KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014"

Transkriptio

1 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh ,

2 Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan alueelle; Saarijärvi, Karstula, Kannonkoski, Kivijärvi ja Kyyjärvi - Alueella asuu noin asukasta - Väestö vähenee alueella, erityisesti lapset ja työikäinen väestö, väestö ikääntyy - Väestön terveydentilanne on huonompi kuin valtakunnassa keskimäärin arvioituna kansantauti-indeksillä ja sairastavuusindeksillä, samoin sosioekonominen asema

3 Henkilöstö lukuina Vakinaisia palvelussuhteita Määräaikaisia palvelussuhteita Vak. palvelussuhteista kokoaikaisia on noin 83 % ja osa-aikaisia noin 17 % - Suurin osa henkilöstöstä (noin 57 %) on arjen tuen alueella (=koti- ja asumispalvelut, pitkäaikaishoiva) - Keski-ikä oli koko henkilöstön osalta 46,5 vuotta - Sukupuolirakenteeltaan miehiä on noin 5 % ja naisia noin 95 % - Yli 50-vuotiaita oli noin 58,2 %

4 - Ammattirakenne: lähihoitajat, sairaanhoitajat, lääkärit, laitoshuoltajat, sosiaalityöntekijät, avustajat ym. - Esimiesten osuus; ylin johto 7, esimiehet 20 ja varaesimiehet 10 - Henkilöstön vaihtuvuus; lähteviä 32, joista 16 eläkkeelle, 2 liikkeen luovutuksen shp:lle, 14 erosi muutoin, vain 2,3 % vak. henkilöstöstä - Henkilöstön rekrytointi; palkattiin 28 henkilöä, joista 6 hyten alueelle, 17 arjen tuen alueelle ja 5 tepan alueelle - Positiivista, että v saatiin puheterapeutti, 2 sosiaalityöntekijää, 2 psykologia, psykiatri

5 - Eläkkeelle siirtyi henkilöstä vuonna , joista 14 vanhuuseläkkeelle ja 2 työkyvyttömyyseläkkeelle, keski-ikä oli 61,3 vuotta, edellisenä vuonna 60,2 vuotta - Saarikan palveluksesta eläköityy seuraavien vuosien aikana noin henkilöä/vuosi -Kevan arvion Saarikan henkilöstöstä jäisi työkyvyttömyyseläkkeelle vuosittain 7-10 henkilöä -varhaisen tuen mallilla onnistuttu hyvin, koska lähivuosina vain 2 on siirtynyt työkyvyttömyyseläkkeelle vuosittain

6 - varhemaksut tällä hetkellä noin euroa, omista palvelussuhteista noin euroa - Vuonna 2013 varhemaksut vähenivät edellisestä vuodesta yhteensä noin euroa, noin 39 % - Työterveyshuollon kustannukset noin 416 euroa/vak. henkilö, kasvu edelliseen vuoteen 20 %, mutta edelleen sairaanhoitopainotteinen ( 42 %/ 58 %) - Palkkakustannukset vähenivät 0,8 % (ei huom. Ymp.terv.huollon siirtoja, Valkaman yksikkö uutena syyskuussa 2013)

7 Terveydellinen toimintakyky - Sairauspoissaolot olivat vuonna ,8 kalenteripv/hlö - Vähennystä sairauspoissaolopäivissä edelliseen vuoteen 0,5 % - Eniten sairauspoissaoloja oli arjen tuen alueella, siellä myös eniten on vaihtelua työyksiköittäin (7 pv/hlö 33 pv/hlö) - Noin 32 %:lla henkilöstöstä ei ole sairauspoissaoloja ollenkaan, noin 53 %:lla ei ollenkaan tai 1-3 pv, pitkiä sairauspoissaoloja oli noin 7 %:lla henkilöstöstä

8 - Pitkiä yli 180 pv sairauspoissaoloja oli 11 henkilöllä ja se on noin 21,3 % kaikista sairauspoissaoloista - Noin henkilöä vuositasolla on aktiivisten työkykytoimenpiteiden piirissä - Suurin osa on tuki- ja liikuntaelinsairauksia - Työterveysneuvotteluja pidettiin vuonna kpl (työterveyshuollon tilastojen mukaan), myös omia työyksikkökohtaisia neuvotteluja - Työterveyshuollon resurssit: 1 osa-aikainen työterveyslääkäri (4 pv/vko), 3 työterveyshoitajaa (tekevät osittain myös muitakin työpaikkoja)

9 Työkykyneuvottelujen tuloksena: - 6 henkilön osalta päädyttiin määräaikaiseen tai osa-aikaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen - työhön paluun tukemiseksi käytettiin osasairauspäivärahaa 4 henkilön osalta - työkokeilua 4 henkilön osalta - 4 henkilön osalta järjestettiin kokonaan uusi työtehtävä - 2 henkilöä siirtyi kokonaan toiseen työhön - työpistettä muutettiin 2 henkilön osalta - lisäksi työnkuvan ja työajan räätälöintiä tehtiin yleisesti työssä jaksamisen tukemiseksi

10 -Työtapaturmat suurin piirtein samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna; 56 kpl, 222 pv sairauspoissaoloja -Suurin osa työtapaturmista tapahtui avustus- ja hoitotilanteissa, sitten oli liukastumisia, työmatkatapaturmia sekä pisto/ viiltotapaturmia -Väkivaltatilanteita on sekä muistisairaiden vanhusten osalta sekä sosiaalitoimessa muutoin aggressiivista käytöstä, uhkailua; 52 kpl -lisäystä mm. kotikäynneillä tehtyjen uhkausten osalta -Päihteiden käyttöön liittyviä tilanteita oli 1

11 Varhaisen tuen prosessi Saarikassa - Tämä prosessi on parhaillaan Saarikassa päivityksen alla - Mm. henkilöstösäännön päivityksessä korostetaan entisestään työterveyshuollon mukanaoloa alusta alkaen - Työkykykeskustelu toteutetaan silloin kun: Työntekijä itse tuo asiansa esille Esimies huomaa, että kaikki ei ole kunnossa Työkaveri ilmaisee huolensa työntekijästä Työntekijän/työyhteisön saama asiakaspalaute on huonoa Työsuoritus, työn laatu tai työkäyttäytyminen heikkenee

12 Lyhytkestoisia (esim. 1-3 pv tai enemmän) sairauspoissaoloja on toistuvasti Pitkiä sairauspoissaoloja on useita peräkkäin Työntekijällä on ongelmia noudattaa työaikoja Työntekijä ajautuu herkästi ristiriitoihin työyhteisössä - Järjestetään yhteinen keskustelutilaisuus - Täytetään etukäteen työkyvyn kartoituslista - Tarpeen mukaan neuvotteluissa ovat mukana myös ylempi esimies, henkilöstöjohtaja, tsvaltuutettu, luottamusmies

13 - Keskustelussa käsitellään työntekijän tilannetta työtehtävän näkökulmasta; mm. nykyiset työtehtävät, työsuoritukseen liittyvät terveydelliset rajoitteet ja työntekijän osaaminen - Kaikista neuvotteluista tehdään muistio ja tehdään toimenpidesuunnitelma miten kulloinkin edetään, kuka vastaa jne. - Jatkotoimenpiteet voivat olla esim.: työkyvyn laajempi selvitys, kuntoutus, työkokeilu, uudelleen sijoitus, osasairauspäiväraha, eläkeratkaisut, jatkaminen omassa työssä

14 Hyviä asioita (suojaavia) Saarikassa: - Sairauspoissaolot kohtuullisella tasolla - Varhaisen puuttumisen prosessi toimiva - Työterveyshuollon tuki ja saatavuus hyvä pl lääkäriresurssit - Esimiehillä johtamiskoulutus - Työsuojeluvaltuutetun työpanos - Kehityskeskustelut ja palaverit säännöllisiä - Uusia kehittämishankkeita - Henkilöstösuunnitelma vuosille Sisäinen rekrytointi etusijalla - Varahenkilöstön kehittäminen, laajentaminen

15 Kehitettävää: - Esimiesten entistä suurempi kuulolla oleminen työntekijöiden työhyvinvoinnista - Esimiesten kouluttaminen varhaisen tuen malliin - Esimiesten sekä päättäjien tietoisuus sairauspoissaolojen/ työkyvyttömyyden taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista - Yhteistyön kehittäminen työterveyshuollon, työnantajan ja muiden lääkärien kesken - Lääkäreiden kouluttaminen työkykyasioissa (osasairauspäiväraha ym.) - Osasairauspäivärahan suurempi käyttö

16 - Työnkierto suunnitelmalliseksi = osaamisen kehittämistä ja työhyvinvointia - Ns. korvaavan työn malli kehitteillä - ns. ura- ja siva-pankin kehittäminen = kiinnostus toisiin työtehtäviin siirtymisestä sekä toisaalta erilaisten työkykyisyyteen liittyvien asioiden nopeampi hoitaminen, sairauspoissaolojaksojen lyhentäminen, kukaan ei saa unohtua mihinkään - Uuden teknologian käyttöönotto hoitoalalla voimakkaammin - Kaikki hyvät käytännöt tervetulleita!!!

17 KIITOS! KYSYMYKSIÄ?

SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013

SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013 SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013 Johtoryhmä 22.4.2014 Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 19 Tarkastuslautakunta 20.5.2014 Khall 26.5.2014 116 Kvalt 16.6.2014 19 Sisällys 1 Esipuhe... 3 2 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET...3 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...4 3.1. Henkilökunnan määrä...4

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN... 2 Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka, johtaminen kunnossa joka tasolla ja henkilökunnan uudistustahto...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI

Hämeenlinnan kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI Hämeenlinnan kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Henkilöstöraportti 2012 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 5 Keskeisiä tietoja 5 Henkilöstön määrä 5 Henkilötyövuosi 6 Poissaolot 7 Henkilöstö

Lisätiedot

ILOTUKI. Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki

ILOTUKI. Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki ILOTUKI Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Esimiehille...3 2. Työkyky on monen tekijän summa...3 3. Varhainen tuki...5

Lisätiedot

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLTÖ 1. HENKILÖSTÖHALLINNON KATSAUS... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 5 2.3 Eläkkeelle siirtyminen ja

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki.fi

KALAJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki.fi 1 KALAJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 2 Saatteeksi Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstömäärästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstömenoista. Se sisältää

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLTÖ 1. HENKILÖSTÖHALLINNON KATSAUS... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 5 2.3 Eläkkeelle siirtyminen ja

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 YT-toimikunta 30.3.2015 tsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöjaosto 23.3.2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE...

Lisätiedot

Sisällys HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 3

Sisällys HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 3 Henkilöstökertomus 2014 2 Sisällys Kaupunginjohtajan tervehdys...4 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014...5 AVAINLUKUJA HENKILÖSTÖSTÄ...7 RIITTÄVIN RESURSSEIN...7 Henkilöstön määrässä laskua...7 Sitoutunut henkilöstö...9

Lisätiedot

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Sisällysluettelo 1. Henkilöstökatsaus... 3 2. Henkilöstövoimavarat... 4 2.1 Henkilöstön määrä... 4 2.2 Rekrytointi ja sijaistenhallinta... 6 2.3 Henkilötyövuodet... 8 2.4 Työajan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 2 SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010... 3 2. KUNNAN ORGANISAATION UUDISTAMINEN... 4 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 4 Henkilöstömäärän kehitys... 4 Henkilöstön kielijakauma...

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset...

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 1 1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 7 2.2 Sairauspoissaoloihin liittyvä toimintateoreettinen

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi SISÄLTÖ sivu 1. Johdanto 1 2. Työntekijän huolenpito työkyvystään 1 3. Varhainen tuki luo hyvinvointia ja säästää kustannuksia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYS 1. Katsaus raportointivuoteen 2014... 3 2. Sipoon kunnan henkilöstöstrategian painopistealueet... 5 3. Henkilöstöresurssit... 6 Henkilötyövuodet... 6 Henkilöstömäärän kehitys...

Lisätiedot

Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä

Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä Hei, K ädessäsi on Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli. Tämä ohje on laadittu esimiehille ja työntekijöille avuksi tunnistamaan mahdollisimman varhain

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI TUNNISTA TYÖKYKY OK OTA PUHEEKSI SEURAA JA ARVIOI SOVI JA TOIMI AKTIIVISEN TUEN MALLI/ HYRYNSALMEN KUNTA 1. JOHDANTO... 4 2. MIKSI? Aktiivisen tuen mallin perustelut...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 13530 Hämeenlinna Puh. 03 6291 Hämeenlinnan yksikkö Ahvenistontie 20 13530 HÄMEENLINNA vaihde 03 6291 Riihimäen yksikkö Kontiontie 77, 11120 RIIHIMÄKI PL 140, 11101 RIIHIMÄKI vaihde

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sisällysluettelo Ihmeidentekijöitä 2 Uusin silmin 3 Tavoitteet ja toiminta 2014 4 Henkilöstön tunnuslukuja 5 Henkilöstömäärän muutokset 6 Henkilöstörakenne 8 Työpanos 11 Henkilöstömenot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 KEMIN KAUPUNKI Sisällysluettelo Johdanto 1 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 1.1 Henkilöstömäärän kehitys 3 1.2 Ikä- ja sukupuolijakauma 6 1.3 Eläkkeelle siirtyminen ja muu poistuma

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013. HSY:n hallitus 11.4.2014

Henkilöstökertomus 2013. HSY:n hallitus 11.4.2014 Henkilöstökertomus 2013 HSY:n hallitus 11.4.2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2014 Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

6. Rekrytointi...15 6.1. Havainnot toimialoilta... 16

6. Rekrytointi...15 6.1. Havainnot toimialoilta... 16 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 4 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2013... 4 2.2. Vakinaiset ja määräaikaiset toimialoittain 31.12.2013... 4 2.3. Työllistäminen... 6 2.4.

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YT-toimikunta 24.3.2014 9 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöjaosto 24.32014 22 Sisällys 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot