KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE MALLIVASTAUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 4.6.2015 MALLIVASTAUKSET"

Transkriptio

1 KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE MALLIVASTAUKSET Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja,. painos, 04] sivuihin. () (a) Bretton Woods -järjestelmä: Toisen maailmansodan päättymisen jälkeen, aina 970 -luvun alkuun asti vallinnut kiinteiden valuuttakurssien järjestelmä, jossa yhdysvallat oli sitonut dollarin kultaan ja muut osalliset olivat sitoneet oman valuuttansa dollariin. [s. 33, p] (b) itkän aikavälin hillipsin käyrä: hillipsin käyrä kuvaa työttömyyden ja inflaation keskinäistä ristiriitaa. Täystyöllisyyttä ja vakaata hintatasoa on vaikea saavuttaa yhtä aikaa. itkällä aikavälillä käyrä on pystysuora, eli työttömyys ja inflaatio määräytyvät toisistaan riippumatta ja ristiriitaa ei ole. [s. 7-8, p] (c) igou -verot: Jos markkinoilla määräytyvä tuotannon taso on yhteiskunnan näkökulmasta liian suuri, esimerkiksi negatiivisten ulkoisvaikutusten takia (saastuttaminen ym.), voidaan tuottajille määrätä vero joka nostaa rajakustannuksia ja näin ollen vähentää tuotantoa kohti (yhteiskunnan kannalta) optimaalista tasoa. Tällaisia veroja kutsutaan igou -veroiksi [s. 8, p] (d) Vaihdon yhtälö kvantiteettiteoriassa: Tällä tarkoitetaan yhtälöä (tai määritelmää) M V = Y, missä M = rahan määrä, V = rahan kiertonopeus, = yleinen hintataso ja Y=bruttokansantuote. [s , p]

2 (e) Oligopoli: Oligopolilla tarkoitetaan sellaista markkinaa jossa toimii vain pieni määrä yrityksiä. Kyseessä ei siis ole monopoli eikä täydellinen kilpailu, vaan jotakin siltä väliltä. [s.87-90, p] (f) Kysynnän ristijousto: Kertoo miten yhden hyödykkeen y hinnanmuutos vaikuttaa toisen hyödykkeen x kysyttyyn määrään: kysynnän ristijousto = [s.6-63, p] () hyödykkeen x kysytyn määrän suhteellinen muutos. hyödykkeen y hinnan suhteellinen muutos (a) Jos markkinahinta on (=), on myös tarjonta (=Q), mutta kysyntä (kysyntä on täysin joustamatonta Q=). liikatarjontaa ( >). [s , 4p] Markkinoilla on siis (b) BKT:n keskimääräisellä kasvuvauhdilla tarkoitetaan sellaista kasvuvauhtia 00 r% jolla BKT:n pitäisi yhden vuoden aikana kasvaa noustakseen arvosta 75 miljardia arvoon 04 miljardia 39 vuoden aikana (04-975=39). Korkoa korolle periaatteen mukaan luku r saadaan ratkaistua yhtälöstä ( ) ( + r) = 04, eli r =. 75 Toisin sanottuna, BKT on kasvanut vuosien 975 ja 04 välillä keskimäärin ( ( ) ) prosenttia (tätähän ei pyydetty laskemaan, ainoastaan esittämään laskukaava). [s.0-03, 4p] HUOM. Keskimääräisen kasvun, eli : 39, laskeminen ei ole tässä riittävää koska siltä puuttuu korkoa korolle ominaisuus. (c) Kotimaisten yksiköiden vuoden aikana saaman ensitulon ja välillisten nettoverojen summa eli: kansantulo = palkansaajakorvaukset + omaisuus- ja yrittäjätulot + julkisyhteisöjen saamat tuotannon verot miinus niiden maksamat tukipalkkiot. [s. 4, 4p]

3 (3) Kuluttajien A ja B kysyntäkäyrät on esitetty kuviossa ja näistä Q- akselin (määrä) suhteen summaamalla saatu markkinoiden kokonaiskysyntäkäyrä kuviossa. Tässä tehtävässä piti myös löytää pisteet (, Q )=(,) ja (, Q )=(0,) joiden kautta kokonaiskysyntäkäyrä kulkee [6p]. = kuluttajan A kysyntäkäyrä kuluttajan B kysyntäkäyrä =-Q Q= Q KUVIO. Yksittäiset kysyntäkäyrät = =-Q Q= Q= Q KUVIO. Markkinoiden kokonaiskysyntäkäyrä 3

4 Kokonaiskysynnän hintajousto on - 3 kun hinta on. Tämä nähdään mm. suraavalla tavalla: Oleteaan, että tuotteen alkuperäinen hinta on ja uusi hinta. Tuotteen kysyntä hintatasolla saadaan ratkaisemalla yhtälö =- Q, mistä saadaan Q = 3, ja kysyntä hintatasolla saadaan ratkaisemalla yhtälö =-Q, mistä saadaan Q =-. Koska kysynnän hintajousto = saadaan kysytyn määrän suhteellinen muutos hyödykkeen hinnan suhteellinen muutos = Q Q, kysynnän hintajousto = Q Q Q = ( ) 3 3 = ( ) 3 = 3. Tässä referenssihintana ja määränä on käytetty alkuperäisiä suureita. Huomaa erityisesti, että näin laskettaessa jouston arvo ei riipu siitä mikä on uusi hinta koska se supistuu kaavasta pois. Jos referenssipisteenä olisi käytetty muutoksen jälkeisiä suureita, niin tällöin jouston arvo riippuisi valitusta pisteestä: kysynnän hintajousto = Q Q Q = ( ) =. Kokonaiskysynnän jousto kohdassa = arvo jouston kavaan. Tällöin = 3 saadaan nyt sijoittamalla tämä = 3 = 3, eli päädytään samaan tulokseen kuin aiemminkin, johon tultaisiin myös keskipistemenetelmää käyttämällä. [s.58-63, 6p] HUOM. Kysynnän hintajousto ei ole suoran =-Q kulmakerroin, eli, koska kokonaiskysyntä koostuu kahdesta komponentista joista toinen on täysin joustamaton. (4) Asunnon arvon laskeminen perustuu siihen havaintoon, että x euroa tänään on x(+r) t euroa t:n vuoden kuluttua kun korko on 00 r% (korkoa Nykyarvon laskemisen perusperiaate on selitetty sivuilla

5 korolle periaate). Toisin sanottuna, t:n vuoden kuluttua saatava 5000 euroa, kun korko on 5%, on tällä hetkellä arvoltaan vain x euroa, missä x( ) t = 5000, eli x = 5000, 05 t. Mikäli asunto tuottaa vuokratuloja 5000 euroa vuodessa tästä päivästä ikuisuuteen asti, on sen arvo edellä esitetyn periaatteen mukaisesti , , , , 05 t + Huomaa, että t = tarkoittaa tässä yhden vuoden kuluttua saatua vuokratuloa ja t = 0 nyt, eli aloitusvuonna, saatua vuokratuloa. Näin ollen sarjan ensimmäinen termi on 5000 (+r) 0 = 5000, ei 5000 = 5000 (+r),05. Kyseessä on päättymätön geometrinen sarja, jonka ensimmäinen termi on 5000 (a) ja suhdeluku on.05 (q). Asunnon arvo on siis euroa. [5p] HUOM. Tämän kohdan on voinut ratkaista myös approksimaatiokaavaa R r = = käyttämällä [s. 0]. Mikäli korko olisi 0 (eli r = 0), olisi asunnon arvo näin tulkittuna ääretön ( ), sillä edellä esitetyssä summassa laskettaisiin 5000 euroa yhteen äärettömän monta kertaa. 3 [p] Mikäli asunto on purkukunnossa 0 vuoden kuluttua (eli tuottaa vuokratuloja 0 vuotena) sen arvo on , , , , Nyt kyseessä on päättyvä geometrinen sarja, jonka ensimmäinen termi on äättymätömän geometrisen sarjan summa saadaan laskettua kaavalla [s. 0]: a + aq + aq + + aq t + = a ( + q + q + ) = a q. 3 Tehtävänannossa sanotaan näin tulkittuna koska ei ole täysin selvää miten ääretön pitisi tässä kohtaa tulkita vai päteekö kaava tapauksessa r = 0 ollenkaan. 5

6 5000 (a) ja suhdeluku on.05 (q).4 Tässä tapauksessa asunnon arvo on siis 5000( (.05) n ).05 euroa (mutta tätä ei tarvinnut osata laskea). [5p] (5) Julkisten menojen kerroin osoittaa kokonaiskysynnän Y muutoksen Y suhteen julkisen kysynnän G muutokseen G. Toisin sanottuna, julkisten menojen kerroin on sellainen luku m, jolle on voimassa Y = m G. Kerroin löydetää (esimerkiksi) kun kulutuksen yhtälö C=b+cY, missä c on ns. rajakulutusalttius, sijoitetaan kokonaiskysynnän yhtälöön Y=C+I+G ja ratkaistaan tämä muuttujan Y suhteen: Y = (b+cy) + I + G ( c)y = b + I + G Y = (b + I + G). c Tästä nähdään, että julkisten menojen kerroin on c, sillä G:n suuruinen muutos julkisissa menoissa lisää kokonaiskysyntää c G:n verran. [s.0- ] Keskeinen oletus tässä on se, että julkisen kulutuksen kasvu G rahoitetaan kokonaisuudessaan lainalla. Mikäli halutaan ratkaista finanssipolitiikan kerroin tasapainotetun budjentin tapauksessa, täytyy aluksi selvittää miten verojen nostaminen vaikuttaa kulutukseen (verotuksen kerroin). Jos valtio kerää veroja T euroa, ovat kuluttajien tulot vain Y-T euroa ja kulutus näin ollen C=b+c(Y-T) euroa. 5 yhtälöön Y=C+I+G, saadaan Kun tämä sijoitetaan kokonaiskysynnän Y = (b + c (Y-T)) + I + G Y = c (b-ct+i+g). Tästä nähdään, että verotuksen kerroin on c c, sillä T:n suuruinen muutos veroissa vähentää kokonaiskysyntää c c T:n verran. [s.] 4 äättyvän geometrisen sarjan summa saadaan laskettua kaavalla: a + aq + aq + + aq n = a( qn ). q 5 Tämä saadaan kun Y-T sijoitetaan kulutuksen yhtälossä Y:n paikalle. 6

7 Tasapainotetun budjetin kerroin saadaan nyt ratkaistua tarkastelemalla kuinka suuri vaikutus julkisten menojen lisäämisellä on kokonaiskysyntään kun G = T. Tällöin pitää ottaa huomioon myös verotuksen negatiivinen vaikutus, jolloin saadaan Y = c G c c T = c G c c G = c G = G, c eli kerroin on. [s., p] 7

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT 1. Tuotantomahdollisuuksien käyrä ja suhteellisen edun periaate 1. 2. a. Tehokkaita ovat c, d, g, h, i. b. Saavutettavissa ovat kaikki paitsi m. c. Maidon vek =

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT KULUTTAJAN TEORIA 1. Miten niukkuus liittyy Rolls Royce autojen / leopardinnahkaturkkien markkinoihin? 2. Piirrä jonkin talouden tuotantomahdollisuuksien

Lisätiedot

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

Harjoitustehtävien vastaukset

Harjoitustehtävien vastaukset Harjoitustehtävien vastaukset Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden rakenne... 7 4 Hyödykemarkkinat...

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Tuotantomahdollisuuksien käyrä ja suhteellisen edun periaate 1. Allaolevassa kuvassa on tuotantomahdollisuuksien käyrä. a. Mitkä kuvaan merkityistä pisteistä ovat tehokkaita?

Lisätiedot

Kauppakorkean pääsykoe 2012 / Ratkaisut

Kauppakorkean pääsykoe 2012 / Ratkaisut Kauppakorkean pääsykoe 01 / Ratkaisut Hallinto: 1. Osio / Tosi; Kirjassa todetaan, että syntymästään lähtien ihmiselle on tarjolla erilaisia diskursseissa ja käytännöissä rakentuvia toimijuuksia ja identiteettejä

Lisätiedot

Likviditeettiansa talouden selittäjänä

Likviditeettiansa talouden selittäjänä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Likviditeettiansa talouden selittäjänä Kansantaloustiede Pro Gradu tutkielma Huhtikuu 2012 Ohjaaja Matti Tuomala Outi Siitonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Vuokrakaton vaikutus asuntojen tarjontaan. Vientitukien vaikutus vaihtotaseeseen. Työmarkkirakenteiden vaikutus työttömyysasteeseen

Vuokrakaton vaikutus asuntojen tarjontaan. Vientitukien vaikutus vaihtotaseeseen. Työmarkkirakenteiden vaikutus työttömyysasteeseen TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet, Syksy 2014 1. www-harjoituksen mallivastaukset Tehtävä 1 Mitkä seuraavista asioista kuuluvat mikro- ja makrotaloustieteen piiriin? Vuokrakaton vaikutus asuntojen

Lisätiedot

Paikatakseen budjettialijäämää valtio ottaa lainaa yksityiseltä sektorilta.

Paikatakseen budjettialijäämää valtio ottaa lainaa yksityiseltä sektorilta. Taloustieteen perusteet Kesä 2014 Harjoitus 5: MALLIRATKAISUT Juho Nyholm (juho.nyholm@helsinki.fi) Tehtävä 1 Tarkastellaan lainavarojen markkinoita. Analysoi seuraavia tapauksia kysyntä tarjonta-kehikossa

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Esipuhe... iii 6 Markkinoiden tasapaino... 1 7 Markkinat ja hyvinvointi...

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Anni Isojärvi YKSITYISTEN PALVELUELINKEINOJEN YHTEISKUNNALLINEN JA TALOUDELLINEN MERKITYS

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Anni Isojärvi YKSITYISTEN PALVELUELINKEINOJEN YHTEISKUNNALLINEN JA TALOUDELLINEN MERKITYS TALOUSTETEDEN TEDEKUNTA Anni sojärvi YKSTYSTEN PALVELUELNKENOJEN YHTESKUNNALLNEN JA TALOUDELLNEN MERKTYS Pro gradu -tutkielma Kansantaloustieteen yksikkö Lokakuu 2012 OULUN YLOPSTO Taloustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Ratkaisu: a) Aritmeettisen jonon mielivaltainen jäsen a j saadaan kaavalla. n = a 1 n + (n 1)n d = 5 500 + 4 = 501500. 2 500 = 5 + 2001 2

Ratkaisu: a) Aritmeettisen jonon mielivaltainen jäsen a j saadaan kaavalla. n = a 1 n + (n 1)n d = 5 500 + 4 = 501500. 2 500 = 5 + 2001 2 Kotitehtäviä 5. Ratkaisuehdotuksia. a) Jono a,..., a 500 on aritmeettinen, a = 5 ja erotusvakio d = 4. Laske jäsenet a, a 8 ja a 00 sekä koko jonon summa. b) Jono b,..., b 0 on geometrinen, b = ja suhdeluku

Lisätiedot

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Toukokuu 2012 Antti Mustonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Pääsykoe 2004/Ratkaisut Hallinto

Pääsykoe 2004/Ratkaisut Hallinto Pääsykoe 2004/Ratkaisut Hallinto 1. Osio 1/Epätosi; Puppua (s.116-118). Osio 2/Epätosi; Arvoketjun määrittely ei vastaa siihen, mitä yrityksen kriittiset suoritukset ovat ja miten ne syntyvät (s.138).

Lisätiedot

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN PRO GRADU-TYÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KAUPPAKORKEAKOULU 2012 AUTHOR Markus Aaltonen Department of Economics Jyväskylä University

Lisätiedot

HYÖDYKEMARKKINAT. Sisältö. Matti Estola. 5. marraskuuta 2013. 1 Erilaiset markkinatilanteet 4. 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5

HYÖDYKEMARKKINAT. Sisältö. Matti Estola. 5. marraskuuta 2013. 1 Erilaiset markkinatilanteet 4. 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5 HYÖDYKEMARKKINAT Matti Estola 5. marraskuuta 2013 Sisältö 1 Erilaiset markkinatilanteet 4 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5 3 Yritys täydellisesti kilpailluilla markkinoilla 8 3.1 Hinnan

Lisätiedot

Listaamattomien osakeyhtiöiden verotus, voitonjako ja investoinnit

Listaamattomien osakeyhtiöiden verotus, voitonjako ja investoinnit ETLA Raportit ETLA Reports 9.12.2014 No 40 Listaamattomien osakeyhtiöiden verotus, voitonjako ja investoinnit Niku Määttänen * Olli Ropponen ** * ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, niku.maattanen@etla.fi

Lisätiedot

18 Raha ja inflaatio (Mankiw & Taylor, Chs 29-30)

18 Raha ja inflaatio (Mankiw & Taylor, Chs 29-30) 18 Raha ja inflaatio (Mankiw & Taylor, Chs 29-30) 1. Raha ja rahapolitiikka 2. Euroopan keskuspankkijärjestelmä 3. Rahan tarjonta ja inflaatio 4. Inflaation kustannukset 1 1 18.1 Raha ja rahapolitiikka

Lisätiedot

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen Matematiikan pohjatietokurssi Eija Jurvanen 03 Sisältö Polynomit................................... 4 Jakokulman käyttö luvuilla ja polynomeilla................. 5. Kokonaislukujen jakolasku......................

Lisätiedot

Ulkomaanliikenteen palveluiden arvonlisäverotuksen käyttöönoton vaikutukset laiva- ja lentoliikenteeseen

Ulkomaanliikenteen palveluiden arvonlisäverotuksen käyttöönoton vaikutukset laiva- ja lentoliikenteeseen Ulkomaanliikenteen palveluiden arvonlisäverotuksen käyttöönoton vaikutukset laiva- ja lentoliikenteeseen I Keskusteluaiheita Discussion Papers 11 January 2012 No 1266 Ulkomaanliikenteen palveluiden arvonlisäverotuksen

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw Taylor, Chs 26 ja 31)

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw Taylor, Chs 26 ja 31) 16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw Taylor, Chs 26 ja 31) 1. Rahoitusjärjestelmä 2. Säästäminen ja investoinnit suljetussa taloudessa 3. Säästäminen ja investoinnit avoimessa taloudessa

Lisätiedot

On olemassa eri lainatyyppiä, jotka eroavat juuri sillä, miten lainaa lyhennetään. Tarkastelemme muutaman yleisesti käytössä olevan tyypin.

On olemassa eri lainatyyppiä, jotka eroavat juuri sillä, miten lainaa lyhennetään. Tarkastelemme muutaman yleisesti käytössä olevan tyypin. Rahoitusmuodot HUOM. Tässä esitetään vain teoriaa ja joitakin esimerkkejä. Enemmän esimerkkejä ja laskuja löytyy ratkaistuina EXCEL-tiedostosta "Rahoitusmuodot - laskut ja esimerkit", joka on MOODLESSA

Lisätiedot

PÄÄOMAN ALUEELLISEN ALLOKAATION TEHOKKUUS SUOMEN TEOLLISUUDESSA VUOSINA 1960-1977

PÄÄOMAN ALUEELLISEN ALLOKAATION TEHOKKUUS SUOMEN TEOLLISUUDESSA VUOSINA 1960-1977 . Annikki Heikkilä PÄÄOMAN ALUEELLISEN ALLOKAATION TEHOKKUUS SUOMEN TEOLLISUUDESSA VUOSINA 1960-1977 16.~.1981 Suomen Pankki tutkimusosasto TU 2/81 Tutkimus on esitetty kansantaloustieteen pro gradu -tutkielmana

Lisätiedot

Matkaopas markkinatalouteen

Matkaopas markkinatalouteen Kim Wrange Matkaopas markkinatalouteen KARELIA-AmmAttIKoRKEAKouLu Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:32 Matkaopas markkinatalouteen Kim Wrange KARELIA-ammattikorkeakoulu 2014 Julkaisusarja B:32 Vastaava

Lisätiedot

Kauppakorkean pääsykoe 2015 / Ratkaisut

Kauppakorkean pääsykoe 2015 / Ratkaisut Kauppakorkean pääsykoe 2015 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi: 1. / Ratk: Osiot 1, 2 ja 3 / Tosia (s.1 ja s. 1 sekä s. 2). Osio 4 / Epätosi; Ei, vaan klassisissa organisaatioteorioissa tutkimuksen

Lisätiedot

OSA III Julkisen talouden rahoitus

OSA III Julkisen talouden rahoitus OSA III Julkisen talouden rahoitus Verotusvoima on merkittävin seikka, joka erottaa julkisen yksityisestä sektorista Verojen osuus on kasvanut kehittyneissä maissa varsin yhtäjaksoisesti aina näihin päiviin

Lisätiedot

Koulutus, palkat ja talouskasvu

Koulutus, palkat ja talouskasvu TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Koulutus, palkat ja talouskasvu Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2011 Ohjaaja: Matti Tuomala Tuomas Silvennoinen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Maksikoe nro 6 / 2011

Maksikoe nro 6 / 2011 Maksikoe nro 6 / 2011 Tienari ja Meriläinen JOHTAMINEN JA ORGANISOINTI globaalissa taloudessa Huom: Tehtävät 1 4 on laadittu pääsykoekirjan pohjalta. 1. A. Kirjan mukaan valtasuhteita käsittelevässä CMS-tutkimuksessa

Lisätiedot

0. Määritelmiä Markkinat ovat peruskäsite, jolle ei kuitenkaan ole yksiselitteistä määritelmää.

0. Määritelmiä Markkinat ovat peruskäsite, jolle ei kuitenkaan ole yksiselitteistä määritelmää. TTT-luento/Kultti Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta Tässä esityksessä pyrin valottamaan muutamaa taloustieteen peruskäsitettä ja työkalua. Nämä ovat i) markkinat, ii) tasapaino, iii) tehokkuus

Lisätiedot