Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013"

Transkriptio

1 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013

2 ii VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT- BOG OY, POLAR-SAMMAL OY käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013 Copyright Ahma ympäristö Oy Minna Vaaramaa-Hiltunen, ins. (AMK) Jyrki Salo, FM biologi Simo Paksuniemi, iktyonomi Aki Nurkkala, ins. (AMK) Marko Tervaniemi, ins. (AMK) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO TARKKAILUVELVOLLISET TARKKAILUKAUDEN SÄÄTILA JA HYDROLOGIA KÄYTTÖ JA PÄÄSTÖTARKKAILU KUNTOONPANOSOIDEN KÄYTTÖTARKKAILU TARKKAILUN TOTEUTUS VALUMA VEDEN LAATU OMINAISPÄÄSTÖT VESIENKÄSITTELYMENETELMIEN TEHON TARKKAILU PÄÄSTÖT VESISTÖTARKKAILU TARKKAILUN TOTEUTUS TARKKAILTUJEN VESISTÖJEN KUVAUS VUOSITTAINEN VEDEN LAADUN TARKKAILU Siuruanjoki Iijoki TURVETUOTANNON KUORMITUKSEN VAIKUTUKSET VESISTÖSSÄ VEDENLAADUN JA TARKKAILUTULOSTEN VERTAILU Siuruanjoki Iijoki Laskennallinen arvio pitoisuusvaikutuksista KALATALOUSTARKKAILU SIURUANJOEN KALASTUSKIRJANPITO... 31

3 iii Aineisto ja menetelmät Tulokset YHTEENVETO VIITTEET LIITTEET Liite 1 Turvetuotantoalueiden sijainti Liite 2 Päästötarkkailun tulokset v Liite 3 Hulikkasuon ja Kapustasuon päästö- ja vesistötarkkailu 2013 Liite 4 Leuvanojanlatvasuon päästö- ja vesistötarkkailu 2013 Liite 5 Vesistötarkkailun tulokset v Liite 6 Ympäristöhallinnon vesistötarkkailutulokset v Liite 7 Kalastuskirjanpidon pyynti- ja saalistiedot vuodelta 2013 Liite 8 Turvetuotantoalueiden pinta-alat ja vesienkäsittelyratkaisut Iijoen ja Siuruanjoen vesistöalueilla v Liite 9 Mittausepävarmuudet

4 1 1 JOHDANTO Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueille on voimassa käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuohjelma vuosille (Nikula ym. 2012). Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on hyväksynyt tarkkailuohjelman muutamin tarkennuksin (POPELY/401/07.00/2012). Kainuun ELY-keskus on hyväksynyt tarkkailuohjelman tarkennettuna (Dnro 103/ ). Tarkkailuohjelma sisältää Vapo Oy:n, Turveruukki Oy:n, Kuiva-Turve Oy:n, Pudasjärven Turvetyö Oy:n, Rasepi Oy:n ja Turvetuote Peat-Bog Oy:n turvetuotantoalueet. Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden tarkkailu toteutettiin vuonna 2013 tarkkailuohjelman mukaisesti. Tässä raportissa keskitytään päästötarkkailun osalta kesäaikaisiin tuloksiin. Kesällä 2013 Iijoen-Siuruanjoen vesistöalueella toteutettiin päästötarkkailua kaikkiaan 13 turvetuotantoalueella. Pohjois-Pohjanmaan alueen vuosikuormitustarkkailussa oli kolme tuotantovaiheen ja yksi kuntoonpanovaiheen suo. Ympärivuotisten tarkkailukohteiden sekä kuntoonpanovaiheen tarkkailukohteiden tulokset on raportoitu Pohjois-Pohjanmaan turvesoiden vuosikuormituksen tarkkailuraportissa (Pöyry Finland Oy 2014) ja ne on kesän osalta huomioitu myös tässä raportissa. Raportissa on esitetty myös Turveruukki Oy:n Heini-Honkisuon tulva-ajan vedenlaatutulokset sekä Epäilyksensuon jälkitarkkailun tulokset. Rasepi Oy:n Hulikkasuon ja Kapustasuon sekä Latvasuon Turve Ky:n Leuvanojanlatvasuon päästö- ja vesistötarkkailuraportit on esitetty liitteissä 3 ja 4. Turvetuotantoalueiden kokonaispinta-ala oli vuonna 2013 Iijoen pääuoman vesistöalueella ha ja Siuruanjoen vesistöalueella ha. Valtaosa pinta-alasta oli tuotannossa. 73 %:lla tuotantoalasta oli kesäaikaisena vesiensuojeluratkaisuna pintavalutus. Kesäaikana tehostettu vesienkäsittely (pintavalutus, kosteikko, rh-kenttä) oli käytössä 80 %:lla Iijoen pääuoman ja 87 %:lla Siuruanjoen turvetuotantopinta-alasta (liite 8). Vesistötarkkailua oli vuonna 2013 turvetuotantoalueiden alapuolisissa vesistöissä alueellisilla tarkkailupisteillä sekä vesistöalueen vuosittaisilla vesistötarkkailupisteillä. Kalataloustarkkailu käsitti vuonna 2013 vuosittaisen kalastuskirjanpidon Siuruanjoella. 2 TARKKAILUVELVOLLISET Tässä tarkkailussa mukana olevat Vapo Oy:n, Turveruukki Oy:n, Kuiva-Turve Oy:n, Pudasjärven Turvetyö Oy:n ja Turvetuote Peat Bog Oy:n turvetuotantoalueet on esitetty taulukossa 1. Mukana ovat myös Latvasuon Turve Ky:n ja Rasepi Oy:n tuotantoalueet. Turvetuotantoalueiden sijainti on esitetty liitteessä 1.

5 2 Taulukko 1. Tarkkailuvelvolliset turvetuotantoalueet vuonna Pinta-ala sisältää kuntoonpanossa, tuotannossa ja tuotantokunnossa olevan alan sekä tuotannosta poistuneen alan. Pinta-ala ei sisällä jälkikäytössä olevaa tai valmistelematonta alaa. (LAP) = sijaitsee Lapin ELY-keskuksen alueella. Tuotantoalue Tuottaja Vesistö- Pinta-ala Tuotantoalue Tuottaja Vesistö- Pinta-ala alue ha alue ha Iijoen pääuoma Siuruanjoki Haukkasuo Vapo Oy Iso-Pukasuo Vapo Oy Iso-Pihlajasuo Vapo Oy Kalliosuot: Epäilyksensuo Vapo Oy Joutsensuo Vapo Oy Kalliosuot: Kuikkasalmensuo Vapo Oy Kapulasuo Vapo Oy Kalliosuot: Kuikkasuo Vapo Oy Koppelosaarensuo Vapo Oy Kalliosuot: Peltosuo Vapo Oy Koppelosaarensuo Vapo Oy Kynkäänsuo Vapo Oy Kortesuo Vapo Oy Kynkäänsuo Vapo Oy Koutuansuo Vapo Oy Kynkäänsuo Vapo Oy Kupsussuo Vapo Oy Polvisuo Vapo Oy Lehdonsuo Vapo Oy Saarisuo Vapo Oy Leväsuo Vapo Oy Sivakkasuo Vapo Oy Leväsuo Vapo Oy Sivakkasuo Vapo Oy Olki-Peurasuo Vapo Oy Teerilammensuo Vapo Oy Palosuo Vapo Oy Vaaraojanlatvasuo Vapo Oy Ahvensuo Turveruukki Oy Viitasuo Vapo Oy Ahvensuo Turveruukki Oy Heini-Honkisuo (LAP) Turveruukki Oy Iso-Jännesuo Turveruukki Oy Kaartosuo Turveruukki Oy Iso Rytisuo Turveruukki Oy Kapeimmansuo Turveruukki Oy Isosuo Kollaja Turveruukki Oy Koivuojanlatvasuo Turveruukki Oy Koivu-Loukassuo Turveruukki Oy Kääpäsuo Turveruukki Oy Kuikkasuo Turveruukki Oy Lampisuo (osa) Turveruukki Oy Kärppäsuo Turveruukki Oy Matkasuo Pudasjärvi Turveruukki Oy Lampisuo (osa) Turveruukki Oy Pikku-Saarisuo Turveruukki Oy Latvasuo Turveruukki Oy Pikku-Saarisuo Turveruukki Oy Latvasuo Lavasuo Luisansuo Turveruukki Oy Turveruukki Oy Turveruukki Oy Pukasuo Ronisuo Räiskinsuo Turveruukki Oy Turveruukki Oy Turveruukki Oy Matkasuo Turveruukki Oy Sääskisuo (LAP) Turveruukki Oy Murtosuo Mäntyharjun- Riepul.suo Ruonasuo Takasuo Ällinsuo Syrjäsuo Iso-Ahmasuo Turveruukki Oy Turveruukki Oy Turveruukki Oy Turveruukki Oy Turveruukki Oy Turveruukki Oy Pudasjärven Turvetyö Oy Tuomisuo (LAP) Viidansuo Ämmänsuo Pohjoinen Latvasuo Puutiosuo Isoahontaussuo Kotisuo Leuvanojanlatvasuo Turveruukki Oy Turveruukki Oy Turveruukki Oy Kuiva-Turve Oy Kuiva-Turve Oy Turvetuote Peat-Bog Oy Turvetuote Peat-Bog Oy Latvasuon Turve Ky Iso-Ahmasuo Pudasjärven Turvetyö Oy Hulikkasuo Kapustasuo Rasepi Oy Rasepi Oy

6 3 3 TARKKAILUKAUDEN SÄÄTILA JA HYDROLOGIA Tarkkailukaudella 2013 ( ) Ilmatieteen laitoksen Oulunsalon havaintoasemalla keskilämpötila oli 3,1 C, joka oli 0,4 C pitkän ajan keskiarvoa korkeampi. Marraskuu 2012 oli tavanomaista lämpimämpi ja myös tammi-helmikuussa 2013 oli jonkin verran tavanomaista lämpimämpää. Joulukuu 2012 oli selvästi pitkän jakson keskiarvoa kylmempi, kuten myös maaliskuu Kesäaikana kuukauden keskilämpötilat olivat vertailujakson keskiarvoja korkeampia heinäkuuta lukuun ottamatta. (Kuva 1.) Tarkkailukauden 2013 kokonaissademäärä oli 514 mm, kun vuosien keskimääräinen sadesumma Oulunsalossa on 477 mm eli tarkkailukausi oli selvästi tavanomaista sateisempi. Tarkkailukaudella 2012 satoi 654 mm. Marras-joulukuussa 2012 sademäärä oli pitkän jakson keskiarvon tuntumassa. Helmi-, maalis-, touko-, elo- ja syyskuussa satoi tavanomaista vähemmän, mutta kesäja lokakuu 2013 olivat selvästi tavanomaista sateisempia. Tuotantokaudella (toukosyyskuu 2013) sademäärä oli 274 mm eli noin 11 mm enemmän kuin toukosyyskuussa keskimäärin. (Kuva 2.) Oulunsalo Lämpötila ( C) Kuva 1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kuukausittaiset keskilämpötilat Oulunsalossa (lähde: Ilmatieteen laitos).

7 4 Oulunsalo Sadanta (mm) 120, ,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Kuva 2. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kuukausittaiset sademäärät Oulunsalossa (lähde: Ilmatieteenlaitos). Vuonna 2013 Iijoen ja Siuruanjoen virtaamat olivat vuositasolla lähellä pitkän ajan keskiarvoa. Kesällä virtaamat olivat kuitenkin tavanomaista pienempiä. Lauha marraskuu 2012 kohotti jokien virtaamia marras-joulukuussa. Kevättalvella virtaamien vaihtelu oli vähäistä. Kevättulvahuippu Leuvankoskella ja Kurenaluksessa ajoittui huhtikuun loppupuolelle. Iijoen Haapakoskella tulvahuippu oli huhti-toukokuun vaihteessa. Tulvahuipun aikaan virtaamat olivat kuitenkin keskimääräistä selvästi pienempiä. (Taulukko 2 ja kuva 3). Taulukko 2. Iijoen ja Siuruanjoen keskivirtaamat ja virtaamien vaihtelu vuonna 2013 sekä vertailujaksolla keskimäärin (ympäristöhallinnon OIVAtietokanta ) m 3 /s m 3 /s MQ MQ V-IX NQ HQ MQ MQ V-IX NQ HQ Iijoki, Kurenalus Iijoki, Haapakoski Siuruanjoki, Leuvankoski

8 5 m 3 /s 700 Iijoki, Kurenalus Siuruanjoki, Leuvankoski Iijoki, Haapakoski Kuva 3. Iijoen ja Siuruanjoen virtaamat vuonna 2013 (ympäristöhallinnon OIVAtietokanta ). 4 KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILU 4.1 Kuntoonpanosoiden käyttötarkkailu Kärppäsuolla tehtiin käyttöpäiväkirjasta saatujen tietojen mukaan peruskunnostuksia (mm. kokoojaojan syvennystä, laskeutusaltaan laajennusta ja ruuvausta) maalis- ja kesäkuussa. Sarkaojia tehtiin toukokuussa. Kuntoonpanotyöt saatiin valmiiksi kauden 2013 aikana. Pumppaus aloitettiin toukokuussa ja lopetettiin lokakuussa. 4.2 Tarkkailun toteutus Vuonna 2013 Iijoen-Siuruanjoen vesistöalueella oli yhdeksän tuotantosuota kesäaikaisessa päästötarkkailussa. Lisäksi neljällä kohteella (Ahvensuo pvk1, Kupsussuo pvk, Kääpäsuo la ja Leuvanojanlatvasuo la3) toteutettiin suppeaa tarkkailua. Tuotantovaiheen soista Kynkäänsuon la3-4/pvk1, Olki-Peurasuon pvk1 ja Puutiosuon pvk2-3 sekä kuntoonpanovaiheessa ollut Kärppäsuo (pvk) kuuluivat Pohjois-Pohjanmaan vuosikuormitustarkkailuun. Epäilyksensuolla toteutettiin jälkihoitovaiheen tarkkailua. Myös Heini-Honkisuon kevättulvan aikaiset tulokset on esitetty tässä raportissa. Tarkkailukohteiden perustiedot on esitetty taulukossa 3 ja tuotantoalueiden sijainti käy ilmi liitteenä 1 olevista kartoista. Päästötarkkailun tulokset on esitetty liitteessä 2. Osalla kohteista virtaamaa mitattiin jatkuvatoimisilla virtaamamittareilla. Hulikkasuolla ei ollut mittapatoa, johon virtaamamittari olisi voitu asentaa. Kärppäsuolle ja Leuvanojanlatvasuolle ei asennettu virtaamamittareita. Kynkäänsuolla (pvk1), Epäilyksensuolla (pvk1) ja Viitasuolla (rh1) virtaamamittaukset epäonnistuivat mittalaitteissa ilmenneiden häiriöiden vuoksi. Kääpäsuolla jatkuva padotus vääristi virtaamia. Edellä mainituilla kohteilla virtaamat arvioitiin SYKE:n vesistömallijärjestelmästä. Vesinäytteet otettiin pääsääntöisesti kahden viikon välein lukuun ottamatta suppean tarkkailun kohteita, joilla näytteet otettiin keskimäärin

9 6 kerran kuukaudessa. Ominaispäästöt laskettiin virtaamien ja mitatun veden laadun perusteella aina, kun se oli mahdollista. Niillä kohteilla, joilla virtaamamittausta ei ollut tai virtaamamittaus oli epäluotettava, laskettiin kuormitus pääasiassa vesistömallin avulla arvioidulla virtaamalla. Kohteet, joiden virtaama on arvioitu koko kesäjaksolle, eivät ole mukana keskiarvoissa. Taustahuuhtouman laskennassa käytettiin seuraavia taustapitoisuuksia: kiintoaine 1 mg/l, fosfori 20 µg/l ja typpi 500 µg/l (Ympäristöministeriö 2013). Lasketuista brutto-ominaispäästöistä vähennettiin taustahuuhtouma, jolloin saatiin nettopäästöt. Tarkkailusta vastaavana konsulttina vuonna 2013 toimi Ahma ympäristö Oy. Näytteenotosta ja analysoinnista vastasi pääosin Ahma ympäristö Oy. Nab Labs Oy suoritti Haukkasuon, Kynkäänsuon (pvk1), Hulikkasuon, Kapustasuon sekä Leuvanojanlatvasuon näytteenoton ja analysoinnin. Pöyry Finland Oy on laatinut Hulikkasuon ja Kapustasuon sekä Leuvanojanlatvasuon vuosiraportit (liitteet 3 ja 4). Poikkeustilanteen näytteitä (ylivaluma) vuonna 2013 otettiin Ahvensuolta, Iso- Jännesuolta, Kääpäsuolta, Heini-Honkisuolta sekä Kärppäsuolta. Ylivaluman aikaisten näytteiden tulokset on esitetty suokohtaisissa päästötarkkailutuloksissa liitteessä 2. Tulokset on huomioitu päästölaskennassa. Taulukko 3. Iijoen ja Siuruanjoen vesistöalueen tarkkailukohteet tarkkailukaudella 2013 ( ). la=laskeutusallas, pvk=pintavalutuskenttä, rh=ruokohelpikenttä, kost=kosteikko, kk=kasvillisuuskenttä. Turvetuotantoalue Tuottaja Vesistöalue Teho n Tarkkailu IIJOKI Tuotantosuot Ahvensuo pvk1 Turveruukki Oy / suppea tarkkailu vesistöalueella Iso Jännesuo pvk1 Turveruukki Oy x kesäajan päästötarkkailu Haukkasuo pvk2 Vapo Oy x kesäajan päästötarkkailu Kupsussuo pvk Vapo Oy suppea tarkkailu Hulikkasuo la Rasepi Oy kesäajan päästötarkkailu Kapustasuo la Rasepi Oy kesäajan päästötarkkailu Olki-Peurasuo pvk1 Vapo Oy vuosikuormitustarkkailu Kuntoonpanosuot Kärppäsuo pvk Turveruukki Oy kuntoonpanovaiheen tarkkailu SIURUANJOKI Tuotantosuot Puutiosuo (osa) pvk2-3 Kuiva-Turve Oy/Vapo Oy x vuosikuormitustarkkailu Leuanojanlatvasuo pvk1 Latvasuon Turve Ky x kesäajan päästötarkkailu Leuanojanlatvasuo pvk2 Latvasuon Turve Ky x kesäajan päästötarkkailu Leuanojanlatvasuo la3 Latvasuon Turve Ky suppea tarkkailu Heini-Honkisuo pvk1 Turveruukki Oy ylimääräinen tarkkailu Kääpäsuo la ja la/kost. Turveruukki Oy x suppea tarkkailu Ämmänsuo kk Turveruukki Oy x kesäajan päästötarkkailu Kynkäänsuo pvk1/la 3-4 Vapo Oy vuosikuormitustarkkailu Kynkäänsuo rh1 Vapo Oy x kesäajan päästötarkkailu Viitasuo rh1 Vapo Oy x kesäajan päästötarkkailu Jälkihoito Kalliosuo:Epäilyksensuo pvk1 Vapo Oy jälkihoitovaiheen tarkkailu

10 7 4.3 Valuma Iijoen ja Siuruanjoen vesistöalueen tuotantovaiheen tarkkailusoiden kesän 2013 keskivaluma oli 11 l/s km 2, mikä oli suurempi kuin Pohjois-Pohjanmaan alueella keskimäärin (taulukko 4). Kesän suurin keskivaluma (196 l/s km 2 ) mitattiin Ämmänsuon kasvillisuuskentällä ja pienin (1,0 l/s km 2 ) Olki-Peurasuon pintavalutuskentällä 1. Heini- Honkisuon ylimääräinen tarkkailu käsitti ainoastaan tulva-ajan vedenlaadun tarkkailun. Taulukko 4. Iijoen ja Siuruanjoen päästötarkkailukohteiden keskivalumat kesällä Suo Vesistöalue Mq Nq Hq Huom. l/s/km 2 l/s/km 2 l/s/km 2 Pintavalutuskentälliset suot Ahvensuo, pvk mp2 Iijoki 13 2,9 77 Haukkasuo, pvk2 Iijoki 6,3 1,1 31 Kupsussuo, pvk1 Iijoki 17 5,2 71 Olki-Peurasuo, pvk1 Iijoki 7,2 1,0 68 Iso- Jännesuo, pvk (Ahvenoja) Iijoki 19 7,7 138 virtaama mitattu kentän yläpuolelta Puutiosuo, pvk2-3 Siuruanjoki 11 3,3 37 Kynkäänsuo, pvk1* Siuruanjoki 7,1 2,0 44 virtaama arvioitu vesistömallista Leuvanojanlatvasuo, pvk1* Siuruanjoki 5,3 1,3 28 virtaama arvioitu vesistömallista Leuvanojanlatvasuo, pvk2* Siuruanjoki 5,3 1,3 28 virtaama arvioitu vesistömallista Kasvillisuuskentälliset suot Ämmänsuo (kasvillisuuskenttä) Siuruanjoki 12 1,4 196 virtaamat arvioitu vesistömallista Laskeutusaltaalliset suot Hulikkasuo, la* Iijoki 4, virtaama arvioitu vesistömallista Kapustasuo, la* Iijoki virtaama arvioitu vesistömallista Kääpäsuo, la mp2* Siuruanjoki 7,2 0,3 82 virtaama arvioitu vesistömallista Leuvanojanlatvasuo, la3* Siuruanjoki 5,3 1,3 28 virtaama arvioitu vesistömallista keskiarvot kaikki suot (n=7) 12,2 1,0 196 pintavalutuskentälliset suot (n=6) 12,2 3,6 70 kasvillisuuskentälliset suot (n=1) 12,2 1,4 196 Iijoen-Siuruanjoen tuotantovaiheen tarkkailusuot 2012 (n=8) 14,6 1,8 108 Kaikki Pohjois-Pohjanmaan tuotantovaiheen tarkkailusuot (n=55) 8,9 1,4 89 Kuntoonpanovaiheen suot Kärppäsuo, pvk 2,6 1,1 8,5 virtaama arvioitu vesistömallista Jälkihoitovaiheen suot Kalliosuot, Epäilyksensuo, kosteikko* Siuruanjoki 7,1 1,9 52 virtaama arvioitu vesistömallista Keskiarvot Iijoen-Siuruanjoen kp-suot 2012 (n=1) 5,5 0,3 85,7 Kaikki Pohjois-Pohjanmaan kp-suot (n=2) 6,7 0,2 62 * Ei mukana keskiarvossa

11 8 4.4 Veden laatu Iijoen-Siuruanjoen vesistöalueen tuotantovaiheen tarkkailusoilla valumaveden laatu oli kesällä 2013 COD Mn :n, kokonaistypen, ammoniumtypen ja raudan osalta hieman parempi ja muilta osin hieman heikompi kuin Pohjois-Pohjanmaan alueen soilla keskimäärin (taulukko 5). Edellisvuoteen verrattuna veden laatu oli Iijoen-Siuruanjoen alueella kesällä 2013 pääosin hieman parempi. Ainoastaan raudan osalta veden laatu oli edellisvuotta heikompaa kesällä Kuntoonpanovaiheessa olleen Kärppäsuon veden ph oli Pohjois-Pohjanmaan kuntoonpanosoiden keskiarvoa alhaisempi, mutta muilta osin Kärppäsuon veden laatu oli keskimääräistä parempi. Tuloksia tarkasteltaessa tulee huomioida, että epäorgaanisten ravinteiden ja raudan näytemäärä on pienempi kuin muilla vedenlaatumuuttujilla. Epäorgaaniset ravinteet ja rauta on muista näytemääristä poiketen määritetty pääosin kolme kertaa kesässä. Iso Jännesuon näytteet otettiin Ahvenojasta, jonne suon vedet suotautuvat pintavalutuskentän kautta. Taulukko 5. Iijoen ja Siuruanjoen päästötarkkailukohteiden veden laatu kesällä Suo n ph COD Mn kok.p PO 4 -P Kok.N NH 4 -N NO 2+3 -N Fe Kiintoaine Huom. mgo 2 /l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l Pintavalutuskentälliset suot Ahvensuo, pvk mp2 5 5, ,2 suppea tarkkailu Haukkasuo, pvk2 9 5, ,6 Kupsussuo, pvk1 4 6, ,6 suppea tarkkailu Iso- Jännesuo, pvk (Ahvenoja)* 7 5, ,8 näytteet Ahvenojasta Olki-Peurasuo, pvk1 9 6, ,7 Leuvanojanlatvasuo, pvk1 9 6, ,0 Leuvanojanlatvasuo, pvk2 9 6, ,0 Puutiosuo, pvk , ,7 Kynkäänsuo, pvk1 9 6, ,3 kasvillisuuskentälliset suot Ämmänsuo (kasvillisuuskenttä) 8 6, ,1 Kynkäänsuo (ruokohelpikenttä), rhk1 7 6, ,5 Viitasuo (ruokohelpikenttä), rhk1 2 6, ,5 Laskeutusaltaalliset suot Hulikkasuo, la 9 7, ,3 Kapustasuo, la 9 7, ,1 Kääpäsuo, la/kosteikko mp2 7 6, suppea tarkkailu Leuvanojanlatvasuo, la3 4 7, suppea tarkkailu keskiarvot kaikki suot (n=15) 6, pintavalutuskentälliset suot (n=8) 6, ,4 kasvillisuuskentälliset suot (n=3) 6, ,4 laskeutusaltaalliset suot (n=4) 7, Iijoen-Siuruanjoen tarkkailusuot 2012 (n=13) 6, Kaikki Pohjois-Pohjanmaan tuotantovaiheen tarkkailusuot 1) 6, ,7 Kuntoonpanovaiheen suot 0,8 0,9 0,8 0,9 1,3 0,8 1,2 1,0 Kärppäsuo, pvk 5 5, ,7 Jälkihoitovaiheen suot Kalliosuot, Epäilyksensuo, kosteikko 5 5, jälkitarkkailu Keskiarvot Iijoen-Siuruanjoen kp-suot 2012 (n=1) 10 5, ,3 Kaikki Pohjois-Pohjanmaan kp-suot (n=4) 10 5, ,7 * Ei mukana keskiarvossa mukana muutamia kohteita Kainuun ja Lapin alueelta Laskeutusaltaallisten soiden ph- arvot olivat pääosin korkeampia kuin pintavalutus- tai kasvillisuuskentällisillä soilla. Alhaisin ph:n keskiarvo mitattiin Haukkasuolla ja Ahvensuolla. Kemiallista hapenkulutusta kuvaavat COD Mn -arvot olivat korkeimmat

12 9 pintavalutuskentällisillä kohteilla. COD Mn -arvot olivat korkeimmat Ahvensuolla ja alhaisimmat Viitasuolla. Fosforipitoisuuksissa oli suurta vaihtelua eri soiden välillä. Pitoisuudet olivat korkeimmat suppeassa tarkkailussa olleessa Kääpäsuolta lähtevässä vedessä. Myös Kynkäänsuon ja Leuvanojanlatvasuon pintavalutuskentiltä lähteneen veden kokonaisfosforipitoisuudet olivat korkeita. On kuitenkin huomioitava, että suppean tarkkailun kohteilla näytemäärä on muita kohteita pienempi. Fosforipitoisuus oli alhaisin Puutiosuolla. Myös typpipitoisuuksissa oli suurta vaihtelua soiden välillä. Alhaisin typpipitoisuuden keskiarvo mitattiin suppeassa tarkkailussa olleen Ahvensuon pintavalutuskentältä lähteneessä vedessä ja korkein pitoisuus jälkitarkkailussa olleen Epäilyksensuon kosteikolta lähteneessä vedessä. Epäorgaanisen typen osuudet olivat korkeimmat Kupsussuolla, Leuvanojanlatvasuolla ja Kääpäsuolla. Epäilyksensuon näytteistä ei määritetty epäorgaanisten ravinteiden määrää, koska kyse oli jälkitarkkailusta. Rautapitoisuus oli korkein Kääpäsuon laskeutusaltaalta lähteneessä vedessä ja alhaisin Puutiosuon pintavalutuskentältä lähteneessä vedessä. Kiintoainepitoisuudet olivat pääosin varsin alhaisia lukuun ottamatta Kääpäsuon laskeutusaltaan alapuolelta tarkkailtua vettä, joissa pitoisuudet olivat huomattavan korkeita. Heini-Honkisuolla tarkkailtiin pintavalutuskenttä 1:ltä lähteneen veden laatua ottamalla näytteet kevättulvan aikaan. Ylimääräisen tarkkailun tulokset on esitetty liitteessä Ominaispäästöt Iijoen-Siuruanjoen vesistöalueen tuotantovaiheen tarkkailusoilla kesän keskimääräiset ominaispäästöt olivat happea kuluttavan aineksen osalta hieman suurempia kuin Pohjois-Pohjanmaan alueen tarkkailusoilla keskimäärin. Muilta osin päästöt olivat pienempiä tai samaa tasoa. Edellisvuoteen verrattuna raudan ja fosfaattifosforin päästöt kohosivat hieman. Muilta osin päästöt laskivat. Laskeutusaltaallisia soita ei ole mukana keskiarvoissa, koska kaikilla kohteilla virtaamat arvioitiin ja lisäksi kahdella kohteella oli suppea tarkkailu. (Taulukko 6.) Kokonaisuutena tarkasteltuna ominaispäästöt olivat suon omilla vedenlaatu- ja virtaamatiedoilla lasketuista kohteista suurimmat Ahvensuon pintavalutuskentällä ja pienimmät Puutiosuon pintavalutuskentällä. Ahvensuon päästöt selittyvät pääosin Iijoen- Siuruanjoen keskimääräistä tasoa suuremmalla valumalla (ks. Taulukko 4) ja osittain vedenlaadulla (ks. Taulukko 5). Puutiosuon alhaiset päästöt selittyvät lähinnä vedenlaadulla, sillä Puutiosuon pintavalutuskentän valuma oli suuri. Ominaispäästöjä tarkasteltaessa tulee huomioida, että usealla kohteella päästöjen laskennassa on käytetty arvioitua virtaamaa tai vedenlaatua. Lisäksi joillakin kohteilla näytemäärä oli pieni suppeasta tarkkailusta tai jälkitarkkailusta johtuen. Kuntoonpanovaiheessa olleen Kärppäsuon ominaispäästöt olivat kesällä 2013 selvästi Pohjois-Pohjanmaan alueen kuntoonpanosoiden ja Iijoen-Siuruanjoen kesän 2012 kuntoonpanosoiden keskimääräistä tasoa alhaisemmat. Kärppäsuon veden laatu oli edellisvuotta parempi (taulukko 5) ja valuma edellisvuotta pienempi (taulukko 4).

13 Taulukko 6. Iijoen ja Siuruanjoen päästötarkkailukohteiden ominaispäästöt kesällä Brutto COD Mn kok.p PO 4 -P Kok. N NO 2+3 -N NH 4 -N Fe Kiintoaine kok.p Kok. N Kiintoaine Huom. Suo Vesistöalue g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d Pintavalutuskentälliset suot Ahvensuo, pvk mp2 Iijoki ,50 0, ,24 0, , suppea tarkkailu Haukkasuo, pvk2 Iijoki 310 0,17 0,02 6,8 0,03 0, ,10 4,1 21 Kupsussuo, pvk1 Iijoki 193 0,40 0, , , suppea tarkkailu Olki-Peurasuo, pvk1 Iijoki 357 0,30 0, ,04 0, ,20 7,4 40 Leuvanojanlatvasuo, pvk1* Siuruanjoki 137 0,50 0,40 4,5 0,01 0,13 6,2 18 0,40 2,2 14 Leuvanojanlatvasuo, pvk2* Siuruanjoki 80 0,60 0,40 4,2 0,80 0, ,50 1,9 32 Puutiosuo, pvk2-3 Siuruanjoki 190 0,20 0,10 5,0 0,10 0,20 8, ,4 7 Kynkäänsuo, pvk1* Siuruanjoki 161 0,80 0,70 6,7 0,05 2, ,60 2,2 39 Kasvillisuuskentälliset suot Ämmänsuo (kasvillisuuskenttä) Siuruanjoki 253 0,9 0,38 9,1 0,14 0, ,73 3,6 101 Kynkäänsuo (ruokohelpikenttä), rhk1* Siuruanjoki 668 0,8 0, ,13 0, ,45 5,2 53 Viitasuo (ruokohelpikenttä), rhk1* Siuruanjoki 4,0 0,02 0,01 0,3 0,08 0,03 0,6 1,5 0, ,7 Laskeutusaltaalliset suot Hulikkasuo, la* Iijoki 94 0,1 0,0 2,7 0,01 0,20 4, ,8 17 Kapustasuo, la* Iijoki 118 0,4 0,2 6,3 0,03 0, ,2 0,2 61 Kääpäsuo, la mp2* Siuruanjoki 328 1,0 0, ,91 3, , suppea tarkkailu Leuvanojanlatvasuo, la3* Siuruanjoki 80 0,5 0,30 6,5 0,40 3, ,40 4,2 57 suppea tarkkailu 2013 Keskiarvot (Brutto) Kaikki suot (n=6) brutto 395 0,42 0, ,15 2, ,23 7,7 47 Pintavalutuskentälliset suot (n=5) brutto 424 0,31 0, ,15 2, ,13 8,5 37 Kasvillisuuskentälliset suot (n=1) brutto 253 0,95 0,38 9,1 0,14 0, ,73 3,6 101 Iijoen-Siuruanjoen tarkkailusuot 2012 (n=6) 558 0,63 0, ,36 3, ,39 9,0 65 Kaikki Pohjois-Pohjanmaan tuotantovaiheen tarkkailusuot 1) (n=43) 313 0,50 0, ,20 2, ,30 6,8 62 Kuntoonpanovaiheen suot Kärppäsuo, pvk 104 0,10 4 0,9 17 0,10 2,8 15 Jälkihoitovaiheen suot Kalliosuot, Epäilyksensuo, kosteikko Siuruanjoki 247 0, ,41 9,1 44 jälkitarkkailu Keskiarvot Iijoen-Siuruanjoen kp-suot 2012 (n=1) 371 0, ,9 51 0, Kaikki Pohjois-Pohjanmaan kp-suot (n=4) 357 0,60 9 1, ,50 6,1 40 * Ei mukana keskiarvossa mukana muutamia kohteita Kainuun ja Lapin alueelta Netto 10

14 Vesienkäsittelymenetelmien tehon tarkkailu Vesienkäsittelyn tehon tarkkailua suoritettiin kesän aikana seitsemällä tuotantovaiheen kohteella ottamalla näytteitä kentän yläpuolelta kentän alapuolisten näytteenottojen yhteydessä. Vesienkäsittelyn tehokkuutta arvioitiin vesienkäsittelyrakenteen ylä- ja alapuolisten näytteiden pitoisuuksien erotusten avulla lasketuilla reduktioprosenteilla. Viitasuolla ja osalla Kynkäänsuota oli käytössä ruokohelpikenttä, Ämmänsuolla kasvillisuuskenttä, Kääpäsuolla laskeutusallas ja lähtien kosteikko. Muilla kohteilla oli käytössä pintavalutuskenttä. Kohteiden reduktiot on esitetty taulukossa 7 ja vedenlaatutulokset kokonaisuudessaan liitteessä 2. Haukkasuon pintavalutuskentän 2 tehoa tarkkailtiin kerran kuussa kesä-elokuun aikana. Epäorgaaniset ravinteet ja rauta määritettiin kahdella näytteenottokerralla. Kenttä toimi kokonaisuutena kohtalaisesti poistaen tehokkaimmin nitraatti-nitriittityppeä. Myös fosforia ja kiintoainetta pidättäytyi kentälle kohtalaisesti. COD Mn :n, kokonaistypen ja fosfaattifosforin osalta pitoisuudet kuitenkin kasvoivat kentällä. Leuanojanlatvasuon pintavalutuskenttä 1:n tehoa tarkkailtiin yhteensä neljä kertaa touko-, heinä-, elo- ja syyskuussa. Epäorgaaniset ravinteet ja rauta määritettiin kolmella näytteenottokerralla. Kenttä poisti tehokkaasti ainoastaan epäorgaanista typpeä. Raudan ja kiintoaineen määrä väheni kohtalaisesti, mutta COD Mn -, kokonaisfosfori- ja fosfaattifosforipitoisuudet kasvoivat selvästi. Kokonaistypen pitoisuuksiin pintavalutuksella ei ollut vaikutusta. Leuanojanlatvasuon pintavalutuskentän 2:n tehoa tarkkailtiin yhteensä neljä kertaa touko-, heinä-, elo- ja syyskuussa. Epäorgaaniset ravinteet ja rauta määritettiin kolmella näytteenottokerralla. Kenttä poisti tehokkaasti ainoastaan epäorgaanista typpeä. Raudan, kiintoaineen ja kokonaistypen määrä väheni kohtalaisesti, mutta COD Mn -, kokonaisfosfori- ja fosfaattifosforipitoisuuksissa ei tapahtunut juurikaan muutosta. Nitraatti-nitriittityppeä huuhtoutui kentältä huomattavasti. Kynkäänsuon ruokohelpikentällä 1 tarkkailtiin kentän tehoa ottamalla näytteet yhteensä kuusi kertaa kesä-, heinä-, elo- ja syyskuussa kentän ylä- ja alapuolelta. Epäorgaaniset ravinteet ja rauta määritettiin kolmella näytteenottokerralla. Ruokohelpikenttä toimi hyvin ja poisti eniten fosfaattifosforia ja ammoniumtyppeä. Myös raudan ja kokonaisfosforin osalta ruokohelpikentän toiminta oli tehokasta. Kokonaistypen määrä väheni huonosti. Happea kuluttavaa ainesta (COD Mn ) huuhtoutui kentältä runsaasti ja kiintoainetta hieman. Viitasuon ruokohelpikentältä 1 näytteitä otettiin kerran toukokuussa. Kesäkuussa yläpuolisella pisteellä ei ollut virtaamaa, vastaavasti heinä-, elo- ja syyskuussa alapuolisella pisteellä ei ollut virtaamaa. Kenttä pidätti toukokuussa hyvin kiintoainetta, kokonaisravinteiden osalta kenttä toimi kuitenkin heikommin. Happea kuluttavan aineksen (COD Mn ) määrä nousi hieman kentällä. Kesä-elokuussa kenttä toimi tehokkaasti pidättämällä sinne tulevan veden (taulukko 8 kuva 3). Ämmänsuon kosteikon tehoa tarkkailtiin ottamalla näytteet kosteikon ala- ja yläpuolelta yhteensä seitsemän kertaa kesä-syyskuussa. Epäorgaaniset ravinteet ja rauta määritettiin kolmella näytteenottokerralla. Kosteikko pidätti eniten kiintoainetta, josta lähes puolet pidättyi kosteikolle. Kokonaisfosforin ja fosfaattifosforin osalta kosteikko toimi kohtalaisesti. Kokonaistypen ja nitraatti-nitriittitypen pitoisuuksissa ei tapahtunut

15 12 juuri muutosta. Kosteikosta näytti huuhtoutuvan vesistöön rautaa. Veden ph oli kosteikon alapuolella hieman korkeampi kuin yläpuolella. Kääpäsuon laskeutusaltaan tehoa tarkkailtiin ottamalla näytteet laskeutusaltaan ylä- ja alapuolelta kesä- ja elokuussa. Heinäkuussa kummallakaan pisteellä ei ollut virtaamaa. Laskeutusallas vähensi vedestä happea kuluttavaa ainesta (COD Mn ) kohtalaisesti. Laskeutusallas vähensi hieman kiintoainetta, mutta fosforiyhdisteiden, nitraattinitriittitypen sekä raudan osalta pitoisuudet olivat korkeampia laskeutusaltaan alapuolella. Kokonaistypen ja ammoniumtypen pitoisuuksissa ylä- ja alapuolisen pisteen välillä ei ollut eroa. Taulukko 7. Iijoen-Siuruanjoen tuotantovaiheen turvesoiden vedenlaadun muutos tarkkailuilla vesienkäsittelyrakenteilla ja vesienkäsittelyn teho laskettuna veden laadun perusteella vuonna n ph COD Mn Kok. P PO 4 -P Kok. N NH 4 -N NO 2+3 -N Fe Kiintoaine mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l Haukkasuo (pvk2) pvk yläpuoli 3 7, pvk alapuoli 3 5, ,7 Teho % Leuvanojanlatvasuo (pvk1) pvk yläpuoli 4 7, ,7 pvk alapuoli 4 6, , ,7 Teho % Leuvanojanlatvasuo (pvk2) pvk yläpuoli 4 7, pvk alapuoli 4 7, ,8 Teho % Kynkäänsuo (rhk1) rhk yläpuoli 6 6, ,7 rhk alapuoli 6 6, , ,7 Teho % Viitasuo (rhk) rhk yläpuoli 1 6, rhk alapuoli 1 6, ,5 Teho % Ämmänsuo (kosteikko) kosteikon yläpuoli 7 6, kosteikon alapuoli 7 6, ,5 Teho % Kääpäsuo (la) la yläpuoli 2 6, la alapuoli 2 6, Teho % Taulukkoon 8 on koottu Viitasuon ruokohelpikentän ominaispäästöt. Ruokohelpikentän alapuoliset ominaispäästöt on laskettu näytteenottohetken virtaamalla. Kentän alapuolen päästöt ovat huomattavasti pienemmät kuin yläpuolen. Tämä selittyy kentän alapuolen selvästi pienemmällä valumalla (kuva 3). Kentän alapuolella ei ollut valumaa muilla kuin kesäkuun näytteenottokierroksella. Myös edellisvuosina tilanne on ollut samantyyppinen, kesällä 2012 yläpuolen valuma oli 16 l/s km 2 ja alapuolen 1,5 l/s km 2 (Pöyry Finland Oy 2013). Kesällä 2011 yläpuolen valuma oli 29 l/s km 2 ja alapuolen 8,2 l/s km 2 (Pöyry Finland Oy 2012). Kesän vähäsateisina kausina valuma on ollut alapuolisella pisteellä erittäin vähäistä.

16 13 Ruokohelpikasvusto näyttää käyttävän hyväkseen kentälle johdettua vettä ja lisää tehokkaasti veden haihduntaa. Taulukko 8. Viitasuon ruokohelpikentän ylä- ja alapuolen ominaispäästöt kesällä COD Mn kok.p PO 4 -P Kok. N NO 2+3 -N NH 4 -N Fe Kiintoaine Mq g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d Viitasuo, rh1 yp ,30 0,10 6,7 0,20 2, Viitasuo, rh1 ap 1,4 12 0,04 0,03 0,9 0,23 0,04 1,7 4,2 reduktio % reduktio v l/s km rh1 yp rh1 ap Kuva 3. Viitasuon ruokohelpikentän ylä- ja alapuolen valumat Päästöt Iijoen ja Siuruanjoen turvetarkkailuun osallistuvien turvetuottajien turvetuotantoalueiden päästöt vesistöön (kg/d) tuotantokaudella (touko-syyskuu) 2013 on esitetty taulukoissa 9 ja 10. Kesäajan päästöt on laskettu tarkkailussa olleille kohteille tarkkailutulosten (Taulukko 6) perusteella ja muille kohteille koko Pohjois-Pohjanmaan alueen kesäaikaisten tarkkailutulosten (sisältäen muutamia kohteita Lapista ja Kainuusta) (Pöyry Finland Oy 2014) perusteella. Mikäli tarkkailusuolla on ollut esimerkiksi pintavalutuskenttä tarkkailussa, mutta osalla tuotantoaluetta vesienkäsittelynä on laskeutusaltaat, on pintavalutuskentällisen osan päästöt laskettu ko. kohteen tarkkailutulosten ja laskeutusaltaallisen osan päästöt Pohjois-Pohjanmaan alueen laskeutusaltaallisten tarkkailukohteiden keskiarvojen perusteella. Iijoen vesistöalueen tuotantokauden 2013 bruttopäästöt olivat 920 kg/d (=kilogrammaa päivässä) happea kuluttavaa ainesta (COD Mn ), 1,31 kg/d fosforia, 54 kg/d typpeä ja 192 kg/d kiintoainetta (Taulukko 9). Bruttopäästöistä poistetun luonnonhuuhtouman jälkeen

17 14 nettopäästöiksi jäävät 0,90 kg/d fosforia, 23 kg/d typpeä ja 169 kg/d kiintoainetta. Edelliskesään nähden bruttopäästöt pienenivät kaikilta osin: kiintoaine- ja fosforipäästöt noin 60 %, happea kuluttavan aineksen päästöt (COD Mn ) 50 % ja typpipäästöt lähes 30 %. Siuruanjoen vesistöalueen tuotantokauden 2013 bruttopäästöt olivat kg/d happea kuluttavaa ainesta (COD Mn ), 1,75 kg/d fosforia, 35 kg/d typpeä ja 260 kg/d kiintoainetta (Taulukko 10). Nettopäästöt olivat 1,52 kg/d fosforia, 22 kg/d typpeä ja 237 kg/d kiintoainetta. Iijoen tapaan bruttopäästöt pienenivät kaikilta osin edellisvuoteen verrattuna: happea kuluttavan aineksen päästöt (COD Mn ) noin 70 %, fosfori- ja typpi päästöt noin 50 % ja kiintoainepäästöt 53 %.

18 Taulukko 9. Turvetuotantoalueiden päästöt vesistöön tuotantokaudella (touko-syyskuu) 2013 Iijoen vesistöalueella. Suo Haltija/ Purku- kuntoon- tuotan- tuotanto- poistunut pinta-ala BRUTTO NETTO tuottaja vesistö panossa nossa kunnossa tuot. yht. kiintoaine Kok.N kok.p COD Mn kiintoaine Kok.N kok.p ha ha ha ha kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d Haukkasuo Vapo Oy , ,2 2,5 0, ,3 0,6 0,02 Iso-Pihlajasuo Vapo Oy ,7 1,9 0, ,0 0,7 0,04 Joutsensuo Vapo Oy ,4 2,4 0, ,5 0,9 0,05 Kapulasuo Vapo Oy ,1 1,1 0, ,5 0,7 0,02 Koppelosaarensuo Vapo Oy ,4 0,4 0,02 8,2 2,1 0,3 0,01 Kortesuo Vapo Oy ,5 1,8 0, ,7 0,7 0,04 Koutuansuo Vapo Oy ,9 1,1 0, ,5 0,4 0,02 Kupsussuo Vapo Oy ,2 5,0 0, ,8 2,3 0,02 Lehdonsuo Vapo Oy ,2 2,3 0, ,3 0,8 0,05 Leväsuo Vapo Oy ,3 2,3 0, ,3 1,0 0,04 Leväsuo Vapo Oy ,0 0,6 0, ,8 0,2 0,01 Olki-Peurasuo Vapo Oy ,3 1,8 0, ,7 0,7 0,02 Palosuo Vapo Oy ,2 1,7 0, ,5 0,6 0,03 Ahvensuo Turveruukki Oy ,7 0,3 0,01 6,1 1,6 0,2 0,01 Ahvensuo Turveruukki Oy ,4 0,9 0, ,0 0,4 0,01 Iso Jännesuo Turveruukki Oy , ,3 1,5 0, ,7 0,5 0,03 Isosuo-Kollaja Turveruukki Oy ,1 0,9 0, ,8 0,3 0,02 Iso-Rytisuo Turveruukki Oy ,7 1,6 0, ,0 0,6 0,03 Koivu-Loukassuo Turveruukki Oy ,5 1,3 0, ,0 0,5 0,03 Kuikkasuo Turveruukki Oy ,0 0,5 0, ,7 0,4 0,01 Kärppäsuo Turveruukki Oy ,0 0,8 0, ,6 0,3 0,02 Lampisuo Turveruukki Oy ,9 2,5 0, ,9 0,9 0,05 Latvasuo Turveruukki Oy , ,2 0,7 0, ,8 0,5 0,01 Latvasuo Turveruukki Oy ,8 0,5 0,01 9,0 1,6 0,2 0,01 Lavasuo Turveruukki Oy ,3 1,2 0, ,8 0,4 0,02 Luisansuo Turveruukki Oy ,8 1,1 0, ,4 0,4 0,02 Matkasuo Yli-Ii Turveruukki Oy ,5 1,6 0, ,9 0,6 0,03 Murtosuo Turveruukki Oy ,4 1,5 0, ,7 0,9 0,03 Riepul.-Mäntyharjunsuo Turveruukki Oy ,5 0,8 0, ,1 0,4 0,02 Ruonasuo Turveruukki Oy ,9 2,2 0, ,0 0,8 0,04 Takasuo Turveruukki Oy ,7 1,6 0, ,9 1,1 0,03 Ällinsuo Turveruukki Oy ,3 0, ,2 0,07 Syrjäsuo Turveruukki Oy ,6 0,7 0, ,3 0,3 0,01 Iso-Ahmasuo Pudasjärven Turve ,7 1,2 0, ,0 0,8 0,02 Iso-Ahmasuo Pudasjärven Turve ,5 1,0 0, ,1 0,4 0,02 Hulikkasuo Rasepi Oy ,6 0,1 0,00 2,8 0,5 0,0 0,00 Kapustasuo Rasepi Oy ,6 1,0 0, ,0 0,7 0,02 Tuotantosuot yhteensä , ,90 Kuntoonpanosuot yhteensä 22 1,4 0,4 0,01 7,3 1,2 0,1 0,01 Vesistöalue yhteensä , , , ,98 15

19 Taulukko 10. Turvetuotantoalueiden päästöt vesistöön tuotantokaudella (touko-syyskuu) 2013 Siuruanjoen vesistöalueella. Suo Haltija/ Purku- kuntoon- tuotan- tuotanto- poistunut pinta-ala BRUTTO NETTO tuottaja vesistö panossa nossa kunnossa tuot. yht. kiintoaine Kok.N kok.p CODMn kiintoaine Kok.N kok.p ha ha ha ha kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d Iso Pukasuo Vapo Oy ,4 0,7 0, ,9 0,5 0,03 Kalliosuot: Peltosuo Vapo Oy ,4 0,2 0,01 7,1 1,3 0,1 0,01 Kalliosuot: Kuikkasuo Vapo Oy ,6 0,9 0, ,0 0,6 0,03 Kynkäänsuo Vapo Oy ,6 0, ,4 0,24 Polvisuo Vapo Oy ,7 1,5 0, ,6 1,0 0,05 Saarisuo Vapo Oy ,1 0, ,4 0,08 Sivakkasuo Vapo Oy ,4 1,5 0, ,3 1,0 0,05 Teerilammensuo Vapo Oy ,8 0, ,2 0,06 Vaaraojanlatvasuo Vapo Oy ,2 1,3 0, ,3 0,8 0,05 Viitasuo Vapo Oy ,0 0,9 0, ,4 0,6 0,02 Heini-Honkisuo Turveruukki Oy ,7 0,6 0, ,3 0,4 0,02 Kaartosuo Turveruukki Oy ,3 0,4 0, ,0 0,2 0,01 Kapeimmansuo Turveruukki Oy ,8 0,3 0,01 8,8 1,6 0,2 0,01 Koivuojanlatvasuo Turveruukki Oy ,8 0, ,2 0,07 Kääpäsuo Turveruukki Oy ,4 0, ,7 0,11 Lampisuo (osa) Turveruukki Oy ,7 0,6 0, ,3 0,4 0,02 Matkasuo Pudasjärvi Turveruukki Oy ,0 0,8 0, ,5 0,5 0,03 Pikku-Saarisuo Turveruukki Oy ,9 0, ,0 0,09 Pukasuo Turveruukki Oy ,5 0,9 0, ,6 0,6 0,06 Ronisuo Turveruukki Oy ,5 0,9 0, ,9 0,6 0,03 Räiskinsuo Turveruukki Oy ,6 0,8 0, ,1 0,3 0,05 Sääskisuo Turveruukki Oy ,5 0, ,3 0,13 Tuomisuo Turveruukki Oy ,9 0, ,3 0,07 Viidansuo Turveruukki Oy ,9 0,9 0, ,2 0,6 0,03 Ämmänsuo Turveruukki Oy ,3 0,3 0, ,8 0,3 0,03 Puutiosuo (osa) Kuiva-Turve Oy ,3 0,9 0, ,7 0,6 0,03 Pohjoinen Latvasuo Kuiva-Turve Oy ,6 1,3 0, ,6 0,9 0,05 Kotisuo Turvetuote Peat-Bog Oy ,6 0,3 0,01 5,4 1,4 0,1 0,02 Isoahontaussuo Turvetuote Peat-Bog Oy ,3 0,4 0, ,1 0,2 0,01 Leuvanojanlatvasuo Latvasuon Turve Ky ,9 0,3 0,04 7,6 1,6 0,1 0,03 Tuotantosuot yhteensä , ,47 Kuntoonpanosuot yhteensä 1 0,1 0,01 0,00 0,4 0,1 0,01 0,00 Vesistöalue yhteensä , , , ,52 16

20 17 vuosipäästöt (kg/a) on esitetty taulukoissa 11 ja 12. Turvesoiden vuosipäästöt sekä laskentaan käytetty aineisto on kuvattu tarkemmin Pohjois-Pohjanmaan alueen turvetuotannon päästötarkkailuraportissa (Pöyry Finland Oy 2014). Vuonna 2013 Iijoen turvetarkkailuun kuuluneiden turvesoiden vuotuiset bruttopäästöt vesistöön olivat Iijoen pääuoman vesistöalueella noin 364 t/a COD Mn, 0,9 t/a fosforia, 21 t/a typpeä ja 136 t/a kiintoainetta (Taulukko 11) ja Siuruanjoen alueella noin 461 t/a COD Mn, 1,6 t/a fosforia, 29 t/a typpeä ja 212 t/a kiintoainetta (Taulukko 12). Iijoen pääuoman alueen vuosipäästöt (brutto) olivat kaikilta osin pienempiä kuin edellisvuonna. Myös Siuruanjoen alueen vuosipäästöt (brutto) olivat kiintoainetta lukuun ottamatta edellisvuotta pienempiä. Taulukko 11. Turvetuotantoalueiden päästöt vesistöön vuonna 2013 Iijoen vesistöalueella (Pöyry Finland Oy 2014). Suo Haltija/ Purku- Kuntoon- Tuotan- Tuotanto- Poistunut Pinta-ala Tarkkailtu Bruttokuormitus Nettokuormitus tuottaja vesistö panossa nossa kunnossa tuot. yht. COD Mn Kok. P Kok. N kiintoaine Kok. P Kok. N kiintoaine ha ha ha ha ha kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a Kortesuo Vapo Oy E Joutsensuo Vapo Oy E Haukkasuo Vapo Oy K Lehdonsuo Vapo Oy E Palosuo Vapo Oy E Iso-Pihlajasuo Vapo Oy E Olki-Peurasuo Vapo Oy K Kapulasuo Vapo Oy E Koppelosaarensuo Vapo Oy E Koppelosaarensuo Vapo Oy E Kupsussuo Vapo Oy S Leväsuo Vapo Oy E Leväsuo Vapo Oy E Koutuansuo Vapo Oy E Kärppäsuo Turveruukki Oy K Lampisuo (osa) Turveruukki Oy E Murtosuo Turveruukki Oy E Mäntyharjun-Riepul.suo Turveruukki Oy E Ällinsuo Turveruukki Oy E Isosuo Kollaja Turveruukki Oy E Ahvensuo Turveruukki Oy E Ahvensuo Turveruukki Oy S Latvasuo Turveruukki Oy E Latvasuo Turveruukki Oy E Luisansuo Turveruukki Oy E Lavasuo Turveruukki Oy E Kuikkasuo Turveruukki Oy E Matkasuo Yli-Ii Turveruukki Oy E Iso-Rytisuo Turveruukki Oy E Takasuo Turveruukki Oy E Koivu-Loukassuo Turveruukki Oy E Ruonasuo Turveruukki Oy E Iso-Jännesuo Turveruukki Oy K Syrjäsuo Turveruukki Oy E Iso-Ahmasuo Pudasjärven Turvetyö Oy E Iso-Ahmasuo Pudasjärven Turvetyö Oy E Hulikkasuo Rasepi Oy K Kapustasuo Rasepi Oy K Tuotantosuot yhteensä Kuntoonpanosuot yhteensä Vesistöalue yhteensä

21 18 Taulukko 12. Turvetuotantoalueiden päästöt vesistöön vuonna 2013 Siuruanjoen vesistöalueella (Pöyry Finland Oy 2014). Suo Haltija/ Purku- Kuntoon- Tuotan- Tuotanto- Poistunut Pinta-ala Tarkkailtu Bruttokuormitus Nettokuormitus tuottaja vesistö panossa nossa kunnossa tuot. yht. COD Mn Kok. P Kok. N kiintoaine Kok. P Kok. N kiintoaine ha ha ha ha ha kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a Saarisuo Vapo Oy E Vaaraojanlatvasuo Vapo Oy E Viitasuo Vapo Oy K Kynkäänsuo Vapo Oy K Kynkäänsuo Vapo Oy K Kynkäänsuo Vapo Oy E Teerilammensuo Vapo Oy E Sivakkasuo Vapo Oy E Sivakkasuo Vapo Oy E Iso-Pukasuo Vapo Oy E Polvisuo Vapo Oy E Kalliosuot: Peltosuo Vapo Oy E Kalliosuot: Epäilyksensuo Vapo Oy K Kalliosuot: Kuikkasalmensuo Vapo Oy E Kalliosuot: Kuikkasuo Vapo Oy E Iso-Kinttaissuo Vapo Oy E Lampisuo (osa) Turveruukki Oy E Kapeimmansuo Turveruukki Oy E Koivuojanlatvasuo Turveruukki Oy E Kääpäsuo Turveruukki Oy S Pukasuo Turveruukki Oy E Räiskinsuo Turveruukki Oy E Viidansuo Turveruukki Oy E Ämmänsuo Turveruukki Oy K Kaartosuo Turveruukki Oy E Matkasuo Pudasjärvi Turveruukki Oy E Heini-Honkisuo (LAP) Turveruukki Oy erill Tuomisuo (LAP) Turveruukki Oy E Sääskisuo (LAP) Turveruukki Oy E Pikku-Saarisuo Turveruukki Oy E Pikku-Saarisuo Turveruukki Oy E Ronisuo Turveruukki Oy E Puutiosuo (osa) Kuiva-Turve Oy K Pohjoinen Latvasuo Kuiva-Turve Oy E Kotisuo Turvetuote Peat-Bog E Isoahontaussuo Turvetuote Peat-Bog E Leuvanojanlatvasuo Latvasuon Turve K Tuotantosuot yhteensä Kuntoonpanosuot yhteensä Vesistöalue yhteensä Päästöjen pienenemistä edellisvuoteen nähden selittää vuoden 2013 selvästi pienempi sademäärä Pohjois-Pohjanmaan alueella. Nettokiintoainepäästöt olivat edellisvuotta suuremmat, koska laskennassa otettiin käyttöön uuden Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeen mukainen taustapitoisuus 1 mg/l aiemman 2 mg/l:n sijaan (ks. Pöyry Finland Oy 2014). Usealla kohteella osa vuoden virtaamista arvioitiin vesistömallin avulla. Pääosa Iijoen-Siuruanjoen alueen soista oli päästötarkkailussa vain kesäaikana, ja muiden vuodenaikojen osalta kuormitus on arvioitu Pohjois- Pohjanmaan keskimääräisillä ominaiskuormitusluvuilla.

22 19 5 VESISTÖTARKKAILU 5.1 Tarkkailun toteutus Vuoden 2013 vesistötarkkailu piti sisällään vuosittaisen tarkkailun neljällä Siuruanjoen tarkkailupisteellä ja kolmella Iijoen tarkkailupisteellä. Vaihtuva vesistötarkkailu kohdennetaan ohjelman mukaisesti niille turvetuotantoalueille, joilla on kyseisenä vuonna ohjelmassa tehostettu päästötarkkailu. Vuonna 2013 näitä soita olivat Siuruanjoen puolella Ämmänsuo, Kynkäänsuo ja Viitasuo, sekä Iijoen puolella Iso- Jännesuo. Lisäksi Ahvensuolla toteutettiin suppeasta päästötarkkailusta huolimatta myös vesistötarkkailua. Havaintopaikat on esitetty taulukossa 13 sekä kartalla liitteessä 1. Osa turvetuotantoalueiden tarkkailupisteistä on keskenään samoja. Taulukko 13. Vedenlaadun havaintopaikat v koordinaatit tunnus (ETRS-TM35FIN) havaintopaikka vesistöalue kunta vuosittainen tarkkailu Iijoki Kipinä I Pudasjärvi Iijoki Haapakoski I Oulu (Yli-Ii) Iijoki Pahkakoski I Oulu (Yli-Ii) Siuruanjoki Yli-Ii S Oulu (Yli-Ii) Siuruanjoki Tannila s S Oulu (Yli-Ii) Siuruanjoki Saarikoski S Pudasjärvi Siuruanjoki 3 Suuaho S Ranua vaihtuva tarkkailu Ahvenojan suu Ao Oulu (Yli-Ii) Ahvensuo Ahvensuon laskuoja Ahl Oulu (Yli-Ii) Ahvensuo Ahvenoja Ao Oulu (Yli-Ii) Iso-Jännesuo Ahvenojan suu Ao Oulu (Yli-Ii) Iso-Jännesuo Siuruanjoki S Pudasjärvi Ämmänsuo Siuruanjoki Saarikoski S Pudasjärvi Ämmänsuo Vitmaoja alaosa Vit Oulu (Yli-Ii) Kynkäänsuo Kynkäänoja alaosa Ky Oulu (Yli-Ii) Kynkäänsuo Viitaoja 3 Vii Oulu (Yli-Ii) Kynkäänsuo Viitaoja Koppelo-ojan ap. Vii Oulu (Yli-Ii) Kynkäänsuo Viitaoja alap. silta Vii Oulu (Yli-Ii) Viitasuo Viitaoja 3 Vii Oulu (Yli-Ii) Viitasuo Viitaoja Koppelo-ojan ap. Vii Oulu (Yli-Ii) Viitasuo Viitaoja yläosa Vii Oulu (Yli-Ii) Viitasuo Taulukon mukaisilta vaihtuvan tarkkailun näytepisteiltä otettiin tarkkailukauden ja tarkkailua hoitavan konsultin vaihtumisesta johtuen näytteet vain heinä- ja elokuussa. Tulva-ajan (huhti-toukokuu) näytteenottoa ei kyseisiltä pisteiltä siis toteutettu (lukuun ottamatta Ao0 ja S61). Tarkkailua aiemmin hoitanut konsultti toteutti kuitenkin huhtitoukokuussa näytteenottokierroksen vuosittaisen tarkkailun näytepisteiltä ja taulukon 14 mukaisilta näytepisteiltä. Myös näiden näytteiden analyysituloksia käsitellään tässä raportissa. Lisäksi on toteutettu Hulikkasuon ja Kapustasuon tarkkailuja (Rasepi Oy) (liite 3) sekä Leuvanojanlatvasuon (Latvasuon Turve) (liite 4). Tässä raportissa käsiteltävien vesistötarkkailupisteiden tulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 5. suo

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE1830 12.6.2013

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE1830 12.6.2013 IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 22 6WWE83 2.6.23 VAPO OY, TURVERUUKKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY Iijoen

Lisätiedot

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2010

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2010 6WWE32 6.5.2 Vapo Oy, Turveruukki Oy, Kuiva-Turve Oy, Pudasjärven Turvetyö Oy, Turvetuote Peat Bog Oy Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2 6WWE32 Iijoen

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN TARKKAILU 2012 16UEC0078 2.5.2013 VAPO OY JA PELSON VANKILA Liminganlahden kuormittajien käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012 1 Liminganlahden kuormittajien käyttö-, päästö-

Lisätiedot

VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY

VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE0966 25.7.2013 VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY KALAJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA 2012 Vapo Oy, Kanteleen Voima Oy ja Kokkolan

Lisätiedot

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen Vesiensuojelun näkökulma turvetuotannon lupahakemuksiin Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen 1 Petri Tähtinen Vapo Paikalliset

Lisätiedot

VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012

VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012 LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 212 16WWE1758 7.5.213 VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 212 Vapo Oy Simon Turvejaloste Oy Lapin

Lisätiedot

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 3794.52 Vapo Oy VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013 Lauri Heitto 18.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...6 2.

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 2010 9M609244 31.3.

Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 2010 9M609244 31.3. Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 21 9M69244 31.3.211 9M69244 Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 214 16X1956 3.8.215 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 214 Kiiminkijoen

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011 KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 211 16WWE1464 25.6.212 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 211 Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2013 16WWE1868 23.6.2014 VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy ja Kekkilä Oy Läntisen Suomen

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2011 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2011 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2011 16WWE1725 20.6.2012 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2011 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailun

Lisätiedot

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2013 16WWE1868 27.6.2014 VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy ja Kekkilä Oy Läntisen Suomen Pirkanmaan

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2012 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2012 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella KUORMITUSTARKKAILU 2012 16WWE1867 14.6.2012 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2012 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailun

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2012 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2012 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella KUORMITUSTARKKAILU 2012 16WWE1867 16.9.2013 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2012 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailun

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2014

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2014 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 3794.52 Vapo Oy VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2014 Lauri Heitto 29.9.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...5 2.

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2012 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2012 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella KUORMITUSTARKKAILU 2012 16WWE1867 14.6.2013 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2012 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailun

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta (email) A.. Tiedoksi: Tervon ympäristönsuojelulautakunta (email) Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Tervon kunnan

Lisätiedot

Vesistötarkkailu vuonna 2012

Vesistötarkkailu vuonna 2012 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 1641 OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU VESISTÖTARKKAILU VUONNA 212 Copyright Ahma ympäristö Oy 16.4.213 Satu Ojala Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

ISO JÄNNESUON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS TURVERUUKKI OY 2014. Kansikuva: Iso-Jännesuon jyrsin- ja kasvuturveaumat 4.9.2014 (Turveruukki Oy)

ISO JÄNNESUON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS TURVERUUKKI OY 2014. Kansikuva: Iso-Jännesuon jyrsin- ja kasvuturveaumat 4.9.2014 (Turveruukki Oy) ISO JÄNNESUON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS TURVERUUKKI OY 2014 Kansikuva: Iso-Jännesuon jyrsin- ja kasvuturveaumat 4.9.2014 (Turveruukki Oy) 1(31) SISÄLTÖ 1 ASIA... 3 2 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN VAPO OY:n TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUOHJELMA 2016-18

POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN VAPO OY:n TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUOHJELMA 2016-18 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 3794.52 Vapo Oy POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN VAPO OY:n TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUOHJELMA 2016-18 1.12.2015

Lisätiedot

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 9M6998 Ruskon jätekeskuksen tarkkailu v. 29, tiivistelmä 1 RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 29 Vuonna 29 Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TURVETUOTANNON TARKKAILUOHJELMA VUODEN 2012 TARKKAILUTULOKSET

POHJOIS-SAVON TURVETUOTANNON TARKKAILUOHJELMA VUODEN 2012 TARKKAILUTULOKSET Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 4336 VAPO OY KUOPION ENERGIA YLÄ-SAVON TURVE OY TURVERUUKKI OY JYRKÄN ENERGIATURVE OY HANNU JA JORMA PIIPPO OY HEINÄSUON TURVE OY KONNUN TURVE AY IMUTURVE OY MIKA TAPANINEN

Lisätiedot

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Markus Kannala Järvipooliseminaari,Hulevedet 23.8.2005, Kuopio Hulevesien käsittelymenetelmät Huleveden laatu Erilaiset käsittelymenetelmät

Lisätiedot

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1(4) 16.12.2015 Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella MS5 Hydrolab vedenlaatumittarilla

Lisätiedot

SIIKAJOEN YHTEISTARKKAILU

SIIKAJOEN YHTEISTARKKAILU 10642 SIIKAJOEN YHTEISTARKKAILU OSA I VESISTÖTARKKAILU 2012 AHMA YMPÄRISTÖ OY ii SIIKAJOEN YHTEISTARKKAILU 2012 OSA I: VESISTÖTARKKAILU Copyright Ahma ympäristö Oy 30.4.2013 Jyrki Salo, FM SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta (email) A 776 4..2 Tiedoksi: Tervon ympäristönsuojelulautakunta (email) Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Tervon

Lisätiedot

DRAGMOSSENIN TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS-, VESISTÖ- JA POHJAVESITARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2014

DRAGMOSSENIN TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS-, VESISTÖ- JA POHJAVESITARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2014 DRAGMOSSENIN TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS-, VESISTÖ- JA POHJAVESITARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2014 Kymijoen vesi ja ympäristö ry Viivi Mänttäri SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSALUE 1 3 SÄÄOLOT 2 4 AINEISTO

Lisätiedot

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Hämeen ja Uudenmaan ELY -keskusten alueella

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Hämeen ja Uudenmaan ELY -keskusten alueella VESISTÖTARKKAILU 2013 16WWE1868 27.6.2014 VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Hämeen ja Uudenmaan ELY -keskusten alueella Vapo Oy ja Kekkilä Oy Läntisen Suomen

Lisätiedot

Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla. 13.2.2013 Jaakko Soikkeli

Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla. 13.2.2013 Jaakko Soikkeli Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla 13.2.2013 Jaakko Soikkeli Maankäytön aiheuttama kuormitus Suomen soilla ja turvemailla - Käsittää n. 33 % maa-alasta 20.5.2013 Fosforipäästölähteet,

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Hämeen ELY -keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Hämeen ELY -keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2014 16X236418 6.7.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Hämeen ELY -keskuksen alueella Vapo Oy, Läntisen Suomen Hämeen turvetuotannon vesistötarkkailun

Lisätiedot

Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti

Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti VALUMA loppuseminaari 9.12.214 1 Kosteikkojen toimivuuden

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2012 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2012 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella KUORMITUSTARKKAILU 2012 16WWE1867 14.6.2013 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2012 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailun

Lisätiedot

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Joni Virtanen Pietarsaari 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KAATOPAIKKA... 3 3 KAATOPAIKAN TARKKAILU... 4 3.1 Pohjaveden tarkkailu... 4 3.2 Pintavesien

Lisätiedot

Vapo Oy Energia, Itä-Suomen alue

Vapo Oy Energia, Itä-Suomen alue Vapo Oy Energia, Itä-Suomen alue Etelä-Savon ELYn alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitus- ja vesistötarkkailuraportti vuodelta 21 Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus

Lisätiedot

Etelä Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi

Etelä Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi Etelä Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi Osa 1: Kuormitustarkastelu. Toukokuu 2014 Julkaisu B:55 ISBN 978 951 766 207 9 ISSN 1239 0607 Etelä Pohjanmaan liitto 2014 2 (149) RAPORTTI

Lisätiedot

VAPO OY:N KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN TUR- VETUOTANTOALUEIDEN VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVEDOT VUODELTA 2014

VAPO OY:N KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN TUR- VETUOTANTOALUEIDEN VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVEDOT VUODELTA 2014 SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA VAPO OY:N KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN TUR- VETUOTANTOALUEIDEN VELVOITETARKKAILUJEN

Lisätiedot

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2012

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2012 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 3794.52 Vapo Oy VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2012 Mekrijärvensuon kevättulvan aikaan 9.5.2012 Lauri Heitto 25.2.2014

Lisätiedot

Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen. Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 %

Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen. Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 % Sitoumus 121212 Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, noin 405 TWh (Tilastokeskus) Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 % Ydinenergia 16 % Sähkön

Lisätiedot

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 Raita PA 2.0-panospuhdistamo Seurannassa oli yksi Raita PA 2.0-panospuhdistamo, josta otettiin kahdeksan lähtevän jäteveden

Lisätiedot

16WWE0863 22.6.2011. Vapo Oy Energia. Länsi-Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2010 Keski-Suomen ELY-keskuksen alue

16WWE0863 22.6.2011. Vapo Oy Energia. Länsi-Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2010 Keski-Suomen ELY-keskuksen alue 22.6.2011 Vapo Oy Energia Länsi-Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2010 Keski-Suomen ELY-keskuksen alue Vapo Oy Energia Länsi-Suomen yksikön turvetuotantoalueiden Keski-Suomen ELY-keskuksen

Lisätiedot

VAPO OY JA YKSITYISET TURVETUOTTAJAT Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY JA YKSITYISET TURVETUOTTAJAT Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2013 16WWE1868 27.6.2014 VAPO OY JA YKSITYISET TURVETUOTTAJAT Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy ja yksityiset turvetuottajat

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2014 16X236418 6.7.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Turvetuotannon ympärivuotinen valumavesien käsittely

Turvetuotannon ympärivuotinen valumavesien käsittely Turvetuotannon ympärivuotinen valumavesien käsittely Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Seminaari 30.3.2010 Uusia keinoja virtaamien ja talviaikaisen ravinnekuormituksen

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

Asuinalueen rakentamisen vaikutukset veden laatuun, virtaamaan ja ainekuormitukseen - Esimerkkinä Espoon Suurpelto 2006-2012

Asuinalueen rakentamisen vaikutukset veden laatuun, virtaamaan ja ainekuormitukseen - Esimerkkinä Espoon Suurpelto 2006-2012 Asuinalueen rakentamisen vaikutukset veden laatuun, virtaamaan ja ainekuormitukseen - Esimerkkinä Espoon Suurpelto 2006-2012 Pienvesitapaaminen 2.6.2014 Päivi Haatainen Helsingin yliopisto Geotieteiden

Lisätiedot

URAJÄRVEN LLR-KUORMITUSVAIKUTUSMALLINNUS

URAJÄRVEN LLR-KUORMITUSVAIKUTUSMALLINNUS URAJÄRVEN LLR-KUORMITUSVAIKUTUSMALLINNUS Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 251/2014 Niina Kotamäki, Suomen ympäristökeskus, SYKE JOHDANTO 30.9.2014 Tämä työ on osa Kymijoen alueen järvikunnostushankkeessa

Lisätiedot

Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa

Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa Limnologipäivät 11.4.2013 Pia Högmander & Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus TASO-hanke Metsätalouden

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KALATALOUS- TARKKAILUN RAPORTTI VUODELTA 2014

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KALATALOUS- TARKKAILUN RAPORTTI VUODELTA 2014 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KALATALOUS- TARKKAILUN RAPORTTI VUODELTA

Lisätiedot

16WWE0863 22.6.2011. Vapo Oy Energia. Länsi-Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2010 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alue

16WWE0863 22.6.2011. Vapo Oy Energia. Länsi-Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2010 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alue 22.6.2011 Vapo Oy Energia Länsi-Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2010 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alue Vapo Oy Energia Länsi-Suomen yksikön turvetuotantoalueiden Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen

Lisätiedot

Ilmoitus / Alle 10 ha:n turvetuotantoalue / Salonen Sami - Sydännevan turvetuotantoalue II / Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ilmoitus / Alle 10 ha:n turvetuotantoalue / Salonen Sami - Sydännevan turvetuotantoalue II / Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 117 11.06.2014 Ilmoitus / Alle 10 ha:n turvetuotantoalue / Salonen Sami - Sydännevan turvetuotantoalue II / Rakennus- ja ympäristölautakunta 1041/11/01/01/2013 Rakennus-

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, huhtikuu 2015 (23.3.-15.4.2015) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Turussa 8.1.2015. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Ympäristö ja luonnonvarat

Turussa 8.1.2015. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Ympäristö ja luonnonvarat KUULUTUS Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 8.1.2015 päätöksen Vapo Oy:n turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelmasta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 36/07/2 Dnro Psy-2004-y-127 Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2007

ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 36/07/2 Dnro Psy-2004-y-127 Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2007 1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 36/07/2 Dnro Psy-2004-y-127 Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Ritasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja turvetuotannon lopettamiseen liittyvien ympäristönsuojelutoimien

Lisätiedot

Kitkajärvien seuranta ja tilan arviointi

Kitkajärvien seuranta ja tilan arviointi Kitkajärvien seuranta ja tilan arviointi i Mirja Heikkinen 7.12.2009 Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus / Mirja Heikkinen/ Kitka-seminaari 14.12.2009 1 MITÄ, MISSÄ, MIKSI? - Säännöllinen seuranta

Lisätiedot

Lähetämme ohessa päivitetyn Kallaveden yhteistarkkailuohjelman.

Lähetämme ohessa päivitetyn Kallaveden yhteistarkkailuohjelman. 1 / 1 Pohjois-Savon ely-keskus A 1345 31.3.2015 Tiedoksi: Kuopion Vesi Savon Sellu Oy Neuron Kuopion Energia Oy Kuopion kaupunki/ympäristökeskus Vesi-Eko Oy Pohjois-Savon kalatalouskeskus Lähetämme ohessa

Lisätiedot

Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella. Hannu Marttila

Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella. Hannu Marttila Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella Hannu Marttila Motivaatio Orgaaninen kiintoaines ja sedimentti Lisääntynyt kulkeutuminen johtuen maankäytöstä. Ongelmallinen etenkin turvemailla, missä

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

Kenttäkokeiden puhdistustehon ja kustannusten arviointia

Kenttäkokeiden puhdistustehon ja kustannusten arviointia Kenttäkokeiden puhdistustehon ja kustannusten arviointia Humusvesi -loppuseminaari Veli Seppänen, Pentti Pirkonen, Juha Heikkinen VTT Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus NRM Natural Resource Management

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630 RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014 Väliraportti nro 116-14-7630 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 13. 14.10.2014 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 64/12/1 Dnro PSAVI/312/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 64/12/1 Dnro PSAVI/312/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 64/12/1 Dnro PSAVI/312/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA HAKIJA Latva-aavan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 59/03/1 lupamääräysten tarkistaminen ja lisäalueen

Lisätiedot

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 14/211 Anne Åkerberg SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILU

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 75/2016/1 Dnro PSAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2016

LUPAPÄÄTÖS Nro 75/2016/1 Dnro PSAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2016 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 75/2016/1 Dnro PSAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2016 ASIA Laakasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 71/04/2 lupamääräysten tarkistaminen, tuotantoalueen laajentaminen

Lisätiedot

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo 2.2. JALASJÄRVEN KUNTA 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo Jalasjärven kunnan 8 281 asukkaasta 3 5 on liittynyt kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Viemäriverkostoon piiriin kuuluu lisäksi juustola, kenkätehdas,

Lisätiedot

Polvijärven Viinijoen vedenlaatuja kuormitustutkimus vuonna 2012

Polvijärven Viinijoen vedenlaatuja kuormitustutkimus vuonna 2012 Tarmo Tossavainen C Polvijärven Viinijoen vedenlaatuja kuormitustutkimus vuonna 2012 vesistöalueen kunnostussuunnittelun perustaksi KARELIA-ammattikorkeakoulu Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C:13

Lisätiedot

Turvetuottajien vesiensuojelukoulutus, 3. koulutuspäivä Tiivistelmä turvetuotannon valvonnasta

Turvetuottajien vesiensuojelukoulutus, 3. koulutuspäivä Tiivistelmä turvetuotannon valvonnasta Turvetuottajien vesiensuojelukoulutus, Tiivistelmä turvetuotannon valvonnasta Yleistä valvonnasta: Valvonnan sisällöistä: Turvetuotanto on luvanvaraista toimintaa Lupaviranomainen on aluehallintovirasto

Lisätiedot

Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus

Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus Aurajoen virtaa seminaari Aurajoen nykyisyydestä ja tulevasta Lieto 28.11.213 Sari Koivunen biologi www.lsvsy.fi Sisältö: Aurajoen ja Aurajoen vesistöalueen yleiskuvaus

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN PURKUVESISTÖT JA VESISTÖTARKKAILUT

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN PURKUVESISTÖT JA VESISTÖTARKKAILUT JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN PURKUVESISTÖT JA VESISTÖTARKKAILUT Reetta Räisänen biologi Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Jätevedenpuhdistamoiden purkupaikoista Rannikkoalueella on varsin yleistä,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 76/12/1 Dnro PSAVI/368/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.7.2012

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 76/12/1 Dnro PSAVI/368/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.7.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 76/12/1 Dnro PSAVI/368/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.7.2012 ASIA HAKIJA Honkanevan turvetuotantoalueen lisäalueen ympäristölupa ja aikaisemmin myönnetyn ympäristöluvan lupamääräysten

Lisätiedot

Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista

Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista Kosteikkopäivä Saarijärvellä 25.4.2013 Pia Högmander & Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto

Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Kokonaiskuormituksesta hajakuormituksen osuus on fosforin osalta n. 60 % ja typen osalta n 80% (SYKE tilastot) Fosfori Typpi Toimenpiteiden kohdentaminen

Lisätiedot

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Puulan länsiosan kuormitusselvitys Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Puulan länsiosan kuormitusselvitys Mikkelin seudun ympäristöpalvelut Puulan länsiosan kuormitusselvitys Mikkelin seudun ympäristöpalvelut Hännilänjoki Kälkäjoki 2 Johdanto Sysäys tutkimukseen Ranta-asukkaat, kalastajat ja osakunnat ilmaisivat huolensa Puulan veden tummumisesta,

Lisätiedot

KYYJÄRVEEN LASKEVIEN UOMIEN AINEVIRTAAMA-TUTKIMUS. Tuomo Laitinen, FM 18.12.2012

KYYJÄRVEEN LASKEVIEN UOMIEN AINEVIRTAAMA-TUTKIMUS. Tuomo Laitinen, FM 18.12.2012 KYYJÄRVEEN LASKEVIEN UOMIEN AINEVIRTAAMA-TUTKIMUS Tuomo Laitinen, FM 18.12.2012 Sisällys 1. Tutkimuksen taustaa... 2 2. Aineisto ja menetelmät... 2 2.1 Laskentaperusteet... 3 2.2 Virtaaman mittaus... 3

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU VUODELTA 2010 Vesistötarkkailu

OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU VUODELTA 2010 Vesistötarkkailu 10512/2011 OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU VUODELTA 2010 Vesistötarkkailu LAPIN VESITUTKIMUS OY LAPIN VESITUTKIMUS OY vuodelta 2010 Vesistötarkkailu 10512/2011 27.4.2011 Satu Ojala, FM limnologi LVT

Lisätiedot

Oyj:n toimeksiannosta

Oyj:n toimeksiannosta Liite 1 1(5) Yhteenveto jätevesien vaikutusalueen tilasta ja kalastosta 1 Selvityksen peruste Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto (1.1.2010 alkaen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue)

Lisätiedot

TASO-hankkeen esittely

TASO-hankkeen esittely TASO-hankkeen esittely Soiden ja turvemaiden vesistövaikutukset 17.10.2012 Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus TASO-hanke Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun valtakunnallinen

Lisätiedot

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 214 Sari Koivunen 3.12.215 Nro 32-15-8348 2 (14) LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS (214) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS... 3 2. AINEISTO

Lisätiedot

VAPO OY:N KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN TURVETUOTANTOALUEIDEN VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVEDOT VUO- DELTA 2010

VAPO OY:N KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN TURVETUOTANTOALUEIDEN VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVEDOT VUO- DELTA 2010 SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA VAPO OY:N KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN TURVETUOTANTOALUEIDEN VELVOITETARKKAILUJEN

Lisätiedot

Case Vapo. Ahti Martikainen Viestintä ja yhteiskuntasuhteet 10.4.2013

Case Vapo. Ahti Martikainen Viestintä ja yhteiskuntasuhteet 10.4.2013 Case Vapo Ahti Martikainen Viestintä ja yhteiskuntasuhteet 10.4.2013 Sitoumus 121212 Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, noin 405 TWh (Tilastokeskus) Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan

Lisätiedot

Vapo Oy. Turvetuotantoalueiden vesistökuormituksen arviointi YVAhankkeissa ja ympäristölupahakemuksissa

Vapo Oy. Turvetuotantoalueiden vesistökuormituksen arviointi YVAhankkeissa ja ympäristölupahakemuksissa 6.11.2009 Vapo Oy Turvetuotantoalueiden vesistökuormituksen arviointi YVAhankkeissa ja ympäristölupahakemuksissa Yhteenveto tutkimusten ja kuormitustarkkailujen tuloksista 1 Turvetuotantoalueiden vesistökuormituksen

Lisätiedot

TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely

TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö Anne Aaltonen TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely 213 tulokset Juha Paavola Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Alueen kuvaus... 1 2.1 Matjärven perustiedot... 1 2.2

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 20.11.2015

KERTARAPORTTI 20.11.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 11/2015, 3.11.2015 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 91/12/1 Dnro PSAVI/35/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.9.2012

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 91/12/1 Dnro PSAVI/35/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.9.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 91/12/1 Dnro PSAVI/35/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.9.2012 ASIA HAKIJA Patasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Pyhäntä, Kärsämäki ja Siikalatva

Lisätiedot

Kuopion Puronnotkon kosteikon tarkkailun tulokset 2012-2013

Kuopion Puronnotkon kosteikon tarkkailun tulokset 2012-2013 Suomen ympäristökeskus, Vesikeskus Kuopion Puronnotkon kosteikon tarkkailun tulokset 2012-2013 HULE-hankkeen osaraportti Kasvio Pinja, Koskiaho Jari, Ulvi Teemu & Jormola Jukka 18.12.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Varkauden kaupunki LÄHETE A 4 Vesi- ja viemärilaitos Käsityökatu 42-44 29.3.23 2 VARKAUS Tiedoksi: Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Varkauden

Lisätiedot

Ympäristön tila alkuvuonna 2013

Ympäristön tila alkuvuonna 2013 NÄKYMIÄ ALKUVUOSI 213 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Ympäristön tila alkuvuonna 213 Vesistöjen tilan seuranta Etelä-Pohjanmaan ELY:n alueella Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, Liikenne- ja ympäristökeskus seuraa

Lisätiedot

Rikkasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä Kivipuron syventämistä ja siivousperkausta koskeva vesitalouslupa, Kiuruvesi

Rikkasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä Kivipuron syventämistä ja siivousperkausta koskeva vesitalouslupa, Kiuruvesi PÄÄTÖS Nro 90/07/2 Dnro ISY-2006-Y-222 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2007 ASIA Rikkasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä Kivipuron syventämistä ja siivousperkausta koskeva vesitalouslupa, Kiuruvesi

Lisätiedot

2 (27) Toiminta. Tuotannon arvioidaan kestävän 35 vuotta.

2 (27) Toiminta. Tuotannon arvioidaan kestävän 35 vuotta. Etelä-Suomi Päätös Nro 211/2015/2 Dnro ESAVI/9061/2014 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2015 ASIA Summansuon turvetuotannon ympäristölupa, Hamina HAKIJA PJ-Turve Oy Palosentie 382 46710 SIPPOLA HAKEMUS

Lisätiedot

Mitattua tietoa jatkuvatoimisesta vedenlaadun tarkkailusta

Mitattua tietoa jatkuvatoimisesta vedenlaadun tarkkailusta Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 Mitattua tietoa jatkuvatoimisesta vedenlaadun tarkkailusta Arto Mäkinen Projektipäällikkö, Metso Automation Sisältö Metson jatkuvatoimisen mittauspalvelun

Lisätiedot

Rantamo-Seittelin kosteikon vedenlaadun seuranta

Rantamo-Seittelin kosteikon vedenlaadun seuranta Rantamo-Seittelin kosteikon vedenlaadun seuranta Jari Koskiaho, SYKE Tuusulanjärven tila paremmaksi -seminaari Gustavelund 23.5.2013 Kosteikoissa tapahtuvat vedenpuhdistusprosessit Kiintoaineksen laskeutuminen

Lisätiedot

Ravinnehuuhtoumat peltoalueilta: salaojitetut savimaat

Ravinnehuuhtoumat peltoalueilta: salaojitetut savimaat Ravinnehuuhtoumat peltoalueilta: salaojitetut savimaat Peltokuivatuksen tarve ja vesistövaikutukset Gårdskulla Gård 2.6.2014 Maija Paasonen-Kivekäs Sven Hallinin tutkimussäätiö Peltoalueiden kuivatus Kuivatusmenetelmät

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007

Tampereen kaupunki Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007 Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007 Mikko Kajanus Suunnitteluinsinööri 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Maankäyttövaihtoehto 2... 3 2.1 Valuma

Lisätiedot

Ojitetut kosteikot turvetuotannon. TuKos-hankkeen loppuseminaari

Ojitetut kosteikot turvetuotannon. TuKos-hankkeen loppuseminaari Ojitetut kosteikot turvetuotannon valumavesien puhdistuksessa TuKos-hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Loppuyhteenveto Raimo Ihme Kosteikoiden tehokas käyttö Maankäytöstä peräisin oleva kuormitus on nykyisin

Lisätiedot