Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015"

Transkriptio

1 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti Riitta Haapavaara Petri Vainio Katu- ja Viherpalveluiden julkaisuja 2/2015 ESPOON KAUPUNKI ESPOON KAUPUNKI ESBO STAD ESBO STAD

2 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Tutkimuksien ja aineiston esittely TEKPA- tutkimus KUVE 6 3 Katualueet Talvihoito Katualueiden määrä ja hoidon kustannukset Katujen hoidon panostuskohteet 16 4 Viheralueet Viheralueiden hoito Viheralueiden määrä ja hoidon kustannukset Viheralueiden hoidon panostuskohteet 21 5 Katuvalaistus 22 6 Ulkoistetut alueurakka-alueet 24 7 Asiointi teknisen palvelun kanssa 25 8 Yhteenveto ja kehittämisehdotukset Yhteenveto Kehittämiskohteet 26 9 Liitteet 27

3 2 RAPORTTI ESPOON YHDYSKUNTATEKNISISTÄ PALVELUISTA JA NÄIDEN TUOTANTOKUSTANNUKSISTA Johdanto Raportin tarkoituksena on esittää TEKPA asukaskyselyn ja KUVE vertailun tuloksia katujen, katuvalaistuksen ja viheralueiden hoidon tasosta ja yksikkökustannuksista, asukkaiden mielipiteitä siitä, mihin kunnan tulisi panostaa ja millä toimenpiteillä vaikuttaa katujen ja viheralueiden kuntoon ja viihtyvyyteen. TEKPA tutkimuksen tuloksia analysoidaan vastaajan asuinpaikan postinumeroalueen perusteella. Koko Espoon tuloksia verrataan viiden suurimman kaupungin tuloksiin sekä aikaisempiin tuloksiin vuodesta 1996 alkaen. KUVE vertailun tulokset esitellään osana tätä raporttia. KUVE -vertailussa pyritään selvittämään kuntien katujen ja viheralueiden hoidon yksikkökustannuksia tilinpäätöksiin 2013 perustuen. Lisäksi selvitetään Espoon mahdollisuuksia säästää katujen ja viheralueiden hoidossa verrattuna viiteen suurimpaan kaupunkiin säästöpotentiaalilaskennan avulla. Pohjois-Espoon alueurakka alue siirtyi ulkopuolisen urakoitsijan hoitovastuulle ja oli siten toinen ulkopuolisen urakoitsijan vastuulle siirretty alue, Tapiolan ylläpito alue siirtyi vuotta aikaisemmin lokakuussa TEKPA tuloksia Tapiolan alueella on tarkasteltu erikseen. TEKPA ja KUVE tutkimukset voi lukea kokonaisuudessaan Espoon Sharepointista, Tekninen keskus > Julkaisut ja raportit >Teknisten palveluiden vertailut TEKPA ja Ylläpidon kustannusvertailut. ESPOON KAUPUNKI ESPOON KAUPUNKI ESBO STAD ESBO STAD

4 3 2 Tutkimuksien ja aineiston esittely Espoon TEKPA -tutkimuksen arvosanat katualueiden osalta ovat nousseet kaikilla mittausalueilla, osasyynä voidaan pitää erittäin vähälumista talvea verrattuna kahteen edelliseen (Kuva 1). Talvesta 2013 johtuen myös hoitokustannukset (kustannustiedot vuodelta 2013) ovat edelleen nousseet. Viheralueiden hoitoon Espoolaiset ovat hyvin tyytyväisiä ja arvosanat ovat edelleen nousseet. Katuvalaistuksen arvosana oli myös noussut hieman. Kuva 1 Lumen syvyys maalis-/huhtikuun vaihteessa (lähde: Ilmatieteenlaitos) 2.1 TEKPA- tutkimus TEKPA- tutkimuksessa selvitetään kuntalaisten mielipiteitä katujen ja viheralueiden hoidon laadusta. Kysely on valtakunnallinen tutkimus, jossa eri kuntien asukkailta kysytään samanlaisilla kysymyslomakkeilla (Liite 2 ja 3) keskenään samat kysymykset. Kunnat voivat halutessaan ilmoittautua kyselyyn mukaan. Kysely toteutetaan laajana parillisina vuosina ja parittomina vuosina suppeampana. Espoo osallistui vuonna 2011 ensimmäistä kertaa myös suppeampaan kyselyyn. Yhteenveto Espoon tuloksista on esitetty liitteessä 1. TEKPA asukaskysely järjestettiin keväällä Valtakunnallisesti kyselyyn osallistui kaikkiaan 28 kuntaa, kyselyn toteutti FCG Koulutus ja konsultointi Oy. Espoon kaupunki on

5 4 ollut mukana laajemmassa kyselyssä keskeytyksettä vuodesta 1996 saakka, joten aikasarjaanalyysi kattaa jo 18 vuoden jakson. Muista suurista kaupungeista (6-pack) ovat olleet vuodesta 2002 mukana kaikki paitsi Turku. Vuoden 2014 kyselystä puuttui suurista kaupungeista Vantaa. Espoon vastaajat valittiin satunnaisesti kaikista vuotiaista espoolaisista. Vuodesta 2013 yläraja on ollut 79 vuotta, koska on haluttu huomioida paremmin vanhempien palveluiden käyttäjien näkemykset. Kyselylomake postitettiin 1500 vastaajiksi valituille henkilöille huhti toukokuussa Vastauksia saatiin tänä vuonna 431, vastausprosentti oli 29 %. Vuonna 2013 luvut olivat 462 ja 31 %, joten vastauksia saatiin nyt hieman vähemmän. Kuvassa 1 on esitetty vastaajamäärät postinumeroalueittain. Alle 10 vastaajan alueissa (punaiset) vastausten keskiarvot ovat vain suuntaa-antavia. Vain kuudella alueella vastaajien määrä on yli 20, näiden alueiden vastausten keskiarvot antavat hieman luotettavampaa tietoa. Tutkimuksen tärkeintä informaatiota on nimenomaan aikasarjojen analyysi, josta saadaan kehityssuuntia selville. Kovin suuria johtopäätöksiä ei voida vetää jonkin tietyn yksittäisen vuoden arvosanoista tai kahden erillisen kokonaisuuden, esimerkiksi katujen ja viheralueiden hoidon arvosanoja vertailemalla.

6 Kuva 2 Vastaajamäärät postinumeroalueittain 5

7 6 2.2 KUVE Ylläpidon kustannusvertailu (KUVE) on RAPAL oy:n tuottama vertailu, jossa mahdollisimman yhteismitallisesti pyritään selvittämään yleisten alueiden ylläpidon kustannuksia Suomen kunnissa. Vertailu perustuu vuoden 2013 tilinpäätöslukuihin. Vertailu on laskettu yksikkö- ja asiakaskustannuksilla. Yksikkökustannukset ilmaisevat palvelun hinnan tilaajalle, asiakaskustannukset palvelun hinnan asiakkaalle (asukkaalle). RAPAL:n kehittämä raportointityökalu on nyt toista vuotta käytössä, sen avulla eri kuntien tuloksia on helppo vertailla. Lukuja voi raportissa tarkastella myös indeksikorjattuina vuoden 2013 kustannustasoon. Indeksimuutokset on tehty vuodesta 2010 alkaen Tilastokeskuksen MAKU 2010 Katujen ylläpidon osaindeksin perusteella. Linkki KUVE raportointityökaluun xlsx Ylläpidon kustannusvertailu on tehty vuosittain vv Viimeisimpään vertailuun osallistui 23 kuntaa, joista Helsinki ( asukasta) oli suurin ja Pornainen (5 148 asukasta) oli pienin. Espoossa ylläpidon kustannukset kasvoivat noin 4 % (n. 1,46 M ) edellisvuoteen verrattuna. Kustannusnousu johtui hankalasta lumikeväästä 2013, runsaasta uudelleenpäällystämisestä sekä kustannustason yleisestä noususta. m Kokonaissuoritteet vm-% 8, ,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Espoo Helsinki Tampere ,0 Kuva 3 Kolmen suurimman kaupungin kokonaissuoritteet indeksiin sidottuna

8 7 KUVE vertailun tulosten avulla voidaan laskea säästöpotentiaali katu- ja viheralueiden hoidossa. Säästöpotentiaali lasketaan vertailukelpoisille tunnusluvuille (esim. /asukas tai /pinta-alayksikkö) siten, että ää ö = h 0,1 h ä Suhteellinen säästöpotentiaali on vastaavasti Espoon absoluuttinen säästöpotentiaali / Espoon vertailukustannukset. Mikäli säästöpotentiaali tai säästöpotentiaaliprosentti on negatiivinen, voidaan kohta tulkita siten, että säästöpotentiaalia ei enää ole ja tarkasteltava tehtävä tehdään verrokkeja edullisemmin. 3 Katualueet Katujen hoidon ja kunnossapidon tehtävät vaihtelevat suuresti vuodenaikojen mukaan ja siten niitä on käsiteltävä itsenäisinä osa-alueinaan. Katujen auraus ja liukkaudentorjunta liittyvät talvikunnossapitoon, kun taas muut tässä käsiteltävät seikat voivat koskea yhtä hyvin kesäkuin talviaikaakin. Liikennealueiden hoitoa kokonaisuudessaan on kartoitettu kymmenellä kysymyksellä (1-10), joista on johdettu neljä mittaria: Liikennealueiden hoidon kokonaismittari, talvihoidon mittari, puhtaanapidon mittari sekä päällysteen kunnon mittari.

9 8 Liikennealueiden ylläpito -mittarin mukaan Espoon taso on noussut selvästi viime vuoteen verrattuna ja on nyt yli keskiarvon. Vantaa ei ollut mukana kyselyssä, joten 6-pack keskiarvo on laskettu vain viiden suurimman kesken. 3,8 Liikennealueiden ylläpito -mittari 3,6 3,4 3,2 Espoo Helsinki Oulu Tampere Turku 6-pack Kuva 4 Liikennealueiden ylläpito mittari Päällysteen kunto ja puhtaanapito- mittarien arvosanat Espoon osalta ovat nousseet huomattavasti viime vuoteen verrattuna. Hajonta eri kaupunkien väillä on hyvin pieni. Ainoastaan Tampereen arvosanat ovat laskeneet. 3,8 3,6 3,4 3,2 Päällysteen kunto Espoo Helsinki Oulu Turku 6-pack Tampere Kuvat 5 Päällysteen kunto

10 9 3,8 Puhtaanapito 3,6 3,4 3, Espoo Helsinki Oulu Turku 6-pack Tampere Kuva 6 Puhtaanapito -mittarit

11 10 Kuva 7 Liikennealueiden ylläpitoindeksi alueittain Kuvassa 7 Liikealueiden ylläpitoindeksi näkyy eri postinumeroalueiden arvosanat. Espoon keskiarvosana (3,45) verrattuna vuoteen 2013 on noussut 0,31 yksikköä (2013 3,14). Alueellisesti arvosanat ovat nousseet kaikilla postinumeroalueilla.

12 Talvihoito Katujen talvihoitoa selvitettiin viidellä monivalintakysymyksellä, (kysymykset 6-10). Talvihoitoa mitattiin lumenauraukseen ja liukkauden torjuntaan liittyvillä kysymyksillä asunto- ja pääkaduilla sekä jalankulku- ja pyöräteillä. Talvihoidossa kaikki 6-back kunnat ovat saaneet parempia arvosanoja, Espoon ja Helsingin arvosanoihin on voinut vaikuttaa korottavasti erittäin vähäluminen talvi. 3,8 Talvihoito -mittari 3,6 3,4 3,2 3 Espoo Helsinki Oulu Tampere Turku 6-pack 2, Kuva 8 Katujen talvihoito mittari Talvihoitomittarin erilliskomponentit, lumenauraus ja liukkauden torjunta on nostettu esiin, koska on haluttu nähdä miten arvosanaan vaikuttaa lähes lumeton talvi. Kummankin komponentin mukaan Espoon talvihoitoindeksi on noussut. Kaikissa viidessä vertailukaupungissa liukkauden torjuntaindeksi on noussut viime vuodesta. Espoolaisista 76 % oli sitä mieltä, että lumenauraus keskustaan johtavilla pääkaduilla oli hoidettu hyvin.

13 12 3,8 Lumenauraus 3,8 Liukkauden torjunta 3,6 3,6 3,4 3,4 3,2 3, , , Kuvat 9 ja 10 Lumenauraus ja liukkauden torjunta- mittarit

14 13 Kuva 11 Talvihoitoindeksi Talvihoitoindeksin postinumeroalueittaisessa tarkastelun perusteella alueellisia muutosta ei ole juurikaan tapahtunut, Uusimäen alueella arvosana on laskenut eniten, mutta siellä on ollut

15 14 vain yksi vastaaja, joten siitä ei voida tehdä johtopäätöksiä. Tyytyväisimpiä talvihoitoon vaikuttaisivat olevan Etelä- ja Luoteis-Espoon asukkaat. 3.2 Katualueiden määrä ja hoidon kustannukset Espoossa katualueiden määrä asukasta kohden on edelleen noussut viime vuodesta. Muissa verrokkikaupungeissa kasvua ei ole juurikaan tapahtunut. Espoon katuverkon määrä asukasta kohti on osaltaan selitettävissä rekisteriin tehdyillä määrittely muutoksilla ja tarkennuksilla. Katuverkon kasvava määrä asukasta kohden nostaa ylläpidon rahoituskuormaa yhtä asukasta kohti. Yleistäen voidaan todeta, että silloin kun katualueen määrä asukasta kohti nousee, rakennetaan enemmän uusia ja väljiä alueita ja kun se pienenee, rakennetaan tiiviitä alueita ja täydennysrakentamista. Katualue / asukas m2/asukas Espoo Helsinki Oulu Tampere Turku Vantaa Kuva 12 Katualuetta m2 / asukas

16 15 Katukustannukset /asukas vuoden 2013 hinnoin Espoo / asukas Helsinki Oulu Tampere Turku Vantaa Kuva 13 Vertailukuntien katualueiden hoitokustannukset asukasta kohden , vuoden 2013 indeksiin korjattuna Katukustannukset / m2 vuoden 2013 hinnoin 5,00 4,50 / m2 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Espoo Helsinki Oulu Tampere Turku Vantaa Kuva 14 Vertailukuntien katualueiden hoitokustannukset m2 kohden , vuoden 2013 indeksiin korjattuna Espoon katualueiden hoidon kustannukset pinta-alaa kohti laskettuna on kääntynyt laskuun. Kustannukset ovat nousseet tasaisesti vuodesta 2007 vuoteen Espoon suhteellinen säästöpotentiaali katujen hoidossa on hieman kääntynyt laskuun pintaalayksikköä kohti laskettuna. Asukasta kohti laskettuna säästöpotentiaali on taas kääntynyt

17 16 nousuun, tämä johtuu vertailukuntien odotuskustannusten laskusta. Espoon katujen hoidossa vaikuttaisi olevan säästöpotentiaalia yli 35 %. 40% 35% 30% Espoon suhteellinen säästöpotentiaali / kadut 25% 20% 15% 10% pintaalayksikköä kohden asukasta kohden 5% 0% Kuva 15 Espoon suhteellinen säästöpotentiaali katualueiden ylläpidossa 3.3 Katujen hoidon panostuskohteet Kysymysryhmässä 2 vastaajilta tiedusteltiin, mihin kunnan tulisi heidän mielestään katuasioissa ensisijaisesti panostaa. Valittavaksi oli annettu yhdeksän vastausvaihtoehtoa, joista vastaaja sai valita enintään kolme. Espoossa tärkeimmiksi nousivat päällysteiden kunnossapito, katujen lumen poisto ja kevyenliikenteen väylien lumenpoisto ja hiekoitus. Kuva 16 Katujen hoidon panostuskohteet

18 17 4 Viheralueet Viheralueiden pinta-ala on laskenut viime vuodesta. Muutos johtuu viheralueiden pinta-alan laskentatavan muutoksesta. Määrittelyjä on tarkennettu ja päällekkäisyyksiä poistettu. 4.1 Viheralueiden hoito TEKPA tutkimuksessa viheralueista pyydettiin arvioimaan keskustapuistojen, asuinalueen puistojen ja asuntoalueiden läheisten metsien hoidon tasoa sekä leikkipaikkojen siisteyttä ja varusteiden kuntoa. Näistä laskettiin puistojen hoito -mittari. 3,8 Puistojen hoito -mittari 3,6 3,4 3,2 3 Espoo Helsinki Oulu Tampere Turku 6-pack 2, Kuva 17 Puistojen hoito mittari Espoon puistojen hoito mittarin tulos on noussut vuodesta 2008, jolloin oli tilapäinen notkahdus. Mittaustulos on nyt paras koko seurantajakson aikana. Myös muilla verrokkiryhmän kunnilla on puistojen hoito -mittari kääntynyt nousuun. Espoon arvosana on nyt ensimmäisen kerran hieman keskitasoa parempi. Kuvassa 17 on esitetty Espoon puistojen hoitoindeksi postinumeroalueittain. Alueellisen tarkastelun perusteella puistojen hoito mittarin parhaat alueet sijaitsevat Kaakkois- ja Luoteis-Espoossa. Nöykkiön alueella on ollut vain yksi vastaaja, joten tulos tuskin antaa oikeaa kuvaa puistojen hoidosta koko alueella.. Hyvin tyytyväisiä oltiin 5 alueella 44:stä.

19 18 Puistoalueiden hoitoindeksin komponenteista asuntoalueiden läheisten metsien hoito on edelleen saanut kyselyssä huonoimman arvosanan. Kuva 18 Puistojen hoitoindeksi

20 Viheralueiden määrä ja hoidon kustannukset Tarkastelujaksolla Espoon viheralueiden määrä asukasta kohden on hieman laskenut, kuten myös muilla verrokkikunnilla. Espoon viheralueiden määrä asukasta kohti on nyt samalla tasolla Tampereen kanssa. Eri kunnissa viheralueet tilastoidaan eri tavoin, esimerkiksi hoitoluokkien jaottelussa on eroja. 75 Viheralue / asukas m2 / aukas Espoo Helsinki Oulu Tampere Turku Vantaa Kuva 19 Viheralueiden määrä asukasta kohti vertailukunnissa Viheralueiden hoidon kustannuksien määrittelyssä on myös tehty edelleen tarkennuksia viime vuoteen nähden, osaltaan sen vaikutus näkyy alla olevasta kuvasta viherkustannusten noususta asukasta kohden. Eur / as Viheraluekustannukset / asukas Espoo Helsinki Oulu Tampere Turku Vantaa Kuva 20 Vertailukuntien viheralueiden hoitokustannukset asukasta kohden , vuoden 2013 indeksiin korjattuna

21 20 Eur / m² 1,20 Viheralueidenkustannukset / m2 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Espoo Helsinki Oulu Tampere Turku Vantaa 0, Kuva 21 Vertailukuntien viheralueiden hoitokustannukset pinta-alayksikköä kohden , vuoden 2013 indeksiin korjattuna Viheralueiden hoidon kustannukset pinta-ala yksikköä kohden ovat edelleen nousseet viime vuodesta, kuitenkin hyvin maltillisesti. Tähän vaikuttaa myös tilastointitavan tarkentaminen. Espoon viheralueiden hoitokustannukset asukasta ja pinta-ala yksikköä kohden ovat jatkaneet nousua kuitenkin hillitymmin edellisiin vuosiin nähden. Säästöpotentiaalia laskelman mukaan olisi pinta-ala yksikköä kohden kuitenkin yli 60 %. Asiaa arvioitaessa täytyy muistaa, että Oulun mukaantulo on vaikuttanut Espoon säästöpotentiaaliarvioon ratkaisevasti. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Espoon suhteellinen säästöpotentiaali / viheralueet pintaalayksikköä kohden asukasta kohden Kuva 22 Espoon suhteellinen säästöpotentiaali viheralueiden hoidossa

22 Viheralueiden hoidon panostuskohteet Myös viheralueista pyydettiin mielipidettä, mihin niiden hoidossa tulisi keskittyä. Kysymysryhmässä 4 oli 12 vastausvaihtoehtoa, joista vastaajat valitsivat enintään kolme. Espoolaisten vastauksissa puistojen hoidon panostuskohteesta nousi viisi toivetta esille. Vastaajat toivoivat puistoihin lisää penkkejä, panostusta lasten leikkipaikkoihin, lähimetsien hoitoon sekä valaistukseen ja kasvillisuuteen. Kuva 23 Viheralueiden hoidon panostuskohteet Puistojen viihtyisyyttä parantavia tekijöitä kysyttiin myös. Tutkimuksen perusteella ylivoimaisesti eniten viihtyvyyttä lisää puhtaanapito ja siivous. Toiseksi eniten vastaajien mielestä Kuva 24 Puistojen viihtyvyyden lisääminen viihtyvyyttä lisäisi luonnonmukaisuuden lisääminen ja kolmanneksi eniten kukkaistutukset. Luonnonmukaisuuden lisääminen ja kukkaistutukset ovat osittain vastakkaisia toimenpiteitä, joten hyvä puistosuunnittelu ja -profilointi on tärkeä tekijä viihtyisyyden lisäämisessä.

23 22 5 Katuvalaistus Katuvalaistusta selvitettiin kolmella monivalintakysymyksellä, joissa pyydettiin arvioimaan seuraavia osa-alueita: Katuvalaistus keskustan kaduilla, katuvalaistus asuntokaduilla, ja katuvalaistus jalankulku- ja pyöräteillä. Espoon mittariarvo on parantunut viime vuodesta. Vertailukuntien erot ovat pienentyneet ja ovat hyvin lähellä toisiaan. Keskimäärin vastaajat ovat tyytyväisiä katuvalaistukseen. 4,2 4 3,8 Katuvalaistus -mittari Espoo Helsinki Oulu 3,6 3, Tamper e Kuva 25 Katuvalaistus -mittari Katuvalaistusmittarin keskinäiset suhteet ovat pysyneet jokseenkin vakioina. Tyytyväisyys katujen valaistukseen on noussut kaikilla alueilla. Keskimäärin Espoolaiset ovat melko tai hyvin tyytyväisiä katuvalaistukseen. 5 Katuvalaistus KESKIARVO JK + PP ASUNTOKADUT KESKUSTAN KADUT KATUVALAISTUS Kuva 26 Katuvalaistusindeksin komponentit

24 23 Kuva 27 Katuvalaistusindeksi postinumeroalueittain Alueellisen tarkastelun perusteella suuria muutoksia ei ole tapahtunut, Etelä-Espoossa ollaan hieman tyytyväisempiä viime vuoteen verrattuna. Siikajärvi ja Uusimäki ovat saanut huonoimmat arvosanat, mutta molemmista on saatu vain yksi vastus. Mankkaalla (vastaajia 4) ja Saunalahdessa (7) katuvalaistusindeksin arvosana on laskenut eniten.

25 24 6 Ulkoistetut alueurakka-alueet Tapiolan urakka-alue on ensimmäinen urakka-alue, jossa urakoitsijana on ulkopuolinen toimija. Tästä syystä Tapiolan tuloksia on haluttu ottaa tarkempaan tarkasteluun. Urakoitsija aloitti siellä työt Pohjois-Espoon alueurakka ulkoistettiin joten siellä ei voida vielä arvioida TEKPAn perusteella kesähoidon laatua lainkaan. Muutenkin Pohjois- Espoon alueurakan postinumeroille kohdistuvat vastaukset ovat niin vähäiset (noin 13 kpl), että sen hoidon laadun arviointi tämän tutkimuksen perusteella ei ole luotettavasti mahdollista. Urakka-alueen rajaus ei noudata täysin postinumeroalueita, mutta tässä vertailussa Tapiolan urakka-aluetta koskeviksi vastauksiksi on katsottu vastaukset postinumeroalueille: Tapiola, Otsolahti, Länsikorkee-Hakalehto, Pohjois-Tapiola, Laajalahti-Friisinmäki ja Otaniemi. Näiltä postinumeroalueilta saatiin ja vastausta. Indeksit ,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 i01katu i02talvi i03lumi i04liuk i05puhta i07puist Karvo Muut ,20 3,14 3,08 3,19 3,47 3,31 3,23 Muut ,13 3,05 3,02 3,08 3,44 3,35 3,18 Muut ,45 3,44 3,44 3,44 3,64 3,33 3,49 Tapiolan EKA12 3,19 3,18 3,14 3,23 3,39 3,29 3,24 Tapiola Yksit13 3,11 3,04 3,00 3,09 3,41 3,35 3,17 Tapiola Yksit14 3,44 3,43 3,43 3,42 3,63 3,33 3,48 Kuva 28 Koko Espoon ja Tapiolan alueurakka-alueen kunnossapitoindeksi vertailu

26 25 Vuosien 2013 ja 2014 välillä Espoo kaupunkitekniikan ja ulkoisen urakoitsijan hoitamilla alueilla kaikki indeksit olivat parantuneet selvästi paitsi puistojen hoito. Yksityisen urakoitsijan ja Espoo kaupunkitekniikan hoidon laadussa ei voida tämän tutkimuksen perusteella sanoa olevan merkittävää eroa. 7 Asiointi teknisen palvelun kanssa Asiointia kunnan teknisen palvelun kanssa tutkitaan vain joka toinen vuosi, laajemman kyselyn yhteydessä. Suurin osa vastaajista ei ollut asioinut kunnan teknisen hallinnon kanssa edellisten 12 kuukauden aikana. Koko aineistossa yhteydenottajia oli kolmasosa kyselyyn vastanneista. Eniten yhteydenottajia oli katuasioissa. Tyytyväisyys v % 60 % 40 % 20 % 0 % Tyytyväinen 2014 Tyytyväinen 2012 Tyytymätön 2014 Tyytymätön % -40 % Henkilökunnan käytös Henkilökunnan asiantuntemus Aukioloajat Asian hoitoaika Tiedottamisen ymmärrettävyys Kielenkäytön selkeys Henkilöiden tavoitettavuus Kuva 29 Asiakkaiden tyytyväisyys Espoon teknisiin palveluihin Verrattaessa vastaajien tyytyväisyyttä vuosien 2012 ja 2014 huomataan, että tyytyväisyys on hiukan vähentynyt. Tämän tutkimuksen perusteella eniten parannettavaa Espoolla olisi henkilökunnan tavoitettavuudessa, asian hoitoajassa sekä palveluiden aukioloajoissa.

27 26 8 Yhteenveto ja kehittämisehdotukset 8.1 Yhteenveto Näiden tutkimusten mukaan tyytyväisyys Espoon katualueiden hoitoon on noussut selvästi edellisiin vuosiin verrattuna. Puistojen hoito sai kaikilla osa-alueilla paremmat arvosanat jo toisena vuonna peräkkäin. Vertailukuntiin nähden Espoon tulokset ovat nousseet hieman yli keskiarvon. Vertailuun osallistuneiden kaupunkien tuloksia ei voida keskenään suoraan verrata, sillä kunnat, kuntien toiminnot ja kunnan asukkaiden palveluodotukset ovat hyvin erilaisia. Kaikilla tässä dokumentissa seuratuilla osa-alueilla tyytyväisyys on kasvanut yli 0,3 yksikköä; liikennealueiden hoito 0,31, talvihoito 0,38, lumenauraus 0,4, ja liukkauden torjunta 0,35 yksikköä. 8.2 Kehittämiskohteet Tämän tutkimuksen mukaan Espoon suurimmat kehittämis- tai seurantakohteet ovat edelleen katu- ja viherpalveluiden hoidon kustannusseurannassa. Hoidon vaikuttavuuden ja tehokkuuden arvioinnin kannalta pitää jatkossa pystyä erottamaan poikkeuksellisten sääolojen vaikutukset normaalihoidosta, jonka jälkeen voidaan säästöpotentiaaliajattelun kautta tehdä strategisia linjauksia tavoiteltavasta hoitotasosta. Asiakaspalvelun kehitys vuodesta 2012 vuoteen 2014 on ollut selkeästi negatiivinen. Tämän perusteella pitäisi toiminnan kehittämisessä keskittyä myös asiakaspalveluun erityisesti henkilökunnan tavoitettavuuden ja asioiden hoitoajan suhteen.

28 27 9 Liitteet Liite 1 Espoon TEKPA 2014-tulokset Liite 2 TEKPA 2014-kyselylomake 1/2

29 1 Liite 1 Espoon TEKPA-tulokset 2014 ESPOON KAUPUNKI ESPOON KAUPUNKI ESBO STAD ESBO STAD

30 2 Liite 2 TEKPA 2014-kyselylomake ESPOON KAUPUNKI ESPOON KAUPUNKI ESBO STAD ESBO STAD

31 ESPOON KAUPUNKI ESPOON KAUPUNKI ESBO STAD ESBO STAD 3

32 4

33 5

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015 Riitta Haapavaara Petri Vainio ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.FI

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2012 Raportti 15.1.2013

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2012 Raportti 15.1.2013 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2012 Raportti 15.1.2013 Riitta Haapavaara Petri Vainio Katu- ja Viherpalveluiden julkaisuja 2 / 2013 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2013 Raportti

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2013 Raportti Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2013 Raportti 14.1.2014 Riitta Haapavaara Petri Vainio Katu- ja Viherpalveluiden julkaisuja 2/2014 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Tutkimuksien

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2016 Raportti

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2016 Raportti Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2016 Raportti 10.11.2016 Ritva Lindroos Riitta Haapavaara ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2015. Executive-raportti LAPPEENRANTA

Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2015. Executive-raportti LAPPEENRANTA Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2015 Executive-raportti LAPPEENRANTA 16.6.2015 2 1 Johdanto Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailun luvut perustuvat kuntien Rapal Oy:lle

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 02 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 1.1 Selvityksen taustaa... 1.2 Otos ja vastaukset... 2 Kadut... Puistojen hoito... 1 Jätehuolto...

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen SISÄLLYS Johdanto

Lisätiedot

Katu ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2016

Katu ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2016 Katu ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2016 Executive raportti Lappeenranta LUONNOS 18.5.2016 2 1 Johdanto Katu ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailun luvut perustuvat kuntien Rapal Oy:lle

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Kaupunkiomaisuuden ylläpito Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla. Osastopäällikkö Raimo K Saarinen

Kaupunkiomaisuuden ylläpito Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla. Osastopäällikkö Raimo K Saarinen Kaupunkiomaisuuden ylläpito 2008 3.9.2008 Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla Osastopäällikkö Raimo K Saarinen KATUJEN JA VIHERALUEIDEN SUUNNITTELU yhteistyötä ja vuorovaikutusta selvitämme

Lisätiedot

Alueelliset tulokset Kuopiossa

Alueelliset tulokset Kuopiossa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 2082015 Heikki Miettinen 1 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 3,70 3,65 3,31 3,22 3,69 3,65 3,65 1 2 Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 3,29 3,41 3,49

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 8.6.2014 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden ylläpitoon Yhtenäinen

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

KUVE KUVE Tulokset vuoden 2015 Katujen ja Viheralueiden ylläpidosta loppuseminaari Rapal Oy.

KUVE KUVE Tulokset vuoden 2015 Katujen ja Viheralueiden ylläpidosta loppuseminaari Rapal Oy. KUVE 2016 Tulokset vuoden 2015 Katujen ja Viheralueiden ylläpidosta loppuseminaari 25.10.2016 1 Sisältö Vertailun tulokset Yleisten alueiden ylläpito Kadut Viheralueet Kuntarakennetietoja Jakaumat katu-

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 9.5. kehto, tampere 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden ylläpitoon

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA 28.1.2016 1 TAUSTAA 28.1.2016 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Kolmatta vuotta mukana myös asiointiin, asuntoon

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely Tulokset

Asukastyytyväisyyskysely Tulokset Asukastyytyväisyyskysely 01 Tulokset Tutkimuksen tavoite Selvittää Helsingin HASOn asukkaiden tyytyväisyyttä isännöintipalveluihin, huolto- ja korjauspalveluihin sekä siivouspalveluihin Kartoittaa asukkaiden

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely Tulokset

Asukastyytyväisyyskysely Tulokset Asukastyytyväisyyskysely 201 Tulokset Tutkimuksen tavoite Selvittää Helsingin HASOn asukkaiden tyytyväisyyttä isännöintipalveluihin, huolto- ja korjauspalveluihin sekä siivouspalveluihin Kartoittaa asukkaiden

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin teknisen toimen tuottavuus:

20 suurimman kaupungin teknisen toimen tuottavuus: 20 suurimman kaupungin teknisen toimen tuottavuus: Katujen talvihoito Viheralueiden hoito Toimitilojen ylläpito Vesihuolto Tulkintaohjeet KATUJEN TALVIHOITO Tuotos = Katujen pituus (km) tai pinta-ala (m

Lisätiedot

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. Talvikunnossapito 2013 Talven vaikeusaste ja saavutettu laatutaso

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. Talvikunnossapito 2013 Talven vaikeusaste ja saavutettu laatutaso Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Talvikunnossapito 2013 Talven vaikeusaste ja saavutettu laatutaso TALVEN VAIKEUSASTE SÄÄOLOSUHTEIDEN PERUSTEELLA LUMEN AURAUS Kokonaislumimäärä 128 cm Lumisadepäiviä 44 kpl

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA

HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA 1.3.2017 1 TAUSTAA 1.3.2017 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Neljättä vuotta mukana

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 29.01.2014 Sivu 1 / 14. Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros, Espoon keskus

Tekninen lautakunta 29.01.2014 Sivu 1 / 14. Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros, Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 29.01.2014 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 29.01.2014 keskiviikko klo 17:00-19:25 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros,

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy 6.6.2014

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy 6.6.2014 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Ville Niukko Kuntamaisema Oy 6.6.2014 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Kuntamaisema Oy:n osahankkeen tavoitteena on

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 22.5.2015 Kuntatekniikkapäivät 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden

Lisätiedot

ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013. Mirka Saarholma

ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013. Mirka Saarholma ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013 Mirka Saarholma UUTTA TUTKIMUKSESSA VUONNA 2013 Uusi kilpailutettu kumppani Uusia kysymyksiä Taustamuuttujat Asiointikysymykset Vanhatkin kysymykset mukana (vertailukelpoisuus)

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen toteutus 2 2 TIIVISTELMÄ 3 3 TAUSTATIEDOT 4

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / kunnanhallitus Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2012 Asunnottomat 2011 16.2.2012 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

INFO: Tekninen toimi Yleistä Katujen talvihoito Viheralueiden hoito Toimitilojen ylläpito Vesihuolto

INFO: Tekninen toimi Yleistä Katujen talvihoito Viheralueiden hoito Toimitilojen ylläpito Vesihuolto INFO: Tekninen toimi Yleistä Katujen talvihoito Viheralueiden hoito Toimitilojen ylläpito Vesihuolto Kuntien tuottavuusvertailu Yleistä Tuottavuusindeksillä kuvataan kuntien kehitystä ajassa. Tuottavuuden

Lisätiedot

Kuntien tuottavuusvertailu Teknisen toimen tuottavuus:

Kuntien tuottavuusvertailu Teknisen toimen tuottavuus: Kuntien tuottavuusvertailu Teknisen toimen tuottavuus: Katujen talvihoito Viheralueiden hoito Toimitilojen ylläpito Vesihuolto INFO KATUJEN TALVIHOITO Tuotos = Katujen pituus (km) tai pinta-ala (m 2 )

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI

TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄ Tampereen kaupungin katu- ja puistoalueiden kunossapidon palautejärjestelmä: Helppokäyttöisenä käyttöliittymänä

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy 9.5.2014

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy 9.5.2014 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Ville Niukko Kuntamaisema Oy 9.5.2014 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Kuntamaisema Oy:n osahankkeen tavoitteena varmistaa

Lisätiedot

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito.

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito. Talvihoito Viheralueiden hoito Liikennealueiden hoito Perusomaisuus Puhtaanapito Kalusteiden ja varusteiden hoito Rakenteiden hoito Kunnossapito Talvihoidon erillistuote Ylläpito Erillistuotteet Kunnossa-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Talvihoidon kehittäminen asukaslähtöisesti. Riikka Kallio

Talvihoidon kehittäminen asukaslähtöisesti. Riikka Kallio Talvihoidon kehittäminen asukaslähtöisesti Riikka Kallio Asukkaita varten Asukkaiden tarpeet huomioon ottaen Nykytila Autoliikenteen mukaan Hoidon toimenpiteiden mukaan Tavoite Asukaslähtöisyys: Jokaiselle

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 2014 Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 Nokian kaupunginkirjasto Raportin kokosi Päivi Kari Raportti 6.11.2014 Nokian kaupunginkirjaston asiakaspalvelutilanne-kysely: Millaista asiakaspalvelua

Lisätiedot

Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa

Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa Korkeakoulujen KOTA -seminaari 17.9.2014 Ismo Kinnunen Oulun ammattikorkeakoulu Kehittämisen ja päätöksenteon tulee perustua tosiasioihin.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) Liite 2. (HEL 2017-011196) Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2016 Kuntaliiton vuosittain tekemässä vertailussa terveydenhuollon

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä hengen otanta

Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä hengen otanta Katajanokka-Kruunuhaka K k käyttäjäkysely 010 1 Yleistä Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä 1.9.-1.11.010 1000 hengen otanta Samaan aikaan Internetissä Digium-kysely Vastauksia saatiin yhteensä 8 - Otantakyselyyn

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 23-24.10.2014 Seinäjoki KEHTO 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden

Lisätiedot

Liikenneviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus. Valtakunnallinen raportti - talvi 2016

Liikenneviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus. Valtakunnallinen raportti - talvi 2016 Liikenneviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus Valtakunnallinen raportti - talvi Liikenneviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus Valtakunnallinen raportti talvi Liikennevirasto Helsinki Kannen kuva:

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 Tapiolan alueurakka 2012-2017/19 1 (6) TAPIOLAN ALUEURAKKA 2012 2017/19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 1(5) POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEET 1. YLEISTÄ 2. TALVIHOITO Asianumero 834/02.08.00/2013 Tässä asiakirjassa esitetyt suoritusvelvollisuuteen liittyvät asiat koskevat

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (5) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu muihin maakuntakirjastoihin, mutta pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011 Kaupungin eri osien asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista sekä asukasyhteistyöstä on

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011 KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE Kirjekysely ja verkkokysely 2011 Kesä 2011 JOHDANTO Tässä raportissa on tulokset helsinkiläisille kohdistetusta kyselytutkimuksesta, jonka katu-

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

Sorapintaiset ajoradat (km) laji tyyppi rekisteri I II III Kaikki yht. Ajoradat kesähoito katu 0,1 2,4 7,0 9,5

Sorapintaiset ajoradat (km) laji tyyppi rekisteri I II III Kaikki yht. Ajoradat kesähoito katu 0,1 2,4 7,0 9,5 Jkl:n eteläinen urakka-alue Yhteenveto väylät, pysäköinti 14.3.2012 yhtveto_katu Ajoradat (km) Ajoradat kesähoito katu 10,5 28,4 55,0 93,9 Ajoradat kesähoito yhteensä 10,5 28,4 55,0 93,9 Ajoradat talvihoito

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin liikennealueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä

Kouvolan kaupungin liikennealueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä Dno 92/.6./213 1(4) PAVUSPIUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin liikennealueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista eikseen sovittavista tistä 1. Palveluosan voimassaoloaika: 1.1.215-31.12.215 2. Hankinnan

Lisätiedot

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. Kesäylläpidon laadunseuranta - Seurannan tulokset 2015

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. Kesäylläpidon laadunseuranta - Seurannan tulokset 2015 Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Kesäylläpidon laadunseuranta - Seurannan tulokset 2015 SEURANTAMENETELMÄN MITTARISTO Seurattavien päämittareiden valintaan kolme eri perustetta: Ylläpidon taloudellinen merkitys

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunnan henkilöstöanalyysi 2012. Ulf Lindholm Bjarne Andersson Suomen Kuntaliitto 2012

Kemiönsaaren kunnan henkilöstöanalyysi 2012. Ulf Lindholm Bjarne Andersson Suomen Kuntaliitto 2012 Kemiönsaaren kunnan henkilöstöanalyysi 212 Ulf Lindholm Bjarne Andersson Suomen Kuntaliitto 212 1 Henkilöstökysely Kysely lähetettiin ruotsiksi ja suomeksi yhteensä 525 Kemiönsaaren kunnan työntekijälle

Lisätiedot

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Asukasvaikuttaminen Espoossa Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Espoon arvot Asukas- ja asiakaslähtöisyys Asukas- ja asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden arvostamista

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2O13 2O17 Tuusulan Jokelan alueurakkaa 2013 2017 koskevaan urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan urakassa esiin tulevia kokonaishintaan kuuluvia tehtäviä hinnoin

Lisätiedot

Puotila-Vartioharju käyttäjäkysely 2010

Puotila-Vartioharju käyttäjäkysely 2010 Puotila-Vartioharju käyttäjäkysely 0 1 Yleistä Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä 8.8.-.11.0 00 hengen otanta Samaan aikaan Internetissä Digium-kysely Vastauksia saatiin yhteensä 68 - Otantakyselyyn saatiin

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategiayksikkö

Lisätiedot

TEKNISTEN JA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2017 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAT JANNE SOININEN JANNE PENNANEN JOONA LAUNIKARI

TEKNISTEN JA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2017 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAT JANNE SOININEN JANNE PENNANEN JOONA LAUNIKARI TEKNISTEN JA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2017 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAT JANNE SOININEN JANNE PENNANEN JOONA LAUNIKARI 31.12.2017 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy.

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy. 2009, Lehdistöraportti Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 TOP 3 - Asiakastyytyväisyydellä mitattuna

Lisätiedot

Juuso Kautiainen ESTEETTÖMYYSKYSELY KOKKOLAN ASUNTOMESSUALUEELLE

Juuso Kautiainen ESTEETTÖMYYSKYSELY KOKKOLAN ASUNTOMESSUALUEELLE Juuso Kautiainen B ESTEETTÖMYYSKYSELY KOKKOLAN ASUNTOMESSUALUEELLE B: Ajankohtaista - Aktuellt Juuso Kautiainen ESTEETTÖMYYSKYSELY KOKKOLAN ASUNTOMESSUALUEELLE Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA:

Lisätiedot

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3 Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Tulosten esittely Tuomas Jalava 7.12.2015 Sivu 1 FCG:n tutkimustoiminta Tuotamme tietoa johtamisen tueksi. Lähtökohtana on asiakkaan tiedontarve sekä tulosten

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot