Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöraportti. Tilastotiedot"

Transkriptio

1 Henkilöstöraportti Tilastotiedot

2 Henkilöstöraportin tilasto-osio 2 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä toimialoittain 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko- ja osa-aikainen henkilöstö 8 Henkilöstö yhteensä Henkilöstömäärä suhteessa väestömäärään 9 Henkilötyövuodet 10 Henkilöstön sukupuolijakauma 11 Vakinaisen henkilöstön palvelusaika vuosissa 12 Vakinainen henkilöstö osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä 13 Vakinaisen henkilöstön tutkintojen jakauma 14 Vakinaisen henkilöstön koulutusaste 15 Vakinaisen kuukausi- ja tuntipalkkaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus 16 Henkilöstön keski-ikä 17 Vakinainen henkilöstö ikäryhmittäin 18 Henkilöstön poissaolot 19 Eläköityminen Vakinainen henkilöstö 19 Eläkkeelle jääneiden keski-ikä Vakinainen henkilöstö 20 Vuorotteluvapaat Sairaus- ja työtapaturmapoissaolojen jakauma 22 Kokonaistyöajan jakauma sukupuolittain 23 Työelämän joustot Työtapaturmamäärät ja niiden kehitys Henkilöstö verotuskunnan mukaan 25 Kieliryhmien osuus henkilöstöstä 26 Tunnusluvut

3 Henkilöstöraportin tilasto-osio 3 Lukijalle Tämä julkaisu kertoo tilastotiedoin kaupungin henkilöstön tilasta, määrästä ja rakenteesta sekä raportoi tärkeimmistä henkilöstöpolitiikan tuloksista. Se sisältää vuosittain tuotettavia henkilöstötietoja, joihin henkilöstöraportti perustuu. Julkaisun tiedot on kerätty toimiala, virasto- ja liikelaitostasolla ja mukana on myös vuosivertailuja. Tämä verkkojulkaisu tukee tilastoilla henkilöstöraporttia. Lopussa on myös vertailutietoa pääkaupunkiseudun kaupungeista. Tilastot on muodostettu tilanteesta kertymätietoja lukuun ottamatta. Asta Enroos va. henkilöstöjohtaja

4 Henkilöstöraportin tilasto-osio 4 Henkilöstö yhteensä toimialoittain Vakinaiset Määräaikaiset Palkkatuetut Yhteensä ilman palkkatuettuja Muutos Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Kaupunkiympäristön toimiala Kaupunkiympäristön toimiala (ilman liikelaitoksia) Liikennelaitos Pelastuslaitos Keskushallinto Kaupunginkanslia Korkeasaaren eläintarha Palvelukeskus Rakentamispalvelu Taloushallintopalvelu Tarkastusvirasto Työterveys Helsinki Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Yhteensä

5 Henkilöstöraportin tilasto-osio 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö Vakinaiset Määräaikaiset Palkkatuetut Yhteensä ilman palkkatuettuja Muutos Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Kaupunkiympäristön toimiala Kaupunkiympäristön toimiala (ilman liikelaitoksia) Liikennelaitos Pelastuslaitos Keskushallinto Kaupunginkanslia Korkeasaaren eläintarha Palvelukeskus Rakentamispalvelu Taloushallintopalvelu Tarkastusvirasto Työterveys Helsinki Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Yhteensä

6 Henkilöstöraportin tilasto-osio 6 Tuntipalkkainen henkilöstö Vakinaiset Määräaikaiset Palkkatuetut Yhteensä ilman palkkatuettuja Muutos Kaupunkiympäristön toimiala Liikennelaitos Keskushallinto Rakentamispalvelu Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Yhteensä

7 Henkilöstöraportin tilasto-osio 7 Koko- ja osa-aikainen henkilöstö Ilman palkkatuettuja Kokoaikaiset Osa-aikaiset Osa-aikaiset Yhteensä Yhteensä kaikki Osa-aikaiset Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Yht. Yht. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ,8 % 8,1 % 7,8 % Kaupunkiympäristön toimiala ,2 % 14,1 % 11,6 % Kaupunkiympäristön toimiala (ilman liikelaitoksia) ,4 % 2,2 % 3,4 % Liikennelaitos ,4 % 34,7 % 29,0 % Pelastuslaitos ,2 % 1,1 % 1,6 % Keskushallinto ,2 % 47,1 % 27,6 % Kaupunginkanslia ,0 % 2,0 % 5,4 % Palvelukeskus ,1 % 4,5 % 9,2 % Rakentamispalvelu ,1 % 70,3 % 67,3 % Taloushallintopalvelu ,2 % 3,6 % 6,7 % Tarkastusvirasto Työterveys Helsinki ,3 % 18,0 % Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ,2 % 24,0 % 20,3 % Sosiaali- ja terveystoimiala ,1 % 7,6 % 11,5 % Yhteensä ,6 % 18,1 % 12,4 % Yhteensä ,1 % 19,0 % 13,0 %

8 Henkilöstöraportin tilasto-osio 8 Henkilöstö yhteensä Vakinaiset Määräaikaiset Palkkatuetut Yhteensä kaikki Yhteensä ilman palkkatuettuja Henkilöstömäärä suhteessa väestömäärään Helsingin väestömäärä Kaupungin henkilöstömäärä Asukas/ työntekijä , , , ,3

9 Henkilöstöraportin tilasto-osio 9 Henkilötyövuodet Vakinaiset ja määräaikaiset, ilman työllistettyjä ja opettajia Muutos Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala* Kaupunkiympäristön toimiala Kaupunkiympäristön toimiala (ilman liikelaitoksia) Liikennelaitos Pelastuslaitos Keskushallinto Kaupunginkanslia Korkeasaaren eläintarha Palvelukeskus Rakentamispalvelu Taloushallintopalvelu Tarkastusvirasto Työterveys Helsinki Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Yhteensä * Jos opettajat mukana, htv vuonna 2018 (Lähde: ehevy) Tilastoinnin perusteita muutettu, tilasto ei ole vertailukelpoinen suhteessa aikaisemmin julkaistuihin raportteihin

10 Henkilöstön sukupuolijakauma Henkilöstöraportin tilasto-osio 10 Kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset Vakinaiset Määräaikaiset Palkkatuetut Vakinaiset Määräaikaiset Palkkatuetut Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naisten osuus Miesten osuus Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ,8 % 15,2 % Kaupunkiympäristön toimiala ,3 % 64,7 % Kaupunkiympäristön toimiala (ilman liikelaitoksia) ,6 % 49,4 % Liikennelaitos ,1 % 71,9 % Pelastuslaitos ,0 % 89,0 % Keskushallinto ,1 % 38,9 % Kaupunginkanslia ,5 % 32,5 % Palvelukeskus ,3 % 16,7 % Rakentamispalvelu ,3 % 77,7 % Taloushallintopalvelu ,5 % 14,5 % Tarkastusvirasto ,5 % 37,5 % Työterveys Helsinki ,2 % 6,8 % Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ,9 % 46,1 % Sosiaali- ja terveystoimiala ,9 % 15,1 % Yhteensä ,1 % 23,9 %

11 Henkilöstöraportin tilasto-osio 11 Vakinaisen henkilöstön palvelusaika vuosissa Alle Yli 24 Yhteensä Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Kaupunkiympäristön toimiala Kaupunkiympäristön toimiala (ilman liikelaitoksia) Liikennelaitos Pelastuslaitos Keskushallinto Kaupunginkanslia Palvelukeskus Rakentamispalvelu Taloushallintopalvelu Tarkastusvirasto Työterveys Helsinki Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Yhteensä %-osuus ,1 % 15,2 % 22,2 % 16,3 % 10,8 % 7,7 % 17,7 % %-osuus ,5 % 15,9 % 23,6 % 14,4 % 11,9 % 6,5 % 19,2 %

12 Henkilöstöraportin tilasto-osio 12 Vakinainen henkilöstö osa-aikaja osatyökyvyttömyyseläkkeellä Osa-aikaeläke Osatyökyvyttömyyseläke Kaikki yhteensä Naiset Miehet Yhteensä Naiset Miehet Yhteensä Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Kaupunkiympäristön toimiala Kaupunkiympäristön toimiala (ilman liikelaitoksia) Liikennelaitos Pelastuslaitos Keskushallinto Kaupunginkanslia Korkeasaaren eläintarha 4 Palvelukeskus Rakentamispalvelu Taloushallintopalvelu Tarkastusvirasto Työterveys Helsinki Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Yhteensä Osa-aikaeläke Osatyökyvyttömyyseläke Yhteensä Naiset Miehet Yhteensä Naiset Miehet Yhteensä Naiset Miehet Kaikki yhteensä

13 Henkilöstöraportin tilasto-osio 13 Vakinaisen henkilöstön tutkintojen jakauma Tilastoaineisto tulossa

14 Henkilöstöraportin tilasto-osio 14 Vakinaisen henkilöstön koulutusaste Tilastoaineisto tulossa

15 Henkilöstöraportin tilasto-osio 15 Vakinaisen kuukausi- ja tuntipalkkaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus Eläkkeelle siirtyneet Eronneet Muu syy Lähteneet yhteensä Lähtö-% Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ,54 % Kaupunkiympäristön toimiala ,13 % Kaupunkiympäristön toimiala (ilman liikelaitoksia) ,86 % Liikennelaitos ,98 % Pelastuslaitos ,65 % Keskushallinto ,92 % Kaupunginkanslia ,15 % Palvelukeskus ,87 % Rakentamispalvelu ,76 % Taloushallintopalvelu ,16 % Tarkastusvirasto ,25 % Työterveys Helsinki ,03 % Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ,01 % Sosiaali- ja terveystoimiala ,70 % Yhteensä ,85 % Kaupunki yhteensä Omasta pyynnöstä eronneet Muu syy Eronneet yhteensä Eläkkeet yhteensä

16 Henkilöstöraportin tilasto-osio 16 Henkilöstön keski-ikä Ilman palkkatuettuja Vakinaiset Määräaikaiset Kaikki yhteensä Naiset Miehet Yhteensä Naiset Miehet Yhteensä Naiset Miehet Yhteensä Mediaani Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 45,5 46,4 45,6 38,1 40,1 38,5 43,9 44,8 44,1 46,5 Kaupunkiympäristön toimiala 46,7 46,0 46,3 35,9 37,0 36,5 45,7 45,5 45,6 44,0 Kaupunkiympäristön toimiala (ilman liikelaitoksia) 49,2 49,5 49,3 37,6 40,3 38,7 48,0 48,8 48,4 Liikennelaitos 42,5 44,0 43,9 33,3 33,5 33,5 41,3 43,6 43,4 Pelastuslaitos 41,7 44,3 43,6 31,4 35,2 34,0 40,9 43,7 42,9 Keskushallinto 48,2 47,4 47,9 39,8 37,3 38,7 47,5 46,2 47,0 44,0 Kaupunginkanslia 35,4 34,0 35,2 35,4 34,0 35,2 Tarkastusvirasto 44,2 43,3 43,9 44,2 43,3 43,9 Kaupunginkanslia 48,7 48,5 48,6 39,8 39,8 39,8 47,3 47,0 47,2 Korkeasaaren eläintarha 52,1 45,7 51,3 38,9 36,2 38,2 50,9 43,8 49,9 Taloushallintopalvelu 47,6 48,3 48,1 38,8 36,4 37,0 46,4 46,9 46,8 Rakentamispalvelu 50,5 45,1 50,2 41,1 38,0 40,6 49,2 42,5 48,8 Työterveys Helsinki 47,0 43,4 46,4 40,9 38,4 40,2 46,7 43,0 46,1 Palvelukeskus 48,6 47,7 48,2 35,1 38,1 36,5 46,6 46,3 46,5 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 46,4 45,7 46,3 36,6 36,5 36,6 44,4 43,1 44,2 43,0 Sosiaali- ja terveystoimiala 46,3 46,5 46,4 37,4 37,9 37,5 44,6 45,0 44,7 46,5 Yhteensä 46,3 46,4 46,4 36,8 37,0 36,9 44,6 44,8 44,7

17 Henkilöstöraportin tilasto-osio 17 Vakinainen henkilöstö ikäryhmittäin alle 30 % % % % 60 ja yli % Yhteensä Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 977 9,3 % ,4 % ,1 % ,6 % ,6 % Kaupunkiympäristön toimiala 269 8,2 % ,3 % ,4 % ,0 % ,0 % Kaupunkiympäristön toimiala (ilman liikelaitoksia) 56 3,7 % ,9 % ,1 % ,7 % ,7 % Pelastuslaitos 41 6,1 % ,3 % ,8 % ,4 % 55 8,2 % 667 Liikennelaitos ,6 % ,6 % ,7 % ,3 % 108 9,8 % Keskushallinto 233 6,3 % ,9 % ,6 % ,9 % ,4 % Tarkastusvirasto 2 12,5 % 3 18,8 % 7 43,8 % 2 12,5 % 2 12,5 % 16 Kaupunginkanslia 11 1,7 % ,9 % ,9 % ,5 % ,0 % 629 Taloushallintopalvelu 15 4,3 % 47 13,5 % 52 14,9 % ,8 % 82 23,5 % 349 Rakentamispalvelu 70 5,8 % ,1 % ,3 % ,1 % ,6 % Työterveys Helsinki 3 2,2 % 24 17,5 % 27 19,7 % 59 43,1 % 24 17,5 % 137 Palvelukeskus 132 9,5 % ,6 % ,3 % ,7 % ,9 % Kulttuurin ja vapaa ajan toimiala 66 4,1 % ,9 % ,7 % ,7 % ,5 % Sosiaali ja terveystoimiala ,8 % ,9 % ,3 % ,9 % ,2 % Yhteensä ,3 % ,1 % ,5 % ,1 % ,0 % Yhteensä ,4 % ,6 % ,8 % ,6 % ,6 % Muutos 8 0,1 % 184 0,5 % 60 0,3 % 106 0,5 % 139 0,4 % 149

18 Henkilöstöraportin tilasto-osio 18 Henkilöstön poissaolot Vakinaiset ja määräaikaiset, ilman palkkatuettuja Kuntoutus Opintovapaa Perhevapaa Vuosiloma Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 0,1 % 1,6 % 4,5 % 4,6 % 0,2 % 7,9 % 2,2 % 5,1% Kaupunkiympäristön toimiala 0,1 % 1,1 % 1,7 % 4,3 % 0,3 % 11,6 % 0,6 % 2,4% Kaupunkiympäristön toimiala (ilman liikelaitoksia) 0,1 % 0,6 % 2,0 % 3,2 % 0,3 % 12,2 % 0,6 % 3,7% Pelastuslaitos 0,0 % 1,8 % 1,8 % 5,3 % 0,1 % 10,4 % 0,9 % 1,4% Liikennelaitos 0,0 % 1,2 % 1,0 % 5,2 % 0,4 % 12,2 % 0,4 % 0,9% Keskushallinto 0,1 % 1,1 % 2,5 % 4,8 % 0,2 % 11,1 % 1,0 % 3,0% Kaupunginkanslia 0,1 % 1,4 % 3,1 % 2,4 % 0,2 % 11,9 % 1,1 % 6,5% Korkeasaaren eläintarha Palvelukeskus 0,1 % 1,2 % 3,7 % 6,2 % 0,1 % 11,6 % 1,1 % 0,9% Rakentamispalvelu 0,1 % 1,2 % 1,0 % 4,7 % 0,4 % 9,6 % 0,9 % 2,5% Taloushallintopalvelu 0,2 % 0,3 % 1,9 % 5,1 % 0,3 % 12,6 % 0,4 % 6,4% Tarkastusvirasto 0,5 % 6,6 % 12,1 % 0,2 % 2,8% Työterveys Helsinki 0,3 % 1,3 % 1,9 % 3,2 % 0,3 % 11,5 % 1,5 % 3,6% Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 0,1 % 1,5 % 1,8 % 4,1 % 0,3 % 11,0 % 1,4 % 4,0% Sosiaali- ja terveystoimiala 0,1 % 1,6 % 4,4 % 5,2 % 0,2 % 10,7 % 1,3 % 6,1% Yhteensä 0,1 % 1,5 % 3,8 % 4,8 % 0,2 % 9,9 % 1,5 % 4,9% Muu* * Kokonaisuuteen kuuluu muun muassa toisen tehtävän hoito kaupungin sisällä. Sairauspoissaolot Sairaus- ja tapaturmapoissaolot Vuorotteluvapaa Yksityisasia Työtapaturmapoissaolot Yhteensä ,9 % 0,2 % 5,1 % ,8 % 0,2 % 4,9 % ,6 % 0,2 % 4,8 % ,6 % 0,2 % 4,8 % Tilastoinnin perusteita muutettu, tilasto ei ole vertailukelpoinen suhteessa aikaisemmin julkaistuihin raportteihin

19 Henkilöstöraportin tilasto-osio 19 Eläköityminen Vakinainen henkilöstö Henkilöitä Osuus Henkilöitä Osuus Henkilöitä Osuus Henkilöitä Osuus Vanhuuseläke 645 1,9 % 682 2,0 % 656 1,7 % 517 1,5 % Varhennettu vanhuuseläke 12 0,0 % 16 0,0 % 13 0,0 % 14 0,0 % Yksilöllinen varhaiseläke 8 0,0 % 8 0,0 % 4 0,0 % 1 0,0 % Täysi työkyvyttömyyseläke 112 0,3 % 128 0,4 % 103 0,3 % 93 0,3 % Eläkkeet yhteensä 777 2,3 % 834 2,5 % 776 2,0 % 625 1,9 % Eläkkeelle jääneiden keski-ikä Vakinainen henkilöstö Varhennettu vanhuuseläke 63,0 62,6 62,8 62,6 Yksilöllinen varhaisseläke 62,8 63,1 63,0 47,0 Työkyvyttömyyseläke 57,8 57,3 58,7 59,0 Ennen eläkeikää yhteensä 58,6 58,2 59,3 59,4 Vanhuuseläke 62,4 62,7 62,3 63,1 Kaikki yhteensä 61,7 61,9 61,8 62,5 Tilastoinnin perusteita muutettu, tilasto ei ole vertailukelpoinen suhteessa aikaisemmin julkaistuihin raportteihin

20 Henkilöstöraportin tilasto-osio 20 Vuorotteluvapaat Henkilöitä Keski-ikä Henkilöitä Keski-ikä Henkilöitä Keski-ikä Henkilöitä Keski-ikä Naiset , , , ,28 Miehet , , , ,02 Yhteensä , , , ,00

21 Henkilöstöraportin tilasto-osio 21 Sairaus- ja työtapaturmapoissaolojen jakauma Vakinaiset ja määräaikaiset, ilman palkkatuettuja 1 3 pv 4 7 pv 8 14 pv pv yli 30 pv Poissaolo-% Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 24,5 % 16,2 % 12,9 % 15,6 % 30,9 % 4,6 % Kaupunkiympäristön toimiala 21,6 % 14,8 % 15,0 % 16,6 % 32,0 % 4,3 % Kaupunkiympäristön toimiala (ilman liikelaitoksia) 22,1 % 13,1 % 11,6 % 14,6 % 38,6 % 3,2 % Liikennelaitos 23,4 % 16,1 % 18,0 % 15,9 % 26,7 % 5,3 % Pelastuslaitos 17,8 % 15,1 % 14,4 % 21,0 % 31,7 % 5,2 % Keskushallinto 21,1 % 15,4 % 14,0 % 16,4 % 33,2 % 4,8 % Kaupunginkanslia 30,3 % 13,8 % 14,9 % 16,5 % 24,5 % 2,4 % Palvelukeskus 18,3 % 17,5 % 14,7 % 16,0 % 33,6 % 6,2 % Rakentamispalvelu 21,2 % 13,6 % 13,9 % 16,5 % 34,8 % 4,7 % Taloushallintopalvelu 25,8 % 13,3 % 11,2 % 16,3 % 33,4 % 5,1 % Tarkastusvirasto 6,1 % 8,9 % 3,3 % 13,3 % 68,4 % 6,6 % Työterveys Helsinki 20,6 % 15,6 % 11,9 % 23,0 % 28,9 % 3,2 % Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 23,9 % 14,7 % 10,7 % 14,3 % 36,4 % 4,1 % Sosiaali- ja terveystoimiala 22,3 % 16,1 % 13,0 % 16,9 % 31,7 % 5,2 % Yhteensä 22,9 % 15,9 % 13,1 % 16,3 % 31,8 % 4,8 % 1 3 pv 4 7 pv 8 14 pv pv yli 30 pv ,9 % 16,0 % 14,7 % 16,6 % 31,8 % ,2 % 16,5 % 13,4 % 15,1 % 31,8 % ,0 % 15,5 % 13,1 % 15,7 % 32,7 % ,9 % 15,9 % 13,1 % 16,3 % 31,8 % Tilastoinnin perusteita muutettu, tilasto ei ole vertailukelpoinen suhteessa aikaisemmin julkaistuihin raportteihin

22 Henkilöstöraportin tilasto-osio 22 Kokonaistyöajan jakauma sukupuolittain Vakinaiset ja määräaikaiset, ilman palkkatuettuja ja opettajia Naiset Tehty työaika 69,5 % 69,4 % 69,8 % 69,3 % Vuosiloma 11,4 % 11,1 % 11,0 % 11,1 % Sairaus- ja tapaturmapoissaolot 5,7 % 5,6 % 5,5 % 5,5 % Perhevapaat 5,1 % 5,2 % 5,0 % 4,9 % Opintovapaat 1,3 % 1,6 % 1,6 % 1,7 % Yksityisasia 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % Vuorotteluvapaa 0,9 % 0,8 % 0,4 % 0,2 % Kuntoutus 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Muu 4,3 % 4,6 % 5,0 % 5,7 % Naiset 2018 Miehet 2018 Miehet Tehty työaika 78,4 % 78,7 % 78,9 % 78,2 % Vuosiloma 11,1 % 10,7 % 10,6 % 10,9 % Sairaus- ja tapaturmapoissaolot 4,6 % 4,3 % 4,0 % 4,1 % Perhevapaat 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % Opintovapaat 0,8 % 0,9 % 1,1 % 1,1 % Yksityisasia 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,2 % Vuorotteluvapaa 0,6 % 0,5 % 0,3 % 0,2 % Kuntoutus 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Muu 2,7 % 3,0 % 3,2 % 3,6 % Tilastoinnin perusteita muutettu, tilasto ei ole vertailukelpoinen suhteessa aikaisemmin julkaistuihin raportteihin

23 Henkilöstöraportin tilasto-osio 23 Työelämän joustot Henkilöiden määrä, vakinaiset ja määräaikaiset, koko henkilöstö Muutos Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Perhevapaat yhteensä Hoitovapaa Isyysvapaa Tilapäinen hoitovapaa Vanhempainvapaa Äitiysvapaa Osittainen hoitovapaa Osa-aikaeläke Opintovapaa Vuorotteluvapaa Yksityisasia Yhteensä Tilastoinnin perusteita muutettu, tilasto ei ole vertailukelpoinen suhteessa aikaisemmin julkaistuihin raportteihin Työtapaturmamäärät ja niiden kehitys * 2016* 2017* 2018 Työpaikkatapaturmien lukumäärä Työpaikkatapaturmataajuus lkm/miljoonaa tehtyä työtuntia kohti Työpaikkatapaturmataajuus lkm/miljoonaa tehtyä työtuntia kohti, vähintään 4 päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneet 21,0 20,0 22,4 21,0 8,8 8,1 9,0 7,3 Työmatkatapaturmien lukumäärä Työmatkatapaturmien lukumäärä 100 työntekijää kohti 1,4 1,7 1,8 2,0 * Työtapaturmien tilastointiperiaatteita muutettiin vuodelle 2018 ja vuosien luvut on päivitetty vertailukelpoisiksi vuoden 2018 kanssa.

24 Henkilöstöraportin tilasto-osio 24 Henkilöstö verotuskunnan mukaan Vakinaiset ja määräaikaiset, ilman palkkatuettuja Yhteensä % Helsinki ,3 % Muu pk-seutu ,6 % Espoo ,9 % Kauniainen 59 0,2 % Vantaa ,6 % Kehyskunnat ,7 % Hyvinkää 160 0,4 % Järvenpää 328 0,9 % Kerava 332 0,9 % Kirkkonummi 228 0,6 % Nurmijärvi 346 0,9 % Sipoo 302 0,8 % Tuusula 316 0,8 % Vihti 151 0,4 % Muut kunnat ,4 % Yhteensä ,0 %

25 Kieliryhmien osuus henkilöstöstä Vakinaiset ja määräaikaiset, ilman palkkatuettuja Henkilöstöraportin tilasto-osio 25 Kaikista palvelussuhteista 2017 Kaikista palvelussuhteista 2018 Suomi Ruotsi Muu Suomi Ruotsi Muu Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 86,6 % 8,0 % 5,4 % 85,6 % 8,4 % 6,0 % Kaupunkiympäristön toimiala 95,9 % 2,0 % 2,1 % 95,7 % 1,9 % 2,4 % Kaupunkiympäristön toimiala (ilman liikelaitoksia) 96,5 % 2,1 % 1,4 % 96,6 % 2,0 % 1,4 % Liikennelaitos 93,9 % 1,3 % 4,8 % 93,7 % 1,4 % 4,8 % Pelastuslaitos 97,2 % 2,3 % 0,5 % 97,0 % 2,4 % 0,7 % Keskushallinto 92,5 % 1,4 % 6,0 % 91,8 % 1,5 % 6,7 % Kaupunginkanslia 94,9 % 2,6 % 2,5 % 95,0 % 2,7 % 2,3 % Korkeasaaren eläintarha 92,8 % 3,6 % 3,6 % Palvelukeskus 85,7 % 0,9 % 13,4 % 84,2 % 1,0 % 14,8 % Rakentamispalvelu 96,6 % 1,1 % 2,2 % 96,3 % 1,3 % 2,4 % Taloushallintopalvelu 93,8 % 0,4 % 5,7 % 93,5 % 0,4 % 6,1 % Tarkastusvirasto 100,0 % 100,0 % Työterveys Helsinki 94,9 % 2,6 % 2,6 % 94,4 % 4,0 % 1,5 % Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 90,4 % 2,7 % 6,9 % 89,6 % 3,0 % 7,4 % Sosiaali- ja terveystoimiala 86,2 % 2,4 % 11,4 % 86,6 % 2,4 % 10,9 % Yhteensä, % 88,3 % 4,2 % 7,5 % 87,7 % 4,6 % 7,8 % Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Kaupunkiympäristön toimiala Kaupunkiympäristön toimiala (ilman liikelaitoksia) Liikennelaitos Pelastuslaitos Keskushallinto Kaupunginkanslia Korkeasaaren eläintarha Palvelukeskus Rakentamispalvelu Taloushallintopalvelu Tarkastusvirasto Työterveys Helsinki Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Yhteensä, lkm

26 Henkilöstöraportin tilasto-osio 26 Tunnusluvut Tunnusluvut on esitetty ilman työllistettyjä kaupunkiin nähden. Eli jos henkilö on vakituinen mutta poiminta- ajankohtana hoitanut sijaisuutta, hänet luokitellaan vakituiseksi. Tiedot on poimittu ajankohdasta Tunnuslukujen kerääjät Marja Pakarinen, Espoo Anne Arento-Manerva, Helsinki Kaisa Halme, Vantaa

27 Henkilöstöraportin tilasto-osio 27 Espoon, Helsingin ja Vantaan vertailukelpoiset tunnusluvut Tunnusluku Kunta Palvelussuhteiden lukumäärä Espoo Helsinki Vantaa Työllistettyjä Espoo Helsinki Vantaa Vakinaisia, % Espoo 80,8 81,9 80,3 81,2 81,0 Helsinki 84,0 83,0 81,9 82,2 81,4 Vantaa 82,0 81,6 82,2 82,5 80,7 Naisten osuus henkilöstöstä, % Espoo 79,8 79,5 79,5 79,6 79,8 Helsinki 74,5 77,0 76,7 76,4 76,4 Vantaa 79,8 80,1 80,2 80,1 80,5 Naisten osuus johtotehtävissä, % Espoo 43,6 43,6 44,4 42,9 45,7 Keski-ikä Ylemmällä rivillä koko henkilöstön ja alemmalla rivillä vakituisen henkilöstön keski-ikä Keskimääräinen palvelusaika, vuotta Vakituinen henkilöstö Helsinki 39,5 43,9 48,3 54,9 53,3 Vantaa 46,5 50,0 47,6 50,0 55,0 Espoo 44,6 44,6 44,5 44,5 44,5 46,1 46,1 46,2 46,0 46,0 Helsinki 44,8 44,7 44,6 44,7 44,7 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 Vantaa 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 46,1 46,1 46,0 46,0 46,0 Espoo 12,5 12,4 12,5 12,2 12,0 Helsinki 13,1 13,2 13,3 13,2 13,1 Vantaa 12,6 12,5 12,3 12,2 12,1 Lähtövaihtuvuus, % Espoo 6,4 5,2 5,5 6,3 6,5 josta eläkkeelle siirtyneet 2,2 2,0 2,4 2,1 1,9 Helsinki 5,9 6,0 6,2 6,7 6,9 josta eläkkeelle siirtyneet 2,5 2,6 2,7 2,5 2,0 Vantaa 5,7 5,4 6,2 6,8 8,2 josta eläkkeelle siirtyneet 1,9 2,2 2,3 2,2 1,9 Eläkeikä Espoo 63,3 63,7 63,6 63,5 63,3 Helsinki 63,6 63,4 63,4 63,7 64,0 Vantaa 63,1 62,9 63,5 63,2 62,9 Vanhuuseläkkeiden osuus, % Espoo 90,9 92,4 90,8 87,3 84,4 Helsinki 82,4 82,7 81,8 84,5 82,7 Vantaa 84,6 83,2 90,6 87,0 84,4

28 Henkilöstöraportin tilasto-osio 28 Tunnusluku Kunta Koulutustasomittain Espoo 5,1 5,2 5,4 5,5 5,6 Korkeakoulutaso, % Ylemmällä rivillä korkeakoulutettujen osuus henkilöstöstä, alemmalla rivillä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus korkeakoulutetuista Maahanmuuttajia, % Virallisesta henkilöstömäärästä Helsinki 5,0 5,1 4,8 5,3 5,3 Vantaa 5,7 5,8 5,9 6,0 6,0 Espoo 45,0 45,8 49,5 50,5 52,0 38,9 41,4 42,3 44,3 44,3 Helsinki 51,1 53,3 54,7 55,9 56,0 58,0 58,2 57,8 57,5 56,9 Vantaa 52,9 52,9 53,0 53,5 53,0 58,1 58,5 59,1 59,3 59,5 Espoo 5,6 5,5 5,5 5,9 6,2 Helsinki 6,6 6,4 6,6 6,4 6,4 Vantaa 3,9 4,0 4,4 4,7 5,2 Terveysperusteiset poissaolot, % Espoo 4,1 4,0 4,2 4,3 4,4 Terveysperusteiset poissaolot Päivää/henkilötyövuosi Helsinki 5,0 5,2 5,0 4,8 4,9 Vantaa 4,6 4,5 4,6 4,5 4,7 Espoo 15,0 14,5 15,1 15,8 16,1 Helsinki 18,4 18,9 18,3 17,5 17,8 Vantaa 16,7 16,5 16,6 16,5 17,2 Ei yhtään sairauspoissaolopäivää, % Espoo 26 % 26 % 23 % 25 % 24 % Palkkasumman kasvu, % Kun huomioidaan org. muutokset Vuokratyövoima, euroa/vuosi Ylemmällä rivillä vuokratyövoima kokonaisuudessaan, alemmalla Seuren osuus vuokratyövoimasta Helsinki 25 % 25 % 24 % 24 % 24 % Vantaa 25 % 25 % 23 % 25 % 24 % Espoo 2,4 1,0 0,4 0,02 3,4 Helsinki 0,7 1,0 1,4 0,1 0,1 Vantaa 1,5 1,9 2,2 0,8 2,8 Espoo Helsinki Vantaa Seuren henkilötyövuodet Espoo Helsinki Vantaa

29 Henkilöstöraportin tilasto-osio 29 Kaupunginkanslia Pohjoisesplanadi Helsinki PL Puhelinvaihde

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot Henkilöstöraportti 8. 10. 2018 Tilastotiedot 2017 www.hel.fi Henkilöstöraportin tilasto-osio 2 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä toimialoittain 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 10.05.2017 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2016 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko- ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 06.06.2016 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2015 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 2015 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko-

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Päivitetty 13.2.215 Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 1 (11) HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 31.12.2011 Henkilöstön määrä 31.12.2011 oli (työllistetyt pois luettuina) 39438 henkilöä, joista 32801 oli vakinaisia ja 6637 määräaikaisia. Vuoden 2011 kahdentoista ensimmäisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 Yhtymävaltuusto 14.6.2018 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2012 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lääkärit 137

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA HELSINGIN KAUPUNKI 1(10) Jakelussa mainituille HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 31.12.2008 Henkilöstön määrä 31.12.2008 oli (työllistetyt pois luettuina) 38 915 henkilöä, joista 32 273 oli vakinaisia ja 6 642

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA HELSINGIN KAUPUNKI 1(10) Jakelussa mainituille HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 31.12.2006 Henkilöstön määrä 31.12.2006 oli (työllistetyt pois luettuina) 38 034 henkilöä, joista 32 042 oli vakinaisia ja 5 992

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Väestöennusteet. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty

Väestöennusteet. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty Väestöennusteet Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki tea.tikkanen[at]hel.fi Päivitetty 1.3.217 Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Kuvioissa ja taulukoissa

Lisätiedot

Väestöennusteet. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty

Väestöennusteet. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty Väestöennusteet Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki tea.tikkanen[at]hel.fi Päivitetty 6.2.218 Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Kuvioissa ja taulukoissa

Lisätiedot

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Päivitetty 13.2.2015 Väestörakenne Helsingin seudun vuotuinen väestönkasvu vuosina 1990 2013, % 1,8 1,6 1,4 Kasvu / vuosi % 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4

Lisätiedot

Henkilöstömäärät. Ikäjakauma. Poissaolot. Työtapaturmat. Henkilöstömenot

Henkilöstömäärät. Ikäjakauma. Poissaolot. Työtapaturmat. Henkilöstömenot Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömenot Henkilöstömäärän kehitys 2014 2015 2016 2017 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12. 972 987 977 950 Muutos edellisestä vuodesta + 15-10 - 27

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

ÄHTÄR]N. KAUPUNGiN 1-[ENKJLÖSTÖRAPORT 11

ÄHTÄR]N. KAUPUNGiN 1-[ENKJLÖSTÖRAPORT 11 ÄHTÄR]N KAUPUNGiN 1-[ENKJLÖSTÖRAPORT 11 2016 4, \- mk 0O ~ JO ½ 4. Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista.

Lisätiedot

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet - Helsingin seudun väestöennuste - Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste - Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku Helsingissä,

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2018

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2018 2018:9 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2018 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017 2017:7 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011 - Väkiluku on kasvanut määrältään eniten Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. - Helsingin, Espoon, Vantaan, Järvenpään,

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2018

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2018 2018:15 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2018 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017 2017:15 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Suomen työeläkkeensaajat 2017

Suomen työeläkkeensaajat 2017 Suomen työeläkkeensaajat 201 Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen työeläkkeensaajat [verkkojulkaisu]. ISSN 2343-1342. Helsinki: Eläketurvakeskus 2018 Työeläkkeensaajat Kaikki työeläkkeensaajat vuosina

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista

Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 31.3.2017 Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

Väestö. Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Väestö. Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestörakenne Hli Helsingin i seudun vuotuinen väestönkasvu vuosina 1990 2012, % 1,8 1,6 14 1,4 Kasvu / vuosi % 1,2 1,0 0,8 0,6 04 0,4 0,2 0,0 1990

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista

Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 15.8.2018 Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

Väestö. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty

Väestö. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty Väestö Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki tea.tikkanen[at]hel.fi Päivitetty 6.2.2018 Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt aluejaot: - Pääkaupunkiseutu:,

Lisätiedot

Henkilöstötunnusluvut 2018

Henkilöstötunnusluvut 2018 Henkilöstötunnusluvut 2018 Toimintaympäristön tila Espoossa 2019 10.4.2019 Yhteenveto tärkeimmistä henkilöstöä koskevista tiedoista vuodelta 2018 Kaupungin tuloskortin henkilöstöä koskevat kolme tavoitetta

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista

Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 28.2.2019 Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 15.8.2018 Kevassa tehdyt valtion eläkejärjestelmää koskevat eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt aluejaot: Pääkaupunkiseutu:, Espoo, Vantaa, Kauniainen KUUMA kunnat: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi,

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 28.2.2019 Kevassa tehdyt valtion eläkejärjestelmää koskevat eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 31.3.2017 Kevassa tehdyt valtion eläkejärjestelmää koskevat eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 14 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007 u väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖOHJELMA... 3

HENKILÖSTÖOHJELMA... 3 Henkilöstötilinpäätös 217 Sivu 2 / 16 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 Henkilöstön määrä palvelussuhdelajeittain... 4 Vakituiset ja määräaikaiset... 5 Koko- ja osa-aikaiset...

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi-marraskuussa 2009

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi-marraskuussa 2009 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi-marraskuussa 2009 - Väkiluku on kasvanut määrältään eniten Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Nurmijärvellä ja Kirkkonummella

Lisätiedot

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja evankelisluterilaisen kirkon eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 15.8.2018 Kevassa tehdyt kirkon eläkejärjestelmää koskevat eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja evankelisluterilaisen kirkon eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 26.2.2018 Kevassa tehdyt kirkon eläkejärjestelmää koskevat eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

ÄT-[TÄRJN. KAUPUNGiN. 1-{ENKJLÖSTÖRAPOR i II

ÄT-[TÄRJN. KAUPUNGiN. 1-{ENKJLÖSTÖRAPOR i II ÄT-[TÄRJN KAUPUNGiN 1-{ENKJLÖSTÖRAPOR i II 2017 Kenkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Tilastoja 2013:25 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Päivi Selander Puh.09-310 36411 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt valtion eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat,

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2008

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 29 2008 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2008 Väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2019

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2019 Tilastoja 2019:6 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2019 Tilastoja ISSN 2489-4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 31036300

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 2016:28 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja evankelisluterilaisen kirkon eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 20.6.2017 Kevassa tehdyt kirkon eläkejärjestelmää koskevat eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2011

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2011 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 3 6 2 0 1 1 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2011 Kuva: Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015 2016:4 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(10) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosineljänneksellä 2011

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosineljänneksellä 2011 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 1 2 2 0 1 1 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosineljänneksellä 2011 Kuva: Helsingin

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2010

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2010 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 3 3 2 0 1 0 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2010 Kuva: Petri Berglund

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 2017:5 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

kunnista tammi maaliskuussa

kunnista tammi maaliskuussa Tilastoja 2014:13 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja etoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Tiivistelmä Väkiluku on kasvanut määrältään

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 36 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013 Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki 2010 Väkiluku on kasvanut

Lisätiedot

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2015:3 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-joulukuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 4. vuosineljänneksellä 2010

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 4. vuosineljänneksellä 2010 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 2 2 0 1 1 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 4. vuosineljänneksellä 2010 Kuva: Helsingin

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:22 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Väkiluku on kasvanut määrällisesti eniten Helsingissä, Vantaalla,

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2013 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 15 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2013 Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Matti Tirri 2000

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 2 2 0 1 2 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011 Kuva: Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin liikennelaitos. Henkilöstöraportti 2004

Helsingin kaupungin liikennelaitos. Henkilöstöraportti 2004 Helsingin kaupungin liikennelaitos Henkilöstöraportti 24 D: 1/25 Helsingin kaupungin liikennelaitos 1.6.25 Henkilöstöraportti 24 Lukijalle... 2 1. Käsitteitä... 3 2. Henkilöstövahvuus... 3 3. Henkilöstömenot...

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 3 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Työllisyysaste laskussa Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Vuoden 2013 vuosikeskiarvon

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 2015:25 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja evankelisluterilaisen kirkon eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 28.2.2019 Kevassa tehdyt kirkon eläkejärjestelmää koskevat eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 24 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2007 u Väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 2015:37 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 2015:14 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:30 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(10) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 25.10.2018 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Tässä esitetään tietoja kuntaryhmistä ja kunnista, jotka osallistuvat Helsingin seudun (14) yhteistyöhön

Tässä esitetään tietoja kuntaryhmistä ja kunnista, jotka osallistuvat Helsingin seudun (14) yhteistyöhön Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta vuonna 2006 - väkiluku on kasvanut määrällisesti eniten Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla - Keravan, Vantaan, Tuusulan, Hyvinkään,

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008 8131 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 2008 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008 Väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

HTV:t (poistyöll. HTV:t. Yhteensä. Nainen Lkm % ja harj.) kaikki. HTV:t. HTV:t. Yhteensä Lkm % (poistyöll. kaikki. ja harj.) HTV:t.

HTV:t (poistyöll. HTV:t. Yhteensä. Nainen Lkm % ja harj.) kaikki. HTV:t. HTV:t. Yhteensä Lkm % (poistyöll. kaikki. ja harj.) HTV:t. Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- ja harj.) Mies Mies Syyttäjälaitos 222 37,4 371 62,6 593 100 545,6 534,2 212 36,5 369 63,5 581 100 543,3 533,8 200 35,7 361 64,3 561 100 537,4 531,2

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2012

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2012 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 2 8 2 0 1 2 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2012 Kuva: Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Suomen työeläkkeensaajat 2018

Suomen työeläkkeensaajat 2018 Suomen työeläkkeensaajat 2018 Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen työeläkkeensaajat [verkkojulkaisu]. ISSN 2343-1342. Helsinki: Eläketurvakeskus 2019 Työeläkkeensaajat Kaikki työeläkkeensaajat vuosina

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2012

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2012 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 3 6 2 0 1 2 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2012 Väkiluku on kasvanut määrältään

Lisätiedot

Tuotetunnus Hinta Alv 0%

Tuotetunnus Hinta Alv 0% ELISA ADSL HINNASTO YRITYKSILLE 1.7.2015 ALKAEN 1/7 ELISA ADSL HINNASTO YRITYKSILLE 1.7.2015 ALKAEN HINNAT ALV 0% 1M/512k 2M/512k 8M/1M Full rate 24M/1M Full rate Helsingin seutu (sis. Helsinki, Espoo,

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2012

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2012 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 3 2 0 1 3 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2012 Kuva: Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön

Lisätiedot

Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä

Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä Forssan kaupungin HENKILÖSTÖ- KERTOMUS 2016 Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä Sisällys Henkilöstömäärä... 1 Henkilöstön määrä palvelussuhdetyypeittäin... 1 Henkilöstön sukupuolijakauma... 2 Henkilöstön

Lisätiedot

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Muuttoliike 213 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.215 Hyvinkään muuttoliiketilastot Muuttoliiketilastot kuvaavat henkilöiden muuttoja. Tilastoissa erotellaan Suomen aluerajojen ylittävät muutot eli

Lisätiedot