IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2014"

Transkriptio

1 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 214 AHMA YMPÄRISTÖ OY

2

3 i Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 214 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA Minna Vaaramaa-Hiltunen, ins. (AMK) Jyrki Salo, FM biologi Aki Nurkkala, ins. (AMK) Sisällysluettelo: YHTEENVETO JOHDANTO TARKKAILUVELVOLLISET TARKKAILUKAUDEN SÄÄTILA JA HYDROLOGIA KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILU KUNTOONPANOSOIDEN KÄYTTÖTARKKAILU TARKKAILUN TOTEUTUS VALUMA VEDEN LAATU OMINAISPÄÄSTÖT VESIENKÄSITTELYMENETELMIEN TEHON TARKKAILU PÄÄSTÖT VESISTÖTARKKAILU TARKKAILUN TOTEUTUS TARKKAILTUJEN VESISTÖJEN KUVAUS VUOSITTAINEN VEDEN LAADUN TARKKAILU Siuruanjoki Iijoki TURVETUOTANNON KUORMITUKSEN VAIKUTUKSET VESISTÖSSÄ VEDENLAADUN JA TARKKAILUTULOSTEN VERTAILU Siuruanjoki Iijoki Laskennallinen arvio pitoisuusvaikutuksista VIITTEET... 33

4 ii Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 214 LIITTEET Liite 1. Turvetuotantoalueiden sijainti Liite 2. Päästötarkkailun tulokset v. 214 Liite 3. Vesistötarkkailun tulokset v. 214 Liite 4. Ympäristöhallinnon vesistötarkkailutulokset v. 214 Liite 5. Turvetuotantoalueiden pinta-alat ja vesienkäsittelyratkaisut Iijoen ja Siuruanjoen vesistöalueilla v. 214 Liite 6. Mittausepävarmuudet Copyright Ahma ympäristö Oy PL Rovaniemi p pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 16/MML/15

5 1 Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 214 YHTEENVETO Kesällä 214 Iijoen-Siuruanjoen vesistöalueella toteutettiin päästötarkkailua kaikkiaan 11 turvetuotantoalueella. Pohjois-Pohjanmaan alueen vuosikuormitustarkkailussa oli kolme tuotantovaiheen ja yksi kuntoonpanovaiheen suo. Turvetuotantoalueiden kokonaispinta-ala oli vuonna 214 Iijoen pääuoman vesistöalueella ha ja Siuruanjoen vesistöalueella ha. Iijoen-Siuruanjoen päästötarkkailusoiden keskimääräinen keskivaluma oli kesällä 214 hieman suurempi kuin kaikilla Pohjois-Pohjanmaan alueen päästötarkkailusoilla keskimäärin. Iijoen-Siuruanjoen vesistöalueen tuotantoalueen tarkkailusoilla valumaveden laatu oli kemiallisen hapenkulutuksen, kokonaistypen, ammoniumtypen, kokonaisfosforin, fosfaattifosforin ja raudan osalta hieman parempi kuin kaikkien Pohjois- Pohjanmaan tarkkailukohteiden keskimääräinen veden laatu. Muilta osin veden laatu oli lähes samaa tasoa kuin Pohjois-Pohjanmaan alueen tarkkailusoilla keskimäärin. Kuntoonpanotarkkailukohteen veden laatu oli parempi kuin Pohjois-Pohjanmaan kuntoonpanosoiden keskimääräinen veden laatu. Iijoen-Siuruanjoen turvesoiden ominaispäästöt olivat kiintoaineen ja kemiallisen hapenkulutuksen osalta hieman suurempia kuin Pohjois-Pohjanmaan alueen tarkkailusoilla keskimäärin. Muilta osin päästöt olivat pienempiä. Tuotantokauden aikaiset päästöt vesistöön olivat pääasiassa suurempia kuin edellisvuonna. Vuosipäästöt olivat kuitenkin pienemmät kuin edellisvuonna. Vuonna 214 Iijoen turvetarkkailuun kuuluneiden turvesoiden vuotuiset bruttopäästöt vesistöön olivat Iijoen pääuoman vesistöalueella noin 349 t/a COD Mn,,8 t/a fosforia, 22 t/a typpeä ja 121 t/a kiintoainetta. Siuruanjoen alueella bruttopäästöt olivat noin 394 t/a COD Mn, 1, t/a fosforia, 23 t/a typpeä ja 14 t/a kiintoainetta. Vuosipäästöihin vaikuttavat vesienkäsittelymenetelmien lisäksi esimerkiksi tarkkailujakson sääolot sekä vuosittaiset vaihtelut soiden pinta-aloissa. Usealla kohteella osa vuoden virtaamista arvioitiin vesistömallin avulla. Pääosa Iijoen-Siuruanjoen alueen soista oli päästötarkkailussa vain kesäaikana, ja muiden vuodenaikojen osalta kuormitus on arvioitu Pohjois-Pohjanmaan keskimääräisillä ominaiskuormitusluvuilla. Vuonna 214 Siuruanjoen vesi oli lievästi hapanta ja humuksista. Typpipitoisuudet ilmensivät lievästi rehevää ja fosforipitoisuudet rehevää vedenlaatua. Iijoen pääuoman vesi oli selvästi karumpaa ja myös väriarvot olivat Siuruanjoen vastaavia pienempiä. Turvetuotantoalueilta tulevien veden laatu suhteessa purkuvesistöjen vesien laatuihin vaihteli kohdekohtaisesti ja vähäiset näytemäärät vaikeuttivat osaltaan vertailua. Kuormituksen vaikutukset Siuruanjoen ja Iijoen vedenlaatuun olivat kuitenkin yleisesti vähäisiä. Vuositasolla turvetuotannon aiheuttaman pitoisuuslisäyksen osuus Siuruanjoen suulta mitatuista ravinne- ja kiintoainepitoisuuksista oli noin 2, 2,5 prosenttia, Iijoen Pahkakoskella vastaava osuus oli,5,7 prosenttia ja Iijoen Raasakassa noin,8 1,1 prosenttia. Erot edeltäviin vuosiin nähden olivat pieniä ja johtuivat pääosin vuosien välisistä valuma- ja virtaamaeroista.

6 2 Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta JOHDANTO Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueille on voimassa käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuohjelma vuosille (Nikula ym. 212). Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on hyväksynyt tarkkailuohjelman muutamin tarkennuksin (POPELY/41/7./212). Kainuun ELY-keskus on hyväksynyt tarkkailuohjelman tarkennettuna (Dnro 13/ ). Tarkkailuohjelma sisältää Vapo Oy:n, Turveruukki Oy:n, Kuiva- Turve Oy:n, Pudasjärven Turvetyö Oy:n, Rasepi Oy:n ja Turvetuote Peat-Bog Oy:n turvetuotantoalueet. Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden tarkkailu toteutettiin vuonna 214 tarkkailuohjelmasta poiketen. Ylimääräistä tarkkailua suoritettiin Iso-Pihlajasuolla, Kapulasuolla, Koutuansuolla, Kääpäsuolla, Epäilyksensuolla, Kuikkasuolla, Kynkäänsuolla sekä Viitasuolla. Tässä raportissa keskitytään päästötarkkailun osalta kesäaikaisiin tuloksiin ( ). Kesällä 214 Iijoen- Siuruanjoen vesistöalueella toteutettiin päästötarkkailua kaikkiaan 1 turvetuotantoalueella. Iijoen-Siuruanjoen turvetuotantoalueista Pohjois-Pohjanmaan alueen vuosikuormitustarkkailussa oli kolme tuotantovaiheen ja yksi kuntoonpanovaiheen suo. Ympärivuotisten tarkkailukohteiden sekä kuntoonpanovaiheen tarkkailukohteiden tulokset on raportoitu Pohjois-Pohjanmaan turvesoiden vuosikuormituksen tarkkailuraportissa (Pöyry Finland Oy 215) ja ne on kesän osalta huomioitu myös tässä raportissa. Muiden vuodenaikojen päästötarkkailutulokset on esitetty raportin liitteessä 2. Raportissa on esitetty myös Vapo Oy:n Viitasuon, Epäilyksensuon, Kuikkasuon ja Kuikkasalmensuon jälkihoitovaiheen tarkkailun tulokset. Turvetuotantoalueiden kokonaispinta-ala oli vuonna 214 Iijoen pääuoman vesistöalueella ha ja Siuruanjoen vesistöalueella ha. Valtaosa pinta-alasta oli tuotannossa. 83 %:lla tuotantoalasta oli kesäaikaisena vesiensuojeluratkaisuna pintavalutus. Kesäaikana tehostettu vesienkäsittely (pintavalutus, kosteikko, rh-kenttä) oli käytössä 71 %:lla Iijoen pääuoman ja 94 %:lla Siuruanjoen turvetuotantopinta-alasta (liite 8). Vesistötarkkailua oli vuonna 214 turvetuotantoalueiden alapuolisissa vesistöissä alueellisilla tarkkailupisteillä sekä vesistöalueen vuosittaisilla vesistötarkkailupisteillä. 2. TARKKAILUVELVOLLISET Tässä tarkkailussa mukana olevat Vapo Oy:n, Turveruukki Oy:n, Kuiva-Turve Oy:n, Pudasjärven Turvetyö Oy:n ja Turvetuote Peat Bog Oy:n turvetuotantoalueet on esitetty taulukossa 2-1. Mukana ovat myös Latvasuon Turve Ky:n ja Rasepi Oy:n tuotantoalueet. Turvetuotantoalueiden sijainti on esitetty liitteessä 1.

7 3 Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 214 Taulukko 2-1. Tarkkailuvelvolliset turvetuotantoalueet vuonna 214. Pinta-ala sisältää kuntoonpanossa, tuotannossa ja tuotantokunnossa olevan alan sekä tuotannosta poistuneen alan. Pinta-ala ei sisällä jälkikäytössä olevaa tai valmistelematonta alaa. (LAP) = sijaitsee Lapin ELY-keskuksen alueella. Tuotantoalue Tuottaja Vesistö- Pinta-ala Tuotantoalue Tuottaja Vesistö- Pinta-ala alue ha alue ha Iijoen pääuoma Siuruanjoki Haukkasuo Vapo Oy Iso-Pukasuo Vapo Oy Iso-Pihlajasuo Vapo Oy Kalliosuot: Epäilyksensuo Vapo Oy Joutsensuo Vapo Oy Kalliosuot: Kuikkasalmensuo Vapo Oy Kapulasuo Vapo Oy Kalliosuot: Kuikkasuo Vapo Oy Koppelosaarensuo Vapo Oy Kalliosuot: Peltosuo Vapo Oy Koppelosaarensuo Vapo Oy Kynkäänsuo Vapo Oy Kortesuo Vapo Oy Kynkäänsuo Vapo Oy Koutuansuo Vapo Oy Kynkäänsuo Vapo Oy Kupsussuo Vapo Oy Polvisuo Vapo Oy Lehdonsuo Vapo Oy Saarisuo Vapo Oy Leväsuo Vapo Oy Sivakkasuo Vapo Oy Leväsuo Vapo Oy Sivakkasuo Vapo Oy Olki-Peurasuo Vapo Oy Teerilammensuo Vapo Oy Palosuo Vapo Oy Vaaraojanlatvasuo Vapo Oy Ahvensuo Turveruukki Oy Viitasuo Vapo Oy Ahvensuo Turveruukki Oy Heini-Honkisuo (LAP) Turveruukki Oy Iso-Jännesuo Turveruukki Oy Kaartosuo Turveruukki Oy Iso Rytisuo Turveruukki Oy Kapeimmansuo Turveruukki Oy Isosuo Kollaja Turveruukki Oy Koivuojanlatvasuo Turveruukki Oy Koivu-Loukassuo Turveruukki Oy Kääpäsuo Turveruukki Oy Kuikkasuo Turveruukki Oy Lampisuo (osa) Turveruukki Oy Kärppäsuo Turveruukki Oy Matkasuo Pudasjärvi Turveruukki Oy Lampisuo (osa) Turveruukki Oy Pikku-Saarisuo Turveruukki Oy Latvasuo Turveruukki Oy Pikku-Saarisuo Turveruukki Oy Latvasuo Turveruukki Oy Pukasuo Turveruukki Oy Luisansuon Turveruukki Oy Ronisuo Turveruukki Oy Matkasuo Turveruukki Oy Sääskisuo (LAP) Turveruukki Oy Murtosuo Turveruukki Oy Tuomisuo (LAP) Turveruukki Oy Mäntyharjun- Riepul.suo Turveruukki Oy Viidansuo Turveruukki Oy Ruonasuo Turveruukki Oy Ämmänsuo Turveruukki Oy Takasuo Turveruukki Oy Pohjoinen Latvasuo Kuiva-Turve Oy Ällinsuo Turveruukki Oy Puutiosuo Kuiva-Turve Oy Syrjäsuo Turveruukki Oy Isoahontaussuo Turvetuote Peat-Bog Oy Iso-Ahmasuo Pudasjärven Turvetyö Oy Kotisuo Turvetuote Peat-Bog Iso-Ahmasuo Pudasjärven Turvetyö Oy Leuvanojanlatvasuo Latvasuon Turve Ky Hulikkasuo Rasepi Oy Kapustasuo Rasepi Oy

8 4 Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta TARKKAILUKAUDEN SÄÄTILA JA HYDROLOGIA Tarkkailukaudella 214 ( ) Ilmatieteen laitoksen Pudasjärven havaintoasemalla keskilämpötila oli 3,5 C, joka oli 1,9 C pitkän ajan keskiarvoa korkeampi. Marras-joulukuu 213 oli tavanomaista lämpimämpi ja myös helmi-maaliskuussa 214 oli jonkin verran tavanomaista lämpimämpää. Tammikuu sekä huhti-toukokuu 214 olivat pitkän jakson keskiarvon tuntumassa. Heinä-, elo- ja syyskuu olivat vertailujakson keskiarvoja hieman lämpimämpiä. Tarkkailukauden 214 kokonaissademäärä oli 593 mm, kun vuosien keskimääräinen sadesumma Pudasjärvellä on 592 mm eli tarkkailukausi oli pitkän jakson tuntumassa. Marraskuussa 213 sademäärä oli pitkän jakson keskiarvon tuntumassa. Joulukuussa 213 satoi selvästi tavanomaista enemmän kun taas tammikuussa selvästi tavanomaista vähemmän. Maaliskuussa sekä toukoheinäkuussa sademäärät olivat pitkän jakson keskiarvoa pienempiä. Elokuussa satoi 5 % tavanomaista enemmän. Syyskuussa sademäärä oli pitkän jakson keskiarvoa pienempi, mutta lokakuussa keskiarvon tuntumassa. Tuotantokaudella (touko-syyskuu 214) sademäärä oli 275 mm eli noin 37 mm vähemmän kuin touko-syyskuussa keskimäärin. (Kuva 3-1.) Lämpötila ( C) Pudasjärvi I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kuva 3-1. Sadanta (mm) 12 Kuukausittaiset keskilämpötilat ja sademäärät Pudasjärvellä (lähde: Ilmatieteen laitos). Vuonna 214 Iijoen ja Siuruanjoen valumat olivat vuositasolla lähellä pitkän ajan keskiarvoa. Kesällä valumat olivat kuitenkin tavanomaista pienempiä. Lauha marras- ja joulukuu 213 kohotti jokien virtaamia marrasjoulukuussa. Kevättalvella virtaamien vaihtelu oli vähäistä. Kevättulvahuippu Leuvankoskella ajoittui huhtikuun loppupuolelle. Iijoen Haapakoskella ja Leuvankoskella tulvahuippu oli toukokuun alkupuolella. Tulvahuipun aikaan valumat olivat kuitenkin keskimääräistä selvästi pienempiä. (Taulukko 3-1 ja kuva 3-2). Taulukko 3-1. Iijoen ja Siuruanjoen keskivalumat ja valumien vaihtelu vuonna 214 sekä vertailujaksolla keskimäärin (ympäristöhallinnon OIVA-tietokanta ) l/s km 2 l/s km 2 Mq Mq V-IX Nq Hq Mq Mq V-IX Nq Hq Iijoki, Kurenalus , ,2 77 Iijoki, Haapakoski , ,2 99 Siuruanjoki, Leuvankoski 15 9,3 1, , Pudasjärvi I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

9 5 Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 214 Virtaama (m³/ s) Iijoki, Kurenalus Iijoki, Haapakoski 7 Siuruanjoki, Leuvankoski Kurenalus Kuva 3-2. Iijoen ja Siuruanjoen virtaamat vuonna 214 (ympäristöhallinnon OIVA-tietokanta ). 4. KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILU 4.1 Kuntoonpanosoiden käyttötarkkailu Vuonna 214 Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueista kuntoonpanovaiheen tarkkailussa olivat Iso-Kinttaissuo ja Viidansuon lisäalue. Kuntoonpanotyöt aloitettiin Iso-Kinttaissuolla kaudella 214. Pumppaamoa tehtiin marras-joulukuussa ja se otettiin käyttöön Tammi-huhtikuun aikana kaivettiin reuna- ja kokoojaojia ja eristysojia perattiin huhtikuussa. Touko-kesäkuussa puhdistettiin sarkaojia. (Nikula 215.) 4.2 Tarkkailun toteutus Vuonna 214 Iijoen-Siuruanjoen vesistöalueella oli seitsemän tuotantosuota kesäaikaisessa päästötarkkailussa ( ). Lisäksi kahdella kohteella (Lampisuo pvk3 ja Kääpäsuo la) toteutettiin suppeaa tarkkailua. Tuotantovaiheen soista Kynkäänsuon la3-4/pvk1, Olki-Peurasuon pvk1 ja Puutiosuon pvk2-3 sekä kuntoonpanovaiheessa ollut Iso-Kinttaissuo (pvk) kuuluivat Pohjois-Pohjanmaan vuosikuormitustarkkailuun. Epäilyksensuolla, Kuikkasuolla ja Viitasuolla toteutettiin jälkihoitovaiheen tarkkailua. Viidansuon kuntoonpanovaiheen tarkkailu toteutettiin vesistötarkkailuna ja sen tulokset on käsitelty kappaleessa 5. Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden tarkkailu toteutettiin vuonna 214 tarkkailuohjelmasta poiketen. Ylimääräistä tarkkailua suoritettiin Iso-Pihlajasuolla, Kapulasuolla, Koutuansuolla, Kääpäsuolla, Epäilyksensuolla, Kuikkasuolla, Kynkäänsuolla sekä Viitasuolla. Iso-Pihlajasuo ja Kapulasuo siirtyvät vuonna 215 jälkihoitovaiheen tarkkailuun, mistä syystä tehostettua päästötarkkailua toteutettiin kyseisillä tuotantoalueilla v Haukkasuolla toteutettiin vuonna 214 tehostettua päästötarkkailua suppean tarkkailun sijaan vesienkäsittelyssä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Kääpäsuolla, Kynkäänsuolla ja Koutuansuolla toteutettiin vuonna 214 ylimääräistä tarkkailua. Tarkkailukohteiden perustiedot on esitetty taulukossa 4-1 ja tuotantoalueiden sijainti käy ilmi liitteenä 1 olevista kartoista. Päästötarkkailun tulokset on esitetty liitteessä 2.

10 6 Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 214 Osalla kohteista virtaamaa mitattiin jatkuvatoimisilla virtaamamittareilla. Koutuansuolla, Kääpäsuolla ja Kapulasuolla ei voinut mitata virtaamia, koska luotettavan virtaamamittauksen edellytyksiä ei ollut. Vesinäytteet otettiin pääsääntöisesti kahden viikon välein lukuun ottamatta suppean tarkkailun kohteita, joilla näytteet otettiin keskimäärin kerran kuukaudessa. Ominaispäästöt laskettiin virtaamien ja mitatun veden laadun perusteella aina, kun se oli mahdollista. Niillä kohteilla, joilla virtaamamittausta ei ollut tai virtaamamittaus oli epäluotettava, laskettiin kuormitus pääasiassa vesistömallin avulla arvioidulla virtaamalla. Kohteet, joiden virtaama on arvioitu koko kesäjaksolle, eivät ole mukana keskiarvoissa. Taustahuuhtouman laskennassa käytettiin seuraavia taustapitoisuuksia: kiintoaine 1 mg/l, fosfori 2 µg/l ja typpi 5 µg/l (Ympäristöministeriö 213). Lasketuista brutto-ominaispäästöistä vähennettiin taustahuuhtouma, jolloin saatiin nettopäästöt. Tarkkailusta vastaavana konsulttina vuonna 214 toimi Ahma ympäristö Oy. Näytteenotosta ja analysoinnista vastasi Ahma ympäristö Oy. Taulukko 4-1. Iijoen ja Siuruanjoen vesistöalueen tarkkailukohteet tarkkailukaudella 214 ( ). la=laskeutusallas, pvk=pintavalutuskenttä, rh=ruokohelpikenttä, kost.=kosteikko, kk=kasvillisuuskenttä. Turvetuotantoalue IIJOKI Poikkeustilanteen näytteitä (ylivaluma) vuonna 214 otettiin Kärppäsuolta, Kääpäsuolta, Lampisuolta, Pikku- Saarisuolta, Iso-Pihlajasuolta ja Kupsussuolta. Ylivaluman aikaisten näytteiden tulokset on esitetty suokohtaisissa päästötarkkailutuloksissa liitteessä 2. Tulokset on huomioitu päästölaskennassa. Vesienkäsittelyrakenne Tuottaja Vesistöalue Tehon tarkkailu Tarkkailu Tuotantosuot Kärppäsuo pvk1 Turveruukki Oy x kesäajan päästötarkkailu Lampisuo pvk3 Turveruukki Oy suppea tarkkailu Haukkasuo pvk2 Vapo Oy x kesäajan päästötarkkailu Iso-Pihlajasuo pvk1 Vapo Oy kesäajan päästötarkkailu Iso-Pukasuo pvk1 Vapo Oy virtaamamittaus Kapulasuo vs1 ja la3 Vapo Oy x kesäajan päästötarkkailu Koutuansuo pvk1 Vapo Oy kesäajan päästötarkkailu Kupsussuo pvk1 Vapo Oy kesäajan päästötarkkailu Olki-Peurasuo (Pöyry) pvk1 Vapo Oy vuosikuormitustarkkailu SIURUANJOKI Tuotantosuot Puutiosuo (osa) (Pöyry) pvk2-3 Kuiva-Turve x vuosikuormitustarkkailu Kääpäsuo la ja la/kost. Turveruukki Oy suppea tarkkailu Pikku-Saarisuo pvk1 Turveruukki Oy / suppea tarkkailu Kynkäänsuo (Pöyry) pvk1/la 3-4 Vapo Oy vuosikuormitustarkkailu Kynkäänsuo rh1 Vapo Oy x kesäajan päästötarkkailu Kuntoonpanosuot Iso-Kinttaissuo (Pöyry) pvk1 Vapo Oy x kuntoonpanovaiheen tarkkailu Viidansuo Turveruukki Oy kuntoonpanovaiheen tarkkailu Jälkihoito Kalliosuot:Epäilyksensuo kost. Vapo Oy jälkihoitovaiheen tarkkailu Kalliosuot: Kuikkasuo pvk1 Vapo Oy jälkihoitovaiheen tarkkailu Viitasuo rh1 Vapo Oy x jälkihoitovaiheen tarkkailu

11 7 Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta Valuma Koutuansuolle, Kääpäsuolle ja Kapulasuolle ei asennettu virtaamamittareita vuonna 214, koska luotettavan virtaamamittauksen edellytyksiä ei ollut. Lampisuolla alkukesän virtaamamittausdata oli epäluotettavaa ja valumana käytettiin Kärppäsuon valumaa jaksolla Kynkäänsuolla (pvk1) kesän valumana käytettiin Kynkäänsuon (pvk2) sekä vesistömallin valumia. Iijoen ja Siuruanjoen vesistöalueen tuotantovaiheen tarkkailusoiden kesän 214 keskivaluma oli 11 l/s km 2, mikä oli hieman suurempi kuin Pohjois-Pohjanmaan alueella keskimäärin (taulukko 4-2). Kesän suurin keskivaluma (17 l/s km 2 ) mitattiin Iso-Pihlajasuon ja Olki-Peurasuon pintavalutuskentillä ja pienin ( l/s km 2 ) Olki-Peurasuon, Iso-Pihlajasuon ja Kynkäänsuon pintavalutuskentillä. Taulukko 4-2. Iijoen ja Siuruanjoen päästötarkkailukohteiden keskivalumat kesällä 214. Suo Vesistöalue Mq Nq Hq Huom. Pintavalutuskentälliset suot l/s/km 2 l/s/km 2 l/s/km 2 Haukkasuo, pvk2 Iijoki 9,4,1 52 virtaama arvioitu vesistömallista Iso-Pihlajasuo, pvk1 Iijoki 7,,3 73 virtaama arvioitu vesistömallista Iso-Pukasuo, pvk1 Iijoki 16,2 63 Koutuansuo, pvk1* Iijoki 12,3 13 virtaama arvioitu vesistömallista Kupsussuo, pvk1 Iijoki 15 4, 57 Kärppäsuo, pvk1 Iijoki 6,2 1, 16 Kynkäänsuo, pvk1 (Pöyry)* Iijoki 4,4 3 Koko jaksolla käytetty Kynkäänsuo pvk2:n valumaa/ves.mallia Lampisuo, pvk3* Iijoki 5,2 1, käytetty Kärppäsuon valumaa Olki-Peurasuo, pvk1 (Pöyry) Iijoki Puutiosuo, pvk2-3 (Pöyry) Siuruanjoki 11 1,9 37 Pikku-Saarisuo, pvk1 Siuruanjoki 8,6,1 54 Kasvillisuuskentälliset suot Kynkäänsuo, rhk1 Siuruanjoki 8,1 1,4 28 Kääpäsuo, la 3-6* Siuruanjoki 2,1,3 5 koko jaksolla käytetty Kärppäsuon valumaa Laskeutusaltaalliset suot Kapulasuo, la3* Iijoki 6,3,9 2 virtaama arvioitu vesistömallista keskiarvot kaikki suot (n=1) 11,9 67 pintavalutuskentälliset suot (n=6) 12,8 83 kasvillisuuskentälliset suot (n=1) 8,1 1,4 28 Iijoen-Siuruanjoen tuotantovaiheen tarkkailusuot 213 (n=7) Kaikki Pohjois-Pohjanmaan tuotantovaiheen tarkkailusuot (n=35) Kuntoonpanovaiheen suot 12 1, 196 8, Iso-Kinttaissuo, pvk1 (Pöyry) Siuruanjoki 1 1, ja virtaamat arvioitu vesistömallista Jälkihoitovaiheen suot Viitasuo, rhk1 Siuruanjoki,1, 7 Keskiarvot Iijoen-Siuruanjoen kp-suot 213 (n=1) 2,6 1,1 8,5 Kaikki Pohjois-Pohjanmaan kp-suot (n=3) 8,7 1,4 62 * Ei mukana keskiarvossa

12 8 Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta Veden laatu Iijoen-Siuruanjoen vesistöalueen tuotantovaiheen tarkkailusoilla valumaveden laatu oli kesällä 214 kemiallisen hapenkulutuksen, kokonaistypen, ammoniumtypen, kokonaisfosforin, fosfaattifosforin ja raudan osalta hieman parempi kuin Pohjois-Pohjanmaan alueen soilla keskimäärin. Muilta osin veden laatu oli lähes samaa tasoa kuin Pohjois-Pohjanmaan alueen tarkkailusoilla keskimäärin. (Taulukko 5.) Edellisvuoteen verrattuna veden laatu oli Iijoen-Siuruanjoen alueella kesällä 214 pääosin hieman parempi. Ainoastaan nitraatti-nitriittitypen osalta veden laatu oli edellisvuotta heikompaa kesällä 214. Kuntoonpanovaiheessa olleen Iso-Kinttaissuon veden ph oli Pohjois-Pohjanmaan kuntoonpanosoiden keskiarvoa alhaisempi, mutta muilta osin Iso-Kinttaissuon veden laatu oli keskimääräistä parempi. Tuloksia tarkasteltaessa tulee huomioida, että epäorgaanisten ravinteiden ja raudan näytemäärä on pienempi kuin muilla vedenlaatumuuttujilla. Epäorgaaniset ravinteet ja rauta on muista näytemääristä poiketen määritetty pääosin kolme kertaa kesässä. Alhaisin ph:n keskiarvo mitattiin Koutuansuolla. Kemiallista hapenkulutusta kuvaavat COD Mn -arvot olivat korkeimmat kasvillisuuskentällisillä kohteilla. COD Mn -arvo oli korkein Kynkäänsuon ruokohelpikentällä. Fosforipitoisuuksissa oli suurta vaihtelua eri soiden välillä. Pitoisuudet olivat korkeimmat suppeassa tarkkailussa olleessa Lampisuolta lähtevässä vedessä. Myös Kynkäänsuon pintavalutuskentältä lähteneen veden kokonaisfosforipitoisuudet olivat korkeita. On kuitenkin huomioitava, että suppean tarkkailun kohteilla näytemäärä on muita kohteita pienempi. Fosforipitoisuus oli alhaisin Pikku-Saarisuolla. Myös typpipitoisuuksissa oli suurta vaihtelua soiden välillä. Alhaisin typpipitoisuuden keskiarvo mitattiin suppeassa tarkkailussa olleen Pikku-Saarisuon pintavalutuskentältä lähteneessä vedessä ja korkein pitoisuus niin ikään suppeassa tarkkailussa olleen Lampisuon pintavalutuskentältä lähteneessä vedessä. Epäorgaanisen typen osuudet olivat korkeimmat Kupsussuolla. Viitasuon, Kuikkasuon ja Kuikkasalmensuon sekä Epäilyksensuon näytteistä ei määritetty epäorgaanisten ravinteiden määrää, koska kyse oli jälkihoitovaiheen tarkkailusta. Rautapitoisuus oli korkein Kääpäsuon kasvillisuuskentältä lähteneessä vedessä ja alhaisin Pikku-Saarisuon pintavalutuskentältä lähteneessä vedessä. Kiintoainepitoisuudet olivat pääosin varsin alhaisia lukuun ottamatta Kääpäsuon kasvillisuuskentältä lähtenyttä vettä, jossa pitoisuudet olivat selvästi muita kohteita korkeampia.

13 Taulukko 4-3. Iijoen ja Siuruanjoen päästötarkkailukohteiden veden laatu kesällä 214. n ph COD Mn kok.p PO 4 -P Kok.N NH 4 -N NO 2+3 -N Fe Kiintoaine Huom. Pintavalutuskentälliset suot mgo 2 /l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l Haukkasuo, pvk2 8 6, ,9 Iso-Pihlajasuo, pvk1 8 6, Koutuansuo, pvk1 7 4, ,8 Kupsussuo, pvk1 1 6, ,8 Kärppäsuo, pvk1 12 5, , Lampisuo, pvk3 6 6, ,6 suppea tarkkailu Olki-Peurasuo, pvk1 (Pöyry) 9 6, , ,9 Pikku-Saarisuo, pvk1 6 6, ,1 suppea tarkkailu Puutiosuo, pvk2-3 (Pöyry) 9 7, ,3 Kynkäänsuo, pvk1 (Pöyry) 8 6, , ,5 kasvillisuuskentälliset suot Kääpäsuo (kasvillisuuskenttä) 5 7, suppea tarkkailu Kynkäänsuo (ruokohelpikenttä), rhk1 1 6, Laskeutusaltaalliset suot Kapulasuo, la3 8 6, keskiarvot kaikki suot (n=13) 6, ,6 pintavalutuskentälliset suot (n=1) 6, ,5 kasvillisuuskentälliset suot (n=2) 6, laskeutusaltaalliset suot (n=1) 6, Iijoen-Siuruanjoen tarkkailusuot 213 (n=15) 6, Kaikki Pohjois-Pohjanmaan tuotantovaiheen tarkkailusuot 1) (n=87) 6, ,8 Kuntoonpanovaiheen suot Iso-Kinttaissuo, pvk1 (Pöyry) 9 4, ,5 Jälkihoitovaiheen suot Viitasuo (ruokohelpikenttä), rhk1 3 6, jälkitarkkailu Kalliosuot: Kuikkasuo ja Kuikkasalmensuo, pvk1 4 6, ,7 jälkitarkkailu Kalliosuot: Epäilyksensuo, kosteikko, ylisyöksykynnys 5 5, jälkitarkkailu Keskiarvot Iijoen-Siuruanjoen kp-suot 213 (n=1) 5 5, ,7 Kaikki Pohjois-Pohjanmaan kp-suot (n=4) 9 4, ,7 * Ei mukana keskiarvossa 9 1) mukana muutamia kohteita Kainuun ja Lapin alueelta

14 1 Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta Ominaispäästöt Iijoen-Siuruanjoen vesistöalueen tuotantovaiheen tarkkailusoilla kesän keskimääräiset ominaispäästöt olivat kiintoaineen ja kemiallisen hapenkulutuksen osalta hieman suurempia kuin Pohjois-Pohjanmaan alueen tarkkailusoilla keskimäärin. Muilta osin päästöt olivat pienempiä. Edellisvuoteen verrattuna ominaispäästöt laskivat kaikkien parametrien osalta. Laskeutusaltaallisia soita ei ole mukana keskiarvoissa, koska Kapulasuolla virtaamat arvioitiin koko jaksolta. (Taulukko 4-4.) Kokonaisuutena tarkasteltuna ominaispäästöt olivat suon omilla vedenlaatu- ja virtaamatiedoilla lasketuista kohteista suurimmat Kynkäänsuon ja Iso-Pihlajasuon pintavalutuskentillä ja pienimmät Pikku-Saarisuon pintavalutuskentällä. Kynkäänsuon ja Iso-Pihlajasuon päästöt selittyvät vedenlaadulla (ks. Taulukko 4-3). Pikku- Saarisuon alhaiset päästöt selittyvät vedenlaadulla ja alhaisella valumalla. Tarkasteltaessa tulee huomioida, että usealla kohteella päästöjen laskennassa on käytetty arvioitua virtaama. Lisäksi joillakin kohteilla näytemäärä oli pieni suppeasta tarkkailusta tai jälkihoitovaiheen tarkkailusta johtuen. Kuntoonpanovaiheessa olleen Iso-Kinttaissuon kemiallisen hapenkulutuksen ja raudan ominaispäästöt olivat kesällä 214 suurempia kuin Pohjois-Pohjanmaan alueen kuntoonpanosoilla keskimäärin. Muilta osin Iso- Kinttaissuon ominaispäästöt olivat pienempiä tai samaa tasoa kuin Pohjois-Pohjanmaan kuntoonpanosoilla keskimäärin vuonna 214.

15 Taulukko 4-4. Iijoen ja Siuruanjoen päästötarkkailukohteiden ominaispäästöt kesällä 214. Brutto Netto COD Mn kok.p PO 4 -P Kok. N NO 2+3 -N NH 4 -N Fe Kiintoaine kok.p Kok. N Kiintoaine Huom. Pintavalutuskentälliset suot Vesistöalue g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d Haukkasuo, pvk2 Iijoki 336,17,1 8,1,14,4 5,4 56 4,6 7,6 Iso-Pihlajasuo, pvk1 Iijoki 216,31,2 6,8,1,8 6,1 95,15 2,8 87 Koutuansuo, pvk1* Iijoki 61,16,6 3,4,4,2 4,7 24,1 17 Kupsussuo, pvk1 Iijoki 383,32,8 15,18 2, ,5 8,7 77 Kärppäsuo, pvk1 Iijoki 197,19,2 6,3,26,3 2,1 27,9 3,8 21 Lampisuo, pvk3* Iijoki 16,76,48 4,7,47, ,67 2,5 37 suppea tarkkailu Olki-Peurasuo, pvk1 (Pöyry) Iijoki 441,4,1 12,1 1,1 86 5,1 6,3 39 Pikku-Saarisuo, pvk1 Siuruanjoki 31,5,1 1,8,7,3 1,5 12 5, suppea tarkkailu Puutiosuo, pvk2-3 (Pöyry) Siuruanjoki 18,3,5 5,7,1,1 7,9 2,1,9 11 Kynkäänsuo, pvk1 (Pöyry)* Siuruanjoki 18,5,2 3,5, ,4 1,6 23 Kasvillisuuskentälliset suot Kynkäänsuo (ruokohelpikenttä), rhk1 Siuruanjoki 32,34,6 5,3,2,5 3,5 82,21 1,9 75 Kääpäsuo (kasvillisuuskenttä), la3-6* Siuruanjoki 27,15,9 1,9,13, ,11 1, 32 suppea tarkkailu Laskeutusaltaalliset suot Kapulasuo, la3* Iijoki 71,1,2 3,1,2, , Keskiarvot (Brutto) Kaikki suot (n=8) brutto 261,29,5 7,7,11, ,9 3,6 4 Pintavalutuskentälliset suot (n=7) brutto 255,29,4 8,,12, ,7 3,9 35 Kasvillisuuskentälliset suot (n=1) brutto 32,34,6 5,3,2,5 3,5 82,21 1,9 75 Iijoen-Siuruanjoen tarkkailusuot 213 (n=6) 395,42,13 13,15 2, ,23 7,7 47 Kaikki Pohjois-Pohjanmaan tuotantovaiheen tarkkailusuot 1) (n=74) 267,4,2 1,5 1, ,3 5,6 47 Kuntoonpanovaiheen suot Iso-Kinttaissuo, pvk1 (Pöyry) 469,2 1, , 5,4 2,6 Jälkihoitovaiheen suot Viitasuo (ruokohelpikenttä), rhk1 Siuruanjoki 4,6,1,2 7,9,98,1 7,8 Keskiarvot Iijoen-Siuruanjoen kp-suot 213 (n=1) 14,1 3,9,9 17,1 2,8 15 Kaikki Pohjois-Pohjanmaan kp-suot (n=3) 439,4 1 1,1 6,8 55,3 6,5 47 * Ei mukana keskiarvossa mukana muutamia kohteita Kainuun ja Lapin alueelta 11

16 12 Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta Vesienkäsittelymenetelmien tehon tarkkailu Vesienkäsittelyn tehon tarkkailua suoritettiin kesän aikana kuudella tuotantovaiheen kohteella ottamalla näytteitä kentän yläpuolelta kentän alapuolisten näytteenottojen yhteydessä. Vesienkäsittelyn tehokkuutta arvioitiin vesienkäsittelyrakenteen ylä- ja alapuolisten näytteiden pitoisuuksien erotusten avulla lasketuilla reduktioprosenteilla. Viitasuolla ja osalla Kynkäänsuota oli käytössä ruokohelpikenttä, Kapulasuolla laskeutusaltaat. Muilla kohteilla oli käytössä pintavalutuskenttä. Kohteiden reduktiot on esitetty taulukossa 4-5 ja vedenlaatutulokset kokonaisuudessaan liitteessä 2. Haukkasuon pintavalutuskentän 2 tehoa tarkkailtiin kesäkuussa kahdesti ja kerran kuussa heinä-elokuun aikana. Epäorgaaniset ravinteet ja rauta määritettiin kolmella näytteenottokerralla. Kenttä toimi kokonaisuutena kohtalaisesti poistaen tehokkaimmin fosfaattifosforia. Myös kokonaisfosforia, ammoniumtyppeä, nitraatti-nitriittityppeä ja rautaa pidättäytyi kentälle kohtalaisesti. COD Mn :n ja kokonaistypen osalta reduktiot olivat melko alhaista tasoa (14 %). Kapulasuon laskeutusaltaan tehoa tarkkailtiin ottamalla näytteet laskeutusaltaan ylä- ja alapuolelta heinä- ja elokuussa. Kesäkuussa kummallakaan pisteellä ei ollut virtaamaa. Laskeutusallas vähensi vedestä jonkin verran kokonaisravinteita ja happea kuluttavaa ainesta (COD Mn ). Ammoniumtypen, nitraatti-nitriittitypen sekä raudan ja kiintoaineen osalta pitoisuudet olivat korkeampia laskeutusaltaan alapuolella. Fosfaattifosforin pitoisuuksissa ylä- ja alapuolisen pisteen välillä ei ollut juuri eroa. Kynkäänsuon ruokohelpikentällä 1 tarkkailtiin kentän tehoa ottamalla näytteet yhteensä viisi kertaa kesä-, heinä- ja elokuussa kentän ylä- ja alapuolelta. Epäorgaaniset ravinteet ja rauta määritettiin kolmella näytteenottokerralla. Ruokohelpikenttä toimi hyvin ja poisti eniten fosfaattifosforia, ammoniumtyppeä ja nitraatti-nitriittityppeä. Myös raudan ja kokonaisfosforin osalta ruokohelpikentän toiminta oli melko tehokasta. Happea kuluttavaa ainesta (COD Mn ) ja kiintoainetta huuhtoutui kentältä runsaasti ja kokonaistyppeä hieman. Kärppäsuon pintavalutuskentän 1 tehoa tarkkailtiin kesäkuussa kahdesti ja kerran kuussa heinä-elokuun aikana. Epäorgaaniset ravinteet ja rauta määritettiin kolmella näytteenottokerralla. Kenttä toimi kokonaisuutena kohtalaisesti poistaen tehokkaimmin epäorgaanista typpeä ja rautaa. Fosforiyhdisteitä, kokonaistyppeä ja kiintoainetta pidättäytyi kentälle hieman. Happea kuluttavaa ainesta (COD Mn ) huuhtoutui kentältä. Puutiosuon pintavalutuskentän 2-3 tehoa tarkkailtiin ottamalla näytteet yhteensä neljä kertaa kesä-, heinä- ja elokuussa kentän ylä- ja alapuolelta. Epäorgaaniset ravinteet ja rauta määritettiin kolmella näytteenottokerralla. Kenttä toimi kokonaisuutena kohtalaisesti poistaen tehokkaimmin ammoniumtyppeä ja fosfaattifosforia. Myös kokonaisravinteita, nitraatti-nitriittityppeä, rautaa ja kiintoainetta pidättäytyi kentälle kohtalaisesti. Happea kuluttavaa ainesta (COD Mn ) huuhtoutui kentältä. Viitasuon ruokohelpikentältä 1 näytteitä otettiin kerran toukokuussa sekä elo- ja syyskuussa. Kesä- ja heinäkuussa alapuolisella pisteellä ei ollut virtaamaa. Veden laatu parani toukokuussa kiintoaineen osalta ruokohelpikentän alapuolella, mutta muiden muuttujien osalta veden laatu heikkeni. Elo- ja syyskuussa veden laatu heikkeni ruokohelpikentän alapuolella kaikkien muuttujien osalta. (Taulukko 4-5 kuva 4-1.) Taulukkoon 4-6 on koottu Viitasuon ruokohelpikentän ominaispäästöt. Kentän alapuolen päästöt ovat huomattavasti pienemmät kuin yläpuolen. Tämä selittyy kentän alapuolen selvästi pienemmällä valumalla

17 13 Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 214 (kuva 4-1). Kentän alapuolella ei ollut valumaa kesä- ja heinäkuun näytteenottokierroksilla. Myös edellisvuosina tilanne on ollut samantyyppinen, kesällä 213 yläpuolen valuma oli 15 l/s km 2 ja alapuolen 1,4 l/s km 2 (Vaaramaa-Hiltunen ym. 214), kesällä 212 yläpuolen valuma oli 16 l/s km 2 ja alapuolen 1,5 l/s km 2 (Taskila 213). Kesän vähäsateisina kausina valuma on ollut alapuolisella pisteellä erittäin vähäistä. Ruokohelpikasvusto näyttää käyttävän hyväkseen kentälle johdettua vettä ja lisää tehokkaasti veden haihduntaa. Taulukko 4-5. Iijoen-Siuruanjoen tuotantovaiheen turvesoiden vedenlaadun muutos tarkkailuilla vesienkäsittelyrakenteilla ja vesienkäsittelyn teho laskettuna veden laadun perusteella vuonna 214. n ph COD Mn Kok. P PO 4 -P Kok. N NH 4 -N NO 2+3 -N Fe Kiintoaine mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l Haukkasuo (pvk2) pvk yläpuoli 4 6, ,2 pvk alapuoli 4 6, , ,1 Teho % Kapulasuo (la3) la yläpuoli 2 6, , la alapuoli 2 6, , ,5 12, Teho % Kynkäänsuo (rhk1) rhk yläpuoli 5 6, ,6 rhk alapuoli 5 6, Teho % Kärppäsuo (pvk1) pvk yläpuoli 4 6, ,5 pvk alapuoli 4 6, ,8 Teho % Puutiosuo (pvk2-3) (Pöyry) pvk yläpuoli 4 6, ,7 pvk alapuoli 4 7, , ,4 Teho % Viitasuo (rhk) rhk yläpuoli 3 3,7 6, ,7 rhk alapuoli 3 6, Teho %

18 14 Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 214 Taulukko 4-6. Viitasuon ruokohelpikentän ylä- ja alapuolen ominaispäästöt kesällä 214. COD Mn kok.p PO 4 -P Kok. N NO 2+3 -N NH 4 -N Fe Kiintoaine Mq g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d Viitasuo, rh1 yp 11 42,13 3,42 47 Viitasuo, rh1 ap,1 4,6,1,15 7,9 reduktio % reduktio v reduktio v rhk1 yp rhk1 ap 3 l/s km Kuva 4-1. Viitasuon ruokohelpikentän ylä- ja alapuolen valumat Kuntoonpanovaiheessa olleen Iso-Kinttaissuon pintavalutuskentän tehoa tarkkailtiin kesällä ottamalla näytteet touko-, kesä-, heinä-, elo- ja syyskuussa. Pintavalutuskenttä toimi hyvin ja reduktiot olivat korkeimmat ammoniumtypen ja kiintoaineen osalta. Myös raudan ja kokonaisfosforin osalta reduktiot olivat lähes 9 %. Happea kuluttavaa ainesta (CODMn) huuhtoutui vesistöön. Veden ph aleni kentällä huomattavasti. (Taulukko 4-7.) Iso-Kinttaissuon ympäristölupamääräyksen mukaan pintavalutuskentällä on saavutettava vuosikeskiarvona ilmaistuna vähintään seuraavat puhdistustehot: kiintoaine ja kokonaisfosfori 5 % ja kokonaistyppi 2 %, tai enintään seuraavat lähtevän veden pitoisuudet: kiintoaine 4 mg/l, kokonaisfosfori 4 μg/l ja kokonaistyppi 1 μg/l. Puhdistusteho lasketaan virtaamapainotteisena vuosikeskiarvona. AVI:n ohjeen mukaan se lasketaan kalenterikuukauden keskivirtaamalla (pintavalutuskentältä lähtevä) painotettujen ala- ja yläpuolisten pitoisuuksien vuosikeskiarvoista. Iso-Kinttaissuolta otettiin touko-lokakuussa näytteet kahden viikon välein, joten tuloksia painotettiin näiltä osin jakamalla kyseiset kalenterikuukaudet kahteen osaan. Näin laskettuna Iso-Kinttaissuon pintavalutuskentän tehot olivat seuraavat: kiintoaine 81 %, kokonaisfosfori 74 % ja kokonaistyppi 67 %. Kiintoaineen vuosikeskiarvopitoisuus oli 2,9 mg/l, kokonaisfosforin 37 μg/l ja kokonaistypen 1 71 μg/l. Lupamääräys siis täyttyi kaikkien parametrien kohdalla. (Nikula 215.)

19 15 Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 214 Taulukko 4-7. Iijoen-Siuruanjoen kuntoonpanovaiheen turvesoiden vedenlaadun muutos ja vesienkäsittelyn teho laskettuna veden laadun perusteella vuonna 214 (Pöyry Finland Oy 215). n ph COD Mn Kok. P Kok. N NH 4 -N Fe Kiintoaine mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l Iso-Kinttaissuo (pvk1) pvk yläpuoli 9 6, , pvk alapuoli 9 4, ,5 Teho % Päästöt Iijoen ja Siuruanjoen turvetarkkailuun osallistuvien turvetuottajien turvetuotantoalueiden päästöt vesistöön (kg/d) tuotantokaudella (touko-syyskuu) 214 on esitetty taulukoissa 4-7 ja 4-8. Kesäajan päästöt on laskettu tarkkailussa olleille kohteille tarkkailutulosten (Taulukko 4-4) perusteella ja muille kohteille koko Pohjois- Pohjanmaan alueen kesäaikaisten tarkkailutulosten (sisältäen muutamia kohteita Lapista ja Kainuusta) (Nikula 215) perusteella. Mikäli tarkkailusuolla on ollut esimerkiksi pintavalutuskenttä tarkkailussa, mutta osalla tuotantoaluetta vesienkäsittelynä on laskeutusaltaat, on pintavalutuskentällisen osan päästöt laskettu ko. kohteen tarkkailutulosten ja laskeutusaltaallisen osan päästöt Pohjois-Pohjanmaan alueen laskeutusaltaallisten tarkkailukohteiden keskiarvojen perusteella. Iijoen vesistöalueen tuotantokauden 214 bruttopäästöt olivat 771 kg/d (=kilogrammaa päivässä) happea kuluttavaa ainesta (COD Mn ), 1,23 kg/d fosforia, 48 kg/d typpeä ja 194 kg/d kiintoainetta (Taulukko 4-7). Bruttopäästöistä poistetun luonnonhuuhtouman jälkeen nettopäästöiksi jäävät,79 kg/d fosforia, 16 kg/d typpeä ja 169 kg/d kiintoainetta. Edelliskesään nähden bruttopäästöt kasvoivat lähes kaikilta osin: fosfori- ja typpipäästöt noin 1 % sekä happea kuluttavan aineksen päästöt (COD Mn ) 17 %. Kiintoainepäästöt pysyivät lähes edellisvuoden tasolla. Siuruanjoen vesistöalueen tuotantokauden 214 bruttopäästöt olivat 812 kg/d happea kuluttavaa ainesta (COD Mn ), 1,21 kg/d fosforia, 3 kg/d typpeä ja 149 kg/d kiintoainetta (Taulukko 1). Nettopäästöt olivat,85 kg/d fosforia, 15 kg/d typpeä ja 124 kg/d kiintoainetta. Edelliskesään nähden bruttopäästöt kasvoivat kaikilta osin edellisvuoteen verrattuna: happea kuluttavan aineksen (COD Mn ) ja kokonaistypen päästöt noin 2 %, fosforipäästöt noin 3 % ja kiintoainepäästöt 43 %.

20 Taulukko 4-7. Turvetuotantoalueiden päästöt vesistöön tuotantokaudella (touko-syyskuu) 214 Iijoen vesistöalueella. Suo Haltija/ Purku- kuntoon- tuotan- tuotanto- poistunut pinta-ala BRUTTO NETTO tuottaja vesistö panossa nossa kunnossa tuot. yht. kiintoaine Kok.N kok.p COD Mn kiintoaine Kok.N kok.p ha ha ha ha kg/ d kg/ d kg/ d kg/ d kg/ d kg/ d kg/ d Haukkasuo Vapo Oy , ,8 2,7,3 53 1,3,7, Iso-Pihlajasuo Vapo Oy ,7 2,1, ,6,3 Joutsensuo Vapo Oy ,9 2,2,5 35 4,9,7,4 Kapulasuo Vapo Oy ,6,3,1 7, 5,,, Koppelosaarensuo Vapo Oy ,5,4,2 6,3 3,2,2,1 Kortesuo Vapo Oy ,6 1,3,3 21 2,9,4,2 Koutuansuo Vapo Oy ,2,7,1 3,1,8,, Kupsussuo Vapo Oy ,5 4,, ,4,1 Lehdonsuo Vapo Oy ,8 2,2,5 34 4,8,6,3 Leväsuo Vapo Oy ,1 2,1,6 33 7,9,8,4 Leväsuo Vapo Oy ,4,5,1 8,3 1,2,2,1 Olki-Peurasuo Vapo Oy ,7 2,,4 41 3,6,6,1 Palosuo Vapo Oy ,4 1,6,3 25 3,6,5,3 Ahvensuo Turveruukki Oy ,6,3,1 4,7 2,3,2,1 Ahvensuo Turveruukki Oy ,4,5,1 8,2 1,1,2,1 Iso Jännesuo Turveruukki Oy ,7 1,4,3 21 3,,4,2 Isosuo-Kollaja Turveruukki Oy ,9,7,1 11 1,5,2,1 Iso-Ryt isuo Turveruukki Oy , 1,5,3 23 3,3,4,2 Koivu-Loukassuo Turveruukki Oy ,3 1,2,3 19 2,7,4,2 Kuikkasuo Turveruukki Oy ,8,4,2 6,8 3,4,2,1 Kärppäsuo Turveruukki Oy ,1,8,2 12 1,7,2,1 Lampisuo Turveruukki Oy ,1 1,7,9 2 12,3,8 Latvasuo Turveruukki Oy ,3,7,3 11 5,7,4,2 Latvasuo Turveruukki Oy ,3,5,1 7,5 1,1,1,1 Lavasuo Turveruukki Oy ,1 1,2,2 18 2,5,3,2 Luisansuo Turveruukki Oy ,7 1,,2 16 2,2,3,2 Matkasuo Yli-Ii Turveruukki Oy ,9 1,5,3 23 3,2,4,2 Murtosuo Turveruukki Oy ,7 1,4,6 23 8,6,7,3 Riepul.-Mäntyharjunsuo Turveruukki Oy ,9,8,2 12 3,4,3,2 Ruonasuo Turveruukki Oy ,6 2,1,4 32 4,6,6,3 Takasuo Turveruukki Oy ,4, ,8,4 Ällinsuo Turveruukki Oy ,2,7 49 6,9,9,5 Syrjäsuo Turveruukki Oy ,8,7,1 11 1,5,2,1 Iso-Ahmasuo Pudasjärven Turvetyö ,1,5 18 9,1,6,3 Iso-Ahmasuo Pudasjärven Turvetyö ,5,9,2 14 2,,3,1 Hulikkasuo Rasepi Oy ,8,3,2 5, 2,5,2,1 Kapustasuo Rasepi Oy ,4,9,5 15 7,6,5,3 Tuotantosuot yhteensä , ,79 Kuntoonpanosuot yhteensä 3,2,, 1,3,1,, Vesistöalue yhteensä , , , , , ,98 16 AHMA YMPÄRISTÖ OY

21 Taulukko 4-8. Turvetuotantoalueiden päästöt vesistöön tuotantokaudella (touko-syyskuu) 214 Siuruanjoen vesistöalueella. Suo Haltija/ Purku- kuntoon- tuotan- tuotanto- poistunut pinta-ala BRUTTO NETTO tuottaja vesistö panossa nossa kunnossa tuot. yht. kiintoaine Kok.N kok.p CODMn kiintoaine Kok.N kok.p ha ha ha ha kg/ d kg/ d kg/ d kg/ d kg/ d kg/ d kg/ d Iso-Kinttaissuo Vapo Oy , 3,7, , 1,8,4 Iso Pukasuo Vapo Oy ,2,6,3 18 2,6,4,2 Kalliosuot: Peltosuo Vapo Oy ,5,1, 2,9,4,1, Kynkäänsuo Vapo Oy ,4, ,8,7,1 Kynkäänsuo Vapo Oy ,5,3,2 17 4,1,1,1 Kynkäänsuo Vapo Oy ,1 1,,6 13 2,6,2,5 Polvisuo Vapo Oy ,8 1,3,5 4 5,6,8,4 Saarisuo Vapo Oy ,7,1,1 3,8,5,1, Sivakkasuo Vapo Oy ,3,2,1 7,6 1,1,1,1 Sivakkasuo Vapo Oy ,8,9,4 28 3,9,5,3 Teerilammensuo Vapo Oy ,1 1,5,7 48 6,7,9,5 Vaaraojanlatvasuo Vapo Oy ,8 1,1,5 34 4,8,7,3 Viitasuo Vapo Oy ,6,3,1 4,7 2,4,2,1 Heini-Honkisuo Turveruukki Oy ,6,5,2 15 2,1,3,2 Kaartosuo Turveruukki Oy ,6,3,1 9,1 1,3,2,1 Kapeimmansuo Turveruukki Oy ,1,2,1 6,4,9,1,1 Koivuojanlatvasuo Turveruukki Oy ,3 1,6,7 48 6,8,9,5 Kääpäsuo Turveruukki Oy ,8,3,2 3,8 4,5,1,2 Lampisuo (osa) Turveruukki Oy ,6,5,2 15 2,1,3,2 Matkasuo Pudasjärvi Turveruukki Oy ,6,7,3 21 2,9,4,2 Pikku-Saarisuo Turveruukki Oy ,6,2,1 2,8 1,4,1,1 Pikku-Saarisuo Turveruukki Oy ,3,5,2 8,3 3,5,2,1 Pukasuo Turveruukki Oy ,2,8,4 19 5,6,5,2 Ronisuo Turveruukki Oy ,,8,3 23 3,2,4,2 Sääskisuo Turveruukki Oy ,, ,8,9 Tuomisuo Turveruukki Oy ,8 1,7,7 51 7,2 1,,5 Viidansuo Turveruukki Oy ,2 1,2,5 41 5,2,7,4 Ämmänsuo Turveruukki Oy ,7,4,2 9,1 2,4,2,1 Puutiosuo (osa) Kuiva-Turve Oy ,7 1,3,3 15,9,2,1 Pohjoinen Latvasuo Kuiva-Turve Oy , 1,1,5 35 4,9,7,4 Kotisuo Turvetuote Peat-Bog O ,3,3,1 4,2 2,1,1,1 Isoahontaussuo Turvetuote Peat-Bog O ,7,3,1 1 1,4,2,1 Leuvanojanlatvasuo Latvasuon Turve Ky ,5,7,3 2 2,9,4,2 Tuotantosuot yhteensä , ,81 Kuntoonpanosuot yhteensä 16 8,8 1,6,6 7 7,5 1,,5 Vesistöalue yhteensä , , , , , ,52 17

22 18 Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 214 Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden vuosipäästöt (kg/a) on esitetty taulukoissa 4-9 ja 4-1. Turvesoiden vuosipäästöt sekä laskentaan käytetty aineisto on kuvattu tarkemmin Pohjois-Pohjanmaan alueen turvetuotannon päästötarkkailuraportissa (Nikula 215). Vuonna 214 Iijoen turvetarkkailuun kuuluneiden turvesoiden vuotuiset bruttopäästöt vesistöön olivat Iijoen pääuoman vesistöalueella noin 349 t/a COD Mn,,8 t/a fosforia, 22 t/a typpeä ja 121 t/a kiintoainetta (Taulukko 4-9) ja Siuruanjoen alueella noin 394 t/a COD Mn, 1, t/a fosforia, 23 t/a typpeä ja 14 t/a kiintoainetta (Taulukko 12). Iijoen pääuoman alueen vuosipäästöt (brutto) olivat typpeä lukuun ottamatta pienempiä kuin edellisvuonna. Myös Siuruanjoen alueen vuosipäästöt (brutto) olivat edellisvuotta pienempiä. Taulukko 4-9. Turvetuotantoalueiden päästöt vesistöön vuonna 214 Iijoen vesistöalueella (Nikula 215). Suo Haltija/ Purku- Kuntoon- Tuotan- Tuotanto- Poistunut Pinta-ala Tarkkailtu Bruttokuormitus Nettokuormitus tuottaja vesistö panossa nossa kunnossa tuot. yht. CODMn Kok. P Kok. N kiintoaine Kok. P Kok. N kiintoaine ha ha ha ha ha kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a Kortesuo Vapo Oy E , Joutsensuo Vapo Oy E Haukkasuo Vapo Oy , K Lehdonsuo Vapo Oy E Palosuo Vapo Oy E Iso-Pihlajasuo Vapo Oy K Olki-Peurasuo Vapo Oy K Kapulasuo Vapo Oy K Koppelosaarensuo Vapo Oy ,8 2 E , Koppelosaarensuo Vapo Oy , E , Kupsussuo Vapo Oy K , Leväsuo Vapo Oy E Leväsuo Vapo Oy , E , Koutuansuo Vapo Oy K , Kärppäsuo Turveruukki Oy ,6 42 K , Lampisuo (osa) Turveruukki Oy S Murtosuo Turveruukki Oy E Mäntyharjun-Riepul.suo Turveruukki Oy E , Ällinsuo Turveruukki Oy E Isosuo Kollaja Turveruukki Oy E , Ahvensuo Turveruukki Oy ,4 28 E , , Ahvensuo Turveruukki Oy ,7 28 E , , Latvasuo Turveruukki Oy E Latvasuo Turveruukki Oy ,2 26 E , , Luisansuo Turveruukki Oy E , Lavasuo Turveruukki Oy ,3 61 E , Kuikkasuo Turveruukki Oy ,4 41 E , Matkasuo Yli-Ii Turveruukki Oy ,9 78 E Iso-Rytisuo Turveruukki Oy ,4 8 E Takasuo Turveruukki Oy E Koivu-Loukassuo Turveruukki Oy E , Ruonasuo Turveruukki Oy ,5 111 E Iso-Jännesuo Turveruukki Oy E , Syrjäsuo Turveruukki Oy ,3 36 E , Iso-Ahmasuo Pudasjärven Turvetyö E Iso-Ahmasuo Pudasjärven Turvetyö E , Hulikkasuo Rasepi Oy E , Kapustasuo Rasepi Oy E Tuotantosuot yhteensä Kuntoonpanosuot yhteensä , , Vesistöalue yhteensä

23 19 Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 214 Taulukko 4-1. Turvetuotantoalueiden päästöt vesistöön vuonna 214 Siuruanjoen vesistöalueella (Nikula 215). Suo Haltija/ Purku- Kuntoon- Tuotan- Tuotanto- Poistunut Pinta-ala Tarkkailtu Bruttokuormitus Nettokuormitus tuottaja vesistö panossa nossa kunnossa tuot. yht. CODMn Kok. P Kok. N kiintoaine Kok. P Kok. N kiintoaine ha ha ha ha ha kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a Saarisuo Vapo Oy E Vaaraojanlatvasuo Vapo Oy , E Viitasuo Vapo Oy K , , Kynkäänsuo Vapo Oy K Kynkäänsuo Vapo Oy , 55 K Kynkäänsuo Vapo Oy E Teerilammensuo Vapo Oy E Sivakkasuo Vapo Oy E , , Sivakkasuo Vapo Oy E Iso-Pukasuo Vapo Oy V Polvisuo Vapo Oy ,8 136 E Kalliosuot: Peltosuo Vapo Oy E , , Kalliosuot: Epäilyksensuo Vapo Oy J Kalliosuot: KuikkasalmensuoVapo Oy J Kalliosuot: Kuikkasuo Vapo Oy J Iso-Kinttaissuo Vapo Oy K Lampisuo (osa) Turveruukki Oy ,2 52 E Kapeimmansuo Turveruukki Oy ,3 22 E , , Koivuojanlatvasuo Turveruukki Oy E Kääpäsuo Turveruukki Oy S Pukasuo Turveruukki Oy E Viidansuo Turveruukki Oy K Ämmänsuo Turveruukki Oy ,9 38 E , Kaartosuo Turveruukki Oy ,7 31 E , , Matkasuo Pudasjärvi Turveruukki Oy E , Heini-Honkisuo (LAP) Turveruukki Oy ,3 52 E , Tuomisuo (LAP) Turveruukki Oy E Sääskisuo (LAP) Turveruukki Oy ,5 314 E Pikku-Saarisuo Turveruukki Oy ,2 17 E , , Pikku-Saarisuo Turveruukki Oy S Ronisuo Turveruukki Oy E Puutiosuo (osa) Kuiva-Turve Oy , 84 K , Pohjoinen Latvasuo Kuiva-Turve Oy E Kotisuo Turvetuote Peat-Bog , 25 E , , Isoahontaussuo Turvetuote Peat-Bog E , Leuvanojanlatvasuo Latvasuon Turve E Tuotantosuot yhteensä Kuntoonpanosuot yhteensä Vesistöalue yhteensä Vuosipäästöihin vaikuttavat vesienkäsittelymenetelmien lisäksi esimerkiksi tarkkailujakson sääolot sekä vuosittaiset vaihtelut soiden pinta-aloissa. Usealla kohteella osa vuoden virtaamista arvioitiin vesistömallin avulla. Pääosa Iijoen-Siuruanjoen alueen soista oli päästötarkkailussa vain kesäaikana, ja muiden vuodenaikojen osalta kuormitus on arvioitu Pohjois-Pohjanmaan keskimääräisillä ominaiskuormitusluvuilla.

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2015

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2015 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI

Lisätiedot

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10776 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU WWE

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU WWE IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 211 16WWE967 24.5.212 VAPO OY, TURVERUUKKKI OY, KUIVA-TURVE OY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, TURVETUOTE PEAT- BOG OY, POLAR-SAMMAL OY Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE1830 12.6.2013

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE1830 12.6.2013 IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 22 6WWE83 2.6.23 VAPO OY, TURVERUUKKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY Iijoen

Lisätiedot

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2010

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2010 6WWE32 6.5.2 Vapo Oy, Turveruukki Oy, Kuiva-Turve Oy, Pudasjärven Turvetyö Oy, Turvetuote Peat Bog Oy Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2 6WWE32 Iijoen

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILUOHJELMA VUOSILLE

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILUOHJELMA VUOSILLE 18.9.2006 IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILUOHJELMA VUOSILLE 2006 2012 2006 2 Sisällys: 1. JOHDANTO... 2 2. KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILU... 5 2.1. KÄYTTÖTARKKAILU...

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v.

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. TARKKAILURAPORTTI 213 16UEC113 15.4.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 213 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2016

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2016 TARKKAILURAPORTTI 216 111118 3.5.217 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 216 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 216 2 Sisältö

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2014

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2014 TARKKAILURAPORTTI 214 16UEC112 27.5.215 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 214 2 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2012

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2012 TARKKAILURAPORTTI 212 16UEC14 15.3.212 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 212 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu

Lisätiedot

9M Korjattu POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2010

9M Korjattu POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2010 24.3.2011 Korjattu 12.5.2011 POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2010 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailu vuonna 2010 Sisältö Yhteenveto 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄTILA...

Lisätiedot

VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY

VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE0966 25.7.2013 VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY KALAJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA 2012 Vapo Oy, Kanteleen Voima Oy ja Kokkolan

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS 2011-2015 15.2.2017 Ominaiskuormitusselvityksen taustaa Turvetuotannon vesistöön kohdistuvaa kuormitusta arvioidaan olemassa olevien tarkkailuaineistojen

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS 2014-2015 15.2.2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Selvityksen tausta ja lähtöainesto 2. Ylivirtaamatilanteet ja niiden määritys 3. Virtaaman vaikutus vedenlaatuun

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012 TARKKAILURAPORTTI 212 16UEC12 8.5.213 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky

Lisätiedot

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2013

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2013 TARKKAILURAPORTTI 213 16UEC11 7.4.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 213 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012 OLHAVANJOEN TARKKAILU 212 16WWE1778 2.5.213 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012

VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012 LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 212 16WWE1758 7.5.213 VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 212 Vapo Oy Simon Turvejaloste Oy Lapin

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU X VAPO OY

OLHAVANJOEN TARKKAILU X VAPO OY OLHAVANJOEN TARKKAILU 2015 16X286489 4.4.2016 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015 1 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015

Lisätiedot

PÄÄSTÖTARKKAILU WWE Korjattu POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2011

PÄÄSTÖTARKKAILU WWE Korjattu POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2011 PÄÄSTÖTARKKAILU 211 16WWE928 14.3.212 Korjattu 18.4.212 POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 211 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailu vuonna 211 1 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

PÄÄSTÖTARKKAILU WWE Haukkasuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen

PÄÄSTÖTARKKAILU WWE Haukkasuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen PÄÄSTÖTARKKAILU 2013 16WWE1895 11.3.2014 Haukkasuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2013 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailu

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015 TARKKAILURAPORTTI 215 16UEC111 11.4.216 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 215 2 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2011

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2011 OLHAVANJOEN TARKKAILU 211 16WWE143 3.3.212 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 211 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 211 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Vastaanottaja Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.7.217 Viite 15124338 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY SIIKAJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2014

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2014 TARKKAILURAPORTTI 214 16UEC114 2.4.215 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 214 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 214 2

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU WWE

OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU WWE OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU 213 16WWE1786 19.3.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, S. KINNUNEN, KEISARINTIENTURVE OY, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 213

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 2010 9M609244 31.3.

Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 2010 9M609244 31.3. Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 21 9M69244 31.3.211 9M69244 Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN TARKKAILU 2012 16UEC0078 2.5.2013 VAPO OY JA PELSON VANKILA Liminganlahden kuormittajien käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012 1 Liminganlahden kuormittajien käyttö-, päästö-

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2016

POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2016 POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 216 11457 18.4.217 Kupsussuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 216 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2016

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2016 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, TURVETUOTANTO S. KINNUNEN KY, A. HAATAJA KY, TIMONI OY OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 216 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro:

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 214 16X1956 3.8.215 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 214 Kiiminkijoen

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2015

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2015 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, TURVETUOTANTO S. KINNUNEN KY, A. HAATAJA KY, TIMONI OY OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 215 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro:

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014. Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014. Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 16X236418 korjattu 13.11.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon

Lisätiedot

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2015

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2015 LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 215 16X19562 8.4.216 Saariaavan pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2014

POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 214 16WWE1896 9.3.215 Korentosuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 214 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 216 16X1656-72M16 8.5.217 KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY Kalajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 216 Sisältö 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 215 16X1656 12.4.216 KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY Kalajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 215 1 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v.

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU 212 16WWE1785 24.4.213 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 212 Turveruukki

Lisätiedot

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2014

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2014 LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 214 16X19562 27.4.215 Saariaavan pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästöja vesistötarkkailu v WWE

Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästöja vesistötarkkailu v WWE Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästöja vesistötarkkailu v. 21 16WWE319 13.5.211 16WWE319 Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2

Lisätiedot

Bioenergia ry

Bioenergia ry 1.5.217 Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS Virtaaman vaikutus vedenlaatuun, kuormitukseen sekä puhdistustehoihin vuosien 214 215 tarkkailuaineistojen perusteella Jäkäläsuon pintavalutuskenttä

Lisätiedot

16WWE Vapo Oy. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2010

16WWE Vapo Oy. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2010 16WWE159 26.4.211 Vapo Oy Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 16WWE159 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TARKKAILUKAUDEN

Lisätiedot

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2016

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2016 KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 216 16X19557 11.4.217 Jäkäläsuon pintavalutuskenttä. Noora Huotari KAINUUN ELY-KESKUKSEN ALUEEN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU OULUJÄRVEN VALUMA-ALUEELLA

Lisätiedot

No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima

Lisätiedot

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen Vesiensuojelun näkökulma turvetuotannon lupahakemuksiin Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen 1 Petri Tähtinen Vapo Paikalliset

Lisätiedot

HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU X TURVERUUKKI OY. Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 2015

HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU X TURVERUUKKI OY. Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 2015 HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU 215 16X213462 1.5.216 TURVERUUKKI OY Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 215 1 Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 215 Sisältö 1 JOHDANTO... 2

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011 KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 211 16WWE1464 25.6.212 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 211 Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2015 16X236418 10.6.2016 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2015 Hämeen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2013

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2013 KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 213 16UEC35 8.4.214 Humpinsuon pintavalutuskenttä. Noora Huotari KAINUUN ELY-KESKUKSEN ALUEEN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU OULUJÄRVEN VALUMA-ALUEELLA

Lisätiedot

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotanto ja veden väri Ojitusten osuus soista Veden väri Vapon tuotantosuot Lähde: www.ymparisto.fi Soiden käyttö ja turvetuotannon

Lisätiedot

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2012

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2012 KUIVAJOEN YHTEISTARKKAILU 212 16WWE1898 1.6.213 KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 212 Osa I: Päästö- ja vesistötarkkailu Copyright Pöyry Finland Oy Kuivajoen tarkkailuvelvolliset

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2015

POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2015 POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 215 16WWE1897 18.3.216 Korentosuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 215 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden

Lisätiedot

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Puhdas Vesi projekti Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 1, Projektipäällikkö Turvetuotanto - yksi kuormittaja muiden joukossa Valtakunnallisesti

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 215 16X1956 11.3.216 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 215 Kiiminkijoen

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2016 10100630-001 15.6.2017 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2016 Hämeen ELY-keskuksen alueella 1 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA Vastaanottaja Vapo Oy, Pelson vankila Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.4.2016 Viite 1510010135 VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN KUORMITTAJIEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA

Lisätiedot

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2015

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2015 KUIVAJOEN YHTEISTARKKAILU 2015 16WWE1902 18.5.2016 KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2015 Päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu Copyright Pöyry Finland Oy Kuivajoen tarkkailuvelvolliset

Lisätiedot

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2013

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2013 KUIVAJOEN YHTEISTARKKAILU 213 16WWE1899 6.5.214 KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 213 Päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu Kuivajoen tarkkailuvelvolliset Kuivajoen yhteistarkkailu

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v.

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU 211 16WWE1271 4.6.212 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 211 A. Haataja,

Lisätiedot

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU WWE

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU WWE LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2015 16WWE1907 28.4.2016 TURVERUUKKI OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2015 Turveruukki Oy Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-,

Lisätiedot

Suot puhdistavat vesiä. Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus

Suot puhdistavat vesiä. Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus 1 Suot puhdistavat vesiä Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus 2 Soiden suojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi. Toim. Aulikki Alanen ja Kaisu Aapala Ympäristöministeriön

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 2 16X196..216 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 2 Kiiminkijoen

Lisätiedot

Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v WWE

Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v WWE Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 21 16WWE321 21.4.211 16WWE321 Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

Turvetuotannon vesiensuojelurakenteet ja niiden teho Anssi Karppinen, Suomen ympäristökeskus

Turvetuotannon vesiensuojelurakenteet ja niiden teho Anssi Karppinen, Suomen ympäristökeskus Turvetuotannon vesiensuojelurakenteet ja niiden teho Anssi Karppinen, Suomen ympäristökeskus Luonnonvarainstituutti ja Bioenergiakeskus Saarijärvi 6.9.2013 Turvetuotannossa käytettävät vesiensuojeluratkaisut

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 216 1163-1 25.7.217 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 216 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella 1 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

KUIVASTENSUO Sijainti

KUIVASTENSUO Sijainti Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy KUIVASTENSUO 21 Sijainti Kiukoo-Veteläsuo, ja Pillisuo sijaitsevat Pielavedellä Lampaanjoen alueella (vesistöalue 14.746, peruskartta 3314 7-12). Vesistöalueen koko on

Lisätiedot

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 3794.52 Vapo Oy VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013 Lauri Heitto 18.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...6 2.

Lisätiedot

Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla. 13.2.2013 Jaakko Soikkeli

Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla. 13.2.2013 Jaakko Soikkeli Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla 13.2.2013 Jaakko Soikkeli Maankäytön aiheuttama kuormitus Suomen soilla ja turvemailla - Käsittää n. 33 % maa-alasta 20.5.2013 Fosforipäästölähteet,

Lisätiedot

Ryhmätyöt. 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä. Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mistä tulisi tarkkailla

Ryhmätyöt. 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä. Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mistä tulisi tarkkailla Ryhmätyöt 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mitä tulisi tarkkailla Mistä tulisi tarkkailla Miksi tulisi tarkkailla Arvioi myös mahdollisen vaikutuksen suuruutta 27.2.2014

Lisätiedot

Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, Oulu, puh

Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, Oulu, puh 1 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS 15.4.2014 Dnro PSAVI/176/04.08/2012 Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, 90590 Oulu, puh. 044 551 5700 Asia Hourunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Veden laadun seuranta TASO-hankkeessa

Veden laadun seuranta TASO-hankkeessa Veden laadun seuranta TASO-hankkeessa TASO-hankkeen päätösseminaari 11.11.213 Pia Högmander, Keski-Suomen ELY-keskus Automaattiset veden laadun seuranta-asemat 6 maankäyttömuodoltaan erilaista kohdetta,

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 16X236418 25.9.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 Hämeen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY RAKENTAMISEN TARKKAILU 2011 16WWE0993 15.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 Osa II b Rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa II b Rakentamisvaiheen

Lisätiedot

soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio

soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Ympärivuotisen pumppauksen ja vesienkäsittelyn soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Esityksen

Lisätiedot

VAPO OY. Olhavanjoen vesistöalueen Vapon Jakosuon ja Vasikkasuon turvetuotannon tarkkailu Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelma

VAPO OY. Olhavanjoen vesistöalueen Vapon Jakosuon ja Vasikkasuon turvetuotannon tarkkailu Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelma 19.10.2016 VAPO OY Olhavanjoen vesistöalueen Vapon Jakosuon ja Vasikkasuon turvetuotannon tarkkailu Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelma 2017-2022 Sisältö 1 1 JOHDANTO... 1 2 TARKKAILUALUEEN

Lisätiedot

Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen. Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 %

Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen. Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 % Sitoumus 121212 Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, noin 405 TWh (Tilastokeskus) Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 % Ydinenergia 16 % Sähkön

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 213 16WWE1764 1.4.214 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 213 Kiiminkijoen

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 215 16X29125 1.8.216 Korjattu tulostaulukoiden osalta 23.1.217 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 215 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella 1 Vapo

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY

VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY TIINA TULONEN, SARI UUSHEIMO, LAURI ARVOLA, EEVA EINOLA Lammin biologinen asema, Helsingin yliopisto Ravinneresurssi päivä 11.4.2017 Mustiala HANKKEEN TAVOITE:

Lisätiedot

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 14/211 Anne Åkerberg SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILU

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 212 16WWE1763 19.4.213 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 212 1

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2016 10100630-001 14.6.2017 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2016 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella 2 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon

Lisätiedot

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 9M6998 Ruskon jätekeskuksen tarkkailu v. 29, tiivistelmä 1 RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 29 Vuonna 29 Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

TURVETUOTANNON PÄÄSTÖISTÄ PINTAVESIEN TOIMENPIDEOHJELMAN TAVOITTEET YLIVIRTAMATILANTEET

TURVETUOTANNON PÄÄSTÖISTÄ PINTAVESIEN TOIMENPIDEOHJELMAN TAVOITTEET YLIVIRTAMATILANTEET TURVETUOTANNON PÄÄSTÖISTÄ PINTAVESIEN TOIMENPIDEOHJELMAN TAVOITTEET YLIVIRTAMATILANTEET Turvetuotannon aikoina Ähtärissä on rankkasateita (yli 20 mm/vrk) esiintynyt 85 kpl (Ilmatieteen laitos, Myllyniemi).

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA Vastaanottaja Vapo Oy, Pelson vankila Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 24.4.2015 Viite 1510010135 VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN KUORMITTAJIEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA

Lisätiedot

PUURONEVAN TARKKAILU X Puuronevan kosteikko Noora Huotari VAPO OY

PUURONEVAN TARKKAILU X Puuronevan kosteikko Noora Huotari VAPO OY PUURONEVAN TARKKAILU 2014 2015 16X199445 2.5.2016 Puuronevan kosteikko Noora Huotari VAPO OY Puuronevan päästö- ja vesistötarkkailu 2014 2015 Vapo Oy, Puuronevan tarkkailu 2014 2015 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Turvetuotannon vesiensuojelun haasteet Vesienhoidon- ja merenhoitopäivät

Turvetuotannon vesiensuojelun haasteet Vesienhoidon- ja merenhoitopäivät Turvetuotannon vesiensuojelun haasteet Vesienhoidon- ja merenhoitopäivät 4-5.9.2012 Ansa Selänne Keski-Suomen ELY-keskus Alustuksessa tuon esille seuraavia turvetuotannon vesiensuojeluun liittyviä haasteita/kysymyksiä

Lisätiedot

No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017

No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017 No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016 Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017 Johanna Kaarlampi tutkija SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 KUORMITUSTARKKAILU

Lisätiedot

PUURONEVAN TARKKAILU UEC VAPO OY

PUURONEVAN TARKKAILU UEC VAPO OY PUURONEVAN TARKKAILU 2013 16UEC0081 30.4.2014 VAPO OY Puuronevan päästö- ja vesistötarkkailu 2013 Vapo Oy, Puuronevan tarkkailu 2013 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 HANKE- JA VESISTÖKUVAUS... 1 2.1 Puuronevan

Lisätiedot

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Hämeen ja Uudenmaan ELY -keskusten alueella

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Hämeen ja Uudenmaan ELY -keskusten alueella VESISTÖTARKKAILU 2013 16WWE1868 27.6.2014 VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Hämeen ja Uudenmaan ELY -keskusten alueella Vapo Oy ja Kekkilä Oy Läntisen Suomen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TURVETUOTANNON TARKKAILUOHJELMA VUODEN 2012 TARKKAILUTULOKSET

POHJOIS-SAVON TURVETUOTANNON TARKKAILUOHJELMA VUODEN 2012 TARKKAILUTULOKSET Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 4336 VAPO OY KUOPION ENERGIA YLÄ-SAVON TURVE OY TURVERUUKKI OY JYRKÄN ENERGIATURVE OY HANNU JA JORMA PIIPPO OY HEINÄSUON TURVE OY KONNUN TURVE AY IMUTURVE OY MIKA TAPANINEN

Lisätiedot

Puula-forum Kalevi Puukko

Puula-forum Kalevi Puukko Puulan Kalastusalue on lakisääteinen yhteistoimintaelin, jonka jäseniä ovat kalavesien omistajat sekä ammatti- ja virkistyskalastuksen edustajat. Puulan kalastusalueen vesipinta-ala on noin 33 km², joka

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Hämeen ELY -keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Hämeen ELY -keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2014 16X236418 6.7.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Hämeen ELY -keskuksen alueella Vapo Oy, Läntisen Suomen Hämeen turvetuotannon vesistötarkkailun

Lisätiedot

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2017 YLEISTÄ Raportti nro 639-17-7035 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki Sybimar Oy:n tilauksesta lokakuussa vesistöjen jatkotarkkailututkimuksen

Lisätiedot

Turvetuotannon vesistövaikutukset ja vesiensuojelutoimenpiteet. TASO hankkeen aloitusseminaari Saarijärvi Jaakko Soikkeli

Turvetuotannon vesistövaikutukset ja vesiensuojelutoimenpiteet. TASO hankkeen aloitusseminaari Saarijärvi Jaakko Soikkeli Turvetuotannon vesistövaikutukset ja vesiensuojelutoimenpiteet TASO hankkeen aloitusseminaari Saarijärvi 21.6.2011 Jaakko Soikkeli Turvetuotanto Saarijärven reitillä, muu maankäyttö ja luontainen vedenlaatu

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 18.1.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot