IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus

2 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS JA PALVELUSSUHTEEN LUONNE OSA-AIKAISUUS TEHTÄVÄNIMIKKEET IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUMA ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN VIRKA- JA TYÖVAPAIDEN KÄYTTÖ TYÖAIKA JA TYÖPANOS OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY TYÖTERVEYSHUOLTO SAIRAUSPOISSAOLOT TYÖTAPATURMAT TYÖHYVINVOINTI YHTEISTOIMINTA JA TYÖSUOJELUTOIMINTA PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET... 11

3 3 1. Johdanto Henkilöstöraportti 2014 sisältää katsauksen Iin kunnan henkilöstön määrään, rakenteeseen, toimintakykyyn ja työhyvinvointiin, yhteistoimintaan, palkkaukseen ja henkilöstökustannuksiin vuosien 2013 ja 2014 osalta. 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelussuhteen luonne Kunnissa ja kuntayhtymissä työskenteli henkilöä lokakuussa Kuntatyönantajat työllistävät siis noin viidenneksen kaikista työllisistä. Kuntapalvelut ovat hyvin työvoimakeskeisiä. Kuntatyönantajan 2013 palkkatilaston mukaan kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevistä työntekijöistä 78 % on vakinaisia, 21 % määräaikaisia ja 1 % työllistettyjä. Iin kunnan tilannetta on kuvattu taulukossa 1. Määräaikaiseen henkilökuntaan on kirjattu sijaiset ja muut määräaikaiset, esimerkiksi avoimen tehtävän hoitajat. Henkilöstö muutos vakinaiset määräaikaiset työllistetyt oppisopimuksella yhteensä Taulukko 1: Henkilöstömäärä osuus 2014 osuus käyttömenoista palkkamenojen 1000 käyttömenoista 1000 muutos % ,00 24,8 % ,9 % 1,9 Taulukko 2: Palkkamenot vv (1000 ) Sijaistyövoimaa käytetään etenkin hoito- ja hoiva- sekä opetustehtävissä, joissa palvelut ovat usein lakisääteisiä. Tilapäisistä palvelussuhteista merkittävin osa perustuu sijaistarpeeseen. Sijaisuuden perusteina ovat mm. sairaslomat, perhevapaat ja erilaiset harkinnanvaraiset vapaat sekä vuosilomat. Vuosilomasijaisuuksien määrää on pyritty rajoittamaan kehottamalla palvelualueita käyttämään hyödyksi koko lomakausi ( ), sijoittamaan lomat toimintayksikön mahdollisten kesä- tai talvikeskeytysten ajalle (esimerkiksi kouluille sijoitetut ruoka- ja puhdistuspalvelutyöntekijät) sekä välttämään lomien keskittämistä siten, että yksiköstä on yhtä aikaa pois useita henkilöitä, jolloin tehtäviä ei voida hoitaa työtehtäviä sisäisesti jakamalla vaan on turvauduttava ulkopuoliseen sijaiseen. Määräaikaisia vakansseja on toiminnan luonteesta johtuen päivähoidossa, aamu- ja iltapäivähoidossa sekä koulujen koulunkäynninohjaajan tehtävissä. Näissä tehtävissä on paitsi osa-aikaisia, myös osavuotisia tehtäviä. Vakinaisen työn tarjoaminen heille vaatisi joko muun työn tarjoamista muulta

4 4 toimialalta tai osa-aikatyön muuttamista vuositasolle. Vaikka tarpeettomia määräaikaisia työsuhteita pyritäänkin vähentämään, kaikkia ei toiminnan tilapäisestä luonteesta johtuen saada vakinaistettua. Osalle määräaikaista henkilöstöä työn kokoaminen eri palvelualueilta ei välttämättä ole ollut mieleinen ratkaisu Osa-aikaisuus Iin kunnassa osa-aikatyötä tekevien osuus (ilman sivutoimisia) on ollut v ,53 % ja v ,26 %. Uusin osa-aikatyön muoto on osa-aikaisen sairasloman käyttö, joka ei ole vielä ollut käytössä Iin kunnassa. Tällä osa-aikatyön muodolla pyritään tukemaan pitkän työkyvyttömyyden jälkeistä työhön paluuta. Kunta suhtautuu periaatteessa myönteisesti myös työntekijän omaan aloitteeseen tehdä osa-aikatyötä. Joskus tämä ei ole kuitenkaan mahdollista toiminnan ja tehtävien luonteen takia; tällöin pyritään etsimään ratkaisu työntekijän tehtävien muutoksen kautta. v Iin kunta vesiliikel. Ii-instit. ateria- ja tilap. yht. Ii % kokoaikaiset ,02 osa-aikaiset ,53 sivutoimiset ,45 yhteensä ,00 v Iin kunta vesiliikel. Ii-instit. ateria- ja tilap. yht. Ii % kokoaikaiset ,4 osa-aikaiset ,3 osa-aikaeläkkeellä 1 1 0,2 sivutoimiset ,1 yhteensä Taulukko 3: Osa-aikatyötä tehneet vv Tehtävänimikkeet nimike lkm 2013 lkm 2014 perhepäivähoitaja kansalaisopiston tuntiopettaja luokanopettaja lehtori päivähoitaja puhdistuspalvelutyöntekijä koulunkäyntiavustaja/-ohjaaja ruokapalvelutyöntekijä lastentarhanopettaja Taulukko 4: Yleisimmät vv tehtävänimikkeet (toistaiseksi voimassa olevan ja tilapäisen palvelussuhteen henkilöstö) 2.4. Ikä- ja sukupuolijakauma Vuonna 2013 kaikkien kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45,7 vuotta. Kuntien nykyisestä henkilöstöstä 58 % eläköityy vuoteen 2030 mennessä.

5 5 Työvoiman ikääntyminen on haaste kunnan henkilöstöjohtamiselle mm. työssä jaksamisen osalta. Työssä jaksamista voidaan tukea mm. työhyvinvointihankkeilla, työtehtävien muuttamisella ja tehtävän osa-aikaistamisella. Työssä jaksamista tukevat myös järjestelyt, jotka mahdollistavat työyksiköissä eri-ikäisten työskentelyn. Iin kunnan vakinaisesta henkilöstöstä v oli vakinaisesta henkilöstöstä naisia 81,4 %, miehiä 18,6 % ja määräaikaisista naisia 68,0 %, miehiä 32,0 %. Vuonna 2014 oli vakinaisesta henkilöstöstä naisia 81,7 %, miehiä 18,3 % ja määräaikaisista naisia 72,6 %, miehiä 27,4 %. Kuva 1. Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma v Kuva 2. Määräaikaisen henkilöstön ikäjakauma v. 2014

6 6 Tarkempi kuvaus sukupuolijakaumasta alla olevassa taulukossa Palvelussuhteen luonne sukupuoli määrä % Vakinainen miehet 60 18,3 naiset ,7 Määräaikainen miehet 32 27,4 naiset 85 72,6 Työllistetty miehet 14 63,6 naiset 8 36,4 Oppisopimussuhteinen miehet 3 100,0 naiset 0 0,0 Yhteensä miehet ,2 naiset ,8 Taulukko 6: Työntekijät sukupuolen mukaan 2.5. Eläkkeelle siirtyminen Kunta-alalta siirtyy eläkkeelle noin henkilöä vuosina Se on 57,9 % nykyisistä kunta-alan työntekijöistä. V 2013 eläkelaji 2013 vanhuuseläkkeelle 14 yhteensä 14 V 2014 eläkelaji 2014 vanhuuseläkkeelle 14 yhteensä 14 Taulukko 8: Eläkkeelle siirtyminen vv Virka- ja työvapaiden käyttö virka-/työvapaat kalenteripäivää kalenteripäivää/henkilö 22,9 13,6 Taulukko 8: Henkilöstön virka- tai työvapaat koulutuksen, vuorotteluvapaan, opintovapaan tai muun syyn perusteesta johtuvasta syystä

7 7 Huomioitavaa edelleen vuonna 2014 on myös ettei koulutuspäivien kirjaaminen tapahtunut web-tallennuksiin täysimääräisenä. Muun vapaan yleisin käyttösyy on toisen viran tai työsuhteen hoito joko omassa tai muussa yhteisössä Iin kunta Vesiliikel. Ii-instituutti Ateria- ja tilapalv. yht. Muu vapaa opintovapaa vuorotteluvapaa koulutus kalenteripäiviä yhteensä Iin kunta Vesiliikel. Ii-instituutti Ateria- ja tilapalv. yht. Muu vapaa opintovapaa vuorotteluvapaa koulutus kalenteripäiviä yhteensä Taulukko 9: Työ- ja virkavapaiden käyttö vv Työaika ja työpanos Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikaiset tai vain osan vuotta kestävät palvelussuhteet muutetaan kokoaikaisiksi. Työpanos -% kuvaa käytettävissä olevaa työaikaa sen jälkeen, kun maksimityöpanoksesta (teoreettinen työaika) on vähennetty sairauslomat, vuosilomat ja muut keskeytykset. V Iin kunta yleinen 8,54 5,76 67,5 teknisten sopimus 7,96 5,41 68,0 virkasuhteiset 117,09 62,02 53,0 työsuhteiset 143,86 97,32 67,7 perhepäivähoitajat 20,49 13,81 67,4 yhteensä 289,40 178,56 61,7 Vesiliikelaitos teknisten sopimus 4,25 2,88 67,9 Ii-Instituutti

8 8 yleinen 17,28 11,74 68,0 virkasuhteiset 1,63 1,12 68,5 työsuhteiset 38,77 26,65 68,7 kansalais-/työväenopistot 2,02 1,06 52,4 yhteensä 59,70 40,57 68,0 Ateria- ja tilapalvelut yleinen 1,35 0,92 68,2 teknisten sopimus 8,41 5,76 68,4 virkasuhteiset 0,77 0,53 69,3 työsuhteiset 44,58 30,57 68,6 yhteensä 55,10 37,78 68,6 V Iin kunta yleinen 7,86 5,29 67,4 teknisten sopimus 7,02 4,76 67,8 virkasuhteiset 120,43 63,82 53,0 työsuhteiset 142,62 96,64 67,8 perhepäivähoitajat 16,23 10,87 67,0 yhteensä 286,30 176,09 61,5 Vesiliikelaitos teknisten sopimus 4,08 2,75 67,3 Ii-Instituutti yleinen 18,10 12,34 68,2 virkasuhteiset 1,19 0,78 65,7 työsuhteiset 38,77 26,65 68,7 kansalais-/työväenopistot 2,00 1,04 52,1 yhteensä 60,06 40,82 68,0 Ateria- ja tilapalvelut yleinen 0,04 0,02 50,0 teknisten sopimus 8,24 5,64 68,4 virkasuhteiset 0,77 0,52 68,2 työsuhteiset 44,53 30,54 68,6 yhteensä 53,57 36,72 68,5

9 9 Opetusalalle luku ei ole käytettävissä > luku ei ole vertailukelpoinen (mittaa eri asiaa, koska opetusalalla laskennallinen vuosiloma ja työajan käsite on eri kuin muissa sopimuksissa). Taulukko 10: Henkilötyövuodet kalenteripäivinä ja tehdyt henkilötyövuodet vv Osaamisen kehittäminen ja johtaminen 3.1. Osaamisen kehittäminen Osaamisella tuetaan organisaation menestystä. Johtamisen ja esimiestyön osaamisessa on haasteita edelleen. V 2013 Iin kunta vesiliikelaitos ii-instit. ateria- ja tilap. yhteensä koulutuspäivät , ,63 100, ,00 V 2014 Iin kunta vesiliikelaitos ii-instit. ateria- ja tilap. yhteensä koulutuspäivät , , , ,98 Taulukko 11: Henkilöstökoulutuksen kustannukset ja koulutuspäivät vv Opettajien VESO-koulutuspäivät v Alue Opettajien määrä Koulutuspäivien määrä Alue1 *) Alue2 **) Valtari Lukio 8 24 Yhteensä *) Kuivaniemen, Olhavan, Alarannan, Ojakylän koulut **) Pohjois-Iin, Aseman, Haminan, Ylirannan koulut Taulukko 12: Opettajien VESO-koulutuspäivät v Kaikki palvelualueet eivät lisäksi ole kirjanneet tilastointivuosina kaikkia koulutuspäiviä web-tallennukseen, luotettavaa tilastoa koulutuspäivistä ei ole olemassa. Lakisääteistä tai virka- ja työehtosopimuksessa säänneltyä koulutusta on tarjottava koulutoimessa. Opetustoimen ns. veso-koulutus ei kirjaudu koulutuspäiviin, koska se tehdään koulun työpäivien ulkopuolella. 4. Työhyvinvointi ja terveydellinen toimintakyky 4.1. Työterveyshuolto

10 10 Työterveyshuollon tavoitteena on tukea henkilöstön inhimillisten voimavarojen ylläpitoa työhyvinvoinnin osalta. Iin kunnan työterveyshuollon palvelutuottajana on toiminut Oulunkaaren kuntayhtymä. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on päivitetty v korvausluokka I (ennaltaehkäisevä) , ,62 korvausluokka II (sairaanhoito) , ,47 yhteensä , ,09 Taulukko 11: Työterveyshuollon kustannukset vv työterveyshuolto (I) työpaikkaselvitykset/lääkäri työpaikkaselvitykset/terveydenhoitaja terveystarkastukset/lääkäri terveystarkastukset/terveydenhoitaja tai muu laboratorio- ja röntgentutkimukset sairaanhoito (II) lääkärikäynnit terveydenhoitajakäynnit erikoislääkärikäynnit laboratorio- ja röntgentutkimukset Taulukko 12: Työterveyshuollon toimintatilasto vv Sairauspoissaolot Vertailtaessa lukuja Iin kunnan lukuihin tulee huomioida laskentatavan poikkeavuus, sillä kunta tilastoi poissaolopäivät kalenteripäivinä kalent.pv/tt 2014 kalen.pv/tt hallintopalvelut 405 9, ,7 opetus- ja varhaiskasvatus, , ,6 tekniset palvelut 26 3,3 28 3,5 Vesiliikelaitos 27 5,4 24 4,8 ateria- ja tilapalvelut , ,1 Ii-instituutti 510 6, ,1 yhteensä , ,6 Taulukko 13: Keskimääräiset sairauspoissaolot/työntekijä kalenteripäivinä vv Työtapaturmat

11 11 Tapaturmia v oli yhdeksän ja v oli yhdeksän. Tapaturmien aiheuttamia sairauspoissaoloja v oli 221 kalenteripäivää ja v oli 223 kalenteripäivää. Tyypillisiä työtapaturmia ovat liukastumiset ja erilaiset työmatkoilla tapahtuvat tapaturmat Työhyvinvointi Tehtävien vaativuuden arviointiprosessi (TVA), joka koskee KVTES:n ja Teknisten Sopimuksen alaisia henkilöitä, aloitettiin joulukuussa 2014 ja suunnitelman mukaan arviointi valmistuu kesäkuuhun/2015 mennessä. Ulkopuolisena asiantuntijana on Gunilla Rantanen JopiArvio Oy:stä. Työntekijöiden liikuntaharrastusta on tuettu uimahalli- ja kuntosalikäyntien osalta ja muuta virkistystä on tuettu kansalaisopiston kurssimaksun ja opiston ja kulttuuritoimen järjestämien teatteri- ja konserttitapahtumien alennuksilla. Työpaikkaruokailumahdollisuus tarjotaan henkilökuntahintaan, samoin kunta tukee ruokailua muutamassa ulkopuolisessa ruokalassa. Henkilöstön muistaminen merkkipäivinä eli syntymäpäivän, eläkkeelle jäännin tai työpaikan vaihdon yhteydessä tapahtuu merkkipäiväsäännön mukaan. Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta työnohjaukseen. Ohjaus tapahtuu pääosin ryhmämuotoisena. 5. Yhteistoiminta ja työsuojelutoiminta Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa tuli voimaan eli yhteistoiminta säädettiin kunnissakin lain tasolle. Lain tarkoituksena on työnantajan ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen sekä kunnallisen palvelutoiminnan tuloksellisuuden ja henkilöstön työelämän laadun edistäminen. Lain perustelut korostavat avointa vuorovaikutusta, osapuolten välistä luottamusta sekä esimiesten ja alaisten välisessä vuorovaikutuksessa päivittäistä yhteistyötä. Yhteistyötoimikuntaan vv kuuluvat työnantajan edustajina kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö. Muina toimikunnan jäseninä ovat pääsopijajärjestöjen edustajat, työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö. 6. Palkkaus ja henkilöstökustannukset vv TA 2013 TOT 2013 TOT% TA 2014 TOT 2014 TOT % palkat ja palkkiot eläkekulut muut henkilöstökulut yht Henkilöstökulut yhteensä Taulukko: Iin kunnan henkilöstömenot vv (palkkausmenot sis. jaksotetut palkat ja henkilöstökorvaukset eli sairasvakuutus- ja tapaturmakorvaukset) TA 2013 TOT 2013 TA 2014 TOT 2014 vakinaiset Määräaikaiset sairaus- ja äitiysloman sijaiset muut sijaiset erilliskorvaukset työllistämistukipalvelut tuntipalkat opettajien palkat

12 Taulukko: Palkkojen toteutumat vv

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET...3 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...4 3.1. Henkilökunnan määrä...4

Lisätiedot

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLTÖ 1. HENKILÖSTÖHALLINNON KATSAUS... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 5 2.3 Eläkkeelle siirtyminen ja

Lisätiedot

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLTÖ 1. HENKILÖSTÖHALLINNON KATSAUS... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 5 2.3 Eläkkeelle siirtyminen ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 Käsittely: Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT... 5 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 2.2 KOKOAIKAISET JA OSA-AIKAISET...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2014 Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Khall 27.5.2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x. 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.2015 / Liite xx 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Henkilöstöraportti 2013 Pääluottamusmiehet 31.3.2014 Johtoryhmä 7.4.2014 Yhteistyöryhmä 15.4.2014 Tarkastuslautakunta 23.4.2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöpäällikön

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Joutsan kunnan henkilöstösuunnitelma v. 2015-2017

Joutsan kunnan henkilöstösuunnitelma v. 2015-2017 Joutsan kunnan henkilöstösuunnitelma v. 2015-2017 16.6.2015 JOHDANTO Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimisesta kunnissa säädetään yhteistoimintalaissa (449/2007). Vuoden 2014 alusta alkaen voimaantulleen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TUUSULA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS - henkilöstökertomus - 24 Henkilökunnan palkat/asukas rahanarvo: elinkust.ind 1951=1 asukkaat 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2009 2 (26) UUDISTUSTEN VUOSI... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 PALKAT JA PALKKIOT... 6 Palkkakustannukset... 6 Henkilötyövuosi... 6 Kannustava palkka... 7 HENKILÖSTÖN RAKENNE...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2009

Henkilöstötilinpäätös 2009 Henkilöstötilinpäätös 2009 Jalasjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 4 Vakituisen henkilöstön määrä toimialoittain 31.12.2009 5 Koko henkilöstön määrä 2005-2009 6 Kunnassa työllistämistuella

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI, SISÄISEN LIIKKUVUUDEN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2012 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 HENKILÖSTÖTALOUS... 2 1.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 1.1.1 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 2 2.1 Henkilöstön määrä 2 2.2 Osa-aikaisuus 4 2.3 Henkilötyövuosien määrä 4 2.4 Henkilöstön määrään vaikuttava

Lisätiedot

VUODEN 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI

VUODEN 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODEN 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI (Käännös) 1 SISÄLTÖ Sivu 1. Yleistä henkilöstöraportoinnista 2 2. Paraisten kaupungin organisaatio 31.12.2013 2 3. Kaupungin henkilöstö 3 4. Henkilöstörakenteen kuvaus (kuviot)

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013. Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 12) Kunnanhallitus 26.5.2014 ( 99) Valtuusto 9.6.

Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013. Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 12) Kunnanhallitus 26.5.2014 ( 99) Valtuusto 9.6. Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 12) Kunnanhallitus 26.5.2014 ( 99) Valtuusto 9.6.2014 ( 26) SISÄLTÖ Johdanto... 1 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet... 2

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus...

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstökertomus. Köyliön kunta

Henkilöstökertomus. Köyliön kunta Henkilöstökertomus 204 Köyliön kunta SISÄLTÖ HENKILÖSTÖKERTOMUS 204. HENKILÖSTÖRAKENNE...2.. Henkilöstön määrä...2.2. Henkilöstö osastoittain...3.3. Henkilöstön ikärakenne...4.4. Henkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot