OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2011"

Transkriptio

1 OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 211

2 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 211 Sisältö 1 JOHDANTO TARKKAILUKAUDEN SÄÄTILA JA HYDROLOGIA PÄÄSTÖTARKKAILU VESISTÖTARKKAILU Vesistöalueen kuvaus Vesistötarkkailun tulokset YHTEENVETO VIITTEET Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Turvesoiden sijainti ja vesistötarkkailun havaintopaikat Turvesoiden päästötarkkailun tulokset Tehontarkkailun tulokset Vesistötarkkailun tulokset Veden laadun kehitys Paskajoessa ja Kaihuanjärvessä Veden laatu Olhavanjoen alaosalla Pöyry Finland Oy Hanna Kurtti, DI Yhteystiedot Tutkijantie 2 A 959 Oulu puh sähköposti

3 1 1 JOHDANTO Olhavanjoen vesistöalueelle on laadittu Oulun vesi- ja ympäristöpiirin ja Vapo Oy:n kesken käydyn neuvottelun ( ) pohjalta turvetuotantoalueiden käyttö-, kuormitus- ja vesistötarkkailuohjelma (Vapo Oy 1993), jonka Oulun vesi- ja ympäristöpiiri on hyväksynyt kirjeellä nro 1191A26/111. Vasikkasuon turvetuotantoalueella on voimassa Pohjois-Suomen vesioikeuden lupapäätös 6/99/1 ( ), jonka Vaasan hallinto-oikeus on vahvistanut päätöksellä /6/3 (1.1.2). Vapo Oy on hakenut uutta ympäristölupaa Vasikkasuolle Lupahakemus on vireillä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa. Jakosuon turvetuotantoalueelle on annettu Pohjois-Suomen vesioikeuden lupapäätös 61/99/1 ( ) ja Vaasan hallinto-oikeuden lupapäätös /59/3 (1.1.2). Jakosuon hallinto-oikeuden päätökseen on haettu valitusoikeutta korkeimmalta hallintooikeudelta Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Vapo Oy:n valituslupahakemuksen antamallaan päätöksellä nro 191. Vapo Oy on hakenut uutta ympäristölupaa Jakosuolle Lupahakemus on vireillä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa. Jakosuon pintavalutuskentän tehoa on tarkkailtu kesällä 211, kuten lupahakemuksen täydennyksessä ( ) on esitetty. Tässä raportissa esitetään yhteenveto Olhavanjoen vesistöalueen turvetuotantosoiden päästö- ja vesistötarkkailutuloksista. 2 TARKKAILUKAUDEN SÄÄTILA JA HYDROLOGIA Tarkkailukaudella 211 ( ) Ilmatieteen laitoksen Oulunsalon havaintoasemalla keskilämpötila oli 2,3 C, joka oli,1 o C pitkän ajan keskiarvoa matalampi. Talvi (marras-maaliskuu) oli keskimääräistä kylmempi, ja kylmiä olivat etenkin joulu- ja maaliskuu, jotka olivat yli 6 astetta pitkän ajan keskiarvoa kylmempiä. Kevät, kesä ja syksy olivat kokonaisuutena keskimääräistä lämpimämpiä (Kuva 1). Huhti-, kesä-, heinä-, syys- ja lokakuu olivat kaikki yli 2 astetta lämpimämpiä kuin pitkän ajan keskiarvo. C Tarkkailukausi 211 Tarkkailukausi marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka Kuva 1 Kuukausittaiset keskilämpötilat Oulunsalossa (Ilmatieteen laitos).

4 2 Tarkkailukauden kokonaissademäärä oli 586 mm, kun vuosien keskimääräinen sadesumma Oulunsalossa on 447 mm eli tarkkailukausi oli tavanomaista sateisempi (Kuva 2). Heinäkuu oli erityisen sateinen. Silloin satoi yli kaksinkertainen määrä pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Myös kesä-, syys-, ja lokakuu olivat sateisia. Marras- ja joulukuu olivat vähäsateisia. mm Tarkkailukausi 211 Tarkkailukausi marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka Kuva 2 Kuukausittaiset sademäärät Oulunsalossa (Ilmatieteen laitos). 3 PÄÄSTÖTARKKAILU Olhavanjoen vesistöalueen turvetuotantosuot sijaitsevat vesistöalueen yläosalla, Paskajoen valuma-alueella (liite 1). Olhavanjoen vesistöalueella on kaksi turvetuotantoaluetta, Jakosuo ja Vasikkasuo, jotka molemmat ovat Vapo Oy:n hallinnassa. Turvetuotannon kokonaispinta-ala vuonna 211 oli 434 ha, josta 41 ha oli tuotannossa, 2 ha tuotantokunnossa ja 31 ha poistunut tuotannosta. Jakosuolla 135 ha alueelta tulevat valumavedet käsitellään kesäaikana kemiallisesti ja talvella laskeutusaltaalla. 11 ha:n alueella vesienkäsittelymenetelmänä on ympärivuotinen pintavalutus. Vasikkasuolla 128 ha:n alueella on kesällä pintavalutus ja muutoin (kesällä 37 ha, talvella 165 ha) valumavedet johdetaan vesistöön laskeutusaltaiden kautta. Kesällä 211 Jakosuolla tarkkailtiin päästöjä vesistöön ja vesienkäsittelyn tehoa pintavalutuskentällä sekä kemikalointiasemalla. Kemikaalipumppaus aloitettiin ja lopetettiin Näytteet otettiin pintavalutuskentän ylä- ja alapuolelta sekä kemikalointiasema 1:ltä kahden viikon välein, ja kem1:n yläpuoliselta pisteeltä kuukauden välein. Vasikkasuolla ei ollut päästötarkkailua. Tarkkailun perustulokset ovat liitteenä 2. Tarkkailusoiden vuotuiset päästöt vesistöön on laskettu ympärivuotisten päästötarkkailun perusteella Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailuraportissa (Pöyry Finland Oy 212), missä vuosipäästöjen laskentaperusteet on tarkemmin esitetty. Taulukossa (Taulukko 1) on esitetty Jakosuon (kem1) kesän valumat. Kesän keskivaluma (8,1 l/s km 2 ) oli pienempi kuin kaikilla Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tarkkailusoilla keskimäärin (12,5 l/s km 2 ) ja Jakosuolla kahtena edelliskesänä. Jakosuon pintavalutuskentällä ei mitattu virtaamaa.

5 3 Taulukko 1 Jakosuon (kem1) keski-, minimi- ja maksimivalumat kesällä 211. Suo Jakso Mittapadon Mq Nq Hq valuma-alue ha l/s km2 l/s km2 l/s km2 Kemiallinen käsittely Jakosuo, kem ,1, 37,3 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tuotantovaiheen suot (n=6) 12,5 1,8 16 Jakosuo, kem ,, 76,7 Jakosuo, kem1 29 9,,7 41, Taulukossa (Taulukko 2) on esitetty Jakosuon kesän keskimääräinen valumavesien laatu. Jakosuon, kem1 valumaveden laatu oli parempi kuin keskimäärin kaikilla Pohjois- Pohjanmaan ja Kainuun tarkkailusoilla. Erityisesti kemikalointiaseman jälkeisen valumaveden humus-, kiintoaine-, ja rautapitoisuudet olivat huomattavasti pienempiä. Sen sijaan epäorgaanisen typen pitoisuus oli selvästi suurempi kuin keskimäärin. Toisaalta kemiallista käsittelyä ei ole suunniteltu typen poistoon. Veden ph oli matalampi kuin keskimäärin johtuen mitä ilmeisimmin kemiallisesta vedenkäsittelystä sekä sulfidimaan hapettumisesta. Kaikkiin Pohjois-Pohjanmaan kemikalointiasemallisten tarkkailusoiden (3 kpl) keskimääräisiin vedenlaatuihin nähden Jakosuon (kem1) veden laatu oli raudan, kiintoaineen ja humuksen osalta parempi. Vesi ei myöskään ollut yhtä hapanta kuin kemikalointiasemilla keskimäärin. Peilattaessa Jakosuon kemikalointiaseman tuloksia edellisvuoteen huomataan, ettei merkittäviä eroja ollut muilta osin, mutta fosforipitoisuudet ovat nousseet huomattavasti Jakosuon, pvk valumaveden laatu oli fosforia lukuun ottamatta parempi tai samalla tasolla kuin keskimäärin kaikilla Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tarkkailusoilla. Fosforia on alueella luontaisesti paljon, ja pintavalutuskentän yläpuolella fosforipitoisuudet olivat korkeita. Taulukko 2 Jakosuon valumavesien keskimääräinen laatu kesällä 211. Suo n ph CODMn Kok.P PO4-P Kok.N NO2+3-N NH4-N Fe Kiintoaine mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l Jakosuo, kem1 1 5, ,7 Jakosuo, pvk 11 6, ,7 PPO:n ja Kainuun tuotantovaiheen suot , ,2 PPO:n ja Kainuun kaikki kem-suot , PPO:n ja Kainuun kaikk pvk-suot , ,7 Jakosuo, kem ,7 4, ,2 Jakosuo, kem1 29 5,8 6, ,3

6 4 Edellisvuosien tapaan Jakosuon kemikalointiasema toimi kesällä 211 hyvin (Taulukko 3). Humuksen poistoteho oli 77 %, fosforin 95 %, raudan 55 % ja kiintoaineen 7 %. Typen poistoteho oli 37 %. Nitriitti-nitraattitypen pitoisuus laski hieman kun taas ammoniumtyppipitoisuudet pitoisuudet kasvoivat jonkin verran. Kemiallinen käsittely laskee veden ph:ta. Heinäkuussa kemikalointiaseman alapuolelta mitattiin kuivan jakson jälkeen sulfidimaan hapettumisesta johtuen todella matala ph 3,7. Samanaikaisesti raudan pitoisuus oli normaalia korkeampi. Pintavalutuskentän teho ei ole yhtä hyvä kuin kemikaloinnin teho. Pintavalutuskenttä poistaa jonkin verran typpeä ja kiintoainetta (Taulukko 4). Taulukko 3 Jakosuon kemikaloinnin teho kesällä 211. Näyte Tunnus Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine N:o mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l 1 Yläpuoli , , , 2 Yläpuoli , Yläpuoli , Yläpuoli , Alapuoli ,3 4, , ,3 2 Alapuoli ,7 5, ,8 3 Alapuoli , 5, ,4 4 Alapuoli ,2 4, ,8 KESÄ Kemikalointiaseman yläpuoli 7, Kemikalointiaseman alapuoli 5, Erotus Teho % Nitraatti-nitriitti typen tummennetut arvot puolet määritysrajasta (< 5)

7 Taulukko 4 Jakosuon pintavalutuskentän teho kesällä Näyte Tunnus Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO2,3-N NH 4 -N Fe Kiintoaine N:o mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l 1 pvk1 yp , pvk1 yp , ,2 3 pvk1 yp , ,6 4 pvk1 yp , , ,2 5 pvk1 yp , , 6 pvk1 yp , pvk1 yp , ,2 8 pvk1 yp , pvk1 yp , ,3 1 pvk1 yp , ,8 11 pvk1 yp , ,8 1 pvk1 ap , ,8 2 pvk1 ap , ,8 3 pvk1 ap , ,5 4 pvk1 ap , , , 5 pvk1 ap , , 6 pvk1 ap , , pvk1 ap , , ,1 8 pvk1 ap , , , 9 pvk1 ap , ,6 1 pvk1 ap , , 11 pvk1 ap , , Pintavalutuskentän yläpuoli 6,9 31, ,7 Pintavalutuskentän alapuoli 6,5 32, ,7 Erotus Teho % Nitraatti-nitriitti typen tummennetut arvot puolet määritysrajasta (< 5) Jakosuon ominaispäästöt tuotantokaudella 211 on esitetty taulukossa (Taulukko 5). Kaikkiin Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun soihin nähden Jakosuon kem1 päästöt olivat etenkin humuksen, raudan ja kiintoaineen suhteen selvästi pienemmät. Kokonaistyppipäästöt olivat hieman pienemmät ja kokonaisfosforipäästöt olivat samalla tasolla. Edellisvuoteen verrattuna kaikki muut paitsi humus- ja kokonaisfosforipäästöt olivat pienentyneet. Jakosuon pintavalutuskentän kuormitus oli humuksen ja kiintoaineen osalta pienempi kuin kaikilla Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun soilla keskimäärin. Muutoin kuormitus oli samaa tasoa tai hieman suurempi. Taulukko 5 Jakosuon ominaispäästöt kesällä 211. Bruttopäästöt Nettopäästöt Suo CODMn Kok.P PO4-P Kok.N NO3-N NH4-N Fe Kiinto- Kok.P Kok.N Kiinto- NO2-N aine aine g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d Kemiallinen käsittely Jakosuo, kem1 74,4, 1,8 3, ,2 6,8 8, Jakosuo, pvk * 323 1,5 1,2 12 1,3 3, ,3 7,3 27 PPO:n ja Kainuun tuotantovaiheen suot (n=55) 45,5,2 14,3 3, ,3 9,3 87 Jakosuo, kem ,18,9 16 1, , Jakosuo, kem ,8,2 9,1,25 3,2 6,1 22, 4,6 3,9 * virtaama arvioitu

8 6 Jakosuon kemikalointiaseman päästöt vesistöön laskettiin kesän ja syksyn osalta sen omilla ominaispäästöillä. Muilta osin Jakosuon vuosipäästöt laskettiin Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailuraportissa (Pöyry Finland Oy 212) esitettyjen vesienkäsittelymenetelmittäin jaettujen ominaiskuormituslukujen avulla (Taulukko 6). Vasikkasuolla ei ollut kesällä 211 tarkkailua joten sen päästöt laskettiin kokonaisuudessaan taulukon 6 pohjalta. Taulukko 6 Vuosikuormituksen laskennassa käytetyt ominaiskuormitusluvut vesienkäsittelymenetelmittäin (Pöyry Finland Oy 212). Laskeutusaltaalliset suot Brutto Netto Jakso soita COD Mn Kok.P Kok.N Kiintoaine Kok.P Kok.N Kiintoaine d kpl g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d talvi ,1 9,1 54 1,1 7,4 47 kevät , , kesä , , syksy , , vuosi kg/ha/a ,3 8,4 72,3 6, 63 Pintavalutuskentälliset suot talvi ,1 4,6 9,5,1 3,2 4,4 kevät , , kesä , ,3 7,9 49 syksy , , vuosi kg/ha/a ,2 5,6 19,1 3,6 12 Jakosuon ja Vasikkasuon kokonaispäästöt vesistöön on esitetty taulukossa (Taulukko 7). Päästöt olivat kaiken kaikkiaan hieman suurempia tai samalla tasolla kuin kahtena edellisvuonna, mutta selvästi pienemmät kuin vuosina 27 ja 28. Kiintoainepäästöt ovat pienentyneen vuodesta 28 asti. Taulukko 7 Turvetuotantosoiden vuosipäästöt (kg/a) Olhavanjoen vesistöalueella vuonna 211 ( ). Suo pinta-ala Bruttopäästöt Nettopäästöt COD Mn kok.p kok.n kiintoaine kok.p kok.n kiintoaine ha kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a Jakosuo Vasikkasuo yhteensä

9 4 VESISTÖTARKKAILU Vesistöalueen kuvaus Olhavanjoen vesistöalue sijaitsee Iin kunnan alueella. Vesistöalueen pinta-ala on 326 km 2 ja järvisyys,6 %. Vesistöalueen yläosalta saa alkunsa Paskajoki, joka laskee Kaihuanjärveen. Se on vesistöalueen suurin järvi ja sen pinta-ala on 43 ha. Olhavanjoki alkaa Kaihuanjärvestä ja laskee Perämereen. Olhavanjoen pituus on 29 km ja putous Kaihuanjärvestä Perämereen on 76,5 m. Suurimmat sivu-uomat ovat Vuosioja ja Vaaraoja. Olhavanjoki on säännöstelemätön. Olhavanjoen vesistöalue on pääosin suota, josta suurin osa on metsäojitettu. Olhavanjokivarsi on pääosin asuttua. Jokea kuormittavat metsätalous, maatalous, haja-asutus ja turvetuotanto. Olhavanjoen vesi on erittäin humuspitoista ja runsasravinteista. Vesi on väriltään ruskeaa, johon osaltaan vaikuttaa erittäin korkea rautapitoisuus. Ympäristöviranomaisten tekemän vesistöjen yleisen käyttökelpoisuusluokituksen (2 23) mukaan Olhavanjoen, Kaihuanjärven ja Paskajoen vedenlaatu on välttävä. Ekologisen luokituksen mukaan Olhavanjoen tila on tyydyttävä. Paskajoelle ja Kaihuanjärvelle ei ole tehty ekologista luokitusta. Oulujoen Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelmassa on arvioitu, että Olhavanjoen vesistöalueelle tulevasta ravinnekuormituksesta (ilman luonnonhuuhtoumaa) noin 9 % fosforista ja 19 % typestä on peräisin turvetuotantoalueilta; maatalouden kuormituksella sekä fosforin osalta myös haja-asutuksella ja metsätaloudella on turvetuotantoa suurempi osuus (Kuva 3). Kok.P Kok.N Yhdyskunnat Haja-asutus Teollisuus ja kaivostoiminta Turvetuotanto Kalankasvatus Maatalous Metsätalous Hulevedet Laskeuma vesiin Luonnonhuuhtouma Kuva 3 Olhavanjokeen tulevan arvioidun ravinnekuormituksen jakautuminen eri kuormituslähteiden kesken (lähde: Oulujoen Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma , Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ympäristökeskukset 29). 4.2 Vesistötarkkailun tulokset Vuonna 211 vesistötarkkailu toteutettiin huhtikuussa, heinäkuussa ja syyskuussa seuraavilla havaintopaikoilla: Havaintopaikka Koordinaatit Pa Paskajoki Ka Kaihuanjärvi

10 8 Vesistötarkkailun havaintopaikat on esitetty kartalla liitteessä 1, vuoden 211 tarkkailutulokset liitteessä 4 sekä yhteenveto vuosien tuloksista liitteessä 5. Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskuksen veden laadun seurantatulokset Olhavanjoen alaosalta (4 havaintokertaa) ovat liitteessä 6. Keväällä Paskajoen happitilanne oli hyvä happipitoisuus ollessa 11,3 mg/l. Kaihuanjärvessä happitilanne oli tyydyttävä (kyll.% 64). Molemmilla tarkkailupisteillä vesi oli lievästi hapanta. Sähkönjohtavuuden arvot olivat matalia. Kaihuanjärvessä sähkönjohtavuus oli hieman Paskajokea suurempi. Vesi oli molemmilla havaintopaikoilla hyvin tummaa. Paskajoen ja Kaihuanjärven kokonaisfosforipitoisuudet, sekä Paskajoen kokonaistyppipitoisuudet olivat matalammalla tasolla kuin yleensä 2-luvulla. Kaihuanjärvessä typpipitoisuudet olivat samalla tasolla kuin yleensä 2-luvulla (liitteet 5.1 ja 5.2). Heinä- ja syyskuussa Paskajoen ja Kaihuanjärven happitilanne oli tyydyttävä. Veden ph oli neutraalin tuntumassa ja sähkönjohtavuus oli luonnonvesien tavanomaista tasoa. Vesi oli hyvin tummaa ja rautapitoista ( µg/l). Humuspitoisuudet olivat varsin korkeita ja Paskajoessa ja Kaihuanjärvessä oli myös runsaasti fosforia. Kokonaistyppipitoisuudet olivat edellisvuosien tasolla. Jakosuon kemikalointiasemalta heinäsyyskuussa lähteneessä vedessä oli varsin vähän humusta (COD Mn ) ja fosforia, ja pitoisuudet olivat selvästi Paskajokea ja Kaihuanjärveä pienemmät. Typen osalta Jakosuon pitoisuus oli samalla tasolla tai suurempi kuin vesistöpisteillä. Heinäkuussa kiintoainepitoisuudet olivat hieman kohonneita. Syyskuussa vesi oli varsin kirkasta. Matalassa ja pehmeäpohjaisessa Kaihuanjärvessä tuuli sekoittaa helposti sedimenttiä vesimassaan, jolloin vedenlaatu saattaa nopeasti ajoittain heikentyä. Järvessä oli näkösyvyyttä vuoden 211 havaintokerroilla 3 6 cm (kokonaissyvyys 1,4 m). Jakosuon kemikalointiasemalta lähteneessä vedessä oli melko vähän kiintoainetta (Kuva 4). Paskajoessa oli heinäkuussa enemmän ammoniumtyppeä kuin Kaihuanjärvessä; Jakosuon koholla olleet ammoniumpitoisuudet ovat voineet vaikuttaa tähän. Heinäkuun havaintokerralla veden hygieeninen laatu oli fekaalisten koliformisten bakteerien määrän perusteella Paskajoessa välttävä (6 kpl/1 ml), ja Kaihuanjärvessä erinomainen ( kpl/1 ml) (liite 4). Kaihuanjärven a-klorofyllipitoisuus oli molemmilla näytteenottokerroilla rehevällä tasolla Olhavanjoen alaosalla (rautatiesilta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, liite 6) happitilanne oli parempi kuin Paskajoessa ja Kaihuanjärvessä. Fosforipitoisuudet olivat joen alaosalla huomattavasti pienempiä, ja kokonaistyppipitoisuudet hieman pienempiä. Väriluvussa, humuspitoisuudessa (COD Mn ), kiintoainepitoisuudessa ja rautapitoisuuksissa ei suuria eroja ilmennyt.

11 9 mg/l COD Mn mg/l 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Kiintoaine , µg/l 3 Kok.P µg/l 14 Kok.N Jakosuo, kem1 Paskajoki Jakosuo, pvk Kaihuanjärvi Kuva 4 Paskajoen ja Kaihuanjärven veden laatu näytteenottoajankohtina sekä vastaavaan aikaan Jakosuon kemikalointiasema 1:ltä ja pintavalutuskentältä lähteneen veden laatu v Kemikalointiasemalta ei otettu näytteitä huhtikuussa. Veden laadun kehitys Veden laadun vaihtelut ovat olleet sekä Paskajoessa että Kaihuanjärvessä suuria (Kuva 5). Varsinkin Kaihuanjärvessä, mutta myös Paskajoessa kevättalvinen happitilanne on ollut usein heikko. Kaihuanjärven vesi oli kevättalvella 23 hapetonta ja kevättalvella 24 lähes hapetonta. Myös kevättalvella 21 oli vakavia happiongelmia. Avovesikaudella happitilanne on ollut enimmäkseen hyvä. Sekä Paskajoessa että Kaihuanjärvessä vesi on hyvin tummaa. Paskajoen veden väriarvo on laskenut hieman avovesikaudella 199-luvun puolesta välistä viime vuosiin, mutta kevättalven väriarvot ovat hieman kasvaneet (Kuva 5). Kaihuanjärven veden väriarvot laskivat avovesikaudella vuosina 26 21, mutta samaan aikaan kevättalven väriarvot kasvoivat. Vuonna 211 suunnissa tapahtui muutos: kevään väriarvo kääntyi laskuun, ja kesän nousuun. Sekä Paskajoen että Kaihuanjärven COD Mn -arvot ovat vaihdelleet suuresti, eikä selvää kehityssuuntaa ole havaittavissa (Kuva 5). Kesän COD Mn -arvot olivat selvästi koholla vuosina sekä 24 ja Kaihuanjärvessä myös 28. Myös kesän kiintoainepitoisuuksissa vaihtelu on ollut suurta, eikä selvää kehityssuuntaa ole havaittavissa. Kaihuanjärvessä on todettu suurempia pitoisuuksia kuin Paskajoessa. Kevättalven kiintoainepitoisuudet ovat olleet varsin pieniä lukuunottamatta Kaihuanjärven vuosien 23 ja

12 1 24 korkeita pitoisuuksia. Muutaman viime vuoden ajan kevättalven kiintopitoisuudet ovat olleet molemmissa kohteissa nousussa. Kevättalviset fosforipitoisuudet ovat olleet koholla erityisesti Paskajoessa, missä vuosien väliset pitoisuusvaihtelut ovat olleet suuria. Vuona 211 pitoisuudet olivat kuitenkin pieniä. Kaihuanjärvessä pitoisuusvaihtelu on ollut vähäisempää. Paskajoen avovesikauden aikaisissa kokonaisfosfori- ja typpipitoisuuksissa on havaittavissa lievästi laskeva suuntaus. Kaihuanjärven tuloksissa ei ole havaittavissa selkeitä kehityssuuntia (Kuva 5). kyll. % Happi mg/l Pt Väri mg/l COD Mn mg/l Kiintoaine µg/l Kok.P µg/l Kok.N Paskajoki Talvi Paskajoki Kesä Kaihuanjärvi Talvi Kaihuanjärvi Kesä Kuva 5 Paskajoen ja Kaihuanjärven veden laatu vuosina talvella (n=1) ja avovesikaudella (n=2 5)

13 11 Olhavanjoen vesistötarkkailun analyysivalikoimaan kuuluu epäorgaanisista ravinteista ainoastaan ammoniumtyppi. Ammoniumtyppeä on ollut vedessä talvella runsaasti. Kesällä ammoniumtyppipitoisuudet ovat olleet selvästi pienempiä. Kaihuanjärven a-klorofyllipitoisuus on vaihdellut enimmäkseen välillä 1 3 µg/l, eikä selvää kehityssuuntaa ole havaittavissa (Kuva 6). µg/l 4 a-klorofylli Kaihuanjärvi Kesä Kuva 6 Kaihuanjärven a-klorofyllipitoisuus avovesikauden keskiarvona (n=2-5). Kokonaisravinteiden pitoisuuksien perusteella pääteltynä tuotantoa rajoittava ravinne sekä Paskajoessa että Kaihuanjärvessä on typpi. Tuotantoa voivat rajoittaa myös muut tekijät kuin ravinteiden saatavuus (esim. valon määrä ja virtaustekijät). Jakosuon kemikalointiaseman vaikutuksista alapuolisen vesistön veden laatuun vuonna 28 tehdyn selvityksen (Pöyry Environment Oy 28) mukaan kemiallisen käsittelyn vaikutus on nähtävissä lähinnä Jako-ojassa. Jo Jako-ojan alaosalla kemiallisen käsittelyn veden laatua parantava vaikutus näkyy epäsäännöllisemmin, mikä johtuu alueelle tulevista muista heikkolaatuisemmista ojavesistä. Paskajoen fosforipitoisuuksissa viime vuosina havaittu lievä laskeva suuntaus voi osittain johtua Jakosuon kemiallisen käsittelyn vaikutuksista, mutta muut alueelle laskevat fosforipitoiset vedet pitävät Paskajoen fosforipitoisuuden edelleen korkeana. 5 YHTEENVETO Olhavanjoen vesistöalueella on kaksi Vapo Oy:n turvetuotantoaluetta, Jakosuo ja Vasikkasuo. Jakosuolla on osalla alueesta käytössä kesäaikainen kemiallinen puhdistus ja talvella laskeutusallas ja osalla alueesta on käytössä ympärivuotinen pintavalutus. Vasikkasuolla osalla alueesta on käytössä kesällä pintavalutuskenttä ja muutoin valumavedet johdetaan laskeutusaltaiden kautta. Vuonna 211 turvetuotannon kokonaispinta-ala oli 434 ha, josta 41 ha oli tuotannossa. Päästötarkkailua toteutettiin kesällä 211 Jakosuolla. Jakosuolla valumavesi oli hieman parempilaatuista turvesoiden keskitasoon nähden. Erityisesti humuksen, fosforin ja kiintoaineen pitoisuudet olivat alhaisia. Jakosuon kemikalointiasemalla 1 kemiallisen vesienkäsittelyn teho oli hyvä. Kemikalointi poisti humusta, forforia ja kiintoainetta sekä rautaa. Olhavanjoen turvesoiden bruttopäästöt olivat noin 45 kg/a COD Mn, 14 kg/a fosforia, 2 77 kg/a typpeä ja 12 2 kg/a

14 12 kiintoainetta. Vastaavat nettopäästöt olivat 18 kg/a fosforia, kg/a typpeä ja kg/a kiintoainetta. Turvetuotannon päästöt Olhavanjoen vesistöalueella kasvoivat vuonna 211 fosforipäästöjen osalta 22 %, humuspäästöjen (COD Mn ) osalta 8 % ja typpipäästöjen osalta 6 % vuoteen 21 verrattuna. Kiintoainepäästöt pienenivät 13 %. Olhavanjoen turvetuotannon vesistötarkkailu toteutettiin tarkkailuohjelman (Vapo Oy 1993) mukaisesti. Tarkkailun havaintopaikat sijaitsevat Paskajoessa ja Kaihuanjärvessä. Paskajoen ja Kaihuanjärven vesi on yleensä hyvin tummaa suuresta humuksen ja raudan määrästä johtuen. Fosforia vesissä on varsin runsaasti. Vuosien väliset fosforin pitoisuusvaihtelut ovat olleet suuria ja fosforitasoa voi nostaa alueen maaperässä esiintyvät rautamineraalit. Vuonna 211 kokonaisfosforipitoisuudet olivat etenkin talviaikaan tavanomaista pienempiä. Paskajoen avovesikauden aikaisissa kokonaisfosfori- ja typpipitoisuuksissa on havaittavissa lievästi laskeva suuntaus, mutta Kaihuanjärven tuloksissa ei ole havaittavissa selkeitä kehityssuuntia Jakosuolla vuonna 23 käyttöönotettu kemiallinen kuivatusvesien käsittely on vähentänyt erityisesti vesistöön kohdistuvaa avovesikauden fosforikuormitusta. Jakosuon kemikalointiasemalta heinä-syyskuussa lähteneessä vedessä oli varsin vähän humusta (COD Mn ) ja fosforia, ja pitoisuudet olivat selvästi Paskajokea ja Kaihuanjärveä pienemmät. Typen osalta Jakosuon pitoisuus oli samalla tasolla tai suurempi kuin vesistöpisteillä. 6 VIITTEET Ilmatieteen laitos (21 211). Ilmastopalvelu. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ympäristökeskukset (29). Oulujoen Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma Pöyry Environment Oy (28). Selvitys Jakosuon kemikalointiaseman vaikutuksista alapuolisen vesistön vedenlaatuun vuosina Moniste. Pöyry Finland Oy (212). Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailu vuonna 211. Oulu. Moniste. Vapo Oy (1993). Olhavanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, kuormitus- ja vesistötarkkailuohjelma. Moniste.

15

16 Puh Fax PL2, Tutkijantie 2A 957 Oulu Olhavanjoen turvetuotannon tarkkailu v. 211 Kohde: Jakosuo Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: kem1 Kunta: Ii Koodinaatit: Vesistöalue: Olhavanjoki Projekti: Purkuvesistö: Paskajoki - Kaihuanjärvi Tarkkailuluokka: Kesä Mittapadon valuma-alue: 145,6 ha Näytetiedot Veden laatu Virtaama- ja kuormitustiedot Näyte Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- Jakso Vedenkorkeus Näyteajankohdan Jakson COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine MP Telog Q q Q q NO 2 -N aine N:o Tunnus mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l pvm cm cm m 3 /d l/s km 2 m 3 /d l/s km 2 g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d 1 kem1 mp , kem1 mp ,8 3, , , 745 5,9 3 kem1 mp ,3 4, < , ,1 61 4, ,3 12,,1 1,1, kem1 mp ,8 28, , , 26, , , , kem1 mp ,7 5, , , , ,3 21,,1 5 1,31 2, kem1 mp ,6 5, , ,2 68, ,8 54, kem1 mp , 5, , ,5,8 3, 135 1,4 48,1,4 1,65 7, kem1 mp ,3 4, , , , ,1 46, kem1 mp ,2 4, , ,5 13, , ,5 13, kem1 mp ,4 3, , , , 477 3,8 1, KESÄ keskiarvo 5,8 7, ,7 KESÄ Bruttokuormitus g/ha d 124 8,1 74,36,2 1,8 3, keskihajonta 1,2 7, ,2 Nettokuormitus g/ha d 7 8 Lisätiedot: Virtaustiedot otettu vesistömallista Virtaus heikkoa, padottaa Virtaustietoja ei saatavilla Kemikalointi lopetettu Jakelu: Vapo Oy Sivu 1 (2) Jakosuo_Kem 1_211.xls; tulostus /13:9

17 Jakosuo kem1 l/s km Valuma keskiarvo näyte mg/l 2, 15, 1, 5,, Kiintoaine kuormitus 211 pitoisuus 211 g/ha/d µg/l 25 Kokonaisfosfori g/ha/d 3, µg/l 25 Kokonaistyppi g/ha/d , , , kuormitus 211 pitoisuus 211 kuormitus 211 pitoisuus 211 Sivu 2 (2) Jakosuo_Kem 1_211.xls; tulostus /13:9

18 Puh Fax PL2, Tutkijantie 2A 957 Oulu Olhavanjoen turvetuotannon tarkkailu v. 211 Kohde: Jakosuo Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: kem1 yp Kunta: Ii Koodinaatit: Vesistöalue: Olhavanjoki Projekti: Purkuvesistö: Paskajoki - Kaihuanjärvi Tarkkailuluokka: teho Mittapadon valuma-alue: ha Näytetiedot Veden laatu Virtaama- ja kuormitustiedot Näyte Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- Jakso Vedenkorkeus Näyteajankohdan Jakson COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine MP Telog Q q Q q NO 2 -N aine N:o Tunnus mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l pvm cm cm m 3 /d l/s km 2 m 3 /d l/s km 2 g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d 1 kem1 yp , kem1 yp , < kem1 yp , kem1 yp , ,3 5 kem1 yp , , KESÄ keskiarvo 7, keskihajonta,3 8, , Lisätiedot: Jakelu: Vapo Oy Sivu 1 (2) Jakosuo_Kem 1_211.xls; tulostus /13:1

19 Jakosuo kem1 mg/l 14, Kiintoaine 12, 1, 8, 6, 4, 2,, kem1 ap kem1 yp µg/l 3 Kokonaisfosfori µg/l 25 Kokonaistyppi kem1 ap kem1 yp kem1 ap kem1 yp Sivu 2 (2) Jakosuo_Kem 1_211.xls; tulostus /13:1

20 Puh Fax PL2, Tutkijantie 2A 957 Oulu Olhavanjoen turvetuotannon tarkkailu v. 211 Kohde: Jakosuo Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: pvk1 Kunta: Ii Koodinaatit: Vesistöalue: Olhavanjoki Projekti: Purkuvesistö: Paskajoki - Kaihuanjärvi Tarkkailuluokka: Kesä Mittapadon valuma-alue: 12,3 ha Näytetiedot Veden laatu Virtaama- ja kuormitustiedot Näyte Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- Jakso Vedenkorkeus Näyteajankohdan Jakson COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine MP Telog Q q Q q NO 2 -N aine N:o Tunnus mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l pvm cm cm m 3 /d l/s km 2 m 3 /d l/s km 2 g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d 1 pvk1 ap , , ,8 2 pvk1 ap , ,8 23, ,1 3 pvk1 ap , ,8 11, 491 5,6 4 pvk1 ap , ,5 1, ,9 5 pvk1 ap , < , 221 2,5 6 pvk1 ap ,4 49, , 21, , 7 pvk1 ap , < ,7 8 pvk1 ap , < , ,1 9 pvk1 ap , < , 9,5 34 3,9 1 pvk1 ap , , ,2 11 pvk1 ap , , ,9 12 pvk1 ap , ,4 13 pvk1 ap , , ,8 14 pvk1 ap , , ,2 15 pvk1 ap , ,8 12, , KEVÄT keskiarvo 6, keskihajonta KESÄ keskiarvo 6,5 32, ,7 KESÄ Bruttokuormitus g/ha d , ,49 1,2 12 1,3 3, keskihajonta,1 12,1 85,7 78, ,7 Nettokuormitus g/ha d 1, SYKSY keskiarvo 6,4 3,3 86,7 66, ,3 keskihajonta,1 5,1 17,2 16, , ,9 Jakelu: Vapo Oy Lisätiedot: Padottaa Kesän keskimääräinen kuormitus laskettu PPO:n pintavalutuskentällisten turvesoiden keskivalumalla 11,6 l/s km2. Sivu 1 (2) Jakosuo_pvk1_211.xls; tulostus /14:54

21 Jakosuo pvk1 mg/l 15, Kiintoaine 12, 9, 6, 3,, pitoisuus 211 µg/l 3 Kokonaisfosfori µg/l 25 Kokonaistyppi pitoisuus 211 pitoisuus 211 Sivu 2 (2) Jakosuo_pvk1_211.xls; tulostus /14:54

22 Puh Fax PL2, Tutkijantie 2A 957 Oulu Olhavanjoen turvetuotannon tarkkailu v. 211 Kohde: Jakosuo Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: pvk1 yp Kunta: Ii Koodinaatit: Vesistöalue: Olhavanjoki Projekti: Purkuvesistö: Paskajoki - Kaihuanjärvi Tarkkailuluokka: teho Mittapadon valuma-alue: ha Näytetiedot Veden laatu Virtaama- ja kuormitustiedot Näyte Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- Jakso Vedenkorkeus Näyteajankohdan Jakson COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine MP Telog Q q Q q NO 2 -N aine N:o Tunnus mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l pvm cm cm m 3 /d l/s km 2 m 3 /d l/s km 2 g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d 1 pvk1 yp , ,8 2 pvk1 yp , pvk1 yp , ,2 4 pvk1 yp , ,6 5 pvk1 yp , < ,2 6 pvk1 yp , , 7 pvk1 yp , pvk1 yp , ,2 9 pvk1 yp , pvk1 yp , ,3 11 pvk1 yp , ,8 12 pvk1 yp , ,8 13 pvk1 yp , pvk1 yp , ,9 15 pvk1 yp , , Jakelu: Vapo Oy KEVÄT keskiarvo 5,7 11, 21, 6, ,8 keskihajonta KESÄ keskiarvo 6,9 31, ,7 keskihajonta,3 15,6 61,5 64, ,9 SYKSY keskiarvo 6,8 37, , ,3 keskihajonta,3 5,9 18,7 12, ,1 Lisätiedot: Sivu 1 (2) Jakosuo_pvk1_211.xls; tulostus /14:55

23 Jakosuo pvk1 Kokonaistyppi µg/l pvk1yp pvk1 Kokonaisfosfori µg/l pvk1yp pvk1 Kiintoaine, 5, 1, 15, 2, 25, 3, 35, mg/l pvk1yp pvk1 Sivu 2 (2) Jakosuo_pvk1_211.xls; tulostus /14:55

24 Puh Fax PL2, Tutkijantie 2A 9571 Oulu Olhavanjoen turvetuotannon tarkkailu v. 211 Jakelu: Kohde: Jakosuo Vesien käsittely: kem1 Vapo Oy Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesistöalue: Olhavanjoki Kunta: Ii Purkuvesistö: Paskajoki - Kaihuanjärvi Projekti: Tarkkailuluokkteho Näytetiedot Veden laatu Reduktio % Näyte Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- Pvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine NO 2 -N aine N:o Tunnus mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l % % % % % % % % % 1 kem1 yp , kem1 yp , < kem1 yp , kem1 yp , , kem1 yp , , Keskiarvo 7,1 2, , kem1 mp , kem1 mp ,8 3, ,1 3 kem1 mp ,3 4, < ,3 4 kem1 mp ,8 28, , 5 kem1 mp ,7 5, ,8 6 kem1 mp ,6 5, ,2 7 kem1 mp , 5, ,4 8 kem1 mp ,3 4, ,7 9 kem1 mp ,2 4, ,8 1 kem1 mp ,4 3, , Keskiarvo 5,7 7, Lisätiedot: Nitraatti-nitriittitypen määritysraja 5 µg/l, mikäli näyte < 5 µg/l, analyysituloksena laskennassa käytetty 2,5 µg/l Keskiarvoissa ei ole huomioitu näytettä sillä kemikalointi on aloitettu vasta Sivu 1 (2) Jakosuon kemikaloinnin tehon tarkkailu211.xls; tulostus /13:12

25 Jakosuo reduktio % 1 Kiintoaine (Kemikalointi on aloitettu 18.5.) pitoisuus mg/l 3 reduktio % 1 Kokonaisfosfori (Kemikalointi on aloitettu 18.5.) pitoisuus µg/l Reduktio % kem1 yp kem1 mp Reduktio % kem1 yp kem1 mp reduktio % Kokonaistyppi (Kemikalointi on aloitettu 18.5.) pitoisuus µg/l Reduktio % kem1 yp kem1 mp Sivu 2 (2) Jakosuon kemikaloinnin tehon tarkkailu211.xls; tulostus /13:12

26 Puh Fax PL2, Tutkijantie 2A 9571 Oulu Olhavanjoen turvetuotannon tarkkailu v. 211 Jakelu: Kohde: Jakosuo Vesien käsittely: pvk1 Vapo Oy Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesistöalue: Olhavanjoki Kunta: Ii Purkuvesistö: Paskajoki - Kaihuanjärvi Projekti: Tarkkailuluokkteho Näytetiedot Veden laatu Reduktio % Näyte Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- Pvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine NO 2 -N aine N:o Tunnus mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l % % % % % % % % % 1 pvk1 yp , , pvk1 yp , pvk1 yp , , pvk1 yp , , pvk1 yp , < , pvk1 yp , pvk1 yp , pvk1 yp , , pvk1 yp , pvk1 yp , , pvk1 yp , , pvk1 yp , , pvk1 yp , pvk1 yp , , pvk1 yp , , Kesän ka Koko vuoden ka 6,9 31, ,7 Kesän ka ,8 31, , Koko vuoden ka pvk1 ap , pvk1 ap , ,8 3 pvk1 ap , ,8 4 pvk1 ap , ,5 5 pvk1 ap , < pvk1 ap , , 7 pvk1 ap , < pvk1 ap , < ,1 9 pvk1 ap , < , 1 pvk1 ap , ,6 11 pvk1 ap , pvk1 ap , pvk1 ap , ,4 14 pvk1 ap , ,8 15 pvk1 ap , ,8 Kesän ka 6,5 32, ,7 Koko vuoden ka 6,4 3, ,4 Lisätiedot: Nitraatti-nitriittitypen määritysraja 5 µg/l, mikäli näyte < 5 µg/l, analyysituloksena laskennassa käytetty 2,5 µg/l Sivu 1 (2) Jakosuon pvk1 tehon tarkkailu211.xls; tulostus /15:59

27 Jakosuo Koko vuoden reduktio % 1 Kiintoaine pitoisuus mg/l 3 Koko vuoden reduktio % 1 Kokonaisfosfori pitoisuus µg/l Reduktio % pvk1 yp pvk1 ap Reduktio % pvk1 yp pvk1 ap Koko vuoden reduktio % Kokonaistyppi pitoisuus µg/l Reduktio % pvk1 yp pvk1 ap Sivu 2 (2) Jakosuon pvk1 tehon tarkkailu211.xls; tulostus /15:59

28 Liite 4 Olhavanjoen vesistötarkkailun tulokset v. 211 Tulokset Nab Labs Oy aika paikka näyte- lämpö- happi happi ph sähkön- kiinto- väri kok.n NH4-N kok.p CODMn Fe a-kloro- fek. näkö- kok. syv tila joht. aine fylli kolit syv. syv. m C mg/l kyll.% ms/m mg/l mg/l Pt µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l kpl/1 ml m m Kaihuanjärvi 1,,9 9,1 64 6,1 3,55 3, ,6 1, Paskajoki,2,3 11,3 78 5,9 1,99 8, ,6, Kaihuanjärvi,8 18,6 6,1 65 6,7 5, ,3 1, Paskajoki,2 13,8 7,6 74 6,7 1, ,5, Kaihuanjärvi,8 14,4 7,6 74 7,2 7,74 4, ,4,3 1, Paskajoki,2 12,3 7,5 7 7,3 13,48 3, ,4,4 = Analyysin viiveaika ylittynyt. Mittaustulokseen voi liittyä tavallista suurempi mittausepävarmuus

29 Liite 5.1 Paskajoen ja Kaihuanjärven vesistötarkkailun tulokset kevättalvella ja heinä-syyskuussa keskimäärin O 2 ph Sähkön- Väri COD Mn Kok.P Kok.N NH 4 -N Fe Chl-a Kiinto- Fek.koli johtavuus aine bakteerit n Kyll% ms/m mg/l Pt mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l kpl/1ml Paskajoki Talvi ,5 6, , ,3 6, , , 12, , ,8 13, , ,3 14, , ,1 14, , , 3, , , 14, , ,2 5, , ,5 13, , ,9 16, , ,9 11, , ,8 14, , ,1 14, , ,9 1, , ,1 15, , , 15, , ,9 2, ,7 keskiarvo ,7 Paskajoki Kesä ,5 11, , ,2 8, , ,4 1, , ,1 8, , , 26, , ,8 6, , , 7, , ,2 9, , , 8, , ,2 15, , ,6 7, , ,3 13, , ,8 17, , ,1 9, , ,9 7, , ,2 13, , ,3 13, , , 12, ,4 6 keskiarvo 83 7,1 11, ,8 135

30 Liite 5.2 Paskajoen ja Kaihuanjärven vesistötarkkailun tulokset kevättalvella ja heinä-syyskuussa keskimäärin Kaihuanjärvi Talvi O 2 ph Sähkön- Väri COD Mn Kok.P Kok.N NH 4 -N Fe Chl-a Kiinto- Fek.koli johtavuus aine bakteerit n Kyll% ms/m mg/l Pt mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l kpl/1ml ,6 8, , , 5, , ,7 12, , ,6 1, , ,7 11, , ,7 11, , , 4, , ,6 11, , ,2 5, ,3 1) 23 1,5 6,4 16, ,5 13, ,5 8, ,6 1, , ,5 1, , ,5 7, , ,7 12, , ,6 13, , ,1 3, ,2 keskiarvo 47 6,5 9, ,5 Kaihuanjärvi Kesä ,3 7, ,2 7, ,1 6, ,5 4, ,3 6, ,5 4, ,2 6, ,3 4, ,5 18, ,6 4, ,9 4, , 13, , 4, , 14, ,2 5, , 7, ,1 9, ,3 5, , , ,3 3, ,6 5, ,1 8, ,2 6, ,5 9, ,2 6, , ,5 17, , 5, , ,7 9, ,7 4, ,7 9, ,2 6, ,8 6, ,1 6, ,4 6, , 6,5 297, ,2 4,7 keskiarvo ) Vettä jään alla vain 1 cm

31 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tuloksia Liite 6 (Ympäristöhallinnon OIVA tietopalvelu, Hertta-tietokanta) Olhavanjoki rautatie s Näytesyv. Lämpötila Happi Happi ph Alkaliniteetti S-joht. Väri CODMn Rauta Kiintoaine Sameus Kok. P PO4-P Kok. N NO2,3-N NH4-N Aika m C mg/l kyll.% mmol/l ms/m mg Pt/l mg/l µg/l mg/l FNU µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ,4,1 13,8 95 7,,764 12,2 18 9, ,4 2,3 12,8 93 6,5,14 3, ,3 4, ,4 13,5 1,3 99 7,5,531 8, , ,4 5, 11,5 9 6,6,194 4, , Keskiarvo,4 5,2 12,1 94 6,9,47 7, ,

32 Pöyry Finland Oy Tutkijantie 2A 959 Oulu Kotipaikka Vantaa Y-tunnus Puh Faksi Päiväys Sivu 1 (1) Asia: Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 211 Oheisena toimitamme Vapo Oy:n Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailuraportin vuodelta 211. Ystävällisin terveisin Hanna Kurtti Jakelu Vapo Oy, Oulu 2 kpl Oulunkaaren ympäristöpalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Kalliokoski, Eerola) Kainuun ELY-keskus, kalatalousyksikkö Suomen ympäristökeskus / YT-yksikkö 2 kpl

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012 OLHAVANJOEN TARKKAILU 212 16WWE1778 2.5.213 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

16WWE Vapo Oy. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2010

16WWE Vapo Oy. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2010 16WWE159 26.4.211 Vapo Oy Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 16WWE159 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TARKKAILUKAUDEN

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU X VAPO OY

OLHAVANJOEN TARKKAILU X VAPO OY OLHAVANJOEN TARKKAILU 2015 16X286489 4.4.2016 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015 1 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2012

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2012 TARKKAILURAPORTTI 212 16UEC14 15.3.212 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 212 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE1830 12.6.2013

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE1830 12.6.2013 IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 22 6WWE83 2.6.23 VAPO OY, TURVERUUKKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY Iijoen

Lisätiedot

HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU X TURVERUUKKI OY. Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 2015

HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU X TURVERUUKKI OY. Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 2015 HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU 215 16X213462 1.5.216 TURVERUUKKI OY Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 215 1 Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 215 Sisältö 1 JOHDANTO... 2

Lisätiedot

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10776 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS 2014-2015 15.2.2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Selvityksen tausta ja lähtöainesto 2. Ylivirtaamatilanteet ja niiden määritys 3. Virtaaman vaikutus vedenlaatuun

Lisätiedot

VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY

VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE0966 25.7.2013 VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY KALAJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA 2012 Vapo Oy, Kanteleen Voima Oy ja Kokkolan

Lisätiedot

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2010

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2010 6WWE32 6.5.2 Vapo Oy, Turveruukki Oy, Kuiva-Turve Oy, Pudasjärven Turvetyö Oy, Turvetuote Peat Bog Oy Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2 6WWE32 Iijoen

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 216 16X1656-72M16 8.5.217 KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY Kalajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 216 Sisältö 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011 KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 211 16WWE1464 25.6.212 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 211 Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Annukka Puro-Tahvanainen Saariselkä 18.9.2014 25.9.2014 1 2 Inarijärveen tuleva ravinnekuorma Kokonaisfosfori 55 t/v Kokonaistyppi Piste- ja hajakuormitus

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v.

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. TARKKAILURAPORTTI 213 16UEC113 15.4.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 213 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS 2011-2015 15.2.2017 Ominaiskuormitusselvityksen taustaa Turvetuotannon vesistöön kohdistuvaa kuormitusta arvioidaan olemassa olevien tarkkailuaineistojen

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015 TARKKAILURAPORTTI 215 16UEC111 11.4.216 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 215 2 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2016

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2016 TARKKAILURAPORTTI 216 111118 3.5.217 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 216 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 216 2 Sisältö

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY RAKENTAMISEN TARKKAILU 2011 16WWE0993 15.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 Osa II b Rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa II b Rakentamisvaiheen

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2014

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2014 TARKKAILURAPORTTI 214 16UEC112 27.5.215 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 214 2 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve

Lisätiedot

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 3135/16 23.11.2016 IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Imatran Immalanjärven tarkkailu perustuu Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus

Lisätiedot

KUIVASTENSUO Sijainti

KUIVASTENSUO Sijainti Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy KUIVASTENSUO 21 Sijainti Kiukoo-Veteläsuo, ja Pillisuo sijaitsevat Pielavedellä Lampaanjoen alueella (vesistöalue 14.746, peruskartta 3314 7-12). Vesistöalueen koko on

Lisätiedot

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Puhdas Vesi projekti Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 1, Projektipäällikkö Turvetuotanto - yksi kuormittaja muiden joukossa Valtakunnallisesti

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN TARKKAILU 2012 16UEC0078 2.5.2013 VAPO OY JA PELSON VANKILA Liminganlahden kuormittajien käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012 1 Liminganlahden kuormittajien käyttö-, päästö-

Lisätiedot

VAPO OY. Olhavanjoen vesistöalueen Vapon Jakosuon ja Vasikkasuon turvetuotannon tarkkailu Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelma

VAPO OY. Olhavanjoen vesistöalueen Vapon Jakosuon ja Vasikkasuon turvetuotannon tarkkailu Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelma 19.10.2016 VAPO OY Olhavanjoen vesistöalueen Vapon Jakosuon ja Vasikkasuon turvetuotannon tarkkailu Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelma 2017-2022 Sisältö 1 1 JOHDANTO... 1 2 TARKKAILUALUEEN

Lisätiedot

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio 1.12.211 Janne Suomela Varsinais-Suomen päävesistöalueet Kiskonjoki Perniönjoki 147 km 2 Uskelanjoki 566 km 2 Halikonjoki

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Vastaanottaja Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.7.217 Viite 15124338 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY SIIKAJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 2010 9M609244 31.3.

Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 2010 9M609244 31.3. Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 21 9M69244 31.3.211 9M69244 Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 9M6998 Ruskon jätekeskuksen tarkkailu v. 29, tiivistelmä 1 RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 29 Vuonna 29 Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA Vastaanottaja Vapo Oy, Pelson vankila Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.4.2016 Viite 1510010135 VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN KUORMITTAJIEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2013

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2013 TARKKAILURAPORTTI 213 16UEC11 7.4.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 213 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012 TARKKAILURAPORTTI 212 16UEC12 8.5.213 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky

Lisätiedot

Kuva Rautuojan (FS27), Kylmäojan (FS03) ja Laurinojan (FS04) tarkkailupisteet.

Kuva Rautuojan (FS27), Kylmäojan (FS03) ja Laurinojan (FS04) tarkkailupisteet. Kuva 1-8-18. Rautuojan (), Kylmäojan (FS3) ja Laurinojan (FS4) tarkkailupisteet. 2 1.8.4.6 Äkäsjokeen laskevat purot Hannukaisen alueella Äkäsjokeen laskevien purojen vedenlaatua on tutkittu Hannukaisen

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 215 16X1656 12.4.216 KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY Kalajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 215 1 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 214 16X1956 3.8.215 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 214 Kiiminkijoen

Lisätiedot

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen Vesiensuojelun näkökulma turvetuotannon lupahakemuksiin Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen 1 Petri Tähtinen Vapo Paikalliset

Lisätiedot

VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012

VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012 LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 212 16WWE1758 7.5.213 VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 212 Vapo Oy Simon Turvejaloste Oy Lapin

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 215 16X1956 11.3.216 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 215 Kiiminkijoen

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2016 10100630-001 15.6.2017 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2016 Hämeen ELY-keskuksen alueella 1 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 2 16X196..216 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 2 Kiiminkijoen

Lisätiedot

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2014

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2014 TARKKAILURAPORTTI 214 16UEC114 2.4.215 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 214 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 214 2

Lisätiedot

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 213 Sisällys 1. Vedenlaatu... 2 1.1. Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste... 3 1.2. Ravinteet ja klorofylli-a... 4 1.3. Alkaliniteetti ja ph...

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014. Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014. Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 16X236418 korjattu 13.11.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 2016 Väliraportti nro 15-16-5740 Oheisena lähetetään Aurajoesta ja Vähäjoesta 18.7.2016 otettujen vesinäytteiden tutkimustulokset. Aurajoen varrella olevien jätevedenpuhdistamoiden

Lisätiedot

Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v WWE

Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v WWE Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 21 16WWE321 21.4.211 16WWE321 Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla. 13.2.2013 Jaakko Soikkeli

Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla. 13.2.2013 Jaakko Soikkeli Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla 13.2.2013 Jaakko Soikkeli Maankäytön aiheuttama kuormitus Suomen soilla ja turvemailla - Käsittää n. 33 % maa-alasta 20.5.2013 Fosforipäästölähteet,

Lisätiedot

Tammelan Jäni- ja Heinijärven vedenlaatuselvitys v. 2017

Tammelan Jäni- ja Heinijärven vedenlaatuselvitys v. 2017 Tammelan Jäni- ja Heinijärven vedenlaatuselvitys v. 2017 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 11.12.2017 Johdanto Lammin biologinen asema selvitti Tammelan Jäni- ja Heinijärven sekä

Lisätiedot

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2017 YLEISTÄ Raportti nro 639-17-7035 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki Sybimar Oy:n tilauksesta lokakuussa vesistöjen jatkotarkkailututkimuksen

Lisätiedot

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotanto ja veden väri Ojitusten osuus soista Veden väri Vapon tuotantosuot Lähde: www.ymparisto.fi Soiden käyttö ja turvetuotannon

Lisätiedot

Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus

Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus Aurajoen virtaa seminaari Aurajoen nykyisyydestä ja tulevasta Lieto 28.11.213 Sari Koivunen biologi www.lsvsy.fi Sisältö: Aurajoen ja Aurajoen vesistöalueen yleiskuvaus

Lisätiedot

No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima

Lisätiedot

Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästöja vesistötarkkailu v WWE

Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästöja vesistötarkkailu v WWE Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästöja vesistötarkkailu v. 21 16WWE319 13.5.211 16WWE319 Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU WWE

OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU WWE OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU 213 16WWE1786 19.3.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, S. KINNUNEN, KEISARINTIENTURVE OY, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 213

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630 RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014 Väliraportti nro 116-14-7630 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 13. 14.10.2014 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

Hollolan pienjärvien tila ja seuranta. Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut

Hollolan pienjärvien tila ja seuranta. Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut Hollolan pienjärvien tila ja seuranta Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pienjärvien seuranta Pienjärvien vedenlaadun seuranta Hollolassa

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU WWE

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU WWE IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 211 16WWE967 24.5.212 VAPO OY, TURVERUUKKKI OY, KUIVA-TURVE OY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, TURVETUOTE PEAT- BOG OY, POLAR-SAMMAL OY Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

PUURONEVAN TARKKAILU UEC VAPO OY

PUURONEVAN TARKKAILU UEC VAPO OY PUURONEVAN TARKKAILU 2013 16UEC0081 30.4.2014 VAPO OY Puuronevan päästö- ja vesistötarkkailu 2013 Vapo Oy, Puuronevan tarkkailu 2013 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 HANKE- JA VESISTÖKUVAUS... 1 2.1 Puuronevan

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015 VUOSIYHTEENVETO 1..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2014

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2014 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI

Lisätiedot

VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA Raportti nro VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA 2017 YLEISTÄ Raportti nro 639-17-6058 Sybimar Oy tilasi Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:ltä vesistötarkkailututkimuksen

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Bioenergia ry

Bioenergia ry 1.5.217 Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS Virtaaman vaikutus vedenlaatuun, kuormitukseen sekä puhdistustehoihin vuosien 214 215 tarkkailuaineistojen perusteella Jäkäläsuon pintavalutuskenttä

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2015 16X236418 10.6.2016 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2015 Hämeen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 Kari Kainua/4.12.2013 Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 1 1. Taustatiedot Vuonna 2011 perustettu Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys pyrkii parantamaan entisen Kiimingin

Lisätiedot

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016 VUOSIYHTEENVETO 8.4.27 SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 26 YLEISTÄ Sysmän kunnan viemäröinnin toiminta-alueen puhdistetut jätevedet johdetaan avo-ojaa pitkin Majutveden pohjoisosan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät

Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät Veera-hankkeen loppuseminaari 2.11.216 Janne Suomela Varsinais-Suomen ELY-keskus 1 Esityksen sisältö Yleistä alueen joista Jokien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 2412/11.01.03/2012 32 Espoon vesistötutkimus vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Va.

Lisätiedot

Suot puhdistavat vesiä. Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus

Suot puhdistavat vesiä. Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus 1 Suot puhdistavat vesiä Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus 2 Soiden suojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi. Toim. Aulikki Alanen ja Kaisu Aapala Ympäristöministeriön

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 18.1.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1(4) 16.12.2015 Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella MS5 Hydrolab vedenlaatumittarilla

Lisätiedot

PUURONEVAN TARKKAILU X Puuronevan kosteikko Noora Huotari VAPO OY

PUURONEVAN TARKKAILU X Puuronevan kosteikko Noora Huotari VAPO OY PUURONEVAN TARKKAILU 2014 2015 16X199445 2.5.2016 Puuronevan kosteikko Noora Huotari VAPO OY Puuronevan päästö- ja vesistötarkkailu 2014 2015 Vapo Oy, Puuronevan tarkkailu 2014 2015 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2015

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2015 LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 215 16X19562 8.4.216 Saariaavan pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 1(3) 12.10.2016 :n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus on lopetettu eikä selkeytysaltaalle pumpata enää

Lisätiedot

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin LUVY/121 18.8.215 Lohjan kaupunki Ympäristönsuojelu ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin Sammatin Iso Heilammen länsiosan 6 metrin syvänteeltä otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v.

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU 212 16WWE1785 24.4.213 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 212 Turveruukki

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2016 10100630-001 14.6.2017 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2016 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella 2 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon

Lisätiedot

PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA

PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA 1 YHTEYSTIEDOT Pyhäniemen uimarannan omistaja on Kihniön kunta, osoite: 39820 KIHNIÖ Päävastuullinen hoitaja on Kiinteistö Oy Pyhäniemi, osoite: 1 c/o Holiday Club Isännöinti, PL

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 216 1163-1 25.7.217 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 216 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella 1 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007 PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 27 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 91/27 Anne Åkerberg SISÄLLYS sivu 1 Johdanto 1 2 Näytteenotto ja sääolot 1 3 Tulokset 2 3.1 Lämpötila

Lisätiedot

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA Väliraportti nro

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA Väliraportti nro PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA 2016 Väliraportti nro 21-16-1591 Oheisena lähetetään Paimionjoesta, Tarvasjoesta ja Paimion Vähäjoesta 22.2.2016 otettujen vesinäytteiden

Lisätiedot

TURVETUOTANNON PÄÄSTÖISTÄ PINTAVESIEN TOIMENPIDEOHJELMAN TAVOITTEET YLIVIRTAMATILANTEET

TURVETUOTANNON PÄÄSTÖISTÄ PINTAVESIEN TOIMENPIDEOHJELMAN TAVOITTEET YLIVIRTAMATILANTEET TURVETUOTANNON PÄÄSTÖISTÄ PINTAVESIEN TOIMENPIDEOHJELMAN TAVOITTEET YLIVIRTAMATILANTEET Turvetuotannon aikoina Ähtärissä on rankkasateita (yli 20 mm/vrk) esiintynyt 85 kpl (Ilmatieteen laitos, Myllyniemi).

Lisätiedot

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992 LUVY/149 4.8.215 Minna Sulander Ympäristönsuojelu, Vihti ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 198 ja 1992 Vihdin pohjoisosassa sijaitsevasta Iso-Kairista otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016 .3.16 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Outamonjärven veden laatu Helmikuu 16 Outamonjärven näytteet otettiin 4..16 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Tarkoituksena oli selvittää

Lisätiedot

LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2015 Anne Lehmijoki Sari Koivunen 7.11.2016 Nro 31-16-7242 2 (6) LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (2015) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS... 3 2. AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

Kunnostusojituksen vesistökuormitus ja -vaikutukset. Samuli Joensuu Jyväskylä

Kunnostusojituksen vesistökuormitus ja -vaikutukset. Samuli Joensuu Jyväskylä Kunnostusojituksen vesistökuormitus ja -vaikutukset Samuli Joensuu Jyväskylä 16.4.2013 Vesistöjen tila ja kuormituslähteet Massa-ja Yhdyskunnat paperiteollisuus Typpi t/a 10 % 2 % Turkistarhaus Muu teollisuus

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2016

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2016 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, TURVETUOTANTO S. KINNUNEN KY, A. HAATAJA KY, TIMONI OY OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 216 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro:

Lisätiedot

LIITE 9. Selvitykset Ruonanjoen vedenlaadusta. Kartta vedenlaadun seurantapisteistä. Koosteet seurantatuloksista

LIITE 9. Selvitykset Ruonanjoen vedenlaadusta. Kartta vedenlaadun seurantapisteistä. Koosteet seurantatuloksista LIITE 9 Selvitykset Ruonanjoen vedenlaadusta Kartta vedenlaadun seurantapisteistä Koosteet seurantatuloksista Yhteenveto Ruonanjoen ja lähiojien vedenlaatutuloksista Ruonanjoki, näytteenottopaikat pohjoisesta

Lisätiedot

Näytteenottokerran tulokset

Näytteenottokerran tulokset Ensiäiset vedenlaaturekisteristäe löytyvät tulokset ovat taikuulta 1984. Näytteenottopaikan kokonaissyvyydeksi on tuolloin itattu 7,9, ja näytteet on otettu 1, 3 ja 7 etrin syvyyksiltä. Jäätä on ollut

Lisätiedot

Pieksäjärven ainetasetutkimus vuosina

Pieksäjärven ainetasetutkimus vuosina Pieksäjärven ainetasetutkimus vuosina 2014-2015 Nab Labs Oy Tutkimusraportti 22 / 2016 Arja Palomäki 1 TUTKIMUKSEN TAUSTA Etelä-Savon ELY-keskus tilasi Nab Labs Oy:ltä Pieksäjärven ainetasetutkimuksen,

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta (email) A.. Tiedoksi: Tervon ympäristönsuojelulautakunta (email) Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Tervon kunnan

Lisätiedot