PUURONEVAN TARKKAILU UEC VAPO OY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUURONEVAN TARKKAILU UEC VAPO OY"

Transkriptio

1 PUURONEVAN TARKKAILU UEC VAPO OY Puuronevan päästö- ja vesistötarkkailu 2013

2 Vapo Oy, Puuronevan tarkkailu 2013 Sisältö 1 JOHDANTO HANKE- JA VESISTÖKUVAUS Puuronevan tuotantoalue Vesistö TARKKAILUKAUDEN SÄÄTILA JA HYDROLOGIA PUURONEVAN TUOTANTOALUEEN PÄÄSTÖT VESISTÖÖN VESISTÖTARKKAILU Tarkkailun toteutus Vesistötarkkailun tulokset KALASTUSTIEDUSTELU V YHTEENVETO VIITTEET LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Puuronevan tarkkailun havaintopaikat Puuronevan veden laatu ja kuormitus 2013 Vesistötarkkailutulokset 2013 Veden laatu Hoikkaojassa ja Piehinginjoessa Tiedustelukaavake Kalastustiedustelun perustulostus Pöyry Finland Oy Ari Nikula, FM Eero Taskila, FM kalabiologi Yhteystiedot PL 20, Tutkijantie 2 A Oulu puh sähköposti

3

4 1 1 JOHDANTO Raahessa sijaitsevan Puuronevan turvetuotantoalueen päästö- ja vaikutustarkkailua on toteutettu Puuronevan turvetuotantoalueen käyttö- päästö- ja vaikutustarkkailuohjelman (Tähtinen & Kananen 2006) mukaisesti sillä erolla, että inhimillisen erehdyksen vuoksi vuonna 2008 tehtäväksi aiottu vesistötarkkailu jäi tuolloin tekemättä. Vuonna 2009 sovittiin, että korvauksena virheestä vuonna 2013 tehdään sekä päästö- että vesistötarkkailu ohjelmassa olevan kalataloustarkkailun lisäksi. Tässä raportissa esitellään Puuronevan velvoitetarkkailun tulokset vuodelta HANKE- JA VESISTÖKUVAUS 2.1 Puuronevan tuotantoalue Vapo Oy:n Puuronevan turvetuotantoalue sijaitsee Raahessa noin 8 km Vihannin kirkonkylästä luoteeseen. Suon sijainti on esitetty kuvassa 1 ja liitteessä 1. Suo ojitettiin vuonna 1979 ja tuotanto aloitettiin vuonna Vuonna 2013 tuotannossa oli 35 ha ja tuotannosta oli poistunut 8,6 ha. Jälkikäytössä oli 60 ha. Puuronevan vesienkäsittelynä on kaksi laskeutusallasta, eristysojat sekä sarkaojien allassyvennykset ja lietteenpidättimet. Nykyiset vesiensuojeluratkaisut on toteutettu vuonna Kuivatusvedet johdetaan laskuojien kautta Piehinginjokeen. Lohkolle 1 tehtiin noin 10 ha kosteikko vuonna Kuva 1 Puuronevan turvetuotantoalueen päästö- ja vesistötarkkailupisteiden sijainti.

5 2.2 Vesistö Piehinginjoen vesistöalueen pinta-ala on 176 km 2 ja järvisyys 0,43 %. Puuroneva sijaitsee Piehinginjoen yläosan alueella (56.004), jonka pinta-ala on 37 km2 (Ekholm 1993). Puuronevan tuotannossa olevan alan osuus (35 ha) on 0,20 % Piehinginjoen valumaalueesta ja 0,95 % Piehinginjoen yläosan valuma-alueesta. Vesistöalueella ei sijaitse muita turvetuotantoalueita. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen tekemän vuosien veden laatuun perustuvan vesistöjen yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan Piehinginjoen vedenlaatu on välttävä paitsi joen yläosalla Niemenjärvessä tyydyttävä (SYKE:n Herttatietokanta). Joen tilasta ei ole tehty ekologista luokittelua. Joki on kuitenkin paikallisesti merkittävä virkistyskäyttökohde. Piehinginjoen merkittävin typpikuormittaja on ollut metsätalous ja ennen kaikkea metsäojitus. Metsätalouden osuus ihmisen aiheuttamasta typpi- ja fosforikuormituksesta on ollut noin puolet ja maatalouden hieman vähemmän. Turvetuotannon, metsälannoituksen ja metsän uudistamisen aiheuttama vesistökuormitus on vain muutama prosentti metsäojituksen ja maatalouden aiheuttamasta kuormituksesta (Miilumäki 1993). 2 3 TARKKAILUKAUDEN SÄÄTILA JA HYDROLOGIA Tarkkailukaudella 2013 (toukokuu 2013-lokakuu 2013) Ilmatieteen laitoksen Siikajoen Revonlahden havaintoasemalla keskilämpötila oli 12 C, joka oli 1,7 o C pitkän ajan keskiarvoa ( ) korkeampi (kuva 2). Erityisesti alkukesä oli tavanomaista lämpimämpi. Kuva 2 Kuukausittaiset keskilämpötilat Siikajoen Revonlahdella tarkkailukaudella sekä vertailukaudella (Ilmatieteen laitos 2013). Tarkkailukauden kokonaissademäärä oli 344 mm. Vuosien keskimääräinen sadesumma samalla jaksolla on 343 mm, eli tarkkailukausi oli kokonaisuutena sademäärältään tavanomainen (kuva 3). Kesäkuu oli kuitenkin selvästi keskimääräistä sateisempi, mutta vastaavasti elo-syyskuussa satoi selvästi tavanomaista vähemmän.

6 3 Kuva 3 Kuukausittaiset sademäärät Siikajoen Revonlahdella tarkkailukaudella sekä vertailukaudella (Ilmatieteen laitos 2013). 4 PUURONEVAN TUOTANTOALUEEN PÄÄSTÖT VESISTÖÖN Puuronevalla toteutettiin kesällä 2013 päästötarkkailua ottamalla vedenlaatunäytteet laskeutusaltaan 2 alapuoliselta mittapadolta. Päästötarkkailun tulokset ovat liitteenä 2. Näytteet otettiin kahden viikon välein. Puuronevan kuivatusvesien virtaamamittausta ei voida edellisvuoden kokemusten perusteella toteuttaa luotettavasti, joten Puuronevalla ei mitattu virtaamaa kesällä mittapadon kautta ei virrannut vettä eikä näytettä saatu otettua. Puuronevan kesän valumaveden laatu oli kokonaisuutena lähellä edellisvuosien ja Pohjois-Pohjanmaan kaikkien tarkkailussa vuonna 2013 olleiden laskeutusallaskohteiden tasoa (taulukko 1). Kesän 2013 valumavedet olivat selvästi happamia, keskimääräisen ph-arvon oltua kuitenkin edellisvuosia suurempi. Veden CODMn-, kokonaisfosfori- ja kiintoainepitoisuudet olivat samaa tasoa kuin kesinä 2008 ja Ainoa merkittävä ero kaikkiin Pohjois-Pohjanmaan tarkkailussa olleiden laskeutusaltaallisten kohteiden veden laatuun oli kiintoaineessa jota Puuronevan valumavedessä oli keskimääräistä enemmän. Taulukko 1 Puuronevan keskimääräinen veden laatu kesällä 2013 sekä vertailuna vuosina ja kaikkien PPO:n laskeutusaltaallisten päästötarkkailusoiden valumaveden laatu kesällä 2013 (Pöyry Finland Oy 2014). Suo n ph CODMn Kok.P PO4-P Kok.N NO2+3-N NH4-N Fe Kiintoaine mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l Puuroneva , Puuroneva , < Puuroneva , , , Pohjois-Pohjanmaan kaikki la-suot , ,7 Kesän 2013 ominaispäästöt arvioitiin Puuronevalta lähteneen keskimääräisen veden laadun ja SYKE:n vesistömallijärjestelmän Piehinginjoen yläosan valuma-alueen (56.004) arvoista. Ominaispäästöt on esitetty liitteessä 2 ja taulukossa 2. Nettopäästöt laskettiin käyttämällä arvioitua valumaa ja sovittuja taustapitoisuuksia. Vuonna 2013

7 4 taustahuuhtouman arvioinnissa käytettiin Ympäristöministeriön laatimassa Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeessa (2013) määriteltyjä taustapitoisuuksia: kiintoaine 1 mg/l, kokonaisfosfori 20 µg/l ja kokonaistyppi 500 µg/l. Kiintoaineen osalta aiempina vuosina on ollut käytössä taustapitoisuus 2 mg/l ja kokonaisfosforin ja -typen osalta samat pitoisuudet kuin uudessa ohjeessa (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus (nyk. ELY-keskus), kirje turvetuottajille ). Happea kuluttavalle ainekselle, epäorgaanisille ravinteille ja raudalle ei ole esitetty taustapitoisuuksia, eikä nettopäästöjä näin ollen ole arvioitu. Puuronevan ominaispäästöt kesällä 2013 olivat pääasiassa pienempiä kuin kesinä 2008 ja Puuronevan kesän 2013 ominaispäästöarvot olivat typen, raudan ja kiintoaineen osalta suuremmat, mutta muutoin pienemmät kuin Pohjois-Pohjanmaan kaikilla laskeutusaltaallisilla tarkkailukohteilla keskimäärin (taulukko 2). Taulukko 2 Puuronevan ominaispäästöt kesällä kesällä 2013 sekä vertailuna vuosina ja kaikkien PPO:n laskeutusaltaallisten päästötarkkailusoiden valumaveden laatu kesällä 2013 (Pöyry Finland Oy 2014). Kiintoaineen taustahuuhtouman arvioinnissa käytettiin uuden ympäristönsuojeluohjeen mukaista 1 mg/l:aa aiemman 2 mg/l:n sijaan. Bruttopäästöt Nettopäästöt Suo CODMn Kok.P PO4-P Kok.N NO3-N NH4-N Fe Kiinto- Kok.P Kok.N Kiinto- NO2-N aine aine g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d Puuroneva ,20 0, , ,10 8,3 134 Puuroneva ,35 0, , , Puuroneva ,45 0, , , Pohjois-Pohjanmaan kaikki la-suot ,40 0, ,30 7, ,20 7,6 56 Puuronevan päästöt Piehinginjokeen vuonna 2013 on esitetty taulukossa 3. Päästöt on laskettu Pohjois-Pohjanmaan ympärivuotisten laskeutusaltaallisten tarkkailukohteiden ominaispäästöjen perusteella lukuun ottamatta kesäaikaa, jolloin on käytetty Puuronevan omia ominaispäästöjä. Käytetty laskenta-aineisto sekä laskentatapa on kuvattu tarkemmin Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailuraportissa (Pöyry Finland Oy 2014). Taulukossa 4 on esitetty Puuronevan tuotantokauden aikaiset päästöt Piehinginjokeen. Taulukko 3 Puuronevan turvetuotantoalueen vesistöpäästöt vuonna 2013 (Pöyry Finland Oy 2014). Kiintoaineen taustahuuhtouman arvioinnissa käytettiin uuden ympäristönsuojeluohjeen mukaista 1 mg/l:aa aiemman 2 mg/l:n sijaan. Suo Purku- tuotan- poistunut pinta-ala Bruttokuormitus Nettokuormitus vesistö nossa tuot. yht. COD Mn kok.p kok.n kiintoaine kok.p kok.n kiintoaine ha ha ha kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a Puuroneva , Taulukko 4 Puuronevan turvetuotantoalueen vesistöpäästöt kesällä Kiintoaineen taustahuuhtouman arvioinnissa käytettiin uuden ympäristönsuojeluohjeen mukaista 1 mg/l:aa aiemman 2 mg/l:n sijaan. Bruttopäästöt Nettopäästöt CODMn Kok.P Kok.N Kiinto- Kok.P Kok.N Kiintoaine aine kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d 5,4 0,01 0,5 6,2 0,00 0,36 5,8

8 5 VESISTÖTARKKAILU Tarkkailun toteutus Lähialueen vesistötarkkailua toteutetaan tarkkailuohjelman mukaan samoina vuosina kuin tehostettua päästötarkkailua. Vuonna 2008 inhimillisen erehdyksen vuoksi tekemättä jääneen vesistötarkkailun vuoksi vuonna 2013 tehtiin sekä päästö- että vesistötarkkailu. Vesistönäytteet otettiin Puuronevan kuivatusvesien purkukohdan ylä- ja alapuolella neljä kertaa: touko-, elo- ja syyskuussa. Tarkkailupiste Pie29 sijaitsee Piehinginjoessa noin 2 km Puuronevan alapuolella (liite 1). Puuronevan yläpuolinen tarkkailupiste sijaitsee Hoikkaojassa. Havaintopaikka Koordinaatit Hoikkaoja, Niemenjärven luusua (Pie32) Piehinginjoki, Kahlonkangas (Pie29) Vesistötarkkailun tulokset Vuoden 2013 vesistötarkkailutulokset näytekerroittain on esitetty liitteessä 3. Liitteessä 4 on esitetty tarkkailupisteiden vedenlaadut näytekerroittain vuosina (Hertta-tietokanta). Vuonna 2008 vesistötarkkailunäytteet jäivät ottamatta, joten ko. vuodelta ei veden laatutietoja ole saatavilla. Taulukossa 5 on esitetty Hoikkaojan (Pie32) ja Piehinkijoen (Pie29) keskimääräiset vedenlaadut vuonna 2013 sekä vertailuna pitkän ajan keskiarvot vuosilta Tarkkailupisteiden hapen kyllästysasteen, kemiallisen hapenkulutuksen (COD Mn ), ravinne- ja kiintoainepitoisuuksien sekä veden värin kehitys vuosina on esitetty kuvassa 4. Puuronevan yläpuolella Hoikkaojassa (Pie32) happitilanne oli touko- ja heinäkuussa hyvä, mutta elo-syyskuussa välttävä (liite 3). Vesi oli lievästi hapanta ja ph vaihteli vähän: välillä 6,5 6,7. Sähkönjohtavuus oli normaalien luonnonvesien tasoa. Hoikkaojan vesi oli veden värin perusteella runsashumuksista ja COD Mn -arvon perusteella humuksista/runsashumuksista. Veden väri- ja COD Mn -arvot sekä kiintoainepitoisuus pienenivät hieman loppukesästä. Kiintoainepitoisuudet vaihtelivat välillä 3,3 11 mg/l. Keskimääräiset kokonaistyppi- (613 mg/l) ja kokonaisfosforipitoisuudet (30 µg/l) kuvasivat rehevää vesistöä (liite 3). Vuonna 2013 Hoikkaojan vedenlaatu oli lähellä pitkän ajan keskiarvoja (taulukko 5). Kiintoaine- ja rautapitoisuudet sekä COD Mn -arvot Taulukko 5 Hoikkaojan (Pie32) ja Piehinkijoen (Pie29) keskimääräiset vedenlaadut vuonna Vertailuna pitkän ajan keskiarvot v (Hertta-tietokanta). Havaintopaikka O2 O2 ph Sähkönjoh Kiinto Kok. N NH4-N NO2,3-N Kok. P PO4-P COD Mn Fe Väri kyll. tavuus aine mg/l % ms/m mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l mg Pt/l Hoikkaoja, Niemenjärven luusua (Pie32), Puuronevan yläpuoli ka ,7 71 6,6 2,7 7, ,9 30 4, ka ,2 68 6,5 3,2 3, , Piehinginjoki, Kahlonkangas (Pie29), Puuronevan alapuoli ka ,8 65 6,1 7, ka ,2 72 6,2 6,

9 6 olivat kuitenkin hieman suurempia kuin keskimäärin ja vesi oli myös ruskeampaa kuin keskimäärin. Kokonaisravinnepitoisuuksissa ei ollut juuri eroa keskimääräiseen. Puuronevan alapuolella Piehinginjoessa (Pie29) happitilanne oli välttävä tai tyydyttävä (liite 3). Vesi oli heinäkuuta (ph 4,4) lukuun ottamatta lievästi hapanta (ph 6,2 6,9). Heinäkuussa vesi oli myös selvästi kirkkaampaa kuin muulloin, jolloin vesi oli sekä värin että COD Mn -arvon perusteella runsashumuksista. Sähkönjohtavuusarvot olivat normaalien luonnonvesien tasoa, mutta suurempia kuin Hoikkaojassa ja heinäkuussa arvo oli koholla. Piehinginjoen (Pie29) kiintoainepitoisuudet olivat varsin korkeita: keskimäärin 22 mg/l. Keskimääräiset kokonaistyppi- (1 145 mg/l) ja kokonaisfosforipitoisuudet (4 µg/l) kuvasivat rehevää vesistöä. Vuonna 2013 Piehinginjoen keskimääräinen veden laatu oli kauttaaltaan keskimääräistä heikompi (taulukko 5). Kuvassa 4 on esitetty Hoikkaojan (Pie32) ja Piehinginjoen (Pie29) veden laadut vuosina (joka vuodelta ei näytteitä). Hoikkaojan happitilanne on ollut usein keväisin Kuva 4 Hoikkaojan (Pie32) ja Piehinginjoen (Pie29) hapen kyllästysaste, kemiallinen hapenkulutus (COD Mn ), kokonaisfosfori-, kokonaistyppi- ja kiintoainepitoisuus ja veden väriarvo keskimäärin vuosina

10 7 huono, mutta muutoin kyllästysasteissa ei ole ollut kovin suuria eroja havaintopaikkojen välillä. COD Mn - ja väriarvot sekä typpi- ja kiintoainepitoisuudet ovat olleet pääosin korkeampia Puuronevan alapuolisella pisteellä. Fosforin suhteen erot ovat olleet pienempiä. Kuvassa 5 on esitetty Hoikkaojan, Piehinginjoen sekä Puuronevan veden laadut samanaikaisesti otetuilla tarkkailukierroksilla. Kuva 5 Hoikkaojan (Pie32) ja Piehinginjoen (Pie29) veden laatu vuonna Kuvissa on lisäksi esitetty Puuronevan turvetuotantoalueelta lähtevän veden laatu niiltä osin kuin samanaikaisesti otettujen näytteiden tuloksia oli käytettävissä.

11 Samanaikaisesti otettujen näytteiden keskiarvopitoisuudet kesällä 2013: 8 Havaintopaikka COD Mn Kiintoaine Kok.P Kok.N mg/l mg/l ug/l ug/l Hoikkaoja (Pie32) 20 7, Puuroneva, läht Piehinginjoki (Pie29) Vedenlaatuvertailun perusteella Piehinginjoen (Pie29) vesi oli laadultaan heikompaa kuin Puuronevan tuotantoalueen yläpuolella Hoikkaojassa (Pie32) jokaisella näytekerralla. Myös Puuronevan kuivatusvesi oli yleensä heikompilaatuista kuin yläpuolella Hoikkajoessa. Kokonaistyppipitoisuus oli jokaisella näytekerralla Puuronevan valumavedessä selvästi korkeampi kuin Hoikkaojassa. Erityisen suuri ero oli epäorgaanisessa typessä, jonka pitoisuudet olivat Hoikkaojassa erittäin pieniä. Fosfori- ja kiintoainepitoisuudet sekä COD Mn -arvot olivat Puuronevan valumavedessä heinäkuun näytekertaa lukuun ottamatta suurempia kuin Hoikkaojassa. Vedenlaatutuloksiin perustuvan vertailun perusteella Puuronevan kuivatusvedet heikentävät osaltaan alapuolisen purkuvesistön veden laatua. Hoikkaojan ja Piehinginjoen vesistötarkkailupisteiden välillä veden laatuun vaikuttavat kuitenkin myös alueella sijaitsevat pellot ja metsäojitetut alueet. Tähän viittaa osaltaan heinäkuun tarkkailukerta jolloin Puuronevan veden laatu oli kiintoaineen ja COD Mn :n osalta parempaa kuin yläpuolella Hoikkaojassa, mutta Piehinginjoen tarkkailupisteen vesi oli silti selvästi laadultaan heikompaa kuin yläpuolella Hoikkaojassa. 6 KALASTUSTIEDUSTELU V Piehinginjoen yläosan rantatilallisille tehtiin kalastustiedustelu tammi-helmikuussa Tiedustelu tehtiin kolmikierroksisena postitiedusteluna kaikille Piehinkijoen yläosan rantatilallisille. Tiedustelualue kattaa noin 18 km Piehinginjoen yläosaa välillä Puuroneva-Poikajokisuu. Selvitysalueella rantatiloja omisti yhteensä 101 yksityistä henkilöä. Tiedustelun otanta oli 100 taloutta, joista tiedusteluun vastasi 82 %. Aiemmissa tiedusteluissa v tiedustelun otantana on ollut ympäristölupahakemusten maanomistajaluettelot, joka ovat kohdentuneet samalle Puuronevan alapuoliselle alueelle, mutta aiemmin mukana olleita tiloja on ollut vain 35. Tiedusteluvastausten perusteella on laskettu keskivertokalastajan käyttämä pyydysmäärä ja saama saalis, jotka on sitten kerrottu kaikkien kalastajien luvulla selvitysalueen kokonaismääriksi. Tiedustelukaavake on esitetty liitteessä 5 ja tiedustelun perustulostus liitteessä 6. Piehinginjoen yläosalla kalasti 17 taloutta v (taulukko 6). Taloudesta osallistui kalastukseen keskimäärin 1,6 henkilöä, joten kalastukseen jossakin muodossa osallistuvia oli yhteensä vajaa 30. Kalastus oli hyvin pienimuotoista katiska- ja heittovapa sekä mato-onkikalastusta. Käytössä oli noin 10 katiskaa, heittovapaa ja mato-onkea (taulukko 6). Näiden lisäksi käytettiin satunnaisesti madekoukkuja ja pilkkionkia. Kalastus painottui nousuhauen pyyntiin touko-kesäkuulle. Katiskoilla pyydettiin keskimäärin vajaa kuukausi ja heittovavoilla 4 kertaa kesän aikana. Kokonaissaalis oli v vähäinen eli vajaa 50 kg (taulukko 6). Saaliista yli 70 % oli haukea. Sen lisäksi saatiin vähän ahventa ja madetta sekä satunnaisesti särkeä ja taimenta.

12 9 Kalastus Piehinginjoen yläosalla on ollut tyypillistä nousukalan pyyntiä keväällä, jolloin saaliit voivat vaihdella huomattavasti vuosittain esimerkiksi erilaisista tulva- ja virtaamatilanteista johtuen. Kalastus on ollut kaikkina vuosina lähinnä katiskoilla ja heittovavoilla tapahtuvaa nousuhauen pyyntiä. Pieni talouskohtainen saalis viittaa siihen, että kalastus on muuttunut alueella 2000-luvulla yhä satunnaisemmaksi ja pienimuotoisemmaksi pyynniksi. Kalastajamäärä v oli aiempaa suurempi johtuen edellisiä tiedusteluja kattavammasta otannasta. V Piehinginjoen yläosalla tehtyyn kalastustiedusteluun vastasi 20 taloutta, joista kalasti 8 (Vapo Oy 1996). Heidän kokonaissaaliinsa oli 56 kg eli keskimäärin 7 kg/talous. Hauen osuus kokonaissaaliista oli 65 %. Kalastajamäärä väheni alueella jo 1990-luvun lopulla, sillä v kalastajia lienee ollut selvitysalueella Rapuhavaintoja viime vuosilta ei ollut yhdelläkään kalastajalla. Kahdella kalastajalla oli yksittäinen rapuhavainto noin 10 vuoden takaa. V yksi ilmoitti koeravustaneensa v ja 1998, jolloin oli saanut noin 10 rapua. Taulukko 6 Pyynti- ja saalistiedot Piehinginjoen yläosalla v Kalastavat taloudet Pyydykset (kpl) Verkot Katiskat Heittovavat Koukut Mato-onget Pilkkionget Saalis (kg) Hauki Ahven Taimen 1,5 1-1 Made Lahna 0, Särki Yhteensä Saalis kg/talous ,3 3 Tiedustelun yhteydessä kalastajia pyydettiin nimeämään kalastusta haittaavia tekijöitä valmiiksi annetuista vaihtoehdoista. Lisäksi oli mahdollisuus esittää myös muita haittatekijöitä. Kalastushaittoja kommentoineet pitivät kalastusta eniten haittaavina tekijöinä veden heikkoa laatua ja metsäojitusten kuormitusta, joita kommentoi % vastaajista (taulukko 7). Turvetuotannon kuormitusta kommentoi vajaa puolet vastaajista ja pyydysten likaantumista, vesistön liettymistä sekä vesikasvien runsautta kolmannes vastaajista. Kalojen makuvirheitä ei pidetty kovin isona ongelmana; niitä kommentoi vain 1 kalastaja. Kalastajista 2 arvioi, että vesistössä ei esiinny erityisiä kalastusta haittaavia tekijöitä. Vapaamuotoisissa kommenteissa kommentoitiin mm. veden heikkoa laatua, Nordic Mines Oy:n kaivoksen jätevesiä ja virtaaman suurta vaihtelua. Muutama vuosi sitten hyvin kuivana kesänä Piehinginjoessa ilmoitettiin olleen paljon kuolleita kaloja. Piehinginjoen veden laadun muuttumista viimeisten viiden vuoden aikana kommentoi 12 kalastajaa v Kalastajista 4 ei osannut sanoa asiasta mitään. Kalastajista 4 arvi-

13 10 oi, että muutoksia ei ole tapahtunut ja samoin 4 arvioi, että vesi on samentunut/tummunut tai että kalat ovat hävinneet. Lisäksi tulvien arvioitiin lisääntyneen. Taulukko 7 Kalastajien (n = 12) kommentit kalastusta haittaavista tekijöistä Piehinginjoen yläosalla v (% kalastajista ilmoittanut ko. haitan). Kalastushaitta % Ei erityisiä kalastushaittoja 17 Veden heikko laatu 58 Pyydysten likaantuminen 33 Särkikalojen runsaus - Turvetuotannon kuormitus 42 Kalojen makuvirheet 8 Vesistön liettyminen 33 Vesikasvien runsaus 33 Metsäojitusten kuormitus 67 7 YHTEENVETO Raportissa esitetään Vapo Oy:n Puuronevan tarkkailutulokset vuodelta Päästö- ja vaikutustarkkailua on toteutettu Puuronevan turvetuotantoalueen käyttö- päästö- ja vaikutustarkkailuohjelman mukaisesti sillä erolla, että inhimillisen erehdyksen vuoksi vuonna 2008 tehtäväksi aiottu vesistötarkkailu jäi tuolloin tekemättä. Korvauksena virheestä vuonna 2013 tehtiin sekä päästö- että vesistötarkkailu ohjelmassa olevan kalataloustarkkailun lisäksi. Puuronevalla oli vuonna 2013 tuotannossa 35 ha ja tuotannosta oli poistunut 8,6 ha. Jälkikäytössä oli 60 ha. Puuronevan vuoden 2013 COD Mn -päästöt (brutto) olivat kg/a, fosforipäästöt 19 kg/a, typpipäästöt 401 kg/a ja kiintoainepäästöt kg/a. Puuronevan kesän valumaveden laatu oli kokonaisuutena lähellä edellisvuosien ja Pohjois-Pohjanmaan kaikkien tarkkailussa vuonna 2013 olleiden laskeutusallaskohteiden tasoa. Ominaispäästöt kesällä 2013 olivat pääasiassa pienempiä kuin kesinä 2008 ja Kesän 2013 ominaispäästöarvot olivat typen, raudan ja kiintoaineen osalta suuremmat, mutta muutoin pienemmät kuin Pohjois-Pohjanmaan kaikilla laskeutusaltaallisilla tarkkailukohteilla keskimäärin. Puuronevan vesistötarkkailu toteutettiin Hoikkaojan ja Piehinginjoen vesistötarkkailupisteillä. Puuronevan päästöjen vaikutuksia alapuoliseen vesistöön arvioitiin samanaikaisesti otettujen Hoikkaojan ja Piehinginjoen vesistötarkkailu- ja Puuronevan päästötarkkailunäytteiden vedenlaatuja vertaillen. Vedenlaatuvertailun perusteella Piehinginjoen (Pie29) vesi Puuronevan alapuolella oli laadultaan heikompaa kuin tuotantoalueen yläpuolella Hoikkaojassa (Pie32) jokaisella näytekerralla. Puuronevan valumaveden laatu oli yleisesti heikompi kuin yläpuolella Hoikkaojassa. Vedenlaatutuloksiin perustuvan vertailun perusteella Puuronevan kuivatusvedet heikentävät osaltaan alapuolisen purkuvesistön veden laatua ja erityisesti typen osalta. Hoikkaojan ja Piehinginjoen vesistötarkkailupisteiden välillä veden laatuun vaikuttavat kuitenkin myös alueella sijaitsevat pellot ja metsäojitetut alueet. Piehinginjoen yläosan rantatilallisille tehdyn kalastustiedustelun mukaan joen yläosalla kalasti 17 taloutta vuonna Kalastus oli hyvin pienimuotoista katiska- ja heittovapakalastusta. Kokonaissaalis oli vajaa 50 kg, josta vajaa kolme neljännestä oli haukea. Sen lisäksi saatiin vähän ahventa ja madetta sekä satunnaisesti särkeä ja taimenta. Ka-

14 11 lastusta eniten haittaavina tekijöinä kalastajat pitivät veden heikkoa laatua sekä metsäojitusten ja turvetuotannon kuormitusta. 8 VIITTEET Ekholm, M Suomen vesistöalueet. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja sarja A, nro 26. Vesi- ja ympäristöhallitus, Painatuskeskus. Helsinki Ilmatieteen laitos (2013). Ilmastokatsaus-lehdet: toukokuu 2013-syyskuu Miilumäki, J Selvitys Piehinginjoen veden laatuun vaikuttaneista tekijöistä. Rovaniemen metsäoppilaitos. Tutkielma Pöyry Finland Oy (2014). Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailu vuonna Moniste. Tähtinen, P. & Kananen, I Puuronevan turvetuotantoalueen käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuohjelma. Vapo Oy (1996). Puronevan turvetuotantoalueen vesien johtaminen Penikkaojan kautta Piehinginjokeen, Vihanti. Lupahakemus Pohjois-Suomen vesioikeuteen. Ympäristöministeriö Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2013.

15

16 Puuronevan tarkkailu v Kohde: Puuroneva, la2 Puh Fax PL20, Tutkijantie 2A Liite Oulu Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: la2 ( ) Kunta: Raahe Koodinaatit: Vesistöalue: Piehinkijoki Projekti: 16UEC0081 Purkuvesistö: Penikkaoja-Piehinginjoki Tarkkailuluokka: Tuotanto Mittapadon valuma-alue: 52,0 ha Näytetiedot Veden laatu Virtaama- ja kuormitustiedot Näyte Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- Jakso Vedenkorkeus Näyteajankohdan Jakson COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine MP Telog Q q Q q NO 2 -N aine N:o Tunnus mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l pvm cm cm m 3 /d l/s km 2 m 3 /d l/s km 2 g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d 1 la , , , ,2 8, la , , , , ,2 0,09 5,1 0,02 2, la ,5 7, ,1 67 0, la ,9 8,8 10 2, , , , , ,1 0, , la ,7 9, , , ,3 87 0,2 9, la , , , , ,4 0, ,03 5, la , , , , , la , la , , , ,8 79 0,2 6, la ,6 4,7 6, , , , ,1 29 0,0 9,3 35 Jakelu: TALVI keskiarvo TALVI Bruttokuormitus g/ha d keskihajonta Nettokuormitus g/ha d KEVÄT keskiarvo KEVÄT Bruttokuormitus g/ha d keskihajonta Nettokuormitus g/ha d KESÄ keskiarvo 5, KESÄ Bruttokuormitus g/ha d 410 9, ,2 0, , keskihajonta 0, Nettokuormitus g/ha d 0,1 8,3 134 SYKSY keskiarvo 5,6 4,7 6, ,7 SYKSY Bruttokuormitus g/ha d keskihajonta Nettokuormitus g/ha d Lisätiedot: Pato vuoti, näyte vuodosta Ei vettä. Allas puhdistettu juuri. = alle määritysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määritysrajalla. Virtaamat arvioitu vesistömallijärjestelmästä

17 Puuroneva, la2 Liite 2 l/s km 2 Valuma keskiarvo 50 näyte mg/l Kiintoaine g/ha/d kuormitus 2013 pitoisuus 2013 µg/l 80 Kokonaisfosfori g/ha/d 0,5 µg/l 2200 Kokonaistyppi g/ha/d , ,3 0, , , kuormitus 2013 pitoisuus 2013 kuormitus 2013 pitoisuus 2013

18 PUURONEVAN VESISTÖTARKKAILU 2013 Tulokset Nablabs Oy aika/ näkö- kok. näyte- lämpö- happi happi ph sähkön- kiinto- Kiintoaineen väri kok.n NH4-N NO2-N kok.p PO4-P CODMn Fe paikka syv. syv. syv. tila joht. aine hehkutushäviö NO3-N m m m C mg/l kyll.% ms/m mg/l mg/l mg/l Pt µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l Hoikkaoja, Niemijärven luusua (Pie32) ,3 0,3 0,1 16,3 7,9 81 6,5 2, , ,3 0,3 0,1 20,1 7,8 86 6,7 2, ,0 < , ,3 0,3 0,1 19,4 6,3 69 6,6 3,1 3, < , ,3 0,3 13,2 4,8 46 6,7 3,0 4, < , Keskiarvo 0,3 0,3 0,1 17,3 6,7 71 6,6 2,7 7, ,9 30 4, Piehinginjoki, Kahlonkangas (Pie29) ,4 0,8 0,4 10,7 7,2 65 6,2 4,0 9, ,7 0,8 0,4 15,1 5,9 59 4,4 12, ,3 0,8 0,4 16,1 6,2 63 6,7 6, < ,3 0,6 0,3 11,0 7,9 71 6,9 8, Keskiarvo 0,4 0,7 0,4 13,2 6,8 65 6,1 7, Liite 3

19 Veden laatu vesistötarkkailupisteillä v (Hertta-tietokanta) Liite 4.1 Havainto paikka Otto piste pvm O2 O2 kyll. ph Sähkönjoh tavuus Kiinto aine Kok. N NH4-N NO2,3-N Kok. P PO4-P COD Mn Fe Väri mg/l % ms/m mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l mg Pt/l Hoikkaoja, Niemenjärven luusua Pie ,6 56 5,4 2,2 2, , Pie ,7 95 6,7 3,1 4, , Pie ,7 72 6,8 2,9 3, , Pie ,2 79 6,6 3,2 1, , ka ,1 76 6,4 2,9 3, Pie , ,5 1, ,1 150 Pie ,1 91 6,7 3 1, ,5 110 Pie ,6 3,4 2, ,8 80 Pie ,4 63 6,7 3,4 1, ,1 100 ka ,6 63 6,5 3,6 1, Pie ,4 38 6,2 5 0, ,8 150 Pie , ,4 4, ,1 140 Pie ,4 83 6,7 3, ,8 250 Pie ,9 77 7,1 2,9 5, ,6 150 Pie ,3 65 6,9 2,9 3, ka ,0 69 6,8 3,6 3, Pie , , ,6 125 Pie ,2 90 6,8 2,7 1, ,6 60 Pie ,3 68 6,5 2, ,9 60 Pie ,2 82 6,7 3,6 1, ,5 200 ka ,2 65 6,5 3,5 1, Pie ,1 15 5,9 4,2 1, Pie ,1 76 6,4 4,2 1, Pie ,2 78 6,7 2,8 2, Pie ,3 81 6,6 3 1, ka ,2 63 6,4 3,6 1, Pie , ,6 0, Pie ,7 81 6,3 2,4 3, Pie ,1 66 6,4 2,7 2, Pie ,9 68 6,3 2,6 0, ka ,3 65 6,3 2,8 1, Pie ,3 37 5,7 3,2 0, Pie ,4 81 6,5 2,8 3, Pie ,7 72 6,4 3,2 1, ka ,8 63 6,2 3,1 1, , , Pie ,1 36 5,8 3,7 1, Pie ,2 86 6,8 2,7 2, Pie ,3 2,9 3, Pie ,7 71 6, ka ,3 68 6,5 3,1 2, Pie ,6 18 6,1 4, Pie ,3 88 6,8 3,5 1, Pie ,1 86 6,9 3,3 1, Pie , ,9 4, ka ,9 72 6,7 3,6 2, Pie ,2 57 6,1 3,5 0, Pie ,4 82 6,6 2,7 4, Pie ,2 89 6,7 2,9 7, Pie ,5 92 6,4 2,7 5, ka ,3 80 6,5 3,0 4,

20 Veden laatu vesistötarkkailupisteillä v (Hertta-tietokanta) Liite 4.1 Havainto paikka Otto piste pvm O2 O2 kyll. ph Sähkönjoh Kiinto Kok. N NH4-N NO2,3-N Kok. P PO4-P COD tavuus aine Mn mg/l % ms/m mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l mg Pt/l Pie ,5 52 5,9 4 0, Pie ,9 75 6,5 2,8 5, Pie ,3 70 6,6 3 3, Pie , ,1 5, ka ,4 71 6,5 3,2 3, Pie ,16 3,9 23, ,9 372 Pie ,2 79 6,78 3 4, , Pie ,3 63 6,6 3,3 2, , Pie ,1 69 6,47 3, ka ,2 59 6,5 3,4 10, Pie ,2 57 5,76 2,3 3, , Pie ,3 90 6,92 2,9 4, Pie ,5 85 6,91 3,1 4, , Pie ,9 80 6,8 3, , ka ,0 78 6,6 2,9 4, Pie ,9 20 5,8 8, Pie ,3 76 6,8 2,6 1, < Pie ,2 78 6,7 2,8 5, < Pie ,2 74 6,6 2,7 5, < ka ,7 62 6,5 2,7 5, , Pie ,9 81 6,5 2, , Pie ,8 86 6,7 2, ,0 < , Pie ,3 69 6,6 3,1 3, < , Pie ,8 46 6,7 3,0 4, < , ka ,7 71 6,6 2,7 7, ,9 30 4, ka ,2 68 6,5 3,2 3, , Fe Väri

21 Veden laatu vesistötarkkailupisteillä v (Hertta-tietokanta) Liite 4.2 Havainto paikka Ottop iste pvm O2 O2 kyll. ph Sähkönjoh tavuus Kiinto aine Kok. N NH4-N NO2,3-N Kok. P PO4-P COD Mn Fe Väri mg/l % ms/m mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l mg Pt/l Piehinginjoki, Kahlonkangas Pie ,3 72 5,2 3,2 6, , Pie ,2 84 6,5 4,5 5, Pie ,9 77 6,6 6,5 7, , Pie , ,9 7,9 4, , ka ,9 86 6,3 5,5 6, Pie , ,5 140 Pie ,3 4,9 4, ,8 175 Pie ,9 85 6,6 5,8 8, Pie ,9 73 6,6 7,2 8, ,4 425 ka ,7 77 6,4 5,7 6, Pie ,4 58 6,1 6,1 6, ,9 200 Pie ,7 5,8 8, ,6 300 Pie ,4 74 6,6 6, ,1 200 Pie ,9 59 6,7 5, ,7 350 Pie ,1 61 6,5 5,7 6, ,4 250 ka ,6 67 6,5 5,9 8, Pie ,7 60 6,3 6,7 7, ,3 150 Pie ,7 3, ,6 120 Pie ,3 62 6,2 4, Pie ,1 76 5,6 4,4 5, ,8 400 ka ,0 66 6,0 4,8 8, Pie ,8 54 6,1 5, Pie ,6 77 6,4 4,9 6, Pie ,1 8, Pie ,5 7,6 5, ka ,6 69 6,3 6,6 10, Pie ,9 68 6,2 5,6 3, Pie ,8 67 5,6 4,3 5, ,8 300 Pie ,2 63 6,1 4, Pie ,6 63 6,3 4,6 5, ka ,9 65 6,1 4,7 7, Pie ,6 59 6,2 6,4 7, Pie ,9 72 6,1 3,5 2, Pie ,2 71 6,3 4, ka ,9 67 6,2 4,8 8, Pie ,3 57 5,8 3,7 2, Pie ,3 85 6,9 6,4 8, Pie ,7 77 6,4 5, Pie ,6 73 6,5 10,5 7, ka ,7 73 6,4 6,6 8, Pie , , Pie ,7 73 6,2 5,1 4, Pie ,2 89 6,4 8, Pie ,7 71 6,6 7,2 4, ka ,2 69 6,3 6,7 8, Pie ,8 67 6,3 7, Pie ,8 71 6,4 4,7 8, Pie ,6 6,3 4, Pie ,5 6, ka ,8 64 6,0 5,3 10,

22 Veden laatu vesistötarkkailupisteillä v (Hertta-tietokanta) Liite 4.2 Havainto paikka Ottop iste pvm O2 O2 kyll. ph Sähkönjoh Kiinto Kok. N NH4-N NO2,3-N Kok. P PO4-P COD tavuus aine Mn mg/l % ms/m mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l mg Pt/l Pie ,6 59 6,2 6,5 6, Pie ,6 72 6,5 5,6 9, Pie ,8 7, Pie ,5 74 6,2 8,3 9, ka ,2 71 6,4 6,9 10, Pie ,78 4,2 5, ,7 278 Pie ,7 76 6,84 6, Pie ,7 78 6,9 8,4 8, Pie , ka ,5 80 6,6 8,1 14, Pie ,49 3,7 3, , Pie ,9 79 6,69 6, Pie ,6 68 5, Pie ,7 7, ka ,4 75 5,8 6,7 19, Pie ,5 73 6, Pie ,5 85 6,7 5, Pie ,2 78 6,5 7, Pie ,6 74 6,3 5, < ka ,0 78 6,4 6, Pie ,2 65 6,2 4,0 9, Pie ,9 59 4,4 12, Pie ,2 63 6,7 6, < Pie ,9 71 6,9 8, ka ,8 65 6,1 7, ka ,2 72 6,2 6, Fe Väri

23 Piehinginjoen yläosan kalastustiedustelu vuodelta 2013 Liite 5 Arvoisa vastaanottaja Piehinginjoen yläosalla tehdään vuotta 2013 koskeva kalastustiedustelu, jolla selvitetään alueen kalastajamääriä ja saatua saalista. Selvitys liittyy Vapo Oy:n Puuronevan turvetuotantoalueen kalataloustarkkailuun. Vastaava tiedustelu on tehty aiemmin vuodelta Tiedustelu on lähetetty kaikille Piehinginjoen yläosan rantatilallisille. Antamanne tiedot ovat luottamuksellisia, ja niitä käytetään vain alueen kokonaistietojen laskemiseen. Pyydän täyttämään tiedustelukaavakkeen ja palauttamaan sen oheisessa postitusvalmiissa kuoressa mennessä. Vaikka ette olisi kalastaneet lainkaan alueella, vastatkaa silti kohtaan 1 ja palauttakaa kaavake. Myös tämä tieto on tärkeä tällaisessa kyselytutkimuksessa. Kalastusterveisin Pöyry Finland Oy Eero Taskila p Kalastitteko Piehinginjoen yläosalla v (rastita) Kyllä >> vastatkaa myös muihin kysymyksiin En kalastanut En kalasta alueella tulevina vuosinakaan 2. Kalastukseen osallistui taloudesta henkilöä

24 3. Käytössä olleet pyydykset v Pyydystyyppi Kerralla käytössä kpl Pyyntipäivien lukumäärä Kalastuskuukaudet (tammi-joulu) Verkot (solmuväli mm) Rysät Katiskat Merrat Koukut Heittovavat Mato-onget Pilkkionget Rapumerrat Muu, mikä? 4. Saalis Piehinginjoen yläosalta v Hauki Ahven Made Lahna Särki Taimen Nieriä Muu, mikä? Rapu kg kg kg kg kg kg kg kg kpl Piehinginjoki 5. Mitkä tekijät haittaavat kalastustanne Piehinginjoella? (rastita) Ei ole erityisiä kalastushaittoja Veden heikko laatu Pyydysten likaantuminen Särkikalojen runsaus Turvetuotannon kuormitus Kalojen makuvirheet Vesistön liettyminen Vesikasvien runsaus Metsäojitusten kuormitus Muu, mikä?

25 6. Havainnot ravusta, milloin, montako? 7. Onko Piehinginjoen veden laatu muuttunut viimeisten viiden vuoden aikana? (rastita) En osaa sanoa Ei ole muuttunut On muuttunut, miten? 6. Lisätietoja, kommentteja Kiitos

26 PIEHINGINJOEN YLÄOSAN KALASTUSTIEDUSTELUN TULOSTUS V LIITE 6 Sarakeotsikoiden selitykset: frekvenssi kalastaja-kerroin x yhteensä x/talous = tulostettavan esiintymisosuus tiedusteluaineistossa = tulostettavaa käyttäneet/saaneet taloudet selvitysalueella = tulostettavan keskimääräinen määrä tulostettavaa käyttänyttä/ saanutta taloutta kohti tiedusteluaineistossa = kalastaneiden määrä x tulostettavan keskiarvo = tulostettavan kokonaismäärä selvitysalueella = tulostettavan keskimääräinen määrä kaikkia talouksia kohti tulostettava frekvenssi kalastaja- x yhteensä kerroin kalastavia talouksia 1, ,0 17 katiskat kpl 0,500 8,5 1,3 11 heittovavat kpl 0,571 9,7 1,0 10 mato-onget kpl 0,214 3,6 2,0 7 pilkkionget kpl 0,071 1,2 2,0 2 koukut kpl 0,071 1,2 5,0 6 hauki kg 0,714 12,1 2,8 34 ahven kg 0,071 1,2 5,0 6 made kg 0,071 1,2 3,0 4 särki kg 0,071 1,2 2,0 2 taimen kg 0,071 1,2 0,5 1

27 Pöyry Finland Oy Tutkijantie 2A Oulu Kotipaikka Helsinki Y-tunnus Puh Faksi Päiväys Sivu 1 (1) Asia Puuronevan päästö- ja vesistötarkkailu vuonna 2013 Toimitamme ohessa Puuronevan turvetuotantoalueen tarkkailuraportin vuodelta Oulussa Pöyry Finland Oy FM Ari Nikula Jakelu: Vapo Oy, Oulu Vapo Oy, Jyväskylä Raahen ympäristölautakunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Kalliokoski Suomen ympäristökeskus (vain pdf) Pöyry Finland Oy/Ari Nikula

PUURONEVAN TARKKAILU X Puuronevan kosteikko Noora Huotari VAPO OY

PUURONEVAN TARKKAILU X Puuronevan kosteikko Noora Huotari VAPO OY PUURONEVAN TARKKAILU 2014 2015 16X199445 2.5.2016 Puuronevan kosteikko Noora Huotari VAPO OY Puuronevan päästö- ja vesistötarkkailu 2014 2015 Vapo Oy, Puuronevan tarkkailu 2014 2015 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU X TURVERUUKKI OY. Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 2015

HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU X TURVERUUKKI OY. Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 2015 HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU 215 16X213462 1.5.216 TURVERUUKKI OY Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 215 1 Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 215 Sisältö 1 JOHDANTO... 2

Lisätiedot

VAPO OY, KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLA POWER OY Kalajoen vesistöalueen turvetuotannon kalataloudellinen tarkkailu

VAPO OY, KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLA POWER OY Kalajoen vesistöalueen turvetuotannon kalataloudellinen tarkkailu KALAJOEN TURVETARKKAILUT 2014 16X165600 24.3.2015 VAPO OY, KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLA POWER OY Kalajoen vesistöalueen turvetuotannon kalataloudellinen tarkkailu Kalajoen turvetarkkailujen kalataloustarkkailut

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2011

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2011 OLHAVANJOEN TARKKAILU 211 16WWE143 3.3.212 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 211 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 211 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012 OLHAVANJOEN TARKKAILU 212 16WWE1778 2.5.213 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU X VAPO OY

OLHAVANJOEN TARKKAILU X VAPO OY OLHAVANJOEN TARKKAILU 2015 16X286489 4.4.2016 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015 1 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2012

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2012 TARKKAILURAPORTTI 212 16UEC14 15.3.212 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 212 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE1830 12.6.2013

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE1830 12.6.2013 IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 22 6WWE83 2.6.23 VAPO OY, TURVERUUKKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY Iijoen

Lisätiedot

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10776 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti

Lisätiedot

Ahosuon turvetuotantoalueen YVA

Ahosuon turvetuotantoalueen YVA VESISTÖN KÄYTTÖSELVITYS Tiedustelu osakaskunnille 1. Yhteystiedot Osakaskunta Puheenjohtaja Osoite Puhelin Sähköposti 2. Tiedustelualue Tämä tiedustelu koskee Peuraojan, Koivuojan ja Livojen alaosan vesialueita.

Lisätiedot

16WWE Vapo Oy. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2010

16WWE Vapo Oy. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2010 16WWE159 26.4.211 Vapo Oy Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 16WWE159 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TARKKAILUKAUDEN

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS 2014-2015 15.2.2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Selvityksen tausta ja lähtöainesto 2. Ylivirtaamatilanteet ja niiden määritys 3. Virtaaman vaikutus vedenlaatuun

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

Hiidenveden Kirkkojärven ja Mustionselän kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuodelta 2010

Hiidenveden Kirkkojärven ja Mustionselän kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuodelta 2010 Hiidenveden Kirkkojärven ja Mustionselän kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuodelta 2010 Jorma Valjus Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 223/2011 LÄNSI-UUDENMAAN

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 212 16WWE1763 19.4.213 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 212 1

Lisätiedot

VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY

VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE0966 25.7.2013 VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY KALAJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA 2012 Vapo Oy, Kanteleen Voima Oy ja Kokkolan

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA Vastaanottaja Vapo Oy, Pelson vankila Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.4.2016 Viite 1510010135 VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN KUORMITTAJIEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN TARKKAILU 2012 16UEC0078 2.5.2013 VAPO OY JA PELSON VANKILA Liminganlahden kuormittajien käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012 1 Liminganlahden kuormittajien käyttö-, päästö-

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY RAKENTAMISEN TARKKAILU 2011 16WWE0993 15.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 Osa II b Rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa II b Rakentamisvaiheen

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 2010 9M609244 31.3.

Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 2010 9M609244 31.3. Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 21 9M69244 31.3.211 9M69244 Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2010

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2010 6WWE32 6.5.2 Vapo Oy, Turveruukki Oy, Kuiva-Turve Oy, Pudasjärven Turvetyö Oy, Turvetuote Peat Bog Oy Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2 6WWE32 Iijoen

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011 KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 211 16WWE1464 25.6.212 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 211 Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun

Lisätiedot

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Puhdas Vesi projekti Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 1, Projektipäällikkö Turvetuotanto - yksi kuormittaja muiden joukossa Valtakunnallisesti

Lisätiedot

OULUJOEN JA SEN SIVUVESISTÖJEN KALATALOUSTARKKAILU V. 2015

OULUJOEN JA SEN SIVUVESISTÖJEN KALATALOUSTARKKAILU V. 2015 KALATALOUSTARKKAILU 2015 16X269928 2.5.2015 OULUJOEN JA SEN SIVUVESISTÖJEN KALATALOUSTARKKAILU V. 2015 Kalastuskirjanpidon perustulokset Oulujoen ja sen sivuvesistöjen kalataloustarkkailu v. 2015 Kalastuskirjanpidon

Lisätiedot

VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012

VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012 LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 212 16WWE1758 7.5.213 VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 212 Vapo Oy Simon Turvejaloste Oy Lapin

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v.

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. TARKKAILURAPORTTI 213 16UEC113 15.4.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 213 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS 2011-2015 15.2.2017 Ominaiskuormitusselvityksen taustaa Turvetuotannon vesistöön kohdistuvaa kuormitusta arvioidaan olemassa olevien tarkkailuaineistojen

Lisätiedot

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 9M6998 Ruskon jätekeskuksen tarkkailu v. 29, tiivistelmä 1 RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 29 Vuonna 29 Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2014

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2014 TARKKAILURAPORTTI 214 16UEC112 27.5.215 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 214 2 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy B 5193.100 Anne Simanainen (email) Henna Mutanen (email) 18.12.2012 Tiedoksi: Pohjois-Karjalan ely-keskus (email) Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotanto ja veden väri Ojitusten osuus soista Veden väri Vapon tuotantosuot Lähde: www.ymparisto.fi Soiden käyttö ja turvetuotannon

Lisätiedot

16WWE Vapo Oy. Leväsuon ja Luodesuon YVA-selostuksiin liittyvät kalatalousselvitykset v. 2010

16WWE Vapo Oy. Leväsuon ja Luodesuon YVA-selostuksiin liittyvät kalatalousselvitykset v. 2010 16WWE0567 6.10.2010 Vapo Oy Leväsuon ja Luodesuon YVA-selostuksiin liittyvät kalatalousselvitykset v. 2010 16WWE0567 Leväsuon ja Luodesuon YVA-selostuksiin liittyvät kalatalousselvitykset v. 2010 1 Sisältö

Lisätiedot

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen Vesiensuojelun näkökulma turvetuotannon lupahakemuksiin Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen 1 Petri Tähtinen Vapo Paikalliset

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014. Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014. Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 16X236418 korjattu 13.11.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2016

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2016 TARKKAILURAPORTTI 216 111118 3.5.217 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 216 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 216 2 Sisältö

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 216 16X1656-72M16 8.5.217 KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY Kalajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 216 Sisältö 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 214 16X1956 3.8.215 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 214 Kiiminkijoen

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2013

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2013 TARKKAILURAPORTTI 213 16UEC11 7.4.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 213 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 213 Sisällys 1. Vedenlaatu... 2 1.1. Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste... 3 1.2. Ravinteet ja klorofylli-a... 4 1.3. Alkaliniteetti ja ph...

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA Vastaanottaja Vapo Oy, Pelson vankila Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 24.4.2015 Viite 1510010135 VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN KUORMITTAJIEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 3135/16 23.11.2016 IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Imatran Immalanjärven tarkkailu perustuu Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012 TARKKAILURAPORTTI 212 16UEC12 8.5.213 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015 TARKKAILURAPORTTI 215 16UEC111 11.4.216 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 215 2 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 215 16X1956 11.3.216 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 215 Kiiminkijoen

Lisätiedot

Kuva Rautuojan (FS27), Kylmäojan (FS03) ja Laurinojan (FS04) tarkkailupisteet.

Kuva Rautuojan (FS27), Kylmäojan (FS03) ja Laurinojan (FS04) tarkkailupisteet. Kuva 1-8-18. Rautuojan (), Kylmäojan (FS3) ja Laurinojan (FS4) tarkkailupisteet. 2 1.8.4.6 Äkäsjokeen laskevat purot Hannukaisen alueella Äkäsjokeen laskevien purojen vedenlaatua on tutkittu Hannukaisen

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

FORTUM POWER AND HEAT OY

FORTUM POWER AND HEAT OY KALATALOUSTARKKAILU 16X147918 2.4.215 FORTUM POWER AND HEAT OY Sotkamon ja Hyrynsalmen reittien kalataloustarkkailu v. 212-214 Kalastuskirjanpito, kalastustiedustelu ja kalakantanäytteet Sotkamon ja Hyrynsalmen

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2016 10100630-001 15.6.2017 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2016 Hämeen ELY-keskuksen alueella 1 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 2 16X196..216 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 2 Kiiminkijoen

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio 1.12.211 Janne Suomela Varsinais-Suomen päävesistöalueet Kiskonjoki Perniönjoki 147 km 2 Uskelanjoki 566 km 2 Halikonjoki

Lisätiedot

Raahen edustan merialue on luokiteltu ekologiseltaan tilaltaan tyydyttäväksi. Alueen tavoitetilana on hyvä tila.

Raahen edustan merialue on luokiteltu ekologiseltaan tilaltaan tyydyttäväksi. Alueen tavoitetilana on hyvä tila. 13. Kuvaus (sanallinen yhteenveto) hankkeen vaikutusalueen ympäristön ja vesistön tilasta sekä kalastosta ja kalastuksesta ja tilan kehittymisestä sen jälkeen, kun kaivoksen vesiä on alettu johtamaan purkuputken

Lisätiedot

Vesien tilan parantaminen Kiimingin lounaiskulmalla Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys ry Jäälin ala-aste

Vesien tilan parantaminen Kiimingin lounaiskulmalla Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys ry Jäälin ala-aste Vesien tilan parantaminen Kiimingin lounaiskulmalla Jäälin ala-aste 22.5.2012 Eero Laine Birger Ylisaukko-oja Kaisa Savolainen Puheenjohtaja sihteeri tekn. kand. Esittelyn kulku:, pj. Eero Laine Miten

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 1(3) 12.10.2016 :n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus on lopetettu eikä selkeytysaltaalle pumpata enää

Lisätiedot

16WWE0037 16.6.2011. Fortum Power and Heat Oy

16WWE0037 16.6.2011. Fortum Power and Heat Oy 16.6.211 Fortum Power and Heat Oy Sotkamon ja Hyrynsalmen reittien kalataloustarkkailu Yhteenvetoraportti vuosilta 27-21 Sotkamon ja Hyrynsalmen reittien kalataloustarkkailu Yhteenvetoraportti vuosilta

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KALATALOUS- TARKKAILUN RAPORTTI VUODELTA 2014

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KALATALOUS- TARKKAILUN RAPORTTI VUODELTA 2014 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KALATALOUS- TARKKAILUN RAPORTTI VUODELTA

Lisätiedot

KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012

KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012 KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 234/2013 Markku Kuisma ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu

Lisätiedot

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2013

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2013 KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 213 16UEC35 8.4.214 Humpinsuon pintavalutuskenttä. Noora Huotari KAINUUN ELY-KESKUKSEN ALUEEN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU OULUJÄRVEN VALUMA-ALUEELLA

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630 RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014 Väliraportti nro 116-14-7630 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 13. 14.10.2014 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

Puula-forum Kalevi Puukko

Puula-forum Kalevi Puukko Puulan Kalastusalue on lakisääteinen yhteistoimintaelin, jonka jäseniä ovat kalavesien omistajat sekä ammatti- ja virkistyskalastuksen edustajat. Puulan kalastusalueen vesipinta-ala on noin 33 km², joka

Lisätiedot

No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU WWE

OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU WWE OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU 213 16WWE1786 19.3.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, S. KINNUNEN, KEISARINTIENTURVE OY, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 213

Lisätiedot

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU WWE

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU WWE LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2015 16WWE1907 28.4.2016 TURVERUUKKI OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2015 Turveruukki Oy Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-,

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 216 1163-1 25.7.217 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 216 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella 1 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v WWE

Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v WWE Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 21 16WWE321 21.4.211 16WWE321 Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

KUIVASTENSUO Sijainti

KUIVASTENSUO Sijainti Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy KUIVASTENSUO 21 Sijainti Kiukoo-Veteläsuo, ja Pillisuo sijaitsevat Pielavedellä Lampaanjoen alueella (vesistöalue 14.746, peruskartta 3314 7-12). Vesistöalueen koko on

Lisätiedot

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016 VUOSIYHTEENVETO 8.4.27 SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 26 YLEISTÄ Sysmän kunnan viemäröinnin toiminta-alueen puhdistetut jätevedet johdetaan avo-ojaa pitkin Majutveden pohjoisosan

Lisätiedot

VAPO OY. Olhavanjoen vesistöalueen Vapon Jakosuon ja Vasikkasuon turvetuotannon tarkkailu Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelma

VAPO OY. Olhavanjoen vesistöalueen Vapon Jakosuon ja Vasikkasuon turvetuotannon tarkkailu Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelma 19.10.2016 VAPO OY Olhavanjoen vesistöalueen Vapon Jakosuon ja Vasikkasuon turvetuotannon tarkkailu Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelma 2017-2022 Sisältö 1 1 JOHDANTO... 1 2 TARKKAILUALUEEN

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 215 16X1656 12.4.216 KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY Kalajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 215 1 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Suot puhdistavat vesiä. Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus

Suot puhdistavat vesiä. Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus 1 Suot puhdistavat vesiä Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus 2 Soiden suojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi. Toim. Aulikki Alanen ja Kaisu Aapala Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Puulan kalastustiedustelu 2015

Puulan kalastustiedustelu 2015 26.2.2016 Puulan kalastustiedustelu 2015 Hyvä kalastaja! Puulan kalastusalue tekee Puulan viehekalastusta koskevan kalastustiedustelun. Kysely on lähetty kaikille niille Puulan vieheluvan ostaneille kalastajille,

Lisätiedot

PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA

PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA 1 YHTEYSTIEDOT Pyhäniemen uimarannan omistaja on Kihniön kunta, osoite: 39820 KIHNIÖ Päävastuullinen hoitaja on Kiinteistö Oy Pyhäniemi, osoite: 1 c/o Holiday Club Isännöinti, PL

Lisätiedot

Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla. 13.2.2013 Jaakko Soikkeli

Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla. 13.2.2013 Jaakko Soikkeli Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla 13.2.2013 Jaakko Soikkeli Maankäytön aiheuttama kuormitus Suomen soilla ja turvemailla - Käsittää n. 33 % maa-alasta 20.5.2013 Fosforipäästölähteet,

Lisätiedot

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2015

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2015 TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2015 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 254/2016 Janne Raunio ISSN 1458-8064 1 TIIVISTELMÄ Tainionvirran vuoden 2015 yhteistarkkailu koostui

Lisätiedot

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 Kari Kainua/4.12.2013 Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 1 1. Taustatiedot Vuonna 2011 perustettu Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys pyrkii parantamaan entisen Kiimingin

Lisätiedot

EPV Bioturve Oy Märkänevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma

EPV Bioturve Oy Märkänevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma Kuulutus 1 (2) 24.11.2017 4512/5723/2017 EPV Bioturve Oy Märkänevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma Asia Pohjanlumme Ky on EPV Bioturve Oy:n puolesta 9.11.2017 jättänyt Varsinais-Suomen

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015 VUOSIYHTEENVETO 1..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2014

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2014 TARKKAILURAPORTTI 214 16UEC114 2.4.215 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 214 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 214 2

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Vastaanottaja Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.7.217 Viite 15124338 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY SIIKAJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-

Lisätiedot

Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, Oulu, puh

Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, Oulu, puh 1 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS 15.4.2014 Dnro PSAVI/176/04.08/2012 Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, 90590 Oulu, puh. 044 551 5700 Asia Hourunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan

Lisätiedot

Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästöja vesistötarkkailu v WWE

Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästöja vesistötarkkailu v WWE Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästöja vesistötarkkailu v. 21 16WWE319 13.5.211 16WWE319 Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2

Lisätiedot

Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa

Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa Limnologipäivät 11.4.2013 Pia Högmander & Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus TASO-hanke Metsätalouden

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 2016 Väliraportti nro 15-16-5740 Oheisena lähetetään Aurajoesta ja Vähäjoesta 18.7.2016 otettujen vesinäytteiden tutkimustulokset. Aurajoen varrella olevien jätevedenpuhdistamoiden

Lisätiedot

Renkajärven kalasto. Renkajärven suojeluyhdistyksen kokous Jukka Ruuhijärvi, RKTL Evo

Renkajärven kalasto. Renkajärven suojeluyhdistyksen kokous Jukka Ruuhijärvi, RKTL Evo Renkajärven kalasto Renkajärven suojeluyhdistyksen kokous 1.2.2014 Jukka Ruuhijärvi, RKTL Evo Käsiteltäviä asioita Renkajärven ominaispiirteet Renkajärvi kalojen elinympäristönä Koekalastus kesällä 2009

Lisätiedot

Veden laadun seuranta TASO-hankkeessa

Veden laadun seuranta TASO-hankkeessa Veden laadun seuranta TASO-hankkeessa TASO-hankkeen päätösseminaari 11.11.213 Pia Högmander, Keski-Suomen ELY-keskus Automaattiset veden laadun seuranta-asemat 6 maankäyttömuodoltaan erilaista kohdetta,

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2015 16X236418 10.6.2016 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2015 Hämeen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

UIMARANTAPROFIILI. PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA Päivitetty 22.5.2013

UIMARANTAPROFIILI. PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA Päivitetty 22.5.2013 UIMARANTAPROFIILI PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA Päivitetty 22.5.2013 1 YHTEYSTIEDOT Pyhäniemen uimarannan omistaja on Kihniön kunta, osoite: Pyhäniemi, 39820 KIHNIÖ Päävastuullinen hoitaja on Kiinteistö Oy Pyhäniemi,

Lisätiedot

Turvetuotannon vesistökuormitus

Turvetuotannon vesistökuormitus Turvetuotannon vesistökuormitus Turvetuottajien vesiensuojelukoulutus, 24.4.2012 Ansa Selänne ja Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Sisältö Mitä vesistökuormitus on? Mitä

Lisätiedot

UIMARANTAPROFIILI. PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA Päivitetty 17.4.2014

UIMARANTAPROFIILI. PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA Päivitetty 17.4.2014 UIMARANTAPROFIILI PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA Päivitetty 17.4.2014 1 YHTEYSTIEDOT Pyhäniemen uimarannan omistaja on Kihniön kunta, osoite: Pyhäniemi, 39820 KIHNIÖ Päävastuullinen hoitaja on Kiinteistö Oy Pyhäniemi,

Lisätiedot

Ähtärinjärven tila ja kuormitus

Ähtärinjärven tila ja kuormitus Ähtärinjärven tila ja kuormitus Ähtäri 24.11.2016 Anssi Teppo/Etelä-Pohjanmaa ELY-keskus Pertti Sevola/ Ähtärinjärvi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, trafik- och miljöcentralen

Lisätiedot

Kaihlalammen kosteikon vedenlaadun seuranta. TASO-hanke

Kaihlalammen kosteikon vedenlaadun seuranta. TASO-hanke Kaihlalammen kosteikon vedenlaadun seuranta TASO-hanke 212 213 Sisältö 1 Johdanto... 1 2 Kosteikon perustaminen... 1 3 Kosteikon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa... 2 4 Vedenlaadun seurannan tulokset...

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU WWE

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU WWE IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 211 16WWE967 24.5.212 VAPO OY, TURVERUUKKKI OY, KUIVA-TURVE OY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, TURVETUOTE PEAT- BOG OY, POLAR-SAMMAL OY Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Annukka Puro-Tahvanainen Saariselkä 18.9.2014 25.9.2014 1 2 Inarijärveen tuleva ravinnekuorma Kokonaisfosfori 55 t/v Kokonaistyppi Piste- ja hajakuormitus

Lisätiedot

Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista

Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista Kosteikkopäivä Saarijärvellä 25.4.2013 Pia Högmander & Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot