POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2015"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU WWE Korentosuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 215

2

3 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailu vuonna Sisältö 1 JOHDANTO SÄÄTILA TURVETUOTANTOPINTA-ALAT VUONNA TARKKAILUN TOTEUTUMINEN JA KUORMITUKSEN LASKENTA Tarkkailun toteutuminen Päästöjen laskenta TAUSTAHUUHTOUMA TUOTANTOVAIHEEN TARKKAILUN TULOKSET Valumat Tulosten vertailu edellisvuosiin Valumaveden laatu Tulosten vertailu edellisvuosiin Ominaiskuormitukset Kuormituksen jakautuminen vuodenajoittain Tulosten vertailu edellisvuosiin Vesienkäsittelymenetelmien tehon tarkkailu Näytteenoton ajoittuminen yli- ja alivirtaamatilanteisiin KUNTOONPANOVAIHEEN TARKKAILUN TULOKSET Kuntoonpanovaiheen tarkkailu ja kuormituksen laskenta Kuntoonpanotyöt tarkkailukohteilla Valumat Veden laatu Ominaiskuormitukset Vesienkäsittelymenetelmien tehon tarkkailu TURVETUOTANNON VESIENKÄSITTELYMENETELMÄT VUONNA TURVETUOTANNON PÄÄSTÖLASKENTA VUONNA Vuosipäästöjen laskennassa käytettävä aineisto Turvetuotannon päästöt vuonna YHTEENVETO VIITTEET Copyright Pöyry Finland Oy

4 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Liite 1 Liite 11 Turvetuotantoalueiden sijainnit Turvetuotantoalueiden pinta-alat ja vesienkäsittelymenetelmät Vuosikuormitustarkkailun ympärivuotisten ja kuntoonpanotarkkailukohteiden sijainnit Pohjois-Pohjanmaan vuosikuormitustarkkailussa olleiden ympärivuotisten tarkkailukohteiden tulokset Kaikkien kesän tarkkailusoiden tulokset Ympärivuotisten kohteiden vesienkäsittelyn tehon tarkkailun tulokset Kuntoonpanokohteiden tarkkailun tulokset Kuntoonpanokohteiden vesienkäsittelyn tehon tarkkailun tulokset Tuotannosta poistuneiden alueiden päästöt Valuman ja vdl-muuttujien riippuvuudet Pohjois-Pohjanmaan tuotantovaiheen ympärivuotisilla tarkkailukohteilla v Kuntoonpanokohteiden vesistötarkkailun tulokset 2 Pohjakartta-aineistot Maanmittauslaitos, lupa nro 48/MML/12 Pöyry Finland Oy Ari Nikula, FM Yhteystiedot PL 2, Tutkijantie 2 A 959 OULU puh sähköposti: Copyright Pöyry Finland Oy

5 1 1 JOHDANTO Pohjois-Pohjanmaalla tuotannossa olevien turvesoiden päästötarkkailu on vuodesta 1986 lähtien toteutettu keskitetysti. Kuntoonpanovaiheen soiden tarkkailu on toteutettu samaa periaatetta noudattaen vuodesta 199 lähtien. Tarkkailun periaate on, että osalla soista mitataan vesimäärät ja tarkkaillaan veden laatua ja muiden soiden päästöt lasketaan tarkkailusoiden ominaispäästölukujen perusteella. Kuntoonpanokohteiden osalta kaikilla kohteilla toteutetaan tarkkailua. Tämä raportti kattaa tarkkailukauden Vuonna 26 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantoalueiden päästötarkkailu eriytettiin ympärivuotiseksi vuosipäästöjen tarkkailuksi ja vesistöalueittaiseksi tarkkailuksi. Pohjois- Pohjanmaan turvetuotannon ympärivuotisten vuosikuormitustarkkailukohteiden sekä kuntoonpanosoiden tarkkailu raportoidaan omassa raportissaan (tämä julkaisu). Pohjois- Pohjanmaan turvetuotannon vuosikuormitustarkkailun kohteet on valittu siten, että ne edustavat eri vesienkäsittelymenetelmiä ja jakaantuvat maantieteellisesti riittävän laajalle alueelle. Vesistöaluekohtaisissa tarkkailuissa on nykyisin mukana myös ympärivuotisia tarkkailukohteita. Kaikkien em. tarkkailujen tuloksista koostetaan ominaiskuormitusaineisto, jonka avulla voidaan laskea vuosipäästöt kaikille Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksen alueen turvetuotantoalueille. Vesistöaluekohtaisten päästötarkkailujen tuloksia ei käsitellä tässä raportissa erikseen, vaan ne esitetään vesistöaluekohtaisissa raporteissa, joissa tarkastellaan myös samanaikaisen vaikutustarkkailun tuloksia. Vuosipäästöjen laskenta-alue ulottuu Kalajoelta Kuivajoelle lukuun ottamatta Oulujärven ja sen yläpuolisten jokien valuma-alueita, jotka kuuluvat Kainuun turvetuotantoalueiden tarkkailuun. Osa Pohjois-Pohjanmaan alueen turvetuotantosoista kuuluu Pohjois- Savon tarkkailuohjelmaan. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen lisäksi tarkkailussa on mukana joitakin Kainuun ja Lapin ELY-keskusten alueilla sijaitsevia turvetuotantosoita, jotka sijaitsevat joko Temmesjoen, Oulujärven alapuolisen Oulujoen, Siikajoen, Kuivajoen tai Siuruanjoen valuma-alueilla. Tarkkailukauden 215 aikana Pohjois-Pohjanmaan vuosikuormitustarkkailuun kuuluvia ympärivuotisia tarkkailukohteita oli 17 kpl, joista Järvineva oli tarkkailussa vain marras-joulukuussa 214 (Taulukko 1-1). Lisäksi vesistöaluekohtaisissa ympärivuotisissa tarkkailuissa oli 31 kohdetta. Ympärivuotisten kohteiden sekä kesäaikaisten tarkkailukohteiden aineiston avulla laskettiin vuosipäästöt niille kohteille joilla ei ollut tarkkailua vuonna 215. Ko. aineistoa täydentämään otettiin lisäksi yksi Lapissa ja kolme Kainuussa sijaitsevaa kohdetta. Kuntoonpanovaiheen tarkkailukohteita oli tarkkailukauden aikana seitsemän. Ahma Ympäristö Oy vastasi Oulujoen ja Iijoen-Siuruanjoen tarkkailuista kokonaisuudessaan, sekä Kanteleen Voima Oy:n Ilkannevan ja Kärsämäennevan tarkkailusta. Ramboll Finland vastasi puolestaan Temmesjoen tarkkailusta. Muut tarkkailut toteutti Pöyry Finland Oy. Kesäaikana Pohjois-Pohjanmaalla oli tarkkailussa kaikkiaan 146 päästötarkkailukohdetta. Copyright Pöyry Finland Oy

6 Taulukko 1-1 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotuotannon päästötarkkailukohteet vuonna VUOSIKUORMITUSTARKKAILU Ym pärivuotinen tarkkailu Iso-Kinttaissuo, pvk1 Korentosuo, pvk1 Olki-Peurasuo, pvk1 Vasamanneva, pvk1 Isosuo, pvk2-3 (Utajärvi) Kuljunneva, la/pvk1 Pehkeensuo, pvk1 Verkaneva, pvk1 Itäsuo, pvk1 Kynkäänsuo, la3-4/pvk1 Pullinneva, pvk1 Järvineva, pvk1* Kärjenrimpi, pvk1 (KAI) Puutiosuo, pvk2-3 Kontio-Klaavunsuo, pvk2 Mankisenneva, pvk1 Turkkisuo, la/pvk2 Kuntoonpanotarkkailu Jääräsuo, pvk1** Korteneva, pvk1 Lonkerinneva, pvk1*** Varpasuo, pvk3 Kontiomaansuo, pvk3 Kuuhkamonneva, pvk2 Paskalanneva, pvk VESISTÖALUEKOHTAISET TARKKAILUT Kalajoki Jouttenisenneva, pvk2 Onkilamminneva, pvk Päällysneva, pvk1 Vittouvenneva, pvk1 Löytynneva, la Osmalamminneva, pvk1 Rautamullansuo, pvk1 Nurmesneva, pvk1 Puronneva, pvk1 Tuppuraneva, pvk1 Pyhäjoki Ahmaneva, pvk1 Kärsämäenneva, pvk Piipsanneva, kem1 ja la/kem2 Äijönneva, la/pvk1 Ilkanneva, pvk1 ja pvk2 Märsynneva, pvk1 Porkanneva, rhk1 Iso-Lamminneva, pvk1 Nurmesneva, la1-2 Puutionneva, pvk1 Kuuhkamonneva, pvk1 Pihlajaneva, pvk1 Siloneva, pvk1 Siikajoki Isoneva, la2 Mankisenneva, pvk2 Paskoneva, pvk1 Sauvasuo, pvk1 Kivineva, la5-7 ja la1-15 Navettarimpi, kem1 (KAI) Saarineva, pvk1 Oulujoki Haarasuo, pvk1 Kanasuo, pvk1 Miehonsuo, la Tunturisuo, kem1 Hautasuo, la Kapustasuo, pvk1 Niskansuo, pvk1 ja pvk2 Isosuo, Vaala, pvk1 (KAI) Latvasuo, pvk1 ja pvk2 Petäikönsuo, la Kiiminkijoki Hakasuo, pvk1 Hangassuo, la2 Isonivansuo, kos Vittasuo, hi1 Iijoki Ahvensuo/Matkasuo, pvk Kapulasuo, la3 Lampisuo, pvk3 Riepulehdon-Mäntyharjunsuo, pvk Haukkasuo, pvk2 Koivu-Loukassuo, pvk Latvasuo Yli-Ii, la1 ja la2 Ruonasuo, pvk1 ja pvk2 Iso-Ahmasuo, pvk Koppelosaarensuo, la1 Lavasuo, pvk Syrjäsuo, Syrjäoja ap ja yp Iso-Jännesuo, la1-2 ja Ao3 Kortesuo, pvk1 Lehdonsuo, pvk1 Takasuo, la Iso-Pihlajasuo, pvk1 Koutuansuo, pvk1 Leväsuo, pvk2 Ällinsuo, pvk Iso-Rytisuo, pvk Kuikkasuo, la2 Luisansuo, pvk Isosuo Kollaja, pvk Kupsussuo, pvk1 Murtosuo, la1, la3 ja pvk1 Joutsensuo, pvk1yp Kärppäsuo, pvk1 Palosuo, pvk1 Siuruanjoki Heini-Honkisuo, pvk (LAP) Kapeimmansuo, pvk Pohjoinen Latvasuo, pvk1 Sääskisuo, pvk1 ja pvk2 (LAP) Iso-Pukasuo, pvk1 Koivuojanlatvasuo, Kivioja ap ja yp Polvisuo, pvk1 Teerilammensuo, pvk1 Kaartosuo, pvk Kynkäänsuo, pvk2 ja rhk1 Pukasuo, kos Vaaraojanlatvasuo, pvk1 Kalliosuot Epäilyksensuo, kos Kääpäsuo, la3-6/kos Ronisuo, la/pvk Viidansuo, pvk1 Kalliosuot Kuikkasuo, pvk Matkasuo Pudasjärvi, pvk Saarisuo, pvk1 Viitasuo, rhk1 Kalliosuot Peltosuo, pvk Pikku-Saarisuo, pvk Sivakkasuo, pvk1 Ämmänsuo, kasv Kuivajoki Komppasuo, pvk1 Näätäaapa, pvk2 ja pvk4 Turkkisuo, pvk1 Kompsasuo, pvk1 ja pvk3 Susiojanlatvasuo, pvk1 Temmesjoki Olhavanjoki Raja-aava, pvk1 Tuulisuo, pvk1 Jakosuo, kem1 * Tarkkailussa vain alkutalven ** Siirtyi tuotantovaiheen tarkkailusta kuntoonpanovaiheen tarkkailuun talvella *** Siirtyi tuotantovaiheen tarkkailusta kuntoonpanovaiheen tarkkailuun keväällä Copyright Pöyry Finland Oy

7 Selostuksessa esiintyviä käsitteitä BAT Bruttopäästö COD Mn Humus Jälkikäyttö Kiintoaine Kuntoonpanovaihe Kuormitus Kuormittava pinta-ala Käyttötarkkailu Mittapato Nettopäästö Ominaispäästö / Ominaiskuormitus Päästötarkkailu Reduktio Tuotantovaihe Vaikutustarkkailu Best Available Techniques, määritetty ympäristönsuojelulaissa. Mahdollisimman tehokas ja kehittynyt, kohteessa teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen tekniikka. Tuotantoalueelta lähtevä kokonaispäästö. Turvetuotannosta johtuvan ja alueelta luontaisesti huuhtoutuvan aineen yhteenlaskettu kokonaismäärä. Kemiallinen hapenkulutus. Kuvaa veden sisältämien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten aineiden määrää, eli vedessä olevaa eloperäistä ainetta, joka voi olla humusta, jätevettä, karjatalouden päästöjä tai luonnonhuuhtoumaa. Vedessä esiintyviä eloperäisiä orgaanisia aineita, jotka antavat vedelle ruskeankeltaisen värin. Humus muodostaa osan veden sisältämistä orgaanisista aineista. Turvetuotannon päättymisen jälkeinen uusi maankäyttö, esim. metsitys, viljely tai kosteikko. Veteen liukenematon kiinteä orgaaninen tai epäorgaaninen aines. Ajanjakso ennen tuotannon aloittamista, jolloin rakennetaan vesiensuojelurakenteet ja tehdään peruskuivatus sekä muotoillaan suon pinta tuotantokoneille sopivaksi. Ei sisällä tuotantoalueella myöhemmin tehtäviä kunnostustöitä. Ympäristövaikutusta aiheuttavien tekijöiden kokonaismäärä jossakin kohteessa. Turvetuotannon kuntoonpanossa, tuotannossa ja tuotantokunnossa oleva pinta-ala sekä tuotannosta poistunut pinta-ala. Ei sisällä valmistelematonta ja jälkikäytössä olevaa pinta-alaa, joilta tuleva kuormitus ei ole turvetuotannosta johtuvaa. Toiminnan ja tapahtumien seuranta ja kirjaaminen. Sisältää esimerkiksi poikkeustilanteet, vesiensuojelurakenteiden tarkastukset, huollot ja korjaukset, säätilanteen seurannat, kaivutyöt ja pumppaamotiedot. Tuotantoalueen vesienkäsittelyjärjestelmien alapuolella oleva pato, jonka avulla voidaan seurata alueelta purkautuvan veden määrää eli virtaamaa (esim. l/s). Tuotantoalueelta lähtevä päästö, joka saadaan kun mitatusta / lasketusta bruttopäästöstä vähennetään arvioitu luonnonhuuhtouma. Turvetuotannon vesistössä aikaansaaman lisäkuormituksen määrä. Tuotantoalueelta alapuoliseen vesistöön johdettavien aineiden määrä aikayksikös- sä tiettyä pinta-alayksikköä kohden (esim. grammaa hehtaarilta päivässä: g/ha/d). Voidaan ilmoittaa bruttona tai nettona. Tuotantoalueelta lähtevien päästöjen seuranta mittaamalla. Vesienkäsittelyrakenteen avulla saavutettava aineen poistuma. Turvesuon elinkaaren ajanjakso, jolloin turvetta tuotetaan. Jaksoon kuuluu myös ojien ym. rakenteiden kunnossapitoa. Voi tarkoittaa myös sitä osaa vuodesta jolloin turvetta tuotetaan: tyypillisesti kesä-syyskuussa. Tarkkailu, jossa selvitetään toiminnan vaikutuksia ympäristöön (mm. vesistö-, kalatalous-, pöly-, melutarkkailu). Valuma Alueelta poistuvan veden virtaama pinta-alaa kohden (l/s/km 2 ). Valuma-alue Maaston korkeuserojen mukaan määräytyvä alue, jolta pinta- ja pohjavedet laskevat Velvoitetarkkailu Virtaama Ylivirtaama Pääasiallinen lähde: Ympäristöministeriö 215. mereen tai tiettyyn järveen tai tiettyyn uoman kohtaan. Ts. alue, josta vesistö (esim. järvi) tai tietty uoman kohta saa vetensä. Ympäristöluvassa viranomaisen määräämä tarkkailu. Virtauskanavan (putken, uoman tms.) poikkileikkauksen läpi kulkevan nestemäärän tilavuus aikayksikössä (m 3 /s). Tilanne, jossa tuotantoalueelta lähtevä valunta on kertainen keskivalumaan (1 l/s/km 2 ) verrattuna tai sateen rankkuus on suurempi kuin 2 mm/vuorokausi. 3 Copyright Pöyry Finland Oy

8 2 SÄÄTILA Tarkkailukauden kuukausittaiset lämpötilat ja sademäärät on esitetty kuvissa Kuva 2-1 ja Kuva 2-2. Talvi (marras-maaliskuu) oli kokonaisuutena lauha ja sateinen. Neljän havaintopaikan (Haapavesi, Siikajoki, Pudasjärvi ja Ranua) talven keskilämpötila oli keskimäärin 3,7 o C tavanomaista lämpimämpi ja sademäärä oli 3 % suurempi. Erityisen lauhaa oli joulu-, helmi- ja maaliskuussa ja erityisen sateista tammikuussa. Kevät (huhti-toukokuu) oli noin asteen normaalia lämpimämpi ja sademäärä noin neljänneksen normaalia suurempi. Kesä-heinäkuu oli puolestaan tavanomaista viileämpi ja sademäärä oli keskimäärin 39 % tavanomaista suurempi. Elokuu oli sitä vastoin tavallista lämpimämpi ja vähäsateinen. Syyskuu oli lämmin ja sateinen lokakuun oltua sääoloiltaan varsin tavanomainen. Koko tarkkailukauden keskilämpötila oli 1,8 o C normaalia korkeampi ja sademäärä 25 % tavanomaista suurempi. Kuvassa Kuva 2-3 on esitetty Pyhäjoen (havaintopaikka Tolpankoski) ja Kiiminkijoen (Haukipudas) virtaamat tarkkailujaksolla sekä keskimääräiset virtaamat vuosina Marraskuun alkupuolella mitattiin selvästi tavanomaista suurempia virtaamia. Kevään tulvahuippu oli hieman tavanomaista aiemmin ja se oli kaksivaiheinen. Kesäheinäkuun vaihteessa sekä elokuun alussa mitattiin etenkin Pyhäjoessa korkeita virtaamia, kuten myös syyskuun loppupuolella. Sateiden aiheuttamat virtaamapiikit näkyivät luonnollisesti myös turvetuotantoalueiden valumakäyrissä (ks. liite 4). 4 Kuva 2-1 Kuukauden keskilämpötilat tarkkailujaksolla 215 ja vertailujaksolla keskimäärin. Haapaveden ja Siikajoen vertailujakso on , Pudasjärven ja Ranuan (Ilmatieteen laitos ). Copyright Pöyry Finland Oy

9 5 Kuva 2-2 Sademäärät tarkkailujaksolla 215 ja vertailujaksolla keskimäärin. Haapaveden ja Siikajoen vertailujakso on , Pudasjärven ja Ranuan (Ilmatieteen laitos ). Kuva 2-3 Pyhäjoen virtaama Tolpankoskessa (Merijärvi) ja Kiiminkijoen virtaama Haukiputaalla (Oulu) aikavälillä Kuvassa on esitetty myös vuosien keskimääräinen virtaama (OIVA - ympäristö- ja paikkatietopalvelu 215). Copyright Pöyry Finland Oy

10 3 TURVETUOTANTOPINTA-ALAT VUONNA 215 Vuonna 215 Pohjois-Pohjanmaalla oli 211 tarkkailuvelvollista turvetuotantoaluetta, joiden yhteenlaskettu kuormittava pinta-ala oli ha (Taulukko 3-1 ja Kuva 3-1). Alueiden lukumäärissä ja pinta-aloissa tapahtuneet muutokset vuosien välillä johtuvat uusien tuotantoalueiden perustamisesta, vanhojen sulkemisesta, tuotantoalueilla tapahtuvista muutoksista, sekä tuottajien liittymisestä tai eroamisesta tähän tarkkailuun. Osa Pohjois-Pohjanmaan alueella sijaitsevista turvetuotantoalueista kuuluu muiden ELY-keskusten tarkkailuihin valumavesien johtamisreittien mukaisesti. Lapin ja Kainuun alueilta on käsitelty tässä raportissa ne kohteet joiden valumavedet laskevat Pohjois-Pohjanmaan puolelle. Kainuun Oulujärven yläpuoliset kohteet tarkkaillaan Kainuun turvetuotantosoiden tarkkailussa. Turvetuotannon kuormittava pinta-ala (ei sisällä valmistelematonta tai jälkikäytössä olevaa alaa) Pohjois-Pohjanmaan alueella oli 1 % pienempi kuin edellisvuonna. Tuotannossa oleva pinta-alaa oli 7 % vähemmän kuin edellisvuonna ja 21 % vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Pinta-alojen vertailussa edellisvuosiin on huomioitava Vapo Oy:n ja Turveruukki Oy:n osin tarkentuneet pinta-alatiedot vuodelta 215. Pohjois-Pohjanmaan turvetuotannon kokonaisalasta 29 % sijaitsi Iijoen-Siuruanjoen vesistöalueella ja 2 % Siikajoen vesistöalueella (Kuva 3-2). Siuruanjoen, Siikajoen ja Kuivajoen osuudet turvetuotantopinta-alasta olivat selvästi suuremmat kuin niiden osuudet vesistöalueiden kokonaispinta-alasta. Toisin sanoen näillä vesistöalueilla oli verrattain paljon turvetuotantoa suhteessa vesistöalueen pinta-alaan, mutta sielläkin turvetuotantoalan osuus valuma-alueen pinta-alasta oli vain,9 1,5 %. Päinvastainen tilanne oli selvimmin Iijoella kun sitä tarkastellaan ilman Siuruanjoen valuma-aluetta: osuus kuormittavasta pinta-alasta oli 13 %, kun osuus vesistöalueiden pinta-alasta on lähes kolmannes. Myös Kiiminki- ja Kalajoella oli suhteessa valuma-alueen pinta-alaan vähän turvetuotantopinta-alaa. 6 Taulukko 3-1 Turvetuotantoalueiden lukumäärät ja pinta-alat vesistöalueittain vuonna 215 sekä vuosien yhteismäärät. Vesistöalue Tuotanto- Valmiste- Kunnostus- Tuotan- Tuotanto- Poistunut Jälki- Pinta-ala Osuus va:n alueita lematon vaiheessa nossa kunnossa tuotannosta käyttö yht.* pinta-alasta kpl ha ha ha ha ha ha ha % Kalajoki** ,3 Pyhäjoki ,7 Siikajoki ,9 Temmesjoki ,4 Oulujoki ,6 Kiiminkijoki ,3 Iijoki ,2 Siuruanjoki ,3 Olhavanjoki ,1 Kuivajoki ,5 Piehinginjoki ,1 Kalimenoja ,8 Yppärinjoki ,5 Liminkaoja ,7 yhteensä , * ei sisällä valmistelematonta tai jälkikäytössä olevaa alaa ** kaikki suot eivät PPO:n tarkkailussa Copyright Pöyry Finland Oy

11 7 Kuva 3-1 Turvetuotantopinta-alan kehitys Pohjois-Pohjanmaalla vuosina Kuva 3-2 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotannon kuormittavan alan jakautuminen vesistöalueittain vuonna 215 ja eri vesistöalueiden pinta-alojen osuudet. Eniten tuotannossa olevaa pinta-alaa oli Iijoen-Siuruanjoen vesistöalueella, yhteensä ha. Vuodesta 25 lähtien tuotannossa oleva pinta-ala on pienentynyt selvimmin Pyhäjoella (56 %) ja Kiiminkijoella (42 %) (Kuva 3-3). Pyhäjoen ja Siikajoen valumaalueilla sijaitsevan Piipsannevan tuotantopinta-ala on pienentynyt kymmenessä vuodessa ha (86 %). Samaan aikaan koko Pohjois-Pohjanmaan tuotantopinta-ala on pienentynyt 4 38 ha, joten Piipsannevan laajan alueen tuotantopinta-alan muutokset ovat vaikuttaneet varsin merkittävällä tavalla koko Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantopintaalan kehitykseen. Copyright Pöyry Finland Oy

12 8 Kuva 3-3 Turvetuotannossa olevan pinta-alan kehitys Pohjois-Pohjanmaan suurimmilla vesistöalueilla vuosina Copyright Pöyry Finland Oy

13 Tuotantokunnossa, muttei tuotannossa olevaa pinta-alaa oli selvästi enemmän kuin edellisvuosina mikä johtui pääasiassa siitä, että usealla Vapo Oy:n tuotantoalueella ei joko tuotettu lainkaan tai huomattava osa alasta oli ns. levossa. Kunnostusvaiheessa oleva pinta-ala (171 ha) oli vuonna % pienempi kuin edellisvuonna. Tuotannosta poistunutta pinta-alaa oli edellisvuosia vähemmän (3 853 ha), koska suuri osa siitä siirtyi jälkikäyttöön, joka on kasvittunutta tai pysyvästi muuhun maankäyttöön siirtynyttä alaa. Tuotannosta poistuneen ja jälkikäytössä olevan alan yhteismäärä oli vuonna 215 lähes yhtä suuri kuin tuotannossa olevan alan (Kuva 3-1). Lisäksi entisiä tuotantoalueita on siirtynyt kokonaan muun maankäytön piiriin, eikä niitä ole esitetty tässä raportissa. Noin puolet tuotannosta poistuneesta alasta sijaitsee Pyhäjoen ja Siikajoen vesistöalueilla. Yksittäisistä tuotantoalueista kuormittavalta ja tuotantopinta-alaltaan suurin vuonna 215 oli Siikajoen vesistöalueella sijaitseva Kärjenrimpi-Puronräme (Kuva 3-4), jonka tuotantoala oli 4 % koko Pohjois-Pohjanmaan tuotantoalasta. Tuotantopinta-alaltaan 15:sta suurimman kohteen yhteisosuus koko Pohjois-Pohjanmaan tuotantoalasta oli 28 %. Vapo Oy:n osuus kuormittavasta kokonaispinta-alasta oli 48 % ja Turveruukki Oy:n 34 % (Kuva 3-5). Kaikkien tuotantoalueiden sijainnit on esitetty liitteessä 1 ja pinta-alatiedot liitteessä 2. 9 Kuva 3-4 Kuormittavalta alaltaan ja tuotantopinta-alaltaan suurimmat turvetuotantoalueet Pohjois- Pohjanmalla vuonna 215. Copyright Pöyry Finland Oy

14 1 Kuva 3-5 Suurimpien tuottajien osuudet Pohjois-Pohjanmaan turvetuotannon kuormittavasta kokonaispinta-alasta vesistöalueittain vuonna TARKKAILUN TOTEUTUMINEN JA KUORMITUKSEN LASKENTA 4.1 Tarkkailun toteutuminen Turvetuotantoalueiden päästötarkkailu toteutettiin edellisvuosien tarkkailun periaatteiden mukaisesti. Tarkkailujakso oli Vesistöaluekohtaiset tarkkailut mukaan lukien Pohjois-Pohjanmaan kuormittavasta turvetuotantopinta-alasta 61 % oli tarkkailussa. Kuvassa Kuva 4-1 on esitetty tarkkailtu pinta-ala sekä kuormittava pintaala vesistöalueittain. Kalajoella, Oulujoella ja Ii-Siuruanjoella oli ns. laajan tarkkailun vuosi, eli suurin osa turvetuotantoalueista oli tarkkailussa. Pohjois-Pohjanmaan tuotanto- tai jälkihoitovaiheen tarkkailukohteilta otettiin kesällä 161 päästötarkkailunäytettä (Kuva 4-2 ja liite 5). Se oli suurin määrä viimeisen 1 vuoden aikana. Vuosikuormitustarkkailun ympärivuotiset tarkkailukohteet sijaitsivat suhteellisen tasaisesti Pohjois-Pohjanmaan alueella (liite 3). Vuosikuormitustarkkailussa oli 17 kohdetta ja lisäksi vesistöaluekohtaisissa tarkkailuissa 31 ympärivuotista kohdetta (Taulukko 4-1). Ympärivuotisessa tarkkailuaineistossa ovat mukana Kainuun puolella sijaitsevat Kärjenrimpi pvk1 (laskee Siikajokeen) ja Isosuo (Vaala) pvk1 (laskee Oulujokeen). Kuntoonpanovaiheen tarkkailussa oli seitsemän kohdetta. Vuosikuormituslaskenta-aineistoon on otettu lisäksi mukaan Kainuun ELY-keskuksen alueen tarkkailuun kuuluvien Humpinsuo pvk1:n, Lampsisuo pvk1:n ja Suurisuo (Vuolijoki) pvk1:n tarkkailutulokset sekä Lapin ELY-keskuksen alueen tarkkailuun kuuluvan Lumiaapa la3:n tarkkailutulokset. Kohteet ovat mukana lisäaineistona täydentämässä ympärivuotisten kohteiden aineistoa ja ne sijaitsevat maantieteellisesti kohtalaisen lähellä Pohjois-Pohjanmaata. Lähes kaikilla ympärivuotisilla kohteilla lähtevää vesimäärää mitattiin jatkuvatoimisilla virtaamamittareilla ympäri vuoden. Usealla kohteella oli tarkkailukauden aikana padotusta mittapadolla tai muita häiriötilanteita. Virtaamat häiriöjaksoille tai jaksoille jolloin virtaamamittausta ei ollut, on arvioitu käyttäen SYKE:n hydrologista vesistömallia tai lähellä sijaitsevan suon virtaamatietoa jos se oli mahdollista. Copyright Pöyry Finland Oy

15 11 Kuva 4-1 Tarkkailussa ollut pinta-ala ja kuormittava pinta-ala vesistöalueittain vuonna 215. Kuva 4-2 Pohjois-Pohjanmaan tuotanto- tai jälkihoitovaiheen tarkkailukohteilta kesällä otettujen päästötarkkailunäytteiden määrät vuosina Valumaveden laadun tarkkailemiseksi tarkkailusoilta otettiin vesinäytteet yleensä kerran kuukaudessa marras-huhtikuussa, viikoittain kevättulva-aikana (3 viikkoa) ja kahden viikon välein touko-syyskuussa sekä kerran tai kahdesti lokakuussa. Kuntoonpanovaiheen kohteilla näytteenottoväli oli talvellakin kaksi viikkoa, jos suolla tehtiin vesistökuormitusta aiheuttavia kuntoonpanotöitä. Valtaosalla tuotantovaiheen ympärivuotisista kohteista ja kaikilla kuntoonpanokohteilla tarkkailtiin vesienkäsittelyn tehoa ottamalla näytteitä myös vesienkäsittelyrakenteen yläpuolelta. Tuottajat ottivat myös omavalvonta- ja poikkeustilanäytteitä usealla kohteella esimerkiksi voimakkaiden sateiden aikaan ja tulokset huomioitiin päästölaskennassa muutamaa Vapo Oy:n kohteen syksyn näytettä lukuun ottamatta, joiden tulokset eivät ehtineet mukaan laskentaan. Vuosikuormitustarkkailun ympärivuotisilla kohteilla omavalvontanäytteiden määrä (19 kpl) oli 6 % kaikista päästötarkkailunäytteistä. Vesinäytteet olivat kertanäytteitä. Näytteet toimitettiin laboratorioon pimeässä ja viileässä ja näytteiden analysointi aloitettiin näytteenottoa seuraavana päivänä. Määritykset tehtiin voimassaolevien standardien mukaisesti. Mikäli mittapadolla ei ollut vettä tai se ei virrannut, näytettä ei otettu. Näytteistä määritettiin aina ph, COD Mn, kokonaisfosfori, kokonaistyppi ja kiintoaine. Lisäksi näytteistä määritettiin epäorgaaniset ravinteet (PO 4 - P, NO 3 -N, NO 2 -N ja NH 4 -N) ja rauta joko kerran kuukaudessa koko vuoden tai vain kesällä kerran kuukaudessa. Copyright Pöyry Finland Oy

16 12 Taulukko 4-1 Pohjois-Pohjanmaan ympärivuotiset ja kuntoonpanotarkkailukohteet sekä tarkkailun toteutuminen tarkkailukaudella 215. Pvk-ojitus -sarakkeessa K = ojitettu ja E = ojittamaton. Suo Tarkkailu- Pvk- Vesistö- Tarkkailu Tehon Luvan haltija/ Mp:n valu- Näytteitä Näytteenotto- Virtaamamittauspiste ojitus alue tarkkailu tuottaja ma-alue (ha) kpl* ajanjakso ajanjakso POHJOIS-POHJANMAAN VUOSIKUORMITUSTARKKAILUN YMPÄRIVUOTISET TARKKAILUKOHTEET Iso-Kinttaissuo pvk1 E Siuruanjoki PPO x Vapo Oy / 3 / Isosuo pvk2-3 E Kiiminkijoki PPO Vapo Oy / / Itäsuo pvk1 K Oulujoki PPO x Vapo Oy / / Järvineva pvk1 (oja) E Siikajoki PPO x Turveruukki Oy 65 2 / / Kontio-Klaavunsuo pvk2 E Kuivajoki PPO Kuiva-turve Oy/Vapo Oy / 1 / Korentosuo pvk1 E Oulujoki PPO x Vapo Oy / 2 / Kuljunneva la/pvk1 K Pyhäjoki PPO x Vapo Oy 84/9 2 / 2 / Kynkäänsuo la3-4/pvk1 K Siuruanjoki PPO Vapo Oy 111/ / 1 / Kärjenrimpi (KAI) pvk1 E Siikajoki PPO x Vapo Oy / / Mankisenneva pvk1 K Siikajoki PPO x Vapo Oy / 1 / Olki-Peurasuo pvk1 E Iijoki PPO Vapo Oy / 2 / Pehkeensuo pvk1 K Oulujoki PPO x Vapo Oy / / Pullinneva pvk1 K Siikajoki PPO x Turveruukki Oy 58 2 / 1 / Puutiosuo pvk2-3 E Siuruanjoki PPO x Kuiva-turve Oy/Vapo Oy 9 19 / 1 / Turkkisuo la/pvk2 E Kuivajoki PPO x Kuiva-turve Oy/Vapo Oy 18 2 / 2 / Vasamanneva pvk1 E Kalajoki PPO x Vapo Oy / 2 / Verkaneva pvk1 E Pyhäjoki PPO x Vapo Oy 68 2 / 1 / Yhteensä / 19 / 5 POHJOIS-POHJANMAAN KUNTOONPANOVAIHEEN KOHTEET Jääräsuo** pvk1 E Kuivajoki PPO x Kuiva-turve Oy/Vapo Oy / 1 / Kontiomaansuo pvk3 E Siuruanjoki PPO x Kuiva-turve Oy/Vapo Oy 12 1 / / Korteneva pvk1 E Siikajoki PPO x Vapo Oy / 4 / Kuuhkamonneva pvk2 K Pyhäjoki PPO x Vapo Oy / 1 / Lonkerinneva*** pvk1 K Kalajoki PPO x Kanteleen Voima Oy / / Paskalanneva pvk K Kalajoki PPO x Jukuturve Oy / / Varpasuo pvk3 K Kiiminkijoki Kiiminkijoki x Turveruukki Oy 2 9 / / Yhteensä / 6 / Suo Tarkkailu- Pvk- Vesistö- Tarkkailu Luvan haltija/ Näytteitä piste ojitus alue tuottaja kpl* MUIDEN TARKKAILUJEN YMPÄRIVUOTISET TARKKAILUKOHTEET Hakasuo pvk1 E Kiiminkijoki Kiiminkijoki Vapo Oy 27 Haukkasuo pvk2 E Iijoki Ii-Siuruanjoki Vapo Oy 23 Ilkanneva pvk1 E Pyhäjoki erillinen Kanteleen Voima Oy 12 Ilkanneva pvk2 K Pyhäjoki erillinen Kanteleen Voima Oy 23 Iso-Lamminneva pvk1 K Pyhäjoki Pyhäjoki Vapo Oy 22 Isosuo, Vaala (KAI) pvk2-3 E Oulujoki Oulujoki Vapo Oy 26 Kanasuo pvk1 E Oulujoki Oulujoki Turveruukki Oy 2 Komppasuo pvk1 E Kuivajoki Kuivajoki Kuiva-turve Oy/Vapo Oy 14 Kompsasuo pvk1 E Kuivajoki Kuivajoki Kuiva-turve Oy/Vapo Oy 13 Kompsasuo pvk3 E Kuivajoki Kuivajoki Kuiva-turve Oy/Vapo Oy 13 Kupsussuo pvk1 E Iijoki Ii-Siuruanjoki Vapo Oy 23 Lehdonsuo pvk2 E Iijoki Ii-Siuruanjoki Vapo Oy 17 Mankisenneva pvk2 K Siikajoki Siikajoki Vapo Oy 21 Miehonsuo la - Oulujoki Miehonsuo Turveruukki Oy 21 Märsynneva pvk1 K Pyhäjoki Pyhäjoki Vapo Oy 2 Näätäaapa pvk2 E Kuivajoki Kuivajoki Vapo Oy 2 Näätäaapa pvk4 E Kuivajoki Kuivajoki Vapo Oy 15 Osmalamminneva pvk1 K Kalajoki Kalajoki Kanteleen Voima Oy 18 Paskoneva pvk1 K Siikajoki Siikajoki Vapo Oy 21 Piipsanneva la/kem2 - Pyhäjoki Pyhäjoki Vapo Oy 14 Päällysneva pvk1 K Kalajoki Kalajoki Kanteleen Voima Oy 18 Ronisuo la/pvk E Siuruanjoki Ii-Siuruanjoki Turveruukki Oy 24 Saarineva pvk1 K Siikajoki Siikajoki Vapo Oy 2 Sauvasuo pvk1 E Siikajoki Siikajoki Vapo Oy 2 Teerilammensuo pvk1 E Siuruanjoki Ii-Siuruanjoki Vapo Oy 17 Tunturisuo (Ahma) kem1 - Oulujoki Oulujoki Vapo Oy 28 Tuppuraneva pvk1 E Kalajoki Kalajoki Kanteleen Voima Oy 15 Turkkisuo pvk1 K Kuivajoki Kuivajoki Vapo Oy 14 Viidansuo pvk1/pvk2 E Siuruanjoki Ii-Siuruanjoki Turveruukki Oy 21 Vittouvenneva pvk1 E Kalajoki Kalajoki Vapo Oy 21 Äijönneva la/pvk1 K Pyhäjoki Pyhäjoki Vapo Oy 21 Yhteensä 62 Konsultti Pöyry Finland Oy Ahma ympäristö Oy Ahma ympäristö Oy Ahma ympäristö Oy Pöyry Finland Oy Ahma ympäristö Oy Ahma ympäristö Oy Pöyry Finland Oy Pöyry Finland Oy Pöyry Finland Oy Ahma ympäristö Oy Ahma ympäristö Oy Pöyry Finland Oy Pöyry Finland Oy Pöyry Finland Oy Pöyry Finland Oy Pöyry Finland Oy Pöyry Finland Oy Pöyry Finland Oy Pöyry Finland Oy Pöyry Finland Oy Ahma ympäristö Oy Pöyry Finland Oy Pöyry Finland Oy Ahma ympäristö Oy Pöyry Finland Oy Pöyry Finland Oy Pöyry Finland Oy Ahma ympäristö Oy Pöyry Finland Oy Pöyry Finland Oy * Ei sisällä yläpuolisia näytteitä. PPO-kohteet: velvoitetarkkailunäytteet / omavalvontanäytteet / poikkeustilannenäytteet. ** Siirtyi talvella tuotantovaiheen tarkkailusta kuntoonpanovaiheen tarkkailuun. Luvuissa mukana koko vuoden tulokset. *** Siirtyi keväällä tuotantovaiheen tarkkailusta kuntoonpanovaiheen tarkkailuun. Luvuissa mukana koko vuoden tulokset. Copyright Pöyry Finland Oy

17 Kaikilla kuntoonpanokohteilla määritettiin jokaisella näytekerralla perusvalikko (ph, COD Mn, kokonaisfosfori, kokonaistyppi ja kiintoaine). Valtaosalla kuntoonpanokohteista määritettiin lisäksi kerran kuukaudessa NH 4 -N ja rauta. Kuuhkamonnevalla määritettiin jokaisella kerralla perusvalikon lisäksi ammoniumtyppi. Kiintoaineen hehkutushäviö määritettiin, mikäli pitoisuus ylitti 2 mg/l. Käyttötarkkailusta sekä mittapatojen asennuksesta ja huollosta vastasivat tuottajat. Muilta osin tarkkailusta vastasi konsultti. Osa virtaamamittareista asennettiin ja huollettiin tarkkailua hoitavan konsultin toimesta Päästöjen laskenta Turvetuotantoalueiden päästöt laskettiin tarkkailukohteiden ominaispäästöjen (g/ha/d) ja tuotantoalueen kuormittavan pinta-alan perusteella. Tarkkailukohteiden ominaispäästöistä laskettiin vesienkäsittelymenetelmäkohtaiset keskiarvot, joita käytettiin tarkkailun ulkopuolisten kohteiden päästöjen arviointiin. Kesäajalle otettiin huomioon myös vesistöaluekohtaisissa tarkkailuissa mukana olleiden tarkkailukohteiden ominaispäästöt. Tarkkailussa olleiden kohteiden päästöt arvioitiin suon omien tarkkailutulosten perusteella niin pitkälle kuin mahdollista. Kuntoonpanoalueiden päästöt laskettiin kohteiden omilla tuloksilla. Ominaispäästöt laskettiin näytteenottohetken veden laadun ja jakson keskivirtaaman perusteella. Virtaamajaksot päättyivät pääosin näytteenottoa edeltäneeseen vuorokauteen. Jos näytteenotto ajoittui ylivirtaamatilanteeseen, päästöt laskettiin kyseisen näytteen vedenlaatutietojen perusteella vain ylivirtaamajaksolle. Nollavirtaamajaksot määritettiin virtaamamittauksen perusteella todellisen mittaisiksi ja ne otettiin huomioon päästölaskennassa. Erimittaiset laskentajaksot otettiin huomioon keskimääräisiä päästölukuja laskettaessa painottamalla kunkin jakson päästöä jakson pituudella. Keskimääräisten päästöjen laskennassa nollavirtaamatilanteiden päästöt otettiin huomioon nollana. Mikäli pitoisuus oli alle määritysrajan, käytettiin määritysrajaa, mikä todennäköisesti hieman yliarvioi päästöjä kyseisillä jaksoilla. 5 TAUSTAHUUHTOUMA Vuodesta 24 lähtien turvetuotantoalueiden nettopäästöt on laskettu käyttämällä tarkkailusoilla mitattua valumaa ja sovittuja taustapitoisuuksia. Taustahuuhtouman arvioinnissa käytettiin Ympäristöministeriön laatimassa Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeessa (215) määriteltyjä taustapitoisuuksia: kiintoaine 1 mg/l, kokonaisfosfori 2 µg/l ja kokonaistyppi 5 µg/l. Ennen vuotta 213 kiintoaineen taustapitoisuus oli 2 mg/l. Taustahuuhtouma laskettiin kunkin tarkkailusuon omien valumatietojen perusteella laskentajaksoittain. Lasketuista brutto-ominaispäästöistä vähennettiin taustahuuhtouman arvot, jolloin saatiin nettopäästöt. Happea kuluttavalle ainekselle, epäorgaanisille ravinteille ja raudalle ei ole esitetty taustapitoisuuksia, eikä nettopäästöjä näin ollen ole arvioitu. 6 TUOTANTOVAIHEEN TARKKAILUN TULOKSET Alla olevissa taulukoissa on esitetty Pohjois-Pohjanmaan vuosikuormitustarkkailussa olleiden ympärivuotisten tarkkailukohteiden tulokset. Muissa tarkkailuissa olleiden kohteiden tulokset esitetään vesistöaluekohtaisissa raporteissa, mutta niidenkin tulokset ovat mukana keskimääräisissä tuloksissa, joista on koostettu taulukossa Taulukko 9-1 Copyright Pöyry Finland Oy

18 esitetyt vuosikuormituksen laskennassa käytetyt ominaiskuormitusluvut vesienkäsittelymenetelmittäin Valumat Koko tarkkailujakson valumakäyrät on esitetty kohteittain muiden tarkkailutulosten yhteydessä liitteessä 4. Kaikilla kohteilla ei mitattu virtaamaa kaikkina vuodenaikoina. Suokohtaiset virtaamamittauksen häiriötilanteet eri vuodenaikojen osalta (esim. padotus, mittarin rikkoontuminen, datakatko) on koottu liitteen 4 tuloslakanoihin ja arvioidut virtaamajaksot on kirjattu lisäksi taulukkoon Taulukko 6-1. Virtaamat arvioitiin pääasiassa SYKE:n vesistömallijärjestelmästä tai läheisen suon virtaamia hyväksi käyttäen mikäli vesienkäsittelymenetelmä oli sama. Vuosikuormitustarkkailukohteiden talven keskivaluma 13 l/s km 2 oli varsin suuri eikä kohteiden välillä ollut suuria eroja. Talven valumakeskiarvoja nostivat erityisesti marraskuun korkeat arvot (ks. liite 4). Hydrologisesti määritetyn kevään keskimääräinen kesto oli 37 vrk ja keskimääräinen valuma 79 l/s km 2 oli varsin suuri. Suurimmat valumat mitattiin alueen pohjoisosissa. Kesän keskimääräinen valuma 15 l/s km 2 oli suurehko ja kohteiden väliset erot olivat suuria vaihdellen välillä 8,8 32 l/s km 2. Syksyn keskivaluma 25 l/s km 2 oli myös suuri ja kohteiden väliset erot olivat niin ikään suuria keskiarvojen vaihdeltua välillä l/s km 2. Keskimääräinen vuosivaluma oli 2 l/s km 2. Taulukon Taulukko 6-1 alaosassa on esitetty myös kaikkien Pohjois-Pohjanmaan ympärivuotisten tarkkailukohteiden keskimääräiset valumat, jotka olivat kevättä lukuun ottamatta hieman suurempia kuin pelkän vuosikuormitustarkkailun kohteilla. Vuosikuormitustarkkailun ulkopuolella tarkkailtujen kohteiden tulokset raportoidaan vesistöaluekohtaisissa raporteissa. Liitteessä 5 on esitetty kaikkien kesän 215 tarkkailukohteiden valumat ja taulukossa Taulukko 6-2 niiden keskiarvot. Ympärivuotisten kohteiden kesän keskivaluma (19 l/s km 2 ) oli hieman pienempi kuin kaikkien kesällä tarkkailussa olleiden kohteiden (22 l/s km 2 ). Tarpeen mukaan virtaaman arvioinnissa käytetty hydrologinen vesistömallijärjestelmä laskee valunnat 3. jakovaiheen mukaisille vesistöalueille, joiden pinta-ala on yleensä selvästi yksittäistä turvetuotantoaluetta suurempi, mistä johtuen ko. tavalla arvioituna valumahuippujen vesimäärät voivat olla hieman liian pieniä. Toisaalta vesistömalli voi pidentää valumapiikin kestoa tositilanteeseen nähden. Vesistömallin antamien virtaamien tarkkuuteen vaikuttaa mallin käyttämien reaalimaailmassa olevien mittauspisteiden sijainti: mitä lähempänä ne sijaitsevat ja mitä useampia niitä on, sen tarkempi arvio. Iso-Kinttaissuolla ja Isosuolla oli käytössä ns. tupla-anturointi, eli vedenkorkeutta mitattiin sekä mittapadon v-aukolla että sen alapuolella. Näin saatiin selville padotusjaksot vuorokauden tarkkuudella. Copyright Pöyry Finland Oy

19 15 Taulukko 6-1 Pohjois-Pohjanmaan vuosikuormitustarkkailun ympärivuotisten tarkkailukohteiden valumat eri vuodenaikoina Mq = keskivaluma, Nq = minimivaluma, Hq = maksimivaluma. Suo Jakso Jakso Vesien- Mq Nq Hq d käsittely l/s km 2 l/s km 2 l/s km 2 Huom! Iso-Kinttaissuo (pvk1) Talvi pvk1 11 1, käytetty Olki-Peurasuon pvk1:n valumaa Kevät 1) pvk , 29.4., , 8.5. ja Olki-Peurasuo pvk1:n valuma Ohijuoksutus 2.4. Kesä pvk1 14 2,9 47 Syksy pvk1 34 7,8 128 Vuosi 1) Isosuo (pvk2-3) Talvi pvk2-3 9,3, , , 9.12., , käytetty vesistömallia Kevät 2) pvk , käytetty vesistömallia Kesä pvk , , 8.6. ja käytetty vesistömallia Syksy pvk , , , ja käytetty vesistömallia Vuosi 1) Itäsuo (pvk1) Talvi pvk1 1,8 119 Kevät 3) pvk käytetty Pehkeensuon valumaa. Ohijuoksutus Kesä pvk1 14 1, 89 Syksy pvk1 24 3,6 72 Vuosi 1) Järvineva (pvk1) Talvi 4) oja 19,8 11 Vain osa talvesta Jääräsuo (pvk1) Talvi 5) pvk1 22,5 76 Siirtyi kesken talven kp-vaiheen tarkkailuun Kontio-Klaavunsuo (pvk2) Talvi pvk2 14, , käytetty Puutiosuon dataa Kevät 1) pvk Koko jaksolla käytetty Puutiosuon dataa Kesä pvk2 19 7,2 66 Syksy pvk2 31 7, 73 Vuosi 1) Korentosuo (pvk1) Talvi 3) pvk1 14,3 71 Ohijuoksutus Kevät 3) pvk Ohijuoksutus Kesä pvk1 11 1,8 56 Syksy pvk1 21 6,3 57 Vuosi 1) Kuljunneva (la/pvk1) Talvi 1) la 6,9,9 8 Koko jaksolla käytetty vesistömallia Kevät 1) la 49 1,7 28 Koko jaksolla käytetty vesistömallia Kesä pvk1 17 1,3 15 Syksy pvk1 19 1,5 14 Vuosi 1) Kynkäänsuo (la3-4/pvk1) Talvi la , käytetty vesistömallia Kevät la Kesä 2) pvk1 19 2, ja käytetty vesistömallia Syksy 2) pvk1 23 2, käytetty vesistömallia Vuosi 1) Kärjenrimpi (pvk1) (KAI) Talvi pvk1 1 1,3 79 Kevät pvk käytetty vesistömallia Kesä pvk1 1 1,4 71 Syksy pvk1 13 3,2 45 Vuosi Mankisenneva (pvk1) Talvi pvk1 17 5,1 97 Kevät pvk Kesä pvk1 11 2,9 7 Syksy pvk1 18 7,1 59 Vuosi Olki-Peurasuo (pvk1) Talvi pvk1 12,9 152 Kevät pvk Kesä pvk1 16 3,4 92 Syksy pvk1 31 7,6 132 Vuosi Pehkeensuo (pvk1) Talvi pvk1 14 3,2 95 Kevät pvk Kesä pvk1 16 3,8 93 Syksy pvk1 23 7, 81 Vuosi Jatkuu seuraavalla sivulla Copyright Pöyry Finland Oy

20 Taulukko 6-1 jatkuu Suo Jakso Jakso Vesien- Mq Nq Hq d käsittely l/s km 2 l/s km 2 l/s km 2 Huom! Pullinneva (pvk1) Talvi pvk1 15 1, 19 Kevät pvk1 37 5,4 18 Kesä pvk1 1, 125 Syksy pvk1 16 1,6 121 Vuosi 15 Puutiosuo (pvk2-3) Talvi pvk2-3 14,3 53 Kevät pvk Kesä pvk ,7 74 Syksy pvk Vuosi Turkkisuo (la/pvk2) Talvi 1) la 1 1,8 64 Koko jaksolla käytetty vesistömallia Kevät 1) la Koko jaksolla käytetty Puutiosuo pvk2-3:n virtaamia Kesä la/pvk2 32 3,6 14 Syksy la/pvk2 39 1, käytetty vesistömallia Vuosi 1) Vasamanneva (pvk1) Talvi pvk1 17, 98 Kevät 1) pvk Ohijuoksutus Kesä pvk1 12, 8 Syksy pvk1 22 1,2 84 Vuosi 1) Verkaneva (pvk1) Talvi pvk1 16 2,8 8 Kevät pvk Kesä pvk1 8,8,9 85 Syksy pvk1 21 3,3 82 Vuosi ) Ei mukana keskiarvossa 2) Lähes koko jakson virtaama arvioitu, ei mukana keskiarvossa 3) Osa vesistä osan aikaa ohituksen kautta, ei mukana keskiarvossa 4) Vain osa talvesta, ei mukana keskiarvossa 5) Siirtyi kesken talven kuntoonpanovaiheen tarkkailuun, ei mukana keskiarvossa Keskiarvot 215: vuosikuormitustarkkailun kohteet Kohdemäärä Talvi kaikki 13 1,6 98 Kevät 8 37 kaikki Kesä kaikki 15 2,3 83 Syksy kaikki 25 4,9 86 Vuosi 7 2 Keskiarvot 215: kaikki P-Pohjanmaan ympärivuotiset kohteet Talvi kaikki 15 2, 158 Kevät kaikki Kesä kaikki 19 2,7 13 Syksy kaikki 28 6,1 12 Vuosi Keskiarvot 214 Talvi kaikki 22,7 179 Kevät kaikki 21 5,6 68 Kesä kaikki 8,7 1, 69 Syksy 35 4 kaikki 2 1,4 17 Vuosi 2 17 Keskiarvot 213 Talvi kaikki 8,8,4 12 Kevät kaikki 72 8,9 246 Kesä kaikki 8,9 1,1 72 Syksy 26 4 kaikki 16 2,7 98 Vuosi Keskiarvot 212 Talvi kaikki 7,3 1, 46 Kevät kaikki 96 8,2 286 Kesä kaikki 17 1,9 147 Syksy kaikki 29 6,4 19 Vuosi Copyright Pöyry Finland Oy

21 17 Taulukko 6-2 Pohjois-Pohjanmaan ympärivuotisten ja kesäaikaisten päästötarkkailusoiden keskimääräiset valumat kesällä 215. n = tarkkailukohteiden lukumäärä. Aineisto sisältää yhden kohteen Lapista ja kolme kohdetta Kainuusta. Keskiarvot kohde Mq MNq MHq n l/s km 2 l/s km 2 l/s km 2 Kaikki , 154 Pintavalutuskentät , 139 Laskeutusaltaat ,1 349 Kemikalointi ,2 85 Kasv.kenttä / kosteikko 2 23, 116 Kaikki ,8,9 67 Kaikki ,9 1,4 89 Kaikki , 226 Kaikki ,8 16 Kaikki ,7 1, Tulosten vertailu edellisvuosiin Kuvassa Kuva 6-1 on esitetty kaikkien Pohjois-Pohjanmaan ympärivuotisten tarkkailukohteiden keskimääräiset valumat vuodenajoittain. Kaikkien vuodenaikojen ja koko vuoden valumat olivat vuonna 215 suurempia kuin edellisvuosina keskimäärin. Lähes kaikkien vuosikuormitustarkkailukohteiden valumat olivat kaikkina vuodenaikoina hieman suurempia kuin edellisvuosina keskimäärin (Kuva 6-2). Kuva 6-1 Pohjois-Pohjanmaan ympärivuotisten päästötarkkailusoiden keskimääräiset valumat vuodenajoittain vuosina Tarkkailusuot ovat vaihdelleet vuosien välillä ja aineisto sisältää muutamia kohteita myös Lapista ja Kainuusta. Copyright Pöyry Finland Oy

22 18 Kuva 6-2 PPO:n vuosikuormitustarkkailussa olleiden kohteiden keskimääräiset valumat vuodenajoittain vuonna 215. Vertailuarvoina keskimääräiset pitoisuudet niiltä osin kuin kohteet ovat olleet tarkkailussa. Copyright Pöyry Finland Oy

23 6.2 Valumaveden laatu Suovedet ovat luontaisesti happamia ja sitä kuvaava ph-arvo oli vuosikuormitustarkkailukohteiden valumavedessä vuodenajasta riippuen keskimäärin 5,8 6,1 (Taulukko 6-3). Tarkastelussa on huomioitava, että mahdolliset happamuuspiikit usein ns. katoavat keskiarvoihin. Pienimmät arvot mitattiin Verkanevalla (ka. 4,2 4,4). Tarkkailukohteiden valumavesien keskimääräinen COD Mn -arvo, joka kuvaa veden orgaanisten aineiden, pääosin humuksen kuluttaman hapen määrää, oli edellisvuosien tapaan suurimmillaan kesällä (ka. 37 mg/l) hajotustoiminnan ollessa aktiivisimmillaan ja pienimmillään keväällä (ka. 16 mg/l), jolloin mukana on yleensä paljolti lumien sulamisvesiä. Suurimpia arvoja mitattiin Verkanevalla ja Pullinnevalla, ja pienimpiä Isosuolla ja Kontio- Klaavunsuolla. Rehevöitymisellä tarkoitetaan kasvillisuuden liiallisen fosforin ja/tai typen saannin aikaansaamaa perustuotannon lisääntymistä. Tämä voi näkyä kasviplanktonin ja vesikasvien lisääntymisenä sekä kalaston rakenteen muutoksina (Ympäristöministeriö 215). Vuosikuormitustarkkailukohteilla fosforipitoisuus oli suurimmillaan talvella ja kesällä (ka. 56 µg/l) ja pienimmillään keväällä (ka. 3 µg/l) (Taulukko 6-3). Korkeimmat fosforipitoisuudet mitattiin Kynkäänsuon ja Pullinnevan valumavesistä. Pienimmät pitoisuudet olivat Isosuolla, jonka koko vuoden keskimääräinen pitoisuus 11 µg/l (ks. liite 4) oli selvästi alle taustahuuhtouman arvioinnissa käytetyn pitoisuuden 2 µg/l. Typpipitoisuus oli suurimmillaan syksyllä (ka µg/l) ja pienimmillään keväällä (ka. 841 µg/l). Keskimääräistä korkeampia pitoisuuksia mitattiin esimerkiksi Pullinnevalla ja Kuljunnevalla. Pienimpiä pitoisuuksia mitattiin puolestaan Isosuolla ja Kontio- Klaavunsuolla. Kiintoainekuormitus voi aiheuttaa järvien rantojen ja puro- ja jokiuomien pohjien liettymistä, veden samentumista ja muita eliöstön elinympäristön muutoksia (Ympäristöministeriö 215). Kiintoainemääritys kuvaa suodattamalla vesinäytteestä poistettujen kiinteiden suodattimen huokoskoon (1,2 µm) ylittävien orgaanisten ja epäorgaanisten aineiden määrää. Kiintoainepitoisuus oli suurimmillaan kesällä (ka. 5,5 mg/l) ja pienimmillään syksyllä (ka. 3,3 mg/l). Suurimmat kiintoainepitoisuudet olivat Kuljunnevalla ja pienimmät Verkanevalla. Verkanevan koko vuoden keskimääräinen pitoisuus oli sama kuin taustahuuhtouman arvioinnissa käytetty pitoisuus 1 mg/l (ks. liite 4) ja sekin on todennäköisesti hieman todellista korkeampi koska 21 näytteestä seitsemässä pitoisuus oli alle määritysrajan (1 mg/l tai,5 mg/l), mutta laskennassa käytettiin määritysrajaa. Taulukon Taulukko 6-3 alaosassa on esitetty myös kaikkien Pohjois-Pohjanmaan ympärivuotisten tarkkailukohteiden keskimääräiset pitoisuudet, jotka olivat kokonaisuutena varsin samalla tasolla kuin pelkän vuosikuormitustarkkailun kohteilla. Pitoisuuksissa ei ollut suuria eroja edellisvuosiin nähden, mutta etenkin ravinnepitoisuudet olivat hieman pienempiä vuonna 215. Kaikissa vuosien välisissä vertailuissa on kuitenkin huomioitava kohteiden vaihtuvuus vuosien välillä. Liitteessä 5 on esitetty kaikkien kesän 215 tarkkailukohteiden vedenlaadut ja taulukossa Taulukko 6-4 niiden keskiarvot. Ympärivuotisten kohteiden ja kaikkien kesän kohteiden vedenlaaduissa ei ollut suuria eroja. COD Mn -arvot sekä kokonaisravinne-, rauta- ja kiintoainepitoisuudet olivat pienempiä kuin edelliskesinä. Kemikalointikohteilla mitattiin pienimmät COD Mn -arvot sekä kokonaisravinnepitoisuudet ja pintavalutuskentillä pienimmät rauta- ja kiintoainepitoisuudet. Pohjois-Pohjanmaan vesistöt ovat varsin humuspitoisia ja rauta sitoutuu pääosin humukseen, minkä johdosta rauta ei yleensä ottaen aiheuta merkittäviä ongelmia vesistöissä (esimerkiksi myrkkyvaikutuksia vesieliöille). 19 Copyright Pöyry Finland Oy

24 2 Taulukko 6-3 Pohjois-Pohjanmaan vuosikuormitustarkkailun ympärivuotisten tarkkailukohteiden veden laatu eri vuodenaikoina n = näytemäärä. Suo Jakso Vesien- n ph COD Mn Kok.P Kok.N Kiintoaine käsittely mg/l µg/l µg/l mg/l Iso-Kinttaissuo (pvk1) Talvi pvk1 5 4, ,6 Kevät pvk1 4 5, ,3 Kesä pvk1 1 5, ,2 Syksy pvk1 2 6, ,5 Isosuo (pvk2-3) Talvi pvk , ,3 Kevät pvk ,5 7,3 9,3 45 1, Kesä pvk , ,8 Syksy pvk ,9 8, ,5 Itäsuo (pvk1) Talvi pvk1 5 6, ,2 Kevät pvk1 3 6, ,6 Kesä pvk1 1 6, ,6 Syksy pvk1 2 6, ,9 Järvineva (pvk1) Talvi 2) oja 2 4, ,8 Jääräsuo (pvk1) Talvi 3) pvk1 11 6, ,7 Kontio-Klaavunsuo (pvk2) Talvi pvk2 5 6, ,5 Kevät pvk2 4 5,9 5, ,7 Kesä pvk2 1 6, ,4 Syksy pvk2 1 6, ,5 Korentosuo (pvk1) Talvi 1) pvk1 5 6, ,4 Kevät 1) pvk1 3 6, ,2 Kesä pvk1 12 6, ,5 Syksy pvk1 2 6, , Kuljunneva (la/pvk1) Talvi la 5 5, ,1 Kevät la 2 5, Kesä pvk1 13 5, Syksy pvk1 2 5, ,8 Kynkäänsuo (la3-4/pvk1) Talvi la , Kevät la , ,3 Kesä pvk1 9 6, ,9 Syksy pvk1 1 6, , Kärjenrimpi (pvk1) (KAI) Talvi pvk1 5 4, ,6 Kevät pvk1 3 4, ,7 Kesä pvk1 1 5, ,9 Syksy pvk1 2 5, ,7 Mankisenneva (pvk1) Talvi pvk1 5 5, ,9 Kevät pvk1 3 5, ,2 Kesä pvk1 1 5, ,9 Syksy pvk1 3 5, ,6 Olki-Peurasuo (pvk1) Talvi pvk1 5 6, ,2 Kevät pvk1 4 6, ,7 Kesä pvk1 1 6, ,4 Syksy pvk1 1 5, ,5 Jatkuu seuraavalla sivulla Copyright Pöyry Finland Oy

25 Taulukko 6-3 jatkuu Jakso Vesien- n ph COD Mn Kok.P Kok.N Kiintoaine käsittely mg/l µg/l µg/l mg/l Pehkeensuo (pvk1) Talvi pvk1 5 6, ,3 Kevät pvk1 3 6, ,6 Kesä pvk1 1 6, ,9 Syksy pvk1 2 6, ,1 Pullinneva (pvk1) Talvi pvk1 6 5, , Kevät pvk1 3 5, ,8 Kesä pvk1 1 6, Syksy pvk1 2 5, ,9 Puutiosuo (pvk2-3) Talvi pvk , ,3 Kevät pvk , ,5 Kesä pvk , ,4 Syksy pvk , ,6 Turkkisuo (la/pvk2) Talvi la 5 6, Kevät la 4 6, ,8 Kesä la/pvk2 1 6, ,3 Syksy pvk2 2 6, ,2 Vasamanneva (pvk1) Talvi pvk1 4 6, ,9 Kevät 1) pvk1 2 6, ,7 Kesä pvk1 13 6, ,7 Syksy pvk1 2 6, ,9 Verkaneva (pvk1) Talvi pvk1 5 4, ,2 Kevät pvk1 3 4, ,6 Kesä pvk1 11 4, ,2 Syksy pvk1 2 4, ,3 yht ) Osa vesistä osan aikaa ohituksen kautta, ei mukana keskiarvossa 2) Vain osa talvesta, ei mukana keskiarvossa 3) Siirtyi kesken talven kuntoonpanovaiheen tarkkailuun, ei mukana keskiarvossa 21 Keskiarvot 215: vuosikuormitustarkkailun kohteet Kohdemäärä/näytemäärä Talvi 15/75 kaikki 5 5, ,6 Kevät 14/48 kaikki 3 5, ,6 Kesä 16/167 kaikki 1 6, ,5 Syksy 16/28 kaikki 2 6, ,3 Keskiarvot 215: kaikki P-Pohjanmaan ympärivuotiset kohteet Talvi 3/153 pvk 5 5, ,8 Kevät 39/152 pvk 4 6, ,3 Kesä 44/415 pvk 9 6, ,4 Syksy 45/13 pvk 2 6, ,3 Talvi 7/34 la 5 6, ,4 Kevät 8/31 la 4 6, Kesä 2/18 la 9 6, ,1 Syksy 2/5 la 3 6, ,3 Talvi 39/25 kaikki 5 6, ,3 Kevät 48/19 kaikki 4 6, ,6 Kesä 49/459 kaikki 9 6, ,6 Syksy 48/11 kaikki 2 6, ,4 Jatkuu seuraavalla sivulla Copyright Pöyry Finland Oy

PÄÄSTÖTARKKAILU WWE Haukkasuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen

PÄÄSTÖTARKKAILU WWE Haukkasuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen PÄÄSTÖTARKKAILU 2013 16WWE1895 11.3.2014 Haukkasuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2013 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailu

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2014

POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 214 16WWE1896 9.3.215 Korentosuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 214 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2016

POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 2016 POHJOIS-POHJANMAAN PÄÄSTÖTARKKAILU 216 11457 18.4.217 Kupsussuon pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 216 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden

Lisätiedot

PÄÄSTÖTARKKAILU WWE Korjattu POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2011

PÄÄSTÖTARKKAILU WWE Korjattu POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2011 PÄÄSTÖTARKKAILU 211 16WWE928 14.3.212 Korjattu 18.4.212 POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 211 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailu vuonna 211 1 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

9M Korjattu POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2010

9M Korjattu POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2010 24.3.2011 Korjattu 12.5.2011 POHJOIS-POHJANMAAN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖTARKKAILU VUONNA 2010 Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailu vuonna 2010 Sisältö Yhteenveto 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄTILA...

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2014

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2014 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2015

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2015 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI

Lisätiedot

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10776 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE1830 12.6.2013

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE1830 12.6.2013 IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 22 6WWE83 2.6.23 VAPO OY, TURVERUUKKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY Iijoen

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v.

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. TARKKAILURAPORTTI 213 16UEC113 15.4.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 213 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS 2011-2015 15.2.2017 Ominaiskuormitusselvityksen taustaa Turvetuotannon vesistöön kohdistuvaa kuormitusta arvioidaan olemassa olevien tarkkailuaineistojen

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2012

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2012 TARKKAILURAPORTTI 212 16UEC14 15.3.212 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 212 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU WWE

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU WWE IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 211 16WWE967 24.5.212 VAPO OY, TURVERUUKKKI OY, KUIVA-TURVE OY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, TURVETUOTE PEAT- BOG OY, POLAR-SAMMAL OY Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2016

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2016 TARKKAILURAPORTTI 216 111118 3.5.217 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 216 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 216 2 Sisältö

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2014

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2014 TARKKAILURAPORTTI 214 16UEC112 27.5.215 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 214 2 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 2010 9M609244 31.3.

Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 2010 9M609244 31.3. Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 21 9M69244 31.3.211 9M69244 Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS 2014-2015 15.2.2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Selvityksen tausta ja lähtöainesto 2. Ylivirtaamatilanteet ja niiden määritys 3. Virtaaman vaikutus vedenlaatuun

Lisätiedot

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun

Lisätiedot

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2010

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2010 6WWE32 6.5.2 Vapo Oy, Turveruukki Oy, Kuiva-Turve Oy, Pudasjärven Turvetyö Oy, Turvetuote Peat Bog Oy Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2 6WWE32 Iijoen

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2014

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2014 TARKKAILURAPORTTI 214 16UEC114 2.4.215 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 214 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 214 2

Lisätiedot

VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY

VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE0966 25.7.2013 VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY KALAJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA 2012 Vapo Oy, Kanteleen Voima Oy ja Kokkolan

Lisätiedot

VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012

VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012 LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 212 16WWE1758 7.5.213 VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 212 Vapo Oy Simon Turvejaloste Oy Lapin

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2013

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2013 TARKKAILURAPORTTI 213 16UEC11 7.4.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 213 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012 TARKKAILURAPORTTI 212 16UEC12 8.5.213 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky

Lisätiedot

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen Vesiensuojelun näkökulma turvetuotannon lupahakemuksiin Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen 1 Petri Tähtinen Vapo Paikalliset

Lisätiedot

Bioenergia ry

Bioenergia ry 1.5.217 Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS Virtaaman vaikutus vedenlaatuun, kuormitukseen sekä puhdistustehoihin vuosien 214 215 tarkkailuaineistojen perusteella Jäkäläsuon pintavalutuskenttä

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015 TARKKAILURAPORTTI 215 16UEC111 11.4.216 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 215 2 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve

Lisätiedot

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2016

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2016 KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 216 16X19557 11.4.217 Jäkäläsuon pintavalutuskenttä. Noora Huotari KAINUUN ELY-KESKUKSEN ALUEEN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU OULUJÄRVEN VALUMA-ALUEELLA

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Vastaanottaja Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.7.217 Viite 15124338 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY SIIKAJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 214 16X1956 3.8.215 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 214 Kiiminkijoen

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 216 16X1656-72M16 8.5.217 KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY Kalajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 216 Sisältö 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotanto ja veden väri Ojitusten osuus soista Veden väri Vapon tuotantosuot Lähde: www.ymparisto.fi Soiden käyttö ja turvetuotannon

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU X VAPO OY

OLHAVANJOEN TARKKAILU X VAPO OY OLHAVANJOEN TARKKAILU 2015 16X286489 4.4.2016 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015 1 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU WWE

OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU WWE OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU 213 16WWE1786 19.3.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, S. KINNUNEN, KEISARINTIENTURVE OY, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 213

Lisätiedot

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2014

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2014 LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 214 16X19562 27.4.215 Saariaavan pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2015

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2015 LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 215 16X19562 8.4.216 Saariaavan pintavalutuskenttä. Petri Tähtinen VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012 OLHAVANJOEN TARKKAILU 212 16WWE1778 2.5.213 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 215 16X1656 12.4.216 KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY Kalajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 215 1 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v.

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU 212 16WWE1785 24.4.213 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 212 Turveruukki

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 215 16X1956 11.3.216 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 215 Kiiminkijoen

Lisätiedot

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2013

KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 2013 KAINUUN TURVETUOTANTOSOIDEN TARKKAILU 213 16UEC35 8.4.214 Humpinsuon pintavalutuskenttä. Noora Huotari KAINUUN ELY-KESKUKSEN ALUEEN TURVETUOTANTOSOIDEN PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU OULUJÄRVEN VALUMA-ALUEELLA

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN TARKKAILU 2012 16UEC0078 2.5.2013 VAPO OY JA PELSON VANKILA Liminganlahden kuormittajien käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012 1 Liminganlahden kuormittajien käyttö-, päästö-

Lisätiedot

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Puhdas Vesi projekti Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 1, Projektipäällikkö Turvetuotanto - yksi kuormittaja muiden joukossa Valtakunnallisesti

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011 KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 211 16WWE1464 25.6.212 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 211 Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2012

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2012 KUIVAJOEN YHTEISTARKKAILU 212 16WWE1898 1.6.213 KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 212 Osa I: Päästö- ja vesistötarkkailu Copyright Pöyry Finland Oy Kuivajoen tarkkailuvelvolliset

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2011

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2011 OLHAVANJOEN TARKKAILU 211 16WWE143 3.3.212 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 211 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 211 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 2 16X196..216 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 2 Kiiminkijoen

Lisätiedot

Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla. 13.2.2013 Jaakko Soikkeli

Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla. 13.2.2013 Jaakko Soikkeli Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla 13.2.2013 Jaakko Soikkeli Maankäytön aiheuttama kuormitus Suomen soilla ja turvemailla - Käsittää n. 33 % maa-alasta 20.5.2013 Fosforipäästölähteet,

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2015

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2015 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, TURVETUOTANTO S. KINNUNEN KY, A. HAATAJA KY, TIMONI OY OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 215 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro:

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILUOHJELMA VUOSILLE

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILUOHJELMA VUOSILLE 18.9.2006 IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILUOHJELMA VUOSILLE 2006 2012 2006 2 Sisällys: 1. JOHDANTO... 2 2. KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILU... 5 2.1. KÄYTTÖTARKKAILU...

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY RAKENTAMISEN TARKKAILU 2011 16WWE0993 15.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 Osa II b Rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa II b Rakentamisvaiheen

Lisätiedot

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2015

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2015 KUIVAJOEN YHTEISTARKKAILU 2015 16WWE1902 18.5.2016 KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2015 Päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu Copyright Pöyry Finland Oy Kuivajoen tarkkailuvelvolliset

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2016

OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2016 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, TURVETUOTANTO S. KINNUNEN KY, A. HAATAJA KY, TIMONI OY OULUJOEN ALAOSAN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 216 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro:

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014. Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014. Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 16X236418 korjattu 13.11.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon

Lisätiedot

No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima

Lisätiedot

Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästöja vesistötarkkailu v WWE

Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästöja vesistötarkkailu v WWE Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästöja vesistötarkkailu v. 21 16WWE319 13.5.211 16WWE319 Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2

Lisätiedot

Ryhmätyöt. 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä. Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mistä tulisi tarkkailla

Ryhmätyöt. 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä. Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mistä tulisi tarkkailla Ryhmätyöt 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mitä tulisi tarkkailla Mistä tulisi tarkkailla Miksi tulisi tarkkailla Arvioi myös mahdollisen vaikutuksen suuruutta 27.2.2014

Lisätiedot

Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v WWE

Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v WWE Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 21 16WWE321 21.4.211 16WWE321 Vapo Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2015 16X236418 10.6.2016 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2015 Hämeen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa

Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa Limnologipäivät 11.4.2013 Pia Högmander & Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus TASO-hanke Metsätalouden

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2016 10100630-001 15.6.2017 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2016 Hämeen ELY-keskuksen alueella 1 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 216 1163-1 25.7.217 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 216 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella 1 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU X TURVERUUKKI OY. Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 2015

HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU X TURVERUUKKI OY. Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 2015 HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU 215 16X213462 1.5.216 TURVERUUKKI OY Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 215 1 Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 215 Sisältö 1 JOHDANTO... 2

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2016 10100630-001 14.6.2017 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2016 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella 2 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon

Lisätiedot

Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen. Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 %

Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen. Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 % Sitoumus 121212 Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, noin 405 TWh (Tilastokeskus) Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 % Ydinenergia 16 % Sähkön

Lisätiedot

TOTEUTUS Tomi Yli-Kyyny Kolmen vuoden yhteenveto Vapon ympäristölupauksista

TOTEUTUS Tomi Yli-Kyyny Kolmen vuoden yhteenveto Vapon ympäristölupauksista TOTEUTUS 10-12-14 Tomi Yli-Kyyny Kolmen vuoden yhteenveto Vapon ympäristölupauksista Vapon ympäristösitoumukset 2011 TOTEUTETUT YMPÄRISTÖSITOUMUKSET 1. 100 % BAT turvetuotannon vesiensuojelussa 2. Turvetuotannon

Lisätiedot

Suot puhdistavat vesiä. Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus

Suot puhdistavat vesiä. Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus 1 Suot puhdistavat vesiä Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus 2 Soiden suojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi. Toim. Aulikki Alanen ja Kaisu Aapala Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Veden laadun seuranta TASO-hankkeessa

Veden laadun seuranta TASO-hankkeessa Veden laadun seuranta TASO-hankkeessa TASO-hankkeen päätösseminaari 11.11.213 Pia Högmander, Keski-Suomen ELY-keskus Automaattiset veden laadun seuranta-asemat 6 maankäyttömuodoltaan erilaista kohdetta,

Lisätiedot

Valumavettä puhdistavat kosteikot ja pintavalutuskentät vesien hoidossa Suomen pintavesien ekologinen tila

Valumavettä puhdistavat kosteikot ja pintavalutuskentät vesien hoidossa Suomen pintavesien ekologinen tila Isonevan vesiensuojelukosteikko 12.8.2010, kuva : Anssi Karppinen Valumavettä puhdistavat kosteikot ja pintavalutuskentät vesien hoidossa Kaisa asa Heikkinen, e Suomen ympäristökeskus Suomen pintavesien

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v.

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU 211 16WWE1271 4.6.212 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, A. HAATAJA, S. KINNUNEN, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 211 A. Haataja,

Lisätiedot

16WWE Vapo Oy. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2010

16WWE Vapo Oy. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2010 16WWE159 26.4.211 Vapo Oy Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 16WWE159 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TARKKAILUKAUDEN

Lisätiedot

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU WWE

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU WWE LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2015 16WWE1907 28.4.2016 TURVERUUKKI OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2015 Turveruukki Oy Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-,

Lisätiedot

VAPO OY. Olhavanjoen vesistöalueen Vapon Jakosuon ja Vasikkasuon turvetuotannon tarkkailu Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelma

VAPO OY. Olhavanjoen vesistöalueen Vapon Jakosuon ja Vasikkasuon turvetuotannon tarkkailu Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelma 19.10.2016 VAPO OY Olhavanjoen vesistöalueen Vapon Jakosuon ja Vasikkasuon turvetuotannon tarkkailu Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelma 2017-2022 Sisältö 1 1 JOHDANTO... 1 2 TARKKAILUALUEEN

Lisätiedot

soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio

soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Ympärivuotisen pumppauksen ja vesienkäsittelyn soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Esityksen

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA Vastaanottaja Vapo Oy, Pelson vankila Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.4.2016 Viite 1510010135 VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN KUORMITTAJIEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA

Lisätiedot

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2013

KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 2013 KUIVAJOEN YHTEISTARKKAILU 213 16WWE1899 6.5.214 KUIVAJOEN TARKKAILUVELVOLLISET Kuivajoen yhteistarkkailu vuonna 213 Päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu Kuivajoen tarkkailuvelvolliset Kuivajoen yhteistarkkailu

Lisätiedot

Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014

Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 16X236418 korjattu 13.11.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 Yhteenveto tarkkailuista Hämeen ja Uudenmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan,

Lisätiedot

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 3794.52 Vapo Oy VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013 Lauri Heitto 18.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...6 2.

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Hämeen ja Uudenmaan ELY -keskusten alueella

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Hämeen ja Uudenmaan ELY -keskusten alueella VESISTÖTARKKAILU 2013 16WWE1868 27.6.2014 VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Hämeen ja Uudenmaan ELY -keskusten alueella Vapo Oy ja Kekkilä Oy Läntisen Suomen

Lisätiedot

Typpeä voidaan poistaa valumavesistä kosteikkojen ja pintavalutuskenttien avulla. Kaisa Heikkinen, erikoistutkija, FT Suomen ympäristökeskus

Typpeä voidaan poistaa valumavesistä kosteikkojen ja pintavalutuskenttien avulla. Kaisa Heikkinen, erikoistutkija, FT Suomen ympäristökeskus 1 Typpeä voidaan poistaa valumavesistä kosteikkojen ja pintavalutuskenttien avulla Kaisa Heikkinen, erikoistutkija, FT Suomen ympäristökeskus 2 Typpi on useimmiten rehevöitymistä rajoittava minimiravinne

Lisätiedot

KUIVASTENSUO Sijainti

KUIVASTENSUO Sijainti Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy KUIVASTENSUO 21 Sijainti Kiukoo-Veteläsuo, ja Pillisuo sijaitsevat Pielavedellä Lampaanjoen alueella (vesistöalue 14.746, peruskartta 3314 7-12). Vesistöalueen koko on

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Hämeen ELY -keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Hämeen ELY -keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2014 16X236418 6.7.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Hämeen ELY -keskuksen alueella Vapo Oy, Läntisen Suomen Hämeen turvetuotannon vesistötarkkailun

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TURVETUOTANNON TARKKAILUOHJELMA VUODEN 2012 TARKKAILUTULOKSET

POHJOIS-SAVON TURVETUOTANNON TARKKAILUOHJELMA VUODEN 2012 TARKKAILUTULOKSET Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 4336 VAPO OY KUOPION ENERGIA YLÄ-SAVON TURVE OY TURVERUUKKI OY JYRKÄN ENERGIATURVE OY HANNU JA JORMA PIIPPO OY HEINÄSUON TURVE OY KONNUN TURVE AY IMUTURVE OY MIKA TAPANINEN

Lisätiedot

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 9M6998 Ruskon jätekeskuksen tarkkailu v. 29, tiivistelmä 1 RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 29 Vuonna 29 Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA Vastaanottaja Vapo Oy, Pelson vankila Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 24.4.2015 Viite 1510010135 VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN KUORMITTAJIEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA

Lisätiedot

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2012

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2012 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 3794.52 Vapo Oy VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2012 Mekrijärvensuon kevättulvan aikaan 9.5.2012 Lauri Heitto 25.2.2014

Lisätiedot

Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, Oulu, puh

Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, Oulu, puh 1 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS 15.4.2014 Dnro PSAVI/176/04.08/2012 Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, 90590 Oulu, puh. 044 551 5700 Asia Hourunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan

Lisätiedot

Turvetuotannon Ympäristötarkkailut

Turvetuotannon Ympäristötarkkailut Turvetuotannon Ympäristötarkkailut Sisällysluettelo 1. Turvetuotannon ympäristötarkkailut tarkkailutyypeittäin 2. Käyttötarkkailu 3. Päästötarkkailu 4. Vesiensuojelurakenteiden tehon tarkkailu 5. Vaikutustarkkailu

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 16X236418 25.9.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 Hämeen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

Humus pintavalutuskentillä ja rakennetekijöiden vaikutus puhdistustuloksiin ojittamattomilla ja ojitetuilla pintavalutuskentillä

Humus pintavalutuskentillä ja rakennetekijöiden vaikutus puhdistustuloksiin ojittamattomilla ja ojitetuilla pintavalutuskentillä Humus pintavalutuskentillä ja rakennetekijöiden vaikutus puhdistustuloksiin ojittamattomilla ja ojitetuilla pintavalutuskentillä Kaisa Heikkinen Suomen ympäristökeskus 1 Pintavalutuskenttien vaikutus humuksen

Lisätiedot

KYYJÄRVEEN LASKEVIEN UOMIEN AINEVIRTAAMA-TUTKIMUS. Tuomo Laitinen, FM 18.12.2012

KYYJÄRVEEN LASKEVIEN UOMIEN AINEVIRTAAMA-TUTKIMUS. Tuomo Laitinen, FM 18.12.2012 KYYJÄRVEEN LASKEVIEN UOMIEN AINEVIRTAAMA-TUTKIMUS Tuomo Laitinen, FM 18.12.2012 Sisällys 1. Tutkimuksen taustaa... 2 2. Aineisto ja menetelmät... 2 2.1 Laskentaperusteet... 3 2.2 Virtaaman mittaus... 3

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2011 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2011 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2011 16WWE1725 20.6.2012 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2011 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailun

Lisätiedot

Turvetuotannon vesistökuormitus

Turvetuotannon vesistökuormitus Turvetuotannon vesistökuormitus Turvetuottajien vesiensuojelukoulutus, 24.4.2012 Ansa Selänne ja Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Sisältö Mitä vesistökuormitus on? Mitä

Lisätiedot

VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY

VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY TIINA TULONEN, SARI UUSHEIMO, LAURI ARVOLA, EEVA EINOLA Lammin biologinen asema, Helsingin yliopisto Ravinneresurssi päivä 11.4.2017 Mustiala HANKKEEN TAVOITE:

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi

Pohjois-Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi Pohjois-Pohjanmaan turvetuotannon 2012 2040 vesistövaikutusten arviointi Osa 1: Kuormitustarkastelu. Toukokuu 2013 2 (140) RAPORTTI Tilaaja Pohjois-Pohjanmaan liitto Sepänkatu 20 90100 Oulu Konsultti WSP

Lisätiedot

TURVETUOTANNON PÄÄSTÖISTÄ PINTAVESIEN TOIMENPIDEOHJELMAN TAVOITTEET YLIVIRTAMATILANTEET

TURVETUOTANNON PÄÄSTÖISTÄ PINTAVESIEN TOIMENPIDEOHJELMAN TAVOITTEET YLIVIRTAMATILANTEET TURVETUOTANNON PÄÄSTÖISTÄ PINTAVESIEN TOIMENPIDEOHJELMAN TAVOITTEET YLIVIRTAMATILANTEET Turvetuotannon aikoina Ähtärissä on rankkasateita (yli 20 mm/vrk) esiintynyt 85 kpl (Ilmatieteen laitos, Myllyniemi).

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2012 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2012 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella KUORMITUSTARKKAILU 2012 16WWE1867 14.6.2013 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailu vuonna 2012 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon kuormitustarkkailun

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 215 16X29125 1.8.216 Korjattu tulostaulukoiden osalta 23.1.217 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 215 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella 1 Vapo

Lisätiedot