Käsittely: Työyhteisötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016"

Transkriptio

1 Käsittely: Työyhteisötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Palvelussuhteen luonne Henkilöstön palvelussuhteet osastoittain Kokoaikaisuus ja osa-aikaisuus Henkilöstön sukupuoli- ja ikäjakauma VAIHTUVUUS JA ELÄKÖITYMINEN Vaihtuvuus Eläke- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut Eläke-ennuste TYÖAIKA JA TYÖPANOS Henkilötyövuosi Vuosityöaika POISSAOLOT Poissaolopäivät Talkoovapaan käyttö Sairauspoissaolot ja tapaturmat PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖSUOJELU Työterveyspalvelut Työsuojelu OSAAMISEN KEHITTÄMINEN YHTEISTOIMINTA ARVIOINTIA

3 1 JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain tietoa ja kokonaisnäkemystä henkilöstön tilasta ja kehityksestä johtamisen ja henkilöstön kehittämisen tueksi. Limingassa henkilöstöraportti on laadittu vuodesta 2004 lähtien. Henkilöstöraportti kytkeytyy osaksi kunnan henkilöstöstrategiaa. Hyvinvoivat kunnan työntekijät jaksavat palvella asiakkaitaan, kehittää työtään ja ovat uudistamismyönteisiä. Kuntatalouden kiristymisen, työvoiman ikääntymisen sekä kunta- ja palvelurakennetta koskevien laajojen muutosten myötä kuntatyönantajaan kohdistuu tulevaisuudessa aiempaa enemmän vaatimuksia hyvästä henkilöstöpolitiikasta. Riittävien ja laadukkaiden peruspalvelujen turvaaminen niukkenevilla resursseilla edellyttää kunnilta hyvää henkilöstöjohtamista ja henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin ylläpitämistä ja jatkuvaa kehittämistä. Henkilöstöraportissa tarkastellaan kuntaa sekä kokonaisuutena että osastoittain. Lähtökohtana on, että henkilöstöstä kerätään olennaista tietoa etenkin osaamisen, työhyvinvoinnin ja toiminnan kehittämisen suhteen. Lisäksi henkilöstöä kuvaavat tilastot kertovat kehityksen suunnan. Samalla henkilöstöraportin avulla voidaan arvioida henkilöstöstrategian toteutumista. Henkilöstöraportti pyrkii noudattamaan Kunnallisen työmarkkinalaitoksen suositusta henkilöstöraportoinnin kehittämisestä (KT 2013). Suositus on uudistettu vuoden 2013 aikana, mikä on osaltaan aiheuttanut muutoksia henkilöstöraportin mittareihin ja tietojen keräämiseen. Henkilöstöraportin tiedot kerätään Personec FK järjestelmästä, joka on otettu käyttöön vuonna Henkilöstöhallinnon järjestelmän vaihtuminen vuonna 2013 sekä uusi suositus henkilöstöraportoinnista ovat muuttaneet olennaisesti henkilöstöraportissa esitettyjen tietojen sisältöä. Tästä syystä aiempien vuosien henkilöstötiedot eivät ole enää vertailukelpoisia uuden suosituksen mukaisten tietojen kanssa. Henkilöstöraportissa esitetyt tiedot henkilöstön määrästä ja rakenteesta ovat vuoden 2015 viimeisen päivän mukaisia. Osa tiedoista, kuten poissaolotiedot sekä henkilötyövuosilaskelmat, ovat koko vuodelta. Vuodelta 2013 koko vuotta koskevat tiedot on kerätty huhti-joulukuun väliseltä ajalta järjestelmänvaihdosta johtuen. Limingassa on käytössä Personec ESS itsepalveluasiointi, jolla on sähköistetty henkilöstön palvelussuhteiden keskeytystietojen ilmoittaminen (poissaolot ja vuosilomat) sekä työsopimusten ja virkamääräysten laadinta. Henkilöstöraportti käsitellään valmistumisen jälkeen työyhteisötoimikunnassa, kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa. Raportti esitellään esimiehille esimiespäivän yhteydessä. 3

4 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 2.1 Palvelussuhteen luonne Limingan kunnan henkilöstömäärä vuoden 2015 lopussa oli 727 henkilöä. Henkilöstömäärä kattaa kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Lukuun eivät sisälly omais- ja perhehoitajat. Vuodesta 2014 eteenpäin lukuun sisältyvät myös sivutoimiset tuntiopettajat, jotka eivät sisälly vuoden 2013 henkilöstömäärään. Sivuvirassa tai toimessa olevien lukumäärä oli 46 henkilöä. Kokonaisuutena vakinaista henkilöstöä oli 539 ja määräaikaisia 173. Työllistettyjä oli vuoden viimeinen päivä palvelussuhteessa 15 henkilöä. Kunnan henkilöstömäärä on merkittävästi laskenut vuoteen 2013 verrattuna, kun huomioidaan sivutoimisten sisältyminen vuosien 2014 ja vuosien 2015 lukuihin. Määräaikaisten ja sijaisten kasvu johtuu myös sivutoimisten henkilöiden sisällyttämisestä laskentaan. Taulukko 1 Henkilöstön määrä (31.12.) Palvelussuhteet Muutos % Vakinaiset ,9 % Määräaikaiset ja sijaiset ,4 % Työllistetyt ,0 % Yhteensä ,3 % Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilaston mukaan kunta-alalla työskenteli yhteensä henkilöä vuonna Koko kunta-alan henkilöstöstä vakinaisia oli 78 %, määräaikaisia 21 % ja työllistettyjä 1 %. Vuonna 2015 Limingan henkilöstöstä vakinaisia oli 74,1 % ja määräaikaisten sekä sijaisten osuus 23,8 %. Työllistettyjen osuus koko henkilöstöstä oli 2,1 %. Kunta-alan valtakunnalliseen tilanteeseen nähden Limingassa vakinaisen henkilöstön osuus on kunta-alan keskimääräistä alhaisempi ja määräaikaisten sekä työllistettyjen osuus jonkin verran kunta-alan keskimääräistä suurempi. Taulukko 2 Henkilöstö palvelussuhteen laadun mukaan vuosina hlöä % hlöä % hlöä % Vakinaiset ,7 % ,0 % ,1 % Määräaikaiset ja sijaiset ,3 % ,3 % ,8 % Työllistetyt 22 3,0 % 12 1,7 % 15 2,1 % Yhteensä ,0 % ,0 % ,0 % 4

5 2.2 Henkilöstön palvelussuhteet osastoittain Osastoittain tarkasteltuna henkilöstömäärästä yli puolet, 57 % sijoittui sivistysosastolle, 27 % perusturvaosastolle, 14 % tekniselle osastolle ja 3 % hallinto-osastolle. Taulukko 3 Henkilöstömäärä osastoittain (31.12.) vuosina hlöä % hlöä % hlöä % Hallinto-osasto 21 2,9 % 19 2,6 % 17 2,3 % Perusturvaosasto ,2 % ,5 % ,7 % Sivistysosasto ,5 % ,8 % ,7 % Tekninen osasto ,3 % ,1 % ,3 % Yhteensä ,0 % ,0 % ,0 % Henkilöstön määrässä työyksiköittäin ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Musiikki- ja kansalaisopiston sivutoimiset tuntiopettajat sisältyvät kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstömäärään. Taulukko 4 Henkilöstön määrä työyksiköittäin (31.12.) vuosina Henkilöstö työyksiköittäin Muutos Hallinto-osasto ,5 % Perusturvaosasto hallinto- ja sosiaalipalvelut ,6 % vanhuspalvelut ,0 % terveyspalvelut ,0 % Perusturvaosasto yhteensä ,0 % Sivistysosasto hallinto ja perusopetus ,6 % lukio ,0 % varhaiskasvatus ,3 % kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ,6 % Sivistysosasto yhteensä ,0 % Tekninen osasto tila- ja asumispalvelut ,3 % ruoka- ja puhdistuspalvelut ,0 % muut teknisen osaston palvelut ,8 % Tekninen osasto yhteensä ,0 % Yhteensä ,3 % 5

6 Taulukko 5. Henkilöstö työyksiköittäin palvelussuhteen laadun mukaan Henkilöstö työyksiköittäin Vakinainen Määräaikainen Työllistetty Yhteensä Hallinto-osasto Perusturvaosasto hallinto- ja sosiaalipalvelut vanhuspalvelut terveyspalvelut Perusturvaosasto yhteensä Sivistysosasto hallinto ja perusopetus lukio varhaiskasvatus kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sivistysosasto yhteensä Tekninen osasto tila- ja asumispalvelut ruoka- ja puhdistuspalvelut muut teknisen osaston palvelut Tekninen osasto yhteensä Yhteensä

7 2.3 Kokoaikaisuus ja osa-aikaisuus Vuoden 2015 lopussa koko henkilöstöstä 11 prosenttia oli osa-aikaisessa palvelusuhteessa ja noin 6 prosenttia sivuvirassa tai toimessa. Osa-aikaisista 1 henkilö on osa-aikaeläkkeellä. Kunta-alalla keskimäärin vuonna 2014 kokoaikatyössä on 87 prosenttia ja osa-aikaisia sekä sivutoimisia on 13 prosenttia. Limingassa osa-aikaisten ja sivutoimisten osuus on merkittävästi suurempi. Taulukko 6 Kokoaikainen ja osa-aikainen henkilöstö hlöä % hlöä % hlöä % Kokoaikainen , , ,7 Osa-aikainen 87 12,0 72 9, ,0 Sivuvirka- tai toimi 0 0,0 48 6,6 46 6,3 Yhteensä , ,0 2.4 Henkilöstön sukupuoli- ja ikäjakauma Naisten osuus koko henkilöstöstä oli kunta-alalla 79 prosenttia vuonna Limingassa naisten osuus henkilöstöstä on keskimääräistä suurempi ollen 84 prosenttia vuonna Taulukko 7 Henkilöstön sukupuolijakauma osastoittain Naisia Miehiä Yhteensä Naisten osuus % Hallinto-osasto ,59 Perusturvaosasto ,30 Sivistysosasto ,50 Tekninen osasto ,19 Yhteensä ,91 Kaavio 1. Henkilöstön sukupuolijakauma osastoittain

8 Henkilöstön keski-ikä kunta-alalla oli 45,7 vuotta vuonna Henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Limingassa henkilöstön keski-ikä vuonna 2014 oli 44,0 vuotta. Edellisenä vuonna keski-ikä oli 44,8 vuotta, joten keski-ikä on hieman laskenut. Taulukko 8 Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma Naiset Miehet Yhteensä %-osuus , , , , , , , , , , ,51 Yhteensä ,00 %-osuus 83,91 16,09 100,00 Keski-ikä 43,8 45,4 44,0 Kaavio 2 Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma

9 3 VAIHTUVUUS JA ELÄKÖITYMINEN 3.1 Vaihtuvuus Vakinaisen henkilökunnan vaihtuvuusprosentti on ollut 6,07 % ja vaihtuvuus on ollut pienempi kuin edellisenä vuonna. Vakinaisesta henkilöstöstä on siirtynyt vanhuuseläkkeelle 12 henkilöä, 2 työkyvyttömyyseläkkeelle ja 17 henkilöä on irtisanoutunut. Lähtövaihtuvuus on laskettu suhteuttamalla lähteneiden määrä edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön määrään. Vuonna 2015 vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 64,0 vuotta (63,5 v. 2014) ja työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 59,0 vuotta (46,3 v. 2014). Keskimääräinen eläköitymisikä oli 63,3 vuotta (60,3 v. 2014). Keskimääräiseen eläköitymisikä on noussut, koska varhaisia työkyvyttömyyseläkkeitä ei ole toteutunut vuonna Taulukko 9 Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus ja syyt palvelussuhteen päättymiselle Vaihtuvuus Vaihtuvuusprosentti 7,18 % 6,07 % Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke 3 2 Irtisanoutuminen Muu syy 1 2 Yhteensä Eläke- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut Alla on esitetty Limingan kunnan maksamat eläke- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut. Eläkemenoperusteista maksua maksetaan niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet kunnan palveluksessa ennen vuotta Varhaiseläkemenoperusteista maksua (Varhe) maksetaan työntekijän jäädessä ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle (määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle). Vuonna 2015 varhe-maksu on alentunut 21,6 % edellisestä vuodesta ja eläkemenoperusteinen maksu on alentunut 4,9 %. Taulukko 10 Eläke- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut Muutos Eläkemenoperusteinen maksu ,9 % Varhaiseläkemenoperusteinen maksu ,6 % Yhteensä ,7 % 9

10 3.3 Eläke-ennuste Alla olevassa kuviossa on esitetty eläkeiän täyttävän henkilöstön lukumäärä vuosille Arvion mukaan seuraavan viiden vuoden aikana eläkkeelle on jäämässä noin 100 henkilöä. Vuoden 2016 lukuun sisältyvät kaikki ne henkilöt, jotka ovat jo täyttäneet eläkeiän. Ennuste perustuu henkilöhallinnon järjestelmän tietoihin kunkin henkilön eläkeiän täyttymisestä. Mahdolliset ennenaikaiset eläköitymiset ja työssä jatkaminen eläkeiän täyttymisen jälkeen vaikuttavat eläkeennusteen toteutumiseen. Kaavio 3 Eläkeiän täyttävät

11 4 TYÖAIKA JA TYÖPANOS 4.1 Henkilötyövuosi Palvelussuhteiden määrä ei suoraan kerro, millä henkilöstöpanoksella kunnan palvelu on vuoden aikana tuotettu. Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä. Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön vuoden työskentelyä. Laskelmassa ovat mukana lyhytaikaiset sijaiset ja osa-aikatyöntekijät, jotka on muutettu kokoaikaisiksi työajan suhteessa. Henkilötyövuosiin sisältyvät kaikki palkalliset palveluksessaolopäivät. Toteutunut henkilötyövuosi ei sisällä palkattomia poissaoloja eikä lisä- ja ylityötunteja. Taulukko 11 Henkilötyövuodet osastoittain vuonna 2015 Hallintoosasto Perusturvaosasto Sivistysosasto Tekninen osasto Yhteensä Teoreettinen henkilötyövuosi 16,09 183,53 408,34 103,49 711,45 Vuosilomat 1,78 19,04 20,68 12,32 53,82 Muut palkalliset poissaolot 2,12 29,89 40,82 19,45 92,28 Palkattomat poissaolot 0,10 9,31 46,91 2,95 59,27 Toteutunut henkilötyövuosi 15,99 174,22 361,43 100,54 652,18 Taulukko 12 Henkilötyövuodet osastoittain Hallinto-osasto 18,42 16,00 Perusturvaosasto 168,79 174,23 Sivistysosasto 364,27 361,43 Tekninen osasto 105,95 100,54 Henkilötyövuodet 657,43 652,20 Kaavio 4 Henkilötyövuodet osastoittain vuosina

12 4.2 Vuosityöaika Henkilöstön ajankäytöllä seurataan henkilöstön todellista työpanosta eli kuinka kokonaistyöaika jakaantuu tehtyyn työaikaan ja poissaoloaikaan. Tehdyn työajan määrä saadaan, kun teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta vähennetään poissaolopäivät ja lisätään rahana korvatut lisä- ja ylityöt. Laskelma tehdään työpäivinä. Vuonna 2015 teoreettinen säännöllinen vuosityöaika oli työpäivää ja tehty työaika työpäivää. Vuonna 2015 tehdyn työajan työpanokseksi tulee näin ollen 78,4 %. Edellisenä vuonna työpanos oli 77,62 %, joten tehdyn työpanoksen määrä on kasvanut jonkin verran. Taulukossa näkyy myös vuosityöajan jakaantuminen tunteina, euroina ja työpäivinä. Taulukko 13 Työajan jakautuminen vuonna 2015 Työpäivät Tunteina Euroina Työpäivinä % säännöllisestä teoreettisesta vuosityöajasta Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika Muut palkalliset poissaolot ,43 % - Muut palkattomat poissaolot ,93 % - Perhevapaat ,19 % - Terveysperusteiset poissaolot ,00 % - Vuosiloma ja muut lomat ,85 % - Yksityisasiat ,02 % + Rahana korvatut lisä- ja ylityötunnit ,85 % Tehty vuosityöaika ,42 % Kaavio 5 Kokonaistyöajan jakaantuminen vuonna

13 5 POISSAOLOT 5.1 Poissaolopäivät Poissaolopäivien määrä vuonna 2015 oli yhteensä kalenteripäivää ja poissaolopäivien määrä on vähentynyt noin 9 % edellisestä vuodesta. Poissaolopäiviin eivät sisälly vuosilomapäivät. Muista syistä johtuneet poissaolot ovat pääasiassa palkattomia virka- ja työlomia. Työkyvyn ylläpito sisältää kuntoutuksen sekä määräaikaisen kuntoutustuen (eläke). Kaikista poissaolopäivistä täyspalkallisia päiviä oli 69,7 %, osapalkallisia 1,8 % ja palkattomia poissaolopäiviä 28,50 %. Taulukko 14 Henkilöstön poissaolopäivät syittäin Kalenteripäivinä Muutos % Sairausloma ja tapaturmat ,85 % Työkyvyn ylläpito ,98 % Perhevapaat ,31 % Opiskelu ja kouluttautuminen ,21 % Työantajan ilmoittamat vapaat ,90 % Julkinen toiminta ,70 % Toisen viran/toimen hoito omassa kunnassa ,22 % Muut poissaolot ,01 % Yhteensä ,78 % Poissaolopäivistä suurimmat poissaolot aiheutuvat henkilöstön perhevapaista (24 %), sairauspoissaoloista (23 %) ja muista poissaoloista (21 %). Edelliseen vuoteen verrattuna erityisesti sairauspoissaolojen osuus on kasvanut (18 % v. 2014), kun taas perhevapaiden ja muiden vapaiden osuus vähentynyt. Kaavio 6 Poissaolopäivien jakaantuminen vuonna

14 5.2 Talkoovapaan käyttö Limingan kunnassa on ollut käytössä vuoden 2015 ajan yhtenä talouden tasapainottamisen keinona vapaaehtoinen palkaton virka- ja työvapaa (talkoovapaa). Talkoovapaa on harkinnanvaraista palkatonta virka- ja työvapaata, jota voidaan myöntää, mikäli talkoovapaalla olevan työntekijän tilalle ei palkata sijaista eikä korvaavaa työtä teetetä ylityönä, lisätyönä tai hankita ostopalveluna. Hakemalla neljä päivää palkatonta vapaata, on saanut viidennen päivän palkallisena vapaana (4+1). Talkoovapaan palkattomia päiviä on pidetty vuoden aikana yhteensä 672 päivää (yli 2 htv). Käytäntöä on jatkettu vuodelle Taulukko 15 Talkoovapaan käyttö 2015 Talkoovapaan palkattomat päivät 2015 Hallinto-osasto 28 Perusturvaosasto 126 Sivistysosasto 486 Tekninen osasto 32 Yhteensä Sairauspoissaolot ja tapaturmat Sairauspäivien määrä vuonna 2015 oli kaikkiaan kalenteripäivää ja poissaolot ovat kasvaneet lähes 15 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauslomista 10,2 % oli omailmoituspoissaoloja (11,9 % v. 2014) ja loput lääkärintodistuksella. Työssä tai työmatkalla sattuneita tapaturmia oli vuonna 2015 yhteensä 32 kpl (37 kpl v. 2014) Nämä aiheuttivat vuonna 2015 yhteensä 283 tapaturmista johtuvaa sairauspoissaolopäivää (183 pv v. 2014). Vapaa-ajan tapaturmista johtuvia sairauspoissaoloja on ollut 415 päivää. Taulukko 16 Sairauspoissaolojen jakautuminen Sairauspoissaolot Muutos % Sairausloma ,51 % Sairausloma / omailmoitus ,42 % Työtapaturma ,87 % Työmatkatapaturma ,06 % Vapaa-ajan tapaturma ,32 % Ammattitauti 0 0 Yhteensä ,85 % 14

15 Kokonaisuutena sairauspäivien määrä on suurin sivistysosastolla. Sairauspoissaolot ovat kasvaneet merkittävästi perusturvaosastolla ja teknisellä osastolla. Työntekijämäärään suhteutettuna sairauspäiviä on eniten teknisellä osastolla ja perusturvaosastolla ja vähiten hallinto-osastolla. Keskimäärin sairauspoissaoloja on ollut 15,9 päivää yhtä työntekijää kohden. Taulukko 17 Sairauspäivien määrä osastoittain ja sairauspäivät / työntekijä vuosina Sairauslomat Muutos % Hallinto-osasto ,11 % Perusturvaosasto ,94 % Sivistysosasto ,58 % Tekninen osasto ,06 % Yhteensä ,85 % Sairauspäivät/työntekijä Hallinto-osasto 3,9 4,7 Perusturvaosasto 15,8 19,9 Sivistysosasto 12,8 13,5 Tekninen osasto 17,0 20,3 Yhteensä 13,9 15,9 Sairauspoissaoloista erityisesti pitkät sairauspoissaolot ovat kasvaneet. Pisimpien sairauspoissaolojen määrä on säilynyt ennallaan, mutta erityisesti pv sairauslomalla olleen henkilöstön lukumäärä on lisääntynyt. Sairauspoissaolojen vähentämiseksi on toteutettu kunnan varhaisen tuen mallia ja mallia yhdessä työterveyshuollon kanssa. Kuluneen vuoden aikana useat pitkät sairauspoissaolot ovat johtaneet eläkeratkaisuun. Taulukko 18 Sairauspoissaolot keston mukaan Sairauspoissaolon kesto Lkm 2014 Lkm pv pv pv pv yli 175 pv

16 6 PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Sopimusaloittain jaoteltuna tilanteen mukaan henkilöstöstä 65,7 % kuuluu kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin ja 27,8 % opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (OVTES). Taulukko 19 Henkilöstö sopimusaloittain Miehiä Naisia Yhteensä % Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus ,7 Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työsopimus ,5 Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus ,3 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus ,8 Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus ,1 Ei työehtosopimusta 4 4 0,6 Yhteensä ,0 Henkilöstömenoihin on laskettu kaikki palkat ja palkkiot sivukuluineen sekä henkilöstökorvaukset (KELA:n ja vakuutusyhtiön maksamat korvaukset työnantajalle). Sosiaalikuluihin sisältyvät sosiaaliturva-, eläkesekä tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksut. Vuonna 2015 koko kunnan henkilöstökulut ovat kasvaneet 0,3 prosenttia ja kasvu on ollut hyvin maltillinen. Palkkasumma nousi vain 0,9 % prosenttia ja sosiaalikulut laskivat 0,6 %. Taulukko 20 Henkilöstökulut vuosina Muutos Palkat ,9 % Sosiaalikulut ,6 % Henk.korvaukset ,0 % Henkilöstökulut yht ,3 % Henkilöstökulut /asukas ,2 % Kaavio 7 Palkkauskustannukset

17 Vuoden 2015 aikana organisaatiossa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia, mikä olisi vaikuttanut henkilöstömenojen toteutumaan. Hallintokunnissa on vuoden 2015 aikana toteutettu talouden tasapainottamisohjelman mukaisia säästötoimenpiteitä, joilla on vaikutettu henkilöstömenojen kasvuun kaikissa hallintokunnissa. Taulukko 21 Henkilöstömenot osastoittain vuosina Palkat Sosiaalikulut Yhteensä Muutos Hallinto-osasto ,9 % Perusturvaosasto ,6 % Sivistysosasto ,0 % Tekninen osasto ,3 % Muut tulosalueet ,0 % Yhteensä ,3 % Kaavio 7 Henkilöstömenot osastoittain

18 7 TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖSUOJELU 7.1 Työterveyspalvelut Työterveyshuollon palvelut on ostettu vuodesta 2007 lähtien Attendo Oy:ltä. Työterveyshuollon uusi sopimuskausi alkoi Työterveydenhuollon toiminnan tavoitteena on edistää työnantajan ja työntekijän kanssa yhteistoiminnassa - työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä - työn ja ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta - työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa - työyhteisön toimintaa Työterveyshuollon toimintasuunnitelma päivitettiin vuodelle 2014 ja päivityksessä otettiin käyttöön rajattu sairaanhoito alkaen. Toimintasuunnitelman muutos on koettu positiiviseksi; muutos on vähentänyt kokonaiskustannuksia ja tehostanut työterveyshuollon ennaltaehkäisevää toimintaa. Työterveydenhuollon kokonaiskustannukset olivat työterveyshuollon korvaushakemuksen mukaan yhteensä euroa vuonna Työterveyshuollon kokonaiskustannukset nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 % ja kasvu on ollut maltillinen. Ennaltaehkäisevän toiminnan osuus kokonaiskustannuksista on pysynyt hyvällä tasolla ollen 49,8 % (54,6 % v. 2014). Taulukko 22 Työterveyshuollon kustannukset vuosina Työterveys (KL1) Sairaanhoito (KL2) Yhteensä Muutos- % 33,40 % 7,21 % 2,07 % -16,88 % 1,72 % Työntekijämäärä /työntekijä

19 Työterveyslääkärit ja työterveyshoitajat tekivät ennaltaehkäisevässä toiminnassa vuoden 2015 aikana yhteensä 823 terveystarkastusta ja määrä on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Työpaikkaselvityksiä on tehty kaikkiaan 296,00 tuntia. Taulukko 23 Työterveyshuollon ennaltaehkäisevä toiminta Palvelu Lääkärin terveystarkastus, kpl Terveydenhoitajan terveystarkastus, kpl Psykologin terveystarkastus, kpl Fysioterapeutin terveystarkastus, kpl Laboratorio- ja röntgentutkimukset, kpl Työpaikkaselvitykset, tuntia 221,50 283,00 211,50 315,00 296,00 Ryhmän neuvonta ja ohjaus, tuntia Yksilön ohjaus- ja neuvontakäynnit Sairaanhoitokäyntejä on tehty lääkärille ja terveydenhoitajille kappaletta vuonna 2015 (2 332 kpl v. 2014). Työterveyshuollon toimintasuunnitelman muutoksessa vuoden 2014 alusta alkaen normaalit flunssat on rajattu työterveyshuollon ulkopuolelle (pl.sisäilmaoireiset), mikä on vaikuttanut vähentävästi sekä sairaanhoidon käynteihin että laboratorio- ja röntgentutkimusten määrän laskuun. Taulukko 24 Työterveyshuollon sairaanhoidon palvelut Palvelu Lääkärin sairaanhoitokäynnit, kpl Terveydenhoitajan sairaanhoitokäynnit, kpl Muut sairaanhoitokäynnit, kpl Laboratorio- ja röntgentutkimukset, kpl Työsuojelu Työsuojelutoiminnalla järjestetään työntekijöiden työympäristö mahdollisimman turvalliseksi ja terveelliseksi. Samoin työn henkistä kuormittavuutta pyritään jatkuvasti seuraamaan. Limingan kunnan työsuojeluorganisaatioon kuuluvat työsuojelupäällikkö ja kolme työsuojeluvaltuutettua. Työsuojelutoiminta on järjestetty yhteistyössä työyhteisötoimikunnan kanssa. Uusien työsuojeluvaltuutettujen toimikausi alkoi alkaen ja kestää vuoden 2017 loppuun saakka. Työsuojeluvaltuutettujen tehtävät ja ajankäyttö on neuvoteltu valtakunnallisen sopimuksen mukaiseksi ja työsuojeluvaltuutettujen edustettavat henkilöt on nimetty vastuualueittain kullekin työsuojeluvaltuutetulle alkaen. Työsuojelun toimintaohjelma on laadittu vuosille Aluehallintovirasto on toteuttanut valtakunnallista työsuojelun kuntahankevalvontaa vuosina Koko kuntahankkeen aikana Limingan kunnassa on toteutettu 17 työsuojelutarkastusta. Kuluneen vuoden aika työsuojeluorganisaatiota ovat työllistäneet sisäilma-asiat kunnan eri kiinteistöissä. Lisäksi on toteutettu riskiarviointien päivitystä, jotka jatkuvat myös vuonna Aluehallintovirasto on vuonna 2015 toteuttanut 2 työsuojelutarkastusta, jotka on tehty terveyskeskukseen ja terveyskeskussairaalaan. 19

20 8 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Henkilöstön osaaminen vaikuttaa sekä henkilöstön työhyvinvointiin että tulokselliseen toimintaan. Osaamiseen kehittämiseen kuuluu sekä osaamisen ylläpito, siirtäminen että uuden osaamisen hankkiminen. Limingan kunnassa on laadittu henkilöstö- ja koulutussuunnitelma ensimmäisen kerran vuodelle Ulkoisten ja sisäisten koulutuspäivien määrä vuonna 2015 oli päivää, mikä tekee 2,9 pv/työntekijä. Opintovapaaseen käytettiin päivää ja määrä kasvoi +25,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Koulutuskustannukset sisältävät ainoastaan suorat koulutuskustannukset, joihin eivät sisälly päivärahat, matkakulut ja palkkakustannukset. Taulukko 25 Koulutukset vuonna 2015 Koulutus 2015 Koulutuspäivien määrä Opintovapaapäivien määrä Koulutuskustannukset, ,37 9 YHTEISTOIMINTA Kunnallisen yleissopimuksen mukaista yhteistoimintaa on toteutettu työpaikoilla sekä työpaikkakokousten että keskustelujen muodossa. Henkilöstön ja työnantajan välistä edustuksellista yhteistoimintaa on toteutettu työyhteisötoimikunnassa. Työyhteisötoimikunnan kokoonpanossa on yhteensä 12 jäsentä. Heistä kolme on työnantajan edustajaa ja työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet sekä kunnan työsuojeluvaltuutetut. Vuoden 2015 aikana työyhteisötoimikunta on kokoontunut 6 kertaa. Kuluneen vuoden aikana työyhteisötoimikunnassa on ollut käsittelyssä muun muassa paikallinen sopimus työaikapankista, henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat ja työntekijät, innostusvirtaamo hanke sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. 10 ARVIOINTIA Kunnan henkilöstötunnuslukujen osalta huolestuttavaa on, että sairauspoissaolot ovat merkittävästi kasvaneet ja erityisesti pitkiä sairauspoissaoloja on ollut paljon. Sairauspoissaolojen hallinta edellyttää edelleen varhaisen tuen mallin käytön tehostamista sekä yhteistyön kehittämistä työterveyshuollon kanssa. Positiivista kuitenkin on, että varhaiseläkemenoperusteinen maksu on edelleen alentunut aikaisempaan vuoteen verrattuna (-21,6 %). Vuonna 2015 Limingan ja Kempeleen kunnat saivat työsuojelurahastolta hankerahoitusta kuntien yhteiseen Innostusvirtaamo työyhteisöjen kehittäminen innostuskulttuuria vahvistamalla -hankkeeseen. Hanke kestää vuoden 2016 loppuun saakka ja Limingasta hankkeessa ovat mukana kotipalvelu, Ala- Temmeksen vanhainkoti, Ojanperän päiväkoti sekä nuorisotoimi. Henkilöstön osalta merkittävänä muutoksena vuoden 2015 aikana tarkistettiin koko henkilöstön työaikamuodot virka- ja työehtosopimusten mukaisiksi. Henkilöstökysely toteutettiin syksyllä Positiivista on, että kunnan tilinpäätös vuodelle 2015 on toteutunut arvioitua paremmin ja henkilöstömenojen kasvu on pysynyt maltillisena (+0,3 %). Kunnan henkilöstön rooli tuloksen toteuttamisessa on ollut keskeinen ja vuoden 2015 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä päätettiin muistaa henkilöstöä työhyvinvointia lisäävillä liikunta- ja kulttuuriseteleillä. 20

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 22.2.2017 Kunnanhallitus 27.2.2017 Kunnanvaltuusto 20.3.2017 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Henkilöstökertomus 2008 2 1. JOHDANTO... 4 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 6 2.1 Henkilöstön määrä... 6 2.2 Henkilöstön määrä osastoittain... 6 2.3 Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008 Sisältö: Johdanto... 4 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 6 1.1. Henkilöstön määrä ja palvelussuhteen muoto... 6 1.2. Osa-aikatyö... 11

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 KOKEMÄEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 7.3.213 5 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 25.3.213 9 Tiedoksi kaupunginvaltuustolle KOKEMÄEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 2 Henkilöstöraportti 2015 Yhteistoimintaelin xx.xx.2016 Kunnanhallitus xx.xx.2016 Valtuusto xx.xx.2016 3 1 Johdanto Henkilöstöraportti on suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös 28.8.2012 Pelastuslaitosten henkilöstötilinpäätös Strategisen johtamisen ja arvioinnin työkalu. Ohjaa operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään resursseja oikein

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöraportti 2013... 2 1.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilötyövuosi... 3 Työsuhteen laatu ja kesto... 6

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Henkilöstö- raportti 2014

Henkilöstö- raportti 2014 Henkilöstö- raportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaisuus... 3 2.3 Henkilötyövuosien määrä... 3 2.4 Henkilöstön määrään

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010 Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 21 1 (25) HENKILÖSTÖKERTOMUS 21 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖKATSAUS 3 2. TASA-ARVO 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 6 3.1 Henkilöstön määrä 6 3.2 Henkilöstön rakenne 7 3.3

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Henkilöstötoimikunta 4.6.2014 Kunnanhallitus 9.6.2014 Kunnanvaltuusto 18.6.2014 2 Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 3 2. Palkkaus... 4 2.1 Muutokset palkoissa

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

ÄHTÄR]N. KAUPUNGiN 1-[ENKJLÖSTÖRAPORT 11

ÄHTÄR]N. KAUPUNGiN 1-[ENKJLÖSTÖRAPORT 11 ÄHTÄR]N KAUPUNGiN 1-[ENKJLÖSTÖRAPORT 11 2016 4, \- mk 0O ~ JO ½ 4. Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista.

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011 Oulunkaaren kuntayhtymä

Henkilöstöraportti 2011 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstöraportti 2011 Oulunkaaren kuntayhtymä Päivitetty 11.4.2012 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Henkilöstöraportti 2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 4 1.1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

Aktiivinen tuki työyhteisössä

Aktiivinen tuki työyhteisössä Aktiivinen tuki työyhteisössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä 292 1.1.2013

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(10) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2 0 1 5 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖPANOKSET... 2 2.1 YLEISTÄ... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEEN LUONNE... 3 2.4 TYÖLLISTÄMISTYÖ...

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(10) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömäärän kehitys Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2014 972 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2015

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015. Työyhteisötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus Valtuusto. Kuva Hannu Kurtti

SIIKAJOEN KUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015. Työyhteisötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus Valtuusto. Kuva Hannu Kurtti SIIKAJOEN KUNTA Kuva Hannu Kurtti HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Työyhteisötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus Valtuusto 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 TILASTO-OSA... 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.2 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 1.1 Henkilöstön määrä... 1.2 Henkilöstön

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 1 Sisällysluettelo 1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 2 Yleistä... 3 3 Taustatietoa... 4 4 Henkilöstövoimavarat... 5 4.1 Henkilöstömäärä... 5 4.1.1 Henkilöstö palvelusuhteen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS. Haminan kaupunki

HENKILÖSTÖKERTOMUS. Haminan kaupunki HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Haminan kaupunki 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖOHJELMA 2017... 4 2.1. Henkilöstöohjelman keskeiset linjaukset... 4 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT... 5 3.1. Henkilöstömäärä... 5 3.2. Henkilöstömäärä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Karkkilan kaupungintalo, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki 1 Henkilöstöraportti 2015 1 JOHDANTO... 3 2 KAUPUNGIN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HUMPPILAN KUNTA 14.3.2016 Humppilan kunta Sisällys 1 HUMPPILAN KUNNAN VISIO JA PAINOPISTEALUEET... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrän kehitys... 3 2.2

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain HENKILÖSTÖRAPORTTI 20 Sisällys 1 JOHDANTO...3 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö 31.12.20...3 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 20...3 Kunnan määräaikaiset työsuhteet vuoden

Lisätiedot

Luumäen kunta. Henkilöstöraportti 2014. Kv 2015

Luumäen kunta. Henkilöstöraportti 2014. Kv 2015 1 Luumäen kunta Henkilöstöraportti 2014 Kh 30.3.2015 Kv 2015 2 Sisällysluettelo: 1 Hallintojohtajan katsaus. 3 2 Yleistä.. 4 3 Taustatietoa 5 4 Henkilöstövoimavarat 6 4.1 Henkilötyövuodet. 8 4.2 Vuosityöajan

Lisätiedot

ÄT-[TÄRJN. KAUPUNGiN. 1-{ENKJLÖSTÖRAPOR i II

ÄT-[TÄRJN. KAUPUNGiN. 1-{ENKJLÖSTÖRAPOR i II ÄT-[TÄRJN KAUPUNGiN 1-{ENKJLÖSTÖRAPOR i II 2017 Kenkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1 ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1. Virkavapaan/työvapaan myöntäminen on aina asianomaisen myöntävän viranomaisen harkinnassa. Asian ratkaisee kaupungin ao. säännössä mainittu viranomainen.

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 11.4.2016 19.4.2016 27.4.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Yt-ryhmä Khall Kvalt 11.4.2016 19.4.2016 27.4.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.2 Tietojen kokoaminen... 4 2.5 Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

HTV:t (poistyöll. HTV:t. Yhteensä. Nainen Lkm % ja harj.) kaikki. HTV:t. HTV:t. Yhteensä Lkm % (poistyöll. kaikki. ja harj.) HTV:t.

HTV:t (poistyöll. HTV:t. Yhteensä. Nainen Lkm % ja harj.) kaikki. HTV:t. HTV:t. Yhteensä Lkm % (poistyöll. kaikki. ja harj.) HTV:t. Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- ja harj.) Mies Mies Syyttäjälaitos 222 37,4 371 62,6 593 100 545,6 534,2 212 36,5 369 63,5 581 100 543,3 533,8 200 35,7 361 64,3 561 100 537,4 531,2

Lisätiedot

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- Mies (poistyöll. kaikki ja harj.) Mies Mies Syyttäjälaitos 214 37,6 355 62,4 569 100 535,7 520,0 209 36,9 358 63,1 567 100 527,5 516,0 222 37,4 371

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 Yhtymävaltuusto 14.6.2018 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2012 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lääkärit 137

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Yhteistoimintaelin 19 13.10.2014 Kunnanhallitus 267 27.10.2014 Kunnanhallitus 13 18.01.2016 Sairauspoissaolojen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2015 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio 2015...

Lisätiedot

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4. Henkilöstöraportti 2013

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4. Henkilöstöraportti 2013 Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut... 3 2.1. Henkilöstön määrä, rakenne ja muutokset...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 1 RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Sisällys ALUKSI... 2 HENKILÖSTÖKUVA... 3 2.1. Henkilöstön määrä ja osuus hallintokunnittain 2010-2015... 3 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö hallintokunnittain

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018

KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 TIIVISTELMÄ Henkilöstövoimavarat Vuoden 2018 henkilöstöraportin tunnusluvut antavat liiton henkilöstövoimavarojen tilanteesta kokonaisnäkemyksen,

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004 Securitas Oy:n henkilöstöraportti 24 Securitas Oy:n henkilöstöraportin lukijalle Sertifioitu laatujärjestelmämme on ollut käytössä reilun vuoden ja se on auttanut meitä parantamaan palveluprosessiemme

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Nykyiset henkilöstöpanokset / Määrä ja rakenne Nykyiset henkilöstöpanokset / Työvoimakustannukset Osaaminen ja ammattitaito

Nykyiset henkilöstöpanokset / Määrä ja rakenne Nykyiset henkilöstöpanokset / Työvoimakustannukset Osaaminen ja ammattitaito Turun kaupungin sosiaalitoimen henkilöstöraportti vuosi 27 SISÄLLYS Nykyiset henkilöstöpanokset / Määrä ja rakenne Kuukausipalkkaisten vakanssien lukumäärä...1 Kuukausipalkkaisen työvoiman määrän kehitys...

Lisätiedot