Koulutukseen osallistuja(t): ammattiryhmä tai amm.nimikkeet. Henkilöstösihteeri Palkkasihteeri. Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutukseen osallistuja(t): ammattiryhmä tai amm.nimikkeet. Henkilöstösihteeri Palkkasihteeri. Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä"

Transkriptio

1 Hekilöstökoulutukse suuittelulomke (mmtillise osmise kehittäe) v (Koulutuksee osllistumisest tehdää lisäksi yksilöity web-päätös.) perust, rvio koko hekilöstö mmtillisest osmisest sekä mmtillise osmise vtimuksiss tphtuvist muutoksist j äide syistä: Lisäädäö sekä virk- j työehtosopimuste muutokset, uusie ohjelmie käyttööotto Toimieli/kustuspikk Kuhllitus / 1305 Keskushllito/1310 Tlous- j hekilöstöhllito / 1315 Perustelut: mite koulutus vst koulutustrpeisii Plkkhllio hekilöstö kehittäe Tloushllio hekilöstö kehittäe Ammttitido kehittäe tilisuude imi ti ihe Virk- j työehtosopimus-koulutuks et j Viromiskoulutukset, Atk-ohjelmistoje muutos Kirjpitosääökset Atk-ohjelmistoje muutokset Ohjelmistoje muutokset Lisäädäö muutokset Koulutuksee osllistuj(t): mmttiryhmä ti mm.imikkeet Hekilöstösihteeri Plkksihteeri Pääkirjpitäjä Kirjpitäjä Lskuttjt Asutosihteeri Lisäädäö muuttue Ajkohtiset sit Hllitojohtj Kujohtj Ammttitido kehittäe Esimiehe rooli Esimiehet muuttuvss j kehittyvässä työyhteisössä toteuttj, jos tiedoss ruokil utuoil l), 1 t ) o orvuksee oikeuttv rstill) Kustukset CGI CGI j SKY CGI FCG Työtj osllistue kustuksii Kutjohte Kujohtj Yhteesä 8 000

2 Hekilöstökoulutukse suuittelulomke (mmtillise osmise kehittäe) v (Koulutuksee osllistumisest tehdää lisäksi yksilöity web-päätös.) perust, rvio koko hekilöstö mmtillisest osmisest sekä mmtillise osmise vtimuksiss tphtuvist muutoksist j äide syistä: Kiire, ilmpiiri j työ kehittäe - keittiöide yhdistymisestä j siivouslueide iheutuvt muutokset Toimieli/kustuspikk Ruokplvelu j puhtusplvelu Perustelut: mite koulutus vst koulutustrpeisii Työhyvivoiti, ilmpiiri kysymykset Ruokplveluu j siivouksee liittyvät yhteiset sit tilisuude imi ti ihe Hekisee työhyvivoitii liittyvää koulutust Rutjärve, Ruoklhde j Prikkl yhteie koulutuspäivä Koulutuksee osllistuj(t): mmttiryhmä ti mm.imikkeet toteuttj, jos tiedoss ruokil utuoil l), 1 t ) o orvuksee oikeuttv rstill) Kustukset Työtj osllistue kustuksii kikki kikki Ruokohjeide uudistmist Ruokohjeide päivitys kokit JHL Ammtilliset opitopäivät Puhtusplveluje opitopäivät puhtusplvelu JHL 1 pv X X X Ammtilliset opitopäivät Hygieiosmisjärjestelmää, osmistestie järjestämistä, osmistodistuste myötämistä j Kysymyspkki -tietoktjärjestelmä käyttöä Rvitsemisplveluje opitopäivät Kuopioss ruokplvelu JHL 1 pv X X X ruok- j puhtusplvelupäällikkö Evir 1pv X Ajkohtiset koulutukset jkohtiset koulutukset kikki Yhteesä

3 Hekilöstökoulutukse suuittelulomke (mmtillise osmise kehittäe) v (Koulutuksee osllistumisest tehdää lisäksi yksilöity web-päätös.) perust, rvio koko hekilöstö mmtillisest osmisest sekä mmtillise osmise vtimuksiss tphtuvist muutoksist j äide syistä: Kehittämishkuisuus j osmistso prte, uudet iovtiot, EU-ohjelmie j rhoituskvie tutemus j hyödytäe, luekehittämise potetili tuiste j hyödytäe Prikkl prhksi Toimieli/kustuspikk Mtlouslomitus 1900 j lomitushllito 1910 Elikeioje kehittäe 1400 Perustelut: mite koulutus vst koulutustrpeisii tilisuude imi ti ihe Koulutuksee osllistuj(t): mmttiryhmä ti mm.imikkeet toteuttj, jos tiedoss ruokil utuoil l), 1 t ) o orvuksee oikeuttv rstill) Mel jkohtispäivät lomitusplveluohjjt 12 Mel jkohtispäivät lomitusplvelupäällikkö 12 Lomitustoime plvelussuhdepäivä lomitusplveluohjjt 6 Lomitustoime plvelussuhdepäivä lomitusplvelupäällikkö 6 Ammtillise osmise kehittäe mtlouslomittjt 18 EU: uude ohjelmkude vtim koulutus yrityseuvoj 6 elikeiojohtj projektipäällikkö Projektihlli tehoste yrityseuvoj 12 projektipäällikkö Mtkilu kehittäe yrityseuvoj 12 elikeiojohtj Biotloude kehittäe projektipäällikkö 6 Esimieskoulutus elikeiojohtj 6 Yhteesä Kustukset Työtj osllistue kustuksii

4 Hekilöstökoulutukse suuittelulomke (mmtillise osmise kehittäe) v (Koulutuksee osllistumisest tehdää lisäksi yksilöity web-päätös.) perust, rvio koko hekilöstö mmtillisest osmisest sekä mmtillise osmise vtimuksiss tphtuvist muutoksist j äide syistä: Vrhisksvtukse tiimit ltivt tiimisopimukse j rvioivt siiä setettuje ldulliste tvoitteide toteutumist sääöllisesti rvioii vuosiympyrä muk. Tiimikehityskeskusteluiss sovit tii tvoitteet, hekilökohtiset työkehittämise tvoitteet sekä trvittvt toimepiteet tvoitteide svuttmiseksi (trvittv koulutukse suuittelu, pedgogiset illt/ metoroiti, teemillt). Tiimityö j ldu rvioii myötä vhvistet vrhisksvtussuuitelm, esiopetussuuitelm j lpse om vrhisksvtussuuitelm kirjttuje tvoitteide toteutumist yhdessä lste perheide j yhteistyöthoje kss. Tvoittee o turvt lpse tspioie kehitys j tuke perheide ksvtustyötä. Uude orgistiomuutokse muk tulosluee esimies/ vrhisksvtuspäällikkö vst koko tuloslueest j toimii sivistystii jäseeä. Hllitoo j tloutee liittyvä tiedo lisääe jkohtist. Toi piopistelue tloussuuitelm : Ku vrhisksvtussuuitelm j Ltukäsikirj päivittäe (vlmis ). Esiopetukse opetussuuitelm tekee uusie perusteide pohjlt yhdessä purikutie kss (käytössä ). Toimieli/kustuspikk Vrhisksvtus Perustelut: mite koulutus vst koulutustrpeisii Ajkohtie tieto, uudet säädökset Ajkohtie tieto, uudet säädökset tilisuude imi ti ihe Päivähoitomksut, tloude seure, hllito Uusi vrhisksvtuslki ym. Koulutuksee osllistuj(t): mmttiryhmä ti mm.imikkeet toteuttj, jos tiedoss ruokil utuoil l), 1 t ) o orvuksee oikeuttv rstill)+s os. *) Kustukset Työtj osllistue kustuksii vrhisksvtuspäällikkö 6 työik, osllistumismksu, mtkt, päivärh vrhisksvtuspäällikkö 6 työik, osllistumismksu, mtkt, päivärh

5 Verkostoitue Tiimikehityskeskustelu tvoitteet: pedgogie ilt, metoroiti, opitokäyti Tiimikehityskeskustelu tvoitteet Tloussuuitelm 2015 piopistelue Tloussuuitelm 2015 piopistelue Tloussuuitelm 2015 piopistelue Tloussuuitelm 2015 piopistelue Tloussuuitelm 2015 piopistelue Amu- j iltpäivätoi sekä koulu kerhotoi ohjjie j koordittoreide koulutukset Kokemuste vihto sovitust iheest liittye lste ksvtuksee, vhempie kss tehtävää yhteistyöhö ti työyhteisö kehittämisee Alle kouluikäiste lste rvitsemus j llergit, puhtpito Esiopetussuuitelm uudet perusteet Vrhisksvtussuuitel m päivittäe Lpse kiele tukee, os vrhisksvtussuuitel m Tideksvtus, os vrhisksvtussuuitel m Päivitety vrhisksvtussuuitel m käyttööotto vrhisksvtuspäällikkö mu- j iltpäivätoi ohjjt vrhisksvtushekilöstö ihee muk ruokplvelutyötekijä, päivähoitovustj-siivooj vrhisksvtuspäällikkö lstetrhopettjt koko vrhisksvtushekilöstö lstetrhopettjt päivähoitjt Amu- j iltpäivätoi j koulu kerhotoi Etelä-Krjl j Kymelkso verkosto Tutustue toise ku toit/ pedgogie ilt Pedtieto, Prikkl Yhdessä purikutie kss 6 työik, mtkt, päivärh 3 työik, mtkt 6 työik, osllistumismksu, mtkt, päivärh 6 työik, osllistumismksu, mtkt, päivärh työik, lous, khvi tiluskoulutus (lv 0%) 3 työik, mtkt vrhisksvtushekilöstö Itse järjestetty 3 työik, mtkt vrhisksvtushekilöstö Itse järjestetty/ työvuode suuittelu Ammttitido ylläpitäe, turvllisuus Esipukurssi 1 1 hlö/ tiimi Kko kslisopisto 6 työik, mtkt 16 oppitu ti osllistumismksu 22,00/ hlö työik Ammttitido ylläpitäe, turvllisuus Lste hätäesipu 3t vrhisksvtushekilöstö 3 osllistumismksu, työik, mtkt Yhteesä *) Kikki vrhisksvtukse koulutukset ovt myös sosilihuollo mukist täydeyskoulutust.

6 Hekilöstökoulutukse suuittelulomke (mmtillise osmise kehittäe) v (Koulutuksee osllistumisest tehdää lisäksi yksilöity web-päätös.) perust, rvio koko hekilöstö mmtillisest osmisest sekä mmtillise osmise vtimuksiss tphtuvist muutoksist j äide syistä: Muutokset toitympäristöissä, lkimuutokset Toimieli/kustuspikk Vp sivistystyö Perustelut: mite koulutus vst koulutustrpeisii Ammttitito ylläpitävä ti täydetävä koulutus tilisuude imi ti ihe EA Koulutuksee osllistuj(t): mmttiryhmä ti mm.imikkeet Liikuohjj toteuttj, jos tiedoss Kslisopist o ruokil utuoil l), 1 t ) o orvuksee oikeuttv rstill) Kustukset 50 Työtj osllistue kustuksii 50,00 Ikäihmiste liikuohjus Ikäistituutti / liikutopistot ,00 Ajkohtiskoulutukset EKLU, EKSOTE 50 50,00

7 Ammttitito ylläpitävä ti täydetävä koulutus - Kerhokoordittoreille trkoitetut koulutukset - Nuorisotyö lueellise verkosto koulutukset - Ajkohtiset koulutukset - Järjestyksevlvoj uusitkoulutus - Tukioppilide ohjjkoulutus Nuorisotyötekijä Etelä-Krjl j Kymelkso pip-toi lueellie verkosto Kupit j hke ELY, OKM Yksityie koulutukse järjestäjä ,00 100,00 100,00 120,00 150,00 Ammttitito ylläpitävä ti täydetävä koulutus Ajkohtiset koulutukset Hellewi-ohjelm Kulttuuripäällikkö Opistosihteeri, kulttuuripäällikkö MLL OKM, ELY, ,00 KOL, mkulliset yhteistyöverkos tot Yritys ,00 Uusit iformtiot kirjoist, kirjilijoist j l suutuksist tv tphtum Ajkohtist tieto omlt lueelt, omst kirjstokimpst j yhteisestä kirjstojärjestelmästä Helsigi kirjmessut lokkuu 2015 Mkutkirjsto koulutukset v kirjstojohtj, kirjstosihteeri, kirjstovirkilijt, kirjstojärjestelijät kirjstojohtj, kirjstosihteeri, kirjstovirkilijt, kirjstojärjestelijät Suome messut Kirjstojohtjie euvottelupäivät Syksyllä 2015 kirjstojohtj Yhteesä 2.670

8 Hekilöstökoulutukse suuittelulomke (mmtillise osmise kehittäe) v (Koulutuksee osllistumisest tehdää lisäksi yksilöity web-päätös.) perust, rvio koko hekilöstö mmtillisest osmisest sekä mmtillise osmise vtimuksiss tphtuvist muutoksist j äide syistä: Opetukse uusie virtuste omksue, tuke trvitsevie oppilide oikelie tukee, opetussuuitelmie tekee, vlmetutue sähköisii ylioppilskirjoituksee, hllito-ohjelmie, opitoetuuksie j OVTES/KVTES: j tsll pysye Toimieli/kustuspikk Perusopetus j lukio Perustelut: mite koulutus vst koulutustrpeisii tilisuude imi ti ihe 1/2 veso keväällä j 1/2 veso syksyllä Lukuvuode suuittelu 1/2 Vesoi ti kokoisi Vesoi Uude pikllise perusopetukse opetussuuitelm yleiste j iekohtiste osie tekee yhdessä j/ti ryhmittäi 1/2 Vesoi ti kokoisi Vesoi Uude pikllise lukio opetussuuitelm yleiste j iekohtiste osie tekee yhdessä j/ti ryhmittäi KiV Koulu koulutukset kiusmist vstustv koulu Alueellie j jkohtiskoulutus lähilueell, sisältää myös mhdollise Osv-koulutukse j lueellise ops-koulutukse Opetettv iee sisältökoulutust j pedgogiikk Koulutuksee osllistuj(t): mmttiryhmä ti mm.imikkeet Perusopetukse j lukio opettjt, rehtori Perusopetukse j lukio opettjt, rehtori toteuttj, jos tiedoss ruokil utuoil l), 1 t ) o orvuksee oikeuttv rstill) Kustukset Työtj osllistue kustuksii 6 X OVTES: mukist koulutust työj ulkopuolell 12 X OVTES: mukist koulutust työj ulkopuolell lukio opettjt, rehtori 12 X OVTES: mukist koulutust työj ulkopuolell ieeopettjt, luokopettjt j koulukäyiohjjt ieeopettjt j luokopettjt Kiv Koulu-orgis tio 6 X Virkehtosopimukse mukisi korvuksi X Virkehtosopimukse mukisi korvuksi ieeopettjt X Virkehtosopimukse mukisi korvuksi

9 Yleistä pedgogiikk j didktiikk luokopettjt, ieeopettjt j koulukäyiohjjt X Virkehtosopimukse mukisi korvuksi tk-litteide käytöstä (erit. IPd-koulutus) Hllito-ohjelmie käyttökoulutus (Primus, Kurre, Wilm) lukio j perusopetukse opettjt peruskäyttö rehtori, vrrehtori, pulisjohtj j Sre koulujohtj sekä trvittess opettjt; syvetävä käyttö (esim. ohjelmie yhteiskäyttö sekä lomke-editorikoulutus): koulusihteeri j koulusihteeri sijie, rehtori / Sre koulujohtj X Virkehtosopimukse mukisi korvuksi StrSoft X Virkehtosopimukse mukisi korvuksi KELA: järjestämä koulutus opitotuki- j koulumtk-sioist koulusihteeri, lopo KELA X Virkehtosopimukse mukisi korvuksi Koulutukset OVTES: j KVTES: tulkist rehtori, koulusihteeri X Virkehtosopimukse mukisi korvuksi Pikllise perusopetukse j lukio opetussuuitelm tekoo vlmetv koulutus rehtori/koulu-johtj sekä ieeopettjie j luokopettjie edustjt X Virkehtosopimukse mukisi korvuksi Sähköise ylioppilstutkio toteuttmisee liittyvä koulutus lukio opettjt, tietotekiikktukihekilö X Yhteesä

10 Hekilöstökoulutukse suuittelulomke (mmtillise osmise kehittäe) v (Koulutuksee osllistumisest tehdää lisäksi yksilöity web-päätös.) perust, rvio koko hekilöstö mmtillisest osmisest sekä mmtillise osmise vtimuksiss tphtuvist muutoksist j äide syistä: Tekise toime päälliköide j rkeusvlvo omie toimilueide erityispiirteet edellyttävät ydiluees syvempää tietämystä j osmist. Lit, setukset j vtimukset muuttuvt jtkuvsti. Aj tsll pysye edellyttää jtkuv suuitelmllist kouluttutumist. Toimieli/kustuspikk Tekie toimi/päälliköt j rkeustrkstj (yhdyskuttekiikk, rkete j kvoitus / rkeustrkstj, kiiteistöt) Perustelut: mite koulutus vst koulutustrpeisii 1)Rkeuttmisess tulee jtkuvsti uusi käytätöjä j määräyksiä, jotk edellyttävät uutt tieto 2)Kvoitus o tärkeä os rketmispäällikö tehtäväkuv 3)Lkisääteiset koulutukset (tulityö, työturvllisuus, tieturv yms.) 4)MR Lkii o tuloss muutoksi, jotk vikuttvt rkeusvlvo tehtävii 1) Tlotekiikk j kiiteistöpito kehittyvät voimkksti. Yleie l tutee j ose t äkökulm mhdollisuuksist kehittää kiiteistö hoito. 2) Kiiteistöl hllito o erityisos-lue jok tutee j tiedo päivittäe o tärkeä os työkuv hllit. 3) Hkitmeettelyt kehittyvät jtkuvsti, työssä merkittävä os, sääöllie täydeyskoulutus tärkeää. tilisuude imi ti ihe 1)Rkeuttmise käytäöt j muuttuvt säädökset 2)Kvoituskoulutus 3)lkisääteiset koulutukset 4)MRL-koulutus lkimuutoksist 1) Tlotekiik j kiiteistöpido täydeyskoulutus. 2) Kiiteistöl hllio täydeyskoulutus. 3) Hkit, täydetävä j syvetävä koulutus. Koulutuksee osllistuj(t): mmttiryhmä ti mm.imikkeet toteuttj, jos tiedoss ruokil utuoil l), 1 t Rketmispäällikkö 1) 8*) 2) 16*) 3) 16*) 4) 8*) *) rvio Kuosspitopäällikkö 1) 7 *) 2) 7 *) 3) 7 *) *) rvio ) o orvuksee oikeuttv rstill) Kustukset Työtj osllistue kustuksii Kyllä Kyllä 1)Yhdyskuttekiik kehityksessä j tsll pysye t äkökulm j vlmiuksi kehittää toit. 2)Vesihuoltolki o uudistuut. Uude li tutemus o jkohtie si omss työssä. 3)Hkitmeettelyt kehittyvät jtkuvsti, työssä merkittävä os, sääöllie täydeyskoulutus tärkeää. 1)Yhdyskuttekiikk liittyvä jkohtie täydeyskoulutus 2) uudistueesee vesihuoltolkii liittye 3)Hkitkoulutust Yhdyskuttekiik päällikkö 1) 8 *) 2) 8 *) 3) 8 *) *) rvio Yhteesä Kyllä

11

12 Hekilöstökoulutukse suuittelulomke (mmtillise osmise kehittäe) v (Koulutuksee osllistumisest tehdää lisäksi yksilöity web-päätös.) perust, rvio koko hekilöstö mmtillisest osmisest sekä mmtillise osmise vtimuksiss tphtuvist muutoksist j äide syistä: Vlvot- j utomtio-ohjelmistoje hyödytäe kullistekisillä litoksill j verkostotiedo hlliss lisäätyy koko j. Litoshekilöstö osmist tällä lueell o trpee lisätä koulutukse vull. Litoshekilöstöä o vähä, jote o myös trpee koulutt eri litoste hoitji site, että litosmiehet pystyvät hoitm joustvsti sijisuuksi eri litoksill. Yksi voi olev litosmiehe pikk o myös trkoitus täyttää j äi ollee uusi litosmies trvitsee mhdollisesti myös lisäkoulutust tehtävää vrte. Myös turvllisuuskoulutukselle o trvett (erityisesti litosmiehillä, jotk työsketelevät vrlloloss), sillä häiriökäyttäytye o lisäätyyt. Vlmiutt/osmist/tietämystä kohdt hkl-siks o lisättävä. Lkisääteiset kortti -koulutukset ovt trpeellisi työtehtävie hoidoss (mm. tulityö-, työturvllisuus-, vesityö- j tieturvkortti). Toimieli/kustuspikk Tekie toimi / litokset / litosmiehet Perustelut: mite koulutus vst koulutustrpeisii Jätevedepuhdistmo j jätevesipumppmoide tehoks toit edellyttävät hyvää prosessie tutemust litoshekilökult. vull tietämys lisäätyy. vull kehittyviä ohjusj utomtiojärjestelmiä void hyödytää työssä tehokkm. Vesilitospuolell koulutukse vull pysytää j tsll kehittyvistä työmeetelmistä sekä l jkohtisist sioist. Hekilöstöjärjestelyide vuoksi lämpölitokse hoitj tehtävää siirtyeelle litosmiehelle trvit lisäkoulutust riittävä pätevyyde smiseksi. Työtehtävii liittyvie ohjelmie käyttö edellyttää ohjelmie hyvää hllit. tilisuude imi ti ihe 1)Puhdistmohoitj koulutus 2)Pumppmokoulutus 3)Ohjelmisto- j utomtiojärjestelmii liittyvä koulutus Koulutuksee osllistuj(t): mmttiryhmä ti mm.imikkeet toteuttj, jos tiedoss ruokil utuoil l), 1 t litosmies (jätevesilitos) 1) 16 *) 2) 8 *) 3) 8 *) *) rvio 1)Vesihuollo kehittäe litosmies (vesilitos) 1) 16 *) 1)Lämpölitoksehoitj koulutus / B-koeehoitj koulutus 2)Ohjelmisto- j utomtiojärjestelmii liittyvä koulutus 1) Ohjelmisto- j utomtiojärjestelmii liittyvä koulutus *)rvio litosmies (lämpölitos) 1) 40 *) 2) 8 *) *) rvio litosmies (Sri) 1) 8 *) *)rvio ) o orvuksee oikeuttv rstill) Kustukset Työtj osllistue kustuksii

13 Uude litosmiehe oslt koulutuksell täydeetää hekilö osmist trvittvilt os-lueilt. Lisäksi kouluttmll uusi litosmies käytössä olevii ohjelmii työ sujuvuus j tehokkuus pree. Turvttomuus työtehtävissä j hkl sikk kohte o uusi hste. Häiriökäyttäytye o lisäätyyt j fyysise väkivll uhk o olemss. Työturvllisuus-, tulityö-, vesityö- j tieturvkortit ovt trpeellisi työtehtävie hoidoss. trve rvioid tpuskohtisesti, mm. korttie päivitykset. 1)Keypro-ohjelm koulutust 2)Vesilitokse hoitj koulutus Turvllisuuskoulutus, hkl sikk kohte Vdittvt työturvllisuus-, tulityö-, vesityö j tieturvkortti koulutukset trpee muk. litosmies (uusi) 1) 8 *) 2) 16 *) Kikki litosmiehet, trpee muk (erityisesti vrlloloss työsketelevät) Kikki litosmiehet, trpee muk. *)rvio 8 *) *) rvio 8 *) *) rvio Yhteesä

14 Hekilöstökoulutukse suuittelulomke (mmtillise osmise kehittäe) v (Koulutuksee osllistumisest tehdää lisäksi yksilöity web-päätös.) perust, rvio koko hekilöstö mmtillisest osmisest sekä mmtillise osmise vtimuksiss tphtuvist muutoksist j äide syistä: Hekilökull o kokemuksee perustuv vhv perusosmist. Uusie järjestelmie vtim erityisosmist j esimerkiksi turvllisuusvtimuste mukist syvempää erikoisosmist hekilökull ei ole riittävästi. Käytössä olevie tietojärjestelmie tehoks käyttö edellyttää ohjelmistoje koulutust. Turvllisuus o oussut uute si työtehtävie hoidoss, häiriökäyttäytye o lisäätyyt. Kiiteistöjärjestelmie tehoks käyttö edellyttää syvetävää koulutust utomtio j tlotekiik oslt. Korjusrketmise kiristyvät ltu- j pätevyysvtimukset edellyttävät koulutust j pätevöitymistä. Lkisääteiset kortti -koulutukset o trpeellisi työtehtävie hoidoss (mm. tulityökortti). Ohjelmistoje käytö täydeyskoulutus t lisäosmist erikoisohjelmie käyttöö. Turvllisuuskoulutus, häiriökäyttäytye lisäätyyt. Vlmiutt/osmist/tietämystä kohdt hkl-siks o lisättävä. Toimieli/kustuspikk Tekie toimi/kiiteistöt, liikutpikt j yleisie lueide hoito Perustelut: mite koulutus vst koulutustrpeisii Automtio, tlotekiik j etävlvo määrä lisäätyy kiiteistöissä, järjestelmie tekisyys j vtii syvetymistä j erityisosmist. Vesieristyste pätevyyskoulutus lisää vesieristystuotteide tutemust j mmttiosmist. Rketmise kiristyvät ltuvtimukset edellyttävät pätevöitymistä erityisrketeisii. Turvttomuus työtehtävissä j hkl sikk kohte o uusi hste. Häiriökäyttäytye o lisäätyyt j fyysise väkivll uhk o olemss. Liikutpikkoje hoitokoeide käyttö- j huoltokoulutus o trpeellist uusie koeide j meetelmie käyttööotoss. Työturvllisuus- j tulityökortit ovt trpeellisi työtehtävie hoidoss. trve rvioid tpuskohtisesti, mm. korttie päivitykset. Leikkivälieide trkstj pätevyyskoulutus tilisuude imi ti ihe Automtio, tlotekiik j etävlvo käyttökoulutust j täydetävää litetoimittjkohtist koulutust VTT: hyväksymä vesieristäjä pätevyyskoulutus Turvllisuuskoulutus, hkl sikk kohte Liikut-lueide hoido erityis- j hoitovälieide tyyppikoulutukset. Vdittvt työturvllisuus-, tulityö, tieturvkortti koulutukset trpee muk. Lkisääteiste trkstuste tekemisee vdittv koulutus. Koulutuksee osllistuj(t): mmttiryhmä ti mm.imikkeet Tlomiehet/ kiiteistöhoitjt toteuttj, jos tiedoss ruokil utuoil l), 1 t ) o orvuksee oikeuttv rstill) Kustukset 8 Kyllä Rkeusmmttimiehet 16 Kyllä Kikki, trpee muk 8 Kyllä Liikutpikkoje hoitjt 8 Kyllä Kikki, trpee muk. 8 Kyllä Liikutpikkoje hoitjt j heidä vrmiehet (2-3 hek.) Viherympäristöliit to / HAMK 42 X kyllä Työtj osllistue kustuksii

15 Ohjelmistoje tehokäyttö vtii lisäkoulutust osmise syvetämiseksi. Kiiteistöhoido yms. ohjelmistoje täydeyskoulutus Ifo: Koulutuksee käytetty ik luet työjksi kikkie seurvie edellytyste täyttyessä: tulee oll työtj itsesä järjestämä välittömästi virhltij/työtekijä virk-/työtehtävii liittyvä työopstuksee ristettv virk-/työtehtävie hoido klt välttämätö virhltij ei voi virkvelvollisuutt j virktehtäviää lilyömättä/ työtekijä työvelvollisuuksi lilyömättä kieltäytyä Kiiteistöhoitjt 8 Kyllä Yhteesä ) korvuksee oikeuttv koulutus voi oll (plkktuke sv koulutus ei oikeut orvuksee): lisä- ti täydeyskoulutust oppisopimukse teorijksoj (jos työtj mks plkk) ti korkekoulutettuje oppisopimustyyppie koulutus äyttötutkiot (jos työtj mks plkk) omehtoie koulutus työjll (työpos ei ole työtj käytettävissä) työohjus metoroiti verkkokoulutus sisäie koulutus työsuojelukoulutus esimiehille ti koko hekilöstölle perehdyttämise koulutuksellie osio VESO-päivät, jos käytetää koulutuksee

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat TÄMÄ DOKUMENTTI ON TARKOITETTU MIELEN AVAIN -HANKKEEN PROJEKTIEN ITSEARVIOINNIN TOTEUTTAMISEEN itserviointi Työkirpoht NET EFFECT OY ANNIINA ALI-LAURILA TOIMINTA 1. Johtjuus 3. HENKILÖSTÖ 7. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi OSAAVA kehittämishnkkeid hllinnoinnin ops Toimintvuosille 2015 2016 j 2016 2017 tehtyj vltionvtpäätöst tueksi päivitetty 4.1.2016 vsm/pj pä 2 Sisällysluettelo Osv ohjelmn mukis vltionvtuks hkemin.... 3

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja 9kpedu Keski-Pohjnmn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Sähkö- j utomtiotekniikn perustutkinto, Sähkö- j utomtiotekniikn osmisl Sähkösentj sekä utomtiosentj ldittu: 25.06.2015 Mrko Päiveröinen hyväksytty:

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto, (pkpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Log istiikn perustutkinto, Ku ljetusplvel ujen osm isl Autonkuljettj Yhd i ste I m äjo n e uvo n ku ljettj ldittu: 16.05.2015 Pekk Luom hyväksytty:

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Audiovisulisen viestinnän perustutkinto, Medi-ssistentti ldittu: 04.08.015 Jussi Järviniemi hyväksytty:6.8.015 S f r0 -l l-l Purontus rehtori

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

Mitä olemme oppineet normittavien ops-prosessien johtamisesta - case OPS. Tuija Viitasaari ja Sari Salomaa-Niemi

Mitä olemme oppineet normittavien ops-prosessien johtamisesta - case OPS. Tuija Viitasaari ja Sari Salomaa-Niemi Mitä olemme oppineet normittavien ops-prosessien johtamisesta - case OPS Tuija Viitasaari ja Sari Salomaa-Niemi OPS prosessin tasot Lainsäädäntö valtakunnallinen ja kansainvälinen Opetushallituksen perusteet

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

Analyysi 2. Harjoituksia lukuihin 1 3 / Kevät Anna sellainen välillä ] 2, 2[ jatkuva ja rajoitettu funktio f, että

Analyysi 2. Harjoituksia lukuihin 1 3 / Kevät Anna sellainen välillä ] 2, 2[ jatkuva ja rajoitettu funktio f, että Anlyysi Hrjoituksi lukuihin 3 / Kevät 5. Ann sellinen välillä ], [ jtkuv j rjoitettu funktio f, että () sup A m A j inf A min A, (b) sup A m A j inf A = min A, (c) sup A = m A j inf A min A, (d) sup A

Lisätiedot

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka MAOL 17.11.2012 Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 Esi-, 2017 perus- ja lisäopetuksen opsin perusteet

Lisätiedot

1.4. Hoidon erityispiirteistä vastaaminen: diabeteksen pistoshoito 25

1.4. Hoidon erityispiirteistä vastaaminen: diabeteksen pistoshoito 25 Henkilöstöjaosto 3 21.03.2016 Henkilöstöjaosto 8 14.09.2016 OVTES:n TVA-kriteerit perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Hej 21.03.2016 3 Opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö sekä Iin OAJ ry ovat neuvotelleet

Lisätiedot

2.2 Monotoniset jonot

2.2 Monotoniset jonot Mtemtiik tito 9, RATKAISUT Mootoiset joot ) Kosk,,,, ii 0 Lukujoo ( ) o siis lhlt rjoitettu Toislt 0 Lukujoo (

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työkykyisyys ja miten sitä tulisi arvioida?

Pitkäaikaistyöttömien työkykyisyys ja miten sitä tulisi arvioida? Pitkäikistyöttömin työkykyisyys j mitn sitä tulisi rvioid? Rij Krätär, kuntoutuslääkäri, kouluttj Oorninki Oy www.oorninki.fi Tässä sityksssä Tuloksi pitkäikistyöttömin työkykyä j työkyvyn rviot koskvst

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 30.05.2011 Sivistyslautakunta 31 22.06.2011 PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA 2011-2012 Sivltk 21 PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA 2011-2012 Opetushallitus on

Lisätiedot

Keski-Suomen opin ovi Verkostovalmennus paikallisten ohjauspalvelujen kehittäjille

Keski-Suomen opin ovi Verkostovalmennus paikallisten ohjauspalvelujen kehittäjille Keski-Suomen opin ovi Verkostovlmennus pikllisten ohjusplvelujen kehittäjille 19.10.2009 ANNE LEPPÄNEN & HANNELE TORVINEN MITÄ YMMÄRRÄMME VERKOSTOILLA TÄSSÄ OPIN OVI KONTEKSTISSA Verkostot on lähestymistp,

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Tlotekn i i kn perustutkinto, Putkisen n u ksen osm isl Putkisentj ldittu: 18.06.015 Kimmo Nykänen hyväksytty: 6.6.015 $ 96 rl-. Sirkku Purontus

Lisätiedot

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0%

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0% OPAL: 213 Koulutuksi Opiskelijoit Vstus % 1.1.213 31.12.213 4 52 84,6 TAUSTAKYSYMYKSET 1. Sukupuoli (u) 1.Ninen 2.Mies 33 11 44 75,% 25,% 1,% 2. Äidinkieli (u) 1.Suomi 2.Ruotsi 3.Muu 34 1 44 77,3%,% 22,7%

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 241. 241 Selvityksen antaminen tietosuojavaltuutetulle opiskelijarekisteriä koskevassa asiassa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 241. 241 Selvityksen antaminen tietosuojavaltuutetulle opiskelijarekisteriä koskevassa asiassa 09.12.2014 Sivu 1 / 1 4886/07.01.01/2014 241 Selvityksen antaminen tietosuojavaltuutetulle opiskelijarekisteriä koskevassa asiassa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Asko Lippo,

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Koulutulokasinfo. Lukion auditorio

Koulutulokasinfo. Lukion auditorio Koulutulokasinfo 8.2.2016 Lukion auditorio Illan ohjelma: klo 18 tilaisuus alkaa, avaus Arja Korhonen, perusopetusjohtaja Järvenpään vanhempainverkosto, Jenni Marttinen Perusopetuksesta ja oppilassijoittelusta,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdentyminen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen. Oppilaitosjohdon foorumi Ritva Järvinen Aija Rinkinen

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdentyminen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen. Oppilaitosjohdon foorumi Ritva Järvinen Aija Rinkinen Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdentyminen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen Oppilaitosjohdon foorumi 14.6.2012 Ritva Järvinen Aija Rinkinen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen Ovatko varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Kotouttavaa koulutusta toteuttamassa

Kotouttavaa koulutusta toteuttamassa Kotouttavaa koulutusta toteuttamassa Juha Kaivola Kansanopiston omaehtoinen korkea-asteen jatko-opintoihin valmentava koulutus Kansanopiston muu omaehtoinen jatkokielikoulutus 2kk-1v Kansanopiston omaehtoinen

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2)

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) Yhteistyöryhmä 1 16.01.2013 Kunnanhallitus 71 04.02.2013 Yhteistyöryhmä 14 24.10.2013 Kunnanhallitus 289 02.12.2013 Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) 26/01.01.03/2013 Yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 Opetus- ja kasvatuslautakunta 42 26.04.2016 Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 129/12.00.01/2016 OPEKAS 42 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254,

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

Sivistystoimen talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma vv 2017-2018

Sivistystoimen talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma vv 2017-2018 Sivistyslautakunta 105 29.10.2015 Sivistystoimen talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma vv 2017-2018 3812/04.040/2015 SIVLK 105 Koulunjohtajat ja rehtorit ovat saaneet talousarvion laa ti mi seen tarvittavat

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2016, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

Arviointikriteerit, mittarit. Koulukiusaamistapausten lukumäärä

Arviointikriteerit, mittarit. Koulukiusaamistapausten lukumäärä 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Arviointikriteerit, mittarit. Sisäilma- ja rakennetutkimukset. resurssointi. Toteutuneet toimenpiteet

Arviointikriteerit, mittarit. Sisäilma- ja rakennetutkimukset. resurssointi. Toteutuneet toimenpiteet 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella Mrkku Kuppinen Neliknvinen vhvistin ktiivisell jkosuotimell Vhvistimen yleisselostus Suunnittelun lähtökohtn on ollut toteutt edullinen mutt kuitenkin lduks ktiivisell jkosuotimell vrustettu stereovhvistin

Lisätiedot

KIKY Yhteissuunnittelutyöaika Vesot Yleissivistävä opetus, kaikki sopimusalat

KIKY Yhteissuunnittelutyöaika Vesot Yleissivistävä opetus, kaikki sopimusalat KIKY Yhteissuunnittelutyöaika Vesot Yleissivistävä opetus, kaikki sopimusalat 1 YS, VESO JA KIKY Tämän kalvosarjan avulla pyritään avaamaan mahdollisimman kattavasti yleissivistävässä opetuksessa toimivien

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien valmistuminen (valtioneuvoston asetuksen mukaan) Esiopetuksen, perusopetuksen

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ RT 09-09 ohjetiedosto mliskuu 999 () ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ liikkumisesteiset, toimimisesteiset, esteettömyys hndikppde, funktionshindrde, tillgänglighet disled persons, ccessiility Tämä

Lisätiedot

Tavoitetaso ja vastuuhenkilöt. Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Tavoitetaso ja vastuuhenkilöt. Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2015, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441)

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 13/2006 416 (- 441) KOKOUSAIKA Mnntin 4. syyskuut 2006 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Opintopolku hakeutujan palvelut. Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina -seminaari Satu Meriluoto / OPH

Opintopolku hakeutujan palvelut. Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina -seminaari Satu Meriluoto / OPH Opintopolku hakeutujan palvelut Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina -seminaari 17.02.2012 Satu Meriluoto / OPH SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut (OKM) Oppijan keskitetyt palvelut OPH Oppijan

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 30.11.2016 klo 17.00- Paikka Kunnanvirasto, sivistystoimisto Asiat 107 Opetussuunnitelman hyväksyminen, esiopetus 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016

LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Parikkala kuta LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 HYVINVOINTIKERTOMUS 2014 PARIKKALAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS valtuustokaudelle 2013 2016 Hyvivoitikertomus 2014 Kertomukse ja laatijat Parikkala kua

Lisätiedot

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä (2 10 ) sovelletaan jäljempänä mainittujen

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Pirjo Koivula Opetusneuvos 1 Perusopetuslain

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

(6) Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, JHL ry, JUKO ry ja JYTY ry

(6) Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, JHL ry, JUKO ry ja JYTY ry 28.11.2016 1(6) Paikallissopimus Sopijapuolet Tällä paikallissopimuksella määritellään Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä maksettavasta työsuorituksen arviointiin perustuvasta henkilökohtaisesta lisästä.

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen tulosalueen operatiivisen palvelusopimuksen 2013 seurantalomake/

Aikuiskoulutuksen tulosalueen operatiivisen palvelusopimuksen 2013 seurantalomake/ Aikuiskoulutuksen tulosalueen operatiivisen palvelusopimuksen 2013 seurantalomake/ Päivi Lehtinen 4.2.2014 Toiminta ja resurssit Toteuma 31.7. 31.12. Tavoite 2013 Menot /tulosalue, sis tilat 6.128.637/64%

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Ajankohtaista opetushallinnosta

Ajankohtaista opetushallinnosta Ajankohtaista opetushallinnosta Pääjohtaja Aulis Pitkälä Rovaniemi 13.9.2016 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 si-, perus- ja lisäpetuksen ops-perusteet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 25.09.2013 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2012 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Tuoriniemi,

Lisätiedot

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS HARJAVALLANKADUN KIERTOLTTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemvn muutos osee Hrjvlln upungin 0 Siltln upunginosn ortteleit j seä tuluett j 0 Vltln upunginosn ortteli 0 seä puistoluett. Sitovt

Lisätiedot

LIITE 1 Suunnitelma Opetushallituksen käyttöön asetettavista valtion vuoden 2015 4.2.2015 talousarviomäärärahoista 2012 (eur) 2012 (htv) 2013 (eur) 2013 (htv) 2014 (eur) 2014 (htvarvio) 2015 (eur) 2015

Lisätiedot

SV ruotsi Kouvolan seudun ammattiopisto

SV ruotsi Kouvolan seudun ammattiopisto Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata ( ) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Valtakualliset palautekysymykset FI suomi SV ruotsi 006075-9 Kouvola kaupuki Oppilaitos

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET. Kirkkokadun koulu

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET. Kirkkokadun koulu 1 Kirkkokadun koulu 19.8.2015 Käyttösuunnitelman tavoitteet 2015 2 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA 1-6 Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Teknillinen korkekoulu Insinööritieteiden j rkkitehtuurin tiedekunt Lhden keskus Toimint-/litoskäsikirj Litoskirjn on merkitty punisell värillä Lhden keskuksen kehittämiskohteiksi vuodelle 2009 määritellyt

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA 20.08.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 58 Työrauhaa

Lisätiedot

Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma. Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi

Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma. Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi www.oph.fi/ops2016 Olli Kauppinen 2 Suunnitteluprosessi Seudun sivistysjohtajat perustivat

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 016 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman kaksi

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit 11/2011 Käyttäjätieto 999725011 fi sennus- j käyttöohje Niveltyötso K 9725-201-01 Johdnto Käyttäjätieto Niveltyötso K dnto Joh- by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725011-11/2011 Käyttäjätieto Niveltyötso

Lisätiedot

Euran yhteiskoulujen hallinnollinen yhdistäminen

Euran yhteiskoulujen hallinnollinen yhdistäminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 29.01.2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 9 26.02.2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 39 06.04.2016 Euran yhteiskoulujen hallinnollinen yhdistäminen 23/01.01.00/2015 Kasvope

Lisätiedot

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Palvelukokonaisuudet KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALAN VUODEN 2016 BUDJETTIVOLYYMIT JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄT Budjetti 2016 Henkilöstö Varhaiskasvatus 412 000 000 6 455

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijäoikeude hltij vuo 2015, 3M Compy Kikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie j/ti ltmie o sllittu iost 3M tuotteide käyttämistä vrte, mikäli (1) tiedot o kopioitu kokoisuudess

Lisätiedot

6 Integraalilaskentaa

6 Integraalilaskentaa 6 Integrlilskent 6. Integrlifunktio Funktion f integrlifunktioksi snotn funktiot F, jonk derivtt on f. Siis F (x) = f (x) määrittelyjoukon jokisell muuttujn rvoll x. Merkitään F(x) = f (x) dx. Integrlifunktion

Lisätiedot

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015 OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015 1. Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/ nimet - Osaava Pudasjärvi- hanke 1 TAUSTATIEDOT 2. Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

V0054 1 yhtenäiskoulun rehtorin virka VA. V0011 2 luokanopettaja VA. V0012 3 luokanopettaja VA. V0017 4 luokanopettaja VA. V0019 5 luokanopettaja VA

V0054 1 yhtenäiskoulun rehtorin virka VA. V0011 2 luokanopettaja VA. V0012 3 luokanopettaja VA. V0017 4 luokanopettaja VA. V0019 5 luokanopettaja VA Virka/toimi Toimen/viran nimike /MA Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 0,4 toimistosihteeri T 0,5 toimistosihteeri V0033 1 koulukuraattori T 2 koulupsykologi Yhtenäiskoulu, ala-aste V0054 1 yhtenäiskoulun

Lisätiedot