TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v."

Transkriptio

1 TARKKAILURAPORTTI UEC TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 213

2

3 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v Sisältö 1 JOHDANTO HYDROLOGISET OLOT PÄÄSTÖTARKKAILU Tarkkailun toteutus Tarkkailun tulokset Virtaamat ja valumat Veden laatu Päästöt vesistöön Vesienkäsittelymenetelmien tehon tarkkailu YHTEENVETO VIITTEET Liitteet Liite 1 Tarkkailuvelvollisten soiden sijainti Pyhäjoen vesistöalueella Liite 2 Päästötarkkailun tulokset v. 213 Pöyry Finland Oy Anni Nopanen, FM Hanna Kurtti, DI Yhteystiedot PL 2, Tutkijantie 2 A 9571 OULU puh sähköposti Copyright Pöyry Finland Oy

4

5 1 1 JOHDANTO Pyhäjoen alueen turvetuottajien päästötarkkailua toteutettiin vuonna 213 osana Pyhäjoen vesistöalueen kuormittajien yhteistarkkailua. Tarkkailu toteutettiin vuosille laaditun tarkkailuohjelman (Pöyry Finland Oy 211) mukaisesti. Tarkkailun toteuttamisesta on vastannut Pöyry Finland Oy. Vuonna 213 Pyhäjoella oli laajan tarkkailun vuosi, jolloin suurin osa turvetuotantoalueista oli päästötarkkailussa. Ympärivuotisessa tarkkailussa oli 3 tuotantovaiheen kohdetta ja kesäaikaisessa päästötarkkailussa 9 aluetta. Lisäksi kolme tuotantoaluetta ja yksi kuntoonpanokohde oli ympärivuotisessa tarkkailussa osana Pohjois- Pohjanmaan turvetuotannon vuosikuormitustarkkailua. Ympärivuotisilla ja kesäaikaisilla tarkkailusoilla toteutettiin yhtä tuotantoaluetta lukuun ottamatta myös vesiensuojelurakenteiden tehon tarkkailua. Kesäaikana toteutettiin lisäksi suppeaa tarkkailua yhdellä suolla kahdessa eri pisteessä. Yksi tuotantoalue oli jälkihoitotarkkailussa ja yhdellä mitattiin ainoastaan suolta purkautuvaa vesimäärää. Kanteleen Voima Oy:n tuotantovaiheen suo Veneneva ja kuntoonpanosuo Ilkanneva (pvk1 ja pvk2) olivat myös ympärivuotisessa tarkkailussa, mutta niiden tarkkailu toteutettiin erillisenä Ahma Ympäristö Oy:n toimesta. Tässä raportissa on esitetty tarkkailuista vain kesäaikaiset tulokset. Vuosipäästöjä sekä kuntoonpanosoiden tarkkailutuloksia on tarkasteltu tarkemmin Pohjois- Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailuraportissa (Pöyry Finland Oy 214). Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailun näytteenoton ja näytteiden analysoinnin on toteuttanut Nab Labs Oy. Pyhäjoen vesistöalueen muiden tarkkailuvelvollisten kuormittajien (taajamat ja teollisuus) sekä Kanteleen Voima Oy:n Venenevan ja Ilkannevan osalta tarkkailu raportoidaan Ahma Ympäristö Oy:n toimesta. 2 HYDROLOGISET OLOT Tarkkailukausi 213 (marraskuu 212-lokakuu 213) oli Haapaveden sääaseman tietojen mukaan keskimäärin hieman lämpimämpi (keskilämpötila 3,2 C) kuin vertailukausi (keskilämpötila 2,5 C). Talvikuukausista marras- ja helmikuu olivat keskimääräistä lämpimämpiä, kun taas joulu- ja maaliskuu olivat selvästi vertailujaksoa kylmempiä (Kuva 1). Talvi (marras-maaliskuu) oli lämpötilan osalta kokonaisuutena lähellä vertailujakson keskimääräistä tasoa, mutta lämpötilan vaihtelut olivat suuria ja yksittäisten kuukausien lämpötilat poikkesivat selvästi vertailujakson keskiarvoista. Touko- ja kesäkuu olivat selvästi pitkän ajan keskiarvoa lämpimämpiä, ja myös elo-lokakuun lämpötilat olivat hieman vertailujaksoa korkeampia. Kesä (kesä-syyskuu) oli kokonaisuutena 1,5 C vertailujaksoa lämpimämpi. Tarkkailukauden 213 sadesumma oli Haapavedellä 532 mm, mikä on hyvin lähellä pitkän ajan keskiarvoa (527 mm). Maaliskuu oli selvästi tavanomaista vähäsateisempi, ja myös marras-, tammi-, elo- ja syyskuun sademäärät olivat hieman keskimääräistä alhaisempia. Kesäkuussa satoi runsaasti; kesäkuun sademäärä (115 mm) oli yli kaksinkertainen vertailujaksoon nähden. Kesäkuussa saatiin yli viidennes koko tarkkailukauden sateista, mutta loppukesä oli hieman keskimääräistä kuivempi.

6 2 C Lämpötila XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X mm Sademäärä XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Kuva 1 Kuukauden keskilämpötila ja sademäärä Haapavedellä tarkkailukaudella 213 (marraskuu lokakuu 213) ja tarkkailukaudella 212 (marraskuu lokakuu 212) sekä vertailujaksolla keskimäärin. (Ilmatieteen laitos, Pirinen ym. 212) 3 PÄÄSTÖTARKKAILU 3.1 Tarkkailun toteutus Vuonna 213 Pyhäjoen vesistöalueella oli tuotantovaiheen ympärivuotisessa tarkkailussa kolme Vapo Oy:n turvesuota (Märsynneva, Verkaneva ja Iso Lamminneva) ja yksi Kanteleen Voima Oy:n suo (Veneneva). Iso Lamminnevan tarkkailu aloitettiin konsultin inhimillisestä virheestä johtuen vasta maaliskuussa. Kesäaikaisessa päästötarkkailussa oli kahdeksan Vapo Oy:n tuotantoaluetta (Kuuhkamonneva, Ojaneva, Haaponeva, Kivineva, Piipsanneva pvk1 ja kem1, Porkanneva ja Puutionneva) ja yksi Turveruukki Oy:n tuotantoalue (Lehtoneva). Lehtonevan tarkkailu aloitettiin muista poiketen jo maaliskuussa. Lehtonevaa lukuun ottamatta ympärivuotisilla ja kesäaikaisilla tarkkailusoilla toteutettiin vesiensuojelurakenteiden tehon tarkkailua ottamalla näytteitä myös vesienkäsittelyyn tulevasta vedestä. Kesäaikana toteutettiin lisäksi suppeaa tarkkailua Vapo Oy:n Piipsannevalla kahdessa eri pisteessä (pvk2 ja pvk3) ja jälkihoitotarkkailua Vapo Oy:n Onkinevalla. Vapo Oy:n Ahmanevalla mitattiin ainoastaan suolta purkautuvaa vesimäärää. Pyhäjoen vesistöalueella sijaistevista tuotantovaiheen tarkkailukohteista Vapo Oy:n Kuljunneva, Piipsanneva kem2 ja Äijönneva sekä kuntoonpanovaiheen kohde Kuuhkamonneva pvk2 olivat turvetuotannon vuosikuormitustarkkailussa. Niiden osalta tarkkailutulokset on raportoitu yksityiskohtaisemmin Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailuraportissa (Pöyry Finland Oy 214). Kanteleen Voima Oy:n Venenevan ja kuntoonpanossa olleen Ilkannevan tarkkailusta on vuonna 213 vastannut Ahma Ympäristö Oy. Venenevan ja Ilkannevan tarkkailutulokset raportoidaan Ahma Ympäristö Oy:n toimesta osana Pyhäjoen yhteistarkkailuraporttia, eikä soiden tuloksia käsitellä tässä raportissa. Pyhäjoen vesistöalueen kesän 213 tarkkailusuot on esitetty taulukossa 1 ja soiden sijainti on merkitty liitteen 1 kartalle. Tarkkailutulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

7 Taulukko 1 Pyhäjoen vesistöalueen päästötarkkailusuot kesällä 213 (pvk = pintavalutuskenttä, kem = kemiallinen käsittely, rhk = ruokohelpikenttä, la = laskeutusallas). Turvetuotantoalue Tuottaja Vesistö- Vesienkäsit- PVK Tehon Huom. alue tely kesällä ojitettu tarkkailu Tuotantovaihe Kuljunneva Vapo Oy pvk Kyllä x Vuosikuormitustarkkailu Äijönneva Vapo Oy pvk Kyllä x Vuosikuormitustarkkailu Piipsanneva kem2 Vapo Oy kem x Vuosikuormitustarkkailu Märsynneva Vapo Oy pvk Kyllä x Ympärivuotinen tarkkailu Verkaneva Vapo Oy pvk Ei x Ympärivuotinen tarkkailu Iso-Lamminneva Vapo Oy pvk Kyllä x Ympärivuotinen tarkkailu 1) Veneneva Kanteleen Voima Oy pvk Kyllä x Ympärivuotinen tarkkailu 2) Kuuhkamonneva pvk1 Vapo Oy pvk x Ojaneva Vapo Oy pvk Ei x Porkanneva Vapo Oy rhk x Haaponeva Vapo Oy pvk Ei x Kivineva Vapo Oy pvk Ei x Piipsanneva pvk1 Vapo Oy pvk Kyllä x Puutionneva Vapo Oy pvk Ei x Piipsanneva kem1 Vapo Oy kem x Lehtoneva Turveruukki Oy la Tarkkailuaika Piipsanneva pvk2 Vapo Oy pvk Kyllä Suppea tarkkailu Piipsanneva pvk3 Vapo Oy pvk Ei Suppea tarkkailu Ahmaneva Vapo Oy pvk Ei Vain virtaamamittaus Kuntoonpanovaihe Kuuhkamonneva pvk2 Vapo Oy pvk Kyllä x Vuosikuormitustarkkailu Ilkanneva pvk1 Kanteleen Voima Oy pvk Ei x Ympärivuotinen tarkkailu 2) Ilkanneva pvk2 Kanteleen Voima Oy pvk Kyllä x Ympärivuotinen tarkkailu 2) Jälkihoitovaihe Onkineva Vapo Oy la Jälkihoitotarkkailu 1) Tarkkailu aloitettu maaliskuussa inhimillisen virheen vuoksi. 2) Tarkkailun toteutuksesta ja raportoinnista vastannut Ahma Ympäristö Oy. 3 Jälkihoitotarkkailussa ollutta Onkinevaa ja suppeassa tarkkailussa olleita Piipsannevan pvk2:ta ja pvk3:a lukuun ottamatta kaikilla kohteilla suolta purkautuvaa vesimäärää mitattiin jatkuvatoimisella virtaamamittarilla. Kesäaikana näytteet otettiin kahden viikon välein lukuun ottamatta jälkihoito- ja suppean tarkkailun kohteita, joilla näytteet otettiin kerran kuukaudessa. Ahmanevalta ei otettu vesinäytteitä. Tuotantoalueiden ominaispäästöt laskettiin soilta mitattujen virtaamien ja veden laadun perusteella aina, kun se oli mahdollista. Ahmanevalla kuormitus laskettiin Pyhäjoen vesistöalueen pintavalutuskentällisten tarkkailukohteiden keskimääräisellä veden laadulla. Piipsannevan pvk2:lla ja pvk3:lla kuormitus laskettiin saman suon pvk1:n virtaamatiedoilla. Taustahuuhtouman laskennassa käytettiin Ympäristöministeriön uuden Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöministeriö 213) suositusten mukaisesti seuraavia taustapitoisuuksia: kiintoaine 1 mg/l (vuoteen 212 saakka käytetty arvo 2 mg/l), fosfori 2 µg/l ja typpi 5 µg/l. Lasketuista brutto-ominaispäästöistä vähennettiin taustahuuhtouman arvot, jolloin saatiin nettopäästöt.

8 3.2 Tarkkailun tulokset Vuonna 213 Pyhäjoen vesistöalueella oli turvetuotannossa ha, kuntoonpanossa 157 ha, tuotantokunnossa 35 ha ja tuotannosta poistunut ha. Kesäaikana pintavalutus oli vesienkäsittelymenetelmänä 7 %:lla, kemiallinen käsittely 14 %:lla ja ruokohelpikenttä 1 %:lla turvetuotannon kokonaispinta-alasta. Perustason vesienkäsittelyn piirissä oli noin 15 % pinta-alasta. Vuoden 213 tarkkailukohteista 18 alueella oli kesäaikaisena vesienkäsittelynä pintavalutuskenttä, kahdella kemiallinen käsittely, kahdella laskeutusaltaat ja yhdellä ruokohelpikenttä Virtaamat ja valumat Pyhäjoen tarkkailusoiden valumatiedot kesältä 213 ovat taulukossa 2. Porkannevalta saatiin virtaamadataa vain loppukesältä mittalaitteen rikkoontumisen vuoksi, eikä suon valumia ole laskettu kesän keskiarvoihin. Virtaamat padotus- ja häiriöjaksoilta on arvioitu käyttäen SYKE:n hydrologista vesistömallia tai saman suon toista mittauspistettä. Piipsannevan pvk2:lla ja pvk3:lla sekä Onkinevalla ei toteutettu virtaamamittausta. Pyhäjoen tuotantosoiden kesän keskivaluma oli 8,1 l/s km 2 (Taulukko 2). Keskivalumat ovat kaikilla tarkkailukohteilla kauttaaltaan melko pieniä. Valumat olivat myös selvästi edellisvuotta pienempiä. Suurimmat valumat mitattiin Iso-Lamminnevalla ja Lehtonevalla. Pyhäjoen tuotantosoilla kesän keskimääräinen valuma oli hieman pienempi kuin kaikilla Pohjois-Pohjanmaan tuotantovaiheen tarkkailusoilla. Kuntoonpanovaiheessa olleen Kuuhkamonnevan (pvk2) kesän keskimääräinen valuma 4,3 l/s km 2 oli sekä tuotantosoita että Pohjois-Pohjanmaan keskimääräistä tasoa pienempi. 4

9 5 Taulukko 2 Pyhäjoen päästötarkkailusoiden valumat kesällä 213. Suo Vesien- Mittapadon Jakso d Mq Nq Hq Huom. käsittely valuma-alue ha l/s km 2 l/s km 2 l/s km 2 TUOTANTOSUOT Pintavalutuskenttä Kuljunneva pvk1 88, ,2 1,2 8,3 Äijönneva pvk1 18, ,3, 121,7 Ahmaneva pvk1 42, ,,8 36,1 Märsynneva pvk1 133, ,8,8 64,2 Verkaneva pvk1 62, ,5,5 61,8 Kuuhkamonneva pvk1 228, ,8,4 52,9 Ojaneva pvk1 57, ,7 4,5 1,8 Haaponeva pvk2 354, ,1, 4,2 Kivineva pvk1 93, ,8 2,4 74,2 Piipsanneva pvk1 122, ,3, 77,3 Piipsanneva * pvk2 122, ,3, 77,3 Ei virtaamamittausta Piipsanneva * pvk3 122, ,3, 77,3 Ei virtaamamittausta Puutionneva pvk1 253, ,2,1 83, Iso-Lamminneva pvk1 4, ,9,3 238, Kemiallinen käsittely Piipsanneva kem1 99, ,1, 48,4 Piipsanneva kem2 27, ,4, 53,3 Virtaama osittain arvioitu Ruokohelpikenttä Porkanneva * rhk1 42, ,5, 7,1 Virtaama pääosin arvioitu Laskeutusallas Lehtoneva la1 65, ,7,7 385,1 Keskiarvot Kaikki suot (n=15) 8,1,8 11,1 Pintavalutuskentälliset suot (n=12) 8,,9 85,9 Kemiallisen käsittelyn suot (n=2) 4,8, 5,8 Pohjois-Pohjanmaan suot (n=55) 1) 9, 1,4 95,3 Pyhäjoki 212 (n=7) 17,5 3,2 84,1 KUNTOONPANOSUOT Pintavalutuskenttä Kuuhkamonneva pvk2 126, ,3, 94,4 Keskiarvot Pohjois-Pohjanmaan suot (n=3) 7,8,2 83,5 Pyhäjoki 212 (n=2) 1, 4,4 39,1 JÄLKIHOITOSUOT Laskeutusallas Onkineva * la1-2 9, ,6,1 54,7 Ei virtaamamittausta * Ei mukana keskiarvossa. 1) Sisältää kolme ympärivuotista kohdetta Kainuusta ja yhden ympärivuotisen kohteen Lapista Veden laatu Pyhäjoen päästötarkkailusoiden kesäaikainen valumaveden laatu on esitetty taulukossa 3. Epäorgaaniset ravinteet (PO 4 -P, NO 2+3 -N ja NH 4 -N) ja rauta määritettiin näytteistä pääosin kolme kertaa kesässä, joten niiden näytemäärä on mainittua pienempi eivätkä tulokset näin ollen ole täysin vertailukelpoisia muiden määritysten kanssa.

10 Tarkkailusoiden veden laadussa oli suurta vaihtelua soiden välillä. Tuotantosoilta purkautunut valumavesi oli hapanta: kaikkien tarkkailussa olleiden Pyhäjoen tuotantosoiden ph:n keskiarvo oli 5,7, kun koko Pohjois-Pohjanmaan keskiarvo oli 6, (Taulukko 3). Alhaisimmat ph-arvot mitattiin Verkanevan ja Kuuhkamonnevan pintavalutuskentiltä ja Piipsannevan kemikalointiasemalta lähteneestä vedestä. Verkanevalla ja Kuuhkamonnevalla alhainen ph-taso voi johtua maaperän ominaisuuksista. Pyhäjoen vesistöalueella sijaitsee paikoin happamia alunamaita, mikä laskee veden ph:ta. Maaperässä on monin paikoin myös runsaasti rautafosfaattia, joka laskee veden ph:ta sekä nostaa fosforipitoisuuksia (Picken 27). Fosforia oli Pyhäjoen turvesoiden valumavesissä runsaasti, keskimäärin 72 µg/l. Fosforipitoisuudet vaihtelivat huomattavasti eri kohteiden välillä. Eniten fosforia oli Porkannevalta, Äijönnevalta, Kuljunnevalta ja Märsynnevalta lähteneessä vedessä. Fosforipitoisuus oli erittäin alhainen Kuuhkamonnevan valumavedessä (keskiarvo vain 4 µg/l) ja alhainen myös Ojanevalla. Myös typpipitoisuudet vaihtelivat tuotantoalueiden välillä selvästi. Typpeä oli Pyhäjoen tuotantosoiden vesissä kesäaikana keskimäärin noin 1 4 µg/l. Typpipitoisuudet olivat suurimmat Kuljunnevalla, Porkannevalla ja Äijönnevalla ja pienimmät Ojanevalla, Haaponevalla, Kuuhkamonnevalla ja Kivinevalla. Kemiallista hapenkulutusta kuvaava COD Mn -arvo oli Pyhäjoen tuotantosoilla kesäaikana keskimäärin 44 mg/l. Suurimmat COD Mn -arvot mitattiin Kuljunnevalla ja Verkanevalla ja pienimmät Kuuhkamonnevalla ja Piipsannevan kem1:llä. Useilla soilla, kuten esim. Kuuhkamonnevalla ja Verkanevalla, kesän keskimääräiset kiintoainepitoisuudet olivat alhaisia. Piipsannevan kem2:lta ja pvk1:ltä, Onkinevalta sekä Porkannevalta lähteneessä vedessä kiintoaineen kesän keskiarvo oli puolestaan korkea, yli 2 mg/l. Pyhäjoen tuotantosoiden valumavesi oli kesäaikana keskimäärin hyvin rautapitoista (ka. noin 4 8 µg/l). Rautapitoisuus oli korkein Porkannevalla ja Kuljunnevalla, ja korkea myös useilla muilla tuotantoalueilla. Pitoisuudet olivat alhaisia Kivinevalla ja Haaponevalla. 6

11 7 Taulukko 3 Pyhäjoen päästötarkkailusoiden valumaveden laatu kesällä 213. Suo Vesien- n ph CODMn Kok.P PO4-P Kok.N NO2+3-N NH4-N Fe Kiintoaine Huom. käsittely kpl mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l TUOTANTOSUOT Pintavalutuskenttä Kuljunneva pvk1 8 5, ,3 Äijönneva pvk1 9 6, ,2 Ahmaneva * pvk1 Vain virtaamamittaus Märsynneva pvk1 8 6, ,9 Verkaneva pvk1 8 4, ,4 Kuuhkamonneva pvk1 8 3, , Ojaneva pvk1 8 6, ,6 Haaponeva pvk2 8 6, ,4 Kivineva pvk1 8 6, ,2 Piipsanneva pvk1 6 6, , Piipsanneva * pvk2 3 6, ,9 Suppea tarkkailu Piipsanneva * pvk3 3 5, ,7 Suppea tarkkailu Puutionneva pvk1 8 6, ,3 Iso-Lamminneva pvk1 8 6, ,7 Kemiallinen käsittely Piipsanneva kem1 5 4, ,4 Piipsanneva kem2 5 4, ,2 Ruokohelpikenttä Porkanneva rhk1 4 5, ,4 Laskeutusallas Lehtoneva la1 9 6, ,3 Keskiarvot Kaikki suot (n=15) 5, ,1 Pintavalutuskentälliset suot (n=11) 5, ,7 Kemiallisen käsittelyn suot (n=2) 4, ,8 Pohjois-Pohjanmaan suot (n=53) 1) 6, ,7 Pyhäjoki 212 (n=7) 5, KUNTOONPANOSUOT Pintavalutuskenttä Kuuhkamonneva pvk2 9 5, ,9 Keskiarvot Pohjois-Pohjanmaan suot (n=4) 5, ,7 Pyhäjoki 212 (n=2) 5, ,3 JÄLKIHOITOSUOT Laskeutusallas Onkineva * la , ,5 Jälkihoitotarkkailu * Ei mukana keskiarvossa. 1) Sisältää kolme ympärivuotista kohdetta Kainuusta ja yhden ympärivuotisen kohteen Lapista. Kesäaikainen vedenlaatu oli kokonaisuutena hyvä etenkin Haaponevan, Kivinevan ja Ojanevan pintavalutuskentiltä lähteneessä vedessä. Myös Kuuhkamonnevalta lähtenyt vesi oli hyvälaatuista lukuun ottamatta erittäin alhaista ph-arvoa. Veden laatu oli kokonaisuutena heikoin Kuljunnevalla, Porkannevalla ja Äijönnevalla. Valumaveden laadussa ei ole havaittavissa selviä eroja eri vesienkäsittelymenetelmien välillä. Sekä pintavalutuskentällisillä kohteilla että kemikalointikohteilla esiintyy vaihtelua veden laadussa eri kohteiden välillä. Vesienkäsittelymenetelmien keskinäistä vertailua vaikeuttaa muiden kuin pintavalutuskentällisten kohteiden pieni lukumäärä. Pyhäjoen tuotantovaiheen tarkkailusoilla kesäaikainen valumavesi oli vuonna 213 yleisesti keskimäärin hieman huonolaatuisempaa kuin kaikilla Pohjois- Pohjanmaan päästötarkkailusoilla (Taulukko 3). Edellisvuoteen verrattuna valumaveden ravinnepitoisuudet olivat kesällä 213 keskimäärin alhaisempia. Muilta osin valumaveden laadussa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

12 Kuntoonpanossa olleelta Kuuhkamonnevan pvk2:lta lähteneessä vedessä oli runsaasti happea kuluttavaa ainesta (COD Mn ). Myös typpipitoisuus oli suhteellisen korkea. Kuuhkamonnevan (pvk2) kesän keskimääräinen vedenlaatu oli fosforia lukuun ottamatta hieman huonompi kuin Pohjois-Pohjanmaan kuntoonpanokohteilla keskimäärin. Fosforipitoisuus oli selvästi Pohjois-Pohjanmaan kuntoonpanosoiden keskimääräistä tasoa alhaisempi. Suppeassa tarkkailussa olleita Piipsannevan pvk2:a ja pvk3:a sekä jälkihoitotarkkailussa ollutta Onkinevaa ei otettu mukaan kesän keskiarvoihin vähäisen näytemäärän vuoksi. Ahmanevalla ei toteutettu päästötarkkailua Päästöt vesistöön Pyhäjoen päästötarkkailusoilla kesän keskimääräiset ominaispäästöt vaihtelivat huomattavasti soiden välillä (Taulukko 4). Tuotantosoista ominaispäästöt olivat alhaisia useilla pintavalutuskentällisillä kohteilla (mm. Haaponeva, Kivineva, Ojaneva, Kuuhkamonneva ja Verkaneva) ja Piipsannevan kemikalointiasema 1:llä. Päästöt olivat lähes kauttaaltaan suurimmat pintavalutuskentällisellä Kuljunnevalla, sekä Lehtonevalla, jossa vesienkäsittelynä on laskeutusaltaat. Happea kuluttavan aineksen (COD Mn ) brutto-ominaispäästöt olivat selvästi suurimmat Kuljunnevalla ja Lehtonevalla. Fosforipäästöt olivat suurimmat Kuljunnevan ja Lehtonevan lisäksi Äijönnevalla. Typpipäästöt olivat Kuljunnevan ja Lehtonevan lisäksi selvästi keskimääräistä suuremmat myös Iso-Lamminnevalla. Rauta- ja kiintoainepäästöt olivat Kuljunnevan ja Lehtonevan lisäksi selvästi keskimääräistä suuremmat Piipsannevalla (kem2). Myös Onkinevalla kiintoaineen päästöt olivat keskimääräistä suuremmat, mutta siellä kuormituslaskennassa käytetty virtaama on arvioitu. Pyhäjoen tuotantosoiden kesäaikaiset ominaispäästöt olivat keskimäärin samalla tasolla kaikkiin Pohjois-Pohjanmaan soihin verrattuna. Keskimäärin päästöt olivat selvästi edellisvuotta alhaisempia. Ahmanevan, Piipsanneva pvk2:n ja pvk3:n, Porkannevan ja Onkinevan tuloksia ei otettu keskiarvoissa huomioon, koska soiden ominaispäästöjen laskennassa käytettiin muuta kuin kyseisiltä tarkkailupisteiltä mitattua veden laatua tai valumaa. Kuntoonpanovaiheessa olleen Kuuhkamonnevan pvk2:n ominaispäästöt olivat likimain samaa tasoa kuin tuotantosoilla ja kaikilla Pohjois-Pohjanmaan kuntoonpanosoilla. Fosforin osalta päästöt olivat kuitenkin verrattain alhaiset. 8

13 9 Taulukko 4 Pyhäjoen päästötarkkailusoiden keskimääräiset ominaispäästöt kesällä 213. Suo Vesienkäsittely Bruttopäästöt Nettopäästöt CODMn Kok.P PO4-P Kok.N NO2+3-N NH4-N Fe Kiintoaine Kok.P Kok.N Kiintoaine Huom. g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d TUOTANTOSUOT Pintavalutuskenttä Kuljunneva pvk1 82 1,47 1,44 24,8 14, , Äijönneva pvk1 48 1,4,89 17,29 5, , Ahmaneva * pvk1 243,36 7 4, Veden laatu arvioitu Märsynneva pvk1 352,81,74 9,5, , Verkaneva pvk1 253,17,7 4,3,1 6 5, Kuuhkamonneva pvk1 39,2,2 7,6 18, 35 5, 5 Ojaneva pvk1 375,17,4 7,9, , 7 Haaponeva pvk2 124,8,2 3,3,1 4 7,1 1 4 Kivineva pvk1 366,25,8 8,6,2 8 14,7 3 5 Piipsanneva pvk1 135,25,22 4,3 1, , Piipsanneva * pvk2 86,13,7 3,1,3 8 1,9 2 8 Virtaama arvioitu, suppea tarkkailu Piipsanneva * pvk3 5,7,2 1,, 2 4,5 1 3 Virtaama arvioitu, suppea tarkkailu Puutionneva pvk1 253,63,79 8,6 1, , Iso-Lamminneva pvk1 524,5,8 22 2,76 2, , Kemiallinen käsittely Piipsanneva kem1 124,2,7 6,3 1, , Piipsanneva kem2 149,36,58 6,1, , Ruokohelpikenttä Porkanneva * rhk1 272,59,47 9,1, , Virtaama arvioitu Laskeutusallas Lehtoneva la ,6 1,3 27, , Keskiarvot Kaikki suot (n=14) 293,45,4 1,24 4, , Pintavalutuskentälliset suot (n=11) 29,43,35 9,27 3,5 42 5, Kemiallisen käsittelyn suot (n=2) 136,28,33 6,6, , Pohjois-Pohjanmaan suot (n=43) 1) 316,48,28 11,25 3,1 45 7, Pyhäjoki 212 (n=6) 839 1,8, ,73 7, , KUNTOONPANOSUOT Pintavalutuskenttä Kuuhkamonneva pvk2 343,27 9 2,4 49, Keskiarvot Pohjois-Pohjanmaan suot (n=3) 357,63 9 1, ,5 6 4 Pyhäjoki 212 (n=3) 417,3 12 1,9 59, JÄLKIHOITOSUOT Laskeutusallas Onkineva * la , , Virtaama arvioitu, jälkihoitotarkkailu * Ei mukana keskiarvoissa. 1) Sisältää kolme ympärivuotista kohdetta Kainuusta ja yhden ympärivuotisen kohteen Lapista.

14 Pyhäjoen alueen turvetuotantoalueiden päästöt niille soille, jotka eivät olleet tarkkailussa, laskettiin Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailuraportissa (Pöyry Finland Oy 214) esitettyjen ominaispäästölukujen (Taulukko 5) avulla. 1 Taulukko 5 Vuosikuormituksen laskennassa käytetyt ominaispäästöluvut vesienkäsittelymenetelmittäin (Pöyry Finland Oy 214). Laskeutusaltaalliset suot vuosi kg/ha/a Brutto Netto Jakso soita COD Mn Kok.P Kok.N Kiintoaine Kok.P Kok.N Kiintoaine d kpl talvi , , kevät , , kesä , ,2 7,6 56 syksy , , ,4 9,1 71,3 6,1 66 Pintavalutuskentälliset suot talvi , ,2 7,5 31 kevät , , kesä , ,4 7,2 63 syksy , ,2 6,4 32 vuosi kg/ha/a ,2 6,3 27,1 3,9 22 Laskeutusallas talvi/pintavalutus kesä talvi , , kevät , , kesä , ,4 7,2 63 syksy , ,2 6,4 32 vuosi kg/ha/a ,5 8,8 72,3 5,8 66 Kuntoonpanosuot talvi , , kevät , , kesä ,6 9,4 46,5 6,1 4 syksy , , vuosi kg/ha/a ,6 6,3 28,5 4,4 24 Taulukossa 6 on esitetty Pyhäjoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden keskimääräinen tuotantokauden (touko-syyskuu) kuormitus vuonna 213. Pyhäjoen turvetuotantoalueiden yhteenlaskettu kuormitus (brutto) kesällä 213 oli noin 93 kg/d happea kuluttavaa ainesta (COD Mn ), 1,6 kg/d fosforia, 33 kg/d typpeä ja 229 kg/d kiintoainetta. Turvetuotannosta aiheutuvat nettopäästöt olivat 1,2 kg/d fosforia, 22 kg/d typpeä ja 28 kg/d kiintoainetta. Turvesoiden päästöt olivat selvästi pienemmät kuin edellisvuonna.

15 11 Taulukko 6 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästöt vesistöön kesällä 213 (tarkkailtu K = kyllä, S = suppea tarkkailu, E = ei, V = virtaamamittaus). Suo Haltija/ Purku- kuntoon- tuotan- tuotanto- poistunut pinta-ala tarktuottaja vesistö panossa nossa kunnossa tuot. yht. kailtu COD Mn kok.p kok.n kiintoaine kok.p kok.n Bruttokuormitus Nettokuormitus kiintoaine ha ha ha ha ha kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d Ahmaneva Vapo Oy , 32 V 8,1,2 1,3,1,1 1,1 Haaponeva Vapo Oy K/E 47,5 1,4 6,5,2,8 5,2 Piipsanneva (osa) Vapo Oy K/S 76,12 3,3 18,8,8 2, 16,6 Puutionneva Vapo Oy K 32,8 1, 6,9,6,6 5,9 Kuljunneva Vapo Oy K 66,12 2, 15,6,11 1,7 15, Kivineva, Kärsämäki Vapo Oy K 32,2,7 1,2,1,3,4 Äijönneva Vapo Oy K 39,1 1,6 9,1,9 1,2 8,4 Lehtoneva Vapo Oy E 1,2,4 2,6,1,3 2,3 Luomaneva Vapo Oy E 34,5 1,1 6,8,4,7 6, Onkineva Vapo Oy S 16,3,5 6,1,2,3 5,8 Pihlajaneva Vapo Oy E 37,5 1,3 8,,4,8 7,1 Porkanneva Vapo Oy K 11,2,4 3,3,2,3 3,1 Siloneva Vapo Oy E 45,6 1,4 9,,5,9 8, Nurmesneva (osa) Vapo Oy E 22,4 1,1 6,3,2,8 5,7 Vittouvenneva (osa) Vapo Oy E 14,2,7 3,9,2,5 3,5 Kuuhkamonneva Vapo Oy K 33,3 2,5 4,6,1 1,7 3,1 Ojaneva Vapo Oy K 2,1,4 1,1,,,3 Iso-Lamminneva Vapo Oy K 17,2,7 2,7,1,5 2,2 Märsynneva Vapo Oy K 45,1 1,1 11,1,9,7 1,2 Verkaneva Vapo Oy , K 15,1,2,4,1,2,2 Veneneva Kanteleen Voima Oy K 115,31 5,1 67,4,28 3,8 64,8 Puntarisuo Kanteleen Voima Oy E 2,3,6 4,1,2,4 3,6 Ilkanneva Kanteleen Voima Oy K 14,4,3 3,,3,2 2,7 Lehtoneva Turveruukki Oy K 67,11 2,8 15,,8 2,1 13,6 Jahtavisneva Megaturve Oy E 4,1,2 1,2,,1 1,1 Marjaneva (osa) Megaturve Oy E 3,1,2,9,,1,8 Kärsämäenneva AP-Peat Oy/Kanteleen Voima Oy E 49,7 1,6 9,8,5 1, 8,7 Aittoneva Jukuturve Oy ,5 5,5 14 E 3,1,1,9,,1,8 Palaneva T:mi Hämäläinen E 9,1,3 1,8,1,2 1,6 Tuotantosuot yhteensä , , Kuntoonpanosuot yhteensä ,6 1, 6,5,5,7 5,9 Vesistöalue yhteensä , , , ,

16 Vuositasolla Pyhäjoen turvesoiden bruttopäästöt olivat yhteensä noin kg/a happea kuluttavaa ainesta (COD Mn ), kg/a fosforia, kg/a typpeä ja 173 kg/a kiintoainetta (Taulukko 7). Nettopäästöt olivat noin 85 kg/a fosforia, kg/a typpeä ja kg/a kiintoainetta. Päästöt olivat hieman edellisvuotta pienemmät lukuun ottamatta kiintoaineen nettopäästöjä. Kiintoaineen nettopäästöihin vaikuttaa laskentatavan muutos vuonna 213 (kts. kpl 3.1). Taulukossa 8 on esitetty Pyhäjoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden päästöt vesistöön vuosina Turvetuotantoalueiden päästöihin vaikuttavat oleellisesti hydrologiset olosuhteet. Kesäaikaisten päästöjen pienenemiseen edellisvuoteen nähden on vaikuttanut etenkin erot kesien 212 ja 213 sateisuudessa. Kesän 212 sademäärä oli poikkeuksellisen suuri. Runsaat sateet nostivat kesällä 212 soiden valumia ja kuormitusta. Tuotantokausi 213 oli huomattavasti kuivempi etenkin loppukesästä, ja soiden valumat ja kuormitukset selvästi edellisvuotta pienempiä. Kuvassa 2 on verrattu Pyhäjoen vesistöalueen turvetuotannon vuosipäästöjä ja tuotantokauden keskimääräistä valumaa Pohjois-Pohjanmaalla. 12

17 13 Taulukko 7 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästöt vesistöön vuonna 213. Suo Haltija/ Purku- kuntoon- tuotan- tuotanto- poistunut pinta-ala tarktuottaja vesistö panossa nossa kunnossa tuot. yht. kailtu COD Mn kok.p kok.n kiintoaine kok.p kok.n Bruttokuormitus Nettokuormitus kiintoaine ha ha ha ha ha kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a Ahmaneva Vapo Oy , 32 V Haaponeva Vapo Oy K/E Piipsanneva (osa) Vapo Oy K/S Puutionneva Vapo Oy K Kuljunneva Vapo Oy K Kivineva, Kärsämäki Vapo Oy K Äijönneva Vapo Oy K Lehtoneva Vapo Oy E Luomaneva Vapo Oy E Onkineva Vapo Oy S Pihlajaneva Vapo Oy E Porkanneva Vapo Oy K Siloneva Vapo Oy E Nurmesneva (osa) Vapo Oy E Vittouvenneva (osa) Vapo Oy E Kuuhkamonneva Vapo Oy K Ojaneva Vapo Oy K Iso-Lamminneva Vapo Oy K , , Märsynneva Vapo Oy K Verkaneva Vapo Oy , K , Veneneva Kanteleen Voima Oy K Puntarisuo Kanteleen Voima Oy E , Ilkanneva Kanteleen Voima Oy K , Lehtoneva Turveruukki Oy K Jahtavisneva Megaturve Oy E , , Marjaneva (osa) Megaturve Oy E , , Kärsämäenneva AP-Peat Oy/Kanteleen Voima Oy E Aittoneva Jukuturve Oy ,5 5,5 14 E , , Palaneva T:mi Hämäläinen E , Tuotantosuot yhteensä Kuntoonpanosuot yhteensä Vesistöalue yhteensä

18 14 Taulukko 8 Pyhäjoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden päästöt vesistöön vuosina BRUTTO NETTO COD Mn Kok.P Kok.N Kiintoaine kok.p kok.n kiintoaine t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a , , , , , , , , , , , , , , , , ka , ,

19 15 CODMn Tuotantokauden keskivaluma t/a l/s km Kok.P Tuotantokauden keskivaluma t/a l/s km 2 2, , , ,5 5, t/a 4 Kok.N Tuotantokauden keskivaluma l/s km 2 25 t/a 25 Kiintoaine Tuotantokauden keskivaluma l/s km ha Turvetuotantoalueiden kokonaispinta-ala Pyhäjoen vesistöalueella 1 Kuva 2 Pyhäjoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden bruttovuosipäästöt ja turvetuotannon kokonaispinta-alat sekä Pohjois-Pohjanmaan tuotantosoiden kesäajan keskivalumat vuosina Vesienkäsittelymenetelmien tehon tarkkailu Tuotantovaiheen tarkkailusoista Kuljunnevalla, Äijönnevalla, Piipsannevalla (kem1, kem2 ja pvk1), Märsynnevalla, Verkanevalla, Iso-Lamminnevalla, Kuuhkamonnevalla (pvk1), Ojanevalla, Porkannevalla, Haaponevalla, Kivinevalla ja Puutionnevalla tarkkailtiin vesienkäsittelyn tehoa kesällä 213. Kuljunnevalla, Äijönnevalla, Piipsannevalla (kem2), Märsynnevalla, Verkanevalla ja Iso-Lamminnevalla tehoa tarkkailtiin myös muina vuodenaikoina. Kuntoonpanossa olleella Kuuhkamonnevan tuotantoalueella (pvk2) oli tehon tarkkailua ympäri vuoden.

20 Tulokset tehon tarkkailusta ovat taulukoissa 9 (tuotantosuot) ja 1 (kuntoonpanosuot). Taulukoissa on esitetty tehon tarkkailutulokset kaikilta vuodenajoilta, joilta tuloksia on. Tehon tarkkailun tulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2. Turvetuotannon vuosikuormitusten tarkkailun piirissä olleiden Kuljunnevan, Piipsannevan, Äijönnevan ja Kuuhkamonnevan pvk2:n osalta vesienkäsittelyn tehokkuutta on käsitelty myös Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden tarkkailuraportissa (Pöyry Finland Oy 214), joten niiden tulokset käsitellään tässä yhteydessä tiivistetysti. 16 Taulukko 9 Tulokset vesienkäsittelymenetelmien tehon tarkkailusta tuotantosoiden osalta tarkkailukaudella 213 (n = näytteiden lukumäärä). ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 2+3 -N NH 4 -N Fe Kiintoaine mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l KULJUNNEVA (pvk1) Kevät (n=1) Pintavalutuskentän yläpuoli 6, Pintavalutuskentän alapuoli 5, ,5 Erotus -,5 11 6, Teho % Kesä (n=4) Pintavalutuskentän yläpuoli 5, , Pintavalutuskentän alapuoli 5, , Erotus -, Teho % Syksy (n=1) Pintavalutuskentän yläpuoli 6, ,5 Pintavalutuskentän alapuoli 5, ,1 Erotus -1,2-7, 14 3,4 Teho % PIIPSANNEVA (la/kem 2) Talvi (n=1) Laskeutusaltaan yläpuoli 6, Laskeutusaltaan alapuoli 6, Erotus, 1, -1,, -2, Teho % Kesä (n=1) Kemikalointiaseman yläpuoli 6, , ,4 Kemikalointiaseman alapuoli 5, , Erotus -,7 1, 1 5,,, 8, Teho % ÄIJÖNNEVA (pvk1) Kevät (n=1) Pintavalutuskentän yläpuoli 6, , Pintavalutuskentän alapuoli 6, ,7 Erotus -,3-2, -9,, -1,7 Teho % -5, Kesä (n=9) Pintavalutuskentän yläpuoli 6, , Pintavalutuskentän alapuoli 6, Erotus -, , Teho % -5, Syksy (n=1) Pintavalutuskentän yläpuoli 6, ,7 Pintavalutuskentän alapuoli 6, , Erotus -,1-9, ,3 Teho % -1,

21 17 Taulukko 9 jatkuu Tulokset vesienkäsittelymenetelmien tehon tarkkailusta tuotantosoiden osalta tarkkailukaudella 213 (n = näytteiden lukumäärä). ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 2+3 -N NH 4 -N Fe Kiintoaine mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l MÄRSYNNEVA (pvk1) Talvi (n=4) Pintavalutuskentän yläpuoli 6, Pintavalutuskentän alapuoli 6, ,4 Erotus -, Teho % Kevät (n=2) Pintavalutuskentän yläpuoli 6, Pintavalutuskentän alapuoli 6, ,2 Erotus, , Teho % Kesä (n=3) Pintavalutuskentän yläpuoli 7, Pintavalutuskentän alapuoli 6, , Erotus -, Teho % Syksy (n=1) Pintavalutuskentän yläpuoli 7, ,3 Pintavalutuskentän alapuoli 6, , ,9 Erotus -, ,4 Teho % VERKANEVA (pvk1) Talvi (n=5) Pintavalutuskentän yläpuoli 5, , Pintavalutuskentän alapuoli 4, , ,7 Erotus -1, , Teho % Kevät (n=2) Pintavalutuskentän yläpuoli 4, ,6 Pintavalutuskentän alapuoli 4, , , Erotus -, ,6 Teho % Kesä (n=3) Pintavalutuskentän yläpuoli 4, , 7, Pintavalutuskentän alapuoli 4, , ,8 Erotus -, , -9, Teho % Syksy (n=1) Pintavalutuskentän yläpuoli 5, , Pintavalutuskentän alapuoli 4, , , Erotus -1, , Teho %

22 18 Taulukko 9 jatkuu Tulokset vesienkäsittelymenetelmien tehon tarkkailusta tuotantosoiden osalta tarkkailukaudella 213 (n = näytteiden lukumäärä). ISO-LAMMINNEVA (pvk1) ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 2+3 -N NH 4 -N Fe Kiintoaine mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l Talvi (n=1) Pintavalutuskentän yläpuoli 6, Pintavalutuskentän alapuoli 6, , ,4 Erotus, Teho % Kevät (n=2) Pintavalutuskentän yläpuoli 6, , Pintavalutuskentän alapuoli 6, , , Erotus -, , ,5 Teho % Kesä (n=3) Pintavalutuskentän yläpuoli 6, , Pintavalutuskentän alapuoli 6, , ,9 Erotus -, , Teho % Syksy (n=1) Pintavalutuskentän yläpuoli 6, Pintavalutuskentän alapuoli 6, , ,5 Erotus -, ,5 Teho % KUUHKAMONNEVA (pvk1) Kesä (n=3) Pintavalutuskentän yläpuoli 4, , Pintavalutuskentän alapuoli 3,5 7,5 3, 2, 943 5, , Erotus -, , Teho % OJANEVA (pvk2) Kesä (n=3) Pintavalutuskentän yläpuoli 6, , Pintavalutuskentän alapuoli 6, , 77 5, ,8 Erotus -, , Teho % PORKANNEVA (rhk) Kesä (n=2) Ruokohelpikentän yläpuoli 5, Ruokohelpikentän alapuoli 5, , Erotus, , Teho % HAAPONEVA (pvk2) Kesä (n=3) Pintavalutuskentän yläpuoli 6, Pintavalutuskentän alapuoli 6, , 673 5, ,1 Erotus -, Teho %

23 19 Taulukko 9 jatkuu Tulokset vesienkäsittelymenetelmien tehon tarkkailusta tuotantosoiden osalta tarkkailukaudella 213 (n = näytteiden lukumäärä). ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 2+3 -N NH 4 -N Fe Kiintoaine mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l KIVINEVA (pvk1) Kesä (n=3) Pintavalutuskentän yläpuoli 6, Pintavalutuskentän alapuoli 6, , , ,4 Erotus, , Teho % PIIPSANNEVA (pvk1) Kesä (n=3) Pintavalutuskentän yläpuoli 6, Pintavalutuskentän alapuoli 6, , Erotus -, Teho % PUUTIONNEVA (pvk1) Kesä (n=3) Pintavalutuskentän yläpuoli 6, , Pintavalutuskentän alapuoli 6, , ,5 Erotus -, , , Teho % PIIPSANNEVA (kem1) Kesä (n=3) Kemikalointiaseman yläpuoli 6, , Kemikalointiaseman alapuoli 4, , Erotus -1, , Teho % Kuljunnevan pintavalutuskenttä alensi selvästi valumaveden ph-arvoa, ja kentältä huuhtoutui kesällä runsaasti fosforia ja rautaa (Taulukko 9). Typpeä kenttä pidätti kohtalaisesti ja kiintoainetta hyvin. Piipsannevan kemikalointiasema 2:n yläpuolelta saatiin kesällä vain yksi näyte. Kemikalointiasemalla veden ph aleni, ja ravinnepitoisuuksissa ei tapahtunut selvää muutosta. Rauta- ja kiintoainepitoisuudet olivat huomattavasti korkeampia kemikalointiaseman alapuolella. Äijönnevan pintavalutuskentältä huuhtoutui fosforia ja happea kuluttavaa ainesta (COD Mn ). Typpipitoisuus aleni hieman kesällä ja syksyllä. Rautaa ja kiintoainetta kenttä pidätti kesällä hyvin. Märsynnevan pintavalutuskentällä valumaveden ph:ssa ei tapahtunut suuria muutoksia talvella ja keväällä, mutta kesällä ja syksyllä vesi happamoitui lievästi. Kenttä ei juurikaan poistanut happea kuluttavaa ainesta; talvella ja kesällä pitoisuudet kasvoivat. Kokonaisfosforin reduktiot olivat talvella ja kesällä negatiivisia ja keväällä reduktioprosentti oli alhainen. Fosfaattifosforin reduktio oli negatiivinen talvesta kesään. Syksyllä kenttä poisti fosforia tehokkaasti. Talvella kokonaistyppeä huuhtoutui pintavalutuskentältä valumaveteen, mutta keväällä ja syksyllä kenttä poisti typestä noin 4 6 %. Kesällä reduktio oli alhaisempi. Epäorgaanista typpeä kenttä poisti pääosin hyvin. Märsynnevan pintavalutuskentälle tulleen veden rautapitoisuudet olivat korkeita, mutta kenttä puhdisti rautaa pääosin tehokkaasti. Kiintoaineen reduktiot olivat korkeita lukuun ottamatta kesää, jolloin kiintoaineen pitoisuus nousi kentällä 5 %. Kokonaisuutena Märsynnevan pintavalutuskenttä toimi tehokkaimmin keväällä ja syksyllä, ja huonoiten talvella ja kesällä.

24 Verkanevan pintavalutuskenttä laski valumaveden ph:ta selvästi talvella, kesällä ja syksyllä. Myös keväällä ph laski hieman. Jo kentälle tulevan veden ph oli tosin melko alhainen kautta vuoden. Sekä pintavalutuskentälle tulleen että kentältä lähteneen veden COD Mn -arvot olivat pääosin korkeita. Ravinteita, rautaa ja kiintoainetta kenttä poisti tehokkaasti ympäri vuoden. Kokonaisuutena Verkanevan pintavalutuskenttä toimi erittäin hyvin lukuun ottamatta veden happamoitumista. Iso-Lamminnevan pintavalutuskenttä ei muuttanut valumaveden ph:ta merkittävästi. Myöskään happea kuluttavan aineksen pitoisuuksiin kentällä ei ollut juurikaan vaikutusta; reduktiot vaihtelivat lievästi negatiivisesta hieman positiiviseen. Keväällä COD Mn -pitoisuus laski kolmanneksen. Fosforia kenttä poisti tehokkaasti talvella ja syksyllä ja kohtalaisesti keväällä ja kesällä. Kokonaistypen reduktiot olivat kohtalaisia talvesta kesään, mutta syksyllä kenttä poisti kokonaistyppeä hyvin. Nitraattinitriittitypen osuus kokonaistypestä kasvoi pintavalutuskentällä huomattavasti ympäri vuoden, kun taas ammoniumtypen reduktiot olivat korkeita. Valumaveden rautapitoisuutta kenttä alensi tehokkaasti talvella ja syksyllä, ja hieman myös keväällä ja kesällä. Kiintoaineen reduktiot olivat korkeita kautta vuoden. Kokonaisuutena Iso- Lamminnevan pintavalutuskenttä toimi hyvin tai kohtalaisen hyvin ympäri vuoden, lukuun ottamatta nitraatti-nitriittitypen kasvua. Kuuhkamonnevan pintavalutuskenttä 1 laski veden ph:ta kesällä. Veden ph oli kuitenkin hyvin alhainen jo kentälle tulevassa vedessä. Muilta osin kenttä toimi erittäin hyvin, ja reduktiot olivat lähes kauttaaltaan poikkeuksellisen korkeita. Ojanevan pintavalutuskentällä 2 veden ph:ssa ei tapahtunut kesällä merkittävää muutosta. Kemiallisen hapenkulutuksen (COD Mn ) reduktio oli negatiivinen, mutta muilta osin kenttä toimi erittäin hyvin. Porkannevan ruokohelpikenttä nosti kesällä hieman valumaveden ph:ta ja laski epäorgaanisen typen määrää, mutta muilta osin kenttä toimi huonosti. Kentältä huuhtoutui runsaasti fosforia, rautaa ja kiintoainetta. Kokonaistypen määrässä ei keskimäärin tapahtunut muutosta. Yläpuolinen näyte otetaan ainoastaan silloin kuin kentän alapuolella virtaa vettä. Kesäkuun näytteenottokerralla kentän alapuolella ei mennyt ollenkaan vettä, joten kentältä saatiin kesäaikana vain kaksi kertaa näyte sekä ylä- että alapuolelta yhtä aikaa (teho). Kentältä purkautunut vesimäärä oli myös muina näytteenottoajankohtina melko pieni. Haaponevan pintavalutuskenttä 2 toimi kesällä hyvin. Veden ph laski hieman ja happea kuluttavan aineksen määrä oli keksimäärin samalla tasolla kentän ylä- ja alapuolella, mutta muilta osin reduktiot olivat korkeita. Myös Kivinevan pintavalutuskenttä 1 toimi kesällä tehokkaasti, ja reduktiot olivat korkeita. Ainoastaan kemiallisen hapenkulutuksen reduktio oli hieman negatiivinen. Veden ph kohosi kentällä hieman. Puutionnevan pintavalutuskentältä 1 huuhtoutui kesällä valumaveteen fosforia. Typpipitoisuudet olivat keskimäärin samalla tasolla kentän ylä- ja alapuolella. Veden ph laski vähän, ja kemiallisen hapenkulutuksen reduktio oli hieman negatiivinen. Rautaa kenttä pidätti noin neljänneksen. Kiintoaineen reduktioprosentti oli kohtalaisen alhainen, mutta pitoisuudet olivat verrattain pieniä. Piipsannevan pintavalutuskenttä1laski kesällä selvästi veden ph:ta. Kenttä poisti tehokkaasti fosforia ja kiintoainetta, ja jonkun verran rautaa. Kokonaistypen pitoisuudessa ei tapahtunut kentällä merkittävää muutosta. Nitraatti-nitriittitypen keskimääräinen osuus aleni kentällä ja ammoniumtypen osuus kasvoi. Kemiallisen hapenkulutuksen reduktio oli lievästi negatiivinen. Piipsannevan kemikalointiasema 1 poisti kesällä valumavedestä tehokkaasti fosforia ja happea kuluttavaa ainesta ja melko hyvin myös kokonaistyppeä. Kemiallinen käsittely laski veden ph:ta kuitenkin huomatta- 2

25 vasti. Raudasta kenttä puhdisti noin neljänneksen. Kiintoaineen reduktioprosentti oli alhainen, mutta pitoisuudet olivat melko pieniä. 21 Taulukko 1 Tulokset vesienkäsittelymenetelmien tehon tarkkailusta kuntoonpanosoiden osalta kesällä 213 (n = näytteiden lukumäärä). KUUHKAMONNEVA (pvk2) Talvi (n=5) ph COD Mn Kok.P Kok.N NH 4 -N Kiintoaine mg/l µg/l µg/l µg/l mg/l Pintavalutuskentän yläpuoli 6, Pintavalutuskentän alapuoli 5, ,3 Erotus -, Teho % -4, Kevät (n=2) Pintavalutuskentän yläpuoli 6, Pintavalutuskentän alapuoli 5, Erotus -,3 -, Teho % -4, Kesä (n=4) Pintavalutuskentän yläpuoli 5, Pintavalutuskentän alapuoli 5, Erotus -,1-6, Teho % -2,4-7, Syksy (n=1) Pintavalutuskentän yläpuoli 6, ,5 Pintavalutuskentän alapuoli 5, ,1 Erotus -,5-9, ,4 Teho % -8, Kuntoonpanotarkkailussa olleella Kuuhkamonnevalla (pvk2) pintavalutuskenttä puhdisti fosforia pääosin melko hyvin ja typpeä heikosti. Kiintoainetta kenttä puhdisti tehokkaasti (Taulukko 1). 4 YHTEENVETO Vuonna 213 Pyhäjoen vesistöalueella oli turvetuotannossa ha, kuntoonpanossa 157 ha, tuotantokunnossa 35 ha ja tuotannosta poistunut ha. Vuonna 213 Pyhäjoella oli laajan tarkkailun vuosi. Ympärivuotisessa tarkkailussa oli 3 tuotantovaiheen turvesuota ja kesäaikaisessa päästötarkkailussa 9 tuotantoaluetta. Lisäksi kolme tuotantoaluetta ja yksi kuntoonpanokohde oli ympärivuotisessa tarkkailussa osana Pohjois-Pohjanmaan turvetuotannon vuosikuormitustarkkailua. Ympärivuotisilla ja kesäaikaisilla tarkkailusoilla toteutettiin yhtä tuotantoaluetta lukuun ottamatta myös vesiensuojelurakenteiden tehon tarkkailua. Kesäaikana toteutettiin lisäksi suppeaa tarkkailua yhdellä suolla kahdessa eri pisteessä. Yksi tuotantoalue oli lisäksi jälkihoitotarkkailussa ja yhdellä mitattiin ainoastaan suolta purkautuvaa vesimäärää. Kanteleen Voima Oy:n tuotantovaiheen suo Veneneva ja kuntoonpanosuo Ilkanneva (pvk1 ja pvk2) olivat myös ympärivuotisessa tarkkailussa, mutta niiden tarkkailu toteutettiin erillisenä Ahma Ympäristö Oy:n toimesta.

26 Pyhäjoen tuotantosoiden kesän keskivaluma 8,1 l/s km 2 oli selvästi edellisvuotta (17,5 l/s km 2 ) pienempi, ja hieman pienempi kuin kaikilla Pohjois-Pohjanmaan tuotantovaiheen tarkkailusoilla keskimäärin. Pyhäjoen alueen turvesoilta lähteneet vedet olivat hieman happamampia kuin kaikilla Pohjois-Pohjanmaan tuotantovaiheen tarkkailusoilla keskimäärin. Alhaisimmat ph-arvot mitattiin Verkanevan ja Kuuhkamonnevan pintavalutuskentiltä ja Piipsannevan kemikalointiasemalta lähteneestä vedestä. Verkanevan ja Kuuhkamonnevan alhainen ph-taso voi johtua maaperän ominaisuuksista. Pyhäjoen vesistöalueella sijaitsee paikoin happamia alunamaita, mikä laskee veden ph:ta. Pyhäjoen tuotantovaiheen tarkkailusoilla kesäaikainen valumavesi oli vuonna 213 yleisesti keskimäärin hieman huonolaatuisempaa kuin kaikilla Pohjois- Pohjanmaan päästötarkkailusoilla. Edellisvuoteen verrattuna valumaveden ravinnepitoisuudet olivat kesällä 213 keskimäärin alhaisempia. Muilta osin valumaveden laadussa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Pyhäjoen tuotantosoiden kesäaikaiset ominaispäästöt olivat keskimäärin samalla tasolla kaikkiin Pohjois-Pohjanmaan soihin verrattuna. Keskimäärin päästöt olivat selvästi edellisvuotta alhaisempia. Yhteenlasketut turvetuotantoalueiden kesäaikaiset päästöt (brutto, sisältäen luonnonhuuhtouman) olivat noin 93 kg/d happea kuluttavaa ainesta (COD Mn ), 1,6 kg/d fosforia, 33 kg/d typpeä ja 229 kg/d kiintoainetta. Vesienkäsittely laski veden ph:ta lähes kaikilla tarkkailukohteilla. Muilta osin vesienkäsittelymenetelmien tehoissa oli eroja vesienkäsittelymenetelmien, kohteiden ja vuodenaikojen välillä. Kesäaikana vesienkäsittely puhdisti ravinteita ja kiintoainetta tehokkaasti Verkanevalla, Kuuhkamonnevalla (pvk1), Ojanevalla, Haaponevalla ja Kivinevalla. Kaikilla edellä mainituilla kohteilla vesienkäsittelymenetelmänä oli pintavalutuskenttä. 22 VIITTEET Picken, P. 27. Geological factors affecting on after-use of Finnish cut-over peatlands with implications on the carbon accumulation. Publications of the Department of Geology D1, University of Helsinki. Pirinen, P., Simola, H., Aalto, J., Kaukoranta, J.-P., Karlsson, P. & Ruuhela, R Tilastoja Suomen ilmastosta Raportteja 212:1. Ilmatieteen laitos, Helsinki. Pöyry Finland Oy 211. Pyhäjoen kuormitus-, vesistö- ja kalataloustarkkailuohjelma vuosille Pöyry Finland Oy 214. Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailu vuonna 213. Ympäristöministeriö 213. Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/213.

27 Liite 1 VAPO OY 4,5 Hankilanneva (osa) Haaponeva Piipsanneva (osa) Puutionneva Lehtoneva Luomaneva Onkineva Pihlajaneva Siloneva Nurmesneva (osa) Vittouvenneva (osa) Kuuhkamonneva Ojaneva Tavaskanneva Ahmaneva km Porkanneva Kuljunneva Verkaneva Iso Lamminneva TURVERUUKKI OY Lehtoneva 5 MEGATURVE OY Jahtavisneva Marjaneva JUKUTURVE OY Aittoneva AP PEAT OY KANTELEEN VOIMA OY Veneneva Puntarisuo Tarkkailusuot merkitty punaisella Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssi, versio 1.,

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2012

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2012 TARKKAILURAPORTTI 212 16UEC14 15.3.212 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 212 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2016

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2016 TARKKAILURAPORTTI 216 111118 3.5.217 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 216 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 216 2 Sisältö

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2014

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2014 TARKKAILURAPORTTI 214 16UEC114 2.4.215 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 214 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 214 2

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2014

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2014 TARKKAILURAPORTTI 214 16UEC112 27.5.215 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 214 2 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve

Lisätiedot

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10776 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE1830 12.6.2013

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE1830 12.6.2013 IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 22 6WWE83 2.6.23 VAPO OY, TURVERUUKKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY Iijoen

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2013

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2013 TARKKAILURAPORTTI 213 16UEC11 7.4.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 213 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012 TARKKAILURAPORTTI 212 16UEC12 8.5.213 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015 TARKKAILURAPORTTI 215 16UEC111 11.4.216 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 215 2 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve

Lisätiedot

VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY

VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE0966 25.7.2013 VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY KALAJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA 2012 Vapo Oy, Kanteleen Voima Oy ja Kokkolan

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS 2011-2015 15.2.2017 Ominaiskuormitusselvityksen taustaa Turvetuotannon vesistöön kohdistuvaa kuormitusta arvioidaan olemassa olevien tarkkailuaineistojen

Lisätiedot

PÄÄSTÖTARKKAILU WWE Haukkasuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen

PÄÄSTÖTARKKAILU WWE Haukkasuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen PÄÄSTÖTARKKAILU 2013 16WWE1895 11.3.2014 Haukkasuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2013 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailu

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 2010 9M609244 31.3.

Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 2010 9M609244 31.3. Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 21 9M69244 31.3.211 9M69244 Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012 OLHAVANJOEN TARKKAILU 212 16WWE1778 2.5.213 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Vastaanottaja Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.7.217 Viite 15124338 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY SIIKAJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS 2014-2015 15.2.2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Selvityksen tausta ja lähtöainesto 2. Ylivirtaamatilanteet ja niiden määritys 3. Virtaaman vaikutus vedenlaatuun

Lisätiedot

PÄÄSTÖTARKKAILU WWE Korjattu POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2011

PÄÄSTÖTARKKAILU WWE Korjattu POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2011 PÄÄSTÖTARKKAILU 211 16WWE928 14.3.212 Korjattu 18.4.212 POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 211 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailu vuonna 211 1 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 215 16X1656 12.4.216 KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY Kalajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 215 1 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2014

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2014 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI

Lisätiedot

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2010

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2010 6WWE32 6.5.2 Vapo Oy, Turveruukki Oy, Kuiva-Turve Oy, Pudasjärven Turvetyö Oy, Turvetuote Peat Bog Oy Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2 6WWE32 Iijoen

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN TARKKAILU 2012 16UEC0078 2.5.2013 VAPO OY JA PELSON VANKILA Liminganlahden kuormittajien käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012 1 Liminganlahden kuormittajien käyttö-, päästö-

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 216 16X1656-72M16 8.5.217 KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY Kalajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 216 Sisältö 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

9M Korjattu POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2010

9M Korjattu POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2010 24.3.2011 Korjattu 12.5.2011 POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2010 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailu vuonna 2010 Sisältö Yhteenveto 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄTILA...

Lisätiedot

VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012

VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012 LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 212 16WWE1758 7.5.213 VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 212 Vapo Oy Simon Turvejaloste Oy Lapin

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU X VAPO OY

OLHAVANJOEN TARKKAILU X VAPO OY OLHAVANJOEN TARKKAILU 2015 16X286489 4.4.2016 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015 1 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU WWE

OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU WWE OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU 213 16WWE1786 19.3.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, S. KINNUNEN, KEISARINTIENTURVE OY, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 213

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2011

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2011 OLHAVANJOEN TARKKAILU 211 16WWE143 3.3.212 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 211 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 211 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v.

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU 212 16WWE1785 24.4.213 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 212 Turveruukki

Lisätiedot

Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästöja vesistötarkkailu v WWE

Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästöja vesistötarkkailu v WWE Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästöja vesistötarkkailu v. 21 16WWE319 13.5.211 16WWE319 Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 214 16X1956 3.8.215 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 214 Kiiminkijoen

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU WWE

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU WWE IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 211 16WWE967 24.5.212 VAPO OY, TURVERUUKKKI OY, KUIVA-TURVE OY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, TURVETUOTE PEAT- BOG OY, POLAR-SAMMAL OY Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotanto ja veden väri Ojitusten osuus soista Veden väri Vapon tuotantosuot Lähde: www.ymparisto.fi Soiden käyttö ja turvetuotannon

Lisätiedot

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2013

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2013 KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 213 16UEC35 8.4.214 Humpinsuon pintavalutuskenttä. Noora Huotari KAINUUN ELY-KESKUKSEN ALUEEN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU OULUJÄRVEN VALUMA-ALUEELLA

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2012

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2012 KUIVAJOEN YHTEISTARKKAILU 212 16WWE1898 1.6.213 KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 212 Osa I: Päästö- ja vesistötarkkailu Copyright Pöyry Finland Oy Kuivajoen tarkkailuvelvolliset

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2014

POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 214 16WWE1896 9.3.215 Korentosuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 214 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden

Lisätiedot

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Puhdas Vesi projekti Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 1, Projektipäällikkö Turvetuotanto - yksi kuormittaja muiden joukossa Valtakunnallisesti

Lisätiedot

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun

Lisätiedot

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2015

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2015 LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 215 16X19562 8.4.216 Saariaavan pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2016

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2016 KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 216 16X19557 11.4.217 Jäkäläsuon pintavalutuskenttä. Noora Huotari KAINUUN ELY-KESKUKSEN ALUEEN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU OULUJÄRVEN VALUMA-ALUEELLA

Lisätiedot

HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU X TURVERUUKKI OY. Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 2015

HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU X TURVERUUKKI OY. Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 2015 HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU 215 16X213462 1.5.216 TURVERUUKKI OY Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 215 1 Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 215 Sisältö 1 JOHDANTO... 2

Lisätiedot

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2014

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2014 LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 214 16X19562 27.4.215 Saariaavan pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

16WWE Vapo Oy. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2010

16WWE Vapo Oy. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2010 16WWE159 26.4.211 Vapo Oy Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 16WWE159 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TARKKAILUKAUDEN

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011 KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 211 16WWE1464 25.6.212 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 211 Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

Bioenergia ry

Bioenergia ry 1.5.217 Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS Virtaaman vaikutus vedenlaatuun, kuormitukseen sekä puhdistustehoihin vuosien 214 215 tarkkailuaineistojen perusteella Jäkäläsuon pintavalutuskenttä

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014. Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014. Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 16X236418 korjattu 13.11.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2016

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2016 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, TURVETUOTANTO S. KINNUNEN KY, A. HAATAJA KY, TIMONI OY OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 216 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro:

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2015

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2015 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI

Lisätiedot

Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v WWE

Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v WWE Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 21 16WWE321 21.4.211 16WWE321 Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2015

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2015 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, TURVETUOTANTO S. KINNUNEN KY, A. HAATAJA KY, TIMONI OY OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 215 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro:

Lisätiedot

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen Vesiensuojelun näkökulma turvetuotannon lupahakemuksiin Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen 1 Petri Tähtinen Vapo Paikalliset

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2015 16X236418 10.6.2016 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2015 Hämeen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2015

POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2015 POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 215 16WWE1897 18.3.216 Korentosuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 215 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 215 16X1956 11.3.216 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 215 Kiiminkijoen

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY RAKENTAMISEN TARKKAILU 2011 16WWE0993 15.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 Osa II b Rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa II b Rakentamisvaiheen

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v.

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU 211 16WWE1271 4.6.212 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 211 A. Haataja,

Lisätiedot

Ryhmätyöt. 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä. Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mistä tulisi tarkkailla

Ryhmätyöt. 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä. Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mistä tulisi tarkkailla Ryhmätyöt 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mitä tulisi tarkkailla Mistä tulisi tarkkailla Miksi tulisi tarkkailla Arvioi myös mahdollisen vaikutuksen suuruutta 27.2.2014

Lisätiedot

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2015

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2015 KUIVAJOEN YHTEISTARKKAILU 2015 16WWE1902 18.5.2016 KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2015 Päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu Copyright Pöyry Finland Oy Kuivajoen tarkkailuvelvolliset

Lisätiedot

Suot puhdistavat vesiä. Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus

Suot puhdistavat vesiä. Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus 1 Suot puhdistavat vesiä Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus 2 Soiden suojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi. Toim. Aulikki Alanen ja Kaisu Aapala Ympäristöministeriön

Lisätiedot

No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2016 10100630-001 15.6.2017 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2016 Hämeen ELY-keskuksen alueella 1 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla. 13.2.2013 Jaakko Soikkeli

Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla. 13.2.2013 Jaakko Soikkeli Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla 13.2.2013 Jaakko Soikkeli Maankäytön aiheuttama kuormitus Suomen soilla ja turvemailla - Käsittää n. 33 % maa-alasta 20.5.2013 Fosforipäästölähteet,

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 2 16X196..216 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 2 Kiiminkijoen

Lisätiedot

Turvetuotannon vesiensuojelurakenteet ja niiden teho Anssi Karppinen, Suomen ympäristökeskus

Turvetuotannon vesiensuojelurakenteet ja niiden teho Anssi Karppinen, Suomen ympäristökeskus Turvetuotannon vesiensuojelurakenteet ja niiden teho Anssi Karppinen, Suomen ympäristökeskus Luonnonvarainstituutti ja Bioenergiakeskus Saarijärvi 6.9.2013 Turvetuotannossa käytettävät vesiensuojeluratkaisut

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 216 1163-1 25.7.217 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 216 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella 1 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 3794.52 Vapo Oy VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013 Lauri Heitto 18.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...6 2.

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA Vastaanottaja Vapo Oy, Pelson vankila Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.4.2016 Viite 1510010135 VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN KUORMITTAJIEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2016 10100630-001 14.6.2017 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2016 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella 2 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon

Lisätiedot

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2013

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2013 KUIVAJOEN YHTEISTARKKAILU 213 16WWE1899 6.5.214 KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 213 Päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu Kuivajoen tarkkailuvelvolliset Kuivajoen yhteistarkkailu

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 16X236418 25.9.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 Hämeen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 213 16WWE1764 1.4.214 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 213 Kiiminkijoen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2016

POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2016 POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 216 11457 18.4.217 Kupsussuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 216 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden

Lisätiedot

Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen. Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 %

Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen. Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 % Sitoumus 121212 Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, noin 405 TWh (Tilastokeskus) Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 % Ydinenergia 16 % Sähkön

Lisätiedot

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU WWE

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU WWE LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2015 16WWE1907 28.4.2016 TURVERUUKKI OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2015 Turveruukki Oy Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-,

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2014 OSA I JOHDANTO

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2014 OSA I JOHDANTO PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2014 OSA I JOHDANTO AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10724 i PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2014 15.9.2015 Jyrki Salo, FM VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILUN YHTEENVETO OSA I OSA II OSA III

Lisätiedot

Turvetuotannon vesistövaikutukset ja vesiensuojelutoimenpiteet. TASO hankkeen aloitusseminaari Saarijärvi Jaakko Soikkeli

Turvetuotannon vesistövaikutukset ja vesiensuojelutoimenpiteet. TASO hankkeen aloitusseminaari Saarijärvi Jaakko Soikkeli Turvetuotannon vesistövaikutukset ja vesiensuojelutoimenpiteet TASO hankkeen aloitusseminaari Saarijärvi 21.6.2011 Jaakko Soikkeli Turvetuotanto Saarijärven reitillä, muu maankäyttö ja luontainen vedenlaatu

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 215 16X29125 1.8.216 Korjattu tulostaulukoiden osalta 23.1.217 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 215 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella 1 Vapo

Lisätiedot

soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio

soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Ympärivuotisen pumppauksen ja vesienkäsittelyn soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Esityksen

Lisätiedot

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 9M6998 Ruskon jätekeskuksen tarkkailu v. 29, tiivistelmä 1 RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 29 Vuonna 29 Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2015 OSA I JOHDANTO

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2015 OSA I JOHDANTO PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2015 OSA I JOHDANTO AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10724 i PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2015 21.4.2016 VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILUN YHTEENVETO OSA I OSA II OSA III JOHDANTO VESISTÖTARKKAILU

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 212 16WWE1763 19.4.213 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 212 1

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 214 16X236418 2.11.215 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 214 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella 1 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

Turvetuotannon vesiensuojelun haasteet Vesienhoidon- ja merenhoitopäivät

Turvetuotannon vesiensuojelun haasteet Vesienhoidon- ja merenhoitopäivät Turvetuotannon vesiensuojelun haasteet Vesienhoidon- ja merenhoitopäivät 4-5.9.2012 Ansa Selänne Keski-Suomen ELY-keskus Alustuksessa tuon esille seuraavia turvetuotannon vesiensuojeluun liittyviä haasteita/kysymyksiä

Lisätiedot

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2013

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY 10724/2014 PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2013 VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2013 VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILUN YHTEENVETO OSA

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 16X236418 22.10.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella 2 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2011 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2011 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2011 16WWE1725 20.6.2012 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2011 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailun

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

VAPO OY:N KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN TUR- VETUOTANTOALUEIDEN VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVEDOT VUODELTA 2014

VAPO OY:N KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN TUR- VETUOTANTOALUEIDEN VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVEDOT VUODELTA 2014 SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA VAPO OY:N KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN TUR- VETUOTANTOALUEIDEN VELVOITETARKKAILUJEN

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA Vastaanottaja Vapo Oy, Pelson vankila Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 24.4.2015 Viite 1510010135 VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN KUORMITTAJIEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA

Lisätiedot

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Hämeen ja Uudenmaan ELY -keskusten alueella

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Hämeen ja Uudenmaan ELY -keskusten alueella VESISTÖTARKKAILU 2013 16WWE1868 27.6.2014 VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Hämeen ja Uudenmaan ELY -keskusten alueella Vapo Oy ja Kekkilä Oy Läntisen Suomen

Lisätiedot

Turvetuotannon Ympäristötarkkailut

Turvetuotannon Ympäristötarkkailut Turvetuotannon Ympäristötarkkailut Sisällysluettelo 1. Turvetuotannon ympäristötarkkailut tarkkailutyypeittäin 2. Käyttötarkkailu 3. Päästötarkkailu 4. Vesiensuojelurakenteiden tehon tarkkailu 5. Vaikutustarkkailu

Lisätiedot

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2013 16WWE1868 27.6.2014 VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy ja Kekkilä Oy Läntisen Suomen Pirkanmaan

Lisätiedot

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V. 2012

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V. 2012 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10724 PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V. 2012 PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V.2012 Copyright Ahma ympäristö

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630 RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014 Väliraportti nro 116-14-7630 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 13. 14.10.2014 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY

VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY TIINA TULONEN, SARI UUSHEIMO, LAURI ARVOLA, EEVA EINOLA Lammin biologinen asema, Helsingin yliopisto Ravinneresurssi päivä 11.4.2017 Mustiala HANKKEEN TAVOITE:

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TURVETUOTANNON TARKKAILUOHJELMA VUODEN 2012 TARKKAILUTULOKSET

POHJOIS-SAVON TURVETUOTANNON TARKKAILUOHJELMA VUODEN 2012 TARKKAILUTULOKSET Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 4336 VAPO OY KUOPION ENERGIA YLÄ-SAVON TURVE OY TURVERUUKKI OY JYRKÄN ENERGIATURVE OY HANNU JA JORMA PIIPPO OY HEINÄSUON TURVE OY KONNUN TURVE AY IMUTURVE OY MIKA TAPANINEN

Lisätiedot

Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa

Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa Limnologipäivät 11.4.2013 Pia Högmander & Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus TASO-hanke Metsätalouden

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET VUODELTA 2016 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10724 i PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET VUODELTA 2016 9.5.2017

Lisätiedot