Tarkastuslautakunta liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta HENKILÖSTÖRAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI"

Transkriptio

1 Tarkastuslautakunta liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28

2 Tarkastuslautakunta liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (2/18) 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Henkilöstömäärä Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Palvelussuhteen luonne Kuntien yhdistymisen jälkeen vakinainen henkilöstö on lisääntynyt ja määräaikainen henkilöstö vastaavasti vähentynyt. Vuoden 28 aikana vakinaisen henkilöstön lukumäärä lisääntyi 25:llä ja vastaavasti määräaikaisen henkilöstön määrä väheni 42:lla. Työllistämistuella palkattujen määrä lisääntyi. Henkilöstöresurssit kokonaisuutena on säilynyt kuntafuusion jälkeen samalla tasolla. Vakinainen henkilöstö on kuntien yhdistymisen jälkeen lisääntynyt perusturvan toimialalla ja sivistystoimialalla ja vastaavasti vähentynyt teknisellä toimialalla ja keskushallinnossa. Pääosin vakinaisen henkilöstön lisäys on kohdentunut vanhuspalveluihin, päivähoitoon ja opetuspalveluihin. Kaikki vakinaiset virkojen ja toimien täytöt tapahtuvat täyttölupamenettelyn kautta. Täyttölupamenettelyn yhteydessä arvioidaan aina mahdollisuus jättää vakanssi täyttämättä tai järjestellä tehtävät sisäisesti uudelleen. Lähinnä tämä on kohdistunut ns. hallinnollisiin vakansseihin ja teknisen toimialan vakansseihin.

3 Tarkastuslautakunta liite nro 4 (3/18) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (3/18) Vakinainen henkilöstö toimialoittain Tekninen toimiala 114 Keskushallinto 97 Sivistystoimiala 276 Perusturva 582 Vakinaisen henkilöstön määrän muutokset vuosina Keskushallinto Perusturva Sivistystoimiala Tekninen toimiala Yhteensä

4 Tarkastuslautakunta liite nro 4 (4/18) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (4/18) Vuoden 28 talousarvion yhteydessä perustettiin 16 uutta virkaa ja tointa vanhuspalveluihin ja opetuspalveluihin: - 4 hoitajan tointa vanhusten avopalveluun - 6 hoitajan tointa vakituisiksi varahenkilöiksi vanhuspalveluihin - 1 erityisopettajan virka - 2 erityisluokanopettajan virkaa - 3 koulunkäynninohjaajan tointa Huhtikuussa 29 kaupunginhallitus perusti lisäksi päivähoitoon alkaen yhteensä 35 virkaa ja tointa: - 25 vakanssia uuteen päiväkotiin ( johtajan virka, 2 erityislastentarhanopettajan tointa, 8 lastentarhanopettajan tointa ja 14 päivähoitajan tointa ) - 7 vakanssia esiopetukseen ( 3 lastentarhanopettajan tointa ja 4 osa-aikaista päivähoitajan tointa ) - 3 päivähoitajan tointa ( tuetut ryhmät, ryhmäavustaja ) Samassa yhteydessä päivähoidossa tehtiin lukuisia henkilöstörakenteen muutoksia ( mm. lastentarhanopettajan toimia muutettiin erityislastentarhanopettajan toimiksi ). Suurin osa em. päivähoitohenkilöstöstä oli aiemmin toiminut määräaikaisessa työsuhteessa, joten tämä ratkaisu vaikutti eniten määräaikaisen henkilöstön lukumäärään isoon vähenemiseen. Kaupungin vesilaitos yhdistyi Ääneseudun Energia Oy:n alkaen. Vesilaitoksen vakinainen henkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksen periaattein Energia Oy:n palvelukseen ja tästä johtuen kaupungin henkilöstömäärä väheni 14:llä. Perusturvan avohuollon siivous siirtyi alkaen perusturvan toimialalta tekniselle toimialalle. Muutos koski 11 vakituista työntekijää. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön lisäksi palkittiin tarpeen mukaan sijaisia vakinaisen henkilöstön poissaoloihin. Sijaisia oli palvelussuhteessa yhteensä 263. Sijaisten määrä oli lisääntynyt 31:llä verrattuna vuoden 27 lopun tilanteeseen ( 13 % ). Määrällisesti eniten sijaisia on perusturvan toimialalla ( n. 75 % sijaisista ).

5 Tarkastuslautakunta liite nro 4 (5/18) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (5/18) Henkilöstörakenne toimialoittain Vakituiset Määräaikaiset Sijaiset Työllistetyt Yhteensä Keskushallinto Perusturva Sivistystoimiala Tekninen toimiala Yhteensä Vakinaisen henkilöstön osuus palvelussuhteessa olleista oli 73 %. Valtakunnallisesti vakinaisten osuus koko henkilöstöstä oli 76 % lokakuussa 27. Vakinaisesta henkilöstöstä 88 % työskenteli kokoaikaisessa palvelussuhteessa ( 945 henkilöä ) ja 12 % osa-aikaisessa palvelussuhteessa ( 124 henkilöä ). Valtakunnallisesti kokoaikaisten osuus oli 86 % lokakuussa 27. Osa-aikaisista noin 3 käytti erilaisia määräaikaisia työaikajoustoja ( osa-aikalisä, osittainen hoitovapaa ). Muut olivat osa-aikaeläkkeellä tai työskentelivät osaaikaisessa virassa tai toimessa. Osa-aikaisten osuus on lisääntynyt vuodessa 9 %:sta 12 %:iin. Erityisesti osa-aikaisten osuus oli lisääntynyt perusturvan toimialalla. Lisäys selittää osin myös sijaisten lukumäärän lisääntymistä. Vakinaisen henkilöstön koko- ja osa-aikaisuus toimialoittain Henkilöä Kokoaikaiset Osa-aikaiset Keskushallinto Perusturva Sivistystoimiala Tekninen toimiala Toimiala

6 Tarkastuslautakunta liite nro 4 (6/18) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (6/18) Vakinaisesta henkilöstöstä 28 % työskenteli virkasuhteessa ja 72 % työsopimussuhteessa. Valtakunnallisesti virkasuhteisia oli 32 % ja työsopimussuhteisia 68 % lokakuussa 27. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen luonne toimialoittain Henkilöä 3 Virkasuhteiset Työsuhteiset Keskushallinto Perusturva Sivistystoimiala Tekninen toimiala Toimiala Vakinaisen henkilöstön yleisimmät ammattinimikkeet ovat - hoitaja 126 työntekijää - luokanopettaja 7 viranhaltijaa - sairaanhoitaja 52 työntekijää - perusopetuksen ja lukion lehtori 42 viranhaltijaa - lastentarhanopettaja 41 työntekijää - päivähoitaja 4 työntekijää 2. VAKINAISEN HENKILÖSTÖN IKÄ JA SUKUPUOLIRAKENNE Vakinaisesta henkilöstöstä 83 % oli naisia ( 882 henkilöä ) ja 17 % miehiä ( 187 henkilöä ). Miesten osuus on vähentynyt, vuotta aiemmin se oli 2 %. Valtakunnallisesti kunnallisesta henkilöstöstä naisia oli 78 % ja miehiä 22 % lokakuussa 27.

7 Tarkastuslautakunta liite nro 4 (7/18) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (7/18) Vakinaisen henkilöstön sukupuolirakenne toimialoittain Henkilöä Miehet Naiset Keskushallinto Perusturva Sivistystoimiala Tekninen toimiala Toimiala Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 47,8 vuotta. Vuotta aiemmin keski-ikä oli 47,9 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä toimialoittain Keskushallinto Perusturva Sivistystoimiala Tekninen Koko henkilöstö Miehet 49,9 46,6 47,4 5,9 48,5 Naiset 49,7 47,8 45,2 51,8 47,7 Yhteensä 49,7 47,7 45,9 51,4 47,8 Valtakunnallisesti kaikkien kunta-alan työntekijöiden keski-ikä vuonna 28 oli 45,2 vuotta ( vakinaiset, määräaikaiset ). Lokakuussa 27 kuntien vakinaisten työntekijöiden keski-ikä oli 47,4 vuotta.

8 Tarkastuslautakunta liite nro 4 (8/18) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (8/18) Vakinaisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma Henkilöstömäärä Miehet Naiset v 3-34v 35-39v 4-44v 45-49v 5-54v 55-59v 6-64v 65-69v Ikävuodet 3. VAKINAISEN HENKILÖSTÖN KOULUTUS Vakinaisen henkilöstön koulutusaste Koulutustieto puuttuu 19 % Tutki jakoulutusaste,1 % Ylempi korkeakouluaste 15 % Alempi perusaste 5 % Ylempi perusaste 2 % Keskiaste 31 % Alempi korkeakouluaste 9 % Alin korkea-aste 19 %

9 Tarkastuslautakunta liite nro 4 (9/18) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (9/18) Vakinaisen henkilöstön koulutustietoja täydennetään seuraavaan henkilöstöraporttiin. Tässä vaiheessa koulutustieto puuttuu vielä 19 %:lta. Niistä vakinaisista henkilöistä joiden koulutustiedot ovat käytettävissä, korkeakoulututkinnon on suorittanut 24 %. Aiempi opistoasteen koulutus on 19 %:lla ja keskiasteen koulutus ( ns. koulutason ammattikoulutus ) on 31 %:lla. Vakinaisesta henkilöstöstä 7 %:lla ei ole ammatillista koulutusta. Henkilöstön koulutukseen käytettiin vuonna 28 yhteensä 285. Suhteutettuna palvelussuhteessa olevien vakinaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden lukumäärään, koulutukseen käytettiin vuonna 28 vakinaista henkilöä kohden 266 ( pääosin koulutus kohdentuu vakinaiseen henkilöstöön ). Oppisopimuskoulutuksessa oli vuoden aikana 14 vakituista henkilöä. 4. VAKINAISEN HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS Vakinaisen henkilöstön palvelusuhteen yhdenjaksoisuus toimialoittain Keskushallinto Perusturva Sivistystoimiala Tekninen ja ymp. toimiala 4 2 Alle 2v 2-4v 5-9v 1-14v 15-19v 2-24v 25-29v Yli 3v Alle 2 v. 2-4 v. 5-9 v v v v v. Yli 3 v. Yhteensä

10 Tarkastuslautakunta liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (1/18) Palvelussuhteen yhdenjaksoisuuteen on laskettu mukaan yhdenjaksoinen määräaikainen ja/tai vakituinen palvelussuhde. Useat viime vuosina vakinaistetut työntekijät ovat ensin toimineet määräaikaisessa virka-/ työsuhteessa. Uutta vakituista henkilöstöä palkattiin vuoden 28 aikana yhteensä 7, heistä 64 kokoaikaiseen ja 6 osa-aikaiseen palvelussuhteeseen. Uusi henkilöstö sijoittui seuraavasti: - perusturvatoimiala yhteensä 56, josta - lasten ja perheiden palvelut 38 - aikuisväestön palvelut 4 - vanhuspalvelut 14 - sivistystoimiala yhteensä 13, josta - opetuspalvelut 9 - vapaa-ajan palvelut 4 - tekninen toimiala yhteensä 1 Vakinaiset virat ja toimet olivat julkisesti haettavana. Yhtä vakituista vakanssia haki keskimäärin 15 kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa. Vakinaisia hammaslääkärin toimia ei yrityksistä huolimatta saatu täytettyä. Muihin vakituisiin vakansseihin oli hakijoita. Pidempiaikaisten sijaisten saatavuus on lisäksi vaikeaa terveyskeskuslääkärin, sosiaalityöntekijän, sairaanhoitajan ja erityislastentarhanopettajan tehtäviin. Lyhytaikaisten sijaisten saatavuus useisiin tehtäviin on myös vaikeutunut. Henkilöstöä irtisanoutui yhteensä 1. Yhteensä henkilöstöä poistui vuoden aikana 11. Lisäksi vesihuollon siirryttyä Ääneseudun Energia Oy:lle palvelussuhteita päättyi VAKINAISEN HENKILÖSTÖN ELÄKÖITYMINEN Vakinaista henkilöstöä siirtyi eläkkeelle vuoden 28 aikana yhteensä 2. Määrä oli samansuuruinen kuin vuonna 27. Heistä vanhuuseläkkeelle siirtyi 18 ja työkyvyttömyyseläkkeelle 2 henkilöä. ( HUOM. vuoden 27 eläkkeelle siirtyvien lukumäärä ei ole vertailukelpoinen muiden vuosien kanssa. Uuden kunnan palvelukseen siirtyneissä eivät ole mukana eläkkeelle vanhoista kunnista/ kuntayhtymästä siirtyneet. Jatkossa vertailupäivämäärä on aina ). Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä vuonna 28 oli 61,6 vuotta ( vuonna 27 keskimäärin 61,4 - vuotiaana ). Valtakunnallisesti Suomessa siirryttiin eläkkeelle vuonna 28 keskimäärin 59,4 vuotiaana. Osa-aikaeläkkeelle jäi vuoden 28 aikana 15 ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle 2 vakinaista henkilöä. Osa-aikaeläkkeelle jääneiden määrä lisääntyi, mutta

11 Tarkastuslautakunta liite nro 4 (11/18) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (11/18) osatyökyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä vastaavasti pieneni. Erityisesti perusturvan henkilöstöllä osa-aikaiset eläkeratkaisut ovat yleisiä. Lisäksi vuoden 28 aikana oli määräaikaisella kuntoutustuella 9 työntekijää kokoaikaisesti ja 2 työntekijää osa-aikaisesti. Eläkkeelle siirtyneet vuosina Vanhuuseläke Työkyv.eläke Osa-aikaeläke Osatk.eläke Osa-aikaisella eläkkeellä (osa-aikaeläke ja osatyökyvyttömyyseläke) olevien vakinaisten henkilöiden määrä toimialoittain : Keskushallinto 4 Perusturva 35 Sivistys 4 Tekninen ja ymp. toimiala 11 Yhteensä 54 Vuosina vanhuuseläkkeelle ennakoidaan siirtyvän yhteensä 28 vakituista henkilöä. Mahdollisuus yksilöllisen eläkeiän käyttöön vuotiaana vähentää ennusteen luotettavuutta. Opettajien osalta ennuste perustuu ikävuosien pohjalta tehtyyn ennusteeseen.

12 Tarkastuslautakunta liite nro 4 (12/18) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (12/18) Eläköitymisennuste vuosina ( vanhuuseläkeiän täyttyminen ) v. 29 v.21 v. 211 v.212 v. 213 v.214 v HENKILÖSTÖN POISSAOLOT Henkilöstön poissaolot v. 28 (kalenteripäivät syyn mukaan lajiteltuna) Toimiala Sairaus Työtapaturma Kuntoutustuki Perhevapaa Lapsen sairaus Koulutus Opintovapaa Vuorotteluvapaa Kuntoutus Muu vapaa Keskushallinto Perusturva Sivistystoimiala Tekninen toimiala Yhteensä Vuosiloma Lomarahavapaa (LS) Lukuihin sisältyy sekä vakinaisen että määräaikaisen henkilöstön poissaolopäivät ( kalenteripäivinä ). Sairauspoissaolojen kokonaismäärä vuonna 27 oli kalenteripäivää, joten sairauspoissaolot vähenivät 235 kalenteripäivää eli 1 %. Vuoden jokaisena kalenteripäivänä sairaana oli noin 6 viranhaltijaa/ työntekijää eli noin 4 % palvelussuhteessa olevasta työvoimasta ( vakinaiset, määräaikaiset, sijaiset ). Sairauspoissaolot toimialoittain vuosina 27 ja 28 olivat seuraavat:

13 Tarkastuslautakunta liite nro 4 (13/18) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (13/18) Sairauspoissaolot toimialoittain vuosina Keskushallinto Perusturva Sivistystoimiala Tekninen toimiala Mikäli sairauspoissaolot suhteutetaan henkilöstömäärään ( palvelussuhteessa olevien vakinaisten, määräaikaisten ja sijaisten lukumäärä ), sairauspoissaoloja on keskimäärin 15 kalenteripäivää vuodessa. Vähiten sairauspoissaoloja on suhteessa sivistystoimialalla ja eniten teknisellä ja ympäristötoimialalla. Perusturvatoimialalla ja opetuspalveluissa sairauspoissaoloista aiheutuu yleensä sijaistarve. Keskimääräiset sairauspoissaolopäivät v. 28 ( kalenteripäivät työntekijää kohden) ,6 16,6 17,7 15, 14 kalenteripv ,2 Keskushallinto Perusturva Sivistystoimiala Tekninen ja ymp. toimiala Koko henkilöstö

14 Tarkastuslautakunta liite nro 4 (14/18) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (14/18) Vuonna 28 hyväksyttiin käyttöön ns. varhaisen tuen toimintamalli, jossa sovittiin yhtenäiset toimintakäytännöt sairauspoissaolotilanteissa. Tavoitteena on aktiivisesti, mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tukea työkykyä ja puuttua niihin seikkoihin, jotka vaikuttavat työkykyä heikentävästi. Työtapaturmailmoituksia vakuutusyhtiö Ifille tehtiin vuoden 28 aikana yhteensä 69. Niistä 44 sattui työssä/ työpaikalla ( n. 44 % ), 16 työmatkalla ( n. 23 % ) ja loput muualla työpaikan ulkopuolella. Ammattitautiepäilyjä oli vuoden aikana 2. Työtapaturmista aiheutuneita työstä poissaoloja oli 33 eri henkilöllä. Kuntoutuksessa oli vuoden aikana 45 eri henkilöä. Hoitohenkilöstölle järjestettiin ASLAK kuntoutus ( 1 henkilöä ) ja kaupungin järjestämään kuntoremonttiin osallistui 15 henkilöä. Muut osallistuivat yksittäisiin kuntoutuksiin. 7. VAKINAISEN HENKILÖSTÖN TYÖKIERTO Henkilöstöllä on mahdollisuus halutessaan ilmoittautua työkertoon ns. Mahdollisuuksien Markkinoille. Avoimeksi tulevia työpaikkoja myös ilmoitetaan ensin sisäisesti haettavaksi ja siten tarjotaan vakinaiselle henkilöstölle työkiertomahdollisuuksia. Vuoden 28 aikana 23 vakinaista viranhaltijaa tai työtekijää siirtyi vakinaisesti toiseen tehtävään tai työyksikköön. Siirroista 2 tapahtui toimialalta toiselle, muut toimialan sisällä. Lisäksi vuoden 28 lopussa 53 vakinaista henkilöä oli määräaikaisesti työkierrossa ( ns. sisäinen sijaisuus ) muussa kuin omassa vakinaisessa virassaan tai toimessaan. 8. TYÖPAIKKAKOKOUS- JA KEHITYSKESKUSTELUKÄYTÄNNÖT Työpaikkakokoukset ovat käytössä lähes kattavasti koko organisaatiossa. Kehityskeskustelujen käyttö on asteittain lisääntynyt. Vuonna 28 esimiehistä noin 6 % oli käynyt vuoden aikana kehityskeskustelut henkilöstönsä kanssa. Lähes kaikki muut esimiehet ( n. 4 % ) ilmoittivat käynnistäneensä kehityskeskustelut alkuvuonna 29.

15 Tarkastuslautakunta liite nro 4 (15/18) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (15/18) 9. TYÖTERVEYSPALVELUT Työterveyshuollon toimintasuunnitelma päivitettiin vuosille Työterveyspalvelut järjestettiin kaupungin omana toimintana. Työterveyspalveluina järjestettiin sekä lakisääteisiä ennaltaehkäiseviä työterveyspalveluita että sairaanhoitoa. Työterveyshuollon kustannukset vuonna 28 olivat n. 3 7, josta Kela korvaa työnantajalle noin puolet. Kustannuksista n. 73 % aiheutui sairaanhoidon kustannuksista ja n. 27 % työterveyspalveluista. Käynneissä lisääntyivät erityisesti sairaanhoidosta johtuvat käynnit. Työterveyshuollon terveystarkastukset tehtiin vuonna 28 vanhuspalvelujen henkilöstölle. Lisäksi työterveyshuollon toimintaa kohdentui työyhteisöihin 224 tuntia vuoden aikana. Määrä lisääntyi 37 % edellisestä vuodesta. Työterveyspalveihin liittyvät käynnit v. 27, Käynnit Terveydenhoito Sairaanhoito Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa valmisteltiin varhaisen tuen toimintamalli. Työterveyshuolto oli mukana kaupungin järjestämän kuntoutuksen järjestelyissä ( kuntoremontti, Aslak ).

16 Tarkastuslautakunta liite nro 4 (16/18) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (16/18) 1. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA Yhteistyötoimikuntaan kuuluvat työnantajan edustajina apulaiskaupunginjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja työsuojelupäällikkö sekä työntekijöiden edustajina pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden 28 aikana kuusi kertaa. Puheenjohtajana toimi vuonna 28 JUKOn pääluottamusmies Juhani Kaalikoski ja varapuheenjohtajana apulaiskaupunginjohtaja Heli Orenius. Helmikuussa 28 allekirjoitettiin paikallinen sopimus työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan toimintakäytännöistä. Sopimus täydentää lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa. Vuonna 28 yhteistyötoimikunnan työssä korostui erityisesti henkilöstöstrategiaprosessi ja sen ohjaaminen yhteistyössä esimiesten edustajien kanssa. Lisäksi keskeisenä yhteistyötoimikunnan työssä oli edelleen uuden kunnan yhteisen toimintakulttuurin, yhtenäisten pelisääntöjen ja toimintakäytäntöjen luominen. 11. TYÖSUOJELU Työsuojelu toimii osana yhteistyötoimintaa. Erillistä työsuojelutoimikuntaa ei ole, vaan yhteistyötoimikunnan alaisuudessa toimii työsuojelujaos. Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut kuuluvat yhteistyötoimikuntaan. Työsuojelujaokseen kuuluvat työsuojeluvaltuutetut, 1. varavaltuutetut ja työsuojelupäällikkö. Lisäksi pysyviksi asiantuntijoiksi on kutsuttu työterveyshuollon ja teknisen toimialan edustajat. Työsuojelujaos kokoontui vuonna 28 neljä kertaa. Työsuojelupäällikkö vaihtui alkaen, jolloin työsuojelupäällikkönä aloitti kunnossapitopäällikkö Vesa Ronkainen. Aiemmin työsuojelupäällikkönä toimi henkilöstöpäällikkö. Työsuojelupiirin tarkastuskäyntejä oli 5. Työsuojelun työpaikkakäyntejä toteutettiin vuoden 28 aikana yhteensä 18. Ne kohdennettiin niihin työyksiköihin, joissa on tapahtunut toimitila- tai muita muutoksia. Työterveyshuolto osallistui työpaikkakäynteihin tarpeen mukaan. Työsuojelujaoksen toiminnasta vuodelta 28 on laadittu erillinen toimintakertomus.

17 Tarkastuslautakunta liite nro 4 (17/18) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (17/18) 12. HENKILÖSTÖMENOT Henkilöstömenot vuonna 28 toteutuivat talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Vuodesta 27 henkilöstömenot kasvoivat 6,6 % mikä on noin prosentin enemmän kuin valtakunnallisen palkkaratkaisun kustannusvaikutus. Henkilöstömenot vuonna 28 1 euroa ta 27 tp 27 ta 28 tp 28 muutos - % tp7- tp8 4 vakituiset ,2 % 41 tilapäiset ,7 % 42 lääkärit , % 43 vak. varahenkilöstö erilliskorvaukset ,6 % 46 sairaus- ja äitityslomansijaiset ,8 % 47 vuosiloma- ja muiden sijaisten palkat ,3 % 49 vakinaisen henkilöstön tuntipalkat ,8 % 41 tilapäisen henkilöstön tuntipalkat ,6 % 412 työllistettyjen palkat ,9 % 413 päivystyspalkat ,6 % 415 asiantuntijapalkat , % 416 kokouspalkkiot ,4 % 418 Evo-palkat kouluttajille muut palkat , % 435 tuntipalkk. jaksotukset ,5 % 423 sairasvakuutus-, ym. korvaukset ,5 % Yhteensä ,5 % Henkilösivukulut ,6 % Yhteensä henkilöstökulut ,6 %

18 Tarkastuslautakunta liite nro 4 (18/18) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (18/18) AJANKOHTAISIA HENKILÖSTÖASIOITA Henkilöstöstrategiaprosessi eteni vuoden aikana. Prosessia ohjasi yhteistyötoimikunta yhdessä eräiden esimiesten kanssa. Henkilöstöstrategiaprosessiin osallistui laajasti koko henkilöstö. Uuden Äänekosken yhtenäinen työn vaativuuden arviointi käynnistettiin vuoden 28 lopulla osana palkkausjärjestelmän kehittämistä. Yhteistyötoimikunta hyväksyi arviointitavan joulukuussa 28. Ensimmäisessä vaiheessa työn vaativuuden arviointi käynnistettiin ruokapalveluhenkilöstölle, päivähoitohenkilöstölle ja koulunkäynninohjaajille. Myös henkilökohtainen lisä otetaan käyttöön asteittain samanaikaisesti työn vaativuuden arvioinnin kanssa. Äänekosken kaupunki on mukana Kuntaliiton Paras arviointitutkimusohjelmassa ARTTU, johon liittyen osalle kaupungin henkilöstölle ( otos ) tehtiin henkilöstökysely vuoden 28 lopussa. Kyselyn tulokset eivät vielä ole käytettävissä.

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 9.5.2016 liite nro 9 (1/33) Yhteistyötoimikunta 31.3.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Kaupunginhallitus 9.5.2016 liite nro 9 (1/33) Yhteistyötoimikunta 31.3.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI Kaupunginhallitus 9.5.2016 liite nro 9 (1/33) Yhteistyötoimikunta 31.3.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 2015 Kaupunginhallitus 9.5.2016 liite nro 9 (2/33) 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Kuva 1. Henkilöstön

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 20.5.2013 liite nro 2 (1/26) Kaupunginvaltuusto 27.5.2013 liite nro 4 (1/26)

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 20.5.2013 liite nro 2 (1/26) Kaupunginvaltuusto 27.5.2013 liite nro 4 (1/26) Kaupunginhallitus 2.5.213 liite nro 2 (1/26) Kaupunginvaltuusto 27.5.213 liite nro 4 (1/26) Yhteistyötoimikunta 3.4.213 Liite nro 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 212 Kaupunginhallitus 2.5.213 liite nro 2

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Katsaus kuluneeseen fuusio/valtuustokauteen 2007 2011. Arviointia kaupunkistrategian päälinjausten toteutumisesta

Katsaus kuluneeseen fuusio/valtuustokauteen 2007 2011. Arviointia kaupunkistrategian päälinjausten toteutumisesta Katsaus kuluneeseen fuusio/valtuustokauteen 2007 2011 Arviointia kaupunkistrategian päälinjausten toteutumisesta Lisätiedot Heli Möller 020 632 2012 heli.moller@aanekoski.fi Äänekosken väkiluvun kehitys

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Henkilöstökertomus 2008 2 1. JOHDANTO... 4 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 6 2.1 Henkilöstön määrä... 6 2.2 Henkilöstön määrä osastoittain... 6 2.3 Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstö- raportti 2014

Henkilöstö- raportti 2014 Henkilöstö- raportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaisuus... 3 2.3 Henkilötyövuosien määrä... 3 2.4 Henkilöstön määrään

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2010... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöraportti 2013... 2 1.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilötyövuosi... 3 Työsuhteen laatu ja kesto... 6

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 14.4.2014 oheismater. asianro 9 (1/29) Yhteistyötoimikunta 28.03.2014 Liite nro 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Kaupunginhallitus 14.4.2014 oheismater. asianro 9 (1/29) Yhteistyötoimikunta 28.03.2014 Liite nro 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI Kaupunginhallitus 14.4.2014 oheismater. asianro 9 (1/29) Yhteistyötoimikunta 28.03.2014 Liite nro 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 2013 Kaupunginhallitus 14.4.2014 oheismater. asianro 9 (2/29) 1. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008 Sisältö: Johdanto... 4 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 6 1.1. Henkilöstön määrä ja palvelussuhteen muoto... 6 1.2. Osa-aikatyö... 11

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit).

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit). Nilakan kunnat HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Yhdistymisselvitykseen koottavat tiedot Alla olevaan tiedostoon kirjataan suoraan kunnan palveluksessa (ei ostopalveluissa) oleva vakinainen henkilöstö. Yhdistelmävirat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010 Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 21 1 (25) HENKILÖSTÖKERTOMUS 21 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖKATSAUS 3 2. TASA-ARVO 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 6 3.1 Henkilöstön määrä 6 3.2 Henkilöstön rakenne 7 3.3

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Henkilöstöraportti vuosi 2012

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Henkilöstöraportti vuosi 2012 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Henkilöstöraportti vuosi 2012 LIITELUETTELO Liitteet 1-21 / Henkilöstöpanostukset ja työvoimakustannukset Kuukausipalkkaisten vakanssien lukumäärä... Liite 1 Kuukausipalkkaisen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011 Oulunkaaren kuntayhtymä

Henkilöstöraportti 2011 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstöraportti 2011 Oulunkaaren kuntayhtymä Päivitetty 11.4.2012 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Henkilöstöraportti 2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 4 1.1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄN

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2 0 1 5 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖPANOKSET... 2 2.1 YLEISTÄ... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEEN LUONNE... 3 2.4 TYÖLLISTÄMISTYÖ...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) Yhteistyötoimikunta xx.xx.2016 Yhtymähallitus xx.xx.2016 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖRESURSSIT HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 KOKEMÄEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 7.3.213 5 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 25.3.213 9 Tiedoksi kaupunginvaltuustolle KOKEMÄEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS JOHDANTO HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstön määrä ja rakenne Virkarakenne Kansainvälistyvä

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 29.2.2012 klo 15.00 mennessä seuraavat toimet:

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 29.2.2012 klo 15.00 mennessä seuraavat toimet: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hoidon ja hoivan palvelualue tuottaa, kehittää ja turvaa oikea aikaiset ja vaikuttavat terveys ja avopalvelut yhteistoiminta alueensa eli Kauhajoen kaupungin

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Ennakoiva turvallisuuskulttuuri case Siilinjärvi. 28.4.2016 Kuopio, Musiikkikeskus Johanna Antikainen Työhyvinvointipäällikkö

Ennakoiva turvallisuuskulttuuri case Siilinjärvi. 28.4.2016 Kuopio, Musiikkikeskus Johanna Antikainen Työhyvinvointipäällikkö Ennakoiva turvallisuuskulttuuri case Siilinjärvi 28.4.2016 Kuopio, Musiikkikeskus Johanna Antikainen Työhyvinvointipäällikkö Siilinjärven kunta työnantajana Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2015 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio 2015...

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO Hyväksytty Lapin yliopiston hallituksen kokouksessa 9.3.2007 2 Sisällys TAUSTAKSI...3 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...4 1.1 Henkilöstön työpanos...4 1.2 Vakituiset

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Nykyiset henkilöstöpanokset / Määrä ja rakenne Nykyiset henkilöstöpanokset / Työvoimakustannukset Osaaminen ja ammattitaito

Nykyiset henkilöstöpanokset / Määrä ja rakenne Nykyiset henkilöstöpanokset / Työvoimakustannukset Osaaminen ja ammattitaito Turun kaupungin sosiaalitoimen henkilöstöraportti vuosi 27 SISÄLLYS Nykyiset henkilöstöpanokset / Määrä ja rakenne Kuukausipalkkaisten vakanssien lukumäärä...1 Kuukausipalkkaisen työvoiman määrän kehitys...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 06.06.2016 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2015 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 2015 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko-

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2015 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio 2015... 4 1.2

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 2011 Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstöosasto Henkilöstökertomus 2010 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Liikenneviraston kuva-arkisto ISBN 978-952-255-654-7 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 8 :n 1 mom:n nojalla valtiolle siirrettävät tehtävät ja henkilöstön asema

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 8 :n 1 mom:n nojalla valtiolle siirrettävät tehtävät ja henkilöstön asema Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 8 :n 1 mom:n nojalla valtiolle siirrettävät tehtävät ja henkilöstön asema Pks-seurantaryhmän kokous 26.9.2008, Espoo Elina Vartiainen-Hynönen Laki kunta-

Lisätiedot

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös 28.8.2012 Pelastuslaitosten henkilöstötilinpäätös Strategisen johtamisen ja arvioinnin työkalu. Ohjaa operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään resursseja oikein

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HUMPPILAN KUNTA 14.3.2016 Humppilan kunta Sisällys 1 HUMPPILAN KUNNAN VISIO JA PAINOPISTEALUEET... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrän kehitys... 3 2.2

Lisätiedot

MUUTOS-MAHDOLLISUUS-POLKUJEN SISÄLTÖ

MUUTOS-MAHDOLLISUUS-POLKUJEN SISÄLTÖ MUUTOS-MAHDOLLISUUS-POLKUJEN SISÄLTÖ 1. URAPOLUT 1.1 OSAAMISEN LAAJENTAMISEN URAPOLKU: TEHTÄVÄKIERTO 1.2 SISÄISEEN TEHTÄVÄKIERTOON HAKEUTUMINEN 1.3 TEHTÄVÄKIERTOPROSESSI OMAN ORGANISAATION SISÄLLÄ 1.4

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 106/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 61/2009 25.9.2009 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä: A Virasto: Työvoima- ja elinkeinokeskus Korvausvaatimus: TE-keskus

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- KERTOMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA

HENKILÖSTÖ- KERTOMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA HENKILÖSTÖ- KERTOMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA Henkilöstö Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tuloskorttiin 2015 on kirjattu tavoitteeksi henkilöstön työhyvinvoinnin sekä esimiesten

Lisätiedot

Luvian henkilöstöraportti 2016

Luvian henkilöstöraportti 2016 Luvian henkilöstöraportti 216 1 JOHDANTO Tämä on Luvian kunnan 15. ja samalla itsenäisen kunnan viimeinen henkilöstöraportti. Henkilöstöraportti antaa tietoa henkilöstövoimavarojen arvioinnista ja käytöstä

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2

1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Henkilöstö- tilinpäätös 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaisuus... 4 2.3 Henkilötyövuosien määrä... 4 2.4 Henkilöstön määrään

Lisätiedot

Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015. Käsittely: Kunnanhallitus 30.3.2016 ( 59) Yhteistyötoimikunta 18.4.2016 ( 7) Valtuusto 6.6.

Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015. Käsittely: Kunnanhallitus 30.3.2016 ( 59) Yhteistyötoimikunta 18.4.2016 ( 7) Valtuusto 6.6. Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Käsittely: Kunnanhallitus 30.3.2016 ( 59) Yhteistyötoimikunta 18.4.2016 ( 7) Valtuusto 6.6.2016 ( 24) SISÄLTÖ Johdanto... 1 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet... 2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2013 Euran kunta 1. 1 2 Yleistä Euran kunnan henkilöstöraportin tavoitteena on antaa tietoa kunnan henkilöstövoimavaroista. Osaava, motivoitunut ja työkykyinen henkilöstö on

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 11.4.2016 19.4.2016 27.4.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Yt-ryhmä Khall Kvalt 11.4.2016 19.4.2016 27.4.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.2 Tietojen kokoaminen... 4 2.5 Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 2 Henkilöstöraportti 2015 Yhteistoimintaelin xx.xx.2016 Kunnanhallitus xx.xx.2016 Valtuusto xx.xx.2016 3 1 Johdanto Henkilöstöraportti on suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET... 3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS. Haminan kaupunki

HENKILÖSTÖKERTOMUS. Haminan kaupunki HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Haminan kaupunki 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2006-2012... 3 2.1. Henkilöstöstrategian keskeiset linjaukset... 3 2.2. Henkilöstöstrategian toteutuminen... 4 3. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaisuus... 3 2.3 Henkilötyövuosien määrä... 3 2.4 Henkilöstön määrään

Lisätiedot