VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2016"

Transkriptio

1 TARKKAILURAPORTTI VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 216

2 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v Sisältö 1 JOHDANTO HYDROLOGISET OLOT PÄÄSTÖTARKKAILU Tarkkailun toteutus Tarkkailun tulokset Virtaamat ja valumat Veden laatu Päästöt vesistöön Vesienkäsittelymenetelmien tehon tarkkailu LUPAMÄÄRÄYKSET YHTEENVETO VIITTEET Liitteet Liite 1 Tämän tarkkailun piirissä olevien soiden sijainti Pyhäjoen vesistöalueella Liite 2 Päästötarkkailun tulokset v. 216 Liite 3 Haaponevan Latvalammen tarkkailuraportti Pöyry Finland Oy Hanna Tirkkonen, DI Yhteystiedot Elektroniikkatie OULU puh sähköposti Copyright Pöyry Finland Oy

3 3 1 JOHDANTO Pyhäjoen alueen turvetuottajien (Vapo Oy, Turveruukki Oy, Megaturve Oy ja Jukuturve Oy) päästötarkkailu vuonna 216 toteutettiin vuosille laaditun tarkkailuohjelman (Pöyry Finland Oy 211) mukaisesti. Tarkkailun toteuttamisesta on vastannut Pöyry Finland Oy. Näytteenoton ja näytteiden analysoinnin on toteuttanut Nab Labs Oy. Pyhäjoen vesistöalueen muiden tarkkailuvelvollisten kuormittajien (taajamat ja teollisuus) sekä muiden turvetuottajien osalta tarkkailu raportoidaan erillisissä raporteissa tai muiden konsulttien toimesta. Vuosi 216 oli tarkkailuohjelman mukaisesti Pyhäjoella laajan tarkkailun vuosi. Lisäksi turvetuottajien omaehtoisen tarkkailun vuoksi tarkkailtiin kesäaikaan Haaponevaa, Ojanevaa, Porkannevaa, Puutionnevaa ja Lehtonevaa joita ei ohjelman mukaan olisi tarvinnut tarkkailla. Haaponeva, Ojaneva ja Puutionneva kuuluivat Vapon omaan Tarkkailut 1 projektiin, näiden kohteiden tuloksia ei raportoida, mutta tulokset on esitetty liitteessä 2. Lisäksi tarkkailtiin ympärivuotisesti Kuljunnevaa ja Piipsannevaa (Ohjelman mukaan vain kesäajan tarkkailu. Uudessa luvassa Piipsannevalle on määrätty ympärivuotinen tarkkailu). Taulukkoon 1 on merkitty vihreällä tarkkailuohjelmaan (Pöyry Finland Oy 211) verrattuna ylimääräisessä tarkkailussa olleet suot. Tässä raportissa on keskitytty sulanmaan aikaisiin tarkkailutuloksiin. Vuosipäästöjä sekä kuntoonpanosoiden tarkkailutuloksia on tarkasteltu tarkemmin Pohjois- Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailuraportissa (Pöyry Finland Oy 216). Vuonna 216 tarkkailukausi muutettiin kalenterivuodeksi, aiemmin hydrologisen vuoden sijaan. Tämän takia tässä raportissa käsitellään marras-joulukuun 215 tulokset sekä kalenterivuoden 216 tulokset.

4 4 Taulukko 1 Pyhäjoen vesistöalueen tarkkailuohjelman (Pöyry Finland Oy 211) mukaiset turvetuotantoalueiden päästötarkkailuajankohdat ja ympäristölupien voimassaoloaika. T = tuotantovaiheen kesäaikainen tarkkailu Y = tuotantovaiheen ympärivuotinen tarkkailu JH = Jälkihoitovaiheen tarkkailu Vihreällä on merkitty ylimääräisessä tarkkailussa olleet suot Tarkkailuvuodet Vapo Oy Suo Purku- Jälkihoito- Lupavesistö toimet päätös vahvistettu Ahmaneva 1) PSAVI 11/214/1 JH JH Haaponeva PSY 3/7/2 T Hankilann. (osa) 2) x ei enää Vapon Iso-Lamminneva PSY 74/9/2 Y Kivineva (Kärsämäki) PSY 7/6/2 Kuljunneva PPO PSY 25/8/2 Y Kuuhkamonneva PSY 16/7/2 T Lehtoneva x PSAVI 121/213/1 Luomaneva PSY 93/6/2 JH Märsynneva PSY 5/9/2 Y Nurmesneva (osa) 3) x PSAVI 163/214/1 JH Ojaneva PSAVI 33/11/1 T Onkineva x PSAVI 12/213/1 Pihlajaneva PSAVI 118/214/1 Piipsanneva PSAVI 54/215/1 Y Porkanneva PSY 39/7/2 T Puntarisuo ei enää Vapon Puutionneva PSY 98/7/2 T Siloneva PSAVI 19/11/1 T Verkaneva PPO PSAVI 119/214/1 Y ph ph Vittouvenneva (osa) 4) PSAVI 53/1/1 T Äijönneva PSAVI 23/11/1; VHO 12/284/1; KHO taltionro 957, Dnro 2957/1/12 Turveruukki Oy PSY 31/5/2 Lehtoneva VHO 16/24/1 T T Megaturve Oy Jahtavisneva PSAVI 2/217/1 Y Marjaneva /3/2 ei vielä uutta lupapäätöstä (tilanne ) Jukuturve Oy Aittoneva 54.6 PPO lausunto Ei raportoida tässä raportissa: A-P Peat Oy: Kärsämäenneva (erillisraportti) Kanteleen Voima Oy: Ilkanneva ja Veneneva (Pöyry), Puntarisuo (Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys), Hankilanneva (osa)(ei raporttia 216) Tmi Hämäläinen: Palaneva (Pöyry) 1) Tuotanto lopetettu vuoteen 215, Lupapäätöksessä sanotaan: Vesien käsittelyä sekä päästö- ja vaikutustarkkailua sekä vesienkäsittelyrakenteiden kunnossapitoa on jatkettava kahden vuoden ajan ja sen jälkeenkin, kunnes tuotantoalue on siirretty muuhun käyttöön tai se on kasvipeitteinen. 2) Hankilannevan jälkihoitotoimien vahvistaminen, päätös ) Nurmesnevan jälkihoitovaiheen tarkkailu kahtena vuotena tuotannon päättymisen jälkeen. 4) Alun perin ohjelman mukaan ympärivuotinen tarkkailu. Koska Vittouvennevan kosteikon alapuolla ei ole rakenteita, jotka mahdollistaisivat ympärivuotisen tarkkailun, on ELY hyväksynyt, että tarkkailu toteutetaan sulan maan aikaisena. Kalajoen suuntaan (pvk1) tarkkailu toteutetaan ympärivuotisena. ei tarvitse enää tarkkailla ei tarvitse enää tarkkailla ei tarvitse enää tarkkailla

5 5 2 HYDROLOGISET OLOT Vuosi 216 oli Haapaveden sääaseman tietojen mukaan keskimäärin lämpimämpi (keskilämpötila 3,6 C) kuin vertailukausi (keskilämpötila 2,5 C). Tammikuu 216 oli erittäin kylmä (keskilämpötila -14,3 C) verrattuna pitkän ajan keskiarvoon (-9,4 C) mutta muutoin kuukausilämpötilat olivat lähellä pitkän ajan keskiarvoa tai selvästi korkeampia (Kuva 1). Helmikuu oli 5,7 C tavanomaista lämpimämpi ja myös maalis-, touko- ja joulukuu olivat noin 3 C tavanomaista lämpimämpiä. Vuoden 216 sadesumma oli Haapavedellä 664 mm, mikä on 26 % pitkän ajan keskiarvoa (527 mm) suurempi. Loka- ja maaliskuu olivat vähäsateisia. Helmi-, kesä- ja heinäkuussa satoi paljon. Lämpötila mm Sademäärä XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kuva 1 Kuukauden keskilämpötila ja sademäärä Haapavedellä vuosina 215-sekä vertailujaksolla keskimäärin. (Ilmatieteen laitos, Pirinen ym. 212) 3 PÄÄSTÖTARKKAILU 3.1 Tarkkailun toteutus Vuonna 216 Pyhäjoen vesistöalueella oli tuotantovaiheen ympärivuotisessa tarkkailussa kuusi Vapo Oy:n turvesuota (Iso-Lamminneva, Kuljunneva, Märsynneva, Piipsanneva kem1, Verkaneva ja Äijönneva). Kesäaikana toteutettiin päästötarkkailua kymmenellä tuotantoalueella sekä jälkihoitotarkkailua kolmella tuotantoalueella. Kuuhkamonneva pvk2 oli kuntoonpanovaiheen tarkkailussa. Haaponeva, Ojaneva ja Puutionneva kuuluivat Vapon omaan Tarkkailut 1 projektiin, näiden kohteiden tuloksia ei raportoida, mutta tulokset on esitetty liitteessä 2. Pyhäjoen vesistöalueella sijaitsevista tuotantovaiheen tarkkailukohteista Vapo Oy:n Kuljunneva ja Äijönneva olivat turvetuotannon vuosikuormitustarkkailussa. Kuljunnevan, Äijönnevan ja kuntoonpanossa olleen Kuuhkamonneva pvk2:n osalta tarkkailutulokset on raportoitu yksityiskohtaisemmin Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailuraportissa (Pöyry Finland Oy 217). Pyhäjoen vesistöalueen kesän 216 tarkkailusuot on esitetty taulukossa Taulukko 2 ja soiden sijainti on merkitty liitteen 1 kartalle. Tarkkailutulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

6 Taulukko 2 Pyhäjoen vesistöalueen päästötarkkailusuot kesällä 216 (pvk = pintavalutuskenttä, kem = kemiallinen käsittely, rhk = ruokohelpikenttä, la = laskeutusallas). Turvetuotantoalue Levossa Vesistö- Vesienkäsit- PVK Tehon Virtaaman Huom. Tuotantovaihe 216 alue tely kesällä ojitettu tarkkailu mittaus Haaponeva pvk2 x pvk Ei x x Tarkkailut 1 projekti Iso-Lamminneva pvk1 x pvk Kyllä x x Ympärivuotinen tarkkailu. Virtaamanmittaus ei toimi Kuljunneva pvk pvk Kyllä x x Vuosikuormitustarkkailu, PPO Kuuhkamonneva pvk1 x pvk Ei x x Lehtoneva la la x Märsynneva pvk pvk Kyllä x x Ympärivuotinen tarkkailu Ojaneva pvk pvk Ei x Tarkkailut 1 projekti Piipsanneva kem1 x kem x x Ympärivuotinen tarkkailu Piipsanneva pvk2 x pvk Kyllä x Piipsanneva pvk3 x pvk Ei x Porkanneva rhk1 x rhk x x Puutioneva pvk1 x pvk Ei x Tarkkailut 1 projekti Siloneva pvk pvk Ei x x Verkaneva pvk pvk Ei x x Vuosikuormitustarkkailu, PPO Vittouvenneva kos kos x Äijönneva pvk1 x pvk Kyllä x x Ympärivuotinen tarkkailu Kuntoonpanovaihe Kuuhkamonneva pvk pvk Kyllä x x Vuosikuormitustarkkailu, PPO Jälkihoitovaihe Ahmaneva pvk pvk Ei x Luomaneva pvk pvk Kyllä Nurmesneva (osa) la 6 Jälkihoitotarkkailussa olleita Luomanevaa ja Nurmesnevaa, sekä kesäajan päästötarkkailussa olleita Piipsannevaa pvk2 ja pvk3 lukuun ottamatta kaikilla kohteilla suolta purkautuvaa vesimäärää mitattiin jatkuvatoimisella virtaamamittarilla. Iso- Lamminnevalla virtaamanmittaus on todettu jo aiempina vuosina epäluotettavaksi koska padotusta on jatkuvasti. Suurin osa tuotantoalueista oli levossa vuonna 216 (ei tuotantoa)(taulukko 2). Kesäaikana näytteet otettiin kahden viikon välein. Tuotantoalueiden ominaispäästöt laskettiin soilta mitattujen virtaamien ja veden laadun perusteella aina, kun se oli mahdollista. Iso-Lamminnevan, Piipsannevan pvk2 ja pvk3 sekä Nurmesnevan kuormituslaskennassa käytettiin vesistömallin virtaamatietoja. Luomanevan kuormituslaskennassa hyödynnettiin läheisen Porkannevan virtaamatietoja ja Vittouvennevan kosteikon kuormituslaskennassa hyödynnettiin Kalajoen suuntaan laskevan Vittouvennevan pintavalutuskentän virtaamatietoja. Haaponevalla on tarkkailtu vedenlaadun ja virtaaman lisäksi Latvalammen vedenkorkeutta (liite 3). Taustahuuhtouman laskennassa käytettiin Ympäristöministeriön Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöministeriö 213) suositusten mukaisesti seuraavia taustapitoisuuksia: kiintoaine 1 mg/l, fosfori 2 ja typpi 5. Lasketuista brutto-ominaispäästöistä vähennettiin taustahuuhtouman arvot, jolloin saatiin nettopäästöt.

7 3.2 Tarkkailun tulokset Kaikki turvetuottajat mukaan lukien, Pyhäjoen vesistöalueella oli vuonna 216 turvetuotannossa 734 ha (Vapon osuus 31 %), kuntoonpanossa 48 ha, tuotantokunnossa 925 ha ja tuotannosta poistunut 568 ha. Kesäaikana pintavalutus oli vesienkäsittelymenetelmänä 84 %:lla turvetuotannossa olevasta alasta. Perustason vesienkäsittelyn piirissä oli noin 16 % turvetuotannossa olevasta pinta-alasta Virtaamat ja valumat Pyhäjoen tarkkailusoiden valumatiedot kesältä 216 ovat taulukossa 3. Iso- Lamminnevan, Piipsannevan pvk2 ja pvk3 sekä Nurmesnevan kuormituslaskennassa käytettiin vesistömallin virtaamatietoja. Luomanevan kuormituslaskennassa hyödynnettiin läheisen Porkannevan virtaamatietoja ja Vittouvennevan kosteikon kuormituslaskennassa hyödynnettiin Kalajoen suuntaan laskevan Vittouvennevan pintavalutuskentän virtaamatietoja. Iso-Lamminnevalla virtaamanmittaus on todettu epäluotettavaksi koska padotusta on jatkuvasti. Iso-Lamminnevan virtaamamittari on poistettu kokonaan keväällä 217. Kuljunnevalle asennettiin virtaamamittari 28.7., sitä edeltävät virtaamat on otettu vesistömallista. Pyhäjoen tuotantosoiden kesän keskivaluma oli 11,9 l/s km 2 (Taulukko 3). Keskivalumat ovat kaikilla tarkkailukohteilla kauttaaltaan melko suuria lukuun ottamatta Piipsannevaa kem1 ja Vittouvennevaa kos1. Pyhäjoen tuotantosoiden keskivaluma (11,9 l/s km 2 ) oli pienempi kuin edellisvuonna, ja selvästi pienempi kuin Pohjois-Pohjanmaalla keskimäärin (17, l/s km 2 ). 7

8 8 Taulukko 3 Pyhäjoen päästötarkkailusoiden valumat kesällä 216. Suo Vesien- Mittapadon Jakso d Mq Nq Hq Huom. käsittely valuma-alue ha l/s km 2 l/s km 2 l/s km 2 TUOTANTOSUOT Pintavalutuskenttä Iso-Lamminneva* pvk1 36, ,37,4 117 Vesistömallista Kuljunneva* pvk1 89, ,77, arvioitu vesistömallista Kuuhkamonneva pvk1 255, ,19, 54 Märsynneva pvk1 134, ,31 1, 88 Piipsanneva pvk2 182, ,97,8 111 Vesistömallista Piipsanneva pvk3 73, ,97,8 111 Vesistömallista Siloneva pvk1 177, ,86, 95 Verkaneva pvk1 68, ,37,6 76 Äijönneva pvk1 18, ,8, 121 Kemiallinen käsittely Piipsanneva kem1 977, ,18, 27 Laskeutusallas Lehtoneva la1 13, ,81 1,2 154 Kosteikko Vittouvenneva kos1 77, ,59, 72 Ei virtaamanmittausta, virtaamat pvk1:ltä Ruokohelpikenttä Porkanneva rhk1 43, ,94, 97 Keskiarvot Kaikki suot (n=11) 11,9,4 91 Pintavalutuskentälliset suot (n=9) 14,1,5 94 Pohjois-Pohjanmaan suot 216 (n=83) 17, 1,6 1 Pyhäjoki 215 (n=9) 13,6,7 88 KUNTOONPANOVAIHE Pintavalutuskenttä Kuuhkamonneva* pvk2 16, ,88,3 19,1 JÄLKIHOITOSUOT Pintavalutuskenttä Ahmaneva* pvk1 41, ,5,7 66,3 Luomaneva* pvk1 18, ,68, 38,7 Ei virtaamanmittausta, arvioitu Porkannevan virtaamista Laskeutusallas Nurmesneva (osa)* la1-2 78, ,18 1,7 31,5 Ei virtaamamittausta, vesistömallista * Ei mukana keskiarvossa Veden laatu Pyhäjoen päästötarkkailusoiden kesäaikainen valumaveden laatu on esitetty taulukossa 4. Vapo otti konsultin tarkkailun lisäksi yhden rankkasadenäytteen Kuuhkamonnevan pvk2:lta ja Turveruukki otti kaksi omavalvontanäytettä Lehtonevalta, toisen tulipalon ja toisen rankkasateen vuoksi (liite 2). Epäorgaaniset ravinteet (PO 4 -P, NO N ja NH 4 -N) ja rauta määritettiin näytteistä pääosin kolme kertaa kesässä, joten niiden näytemäärä on taulukossa 4 mainittuja näytemääriä (n) pienempi, eivätkä tulokset näin ollen ole täysin vertailukelpoisia muiden määritysten kanssa. Tarkkailusoiden veden laadussa oli suurta vaihtelua soiden välillä. Kaikkien tuotantovaiheen tarkkailussa olleiden Pyhäjoen tuotantosoiden ph:n keskiarvo oli 5,8. Alhaisimmat ph-arvot mitattiin Kuuhkamonnevan pvk1:ltä, Verkanevan pvk1:ltä ja Piipsannevan kemikalointiasemalta kem1 lähteneestä vedestä. Pyhäjoen vesistöalueella sijaitsee paikoin happamia sulfaattimaita, mikä laskee veden ph:ta. Maaperässä on monin paikoin myös runsaasti rautafosfaattia, joka laskee veden ph:ta sekä nostaa fosforipitoisuuksia (Picken 27). Fosforia oli Pyhäjoen tuotantosoiden valumavesissä keskimäärin 77. Fosforipitoisuudet vaihtelivat huomattavasti eri kohteiden välillä. Eniten fosforia oli Porkannevalta, Piipsannevan pvk3:lta, Äijönnevalta ja Kul-

9 junnevalta lähteneessä vedessä, selvästi vähiten Kuhkamonnevan pvk1:ltä lähteneessä vedessä. Typpeä oli Pyhäjoen tuotantosoiden vesissä kesäaikana keskimäärin noin Typpipitoisuudet olivat suurimmat Kuljunnevalla, Porkannevalla ja Äijönnevalla ja pienimmät Piipsannevan kemikalointiasemalla. Kemiallista hapenkulutusta kuvaava COD Mn -arvo oli Pyhäjoen tuotantosoilla kesäaikana keskimäärin 38 mg/l. Suurimmat COD Mn -arvot mitattiin Kuljunnevalla, Porkanevalla ja Verkanevalla ja selvästi pienimmät Kuuhkamonnevan pvk1:llä ja Piipsannevan kem1:llä. Tuotantosoista Lehtonevalla ja Porkannevalla mitattiin suurimmat keskimääräiset kiintoainepitoisuudet. Porkannevan kiintoainepitoisuuksia nostaa heinäkuun lopussa mitattu korkea pitoisuus (34 mg/l), myös kesäkuun lopun ja heinäkuun puolivälin pitoisuudet olivat tasolla mg/l. Kuuhkamonnevalla ja Verkanevalla kesän keskimääräiset kiintoainepitoisuudet olivat hyvin alhaisia. Pyhäjoen tuotantosoiden valumavesi oli kesäaikana keskimäärin selvästi rautapitoista (ka ). Rautapitoisuus oli korkein Lehtonevalla. Pitoisuudet olivat alhaisimmat Verkanevalla. Kesäaikainen vedenlaatu oli melko hyvä suurimmalla osalla pintavalutuskentällisistä tuotantoalueista. Myös Piipsannevan kem1:ltä ja Kuuhkamonnevalta pvk1 lähtenyt vesi oli hyvälaatuista lukuun ottamatta alhaista ph-arvoa. Veden laatu oli kokonaisuutena heikoin Lehtonevalla, Äijönnevalla ja Porkannevalla. Kuljunnevalle on rakennettu uusi pintavalutuskenttä, joka otetaan käyttöön keväällä 217. Valumaveden laadussa ei ole havaittavissa selviä eroja eri vesienkäsittelymenetelmien välillä. Tosin Porkannevan ruokohelpikentältä lähteneessä vedessä oli korkeat ravinnepitoisuudet. Vesienkäsittelymenetelmien keskinäistä vertailua vaikeuttaa muiden kuin pintavalutuskentällisten kohteiden pieni lukumäärä. Pyhäjoen tuotantosoiden kesäaikainen valumaveden laatu oli vuonna 216 rauta- ja kiintoainepitoisuutta lukuun ottamatta heikompi kuin keskimäärin Pohjois-Pohjanmaan päästötarkkailusoilla (Taulukko 4). Kuntoonpanovaiheen tarkkailussa olleelta Kuuhkamonnevan pvk2:lta lähteneessä vedessä oli runsaasti happea kuluttavaa ainesta (COD Mn ), ravinteita ja kiintoainetta, ja vesi oli pääasiassa huonompilaatuista kuin tuotantosoilla keskimäärin. Jälkihoitotarkkailussa olleiden Ahmanevan, Luomanevan ja Nurmesnevan vedenlaatu oli Luomanevan ja Nurmesnevan fosforipitoisuutta lukuun ottamatta melko hyvä. 9

10 1 Taulukko 4 Pyhäjoen päästötarkkailusoiden valumaveden laatu kesällä 216. Suo Vesien- n ph CODMn Kok.P PO4-P Kok.N NO2+3-N NH4-N Fe Kiintoaine Huom. käsittely kpl mg/l mg/l TUOTANTOSUOT Pintavalutuskenttä Iso-Lamminneva pvk1 9 6, , ,9 Kuljunneva pvk1 9 5, ,4 Kuuhkamonneva pvk1 1 3,9 6,6 7,3 3, ,6 Märsynneva pvk1 9 6, ,6 Piipsanneva pvk2 1 6, ,4 Piipsanneva pvk3 1 6, ,8 Siloneva pvk1 8 6, ,4 Verkaneva pvk1 9 4, ,2 Äijönneva pvk1 9 6, ,9 Kemiallinen käsittely Piipsanneva kem1 5 3, , ,6 Laskeutusallas Lehtoneva la1 11 6, , ,6 2 omavalvontanäytettä Kosteikko Vittouvenneva kos1 1 6, , ,8 Ruokohelpikenttä Porkanneva rhk1 8 6, , , Keskiarvot Kaikki suot (n=16) 5, ,6 Pintavalutuskentälliset suot (n=12) 5, ,6 Pohjois-Pohjanmaan suot 216 (n=121) 6, ,4 Pyhäjoki 215 (n=11) 5, , KUNTOONPANOSUOT Pintavalutuskenttä Kuuhkamonneva* pvk2 1 5, ,3 1 omavalvontanäyte JÄLKIHOITOSUOT Pintavalutuskenttä Ahmaneva* pvk1 5 6, ,9 Luomaneva* pvk1 5 6, ,6 Laskeutusallas Nurmesneva* la , ,8 * Ei mukana keskiarvossa Päästöt vesistöön Pyhäjoen päästötarkkailusoilla kesän keskimääräiset ominaispäästöt vaihtelivat huomattavasti soiden välillä (Taulukko 5). Tuotantosoista ominaispäästöt olivat alhaisia useilla pintavalutuskentällisillä. Myös Piipsannevalla kem1 ja Vittouvennevalla kos1 päästöt olivat alhaiset. Päästöt olivat lähes kauttaaltaan suurimmat pintavalutuskentällisellä Märsynnevalla, laskeutusaltaallisella Lehtonevalla ja ruokohelpikentällisellä Porkannevalla. Kuljunnevalle on rakennettu uusi pintavalutuskenttä, joka otetaan käyttöön keväällä 217. Happea kuluttavan aineksen (COD Mn ) brutto-ominaispäästöt olivat selvästi suurimmat Piipsannevalla pvk3. Fosforin brutto-ominaispäästöt olivat suurimmat Porkannevalla. Typen brutto-ominaispäästöt olivat suurimmat Lehtonevalla ja Äijönnevalla. Raudan brutto-ominaispäästöt olivat selvästi suurimmat Lehtonevalla. Kiintoaineen brutto-ominaispäästöt olivat suurimmat Märsynnevalla, Lehtonevalla ja Porkannevalla. Pyhäjoen tuotantosoiden kesäaikaiset ominaispäästöt olivat keskimäärin alhaisempia kuin Pohjois-Pohjanmaan tuotantosoilla. Piipsannevan pvk2 ja pvk3 sekä Vittouvennevan tuloksia ei otettu keskiarvoissa huomioon, koska soiden ominaispäästöjen laskennassa käytettiin muuta kuin kyseisiltä tarkkailupisteiltä mitattua valumaa. Iso- Lamminnevan päästöjä ei huomioitu keskiarvossa koska virtaamamittaus ei onnistunut ja valumana on käytetty koko kesän osalta vesistömallia.

11 Kuntoonpanovaiheessa olleen Kuuhkamonnevan pvk2:n ominaispäästöt olivat kemiallisen hapenkulutuksen ja typen osalta suurempia kuin Pyhäjoen tuotantosoilla keskimäärin, kiintoaineen ja fosforin ominaispäästöt olivat hieman pienempiä. Jälkihoitovaiheen turvetuotantoalueiden ominaispäästöt olivat pienempiä kuin Pyhäjoen tuotantosoilla keskimäärin. 11

12 12 Suo TUOTANTOSUOT Taulukko 5 Pyhäjoen päästötarkkailusoiden keskimääräiset ominaispäästöt kesällä 216. Vesienkäsittely Bruttopäästöt Nettopäästöt CODMn Kok.P PO4-P Kok.N NO2+3-N NH4-N Fe Kiintoaine Kok.P Kok.N Kiintoaine Huom. g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d Pintavalutuskenttä Iso-Lamminneva* pvk1 216,21,4 12 2,81, ,3 7,4 2 virtaama arvioitu vesistömallista Kuljunneva pvk1 461,64,36 16,7 1, , Kuuhkamonneva pvk1 112,11,2 19,32 9, , Märsynneva pvk ,3,57 2,53 1, , Piipsanneva* pvk2 559,66,2 17,3, , virtaama arvioitu vesistömallista Piipsanneva* pvk ,9,4 18,6, , virtaama arvioitu vesistömallista Siloneva pvk1 464,55,18 16,7,3 2 46, Verkaneva pvk1 561,41,8 1,2,3 6,9 11,26 6 3,4 Äijönneva pvk ,1, ,59 7,3 39 7, Kemiallinen käsittely Piipsanneva kem1 2,4,2 1,6,2, ,1,7 21 Laskeutusallas Lehtoneva la ,11,73 24,58 7, , Kosteikko Vittouvenneva* kos1 147,32,9 4,5,1,1 1 29,24 2,5 25 Ei virtaamanmittausta, virtaamat pvk1:ltä Ruokohelpikenttä Porkanneva rhk1 49 2,46,55 19,2, , Keskiarvot Kaikki suot (n=9) 396,83,32 16,58 3, , Pintavalutuskentälliset suot (n=8) 429,64,26 17,77 3, , Pohjois-Pohjanmaan suot 216 (n=86) 472 1,,5 17,6 2, , Pyhäjoki 215 (n=9) 465,67,4 16,55 1, , KUNTOONPANOSUOT Kuuhkamonneva* pvk2 851, ,2 71, JÄLKIHOITOSUOT Pintavalutuskenttä Ahmaneva* pvk1 442,19 8,7 16, 2,8 4, Luomaneva* pvk1 121,28 4,7 17,2 2,7 13 Ei virtaamanmittausta, arvioitu Porkannevan virtaamista Laskeutusallas Nurmesneva* la , ,57 7,3 38 Ei virtaamamittausta, vesistömallista * Ei mukana keskiarvoissa.

13 Pyhäjoen alueen turvetuotantoalueiden päästöt niille soille, jotka eivät olleet tarkkailussa, laskettiin Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailuraportissa (Pöyry Finland Oy 217) esitettyjen ominaispäästölukujen avulla (Taulukko 6). 13 Taulukko 6 Vuosikuormituksen laskennassa käytetyt ominaispäästöluvut vesienkäsittelymenetelmittäin (Pöyry Finland Oy 217). Taulukossa 7 on esitetty Pyhäjoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden keskimääräinen tuotantokauden (touko-syyskuu) kuormitus vuonna 216. Pyhäjoen turvetuotantoalueiden yhteenlaskettu kuormitus (brutto) kesällä 216 oli noin 985 kg/d happea kuluttavaa ainesta (COD Mn ), 1,5 kg/d fosforia, 37 kg/d typpeä ja 15 kg/d kiintoainetta. Turvetuotannosta aiheutuvat nettopäästöt olivat 1,1 kg/d fosforia, 23 kg/d typpeä ja 124 kg/d kiintoainetta. Vuositasolla Pyhäjoen turvesoiden bruttopäästöt olivat yhteensä noin 325 kg/a happea kuluttavaa ainesta (COD Mn ), 59 kg/a fosforia, 16 6 kg/a typpeä ja 87 kg/a kiintoainetta (Taulukko 8). Nettopäästöt olivat noin 35 kg/a fosforia, 1 2 kg/a typpeä ja 74 3 kg/a kiintoainetta. Päästöt pienenivät selvästi edellisvuosista.

14 14 Taulukko 7 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästöt vesistöön kesällä 216 (tarkkailtu K = kyllä, E = ei). Suo Haltija/ Purku- kuntoon- tuotan- tuotanto- poistunut pinta-ala tark- Bruttokuormitus Nettokuormitus tuottaja vesistö panossa nossa kunnossa tuot. yht. kailtu COD Mn kok.p kok.n kiintoaine kok.p kok.n kiintoaine ha ha ha ha ha kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d Ahmaneva Vapo Oy K PVK/la 13,1,3,5,,1,1 Haaponeva Vapo Oy K 69,8 2,1 8,2,3,8 5,6 Piipsanneva (osa) Vapo Oy , K 119,17 3,5 17,5,12 2,2 14,7 Puutionneva Vapo Oy K PVK/la 56,5 1,6 9,8,2,9 8,4 Kuljunneva Vapo Oy K pvk/la 38,5 1,3 4,,4 1, 3,2 Kivineva Vapo Oy E PVK/la 42,7 1,4 7,5,5,8 6,3 Äijönneva Vapo Oy K pvk/la 37,11 2,1 6,8,8 1,5 5,7 Lehtoneva Vapo Oy K,,,,,, Luomaneva Vapo Oy K PVK/la 8,2,3 1,1,1,2,8 Onkineva Vapo Oy E la 6,1,3 1,7,1,2 1,5 Pihlajaneva Vapo Oy E 32,5 1, 5,6,4,6 4,7 Porkanneva Vapo Oy K rh/la 2,1,8 6,,9,5 5,6 Siloneva Vapo Oy , K PVK 53,6 1,9 5,3,4 1,2 4, Nurmesneva (osa) Vapo Oy K,,,,,, Vittouvenneva (osa) Vapo Oy K 17,3,7 4,2,2,5 3,7 Kuuhkamonneva Vapo Oy , K 66,6 5,6 9,7,2 3,5 5,6 Ojaneva Vapo Oy 54.76,5,5 K PVK/la,,,,,, Iso-Lamminneva Vapo Oy K PVK 7,1,4 1,,,3,7 Märsynneva Vapo Oy K PVK 76,13 2,5 15,3,1 1,8 13,7 Verkaneva Vapo Oy K PVK 32,2,6,6,2,4,2 Veneneva Kanteleen Voima Oy K PVK 71,11 2,6 8,4,8 1,9 7,2 Puntarisuo Kanteleen Voima Oy E PVK 28,5,9 5,,3,5 4,1 Ilkanneva Kanteleen Voima Oy K PVK 57,11 1,4 2,7,9,9 1,9 Lehtoneva Turveruukki Oy K la+vs 5,11 2,5 12,8,9 1,9 11,6 Jahtavisneva Megaturve Oy E la 1,1,4 2,5,1,3 2,2 Marjaneva (osa) Megaturve Oy E la 7,1,3 1,9,1,2 1,7 Kärsämäenneva AP-Peat Oy/Kanteleen Voima Oy E PVK 67,11 2,2 11,9,8 1,2 9,9 Aittoneva Jukuturve Oy , 5, E la 2,,1,6,,1,6 Palaneva T:mi Hämäläinen K PVK/la Vesistöalue yhteensä , , , , , , , ,

15 15 Taulukko 8 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästöt vesistöön vuonna 216 (tarkkailtu K = kyllä, E = ei). Suo Haltija/ Purku- kuntoon- tuotan- tuotanto- poistunut pinta-ala tark- Bruttokuormitus Nettokuormitus tuottaja vesistö panossa nossa kunnossa tuot. yht. kailtu COD Mn kok.p kok.n kiintoaine kok.p kok.n kiintoaine ha ha ha ha ha kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a Ahmaneva Vapo Oy K PVK/la , , Haaponeva Vapo Oy K Piipsanneva (osa) Vapo Oy , K Puutionneva Vapo Oy K PVK/la , Kuljunneva Vapo Oy K pvk/la Kivineva Vapo Oy E PVK/la Äijönneva Vapo Oy K pvk/la Lehtoneva Vapo Oy K Luomaneva Vapo Oy K PVK/la , Onkineva Vapo Oy E la , , Pihlajaneva Vapo Oy E Porkanneva Vapo Oy K rh/la Siloneva Vapo Oy , K PVK Nurmesneva (osa) Vapo Oy K Vittouvenneva (osa) Vapo Oy K , Kuuhkamonneva Vapo Oy , K Ojaneva Vapo Oy 54.76,5,5 K PVK/la 88,1 4,4 3, 2,3 26 Iso-Lamminneva Vapo Oy K PVK , , Märsynneva Vapo Oy K PVK Verkaneva Vapo Oy K PVK , Veneneva Kanteleen Voima Oy K PVK Puntarisuo Kanteleen Voima Oy E PVK Ilkanneva Kanteleen Voima Oy K PVK Lehtoneva Turveruukki Oy K la+vs Jahtavisneva Megaturve Oy E la , , Marjaneva (osa) Megaturve Oy E la , , Kärsämäenneva AP-Peat Oy/Kanteleen Voima Oy E PVK Aittoneva Jukuturve Oy , 5, E la 932 1, , Palaneva T:mi Hämäläinen K PVK/la Vesistöalue yhteensä

16 16 Turvetuotantoalueiden päästöihin vaikuttavat oleellisesti hydrologiset olosuhteet. Kesinä 212 ja 215 sademäärä oli poikkeuksellisen suuri ja runsaat sateet nostivat soiden valumia ja kuormitusta. Kuvassa 2 on verrattu Pyhäjoen vesistöalueen turvetuotannon kesäajan päästöjä ja tuotantokauden keskimääräistä valumaa Pohjois- Pohjanmaalla. Pyhäjoen tuotantosoiden keskivaluma (13,1 l/s km 2 ) vuonna 216 oli pienempi kuin Pohjois-Pohjanmaalla keskimäärin (17, l/s km 2 ). CODMn Tuotantokauden keskivaluma kg/d l/s km Kok.P Tuotantokauden keskivaluma kg/d l/s km 2 4,5 25 4, 3,5 2 3, 2,5 15 2, 1,5 1 1, 5,5, kg/d Kok.N Tuotantokauden keskivaluma l/s km kg/d Kiintoaine Tuotantokauden keskivaluma l/s km ha Turvetuotantoalueiden kokonaispinta-ala Pyhäjoen vesistöalueella 1 5 Kuva 2 Pyhäjoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden kesäajan bruttopäästöt ja turvetuotannon kokonaispinta-alat sekä Pohjois-Pohjanmaan tuotantosoiden kesäajan keskivalumat vuosina

17 3.3 Vesienkäsittelymenetelmien tehon tarkkailu Tuotantovaiheen tarkkailusoista Iso-Lamminnevalla, Kuljunnevalla, Kuuhkamonnevalla pvk1, Märsynnevalla, Piipsannevalla (kem1, pvk2 ja pvk3), Porkannevalla, Silonevalla, Verkanevalla, Vittouvennevalla ja Äijönnevalla sekä kuntoonpanossa olleella osalla Kuuhkamonneva (pvk2) tarkkailtiin vesienkäsittelyrakenteiden tehoa vuonna 216. Tulokset tehon tarkkailusta ovat taulukoissa 9Error! Reference source not found. (tuotantosuot) ja 1 (kuntoonpanosuo). Taulukoissa on esitetty tehon tarkkailutulokset kaikilta vuodenajoilta, joilta tuloksia on. Tehon tarkkailun tulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2. Turvetuotannon vuosikuormitusten tarkkailun piirissä olleiden Kuljunnevan, Verkanevan ja Kuuhkamonnevan pvk2:n osalta vesienkäsittelyn tehoa on käsitelty myös Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden tarkkailuraportissa (Pöyry Finland Oy 217), joten niiden tulokset käsitellään tässä yhteydessä tiivistetysti. Taulukko 9 Tulokset vesienkäsittelymenetelmien tehon tarkkailusta tuotantosoiden osalta tarkkailukaudella 216 (n = näytteiden lukumäärä). ph COD Mn mg/l Kok. P PO 4 -P Kok. N NO 2/3 -N NH 4 -N Iso-Lamminneva, pvk1 TALVI (n=3) pvk1yp 6, pvk1ap 6, ,6 Erotus ,4 Teho % KEVÄT (n=1) pvk1yp 6, pvk1ap 6, ,1 Erotus ,9 Teho % KESÄ (n=5) pvk1yp 7, ,2 pvk1ap 6, ,3 Erotus ,9 Teho % ALKUSYKSY (n=1) pvk1yp 6, pvk1ap 6, ,2 Erotus ,8 Teho % LOPPUSYKSY (n=2) pvk1yp 6, pvk1ap 6, , Erotus Teho % VUOSI 216 (n=12) pvk1yp 6, pvk1ap 6, ,5 Erotus ,5 Teho % Fe Kiintoaine mg/l 17

18 18 Taulukko 9 jatkuu Tulokset vesienkäsittelymenetelmien tehon tarkkailusta tuotantosoiden osalta tarkkailukaudella 216 (n = näytteiden lukumäärä). Kuljunneva, pvk1 KESÄ (n=5) ph pvk1yp 6, pvk1ap 5, , ,2 Erotus Teho % ALKUSYKSY (n=1) COD Mn mg/l Kok. P PO 4 -P Kok. N NO 2/3 -N NH 4 -N pvk1yp 6, ,2 pvk1ap 5, ,8 Erotus Teho % Fe Kiintoaine mg/l Kuuhkamonneva, pvk1 KESÄ (n=6) ph COD Mn Kok. P PO 4 -P Kok. N NO 2/3 -N NH 4 -N mg/l pvk1yp 3, pvk1ap 3,8 6,5 8 3, ,9 Erotus 13, ,1 Teho % Fe Kiintoaine mg/l ph COD Mn mg/l Kok. P PO 4 -P Kok. N NO 2/3 -N NH 4 -N Märsynneva, pvk1 TALVI (n=1) pvk1yp 6, pvk1ap 6, ,6 Erotus ,4 Teho % KEVÄT (n=1) pvk1yp 6, pvk1ap 6, ,6 Erotus ,4 Teho % KESÄ (n=5) pvk1yp 6,9 35, pvk1ap 6,5 35, Erotus -, Teho % -, ALKUSYKSY (n=1) pvk1yp 6, pvk1ap 6, ,2 Erotus ,8 Teho % LOPPUSYKSY (n=2) pvk1yp 6, pvk1ap 6, ,8 Erotus ,2 Teho % VUOSI 216 (n=1) pvk1yp 6, pvk1ap 6, ,5 Erotus ,5 Teho % Fe Kiintoaine mg/l

19 19 Taulukko 9 jatkuu Piipsanneva KEM1 KEVÄT (n=1) Tulokset vesienkäsittelymenetelmien tehon tarkkailusta tuotantosoiden osalta tarkkailukaudella 216 (n = näytteiden lukumäärä). la/kem1yp 6, la/kem1ap 6, Erotus -7 2 Teho % -8 1 KESÄ (n=3) ph la/kem1yp 6, la/kem1ap 3, Erotus Teho % ALKUSYKSY (n=1) COD Mn mg/l la/kem1yp 6, la/kem1ap 5, Erotus Teho % KEMIKALOINTI (n=4) la/kem1yp 6, la/kem1ap 3, Erotus Teho % VUOSI 216 (n=5) Kok. P PO 4 -P Kok. N NO 2/3 -N NH 4 -N la/kem1yp 6, la/kem1ap 4, Erotus Teho % Fe Kiintoaine mg/l ph Piipsanneva, pvk2 KESÄ (n=4) COD Mn mg/l Kok. P PO 4 -P Kok. N NO 2/3 -N NH 4 -N pvk2yp 6, pvk2ap 6, , Erotus Teho % Fe Kiintoaine mg/l ph Piipsanneva, pvk3 KESÄ (n=4) COD Mn mg/l Kok. P PO 4 -P Kok. N NO 2/3 -N NH 4 -N pvk3yp 6, pvk3ap 6, , ,6 Erotus ,4 Teho % Fe Kiintoaine mg/l

20 2 Taulukko 9 jatkuu Tulokset vesienkäsittelymenetelmien tehon tarkkailusta tuotantosoiden osalta tarkkailukaudella 216 (n = näytteiden lukumäärä). ph Porkanneva, rhk1 KESÄ (n=4) COD Mn mg/l Kok. P PO 4 -P Kok. N NO 2/3 -N NH 4 -N rhk1yp 6, ,8 rhk1ap 5, , , ,3 Erotus , ,5 Teho % Fe Kiintoaine mg/l Siloneva, pvk1 KESÄ (n=4) ph pvk1yp 6, ,4 pvk1ap 6, , ,7 Erotus ,7 Teho % ALKUSYKSY (n=1) pvk1yp 7, ,3 pvk1ap 6, , ,8 Erotus ,5 Teho % LOPPUSYKSY (n=1) COD Mn mg/l Kok. P PO 4 -P Kok. N NO 2/3 -N NH 4 -N pvk1yp 6, , pvk1ap 6, ,2 Erotus ,8 Teho % Fe Kiintoaine mg/l Verkaneva, pvk1 TALVI (n=3) pvk1yp 5, ,4 pvk1ap 4, , ,6 Erotus ,8 Teho % KEVÄT (n=1) pvk1yp 5, pvk1ap 4, ,3 Erotus ,7 Teho % KESÄ (n=5) ph pvk1yp 4, pvk1ap 4, ,1 Erotus ,9 Teho % ALKUSYKSY (n=1) pvk1yp 4, ,9 pvk1ap 4, ,7 Erotus ,2 Teho % LOPPUSYKSY (n=2) pvk1yp 4, pvk1ap 4, ,5 Erotus ,5 Teho % VUOSI 216 (n=12) COD Mn mg/l Kok. P PO 4 -P Kok. N NO 2/3 -N NH 4 -N pvk1yp 4, pvk1ap 4, , ,1 Erotus ,9 Teho % Fe Kiintoaine mg/l

21 21 Taulukko 9 jatkuu Tulokset vesienkäsittelymenetelmien tehon tarkkailusta tuotantosoiden osalta tarkkailukaudella 216 (n = näytteiden lukumäärä). ph Vittouvenneva, kos1 KESÄ (n=5) COD Mn mg/l Kok. P PO 4 -P Kok. N NO 2/3 -N NH 4 -N kos1yp 6, ,9 kos1ap 6, , 122 2, ,7 Erotus , ,2 Teho % 1, , Fe Kiintoaine mg/l Äijönneva, pvk1 KESÄ (n=4) ph pvk1yp 6, ,8 pvk1ap 6, ,5 Erotus ,3 Teho % ALKUSYKSY (n=1) COD Mn mg/l Kok. P PO 4 -P Kok. N NO 2/3 -N NH 4 -N pvk1yp 6, pvk1ap 6, ,4 Erotus ,6 Teho % Iso-Lamminnevan pintavalutuskenttä nosti valumaveden ph:ta hieman keväällä, ja laski hieman kesällä ja syksyllä. Happea kuluttavan aineksen pitoisuuksiin kentällä oli lievä positiivinen vaikutus. Kenttä poisti melko hyvin ravinteita koko vuoden. Nitraatti-nitriittityppeä huuhtoutui pintavalutuskentältä kuitenkin talvella, keväällä ja alkusyksystä. Rautaa kenttä poisti noin puolet ja kiintoainetta noin 7 %. Kokonaisuutena Iso-Lamminnevan pintavalutuskenttä toimi hyvin tai kohtalaisen hyvin ympäri vuoden, lukuun ottamatta nitraatti-nitriittitypen kasvua. Tulokset olivat samanlaiset kuin vuosina Kuljunnevan pintavalutuskentällä valumaveden ph laski selvästi sekä kesällä että syksyllä. Kenttä poisti vähän kokonaisravinteita ja rautaa, ja hyvin epäorgaanista typpeä sekä kiintoainetta. Epäorgaanisen fosforin määrä lisääntyi kentällä. Huonosti toimivan pintavalutuskentän tilalle on rakennettu uusi kenttä, joka otetaan käyttöön keväällä 217. Kuuhkamonnevan pvk1 pintavalutuskentällä veden ph pysyi lähes samana. Pintavalutuskenttä toimi erittäin hyvin kemiallisen hapenkulutuksen, fosforin, raudan ja kiintoaineen suhteen, sekä poisti myös typpeä. Märsynnevan pintavalutuskenttä laski hieman valumaveden ph:ta kesästä syksyyn. Happea kuluttavan aineksen reduktiot vaihtelivat negatiivisesta positiiviseen, eikä kentällä ollut juurikaan vaikutusta kemialliseen hapenkulutukseen vuositasolla. Fosforia kenttä poisti melko hyvin koko vuoden. Kenttä poisti kokonaistyppeä hyvin. Nitraatti-nitriittitypen osuus kokonaistypestä kasvoi pintavalutuskentällä talvella, keväällä ja loppusyksyllä, kun taas ammoniumtypen reduktiot olivat korkeita ympäri vuoden. Rautaa kenttä poisti noin puolet ja kiintoainetta noin 7 %. Kokonaisuutena Märsynnevan pintavalutuskenttä toimi hyvin ympäri vuoden, lukuun ottamatta nitraatti-nitriittitypen kasvua kylmään aikaan. Tulokset olivat samanlaiset kuin vuosina Fe Kiintoaine mg/l

22 Piipsannevan kemikalointiasema 1 laski selvästi valumaveden ph:ta. Kemikalointiasemat poistivat hyvin happea kuluttavaa ainesta, fosforia ja typpeä. Rauta- ja kiintoainepitoisuudet olivat korkeampia kemikalointiaseman ala- kuin yläpuolella. Kemikalointiasema 1:llä tehtiin uuden kemikaalin (ferrikloridi) koeajoa Piipsannevan pintavalutuskentät 2 ja 3 laski valumaveden ph:ta. Pintavalutuskentät poistivat ravinteita, rautaa ja kiintoainetta. Pintavalutuskenttä pvk2 pieneni jonkin verran myös kemiallista hapen kulutusta. Porkannevan ruokohelpikenttä toimi vuonna 216 heikommin kuin edellisvuonna. Kesällä 216 kenttä pidätti erinomaisesti epäorgaanista typpeä ja vähän kokonaistyppeä sekä rautaa. Kemiallinen hapenkulutus, kokonaisfosfori, fosfaattifosfori ja kiintoaine olivat suurempia kentän ala- kuin yläpuolella. Valumaveden ph pysyi suunnilleen samana. Siloneva pintavalutuskenttä alensi valumaveden ph-arvoa. Kenttä pidätti hieman happea kuluttavaa ainesta ja runsaammin ravinteita. Raudan reduktio oli hyvä ja myös kiintoaineen reduktio oli kesällä ja alkusyksystä hyvä. Verkanevan pintavalutuskenttä laski selvästi valumaveden ph:ta etenkin talvella ja keväällä. Happea kuluttavan aineksen reduktiot vaihtelivat negatiivista positiiviseen. Fosforin reduktio oli talvella negatiivinen, mutta muutoin kenttä poisti fosforia hyvin koko vuoden. Kenttä poisti hyvin myös kokonaistyppeä sekä erinomaisesti epäorgaanista typpeä, rautaa ja kiintoainetta. Kokonaisuutena Verkanevan pintavalutuskenttä toimi hyvin ympäri vuoden. Vittouvenneva kosteikolla ph, happea kuluttava aines ja kokonaistyppi eivät muuttuneet. Kosteikko poisti jonkin verran fosforia, rautaa ja kiintoainetta sekä hyvin epäorgaanista typpeä. Äijönnevan pintavalutuskentällä ph laski hieman. Happea kuluttavan aineksen ja fosforin reduktiot olivat kesällä negatiivisia. Kenttä pidätti jonkin verran typpeä ja kiintoainetta. Koska Äijönnevan pintavalutuskenttä ei ole saavuttanut sille asetettuja puhdistustavoitteita erilaisista tehostamiskeinoista huolimatta, hakemus kemikalointiin siirtymiseksi jätettiin Aluehallintovirastoon PSAVI antoi päätöksen ympärivuotisesta kemikaloinnista Kemikalointiasemaa ei ole vielä kuitenkaan toteutettu, sillä sittemmin on tullut ilmi mahdollisuus rakentaa uusi ympärivuotinen pintavalutuskenttä ojittamattomalle alueelle. Asian käsittely on vielä kesken. 22

23 Taulukko 1 Tulokset vesienkäsittelymenetelmien tehon tarkkailusta kuntoonpanosoiden osalta 216 (n = näytteiden lukumäärä). pvk1yp 5, pvk1ap 5, Erotus Teho % KEVÄT (n=2) ph Kuuhkamonneva, pvk2 TALVI (n=2) COD Mn mg/l Kok. P Kok. N NH 4 -N Kiintoaine mg/l pvk1yp 6, pvk1ap 6, Erotus Teho % KESÄ (n=5) pvk1yp 5, pvk1ap 5, ,5 Erotus ,5 Teho % ALKUSYKSY (n=1) pvk1yp 6, pvk1ap 5, ,1 Erotus ,9 Teho % LOPPUSYKSY (n=2) pvk1yp 6, pvk1ap 5, , Erotus Teho % VUOSI 216 (n=12) pvk1yp 5, pvk1ap 5, Erotus Teho % Kuntoonpanovaiheen tarkkailussa olleella Kuuhkamonnevalla (pvk2) pintavalutuskenttä laski veden ph:ta kesällä (Taulukko 1). Happea kuluttavan aineksen ja kokonaisfosforin pitoisuudet kasvoivat vuositasolla. Kokonaistypen määrään kentällä ei juuri ollut vaikutusta. Kenttä poisti vähän ammoniumtyppeä ja hyvin kiintoainetta. Kenttä toimi heikommin kuin vuosina

24 4 LUPAMÄÄRÄYKSET Joillekin turvetuotantoalueille on määrätty lupapäätöksissä lupamääräyksiä veden laadulle tai vesienkäsittelyn toiminnalle (reduktiolle). Iso-Lamminneva (Vapo) Iso-Lamminnevan ympäristöluvan perusteluissa on maininta: Pintavalutuskentän puhdistustehoa on määrätty tarkkailtavaksi ympärivuotisesti koko kuntoonpanovaiheen ajan ja tuotantovaiheessa vähintään kahden vuoden ajan niin, että tarkkailun perusteella voidaan valvoa, toimiiko kenttä sille lupahakemuksessa esitetyllä teholla vai onko ryhdyttävä toimenpiteisiin vesien käsittelyn tehostamiseksi. Vuosien tarkkailutulosten perusteella Iso-Lamminnevan pintavalutuskenttä toimi hyvin tai kohtalaisen hyvin ympäri vuoden, lukuun ottamatta nitraattinitriittitypen kasvua. Lehtoneva (Turveruukki) Turveruukin Lehtonevalle on määrätty päästörajat kosteikolle. Kosteikko otetaan käyttöön tuotantokauden 217 alusta ja päästörajaa sovelletaan ensimmäisen kerran 218. Verkaneva (Vapo) Verkanevan ympäristöluvassa on asetettu lähtevän veden ph:lle raja-arvo 5. Kentältä lähtevä vesi on ollut happamampaa (vuonna 216 ph vaihteli välillä 4,2 4,8), mutta selvitysten perusteella happamuus on orgaanista: sähkönjohtavuus < 1 ms/m. Tämä eroaa sulfaattimaahappamuudesta siinä, että metallit liikkuvat orgaaniseen ainekseen kiinnittyneinä, eivätkä siten ole vesieliöille yhtä vaarallisia kuin happamien sulfaattimaiden aiheuttamassa happamuudessa. Tilannetta seurataan, ja jos herää epäilys happamien sulfaattimaiden aiheuttamasta happamuudesta, selvitetään vastaanottavan vesistön veden laatua ja mietitään tarvittaessa neutralointia. Verkanevan turvetuotantoalueen ympäristöluvassa (nro 111/216/1) määrätty happamia sulfaattimaita koskeva selvitys ja lupamääräyksen 2 muuttaminen on tullut lainvoimaiseksi Päätöksessä annettu ph-raja pysyi samana ja alueella määrättiin tehtäväksi selvitys happamista sulfaattimaista. Selvityksen perusteella määritetään jatkotoimenpiteet. Piipsanneva (Vapo) Piipsannevan lupapäätöksen (PSAVI 54/215/1) mukaan kemikalointiasema 1:llä on saavutettava tietty puhdistusteho tai enintään tietyt lähtevän veden pitoisuudet. Rajaarvot ja vuoden 216 tulokset on esitetty seuraavassa taulukossa. Ympäristölupaehto täyttyi, koska jos joko pitoisuus- ja/tai reduktioraja täyttyi kaikilta osin. 24 Puhdistusteho vähintään % Lähtevän veden pitoisuus enintään Puhdistusteho % 216 Lähtevän veden pitoisuus 216 Kiintoaine 4 15 mg/l mg/l Kokonaisfosfori Kokonaistyppi

25 Äijönneva (Vapo) Äijönnevan lupapäätöksessä sanotaan: Teho lasketaan pintavalutus- ja haihdutuskentän käyttöajan keskiarvona tuotantokausittain mahdolliset ohijuoksutukset mukaan lukien. Jos tavoitearvoja ei ole saavutettu mennessä, luvan saajan on toimitettava aluehallintovirastolle viimeistään ympäristöluvan täydentämistä koskeva hakemus, joka sisältää suunnitelman kemiallisen puhdistustekniikan käyttöönotosta kaikkien Äijönnevan tuotantoalueen kuivatusvesien käsittelemiseksi. Tavoitteeseen ei päästy määräaikaan mennessä ja hakemus laitettiin vireille Asiasta on annettu päätös (nro 186/215/1), jossa määrättiin ympärivuotinen kemikalointi. 25

26 5 YHTEENVETO Tämä tarkkailuraportti koskee Pyhäjoen alueen turvetuottajien Vapo Oy:n, Turveruukki Oy:n, Megaturve Oy:n ja Jukuturve Oy:n tarkkailua. Pyhäjoen vesistöalueen muiden tarkkailuvelvollisten kuormittajien (taajamat ja teollisuus) sekä muiden turvetuottajien osalta (mm. Kanteleen Voima Oy) tarkkailu raportoidaan Ahma Ympäristö Oy:n toimesta ja Tmi Hämäläisen Palaneva raportoidaan erillisessä Pöyry Finland Oy:n raportissa. Kaikki turvetuottajat mukaan lukien, Pyhäjoen vesistöalueella oli vuonna 216 turvetuotannossa 734 ha (Vapon osuus 31 %), kuntoonpanossa 48 ha, tuotantokunnossa 925 ha ja tuotannosta poistunut 568 ha. Tuotantovaiheen ympärivuotisessa tarkkailussa oli kuusi Vapo Oy:n turvesuota (Iso-Lamminneva, Kuljunneva, Märsynneva, Piipsanneva kem1, Verkaneva ja Äijönneva). Kesäaikana toteutettiin päästötarkkailua kymmenellä tuotantoalueella sekä jälkihoitotarkkailua kolmella tuotantoalueella. Haaponeva, Ojaneva ja Puutionneva kuuluivat Vapon omaan Tarkkailut 1 -projektiin, näiden kohteiden tuloksia ei raportoida, mutta tulokset on esitetty tämän raportin liitteessä. Kuuhkamonneva pvk2 kuntoonpanovaiheen tarkkailussa. Kuljunneva, Äijönneva ja Kuuhkamonneva pvk2 kuuluivat osaksi Pohjois-Pohjanmaan turvetuotannon vuosikuormitustarkkailua. Lähes kaikilla tarkkailusoilla toteutettiin myös vesiensuojelurakenteiden tehon tarkkailua. Pyhäjoen tuotantosoiden kesän keskivaluma 11,9 l/s km 2 oli pienempi kuin edellisvuonna ja selvästi pienempi kuin Pohjois-Pohjanmaalla keskimäärin. Pyhäjoen tuotantosoiden kesäaikainen valumaveden laatu oli vuonna 216 rauta- ja kiintoainepitoisuutta lukuun ottamatta heikompi kuin keskimäärin Pohjois-Pohjanmaan päästötarkkailusoilla. Alhaisimmat ph-arvot mitattiin Kuuhkamonnevan pvk1:ltä, Verkanevan pvk1:ltä ja Piipsannevan kemikalointiasemalta kem1 lähteneestä vedestä. Pyhäjoen vesistöalueella sijaitsee paikoin happamia sulfaattimaita, mikä laskee veden ph:ta. Pyhäjoen tuotantosoiden kesäaikaiset ominaispäästöt olivat keskimäärin alhaisempia kuin keskimäärin Pohjois-Pohjanmaan tuotantosoilla. Yhteenlasketut kesäaikaiset päästöt olivat kaikki Pyhäjoen turvetuottajat mukaan lukien (brutto, sisältäen luonnonhuuhtouman) noin 985 kg/d happea kuluttavaa ainesta (COD Mn ), 1,5 kg/d fosforia, 37 kg/d typpeä ja 15 kg/d kiintoainetta. Vuositasolla Pyhäjoen turvesoiden bruttopäästöt olivat yhteensä noin 325 kg/a happea kuluttavaa ainesta (COD Mn ), 59 kg/a fosforia, 16 6 kg/a typpeä ja 87 kg/a kiintoainetta. Päästöt pienenivät selvästi edellisvuosista. Vesienkäsittely laski veden ph:ta lähes kaikilla tarkkailukohteilla. Muilta osin vesienkäsittelymenetelmien tehoissa oli eroja vesienkäsittelymenetelmien, kohteiden ja vuodenaikojen välillä. Porkannevan ruokohelpikenttä toimi heikosti. Kesäaikana vesienkäsittely puhdisti ravinteita ja kiintoainetta tehokkaasti mm. Kuuhkamonnevalla (pvk1), Märsynnevalla, Silonevalla ja Verkanevalla. 26

27 27 6 VIITTEET Ilmatieteenlaitos. Avoin data. Picken, P. 27. Geological factors affecting on after-use of Finnish cut-over peatlands with implications on the carbon accumulation. Publications of the Department of Geology D1, University of Helsinki. Pirinen, P., Simola, H., Aalto, J., Kaukoranta, J.-P., Karlsson, P. & Ruuhela, R Tilastoja Suomen ilmastosta Raportteja 212:1. Ilmatieteen laitos, Helsinki. Pöyry Finland Oy 211. Pyhäjoen kuormitus-, vesistö- ja kalataloustarkkailuohjelma vuosille Pöyry Finland Oy 217. Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailu vuonna 216. Ympäristöministeriö 213. Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/213.

28 Ahmaneva Vapo Oy Aittoneva Jukuturve Oy Ojaneva Vapo Oy Märsynneva Vapo Oy " Kuuhkamonneva Vapo Oy " " " Verkaneva Vapo Oy Haaponeva Vapo Oy " " Marjaneva Megaturve Oy " " Jahtavisneva Megaturve Oy Piipsanneva (osa) Vapo Oy " Porkanneva Vapo Oy " Puutionneva Vapo Oy Äijönneva Vapo Oy Luomaneva Vapo Oy Siloneva Vapo Oy " " " Onkineva Vapo Oy Lehtoneva Turveruukki Oy " " " Kuljunneva Vapo Oy Pihlajaneva Vapo Oy " " " " Kivineva, Kärsämäki Vapo Oy " Iso Lamminneva Vapo Oy Nurmesneva (osa) Vapo Oy 1 2 km Sisältää Maanmittauslaitoksen taustakartta-aineistoa 1/217 " " Vittouvenneva (osa) Vapo Oy " " Puntarisuo Vapo Oy Turvesuo (tarkkailusuot merkitty punaisella) Liite 1. Pyhäjoen vesistöalue

29 Liite 2 Liite 2.1 Liite 2.2 Liite 2.3 Liite 2.4 Liite 2.5 Liite 2.6 Liite 2.7 Liite 2.8 Liite 2.9 Liite 2.1 Liite 2.11 Liite 2.12 Liite 2.13 Liite 2.14 Liite 2.15 Liite 2.16 Liite 2.17 Liite 2.18 Liite 2.19 Liite 2.2 Päästötarkkailutulokset Ahmaneva pvk1 Haaponeva pvk2 Iso-Lamminneva pvk1 Kuljunneva pvk1 Kuuhkamonneva pvk1 Kuuhkamonneva pvk2 Lehtoneva la1 Luomaneva pvk1 Märsynneva pvk1 Nurmesneva (osa) Ojaneva pvk1 Piipsanneva kem1 Piipsanneva pvk2 Piipsanneva pvk3 Porkanneva rhk1 Puutioneva pvk1 Siloneva pvk1 Verkaneva pvk1 Vittouvenneva kos1 Äijönneva pvk1

30 Liite 2.1 Pyhäjoen turvesoiden päästötarkkailu 216 Kohde: Ahmaneva 215 tulokset eivät ole mukana laskennoissa Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: pvk1 (kesä) Kunta: Vihanti Vesistöalue: Pyhäjoki Projekti: Purkuvesistö: Ahmaoja-Vihanninoja-Piipsanjoki-Piipsjärvi-Piipsanjoki-Pyhäjoki Tarkkailuluokka: Jälkihoito Koordinaatit: (YK), (ETRS) Mittapadon valuma-alue: 41,2 ha Näytetiedot Veden laatu Virtaama- ja kuormitustiedot Näyte Ottopv m ph COD Mn Kok.P PO 4-P Kok.N NO 3-N NH 4-N Fe Kiinto- Jakso Vedenkorkeus Näy teajankohdan Jakson COD Mn Kok.P PO 4-P Kok.N NO 3-N NH 4-N Fe Kiinto- NO 2-N aine MP mittari Q q Q q NO 2-N aine N:o Tunnus mg/l mg/l pvm cm cm m 3 /d l/s km 2 m 3 /d l/s km 2 g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d 1 pvk , , ,5 9,3 34 9, ,1 293,15,7 6,2, pvk , , , ,3 3 pvk ####### ##### 4 pvk ####### ##### 5 pvk ####### ##### 6 pvk , , , 159 4, , pvk , , ,9 5, , , pvk , , ,6 13, , , pvk , , ,7 7, , pv k , , ,7 1, , KESÄ keskiarv o 6, ,9 KESÄ Bruttokuormitus g/ha d 11, ,5 442,19, 8,7,,, 15,7 keskihajonta 8,4 4,1 144,6 Nettokuormitus g/ha d, 2,8 4, Lisätiedot: Mittapato jäässä, ei v irtaamaa, ei näy tettä Virtaamanmittaus katkolla talv en V-aukko jäässä, ei v irtausta, ei näy tettä Ahmanev an tuotanto on päätetty lopettaa v uoteen 215: Vuosina 216 ja 217 tehdään Pato jäässä jälkihoitov aiheen tarkkailua Alav esipintaan v -aukon kärjestä n. 1 cm. Mitta- asteikko 7 cm. Oranssi v äri: pitoisuus alle määrity srajan. Keskiarv o ja kuormitus Vesipintojen ero mittapadolla 13cm laskettu määrity srajalla Vesipintojen ero mittapadolla 15 cm Siv u 1 (2) Ahmanev a 216.xls; tulostus /13:15

31 Liite 2.1 Ahmaneva l/s km 2 Valuma Keskiarvo näyte 7 mg/l 2, Kiintoaine g/ha d ,8 1,6 1, ,2 1,, ,6 15 1,4,2 1 5, Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Kokonaisfosfori g/ha d Kokonaistyppi g/ha d 25, ,35,3,25,2,15,1, , Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Siv u 2 (2) Ahmanev a 216.xls; tulostus /13:15

32 Liite 2.2 Pyhäjoen turvesoiden päästötarkkailu 216 Kohde: Haaponeva, pvk2 Haltija/tuottaja: Vapo Vesien käsittely: pvk Kunta: Haapavesi Vesistöalue: Projekti: Purkuvesistö: Humaloja/Lylyoja Koordinaatit: Tarkkailuluokka: Päästö Mittapadon valuma-alue: 364,8 ha Näytetiedot Veden laatu Virtaama- ja kuormitustiedot Näyte Ottopv m ph COD Mn Kok.P PO 4-P Kok.N NO 3-N NH 4-N Fe Kiinto- Jakso Vedenkorkeus Näy teajankohdan Jakson COD Mn Kok.P PO 4-P Kok.N NO 3-N NH 4-N Fe Kiinto- NO 2-N aine MP mittari Q q Q q NO 2-N aine N:o Tunnus mg/l mg/l pvm cm cm m 3 /d l/s km 2 m 3 /d l/s km 2 g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d 1 pv k2 ap , , ,6 18, , , 181,13 6,1 4,8 2 pv k2 ap , , , 3, ,6 67,6,2 2,,1,2 3,3 6, 3 pv k2 ap , , , 3,9 39, ,3 15,7 3,3 1 4 pv k2 ap , , ,5 5,3 87, ,8 212,18,5 5,4,5,11 9, pv k2 ap , , ,4 16, , ,3 21,15 5, pv k2 ap , , , ,7 22,19,6 6,7,17,6 11, pv k2 ap , , , - 159, ,22 36, pv k2 ap , , , 8,1 221, ,18 7, pv k2 ap , , , 18, , ,9 3,9 8 1 pv k2 ap, 11 pv k2 ap #REF! #REF! #REF! #REF! #### #REF! #REF! #REF! #### #REF! 12 pv k2 ap #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! KESÄ keskiarv o 6, KESÄ Bruttokuormitus g/ha d 7, ,5 317,26,4 8,8,7,6 7,1 24,3 keskihajonta, ,7 Nettokuormitus g/ha d, 2,1 1,9 Lisätiedot: Tuotantoalue on ollut lev ossa v uonna v irtaamamittauksessa katko, käy tetty v esistömallia (54.22) Oranssi v äri: pitoisuus alle määrity srajan. Keskiarv o ja kuormitus laskettu määrity srajan arv olla. Siv u 1 (2) Haaponev a 216.xls; tulostus /8:49

33 Liite 2.2 Haaponeva, pvk2 l/s km 2 Valuma näyte mg/l Kiintoaine 12 1 keskiarvo vesistömalli 3,5 3, 2,5 12, 1, 8, , 1,5 1,,5 6, 4, 2, 2,, Kokonaisfosfori 1,4 8 Kokonaistyppi , ,,8,6,4, , Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Siv u 2 (2) Haaponev a 216.xls; tulostus /8:49

34 Liite 2.2 Pyhäjoen turvesoiden päästötarkkailu 216 Kohde: Haaponeva, pvk2 Haltija/tuottaja: Vapo Vesien käsittely: pvk Kunta: Haapavesi Vesistöalue: Koordinaatit: Projekti: Purkuvesistö: Humaloja/Lylyoja Tarkkailuluokka: Teho Näytetiedot Veden laatu Reduktio % Näyte Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- Hehkutus- Pvm COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine häviö NO 2 -N aine N:o Tunnus mg/l mg/l mg/l % % % % % % % % Pvk:n yläpuoli 1 pvk2 yp , pvk2 yp , , pvk2 yp , pvk2 yp , , pvk2 yp.1. #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 6 pvk2 yp.1. #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 7 pvk2 yp.1. #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 8 pvk2 yp.1. #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 9 pvk2 yp.1. #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 1 pvk2 yp.1. #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! Keskiarvo TALVI, TALVI Keskiarvo KEVÄT #DIV/! ##### ##### #DIV/! #DIV/! ###### #DIV/! ##### KEVÄT #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! Keskiarvo KESÄ 7, 23, ,9 KESÄ Keskiarvo SYKSY #DIV/! ##### ##### #DIV/! #DIV/! ###### #DIV/! ##### SYKSY #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! Pvk:n alapuoli 1 pvk2 ap , ,5 2 pvk2 ap , ,9 3 pvk2 ap , ,7 4 pvk2 ap , ,1 5 pvk2 ap 6 pvk2 ap 7 pvk2 ap 8 pvk2 ap 9 pvk2 ap 1 pvk2 ap Keskiarvo TALVI 7, Keskiarvo KEVÄT #DIV/! ##### ##### #DIV/! #DIV/! ###### #DIV/! ##### Keskiarvo KESÄ 6,9 2, 18 6, 6 8,7 8, ,8 Keskiarvo SYKSY #DIV/! ##### ##### #DIV/! #DIV/! ###### #DIV/! ##### Lisätiedot: Oranssi väri: pitoisuus alle määritysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määritysrajan arvolla. Sivu 1 (2) Haaponeva 216.xls; tulostus /12:7

35 Haaponeva, pvk2 Liite 2.2 reduktio % Kiintoaine pitoisuus mg/l reduktio % Kokonaisfosfori pitoisuus Reduktio % Pvk:n yläpuoli Pvk:n alapuoli Reduktio % Pvk:n yläpuoli Pvk:n alapuoli reduktio % Kokonaistyppi pitoisuus Reduktio % Pvk:n yläpuoli Pvk:n alapuoli Sivu 2 (2) Haaponeva 216.xls; tulostus /12:7

36 Pyhäjoen turvesoiden päästötarkkailu 216 Kohde: Iso-Lamminneva, pvk1 ap Marras-joulukuun 215 tulokset eivät ole mukana keskiarvoissa. Haltija/tuottaja: Vapo Vesien käsittely: pvk Kunta: Kärsämäki Vesistöalue: Projekti: Purkuvesistö: laskuoja - Venetoja Koordinaatit: Tarkkailuluokka: Päästö Mittapadon valuma-alue: 36,6 ha Näytetiedot Veden laatu Virtaama- ja kuormitustiedot Näyte Ottopv m ph COD Mn Kok.P PO 4-P Kok.N NO 3-N NH 4-N Fe Kiinto- Jakso Vedenkorkeus Näy teajankohdan Jakson COD Mn Kok.P PO 4-P Kok.N NO 3-N NH 4-N Fe Kiinto- NO 2-N aine MP EHP Q q Q q NO 2-N aine N:o Tunnus mg/l mg/l pvm cm cm m 3 /d l/s km 2 m 3 /d l/s km 2 g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d 1 pv k1 ap , , , 28, ,7 358,41, , pv k1 ap , , , 21, ,6 47,58, , pv k1 ap , , , 2, ,2 61,9,5 4 1, pv k1 ap ,4 6, , ,5 22, , 11,2, 1, pv k1 ap , , ,5 5, ,8 89,16, , pv k1 ap , , , , 254, pv k1 ap , , , , ,35, , pv k1 ap , , , 14, , , pv k1 ap , , , 1, ,1 216,27,5 15 4, pv k1 ap , , , 2, ,6 111, pv k1 ap , , , 2,4 7,2 26,8 14,1, 1,5, pv k1 ap , , , 12, ,6 3,9 22, pv k1 ap , , ,5 11, , ,2 632,7,13 3 7, pv k1 ap , , ,5 4, 53 1, ,2 294, pv k1 ap , , , 3,5 39 1, ,5 83,1,1 3,1, pv k1 ap , , ,5 22, , ,1 46, pv k1 ap , , , 11, , ,8 167,1,4 11 4,, pv k1 ap , , , 4,1 39 1,2 34 1,1 18, pv k1 ap , , ,5 9, ,8 47 1,5 23,,1 2,7, pv k1 ap , , , 5,6 18 3,4 88 2,8 34, pv k1 ap , , ,5 1, 3, ,5 149,2,6 9,1 3, pv k1 ap , , , 6, , 134 4,3 48,1,3 5 2,8,1 1 6 TALVI -16 keskiarv o 6, ,4 TALVI -16 Bruttokuormitus g/ha d 46,9 135,9 4,3 5,4,9,5 4,2,8 1,7 13,3 16,6 keskihajonta 5, ,4 Nettokuormitus g/ha d,2 2,4 13 KEVÄT keskiarv o 6, , ,1 KEVÄT Bruttokuormitus g/ha d ,9, keskihajonta 3,8 4, ,6 Nettokuormitus g/ha d, KESÄ keskiarv o 6, , ,9 KESÄ Bruttokuormitus g/ha d ,4 216,21,4 12 3,, keskihajonta,2 3,2 4,9 1, ,9 Nettokuormitus g/ha d,3 7 2 ALKU- keskiarv o 6, , ,7 ALKU- Bruttokuormitus g/ha d 6,3 69,8 2,2 28,7,3,1 2,2,7, 3,6 4,1 SYKSU keskihajonta,2 2,6 1, ,1 SYKSU Nettokuormitus g/ha d, 1,2 2,2 LOPPU- keskiarv o 6, , , LOPPU- Bruttokuormitus g/ha d 2, ,8 97,7,11,4 7, 1,5 1, SYKSY keskihajonta 1,4,7, ,8 SYKSY Nettokuormitus g/ha d, 3,6 17 VUOSI -16 keskiarv o 6, VUOSI -16 Bruttokuormitus g/ha d ,9 18,3,7 14 3,4 4, keskihajonta 5,5 7,8 3, ,8 Nettokuormitus g/ha d, Lisätiedot: Padottaa Padottaa, v esipintojen ero 2 cm Vesipintojen ero mittapadolla 1 cm Vesipinnat samalla tasolla, v irtaa kutenkin, padottaa Padottaa, V-aukko v eden peitossa, v esipinnat samalla tasolla, v irtaus hav aittav is Vesipintojen ero mittapadolla 2 cm, padottaa Vesipinnat samalla tasolla, v irtaa kutenkin, padottaa Padottaa. Vesipinnat samalla tasolla, pieni v irtaus kuitenkin hav aittav issa Padottaa Vesipinnat samalla tasolla, v irtaa kutenkin, padottaa Vesipintojen ero mittapadolla 16 cm Padottaa Padottaa, v irtaa kutenkin Padottaa. Alav eden pinta v -aukolla 2 cm y läv eden pintaa korkeammalla tasolla Padottaa Padotuksen takia käytetty vesistömallia (54.41) koko vuodelle. Tuotantoalue on ollut levossa vuonna 216 Siv u 1 (2) Iso-Lamminnev a 216.xls; tulostus /8:56 Liite 2.3

37 Liite 2.3 Iso-Lamminneva, pvk1 ap l/s km 2 Valuma näyte mg/l Kiintoaine keskiarvo vesistömalli 8, 7, 6, , , 1 3, , 1,, 5 5 Kokonaisfosfori 1,6 3 Kokonaistyppi ,4 1,2 1, , ,6,4, , Kuormitus 216 Pitoisuus Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Siv u 2 (2) Iso-Lamminnev a 216.xls; tulostus /8:56

38 Pyhäjoen turvesoiden päästötarkkailu 216 Kohde: Iso-Lamminneva, pvk1 Haltija/tuottaja: Vapo Vesien käsittely: pvk Marras-joulukuun 215 tulokset eivät ole mukana keskiarvoissa. Kunta: Kärsämäki Vesistöalue: Koordinaatit: Projekti: Purkuvesistö: laskuoja - Venetoja Tarkkailuluokka: Teho Mittapadon valuma-alue: 4,6 ha Näytetiedot Veden laatu Reduktio % Näyte Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- Hehkutus- Pvm COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine häviö NO 2 -N aine N:o Tunnus mg/l mg/l mg/l % % % % % % % % Pvk:n yläpuoli 1 pvk1 yp , , pvk1 yp , pvk1 yp , pvk1 yp ,5 4, pvk1 yp , pvk1 yp , pvk1 yp , , pvk1 yp , , pvk1 yp , , pvk1 yp , , pvk1 yp , , pvk1 yp , pvk1 yp , pvk1 yp , Keskiarvo TALVI -16 6, TALVI Keskiarvo KEVÄT 6, KEVÄT Keskiarvo KESÄ 7, ,2 KESÄ Keskiarvo ALKUSYKSY 6, ALKUSYKSY Keskiarvo LOPPUSYKSY 6, LOPPUSYKSY Keskiarvo VUOSI -16 6, VUOSI Pvk:n alapuoli 1 pvk1 ap , ,1 2 pvk1 ap , ,1 3 pvk1 ap , , 4 pvk1 ap ,4 6, ,2 5 pvk1 ap , ,5 6 pvk1 ap , ,1 7 pvk1 ap , ,8 8 pvk1 ap , ,6 9 pvk1 ap , ,2 1 pvk1 ap , ,8 11 pvk1 ap , ,1 12 pvk1 ap , ,2 13 pvk1 ap , ,2 14 pvk1 ap , ,7 Keskiarvo TALVI -16 6, ,6 Keskiarvo KEVÄT 6, ,1 Keskiarvo KESÄ 6, ,3 Keskiarvo ALKUSYKSY 6, ,2 Keskiarvo LOPPUSYKSY 6, , Keskiarvo VUOSI -16 6, ,5 Lisätiedot: Liite 2.3 Sivu 1 (2) Iso-Lamminneva 216.xls; tulostus /1:22

39 Iso-Lamminneva, pvk1 Liite 2.3 reduktio % Kiintoaine pitoisuus mg/l reduktio % Kokonaisfosfori pitoisuus Reduktio % Pvk:n yläpuoli Pvk:n alapuoli Reduktio % Pvk:n yläpuoli Pvk:n alapuoli reduktio % Kokonaistyppi pitoisuus Reduktio % Pvk:n yläpuoli Pvk:n alapuoli Sivu 2 (2) Iso-Lamminneva 216.xls; tulostus /1:22

40 Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 216 Kohde: Kuljunneva, la/pvk1 Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: pvk1 Kunta: Haapavesi Vesistöalue: Pyhäjoki Koordinaatit: la: , pvk1: Projekti: Purkuvesistö: laskuoja-pyhäjoki Tarkkailuluokka: Ympärivuotinen Mittapadon valuma-alue pvk1: 89,6 ha la: 84,3 Näytetiedot Veden laatu Virtaama- ja kuormitustiedot Näyte Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- Jakso Vedenkorkeus Näyteajankohdan Jakson COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine MP mittari Q q Q q NO 2 -N aine N:o Tunnus mg/l mg/l pvm cm cm m 3 /d l/s km 2 m 3 /d l/s km 2 g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d 1 pvk , , ,4 9, , , la , , , la ,9 98,1 1 5,8 3 la , 4 la ,9 6, , ,5 8,7, 1,2 7,2 5 la , , ,9 76, la , , , la , , , la , , , pvk , , , ,8 21,3 11 3,4 1 pvk , , , , ,8 274, pvk , , , , ,7 75,1,3 2,7,1,2 3,7 4,5 12 pvk , , - 68, ,9 337, pvk , , , ,9,65 47,19 3, pvk , ,8-62, ,5 281, pvk , , ,5 7, , ,9,44 16,3 2, pvk , , ,4 22, , pvk , , ,5 5, 87 1,1 24 3,1 118,1 4, 9,4 18 pvk , , , 4, 39,5 34 3,9 139,2 4, pvk , ,5 89,1 3, 13 2 pvk , , ,5 4,2 53, ,9 45,1 2,1 4,5 21 la , , la , , , TALVI keskiarvo 5,9 8, ,3 TALVI Bruttokuormitus g/ha d 43 5,5 59,1 8,3 15 keskihajonta 3,1 3, ,7 Nettokuormitus g/ha d, 6, 1 KEVÄT keskiarvo 5, ,5 KEVÄT Bruttokuormitus g/ha d , keskihajonta 4,4 5,5 251,7 1,7 Nettokuormitus g/ha d, KESÄ keskiarvo 5, , ,4 KESÄ Bruttokuormitus g/ha d 6, ,6,36 16,7 1, keskihajonta , ,8 Nettokuormitus g/ha d, ALKUSYKSY keskiarvo 5, ,3 ALKUSYKSY Bruttokuormitus g/ha d 185 2,4 73,1 2,8 9,2 keskihajonta 9, ,1 Nettokuormitus g/ha d,1 1,8 7,2 LOPPUSYKSY keskiarvo 6, LOPPUSYKSY Bruttokuormitus g/ha d , keskihajonta Nettokuormitus g/ha d, VUOSI keskiarvo 5, ,4 VUOSI Bruttokuormitus g/ha d , keskihajonta ,5 Nettokuormitus g/ha d, Liite 4.6 Liite 2.4 Lisätiedot: Pumppaus käynnissä, näyte pvk:lta Ei vettä, ei näytettä Pumppaus lopetettu Virtaamamittari asennettu Ei vettä, ei näytettä, pato jäässä Kiintoaineen hehkutushäviö 25 mg/l Jakson kuormitukset laskettu otetun näytteen vedenlaadulla Ei virtausta, ei näytettä, jakson kuormitus laskettu edellisen näytteenottokerran vedenlaadulla Jaksojen ja virtaamat arvioitu vesistömallista Kiintoaineen hehkutushäviö 1 mg/l = alle määritysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määritysrajalla. Tuotantoalue levossa 216 Talven ja vuoden keskiarvot sekä kuormitukset laskettu alkaen

41 Kuljunneva, la/pvk1 Liite 4.6 Liite 2.4 l/s km Valuma keskiarvo näyte mg/l 3 25 Kiintoaine kuormitus 216 pitoisuus Kokonaisfosfori 2,5 4 Kokonaistyppi , ,5 1, , , kuormitus 216 pitoisuus 216 kuormitus 216 pitoisuus 216

42 Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 216 Kohde: Kuljunneva, pvk1 tehon tarkkailu Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: pvk1 Kunta: Haapavesi Vesistöalue: Liite 2.4 Projekti: Purkuvesistö: Pyhäjoki Tarkkailuluokka: Teho Näytetiedot Veden laatu Reduktio % Näyte Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- Kiintoa. Pvm COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine hh. NO 2 -N aine N:o Tunnus mg/l mg/l mg/l % % % % % % % % Pvk:n yläpuoli 1 pvk1yp , pvk1yp , pvk1yp , pvk1yp , pvk1yp , pvk1yp , , Keskiarvo TALVI TALVI Keskiarvo KEVÄT KEVÄT Keskiarvo KESÄ 6, KESÄ Keskiarvo SYKSY 6, ,2 SYKSY Pvk:n alapuoli 1 pvk , ,5 2 pvk , , 3 pvk , ,2 4 pvk , ,7 5 pvk , ,5 6 pvk , ,8 Keskiarvo Keskiarvo TALVI KEVÄT Keskiarvo KESÄ 5, , ,2 Keskiarvo SYKSY 5, ,8 Lisätiedot: = alle määritysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määritysrajalla.

43 Liite 2.4 Kuljunneva, pvk1 tehon tarkkailu reduktio % Kiintoaine pitoisuus mg/l reduktio % Kokonaisfosfori pitoisuus Reduktio % Pvk:n yläpuoli Pvk:n alapuoli Reduktio % Pvk:n yläpuoli Pvk:n alapuoli reduktio % Kokonaistyppi pitoisuus Reduktio % Pvk:n yläpuoli Pvk:n alapuoli

44 Liite 2.5 Pyhäjoen turvesoiden päästötarkkailu 216 Kohde: Kuuhkamonneva, pvk1 Haltija/tuottaja: Vapo Vesien käsittely: pvk Kunta: Raahe Vesistöalue: Projekti: Purkuvesistö: Piipsanjoki-Piipsanjärvi-Piipsanjoki Koordinaatit: Tarkkailuluokka: Päästö Mittapadon valuma-alue: 255,5 ha Näytetiedot Veden laatu Virtaama- ja kuormitustiedot Näyte Ottopv m ph COD Mn Kok.P PO 4-P Kok.N NO 3-N NH 4-N Fe Kiinto- Jakso Vedenkorkeus Näy teajankohdan Jakson COD Mn Kok.P PO 4-P Kok.N NO 3-N NH 4-N Fe Kiinto- NO 2-N aine MP mittari Q q Q q NO 2-N aine N:o Tunnus mg/l mg/l pvm cm cm m 3 /d l/s km 2 m 3 /d l/s km 2 g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d 1 pv k1 ap ,6 5, , , 24, ,9 35,4,1 8 6,6, 7,2 3 2 pv k1 ap ,8 5, , , 7, ,4 12,2, 1,1,4 2,9 3 3 pv k1 ap ,4 8, ,9 9, ,8 6,,,,1,6 7 4 pv k1 ap ,5 6, , ,9 13, ,9 23, pv k1 ap ,6 6, , ,8 37, ,5 174,14,6 32,61 22, pv k1 ap ,1 7, , ,9 6, ,9 25, pv k1 ap , 6, , ,3 14, ,3,1 3,1 2,5 7,9 7 8 pv k1 ap ,7 7, , ,2 38, , pv k1 ap ,9 6, 5 1 4, ,5 25, , pv k1 ap ,4 5, , , 9, , pv k1 ap KESÄ keskiarv o 3,9 6,6 7,3 3, ,6 KESÄ Bruttokuormitus g/ha d ,2 112,11,2 19,4,32 9,48 21,7 28 keskihajonta #### 1, 2,3 1, , Nettokuormitus g/ha d, 11,5 12,3 Lisätiedot: + ph-käsimittaus Tuotantoalue on ollut levossa vuonna Mittapatoa säädetty v irtaamamittarin asennuksen jälkeen, jonka v uoksi mittari näy ttää 4 cm todellista korkeampaa lukemaa. Korjattu näy ttämään oikein. Sähk. Joht. 47,2 ms/m, SO mg/l, Al 8, Cd < 1, Fe liuk. 12, Ni Sähk. Joht. 49,2 ms/m, SO mg/l, Al 81, Al liuk. 81, Cd,3, Cd liuk.,28, Fe liuk. 14, Ni 77, Ni liuk Rankkasateista johtuv a y liv uoto pellolle, v esimäärä ei tiedossa. Otettu näy te lohkolta 1 penkan y li: Kok.P 44ug/l, Kok. N 22 ug/l, CODMn 25 mg/l, Kiintoaine 23 mg/l, hehkutusjäännös 2, mg/l, ph 3,5, SO4 2 mg/l, Sähk.joht. 5 ms/m SO4 266 mg/l, Sähk.joht. 41,5 ms/m Mp v uotaa monesta kohdasta, arv iolta 1 l/s. Asiasta ilmoitettu Juhani Orav alle (lomalla), joka neuv oi ottamaan y htey ttä Janne Rönkkömäkeen. Näytteenottaja ei saanut yhteyttä, mutta tavoittelee my öhemmin uudestaan. SO mg/l, Sähk.joht.49,5 ms/m SO mg/l, Sähk.joht. 45,4 ms/m SO mg/l, Sähk.joht. 34,8 ms/m SO mg/l Sähk.joht. 43,5 ms/s SO 4 23 mg/l, Sähk.joht 46,9 ms/m Oranssi v äri: pitoisuus alle määrity srajan. Keskiarv o ja kuormitus laskettu määrity srajan arv olla. Siv u 1 (2) Kuuhkamonnev a 216.xls; tulostus /1:38

45 Liite 2.5 Kuuhkamonneva, pvk1 l/s km Valuma näyte keskiarvo vesistömalli mg/l 12, 1, 8, 6, Kiintoaine , 2, , Kokonaisfosfori,4 2 5 Kokonaistyppi ,3,3,2,2, ,1 5 1, Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Siv u 2 (2) Kuuhkamonnev a 216.xls; tulostus /1:38

46 Pyhäjoen turvesoiden päästötarkkailu 216 Kohde: Kuukamonneva, pvk1 Haltija/tuottaja: Vapo Vesien käsittely: pvk Kunta: Raahe Vesistöalue: Koordinaatit: Projekti: Purkuvesistö: Piipsanjoki-Piipsanjärvi-Piipsanjoki Tarkkailuluokka: Teho Mittapadon valuma-alue: ha Näytetiedot Veden laatu Reduktio % Näyte Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- Hehkutus- Pvm COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine häviö NO 2 -N aine N:o Tunnus mg/l mg/l mg/l % % % % % % % % Pvk:n yläpuoli 1 pvk1 yp ,6 9, , pvk1 yp , , pvk1 yp , pvk1 yp , pvk1 yp , pvk1 yp , pvk1 yp.1. #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 8 pvk1 yp.1. #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 9 pvk1 yp.1. #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 1 pvk1 yp.1. #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! Keskiarvo TALVI, 2,2 32,6 11, ,5 TALVI Keskiarvo KEVÄT 14, 2, ##### 24 #DIV/! ###### #DIV/! 22, KEVÄT #DIV/! 42 #DIV/! #DIV/! #DIV/! 98 Keskiarvo KESÄ 3, KESÄ Keskiarvo SYKSY #DIV/! ##### ##### #DIV/! #DIV/! ###### #DIV/! ##### SYKSY #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! Pvk:n alapuoli 1 pvk1 ap ,6 5, ,5 2 pvk1 ap ,8 5, ,3 3 pvk1 ap ,4 8, pvk1 ap , ,5 5 pvk1 ap , 6, ,4 6 pvk1 ap , ,5 7 pvk1 ap 8 pvk1 ap 9 pvk1 ap 1 pvk1 ap Keskiarvo TALVI 4,1 6,5 8, 3, ,9 Keskiarvo KEVÄT 6, 5, ##### 14 #DIV/! ###### #DIV/!,5 Keskiarvo KESÄ 3,8 6,5 8, 3, ,9 Keskiarvo SYKSY #DIV/! ##### ##### #DIV/! #DIV/! ###### #DIV/! ##### Lisätiedot: Pvk yp: Sähk. Joht. 51,2 ms/m, SO4 611 mg/l, Al 11, Cd < 1, Ni Pvk yp: Sähk. Joht. 35,1 ms/m, SO mg/l, Al 35, Al liuk. 35, Cd,26, Cd liuk.,24, Fe liuk. 13, Ni 5, Ni liuk pvk1yp: SO4 234mg/l, Sähk.joht. 45 ms/m pvk1yp: SO4 344 mg/l, S-joht 68,6 ms/m, Oranssi väri: pitoisuus alle määritysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määritysrajan arvolla. Sivu 1 (2) Kuuhkamonneva 216.xls; tulostus /1:49 Liite 2.5

47 Liite 2.5 Kuukamonneva, pvk1 reduktio % Kiintoaine pitoisuus mg/l 25, 2, 15, 1, 5,, reduktio % Kokonaisfosfori pitoisuus Reduktio % Pvk:n yläpuoli Pvk:n alapuoli Reduktio % Pvk:n yläpuoli Pvk:n alapuoli reduktio % Kokonaistyppi pitoisuus Reduktio % Pvk:n yläpuoli Pvk:n alapuoli Sivu 2 (2) Kuuhkamonneva 216.xls; tulostus /1:49

48 Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 216 Kohde: Kuuhkamonneva, pvk2 Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: pvk Kunta: Raahe Vesistöalue: Pyhäjoki Koordinaatit: Projekti: Purkuvesistö: laskuoja-piipsanjoki-piipsjärvi-pyhäjoki Tarkkailuluokka: Kuntoonpano Mittapadon valuma-alue: 16,7 ha Näytetiedot Veden laatu Virtaama- ja kuormitustiedot Näyte Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- Jakso Vedenkorkeus Näyteajankohdan Jakson COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine MP EHP Q q Q q NO 2 -N aine N:o Tunnus mg/l mg/l pvm cm cm m 3 /d l/s km 2 m 3 /d l/s km 2 g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d 1 pvk , , ,5 24, , pvk , , ,5 17, , pvk , , ,5 19, , pvk , , , 28, , pvk ,2 7,9 17 1,8 63,7 18,,8,4 3,4 6 pvk , 5,7 68,7 11,1 13,1,5,3,6 7 pvk , , , 16, pvk , ,5 8, ,8 41 4,4 119,4 6,9 4, pvk , ,5 7, , ,4 8,4 5,5 4, pvk , , 8, , ,2 139,4 9,4 7, pvk , , 19, , pvk , , 13, , pvk , ,5 16, ,5 13 5, pvk , , 22, ,7 23 8, pvk , , , 14, ,5 291,5 1 2, pvk , , 4,9 68,7 44 4,4 265,5 8,, pvk , , , 7, , ,7 114,2 2,7, pvk , , 9, , ,6 337,5 8,2, pvk , , , 3, , pvk , , , 17, , pvk , ,4 6, , 44 4,4 36,5 8,7, pvk , , 14, ,2 345,4 8,1 1, pvk , , , 33, , pvk , , , 11,9 61 6, ,8 413,3 1 3, pvk , , , 7, , ,3 162,2 4,4 1, pvk , , , 8, , ,9 389,5 12 4, pvk , , , 7, 18 1,2 33 3,3 173,2 5,1 2, pvk , , , 5,7 68, ,7 58,8 19 8, pvk , ,5 9, , ,2 334,5 14 7, 7 TALVI keskiarvo 6, TALVI Bruttokuormitus g/ha d 3, ,1 4 2, 17 9,3 4 keskihajonta ,8 Nettokuormitus g/ha d 1, KEVÄT keskiarvo 6, KEVÄT Bruttokuormitus g/ha d , keskihajonta 6,2 7, ,4 Nettokuormitus g/ha d, KESÄ keskiarvo 5, ,3 KESÄ Bruttokuormitus g/ha d ,7 26 7,2 71 keskihajonta , Nettokuormitus g/ha d, ALKUSYKSY keskiarvo 5, ,5 ALKUSYKSY Bruttokuormitus g/ha d 1, ,8 213,3 6,3 2,3 21 keskihajonta 11 8,3 2 86,8 Nettokuormitus g/ha d,2 4,7 17 LOPPUSYKSY keskiarvo 5, LOPPUSYKSY Bruttokuormitus g/ha d 1, , 455,6 17 7,7 62 keskihajonta 4,9, ,6 Nettokuormitus g/ha d, VUOSI keskiarvo 5, VUOSI Bruttokuormitus g/ha d , 21 8, 8 keskihajonta , Nettokuormitus g/ha d, Lisätiedot: Padottaa, vesipinnat samalla tasolla, seisova vesi, ei näytettä. Jakson kuormitus laskettu edellisen näytteenottokerran vedenlaadulla Kaivossa seisova vesi, n. 5 cm, ei näytettä. Luultavasti purkuputki jäätynyt, ilmoitettu yhteyshenkilölle. Jakson kuormitus laskettu seuraavan näytteenottokerran vedenlaadulla Padottaa, vesipinnat samalla tasolla, pieni virtaus Omavalvontanäyte, rankkasade Kiintoaineen hehkutushäviö 4,6 mg/l Voimakas virtaus, vedenkorkeutta mahdoton mitata tarkasti. Sähkonjohtavuus 4,5 ms/m, SO 4 5,1 mg/l Virtaamassa jonkin verran kiintoainetta Padotusjakson virtaamat arvioitu vesistömallijärjestelmästä Vuositulokset laskettu alkaen Liite 7.3 Liite 2.6

49 Kuuhkamonneva, pvk2 Liite 7.3 Liite 2.6 l/s km 2 12 Valuma keskiarvo näyte mg/l 25, 2, 15, 1, 5,, Kiintoaine kuormitus 216 pitoisuus Kokonaisfosfori 2 5 Kokonaistyppi kuormitus 216 pitoisuus 216 kuormitus 216 pitoisuus 216

50 Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 216 Kohde: Kuuhkamonneva, pvk2 tehon tarkkailu Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: pvk2 Kunta: Raahe Vesistöalue: Liite 2.6 Projekti: Purkuvesistö: Pyhäjoki Tarkkailuluokka: Teho Näytetiedot Veden laatu Reduktio % Näyte Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- Pvm COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine NO 2 -N aine N:o Tunnus mg/l mg/l % % % % % % % % Pvk:n yläpuoli 1 pvk2yp , pvk2yp , , pvk2yp , pvk2yp , pvk2yp , pvk2yp , pvk2yp , pvk2yp , pvk2yp , pvk2yp , pvk2yp , pvk2yp , pvk2yp , pvk2yp , Keskiarvo LOPPUSYKSY 215 5, ,1 LOPPUSYKSY Keskiarvo TALVI 5, TALVI Keskiarvo KEVÄT 6, KEVÄT Keskiarvo KESÄ 5, KESÄ Keskiarvo ALKUSYKSY 6, ALKUSYKSY Keskiarvo LOPPUSYKSY 6, LOPPUSYKSY Keskiarvo VUOSI 5, VUOSI Pvk:n alapuoli 1 pvk , ,1 2 pvk , , 3 pvk , ,7 4 pvk , pvk , pvk , pvk , ,2 8 pvk , ,3 9 pvk , ,9 1 pvk , pvk , ,9 12 pvk , ,1 13 pvk , ,5 14 pvk , Keskiarvo LOPPUSYKSY 215 5, ,6 Keskiarvo TALVI 5, Keskiarvo KEVÄT 6, Keskiarvo KESÄ 5, ,5 Keskiarvo ALKUSYKSY 5, ,1 Keskiarvo LOPPUSYKSY 5, Keskiarvo VUOSI 5, Lisätiedot: Ei ap-näytettä, ei käyntiä yp:lla Pvk1yp: kiintoaineen hehkutushäviö 14 mg/l Pvk1yp: kiintoaineen hehkutushäviö 14 mg/l Pvk1yp: kiintoaineen hehkutushäviö 15 mg/l Pvk1yp: kiintoaineen hehkutushäviö 4,5 mg/l Pvk1yp: kiintoaineen hehkutushäviö 18 mg/l Vuositulokset laskettu alkaen Pvk1yp: kiintoaineen hehkutushäviö 7,2 mg/l Pvk1yp: kiintoaineen hehkutushäviö 19 mg/l

51 Liite 2.6 Kuuhkamonneva, pvk2 tehon tarkkailu reduktio % Kiintoaine pitoisuus mg/l reduktio % Kokonaisfosfori pitoisuus Reduktio % Pvk:n yläpuoli Pvk:n alapuoli Reduktio % Pvk:n yläpuoli Pvk:n alapuoli reduktio % Kokonaistyppi pitoisuus Reduktio % Pvk:n yläpuoli Pvk:n alapuoli

52 Liite 2.7 Pyhäjoen turvesoiden päästötarkkailu 216 Kohde: Lehtoneva Haltija/tuottaja: Turveruukki Vesien käsittely: laskeutusallas Kunta: Kärsämäki Vesistöalue: Projekti: Purkuvesistö: Puuro-oja/Tammapuro -Vuohtojoki-Kärsämäenjoki Koordinaatit: Tarkkailuluokka: Päästö Mittapadon valuma-alue: 13, ha Näytetiedot Veden laatu Virtaama- ja kuormitustiedot Näyte Ottopv m ph COD Mn Kok.P PO 4-P Kok.N NO 3-N NH 4-N Fe Kiinto- Jakso Vedenkorkeus Näy teajankohdan Jakson COD Mn Kok.P PO 4-P Kok.N NO 3-N NH 4-N Fe Kiinto- NO 2-N aine MP Mittari Q q Q q NO 2-N aine N:o Tunnus mg/l mg/l pvm cm cm m 3 /d l/s km 2 m 3 /d l/s km 2 g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d 1 la , , ,5 7, , ,5 6, la * 7, , ,3 3, la , , ,5 7, , ,4,3 6,2,1, la , , , 6, , , la * 6, , la , , 7, , ,6 1,2 49,9 14, la , , 7, , , la , , , 8, , ,2,7 23,7 5, la , , , , , la , , ,5 9, , , la , ,5 87, , , 14, 15, KESÄ keskiarv o 6,9 36, ,6 KESÄ Bruttokuormitus g/ha d , ,1,7 24,6 7, keskihajonta #### 7, , Nettokuormitus g/ha d, Lisätiedot: * Omav alv ontanäy te, tulipalo 3.6. lohkolla näy tteenotto oli aikataulutettu toukokuun loppuun, * Omav alv ontanäy te, rankkasade 5mm/3v rk mutta näy tepaljoudesta johtuen osa näy tteenotoista siirty i kesäkuun alkuun Virtaamamittari on menny t epäkuntoon Siv u 1 (2) Lehtonev a 216.xls; tulostus /15:19

53 Liite 2.7 Lehtoneva l/s km 2 Valuma keskiarvo mg/l Kiintoaine näyte vesistömalli 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, * * Kuormitus 216 Pitoisuus Kokonaisfosfori 3, 3 Kokonaistyppi 6, 1 2,5 25 5, 8 2, 2 4, 6 1,5 15 3, 4 1, 1 2, 2,5 5 1, * * , * * , Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Siv u 2 (2) Lehtonev a 216.xls; tulostus /15:19

54 Liite 2.8 Pyhäjoen turvesoiden päästötarkkailu 216 Kohde: Luomaneva Haltija/tuottaja: Vapo Vesien käsittely: Kunta: Kärsämäki Vesistöalue: Projekti: Purkuvesistö: Luomaoja-Vuohtojoki-Kärsämäenjoki Koordinaatit: Tarkkailuluokka: Jälkihoito Mittapadon valuma-alue: 18,5 ha Näytetiedot Veden laatu Virtaama- ja kuormitustiedot Näyte Ottopv m ph COD Mn Kok.P PO 4-P Kok.N NO 3-N NH 4-N Fe Kiinto- Jakso Vedenkorkeus Näy teajankohdan Jakson COD Mn Kok.P PO 4-P Kok.N NO 3-N NH 4-N Fe Kiinto- NO 2-N aine MP EHP Q q Q q NO 2-N aine N:o Tunnus mg/l mg/l pvm cm cm m 3 /d l/s km 2 m 3 /d l/s km 2 g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d 1 pv k1 ap , , ,4 9,2,3 1,8 2 pv k1 ap , , ,7 38,9 1,2 7,2 3 pv k1 ap , , ,5 272,64 9, pv k1 ap , , ,9 13,32 4, pv k1 ap , , ,5 142,3 6, ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/! 7,,,, 8, 9, 1, 11,,,,, 12, 13,, 14,,,, 15,, 16, KESÄ keskiarv o 6, ,6 KESÄ Bruttokuormitus g/ha d ##### 438 4,7 121,28 4,7 17 keskihajonta 3, 2,9 6,5 246,7 Nettokuormitus g/ha d,2 2,7 13 Lisätiedot: Ei virtaaman mittausta, valuma arvioitu Porkannevan virtaamista. Porkannevan virtaaman mittaus alkanut 6.6. Siv u 1 (2) Luomanev a_216.xls; tulostus /12:44

55 Liite 2.8 Luomaneva l/s km 2 Valuma näyte mg/l Kiintoaine 45 4 Porkannevan keskiarvo vesistömalli 6, 5, 5, 45, 4, , 3, 2, 35, 3, 25, 2, 15, ,, , 5,, Kokonaisfosfori,7 1 6 Kokonaistyppi ,6,5,4,3,2, , Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Siv u 2 (2) Luomanev a_216.xls; tulostus /12:44

56 Liite 2.9 Pyhäjoen turvesoiden päästötarkkailu 216 Kohde: Märsynneva, pvk1 Marras-joulukuun 215 tulokset eivät ole mukana keskiarvoissa Haltija/tuottaja: Vapo Vesien käsittely: pvk1 Kunta: Vihanti Vesistöalue: Projekti: Purkuvesistö: Vihanninjoki-Piipsanjoki-Piipsjärvi Koordinaatit: Tarkkailuluokka: Päästö Mittapadon valuma-alue: 134,7 ha Näytetiedot Veden laatu Virtaama- ja kuormitustiedot Näyte Ottopv m ph COD Mn Kok.P PO 4-P Kok.N NO 3-N NH 4-N Fe Kiinto- Jakso Vedenkorkeus Näy teajankohdan Jakson COD Mn Kok.P PO 4-P Kok.N NO 3-N NH 4-N Fe Kiinto- NO 2-N aine MP Mittari Q q Q q NO 2-N aine N:o Tunnus mg/l mg/l pvm cm cm m 3 /d l/s km 2 m 3 /d l/s km 2 g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d 1 pv k1ap , , ,5 24, , ,, ,3, pv k1ap , , , 21, , ,3,9 45 2,9, pv k1ap , ,1,1 1,1, pv k1ap , 5 pv k1ap , , ,5 15, , ,4 2,1 29 3,1 11, pv k1ap , , , 2, , , pv k1ap , , ,5 22, , , 1,5 43 4, 19, pv k1ap , , , 24, , , pv k1ap , , ,5 15, , ,2,1 4,1, pv k1ap , , , 7, , , pv k1ap , , ,9 11, , ,2,1 5,4, pv k1ap , , ,8 15, , , pv k1ap , , ,7 16, , ,6 1,4 46 1,21 3, pv k1ap , ,3 11, , , pv k1ap , , , 14, , ,5,3 8,1, pv k1ap , , ,9 36, , , pv k1ap , ,7 14,4 85 7, ,9,5 14,69, pv k1ap , , , 11,9 61 5, , pv k1ap , , , 13, , ,5,3 1 2,21, pv k1ap , , , 12, , , pv k1ap , , ,5 2,8 12, ,7,3 14,2 1, pv k1ap , , ,5 11, ,2,1 4,84, TALVI -16 keskiarv o 6, ,6 TALVI -16 Bruttokuormitus g/ha d 4, ,5 186,3 1,9,9 13 1,4 5, 68 41,9 keskihajonta Nettokuormitus g/ha d, KEVÄT keskiarv o 6, ,5 KEVÄT Bruttokuormitus g/ha d ,94 1,5 44 4, 19, keskihajonta ,8 Nettokuormitus g/ha d 1, KESÄ keskiarv o 6, ,6 KESÄ Bruttokuormitus g/ha d , ,3,6 2,7 1, keskihajonta ,7 Nettokuormitus g/ha d, ALKU- keskiarv o 6, ,2 ALKU- Bruttokuormitus g/ha d 6,6 853,6 7,3 121,31,32 5,3 2,2, SYKSY keskihajonta, ,8 SYKSY Nettokuormitus g/ha d,17 1,7 27 LOPPU- keskiarv o 6, ,8 LOPPU- Bruttokuormitus g/ha d 2, ,4 19,45,3 9,,2 2, 39,8 51 SYKSY keskihajonta ,4 SYKSY Nettokuormitus g/ha d,27 4,5 42 VUOSI keskiarv o 6, ,5 VUOSI Bruttokuormitus g/ha d , ,1, ,5 5, keskihajonta, ,3 Nettokuormitus g/ha d, Lisätiedot: Vesi v aluu patolev y ä pitkin, näy tettä ei saatu otettua kuormituslaskennassa käy tetty 1.3. analy y situloksia Ei v irtausta, ei näy tettä nollav irtaamajakso Kiintoaineen hehkutushäv iö 12 mg/l Voimakkaan v irtaaman v uoksi v edenkorkeutta v aikea mitata tarkasti. Oranssi v äri: pitoisuus alle määrity srajan. Keskiarv o ja kuormitus laskettu määrity srajan arv olla. Siv u 1 (2) Märsy nnev a 216.xls; tulostus /13:5

57 Liite 2.9 Märsynneva, pvk1 l/s km 2 Valuma keskiarvo mg/l Kiintoaine 25 näyte 25, 3 2 vesistömalli 2, 15, , 1 5 5, 5, Kuormitus 216 Pitoisuus Kokonaisfosfori 3, 25 Kokonaistyppi ,5 2, ,5 1, , , Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Siv u 2 (2) Märsy nnev a 216.xls; tulostus /13:5

58 Liite 2.9 Pyhäjoen turvesoiden päästötarkkailu 216 Kohde: Märsynneva, pvk1 Marras-joulukuun 215 tulokset eivät ole mukana keskiarvoissa Haltija/tuottaja: Vapo Vesien käsittely: pvk1 Kunta: Vihanti Vesistöalue: Koordinaatit: Projekti: Purkuvesistö: Vihanninjoki-Piipsanjoki-Piipsjärvi Tarkkailuluokka: Teho Mittapadon valuma-alue: 142 ha Näytetiedot Veden laatu Reduktio % Näyte Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- Hehkutus- Pvm COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine häviö NO 2 -N aine N:o Tunnus mg/l mg/l mg/l % % % % % % % % Pvk:n yläpuoli 1 pvk1 yp , pvk1 yp , pvk1 yp , pvk1 yp , , pvk1 yp , pvk1 yp , pvk1 yp , pvk1 yp , pvk1 yp , , pvk1 yp , pvk1 yp , pvk1 yp , , Keskiarvo TALVI 6, TALVI Keskiarvo KEVÄT 6, KEVÄT Keskiarvo KESÄ 6, KESÄ Keskiarvo ALKUSYKSY 6, ALKUSYKSY Keskiarvo LOPPUSYKSY 6, LOPPUSYKSY Keskiarvo VUOSI 6, VUOSI Pvk:n alapuoli 1 pvk1ap , ,7 2 pvk1ap , ,1 3 pvk1ap , ,6 4 pvk1ap , ,6 5 pvk1ap , ,4 6 pvk1ap , ,1 7 pvk1ap , ,6 8 pvk1ap , ,1 9 pvk1ap , pvk1ap , ,2 11 pvk1ap , ,2 12 pvk1ap , ,4 Keskiarvo TALVI 6, ,6 Keskiarvo KEVÄT 6, ,6 Keskiarvo KESÄ 6, ,8 Keskiarvo ALKUSYKSY 6, ,2 Keskiarvo LOPPUSYKSY 6, ,8 Keskiarvo VUOSI 6, ,5 Lisätiedot: Pvk ap: Vesi valuu patolevyä pitkin, näytettä ei saanut otettua. Pvk yp: ei käyntiä Ei ap-näytettä, ei yp-käyntiä Sivu 1 (2) Märsynneva 216.xls; tulostus /12:4

59 Liite 2.9 Märsynneva, pvk1 reduktio % Kiintoaine pitoisuus mg/l reduktio % Kokonaisfosfori pitoisuus Reduktio % Pvk:n yläpuoli Pvk:n alapuoli Reduktio % Pvk:n yläpuoli Pvk:n alapuoli reduktio % 1 Kokonaistyppi pitoisuus Reduktio % Pvk:n yläpuoli Pvk:n alapuoli Sivu 2 (2) Märsynneva 216.xls; tulostus /12:4

60 Liite 2.1 Pyhäjoen turvesoiden päästötarkkailu 216 Kohde: Nurmesneva, la1-2 Haltija/tuottaja: Vapo Vesien käsittely: la Kunta: Pyhäjärvi Vesistöalue: Projekti: Purkuvesistö: laskuoja - Iso-Peurapuro - Pyhäjoki Koordinaatit: Tarkkailuluokka: Jälkihoito Mittapadon valuma-alue: 78,4 ha Näytetiedot Veden laatu Virtaama- ja kuormitustiedot Näyte Ottopv m ph COD Mn Kok.P PO 4-P Kok.N NO 3-N NH 4-N Fe Kiinto- Jakso Vedenkorkeus Näy teajankohdan Jakson COD Mn Kok.P PO 4-P Kok.N NO 3-N NH 4-N Fe Kiinto- NO 2-N aine MP EHP Q q Q q NO 2-N aine N:o Tunnus mg/l mg/l pvm cm cm m 3 /d l/s km 2 m 3 /d l/s km 2 g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d 1 la , , ,1 215, la , , ,8 95, la , , ,1 256, la , , ,7 395, la , , ,8 43, ,,, 7,,,, 8, 9, 1, 11,,,,, 12, 13,, 14,,,, 15,, 16, TALVI keskiarv o, 39,4 89,8 #### 146 ##### ##### #DIV/! 5,8 TALVI Bruttokuormitus g/ha d ,73, keskihajonta 2,9 5,1 #### 114, ##### ##### #DIV/! 1,4 Nettokuormitus g/ha d, KEVÄT keskiarv o #### ##### ##### #### ##### ##### ##### #DIV/! ##### KEVÄT Bruttokuormitus g/ha d ##### ##### ##### ##### ##### #### ##### ##### #DIV/! #### #DIV/! keskihajonta #### ##### ##### ##### ##### Nettokuormitus g/ha d ##### ##### #DIV/! KESÄ keskiarv o 6, ,8 KESÄ Bruttokuormitus g/ha d ##### 619 9,1 318, keskihajonta #### 2,9 5, ,4 Nettokuormitus g/ha d,57 7,3 38 SYKSY keskiarv o #### ##### ##### #### ##### ##### ##### #DIV/! ##### SYKSY Bruttokuormitus g/ha d ##### ##### ##### ##### ##### #### ##### ##### #DIV/! #### #DIV/! keskihajonta #### ##### ##### ##### #DIV/! ##### Nettokuormitus g/ha d ##### ##### #DIV/! Lisätiedot: Heikko v irtaama. Siv u 1 (2) Nurmesnev a_216.xls; tulostus /13:7

61 Liite 2.1 Nurmesneva, la1-2 l/s km 2 Valuma näyte mg/l Kiintoaine 35 3 keskiarvo vesistömalli 8, 7, 6, , 5 2 4, , 2, , 1 5, Kokonaisfosfori 1,2 1 8 Kokonaistyppi ,,8,6, , , Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Siv u 2 (2) Nurmesnev a_216.xls; tulostus /13:7

62 Liite 2.11 Pyhäjoen turvesoiden päästötarkkailu 216 Kohde: Ojaneva, pvk Haltija/tuottaja: Vapo Vesien käsittely: pvk1 Kunta: Raahe Vesistöalue: Projekti: Purkuvesistö: Kilpuanoja-Piipsanjoki-Piipsanjärvi-Piipsanjoki Koordinaatit: Tarkkailuluokka: Päästö Mittapadon valuma-alue: 57,3 ha Näytetiedot Veden laatu Virtaama- ja kuormitustiedot Näyte Ottopv m ph COD Mn Kok.P PO 4-P Kok.N NO 3-N NH 4-N Fe Kiinto- Jakso Vedenkorkeus Näy teajankohdan Jakson COD Mn Kok.P PO 4-P Kok.N NO 3-N NH 4-N Fe Kiinto- NO 2-N aine MP Mittari Q q Q q NO 2-N aine N:o Tunnus mg/l mg/l pvm cm cm m 3 /d l/s km 2 m 3 /d l/s km 2 g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d 1 pv k1ap , , ,, 39,8 89,7 2 42, 1,1 6,3 2 pv k1ap , , ,2 8, , ,2,1 5,3,1, pv k1ap , , , 11, , ,2 5, pv k1ap , , ,2 13, , ,9,3 28,4, pv k1ap , , ,5 7, , , pv k1ap , , , 12, , ,2, 6,3,, pv k1ap , , ,6 29, , , pv k1ap , , ,1 9,1 36 6, , pv k1ap , , ,5 7, , , pv k1ap,,,,, 11 pv k1ap,,, 12 pv k1ap, #REF! #REF! #REF! #REF! #### #REF! #REF! #REF! #### #REF! 13 pv k1ap, #REF! #REF! #REF! #REF! #### #REF! #REF! #REF! #### #REF! 14 pv k1ap, #REF! #REF! #REF! #REF! #### #REF! #REF! #REF! #### #REF! 15 pv k1ap, #REF! #REF! #REF! #REF! #### #REF! #REF! #REF! #### #REF! KESÄ keskiarv o 6, ,3 KESÄ Bruttokuormitus g/ha d ,34 #### 12,1 #REF! #REF! #### 82 keskihajonta #### ,1 Nettokuormitus g/ha d, 2,2 62 Lisätiedot: Virtaamamittari säädetty v iikolla 24 näy ttämään oikein. Oranssi väri: pitoisuus alle määritysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määritysrajan arvolla. Siv u 1 (2) Ojanev a 216.xls; tulostus /13:13

63 Liite 2.11 Ojaneva, pvk l/s km 2 Valuma keskiarvo mg/l Kiintoaine näyte vesistömalli 1, 9, 8, 25, 2, 1 8 7, 6, 5, 15, 6 4, 1, 3, 4 2, 5, 2 1, , Kuormitus 216 Pitoisuus 216, Kokonaisfosfori ,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, Kokonaistyppi , 25, 2, 15, 1, 5,, Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Siv u 2 (2) Ojanev a 216.xls; tulostus /13:13

64 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden tarkkailu v. 216 Kohde: Piipsanneva, la/ KEM1 Pitoisuus/reduktiorajat kemikaloinnille: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: la talvi, kem kesä Tehot: Kiintoaine 4 %, Kok.P 7 %, Kok.N 3 % Kunta: Siikalatva Vesistöalue: Pyhäjoki Pitoisuudet: Kiintoaine 15 mg/l, Kok. P 3, Kok.N 15 Marras-joulukuun 215 näytteet on jätetty pois keskiarvoista Projekti: Purkuvesistö: Kotaoja-Piipsanoja / Savaloja Tarkkailuluokka: Päästö Mittapadon valuma-alue: 977,7 ha Näytetiedot Veden laatu Virtaama- ja kuormitustiedot Näyte Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- Hehkutus- Jakso Vedenkorkeus Näyteajankohdan Jakson COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine häviö MP EHP Q q Q q NO 2 -N aine N:o Tunnus mg/l mg/l mg/l pvm cm cm m 3 /d l/s km 2 m 3 /d l/s km 2 g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d 1 la la , la , , 291 3,4 237,4 1,25,831 13,1,2 3,3 8, la ,9 753, 3,95 2,635 41,4,8 1,4 254, la , 41,1,22 3, la , ,9 317,1 1,68 29, la , ,6 86,8,46 6, la , , ,8 187,,83 11, kem , 5,1 7 54, , 4, ,3 54,2,7 5,7 7 1 kem ,8 2, , , 3,1 19, ,1 5,9,2 1, kem ,8 6, , , 51, ,6 14,3,2,4 1,4,1,2 6, kem , , 3,7 19,1, ,6 4,9,11 3, kem , , 221, ,3 78,2,16,4 5,5,4, kem ,,,, 57,6,,, 15 kem ,,,,,,,, 16 kem ,,,,,,,, 17 kem ,,,, ,7 24,8,5,1 1,8,1, kem ,,,, ,8 258,8,61 15, kem , ,1 83,6,2 4, kem ,8 4, , ,5 2,8 52,6,6 1,,,, 21 la , , 455 5,4 19,8,61,29 1,7,2, la , , , 117 1,4 4,7,2 2,4 3 TALVI keskiarvo 6, TALVI Bruttokuormitus g/ha d ,5 428,5 2,2 1,5 24, 5, keskihajonta Nettokuormitus g/ha d 2, KEVÄT keskiarvo 6, KEVÄT Bruttokuormitus g/ha d , keskihajonta 1,3 3,1 7, 1 4, Nettokuormitus g/ha d, KESÄ keskiarvo 3,9 8,7 19 5, , ,6 16 KESÄ Bruttokuormitus g/ha d ,4,2 1,6,2, keskihajonta 6,1 14 4, ,5 38 9,1 Nettokuormitus g/ha d,1,7 21 ALKU- keskiarvo 4, ALKU- Bruttokuormitus g/ha d ,1 2,2 67 SYKSY keskihajonta SYKSY Nettokuormitus g/ha d,, 62 Kemikalointi keskiarvo 3, LOPPU- keskiarvo 6, LOPPU- Bruttokuormitus g/ha d ,4,3 6,5,, SYKSY keskihajonta SYKSY Nettokuormitus g/ha d,3 5, 54 VUOSI keskiarvo 4, VUOSI Bruttokuormitus g/ha d ,7,3 1, 1, keskihajonta 1, Nettokuormitus g/ha d,6 7,5 114 Lisätiedot: Näyte jäänyt ottamatta Tuotantoalue levossa 216. Näytteenottokerroilla ei virtaamaa ei näytettä Kiintoaineen hehkutushäviö 16 mg/l Kemikalointiasema ajettu alas klo 11: ja laitettu takaisin päälle klo 11: Nollavirtaamajaksot , ja ja Ei näytettä, pisteelle ei turvallista mennä Sähkönjohtavuus 15,3 ms/m, SO 4 5,1 mg/l kuormituslaskennassa käytetty pitoisuuksia Kuormituslaskennassa käytetty ja pitoisuuksia Sähkönjohtavuus 11,7mS/m, SO 4 37,8 mg/l Kemikalointi käytössä Sähkönjohtavuus 18,2 ms/m, SO4 5,3 mg/l tehty koeajoa ferrikloridilla (ELY:n hyväksymä kokeilu). Pitoisuusrajat saavutettiin fosforin, typen ja kiintoaineen osalta. = alle määritysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määritysrajalla. Liite 2.12

65 Piipsanneva, la/ KEM1 Liite 2.12 l/s km 2 Valuma keskiarvo näyte mg/l 6, 5, 4, Kiintoaine , , 1, , Kokonaisfosfori 8, 5 Kokonaistyppi , 4, 2, , kuormitus 216 pitoisuus kuormitus 216 pitoisuus 216 kuormitus 216 pitoisuus 216

66 Liite 2.12 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden tarkkailu v. 216 Kohde: Piipsanneva, la/kem1 tehon tarkkailu Pitoisuus/reduktiorajat kemikaloinnille: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: la talvi, kem kesä Tehot: Kiintoaine 4 %, Kok.P 7 %, Kok.N 3 % Kunta: Siikalatva Vesistöalue: Pyhäjoki Pitoisuudet: Kiintoaine 15 mg/l, Kok. P 3, Kok.N 15 Projekti: Tarkkailuluokka: teho Purkuvesistö: Näytetiedot Veden laatu Reduktio % Näyte Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- Hehkutus- Pvm COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine häviö NO 2 -N aine N:o Tunnus mg/l mg/l mg/l % % % % % % % % Laskeutusaltaan / Kemikaloinnin yläpuoli 1 la yp , , kem1 yp , kem1 yp , , kem1 yp , kem1 yp kem1 yp , Keskiarvo KEVÄT 6, KEVÄT -8 1 Keskiarvo KESÄ 6, KESÄ Keskiarvo ALKUSYKSY 6, ALKUSYKSY Keskiarvo Kemikalointi , Kemikalointi Keskiarvo VUOSI 6, VUOSI Laskeutusaltaan / Kemikaloinnin alapuoli 1 la ap , kem1 ap , 5,1 7 54,7 3 kem1 ap ,8 6, ,5 4 kem1 ap , kem1 ap kem1 ap , Keskiarvo KEVÄT 6, Keskiarvo KESÄ 3, Keskiarvo ALKUSYKSY 5, Keskiarvo Kemikalointi , Keskiarvo VUOSI 4, Lisätiedot: kem1 yp: ei käyntiä, ap:lla ei virtaamaa Kiintoaineen osalta reduktio jäi saavuttamatta, mutta pitoisuusrajat saavutettiin kaikilta osin. Sivu 1 (2) Piipsanneva KEM1 216.xls; tulostus /12:52

67 Liite 2.12 Piipsanneva, la/kem1 tehon tarkkailu reduktio % Kiintoaine pitoisuus mg/l reduktio % Kokonaisfosfori pitoisuus Reduktio % Laskeutusaltaan / Kemikaloinnin alapuoli Laskeutusaltaan / Kemikaloinnin yläpuoli Reduktio % Laskeutusaltaan / Kemikaloinnin yläpuoli Laskeutusaltaan / Kemikaloinnin alapuoli reduktio % Kokonaistyppi pitoisuus Reduktio % Laskeutusaltaan / Kemikaloinnin yläpuoli Laskeutusaltaan / Kemikaloinnin alapuoli Sivu 2 (2) Piipsanneva KEM1 216.xls; tulostus /12:52

68 Liite 2.13 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden tarkkailu v. 216 Pitoisuus- ja tehovaatimukset: Kohde: Piipsanneva, pvk2 Tehot: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: pvk -kiintoaine 5 %, Kok.P 5 %, Kok.N 2 % Kunta: Siikalatva Vesistöalue: Pyhäjoki Tai pitoisuudet: Projekti: Purkuvesistö: Kotaoja-Piipsanoja / Savaloja kiintoaine 7 mg/l, Kok.P 75 ug/l, Kok.N 14 ug/l Tarkkailuluokka: Päästö Mittapadon valuma-alue: 182,9 ha Näytetiedot Veden laatu Virtaama- ja kuormitustiedot Näyte Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- Jakso Vedenkorkeus Näyteajankohdan Jakson COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine MP EHP Q q Q q NO 2 -N aine N:o Tunnus mg/l mg/l pvm cm cm m 3 /d l/s km 2 m 3 /d l/s km 2 g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d 1 pvk , , , ,25 7,2 1 2 pvk , , ,5 34, ,25 7, pvk , , , 68, ,7,3 1,6,,1 5,7 1 4 pvk , ,5 86, ,29 6, pvk , , , 745, ,37,5 39,1,1 2,2 8, pvk , , , 158, ,63 25, pvk , , ,5 819, ,21,12 4,8,,1 13, pvk , , ###### ###### ,59 52, pvk , , ###### ###### ,29 9, pvk , , ,11 3, KESÄ keskiarvo 6, ,4 KESÄ Bruttokuormitus g/ha d 2367,7 15, 559,4,66,2 17,,,8 31,5 76 keskihajonta 7, ,3 Nettokuormitus g/ha d,4 1,5 63 Lisätiedot: Ei virtaaman mittausta Vesipintojen ero mittapadolla 19 cm Mittapato on poistettu käytöstä/viety pois Vesipintojen ero mittapadolla 24 cm Vesipintojen ero mittapadolla 15 cm. Tuotantoalue levossa Vesipintojen ero mittapadolla 16 cm Padottaa. Mittapato kokonaan veden alla. = alle määritysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määritysrajalla.

69 Liite 2.13 Piipsanneva, pvk2 l/s km 2 Valuma keskiarvo näyte mg/l 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Kokonaisfosfori 8, 18 Kokonaistyppi , 4, 2,, Kiintoaine kuormitus 216 pitoisuus kuormitus 216 pitoisuus 216 kuormitus 216 pitoisuus 216

70 Liite 2.13 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden tarkkailu v. 216 Pitoisuus- ja tehovaatimukset: Kohde: Piiipsanneva, pvk2 tehon tarkkailu Tehot: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: pvk -kiintoaine 5 %, Kok.P 5 %, Kok.N 2 % Kunta: Siikalatva Vesistöalue: Pyhäjoki Tai pitoisuudet: Projekti: Purkuvesistö: Kotaoja-Piipsanoja / Savaloja kiintoaine 7 mg/l, Kok.P 75 ug/l, Kok.N 14 ug/l Tarkkailuluokka: teho Näytetiedot Veden laatu Reduktio % Näyte Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- Pvm COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine NO 2 -N aine N:o Tunnus mg/l mg/l % % % % % % % % Pintavalutuskentän yläpuoli 1 pvk yp , , pvk yp , pvk yp , pvk yp , Keskiarvo TALVI, TALVI Keskiarvo KEVÄT, KEVÄT Keskiarvo KESÄ 6, KESÄ Keskiarvo SYKSY, , SYKSY Pintavalutuskentän alapuoli 1 pvk ap , ,8 2 pvk ap , ,8 3 pvk ap , ,8 4 pvk ap , ,5 Keskiarvo TALVI, Keskiarvo KEVÄT, Keskiarvo KESÄ 6, Keskiarvo SYKSY, 4, Lisätiedot: pvk yp: kiintoaineen hehkutushäviö 14 mg/l pvk yp: kiintoaineen hehkutushäviö 14 mg/l Sivu 1 (2) Piipsanneva pvk2 216.xls; tulostus /16:15

71 Piiipsanneva, pvk2 tehon tarkkailu Liite 2.13 reduktio % pitoisuus mg/l Kiintoaine reduktio % Kokonaisfosfori pitoisuus Reduktio % Pintavalutuskentän alapuoli Pintavalutuskentän yläpuoli Reduktio % Pintavalutuskentän yläpuoli Pintavalutuskentän alapuoli reduktio % Kokonaistyppi pitoisuus Reduktio % Pintavalutuskentän yläpuoli Pintavalutuskentän alapuoli Sivu 2 (2) Piipsanneva pvk2 216.xls; tulostus /16:15

72 Liite 2.14 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden tarkkailu v. 216 Raja-arvot: Kohde: Piipsanneva, pvk3 Reduktiot: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: pvk Kiintoaine 5 %, Kok.P 5 %, Kok.N 2 % Kunta: Siikalatva Vesistöalue: Pyhäjoki Pitoisuudet: Projekti: Purkuvesistö: Kotaoja-Piipsanoja / Savaloja Kiintoaine 7 mg/l, Kok.P 75 ug/l, Kok.N 14 ug/l Tarkkailuluokka: Päästö Mittapadon valuma-alue: 73,5 ha Näytetiedot Veden laatu Virtaama- ja kuormitustiedot Näyte Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- Jakso Vedenkorkeus Näyteajankohdan Jakson COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine MP EHP Q q Q q NO 2 -N aine N:o Tunnus mg/l mg/l pvm cm cm m 3 /d l/s km 2 m 3 /d l/s km 2 g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d 1 pvk , ,66 8, pvk , , ,65 8, pvk , , ,13,5 1,76,1,41 9, pvk , ,58 6, pvk , , ,62 1,9 39,5,6,12 4, pvk , , ,31 26, pvk , , ,29,13 4,8,12,41 85, pvk , , ,2 52, pvk , , ,65 1, pvk , , ,19 3, KESÄ keskiarvo 6, ,8 KESÄ Bruttokuormitus g/ha d , 674 1,1,4 17,5,1,3 42,9 74 keskihajonta, ,8 Nettokuormitus g/ha d,8 11,1 61 SYKSY keskiarvo ##### ##### #DIV/! #DIV/! #DIV/! SYKSY Bruttokuormitus g/ha d #DIV/! ###### #DIV/! ##### ##### ###### keskihajonta Nettokuormitus g/ha d ##### ##### ###### VUOSI keskiarvo 6, VUOSI Bruttokuormitus g/ha d #DIV/! ###### #DIV/! ##### ##### ###### keskihajonta, Nettokuormitus g/ha d ##### ##### ###### Lisätiedot: Ei virtaaman mittausta Mittapadon levy ei ole paikoillaan. Tuotantoalue levossa 216. = alle määritysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määritysrajalla.

73 Liite 2.14 Piipsanneva, pvk3 l/s km 2 Valuma keskiarvo näyte mg/l 14, 12, Kiintoaine , , 6, , 4 2 2, 2, Kokonaisfosfori 8, 18 Kokonaistyppi , 4, 2, , kuormitus 216 pitoisuus 216 kuormitus 216 pitoisuus 216 kuormitus 216 pitoisuus 216

74 Liite 2.14 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden tarkkailu v. 216 Raja-arvot: Kohde: Piiipsanneva, pvk3 tehon tarkkailu Reduktiot: Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: pvk Kiintoaine 5 %, Kok.P 5 %, Kok.N 2 % Kunta: Siikalatva Vesistöalue: Pyhäjoki Pitoisuudet: Projekti: Purkuvesistö: Kotaoja-Piipsanoja / Savaloja Kiintoaine 7 mg/l, Kok.P 75 ug/l, Kok.N 14 ug/l Tarkkailuluokka: teho Näytetiedot Veden laatu Reduktio % Näyte Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- Pvm COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine NO 2 -N aine N:o Tunnus mg/l mg/l % % % % % % % % Pintavalutuskentän yläpuoli 1 pvk yp , pvk yp , pvk yp , pvk yp , , Keskiarvo TALVI, TALVI Keskiarvo KEVÄT, KEVÄT Keskiarvo KESÄ 6, KESÄ Keskiarvo SYKSY, , SYKSY Pintavalutuskentän alapuoli 1 pvk ap , ,5 2 pvk ap , ,5 3 pvk ap , ,4 4 pvk , ,8 Keskiarvo TALVI, Keskiarvo KEVÄT, Keskiarvo KESÄ 6, ,6 Keskiarvo SYKSY, 46, Lisätiedot: pvk yp: kiintoaineen hehkutushäviö 6,1 mg/l pvk yp: kiintoaineen hehkutushäviö 6,8 mg/l Sivu 1 (2) Piipsanneva pvk3 216.xls; tulostus /16:26

75 Piiipsanneva, pvk3 tehon tarkkailu Liite 2.14 reduktio % pitoisuus mg/l Kiintoaine reduktio % Kokonaisfosfori pitoisuus Reduktio % Pintavalutuskentän alapuoli Pintavalutuskentän yläpuoli Reduktio % Pintavalutuskentän yläpuoli Pintavalutuskentän alapuoli reduktio % Kokonaistyppi pitoisuus Reduktio % Pintavalutuskentän yläpuoli Pintavalutuskentän alapuoli Sivu 2 (2) Piipsanneva pvk3 216.xls; tulostus /16:26

76 Liite 2.15 Pyhäjoen turvesoiden päästötarkkailu 216 Kohde: Porkanneva, rhk1 Haltija/tuottaja: Vapo Vesien käsittely: ruokohelpikenttä Kunta: Kärsämäki Vesistöalue: Projekti: Purkuvesistö: metsäoja-vuohtojoki-kärsämäenjoki Koordinaatit: Tarkkailuluokka: Päästö Mittapadon valuma-alue: 43,3 ha Näytetiedot Veden laatu Virtaama- ja kuormitustiedot Näyte Ottopv m ph COD Mn Kok.P PO 4-P Kok.N NO 3-N NH 4-N Fe Kiinto- Jakso Vedenkorkeus Näy teajankohdan Jakson COD Mn Kok.P PO 4-P Kok.N NO 3-N NH 4-N Fe Kiinto- NO 2-N aine MP Mittari Q q Q q NO 2-N aine N:o Tunnus mg/l mg/l pvm cm cm m 3 /d l/s km 2 m 3 /d l/s km 2 g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d 1 rhk1 ap ##### ##### ##### ##### #### ##### ##### #DIV/! #### #DIV/! 2 rhk1 ap , , ,1 2,5 21,6 5 1,3 53,8,3 2,2,,5 2,6 5,2 3 rhk1 ap , ,5 2,2 12, , , rhk1 ap , , 9, , ,2 1,11 25,4, rhk1 ap , ,4 1,4 3, , , rhk1 ap , , , 2,9 19,5 89 2,4 16,29,16 3,7,1, rhk1 ap , , ,5 1, , rhk1 ap , , ,5 3,5 28, , rhk1 ap , , , 2,9 19, , rhk1 ap, 11 rhk1 ap,,,,, 12 rhk1 ap, 13 rhk1 ap,, 14 rhk1 ap,,,, KESÄ keskiarv o 6, , , KESÄ Bruttokuormitus g/ha d 3,5 446,7 11,9 49 2,5,55 18,8,2,31 34,2 15 keskihajonta, , ,3 Nettokuormitus g/ha d 2, SYKSY keskiarv o SYKSY Bruttokuormitus g/ha d keskihajonta Nettokuormitus g/ha d Lisätiedot: Vesi ei mene mp:n y li. Ei v irtaamaa, ei näy tettä Kiintoaineen hehkutushäv iö 25 mg/l Levossa vuonna 216 Oranssi v äri: pitoisuus alle määrity srajan. Keskiarv o ja kuormitus laskettu määrity srajan arv olla. Siv u 1 (2) Porkannev a 216.xls; tulostus /14:59

77 Liite 2.15 Porkanneva, rhk1 l/s km 2 Valuma näyte mg/l Kiintoaine 12 1 keskiarvo vesistömalli 4, 35, 3, , 5 6 2, 15, , 2 2 5,, Kokonaisfosfori 12, 5 Kokonaistyppi , , 6, 4, 2, , Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Siv u 2 (2) Porkannev a 216.xls; tulostus /14:59

78 Liite 2.15 Pyhäjoen turvesoiden päästötarkkailu 216 Kohde: Porkanneva, rhk1 Haltija/tuottaja: Vapo Vesien käsittely: ruokohelpikenttä Kunta: Kärsämäki Vesistöalue: Koordinaatit: Projekti: Purkuvesistö: metsäoja-vuohtojoki-kärsämäenjoki Tarkkailuluokka: Teho Mittapadon valuma-alue: 43,3 ha Näytetiedot Veden laatu Reduktio % Näyte Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- Hehkutus- Pvm COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine häviö NO 2 -N aine N:o Tunnus mg/l mg/l mg/l % % % % % % % % Rhk:n yläpuoli 1 pvk1 yp , , pvk1 yp , pvk1 yp , , pvk1 yp , , pvk1 yp.1. #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 6 pvk1 yp.1. #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 7 pvk1 yp.1. #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 8 pvk1 yp.1. #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 9 pvk1 yp.1. #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 1 pvk1 yp.1. #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! Keskiarvo KESÄ 6, ,8 KESÄ Rhk:n alapuoli 1 pvk1 ap , ,5 2 pvk1 ap , , 3 pvk1 ap , ,9 4 pvk1 ap , ,7 5 pvk1 ap 6 pvk1 ap 7 pvk1 ap 8 pvk1 ap 9 pvk1 ap 1 pvk1 ap Keskiarvo KESÄ 5, , ,3 Lisätiedot: Oranssi väri: pitoisuus alle määritysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määritysrajan arvolla. Sivu 1 (2) Porkanneva 216.xls; tulostus /14:54

79 Liite 2.15 Porkanneva, rhk1 reduktio % Kiintoaine pitoisuus mg/l reduktio % Kokonaisfosfori pitoisuus Reduktio % Rhk:n yläpuoli Rhk:n alapuoli Reduktio % Rhk:n yläpuoli Rhk:n alapuoli reduktio % Kokonaistyppi pitoisuus Reduktio % Rhk:n yläpuoli Rhk:n alapuoli Sivu 2 (2) Porkanneva 216.xls; tulostus /14:54

80 Liite 2.16 Pyhäjoen turvesoiden päästötarkkailu 216 Kohde: Puutionneva Haltija/tuottaja: Vapo Vesien käsittely: Pintavalutuskenttä Kunta: Haapavesi Vesistöalue: 54.27/54.28 Projekti: Purkuvesistö: laskuoja-mäyränoja Koordinaatit: Tarkkailuluokka: Päästö Mittapadon valuma-alue: 267,3 ha Näytetiedot Veden laatu Virtaama- ja kuormitustiedot Näyte Ottopv m ph COD Mn Kok.P PO 4-P Kok.N NO 3-N NH 4-N Fe Kiinto- Jakso Vedenkorkeus Näy teajankohdan Jakson COD Mn Kok.P PO 4-P Kok.N NO 3-N NH 4-N Fe Kiinto- NO 2-N aine MP Mittari Q q Q q NO 2-N aine N:o Tunnus mg/l mg/l pvm cm cm m 3 /d l/s km 2 m 3 /d l/s km 2 g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d 1 pvk , , 7,9 221,5 1, 2193,6 9,5 263,2 9, 25 2 pvk , , , 5,4 17,9, ,7 34,,1 1,1,,3 2, 3,3 3 pvk , , ,3 3, 46,9,2 61 2,6 76,1 2, pvk , , ,6 21,8 2652,8 11, , ,,2 36,4,8, pvk , ,9 8,9 289,1 1, , 815 1,2 19, pvk , , 34,1 8246,6 35, ,2 642,5,14 18,3,4, pvk , ,9 14,9 148,4 4, , ,1 36, pvk , , , 13,9 897,2 3, ,6 1444,9 48, pvk , , , 8,9 297,3 1, ,5 91,1 2,9 11 1,,,,, 11,,,,, 12, #REF! #REF! #REF! #REF! #### #REF! #REF! #REF! #### #REF! 13, #REF! #REF! #REF! #REF! #### #REF! #REF! #REF! #### #REF! 14, #REF! #REF! #REF! #REF! #### #REF! #REF! #REF! #### #REF! KESÄ keskiarv o 6, ,3 KESÄ Bruttokuormitus g/ha d 6, ,5 679,1,56,11 19,4,4, keskihajonta #### ##### ##### #### ##### ##### ##### #DIV/! ##### Nettokuormitus g/ha d,22 11, 12 Lisätiedot: Levossa vuonna 216. Oranssi väri: pitoisuus alle määritysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määritysrajan arvolla. Siv u 1 (2) Puutionnev a 216.xls; tulostus /15:7

81 Liite 2.16 Puutionneva l/s km 2 Valuma keskiarvo mg/l Kiintoaine 12 1 näyte vesistömalli 2, 18, 16, 14, , 1, 8, , 4, 2,, Kokonaisfosfori 1,4 1,2 1,,8,6,4, Kokonaistyppi 6, 5, 4, 3, 2, 1,,, Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Siv u 2 (2) Puutionnev a 216.xls; tulostus /15:7

82 Liite 2.17 Pyhäjoen turvesoiden päästötarkkailu 216 Kohde: Siloneva, pvk1 ap Haltija/tuottaja: Vapo Vesien käsittely: pvk Kunta: Kärsämäki Vesistöalue: Projekti: Purkuvesistö: Silo-oja-Juurusoja-Kärsämäenjoki Koordinaatit: Tarkkailuluokka: Päästö Mittapadon valuma-alue: 177,2 ha Näytetiedot Veden laatu Virtaama- ja kuormitustiedot Näyte Ottopv m ph COD Mn Kok.P PO 4-P Kok.N NO 3-N NH 4-N Fe Kiinto- Jakso Vedenkorkeus Näy teajankohdan Jakson COD Mn Kok.P PO 4-P Kok.N NO 3-N NH 4-N Fe Kiinto- NO 2-N aine MP EHP Q q Q q NO 2-N aine N:o Tunnus mg/l mg/l pvm cm cm m 3 /d l/s km 2 m 3 /d l/s km 2 g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d 1 pv k1 ap , , ,6, 4,, ,12 4, pv k1 ap , , ,1 2,1 8,1 29 7,1,,2,1,1,2 3 pv k1 ap , , ,5 5,1 53, ,24 8, pv k1 ap , , ,9 8, , ,11,34 26,14, pv k1 ap , , , 2, 7, , pv k1 ap , , ,5 9,5 34 2, ,22,9 4,9,4,9 8, pv k1 ap , , ,5 13, , , pv k1 ap , , ,5 13, , , pv k1 ap , , , 8, , ,7 2,9 5 1 pv k1 ap , , , 387 2, ,8,3 1,7,21,5 2, pv k1 ap ,, ,, 12 pv k1 ap , , , , ,26,1 7,9 1,4,43 8, pv k1 ap,, 14 pv k1 ap,,,, 15 pv k1 ap,, KESÄ keskiarv o 6, ,4 KESÄ Bruttokuormitus g/ha d 2, ,9 464,55,18 16,7,29 19,6 46 keskihajonta, ,5 Nettokuormitus g/ha d, ALKU- keskiarv o 6, ,2 ALKU- Bruttokuormitus g/ha d 2, ,4 52,7,3 1,8,21,5 2,3 3,9 SYKSY keskihajonta ,6 SYKSY Nettokuormitus g/ha d,3,7 2 LOPPU- keskiarv o 6, ,2 LOPPU- Bruttokuormitus g/ha d, ,1 83,13,1 4, 1,4,43 8,5 13 SYKSY keskihajonta #### SYKSY Nettokuormitus g/ha d,,1 5 Lisätiedot: Mittapato jäässä, ei v irtaamaa, ei näy tettä Virtaamanmittaus päätty i nollav irtaamajakso Oranssi v äri: pitoisuus alle määrity srajan. Keskiarv o ja kuormitus laskettu määrity srajan arv olla. Siv u 1 (2) Silonev a 216.xls; tulostus /11:49

83 Liite 2.17 Siloneva, pvk1 ap l/s km 2 Valuma näyte mg/l Kiintoaine 1 9 keskiarvo vesistömalli 7, 6, , , 3, , ,, 2 7 Kokonaisfosfori 1,4 2 5 Kokonaistyppi ,2 1,, ,6,4, , Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Siv u 2 (2) Silonev a 216.xls; tulostus /11:49

84 Pyhäjoen turvesoiden päästötarkkailu 216 Kohde: Siloneva, pvk1, tehontarkkailu Haltija/tuottaja: Vapo Vesien käsittely: pvk Kunta: Kärsämäki Vesistöalue: Koordinaatit: Silo-oja-Juurusoja-Kärsämäenjoki Projekti: Purkuvesistö: Tarkkailuluokka: Teho Mittapadon valuma-alue: ha Näytetiedot Veden laatu Reduktio % Näyte Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- Hehkutus- Pvm COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine häviö NO 2 -N aine N:o Tunnus mg/l mg/l mg/l % % % % % % % % Pvk:n yläpuoli 1 pvk1 yp , pvk1 yp , pvk1 yp , pvk1 yp , , pvk1 ap , , pvk1 ap , , pvk1 yp.1. #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 8 pvk1 yp.1. #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 9 pvk1 yp.1. #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 1 pvk1 yp.1. #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! Keskiarvo, Keskiarvo KESÄ 6, ,4 KESÄ Keskiarvo ALKUSYKSY 7, ,3 ALKUSYKSY Keskiarvo LOPPUSYKSY 6, , LOPPUSYKSY Pvk:n alapuoli 1 pvk1 ap , ,4 2 pvk1 ap , ,7 3 pvk1 ap , ,1 4 pvk1 ap , ,4 5 pvk1 ap , ,8 6 pvk1 ap , ,2 7 pvk1 ap 8 pvk1 ap 9 pvk1 ap 1 pvk1 ap Keskiarvo 6, Keskiarvo KESÄ 6, ,7 Keskiarvo ALKUSYKSY 6, ,8 Keskiarvo LOPPUSYKSY 6, ,2 Lisätiedot: Oranssi väri: pitoisuus alle määritysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määritysrajan arvolla Ei käyntiä, ei virtaamaa ap:lla Liite 2.17 Sivu 1 (2) Siloneva 216.xls; tulostus /15:56

85 Siloneva, pvk1, tehontarkkailu Liite 2.17 reduktio % Kiintoaine pitoisuus mg/l reduktio % Kokonaisfosfori pitoisuus Reduktio % Pvk:n yläpuoli Pvk:n alapuoli Reduktio % Pvk:n yläpuoli Pvk:n alapuoli reduktio % 1 Kokonaistyppi pitoisuus Reduktio % Pvk:n yläpuoli Pvk:n alapuoli Sivu 2 (2) Siloneva 216.xls; tulostus /15:56

86 Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 216 Kohde: Verkaneva, pvk1 Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: pvk1 Kunta: Raahe Vesistöalue: Pyhäjoki Projekti: Purkuvesistö: Piipsanjoki-Piipsjärvi-Piipsanjoki-Pyhäjoki Koordinaatit: Tarkkailuluokka: Ympärivuotinen Mittapadon valuma-alue: 68,2 ha Näytetiedot Veden laatu Virtaama- ja kuormitustiedot Näyte Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- S-joht. SO 4 Jakso Vedenkorkeus Näyteajankohdan Jakson COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine MP EHP Q q Q q NO 2 -N aine N:o Tunnus mg/l mg/l ms/m mg/l pvm cm cm m 3 /d l/s km 2 m 3 /d l/s km 2 g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d 1 pvk , ,6 4,5, ,5 18, ,59,26 32, pvk , ,6 3,8 1, , 17, ,94,57 5, pvk , , 4,3 1, , 4, 39,7 77 1,3 93,14,9 2,4, 1,1 1,6 2,3 4 pvk , ,1 4,8, ,5 3, 12,2 14,2 2,6,4,5,,2,4,4 5 pvk , , ,5 11, , ,9 358,94,62 4,5,15,2 9,4 6,8 6 pvk , , ,5 13, , pvk , , , 16, ,85,47 1,4, pvk , , ,5 9, , , pvk , ,6 3,, ,5 5, , ,5 14,11,6 2,5,1,5 2,1 1,3 1 pvk , ,5 3,2, , 5,1 68 1, ,4 23,27, 6,,,, 1,9 11 pvk , ,2 3,1, ,5 4,5 53,9 58 1, 57,4,1 1,1,,2 1, 1, 12 pvk , ,7 3,4, ,5 5,8 87 1, ,1 127,12 2,6 3,1 13 pvk , ,3 3,6, , 5,9 18 1, ,97,39 19,4 1, pvk , ,4 4,1, ,5 5, 87 1, , pvk , , , 9, , ,2 525,29,5 8,5,2,1 1 5, 16 pvk , ,8 3,9, , 26, , pvk , ,7 4,1, ,5 7, ,2 25 3,5 238,9,2 3,6,1,1 4,5 2,1 18 pvk , , 3,8, , 5,4 68 1,2 95 1,6 1,4 1,7 1,4 19 pvk , ,5 3,6, ,5 7, 132 2, ,1 226,11 3,9 1,8 2 pvk , ,7 3,7, , 5,2 68 1,2 15 1,8 97,5,1 1,7,,1 1,7 1,1 21 pvk , ,5 3,7, , 3,2 19, ,1 297,22,1 6,4,2 1,3 5,3 2,7 22 pvk , ,5 4,4, , 6,3 18 1, ,8 245,13,6 6,3,1 2,4 4,6 1,7 TALVI keskiarvo 4, , ,6 4,6,8 TALVI Bruttokuormitus g/ha d 5,3 34 5,8 221,6,4 3,1,9,41 5,6 4,3 keskihajonta , ,7,4,3 Nettokuormitus g/ha d,5,6, KEVÄT keskiarvo 4, , ,1 KEVÄT Bruttokuormitus g/ha d ,6,473 35,4, keskihajonta,6 6,4 8,8,6 Nettokuormitus g/ha d 1,7 14, KESÄ keskiarvo 4, , ,2 3,6,3 KESÄ Bruttokuormitus g/ha d ,4 561,4,78 1,2,33 6,9 11 keskihajonta , 11 28,6,4, Nettokuormitus g/ha d,3 6,5 3,4 ALKUSYKSY keskiarvo 4, , , 82 11,7 3,7,3 ALKUSYKSY Bruttokuormitus g/ha d 1,4 13 2,2 123,1,11 2,1,,13 1,7 1,3 keskihajonta 4,9,6 58,3,1, Nettokuormitus g/ha d, 1,2, LOPPUSYKSY keskiarvo 4, , 49 12,5 4,1,5 LOPPUSYKSY Bruttokuormitus g/ha d 1, , 271,2,79 6,3,1 1,88 5, 2,1 keskihajonta 13,7,7 495, ,,5,2 Nettokuormitus g/ha d,1 4,2, VUOSI keskiarvo 4, , ,1 3,8,4 VUOSI Bruttokuormitus g/ha d 6, ,2 485,6,176 9,1,3,57 6,5 8,2 keskihajonta , ,6,5,2 Nettokuormitus g/ha d,4 4,7 1,3 Liite 4.15 Liite 2.18 Lisätiedot: Talven ja vuoden keskiarvot sekä kuormitukset laskettu alkaen Tuotantoalue levossa 216 Pitoisuus alle määritysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määritysrajan arvolla.

87 Pyhäjoen turvesoiden päästötarkkailu v. 216 Kohde: Äijönneva, la/pvk1 Marras-joulukuun 215 tulokset eivät ole mukana keskiarvoissa. Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: la / pvk1 Kunta: Haapavesi Vesistöalue: Pyhäjoki Projekti: Purkuvesistö: laskuoja-mäyränoja Tarkkailuluokka: Ympärivuotinen Mittapadon valuma-alue: 18,5 ha Näytetiedot Veden laatu Virtaama- ja kuormitustiedot Näyte Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- Jakso Vedenkorkeus Näyteajankohdan Jakson COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine MP EHP Q q Q q NO 2 -N aine N:o Tunnus mg/l mg/l pvm cm cm m 3 /d l/s km 2 m 3 /d l/s km 2 g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d 1 la , , , , la , , ,1 658, la , ,4 7, la ,4 7, , ,8 11, la , ,1 24 1, la , , ,4 442, la , , , 194, la , , ,5 299, pvk , , ,9 45 1, pvk , , ,3 168, pvk ,5 12 pvk , , ,3 122, pvk , , ,2 46,9,3 36 4, pvk , , , , pvk , ,9 238,8,5 14 2, pvk , , , , pvk , , ,1 45 1, pvk , , , 78, pvk , , ,2 113, pvk , , ,4 85, la , ,8 148, la , , , 97, TALVI keskiarvo 6, TALVI Bruttokuormitus g/ha d , keskihajonta 6, ,1 Nettokuormitus g/ha d, KEVÄT keskiarvo 6, ,7 KEVÄT Bruttokuormitus g/ha d , keskihajonta,3 2,5 4, 173 1,6 Nettokuormitus g/ha d, KESÄ keskiarvo 6, ,9 KESÄ Bruttokuormitus g/ha d ,1,4 22 3,6 7,3 38,9 7 keskihajonta 8, , ,8 Nettokuormitus g/ha d, ALKU- keskiarvo 6, ,1 ALKU- Bruttokuormitus g/ha d 347 3,7 96,2 4,6 16 SYKSY keskihajonta 1, ,4 SYKSY Nettokuormitus g/ha d,2 3, 13 LOPPU- keskiarvo 6, LOPPU- Bruttokuormitus g/ha d 7 7,5 127, SYKSY keskihajonta 4, ,1 SYKSY Nettokuormitus g/ha d, VUOSI keskiarvo 6, VUOSI Bruttokuormitus g/ha d ,8 19, 87 keskihajonta 11, ,3 Nettokuormitus g/ha d, Lisätiedot: kiintoaineen hehkutushäviö 12 mg/l ja nollavirtaamajakso kiintoaineen hehkutushäviö 18 mg/l Äijönneva levossa (ei tuotantoa) vuosina ei virtausta, ei näytettä Pumppaus ollut käynnissä Liite 2.2

88 Äijönneva, la/pvk1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Kokonaistyppi Kuormitus 216 Pitoisuus 216,,2,4,6,8 1, 1,2 1,4 1,6 1, Kokonaisfosfori Kuormitus 216 Pitoisuus , 5, 1, 15, 2, 25, 3, 35, 4, mg/l Kiintoaine Kuormitus 216 Pitoisuus l/s km 2 Valuma keskiarvo näyte Liite 2.2

89 Liite 2.2 Pyhäjoen turvesoiden päästötarkkailu v. 216 Kohde: Äijönneva, pvk1 tehon tarkkailu Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: pvk1 Kunta: Haapavesi Vesistöalue: Pyhäjoki Projekti: Purkuvesistö: laskuoja-mäyränoja Tarkkailuluokka: teho Näytetiedot Veden laatu Reduktio % Näyte Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- Pvm COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiintoliuk. NO 2 -N aine liuk. NO 2 -N aine N:o Tunnus mg/l mg/l % % % % % % % % Pvk:n yläpuoli 1 pvk1yp , pvk1yp pvk1yp , , pvk1yp , , pvk1yp , , pvk1yp , pvk1yp.1. #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 6,7 26, 75, 2 11, #### #DIV/! #### #DIV/! ##### #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! Keskiarvo KESÄ 6, ,8 KESÄ Keskiarvo ALKUSYKSY 6, ALKUSYKSY Pvk:n alapuoli 1 pvk1 ap , pvk1 ap pvk1 ap , ,2 4 pvk1 ap , pvk1 ap , ,7 6 pvk1 ap , ,4 7 pvk1 ap 6,5 35, 11, 15, 4, #### #DIV/! #### #DIV/! ##### Keskiarvo KESÄ 6, ,5 Keskiarvo ALKUSYKSY 6, ,4 Lisätiedot: ei virtausta, ei näytettä = alle määritysrajan. Keskiarvo laskettu määritysrajalla.

90 Liite 2.2 Äijönneva, pvk1 tehon tarkkailu reduktio % Kiintoaine pitoisuus mg/l reduktio % Kokonaisfosfori pitoisuus Reduktio % Pvk:n yläpuoli Pvk:n alapuoli Reduktio % Pvk:n yläpuoli Pvk:n alapuoli reduktio % Kokonaistyppi pitoisuus Reduktio % Pvk:n yläpuoli Pvk:n alapuoli

91 Liite 2.19 Pyhäjoen turvesoiden päästötarkkailu 216 Kohde: Vittouvenneva, kos1 ap Haltija/tuottaja: Vapo Vesien käsittely: kosteikko Kunta: Pyhäjärvi Vesistöalue: Projekti: Purkuvesistö: Sammaljoki-Pyhäjärvi Koordinaatit: Tarkkailuluokka: Päästö Mittapadon valuma-alue: 77,7 ha Näytetiedot Veden laatu Virtaama- ja kuormitustiedot Näyte Ottopv m ph COD Mn Kok.P PO 4-P Kok.N NO 3-N NH 4-N Fe Kiinto- Jakso Vedenkorkeus Näy teajankohdan Jakson COD Mn Kok.P PO 4-P Kok.N NO 3-N NH 4-N Fe Kiinto- NO 2-N aine MP EHP Q q Q q NO 2-N aine N:o Tunnus mg/l mg/l pvm cm cm m 3 /d l/s km 2 m 3 /d l/s km 2 g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d 1 kos1 ap , , ,5 14,4,5 4 2 kos1 ap , , , 3,8 1,2 5 3 kos1 ap , , ,6 136,29,13 5,6,1, kos1 ap , , ,6 46,9 1,9 7 5 kos1 ap , , ,8 12,28,11 3,9,1, kos1 ap , , , 185,37 5, kos1 ap , , ,5,2,8,,1 2,4 5 8 kos1 ap , , ,95 11, kos1 ap , , ,63 7, kos1 ap , , ,25 3, ,,,,, 12, 13,, TALVI keskiarv o TALVI Bruttokuormitus g/ha d ,18, keskihajonta Nettokuormitus g/ha d, KEVÄT keskiarv o 6,7 33,3 85, 35, ,8 KEVÄT Bruttokuormitus g/ha d ,49, keskihajonta,2 3,4 2,9 129,1,4 Nettokuormitus g/ha d, KESÄ keskiarv o 6, , ,8 KESÄ Bruttokuormitus g/ha d 38 4,6 147,32,9 4,5,1,14 1, 29 keskihajonta #### 3,5 6,4 1,7 135, ,6 Nettokuormitus g/ha d,24 2,5 25 SYKSY keskiarv o SYKSY Bruttokuormitus g/ha d ##### ##### ##### ##### ##### #### ##### ##### #DIV/! #### #DIV/! keskihajonta Nettokuormitus g/ha d ##### ##### #DIV/! Lisätiedot: Ei virtaaman mittausta, virtaama arvioidaan Kalajoen suuntaan laskevan pvk1:n tietojen perusteella CODMn jääny t määrittämättä laboratorion v irheen v uoksi, kuormituslaskennassa käy tetty tulosta Oranssi v äri: pitoisuus alle määrity srajan. Keskiarv o ja kuormitus laskettu määrity srajan arv olla. Siv u 1 (2) Vittouv ennev a 216.xls; tulostus /15:22

92 Liite 2.19 Vittouvenneva, kos1 ap l/s km 2 Valuma näyte mg/l Kiintoaine 8 7 keskiarvo vesistömalli 1, 9, 8, , 6, 5, , 3, 2, 1,, Kokonaisfosfori 1,2 1 6 Kokonaistyppi ,,8,6,4, , Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Siv u 2 (2) Vittouv ennev a 216.xls; tulostus /15:22

93 Liite 2.19 Pyhäjoen turvesoiden päästötarkkailu 216 Kohde: Vittouvenneva kos1, tehontarkkailu Haltija/tuottaja: Vapo Vesien käsittely: kosteikko Kunta: Pyhäjärvi Vesistöalue: Koordinaatit: Projekti: Purkuvesistö: Sammaljoki-Pyhäjärvi Tarkkailuluokka: Teho Mittapadon valuma-alue: 77,7 ha Näytetiedot Veden laatu Reduktio % Näyte Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- Hehkutus- Pvm COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine häviö NO 2 -N aine N:o Tunnus mg/l mg/l mg/l % % % % % % % % Kosteikon yläpuoli 1 kos , , #DIV/! 8 #DIV/! #DIV/! #DIV/! 13 2 kos , , kos , kos , , #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 7.1. #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 8.1. #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 9.1. #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 1.1. #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! Keskiarvo TALVI, TALVI Keskiarvo KEVÄT #DIV/! ##### ##### #DIV/! #DIV/! ###### #DIV/! ##### KEVÄT #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! Keskiarvo KESÄ 6, ,9 KESÄ 1, , Keskiarvo SYKSY #DIV/! ##### ##### #DIV/! #DIV/! ###### #DIV/! ##### SYKSY #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! Kosteikon alapuoli 1 kos , ,7 2 kos , ,9 3 kos , ,7 4 kos , , 5 kos , , Keskiarvo TALVI 6, Keskiarvo KEVÄT #DIV/! ##### ##### #DIV/! #DIV/! ###### #DIV/! ##### Keskiarvo KESÄ 6, , ,7 Keskiarvo SYKSY #DIV/! ##### ##### #DIV/! #DIV/! ###### #DIV/! ##### Lisätiedot: Oranssi väri: pitoisuus alle määritysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määritysrajan arvolla. Sivu 1 (2) Vittouvenneva 216.xls; tulostus /15:25

94 Vittouvenneva kos1, tehontarkkailu Liite 2.19 reduktio % 1 Kiintoaine pitoisuus mg/l 14, reduktio % 1 Kokonaisfosfori pitoisuus , 1, 8, 6, 4, 2, , Reduktio % Kosteikon yläpuoli Kosteikon alapuoli Reduktio % Kosteikon yläpuoli Kosteikon alapuoli reduktio % Kokonaistyppi pitoisuus Reduktio % Kosteikon yläpuoli Kosteikon alapuoli Sivu 2 (2) Vittouvenneva 216.xls; tulostus /15:25

95 Verkaneva, pvk1 Liite 4.15 Liite 2.18 l/s km 2 Valuma keskiarvo mg/l Kiintoaine 22 näyte 2, , 1,5 1, , , Kuormitus 216 Pitoisuus Kokonaisfosfori 4,5 3 Kokonaistyppi , 3, , ,5 2, , ,,5 5 1, Kuormitus 216 Pitoisuus 216 Kuormitus 216 Pitoisuus 216

96 Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 216 Kohde: Verkaneva, pvk1 tehon tarkkailu Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: pvk1 Kunta: Raahe Vesistöalue: Projekti: Koordinaatit: Purkuvesistö: Piipsanjoki-Piipsjärvi Tarkkailuluokka: Teho Mittapadon valuma-alue: ha Näytetiedot Veden laatu Reduktio % Näyte Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- Pvm COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine NO 2 -N aine N:o Tunnus mg/l mg/l % % % % % % % % Pvk:n yläpuoli 1 pvk1yp , , pvk1yp , , pvk1yp , , pvk1yp , pvk1yp , , pvk1yp , , pvk1yp , , pvk1yp , pvk1yp , pvk1yp , pvk1yp , pvk1yp , , pvk1yp , pvk1yp , , Keskiarvo LOPPUSYKSY 215 4, ,1 LOPPUSYKSY Keskiarvo TALVI 5, ,4 TALVI Keskiarvo KEVÄT 5, KEVÄT Keskiarvo KESÄ 4, , KESÄ Keskiarvo ALKUSYKSY 4, , ,9 ALKUSYKSY Keskiarvo LOPPUSYKSY 4, , LOPPUSYKSY Keskiarvo VUOSI 4, VUOSI Pvk:n alapuoli 1 pvk , ,6 2 pvk , ,6 3 pvk , , 4 pvk , ,1 5 pvk , ,8 6 pvk , ,3 7 pvk , ,6 8 pvk , ,2 9 pvk , ,3 1 pvk , ,7 11 pvk , ,7 12 pvk , ,7 13 pvk , ,5 14 pvk , ,5 Keskiarvo LOPPUSYKSY 215 4, ,6 Keskiarvo TALVI 4, , ,6 Keskiarvo KEVÄT 4, , ,3 Keskiarvo KESÄ 4, , ,1 Keskiarvo ALKUSYKSY 4, , 11 3, 82 11,7 Keskiarvo LOPPUSYKSY 4, , 49 12,5 Keskiarvo VUOSI 4, , ,1 Liite 2.18 Lisätiedot: Pvk1yp: Sähk.joht: 4,6 ms/m, SO 4 : 1,1 mg/l, kiintoaineen hehkutushäviö 21 mg/l Pvk1yp: Sähk.joht: 3,8 ms/m, SO4:,92 mg/l, Pvk1yp: kiintoaineen hehkutushäviö 2 mg/l Pvk1yp: Sähk.joht: 4 ms/m, SO4: 1,3 mg/l, Pvk1yp: Sähk.joht: 4,3 ms/m, SO4:,82 mg/l, Pvk1yp: Sähk.joht: 4,8 ms/m, SO4: 1,3 mg/l, Pitoisuus alle määritysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määritysrajan arvolla. Vuositulokset laskettu alkaen

97 reduktio % Verkaneva, pvk1 tehon tarkkailu Kiintoaine pitoisuus mg/l 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, reduktio % Kokonaisfosfori pitoisuus Liite 2.18 Reduktio % Pvk:n yläpuoli Pvk:n alapuoli Reduktio % Pvk:n yläpuoli Pvk:n alapuoli reduktio % Kokonaistyppi pitoisuus Reduktio % Pvk:n yläpuoli Pvk:n alapuoli

98 1 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue Ylitarkastaja Kirsi Kalliokoski Veteraanikatu 1, PL Oulu LATVALAMMEN VEDENKORKEUDEN TARKKAILUN TULOKSET VUOSILTA Haaponevalla on voimassa oleva ympäristölupa nro 3/7/2, joka on myönnetty Luvassa Latvalammen tarkkailusta on todettu seuraavaa: Edellisessä lupapäätöksessä hakija velvoitettiin tarkkailemaan turvetuotannon vaikutusta Latvalammen vedenkorkeuteen. Vedenkorkeus on tarkkailujakson aikana pysynyt lupaehtojen mukaisessa korkeudessa (vähintään tasolla N6 +128,5 m). Toiminta ei tarkkailutulosten perusteella ole muuttanut Latvalammen vesitasetta lupakauden aikana, eikä ole todennäköistä, että vedenpinta jatkossakaan alenisi tuotantotoimien seurauksena. Latvalammen vedenkorkeutta seurataan myös tulevalla lupakaudella. Ympäristölupapäätöksen kohdassa Muu vaikutustarkkailu Latvalammen vedenkorkeutta on määrätty kuluvalla lupakaudella tarkkailemaan seuraavasti: Latvalammen vedenkorkeuden tarkkailu Latvalammen vedenkorkeutta on seurattava nykyisellä mittauspisteellä N6 -korkeusjärjestelmään sidotun mitta-asteikon avulla ennen lisäalueen kunnostamiseen ryhtymistä kuukauden välein tehtävin mittauksin ja sen jälkeen vuosittain heinäkuusta syyskuuhun vähintään kerran kuukaudessa. Mikäli Latvalammen vedenkorkeus alenee kunnostustoimiin ryhtymisen jälkeen normaalista vaihtelusta merkittävästi poikkeavalla tavalla, havainnosta ilmoitetaan välittömästi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja ryhdytään ympäristökeskuksen ohjeiden mukaisiin toimiin. Vuonna 216 lammen pinnankorkeus on mitattu heinä-syyskuussa 1 krt/kk. Haaponevan lisäalueen kuntoonpano on aloitettu vuonna 28. Vuosien heinä-syyskuussa Latvalammen pinnankorkeus on vaihdellut välillä N6 128,56 128,99 m, ollen keskimäärin 128,82 m (taulukko 1 ja kuva 1). Kunnostustoimien aloittamisen jälkeen vuosina pinnankorkeus on puolestaan vaihdellut välillä N6 128,47 128,75 m, ollen keskimäärin 128,62 m. Pinnankorkeus on ainoastaan yhdellä mittauskerralla ollut 128,47 m, mikä on hieman alle luvassa määritellyn tason N6 +128,5 m. Mittaustulosten perusteella Latvalammen pinnankorkeus on pysynyt samalla tasolla 9 vuotta kuntoonpanon aloittamisen jälkeen, mikä osoittaa, ettei lisäalueen kuntoonpanotöillä ole ollut merkittävää vaikutusta Latvalammen pinnankorkeuteen. Suurempi vaikutus näyttää olleen vuodella 26, joka oli sääolosuhteiltaan poikkeuksellisen kuiva. Näkemyksemme mukaan ei ole todennäköistä, että vedenpinta jatkossakaan alenisi Haaponevan turvetuotantotoimien vuoksi, sillä hankealueella ei suunnitella tehtäväksi uusia ojituksia, jotka

99 2 voisivat merkittävästi vaikuttaa lammen vesitaseeseen. Latvalammen reuna-alueilla kasvaa rahkasammalta ja lammen avoimeen vesirajaan on mitta-asteikolta noin 3 metriä matkaa (kuva 2). Pinnankorkeuden mittauspiste sijaitsee lammen reuna-alueella vetisessä rahkasammalikossa (kuvat 2 ja 3). Mitta-asteikko kertoo vedenpinnan tason Latvalammessa ja sen ympäristössä. Taulukko 1. Latvalammen pinnankorkeuden vaihtelu m (N6+) vuosina Havainnot on tehty lammen rannassa olevasta N6+ -korkeusjärjestelmään sidotusta mitta-asteikosta. Pvm m (N6+) Pvm m (N6+) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71

100 3 Kuva 1. Latvalammen vedenkorkeuden vaihtelu m (N6+) vuosina Havainnot on tehty lammen rannassa olevasta N6+ -korkeusjärjestelmään sidotusta mitta-asteikosta. Kuva 2. Haapolampi ilmakuvassa vuonna 214. Lammen reunoilla on märkää rahkasammalikkoa. Mitta-asteikon sijainti on merkitty kuvaan sinisellä nuolella.

101 4 Kuva 3. Mitta-asteikko sijaitsee lammen reuna-alueella olevassa märässä rahkasammalikossa. Oulussa Noora Huotari Ympäristöasiantuntija

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v.

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. TARKKAILURAPORTTI 213 16UEC113 15.4.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 213 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2012

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2012 TARKKAILURAPORTTI 212 16UEC14 15.3.212 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 212 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2014

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2014 TARKKAILURAPORTTI 214 16UEC114 2.4.215 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 214 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 214 2

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2014

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2014 TARKKAILURAPORTTI 214 16UEC112 27.5.215 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 214 2 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015 TARKKAILURAPORTTI 215 16UEC111 11.4.216 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 215 2 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve

Lisätiedot

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10776 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2013

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2013 TARKKAILURAPORTTI 213 16UEC11 7.4.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 213 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS 2011-2015 15.2.2017 Ominaiskuormitusselvityksen taustaa Turvetuotannon vesistöön kohdistuvaa kuormitusta arvioidaan olemassa olevien tarkkailuaineistojen

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Vastaanottaja Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.7.217 Viite 15124338 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY SIIKAJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE1830 12.6.2013

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE1830 12.6.2013 IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 22 6WWE83 2.6.23 VAPO OY, TURVERUUKKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY Iijoen

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 216 16X1656-72M16 8.5.217 KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY Kalajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 216 Sisältö 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY

VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE0966 25.7.2013 VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY KALAJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA 2012 Vapo Oy, Kanteleen Voima Oy ja Kokkolan

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012 TARKKAILURAPORTTI 212 16UEC12 8.5.213 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS 2014-2015 15.2.2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Selvityksen tausta ja lähtöainesto 2. Ylivirtaamatilanteet ja niiden määritys 3. Virtaaman vaikutus vedenlaatuun

Lisätiedot

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun

Lisätiedot

PÄÄSTÖTARKKAILU WWE Haukkasuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen

PÄÄSTÖTARKKAILU WWE Haukkasuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen PÄÄSTÖTARKKAILU 2013 16WWE1895 11.3.2014 Haukkasuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2013 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailu

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2014

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2014 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012 OLHAVANJOEN TARKKAILU 212 16WWE1778 2.5.213 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 215 16X1656 12.4.216 KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY Kalajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 215 1 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 2010 9M609244 31.3.

Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 2010 9M609244 31.3. Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 21 9M69244 31.3.211 9M69244 Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN TARKKAILU 2012 16UEC0078 2.5.2013 VAPO OY JA PELSON VANKILA Liminganlahden kuormittajien käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012 1 Liminganlahden kuormittajien käyttö-, päästö-

Lisätiedot

PÄÄSTÖTARKKAILU WWE Korjattu POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2011

PÄÄSTÖTARKKAILU WWE Korjattu POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2011 PÄÄSTÖTARKKAILU 211 16WWE928 14.3.212 Korjattu 18.4.212 POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 211 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailu vuonna 211 1 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU X VAPO OY

OLHAVANJOEN TARKKAILU X VAPO OY OLHAVANJOEN TARKKAILU 2015 16X286489 4.4.2016 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015 1 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015

Lisätiedot

VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012

VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012 LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 212 16WWE1758 7.5.213 VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 212 Vapo Oy Simon Turvejaloste Oy Lapin

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 214 16X1956 3.8.215 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 214 Kiiminkijoen

Lisätiedot

Bioenergia ry

Bioenergia ry 1.5.217 Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS Virtaaman vaikutus vedenlaatuun, kuormitukseen sekä puhdistustehoihin vuosien 214 215 tarkkailuaineistojen perusteella Jäkäläsuon pintavalutuskenttä

Lisätiedot

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2010

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2010 6WWE32 6.5.2 Vapo Oy, Turveruukki Oy, Kuiva-Turve Oy, Pudasjärven Turvetyö Oy, Turvetuote Peat Bog Oy Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2 6WWE32 Iijoen

Lisätiedot

9M Korjattu POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2010

9M Korjattu POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2010 24.3.2011 Korjattu 12.5.2011 POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2010 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailu vuonna 2010 Sisältö Yhteenveto 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄTILA...

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU WWE

OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU WWE OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU 213 16WWE1786 19.3.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, S. KINNUNEN, KEISARINTIENTURVE OY, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 213

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2011

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2011 OLHAVANJOEN TARKKAILU 211 16WWE143 3.3.212 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 211 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 211 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2016

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2016 KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 216 16X19557 11.4.217 Jäkäläsuon pintavalutuskenttä. Noora Huotari KAINUUN ELY-KESKUKSEN ALUEEN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU OULUJÄRVEN VALUMA-ALUEELLA

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v.

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU 212 16WWE1785 24.4.213 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 212 Turveruukki

Lisätiedot

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2015

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2015 LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 215 16X19562 8.4.216 Saariaavan pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Puhdas Vesi projekti Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 1, Projektipäällikkö Turvetuotanto - yksi kuormittaja muiden joukossa Valtakunnallisesti

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2014

POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 214 16WWE1896 9.3.215 Korentosuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 214 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU WWE

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU WWE IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 211 16WWE967 24.5.212 VAPO OY, TURVERUUKKKI OY, KUIVA-TURVE OY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, TURVETUOTE PEAT- BOG OY, POLAR-SAMMAL OY Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2015

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2015 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI

Lisätiedot

Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästöja vesistötarkkailu v WWE

Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästöja vesistötarkkailu v WWE Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästöja vesistötarkkailu v. 21 16WWE319 13.5.211 16WWE319 Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2

Lisätiedot

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2012

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2012 KUIVAJOEN YHTEISTARKKAILU 212 16WWE1898 1.6.213 KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 212 Osa I: Päästö- ja vesistötarkkailu Copyright Pöyry Finland Oy Kuivajoen tarkkailuvelvolliset

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2016

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2016 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, TURVETUOTANTO S. KINNUNEN KY, A. HAATAJA KY, TIMONI OY OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 216 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro:

Lisätiedot

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2013

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2013 KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 213 16UEC35 8.4.214 Humpinsuon pintavalutuskenttä. Noora Huotari KAINUUN ELY-KESKUKSEN ALUEEN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU OULUJÄRVEN VALUMA-ALUEELLA

Lisätiedot

Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v WWE

Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v WWE Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 21 16WWE321 21.4.211 16WWE321 Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014. Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014. Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 16X236418 korjattu 13.11.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon

Lisätiedot

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotanto ja veden väri Ojitusten osuus soista Veden väri Vapon tuotantosuot Lähde: www.ymparisto.fi Soiden käyttö ja turvetuotannon

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2015 16X236418 10.6.2016 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2015 Hämeen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2014

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2014 LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 214 16X19562 27.4.215 Saariaavan pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2016 10100630-001 15.6.2017 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2016 Hämeen ELY-keskuksen alueella 1 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU X TURVERUUKKI OY. Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 2015

HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU X TURVERUUKKI OY. Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 2015 HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU 215 16X213462 1.5.216 TURVERUUKKI OY Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 215 1 Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 215 Sisältö 1 JOHDANTO... 2

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 215 16X1956 11.3.216 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 215 Kiiminkijoen

Lisätiedot

Ryhmätyöt. 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä. Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mistä tulisi tarkkailla

Ryhmätyöt. 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä. Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mistä tulisi tarkkailla Ryhmätyöt 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mitä tulisi tarkkailla Mistä tulisi tarkkailla Miksi tulisi tarkkailla Arvioi myös mahdollisen vaikutuksen suuruutta 27.2.2014

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 216 1163-1 25.7.217 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 216 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella 1 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011 KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 211 16WWE1464 25.6.212 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 211 Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

16WWE Vapo Oy. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2010

16WWE Vapo Oy. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2010 16WWE159 26.4.211 Vapo Oy Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 16WWE159 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TARKKAILUKAUDEN

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 2 16X196..216 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 2 Kiiminkijoen

Lisätiedot

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen Vesiensuojelun näkökulma turvetuotannon lupahakemuksiin Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen 1 Petri Tähtinen Vapo Paikalliset

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2015

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2015 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, TURVETUOTANTO S. KINNUNEN KY, A. HAATAJA KY, TIMONI OY OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 215 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro:

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2016 10100630-001 14.6.2017 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2016 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella 2 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon

Lisätiedot

Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen. Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 %

Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen. Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 % Sitoumus 121212 Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, noin 405 TWh (Tilastokeskus) Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 % Ydinenergia 16 % Sähkön

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA Vastaanottaja Vapo Oy, Pelson vankila Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.4.2016 Viite 1510010135 VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN KUORMITTAJIEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA

Lisätiedot

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2015

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2015 KUIVAJOEN YHTEISTARKKAILU 2015 16WWE1902 18.5.2016 KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2015 Päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu Copyright Pöyry Finland Oy Kuivajoen tarkkailuvelvolliset

Lisätiedot

Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla. 13.2.2013 Jaakko Soikkeli

Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla. 13.2.2013 Jaakko Soikkeli Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla 13.2.2013 Jaakko Soikkeli Maankäytön aiheuttama kuormitus Suomen soilla ja turvemailla - Käsittää n. 33 % maa-alasta 20.5.2013 Fosforipäästölähteet,

Lisätiedot

Turvetuotannon vesiensuojelurakenteet ja niiden teho Anssi Karppinen, Suomen ympäristökeskus

Turvetuotannon vesiensuojelurakenteet ja niiden teho Anssi Karppinen, Suomen ympäristökeskus Turvetuotannon vesiensuojelurakenteet ja niiden teho Anssi Karppinen, Suomen ympäristökeskus Luonnonvarainstituutti ja Bioenergiakeskus Saarijärvi 6.9.2013 Turvetuotannossa käytettävät vesiensuojeluratkaisut

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY RAKENTAMISEN TARKKAILU 2011 16WWE0993 15.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 Osa II b Rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa II b Rakentamisvaiheen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2015

POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2015 POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 215 16WWE1897 18.3.216 Korentosuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 215 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden

Lisätiedot

Suot puhdistavat vesiä. Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus

Suot puhdistavat vesiä. Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus 1 Suot puhdistavat vesiä Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus 2 Soiden suojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi. Toim. Aulikki Alanen ja Kaisu Aapala Ympäristöministeriön

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v.

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU 211 16WWE1271 4.6.212 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 211 A. Haataja,

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2016

POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2016 POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 216 11457 18.4.217 Kupsussuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 216 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 215 16X29125 1.8.216 Korjattu tulostaulukoiden osalta 23.1.217 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 215 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella 1 Vapo

Lisätiedot

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU WWE

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU WWE LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2015 16WWE1907 28.4.2016 TURVERUUKKI OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2015 Turveruukki Oy Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-,

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 16X236418 25.9.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 Hämeen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 3794.52 Vapo Oy VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013 Lauri Heitto 18.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...6 2.

Lisätiedot

Puula-forum Kalevi Puukko

Puula-forum Kalevi Puukko Puulan Kalastusalue on lakisääteinen yhteistoimintaelin, jonka jäseniä ovat kalavesien omistajat sekä ammatti- ja virkistyskalastuksen edustajat. Puulan kalastusalueen vesipinta-ala on noin 33 km², joka

Lisätiedot

soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio

soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Ympärivuotisen pumppauksen ja vesienkäsittelyn soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Esityksen

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 213 16WWE1764 1.4.214 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 213 Kiiminkijoen

Lisätiedot

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2015 OSA I JOHDANTO

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2015 OSA I JOHDANTO PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2015 OSA I JOHDANTO AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10724 i PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2015 21.4.2016 VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILUN YHTEENVETO OSA I OSA II OSA III JOHDANTO VESISTÖTARKKAILU

Lisätiedot

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2013

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2013 KUIVAJOEN YHTEISTARKKAILU 213 16WWE1899 6.5.214 KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 213 Päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu Kuivajoen tarkkailuvelvolliset Kuivajoen yhteistarkkailu

Lisätiedot

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2014 OSA I JOHDANTO

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2014 OSA I JOHDANTO PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2014 OSA I JOHDANTO AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10724 i PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2014 15.9.2015 Jyrki Salo, FM VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILUN YHTEENVETO OSA I OSA II OSA III

Lisätiedot

Turvetuotannon vesiensuojelun haasteet Vesienhoidon- ja merenhoitopäivät

Turvetuotannon vesiensuojelun haasteet Vesienhoidon- ja merenhoitopäivät Turvetuotannon vesiensuojelun haasteet Vesienhoidon- ja merenhoitopäivät 4-5.9.2012 Ansa Selänne Keski-Suomen ELY-keskus Alustuksessa tuon esille seuraavia turvetuotannon vesiensuojeluun liittyviä haasteita/kysymyksiä

Lisätiedot

TURPEENOTON VAIKUTUKSET JOKIVESISTÖJEN JA VAASAN VESIALUEIDEN TILAAN

TURPEENOTON VAIKUTUKSET JOKIVESISTÖJEN JA VAASAN VESIALUEIDEN TILAAN TURPEENOTON VAIKUTUKSET JOKIVESISTÖJEN JA VAASAN VESIALUEIDEN TILAAN SLL-POHJANMAAN PIIRI RY / TEEMU TUOVINEN 5.4.2017 Soiden käyttö Suomessa Läntisessä Suomessa turvetuotanto on maamme korkein 1,9% (Etelä-

Lisätiedot

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V. 2012

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V. 2012 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10724 PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V. 2012 PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V.2012 Copyright Ahma ympäristö

Lisätiedot

Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, Oulu, puh

Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, Oulu, puh 1 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS 15.4.2014 Dnro PSAVI/176/04.08/2012 Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, 90590 Oulu, puh. 044 551 5700 Asia Hourunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan

Lisätiedot

Turvetuotannon Ympäristötarkkailut

Turvetuotannon Ympäristötarkkailut Turvetuotannon Ympäristötarkkailut Sisällysluettelo 1. Turvetuotannon ympäristötarkkailut tarkkailutyypeittäin 2. Käyttötarkkailu 3. Päästötarkkailu 4. Vesiensuojelurakenteiden tehon tarkkailu 5. Vaikutustarkkailu

Lisätiedot

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET VUODELTA 2016 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10724 i PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET VUODELTA 2016 9.5.2017

Lisätiedot

Turvetuotannon vesistövaikutukset ja vesiensuojelutoimenpiteet. TASO hankkeen aloitusseminaari Saarijärvi Jaakko Soikkeli

Turvetuotannon vesistövaikutukset ja vesiensuojelutoimenpiteet. TASO hankkeen aloitusseminaari Saarijärvi Jaakko Soikkeli Turvetuotannon vesistövaikutukset ja vesiensuojelutoimenpiteet TASO hankkeen aloitusseminaari Saarijärvi 21.6.2011 Jaakko Soikkeli Turvetuotanto Saarijärven reitillä, muu maankäyttö ja luontainen vedenlaatu

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 16X236418 22.10.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella 2 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon

Lisätiedot

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2013 16WWE1868 27.6.2014 VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy ja Kekkilä Oy Läntisen Suomen Pirkanmaan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 31/05/2 lupamääräyksen muuttaminen, Haapavesi

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 212 16WWE1763 19.4.213 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 212 1

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 214 16X236418 2.11.215 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 214 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella 1 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014

Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 16X236418 korjattu 13.11.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 Yhteenveto tarkkailuista Hämeen ja Uudenmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan,

Lisätiedot

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Hämeen ja Uudenmaan ELY -keskusten alueella

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Hämeen ja Uudenmaan ELY -keskusten alueella VESISTÖTARKKAILU 2013 16WWE1868 27.6.2014 VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Hämeen ja Uudenmaan ELY -keskusten alueella Vapo Oy ja Kekkilä Oy Läntisen Suomen

Lisätiedot

Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa

Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa Limnologipäivät 11.4.2013 Pia Högmander & Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus TASO-hanke Metsätalouden

Lisätiedot

Veden laadun seuranta TASO-hankkeessa

Veden laadun seuranta TASO-hankkeessa Veden laadun seuranta TASO-hankkeessa TASO-hankkeen päätösseminaari 11.11.213 Pia Högmander, Keski-Suomen ELY-keskus Automaattiset veden laadun seuranta-asemat 6 maankäyttömuodoltaan erilaista kohdetta,

Lisätiedot

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2013 16WWE1868 23.6.2014 VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy ja Kekkilä Oy Läntisen Suomen

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2011 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2011 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2011 16WWE1725 20.6.2012 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2011 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailun

Lisätiedot

VAPO OY. Olhavanjoen vesistöalueen Vapon Jakosuon ja Vasikkasuon turvetuotannon tarkkailu Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelma

VAPO OY. Olhavanjoen vesistöalueen Vapon Jakosuon ja Vasikkasuon turvetuotannon tarkkailu Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelma 19.10.2016 VAPO OY Olhavanjoen vesistöalueen Vapon Jakosuon ja Vasikkasuon turvetuotannon tarkkailu Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelma 2017-2022 Sisältö 1 1 JOHDANTO... 1 2 TARKKAILUALUEEN

Lisätiedot

KUIVASTENSUO Sijainti

KUIVASTENSUO Sijainti Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy KUIVASTENSUO 21 Sijainti Kiukoo-Veteläsuo, ja Pillisuo sijaitsevat Pielavedellä Lampaanjoen alueella (vesistöalue 14.746, peruskartta 3314 7-12). Vesistöalueen koko on

Lisätiedot

KERTARAPORTTI Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie Oravi

KERTARAPORTTI Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie Oravi ORAVIN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 2.7.2017 (4484). Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie 776 58130 Oravi ORAVIN VESIOSUUSKUNNAN PANOSPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU 2.7.2017 OLOSUHTEET

Lisätiedot