Henkilöstökertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstökertomus 30.3.2015"

Transkriptio

1 Henkilöstökertomus Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön rekrytoinnin onnistumiseen. Arvostamme henkilöstön joustavuutta ja kehittymiskykyä. Vahvistamme henkilöstön tavoitetietoisuutta ja rakenteiden joustavuutta. Vahvistamme koko henkilöstön yhteistä hyvinvointia panostamalla oma-aloitteisuuteen, yhteistyöhön ja hyvään esimiestoimintaan. Lempäälän kunnan strategia

2 Sisällysluettelo Johdanto Yhteistoiminta Yhteistyökomitea Työsuojelutoiminta Sisäilmatyöryhmä Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön lukumäärä Vakituinen henkilöstö Koko henkilöstö Määräaikaiset palvelussuhteet toimialoittain Virat ja toimet Osa-aikaiset palvelussuhteet ja osa-aikaeläkkeet Koko- ja osa-aikaiset Osa-aikaeläkkeet Palkattomat virka- ja työvapaat (ostovapaat) Henkilöstön sukupuolijakauma Henkilöstön ikärakenne Päättyneet palvelussuhteet Vakituisen henkilöstön sairastavuus Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tilasto Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Palkat Henkilöstöinvestoinnit Työterveyshuolto Sisäiset kehittämishankkeet Koulutus Kuntoutus

3 5.2.5 Työpaikkaruokailu Liikunta- ja kulttuurisaldo Virkistystoiminta Merkkipäivät Puhelinetu Palkattomat vapaat/ostovapaat Muut edut Palkkausjärjestelmä Yhteenveto ja johtopäätökset

4 Johdanto Tämä Lempäälän kunnan henkilöstökertomus vuodesta 2014 perustuu soveltuvin osin Kuntatyönantajien antamaan suositukseen henkilöstöraportoinnista. Kertomukseen on koottu avainlukuja henkilöstörakenteesta, mm. henkilöstömääristä, ikärakenteesta ja eläkepoistumasta sekä kuvaukset kunnan sisäisestä yhteistoiminnasta. Määrätyiltä osin henkilöstökertomuksen tietoja on sisällytetty myös tilinpäätösasiakirjaan. Tietojen kokoamiseen on käytetty HR -järjestelmä Populuksen raportointityökaluja, työterveyshuolto Viisarin, Kuntatyönantajien, Kuntien Eläkevakuutuksen ja vakuutusyhtiö Pohjolan tuottamia tilastoja sekä kunnan palkkahallinnon osaamista. Kunnan henkilöstöhallintoa ohjaa kunnanhallituksen henkilöstöjaosto. Henkilöstöjaoston tarkoituksena on toimia niin, että kunnassa on hallintoon ja hyvien palveluiden tuottamiseen tarvittava osaava henkilöstö, joka toimii tuloksellisesti kunnan toimintastrategiaa lukien. Henkilöstöjaoston tehtäviin kuuluu: - valmistella kunnan strategiaa ja muita henkilöpoliittisia ohjelmia - hyväksyä henkilöstön kehittämisen, yhteistoiminnan, työterveyden sekä työnantajana käyttämän työvoimapolitiikan periaatteet. Henkilöstöjaosto on ollut aktiivinen henkilöstöhallinnon tuki ja se on käynyt aktiivista keskustelua kokouksissaan hyvin laajasti eri teemoista. Vuoden 2014 aikana henkilöstöjaosto on käsitellyt mm. seuraavia asioita: henkilöstö- ja koulutussuunnitelma (uusi vuonna 2014), kesätyöntekijöiden hakuprosessi, tasa-arvosuunnitelma, kuntastrategian jalkauttaminen, kehittäminen työhyvinvointikyselyn perusteella, henkilöstökertomus 2013, henkilöstöhallinnon painopisteet, esimiesten valmentaminen, sopimus yhteistoimintamenettelystä, työterveyden toimintasuunnitelma, savuton Lempäälä toimintaohje, määräaikaisiin palvelussuhteisiin liittyvät käytännöt sekä eläköityminen. Henkilöstöhallinnon toimintaa on suunnattu henkilöstöjaostossa käydyn keskustelun perusteella. 3

5 1. Yhteistoiminta Yhteistoiminta turvaa henkilöstön mahdollisuudet vaikuttaa omaa työtään ja työympäristöään koskevien päätösten valmisteluun. Yhteistoiminnan tulee olla jokapäiväinen, luonteva toimintatapa, jolla työyhteisön asioita hoidetaan. Onnistunut yhteistoiminta edistää kunnan toiminnan tuloksellisuutta ja parantaa henkilöstön työelämän laatua. Yhteistyö edellyttää keskinäistä luottamusta, avoimella vuorovaikutuksella rakennetaan luottamuksen ilmapiiriä, joka on yhteistoiminnan perusta. Henkilöstön ja työnantajan välinen yhteistoiminta kunta-alalla perustuu voimaan tulleeseen yhteistoimintalakiin, joka määrittelee kuntatyöpaikkojen yhteistoiminnan. Neuvottelukulttuuri Lempäälän kunnassa on aktiivinen, rakentava ja yhteistoiminnallinen. AY-luottamusmiestoiminta Kunta-alan viisi pääsopijajärjestöä ja niiden Lempäälän kunnan pääluottamusmiehet olivat vuonna 2014: JHL, Ahonen Risto JUKO, Riihelä Matti JYTY, Mikama Marika KTN, Saarinen Pirkko, alkaen JUKO ry:n luottamusmies TNJ Super, Lietsamo Solja Lisäksi yhteistoimintaan osallistui Tehy ry, jonka pääluottamusmiehenä toimi Juha Hoppu. Vuoden 2014 aikana käytiin neuvotteluja erilaisilla kokoonpanoilla useista eri asioista, mm. hammashoitolan uusista tiloista, perhetupien ja erityislastentarhaopettajien sekä sosiaali- ja perhetyön päivittäisistä lepotauoista. Myös kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistyminen yhdeksi yksiköksi vanhuspalvelun alaisuuteen toi mukanaan neuvottelut henkilöstön kanssa. Neuvotteluissa ei ilmennyt erimielisyyksiä. Vuonna 2014 selvitettiin myös kuntakonsernin koko kiinteistönhoidon yhdistämistä ja selvityksen osalta käytiin myös yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut päättyivät ilman erimielisyyksiä. Vuoden 2014 aikana selvitettiin myös uuden kunnan palvelukeskuksen rakentamista vanhan S-marketin tiloihin. Samaan aikaan kerättiin henkilöstöltä tietoa liittyen palvelujen tarpeisiin ja prosessien kehittämiseen sekä arkistointiin. Vaikka kyseinen suunnitelma ei toteutunut, jatkavat kehittämistyöryhmät toimintaansa. Ruokakuljetukset siirtyivät vuoden päättyessä monitoimikeskukselta ruokapalveluihin. Vuoden 2015 alussa päivähoito siirtyi sivistystoimeen sosiaali- ja terveystoimesta ja tehtäväalueen nimi muuttui varhaiskasvatuspalveluiksi. Samassa yhteydessä perhetupien toiminta siirrettiin päivähoidosta perhetyön yksikön alaisuuteen. Siirtojen osalta käytiin yhteistoimintaneuvottelut, jotka päättyivät ilman ristiriitoja. 4

6 KVTES-, OVTES- ja TS-alan yleiskorotus oli 20 euroa lähtien. TTES-alueen korotukset tulivat myös maksuun Paikallisia sopimuksia laadittiin seuraavista asioista: ruokapalvelun työaikapankki, ruokapalvelun varallaolo, siivouspalvelun työaikapankki sekä maatalouslomituksen lisätöiden korvaaminen osa-aikaisille työntekijöille. 1.1 Yhteistyökomitea Kunnan ylimpänä yhteistoimintaelimenä toimii YT-komitea, joka käsittelee yhteistoimintamenettelyä koskevan paikallisen sopimuksen mukaiset toimintoja ja taloutta koskevat periaatteelliset tai henkilöstöä yleisesti koskevat asiat sekä työsuojelutoimintaan liittyvät yhteistoiminta-asiat. Vuonna 2014 yhteistyökomitea kokoontui 7 kertaa. Puheenjohtajana toimi vuonna 2014 työntekijöiden edustajana JHL:n pääluottamusmies Risto Ahonen. Puheenjohtajaa vaihdetaan kunnan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti vuosittain. YT-komiteaan kuuluu 10 edustajaa, joista 3 edustaa työnantajaa ja 7 henkilöstöä. Työsuojeluorganisaation muututtua vuoden 2014 alusta YT-komitean kokoonpano on: henkilöstön valitsema työsuojeluvaltuutettu sekä hänen varahenkilönsä o Milena Kaihari-Virtanen o Esa Salmi o Juha Tikkanen 4 henkilöstön valitsemaa edustajaa o Risto Ahonen o Helena Repo, saakka o Solja Lietsamo, alkaen o Matti Riihelä o Pirkko Saarinen 2 kunnanhallituksen valitsemaa edustajaa o Olli Viitasaari o Sirpa Seppä työsuojelupäällikkö o Auli Nevantie (toimii kokouksen sihteerinä) Lisäksi Yhteistyökomiteaan osallistuu tarpeen mukaan kutsuttuna TTH Viisarin palvelupäällikkö Arja Peltomäki-Vastamaa. 5

7 Yhteistyökomiteassa (yhdistetty työsuojelutoimikunta) käsiteltyjä asioita Vuonna 2014 YT komitea hyväksyi työterveyden toimintasuunnitelman. Käsiteltävänä olivat myös mm. seuraavat asiat: Kuntastrategia ja sen jalkauttaminen tasa-arvosuunnitelma kesätyöntekijäprosessi työhyvinvointikyselyn jatkotoimenpiteet riskien arvioinnit henkilöstökertomus edelliseltä vuodelta sosiaalihuollon asiakasrekisterien käytön valvonta ja lokiseuranta kiinteistönhoidon selvitys S-marketin tilojen vuokraaminen kunnan kokonaistaloustilanne sopimus yhteistoimintamenettelystä työkokeilu ja palkkatuettujen työtehtävien tarjoaminen osa-aikaisille työntekijöille organisaatiomuutokset seuraavalle vuodelle savuton Lempäälä toimintaohjelma henkilöstö- ja koulutussuunnitelma seuraavalle vuodelle työehtosopimusten palkkavaikutukset ja sovellettavat muutokset kunnan uudet toimitilat (hammashoitola, palvelukeskus). YT-komiteassa saatiin selvitystä myös seutuselvityksen tilanteeseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistamiseen. Lempäälän kunnassa on aiemmin ollut käytössä kulttuuri- ja liikuntasetelit. Vuonna 2014 siirryttiin käyttämään sähköistä liikunta- ja kulttuurisaldoa. Sähköisen järjestelmän etu on se, että käyttämättömät saldot palautuvat Lempäälän kunnan käyttöön. Henkilöstöä myös muistutetaan saldon käyttämisestä automaattisesti sähköpostitse. Henkilöstö on arvostanut liikunta- ja kulttuurisaldoetuutta ja on toivottu, että niitä olisi jaossa enemmänkin. Vuonna 2014 jaettiin henkilöstölle omavastuullisia 50 euron arvoisia kulttuuri- ja liikuntasaldokortteja. Omavastuu ko. saldosta oli 20 euroa. Tätä omavastuullista saldoa lunasti n. 930 viranhaltijaa tai työntekijää. Lisäksi kunta tarjosi henkilöstölle palkintona kunnan hyvästä tuloksesta 50 euron arvosta liikunta- ja kulttuurisaldoa. Palkintosaldon lunasti n. 940 viranhaltijaa tai työntekijää. Palkintosaldoa lunastaneet ovat osittain eri työntekijöitä kuin omavastuullisia saldoja ottaneet. Kaikkiaan kunta hankki kulttuuri- ja liikuntasaldoa euron arvosta vuonna Omavastuun kautta kunta sai Kokonaiskustannus oli siten Lempäälän kunnalle n

8 1.2 Työsuojelutoiminta Lempäälän kunnan keskeiset työsuojelun toimijat ovat YT-komitea (yhdistetty yhteistoimintaelin sekä työsuojelutoimikunta), TYKE -ryhmä (työsuojelun kehittämisryhmä) sekä sisäilmatyöryhmä. Työsuojeluorganisaatio muuttui vuoden 2014 alusta lähtien siten, että Lempäälän kuntaan valittiin yksi kokopäivätoiminen työsuojeluvaltuutettu. Sen lisäksi henkilöstö valitsi jokaiselle toimialalle yhden työsuojeluasiamiehen. Tämän lisäksi jokaiseen työyksikköön on mahdollista nimetä työsuojelun yhteyshenkilö. Uuden organisaation myötä on toimintatapoja muokattu siihen suuntaan, että työsuojeluvaltuutettu toimii paljon eri yksiköissä erityisesti riskien arviointien tukena. TYKE -ryhmän toiminta hakee vielä muotoaan, mutta keskittyi vuonna 2014 työsuojelun toimintaohjelman sekä työsuojeluun liittyvän koulutuksen suunnitteluun. Työsuojeluasiamiesten tehtävä on tukea työsuojeluvaltuutettua oman toimialansa asioissa ja olla tukena työsuojeluasioissa tarpeen mukaan. Työsuojeluyhteyshenkilöiden roolina on ennen kaikkea toimia esimiesten tukena yksikössä erityisesti riskien arvioinneissa sekä toimia yhteyshenkilönä yksikön henkilöstön ja työsuojeluvaltuutetun sekä - päällikön välillä. Tämä tarkoittaa tiedon välittämistä molempiin suuntiin ja huomion kiinnittämistä yksikön riskitekijöihin. Yhteistyökomitean lisäksi työsuojeluorganisaation vanhasta kaartista jatkoi toimintaansa TYKE -ryhmä (entinen Turmaryhmä), johon kuuluvat pysyvinä jäseninä työsuojeluvaltuutettu, työsuojeluasiamiehet, TTH Viisarin palvelupäällikkö sekä henkilöstöpäällikkö/työsuojelupäällikkö. TYKE -ryhmä käsitteli riskienarviointien lisäksi ilmoitetut tapaturma- ja vaaratilanneilmoitukset sekä ilmoitukset kiusaamisesta/uhkatilanteista. Riskienarviointien tueksi otettiin käyttöön Pohjolan riskienarviointi-ohjelma, jota pilotoitiin muutamassa kohteessa. Tavoitteena on saada parempia raportteja havaituista riskeistä sekä tarjota yksiköille hyvä järjestelmä, jonka avulla he voivat seurata valittuja toimenpiteitä oma-aloitteisesti. Työsuojeluhallinto käynnisti vuonna 2012 neljä vuotta kestävän valtakunnallisen valvontahankkeen Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö Valvontahankkeen keskeisenä tavoitteena on kuntaalan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen ja työturvallisuuden hallinnan parantaminen. Hankkeen tiimoilta AVI:n työsuojelutarkastuksia tehtiin kunnassa ruokapalveluissa, vanhustyössä sekä hammashuollossa. Myös lomituksen työsuojelutarkastus saatiin päätökseen vuonna Vuonna 2014 käytiin läpi tehtyjä riskien arviointeja ja tarkennettiin niitä tarpeen mukaan. Tavoitteena on käydä uusi laajempi riskien arviointi kierros vuoden 2015 aikana. 7

9 Työsuojeluvaltuutettujen kauden ollessa lopussa, käytiin myös keskustelua työsuojeluorganisaatiosta. Lempäälän kunnassa päädyttiin ottamaan käyttöön yhden päätoimisen työsuojeluvaltuutetun ja neljän työsuojeluasiamiehen malli. Työsuojeluvaltuutetun tehtävään oli ehdolla kolme henkilöä: Esa Salmi (terveyskeskus), Satu Heikkilä (maatalouslomitus) ja Milena Kaihari-Virtanen (päivähoito). Vaalissa valittiin päätoimiseksi työsuojeluvaltuutetuksi Milena Kaihari-Virtanen. Lisäksi jokaiselle toimialueelle valittiin yksi työsuojeluasiamies. Työsuojeluasiamiehiksi valittiin: Nina Pukka (tekninen toimi), Esa Salmi (sosiaali- ja terveystoimi), Ilkka Komu (yleishallinto) ja Juha Tikkanen (sivistystoimi). Paikallisella sopimuksella on sovittu myös yksiköiden työsuojeluyhteyshenkilöistä. Kaikissa työyksiköissä on jatkossa työsuojeluyhteyshenkilöt, jotka toimivat esimiehen tukena riskien arvioinneissa ja työsuojeluasioiden viestinnässä henkilöstölle. 1.3 Sisäilmatyöryhmä Sisäilmatyöryhmässä toimii nimettyinä pysyväisjäseninä terveystarkastaja, TTH Viisarin edustajina työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja sekä Lempäälän kunnan edustajina talonrakennusinsinööri, LVIinsinööri, tilapalvelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu sekä työsuojelupäällikkö. Työryhmä kokoontui noin kuukauden välein. Tarkoituksena on olla tukena tilatoimen henkilöstölle sekä esimiehille sisäilmaongelmien todettujen ja epäiltyjen käsittelyssä. Tapaukset tulevat käsittelyyn sekä esimiehiltä, tilatoimesta että Viisarista. Vuonna 2014 käsittelyssä olivat seuraavat koulut: Sääksjärven koulu (ja nuorisotalo) Lempoinen Kuljun koulu (sekä majakka) Kanavan koulu (lukio) Moision koulu Hakkarin koulu Kelhon koulu. Käsittelyssä olevat päiväkodit ja perhetuvat on lueteltu seuraavassa: Mansikkamäki Perhetupa Säpinä Saturanta Kaisla Siskonlinna Kivitasku Pyrstötähti 8

10 Karhumäki Aurinkolinna Piiponpelto. Mansikkamäessä tehdyn oman arvioinnin perusteella poistettiin käytöstä Kurrela-osasto. Muita käsittelyssä olleita kohteita olivat: Hammashoitola (Lempäälän keskusta) Kuljun hammashoitola Himminkoto Kuljun neuvola Kuljun terveysasema Kierrätyskeskus Pesäpuu Tampereentie 6 Tampereentie 8 Tampereentie 10. Esimiehet ovat tietoisia sisäilmatyöryhmän toiminnasta. Sisäilmaongelmia epäiltäessä tartutaan toimiin aktiivisesti, jotta saataisiin selville ongelmien syyt. Sisäilmatyöryhmän lähtökohtana on avoin tiedottaminen. Johtoryhmälle tiedotetaan aktiivisista kohteista tarpeen mukaan. Mikäli työpisteessä todetaan sisäilmaongelmia, tiedotetaan tehdyistä toimista ja jatkosuunnitelmista sekä henkilöstölle että asiakkaille. Työterveyspalvelu Viisarin roolina on tehdä tällaisissa tilanteissa terveysvaaran arviointi, jotta voidaan tehdä tarvittavia toimia henkilöstön suhteen. 9

11 2. Henkilöstönmääräjarakenne Henkilöstönlukumäärä Vuoden lopussa 2014 ( ) Lempäälän kunnan koko henkilöstön määrä oli 1636, josta vakinaisen henkilöstön osuus oli Vakituinenhenkilöstö Vuodenvaihteen henkilöstömäärä (aito henkilömäärä) vaihtelee vuosittain riippuen siitä, millainen lomatilanne vuodenvaihteessa on. Kuten taulukosta näkyy, vakinaisen henkilöstön määrä on kuitenkin kasvanut koko ajan suhteellisen tasaisesti. Oheisessa taulukossa on verrattu myös koko vuoden vakituisen henkilöstön henkilötyövuosia. Taulukosta voidaan havaita, että kasvuvauhti seuraa vuoden viimeisen päivän henkilömäärän kasvua. Taulukossa esitetyt luvut: - Vakituiset Vakituisessa palvelussuhteessa olevien henkilöiden lukumäärä kyseisenä päivänä. - HTV1 vakituiset Luku kertoo vuoden aikana käytettävissä olevan henkilöstöresurssin henkilötyövuosina. Luvussa on huomioitu osa-aikatyötä tekevät osa-aikaprosenttinsa mukaan Vakituisen henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuosi Vakituiset HTV1 vakituiset

12 Kuten seuraavasta taulukosta näkyy, vakituisten henkilötyövuosien määrä vuonna 2014 on kokonaisuudessaan kasvanut 39 henkilötyövuodella. Lempäälän kunnan 2014 taloussuunnitelman yleisperustelujen yhteydessä ennakoitiin yhteensä 13 henkilötyövuoden kasvua kunnan vakituisessa henkilöstöresurssissa. Henkilöstöä on kuitenkin suunnitelmallisesti kohdistettu kohti vakituisia palvelussuhteita määräaikaisten sijaan ja sen suhteen suuntaus on oikean suuntainen. Vakituisten henkilötyövuosien ja vakituisen henkilöstömäärän kehitys HTV1 (vakituiset) HTV1 kasvu- % 6,0 % 6,6 % 3,1 % 3,0 % 5,4 % 3,2 % (vakituiset) (58 HTV) (67 HTV) (34 HTV) (34 HTV) (62 HTV) (39 HTV) Vakituisten henkilömäärän kasvu- % ,1 % 6,0 % 3,8 % 4,5 % 3,6 % 3,5 % Vakituiset

13 2.1.2.Kokohenkilöstö Oheisessa taulukossa on esitetty henkilöstön jakautuminen vakinaisiin sekä määräaikaisiin palvelussuhteisiin eri toimialoilla sekä lyhytaikaisten sijaisten määrä (alle 13pv). Henkilöstön lukumäärä kertoo siis yhden päivän ( ) tilanteen vuoden viimeisenä päivänä. Määräaikaiset -sarakkeessa olevat työntekijät tarkoittavat kaikkia henkilöitä, joiden palvelussuhde on määräaikainen. Lukumäärä siis sisältää sijaiset, työllistetyt ja oppisopimussuhteiset sekä sellaiset henkilöt, joiden palvelussuhde on muutoin määräaikainen eli tiettyyn ajanjaksoon sidottu, mutta he eivät toimi kenenkään sijaisena. Viimeksi mainittuja palvelussuhteita voivat olla esimerkiksi erilaiset määräaikaiset projektit tai organisaatiossa tapahtuvista muutostilanteista johtuvat tehtäväjärjestelyt. Määräaikaisuuksista voidaan todeta, että määräaikaiset palvelussuhteet ovat pääsääntöisesti sijaisuuksia. Työllistämisen tehtäväalueella määräaikaisuudet ovat työllistettyjä ja oppisopimusopiskelijoita. 12

14 Henkilöstön lukumäärä taulukossa esitetyt luvut: - Vakituiset Vakituisessa palvelussuhteessa olevien henkilöiden lukumäärä kyseisenä päivänä. - Määräaikaiset Kaikkien kestoltaan määräaikaisessa palvelussuhteessa olevien yhteensä kyseisenä päivänä. Luvussa mukana määräaikaiset (ei sijaiset), sijaiset, oppisopimussuhteiset sekä työllistetyt. - Alle 13 pv Lyhytaikaisten (alle 13 pv) sijaisten lukumäärä kyseisenä päivänä. Henkilöstön lukumäärä Vakituiset Määräaikaiset Alle 13 pv Yhteensä KONSERNIHALLINTO TYÖLLISTÄMINEN MAASEUTU- JA KYLÄTOIMI TOIMISTOPALVELU HUOLTOPALVELU YLEISHALLINTO YHTEENSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO KANSANTERVEYSTYÖ ERIKOISSAIRAANHOITO LASTEN PÄIVÄHOITO VANHUSTYÖ PERHETYÖ JA TOIMEENTULOTURVA VAMMAISPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ SIVISTYSTOIMEN HALLINTO OPETUSPALVELUT KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT VAPAA-AIKAPALVELUT SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ TEKNISEN TOIMEN HALLINTO TILATOIMI YHDYSKUNTATEKNIIKKA YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN RAKENNUTTAMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU YMPÄRISTÖVALVONTA TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOS Kaikki yhteensä

15 Koska vuoden viimeisen päivän tilanteen mukainen henkilöstön lukumäärä kertoo ainoastaan kyseisen päivän tilanteen, oheisessa taulukossa on esitetty henkilöstön henkilötyövuodet koko vuoden ajalta Oheinen henkilötyövuosilistaus suhteuttaa kunkin palvelussuhteessa olleen henkilön työsuhteen keston ja mahdolliset osa-aikaisuudet, jolloin saadaan todellinen kuva koko vuoden aikana käytössä olleesta vakituisesta henkilöstöresurssista. Tulosalue HTV Henkilöstön lukumäärä Konsernihallinto Työllistäminen Maaseutu ja kylätoimi Toimistopalvelu Huoltopalvelu Yleishallinto yhteensä Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 2 2 Kansanterveystyö Erikoissairaanhoito Lasten päivähoito Vanhustyö Perhetyö ja toimeentuloturva Vammaispalvelut Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä Sivistystoimen hallinto 2 4 Opetuspalvelut Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Vapaa-aikapalvelut Sivistystoimi yhteensä Teknisen toimen hallinto 3 3 Tilatoimi Yhdyskuntatekniikka 10 7 Yhdyskuntasuunnittelu ja kehittäminen Rakennuttaminen 8 9 Maankäytön suunnittelu 6 6 Ympäristövalvonta 8 8 Tekninen toimi yhteensä Lempäälän Vesi -liikelaitos YHTEENSÄ Seuraavan sivun taulukossa on vertailtu vakituisten, määräaikaisten ja sijaisten määriä aiempiin vuosiin. Taulukossa esitetyissä määräaikaisten luvuissa ei ole mukana sijaisia. Kokonaisuudessaan henkilöstön määrä on kasvanut yhteensä 39 henkilötyövuodella. Henkilöstön kokonaislisäys on ollut selkeästi yli budjetoidun. Osaksi budjettia suurempi henkilöstötyövuosien määrä selittyy sijaisten suuremmalla määrällä. Myös muita yllättäviä asioita on tapahtunut vuoden aikana, kuten mm. lastensuojelutarpeen selvitysten sekä toimeentulotukihakemusruuhkien purkaminen, uusien henkilöiden perehdytykseen liittyvät tilanteet, yllättävät potilasmäärän kasvamiset sekä perhevapaat. Lisäksi osan kasvusta selittää eläkoityvien tilalle rekrytoitujen henkilöiden vaikutus. Eläköityvä jää usein 2-3 kk ennen varsinaista eläköitymistä jo vuosilomalle ja tehtävään useimmiten valitaan henkilö jo siinä vaiheessa kun henkilö jää pois. Näiden tilanteiden ennustaminen on hyvin haastavaa. 14

16 Vakinaiset, määräaikaiset (ei sijaiset) ja sijaiset ( ) Vakinainen 2012 Vakinainen 2013 Vakinainen 2014 Määräaikainen 2012 Määräaikainen 2013 Määräaikainen 2014 Sijainen 2012 Sijainen 2013 Konsernihallinto Työllistäminen Maaseutu- ja kylätoimi Toimistopalveluyksikkö Huoltopalveluyksikkö Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Kansanterveystyö ja sairaanhoito Sijainen Erikoissairaanhoito Päivähoito Vanhustyö Perhetyö ja toimeentuloturva Vammaispalvelut Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimen hallinto Opetuspalvelut Kulttuuri- ja kirjastopalvelut Vapaa-aikapalvelut Sivistystoimi Teknisen toimen hallinto Tilatoimi Yhdyskuntatekniikka Maankäytön suunnittelu Ympäristövalvonta Yhdyskuntasuunnittelu ja - kehittäminen Rakennuttaminen Tekninen toimi Lempäälän Vesi-liikelaitos Kaikki yhteensä Edellisen sivun taulukon mukaan yleishallinnossa ei ole tapahtunut kovin suuria henkilöstömäärän muutoksia. Sijaisten ja määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on hieman laskenut. Sosiaali- ja terveyspalvelujen suurimmat muutokset liittyvät sijaisten määrän kasvuun erityisesti kansanterveystyössä, päivähoidossa sekä vanhustyössä. Sijaisten määrään näyttäisi erityisesti kuitenkin päivähoidossa ja 15

17 vaikuttaneen vakituisen henkilöstön virkavapaat ja joiltain osin myös vuorotteluvapaat. Kansanterveystyössä sekä vanhustyössä sijaisten määrää näyttäisi selittävän mm. vuoden vaihteeseen osuneet vakituisen henkilöstön loma-ajat. Vammaispalveluissa taas määräaikaisten määrän pieni lisääntyminen johtuu siitä, että jouduttiin palkkaamaan tilapäisesti määräaikaisia henkilökohtaisia avustajia asukkaiden huonontuneen voinnin johdosta. Lisäksi keskitettiin palveluja kunnan oman henkilöstön tehtäväksi. Sivistystoimen osalta voidaan todeta, että opetuspalvelujen muutokset ovat pienemmät kuin budjetoidut. Opetuspalveluissa on panostettu enemmän vakituisen henkilöstön palkkaamiseen ja samalla määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on laskenut. Sijaisten määrä on ollut opetuspalveluissa suurempi kuin aiempina vuosina. Sijaistarve on aiheutunut opetuspalveluissa osin aiempiin vuosiin nähden lisääntyneistä perhevapaista. Myös opetuspalveluissa on vakituisella henkilöstöllä ollut paljon virkavapaita, mikä on myös vaikuttanut sijaisten määrään. Tilatoimen muutokset johtuvat liikuntapaikkojen siirtymisestä vapaa-aikapalveluihin (5 henkilöä) Koko henkilöstön lukumäärän sekä henkilötyövuosi (HTV1) Koko henkilöstö HTV Oheisessa taulukossa on esitelty koko henkilöstön lukumäärän (yhden päivän tilanne, ) sekä henkilötyövuosien kasvua vuosina Pitkällä aikavälillä luvut seuraavat toisiaan suhteellisen tarkasti. Tavoitteena on koko kunnan tasolla tarjota vakituisia työpaikkoja ja vain poikkeustilanteissa (esim. sijaisuudet) turvautua määräaikaisiin palvelussuhteisiin. Määräaikaisia palvelussuhteita voi muodostua myös erilaisista projekteista tai hankkeista. Esimerkiksi sivistystoimessa määrässä on mukana hankerahalla 16

18 palkatut samanaikaisresurssiopettajat. Vuoden 2014 aikana tehtiin kuitenkin useita ratkaisuja työtehtävien vakinaistamisista (esim. 10 koulunkäynnin ohjaajaa). Näin ollen määräaikaisten työsuhteiden määrä on selvästi pienentynyt. Vuokratyövoimaa on käytetty harkiten sellaisissa lyhytaikaisissa tilanteissa, kun eivät omat vakituiset sijaiset ole voineet täyttää sijaistarvetta. Seudullinen kilpailutettu sopimus vuokratyövoiman tuottajista on tehty huoltopalvelujen osalta. Muualla ei ole kilpailutettu vuokratyövoiman käyttöä. 17

19 2.1.3.Määräaikaisetpalvelussuhteettoimialoittain Määräaikaisten osuus henkilöstöstä vaihtelee merkittävästi toimialojen ja yksiköiden välillä. Toisaalta vaihtelua näkyy selvästi myös eri vuosien välillä riippuen organisaation tilanteesta. Ohessa on esitetty kaikkien määräaikaisten työsuhteiden (määräaikainen (ei sijainen), sijainen, työllistetty ja oppisopimussuhteinen) jakautuminen koko kunnan tasolla vuosittain. Määräaikaiset Oppisopimus Työllistetty Sijainen Määräaikainen (ei sijainen) Kuntatyönantajien mukaan määräaikaisten palvelussuhteiden keskimääräinen osuus kuntasektorilla vuonna 2013 oli työllistetyt mukaan lukien noin 22 %. Määräaikaisten palvelussuhteiden osuus koko kunnan henkilöstöstä Lempäälän kunnassa vuonna 2014 oli yhteensä 18,8 %. Määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on valtakunnallisesti laskemaan päin. Myös Lempäälän kunnassa määräaikaisten määrä on laskenut johdonmukaisesti. Määräaikaisia palvelussuhteita on mm. hankkeissa. Lempäälän kunnassa on tehty erikseen työtä sen eteen, että määräaikaisuuksien määrä vähenisi. 18

20 Kaikki määräaikaiset - yleishallinto KONSERNI- HALLINTO yht. TYÖLLIS- TÄMINEN yht. MAASEUTU JA KYLÄTOIMI yht. TOIMISTO- PALVELU yht. HUOLTO- PALVELU yht. Oppisopimussuhteinen Työllistetty Sijainen Määräaikainen (ei sijainen) SOSIAALI- JA TERVEYS- TOIMEN HALLINTO KANSAN- TERVEYST YÖ yht. 8 ERIKOIS- SAIRAAN- HOITO yht LASTEN PÄIVÄ- HOITO yht. VANHUS- TYÖ yht Kaikki määräaikaiset - sosiaali- ja terveystoimi PERHETYÖ JA TOIMEEN- TULO- TURVA yht. VAMMAIS - PALVELUT yht. Oppisopimussuhteinen Työllistetty Sijainen Määräaikainen (ei sijainen)

21 Kaikki määräaikaiset - sivistystoimi SIVISTYSTOIMEN HALLINTO yht. OPETUSPALVELUT yht. 1 KIRJASTO- JA KULTTUURI- PALVELUT yht. VAPAA- AIKAPALVELUT yht. Oppisopimussuhteinen Työllistetty Sijainen Määräaikainen (ei sijainen) Kaikki määräaikaiset - tekninen toimi TEKNISEN TOIMEN HALLINTO yht. 3 TILATOIMI yht. YHDYS- KUNTA- TEKNIIKKA MAAN- KÄYTÖN SUUNNIT- TELU YMPÄRIST Ö- VALVONT A YHDYS- KUNTA- SUUNNIT- TELU JA KEHITTÄ- MINEN RAKENNU T- TAMINEN Oppisopimussuhteinen Työllistetty Sijainen Määräaikainen (ei sijainen)

22 Kaikki määräaikaiset - Lempäälän Vesi LEMPÄÄLÄN VESI-LIIKELAITOS yht. Oppisopimussuhteinen 0 Työllistetty 0 Sijainen 1 Määräaikainen (ei sijainen) 0 21

23 2.2 Viratjatoimet Henkilöstön palvelussuhteiden jakautuminen virka- ja työsuhteisiin Virkasuhde Työsuhde Yhteensä KONSERNIHALLINTO TYÖLLISTÄMINEN MAASEUTU- JA KYLÄTOIMI TOIMISTOPALVELU HUOLTOPALVELU YLEISHALLINTO YHTEENSÄ SOSIAALI JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO KANSANTERVEYSTYÖ ERIKOISSAIRAANHOITO LASTEN PÄIVÄHOITO VANHUSTYÖ PERHETYÖ JA TOIMEENTULOTURVA VAMMAISPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ SIVISTYSTOIMEN HALLINTO OPETUSPALVELUT KIRJASTO- JA KULTTURIPALVELUT VAPAA-AIKAPALVELUT SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ TEKNISEN TOIMEN HALLINTO TILATOIMI YHDYSKUNTATEKNIIKKA YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN RAKENNUTTAMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU YMPÄRISTÖVALVONTA TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOS KAIKKI YHTEENSÄ Kuntatyönantajien tilaston mukaan vuonna 2013 valtakunnallisesti virkojen osuus oli n. 28 %. Lempäälän kunnassa virkasuhteisten suhteellinen osuus on hieman pienempi, n. 26,5 %. Yllä olevassa taulukossa on esitetty kaikki palvelussuhteessa olevat henkilöt vuoden viimeisenä päivänä

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstökertomus TAULUKKOKIRJA

Henkilöstökertomus TAULUKKOKIRJA Henkilöstökertomus TAULUKKOKIRJA Sisällysluettelo 1 Henkilöstön määrä ja rakenne...3 1.1 Henkilöstön lukumäärä 1.1. ja 31.12.2015... 3 1.2 Vakituinen henkilöstö 31.12.2015 tilanne ja henkilötyövuodet 2015...

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2015... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki. Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija

Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki. Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija 12.9.2016 9.9.2016 Materiaali Jyväskylän kaupunki ja sen käytännöt Työkyvyn hallintamalli / ammatillisen kuntoutuksen oppaat

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Sopimus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksen varhaiskasvatuksen henkilöstön siirtymisestä Tohmajärven kunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 4 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt valtion eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki PÖYTÄKIRJA 1 Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki PÖYTÄKIRJA 1 Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki PÖYTÄKIRJA 1 TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA KAUPUNGINKANSLIASSA n työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta perustuu Helsingin kaupungin 3.3.2008 allekirjoittamaan

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 2.2.2017 Kaupunginhallitus 13.2.2017 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Uusia tuulia pienten yritysten työterveyshuoltoon! Helena Palmgren, kehittämispäällikkö 2 Vuoteen 2020 mennessä Suomessa on 1,3 miljoonaa yli 65-vuotiasta 37 % lisäys vrt. v 2010! 3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 2 Henkilöstöraportti 2015 Yhteistoimintaelin xx.xx.2016 Kunnanhallitus xx.xx.2016 Valtuusto xx.xx.2016 3 1 Johdanto Henkilöstöraportti on suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU

ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU Työhön paluu-malli on tarkoitettu esimiehen apuvälineeksi, kun työntekijä palaa pitkän työstä poissaolon (äitiysloma, sairasloma, vuorotteluvapaa) jälkeen takaisin töihin. Työhön

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Aktiivinen tuki työyhteisössä

Aktiivinen tuki työyhteisössä Aktiivinen tuki työyhteisössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä 292 1.1.2013

Lisätiedot

Seurantaraportti 1-6/2016 Lekitek ohjausryhmä

Seurantaraportti 1-6/2016 Lekitek ohjausryhmä Seurantaraportti 1-6/2016 Lekitek ohjausryhmä 19.8.2016 Kokonaistaloudellinen katsaus: koko kuntakonsernin kiinteistöpalvelut 1-6/2015 t 1-6/2016 t Muutos Muutos % Henkilöstökulut 1 993,3 2 116,3 122,9

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Forssan kaupungilla yhteistoimintaryhmä ja työsuojelutoimikunta on yhdistetty. Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen toimikausi on neljä vuotta.

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Siirtyminen eläkkeelle...

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 215 Kaupunginhallitus 4.4.216 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 215 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot