PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011"

Transkriptio

1 PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Henkilökunta toimielimittäin Henkilöstömäärän kehitys toiminnoittain Henkilökunnan ikä- ja sukupuolijakauma HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS POISSAOLOT Sairaspoissaolot Poissaolojen kustannukset Talkoovapaat ja lomautukset HENKILÖSTÖN TYÖKYKY Työterveyshuolto Tyky toiminta Omaehtoinen työkyvyn ylläpitäminen HENKILÖSTÖMENOT LIITETIETOJA

2 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Henkilökunnan määrä oli vuoden päättyessä 522 (v ), lisäystä + 2,2 % (11 hlöä) viime vuoteen verrattuna. Kaupungin henkilökunnan määrä on edelleen alempi kuin vuosina 2008 ja Korkeimmillaan henkilökunnan määrä oli 554 henkilöä vuoden 2008 lopussa. Vuoden aikana henkilökunnan määrä lisääntyi erityisesti koulutuslautakunnan alaisissa tehtävissä. Vakinaisen henkilökunnan määrä lisääntyi 2,2 % (+ 9 hlöä) vuoden aikana ollen vuoden lopussa 422. Määräaikaista henkilökuntaa oli vuoden lopussa 89, mikä on 3 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäksi kaupungin palveluksessa oli 11 henkilöä palkkatuella työllistettyinä ( hlöä). Määräaikaisten osuus henkilökunnasta oli 17 % kun se vuotta aiemmin oli n. 18 %. Eniten määräaikaista henkilöstöä on sivistyspalvelujen toimialalla (50 henkilöä; Paimio opisto). Seuraavaksi eniten määräaikaista henkilöstöä on sosiaalilautakunnan (17) ja koulutuslautakunnan (14) alaisissa tehtävissä. Täyttä työaikaa tekevän henkilökunnan määrä lisääntyi vuoden aikana 405 henkilöstä 411 henkilöön. Osa-aikaista työtä vuoden vaihteessa teki yhteensä 111 henkilöä (v henkilöä); osa-aikaisten työpanos vastaa noin 50,7 työntekijän täyttä työaikaa (v ). Henkilökunnan määrässä ovat mukana tilanteen mukaan määräaikaisesta henkilökunnasta ne, joiden työsuhteen pituus oli vähintään 4 kuukautta. Kaupungin henkilökunnan määrä työllistetyt määräaikaiset vakinaiset Yhteensä

3 1.1. Henkilökunta toimielimittäin Osatyöaika TOIMIELIN työntekijät yht. Määräaikaiset Vakinaiset Täysi Työllistetyt työaika Henkilö lkm täytenä työaikana Kaupunginhallitus Ympäristönsuojelu ja maaseutulautakunta ,6 Sosiaalilautakunta ,03 Koulutuslautakunta ,9 Sivistystyön lautakunta ,24 Ruokapalvelut ,65 Vapaa-ajan lautakunta Tekninen lautakunta ,28 Maankäyttö- ja rakennuslautakunta Kaupunki yhteensä ,7 3

4 1.2. Henkilöstömäärän kehitys toiminnoittain Henkilökunta muutos% Lukumäärä /11 Yleishallinto ,0 % Maaseutulautakunta Ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunta ,0 % Sos. palvelut, hallinto ja sos. työ ,6 % Kotipalvelu ,8 % Päivähoidon hallinto ja päiväkodit ,4 % Perhepäivähoito ,2 % Vanhainkoti ,7 % Koulut ja koulujen hallinto ,0 % Ruokapalvelut ,7 % Sivistyspalvelut ,1 % Vapaa-aikapalvelut ,0 % Tekn hallinto, liikelaitokset ,0 % Liikenneväylät ja yleiset alueet ,1 % Kiinteistöt, siivouspalvelu ,7 % Ympäristöpalvelut,rakennus, kaavoitus, mittaus ,0 % Yhteensä ,2 % 1.3. Henkilökunnan ikä- ja sukupuolijakauma Vakituisen henkilökunnan keski-ikä oli 48,9 vuotta (vuonna ,6 v.), josta miesten keski-ikä oli 51,2 vuotta (51,9 v. 2010) ja naisten 48,8 vuotta (49 v. 2010). Miesten osuus vakituisesta henkilökunnasta oli 17,6 % (22,7% v. 2010). Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä hallintokunnittain oli: hallintopalvelut 50,6 50, sosiaalipalvelut 47, ,1 49 sivistyspalvelut 48, ,6 48 tekniset palvelut 52, ,8 52 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tiedon mukaan vuonna 2010 oli 45,5 vuotta. 4

5 Ikäjakauma sukupuolittain (vakinainen henkilökunta) alle 20 v v v v v v v v v v v mies nainen 5

6 2. HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS Vuoden aikana päättyi 34 henkilön vakituinen kokoaikainen palvelussuhde (v ). Heistä vanhuseläkkeelle jäi 17 henkilöä (v ), osa-aikaeläkkeelle 2 vai 3 (2010; 4), työkyvyttömyyseläkkeelle 2 (v ) ja osa-työkyvyttömyyseläkkeelle 2 henkilöä (v henkilöä). Eläkkeelle kaupungin palveluksesta jäätiin keskimäärin 62,7 vuoden iässä (2010; 62,5 v 2009; 61,5 v., 2008; 61,5, 2007; 59,07 v. ja 2006; 61,64 v.). Vanhuseläkkeelle jäätiin keskimäärin 63,42 vuoden iässä (v ,9 v, v ,9 v.) ja työkyvyttömyyseläkkeelle 56,56 vuoden iässä (v ,8 v, v ,7 v.). Kunta-alan keskimääräinen eläköitymisikä vuonna 2010 oli 59,7 vuotta. Vanhuseläkkeelle siirryttiin kunta-alalla ka. 63,5 -vuotiaana ja työkyyttömyyseläkkeelle 54 vuotiaana (Kevan tiedot). Yhteensä 11 henkilöä erosi kaupungin palveluksesta muista syistä (v , v ja v. 2008, 10) ja uusia vakinaisia palvelussuhteita alkoi vuoden aikana 28 (v ). 3. POISSAOLOT Henkilökunnan poissaolojen kokonaismäärä oli vuonna 2011 yhteensä kalenteripäivää (sisältäen lauantait ja sunnuntait). Poissaolojen kokonaismäärä vähentyi edelliseen vuoteen verrattuna -3,4 %. Poissaoloista 67,1 % eli päivää oli palkallisia poissaoloja (v ,6 % ). Palkallisista poissaoloista vuosilomien osuus oli 66,4 % (68,6 % v. 2010). Vuosilomapäivien osuus kaikista poissaoloista oli 44 % (v ,6 %). Poissaolotaulukko löytyy henkilöstökatsauksen liitetiedoista Sairaspoissaolot Sairauslomien määrä kääntyi kahden vuoden laskun jälkeen kasvuun. Sairaslomat lisääntyivät vuoden aikana +34,2 %:lla (v ,28 % ja v ,85 %). SAIRASPOISSAOLOT YHTEENSÄ , kalenteripäiviä muutos 11/10, pv. muutos -% Sairalomatodistus ,25 % Oma ilmoitus ,03 % Osapalkallinen (2/3) ,04 % Palkaton ,68 % KAIKKI YHT ,25 % Kokonaan palkallisten sairaslomien (sairaslomatodistukset, oma ilmoitus) määrä lisääntyi vuoden aikana +6,4 % eli 323 päivää (v ,6 %, v ,7 %). Lyhyiden, 60 päivää tai alle kestäneiden sairaslomien osuus kaikista sairaspoissaolopäivistä oli 63,3 % (v ,85 %) ja pitkien, yli 60 päivää kestävien osapalkallisten ja kokonaan palkattomien osuus oli 36,7 % v (v %). 6

7 Suurin osa sairaslomatodistuksien perusteella myönnetyistä sairaslomista (sekä palkalliset että palkattomat) aiheutui mielenterveyden häiriöiden sairauksista yhteensä 2455 pv. (v pv.) ja toiseksi eniten tuki- ja liikuntaelinten sairauksista yhteensä 1669 päivää (v pv). Työtapaturmista aiheutui 161sairaspoissaolopäivää (v pv.). 7

8 Pitkien 2/3-osapalkallisten ja kokonaan palkattomien sairaslomien osalta diagnoositiedot on koottu pääryhmittäin koko vuoden ajalta. Suurin osa pitkistä eli 2/3-osapalkallisista ja kokonaan palkattomista sairaslomista aiheutui mielenterveyden häiriöiden perusteella (2052 pv.), seuraavaksi eniten sairaspoissaoloja aiheutui tapaturmista (440 päivää) ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksista (429 pv.). SAIRASPOISSAOLOT HALLINTOKUNNITTAIN , kalenteripäiviä/hlö 28 30, ,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Poissaolojen kustannukset Sairaspoissaolojen ja tapaturmien kustannukset olivat yhteensä euroa. Lisäystä vuoteen 2010 verrattuna oli n euroa eli 15,6 %. Kaikkien poissaolojen kustannukset (ml. vuosilomat) vähenivät n eurolla (-7,6 %). POISSAOLOJEN KUSTANNUKSET Sairaslomat Tapaturmat Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Muutos -% 11/10 Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Muutos - % 11/10 Hallintopalvelut ,04 % Sosiaalipalvelut ,37 % ,16 % Sivistyspalvelut ,94 % ,97 % Tekniset palvelut ,11 % ,87 % KAIKKI YHTEENSÄ ,36 % ,62 % Osuus menoista, % 22,6 % 23,4 % 26,5 % 0,9 % 0,5 % 0,7 % Perhepoliittiset vapaat Vuosiloma Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Muutos -% 11/10 Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Muutos - % 11/10 Hallintopalvelut ,38 % ,05 % Sosiaalipalvelut ,39 % ,57 % Sivistyspalvelut ,65 % ,96 % Tekniset palvelut ,78 % ,54 % KAIKKI YHTEENSÄ ,53 % ,41 % Osuus menoista, % 3,8 % 6,1 % 3,0 % 72,7 % 80,4 % 69,8 % 8

9 3.3. Talkoovapaat ja lomautukset Osana kaupungin talouden vakauttamista henkilökunnalle tarjottiin vuoden 2011 aikana vapaaehtoisten työ- ja virkavapaiden eli ns. talkoovapaiden ottamista. Talkoovapaita otettiin vuoden aikana yhteensä 500 päivää ja niillä saavutettiin n euron säästöt (v ; euroa). Osa vuonna 2010 päätetyistä koko henkilökuntaa koskevista lomautuksista toteutui vuoden 2011 puolella. Henkilökuntaa, jolle oli myönnetty palkattomia talkoovapaita vuoden 2009 ja 2010 aikana vähintään 14 päivää, ei lomautettu. Lomautuspäiviä toteutui vuoden 2011 aikana yhteensä 1240 päivää ja niistä arvioitiin saatavan n euron säästöt (v n euroa). Yhteensä talkoovapaiden ja lomautuksien avulla saatiin n euron säästöt sivukuluineen (v n euroa) toteutuneet talkoovapaa- ja lomautuspäivät hallintokunnittain Talkoovapaat Lomautukset Yhteensä, pv. Hlöt Yht. ka./hlö Hallinto ,4 Sivistys ,3 Sosiaali ,9 Tekninen ,6 Yhteensä ,3 4. HENKILÖSTÖN TYÖKYKY 4.1. Työterveyshuolto Kaupungin henkilökunnan työterveyshuollon palvelut ostetaan Paimion-Sauvon kansanterveystyön kuntayhtymältä. Ostettavat palvelut käsittävät lakisääteisten palvelujen ohella myös sairaanhoitopalvelut. Eräille riskiryhmille on järjestetty terveystarkastuksia muuta henkilökuntaa useammin. Työterveyshuollon palvelujen menot vuonna 2011 olivat yhteensä n euroa (v ) joista sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset (korvausluokka II) olivat euroa euroa (v ) ja avo- ja ennaltaehkäisevästä toiminnasta (korvausluokka I) euroa (v ). Ennaltaehkäisevän toiminnan eli korvausluokka I menojen osuus oli 35,3 % (v ,1 %) Tyky toiminta Työkykyä ylläpitävää toimintaa on järjestetty yhteistoiminnassa työterveyshuollon kanssa. Ennaltaehkäisevään toimintaan kuuluvat työpaikkaselvitykset ja työpaikka käynnit tehtiin Paimion lukiossa ja Kriivarin koululla. Työpaikkakäynneille ovat osallistuneet työterveyslääkäri, työterveyshoitaja ja työfysioterapeutti sekä kaupungin työsuojelun henkilöstöä. 9

10 Työfysioterapeutti teki vuoden aikana ergonomiaan ja näyttöpäätteisiin liittyviä erillisselvityskäyntejä yhteensä 12 kpl sekä kuntoutuksiin liittyviä työvideointeja. Yksilökohtaista neuvontaa ja ohjausta annettiin 142 kertaa. Kaupunki tarjosi työterveyshuollon järjestämänä erikseen valituille henkilöstöryhmille kohdennettuja työkyvyn tukemisen ryhmätilaisuuksia ja lähikuntoutusryhmiä. Aslak- ja Tykkuntoutuksien seurantatapaamisia jatkettiin. Kaupungin työntekijöillä on ollut mahdollisuus lopettaa tupakointi työterveyshuollon tukemana. Kaupunki on maksanut nikotiinikorvaus- / lääkehoidon kuluista 50 % 1 3 kuukauden ajalta. Työterveyshuollon edustajat ovat olleet mukana vajaakuntoisten työntekijöiden neuvotteluissa Paimion kaupungin työkyvyn tukemisen toimintamallin mukaisesti. Neuvottelujen tarkoituksena on ollut yhteistyössä työntekijän ja esimiehen kanssa löytää keinoja työssäjaksamisen tukemiseksi. Yhdessä työterveyshuollon kanssa on selvitetty mahdollisuuksia saada Kuntien eläkevakuutuksen kautta rahoitusta ammatilliseen kuntoutukseen. Yhdessä työterveyshuollon kanssa on jatkettu Paimion kaupungin työkyvyn tukemisen toimintamallin esittelyä henkilökunnalle. Työsuojeluorganisaatio järjesti vuoden aikana henkilökunnalle EA 1-koulutusta ja EA 1 päivityskoulutusta Omaehtoinen työkyvyn ylläpitäminen Henkilökunnan omatoimista fyysisen kunnon ylläpitämisen aktiivisuutta on tuettu antamalla henkilökunnalle ilmaisia hiihtolippuja hiihtotunneli Paippiin. Uimahalli Solinassa uimahalli- ja kuntosalipalvelut ovat henkilökunnalle ilmaisia. Vuonna 2011 käyntejä kertyi yhteensä 2900 mikä tekee ka. 5,5 käyntiä / henkilö / vuosi. (v ka. 3,3 käyntiä / henkilö / vuosi). 5. HENKILÖSTÖMENOT Henkilöstömenot eli palkat vähennettynä sairausvakuutuskorvauksilla sivukuluineen olivat (v ) sisältäen myös investointiosan palkkausmenot Henkilöstömenot nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,97 % (henkilöstömenojen vähennys vuonna 2010 oli -2,2 %). Vuonna 2011 olivat voimassa vuosille hyväksytyt virka- ja työehtosopimukset. Vuonna 2011 korotusten kustannusvaikutukset olivat keskimäärin kunta-alan sopimuksissa 1,3 % tarkista vielä (Kunnallinen työmarkkinalaitos). Palkkamenot ilman henkilösivukuluja ja eläkekuluja kasvoivat 2,7 %. Henkilöstömenojen tilikohtaiset toteutumatiedot vuosilta ovat liitetiedoissa. 10

11 11

12 6. LIITETIETOJA HENKILÖSTÖMENOT muutos-% 11/10 Henkilöstökulut 4001 Vak.vir.halt. palkat, palkkiot ,4 % 4002 Työsuhteisten palkat, palkkiot ,4 % 4003 Sijaisten palkat, palkkiot ,9 % 4004 Kesätyöntekijöiden palkat ,2 % 4005 Tunti- ja urakkapalkat ,8 % 4006 VaEL-palkat ,0 % 4010 Erilliskorvaukset ,1 % 4011 Työllistettyjen palkat ,7 % 4020 Muut korvaukset ,0 % 4030 Luottamushenk.palkkiot ,7 % 4031 Viranhalt. kokouspalkkiot ,8 % 4032 Asiantuntija-ja luentopalkkiot ,9 % 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot ,8 % 4065 Aktivoidut palkat ja palkkiot ,3 % 4080 (S) Ateriaedut ,1 % 4081 (S) Luontoisedun vastatili ,4 % 4082 (S) Asuntoedut ,0 % 4084 (S) Puhelinedut ,2 % 4230 Sairausvakuutuskorvaukset ,1 % 4231 Sv-korvaukset, ei sotu vähenn ,1 % * Palkat ja palkkiot ,7 % Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksut ,2 % 4110 Eläkeperust.eläkevak.maksut ,4 % 4111 Varhaiseläkemenoperust.maksut ,1 % 4120 VaEL-maksut ,6 % 4123 Eläkkeet Aktivoidut eläkekulut ,0 % * Eläkekulut ,3 % 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu ,1 % 4160 Tapaturma-ja tyött.vak.maksut ,0 % 4190 Jaksotetut henk.sivukulut ,3 % 4200 Aktivoidut henk.sivukulut ,2 % * Muut henkilösivukulut ,5 % KAIKKI YHTEENSÄ ,97 % 12

13 Henkilöstön tunnuslukuja vuosilta muutos % Henkilöstö, lkm vuoden päättyessä ,2 % Muut henkilöstömenot Työterveyshuolto ,4 % Koulutus **) ,5 % Virkistystoiminta (sis. Paippiliput, virkistysrahat) ,7 % Virkistystoiminta (sis. uimahallimaksut) ,2 % Merkkipäivälahjat ,3 % Työpaikkaruokailu (tuki) ,2 % Henkilöstön keski-ikä 48,7 49,4 49,6 48,9-1,4 % Sairauspoissaolot ja työtapaturmat ,6 % - henkilöä kohti 17,6 14,6 12,5 16,5 31,7 % Perhevapaat ,1 % - henkilöä kohti 7,6 8,9 9,3 8,0-14,0 % Kaikki poissaolot ml. vuosilomat yhteensä ,2 % - henkilöä kohti 65,3 68,8 73,5 80,6 9,8 % Vakituiseen palvelussuhteeseen valitut ,5 % Vakituisesta palvelussuhteesta eronneet ,4 % - joista vanhuuseläkkeelle ,0 % - työkyvyttömyyseläkkeelle ,0 % - osa-aikaeläkkeelle ,0 % - osatyökyvyttömyyseläkkeelle ,0 % - muusta syystä ,3 % Eläkkeelle (vanhuus, tk) siirtyneiden keski-ikä 61,5 61,5 62,5 63,5 1,6 % ** sisältää valtionavustuksella rahoitetut koulutoimen hankkeiden henkilökunnan koulutukset *poissaolot ovat kalenteripäiviä (la-su mukana) 13

14 Henkilökunnan poissaolot , kalenteripäivinä palkallinen osapalkka palkaton yhteensä kal.vuotta osuus poissaoloista POISSAOLON SYY muutos 10/11 -% vuosiloma ,7 43,6 46,2 % 44,1 % -2,11 % -343 säästövapaa ,5 0,5 0,5 % 0,5 % 47,62 % 60 sairausloma ,1 23,1 20,4 % 23,4 % 34,25 % työtapaturma ,9 0,4 0,9 % 0,4 % 54,81 % 57 äitiysloma ,9 1,7 2,8 % 1,7 % -55,83 % -780 vanh.& isyysloma ,2 4,1 5,1 % 4,2 % 9,64 % 132 hoitovapaa ,0 4,5 3,8 % 4,5 % 1,18 % 19 äkill.sair.lapsen hoito ,2 1,2 1,2 % 1,2 % 13,23 % 50 kuntoutus ,3 0,2 0,3 % 0,2 % 3050,00 % 61 yks.asiat ,4 3,0 2,3 % 3,0 % -20,04 % -274 luvaton poissaolo ,1 0,0 0,1 % 0,0 % 0 viranhoito muulla työnant ,4 4,9 4,3 % 5,0 % 19,83 % 298 opintovapaa ,9 3,5 1,9 % 3,5 % 17,97 % 195 lomautus ,4 3,4 1,3 % 3,4 % -42,38 % -912 määr.aik kuntoutustuki ,2 1,3 1,1 % 1,3 % 23,92 % 94 vuorotteluvapaa ,1 3,9 % 2,2 % -61,84 % työnteko kesk., lepäävä aika ,0 0,6 % 0,0 % -100,00 % -108 talkoovapaa ,4 3,3 % 1,4 % -63,42 % -867 muutos, pv ,9 100,0 % 100,0 % -3,80 %

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2014... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 4 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2013... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 5 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömäärän kehitys Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2014 972 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2015

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Käsittely: KH 27.4.2015 KV 8.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014... 2 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 2 2. KUNNAN HENKILÖSTÖRAKENNE... 3

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 VAKITUISET 2013 KESKIMÄÄRIN 31.12.2013 KUUKAUDESSA Yleishallinto 2 2 Tarkastustoimi 3 3 Konsernipalvelut 73 73 Konsernipalvtukityöll 0 0 KONSERNIHALLINTO 78 78

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Käsitelty: Kunnanhallitus 25.3.2014, 118 Kehittämistoimikunta 22.4.2014, 13 Tarkastuslautakunta 3.4.2014, 12 Kunnanhallitus 27.5.2014, 205 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008 Sisältö: Johdanto... 4 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 6 1.1. Henkilöstön määrä ja palvelussuhteen muoto... 6 1.2. Osa-aikatyö... 11

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva Pirkko Kinnunen, Vuolunoja HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva Pirkko Kinnunen, Vuolunoja HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen, Vuolunoja HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Työyhteisötoimikunta / 2013 Kunnanhallitus / 2013 Valtuusto hyväksynyt / 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 1. YLEISTÄ... 2 2. TILASTO-OSA...

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 9 1.5

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2013. Yhteistyötoimikunta 3.4.2014 Kaupunginhallitus 26.5.2014 Valtuusto xxx (tiedoksi)

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2013. Yhteistyötoimikunta 3.4.2014 Kaupunginhallitus 26.5.2014 Valtuusto xxx (tiedoksi) KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2013 Yhteistyötoimikunta 3.4.2014 Kaupunginhallitus 26.5.2014 Valtuusto xxx (tiedoksi) Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Käsitteitä

Lisätiedot

Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013. Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 12) Kunnanhallitus 26.5.2014 ( 99) Valtuusto 9.6.

Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013. Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 12) Kunnanhallitus 26.5.2014 ( 99) Valtuusto 9.6. Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 12) Kunnanhallitus 26.5.2014 ( 99) Valtuusto 9.6.2014 ( 26) SISÄLTÖ Johdanto... 1 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet... 2

Lisätiedot

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1 ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1. Virkavapaan/työvapaan myöntäminen on aina asianomaisen myöntävän viranomaisen harkinnassa. Asian ratkaisee kaupungin ao. säännössä mainittu viranomainen.

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014

Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014 Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014 Sidonnaisuudet Vakuutuslääketieteen dosentti, kuntoutuksen ja vakuutuslääketieteen erityispätevyys Päätoimi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Henkilöstötilinpäätös muodostaa kiinteän osan menneen vuoden talouden ja toiminnan tarkastelua ja antaa pohjaa tulevalle suunnittelulle.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää.

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää. Henkilöstöraportti 2012 1 Sisällys 1. Johdanto 2 1.1. Käsitteitä..... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 2.1. Henkilöstö toimialoittain 2008 2012. 4 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2014. Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi)

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2014. Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi) KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2014 Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi) Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä

Henkilöstöraportti 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Hyvinvointia ihmistä lähellä Henkilöstöraportti 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Hyväksytty / /2015 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Henkilöstöraportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Henkilöstötoimikunta 4.6.2014 Kunnanhallitus 9.6.2014 Kunnanvaltuusto 18.6.2014 2 Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 3 2. Palkkaus... 4 2.1 Muutokset palkoissa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKOLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKOLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä 3 2. Henkilöstöhallinnon tavoitteiden toteuttaminen 4 2.1. Toimintatapojen uudistaminen 4 2.2. Ammatillisen osaamisen vahvistaminen 4 2.3. Työhyvinvoinnin edistäminen

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Henkilöstöraportti 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Työsuojelutoimikunnassa 11.3.2014 Johtoryhmässä 13.3.2014 YT-toimikunnassa 27.03.2014 Kunnanhallituksessa 31.03.2014 Kunnanvaltuustossa 26.05.2014 Toivakan kunnan

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Henkilöstöraportti 2014 Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4-6 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen

Varhaisen välittämisen Varhaisen välittämisen malli käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2008

HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2008 LIITE 51 Kunnanhallitus 9/26.05.2009 221 5.5.2009/PK HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2008 KEMINMAAN KUNTA puh. 016-227 111 www.keminmaa.fi Kunnantie 3, 94400 Keminmaa fax. 016-270 400 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012

Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012 Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. KESKEISET ASIAT HENKILÖSTÖNÄKÖKULMASTA... 2 2. HENKILÖTYÖVUODET JA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1. HENKILÖTYÖVUODET... 3 2.2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE 8 Vakituisen henkilöstön ikäjakauma toimialoittain 31.12.2007 9

HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE 8 Vakituisen henkilöstön ikäjakauma toimialoittain 31.12.2007 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 4 Vakituisen henkilöstön määrä toimialoittain 31.12.2007 5 Koko henkilöstön määrä 2003-2007 6 Kunnassa työllistämistuella töissä olleet 2002-2007 7 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

JOHDANTO. Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut

JOHDANTO. Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 1.1 Palvelussuhteen luonne... 4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain... 5 1.3 Yleisimmät ammattiryhmät...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2015 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio 2015...

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015. Käsittely: Kunnanhallitus 30.3.2016 ( 59) Yhteistyötoimikunta 18.4.2016 ( 7) Valtuusto 6.6.

Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015. Käsittely: Kunnanhallitus 30.3.2016 ( 59) Yhteistyötoimikunta 18.4.2016 ( 7) Valtuusto 6.6. Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Käsittely: Kunnanhallitus 30.3.2016 ( 59) Yhteistyötoimikunta 18.4.2016 ( 7) Valtuusto 6.6.2016 ( 24) SISÄLTÖ Johdanto... 1 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet... 2

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio. Tervetuloa asiakkaaksi!

Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio. Tervetuloa asiakkaaksi! Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio Tervetuloa asiakkaaksi! PUITESOPIMUS Koskee kansanterveyslain edellyttämien kuntien lakisääteisten työterveyspalveluiden järjestämistä Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan

Lisätiedot

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen JHL Kaakkois-Suomen aluetoimisto Ritva Miettinen 1 Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen Jos suunnittelet vuorotteluvapaan pitämistä,

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN

AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN Pitkäjänteinen työturvallisuustyö kunta-alalla - sanoista teoiksi 24.9.2013 Tampere vs.työhyvinvointipäällikkö Satu Haapakoski Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 Kunnanhallitus 8.6.2015 Valtuusto 17.6.2015 2 Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 3 2. Palkkaus... 4 2.1 Muutokset palkoissa vuonna 2014... 4 3. Henkilöstöhallinnon tavoitteet

Lisätiedot

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle LT, työterveyshuollon el Sini Lohi TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle Työterveysneuvottelussa sovitaan työntekijän työkykyä tukevista järjestelyistä yhteistyössä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon

Lisätiedot

TALOUSARVION KORJAUKSET 2011 TE 17.8.2011

TALOUSARVION KORJAUKSET 2011 TE 17.8.2011 KH 22.8. 191 1 (10) TALOUSARVION KORJAUKSET TE 17.8. TOIMIELIN KAUPUNGINHALLITUS TEHTÄVÄALUE YLEINEN HALLINTO TULOSYKSIKKÖ Konsernijohto Tuotot 1040 Tulot vastuuvakuutuksesta/turusen oikeudenkäynti 0 62

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

2 Henkilöstön rakenne 2.1 Henkilöstön ikäjakauma 7 2.2 Eläköityminen ja henkilöstön vaihtuvuus 8

2 Henkilöstön rakenne 2.1 Henkilöstön ikäjakauma 7 2.2 Eläköityminen ja henkilöstön vaihtuvuus 8 HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 2 Johdanto Henkilöstöraportti on suunnittelun ja johtamisen väline. Sen perusteella voidaan arvioida, miten kunnan henkilöstöstrategia on toteutunut ja mitkä ovat tulevaisuudessa

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011 Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/fi/paketti Heta henkilöstötyöryhmä

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2009

Henkilöstötilinpäätös 2009 Henkilöstötilinpäätös 2009 Jalasjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 4 Vakituisen henkilöstön määrä toimialoittain 31.12.2009 5 Koko henkilöstön määrä 2005-2009 6 Kunnassa työllistämistuella

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Khall 27.5.2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Sisällysluettelo Johdanto Henkilöstömäärä Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön osaamisen kehittäminen Terveysperusteiset poissaolot Eläköityminen

Sisällysluettelo Johdanto Henkilöstömäärä Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön osaamisen kehittäminen Terveysperusteiset poissaolot Eläköityminen Henkilöstöraportti 2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Henkilöstömäärä 2 3 Henkilöstön ikärakenne 5 4 Henkilöstön osaamisen kehittäminen 6 5 Terveysperusteiset poissaolot 6 6 Eläköityminen 7 7 Työvoimakustannukset

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 Käsittely: Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT... 5 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 2.2 KOKOAIKAISET JA OSA-AIKAISET...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VESILAHDEN KUNTA

HENKILÖSTÖRAPORTTI VESILAHDEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 VESILAHDEN KUNTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 3 2 Kunnan henkilöstöorganisaatio 4 3 Henkilöstön määrä ja jakautuminen hallintokunnittain 5 Kaavio 1. Henkilöstön määrä 31.12.2012

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2010... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää.

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää. Henkilöstöraportti 2011 1 Sisällys 1. Johdanto 2 1.1. Käsitteitä..... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 2.1. Henkilöstö toimialoittain 2007 2011. 4 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Henkilöstöraportti 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET... 2 HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN... 2 TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEISTOIMINTA... 3 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA...

Lisätiedot