Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1"

Transkriptio

1 : Taso Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden ,0 29,0 64,0 224,0 5536, Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4 0,0 3,2 187,5-29,1 Henkilötyövuosien määrä vuoden 283, ,1 3,0 28,9 60,2 223,7 5390, ,1 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstörakenne Johtoon kuuluvien henkilöiden %-osuus Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus Asiantuntijatehtävissä toimivien henkilöiden %-osuus -28,0-66,0-2,9-0,3 3,0 526,4-28,0 3,6 2,0 0,0 0,2 2,2 5,6 100,0 2,0 0,9 5,8 0,0 0,0 2,1 7,1 40,0 5,8 61,1 39,4 0,0 17,1 42,9 64,0 100,0 39,4 Naisten %-osuus johdosta vuoden 37,5 37,4 0,0 0,0 14,3 50,0 100,0 37,4 Naisten %-osuus muista esimiehistä vuoden Naisten %-osuus asiantuntijatehtävissä toimivista vuoden Kokoaikaisten henkilöiden %-osuus Osa-aikaisten henkilöiden %-osuus Määräaikaisten, pois lukien tukityöllistetyt, opiskelijat, harjoittelijat ja lain tai asetuksen perusteella määräaikaista virkaa hoitavat, %- osuus Määräaikaisten naisten, pois lukien tukityöllistetyt, opiskelijat, harjoittelijat ja lain tai asetuksen perusteella määräaikaista virkaa hoitavat, %-osuus naisten yhteismäärästä vuoden Kaikkien määräaikaisissa viroissa tai tehtävissä toimivien %-osuus vuoden Tukityöllistettyjen %-osuus vuoden Virkasuhteisten %-osuus vuoden Miesten %-osuus vuoden Naisten %-osuus vuoden 0,0 28,1 0,0 10,4 37,5 53,4 100,0 28,1 64,4 55,4 0,0 33,3 59,7 80,0 100,0 55,4 90,3 93,5 64,5 90,7 94,2 97,8 100,0 93,5 9,7 6,5 0,0 2,3 5,8 9,3 35,5 6,5 28,9 10,6 0,0 5,0 11,4 18,7 100,0 10,6 26,4 13,4 0,0 6,1 12,5 20,0 100,0 13,4 32,7 13,7 0,0 7,3 13,1 21,8 100,0 13,7 3,5 1,4 0,0 0,0 0,0 1,6 21,1 1,4 76,7 86,9 0,0 98,9 100,0 100,0 100,0 86,9 39,3 51,2 0,0 25,0 35,8 47,0 91,9 51,2 60,7 48,8 8,1 53,0 64,2 75,0 100,0 48,8 Keski-ikä vuoden, vuotta 45,1 45,6 36,5 44,8 47,6 49,8 58,0 45,6 Vähintään 45-vuotiaiden %-osuus 54,7 54,7 20,5 51,8 62,9 71,7 100,0 54,7 Koulutustasoindeksi vuoden 5,3 5,1 3,4 4,7 5,2 5,7 6,9 5,1 Korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden %-osuus vuoden Ylemmän korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden %-osuus Tutkijakoulutuksen (lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon) suorittaneiden %-osuus Työajan käyttö vuoden /5-53,5 40,4 6,1 27,3 41,7 60,9 93,9 40,4 37,7 28,6 0,0 14,8 30,4 50,0 90,9 28,6 5,0 4,0 0,0 0,0 0,0 2,8 50,0 4,0

2 : Taso Arkistolaitos : Tehdyn vuosityöajan %-osuus säännöllisestä 80,3 81,2 66,3 76,7 78,5 80,0 96,9 81,2 Säännöllinen vuosityöaika / tehty vuosityöaika 1,2 1,2 1,0 1,2 1,3 1,3 1,5 1,2 Henkilöstökoulutukseen käytetyn työajan %- osuus säännöllisestä Vuosiloma-ajan %-osuus säännöllisestä Sairauspoissaoloajan %-osuus säännöllisestä Tapaturmapoissaoloajan %-osuus säännöllisestä Rahana korvatun ylityöajan %-osuus säännöllisestä Muun kuin rahana tai ylityövapaana korvatun säännöllisen työajan ylittävän ylimääräisen työajan %-osuus säännöllisestä Työvoimakustannukset vuoden Kokonaistyövoimakustannusten %-muutos edellisestä vuodesta käyvin hinnoin Kokonaistyövoimakustannusten %-muutos edellisestä vuodesta tutkimusvuoden kiintein hinnoin Välillisten työvoimakustannusten %-osuus tehdyn työajan palkoista Kokonaistyövoimakustannusten %-osuus palkkasummasta Tehdyn työajan palkkojen %-osuus Välillisten työvoimakustannusten %-osuus Välillisten palkkojen %-osuus Sosiaaliturvakustannusten %-osuus Muiden välillisten työvoimakustannusten %- osuus Ostettujen henkilöstöpanosten (ulkoistettujen henkilöstöpalvelujen ja muiden henkilöstöpalvelujen ml. konsulttipalvelut) kustannusten %-osuus * HENKILÖSTÖTARVE Henkilöstön kysyntä ja tarjonta Henkilöstön kysyntä (uusien tai korvaavien henkilöiden rekrytointitarve) seuraavan 5 vuoden, %-osuus vuoden lopun Ylemmän korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden henkilöiden kysyntä seuraavan 5 vuoden, %-osuus vuoden lopun Ulkoiset henkilöstörekrytoinnit vuoden, lukumäärä Hakeneiden lkm/rekrytoitujen lkm ulkoisessa rekrytoinnissa vuoden Organisaatiolla on voimassaoleva henkilöstösuunnitelma (1=on; 0=ei ole) TASA-ARVO /5-0,2 0,9 0,0 0,5 1,1 1,7 5,4 0,9 15,1 12,4 0,2 13,9 15,1 16,0 19,3 12,4 4,0 4,0 0,0 2,8 3,7 4,7 13,3 4,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 2,4 0,2 0,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,7 11,9 1,2 0,1 0,4 0,0 0,0 0,1 0,4 5,0 0,4-24,8-71,1 0,3 2,8 5,8 546,1-24,8-25,7-71,5-0,9 1,5 4,5 538,3-25,7 58,2 58,2 25,1 58,7 62,5 66,4 391,7 58,2 122,6 125,0 104,2 122,6 123,4 124,4 133,8 125,0 63,2 63,2 20,3 60,1 61,5 63,0 80,0 63,2 36,8 36,8 20,0 37,0 38,5 39,9 79,7 36,8 18,4 16,8 5,0 17,8 19,3 20,7 60,3 16,8 17,1 18,0 2,1 16,6 17,0 17,7 22,7 18,0 1,4 2,0 0,0 1,4 1,8 2,3 6,6 2,0 2,3 5,0 0,0 2,8 3,7 5,3 25,0 5,0 6,3 19,4 1,0 10,8 16,0 23,7 83,0 19,4 6,0 11,2 0,0 4,0 7,4 14,0 85,0 11,2 90,0 5308,0 0,0 2,0 6,0 15,8 426,0 5308,0 600,0 89,2 1,0 15,0 30,9 59,9 4983,0 89,2 0,0 0,6 0,6

3 : Taso Arkistolaitos : Organisaatiossa on tehty tasaarvosuunnitelma (1=kyllä; 0=ei) Organisaation tasa-arvosuunnitelma on tehty tiedusteluvuoden (1=kyllä; 0=ei) Organisaation tasa-arvosuunnitelmaan sisältyvä tasa-arvoselvitys on tehty tiedusteluvuoden (1=kyllä; 0=ei) HENKILÖSTÖN MOTIVAATIO, OSAAMINEN JA TYÖKUNTO Työtyytyväisyysindeksi tutkimusvuonna 0,0 0,6 0,6 0,0 0,3 0,3 0,0 0,2 0,2 Kokonaistyötyytyväisyys 3,4 2,6 3,2 3,4 3,5 4,1 3,4 Tyytyväisyys johtamiseen 3,4 2,3 3,2 3,4 3,6 4,4 3,4 Tyytyväisyys työn sisältöön ja haasteellisuuteen 3,7 3,0 3,6 3,7 3,9 4,4 3,7 Tyytyväisyys palkkaukseen 2,9 2,0 2,7 2,9 3,1 4,2 2,9 Tyytyväisyys kehittymisen tukeen 3,2 2,3 3,0 3,2 3,4 4,2 3,2 Tyytyväisyys työilmapiiriin ja yhteistyöhön 3,7 2,8 3,6 3,7 3,9 4,4 3,7 Tyytyväisyys työoloihin 3,5 2,1 3,4 3,6 3,7 4,3 3,5 Tyytyväisyys tiedon kulkuun 3,1 1,9 2,9 3,1 3,3 4,2 3,1 Tyytyväisyys työnantajakuvaan 3,3 2,2 3,0 3,3 3,6 4,2 3,3 Työtyytyväisyystiedustelun vastausprosentti 69,3 37,3 61,5 70,0 81,5 100,0 69,3 Sairastavuus ja tapaturmat vuoden Sairauspoissaolot, työpäivää/henkilötyövuosi 9,7 9,7 0,0 6,8 8,9 11,6 33,4 9,7 Sairauspoissaolojen pituus, työpäivää/tapaus 4,0 4,8 1,0 3,7 4,7 5,9 145,0 4,8 Tapaturmapoissaolot, työpäivää/henkilötyövuosi Tapaturmapoissaolojen pituus, työpäivää/tapaus Sairaustapausten yleisyys vuoden 1-3 sairauspäivän tapausten osuus kaikista sairaustapauksista Terveysprosentti, ilman sairauspoissaoloja olleiden henkilöiden lukumäärän %-osuus Sairauksista johtuvat työterveyshuollossa käynnit, lukumäärä/henkilötyövuosi Vaihtuvuus Lähtövaihtuvuus, vuoden toisen työnantajan palvelukseen siirtyneiden vuoden lopun Sisäinen vaihtuvuus, vuoden oman organisaation sisällä tehtäviä vaihtaneiden vuoden lopun Vuoden eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden lukumäärän (kaikki eläkelajit) %- osuus edellisen vuoden lopun Luonnollinen poistuma, vuoden toisen työnantajan palvelukseen ja eläkkeelle siirtyneiden ja kuolleiden henkilöiden lukumäärän %-osuus edellisen vuoden lopun Tulovaihtuvuus, vuoden palvelukseen otettujen uusien henkilöiden lukumäärän %- osuus edellisen vuoden lopun Alle vuoden palveluksessa olleen vakinaisen henkilöstön %-osuus vakinaisesta 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,3 6,1 0,4 8,0 14,9 1,0 6,0 12,5 18,7 86,0 14,9 78,9 76,4 0,0 70,5 76,3 81,0 100,0 76,4 39,9 35,7 0,0 29,3 36,4 47,3 100,0 35,7 4,1 0,3 2,4 3,3 4,8 18,1 4,1 6,5 5,5 0,0 2,0 4,0 7,1 40,0 5, /5 -

4 : Taso Arkistolaitos : Keskimääräinen työkokemus omassa organisaatiossa vuoden, vuotta Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä vuoden, vuotta Työkyvyttömyyseläköityminen vuoden Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden vuoden lopun Pätevyys ja sen kehittäminen Osaamistasoindeksi vuoden 4,1 3,0 3,8 4,0 4,6 5,0 4,1 Koulutuksen laajuus, vuoden henkilöstökoulutusta saaneiden henkilöiden lukumäärän %-osuus vuoden lopun 18,8 29,8 0,1 25,0 54,1 73,0 100,0 29,8 Koulutuksen pituus, työpäivää/koulutettu 2,2 4,6 0,4 3,0 4,0 5,1 35,5 4,6 Koulutuspanostus, työpäivää/henkilötyövuosi 0,4 2,1 0,0 1,2 2,8 4,4 14,2 2,1 Kehityskeskusteluja käyneiden henkilöiden %- osuus vuoden lopun Henkilöiden, joille on tehty osaamiskartoitus, %-osuus vuoden lopun Henkilöiden, joille on tehty kirjallinen kehittämis- ja/tai urasuuunnitelma, %-osuus vuoden lopun Johto- ja esimiestehtävissä toimivien, jotka ovat olleet johtamis- ja/tai esimieskoulutuksessa vähintään 40 tuntia, %- osuus johto- ja esimiestehtävissä toimivista Innovatiivisuus ja uudistuminen Organisaation johtaminen tukee henkilöstön innovointia siten, että henkilöstöllä on myös mahdollisuus epäonnistua työssään (1=kyllä; 0=ei) Tiedusteluvuoden organisaation henkilöstön tekemät aloitteet, lukumäärä/henkilötyövuosi HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Työtyytyväisyyden edistäminen ja ylläpito vuoden Virkistystoimintaan liittyvät investoinnit, Työyhteisön kehittämiseen liittyvät investoinnit, Työkunnon edistäminen ja ylläpito vuoden Liikunnan aktivointiin ja tukemiseen liittyvät investoinnit, Muut työkunnon ylläpitoon ja parantamiseen liittyvät kustannukset, Koulutus ja muu osaamisen kehittäminen vuoden Koulutuskustannukset (henkilöstökoulutuksen ajan palkat ja muut koulutuskustannukset), Em. koulutuskustannusten %-osuus Työterveydenhoito vuoden 94,2 10,0 95,0 100,0 100,0 100,0 94,2 31,1 0,0 0,0 0,0 72,0 100,0 31,1 34,1 0,0 0,0 0,0 81,4 100,0 34,1 36,1 0,0 2,9 20,0 63,3 100,0 36,1 1,0 1,0 0,8 0,0 0,0 0,1 0,4 16,0 0,8 26,8 157,3 0,0 79,6 164,1 292,2 1090,7 157,3 191,0 252,3 0,0 38,0 120,0 268,0 4433,0 252,3 50,0 98,2 0,0 37,0 74,0 143,0 776,0 98,2 82,4 0,0 20,0 50,0 111,0 1000,0 82,4 88,3 895,9 0,0 494,7 827,8 1413,7 9434,7 895,9 0,2 1,7 0,0 1,0 1,6 2,5 12,7 1, /5 -

5 : Taso Arkistolaitos : Työterveyspalvelujen kustannukset nettona, KANNUSTAVA PALKINTA Kannustavien palkkausjärjestelmien piirissä olevien %-osuus Henkilöiden, jotka saivat vuoden henkilökohtaisen palkankorotuksen töiden vaativuuden tai vaativuusluokan noston seurauksena, %-osuus Henkilöiden, jotka saivat vuoden henkilökohtaisen palkankorotuksen henkilökohtaisen työtuloksen, ammatinhallinnan ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella, %-osuus Ryhmäkohtaista tulospalkkiopalkkaa saaneiden %-osuus vuoden lopun Maksettujen ryhmäkohtaisten tulospalkkioiden (euroa) %-osuus organisaation palkkasummasta vuoden Ryhmäkohtaisen tulospalkkiopalkan keskimääräinen suuruus vuoden, euroa/saaja Ylityökorvausten %-osuus organisaation palkkasummasta vuoden TULOKSET Taloudelliset ja muut toiminnan tunnusluvut Henkilötyövuoden hinta vuoden (työvoimakustannukset ) Asiakastyytyväisyys tutkimusvuonna Organisaation sisäisten asiakkaiden, joiden asiakastyytyväisyyttä seurataan systemaattisesti, %-osuus sisäisten asiakkaiden kokonaislukumäärästä vuoden Organisaation ulkoisten asiakkaiden, joiden asiakastyytyväisyyttä seurataan systemaattisesti, %-osuus ulkoisten asiakkaiden kokonaislukumäärästä vuoden Sisäisten asiakkaiden asiakastyytyväisyysindeksi tutkimusvuonna Ulkoisten asiakkaiden asiakastyytyväisyysindeksi tutkimusvuonna HENKILÖSTÖN ARVO 534,9 410,6 0,0 260,5 374,0 523,3 1273,1 410,6 67,3 80,7 0,0 90,3 95,8 99,1 100,0 80,7 1,9 4,2 0,3 3,8 7,1 12,1 50,0 4,2 8,2 7,5 0,7 6,1 10,0 15,3 75,0 7,5 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 109,1 5,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,1 780,5 133,7 350,0 789,4 1381,4 6713,3 780,5 0,1 1,1-0,0 0,1 0,4 1,7 8,3 1, , , , , , , , ,1 60,4 0,0 0,0 80,0 100,0 100,0 60,4 54,8 0,0 6,8 40,0 95,0 100,0 54,8 3,6 3,0 3,4 3,6 3,8 4,0 3,6 4,6 4,0 3,0 3,6 3,9 4,0 4,5 4,0 Henkilöstön arvo, tuhatta euroa , ,3 2075, , , , , ,3 * (vuodesta 2014 lähtien kustannukset on suhteutettu ajantasaisiin työvoimakustannustietoihin ja vuoteen 2013 asti kustannukset on suhteutettu edellisen vuoden kyselyn tuottamiin työvoimakustannustietoihin) /5 -

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VALTION TYÖVOIMAKUSTANNUSTUTKIMUS 2004 3/2006 VA L T I O N T Y Ö M A R K K I N A - L A I T O S

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VALTION TYÖVOIMAKUSTANNUSTUTKIMUS 2004 3/2006 VA L T I O N T Y Ö M A R K K I N A - L A I T O S VALTIOVARAINMINISTERIÖ VALTION TYÖVOIMAKUSTANNUSTUTKIMUS 2004 3/2006 VA L T I O N T Y Ö M A R K K I N A - L A I T O S Julkaisija Valtiovarainministeriö Kustantaja Edita Publishing Oy Tilaukset Edita Publishing

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2011

Henkilöstöstrategia 2011 Henkilöstöstrategia 2011 Johdanto Poliisiammattikorkeakouluun perustettiin marraskuussa 2008 työryhmä laatimaan henkilöstöstrategiaa ja -suunnitelmaa. Työryhmän toimeksiantona oli luoda puitteet organisaation

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Henkilöstöraportti 2011 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö pidämme huolta arvokkaista asioista Henkilöstöraportti 2011 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö SISÄLLYS HENKILÖSTÖJOHTAJAN TERVEHDYS...2 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1. Henkilöstömäärä...3

Lisätiedot

Toimiva palkkaus on kaikkien etu

Toimiva palkkaus on kaikkien etu Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas KT Kuntatyönantajat Helsinki 2013 Julkaisun kirjoittajat: 2 KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

Turun yliopisto. Henkilöstökertomus 2011

Turun yliopisto. Henkilöstökertomus 2011 Turun yliopisto Henkilöstökertomus 2011 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1 Henkilötyövuodet... 3 1.2 Henkilöstön rakenne 31.12.2011... 3 2. HENKILÖSTÖN TERVEYS JA HYVINVOINTI... 5 2.1 Sairauspoissaolot...

Lisätiedot

Tulosta ja palkkaa. Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista

Tulosta ja palkkaa. Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista Tulosta ja palkkaa Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista Tulosta ja palkkaa Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Palvelualat Aineistonn vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt PLM MPHL ry VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt Puolustusministeriön ja Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T O I M I H E N K I L

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry 1 2014

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuus KT ry Eteläranta 10 PL 4 00131 Helsinki Puhelin 09 172 841 Faksi 09 630 225 www.chemind.fi Ylemmät Toimihenkilöt

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Osio A Yleinen osa Osio B Yleissivistävä

Lisätiedot

Henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä 2014

Henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä 2014 Kuntayhtymän johtoryhmä 108 10.12.2013 Kuntayhtymän hallitus 248 18.12.2013 Kuntayhtymän hallitus 43 25.03.2015 Henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä 2014 381/02.05.01/2013 Kuntayhtymän johtoryhmä 10.12.2013

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279201 Pöytäkirja 30.6.2005 Neuvotteluosapuolet ovat yksimielisiä seuraavasta: Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA Sopimus on tehty 16 päivänä huhtikuuta 2008 sisäasiainministeriön

Lisätiedot