Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä"

Transkriptio

1 Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä

2 Liite

3 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta

4 Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA JA /69123/ Happi Mellonlahden happipitoisuus O2 mg/l Happi mg/l 1 m Happi mg/l 12 m Mellonlahden happipitoisuus O2 mg/l syys syys 2 elo elo elo elo Happi mg/l 1 m Happi mg/l 12 m Lin. (Happi mg/l 1 m) Lin. (Happi mg/l 12 m) Mellonlahden hapen kyllästysaste O2% Happi% 1m Happi% 12m Hyvä>8% Hyvä<11% Mellonlahden hapen kyllästysaste O2% syys syys 2 elo elo elo elo Happi% 1m Happi% 12m Hyvä>8% Hyvä<11% Lin. (Happi% 12m) Lin. (Happi% 1m)

5 Ravinteet Liite 4 2/7 Mellonlahden kokonaisfosfori Kokonaisfosfori ug/l Kokonaisfosfori ug P/l 1m Rehevä järvi ug/ P/l Kokonaisfosfori ug P/l 12 m Erittäin rehevä järvi ug P/l Mellonlahden kokonaisfosfori Kokonaisfosfori ug/l syys syys 2 elo elo elo elo Kokonaisfosfori ug P/l 1m Kokonaisfosfori ug P/l 12 m Lin. (Kokonaisfosfori ug P/l 12 m ) Lin. (Kokonaisfosfori ug P/l 1m ) Mellonlahden kokonaistyppi Kokonasityppi ug/l Kokonaistyppi ug N/l 1 m Rehevä järvi ug N/l Kokonaistyppi ug N/l 12 m Erittäin rehevä järvi ug N/l Mellonlahden kokonaistyppi Kokonaistyppi ug/l syys syys 2 elo elo elo elo Kokonaistyppi ug N/l 1 m Kokonaistyppi ug N/l 12 m Lin. (Kokonaistyppi ug N/l 12 m) Lin. (Kokonaistyppi ug N/l 1 m)

6 Liite 4 3/7 Mellonlahden ammoniumtyppi NH4N ug/l Ammoniumtyppi NH4N ug/l 1 m Ammoniumtyppi NH4N ug/l 12 m Mellonlahden ammoniumtyppi NH4N ug/l syys syys 2 elo elo elo elo Ammoniumtyppi NH4N ug/l 1 m Lin. (Ammoniumtyppi NH4N ug/l 12 m) Ammoniumtyppi NH4N ug/l 12 m AKlorofylli Mellonlahden aklorofylli Aklorofylli ug/l aklorofylli ug/l 2 m Mellonlahden aklorofylli Aklorofylli ug/l syys syys 2 elo elo elo elo aklorofylli ug/l 2 m Lin. (aklorofylli ug/l 2 m)

7 ph Liite 4 4/7 Mellonlahden ph pharvo ph 1 m ph 12 m Mellonlahden ph pharvo syys syys 2 elo elo elo elo ph 1 m ph 12 m Lin. (ph 1 m) Lin. (ph 12 m) Sameus Mellonlahden sameus Sameus FTU Sameus FTU 1 m Sameus FTU 12 m Mellonlahden sameus Sameus FTU syys syys 2 elo elo elo elo Sameus FT U 1 m Sameus FT U 12 m Lin. (Sameus FTU 12 m) Lin. (Sameus FTU 1 m)

8 Sähkönjohtavuus Liite 4 5/7 Mellonlahden sähkönjohtavuus Sähkönjohtavuus ms/m Sähkönjohtavuus ms/m 1 m Sähkönjohtavuus ms/m 12 m Mellonlahden sähkönjohtavuus Sähkönjohtavuus ms/m syys syys 2 elo elo elo elo Sähkönjohtavuus ms/m 1 m Sähkönjohtavuus ms/m 12 m Väri Mellonlahden väri Väriluku mg/l Pt Väriluku mg/l Pt 1 m Väriluku mg/l Pt 12 m Mellonlahden väri Väriluku mg/l Pt syys syys 2 elo elo elo elo Väriluku mg/l Pt 1 m Väriluku mg/l Pt 12 m Lin. (Väriluku mg/l Pt 12 m) Lin. (Väriluku mg/l Pt 1 m)

9 Kemiallinen hapenkulutus Liite 4 6/7 Mellonlahden kemiallinen hapenkulutus CODMn mg O2/l CODMn mg O2/l 1 m CODMn mg O2/l 12 m Mellonlahden kemiallinen hapenkulutus CODMn mg O2/l syys syys 2 elo elo elo elo CODMn mg O2/l 1 m CODMn mg O2/l 12 m Hygienian indikaattoribakteerit Mellonlahden fekaaliset streptokokit kpl/1 ml Fekaaliset streptokokit kpl/1 ml 1 m Fekaaliset streptokokit kpl/1 ml 12 m Mellonlahden fekaaliset streptokokit/suolistoperäiset enerokokit kpl/1 ml syys syys 2 elo elo elo elo Fekaaliset streptokokit/suolistop.enterokokit kpl/1 ml 1 m Fekaaliset streptokokit/suolistop.enterokokit kpl/1 ml 12 m

10 Näkösyvyys Liite 4 7/7 Mellonlahden näkösyvyys Näkösyvyys dm Näkösyvyys (dm) Mellonlahden näkösyvys Näkösyvyys dm syys syys 2 elo elo elo elo näkösyvyys dm Lin. (näkösyvyys dm)

11 MELLONLAHDEN VEDENLAATU FOSFORIN SAOSTUSKOKEILUSSA /2/ Liite 5 Vesinäytteet alumiinisulfaattisaostuksen yhteydessä: otettiin näytteet ennen alumiinisulfaattisaostusta otettiin näytteet alumiinisulfaattisaostuksen jälkeen. Selkeytysaikaa saostuksen jälkeen oli ollut viikonlopun yli. Mellonlahdella vallitsi kevättäyskierto ja alumiiniflokki oli kierrossa mukana otettiin vesinäytteet, jolloin fosforipitoisuudet olivat laskeneet ja liukoisen fosforin määrät olivat erittäin pieniä. Tämä merkitsi sitä, että näytteenottohetkellä kaikki saostuskelpoinen fosfori oli saostunut ja fosfori oli orgaanisesti sitoutunutta fosforia otetuissa näytteissä liuenneen fosforin määrä oli voimakkaasti noussut ja liukoisen fosforin määrä oli lähes sama kuin kokonaisfosforin määrä Sameus ja ravinteet 1 m 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Sameus FTU Kok. P ug/l Kok. N mg/l NH4N ug/l 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Sameus ja ravinteet 12 m Sameus FTU Kok. N mg/l Kok. P ug/l NH4N ug/l 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Hapen kyllästysaste ja näkösyvyys O2% 1 m O2% 12 m näkösyvyys (dm)

12 MELLONLAHTEA SIUVAVA POHJAVESIALUE Liite 6 Kaatopaikkka Mellonlahti

13 Liite 7 Meltolan vanha kaatopaikka on osoitettu keltaisella värillä. Sadevesiojat ja pintavesilammikko on osoitettu turkoosilla värillä. Ojien virtaussuunnat on osoitettu nuolilla. Mellonlahden valumaalueen raja näkyy oranssina viivana. Pääsääntöisesti Mellonlahteen valuvat rajan idänpuoleiset vedet.

14

15 Liite 8 LAMPSINJOEN ANALYYSITULOKSET VUOSILTA 2223 /141143/ Määritys Happi mg/l 13, ,8 Hapen kyllästysaste Sameus FTU Kiintoaine mg/l 31 8,9 15 Sähkönjohtavuus ms/m 22,5 23,5 23,5 ph 7,2 7,7 7,5 Väriluku mg/l Pt CODMn mg/l 13 2,9 3,6 Kokonaistyppi µg/l Kokonaisfosfori µg/l Rauta µg/l Suolistoper.enerok.alust C kpl/1 ml Lämpökest.kolif.bakt. 44 C kpl/1 ml

16

17 Liite 9 SAMAJAPROJEKTIN TULOKSET MELTOLAN ENTISEN KAATOPAIKAN PINTAVESINÄYTTEISTÄ /25/ Analyysi Yksikkö Tulos Sähkönjohtavuus ms/m 46,7 ph 6,3 COD Mn mg/l 55, Kokonaistyppi µg/l 3 Ammoniumtyppi µg/l 46 Kokonaisfosfori µg/l 79 Kadmium (Cd) µg/l,8 Lyijy (Pb) µg/l,7 Nikkeli (Ni) µg/l 4,6 Sinkki (Zn) µg/l 3 Alumiini (Al) µg/l 13 Rauta (Fe) µg/l 23 Mangaani (Mn) µg/l 27 AOX µg/l 38 TOC mg/l 56, Huom! Näytteet on otettu seisovasta vedestä.

18 MELLONLAHDEN ARVOITU RAVINNEKUORMITUS Liite 1 1/2 Asutusalue, hulevedet /24/: Fosfori: 25 kg/km 2 /a 25 kg/a *,74 km 2 = 19kg/a Typpi: 2 kg/km 2 /a 2 kg/a *,74 km 2 = 148 kg/a Talousmetsä, lannoitukset /55/56/: Vuoden 198 jälkeen kuusien ja mäntyjen siemenviljelmää on lannoitettu seuraavasti: 198 ja 1982 yhteensä 28 kg Puutarhan Ylannoitetta kg Puutarhan Ylannoitetta kg Puutarhan Ylannoitetta Yhteensä: 314 kg Taulukko: Käytetyn Puutarhan ylannoitteen koostumus /48/ Ravinne Pitoisuus paino% Typpi (N) Fosfori (P) Kalium (K) Boori (B) Kalsium (Ca) Mangaani (Mn) Magnesium (Mg) Molybdeeni (Mo) Sinkki (Zn) Rauta (Fe) 1 1 2,154,45,76 2,57,2,3,1 Fosfori: 198luvun jälkeen yhteensä 314 kg Mellonlahden valumaalueella:,9*314 kg = 283 kg Huuhtoutuminen lannoitemäärästä /55/: (niukkaliukoinen fosforilannoite) ensimmäisinä lannoituksen jälkeisinä vuosina,5 2% (Mustonen 1986), 7 %(Saura), 8 % 16 vuodessa (Sallantaus 1986) tai yhteensä n. 3% Käytetty 3 % (yhteensä):,3*283 kg = 8,5 kg Typpi: 198luvun jälkeen yhteensä 314 kg Mellonlahden valumaalueella:,9 *314 kg = 283 kg

19 Huuhtoutuminen lannoitemäärästä: Liite 1 2/2 ensimmäinen lannoituksen jälkeinen vuosi 51% (Saura 199) ja toinen vuosi 1% tai yhteensä 35% (Mustonen 1986). Käytetty 5 % (yhteensä),5*283 kg = 14 kg Vuonna 22 lannoituksen arvioitu typpikuormitus kg ja fosforikuormitus enintään noin 1kg. Normaalin metsätalouden aiheuttama vuosittainen kuormitus metsäpintaalan mukaan arvioituna: Fosfori,2*1,23 km 2 *1 kg/ km 2 /a = 2,5 kg/a Typpi:,2*1,23 km 2 *21 kg/ km 2 /a = 52 kg Luonnonhuuhtouma (metsäalueet jätetty pois) /53/ Fosfori: 7 kg/km 2 /a *,8*1,23 km 2 = 7 kg/a Typpi 2 kg/km 2 /a*,8*1,23 km 2 = 197 kg/a Laskeuma vuonna 22: Laskeumaarvoina on käytetty Imatran neljän ilmanlaatupisteen laskeumatulosten keskiarvoa vuodelta 22. /54/ Fosfori: 34,65 mg/m 2 /a* 25 m 2 = 8,7 kg/a Typpi: 443,25 mg/m 2 /a*25 m 2 = 111 kg/a Yhteensä vuonna 22: Fosfori: 43 kg Typpi: 58 kg

20 Liite 11 ALUSVEDEN POISJOHTAMISEN VAIKUTUKSEN TAATTISTENJÄRVEN VEDENLAATUUN /31/ Taattistenjärven hapen kyllästysasteen ja KMnO4:n kulutus alusveden poisjohtaminen aloitettu heinä.69 kesä.72 loka heinä.73 helmi.74 marras.74 huhti.76 heinä.76 hapen kyllästysaste (%) KMnO4:n kulutus (mg O2/l) Taattistenjärven ravinne ja rautapitoisuuksien kehitys 4 3,5 3 2,5 2 1,5 alusveden poisjohtaminen aloitettu loka helmi.74 marras.74 huhti.76 kok. N (mg/l) kok. P (mg/l) Fe (mg/l)

21 Liite 12 SÄRKIJÄRVEN ERÄIDEN LAATUPARAMETRIEN KEHITYS KUNNOSTUKSEN JÄLKEEN /144/ Särkijärven vedenlaadun kehitys Sameus FTU Kiintoaine mg/l Kokonaisfosfori ug/l Ammoniumtyppi ug/l Aklorofylli ug/l ph ka toukosyyskuu 22 ka toukosyyskuu 23 ka toukosyyskuu Särkijärven sameuden ja ph:n sekä kiintoaine, kokonaisfosfori, ammoniumtyppi ja a klorofyllipitoisuuden kehitys keskiarvot /59/ ovat kasvukauden ajan tietoja ennen kunnostusta ja vuosien 22 /59/ ja 23/ keskiarvot tietoja kunnostustoimenpiteen jälkeen. Särkijärven kokonaistyppipitoisuuden kehitys ka toukosyyskuu 22 ka toukosyyskuu 23 ka toukosyyskuu Kokonaistyppi ug/l Särkijärven kokonaistyppipitoisuuden kehitys keskiarvot ovat kasvukauden ajan tietoja ennen kunnostusta ja vuosien 22 ja 23 keskiarvot tietoja kunnostustoimenpiteen jälkeen.

22 LAITILANLAHDEN ERÄIDEN LAATUPARAMETRIEN KEHITYS SEDIMENTIN PÖYHINNÄN JÄLKEEN /14/ Liite 14 Pöyhinnät 21 Laitilanlahden kokonaisfosforipitoisuuden kehitys Kokonaisfosfori ug/l Laitila 1 m Kokonaisfosfori ug/l Laitila pohja Laitilanlahden happipitoisuuden kehitys Happi, O2 mg/l Laitila 1 m Happi, O2 mg/l Laitila pohja Laitilanlahden kemiallisen hapenkulutuksen kehitys CODMn mg/l Laitila pohja CODMn mg/l Laitila pohja Laitilanlahden rautapitoisuuden kehitys Rauta, Fe ug/l Laitila 1 m Rauta, Fe ug/l Laitila pohja

23 VUOKSEN ANALYYSITULOKSIA AJALTA MARRASKUU 21 SYYSKUU 23 /125135/ Liite Määritys Alkaliteetti mmol/l,22,21 Kiintoaine mg/l 1,2 1,1 Fosfaattifosfori PO4P µg/l Kloridi mg/l 3,3 4,3 Sulfaatti, liukoinen mg/l 9,9 12 Natrium mg/l 4,7 6,8 NO3N+NO2N µg/l Rauta µg/l Alumiini µg/l 44 5 Kalsium mg/l 4,4 4,8 Kalium mg/l Magnesium mg/l 1,3 1,3 AOX µg/l TOC mg/l 5,7 6,5,18,22 <,5,5 3,6 3, ,2 6, ,5 4, ,3 6,8,2,21 <,5 3,2 2 4,3 4,3 5,6 5, ,5 4,6 1,6 1, ,2 6,4,19,19,7 <, ,2 5, ,6 4,7 1, , 6,1,18,19,5, ,3 5, ,5 4,4 1,2 1,3 5,3 5,6,22,22 1, 1, ,4 7, <1 29 5, 4,7 1,3 1, ,3 5,6,22,21,8, ,6 6, ,5 4,7 1,8 1,8 1,2 1, ,3 4,8,22,22 3,4 1, ,7 7, ,7 4,7 1,3 1, ,7 5,9,19,2 1,1 9,4 1 5,6 5, ,3 5,4,85, ,7 5,6,2,24 1,6 1, ,5 6, ,5 4, ,9 6,9,22,19, ,6 4, ,6 4,2 < ,6 6,2,24,24 1,2,8 5,3 5, ,4 7, ,9 4,4 <1 1, ,3,24,21,6,6 5, , 8, ,5 5,3 2, ,4 7,3,24,25 <,6 <,6 5, ,4 8, ,8 4,8 1,8 1, ,1 7,1,23,23 <,6 <, ,6 6, ,3 5,4 1,6 1, ,2 6,5,23,24 <,6 1, ,8 7, ,7 5,8 1,6 1,6 1,3 1, ,8 6,6,24,22,9,9 4 5, ,2 6, ,1 7,5 <1 < ,6 8,1,21,19 1,8 2,1 5, ,2 5, ,4 4,4 1, ,1 6,3,24,23 1,2,7 5,1 5, ,8 8, ,1 6,6 <1 1, ,6 5,7,25,27 1,1 1,1 2 5,1 5, ,6 9, ,9 5,3 < ,9 6,3,25,26 1, ,2 5, , 8, ,9 5,3 1, , 6,7,23,21 2, 1, ,8 5, ,7 4,6 1,9 2,1

24

25

26

27

28

29 Liite 17 LISÄVEDEN JOHTAMISEN VAIKUTUKSET MELLONLAHDEN VEDENLAATUUN Massatasapainomalli (Frisk 1978) /9/: C t = C i + (C o C i ) e ρt Jossa C t = saavutettava ravinnepitoisuus, C i = tulovirtaaman ravinnepitoisuus, C o = järven alkuperäinen ravinnepitoisuus e 2, ρ = vedenvaihtonopeus (menovirtaama/järven tilavuus) t = aika (1 vuosi) Sedimentaatio on huomioitu välillisesti käyttämällä luonnollisen virtaaman ravinnepitoisuuksina Mellonlahden veden ravinnepitoisuuksia. Taulukossa on esitetty laskennalliset ravinnepitoisuudet eri lisäveden johtamistavoilla. Lisäveden johtamistavat ovat pelkästään kasvukauden aikana 5 kuukauden ajan tapahtuva lisäveden johtaminen, kasvukauden aikana ja talvella 3 kuukauden ajan tapahtuva lisäveden johtaminen sekä jatkuvasti ympäri vuoden tapahtuva lisäveden johtaminen. Ravinnepitoisuudet on laskettu erikseen pinta ja alusveden ravinnepitoisuuksille sekä näiden keskiarvoilla. /14/17/117123/ Ravinnepitoisuudet ja rehevyysluokat Kokonaisfosfori µg/l pintavesi (1 m) Kokonaisfosfori µg/l alusvesi (12m) Kokonaisfosfori µg/l (keskiarvo 112m) Kokonaistyppi µg/l pintavesi (1m) Kokonaistyppi µg/l alusvesi (12 m) Kokonaistyppi µg/l (keskiarvo 112 m) Pitoisuus kasvukaudella ennen lisäveden johtamista. 12, (lievästi rehevä) 96 (erittäin rehevä) 54 (erittäin rehevä) 84 (rehevä) 149 (rehevä) Lisäveden johtamistapa Kasvukautena (5kk) 8 (karu) 3 (rehevä) 2 (lievästi rehevä) 44 (lievästi rehevä) 59 (lievästi rehevä) 1115 (rehevä) 52 (lievästi rehevä) Kasvukautena (5kk) ja talvella 3 kk 8 (karu) 17 (lievästi rehevä) Jatkuvasti läpi vuoden 8 (karu) 12 (lievästi rehevä) 14 (karu) 1 (karu) 43 (lievästi rehevä) 53 (lievästi rehevä) 485 (lievästi rehevä) 43 (lievästi rehevä) 46 (lievästi rehevä) 44 (lievästi rehevä)

30 Liite 18

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. PINTA- JA POHJAVESIEN NYKYINEN TILA... 1 3. ENNAKKOTARKKAILU... 2 3.1 Ojavedet... 2 3.2 Ojasedimentit... 3 3.3 Ennakkotarkkailun jatkaminen... 3 4. TARKKAILUSUUNNITELMA... 3

Lisätiedot

RUOTSALAINEN-KONNIVESI -VESIALUEEN TILA VUONNA 2014

RUOTSALAINEN-KONNIVESI -VESIALUEEN TILA VUONNA 2014 RUOTSALAINEN-KONNIVESI -VESIALUEEN TILA VUONNA 2014 Fysikaalis-kemiallinen vedenlaatu Perifyton ja rantavyöhykkeen pohjaeläimet Anne Åkerberg Janne Raunio Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 249/2015

Lisätiedot

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS Haapjärvi, Kurkjärvi, Nummijärvi, Pentjärvi, Vähäjärvi. Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vsy

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS Haapjärvi, Kurkjärvi, Nummijärvi, Pentjärvi, Vähäjärvi. Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vsy KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS Haapjärvi, Kurkjärvi, Nummijärvi, Pentjärvi, Vähäjärvi Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vsy EEVA RANTA LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY 2010 Tutkimusraportti

Lisätiedot

LOHJAN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS

LOHJAN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS LOHJAN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS Anne-Marie Hagman LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU 2/08 LOHJAN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS Anne-Marie Hagman Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Näytteenottokerran tulokset

Näytteenottokerran tulokset Ensiäiset vedenlaaturekisteristäe löytyvät tulokset ovat taikuulta 1984. Näytteenottopaikan kokonaissyvyydeksi on tuolloin itattu 7,9, ja näytteet on otettu 1, 3 ja 7 etrin syvyyksiltä. Jäätä on ollut

Lisätiedot

LAHTI AQUA OY, LAHTI ENERGIA OY VESIJÄRVEN TILA VUODEN 2009 HAVAIN- TOJEN PERUSTEELLA

LAHTI AQUA OY, LAHTI ENERGIA OY VESIJÄRVEN TILA VUODEN 2009 HAVAIN- TOJEN PERUSTEELLA Vastaanottaja Lahti Aqua Oy Lahti Energia Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.5.21 Viite 8912854 LAHTI AQUA OY, LAHTI ENERGIA OY VESIJÄRVEN TILA VUODEN 29 HAVAIN- TOJEN PERUSTEELLA LAHTI AQUA OY,

Lisätiedot

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 1778 KEMIJOKI OY Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 213 Vesistötarkkailu vuonna 213 KEMIJOKI OY LOKAN JA PORTTIPAHDAN

Lisätiedot

LAHTI AQUA, LAHTI ENERGIA OY VESIJÄRVEN TILA VUO- DEN 2008 HAVAINTO- JEN PERUSTEELLA

LAHTI AQUA, LAHTI ENERGIA OY VESIJÄRVEN TILA VUO- DEN 2008 HAVAINTO- JEN PERUSTEELLA Vastaanottaja Lahti Aqua, Lahti Energia Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18/01/2010 Viite 89101397 LAHTI AQUA, LAHTI ENERGIA OY VESIJÄRVEN TILA VUO- DEN 2008 HAVAINTO- JEN PERUSTEELLA LAHTI AQUA,

Lisätiedot

VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA

VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA OPASVIHKONEN VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA Tämä opasvihkonen on laadittu tyydyttämään sitä tarvetta, jota esiintyy eri tahoilla ns. ei asiantuntijoiden keskuudessa velvoitetarkkailuraportteja

Lisätiedot

Espoon vesistötutkimus 2010

Espoon vesistötutkimus 2010 Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen tilaustutkimus Espoon vesistötutkimus 21 Vuosiyhteenveto Teresa Valonen, Katja Pellikka & Marjut Räsänen Kannen kuvat: Vasemmalla ylhäällä Lippajärven kuolleita järvisimpukoita

Lisätiedot

OSA II VESISTÖTARKKAILU

OSA II VESISTÖTARKKAILU AHMA YMPÄRISTÖ OY 10724/2014 OSA II VESISTÖTARKKAILU ii PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2013 Copyright Ahma ympäristö Oy 28.5.2014 Satu Ojala, FM limnologi Sisällysluettelo 1. TARKKAILUN TOTEUTUS... 1 2. VEDEN

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia 1 / 3 Endomines Oy (email) LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 19.3.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen

Lisätiedot

TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely

TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö Anne Lehmijoki TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely Toteutus ja järven tilan seuranta Juha Paavola Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Alueen kuvaus... 1 2.1 Matjärven

Lisätiedot

Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta

Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta Jenni Tikka 8.8.212 Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta Yleiskuvaus Kovelanjärvi sijaitsee melko lähellä Nummen taajamaa Pitkäjärven länsipuolella. Sen pinta-ala on noin

Lisätiedot

1. Johdanto. Maarian allas

1. Johdanto. Maarian allas 1 1. Johdanto Tämä raportti on laadittu Aurajokisäätiölle osana Maarian allas-hanketta. Maarian allas -hanke on saanut osarahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Leadertoimintalinjasta Varsin

Lisätiedot

SYKÄRINJÄRVEN VEDENLAATU JA SEDIMENTTIANALYYSIT

SYKÄRINJÄRVEN VEDENLAATU JA SEDIMENTTIANALYYSIT SYKÄRINJÄRVEN VEDENLAATU JA SEDIMENTTIANALYYSIT Nina Lehtinen Päivi Salmi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 1 Yleistä Sykärinjärvestä 5 2 Järvien luokittelu ja niiden tilaan vaikuttavat tekijät 7 2.1 Järviveden

Lisätiedot

Jyväsjärven tilan kehitys 1840-2000 Pilaantumisen ja elpymisen aikakaudet

Jyväsjärven tilan kehitys 1840-2000 Pilaantumisen ja elpymisen aikakaudet Jyväsjärven tilan kehitys 184-2 Pilaantumisen ja elpymisen aikakaudet Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Hydrobiologian ja limnologian pro gradu -tutkielma Jorma Keränen 2.9.21 2 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.6.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

Purot Valkjärven kuormittajina. Heli Vahtera, Virpi Pajunen ja Pasi Valkama 18.12.2009

Purot Valkjärven kuormittajina. Heli Vahtera, Virpi Pajunen ja Pasi Valkama 18.12.2009 Purot Valkjärven kuormittajina Heli Vahtera, Virpi Pajunen ja Pasi Valkama 18.12.2009 Kuva Lähtelänojan pato, kuva Pasi Valkama Purot Valkjärven kuormittajina Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Seurantaolosuhteet...3

Lisätiedot

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013 Vapo Oy Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 213 Nab Labs Oy - ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti

Lisätiedot

Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailut 2009-2012 Veden laatu - Pohjaeläimet - Kalat

Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailut 2009-2012 Veden laatu - Pohjaeläimet - Kalat Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailut 2009-2012 Veden laatu - Pohjaeläimet - Kalat Aki Mettinen Jorma Valjus Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 246/2014 LÄNSI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 16.9.2013 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA Somero Someron vesienhoitosuunnitelma Osaraportti IV ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 YLEISTÄ 2 3 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTA 3 OSA A 5-18 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN VEDENLAATU Päivi

Lisätiedot

Hankkeen loppuraportti 2008-2012

Hankkeen loppuraportti 2008-2012 1 Kauniaisten kaupunki Gallträsk-järven kunnostus imuruoppaamalla Hankkeen loppuraportti 2008-2012 Sito-Rakennuttajat Oy, 9.11.2012 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tietoja kohteesta... 3 3 Hankkeen osapuolet...

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 211 Julkaisu 67/212 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirs Lah Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 211 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti

Lisätiedot

Vapo Oy Energia, Itä-Suomen alue

Vapo Oy Energia, Itä-Suomen alue Vapo Oy Energia, Itä-Suomen alue Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitus- ja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2012 Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011 KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 211 16WWE1464 25.6.212 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 211 Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 231959 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2015, näytteet otettu 17.6.2015 (9:40) Näytteenottaja: Terv. tark.

Lisätiedot