitus, brutto kg Vuosikuormitus, netto kg O 2 kg kg O 2 Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Palojoen va KOS Kuusijoen va KOS , , Mustakeidas-Saarikeidas yhteensä

61 61 Kuva 24 Mustakeitaan-Saarikeitaan KOS1 ja KOS2 bruttokuormitusten (g/ha/d ja g O 2 /ha/d) vuosien välinen vaihtelu Vertailuna tuotantovaiheen ominaiskuormitussoiden keskiarvot

62 62 Kohde: Saarikeidas, KOS 1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Kosteikko Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 82,3 ha Kunta: Ikaalinen Vesistöalue: Palojoen va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomi Purkuvesistö: Palojoki-Jämijärvi Alapuoli 115,3 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 110,0 ha Poistunut 24,0 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 106,3 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,8 6,7 32 7,1 6, , ,6 6, , ,8 3,4 7, , ,5 6, ,9 6, , , ,7 6, , , , ,1 6, , , , ,2 6,2 18 9, , , ,6 6, , ,1 5, , ,7 6, ,0 4, ,0 4,0 2,1 2,2 2, , ,2 6, ,0 5, , , ,5 6, , ,4 2,8 4, , ,6 6, , , ,2 6, ,9 5, ,0 16 4,1 3,6 6, , ,7 6, , , , ,2 6, ,8 7, , ,9 6,9 61 9, , , ,9 6, , ,4 4,5 7, , ,2 6,6 13 6, ,0 2, , * 6,8 5, , , ,1 6,5 17 8, , , ,9 6,7 12 5, ,1 3,8 8, , ,1 6,5 8, , , ,6 6,5 8,7 7, , , ,8 6,4 10 6, ,4 3,7 6, , ,9 6,5 9,4 5, , , ,0 6,6 10 4, , , ,7 6,3 7,6 5, ,0 4,1 2,2 6, , ,9 6,7 18 4, , , (n= 27) 6,5 6, ,3 5, ,4 4,0 7, , (n= 27) 6,6 6, , ,7 3, , (n=24) 6,6 6, ,4 3, , (n=23) 6,6 6, ,1 5, ,9 3, ,5 *Omavalvontanäytteet: * LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P PO4-P Rauta Sahkonjoht. CODMn Jakson

63 63

64 Kohde: Saarikeidas, KOS 2 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Kosteikko Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 26,7 ha Kunta: Ikaalinen Vesistöalue: Kuusijoen va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomi Purkuvesistö: Kuusijoki-Kyrösjärvi Alapuoli Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli Poistunut 9,2 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 35,9 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,2 6,5 7,0 6, , , , , ,0 6, , , ,5 6,9 32 9, , , ,8 6, , , ,4 7,0 20 8, , , ,3 6, , , (n= 6) 2015 (n= 7) 6,4 6, , ,3 5,8 6,4 24 6, , (n=5) 6,8 6, , (n=5) 6,7 6,5 23 9, ,5 *Omavalvontanäytteet: LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N Kok.P Ap, ei virtausta, ei näytettä Sähkönjoht. CODMn Jakson 64

65 65

66 Kankaanpää Kurkikeidas (Kankaanpää) Yleistiedot Kurkikeitaan tuotantoalue sijaitsee Honkajoen kunnan ja Kankaanpään kaupungin rajalla (pääosin Kankaanpään puolella). Kurkikeitaan turvetuotantoalueen kuntoonpano on aloitettu vuonna 1975 ja tuotanto vuonna Vuonna 2016 tuotanto aloitettiin 7.5. ja lopetettiin , tuotantopäiviä kertyi kaikkiaan 42 kpl. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle luvan Kurkikeitaan turvetuotantoon (päätös nro 118/2004/4, dnro LSY-2002-Y-385). Luvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka ratkaisi ympäristölupaa koskevat valitukset päätöksellään (Nro 07/0098/1). Alueella on tehty ympäristöluvan tarkistus, joka on tullut lainvoimaiseksi Uusi ympäristölupa on voimassa vuoteen 2025 asti. Taulukko 41 Kurkikeitaan tuotantoalueen tarkkailupisteet sekä pinta-alat vuonna Tarkkailupiste Vesiensuojelurakenne Vesistöalue Tarkkailupisteen Tuotannossa Tuotannosta valuma-alue poistunut ha ha ha KOS1 YP Kosteikko Ristiluoman va 191,1 KOS1 Kosteikko Ristiluoman va 195,8 123,3 45,9 KOS2 YP Kosteikko Pukanluoman va 66,5 KOS2 Kosteikko Pukanluoman va 71,4 47,0 15,6 KOS3 YP Kosteikko Pukanluoman va 81,3 KOS3 Kosteikko Pukanluoman va 87,9 38,9 34,6 Kurkikeidas yhteensä 355,1 209,2 96,1 Ristiluoman va 195,8 123,3 45,9 Pukanluoman va 159,3 85,9 50,2 TARKKAILUTULOKSET Virtaama ja valunta Kurkikeitaan kosteikon 1 alapuolella on ollut käytössä jatkuvatoiminen virtaamamittari. Kurkikeitaan alapuolisen tarkkailuaseman keskimääräinen virtaama hydrologisena vuonna 2016 oli 42,8 l/s ja keskimääräinen valuma 21,9 l/s km 2. Valuma on noudatellut pääosin alueen E ominaiskuormitussoiden keskivalumaa (Kuva 25). Kuva 25 Kurkikeitaan tarkkailupisteen KOS1 valumat ja näytteenoton ajankohdat

67 Vedenlaatu ja puhdistusteho Otettujen näytteiden perusteella Kurkikeitaan KOS1 ja KOS3 purkautuvassa vedessä kokonaistypen pitoisuudet ja kemiallisen hapenkulutuksen arvot olivat tuotannossa tai tilapäisesti levossa olevien ominaiskuormitussoiden keskiarvoja pienemmät (Taulukko 42). Kiintoaineen pitoisuudet olivat isommat kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin. Pitoisuusvaateet ylittyivät KOS2:llä ja KOS3:lla kiintoaineen ja kokonaisfosforin osalta. Kosteikolla 2 keskimääräistä kiintoainepitoisuutta nosti otettu omavalvontanäyte, jossa kiintoainepitoisuus oli 25 mg/l. Ilman omavalvontanäytettä laskettuna keskimääräinen kiintoainepitoisuus kosteikolla 2 oli 7,4 mg/l. Keskimääräinen kiintoainepitoisuus oli hieman suurempi kuin edellisvuotena. Taulukko 42 Kurkikeitaan vesienskäsittelyrakenteiden keskimääräiset pitoisuudet sekä puhdistustehot vuonna Vertailuarvoina ominaiskuormitussoiden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuodelta Näytemäärä ph Kiintoaine Kok.N Kok.P ap Yp Ap Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. kpl mg/l % µg/l % µg/l % mg/l O 2 % Tarkkailupisteet 2016 KOS1 n = 28 6,1 6, , ,1 KOS3 n = 22 6,0 6, ,3 KOS2 n = 21 6,2 6,0 8,2 8, ,4 Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) 5,6 5,6 17 5, ,2 Kosteikko (n=18) 5,5 5,8 26 9, ,6 Kuormitus Kurkikeitaan kiintoainekuormitus hehtaaria kohti oli vuonna 2016 selvästi suurempaa kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin. Isot kuormitukset johtuivat suurista kiintoainepitoisuuksista. Kosteikon ominaiskuormitus on kasvanut vuodesta 2013 lähtien. Kurkikeitaan tuotantoalueen kokonaiskuormitus koostuu kolmen kosteikon yhteenlasketusta kuormituksesta (Taulukko 44). Taulukko 43 Kurkikeitaan tarkkailupisteiden ominaiskuormitukset vuonna Vertailuarvoina tuotannossa olevien ominaiskuormitussoiden arvot (g / ha d). COD Mn 67 Vuosikuormitus, brutto Vuosikuormitus, netto g/ha d g O 2 /ha d g/ha d g O 2 /ha d Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Tarkkailupisteet 2016 KOS , ,60-56 KOS , ,08-51 KOS , ,80-61 Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) , ,36 98

68 68 Taulukko 44 Kurkikeitaan tuotantoalueen kokonaiskuormitus tarkkailupisteittäin sekä vesistöalueittain vuonna Vuosikuormitus, brutto kg Vuosikuormitus, netto kg O 2 kg kg O 2 Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Ristiluoman va KOS Vesistöalue yhteensä Pukanluoman va KOS KOS Vesistöalue yhteensä Kurkikeidas yhteensä Kuva 26 Kurkikeitaan kosteikon 1 bruttokuormitusten (g/ha/d ja g O 2 /ha/d) vuosien välinen vaihtelu Vertailuna tuotantovaiheen ominaiskuormitussoiden keskiarvot

69 69 Kohde: Kurkikeidas, KOS 1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Kosteikko Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 123,3 ha Kunta: Kankaanpää Vesistöalue: Ristiluoman va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Ristiluoma-Karvianjoki Alapuoli 195,8 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 191,1 ha Poistunut 45,9 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 169,2 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l FTU ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,4 6, ,1 60 5, , ,1 6, , , , ,9 6, , , ,1 5, , , ,1 5, ,0 6,1 20 9, , ,9 6, , , , , ,9 19 6, , , ,2 16 1, , ,8 26 5, , , ,8 6, ,5 12 2, , ,2 22 8, , , ,3 8, ,6 28 3, , , , , , ,4 11 3, , , , , , ,5 11 4, , ,3 4, ,2 4, , * 6, , , ,1 5, ,4 3, , ,3 4, ,7 3,3 4, , ,3 6, ,4 4, , * 6, , , ,1 6, ,7 3, , ,8 5, ,9 4,0 3, , ,1 1, ,4 4,6 3, , ,2 6, ,6 4, , ,3 5, ,8 6,7 4, , ,5 5, ,4 4, , (n= 28) 6,1 6, ,5 2,9 18 4, , (n= 28) 6,0 6, ,9 2, , (n=24) 6,1 5,9 19 6, ,3 2, , (n=23) 5,9 5,9 18 7, ,3 2, ,9 *Omavalvontanäytteet: *, * LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P PO4-P Rauta Sameus Sahkonjoht. CODMn Jakson

70 70

71 Kohde: Kurkikeidas, KOS 2 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Kosteikko Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 38,9 ha Kunta: Kankaanpää Vesistöalue: Pukanluoman va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Pukanluoma-Karvianjoki Alapuoli 87,9 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 81,3 ha Poistunut 34,6 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 73,5 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l FTU ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,5 6,2 7,2 5, ,2 9, ,1 6,1 9,2 6, ,8 10, ,1 6,2 5,5 6, ,9 10, ,3 5,4 11 7, , ,8 7, ,3 5, ,2 8, , ,0 8, ,7 6, ,4 8, ,2 6, , , ,1 6, , ,2 8, ,5 5, , * 6,5 9, ,4 8, ,2 7, ,6 6, , ,2 8, ,8 5, , ,8 9, ,4 5, , * 6, ,0 < , , ,2 5, ,9 4, ,8 7, ,0 3, ,7 7, , ,9 6, ,6 7, ,9 6, ,7 7, , ,9 4, ,3 8, , (n= 21) 2015 (n= 12) 6,2 6,0 8,2 8, ,2 6,4 7, ,9 6,0 6,0 16 6, ,8 6,7 1, , (n=5) 6,1 5,9 11 4, , (n=4) 6,1 5,9 21 8, ,6 *Omavalvontanäytteet: *, * LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P PO4-P Rauta Sameus Sahkonjoht. CODMn Jakson 71

72 72

73 Kohde: Kurkikeidas, KOS 3 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Kosteikko Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 47,0 ha Kunta: Kankaanpää Vesistöalue: Pukanluoman va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Pukanluoma-Karvianjoki Alapuoli 71,4 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 66,5 ha Poistunut 15,6 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 62,6 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l FTU ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,6 6,4 9,4 5, ,5 7, , ,2 6, , , ,7 6,2 15 5, , , ,1 5,7 14 6, ,8 4, , , , , ,4 39 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , * 6,2 5, ,4 4, , , ,9 4, , , ,2 3, , , , , * 6, ,0 6, ,8 3, , , , , ,1 7, ,0 5, , , , , ,2 7, ,2 5, , ,2 4, ,5 5, , ,3 2, ,6 5, , (n= 22) 6,0 6, ,5 2,6 23 5, , (n= 12) 6,2 6,2 17 8, ,0 3, , (n=) 6,5 6, , , (n=) 5,9 5,9 18 7, ,0 *Omavalvontanäytteet: *, * LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P PO4-P Rauta Sameus Sahkonjoht. CODMn Jakson 73

74 74

75 Jämiänkeidas (Kankaanpää) Yleistiedot Jämiänkeitaan turvetuotantoalueen valmistelut aloitettiin 1978 ja tuotanto Vuonna 2016 Jämiänkeitaalla aloitettiin tuotanto 7.5. ja lopetettiin Tuotantopäiviä kertyi kaikkiaan 72 kpl. Jämiänkeitaan-Hirvikeitaan tuotantoalueella on Länsi-Suomen ympäristölupaviraston ympäristölupa (LSY 135/2006/4). Taulukko 45 Jämiänkeitaan tuotantoalueen tarkkailupisteet sekä pinta-alat vuonna Tarkkailupiste Vesiensuojelurakenne Vesistöalue Tarkkailupisteen Tuotannossa Tuotannosta valuma-alue poistunut ha ha ha PVK1 YP Palojoen va 91,1 PVK1 Pintavalutus Palojoen va 98,2 90,5 Lintujärvi YP Palojoen va 517,8 Lintujärvi Kosteikko Palojoen va 551,4 309,5 53,9 KOS1 YP Kosteikko Palojoen va 219,4 KOS1 Kosteikko Palojoen va 232,3 200,0 12,9 Jämiänkeidas yhteensä 649,6 400,0 53,9 TARKKAILUTULOKSET Virtaama ja valunta Jämiänkeitaalla on oma virtaamamittauspiste PVK1 ja KOS1 alapuolisilla pisteillä (Kuva 27 ja 28). Keskimääräinen valuma oli PVK1:llä 14,6 l/s km 2 ja KOS1:llä 27,8 l/s km 2. Valumahuiput olivat KOS1:llä selvästi suuremmat kuin PVK1:llä. Kuten alueella E yleensä, valumat olivat suurimmat joulukuussa, helmikuussa ja kevättulvan aikaan maalis-huhtikuussa. Kuva 27 Jämiänkeitaan tarkkailupisteen PVK 1 valumat ja näytteenoton ajankohdat

76 76 Kuva 28 Jämiänkeitaan tarkkailupisteen KOS1 valumat ja näytteenoton ajankohdat Vedenlaatu ja puhdistusteho Jämiänkeitaalta purkautuvan veden keskimääräiset pitoisuudet on esitetty taulukossa 46. Pintavalutuskentältä purkautuvan veden keskimääräiset kiintoaine- sekä kokonaisfosforipitoisuudet olivat alhaisia vuonna 2016 ja kentältä lähtevän veden ph oli edellisvuosien tapaan alhainen. Jämiänkeitaan pintavalutuskentän puhdistusteho on hyvä kaikkien mitattujen vedenlaatumuuttujien osalta. Taulukko 46 Jämiänkeitaan vesienkäsittelyrakenteiden keskimääräiset pitoisuudet sekä puhdistustehot vuonna Vertailuarvoina ominaiskuormitussoiden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuodelta Näytemäärä ph Kiintoaine Kok.N Kok.P ap Yp Ap Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. kpl mg/l % µg/l % µg/l % mg/l O 2 % Tarkkailupisteet 2016 PVK1 n = 29 4,9 4,5 17 1, Lintujärvi n = 26 6,1 6,1 8,4 7, , ,2 KOS1 n = 30 6,2 6,1 12 8, ,4 Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) 5,6 5,6 17 5, ,2 Pintavalutus (n=44) 5,5 5,5 14 4, ,7 Kosteikko (n=18) 5,5 5,8 26 9, ,6 Kuormitus COD Mn PVK1 ja KOS1 kuormitukset on laskettu käyttämällä tarkkailupisteiden omia virtaamia. Lintujärvellä ei ole omaa virtaamamittausta ja valuntoina on käytetty KOS1 valumia. Lintujärven kuormitus oli selvästi edellisvuosia suurempi, johtuen selvästi edellisvuosia suuremmasta valumasta (Kuva 29). Myös PVK1:llä kuormitus oli hieman edellisvuotta suurempaa, mutta selvästi pienempää kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin. PVK1:llä on ollut ohivirtaama keväällä Ohivirtaamasta aiheutunut kuormitus on huomioitu PVK1:sen vuosikuormituksessa. Jämiänkeitaan tuotantoalueen vuosikuormitus muodostuu lintujärven ja pintavalutuskentän yhteenlasketusta kuormituksesta. Jämiänkeitaan kokonaiskuormitus vesistöalueittain hydrologisena vuonna 2016 on esitetty taulukossa 48.

77 Taulukko 47 Jämiänkeitaan tarkkailupisteiden ominaiskuormitukset vuonna Vertailuarvoina tuotannossa olevien ominaiskuormitussoiden arvot (g / ha d). 77 Vuosikuormitus, brutto Vuosikuormitus, netto g/ha d g O 2 /ha d g/ha d g O 2 /ha d Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Tarkkailupisteet 2016 PVK , , Lintujärvi , ,9 0, KOS , ,3 189 Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) , ,36 98 Taulukko 48 Jämiänkeitaan tuotantoalueen kokonaiskuormitus tarkkailupisteittäin sekä vesistöalueittain vuonna Vuosikuormitus, brutto kg Vuosikuormitus, netto kg O 2 kg kg O 2 Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Palojoen va PVK , , Lintujärvi Jämiänkeidas yhteensä Kuva 29 Jämiänkeitaan PVK1 ja Lintujärven bruttokuormitusten (g/ha/d ja g O 2 /ha/d) vuosien välinen vaihtelu Vertailuna tuotantovaiheen ominaiskuormitussoiden keskiarvot

78 78 Kohde: Jämiänkeidas, PVK 1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Pintavalutus Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 90,5 ha Kunta: Kankaanpää Vesistöalue: Palojoen va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Palojoki- Jämijärvi Alapuoli 98,2 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 91,1 ha Poistunut 0,0 ha Yhteensä 90,5 ha vko Näytteenotto- Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m mg/l mg/l O2 pvm l/s km ,2 4,6 2,0 1, , , ,6 4,5 6,4 3, <2 1,8 1,2 4, , ,4 4,5 5,3 2, , , ,8 4,5 4,1 2, , , ,9 4,4 7,8 1, <2 2,5 1,0 4, , ,6 1,8 1, , , ,5 4,8 9,2 1, ,9 1,1 2, , ,6 4,9 3,7 2, <2 <2 0,21 0,23 1, , ,6 4,8 3,0 3, , , ,9 4,7 5,6 1, <2 1,1 0,56 2, , ,8 4, , , , ,5 4,6 7,0 2, <2 0,84 0,56 2, , ,8 4,6 2,7 1, <3,0 2, , ,4 4,6 6,0 <1, <2 <2 1,9 0,74 2, , ,1 4,6 3,2 1, ,0 3,0 2, , * 4,5 3, <2 0, , ,2 4,4 5,0 1, ,5 0,80 2, , ,7 4,5 20 3, ,0 2,5 0, , * 4,3 2, ,90 1, , ,2 4,3 7,2 1, ,1 0, , ,1 4,4 5,2 1, <2 <2 0,72 2,9 <0, , ,5 4,4 15 2, ,9 <0, , * 4,4 1, ,7 15 <2 0,91 4, , ,9 4,3 3,6 <1, ,3 <0, , ,4 4,3 3,0 <1, <2 1,1 3,8 1, , ,3 2,0 <1, ,0 3,4 <0, , ,4 4,4 2,9 <1, ,2 0, , ,8 4,4 6,1 1, <2 4,3 1,0 3,5 1, , ,6 4,4 1,0 <1, ,2 1, , (n= 29) 2015 (n= 27) 4,9 4,5 17 1, ,0 0,82 3,0 1, ,6 4,9 4,5 11 1, ,7 0, , (n=23) 4,6 4,4 5,2 1, ,5 1, , (n=25) 4,8 4,5 7,0 2, , ,9 1, ,9 *Omavalvontanäytteet: *, * LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P PO4-P Rauta Sähkönjoht. SO4 CODMn Jakson

79 79

80 80 Kohde: Jämiänkeidas, KOS 1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Kosteikko Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 200,0 ha Kunta: Kankaanpää Vesistöalue: Palojoen va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Palojoki- Jämijärvi Alapuoli 232,3 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 219,4 ha Poistunut 12,9 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 212,9 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,0 6,5 10 6, , ,2 6,1 6,9 5, ,6 2,6 4, ,8 5,7 8,3 3, , ,4 5,9 7,6 6, , ,5 6, ,1 8, ,0 6,1 7,7 5, , , ,7 6,7 7,5 7, ,4 5,2 6, ,6 6,0 17 5, ,0 6,0 1,4 1,1 1, ,7 6, , , ,2 6,0 18 6, ,3 2,5 3, ,3 6,1 11 5, , ,6 5,9 14 6, ,8 3, ,3 6,0 7,2 2, , , ,9 6,3 12 5, ,1 2,9 3, , ,7 6,3 11 6, , , * 5, , ,7 6,1 20 6, ,9 3,2 3, , ,1 6,5 17 8, , * 5,8 6, , ,8 6, , , ,8 6,4 14 8, ,2 5,3 5, , ,2 6, , , * 6, ,7 6,3 21 8, , * 5,7 9, , ,0 5,9 12 8, ,4 4,4 3, ,7 6,2 6,0 8, , , ,1 6,5 10 8, , ,6 6,2 6,0 6, ,6 3,6 3, , ,0 6,5 6,8 7, , , (n= 30) 2015 (n= 27) 6,2 6,1 12 8, ,6 4,0 4, ,8 6,0 6,1 16 5, ,7 2, , (n=24) 6,1 6,1 9,3 4,3 1, ,3 2, , (n=23) 6,4 6,2 12 7, ,0 4, ,5 *Omavalvontanäyttee *, *, *, * LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P PO4-P Rauta Sähkönjoht. CODMn Jakson

81 81

82 82 Kohde: Jämiänkeidas, Lintujärvi Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Kosteikko Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 309,5 ha Kunta: Kankaanpää Vesistöalue: Palojoen va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Palojoki- Jämijärvi Alapuoli 551,4 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 517,8 ha Poistunut 53,9 ha vko Näytteenotto- ph Kiintoaine Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P Yhteensä 363,4 ha Kuormitus- päivä 1,2 NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,7 6,6 6,7 8, , , ,3 6,4 5,2 7, ,6 2,8 4, , ,2 5,9 6,4 5, , , ,8 5,8 4,7 4, , , ,9 5,8 8,2 8, ,0 2,8 6, , ,7 5,8 6,4 6, , , ,5 6,3 12,0 11, ,9 5,8 5, , ,0 6,0 6,0 7, ,4 1,9 2, , ,9 5,9 12,0 11, , , ,9 6,0 9,6 6, ,3 2,1 3, , ,3 6,1 9,0 8, , , ,9 6,3 12,0 6, ,1 2,1 3, , ,9 6,1 5,6 6, , , ,1 6,3 8,3 6, , ,5 1,9 3, , ,0 6,3 7,2 10, , , ,9 6,2 11,0 12, , ,8 2,2 3, , ,2 6,3 11,0 5, , , ,9 6,0 14,0 16, , , ,2 6,7 7,5 17, ,1 3,7 3, , ,2 6,8 8,8 3, , , ,0 6,4 8,0 7, , , ,3 6,1 8,7 8, ,8 3,4 3, , ,5 6,3 7,0 7, , , ,7 6,2 12,0 6, , , ,5 6,3 5,6 5, ,7 2,8 3, , ,0 6,3 4,4 4, , , (n= 26) 2015 (n= 26) 2014 (n=21) 2013 (n=24) PO4-P Rauta Sähkönjoht. CODMn 6,1 6,1 8,4 7, ,6 2,9 3, ,8 5,9 6,1 7,5 6, ,0 2, ,4 5,9 6,2 5,8 6, ,3 2, ,8 5,7 6,1 8,2 7, ,3 3, ,5 Jakson

83 83

84 Hirvikeidas (Kankaanpää) Yleistiedot Jämiänkeidas ja Hirvikeidas sijaitsevat Kankaanpään kaupungin Jämiänkeitaan ja Korvaluoman kylissä, noin 20 km Kankaanpään keskustasta koilliseen. Jämiänkeitaan- Hirvikeitaan tuotantoalueella on Länsi-Suomen ympäristölupaviraston ympäristölupa (LSY 135/2006/4). Vuonna 2016 Hirvikeitaalla oli tuotantoa ajalla yhteensä 34 tuotantopäivää. Taulukko 49 Hirvikeitaan tuotantoalueen tarkkailupisteet sekä pinta-alat vuonna Tarkkailupiste Vesiensuojelurakenne Vesistöalue Tarkkailupisteen Tuotannossa Tuotannosta valuma-alue poistunut ha ha ha PVK1 YP Kivijoen - Jämijoen va 97,6 PVK1 Pintavalutus Kivijoen - Jämijoen va 102,1 92,0 1,6 Hirvikeidas yhteensä 102,1 92,0 1,6 TARKKAILUTULOKSET Virtaama ja valunta Hirvikeitaan PVK1 alapuolisella tarkkailupisteellä on jatkuvatoiminen virtaamamittari. Mitattuna ajanjaksolla keskivirtaama oli 12,7 l/s ja keskivaluma 12,4 l/s km 2. Suurimmat valumat ajoittuivat keväälle 2016 maalis-huhtikuulle ja syksylle 2015 (Kuva 30). Kuva 30 Hirvikeitaan tarkkailupisteen PVK1 valumat ja näytteenoton ajankohdat Vedenlaatu ja puhdistusteho Hirvikeitaan pintavalutuskentältä purkautuvan veden kokonaistyppipitoisuudet ja kemiallinen hapenkulutus olivat hydrologisena vuonna 2016 korkeammat kuin tuotannossa olevilla ominaiskuormitussoilla keskimäärin (Taulukko 50). Kokonaisfosforipitoisuus ja kiintoainepitoisuus olivat pienempiä kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin. Puhdistustehot olivat parempia kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin.

85 Taulukko 50 Hirvikeitaan vesienkäsittelyrakenteiden keskimääräiset pitoisuudet sekä puhdistustehot vuonna Vertailuarvoina ominaiskuormitussoiden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuodelta Näytemäärä ph Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kuormitus ap Yp Ap Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. kpl mg/l % µg/l % µg/l % mg/l O 2 % Tarkkailupisteet 2016 PVK1 n = 19 5,5 5,3 15 4, ,0 Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) 5,6 5,6 17 5, ,2 Pintavalutus (n=44) 5,5 5,5 14 4, ,7 Hirvikeitaan pintavalutuskentän alapuolisella tarkkailupisteellä on käytössä jatkuvatoiminen virtaamamittaus. Pintavalutuskentän kuormitukset on laskettu käyttämällä laskennassa Hirvikeitaan tarkkailupisteeltä mitattuja pitoisuuksia ja omia virtaamia. Hirvikeitaan pintavalutuskentän brutto-ominaiskuormitukset olivat kiintoaineen ja fosforin osalta ominaiskuormitussoiden keskiarvoja pienemmät (Taulukko 51). Hirvikeitaan tuotantoalueen kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa 52. Bruttokuormitus oli korkeammista valumista johtuen edellisvuotta suurempaa (Kuva 31). Kiintoaineen ja kokonaisfosforin bruttokuormitus oli pienempää kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin. Taulukko 51 Hirvikeitaan tarkkailupisteen ominaiskuormitukset vuonna Vertailuarvoina tuotannossa olevien ominaiskuormitussoiden arvot (g / ha d). Vuosikuormitus, brutto Vuosikuormitus, netto g/ha d g O 2 /ha d g/ha d g O 2 /ha d Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Tarkkailupisteet 2016 PVK , ,8 0, Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) , ,36 98 Taulukko 52 Hirvikeitaan tuotantoalueen kokonaiskuormitus tarkkailupisteittäin sekä vesistöalueittain vuonna Vuosikuormitus, brutto kg Vuosikuormitus, netto kg O 2 kg kg O 2 Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kivijoen - Jämijoen va PVK , Hirvikeidas yhteensä ,

86 86 Kuva 31 Hirvikeitaan bruttokuormitusten (g/ha/d ja g O 2 /ha/d) vuosien välinen vaihtelu Vertailuna tuotantovaiheen ominaiskuormitussoiden keskiarvot

87 87 Kohde: Hirvikeidas, PVK 1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Pintavalutus Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 92,0 ha Kunta: Kankaanpää Vesistöalue: Kivijoen - Jämijoen va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: 35.5 Ikaalisten reitin valuma-alue Alapuoli 102,1 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 97,6 ha Poistunut 1,6 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 93,6 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,8 5,4 8,8 3, , ,9 5,2 6,0 4, ,0 4,0 2,7 3,0 3, ,4 5,1 6,0 3, , ,9 5,0 10 3, , ,1 5,3 21 3, ,0 5, ,9 5,4 8,4 2, , , ,1 6,1 19 5, , ,0 5,8 3,5 2, ,0 3,0 0,21 1,3 1,5 9, ,2 5,5 11 5, , ,8 5,3 8,0 2, ,0 3,7 3,0 2, ,8 5,4 7,0 7, , ,2 5,3 8,0 3, ,5 2,2 2, ,9 5,2 9,5 1, , , ,4 5,2 27 1, ,0 15 1,7 2, , ,2 5,2 20 1, , , ,2 5,2 21 5, , , ,1 5, , , ,4 5,2 19 6, , ,7 5,2 15 2, , , (n= 19) 2015 (n= 27) 5,5 5,3 15 4, ,0 4,3 2, ,6 5,3 5,1 16 5, ,7 7,1 3, , (n= 13) 5,2 5,1 30 3, ,8 9,4 2, (n=5) 5,3 5,0 10 2, ,0 5,3 2, *Omavalvontanäytteet: LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P PO4-P Rauta Sahkonjoht. CODMn Jakson

88 88

89 Viheräperä (Kankaanpää) Yleistiedot Viheräperän tuotantoalue sijaitsee Kankaanpään kaupungissa. Viheräperän turvetuotantoalueen kuntoonpano on aloitettu vuonna 1970 ja tuotanto vuonna Vuonna 2016 tuotanto aloitettiin ja lopetettiin , tuotantopäiviä kertyi kaikkiaan 34 kpl. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle luvan Viheräperän turvetuotantoon (päätös nro 17/2008/4, dnro LSY-2004-Y-294). Taulukko 53 Viheräperän tuotantoalueen tarkkailupisteet sekä pinta-alat vuonna Tarkkailupiste Vesiensuojelurakenne Vesistöalue Tarkkailupisteen Tuotannossa Tuotannosta valuma-alue poistunut ha ha ha KOS1 YP Kosteikko Koikonojan va 133,8 KOS1 Kosteikko Koikonojan va 137,9 30,7 102,5 Viheräperä yhteensä 137,9 30,7 102,5 TARKKAILUTULOKSET Vedenlaatu ja puhdistusteho Viheräperän kosteikolta 1 purkautuvan veden kiintoainepitoisuudet, kokonaistyppipitoisuudet ja kemiallisen hapenkulutuksen pitoisuudet olivat hydrologisena vuonna 2016 pienemmät kuin ominaiskuormitussoiden kosteikoilla keskimäärin (Taulukko 54). Taulukko 54 Viheräperän vesienkäsittelyrakenteiden keskimääräiset pitoisuudet sekä puhdistustehot vuonna Vertailuarvoina ominaiskuormitussoiden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuodelta Näytemäärä ph Kiintoaine Kok.N Kok.P ap Yp Ap Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. kpl mg/l % µg/l % µg/l % mg/l O 2 % Tarkkailupisteet 2016 KOS1 n = 8 6,0 5,8 8,7 7, , , ,4 Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) 5,6 5,6 17 5, ,2 Kosteikko (n=18) 5,5 5,8 26 9, ,6 Virtaama ja kuormitus Viheräperällä ei ole omaa jatkuvatoimista virtaamamittausta. Kuormitukset on laskettu käyttämällä Viheräperältä mitattuja pitoisuuksia ja Saarikeitaan kosteikon valumia. Kuormitukset olivat kiintoaineen ja kokonaisfosforin osalta suuremmat kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin (Taulukko 55). Suuremmat kuormitukset selittyvät ominaiskuormitussoita suuremmilla keskimääräisillä pitoisuuksilla. Viheräperällä näytteenotto oli harvaa ja kevään aikana näytteenottoa ei ollut ollenkaan. Viheräperän tuotantoalueen kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa 56. COD Mn

90 90 Taulukko 55 Viheräperän tarkkailupisteiden ominaiskuormitukset vuonna Vertailuarvoina tuotannossa olevien ominaiskuormitussoiden arvot (g / ha d). Vuosikuormitus, brutto Vuosikuormitus, netto g/ha d g O 2 /ha d g/ha d g O 2 /ha d Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Tarkkailupisteet 2016 KOS , ,9 0,69-53,9 Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) , ,36 98 Taulukko 56 Viheräperän tuotantoalueen kokonaiskuormitus tarkkailupisteittäin sekä vesistöalueittain vuonna Vuosikuormitus, brutto kg Vuosikuormitus, netto kg O 2 kg kg O 2 Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Koikonojan va KOS Viheräperä

91 91 Kohde: Viheräperä, KOS 1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Kosteikko Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 30,7 ha Kunta: Kankaanpää Vesistöalue: Koikonojan va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Koikonoja-Jämijärvi Alapuoli 137,9 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 133,8 ha Poistunut 102,5 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 133,2 ha Kuormitus- päivä 1,2 NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,5 5,3 2,8 2, , ,1 6,1 12 8, , ,2 6, , , ,2 6, , , * 6,0 7, , , ,2 6,1 16 6, , , ,2 6,1 4,3 5, , ,9 5,7 4,8 5, , , (n= 8) 2015 (n= 7) 2014 (n=7) 2013 (n=) *Omavalvontanäytteet: LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P PO4-P Rauta Sahkonjoht. CODMn 6,0 5,8 8,7 7, ,7 3, ,3 5,7 5,8 7,9 5, ,6 6,0 6,0 7,6 6, ,4 Jakson

92 92

93 Karvia Alkkia (Karvia/Parkano) Yleistiedot Alkkian turvetuotantoalueen sijaitsee pääosin Karvian kunnan alueella, mutta osittain myös Parkanon kaupungin alueella. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle luvan Alkkian turvetuotantoon (päätös nro 111/2004/4, dnro LSY-2002-Y-381). ). Luvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka ratkaisi ympäristölupaa koskevat valitukset päätöksellään (Nro 07/0049/1). Asia eteni Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka päätöksellään (taltio nro 506) kumosi edellisen päätöksen ja palautti asian hallinto-oikeudelle uudestaan käsiteltäväksi. Vaasan hallinto-oikeus päätöksellään nro 08/0391/1 ( ) ratkaisi asian. Vuonna 2016 tuotanto aloitettiin 8.5. ja lopetettiin , tuotantopäiviä kertyi kaikkiaan 44 kpl. Taulukko 57 Alkkian tuotantoalueen tarkkailupisteet sekä pinta-alat vuonna Tarkkailupiste Vesiensuojelurakenne Vesistöalue Tarkkailupisteen Tuotannossa Levossa Tuotannosta valuma-alue poistunut ha ha ha ha KOS1 YP Kosteikko Ilvesjoen yläosan va 444,0 KOS1 Kosteikko Ilvesjoen yläosan va 458,5 231,9 0,1 34,5 PVK2 YP Pintavalutus Vatajanjoen va 179,5 PVK2 Pintavalutus Vatajanjoen va 190,5 84,5 32,4 Alkkia yhteensä 830,6 400,9 0,1 99,3 Ilvesjoen yläosan va 458,5 231,9 0,1 34,5 Vatajanjoen va 190,5 84,5 32,4 TARKKAILUTULOKSET Virtaama ja valunta Alkkialla on käytössä jatkuvatoiminen virtaamamittaus. Jakso on korvattu läheisen Sompanevan valumilla datan puuttumisen vuoksi (Kuva 32). Valuma on yhteneväinen alueen E ominaiskuormitussoiden keskivaluman kanssa. Kuva 32 Alkkian tarkkailupisteiden valumat ja näytteenoton ajankohdat Jakso on korvattu läheisen suon Sompanevan valumilla datan puuttumisen vuoksi.

94 Vedenlaatu ja puhdistusteho Vuonna 2016 Alkkialta purkautuvan veden ravinnepitoisuudet sekä COD Mn -arvot olivat tuotannossa tai tilapäisesti levossa olevien ominaiskuormitussoiden keskiarvoja pienempiä (Taulukko 58). Kosteikolta purkautuvan veden ravinnepitoisuudet olivat samaa tasoa edellisvuosien kanssa. Pintavalutuskentältä purkautuvan veden ravinnepitoisuudet olivat hieman pienentyneet viime vuodesta. Taulukko 58 Alkkian vesienkäsittelyrakenteiden keskimääräiset pitoisuudet sekä puhdistustehot vuonna Vertailuarvoina ominaiskuormitussoiden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuodelta Näytemäärä ph Kiintoaine Kok.N Kok.P ap Yp Ap Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. kpl mg/l % µg/l % µg/l % mg/l O 2 % Tarkkailupisteet 2016 KOS1 n = 27 6,0 6,0 15 9, , ,7 PVK2 n = 7 5,8 5,3 7,2 6,6 8, , Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) 5,6 5,6 17 5, ,2 Pintavalutus (n=44) 5,5 5,5 14 4, ,7 Kosteikko (n=18) 5,5 5,8 26 9, ,6 Kuormitus Alkkian KOS1 kuormitukset on laskettu käyttämällä omia vedenlaatutietoja sekä kosteikolta mitattuja virtaamia. PVK2 kuormitus on laskettu käyttämällä omia vedenlaatutietoja ja KOS1 virtaamia. KOS1 kuormitus oli suurempaa kuin edellisvuonna. (Kuva 33). Varsinkin kiintoaineen kuormitus oli suurta, johtuen kevään ja syksyn suurista kiintoainepitoisuuksista ja valumista. Alkkian kosteikolla oli ohivirtaamatilanne , jonka kuormitus on otettu huomioon kokonaiskuormituksessa. Ohitus on tapahtunut heti purkupaikan vieressä ja ohitus on johtunut mittakaivon padotustilanteesta. Ohitus on vaikuttanut virtaamamittarin antamaan virtaamatietoon, mutta ei suuresti vedenlaatuun. Alkkian vuosikuormitus koostuu pintavalutuskentän ja kosteikon yhteenlasketusta kuormituksesta (Taulukko 60). Taulukko 59 Alkkian tarkkailupisteiden ominaiskuormitukset vuonna Vertailuarvoina tuotannossa olevien ominaiskuormitussoiden arvot (g / ha d). COD Mn 94 Vuosikuormitus, brutto Vuosikuormitus, netto g/ha d g O 2 /ha d g/ha d g O 2 /ha d Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Tarkkailupisteet 2016 KOS , ,46 52 PVK , ,06 93 Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) , ,36 98

95 95 Taulukko 60 Alkkian tuotantoalueen kokonaiskuormitus tarkkailupisteittäin sekä vesistöalueittain vuonna Vuosikuormitus, brutto kg Vuosikuormitus, netto kg O 2 kg kg O 2 Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Ilvesjoen yläosan va KOS Vatajanjoen va PVK , Alkkia yhteensä Kuva 33 Alkkian KOS1 ja PVK1 bruttokuormitusten (g/ha/d ja g O 2 /ha/d) vuosien välinen vaihtelu Vertailuna tuotantovaiheen ominaiskuormitussoiden keskiarvot

96 96 Kohde: Alkkia, KOS 1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Kosteikko Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 231,9 ha Kunta: Karvia Vesistöalue: Ilvesjoen yläosan va valuma-alat: Levossa : 0,1 ha ELY-keskus Pirkanmaan ELY Purkuvesistö: Ilvesjoki, Jalasjoki Alapuoli 458,5 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 444,0 ha Poistunut 34,5 ha Yhteensä 266,5 ha vko Näytteenotto- Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,4 6,6 16 6, ,0 5, , ,1 6,1 3,5 6, ,0 2,3 2,4 4,4 4, , ,3 5, ,2 6, ,7 3, , ,4 5, ,5 3, , ,3 5,9 13 4, ,3 5,0 7,2 6, , ,8 5,8 33 8,3 4, ,7 2, , ,4 6,2 6,1 6, ,5 4,8 6,0 5, , ,0 6, ,7 4, ,0 7,0 1,4 2,1 2,0 2, , ,8 5, ,3 3, ,5 2, , ,6 5,6 18 8, ,0 4,0 1,8 1,5 2,7 2, , ,2 6,1 19 7, ,8 3, , ,2 6,2 20 9,6 4, ,0 3,3 2,2 3,9 3, , ,9 5,9 12 8, ,4 3, , ,3 6,1 17 8, ,0 4,6 1,8 4,6 3, , ,3 6,3 8,6 8, ,1 3, , ,5 6,6 32 7, ,0 51 6, ,0 6,6 2,9 5,7 3, , * 6,6 9, ,0 36 5,0 3,2 3, , ,4 6,3 25 7, ,1 3, , ,4 6,7 9, ,8 5,1 5,1 3, , ,4 6, ,2 4, , ,4 6,7 6,0 6, ,2 4, , * 6, ,6 4, , ,0 5,9 8,7 4, ,0 3,5 2,2 5,0 4, , ,4 6,2 6,0 6, ,0 4, , ,4 6,3 9,3 6, ,6 4, , ,1 6,7 4,2 6, ,1 3,6 4,8 5, , ,4 6,5 4,0 3, ,1 4, , (n= 27) 6,0 6,0 15 9,7 7,4 4, ,0 3,1 4,6 3, , (n= 28) 5,8 5,9 16 8, ,1 2, , (n=24) 6,2 6,3 14 6,8 7, ,1 2, , (n=27) 6,2 6,1 36 7,7 21 1, ,2 3, ,8 *Omavalvontanäytteet: *, * LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P PO4-P Rauta Sahkonjoht. CODMn Jakson

97 97

98 98 Kohde: Alkkia, PVK 2 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Pintavalutus Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 84,5 ha Kunta: Karvia Vesistöalue: Vatajanjoen va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Pirkanmaan ELY Purkuvesistö: Kärppäluoma, Ylinenjärvi Alapuoli 190,5 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 179,5 ha Poistunut 32,4 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 116,9 ha Kuormitus- päivä 1,2 NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,1 4,7 7,1 2, ,1 2, , ,5 5,5 5,4 2, ,4 2, , ,5 5,5 6,0 3, ,4 1, , ,7 5,8 6, ,2 2,0 9, , ,5 6,3 8, ,2 4, , ,5 5,9 8,0 5, ,2 2, , ,3 5,6 8,1 5, ,4 2, , (n= 7) 5,8 5,3 7,2 6, ,3 2, , (n= 7) 6,3 5,3 7,3 4, , (n=2) 6,5 5,6 5, , (n=1) 5,7 5,5 11 2, ,8 *Omavalvontanäytteet: LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P Sahkonjoht. CODMn Jakson

99 99

100 Haitikeidas/Loukaskeidas (Karvia) Yleistiedot Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle luvan Haitikeitaan turvetuotantoon (päätös nro 69/2005/4, dnro LSY-2002-Y-352). Lupa sisältä myös Loukaskeitaan alueen. Luvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka ratkaisi ympäristölupaa koskevat valitukset päätöksellään (Nro 07/0016/3). Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintavirasto on antanut päätöksen joka koski Haitikeitaan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista (Nro152/2014/2). Uusi lupa on tullut lainvoimaiseksi Uusi lupa on määräaikainen vuoteen 2030 asti. Loukaskeidas (PVK2)/Haitikeitaan (KOS1-3, PVK1) turvetuotantoalueen pääosa sijaitsee Karvian kunnan alueella. Vuonna 2016 tuotanto aloitettiin ja lopetettiin , tuotantopäiviä kertyi kaikkiaan 33 kpl. Taulukko 61 Haitikeitaan tuotantoalueen tarkkailupisteet sekä pinta-alat vuonna Haitikeitaalta purkautuvan veden kokonaistyppipitoisuudet olivat pienempiä kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin. Myös purkautuvan veden COD -arvot olivat pienem- Tarkkailupiste Vesiensuojelurakenne Vesistöalue Tarkkailupisteen Tuotannossa Tuotannosta valuma-alue poistunut ha ha ha PVK1 YP Suomijoen alaosan a 64,7 PVK1 Pintavalutus Suomijoen alaosan a 69,9 51,8 3,2 PVK2 YP Ojajoen va 51,0 PVK2 Pintavalutus Ojajoen va 53,1 43,9 5,2 KOS1-3 YP Suomijoen alaosan a 135,9 KOS1-3 Kosteikko Suomijoen alaosan a 146,3 77,9 17,8 Haitikeidas yhteensä 269,3 173,6 26,2 Suomijoen alaosan a 216,2 129,7 21,0 Ojajoen va 53,1 43,9 5,2 TARKKAILUTULOKSET Virtaama ja valunta Haitikeitaan KOS1-3 alapuolisella tarkkailupisteellä on jatkuvatoiminen virtaamamittari. Mittaus on aloitettu Tarkkailupisteen keskivirtaama oli 29,4 l/s ja keskivaluma 20,1 l/s km 2 (Kuva 34). Kuva 34 Haitikeitaan tarkkailupisteen KOS1-3 valumat ja näytteenoton ajankohdat Vedenlaatu ja puhdistusteho

101 piä kuin ominaiskuormitussoilla (Taulukko 62). Haitikeitaan vesiensuojelurakenteille on asetettu pitoisuusraja-arvot lähtevän veden pitoisuuskeskiarvolle. Pitoisuusraja-arvot toteutuivat PVK2:lla. PVK1:llä ja KOS1-3:lla pitoisuusvaateet toteutuivat osittain. Taulukko 62 Haitikeitaan vesienkäsittelyrakenteiden keskimääräiset pitoisuudet sekä puhdistustehot vuonna Vertailuarvoina ominaiskuormitussoiden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuodelta Näytemäärä ph Kiintoaine Kok.N Kok.P ap Yp Ap Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. kpl mg/l % µg/l % µg/l % mg/l O 2 % Tarkkailupisteet 2016 PVK1 n = 27 5,7 6,1 30 6, PVK2 n = 27 6,0 6,0 12 4, KOS1-3 n = 28 6,1 5,6 22 7, ,0 Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) 5,6 5,6 17 5, ,2 Pintavalutus (n=44) 5,5 5,5 14 4, ,7 Kosteikko (n=18) 5,5 5,8 26 9, ,6 Kuormitus Haitikeitaan kosteikon 1-3 kuormitukset on laskettu käyttämällä tarkkailupisteeltä mitattuja pitoisuuksia ja omia virtaamia. PVK1 ja PVK2 kuormitukset on laskettu käyttämällä tarkkailupisteeltä mitattuja pitoisuuksia ja KOS 1-3 valumia (Kuva 34). Huomioitavaa on että, rakenteiden erilaisuudesta johtuen kosteikon valumien käyttäminen pintavalutuskentän kuormituslaskennassa saattaa vääristää kuormituksia. KOS1-3 valumat olivat kuitenkin lähellä alueen E ominaiskuormitussoiden valumia. KOS1-3 bruttokuormitukset olivat kiintoaineen ja ravinteiden osalta suurempia kuin edellisvuosina. Isommat kuormitukset vuonna 2016 johtuvat edellisvuotta korkeimmista pitoisuuksista ja valumista. Ominaiskuormitukset olivat PVK1:llä ja KOS1-3:llä kiintoaineen osalta selvästi suurempia kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin (Taulukko 63, Kuva 35). Haitikeitaan tuotantoalueen kokonaiskuormitus koostuu kosteikon ja kahden pintavalutuskentän yhteenlasketusta kuormituksesta (Taulukko 64). Taulukko 63 Haitikeitaan tarkkailupisteiden ominaiskuormitukset vuonna Vertailuarvoina tuotannossa olevien ominaiskuormitussoiden arvot (g / ha d). COD Mn 101 Vuosikuormitus, brutto Vuosikuormitus, netto g/ha d g O 2 /ha d g/ha d g O 2 /ha d Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Tarkkailupisteet 2016 PVK , ,0 0, PVK , ,4 0,92-20 KOS , , Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) , ,36 98

102 Taulukko 64 Haitikeitaan tuotantoalueen kokonaiskuormitus tarkkailupisteittäin sekä vesistöalueittain vuonna Vuosikuormitus, brutto kg Vuosikuormitus, netto kg O 2 kg kg O 2 Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Suomijoen alaosan a PVK , KOS Vesistöalue yhteensä Ojajoen va PVK Vesistöalue yhteensä Haitikeidas yhteensä Kuva 35 Haitikeitaan kosteikon 1-3 bruttokuormitusten (g/ha/d ja g O 2 /ha/d) vuosien välinen vaihtelu Vertailuna tuotantovaiheen ominaiskuormitussoiden keskiarvot

103 103 Kohde: KOS1-3 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Kosteikko Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 77,9 ha Kunta: Karvia Vesistöalue: Suomijoen alaosan a valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomi Purkuvesistö: 36 Karvianjoen vesistöalue Alapuoli 146,3 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotanto Yläpuoli 135,9 ha Poistunut 17,8 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 95,7 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,3 6,8 5,2 4, ,6 5, , ,5 6,9 4,7 4, ,9 2,2 7,4 5, , ,8 6,2 5,2 4, ,1 3, , , , , ,3 6,0 25 6,9 6, ,4 3,1 5,4 6, , ,9 6,0 12 8, ,2 2, , ,2 6,2 82 6, ,5 3,5 4,4 4, , ,8 6,2 5,0 6, ,75 2,5 1,6 3, , ,1 5,9 35 5,6 6, ,9 2, , ,2 5,9 54 6, <2 4,0 1,1 3,1 2, , ,4 6,2 18 5, ,8 2, , ,6 6,3 6,1 6, ,9 1,3 2,9 2, , ,3 6,3 26 7, ,5 2, , ,6 6,4 13 4, ,2 1,3 3,7 2, , ,6 6,5 12 5, ,7 2, , ,5 5, ,9 2, , ,6 6, ,6 2, , , ,2 2, , , ,2 2, , * 6, ,0 6, ,0 2, , , ,1 2, , ,7 4, ,0 2, , * 6,6 5, ,7 2, , ,3 4, ,2 2, , ,4 6, ,6 2, , ,3 6, ,3 3, , ,5 5, ,4 2, , ,5 3, ,3 2, , (n= 28) 6,1 5,6 22 7,3 8, ,5 2,4 3,8 3, , (n= 22) 6,4 6,5 7,8 4, ,5 1, , (n=7) 6,3 6,5 9,0 3, , , (n=5) 6,4 6,4 21 4, , *Omavalvontanäytteet: * * LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P ap, SO4 0,8 mg/l PO4-P Rauta Sähkönjoht. CODMn Jakson

104 104

105 105 Kohde: Haitikeidas PVK1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Pintavalutus Tarkkailupisteiden Tuotannossa 51,8 ha Kunta: Karvia Vesistöalue: Suomijoen alaosan a valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: 36 Karvianjoen vesistöalue Alapuoli 69,9 ha Valmistelus 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 64,7 ha Poistunut 3,2 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 55,0 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,2 6,2 11 4, ,9 3, , ,4 6,2 9,2 4, ,1 1,4 6,1 4, , ,6 5, ,0 3, , ,4 5, ,5 2, , ,2 5,6 30 5,2 5, ,8 2,3 4,5 3, , ,0 5,9 16 5, ,5 2, , ,4 6,2 34 9,2 6, ,6 3,4 4,4 4, , ,7 6,1 18 5, ,8 0,9 1,4 2, , ,8 6, ,7 4, ,2 2, , , ,2 6, ,1 1,4 2,5 2, , ,9 6,1 33 3,2 7, ,8 2, , ,0 6,4 7,6 4, ,9 1,4 3,3 2, , ,2 6,0 27 9,6 8, ,0 2, , ,6 6,2 15 4, ,3 1,5 3,2 2, , ,7 6,5 22 7,5 6, ,2 2, , ,5 2, ,6 2, , ,6 3, ,9 2, , , ,7 3, , ,3 4, ,3 2, , * 6,2 2, , ,4 2, , ,4 7, ,1 3, , ,3 6, ,2 2, , ,1 4, ,7 2, , ,3 4, ,1 2, , ,6 2, ,0 2, , ,2 2, ,9 2, , ,5 2, , , (n= 27) 5,7 6,1 30 6,1 7,9 4, ,1 1,9 3,2 2, , (n= 22) 6,3 6,0 27 7, ,2 1, , (n=7 ) 4,9 5, , , (n=5) 6,5 6,2 27 4, ,0 *Omavalvontanäytteet: * LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P PO4-P Rauta Sähkönjoht. CODMn Jakson

106 106

107 107 Kohde: PVK2 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Pintavalutus Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 43,9 ha Kunta: Karvia Vesistöalue: Ojajoen va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: 36 Karvianjoen vesistöalue Alapuoli 53,1 ha Valmistelussa 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 51,0 ha Poistunut 5,2 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 49,1 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l FTU mg Pt/l mg/l O2 pvm l/s km ,1 6,1 6,4 3, , ,3 6,2 6,3 2, ,6 1, , ,4 5,6 22 4, , ,4 5,7 17 4, , ,4 6,2 19 7, ,4 5, , ,1 5,7 8,0 4, , ,2 6,5 11 4, ,2 2, , ,6 5,9 2,0 3, ,33 0,4 6,9 9, , ,8 5,9 14 6, , ,1 5,8 6,4 3, ,6 1, , , , , ,6 5,7 6,4 4, ,6 1, , ,2 5,8 10 3, , ,4 6,0 4,0 5, ,2 2, , ,6 6,3 11 3, , ,5 6,2 27 6, ,8 2, , ,7 6,3 22 6, , , ,4 6, , , ,5 6,2 15 4, ,5 3, , * 6,1 6, ,6 3, , ,5 6, , , ,2 6,2 10 2, , , ,7 5,9 9,0 2, ,2 6, , ,4 6,0 7,2 3, , , ,5 6,1 11 3, , , ,3 6,0 9,6 2, , , ,4 6,1 9,5 1, , , (n= 27) 6,0 6,0 12 4, ,9 2,5 15 3, , (n= 26) 6,2 6,1 14 3, ,3 2, , (n=13) 6,3 6,2 15 5, ,3 2, , (n=4) 6,2 6, ,0 *Omavalvontanäytteet: * LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P PO4-P Rauta Sameus Väri CODMn Jakson

108 108

109 Mustakeidas (Karvia) Yleistiedot Mustakeitaan turvetuotantoalue sijaitsee Karvian kunnassa. Mustakeitaalla turvetuotanto aloitettiin ensimmäisen kerran vuonna Vuonna 2016 tuotanto aloitettiin 3.6. ja lopetettiin , tuotantopäiviä kertyi kaikkiaan 64 kpl. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle luvan Mustakeitaan turvetuotantoon (päätös nro 67/2005/4, dnro LSY-2002-Y-350). Luvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka ratkaisi ympäristölupaa koskevat valitukset päätöksellään (Nro 07/0014/3). Ympäristöluvasta on tehty tarkistus, josta AVI on tehnyt päätöksen Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Lisäksi Mustakeitaan kemikaloinnilla on ESAVI myöntämä ympäristölupa. Taulukko 65 Mustakeitaan tuotantoalueen tarkkailupisteet sekä pinta-alat vuonna Tarkkailupiste Vesiensuojelurakenne Vesistöalue Tarkkailupisteen Tuotannossa Levossa Tuotannosta valuma-alue poistunut ha ha ha ha PVK1 YP Pintavalutus Kattilajoen va 180,2 PVK1 Pintavalutus Kattilajoen va 186,2 72,3 1,6 16,7 PVK2 YP Pintavalutus Mustajoen va 59,8 PVK2 Pintavalutus Mustajoen va 63,0 53,3 0,5 KEM1 YP Kemikalointi Kattilajoen va KEM1 Kemikalointi Kattilajoen va 16,6 8,5 KK1 YP Kasvillisuuskenttä Kattilajoen va 61,9 KK1 Kasvillisuuskenttä Kattilajoen va 67,6 17,7 1,5 Mustakeidas yhteensä 333,4 151,8 2,1 18,2 Kattilajoen va 270,4 98,5 1,6 18,2 Mustajoen va 63,0 53,3 0,5 TARKKAILUTULOKSET Virtaama ja valunta Virtaamia mitattiin jatkuvatoimisesti PVK1 ja KEM1 alapuolisilla tarkkailupisteillä. Mustakeitaan tarkkailupisteillä valumat olivat suuria joulukuussa sekä kevättulvan aikana maaliskuun lopussa ja huhtikuussa. Vertailuarvoina lähialueen ominaiskuormitussoiden keskivalumat samalle ajanjaksolle (Kuva 36 ja 37). Kuva 36 Mustakeitaan tarkkailupisteen PVK1 valumat ja näytteenoton ajankohdat

110 110 Kuva 37 Mustakeitaan tarkkailupisteen KEM1 valumat ja näytteenoton ajankohdat Vedenlaatu ja puhdistusteho Mustakeitaan tuotantoalueilta purkautuvan veden pitoisuudet on esitetty taulukossa 66. KEM1 pisteeltä purkautuvan veden ph oli alhaisella tasolla. PVK2 lähtevän veden laatu oli hyvää. Kemiallisen hapenkulutuksen reduktio oli hyvällä tasolla kaikilla rakenteilla. PVK1, PVK2 ja KK1:lla on pitoisuusvaateet purkautuvalle vedelle, jotka toteutuivat PVK1:lla ja osittain PVK2 ja KK1:llä. KEM1 reduktiovaateet kemikaloinnin osalta toteutuivat hydrologisena vuonna Taulukko 66 Mustakeitaan vesienkäsittelyrakenteiden keskimääräiset pitoisuudet sekä puhdistustehot vuonna Vertailuarvoina ominaiskuormitussoiden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuodelta Näytemäärä ph Kiintoaine Kok.N Kok.P ap Yp Ap Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. kpl mg/l % µg/l % µg/l % mg/l O 2 % Tarkkailupisteet 2016 PVK1 n = 27 5,6 6,4 15 5, PVK2 n = 24 4,5 4,3 5,6 2, ,3 KEM1 n = 26 6,3 3,4 11 5, KK1 n = 28 6,8 7,0 18 6, ,1 Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) 5,6 5,6 17 5, ,2 Kemikalointi (n=1) 6,4 4, , Kasvillisuuskenttä (n=2) 5,8 6,3 17 6, ,1 Kuormitus PVK1 sekä KEM1 kuormitukset on laskettu käyttämällä tarkkailupisteiltä mitattuja pitoisuuksia sekä virtaamia. PVK2 ja KK1 on käytetty tarkkailupisteeltä mitattuja pitoisuuksia ja PVK1 valumia. PVK1 pisteen kuormitukset olivat pienempiä kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin. KEM1 kuormitukset olivat puolestaan ominaiskuormitussoita suurempia. Kuormitukset olivat pienempiä kuin edellisvuonna johtuen pienemmistä valumista (Kuva 38). Mustakeitaan tuotantoalueen kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa 68. COD Mn

111 111 Taulukko 67 Mustakeitaan tarkkailupisteiden ominaiskuormitukset vuonna Vertailuarvoina tuotannossa olevien ominaiskuormitussoiden arvot (g / ha d). Vuosikuormitus, brutto g/ha d g O 2 /ha d Vuosikuormitus, netto g/ha d g O 2 /ha d Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Tarkkailupisteet 2016 PVK1 72 8,1 0, ,5 0,23-2,7 PVK , ,5 0, KEM , , KK1 98 8,6 0, ,0 0, Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) , ,36 98 Taulukko 68 Mustakeitaan tuotantoalueen kokonaiskuormitus tarkkailupisteittäin sekä vesistöalueittain vuonna Vuosikuormitus, brutto kg Vuosikuormitus, netto kg O 2 kg kg O 2 Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kattilajoen va PVK ,6-91 KEM , ,2 484 KK , ,7-565 Vesistöalue yhteensä Mustajoen va PVK , , Vesistöalue yhteensä , , Mustakeidas yhteensä g/ha/ d PVK1 Kiintoaine g/ha/ d 30 TARKKAILUPISTE (PYLVÄS) OMINAISKUORMITUSSUOT (VIIVA) Typpi g/ha/ 1,2d Fosfori ,9 0, ,3 0 0,0 0 g O2/ha/d CODMn KEM1 g/ha/ d Kiintoaine TARKKAILUPISTE (PYLVÄS) OMINAISKUORMITUSSUOT (VIIVA) g/ha/ d Typpi g/ha/ d 1,8 1,5 1,2 0,9 0,6 0,3 0,0 Fosfori g O2/ha/d CODMn Kuva 38 Mustakeitaan tarkkailupisteiden PVK1 ja KEM1 brutto-ominaiskuormitusten (g/ha/d ja g O 2 /ha/d) vuosien välinen vaihtelu Vertailuna tuotantovaiheen ominaiskuormitussoiden keskiarvot

112 112 Kohde: Mustakeidas, PVK1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Pintavalutus Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 72,3 ha Kunta: Karvia Vesistöalue: Kattilajoen va valuma-alat: Levossa : 1,6 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Mustajoki-Karvianjoki Alapuoli 186,2 ha Valmistelussa 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 180,2 ha Poistunut 16,7 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 90,6 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,6 6,3 11 4, ,3 1,6 4,5 4, , ,3 6,2 7,6 4, ,9 1,6 4,7 4, , ,8 5,8 30 6,8 7, ,0 3,4 1,4 3,5 3, , ,2 5, , ,8 2,0 2,9 4, , ,7 6,2 4,1 7, ,6 23 6,5 9, , ,8 6,3 12 6, ,3 1,1 2,5 2, , ,3 6,3 21 8,0 6, ,4 3,1 8,4 8, , ,6 6,3 8, ,84 2,2 1,5 3, , ,6 6, , ,8 1,5 2,5 2, , ,9 6, ,5 2,0 3,4 3, , ,2 6,6 29 9,6 6, ,0 1,8 4,6 4, , ,5 6, ,2 1,9 3,5 4, , ,7 6,6 7,2 9, ,1 1,6 3,3 4, , ,4 6,7 6,8 7, ,4 1,4 3,1 5, , ,8 6,9 9,0 7, ,9 1,4 3,4 6, , ,3 7,1 19 3, ,7 1,2 4,2 8, , ,4 7,2 13 1, ,3 2,0 16 7, , * 7,0 1, ,0 7, , ,5 6,8 22 2, ,8 1,9 3,1 8, , ,0 6,9 38 1, ,9 2,6 3,5 8, , ,2 7,0 22 1, ,3 1,7 4, , ,5 7,1 9,2 2, ,9 1,4 3, , ,3 6,5 5,3 2, ,5 1,5 4,0 4, , ,3 6,7 3,0 3, ,5 2,4 3,1 5, , ,4 6,7 10 3, ,5 2,5 4,3 6, , ,6 6,9 3,6 3, ,8 1,8 3,6 7, , ,3 6,9 6,0 2, ,4 1,5 4,8 7, , (n= 27) 2015 (n= 26) 5,6 6,4 15 5,9 9, ,1 1,8 5,0 6, ,6 5,6 6,1 23 6,3 8, ,3 2, , (n=22) 5,5 5, ,0 3, , (n=24) 5,9 5, ,2 3, ,6 *Omavalvontanäytteet: * LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P PO4-P Rauta Sahkonjoht. CODMn Jakson

113 113

114 114 Kohde: Mustakeidas, PVK 2 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Pintavalutus Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 53,3 ha Kunta: Karvia Vesistöalue: Mustajoen va valuma-alat: Levossa : 0,5 ha ELY-keskus Varsinais-Suomi Purkuvesistö: Mustajoki-Karvianjärvi Alapuoli 63,0 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 59,8 ha Poistunut 0,0 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 53,8 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m mg/l mg/l O2 pvm l/s km ,5 3,8 8,6 4, <2,0 2,0 1,1 0,73 4,4 9,7 2, , ,6 4,2 8,8 3, ,3 0,75 5,7 4, , ,5 4,3 12 8, ,0 <2,0 0,63 0,61 3,2 3,4 2, , ,5 4,4 9,4 7, ,55 0,58 4,0 3,0 2, , , ,4 4,5 3,6 3, ,58 0,48 2,8 2, , ,4 5, ,5 2, , ,8 4,7 10 3, ,44 0,34 1,4 1,6 8, , ,9 4,6 4,0 2, ,48 0,33 2,3 2, , ,7 4,6 3,2 1, ,49 0,5 2,0 2, , ,6 4,0 4, ,62 0,54 1,6 2, , ,5 4,4 3,6 3, ,57 0,54 3,2 3,1 3, , ,6 4,5 3,6 2, ,72 0,57 3,1 3,0 3, , ,5 4,6 1,2 6, , ,0 0,65 1,0 2,8 2, , ,2 4,4 7,5 1, , ,0 2,0 0,75 2,5 3,1 0, , ,1 4,4 14 1, ,9 0,84 2,2 2,6 0, , , * , ,3 4,2 5,2 2, ,3 1,1 3,6 3,5 0, , ,4 4,4 3,6 1, ,2 1,5 3,2 3,0 0, , ,3 4,2 8,3 1, ,7 1,3 3,6 3,6 0, , ,2 4,1 4,0 1, ,7 0,92 4,1 4,2 0, , * 7,1 2, ,6 68 8,0 1,1 9, , ,1 4,1 4,0 <1, ,2 1,1 4,3 4, , ,4 4,2 3,6 <1, ,9 1,3 3,1 4,0 0, , ,1 6,4 3,0 1, ,4 2,6 2,4 2, , ,2 4,2 2,5 <1, ,4 1,0 4,1 4,1 1, , ,7 4,2 1,0 1, ,3 1,0 3,0 3,7 1, , (n= 24) 4,5 4,3 5,6 2, ,0 3,5 1,2 0,90 3,1 3,7 1, , (n= 17) 4,9 4,3 10 2, , ,0 2,0 2,0 1, , (n=13) 6,4 3,5 10 8, ,0 5, ,3 4,7 5, , (n=13) 3,2 3,2 31 5, , ,0 *Omavalvontanäytteet: * * LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P ei virtausta, ei näytettä Ap, ei virtausta, ei näytettä ei virtausta, ei näytettä PO4-P Rauta Sahkonjoht. SO4 CODMn Jakson

115 115

116 116 Kohde: Mustakeidas, KEM 1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Kemikalointi Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 8,5 ha Kunta: Karvia Vesistöalue: Kattilajoen va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomi Purkuvesistö: Mustajoki-Karvianjoki Alapuoli 16,6 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 0,0 ha Poistunut 0,0 ha vko Näytteenotto- ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P Yhteensä 8,5 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l O2 pvm l/s km ,7 6,4 4,4 8, ,2 3, , ,5 6,4 3, ,1 7, , ,9 5,4 4,3 4, ,9 2, , ,9 6,0 7,8 5, ,1 2, , , ,1 6,0 7,6 8, ,7 3, , ,1 6, ,6 5, , ,1 6,1 4,4 5, ,5 2, , ,8 5,9 7,3 4, ,2 2, , ,1 6,1 2,9 2, ,8 1, , ,2 6,2 3,6 3, ,8 2, , ,9 6,1 2,3 5, ,0 8,0 1,5 2, , ,3 6,2 2,8 4, ,9 2, , ,9 6,4 12 9, ,0 10 7,3 7, ,0 2,9 2, , ,9 6,7 12 7, ,8 3, , ,9 3,7 12 3, ,0 3,6 6,2 46 4, , ,2 2,9 9,4 1, , , , * 6,0 2,9 73 2, , , , , , ,1 3,0 16 1, , , , ,9 3,0 9,6 1, <3,0 29 <5, <2,0 5,3 6,5 28 0, , ,7 3,1 16 <1, ,1 3,5 38 0, , ,9 3,3 4,7 2, ,3 2,0 29 0, , ,8 3,2 8,0 3, <3,0 10 <5, <2,0 3,6 4,9 40 0, , ,0 3,2 4,4 2, ,1 7,0 33 0, , ,6 3,1 11 2, , , , ,8 3,1 4,4 3, <3, <2,0 3, , , ,5 3,4 16 6, ,9 9,8 55 6, , (n= 26) 2015 (n= 26) 6,3 3,4 11 5, ,9 7, ,1 6,3 3,8 11 6, ,9 4,0 5, , (n=13) 6,4 3,5 10 8, ,0 5, ,3 4,7 5, , (n=13) 3,2 3,2 31 5, , ,6 *Omavalvontanäytteet: * LISÄHUOMIOT: ei virtausta, ei näytettä * SO4=580 PO4-P Rauta CODMn Jakson

117 117

118 118 Kohde: Mustakeidas, KK1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Kasvillisuuskenttä Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 17,7 ha Kunta: Karvia Vesistöalue: Kattilajoen va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Mustajoki-Karvianjoki Alapuoli 67,6 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 61,9 ha Poistunut 1,5 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 19,2 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,9 6,9 31 4,7 8, ,8 1, ,8 7,0 11 3, ,2 1, ,5 6, , ,3 2, ,6 6, ,2 5, ,9 3,1 7, ,5 7,1 4,8 3, ,9 3, , , ,6 7,0 7,0 6, ,2 1,1 7,2 6, , ,5 7,2 8,0 4, ,5 2,1 5, , ,3 6,5 25 9,6 4, ,4 0,85 2,3 2,4 10 9, ,4 6, ,6 9, ,6 2,2 8,2 9, ,7 6,8 27 8,4 6, ,9 1,3 11 8, , ,7 6,9 26 5,6 5, ,1 1, ,7 6,9 32 7,3 5, ,7 1,4 11 9, ,1 6,9 16 3, ,3 0, , ,7 7,1 12 3, , ,0 2 0, , ,8 7,3 12 2, ,0 3,0 8, ,0 2 0, , ,1 7,3 1,9 3, ,79 1, , ,4 7,3 3,6 3, ,47 1, , , * 7,1 2, , , , ,8 7,1 5,1 5, ,3 1, , ,1 7,3 7,7 1, ,6 0, , ,6 7,3 2,0 3, ,84 1, , ,7 7,1 7,2 2, ,5 0, , * 6,7 4, ,0 0, ,5 7,0 5,8 2, ,5 0, , ,4 7,2 2,2 2, ,2 0, , ,8 7,3 6,4 4, ,76 1, , , ,0 7,1 2,7 1, ,1 0, , ,6 7,2 2,8 1, ,1 1, , , (n= 28) 2015 (n= 17) 6,8 7,0 18 6,4 7,5 7, ,8 2,1 1, ,6 7,2 6,8 25 6, ,7 1, , (n=6) 7,5 7,1 31 4, ,7 5, , (n=4) 4,7 5,0 11 5, ,6 *Omavalvontanäyttee * * LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P PO4-P Rauta Sahkonjoht. CODMn Jakson

119 119

120 Suomikeidas (Karvia) Yleistiedot Suomikeitaan turvetuotantoalue sijaitsee Karvian kunnassa. Suomikeitaan tuotantoalueen kuntoonpanotyöt aloitettiin vuonna 1975 ja tuotanto vuonna Tuotanto vuonna 2016 aloitettiin ja lopetettiin , tuotantopäiviä kertyi kaikkiaan 33 kpl. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle luvan Suomikeitaan turvetuotantoon (päätös nro 66/2005/4, dnro LSY-2002-Y-349). Luvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka ratkaisi ympäristölupaa koskevat valitukset päätöksellään (Nro 07/0013/3). Alueelle on tehty ympäristöluvan tarkistus, joka on tullut lainvoimaiseksi Uusi ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Taulukko 69 Suomikeitaan tuotantoalueen tarkkailupisteet sekä pinta-alat vuonna Tarkkailupiste Vesiensuojelurakenne Vesistöalue Tarkkailupisteen Tuotannossa Tuotannosta valuma-alue poistunut ha ha ha KOS1-2 YP Kosteikko Kattilajoen va 41,1 KOS1-2 Kosteikko Kattilajoen va 43,7 36,9 0,7 Suomikeidas yhteensä 43,7 36,9 0,7 TARKKAILUTULOKSET Vedenlaatu ja puhdistusteho Suomikeitaan kosteikolta 1-2 purkautuvan veden keskimääräiset kokonaistyppipitoisuudet olivat hydrologisena vuonna 2016 korkeammat kuin tuotannossa tai tilapäisesti levossa olevilla ominaiskuormitussoilla keskimäärin (Taulukko 70). Suomikeitaalla on pitoisuusvaateet kiintoaineen ja kokonaisfosforin osalta, jotka toteutuivat kokonaisfosforin osalta. Kiintoaineen puhdistusteho on ollut samaa tasoa kuin ominaiskuormitussoilla. Taulukko 70 Suomikeitaan vesienkäsittelyrakenteiden keskimääräiset pitoisuudet sekä puhdistustehot vuonna Vertailuarvoina ominaiskuormitussoiden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuodelta Näytemäärä ph Kiintoaine Kok.N Kok.P ap Yp Ap Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. kpl mg/l % µg/l % µg/l % mg/l O 2 % Tarkkailupisteet 2016 KOS1-2 n = 4 5,3 4,8 19 8, ,9 Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) 5,6 5,6 17 5, ,2 Kosteikko (n=18) 5,5 5,8 26 9, ,6 Virtaama ja kuormitus Suomikeitaalla ei ole omaa virtaamamittausta. Kosteikon kuormitukset on laskettu käyttämällä alapuoliselta tarkkailuasemalta mitattuja pitoisuuksia ja Haitikeidas KOS1-3 valumia. Suomikeitaan brutto-ominaiskuormitukset olivat suurempia kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin. Kuormitukset ovat nousseet edellisvuodesta (Kuva 39). Suomikeitaan tuotantoalueen kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa 72. COD Mn

121 Taulukko 71 Suomikeitaan tarkkailupisteiden ominaiskuormitukset vuonna Vertailuarvoina tuotannossa olevien ominaiskuormitussoiden arvot (g / ha d). 121 Vuosikuormitus, brutto Vuosikuormitus, netto g/ha d g O 2 /ha d g/ha d g O 2 /ha d Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Tarkkailupisteet 2016 KOS , , Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) , ,36 98 Taulukko 72 Suomikeitaan tuotantoalueen kokonaiskuormitus tarkkailupisteittäin sekä vesistöalueittain vuonna Vuosikuormitus, brutto kg Vuosikuormitus, netto kg O 2 kg kg O 2 Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kattilajoen va KOS , , Suomikeidas yhteensä , , Kuva 39 Suomikeitaan KOS1-2 bruttokuormitusten (g/ha/d ja g O 2 /ha/d) vuosien välinen vaihtelu Vertailuna tuotantovaiheen ominaiskuormitussoiden keskiarvot

122 Kohde: Suomikeidas, KOS 1-2 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Kosteikko Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 36,9 ha Kunta: Karvia Vesistöalue: Kattilajoen va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Kattilajoki-Suomijoki Alapuoli 43,7 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 41,1 ha Poistunut 0,7 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 37,6 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l FTU mg Pt/l mg/l O2 pvm l/s km ,9 4, , , ,7 25 5, , ,0 5,0 10 5, , , , , , , , , , , ,1 7, ,1 8, , * 4, <2 1, , ,7 4,7 20 8,8 5, ,9 2,0 13 7, , ,2 6, ,9 8, , , ,9 9, , ,0 8, ,4 9, , , , , (n= 4) 2015 (n= 11) 5,3 4,8 19 8, ,2 1, ,1 5,1 5,0 20 9, , , (n=3) 5,4 4,9 26 3, , , , (n=6) 5,1 4, , ,6 *Omavalvontanäytteet: * LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P 10.3., 11.7, 26.7, 11.8, ap, ei virtausta ei näytettä. PO4-P Rauta Sameus Väri CODMn 122 Jakson

123 123

124 Köyliö Lammisuo (Köyliö) Yleistiedot Lammisuolla on voimassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston myöntämä ympäristölupa (nro 28/2006/4, dnro LSY-2003-Y-431). Luvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka ratkaisi ympäristölupaa koskevat valitukset päätöksellään (Nro 07/0434/1). Lupa sisältää lohkot 2, 3 ja 5. Alkuperäisessä luvassa oli myös määräaikaisena lohkot 1 ja 4, mutta niiden osalta silloinen lupa on päättynyt. Lohkoilla 1 ja 4 on nyt uusi lupa. Lisäksi ESAVI on myöntänyt Lammisuo 2 laajennusalueelle ympäristöluvan Vuonna 2016 Lammisuolla aloitettiin tuotanto 9.5. ja lopetettiin , tuotantopäiviä kertyi kaikkiaan 34 kpl. Taulukko 73 Lammisuon tuotantoalueen tarkkailupisteet sekä pinta-alat vuonna Tarkkailupiste Vesiensuojelurakenne Vesistöalue Tarkkailupisteen Tuotannossa Levossa Tuotannosta valuma-alue poistunut ha ha ha ha PVK1 YP Sonnilanjoen va 198,1 PVK1 Pintavalutus Sonnilanjoen va 206,4 136,4 2,4 23,9 PVK2 YP Sonnilanjoen va 58,9 PVK2 Pintavalutus Sonnilanjoen va 63,9 52,0 PVK3 YP Sonnilanjoen va 24,9 PVK3 Pintavalutus Sonnilanjoen va 27,4 Lammisuo yhteensä 297,7 188,4 2,4 23,9 TARKKAILUTULOKSET Virtaama ja valunta Lammisuon virtaamat olivat suurimmillaan joulukuussa 2015 ja helmikuussa Syksyllä 2016 valumat olivat hyvin pienet (Kuva 40 ja 41). Lammisuon PVK2 valunta on korvattu PVK1:n valumilla välillä , johtuen mittausdatan puuttumisesta kyseisellä välillä. PVK2:n valumat olivat lähellä alueen B ominaiskuormitussoiden valumaa. Kuva 40 Lammisuon tarkkailupisteen PVK1 valumat ja näytteenoton ajankohdat

125 125 Kuva 41 Lammisuon tarkkailupisteen PVK2 valumat ja näytteenoton ajankohdat Vedenlaatu ja puhdistusteho Lammisuo PVK1:lta purkautuvan veden kiintoainepitoisuudet ja ravinnepitoisuudet olivat hydrologisena vuonna 2016 korkeammat kuin tuotannossa tai tilapäisesti levossa olevilla ominaiskuormitussoilla keskimäärin (Taulukko 74). PVK2 ja PVK3 kiintoaine ja ravinnepitoisuudet olivat ominaiskuormitussoiden keskitasoa pienemmät. PVK2:lla on reduktiovaade (Ka: 50 / P: 50 / N: 20), jotka toteutuivat kaikkien vedenlaatumuuttujien osalta. Taulukko 74 Lammisuon vesienkäsittelyrakenteiden keskimääräiset pitoisuudet sekä puhdistustehot vuonna Vertailuarvoina ominaiskuormitussoiden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuodelta Näytemäärä ph Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn ap Yp Ap Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. kpl mg/l % µg/l % µg/l % mg/l O 2 % Tarkkailupisteet 2016 PVK1 n = 28 6,1 6, ,2 PVK2 n = 27 5,7 5,1 14 4, ,1 PVK3 n = 23 4,8 4,1 13 3, ,8 Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) 5,6 5,6 17 5, ,2 Pintavalutus (n=44) 5,5 5,5 14 4, ,7 Kuormitus PVK1 ja PVK2 kuormitukset on laskettu käyttämällä tarkkailupisteiltä mitattuja pitoisuuksia sekä virtaamia. PVK3 kuormituslaskennassa on käytetty PVK2 valumia. Kuormitukset olivat kiintoaineen osalta PVK1:llä edellisvuotta pienemmät. Muuten kuormitukset olivat edellisvuoden tasolla (Kuva 42). Lammisuon tuotantoalueen kokonaiskuormitus koostuu kahdelta pitavalutuskentältä lähtevästä kuormituksesta (Taulukko 76). PVK3:lla ei ollut kuormittavaa pinta-alaa.

126 126 Taulukko 75 Lammisuon tarkkailupisteiden ominaiskuormitukset vuonna Vertailuarvoina tuotannossa olevien ominaiskuormitussoiden arvot (g / ha d). Vuosikuormitus, brutto g/ha d g O 2 /ha d Vuosikuormitus, netto g/ha d g O 2 /ha d Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Tarkkailupisteet 2016 PVK , ,5 0, PVK , ,5 0, PVK , ,8 0, Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) , ,36 98 Taulukko 76 Lammisuon tuotantoalueen kokonaiskuormitus tarkkailupisteittäin sekä vesistöalueittain vuonna Vuosikuormitus, brutto kg Vuosikuormitus, netto kg O 2 kg kg O 2 Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Sonnilanjoen va PVK PVK , , PVK Lammisuo yhteensä Kuva 42 Lammisuon PVK1 ja PVK2 bruttokuormitusten (g/ha/d ja g O 2 /ha/d) vuosien välinen vaihtelu Vertailuna tuotantovaiheen ominaiskuormitussoiden keskiarvot

127 127 Kohde: Lammisuo, PVK 1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Pintavalutus Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 136,4 ha Kunta: Köyliö Vesistöalue: Sonnilanjoen va valuma-alat: Levossa : 2,4 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Sonnilanjoki-Kokemäenjoki Alapuoli 206,4 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 198,1 ha Poistunut 23,9 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 162,7 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,5 6,5 9,0 5, , , ,4 6,6 8,8 4, ,1 4,6 8, , ,0 6,2 13 5, , , ,1 5,8 12 7, , , ,3 6,3 11 6, , , ,1 6,2 8 3, , , ,4 6,5 9 4, ,3 10, , ,5 6,6 10 4, ,6 3,7 8, , ,1 6,2 17 6, , , ,9 6,2 15 5, ,2 1,9 4, , ,1 6,2 6,5 4, , , ,1 6,2 16 7, ,9 3,4 7, , ,2 6,3 21 7, , , ,5 6, ,8 4,5 7, , ,7 6, , , ,8 6, , , ,9 6, , ,6 6, , , ,7 6, , , * 6, , , ,8 6, , , ,5 6, , , ,6 6, ,5 6,4 7, , ,6 6, , , ,6 6,3 16 7, , , ,7 6, ,1 9, , ,5 6,3 10 3, , , ,7 6,5 14 6, , (n= 28) 6,1 6, ,9 6,3 8, , (n= 29) 6,4 5, ,9 6, , (n=24) 6,4 6, ,9 8, , (n=24) 6,4 6, ,5 7, ,9 *Omavalvontanäytteet: * LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P PO4-P Rauta Sahkonjoht. CODMn Jakson

128 128

129 Kohde: Lammisuo, PVK 2 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Pintavalutus Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 52,0 ha Kunta: Köyliö Vesistöalue: Sonnilanjoen va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Sonnilanjoki-Kokemäenjoki Alapuoli 63,9 ha Valmistelussa 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 58,9 ha Poistunut 0,0 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 52,0 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m mg Pt/l mg/l O2 pvm l/s km ,4 5,3 8,0 1, , , ,7 5,3 11 3, ,1 2,0 2, , ,5 4,9 10 2, , , ,8 4,9 6,0 3, , , , , ,8 5,1 7,5 2, , , ,0 5,1 12 2, ,8 3, , ,0 5,7 3,6 2, ,9 2,2 2, , ,7 5,6 3,7 4, , , ,7 5,5 6,0 6, , ,0 2,7 2, , ,9 5,5 6,0 5, , , ,9 5,4 8,0 1, ,4 2,4 2, , ,8 5,5 10 3, , , ,0 5,4 14 4, ,0 67 8, ,0 <2 7,7 1,7 2, , ,5 5,3 22 4, ,9 2, , ,7 5,4 16 8, , ,1 2, , ,7 5,2 30 8, , ,5 5, , , , ,6 5, <2 3, , * 6,6 4,9 15 6, , <2 10 2, , ,6 4,9 14 5, , ,0 4,9 32 4, , , ,3 4,9 16 2, , <2 2,2 2, , ,4 4,9 19 3, , , ,6 5,1 15 4, <2 3,2 3, , ,6 5,0 18 5, , <2 2,5 2, , ,5 5,1 7,0 2, , , ,7 5,2 15 2, , , (n= 27) 5,7 5,1 14 4, ,8 2, , (n= 35) 5,7 4,9 20 5, , , , (n=25) 5,0 4,6 20 2, ,2 5, , , (n=17) 5,2 4,2 17 5, ,9 *Omavalvontanäytteet: * LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P Ap, Ei virtausta, ei näytettä PO4-P Rauta Sahkonjoht. Väri CODMn 129 Jakson

130 130

131 131 Kohde: Lammisuo, PVK 3 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Pintavalutus Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 0,0 ha Kunta: Köyliö Vesistöalue: Sonnilanjoen va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Sonnilanjoki-Kokemäenjoki Alapuoli 27,4 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Yläpuoli 24,9 ha Poistunut 0,0 ha vko Näytteenotto- ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P Yhteensä 0,0 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m mg/l mg/l O2 pvm l/s km ,6 4,0 15 4, , ,0 <2,0 4,6 0,6 4,9 6, ,2 3,9 4,8 2, ,0 8,5 <5, <2,0 0,79 0,5 4,0 6,7 1,0 1, , ,0 5,9 2, <5, <2,0 12 0,66 8,9 6,3 7,4 2, , , , ,4 4,1 5,3 7, , <2,0 3,8 0,7 3,9 4,9 1, ,3 4,3 5,2 3, , ,0 3,0 2,8 0,4 3,1 3,3 1, ,6 4,3 5,3 4, ,7 <5, ,9 0,6 3,9 3, ,3 4,3 4,4 2, <5, <2,0 <2,0 2,9 0,6 3,2 3,7 1, ,3 4,2 5,0 3, , ,0 2,0 3,1 0,5 3,4 4,3 0, ,2 4,2 3,6 2, ,0 23 <5, ,0 <2,0 2,5 0,5 3,0 4,1 1, ,5 4,2 5,8 2, ,0 18 5, ,0 <2,0 3,5 0,4 3,3 4,3 0, , ,7 4,1 9,1 1, ,0 13 5, ,0 2,0 4,8 ## 3,9 4,7 5, , ,0 4,1 11 1, ,0 8,4 5, ,0 2,0 4,9 0,5 4,0 4,8 0, , ,1 4,1 22 2, ,0 14 5, ,0 2,0 6,5 0,7 5,0 4, , ,8 3,9 22 2, ,0 13 7, ,0 2,0 5,4 0,5 4,4 5,7 0, , ,9 4,0 18 1, , ,0 <2,0 6,9 1,0 4,9 5,7 <0, , ,3 4,0 17 2, , <2,0 <2,0 2,3 0,7 4,2 5, , ,5 3,9 5,5 1, ,0 14 5, <2,0 <2,0 2,1 0,8 3,7 5,9 <0, , ,1 4,0 7,1 2, , <2,0 6,5 0,8 5,2 5,0 <0, ,0 4,0 4,0 1, , <2,0 <2,0 2,8 0,8 3,2 5,3 0, ,0 4,0 4,4 1, ,0 11 8, <2,0 <2,0 2,3 0,8 3,4 5,2 <0, ,0 4,0 6,8 1, , <2,0 7,9 0,6 6,2 5, ,3 4,1 66 2, ,0 <2,0 0,62 0,6 4,1 4,7 0,60 1, ,6 4,1 4,0 3, <5, ,2 0,6 3,5 4,6 <0, (n= 23) PO4-P Rauta Sahkonjoht. SO4 CODMn 4,8 4,1 13 3, , ,5 4,6 1,0 4,7 5,0 1,2 1, ,3 Jakson *Omavalvontanäytteet: LISÄHUOMIOT: Ap, Jäässä, ei virtausta, ei näytettä Ap, Jäässä, ei näytettä

132 132

133 3.8.2 Matkussuo (Köyliö) Yleistiedot Matkussuo sijaitsee Köyliön ja Huittisten rajalla. Vuonna 2016 Matkussuolla aloitettiin tuotanto 3.5. ja lopetettiin , tuotantopäiviä kertyi kaikkiaan 14 kpl. Matkussuon tuotantoalueella on Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa (päätös ESSAVI 209/2011/4, myönnetty ). Taulukko 77 Matkussuon tuotantoalueen tarkkailupisteet sekä pinta-alat vuonna Tarkkailupiste Vesiensuojelurakenne Vesistöalue Tarkkailupisteen Tuotannossa Tuotannosta valuma-alue poistunut ha ha ha KK1 YP Matkusjoen va 69,4 KK1 Kasvillisuuskenttä Matkusjoen va 74,4 30,9 9,1 Matkussuo yhteensä 74,4 30,9 9,1 TARKKAILUTULOKSET Virtaama ja valunta Matkussuolla on käytössä jatkuvatoiminen virtaamamittaus. Syksyllä 2015 Matkussuolla ei virrannut vettä ollenkaan ja toukokuusta 2016 lähtien virtaama on ollut erittäin pientä, kuten myös alueen B ominaiskuormitussoilla keskimäärin. Jakso on ollut puutteellinen ja korvattu läheisen Lammisuon valumilla (Kuva 43). 133 Kuva 43 Matkussuon KK1 valuma ja näytteenoton ajankohdat Jakso on puutteellinen ja korvattu läheisen Lammisuon valumilla. Vedenlaatu ja puhdistusteho Matkussuon KK1 purkautuvan veden kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet olivat hydrologisena vuonna 2016 selvästi korkeammat kuin tuotannossa tai tilapäisesti levossa olevilla ominaiskuormitussoilla keskimäärin (Taulukko 78).

134 Taulukko 78 Matkussuon vesienkäsittelyrakenteiden keskimääräiset pitoisuudet sekä puhdistustehot vuonna Vertailuarvoina ominaiskuormitussoiden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuodelta Näytemäärä ph Kiintoaine Kok.N Kok.P ap Yp Ap Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. kpl mg/l % µg/l % µg/l % mg/l O 2 % Tarkkailupisteet 2016 KK1 n = 24 6,8 6, , Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) 5,6 5,6 17 5, ,2 Kasvillisuuskenttä (n=2) 5,8 6,3 17 6, ,1 Kuormitus Huolimatta korkeista kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksista, Matkussuon kuormitus on ollut pääsääntöisesti pienempää kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin. Vain fosforikuormitus on suurempaa kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin (Taulukko 79). Pieniä kuormituksia selittävät hydrologisen vuoden 2016 pienet valumat. Matkussuon tuotantoalueen kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa 80. Taulukko 79 Matkussuon tarkkailupisteiden ominaiskuormitukset vuonna Vertailuarvoina tuotannossa olevien ominaiskuormitussoiden arvot (g / ha d). COD Mn 134 Vuosikuormitus, brutto Vuosikuormitus, netto g/ha d g O 2 /ha d g/ha d g O 2 /ha d Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Tarkkailupisteet 2016 KK , ,5 0,66 52 Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) , ,36 98 Taulukko 80 Matkussuon tuotantoalueen kokonaiskuormitus tarkkailupisteittäin sekä vesistöalueittain vuonna Vuosikuormitus, brutto kg Vuosikuormitus, netto kg O 2 kg kg O 2 Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Matkusjoen va KK ,6 760 Matkussuo yhteensä ,6 760 Kuva 44 Matkussuon KK1 bruttokuormitusten (g/ha/d ja g O 2 /ha/d) vuosien välinen vaihtelu Vertailuna tuotantovaiheen ominaiskuormitussoiden keskiarvot

135 135 Kohde: Matkussuo, KK 1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Kasvillisuuskenttä Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 30,9 ha Kunta: Köyliö/Huittinen Vesistöalue: Matkusjoen va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Lepistönoja-Matkusjoki-Loimijoki Alapuoli 74,4 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 69,4 ha Poistunut 9,1 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 40,0 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m mg/l O2 pvm l/s km , , , ,7 6,2 8,4 8, , , ,6 6,1 14 8, ,1 2,8 7, , ,1 6,1 9,6 8, , , ,8 6, ,3 7,1 5, , ,7 6, ,4 2,9 3, , ,5 6, , , , ,6 6, ,6 2, , ,6 6, , , ,5 6, ,3 2,7 3, , ,5 6, , , ,9 6, , ,0 3,3 2,6 3, , ,4 6, , , ,6 6,6 8, ,2 3,5 4, , * 6, , , ,7 6, , , , ,8 6, , , ,5 6,2 7, ,5 3,8 3, , ,0 6, , , ,3 6,0 11 8, , , ,4 6, ,5 2,2 3, , ,1 6,1 8, , , ,5 5,9 4, , , ,8 5, < , , ,3 6,7 4, , , ,9 6,6 4, ,5 5, , (n= 24) 6,8 6, ,5 3,2 4, , (n= 26) 6,5 6, ,3 4, , (n=13) 6,7 6, ,7 5, , (n=2) 7,2 5,7 52 9, ,6 *Omavalvontanäytteet: * LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P , ja Ei virtausta, ei näytettä Ap, ei virtausta ei näytettä PO4-P Rauta Sähkönjoht. CODMn Jakson

136 136

137 Lieto Juvanrahka (Lieto) Yleistiedot Juvanrahkan vanha tuotantoalue on siirtynyt Vapo Oy:n omistukseen Tarvasjoen kunnalta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Juvanrahkalle tuotantoalueen ensimmäisen ympäristöluvan (päätös 44/2012/2, ). Vuonna 2016 Juvanrahkalla aloitettiin tuotanto ja lopetettiin , tuotantopäiviä kertyi kaikkiaan 92 kpl. Taulukko 81 Juvanrahkan tuotantoalueen tarkkailupisteet sekä pinta-alat vuonna Tarkkailupiste Vesiensuojelurakenne Vesistöalue Tarkkailupisteen Tuotannossa Tuotannosta valuma-alue poistunut ha ha ha PVK1 YP Juvankosken a 30,3 PVK1 Pintavalutus Juvankosken a 33,2 25,8 0,7 Juvanrahka yhteensä 33,2 25,8 0,7 TARKKAILUTULOKSET Vedenlaatu ja puhdistusteho Juvanrahkan PVK 1 purkautuvan veden ravinnepitoisuudet olivat hydrologisena vuonna 2016 pienemmät kuin tuotannossa tai tilapäisesti levossa olevilla ominaiskuormitussoilla keskimäärin. Kiintoainepitoisuudet ja COD -arvot olivat samaa tasoa ominaiskuormitussoiden kanssa (Taulukko 82). Kiintoainepitoisuudet vaihtelivat paljon vuoden 2016 aikana. Juvanrahkalla reduktiovaateet toteutuivat kiintoaineen osalta, mutta kokonaistypen ja kokonaisfosforin reduktiot jäivät vaadetasoista. Taulukko 82 Juvanrahkan PVK1 keskimääräiset pitoisuudet sekä puhdistustehot vuonna Vertailuarvoina ominaiskuormitussoiden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuodelta Näytemäärä ph Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn ap Yp Ap Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. kpl mg/l % µg/l % µg/l % mg/l O 2 % Tarkkailupisteet 2016 PVK1 n = 28 6,5 5,6 26 5, Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) 5,6 5,6 17 5, ,2 Pintavalutus (n=44) 5,5 5,5 14 4, ,7 Virtaama ja kuormitus Juvanrahkalla on oma virtaamamittaus, joka on aloitettu Juvanrahkan kuormitus on laskettu käyttämällä omia vedenlaatutuloksia ja omia virtaamia. Aikajakso on korvattu käyttäen alueen B ominaiskuormitussoiden keskivalumia. Ominaiskuormitus oli ravinteiden ja kemiallisen hapenkulutuksen osalta pienempää kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin (Taulukko 83). Juvanrahkan kokonaiskuormitus vuonna 2016 on esitetty taulukossa 84.

138 Taulukko 83 Juvanrahkan tarkkailupisteiden ominaiskuormitukset vuonna Vertailuarvoina tuotannossa olevien ominaiskuormitussoiden arvot (g / ha d). 138 Vuosikuormitus, brutto Vuosikuormitus, netto g/ha d g O 2 /ha d g/ha d g O 2 /ha d Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Tarkkailupisteet 2016 PVK , ,8 0, Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) , ,36 98 Taulukko 84 Juvanrahkan tuotantoalueen kokonaiskuormitus tarkkailupisteittäin sekä vesistöalueittain vuonna Vuosikuormitus, brutto kg Vuosikuormitus, netto kg O 2 kg kg O 2 Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Juvankosken a PVK , , Kairinneva yhteensä , ,

139 139 Kohde: Juvanrahka, PVK 1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Pintavalutus Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 25,8 ha Kunta: Köyliö Vesistöalue: Juvankosken a valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Paimionjoki Alapuoli 33,2 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 30,3 ha Poistunut 0,7 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 26,5 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,9 6,0 14 4, , , ,7 5,9 77 2, ,0 4,0 7,0 0,75 5, , ,3 5, , ,5 4, , ,3 5,8 5,7 3, ,9 4, , ,4 5,4 18 6, ,0 13 3,1 0,63 8,4 5, , ,8 5, ,0 5, ,9 2, , ,7 4,8 27 6,4 5, ,0 3,0 3,8 0,83 6,7 3, , ,5 5,2 20 6,1 4, ,0 2,0 3,0 1,1 5,6 2, , ,3 5, , ,5 2, , ,3 6, , ,0 2,0 3,3 1,9 3,8 3, , ,5 5,9 23 2,9 5, ,4 3,3 7,0 7, , ,4 6,0 16 4, , ,0 3,0 2,3 0,93 4,5 3, , ,4 5,9 12 4, ,0 3, , ,5 5,8 21 2,8 4, , ,0 2,0 2,3 0,58 4,4 3, , ,7 5,7 17 2, ,2 3, , ,8 6,1 17 1, ,0 58 5, ,0 2,0 2,8 0,43 5,8 4, , ,0 6,1 12 2, ,1 4, , ,7 5,9 42 4, ,3 4, , ,0 5,9 21 5,8 7, ,0 8,0 7, ,0 3,8 1,2 7,0 5, , * 6,6 5,8 28 3,6 9, , , ,0 3,0 4,0 1, , ,9 5,8 21 4,4 7, ,8 5, , ,0 5,9 21 5,3 5, ,2 5, , ,9 5,6 19 2, , , ,0 3,0 2,8 1,1 6,6 4, , ,0 6,0 25 4,8 7, ,1 4, , ,2 5,8 8,9 1, ,5 4, , ,1 5,8 22 2,6 7, ,0 71 6, ,0 2,0 3,5 1,0 7,6 4, , ,0 5,6 22 1,6 6, ,2 4, , ,7 6,0 34 3,7 7, ,5 4, , (n= 28) 6,5 5,6 26 5,5 7,8 5, ,1 3,6 3,5 0,96 5,9 4, , (n= 12) 6,7 4,6 20 3,8 9, ,8 3,1 0, ,0 *Omavalvontanäytteet: * LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P PO4-P Rauta Sähkönjoht. CODMn Jakson

140 140

141 Loimaa Harmantinsuo (Loimaa) Yleistiedot Harmantinsuon turvetuotantoalueella on Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa (päätös ESSAVI 179/2012/, myönnetty ). Alueelle on tehty tarkistushakemus, joka on tullut lainvoimaiseksi Harmantinsuon tuotantoalue sijaitsee Loimaan kaupungin entisen Mellilän kunnan alueella. Harmantinsuon turvetuotantoalue valmisteltiin tuotantoon vuonna Vuonna 2016 Harmantinsuolla aloitettiin tuotanto 1.5. ja lopetettiin , tuotantopäiviä kertyi kaikkiaan 75 kpl. Taulukko 85 Harmantinsuon tuotantoalueen tarkkailupisteet sekä pinta-alat vuonna Tarkkailupiste Vesiensuojelurakenne Vesistöalue Tarkkailupisteen Tuotannossa valuma-alue ha ha PVK1 YP Kaulajoen va 75,9 PVK1 Pintavalutus Kaulajoen va 79,5 67,5 Harmantinsuo yhteensä 79,5 67,5 TARKKAILUTULOKSET Vedenlaatu ja puhdistusteho Harmantinsuon pintavalutuskentältä purkautuvan veden laatu oli keskimäärin huonompaa kuin ominaiskuormitussoilla (Taulukko 86). Varsinkin kiintoaineen ja kokonaistypen keskimääräiset pitoisuudet olivat suuria. Pintavalutuskentän kokonaisfosforin ja kemiallisen hapenkulutuksen puhdistusteho oli parempi kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin. Harmantinsuon pintavalutuskentälle on asetettu reduktiovaateet (kiintoaine 50 %, kokonaistyppi 20 % ja kokonaisfosfori 50 %). Reduktiolupavaateet täyttyivät vuonna Taulukko 86 Harmantinsuon vesienkäsittelyrakenteiden keskimääräiset pitoisuudet sekä puhdistustehot vuonna Vertailuarvoina ominaiskuormitussoiden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuodelta Näytemäärä ph Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn ap Yp Ap Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. kpl mg/l % µg/l % µg/l % mg/l O 2 % Tarkkailupisteet 2016 PVK 1 n = 21 6,2 6, Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) 5,6 5,6 17 5, ,2 Pintavalutus (n=44) 5,5 5,5 14 4, ,7 Kuormitus ja valunta Harmantinsuon alapuolisella tarkkailupisteellä on jatkuvatoiminen virtaamamittari. Mittaus on aloitettu Virtaama on kulkeutunut mittapadon v-padon alta purkuputkeen eikä virtaamamittaus ole ollut luotettavaa hydrologisena vuonna Kuormituksessa on sen vuoksi käytetty alueen B ominaiskuormitussoiden keskivalumia. Pintavalutuskentän kuormitukset on laskettu käyttämällä alueen B ominaiskuormitussoiden virtaamia ja Harmantinsuolta mitattuja vedenlaatutietoja. Pintavalutuskentän

142 kuormitukset olivat suuremmat kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin (Taulukko 87). Kiintoaineen kuormitus oli selvästi suurempaa kuin edellisvuosina johtuen suurista kiintoainepitoisuuksista (Kuva 45). Harmantinsuolla oli lyhyt ohijuoksutustilanne joka on huomioitu vuosikuormituksessa (Taulukko 88). Taulukko 87 Harmantinsuon tarkkailupisteiden ominaiskuormitukset vuonna Vertailuarvoina tuotannossa olevien ominaiskuormitussoiden arvot (g / ha d). 142 Vuosikuormitus, brutto Vuosikuormitus, netto g/ha d g O 2 /ha d g/ha d g O 2 /ha d Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Tarkkailupisteet 2016 PVK , , Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) , ,36 98 Taulukko 88 Harmantinsuon tuotantoalueen kokonaiskuormitus tarkkailupisteittäin sekä vesistöalueittain vuonna Vuosikuormitus, brutto kg Vuosikuormitus, netto kg O 2 kg kg O 2 Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kaulajoen va PVK Harmantinsuo yhteensä Kuva 45 Harmantinsuon PVK1 bruttokuormitusten (g/ha/d ja g O 2 /ha/d) vuosien välinen vaihtelu Vertailuna tuotantovaiheen ominaiskuormitussoiden keskiarvot

143 143 Kohde: Harmantinsuo, PVK 1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Pintavalutus Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 67,5 ha Kunta: Mellilä Vesistöalue: Kaulajoen va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: 28 Aurajoen vesistöalue Alapuoli 79,5 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 75,9 ha Poistunut 0,0 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 67,5 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,6 6, , , , ,4 6, , ,3 7,3 8, ,9 5, , , ,5 6, , ,5 5, ,5 6, , , , ,1 5, , ,0 3,8 4,0 5, , ,1 6, , , ,3 6, , ,0 5,0 7,1 4,3 3, ,3 6, , ,5 6, , , ,5 6, , , ,0 6, , ,6 6, , , ,1 6, , ,0 9,0 14 4,5 4, , ,3 6, , , ,1 6, , , , ,5 6, , , ,4 31 7, , ,0 6, ,0 12 6,9 6, , ,3 6, , , , ,4 6, , , ,9 6, , ,6 25 7, , ,3 6, , , ,6 6, ,0 5, , (n= 21) 2015 (n= 24) 6,2 6, , ,3 13 5,9 5, ,0 6,4 6, , , (n=9) 5,8 5, , (n=4) 5,8 6, ,8 4, *Omavalvontanäytteet: LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P Ei virtausta, ei näytett Ap,ei virtausta v-padon yli, ei näytettä Ei virtausta, ei näytettä Ap, Ei virtausta ei näytettä Ap, Ei virtausta Ap, Ei virtausta, ei näytettä PO4-P Rauta Sahkonjoht. CODMn Jakson

144 144

145 Merikarvia Kotoneva (Merikarvia) Yleistiedot Kotonevan tuotantoalue sijaitsee Merikarvian kunnassa. Tuotantoalueen kuntoonpano aloitettiin 1982 ja tuotanto aloitettiin Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle luvan Kotonevan turvetuotantoon (päätös nro 20/2007/4, dnro LSY-2005-Y-69). Lupa koskee noin 238 ha:n hankealuetta, josta turvetta saa ottaa enintään 193 ha:n alueelta Tuotanto vuonna 2016 aloitettiin ja lopetettiin 31.7., tuotantopäiviä kertyi kaikkiaan 48 kpl. Taulukko 89 Kotonevan tuotantoalueen tarkkailupisteet sekä pinta-alat vuonna Tarkkailupiste Vesiensuojelurakenne Vesistöalue Tarkkailupisteen Tuotannossa valuma-alue ha ha PVK1 YP Pintavalutus Kasalanjoen va 147,6 PVK1 Pintavalutus Kasalanjoen va 152,6 136,3 PVK2 YP Pintavalutus Kasalanjoen va 67,0 PVK2 Pintavalutus Kasalanjoen va 70,3 57,7 Kotoneva yhteensä 222,9 194,0 TARKKAILUTULOKSET Virtaama ja valunta Kotonevan PVK 1 alapuolisella tarkkailupisteellä on jatkuvatoiminen virtaamamittari (Kuva 46). Valumat olivat suurimmillaan syksyllä ja keväällä. Kuva 46 Kotonevan PVK1 valumat ja näytteenoton ajankohdat Vedenlaatu ja puhdistusteho Kotoneva pintavalutuskentiltä purkautuvan veden kiintoainepitoisuudet ja kokonaisfosforipitoisuudet olivat hydrologisena vuonna 2016 pienemmät kuin tuotannossa tai tilapäisesti levossa olevilla ominaiskuormitussoilla keskimäärin (Taulukko 90).

146 Taulukko 90 Kotonevan vesienkäsittelyrakenteiden keskimääräiset pitoisuudet sekä puhdistustehot vuonna Vertailuarvoina ominaiskuormitussoiden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuodelta Näytemäärä ph Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn ap Yp Ap Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. kpl mg/l % µg/l % µg/l % mg/l O 2 % Tarkkailupisteet 2016 PVK1 n = 29 5,8 5,8 8,5 4, PVK2 n = 6 6,5 6,4 12 4, Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) 5,6 5,6 17 5, ,2 Pintavalutus (n=44) 5,5 5,5 14 4, ,7 Kuormitus PVK1 ja PVK2 kuormitukset on laskettu käyttämällä tarkkailupisteiltä mitattuja pitoisuuksia sekä PVK1 virtaamia. Kuormitukset ovat selvästi ominaiskuormitussoiden keskimääräisiä kuormituksia pienempiä (Taulukko 91). PVK1:llä on ollut ohivirtaamatilanne ja PVK2:lla Ohivirtaamien kuormitus on otettu huomioon kokonaisvuosikuormituksessa. Kotonevan tuotantoalueen kokonaiskuormitus koostuu kahdelta pintavalutuskentältä lähtevästä kuormituksesta (Taulukko 92). Taulukko 91 Kotonevan tarkkailupisteiden ominaiskuormitukset vuonna Vertailuarvoina tuotannossa olevien ominaiskuormitussoiden arvot (g / ha d). 146 Vuosikuormitus, brutto g/ha d g O 2 /ha d Vuosikuormitus, netto g/ha d g O 2 /ha d Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Tarkkailupisteet 2016 PVK1 23 9,7 0, ,1 0,10 81 PVK2 15 8,8 0, ,4 6,2 0,09 83 Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) , ,36 98 Taulukko 92 Kotonevan tuotantoalueen kokonaiskuormitus tarkkailupisteittäin sekä vesistöalueittain vuonna Vuosikuormitus, brutto kg Vuosikuormitus, netto kg O 2 kg kg O 2 Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kasalanjoen va PVK , PVK , , Kotoneva yhteensä ,

147 Kohde: Kotoneva, PVK 1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Pintavalutus Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 136,3 ha Kunta: Merikarvia Vesistöalue: Kasalanjoen va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Herranevanoja- Kasalanjoki Alapuoli 152,6 ha Valmistelussa 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 147,6 ha Poistunut 0,0 ha vko Näytteenotto- LISÄHUOMIOT: Yhteensä 136,3 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,8 6,1 4,0 3, , , ,8 5,5 10 4, ,0 3,0 0,81 1,3 6, , ,8 5,2 6,8 4, , , ,9 5,5 4,0 3, , , ,3 5,8 6,3 4, < ,3 3,5 7, , ,1 5,6 2,4 1, , , ,3 5,4 4,7 3, ,7 10 7, , ,2 5,9 2,3 2, ,0 1,8 1,5 3, , ,8 5,7 5,3 4, , , ,8 5,9 22 4, ,7 1,2 2, , ,0 5,5 4,8 2, ,0 2,0 1,2 3, , ,1 5,7 4,1 2, ,0 2,2 1,4 3, , ,7 5,7 4,0 2, , , ,2 5,5 8,7 2, ,0 3,2 1,8 3, , ,5 5,5 19, , , ,3 6,5 9, ,0 6,9 8, , ,7 6,5 13 6, ,0 7,3 3,9 5, , * 6,5 7, ,0 3, , ,5 6,6 11 4, ,0 7,0 3,1 6, , * 6,4 7, ,0 3, , ,6 6,6 11 4, ,0 7,1 5,6 6, , ,7 6,6 7,8 4, ,0 6,5 3,9 6, , ,5 6,5 11 5, ,0 8,1 4,1 7, , ,0 5,8 11 4, ,0 4,2 2,7 5, , ,4 6,2 8,5 5, ,5 4,4 5, , ,5 6,3 10 3, ,0 8,1 3,2 6, , ,3 6, ,0 3,9 3,4 6, , ,2 6,4 5,0 3, ,7 1,9 6, , ,4 6,6 5,5 2, ,7 2,8 7, , (n= 29) 2015 (n= 28) ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P PO4-P Rauta Sahkonjoht. CODMn 5,8 5,8 8,5 4, ,7 3,4 5, ,0 5,9 5,9 11 3, ,4 4,7 2, , (n=10) 6,4 6,2 12 8, ,3 4,9 2, ,9 *Omavalvontanäytteet: *, * 147 Jakson

148 148

149 149 Kohde: Kotoneva, PVK 2 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Pintavalutus Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 57,7 ha Kunta: Merikarvia Vesistöalue: Kasalanjoen va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Alapuoli 70,3 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Herranevanoja- Kasalanjoki Yläpuoli 67,0 ha Poistunut 0,0 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 57,7 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,2 6,4 7,6 2, , , ,4 6,1 12 1, , , ,0 6, , , ,8 6,6 15 1, , , ,8 6,6 7,0 4, , , ,6 6,4 5,3 1, , , (n= 6) 2015 (n= 8) 2014 (n=10) ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P Sahkonjoht. CODMn 6,5 6,4 12 4, ### ## ### ### , ,0 5,6 6,1 15 2, ,2 6,4 6,2 12 8, ,9 Jakson

150 150

151 Iso-Rydistönkeidas (Merikarvia) Yleistiedot Iso-Rydistönkeitaan tuotantoalue sijaitsee Merikarvian kunnassa. Tuotantoalueen kuntoonpano aloitettiin 1983 ja tuotanto aloitettiin Vuonna 2016 Iso- Rydistönkeitaalla aloitettiin tuotanto ja lopetettiin , tuotantopäiviä kertyi kaikkiaan 61 kpl. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle luvan Iso- Rydistönkeitaan turvetuotantoon (päätös nro 19/2007/4, dnro LSY-2004-Y- 390). Taulukko 93 Iso-Rydistönkeitaan tuotantoalueen tarkkailupisteet sekä pinta-alat vuonna Tarkkailupiste Vesiensuojelurakenne Vesistöalue Tarkkailupisteen Tuotannossa Tuotannosta valuma-alue poistunut ha ha ha PVK1 YP Kasalanjoen va 50,4 PVK1 Pintavalutus Kasalanjoen va 54,8 45,2 0,0 KOS1 YP Kasalanjoen va 169,2 KOS1 Kosteikko Kasalanjoen va 174,5 143,4 5,2 Iso-Rydistönkeidas yhteensä 229,3 188,6 5,2 TARKKAILUTULOKSET Virtaama ja valunta Iso-Rydistönkeitaan pintavalutuskentän 1 alapuolisella tarkkailupisteellä on käytössä jatkuvatoiminen virtaamamittari. Hydrologisen vuoden 2016 keskimääräinen virtaama oli 8,6 l/s ja valuma 15,6 l/s km 2 (Kuva 47). Virtaama oli erittäin vähäistä kesän aikana, kuten myös alueen C ominaiskuormitussoilla. Kuva 47 Iso-Rydistönkeitaan PVK1 tarkkailupisteen valuma ja näytteenoton ajankohdat Vedenlaatu ja puhdistusteho Iso-Rydistönkeitaan pintavalutuskentältä 1 purkautuvan veden kiintoaine- ja kokonaisfosforipitoisuudet olivat edellisvuosien tapaan alhaiset. Kesän virtaamat olivat alhaiset ja näytteenotto puuttuu päiviltä, jolloin ei ole ollut virtaamaa. Pintavalutuskentältä lähtevät ravinnepitoisuudet olivat edellisvuotta suuremmat. Pintavalutuskentän reduktiot olivat parempia kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin (Taulukko 94).

152 Taulukko 94 Iso-Rydistönkeitaan vesienkäsittelyrakenteiden keskimääräiset pitoisuudet sekä puhdistustehot vuonna Vertailuarvoina ominaiskuormitussoiden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuodelta Näytemäärä ph Kiintoaine Kok.N Kok.P ap Yp Ap Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. kpl mg/l % µg/l % µg/l % mg/l O 2 % Tarkkailupisteet 2016 PVK 1 n = 15 5,5 4,9 17 4, ,3 KOS 1 n = 7 5,6 5,8 18 7, ,4 Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) 5,6 5,6 17 5, ,2 Pintavalutus (n=44) 5,5 5,5 14 4, ,7 Kosteikko (n=18) 5,5 5,8 26 9, ,6 Kuormitus COD Mn PVK 1 kuormitukset on laskettu käyttämällä tarkkailupisteiltä mitattuja pitoisuuksia sekä virtaamia. KOS1 kuormituslaskennassa on käytetty PVK1 1 valumia. PVK1 kuormitus on kasvanut edellisvuosista (Kuva 48). Kuormituksen kasvu johtuu edellisvuosia suuremmista valumista. Iso-Rydistönkeitaan tuotantoalueen kokonaiskuormitus koostuu kosteikolta ja pintavalutuskentältä lähtevästä kuormituksesta (Taulukko 96). Taulukko 95 Iso-Rydistönkeitaan tarkkailupisteiden ominaiskuormitukset vuonna Vertailuarvoina tuotannossa olevien ominaiskuormitussoiden arvot (g / ha d). 152 Vuosikuormitus, brutto Vuosikuormitus, netto g/ha d g O 2 /ha d g/ha d g O 2 /ha d Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Tarkkailupisteet 2016 PVK , , KOS , , Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) , ,36 98 Taulukko 96 Iso-Rydistönkeitaan tuotantoalueen kokonaiskuormitus tarkkailupisteittäin sekä vesistöalueittain vuonna Vuosikuormitus, brutto kg Vuosikuormitus, netto kg O 2 kg kg O 2 Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kasalanjoen va PVK , , KOS Iso-Rydistönkeidas yhteensä

153 153 Kuva 48 Iso-Rydistönkeitaan PVK1 bruttokuormitusten (g/ha/d ja g O 2 /ha/d) vuosien välinen vaihtelu Vertailuna tuotantovaiheen ominaiskuormitussoiden keskiarvot

154 154 Kohde: Iso-Rydistönkeidas, PVK 1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Pintavalutus Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 45,2 ha Kunta: Merikarvia Vesistöalue: Kasalanjoen va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: 83 Selkämeren rannikkoalueen vesistöalue Alapuoli 54,8 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 50,4 ha Poistunut 0,0 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 45,2 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,1 4,6 3,2 2, , ,5 4,7 11 6, <2,0 <2,0 1,0 0,88 5, ,1 4,7 4,0 2, , ,4 4,9 2,3 1, , ,1 5, ,5 4, ,2 4,8 6,0 1, , , , , , ,2 5,0 6,0 2, <2,0 2,4 0,9 2, , ,6 5, , ,4 5, ,7 1,2 2, ,8 6,4 13 5, ,0 <2,0 1,8 1,0 5, ,8 5,0 8,0 3, ,0 <2,0 2,0 0,87 2, ,5 4,9 18 1, , ,1 4,7 9,6 1, ,0 <2,0 2,3 0,80 3, , , ,9 5,0 9,0 5, <2,0 5,7 2,0 2, , , , ,1 4, , , ,3 8, ,6 6, ,2 4,6 7,3 2, <2,0 3,7 1,7 3, ,6 7, , (n= 15) 2015 (n= 28) ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P 5,5 4,9 17 4, ,6 3,7 1,4 3, ,6 5,2 4,5 21 3, ,2 7,7 1, , (n=21) 5,0 4,4 6,9 3, ,8 2,7 1, , (n=24) 5,5 4,5 10 2, , ,0 3,2 0, ,8 *Omavalvontanäytteet: LISÄHUOMIOT: YP, oja pohjaan asti jäässä, ei näytettä. 7.7, 21.7 ja 1.8, ei virtausta, ei näytettä PO4-P Rauta Sahkonjoht. CODMn Jakson

155 155

156 Kohde: Iso-Rydistönkeidas, KOS 1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Kosteikko Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 143,4 ha Kunta: Merikarvia Vesistöalue: Kasalanjoen va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Alapuoli 174,5 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 169,2 ha Poistunut 5,2 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 148,6 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,1 5, , ,6 6,6 24 9,5 8, ,7 6,2 13 8, , , ,9 7, , , ,7 6, , , ,4 3, , ,5 4, , (n= 7) 2015 (n= 9) 2014 (n=6) *Omavalvontanäytteet: LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P Sahkonjoht. CODMn 5,6 5,8 18 7,1 8, ## ## ## ## , ,6 6,0 6, , , ,2 6,7 6, , ,6 156 Jakson

157 157

158 Kirinneva (Merikarvia) Yleistiedot Kirinnevan tuotantoalue sijaitsee Merikarvian kunnassa. Vuonna 2016 tuotanto aloitettiin ja lopetettiin , tuotantopäiviä kertyi kaikkiaan 37 kpl. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle luvan Kirinnevan turvetuotantoon (päätös nro 149/2006/4, dnro LSY-2004-Y-343). Luvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka ratkaisi ympäristölupaa koskevat valitukset päätöksellään (Nro 07/0528/3). Taulukko 97 Kirinnevan tuotantoalueen tarkkailupisteet sekä pinta-alat vuonna Tarkkailupiste Vesiensuojelurakenne Vesistöalue Tarkkailupisteen Tuotannossa Tuotannosta valuma-alue poistunut ha ha ha PVK1-2 YP Pintavalutus Trolssinojan va 140,6 PVK1-2 Pintavalutus Trolssinojan va 147,4 121,5 2,0 Kirinneva yhteensä 147,4 121,5 2,0 TARKKAILUTULOKSET Vedenlaatu ja puhdistusteho Kirinnevalta PVK1-2 purkautuvan veden kiintoainepitoisuudet olivat hydrologisena vuonna 2016 hieman suuremmat kuin tuotannossa tai tilapäisesti levossa olevilla ominaiskuormitussoilla keskimäärin. Kokonaisfosforin puhdistusteho oli parempi kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin (Taulukko 98). Taulukko 98 Kirinnevan vesienkäsittelyrakenteiden keskimääräiset pitoisuudet sekä puhdistustehot vuonna Vertailuarvoina ominaiskuormitussoiden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuodelta Näytemäärä ph Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn ap Yp Ap Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. kpl mg/l % µg/l % µg/l % mg/l O 2 % Tarkkailupisteet 2016 PVK1-2 n = 8 6,2 6,0 14,1 6, Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) 5,6 5,6 17 5, ,2 Pintavalutus (n=44) 5,5 5,5 14 4, Virtaama ja kuormitus Kirinnevan PVK1-2:lla ei ole käytössä jatkuvatoimista virtaaman mittausta. Kuormitukset on laskettu käyttämällä tarkkailupisteeltä mitattuja pitoisuuksia ja alueen C ominaiskuormitussoiden keskivalumia. PVK1: n kuormitukset olivat hieman edellisvuosia suuremmat. Kirinnevan tuotantoalueen kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa 100.

159 159 Taulukko 99 Kirinnevan tarkkailupisteiden ominaiskuormitukset vuonna Vertailuarvoina tuotannossa olevien ominaiskuormitussoiden arvot (g / ha d). Vuosikuormitus, brutto Vuosikuormitus, netto g/ha d g O 2 /ha d g/ha d g O 2 /ha d Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Tarkkailupisteet 2016 PVK , , Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levos , ,36 98 Taulukko 100 Kirinnevan tuotantoalueen kokonaiskuormitus tarkkailupisteittäin sekä vesistöalueittain vuonna Vuosikuormitus, brutto kg Vuosikuormitus, netto kg O 2 kg kg O 2 Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Trolssinojan va PVK Kirinneva yhteensä

160 160 Kohde: Kirinneva, PVK1-2 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Pintavalutus Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 121,5 ha Kunta: Merikarvia Vesistöalue: Trolssinojan va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Trolssinoja-Perämeri Alapuoli 147,4 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 140,6 ha Poistunut 2,0 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 123,5 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,5 5,4 6,5 3, , , ,5 6,4 16 6, , ,8 6,1 19 4, , , ,8 6, , , ,6 6,4 15 6, , , ,6 6,4 14 6, , , ,7 6, , , ,7 6,3 10 3, , , (n= 8) 2015 (n= 7) 2014 (n=6) ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P Sahkonjoht. CODMn 6,2 6,0 14 6, ## ## ## ## , ,5 6,0 6,0 11 4, ,9 6,9 6,4 22 9, ,9 Jakson

161 161

162 Heitonneva (Merikarvia) Yleistiedot Heitonneva sijaitsee Merikarvian kunnan Lauttijärven kylässä noin 16 km Merikarvian kuntakeskuksesta koilliseen. Vuonna 2016 Heitonnevalla oli tuotantoa ajalla yhteensä 48 tuotantopäivää. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle luvan Heitonnevan turvetuotantoon (päätös nro 85/2009/4, dnro LSY-2008-Y-328). Taulukko 101 Heitonnevan tuotantoalueen tarkkailupisteet sekä pinta-alat vuonna Tarkkailupiste Vesiensuojelurakenne Vesistöalue Tarkkailupisteen Tuotannossa valuma-alue ha ha PVK1 YP Lauttijärvenjoen a 82,0 PVK1 Pintavalutus Lauttijärvenjoen a 85,8 68,6 Heitonneva yhteensä 85,8 68,6 TARKKAILUTULOKSET Virtaama ja valunta Heitonnevan PVK1 alapuolisella tarkkailupisteellä on käytössä jatkuvatoiminen virtaamamittari. Alapuolisen tarkkailupisteen keskimääräinen virtaama oli 16,9 l/s ja valuma 19,7 l/s km 2. Valumat vaihtelivat paljon loppuvuodesta 2015 ja keväällä 2016 (Kuva 49). Mittausdata puuttuu väliseltä ajalta ja on korvattu alueen C ominaiskuormitussoiden keskivalumalla. Kuva 49 Heitonnevan tarkkailupisteiden valumat ja näytteenoton ajankohdat Mittausdata puuttuu ja korvattu alueen C ominaiskuormitussoiden keskivalumalla. Vedenlaatu ja puhdistusteho Heitonnevan pintavalutuskentältä purkautuva vesi oli otettujen näytteiden perusteella kiintoaineen ja kokonaisfosforin osalta parempilaatuista kuin tuotannossa tai tilapäisesti levossa olevilla ominaiskuormitussoilla keskimäärin vuonna Kentän puhdistustehot olivat kiintoaineen ja ravinteiden osalta hyvät (Taulukko 102).

163 Taulukko 102 Heitonnevan vesienkäsittelyrakenteiden keskimääräiset pitoisuudet sekä puhdistustehot vuonna Vertailuarvoina ominaiskuormitussoiden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuodelta Näytemäärä ph Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn ap Yp Ap Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. kpl mg/l % µg/l % µg/l % mg/l O 2 % Tarkkailupisteet 2016 PVK1 n = 27 6,2 6,2 13 3, ,8 Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) 5,6 5,6 17 5, ,2 Pintavalutus (n=44) 5,5 5,5 14 4, ,7 Kuormitus Heitonnevan pintavalutuskentän kiintoaineen ominaiskuormitus oli pienempää kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin (Taulukko 103). Muiden vedenlaatumuuttujien osalta kuormitus oli sen sijaan suurempi kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin. Kuormitus oli suurempaa kuin edellisvuosina johtuen osaksi suuremmista valumista (Kuva 50). Tuotantoalueen vuosikuormitus on esitetty taulukossa 104. Taulukko 103 Heitonnevan tarkkailupisteiden ominaiskuormitukset vuonna Vertailuarvoina tuotannossa olevien ominaiskuormitussoiden arvot (g / ha d). Vuosikuormitus, brutto Vuosikuormitus, netto g/ha d g O 2 /ha d g/ha d g O 2 /ha d Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Tarkkailupisteet 2016 PVK , , Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) , ,36 98 Taulukko 104 Heitonnevan tuotantoalueen kokonaiskuormitus tarkkailupisteittäin sekä vesistöalueittain vuonna Vuosikuormitus, brutto kg Vuosikuormitus, netto kg O 2 kg kg O 2 Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Lauttijärvenjoen a PVK , Heitonneva yhteensä , Kuva 50 Heitonnevan PVK 1 bruttokuormitusten (g/ha/d ja g O 2 /ha/d) vuosien välinen vaihtelu Vertailuna tuotantovaiheen ominaiskuormitussoiden keskiarvot

164 164 Kohde: Heitonneva PVK1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Pintavalutus Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 68,6 ha Kunta: Merikarvia Vesistöalue: Lauttijärvenjoen a valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomi Purkuvesistö: 36 Karvianjoen vesistöalue Alapuoli 85,8 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 82,0 ha Poistunut 0,0 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 68,6 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,9 6,2 4,4 2, , , ,2 6,0 7,2 3, ,0 2,0 0,8 0,8 4, , ,8 5,6 5,6 3, , , ,0 5,8 5,6 2, , , ,6 6,9 12 2, ,5 2, , ,2 6,4 4,4 1, , , ,3 6,7 4,4 1, ,5 2,0 8, , ,6 6,6 24 1,4 7, ,0 3,4 1 5, , ,2 6, , , , ,2 6,4 29 8,0 8, ,5 1,5 3, , ,4 6,0 24 4, ,0 3,5 1,4 3, , ,4 6,2 27 3,3 9, ,0 4,0 1,2 3, , ,9 6,0 6,3 3, , , ,6 6,0 8,2 1, ,0 3,4 1,1 3, , ,8 6,1 16 1, , , ,7 6,2 8,2 2, , , ,7 6,4 19 4, , , * 6,4 1, ,0 30 <2 1, , ,9 6,4 20 4, , , ,8 6,4 19 2, , , ,8 6,6 13 2, , , ,4 6,3 11 1, , , ,6 6,3 6,0 1, , , ,6 6,3 6,0 1, , , ,4 6,6 8,7 2, , , ,6 6,4 5,9 1, , , ,8 6,7 6,0 2, , , (n= 27) 2015 (n= 29) 2014 (n=10) 6,2 6,2 13 3,1 9, ,6 1,4 5, ,2 6,0 6,1 9,3 2, ,0 2,5 1, ,3 6,5 6,0 8,9 2, ,0 3,4 1, (n=4) 5,9 6,2 10 4, *Omavalvontanäytteet: * LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P PO4-P Rauta Sähkönjoht. CODMn Jakson

165 165

166 Oripää Haaroistensuo (Oripää) Yleistiedot Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle luvan Haaroistensuon turvetuotantoon (päätös nro 124/2007/4, dnro LSY-2005-Y-358). Haaroistensuon tuotantoalueen kuntoonpano aloitettiin 2000 ja tuotanto vuonna Vuonna 2016 tuotanto Haaroistensuolla aloitettiin ja lopetettiin Tuotantopäiviä kertyi 48. Taulukko 105 Haaroistensuon tuotantoalueen tarkkailupisteet sekä pinta-alat vuonna Tarkkailupiste Vesiensuojelurakenne Vesistöalue Tarkkailupisteen Tuotannossa valuma-alue ha ha PVK1 YP Hanhijoen va 83,8 PVK1 Pintavalutus Hanhijoen va 87,0 79,5 Haaroistensuo yhteensä 87,0 79,5 TARKKAILUTULOKSET Vedenlaatu ja puhdistusteho Pintavalutuskentältä purkautuvan veden laatu oli huonompaa kuin tuotannossa tai tilapäisesti levossa olevilla ominaiskuormitussoilla keskimäärin. Varsinkin kiintoaineen ja ravinteiden pitoisuudet olivat suuria. Haaroistensuolla oli lyhyt ohivuototilanne pintavalutuskentän penkereessä. Ylivuodosta on otettu ohivirtaamanäyte ja ylivuoto on huomioitu kuormituslaskennassa. Taulukko 106 Haaroistensuon vesienkäsittelyrakenteiden keskimääräiset pitoisuudet sekä puhdistustehot vuonna Vertailuarvoina ominaiskuormitussoiden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuodelta Näytemäärä ph Kiintoaine Kok.N Kok.P ap Yp Ap Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. kpl mg/l % µg/l % µg/l % mg/l O 2 % Tarkkailupisteet 2016 PVK1 n = 6 6,1 5, , , ,1 Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) 5,6 5,6 17 5, ,2 Pintavalutus (n=44) 5,5 5,5 14 4, ,7 Virtaama ja kuormitus COD Mn Haaroistensuon pintavalutuskentän alapuolisella tarkkailupisteellä ei tehdä jatkuvatoimista virtaamamittausta. Pintavalutuskentän tarkkailupisteen ominaiskuormitukset (Taulukko 107) on laskettu käyttämällä tarkkailupisteeltä mitattuja pitoisuuksia ja alueen B ominaiskuormitussoiden keskivalumia. Kuormitukset olivat kaikkien vedenlaatumuuttujien osalta suuremmat kuin ominaiskuormitussoilla keskimäärin. Suuret kuormitukset johtuivat suurista pitoisuuksista Haaroistensuolla. Haaroistensuon tuotantoalueen vuosikuormitus vesistöalueittain on esitetty taulukossa 108.

167 Taulukko 107 Haaroistensuon tarkkailupisteiden ominaiskuormitukset vuonna Vertailuarvoina tuotannossa olevien ominaiskuormitussoiden arvot (g / ha d). 167 Vuosikuormitus, brutto Vuosikuormitus, netto g/ha d g O 2 /ha d g/ha d g O 2 /ha d Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Tarkkailupisteet 2016 PVK , ,3 378 Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) , ,36 98 Taulukko 108 Haaroistensuon tuotantoalueen kokonaiskuormitus tarkkailupisteittäin sekä vesistöalueittain vuonna Vuosikuormitus, brutto kg Vuosikuormitus, netto kg O 2 kg kg O 2 Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Hanhijoen va PVK Haaroistensuo yhteensä

168 Kohde: Haaroistensuo, PVK 1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Pintavalutus Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 79,5 ha Kunta: Oripää Vesistöalue: Hanhijoen va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: 35.9 Loimijoen valuma-alue Alapuoli 87,0 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotanto Yläpuoli 83,8 ha Poistunut 0,0 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 79,5 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,7 5, , , , ,1 5, ,8 9, , , ,7 6, , , ,9 6, , , ,2 5, , , , , ,4 5, , , (n= 6) 2015 (n= 8) 2014 (n=7) 2013 (n=0) *Omavalvontanäytteet: LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P 6,1 5, ## ## ## ## , ,0 6,2 6, ,3 6, ap ei virtaamaa ei näytettä Sähkönjoht. CODMn 168 Jakson

169 169

170 Siikainen Leppisuot 1 (Siikainen) Yleistiedot Leppisuot 1/Kotokeitaan tuotantoalue sijaitsee Siikaisten kunnassa. Leppisuot 1 tuotantoalueen kuntoonpano aloitettiin 1975 ja tuotanto vuonna Tuotanto vuonna 2016 aloitettiin ja lopetettiin , tuotantopäiviä kertyi kaikkiaan 37 kpl. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle luvan Leppisuo 1:n turvetuotantoon (päätös nro 82/2009/4, dnro LSY-2005-Y-395). Taulukko 109 Leppisuot 1 tuotantoalueen tarkkailupisteet sekä pinta-alat vuonna Tarkkailupiste Vesiensuojelurakenne Vesistöalue Tarkkailupisteen Tuotannossa Tuotannosta valuma-alue poistunut ha ha ha KOS1 YP Leppijoen va 114,0 KOS1 Kosteikko Leppijoen va 118,6 85,1 21,3 Leppisuot yhteensä 118,6 85,1 21,3 TARKKAILUTULOKSET Virtaama ja valunta Leppisuot kosteikon 1 alapuolisella tarkkailupisteellä on käytössä jatkuvatoiminen virtaamamittari. Leppisuot 1 kosteikon alapuolisen tarkkailupisteen keskimääräinen virtaama oli 3,6 l/s ja valuma 3,1 l/s km 2 (Kuva 51). Valuma oli pientä koko vuoden. Alueella sadanta on ollut vähäistä, mutta läheisellä Leppisuot 2:lla valunta on ollut selvästi suurempaa, joten vähäinen sadanta ei selitä pientä valumaa. Leppisuot 1 virtaamamittauksessa ei ole myöskään havaittavissa lainkaan kevättulvaa. Yhtenä mahdollisuutena on että tuotantoalueelta tulevat vedet suotautuvat maaperään tai ohittavat mittauspisteen jotakin kautta. Näytteenottajan merkinnät ovat linjassa virtaamamittauksen kanssa, joten virtaamamittarin toiminnassa ei ole ollut häiriötä. Kuva 51 Leppisuot 1 kosteikon valumat ja näytteenoton ajankohdat Vedenlaatu ja puhdistusteho Leppisuot KOS 1 purkautuvan veden kokonaistyppipitoisuudet ja COD -arvot olivat ominaiskuormitussoita suurempia (Taulukko 110).

171 Taulukko 110 Leppisuot 1 vesienkäsittelyrakenteiden keskimääräiset pitoisuudet sekä puhdistustehot vuonna Vertailuarvoina ominaiskuormitussoiden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuodelta Näytemäärä ph Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn ap Yp Ap Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. kpl mg/l % µg/l % µg/l % mg/l O 2 % Tarkkailupisteet 2016 KOS1 n = 29 4,7 4,9 16,0 8, Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) 5,6 5,6 17 5, ,2 Kosteikko (n=18) 5,5 5,8 26 9, ,6 Kuormitus Leppisuot 1 kosteikon kuormitukset on laskettu tarkkailupisteen omilla pitoisuuksilla ja valumilla. Kiintoaineen, kokonaistypen, kokonaisfosforin ja kemiallisen hapenkulutuksen (COD Mn ) osalta brutto-ominaiskuormitukset olivat tuotantovaiheen ominaiskuormitussoiden keskiarvoja pienempiä (Kuva 52). Lasketut kuormitukset olivat pieniä, johtuen pienestä valumasta. Leppisuot 1 tuotantoalueen kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa (Taulukko 112). Taulukko 111 Leppisuot 1 tarkkailupisteiden ominaiskuormitukset vuonna Vertailuarvoina tuotannossa olevien ominaiskuormitussoiden arvot (g / ha d). Vuosikuormitus, brutto Vuosikuormitus, netto g/ha d g O 2 /ha d g/ha d g O 2 /ha d Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Tarkkailupisteet 2016 KOS1 29 5,4 0, ,0 0,06 76 Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa , ,36 98 Taulukko 112 Leppisuot 1 tuotantoalueen kokonaiskuormitus tarkkailupisteittäin sekä vesistöalueittain vuonna Vuosikuormitus, brutto kg Vuosikuormitus, netto kg O 2 kg kg O 2 Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Leppijoen va KOS , , Leppisuot yhteensä , , Kuva 52 Leppisuot 1 KOS1 bruttokuormitusten (g/ha/d ja g O 2 /ha/d) vuosien välinen vaihtelu Vertailuna tuotantovaiheen ominaiskuormitussoiden keskiarvot

172 172 Kohde: Leppisuot1, KOS 1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Kosteikko Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 85,1 ha Kunta: Siikainen Vesistöalue: Leppijoen va valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Herranmetsänoja- Iso Leppijärvi Alapuoli 118,6 ha Valmistelussa: 0,0 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 114,0 ha Poistunut 21,3 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 106,4 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,4 4, , ,3 4, ,0 6,0 1,8 2,3 6, ,7 4, , , ,0 4, , , ,7 4,8 6,8 7, ,0 2,0 1,6 3,4 6, , ,7 5,1 5,6 2, , , ,8 5,0 4,4 4, ,0 <2,0 1,6 2,1 2, , ,9 5,2 6,0 8, ,0 <2,0 1,5 1,9 2, , ,5 5,2 2,8 4, ,2 5, , ,1 5, ,2 1,0 1, , ,0 5,2 13 8, ,0 <2,0 1,6 1,1 1, , ,1 5,1 12 5, ,0 2,0 2,0 1 1, , ,0 5,0 11 7, , , ,8 5,0 13 6, <2,0 <2,0 1,3 1 2, , ,6 5,0 8,7 2, , , ,9 5,0 3,6 8, , , ,0 2,0 1,2 2,7 1, , ,4 4, , , * 4, <2,0 2, , ,4 4,8 17 8, , , * 4,9 5, <2,0 2, , ,2 4,9 27 5, , , <2,0 4,2 2,5 3, , * 4,9 4, <2,0 2, , ,0 5, , , , ,3 4,7 3,2 7, <2,0 3,1 2,3 4, ,4 4,8 4,0 7, , , ,5 4,9 9,0 6, , , ,8 4,9 14 6, <2,0 4,3 2,3 3, , ,5 4,9 4,4 6, , , ,5 4,9 14 7, , , (n= 29) 2015 (n= 26) 4,7 4,9 16 8, ,6 2,3 2,1 2,0 3, ,1 4,4 4,8 15 9, ,2 2,5 2, , (n=12) 4,5 4,5 15 6, ,9 6,6 2,9 1, , (n=16) 4,8 4,8 30 6, ,2 2, ,6 *Omavalvontanäytte * * * LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P ei virtausta kosteikon alapuolella, ei näytettä PO4-P Rauta Sahkonjoht. CODMn Jakson

173 173

174 Leppisuot 2 (Siikainen) Yleistiedot Leppisuot 2 / Iivarinkeidas sijaitsee Siikaisten kunnan Pyntäisten kylässä noin 8,5 km Siikaisten kuntakeskuksesta koilliseen. Vuonna 2016 tuotanto aloitettiin ja lopetettiin , tuotantopäiviä kertyi kaikkiaan 37 kpl. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle luvan Leppisuo 2:n turvetuotantoon (päätös nro 11/2008/4, dnro LSY-2007-Y-196). Lupa koskee noin 86,4 ha:n aluetta. Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle luvan lisäalueen tuotantoon (päätös nro 66/2010/3, dnro ESAVI/20/04.08/2010). Lupa koskee 19,8 ha:n lisäaluetta. Taulukko 113 Leppisuot 2 tuotantoalueen tarkkailupisteet sekä pinta-alat vuonna Tarkkailupiste Vesiensuojelurakenne Vesistöalue Tarkkailupisteen Tuotannossa Valmistelussa Tuotannosta valuma-alue poistunut ha ha ha ha PVK1 YP Samminjoen alaosan a 118,8 PVK1 Pintavalutus Samminjoen alaosan a 124,0 99,9 6,6 0,5 Leppisuot2 yhteensä 124,0 99,9 6,6 0,5 TARKKAILUTULOKSET Virtaama ja valunta Leppisuot 2 kuormitustarkkailupisteellä on käytössä jatkuvatoiminen virtaamamittari. Leppisuot 2 pintavalutuskentän alapuolisen tarkkailupisteen keskimääräinen virtaama oli 28,6 l/s ja keskimääräinen valuma oli 23,0 l/s km 2 (Kuva 53). Kuva 53 Leppisuot 2 PVK1 tarkkailupisteen valumat ja näytteenoton ajankohdat Vedenlaatu ja puhdistusteho Kuten myös edellisvuosina, vuonna 2016 Leppisuot 2 pintavalutuskentältä purkautuvan veden pitoisuudet olivat alhaisemmat kuin tuotannossa tai tilapäisesti levossa olevilla ominaiskuormitussoilla keskimäärin. Myös pintavalutuskentän puhdistustehot olivat hyvät (Taulukko 114).

175 Taulukko 114 Leppisuot 2 vesienkäsittelyrakenteiden keskimääräiset pitoisuudet sekä puhdistustehot vuonna Vertailuarvoina ominaiskuormitussoiden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuodelta Näytemäärä ph Kiintoaine Kok.N Kok.P ap Yp Ap Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. Yp Ap Red. kpl mg/l % µg/l % µg/l % mg/l O 2 % Tarkkailupisteet 2016 PVK1 n = 26 6,1 6,5 10 4, Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) 5,6 5,6 17 5, ,2 Pintavalutus (n=44) 5,5 5,5 14 4, ,7 Kuormitus Leppisuot 2 brutto-ominaiskuormitus oli kiintoaineen, kokonaistypen ja kemiallisen hapenkulutuksen osalta samaa tasoa kuin tuotantovaiheen ominaiskuormitussoilla keskimäärin (Taulukko 115). Myös fosforin kuormitus oli ominaiskuormitussoiden keskitasoa. Leppisuot 2:lla oli ajalla ohivirtaamatilanne jonka kuormitus on huomioitu kokonaiskuormituksessa. Leppisuot 2 tuotantoalueen kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa 116. Taulukko 115 Leppisuot 2 tarkkailupisteiden ominaiskuormitukset vuonna Vertailuarvoina tuotannossa olevien ominaiskuormitussoiden arvot (g / ha d). COD Mn 175 Vuosikuormitus, brutto Vuosikuormitus, netto g/ha d g O 2 /ha d g/ha d g O 2 /ha d Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Tarkkailupisteet 2016 PVK , ,39-68 Ominaiskuormitussuot 2016 Tuotannossa / Levossa (n=67) , ,36 98 Taulukko 116 Leppisuot 2 tuotantoalueen kokonaiskuormitus tarkkailupisteittäin sekä vesistöalueittain vuonna Vuosikuormitus, brutto kg Vuosikuormitus, netto kg O 2 kg kg O 2 Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Kiintoaine Kok.N Kok.P COD Mn Samminjoen alaosan a PVK Leppisuot2 yhteensä Kuva 54 Leppisuot 2 PVK 1 bruttokuormitusten (g/ha/d ja g O 2 /ha/d) vuosien välinen vaihtelu Vertailuna tuotantovaiheen ominaiskuormitussoiden keskiarvot

176 176 Kohde: Leppisuot2, PVK 1 Kuormittavat pinta-alat: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: Pintavalutus Tarkkailupisteiden Tuotannossa: 99,9 ha Kunta: Siikainen Vesistöalue: Samminjoen alaosan a valuma-alat: Levossa : 0,0 ha ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY Purkuvesistö: Samminjoki-Hirvijärvi Alapuoli 124,0 ha Valmistelussa: 6,6 ha Tarkkailuluokka: Tuotannossa Yläpuoli 118,8 ha Poistunut 0,5 ha vko Näytteenotto- Yhteensä 107,0 ha Kuormitus- päivä 1,2 hehk. häviö NO3-N jakso valuma Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap Yp Ap q mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m mg/l O2 pvm l/s km ,9 6,5 6,0 3, , , ,1 6,2 10 3, ,0 9,0 2,5 2,1 3, , ,8 6,0 6,0 4, , , ,1 6,4 7,5 3, , , , , , ,6 6,6 6,8 4, , , ,6 6,7 11 3, ,0 3,3 7, , ,5 6,6 6,3 2, ,6 1,8 5, , ,9 6,2 5,2 6, , , ,3 6,5 11 3, ,3 1,8 3, , ,5 6,3 8,0 3, ,1 2,2 3, , ,2 6,4 6,7 3, ,5 1,7 3, , ,1 6,5 10 3, , , ,7 6,6 8,3 2, , ,1 2,2 3, , ,8 6,8 6,9 3, , , ,1 6,9 10 3, , ,0 7,3 2,0 4, , ,2 7,0 12 3, , , ,8 6,9 18 4, , , ,8 6,8 10 6, ,1 3,4 7, , ,0 6,9 8,8 6, , , ,8 6,9 11 8, , , * 6,9 7, < , , ,1 6,3 10 5, ,5 3,4 4, , ,7 6, , , ,8 6,7 14 5, , , ,6 6,8 30 6, ,2 5, , ,8 6,7 13 3, , , ,2 6,8 4,8 4, , , (n= 26) 2015 (n= 28) 6,1 6,5 10 4, ,8 2,6 5, ,0 6,3 6,6 11 3, ,9 2, , (n=22) 6,5 6,5 10 3, ,8 2, , (n=27) 6,4 6,5 12 7, ,4 3, ,1 *Omavalvontanäytteet: * LISÄHUOMIOT: ph Kiintoaine Kiintoa. Kok.N NH4-N NO2+ Kok.P Jäässä, ei virtausta, ei näytettä PO4-P Rauta Sahkonjoht. CODMn Jakson

177 177

178 178 4 YHTEENVETO Läntisen Suomen kuormitustarkkailuun kuului Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueelta vuoden 2016 lopulla 29 Vapo Oy:n turvetuotantoaluetta, joiden yhteenlaskettu tuotannossa ollut ala oli ha. Levossa oli 22 ha, valmistelussa 27 ha ja viimeisen viiden vuoden aikana tuotannosta on poistunut 512 ha. Suurin yksittäinen tuotantoalue oli Satamakeidas Honkajoella (tuotannossa 514,5 ha). Pienin tuotantoala (16,0 ha) oli Lakkikeidas Honkajoella (Taulukko 118). Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella sijaitsevien 29 tuotantoalueen kuormittavalta ha pinta-alalta tuleva bruttovuosikuormitus oli seuraava: kiintoaine kg, kokonaistyppi kg ja kokonaisfosfori 1404 kg. Orgaanisen aineen määrää epäsuorasti kuvaavan kemiallisen hapenkulutuksen (COD Mn ) kuormitus oli kg happea vuodessa (Taulukko 117). Suhteuttamalla kokonaiskuormitus pinta-alaan voidaan saatuja ominaiskuormituksia (kg/ha/a) verrata edellisten vuosien ominaiskuormituksiin (Kuva 55). Taulukko 117 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella toimivien turvetuotantoalueiden pinta-alat ja kuormitus vuosina Varsinais-Suomen Tuotan- Levossa Valmis- Poistunut Vuosikuormitus, brutto Vuosikuormitus, netto ELY-keskus nossa telussa alle 5 v kg Kg O2 kg Kg O2 ha ha ha ha Kiintoaine Kok-N Kok-P CODMn Kiintoaine Kok-N Kok-P CODMn Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi * kiintoaineen ja CODMn nettokuormituksen laskennassa käytetty taustapitoisuus muuttunut 2013 Kuva 55 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tuotantoalueiden keskimääräiset bruttoominaiskuormitukset (kg/ha a) vuosina

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 216 1163-1 25.7.217 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 216 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella 1 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 16X236418 22.10.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella 2 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2016 10100630-001 15.6.2017 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2016 Hämeen ELY-keskuksen alueella 1 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2015 16X236418 10.6.2016 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2015 Hämeen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014. Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014. Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 16X236418 korjattu 13.11.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 215 16X29125 1.8.216 Korjattu tulostaulukoiden osalta 23.1.217 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 215 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella 1 Vapo

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 16X236418 25.9.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 Hämeen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS 2014-2015 15.2.2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Selvityksen tausta ja lähtöainesto 2. Ylivirtaamatilanteet ja niiden määritys 3. Virtaaman vaikutus vedenlaatuun

Lisätiedot

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS 2011-2015 15.2.2017 Ominaiskuormitusselvityksen taustaa Turvetuotannon vesistöön kohdistuvaa kuormitusta arvioidaan olemassa olevien tarkkailuaineistojen

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 214 16X236418 2.11.215 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 214 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella 1 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

Bioenergia ry

Bioenergia ry 1.5.217 Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS Virtaaman vaikutus vedenlaatuun, kuormitukseen sekä puhdistustehoihin vuosien 214 215 tarkkailuaineistojen perusteella Jäkäläsuon pintavalutuskenttä

Lisätiedot

No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2015 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2015 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2015 16X290125 29.8.2016 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2015 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella 2 Vapo Oy, Varsinais-Suomen turvetuotannon vesistötarkkailun

Lisätiedot

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotanto ja veden väri Ojitusten osuus soista Veden väri Vapon tuotantosuot Lähde: www.ymparisto.fi Soiden käyttö ja turvetuotannon

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2016 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2016 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2016 101003630-002 5.10.2017 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2016 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy, Varsinais-Suomen turvetuotannon vesistötarkkailun

Lisätiedot

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10776 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti

Lisätiedot

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2013 16WWE1868 23.6.2014 VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy ja Kekkilä Oy Läntisen Suomen

Lisätiedot

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Hämeen ja Uudenmaan ELY -keskusten alueella

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Hämeen ja Uudenmaan ELY -keskusten alueella VESISTÖTARKKAILU 2013 16WWE1868 27.6.2014 VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Hämeen ja Uudenmaan ELY -keskusten alueella Vapo Oy ja Kekkilä Oy Läntisen Suomen

Lisätiedot

Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2016

Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2016 TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2016 101003630 13.11.2017 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2016 Yhteenveto tarkkailuista Hämeen, Keski-Suomen, Etelä- Pohjanmaan, Pirkanmaan

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2011 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2011 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2011 16WWE1725 20.6.2012 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2011 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailun

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Hämeen ELY -keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Hämeen ELY -keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2014 16X236418 6.7.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Hämeen ELY -keskuksen alueella Vapo Oy, Läntisen Suomen Hämeen turvetuotannon vesistötarkkailun

Lisätiedot

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Puhdas Vesi projekti Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 1, Projektipäällikkö Turvetuotanto - yksi kuormittaja muiden joukossa Valtakunnallisesti

Lisätiedot

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen Vesiensuojelun näkökulma turvetuotannon lupahakemuksiin Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen 1 Petri Tähtinen Vapo Paikalliset

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012 OLHAVANJOEN TARKKAILU 212 16WWE1778 2.5.213 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2013 16WWE1868 27.6.2014 VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy ja Kekkilä Oy Läntisen Suomen Pirkanmaan

Lisätiedot

Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014

Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 16X236418 korjattu 13.11.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 Yhteenveto tarkkailuista Hämeen ja Uudenmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan,

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2012

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2012 TARKKAILURAPORTTI 212 16UEC14 15.3.212 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 212 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu

Lisätiedot

Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa

Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa Limnologipäivät 11.4.2013 Pia Högmander & Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus TASO-hanke Metsätalouden

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2012 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2012 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella KUORMITUSTARKKAILU 2012 16WWE1867 14.6.2013 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2012 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailun

Lisätiedot

Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2015

Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2015 TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2015 16X290125 8.8.2016 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2015 Yhteenveto tarkkailuista Hämeen, Keski-Suomen, Etelä- Pohjanmaan, Pirkanmaan ja

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2011

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2011 OLHAVANJOEN TARKKAILU 211 16WWE143 3.3.212 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 211 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 211 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU X VAPO OY

OLHAVANJOEN TARKKAILU X VAPO OY OLHAVANJOEN TARKKAILU 2015 16X286489 4.4.2016 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015 1 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015

Lisätiedot

Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla. 13.2.2013 Jaakko Soikkeli

Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla. 13.2.2013 Jaakko Soikkeli Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla 13.2.2013 Jaakko Soikkeli Maankäytön aiheuttama kuormitus Suomen soilla ja turvemailla - Käsittää n. 33 % maa-alasta 20.5.2013 Fosforipäästölähteet,

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2011 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2011 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2011 16WWE1725 21.6.2012 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2011 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailun

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2014 16X236418 6.7.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2014 16X236418 3.7.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy, Varsinais-Suomen turvetuotannon vesistötarkkailun

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2011 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2011 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella KUORMITUSTARKKAILU 2011 16WWE1724 2.4.2012 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2011 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailun

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE1830 12.6.2013

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE1830 12.6.2013 IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 22 6WWE83 2.6.23 VAPO OY, TURVERUUKKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY Iijoen

Lisätiedot

VAPO OY JA YKSITYISET TURVETUOTTAJAT Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY JA YKSITYISET TURVETUOTTAJAT Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2013 16WWE1868 27.6.2014 VAPO OY JA YKSITYISET TURVETUOTTAJAT Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy ja yksityiset turvetuottajat

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v.

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. TARKKAILURAPORTTI 213 16UEC113 15.4.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 213 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY RAKENTAMISEN TARKKAILU 2011 16WWE0993 15.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 Osa II b Rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa II b Rakentamisvaiheen

Lisätiedot

VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY

VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE0966 25.7.2013 VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY KALAJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA 2012 Vapo Oy, Kanteleen Voima Oy ja Kokkolan

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2016

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2016 TARKKAILURAPORTTI 216 111118 3.5.217 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 216 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 216 2 Sisältö

Lisätiedot

VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012

VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012 LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 212 16WWE1758 7.5.213 VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 212 Vapo Oy Simon Turvejaloste Oy Lapin

Lisätiedot

Veden laadun seuranta TASO-hankkeessa

Veden laadun seuranta TASO-hankkeessa Veden laadun seuranta TASO-hankkeessa TASO-hankkeen päätösseminaari 11.11.213 Pia Högmander, Keski-Suomen ELY-keskus Automaattiset veden laadun seuranta-asemat 6 maankäyttömuodoltaan erilaista kohdetta,

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2012 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2012 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella KUORMITUSTARKKAILU 2012 16WWE1867 14.6.2012 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2012 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailun

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 2010 9M609244 31.3.

Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 2010 9M609244 31.3. Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 21 9M69244 31.3.211 9M69244 Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2014 16X236418 6.7.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy, Keski-Suomen turvetuotannon vesistötarkkailun

Lisätiedot

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2013 Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskusten alueella

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2013 Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskusten alueella PÄÄSTÖTARKKAILU 2013 16WWE1867 24.6.2014 VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2013 Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskusten alueella Vapo Oy ja Kekkilä Oy Läntisen Suomen

Lisätiedot

Puula-forum Kalevi Puukko

Puula-forum Kalevi Puukko Puulan Kalastusalue on lakisääteinen yhteistoimintaelin, jonka jäseniä ovat kalavesien omistajat sekä ammatti- ja virkistyskalastuksen edustajat. Puulan kalastusalueen vesipinta-ala on noin 33 km², joka

Lisätiedot

Mitattua tietoa jatkuvatoimisesta vedenlaadun tarkkailusta

Mitattua tietoa jatkuvatoimisesta vedenlaadun tarkkailusta Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 Mitattua tietoa jatkuvatoimisesta vedenlaadun tarkkailusta Arto Mäkinen Projektipäällikkö, Metso Automation Sisältö Metson jatkuvatoimisen mittauspalvelun

Lisätiedot

Ryhmätyöt. 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä. Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mistä tulisi tarkkailla

Ryhmätyöt. 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä. Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mistä tulisi tarkkailla Ryhmätyöt 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mitä tulisi tarkkailla Mistä tulisi tarkkailla Miksi tulisi tarkkailla Arvioi myös mahdollisen vaikutuksen suuruutta 27.2.2014

Lisätiedot

16WWE0863 22.6.2011. Vapo Oy Energia. Länsi-Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2010 Keski-Suomen ELY-keskuksen alue

16WWE0863 22.6.2011. Vapo Oy Energia. Länsi-Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2010 Keski-Suomen ELY-keskuksen alue 22.6.2011 Vapo Oy Energia Länsi-Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2010 Keski-Suomen ELY-keskuksen alue Vapo Oy Energia Länsi-Suomen yksikön turvetuotantoalueiden Keski-Suomen ELY-keskuksen

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2012 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2012 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella KUORMITUSTARKKAILU 2012 16WWE1867 16.9.2013 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2012 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailun

Lisätiedot

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 14/211 Anne Åkerberg SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILU

Lisätiedot

soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio

soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Ympärivuotisen pumppauksen ja vesienkäsittelyn soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Esityksen

Lisätiedot

Virtaaman vaikutus turvetuotantoalueelta lähtevän veden ainepitoisuuksiin ja kuormitukseen

Virtaaman vaikutus turvetuotantoalueelta lähtevän veden ainepitoisuuksiin ja kuormitukseen Pro gradu -tutkielma Virtaaman vaikutus turvetuotantoalueelta lähtevän veden ainepitoisuuksiin ja kuormitukseen Jarmo Sillanpää Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Akvaattiset tieteet

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA Vastaanottaja Vapo Oy, Pelson vankila Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.4.2016 Viite 1510010135 VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN KUORMITTAJIEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA

Lisätiedot

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 3794.52 Vapo Oy VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013 Lauri Heitto 18.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...6 2.

Lisätiedot

16WWE0863 22.6.2011. Vapo Oy Energia. Länsi-Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2010 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alue

16WWE0863 22.6.2011. Vapo Oy Energia. Länsi-Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2010 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alue 22.6.2011 Vapo Oy Energia Länsi-Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2010 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alue Vapo Oy Energia Länsi-Suomen yksikön turvetuotantoalueiden Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN TARKKAILU 2012 16UEC0078 2.5.2013 VAPO OY JA PELSON VANKILA Liminganlahden kuormittajien käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012 1 Liminganlahden kuormittajien käyttö-, päästö-

Lisätiedot

KUIVASTENSUO Sijainti

KUIVASTENSUO Sijainti Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy KUIVASTENSUO 21 Sijainti Kiukoo-Veteläsuo, ja Pillisuo sijaitsevat Pielavedellä Lampaanjoen alueella (vesistöalue 14.746, peruskartta 3314 7-12). Vesistöalueen koko on

Lisätiedot

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2014

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2014 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 3794.52 Vapo Oy VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2014 Lauri Heitto 29.9.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...5 2.

Lisätiedot

Laskentaohjesuositus turvetuotannon tarkkailuihin

Laskentaohjesuositus turvetuotannon tarkkailuihin Laskentaohjesuositus turvetuotannon tarkkailuihin Sirkka Tattari, Jari Koskiaho, Maiju Kosunen TASO hankkeen Loppuseminaari, 11.11.2013 Jyväskylä 1 Virtaama Pitoisuus Kuukausikeskiarvomenetelmä Kuukausikeskiarvomenetelmässä

Lisätiedot

Turvetuotannon vesiensuojelun haasteet Vesienhoidon- ja merenhoitopäivät

Turvetuotannon vesiensuojelun haasteet Vesienhoidon- ja merenhoitopäivät Turvetuotannon vesiensuojelun haasteet Vesienhoidon- ja merenhoitopäivät 4-5.9.2012 Ansa Selänne Keski-Suomen ELY-keskus Alustuksessa tuon esille seuraavia turvetuotannon vesiensuojeluun liittyviä haasteita/kysymyksiä

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2012 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2012 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella KUORMITUSTARKKAILU 2012 16WWE1867 14.6.2013 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2012 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailun

Lisätiedot

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2012

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2012 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 3794.52 Vapo Oy VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2012 Mekrijärvensuon kevättulvan aikaan 9.5.2012 Lauri Heitto 25.2.2014

Lisätiedot

TURVETUOTANNON PÄÄSTÖISTÄ PINTAVESIEN TOIMENPIDEOHJELMAN TAVOITTEET YLIVIRTAMATILANTEET

TURVETUOTANNON PÄÄSTÖISTÄ PINTAVESIEN TOIMENPIDEOHJELMAN TAVOITTEET YLIVIRTAMATILANTEET TURVETUOTANNON PÄÄSTÖISTÄ PINTAVESIEN TOIMENPIDEOHJELMAN TAVOITTEET YLIVIRTAMATILANTEET Turvetuotannon aikoina Ähtärissä on rankkasateita (yli 20 mm/vrk) esiintynyt 85 kpl (Ilmatieteen laitos, Myllyniemi).

Lisätiedot

16WWE Vapo Oy. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2010

16WWE Vapo Oy. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2010 16WWE159 26.4.211 Vapo Oy Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 16WWE159 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TARKKAILUKAUDEN

Lisätiedot

Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti

Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti VALUMA loppuseminaari 9.12.214 1 Kosteikkojen toimivuuden

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Martinjärven päästöpäivä

Martinjärven päästöpäivä Martinjärven päästöpäivä 17.8.212 Ansa Selänne Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen ELY-keskuksen puheenvuoro Puheenvuoron sisältö Turvetuotannon valvonnasta Turvetuotannon päästötarkkailun periaatteet

Lisätiedot

HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU X TURVERUUKKI OY. Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 2015

HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU X TURVERUUKKI OY. Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 2015 HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU 215 16X213462 1.5.216 TURVERUUKKI OY Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 215 1 Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 215 Sisältö 1 JOHDANTO... 2

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011 KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 211 16WWE1464 25.6.212 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 211 Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen. Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 %

Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen. Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 % Sitoumus 121212 Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, noin 405 TWh (Tilastokeskus) Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 % Ydinenergia 16 % Sähkön

Lisätiedot

Havaintoja maatalousvaltaisten valuma-alueiden veden laadusta. - automaattiseurannan tuloksia

Havaintoja maatalousvaltaisten valuma-alueiden veden laadusta. - automaattiseurannan tuloksia Havaintoja maatalousvaltaisten valuma-alueiden veden laadusta - automaattiseurannan tuloksia 2005-2011 Esityksen sisältö Yleistä automaattisesta veden laadun seurannasta Lepsämänjoen automaattiseuranta

Lisätiedot

LUVITTAJAN NÄKÖKULMA TURVETUOTANTOON

LUVITTAJAN NÄKÖKULMA TURVETUOTANTOON LUVITTAJAN NÄKÖKULMA TURVETUOTANTOON Antti Ylitalo Ympäristöneuvos Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.9.2013 Ympäristöakatemia Itä-Suomen aluehallintovirasto, tekijän nimi ja osasto 2.10.2013 1 Taustaa

Lisätiedot

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1(4) 16.12.2015 Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella MS5 Hydrolab vedenlaatumittarilla

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TURVETUOTANNON TARKKAILUOHJELMA VUODEN 2012 TARKKAILUTULOKSET

POHJOIS-SAVON TURVETUOTANNON TARKKAILUOHJELMA VUODEN 2012 TARKKAILUTULOKSET Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 4336 VAPO OY KUOPION ENERGIA YLÄ-SAVON TURVE OY TURVERUUKKI OY JYRKÄN ENERGIATURVE OY HANNU JA JORMA PIIPPO OY HEINÄSUON TURVE OY KONNUN TURVE AY IMUTURVE OY MIKA TAPANINEN

Lisätiedot

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Markus Kannala Järvipooliseminaari,Hulevedet 23.8.2005, Kuopio Hulevesien käsittelymenetelmät Huleveden laatu Erilaiset käsittelymenetelmät

Lisätiedot

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2010

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2010 6WWE32 6.5.2 Vapo Oy, Turveruukki Oy, Kuiva-Turve Oy, Pudasjärven Turvetyö Oy, Turvetuote Peat Bog Oy Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2 6WWE32 Iijoen

Lisätiedot

Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, Oulu, puh

Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, Oulu, puh 1 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS 15.4.2014 Dnro PSAVI/176/04.08/2012 Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, 90590 Oulu, puh. 044 551 5700 Asia Hourunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2014

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2014 TARKKAILURAPORTTI 214 16UEC112 27.5.215 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 214 2 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 216 16X1656-72M16 8.5.217 KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY Kalajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 216 Sisältö 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista

Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista Kosteikkopäivä Saarijärvellä 25.4.2013 Pia Högmander & Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630 RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014 Väliraportti nro 116-14-7630 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 13. 14.10.2014 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 8/2018/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/3621/2017 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 8/2018/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/3621/2017 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 8/2018/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/3621/2017 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2018 ASIA HAKIJA Soidinsuon turvetuotantoalueen päästötarkkailua koskeva suunnitelma, Ähtäri Vapo Oy HAKEMUS

Lisätiedot

VAPO OY JA YKSITYISET TURVETUOTTAJAT Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2013 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY JA YKSITYISET TURVETUOTTAJAT Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2013 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella PÄÄSTÖTARKKAILU 213 16WWE1867 25.6.214 VAPO OY JA YKSITYISET TURVETUOTTAJAT Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 213 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy ja yksityiset turvetuottajat

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2011 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2011 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella KUORMITUSTARKKAILU 2011 16WWE1724 4.4.2012 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2011 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailun

Lisätiedot

Jatkuvatoiminen vedenlaadunmittaus tiedonlähteenä. Pasi Valkama

Jatkuvatoiminen vedenlaadunmittaus tiedonlähteenä. Pasi Valkama Jatkuvatoiminen vedenlaadunmittaus tiedonlähteenä Esityksen sisältö Yleistä automaattisesta veden laadun seurannasta Lepsämänjoen automaattiseuranta 2005-2011 Ravinne- ja kiintoainekuormituksen muodostuminen

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta (email) A.. Tiedoksi: Tervon ympäristönsuojelulautakunta (email) Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Tervon kunnan

Lisätiedot

Turvetuotannon vesiensuojelun toteutuminen. Aluepäällikkö Hannu Salo Ähtävänjokirahaston 20- vuotisjuhlaseminaari Lappajärvi 29.8.

Turvetuotannon vesiensuojelun toteutuminen. Aluepäällikkö Hannu Salo Ähtävänjokirahaston 20- vuotisjuhlaseminaari Lappajärvi 29.8. Turvetuotannon vesiensuojelun toteutuminen Aluepäällikkö Hannu Salo Ähtävänjokirahaston 20- vuotisjuhlaseminaari Lappajärvi 29.8.2013 Esityksen rakenne Yleistä turvetuotannon vesiensuojelusta Turvetuotannon

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

Jatkuvatoiminen ravinnekuormituksen seurantaverkosto Kirmanjärven valumaalueella

Jatkuvatoiminen ravinnekuormituksen seurantaverkosto Kirmanjärven valumaalueella Jatkuvatoiminen ravinnekuormituksen seurantaverkosto Kirmanjärven valumaalueella Mari Räty 1, Kirsi Järvenranta 1, Perttu Virkajärvi 1, Erkki Saarijärvi 2 ja Hanna Kröger 3 1) MTT Maaninka, Kotieläintuotannon

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2013

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2013 TARKKAILURAPORTTI 213 16UEC11 7.4.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 213 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky

Lisätiedot